Příspěvek k problematicke svobodného rozhodování o zdraví nevinných dětí a bezbranných seniorů – Praktiky očkování v ČR – část 3.

ockovani63. VEŘEJNÁ DISKUSE K OČKOVÁNÍ NEVINNÝCH DĚTÍ A          BEZBRANNÝCH SENIORŮ
Proč se přípravy strategií dějí v utajení za zády veřejnosti. Je nezbytné uskutečnit veřejnou odbornou diskusi, aby voliči měli možnost se svobodně vyjádřit. Tedy i ti, kterým je tato možnost upírána.

K zahájení veřejné odborné diskuse může posloužit kniha Prof. RNDr.Anny Strunecké, DrSc., zmíněná v první kapitole.

Můžeme ji považovat za metodiku jak chránit nevinné děti i voliče. Příručka byla vypracována zdarma. Může pomáhat poslancům při jejich práci. Stát by tak mohl ušetřit za poradce.

K veřejné diskusi je možno  také použít Analýzu „Vliv farmaceutických společností, očkování a reklama“, vypracovanou Ligou lidských práv v roce 2012. Analýza odhaluje netransparentní rozhodování a střety zájmů při rozhodování o otázkách veřejného zdraví a problémy související s propagací léčiv, zejména vakcín.  Volba konzumentů zdravotní péče v České republice není ovlivňována jen doporučením zdravotníků, ale výrazným způsobem též farmaceutickým průmyslem.

Cílem sborníku "Analýzy..." je podpořit veřejnou diskuzi o těchto opomíjených otázkách a také navrhnout možná řešení i příklady dobré praxe ze zahraničí. Více PŘÍLOHA č. 7

K veřejné odborné diskusi navrhuji přizvat kromě Prof. RNDr.Anny Strunecké, DrSc  http://www.rizikaockovani.cz  a http://rozkvet.cz/shop/podstranky_shopu/strunecka.htm  ještě

- pediatra MUDr.Tomáše Lebenharta http://www.homeopat.mypage.cz/rubriky/mudr-tomas-lebenhart

- MUDr. Juditu Hofhanzlovou http://www.calendula.cz/komplikace%20po%20ockovani.htm .

- MUDr. Ludmilu Elekovou  http://www.lecivacesta.cz/  a další představitele celostní medicíny.

Vyzývám pracovníky medií, novináře, atp. ke spuštění veřejné diskuse k tématu očkování dětí a seniorů, k přípravě koncepcí  ke zlepšování jejich zdraví, aby posléze bylo známo kam spěje vývoj a proč, s přihlédnutím ke zkušenostem v zahraničí  včetně odškodnění za nežádoucí účinky vakcín.

Ve většině západoevropských zemí, kde je ochrana lidských práv a respekt ke svobodě a autonomii jednotlivce na nejvyšší úrovni (např. Rakousko, Německo, Španělsko, Nizozemsko, Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Norsko, Lucembursko, Portugalsko, Švédsko, Velká Británie, Kanada) není stanovena žádná zákonná očkovací povinnost.

Dostatečnou proočkovanost populace zajišťují na jedné straně kvalitní lékaři, schopní rodiče v dostatečném počtu přesvědčit o potřebě děti očkovat, a na druhé straně odpovědní rodiče, kteří umějí svobodu využívat a pojí ji s odpovědností za zdraví svých i ostatních dětí.

Podle stávající právní úpravy  v ČR však neodpovídá lékař ani výrobce vakcíny za důsledky lege artis provedeného očkování, nový občanský zákoník a zákon o zdravotnických službách správně omezil odpovědnost za lékařské úkony, při nichž škoda na zdraví vznikne z důvodů aplikace nějaké chemické látky, nicméně u negativních důsledků očkování jde o jakousi "expropriaci" zdraví jednotlivce ve prospěch veřejného zájmu, která by měla být vždy plně odškodněna. 

