Tajný plán se uskutečňuje: 50 miliónů Afričanů do Evropy

eu_trio_infernale_migrationJe na čase znovu vytáhnout jeden starý článek a zaměřit na něj pozornost, a sice, že současná uprchlická krize nespadla z nebe, nýbrž představuje jeden z dílčích aspektů války mezinárodně organizované mafie, nebo řečeno slovy Christiana Rakowského "mezinárodního kapitálu" proti národům světa.

"Německo musí být zvenku obehnáno plotem a zevnitř heterogenizováno prostřednictvím přílivu přistěhovalců,  takřka rozmělněno."
Recenze ke knize Joschky Fischera  "Riziko Německo"
"Nejedná se o právo nebo bezpráví v debatě o přistěhovalectví,
jedná se v prvé řadě o potlačení podílu
německého obyvatelstva v této zemi."
Předsednictvo Spolku 90 / Zelení z Mnichova.

grüne

Levicová strategie "rozmělňování evropských národů" masivním přistěhovalectvím kulturně velmi vzdálených ne-evropských imigrantů není žádná chiméra.
Tato strategie se uskutečňuje plíživě krok za kroken a je zcela lhostejné, jestli to tak
Evropané chtějí nebo ne. Naopak: zcela bez ohledu na své voliče organizuje EUSSR epochální změnu v Evropě: tento kontinent za pár desetiletí už jako Evropa nebude k poznání.

Tato zpráva je sice dva a půl roku stará, ale aktuálnější, než kdy předtím:
Více než 50 milionů černých afrických pracovníků má být na základě tajného plánu EU v nadcházejících letech dopraveno do Evropy. To odhalil  "The Daily Express", ve svém vydání ze dne 11. října 2008. Podle ekonomů Bruselu Evropská unie potřebuje v nadcházejících desetiletích 56 milionů imigrantů, jednak jako pracovníky do evropského hospodářství, ale důrazně řečeno také - slyšte! - aby bylo zabráněno demografickému zániku Evropy, kvůli její nízké porodnosti.

The-Daily-Express“-in-seiner-Ausgabe-vom-11.-Oktober-2008

V Bruselu má levice mnohem větší slovo, než v parlamentech ve svých zemích a už dávno se postarali o to, aby jejich rozhodnutí, podle vzoru Nejvyššího sovětu, mohla být protlačována v jejich zemích bez konzultace, jakož i bez předchozího souhlasu 500 milionů obyvatel kontinentu Evropa.

Velmi závažné následky pro Evropu jsou přitom po právnické stránce tak komplikovaně vyjádřeny, že pouze několik novinářů je schopno rozpoznat důsledky smluv, jako je "Lisabonská smlouva". Pokud je vůbec rozpoznat chtějí.

V nepodstatných projektech jako Stuttgart 21 vycházejí jejich lokajové dlouhé měsíce na ulici a požadují referenda a "včasné zapojení" obyvatelstva v těchto "velkých projektech".

Nicméně, pokud se jedná o projekty historických rozměrů, jako je přistěhování 56ti milionů Afričanů do EU, o tom není slyšet ani slovo.

Michael Mannheimer to  popsal ve své eseji Eurabia-Essay před  lety následovně:

"Evropa neobsazená žádnou vnější mocí - a přesto se tento kontinent nachází v největší demografické proměně ve své historii, při které je domorodé evropské obyvatelstvo postupně nahrazováno novým, převážně muslimským etnikem. Tento převrat byl a je režírován vlastními evropskými politiky a je dlouhodobě namířen proti zájmům a potřebám rodilých Evropanů. Tito politici se svých lidí ani neptali na souhlas s touto otázkou, ani nereagují na rostoucí neklid většiny lidí v Evropě, že takovou masovou imigraci již dávno nechtějí, s ohledem na skutečnost, že svou starou Evropu stále více nepoznávají, na mnoha místech se již dokonce stávají cizinci ve své vlastní zemi. Tato přistěhovalecká politika nese všechny znaky pojetí totalitního vládnutí politické elity v Evropě a připomíná obrovská stěhování národů v Sovětském svazu a komunistické Číně za Stalina a Maa, o kterých bylo také rozhodnuto v kruhu malé politické skupiny a byla prováděna bez předchozího referenda."
Jednoduše řečeno:
Pokud jde o Evropu, levo-zelený mocenský
komplex se v podstatě v jistých hlavních politických  oblastech  (jako imigrace, rozšíření EU, občanství) chová vůči svým vlastním lidem dávno jako externí okupační moc. Vzhledem k tomu, že ti, kteří jsou za tuto masovou imigraci odpovědní, svou politickou prací nedokáží vlastní evropské voliče o této masové imigraci přesvědčit, obsadí své vlastní země miliony lidí s cizí řečí, kulturou a náboženstvím. Jejich záměrem je - stejně jako v Číně a na Kypru - domorodé obyvatelstvo střednědobě až dlouhodobě pomocí "rozmělnění" natrvalo zbavit moci.

