Jan Hus – Konference pro budoucnost – 13.6.2015

sshot-1

Tuto sobotu proběhla v Betlémské kapli v Praze konference s cílem připomenutí 600 let od smrti českého kněze a reformátora Mistra Jana Husa. Své příspěvky přednesla řada osobností, které upozornily i na to, jak aktuální je Husovo dílo a poselství pro dnešní dobu. Zúčastnilo se cca 250 návštěvníků.

Hus pozvánka-page-001

Sborník textů prezentovaných na konferenci je možné získat na emailu: nezakladnam.cr@gmail.com
nebo na tekefonu 603426696 (Eva Novotná)

01 – Lenka Procházková – Úvodní slovo

02 – Eva Novotná – čte úryvek z knihy Evy Kantůrkové – Nesmiřitelná řeč

03 – Martin Šandera – Husovi předchůdci a domácí vzory

04 – Lenka Procházková o Betlémské kapli

05 – Jaroslav Someš – Jan Hus: Výňatky z Postily

06 – Jaroslav Someš – Jan Hus v pojetí J. K. Tyla

07 – Marie L. Neudorflová – Masarykova aktualizace Jana Husa

08 – Pavel Carbol – Husova tradice v československém exilu po r. 1948

09 – Miloslav Ransdorf – Husova výzva a jeho odkaz

10 – Karel Kosík – Rozum a svědomí (výňatky). Čte Jiří Lomoz

11 – Lenka Procházková – Jan Hus – Sůl země

 
16 Komentářů k Jan Hus – Konference pro budoucnost – 13.6.2015

 1. Viera Benková napsal:

  My na Dolnej zemi sa takmer do jedného Slováka hlásime k odkazu Jana Husa a ako púragmatickí ľudia s bázňou pozorujeme zvrátenosť sveta súčasného ktorý búra staré ľudské šľachetné hodnoty, mravy a zákony a kým sa ľudstvo drobí ako slabé kamene zatiaľ takáto Konferencia môže ľudstvo a svet upozorniť na hodnoty ktoré sú stále a trvalé…

 2. radomira binarova napsal:

  Bohužel díky zpoždění pendolína jsme se z Opavy do Prahy dostali v odpoledních hodinách a o půl páte bylo v Betlémské kapli „vymalováno“, přesto, že bylo avizováno na plakátech ukončení v 19.00.
  Smutné…a v kuloárech téměř „ani noha“…

 3. Lucie Madalenova napsal:

  Příspěvek Miloslava Ransdorfa, jako jediného z přednášejících, není úplný, chybí ho víc než polovina. Doufám, že se jedná pouze o nedopatření, které bude co nejdříve napraveno. Děkuji.

 4. miko napsal:

  promyslete husovu nauku o predurceni…………
  .
  Zfalšovaný Augustin
  „Zcela bludná je však Husova nauka o církvi a její správě. Husův blud spočívá v tom, že církev svatou prohlašuje výlučně za souhrn předurčených“
  „Jediným zdrojem víry má zůstat Písmo svaté jako Boží slovo, zákon Boží má spravovat soukromý i veřejný život.“……….zacarovany kruh
  tvrda theokracie

  … „Tak byla dokořán otevřena brána sektářství, kde každý pokládá svůj výklad Písma za neomylný, potírá každé jiné mínění a svůj subjektivní názor vnucuje druhým jako Boží zákon. Jakmile se tento fanatismus zmocní lidových mas, nikdo je nezastaví před ničením kulturních statků národa a ne-ušetří ani životy svých bratří.“…..

  „chudoba kléru a trestání kněžských hříchů světskou mocí – jsou sice ohlasem Husovy činnosti, ale chudoba duchovenstva je požadavek Jakoubkův. Problém je v tom, že tento program žádnou nápravu nepřinesl. Kalich se neosvědčil jako zázračný prostředek pro lidovou reformu, jak se Jakoubek domníval. Svoboda Božího slova byla míněna jednostranně a způsob, jakým bojovali pražští husité proti Následky Husa jsou pro národ doslova pohromou. Husitství přineslo do země hromadné topení, upalování, stínání duchovních. Husité se chlubili, že Žižka sám vlastníma rukama na 1000 duchovních usmrtil. Celkový počet obětí rozvášněné lůzy je 200 000 obětí.