 Zahraniční úpravy tuto výslovnou odpovědnost za újmu upravují, standardní občanskoprávní náhrada škody totiž v těchto případech není použitelná, neboť újma ve výjimečných (ale experty připouštěných) případech vznikne i při zachování všech povinností, tudíž dojde k újmě, aniž by ji však způsobil jakýkoli protiprávní krok poskytovatele zdravotnické péče, výrobce vakcíny či státu. 

 Například v USA již od roku 1986 zákon stanoví povinnost státu odškodnit za nežádoucí účinky vakcíny bez ohledu na zavinění a to i u očkování, která jsou pouze doporučována. Zákon dokonce uznává těžkosti s prokazováním příčinné souvislosti, a proto u stanovených účinků prokázání jejich příčinné souvislosti s očkováním nevyžaduje. Tabulka, která je součásti zákona, stanoví výčet nežádoucích účinků a doby od očkování, do kterých musí nastat. Za splnění těchto podmínek automaticky náleží odškodnění bez dalšího dokazování (viz 42 U.S. Code, Sec. 300aa-14). Více viz Odlišné stanovisko soudkyně Kateřiny Šimáčkové k výroku i odůvodnění nálezu Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS 19/14

Je žádoucí vytvořit prostor ke svobodné výměně názorů všech zainteresovaných odborníků.

Jako příklad svobodné výměny názorů mohu uvést dokument Mezinárodní lékařské rady o očkování, shrnující nejasnosti a kontroverze očkování.

V této otevřené zprávě podepsané 83 lidmi (pediatry, neurochirurgy a dalšími lékařskými pracovníky) upozorňují na souvislosti mezi očkováním a autismem, alergiemi, astmatem, ADHD a mnohých dalších nemocí. Též upozorňují na všeobecně známý střet zájmů mezi zdravou společností a výdělkem farmaceutických firem. Dokument se mimo jiné odkazuje na studie Fourteen Studies, kde se uvádí např. výsledek výzkumu, který našel u vakcinovaných chlapců věkové kategorie 11- 17 let o 317 procent. Úplné znění dokumentu zde: http://www.scribd.com/doc/92679649/Leka%C5%99i-v%C4%9Bdci-a-zdravotni-sestry-radi-neo%C4%8Dkovat-VaccineReport-CZ

Zrůdné na stávajícím systému očkování v ČR je to, že se týká nevinných dětí a hlavně bezbranných starých lidí, kteří život a práci odevzdali republice, platili daně, slušně žili a stát se o ně zatím nedokáže odpovídajícím způsobem postarat a rozhodne se pro jejich likvidaci. Jsou to nejslabší skupiny společnosti.

V diskusi je třeba hledat odpovědi mimo jiné i na otázky.

a) KDE JSOU K DISPOZICI  SOUDNÍ (ZÁKONNÉ) STUDIE O ÚČINNOSTI OČKOVÁNÍ?

b) KDE JSOU STUDIE O VEDLEJŠÍCH ÚČINCÍCH A NEBEZPEČNOSTI OČKOVÁNÍ?

c) KDE JSOU STUDIE O SOUVSTAŽNOSTI  MEZI  IMUNITOU A PROTILÁTKAMI?

http://www.nwoo.org/2015/04/30/prispevek-k-problematicke-svobodneho-rozhodovani-o-zdravi-nevinnych-deti-a-bezbrannych-senioru-praktiky-ockovani-v-cr-cast-1/

http://www.nwoo.org/2015/05/01/prispevek-k-problematicke-svobodneho-rozhodovani-o-zdravi-nevinnych-deti-a-bezbrannych-senioru-praktiky-ockovani-v-cr-cast-2/

Zdroj: http://rozkvet.cz/texty/prispevekkproblematicesvobodnehorozhodovaniozdravi.htm
Jeden komentář na Příspěvek k problematicke svobodného rozhodování o zdraví nevinných dětí a bezbranných seniorů – Praktiky očkování v ČR – část 3.

  1. Contumax napsal:

    Souhlas s článkem ...

    Je to hnus... a jak z tohoto nacismu ven ...??? !!!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!