Není to nic jiného než nová forma "etnických čistek", ale s opačným znaménkem: není to řízeno externím okupantem, ale malou, ke všemu odhodlanou, vysoce organizovanou menšinou, která pochází přímo z prostředí samotných místních obyvatel, která ale ve střednědobém, případně dlouhodobém horizontu bude nahrazena lidmi, od nichž se očekává silnější podpora jejich politiky.

Levo-zelený mistrovský plán již vykazuje první požadované úspěchy. V Bruselu, Miláně a Oslu je "Mohammed" nejčastější křestní jméno u chlapeckých novorozenců. V Anglii bylo tradičně nejčastější křestní jméno "Jack". Mezitím tam je také na čele "Mohammed". Již v roce 2004 byli ve velkých  městech Holandska 56 procent všech dětí a mládeže cizinci, většina z nich muslimové.

Pro Švýcarsko vidí statistici na rok 2040 podíl 76 procent muslimů, pokud by se  politika této alpské republiky neměla  změnit. Podle rakouské studie, bude v Rakousku každý třetí student v roce 2051 muslim. Dle studie Islám-archivu v Soestu (2006) o populačních trendech v Německu se předpovídá pro rok 2045 stav 51,72 milionů muslimů žijících v Německu v porovnání s pouhými 45 miliony rodilých Němců. Datum, který je již očekáván předními muslimskými představiteli v souvislosti s uchopením moci v nejvýznamnější evropské zemi. "http://sosheimat.wordpress.com/2011/04/22/geheimplan-brussel-will-50-millionen-afrikaner-in-die-eu-holen/

Souvislosti:

Na počátku takzvaného evropského integračního hnutí  jsou dvě mimořádně vlivné postavy: Rakouský hrabě Richard Coudenhove-Kalergi (1894 - 1972) a Francouz Jean Monnet (1888-1979).

Coudenhove-Kalergi vystoupil v roce 1922 se svou Pan-evropskou myšlenkou, kterou publikoval v knize v roce 1924. V té propagoval "Spojené státy evropské", centrální spolkový stát, který by měl být řízen novou duchovní šlechtou. V témže roce založil Pan-evropskou unii, aby tento cíl organizačně následoval. To se zřejmě v Americe setkalo s podobnými myšlenkami. A tak byl podle vlastních údajů už v 1924 podpořen na návrh Ludvíka Rothschilda od finančníka Maxe Warburga "60ti tisíci zlatými markami k rozjezdu hnutí v průběhu prvních tří let". Jeho prostřednictvím  se setkal v Americe s finančníky Paulem Warburgem a Bernardem Baruchem. ("Život pro Evropu", strana 124-125)

V jeho  knize vydané 1925 "Praktický idealismus" označil Kalergi demokracii jako "žalostnou mezihru" mezi dvěma aristokratickými epochami, mezi pokrevní šlechtou a novou, židovským duchem formovanou duchovní šlechtou. Moderní demokracii prohlédl jako praktický nástroj plutokracie:

"Dnes je demokracie fasádou plutokracie: protože národy by nahou plutokracii nestrpěly, nominální moc je jim  ponechána, zatímco  skutečná moc spočívá v rukou plutokratů. V republikové stejně jako v monarchistické demokracii jsou státníci loutkami, kapitalisté tahají za nitky: oni diktují směry politiky, oni ovládají prostřednictvím nákupu veřejného mínění voliče, prostřednictvím obchodních a společenských vztahů ministry. ... Plutokracie dneška je mocnější než aristokracie včerejška: protože nikdo nestojí nad ní, než stát, který je její nástroj a komplic "(str.39).