  Ondřej z Brodu, kdysi přítel Husa píše. „ Zuřili po celých Čechách a Moravě, zabíjeli muže dobré a šlechetné a sice jen proto, že nechtěli přistoupit na jejich pověry.“

  Už v roce 1416 si stěžuje Křišťan z Prachatic, pomocník Husa, že na všech statcích vystupují jejich lži-kněží, opilí, zhýralí a nad míru pohoršliví.

  Velikým svědectvím vypovídajícím o úrovni následovatelů tohoto “svatého muže“ je výpověď Arnošta Denise, francouzského kalvinisty, jehož láska k Husovi byla veliká, ale jeho následný soud byl přímo zdrcující, když píše. „I nejlepší z nich neměli žádného vzdělání, neměli ani obřadů bohoslužebných, přáli pověře a nevědomosti a šířili nauky nejspornější. Mnozí byli poběhlíky, jiní zločinci před trestem uprchlými.“

  V roce 1421 ovládli Husité skoro celé Čechy a nabídli českou korunu polskému králi Vladislavu Jagellovci. Ten odmítl a postavil se jako hráz proti husitskému kacířství.
  V Německu byl strach z Husitů, protože bylo od nich vypáleno 70 měst a na 1000 vesnic.
  V roce 1430 pak Husité vypálili polské poutní místo Čenstochová.
  Lipany 1434 pak ukončili toto dobu temna zažehnutou Husem.

  Pokud někdo vychvaluje Komenského, pak by si měl raději udělat výlet do Polska. Tato chlouba národa neúnavně vybízela Švédy, Sasy, Francouze, Turky proti katolickému císaři, a žádal, aby zahraniční armáda obsadila Čechy uvést Bratry. Komenský se svým polským hostitelům opravdu nevděčně odvděčil. Za války polsko-švédské otevřeli čeští emigranti Švédským Luteránům brány města a Komenský vybízel Lešenské protestanty a Němce k boji proti Polákům katolíkům a složil jako vděk chvalozpěv na Švédského krále. Následně bylo město dobito a ustupující Němci město zapálili a v plamenech skončilo i Komenského dílo Poklad jazyka českého. Tak celou událost líčí Poláci. ……..Komenský je spíše uznáván pro své zásluhy na poli pedagogickém, ale vůči Českému národu se zachoval odporně a zločinně.
  http://www.literarky.cz/civilizace/89-civilizace/10609-masaryk-o-janu-husovi-kos
  nicka-hranice-dnes

 5. miko napsal:

  „„České veřejné mínění se přimyká k fetišům, aby se vyhnulo diskusi o opravdových politických selháních národa“ Václav Bělohradský

  „Jeroným Pražský, upálený v Kostnici roku 1416, rovnou vyhlašuje, že Čechové jsou „svatosvatý národ“ a bezprostřední potomci Řeků. V době české reformace, takzvaného husitství, tak již můžeme plně mluvit o českém mesianismu…”
  Petr Hlaváček

  Hus a Žižka byli pro zlé a sváteční chvíle a folklór, Čehona, Matěj Brouček, a Kondelík pro každou každodennost, tedy včetně každodennosti osobní nebo kolektivní bezmoci.. Josef Švejk pro mírný odboj a přežití. Spíše proslavená než slavná doba, sloužící k ideologické legitimizaci, musí mít pochopitelně svůj nutný stín v době Temna a Koniášovi; 1.republika v třistaletém trpění; Hus a Žižka v Zikmundovi, lišce ryšavé, který byl ve skutečnosti zcela jiný než nám ho národní demokrat Jirásek i stalinista Nejedlý a řada předchozích i následných národoveckých i stranických historiků předstrojili. Reprezentantem jiného chápání husitství je především Josef Pekař. Populárněji pomohl bořit mýty a polopravdy o Husovi a ukázat Husův spor v nových souvislostech Ladislav Smoljak. Není to tak zcela nové a bez chyb, ale stále to je pro hodně lidí včetně mnohých ekumenických katolíků, nepřijatelné. Existuje také vedle objektivní kritiky a hodnocení z katolické strany jednostraná katolická kritika, která si však všímá také Husovy a husitské theologie, povětšinou neznámé mimo okruh katolických a protestantských theologů a velmi úzký okruh intelektuálů. Dokonce Protektorátní dějepisectví možná podlézavě nebo patrně jako menší zlo hodnotí Husa a husitství coby náboženství vcelku kladně, poněvadž Hus byl předchůdcem významného Němce Martina Luthera„
  (Kalvín se tedy pochopitelně neuvádí), který řekl: „Všichni jsme Husité”. Husitské hnutí je však viděno negativně, neboť Němci byli vydáni „krvelačnosti a hrabivosti lůzy“. Nebyli to však jenom Němci a nebylo to naposledy. Levice a komunisté zase chtěli ( chtějí ) vidět v Husovi sociálního reformátora a v husitství lidové sociální hnutí a pokrok. Československá lidová armáda měla vzor v husitství a chovanci vojenských škol Jana Žižky z Trocnova byli hrdě nazýváni Žižkovci. Barvoslepá Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku šla tak daleko, že prohlásila Husa poněkud antitheo-logicky svým oficiálním svatým. Československá církev (podrobněji Ludvík Němec, The Czechoslovak Heresy and Schism…) se zase z důvodů příchylnosti prohlásila za Československou církev husitskou. Ta dokonce občas křtila jménem Republiky. K tomu husitství má ovšem Československá církev husitská asi tak blízko jako nudismus k adamitství. Husitství a Českobratrství představovali vrchol českých dějin od nichž se pokročilo k Ideálům humanitním České veřejné mínění se přimyká k fetišům, aby se vyhnulo diskusi o opravdových politických selháních národa“ Václav Bělohradský

  „Jeroným Pražský, upálený v Kostnici roku 1416, rovnou vyhlašuje, že Čechové jsou „svatosvatý národ“ a bezprostřední potomci Řeků. V době české reformace, takzvaného husitství, tak již můžeme plně mluvit o českém mesianismu…”
  Petr Hlaváček

  Hus a Žižka byli pro zlé a sváteční chvíle a folklór, Čehona, Matěj Brouček, a Kondelík pro každou každodennost, tedy včetně každodennosti osobní nebo kolektivní bezmoci.. Josef Švejk pro mírný odboj a přežití. Spíše proslavená než slavná doba, sloužící k ideologické legitimizaci, musí mít pochopitelně svůj nutný stín v době Temna a Koniášovi; 1.republika v třistaletém trpění; Hus a Žižka v Zikmundovi, lišce ryšavé, který byl ve skutečnosti zcela jiný než nám ho národní demokrat Jirásek i stalinista Nejedlý a řada předchozích i následných národoveckých i stranických historiků předstrojili. Reprezentantem jiného chápání husitství je především Josef Pekař. Populárněji pomohl bořit mýty a polopravdy o Husovi a ukázat Husův spor v nových souvislostech Ladislav Smoljak. Není to tak zcela nové a bez chyb, ale stále to je pro hodně lidí včetně mnohých ekumenických katolíků, nepřijatelné. Existuje také vedle objektivní kritiky a hodnocení z katolické strany jednostraná katolická kritika, která si však všímá také Husovy a husitské theologie, povětšinou neznámé mimo okruh katolických a protestantských theologů a velmi úzký okruh intelektuálů. Dokonce Protektorátní dějepisectví možná podlézavě nebo patrně jako menší zlo hodnotí Husa a husitství coby náboženství vcelku kladně, poněvadž Hus byl předchůdcem významného Němce Martina Luthera„
  (Kalvín se tedy pochopitelně neuvádí), který řekl: „Všichni jsme Husité”. Husitské hnutí je však viděno negativně, neboť Němci byli vydáni „krvelačnosti a hrabivosti lůzy“. Nebyli to však jenom Němci a nebylo to naposledy. Levice a komunisté zase chtěli ( chtějí ) vidět v Husovi sociálního reformátora a v husitství lidové sociální hnutí a pokrok. Československá lidová armáda měla vzor v husitství a chovanci vojenských škol Jana Žižky z Trocnova byli hrdě nazýváni Žižkovci. Barvoslepá Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku šla tak daleko, že prohlásila Husa poněkud antitheo-logicky svým oficiálním svatým. Československá církev (podrobněji Ludvík Němec, The Czechoslovak Heresy and Schism…) se zase z důvodů příchylnosti prohlásila za Československou církev husitskou. Ta dokonce občas křtila jménem Republiky. K tomu husitství má ovšem Československá církev husitská asi tak blízko jako nudismus k adamitství. Husitství a Českobratrství představovali vrchol českých dějin od nichž se pokročilo k Ideálům humanitním

 6. miko napsal:

  Husitství a Českobratrství představovali vrchol českých dějin od nichž se pokročilo k Ideálům humanitním s všelidovou a (takřka?) všelidskou platností .