Coudenhouve9Představoval si nahradit "plutokratickou demokracii" aristokracií nové duchovní šlechty, ze které různé národy vyjdou jako jedna "Euroasijsko-negroidní rasa budoucnosti" (str.22, 23).


V dubnu 1948 byl Kalergi pozván do New Yorku, aby se zúčastnil kongresu, na kterém byl založen Americký výbor pro sjednocenou Evropu (ACUE). Řediteli se stali notoricky známí šéfové amerických tajných zpravodajských služeb: William "Divoký Bill" Donovan a Allan Dulles. Financování převzaly Fordovy nadace, Rockefellerovy nadace a další podnikatelské skupiny blízké vládě.

Výbor podpořil Evropské hnutí, které bylo iniciováno v červenci 1947 Winstonem Churchillem a Duncanem Sandysem, od 7. do 11.5.1948 se konal v Den Haagu Haagský evropský kongres, jemuž předsedal Churchill a zúčastnilo se více než 700 delegátů z Evropy a pozorovatelů z USA a Kanady. Tam se podařilo udat rozhodující kurz pro zřízení Evropského hnutí. Začalo se pracovat na návrhu ústavy Spojených států evropských a v roce 1948 Londýnskou smlouvou byla založena Rada Evropy, mezinárodní evropská organizace obsahující dnes 47 států, ve které měl Kalergi opět velký vliv.

Americký výbor pro sjednocenou Evropu (ACUE) byla až do šedesátých let významným finančním podporovatelem Evropského hnutí (50%), Unie evropských federalistů (UEF), a zejména jejich evropské mládeže European Youth Campaign (100%). Tím byl převzat vliv na vůdce "Evropského hnutí" Roberta Schumana, Paul-Henri Spaaka a Józefa Retingera (viz odkazy Wikipedia)

To je základ těch nejhlavnější mezinárodních organizací, které uvedly do chodu evropskou integrační organizaci až do dnešní podoby vyvinutou EU, kterou nadále doprovázejí, povzbuzují, podporují a propagují. Malý příklad: 2012 Nobelovu cenu za mír získala překvapivě EU, zřejmě kvůli "mírotvornému" Euru, které ve stále více zemích EU vyhání zoufalé lidi do ulic a rozděluje národy. Anglický kritik řekl, proč dosud EU neobdržela Nobelovu cenu za ekonomii za velkolepou "záchrannou Euro politiku". Co vlastně vedlo k tomuto ocenění? Předseda Nobelova výboru, Nor Th. Jagland, je současně i generálním tajemníkem "Rady Evropy", té velké evropské, americkými tajnými službami spolufinancované a EU-podporující organizace, která je s ní tak úzce propojena, že používá  stejnou vlajku a hymnu. EU si tedy, díky CIA, Nobelovu cenu za mír takřka udělila sama... http://www.politaia.org/politik/europa/hintergruende-der-europaeischen-integrationsbewegung/
144 Komentářů k Tajný plán se uskutečňuje: 50 miliónů Afričanů do Evropy

 1. Štefan šromovský napsal:

  Je to ako keď sa vám do domu pchá rôzna háveď.A sú iba tri varianty ako to riešiť či neriešiť.Hlupák nechá všetko tak a čaká,že tá háveď sama z domu odtiahne.aktivista im dá na stôl hrniec medu a naivne si myslí,že bude pokoj a háveď prejaví vďačnosť.múdry a prezieravý človek schytí mucholapku,všetko čo vletelo dnu vymláti mucholapkou a zavrie okno na nevyhnutný čas.