  Mimochodem „mýthizovaný a tabuizovaný Hus, vžitý v nehistorické, romantizované a idealizované podobě výtvarnými umělci , literaturou,divadlem a filmem, nebyl proti upalování kacířů, pokud bylo dodrženo jeho kritérium, to jest “byli usvědčeni z Písma“. (Viz Husův požadavek na krále Václava IV., aby jeho teologické odpůrce potrestal smrtí, František Palacký: Dějiny národa českého, III. Díl, str. 117).. On se pouze za kacíře nepovažoval. Husité to usvědčení z kacířství a rouhání brali jednoduše a kolektivně, vyplývalo ze samotného nečlenství a z nepříslušnosti ke kalichu, anebo z jiného chápání Písma. Kacířství odstraňovali plošně. Proti všem”. JM

  Zpustošení země nejen ve smyslu ekonomickém, ale i kulturnim a morální zpustošení národa neslo své ovoce ještě dlouho po Lipanech. Ničení kultury, všech jejích hnotných projevů a lidských nositelů, udržovatelů a tvůrců se z Velkých dějin ztratilo. Ovšem Eneo Silvio Piccolomini řekl, bez uvedení zdrojů: „Mnohá husitská žena zná lépe bibli, než některý římský kněz“.. Akademik Z.Nejedlý zase prokázal, že za husitů se hodně, hodně zpívalo.

  Tábor byl a je náš program

  „Znovu a znovu vzplávala hranice, zněl v dýmu žalm … posli tryskem jezdili do Čech, zvony samy se rozhoupávaly, vozy okované se rozjížděly, zbraně řinčely, boží bojovníci se zastavovali u Baltu a u Lipan, Žižka a Prokopové veleli a nepřítel zbaběle prchal od Domažlic“ (Kraus 1924: 301)
  tak tak je tomu dodnes

 7. miko napsal:

  Někteří zdejší jedinci obviňují katolickou církev z teroru proti svým odpůrcům. Z hlediska tohoto pohledu byl tedy Jan Žižka masový vrah a válečný zločinec. Husitská vojska pod jeho vedením povraždila tisíce lidí včetně žen a děti jenom proto, že se nechtěli stát radikálními husity. Ano Žižka neváhal masakrovat kromě katolíků i umírněné husity, kteří nesouhlasili s táborským fanatismem. Slavný husitský hejtman dokonce podle kroniky Vavřince z Březové osobně zabil palcátem husitského kněze, který patřil k jinému křídlu vyznavačů kalicha.

  Jestliže někdo, zabíjí člověka jenom proto, že patří k určité skupině lidí, je to těžký zločin. Husité v dobytých městech řádili krutě. Žižkovo vojsko tak například v listopadu 1420 v Prachaticích povraždilo všechny muže, na dvě stě jich pobilo v ulicích, přes sedmdesát jich pak upálilo v sakristii zdejšího kostela. Ženy a děti tentokrát táboři ušetřili, akorát je na Žižkův rozkaz vyhnali z města. Jenomže to se rovnalo rozsudku smrti, v listopadu už byly mrazy, začínala tuhá šumavská zima a tito nešťastníci přišli o svůj majetek, neměli kam jít, neměli co jíst.

  V Jaroměři a Chomutově pak husité povraždili všechno obyvatelstvo bez rozdílů, tedy včetně žen a dětí. Radikální kališníci zabíjeli, loupili, vypalovali města a kláštery, ničili vzácné knihy, zlikvidovali vzdělanost a vrhli české země a desítky let vývoje zpět.

  http://virtually.cz/journal/?q=jan-zizka-proc-tady-ten-zlocinec-ma-tu-sochu

 8. miko napsal:

  Die Welt: „Ve stínu Lutherove pusobí Hus na Západe jako šedá myš“ | AltPress

  http://altpress.cz/die-welt-ve-stinu-lutherove-pusobi-hus-na-zapade-jako-seda-mys/

 9. miko napsal:

  Hus byl kruty clovek( z hlediska atheistickeho vice nez z hlediska vericich) i kdyz opisoval………………rozporu ma vice nez nejvice.a vymysli si co cirkev netvrdila, nebo mluvi neurcite, obojetne, aby toto mohl napadat a vyvracet

  Je človek určen k zavržení?