  • admin napsal:

   typický případ člověka, který zřejmě nečetl, co je v tom článku napsáno a reaguje přesně podle plánu

   • Štefan Šromovský napsal:

    Typická reakcia človeka postihnutého Timokraciou a Neofeudalizmom ktorý uvažuje v narcistickej rovine,neschopný prijať akékoľvek iné názory a sebapovyšeneckého vlastníka všetkých politických dogmat.Lenže svet sa vážený točí iba okolo jednej osi a nie okolo jedného názoru a svetopohľadu na život

  • xml napsal:

   Just The NWO Proxy War...

   Proxy vojna podľa plánov na 3. svetovú vojnu vyžaduje silný jednotný islamský chalifát dostatočne silný na to aby sa dokázal navzájom zničiť so sionistickým svetom (kresťanský je už dnes skôr eufemizmom) až kým nenastane celoplanetárna občianska vojna, z ktorej nebude úniku (viď. Mazzini). Čo príde po tom, už všetci vieme.

   Zatiaľ je k dispozícii táto mapa islamského chalifátu:
   http://www.magnificat.sk/wp-content/uploads/2015/06/islam.jpg
   A na našu veľkú radosť je jeho súčaťou Slovensko a pod. Rakúsko, Maďarsko a štáty býv. Juhoslávie a pod. t.j. krajiny ostro vystupujúce proti imigrácii.

   Zrejme je plán islamizácie zbytkových krajín európy naplánovaný imigráciou a zvýšeným populačným rastom moslimov podporovaný imánmi a niekoľko desaťročí aj dôsledne dodržiavaný na celom svete:
   https://www.youtube.com/watch?v=RJ1mpUsQ0_Y (treba zapnúť CZ titulky)

   A Rusko sa už porieši znova z východu, pretože Japonsko to nedokázalo splniť niekoľko krát (len si pozrite ich ľodstvo ako sa na splnenie tohto cieľa rýchlo modernizovalo počas 19. storočia vďaka európskym! inžinierom).
   Čína zaberie sibír, netvrdia to už len proroctvá ale aj trendy na to začínajú poukazovať.

   Čína kolonizuje zabajkalsko:
   https://www.youtube.com/watch?v=h-F1jg9s-V8
   Čína si prenajíma veľké oblasti na 59 rokov na sibíri:
   http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/358799-cinania-si-prenajmu-sibirsky-hongkong/

   Či v tom bude nejako sekundovať Japonsko je otázka okoností. Po vyvrcholení týchto trendov bude európa rozpoltená islamizáciou, Rusko oslabené z východu a USA zachová nové americké storočie.

   Ako hovoria neokoni "see it in the big picture".

   Dobrú chuť.

 2. nazdar napsal:

  Pokud si vzpomeneme, jak se lidem v Československu, nelíbilo být českosloven-ským národem, tak musíme pochybovat, že se podaří vytvořit jednotnou evroafrickou identitu. Spíš Evropu převezme muslimský živel. Nejspíš se sníží i prosperita oblasti, což vládcům možná nebude tak vadit, pokud to bude spojeno s pevnou mocí NWO.
  Pro původní obyvatele střední a východní Evropy, bude nejlepším řešením, přejít do Ruska a pomáhat Rusům, na východě zastavit rozpínavost Číňanů a na jihozápadě, rozpínavost muslimů. Až se jim to podaří, tak budou moci začít uvažovat o návratu do Evropy.
  Alternativou je, nikam se nestěhovat, ale postavit se plánovačům NWO a nyní odmítnout všechny, kulturně silně odlišné imigranty, budoucí bojovníky za muslimskou Evropu.
  Také bychom měli začít uvažovat, jak z vlastních zdrojů, zastavit úbytek obyvatel v zemi.

  • lubajs napsal:

   Já si myslím, že pro ČR a hlavně její přírodu není zvyšování počtu obyvatel vůbec žádným přínosem. Už teď je u nás v některých částech země přehnaná hustota obyvatel. Když nás bude v budoucnu 8 nebo i třeba 5 milionů, tak se ČR nezhroutí. A když někdo argumentuje, že se stárnutím populace nebude mít na důchodce u nás kdo dělat, je také blbost. Technologický vývoj jde mílovými kroky dopředu a už dnes je mnoho odvětví robotizováno a tento trend bude pokračovat. Jen se musí změnit systém přerozdělování hrubého národního produktu a zabránit přehnanému odlivu kapitálu do zahraničí.

   • weissbach napsal:

    Ale o to, pane vůbec, ale vůbec nejde.... Uvažujte a zapomeňte na argumenty typu: "Technologický vývoj jde mílovými kroky dopředu .."
    Přerozdělování se děje neustále. Vysavače MMF atd. jedou na tři směny dnem i nocí. Co má nějakou hodnotu /půda, voda, vzduch.../ jim a bezcené papírky /v brzku už ani ty ne/ nám. Jednoduchá rovnice: Jeden jde nahoru a druhý dolů.

   • Robert napsal:

    Podobní názory mám také. Rád bych si o tom promluvil s podobně smýšlejícími lidmi.

  • martin bareš napsal:

   Když to čtu, vzpomenu si na tak zv. stěhování národů. To bylo sice někdy v pátém a šestém století našeho letopočtu, kdy se všechno dalo do pohybu. A teď pomocí technologiií, pokroku a já nevím čeho všeho by se to mělo nějak opakovat?

   Nevím proč mi přišla na mysl kniha E.Beneše "Paměti", vydaná v roce 1947.
   Názory na ni mohou být různé. Od ovlivnění vítězstvím SSSR, před typicky buržoazní postoj, který vychází z pojetí všemocné americké a britské demokracie k idealizmu a víry v to, co z této tzv. demokracie pocházelo.
   Přemýšlím nad tím a musím přes všechny výhrady k druhému prezidentovi říct: Byl to velmi schopný diplomat v tehdejší před a válečné světové situaci a díky za jeho dekrety. A za druhé Evropa: chovala se přesně tak jako dnes, piruetky, intriky, zavírání očí, zákeřnost. V té byli Angličané a hlavně Francie mistři a Polsko a Maďarsko jim zdatně sekundovalo, když mám zmínit naše sousedy. Daladier jako Holland. Dvě stejná politická prasata.
   Jak buržoazii a kapitalismus nemám rád, musím říct, že první republika dokázala hodně. Není třeba se za ní stydět. Dnes je to překonané, ale chlubit se tím můžeme. To byla další věc, která mně teď napadla. Není potřeba si nadávat: "neumíme si vládnout, "česká malost", "závist" apod.
   Zrovna tak není třeba se stydět za poválečná léta.Vlastně tak, jak byly po válce rozdané karty, jsme velice jako ČSR a ČSSR obstáli.
   Kdybychom nebyli pitomí, mohli bychom stát v jednotě a čelit lépe dnešní situaci.
   Situace před druhou světovou válkou, kdy za plotem křičel Hitler, se nedá srovnat se zdánlivým klidem dneška donedávna, tak jako se nedá srovnávat zbabělost a prodejnost našeho establišmentu dnes se statečnými postoji mnoha lidí tenkrát, například v armádě.Ti by si těžko nechali takhle srát na hlavu jako naši politici posledních 25 let.
   Říká se "Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne". 25 let tady pro nás v chlívku, kdy jsme mysleli jenom na sebe a politici toho nechutně zneužívali, byla jakás takás pohoda. Teď se situace rychle mění a řeči nestačí, protože nejsme vůbec připravení na to, co nás čeká.

   • Montisan napsal:

    Západními židozednáři uměle stvořenej pastát a těmi samými pazdráty v "pravý čas" opuštěný a hozený přes palubu nebyl nikdy životaschopným projektem! Gauneři v jeho čele byli rezidenty těch nejodpornějších anti-sil Naší - tedy Bílé civilizace! Tento lumpácký stát vznikl na židovské Lži o existenci "československého národa" a jak jeden z lumenů v jeho čele řekl ( o ideálech na nichž se státy rodí), tak i zašel ... - https://www.youtube.com/watch?v=B-oTS2XulNU

  • OldNoe napsal:

   Hm. A čo takto vrátiť sa ku kresťanstvu?

   • Vladislav napsal:

    Křesťanství je stejná zmije z toho hnízda. Islám, křesťanství, židovství. Jedna oblast původu, jeden typ ideologie, pouze v mírných obměnách, jeden cíl. Pouze působením posunuté o nějakých pár set set od sebe. Ale to Vám už zřejmě nedojde.