  “Co se týče Jana Husa, byl odsouzen především za své pojetí církve, které víceméně převzal od anglického reformátora Johna Wyclifa. Predestinace u nich byla součástí jejich učení o tzv. neviditelné církvi.”

  http://www.vira.cz/otazky/Je-clovek-urcen-k-zavrzeni.html

  „mnohem vážnější bylo pro Husa odmítání církevních dogmat. Dle jeho učení je Bůh vševědoucí a lidé se dělí na předurčené a předzvěděné. Právě predestinace byla bodem, kde nemohlo dojít mezi koncilem a Husem ke sblížení stanovisek a nemůže k němu dojít ani dnes. Církev argumentovala tím, že podle principu predestinace je člověk zavržen bez viny a spasen bez zásluhy, vše by záleželo jen na milosti Boží. Věří-li člověk v predestinaci, je bez vůle, je pasívní a třeba i krade – vždyť vše je dopředu určeno a rozhodnuto. Těchto rozporů si později všímá například i Martin Luthr. Křesťané tvrdí, že jejich učení nepopírá svobodnou vůli člověka a o sto padesát let později Tridentský koncil (1535 – 1564) definuje: kdokoli hlásá, že člověk nemá svobodnou vůli, nechť je vyobcován. Svobodná vůle, říkají křesťané, je jedním z pilířů křesťanské víry a je třeba říci, že právě v tomto se křesťané nejpodstatněji liší od ostatních velkých náboženství.

  Lubomír Ptáček, Jan Hus

  „Predestinace je nejhorší a nejzrůdnější hereze v dějinách církve. Popírá svobodnou vůli a je nesmyslná. 28 z třiceti článků, za které byl Hus odsouzen, se týkají právě predestinace a další tvrzrní, že úkony kněze i „státního“ úředníka vykonané v smrdelném hřích jsou neplatné je nesmysl. To by uvedlo v chaos celý právní systém. Nikdo by nevěděl zda je právoplatně sezdán, že je právoplatný dědic atd. Není rozdíl v tom, je-li někdo apriori špatný, že ho předurčil Bůh, nebo příroda a narodil se ve špatné rase, nebo dějiny a narodil se ve špatné třídě. Ti vyvoleví „Boží lid“, pak vraždili nevyvolené. Hus byl v Kostnici podružný problém a soudcové dělali vše, aby Husa nemuseli odsoudit. Jenže hereze je hereze a v té době za kacířství byl trest smrti, který vyhlásil Fridrich II., protože kacíři, zejména kataři vraždili, pálili atd. V té době s tím trestem panoval všeobecný souhlas, Hus vyžadoval hranici pro své odpůrce na universitě..
  Mám-li milovat Boha a bližního, pak je jejich Bůh nesmysl. Nemohu milovat Boha, který pošle moje dítě, mého vnuka do pekla jen tak ze svévole. Tak se chová Allah.
  Církev o spasení nerozhoduje, o tom rozhoduje Bůh. Stačí si položit otázku „Za co budeme souzeni?“ a celý protestantismus se ukáže, jako nesmysl!”
  http://neviditelnypes.lidovky.cz/diskuse.aspx?iddiskuse=A111206_013433_p_spolecnost_wag&strana=2

  “Nebudeme seznamovat čtenáře s jeho životem a dílem, což je snadno dostupné v literatuře, nejlépe a nejvýstižněji v díle Jana Sedláka. Nám jde o vyvrácení mýtů a předsudků, které v souvislosti s Husovou problematikou jsou hluboce zakódovány v hlavách českých občanů.Jedním z nich je i tvrzení, že prý Hus byl potrestán za svoji kritiku mravních zlořádů v kléru. To je nesmysl, který právě Sedlák už v prvním vydání svého Husova životopisu r. 1915 vyvrací, když ukazuje, že biskupové shromáždění na kostnickém koncilu byli stejně ostrými mravokárci špatného života duchovenstva jako Hus. Příčinou Husova odsouzení byly bludy, které hlásal. 30 inkriminovaných vět, jež koncil nalezl v Husových spisech, skutečně jsou bludy i dnes a zůstanou jimi stále, což je třeba říci jasně a bez uhýbání. Teze, že kněz v těžkém hříchu neplatně uděluje svátosti nebo že představený v tomto stavu protiprávně zastává svůj úřad, jsou nejen věroučně, ale i objektivně a logicky neobhajitelné a nelze říkat, že Hus měl v tomto pravdu. Katolické stanovisko bylo, je a bude nezměněno: Hus se v tomto mýlil…. Desetitisíce kněží, řeholníků, řeholnic i laiků včetně žen a dětí byly upáleny, svrženy z oken na kopí nebo rozčtvrceny jen proto, poněvadž se nechtěly vzdát své katolické víry a přijmout husitské hereze, jež byly na hony vzdáleny katolické věrouce a popíraly i to, co Hus věrně učil (např. sedmero svátostí, mariánskou úctu). To není propaganda nepřátel, nýbrž autentické svědectví samotného husity Vavřince z Březové z jeho Husitské kroniky. V zájmu pravdy je ovšem nutno konstatovat, že podobná zvěrstva páchala i křižácká vojska, jenže husité v letech 1419-20 byli prvními, kdo započal s krvavým terorem a vyhlazovacími akcemi vůči katolíkům.
  To všechno je středověká minulost, kdy se provinili katolíci i husité. Obě strany se dopouštěly krutostí a násilí. Katolíci byli tenkrát také součástí českého národa, proto nelze stavět otázku Husovu jako nacionalistickou záležitost. Bohužel toto se stalo v 18. a 19. století. Osvícenská a později liberální protikatolická propaganda pochopila, že je možné Husovy památky využít proti Katolické církvi. Vytvořila tedy zcela jiný, absolutně vylhaný obraz Jana Husa. “

  Zde je 30 článků z učení Jana Husa, které byly Církví uznány jako bludařské.

  1) Církev tvoří výhradně a pouze společenství předurčených k věčné spáse;

  2) Bůh předurčil některé lidi k věčné spáse, některé k věčnému zavržení;

  3) Předurčenému (předzvěděnému) k věčnému zavržení Bůh nedává žádnou
  milost

  4) Předurčený k věčnému zavržení žije trvale v těžkém hříchu;

  5) Kněz žijící ve stavu těžkého hříchu neplatně uděluje svátosti;
  6) Knížata a představení, jsou-li ve stavu těžkého hříchu, neprávem
  zastávají svůj úřad a poddaní je nesmějí poslouchat;
  7) Institucionální církev v čele s papežem není pravou Církví Kristovou;
  8) Tuto církev není třeba poslouchat;
  9) Institucionální církev má své oprávnění pouze tehdy, když jedná a
  chová se jako společenství svatých;
  10) Církev má být podřízena světské moci, která má právo ji reformovat;
  11) Kristus neustanovil papežství;
  12) Papežství ustanovil císař Konstantin;
  13) Papež nemá právo Církvi vládnout a nařizovat jí něco z pozice její
  hlavy;
  14) Hostie a víno se po konsekraci nestávají Tělem a Krví Páně;
  15) Při konsekraci se podstata hostie a vína nemění, nestává se
  podstatou Těla a Krve Páně;
  16) Hostie a víno se stávají Tělem a Krví Páně pouze v obrazném slova
  smyslu, latentně;
  17) K obrazné proměně hostie a vína v Tělo a Krev Páně je třeba, aby
  celebrující kněz nebyl ve stavu těžkého hříchu;
  18) Dobré skutky, vykonané ve stavu těžkého hříchu, jsou hříšné;
  19) Kněz ve zpovědnici neuděluje rozhřešení, pouze ohlašuje Boží odpuštění;
  20) Rozhřešení není platné, pokud zpovědník je ve stavu těžkého hříchu;
  21) Skutečnou hlavou Církve je Kristus, nikoli papež;
  22) Institucionální církev nemá práva vyučovat lid, pokud kněží žijí ve
  stavu smrtelného hříchu;
  23) Papež nemá právo vládnout světsky, mít svůj stát;
  24) Církev nemá mít žádný majetek;
  25) Papež ani biskup nemají právo hlásat odpustky;
  26) Odpustky nemají moc odpouštět časné tresty za hříchy;
  27) Pravá církev Kristova je neviditelné společenství predestinovaných k
  věčné spáse a žijících ve stavu milosti;
  28) Pravá Církev Kristova není totožná s církví papeže, biskupů a kněží;
  29) Církev nepotřebuje úctu svatých, jejich obrazy a sochy;
  30) Církvi nemá právo ukládat kanonické tresty;

 10. miko napsal:

  Mistr-Jan-Hus-jako-inspirace-pro-nas

  nedej prirodo.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!