   • Boyar napsal:

    k Bohu ...pane

    Všichni jsme hříšníci.

    Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.

    • Vladislav napsal:

     A víš, že jsem si to myslel, hříšníku?
     Vy tady budete mít někde hnízdo, to jinak není možné:-)

  • Vladislav napsal:

   To jste napsal přesně - oni přesně s tímto počítají. Žádné "smíchané" etnikum, ale etnikum, které převezme hodnoty těch nejdravějších - islamistů. Dnešní Evropa už dávno žádné společné hodnoty nemá, a za těch pár, co zůstaly, nechce už nikdo bojovat.

 3. weissbach napsal:

  Imigrace je jeden z nástrojů jak zlomit odpor homogenních komunit, národů v Evropě /dalším je válka/. Rozdělit lidi do kategorií, onálepkovat, tu podporovat jednu a tu druhou stranu a neustále živit a rozdmýchávat konflikty, zatímco původci a manipulátoři v pozadí posilují své pozice a realizují světovládnou globalistickou agendu.
  Člověk, etnikum, národ, stát, rasa pro ně nemá absolutně žádnou cenu. Leda jako pracovní síla k obsluze Molochovy mašinerie.

  • weissbach napsal:

   Nicméně odpor vůči imigraci je odporem vůči NWO!

   • to je jedno napsal:

    Přesně! Ale ten odpor musí jít napříč národy Evropy, a musí být totálně masový a musí nastoupit co nejdříve. Považte. Jako Evropa máme čas někde mezi 5 až max. 15 lety na to se zvednout z kolenou. Když to tedy v této době neuděláme, je s námi konec, a jak běží čas, je to horší a horší. Již nyní problém není možné řešit bezbolestně. Když to nevyřešíme, tak: Můžeme zapomenout na klidné a aspoň zajištěné stáří, na bezpečné ulice, na bezpečí v domovech. V Evropě začne zuřit chaos způsobený etnickými konflikty, náboženskými konflikty, sociálními konflikty a konflikty mezi národy a státy. Terorismus bude běžným jevem a bezpečnostní služby to nebudou absolutně zvládat, neb budou značně paralizovány zaměstnanci neevropského původu i náboženství. V důsledku souvisících trendů upadne i Evropské vzdělání, zdravotnictví, průmysl atd.

  • Vladislav napsal:

   No to máte pravdu, Weiisbachu, jenže s tímto začali v Evropě poprvé Vaši křesťanští soukojenci.
   Byli to oni, kdo sem přišel, aby rozerval tisícileté rodové hodnotové systémy, kdo naše lidi učil upřednostnit pokřtěného cizince před nepokřtěným příslušníkem stejného rodu.
   Kdo z plemen a etnik začal vytvářet "vyšší celky", tzv. "národy". Ovládané už nikoliv předáky volenými sněmem, ale králi prosazovanými a potvrzovanými všemocnou církví.
   Stály tehdy za nimi stejné síly, jaké stojí dnes za islamisty a imigranty. Ony ty síly se totiž nemění, i cíle mají stejné.
   Jen ne všem nám to zatím dochází.

   • weissbach napsal:

    Nechte si ten agresivní patos pro někoho jiného. Křesťanští soukojenci, co to je? Vaši prarodiče, jejich rodiče a prarodiče byli také křesťané. Propadl jste jen jiné ideologii, kterou tady hlásáte jako zjevenou pravdu. Nemám rád tady tyhle osobní přestřelky, ale musím Vám říct, že jste s tím už otravný jako jehovista. Máte mozek vymytý jen jiným způsobem. To je celé.

    • Vladislav napsal:

     Moji předkové byli ovšem také nevolníky, poddanými, sluhy. I k tomu se mám vracet?
     Jistě, byli křesťané - protože MUSELI. Všichni museli. Mohl jste si zkusit, třeba v roce 1750, žít v nějakém městečku nebo vesnici, a nepřijít v neděli do kostela.
     Nepokřtít dítě. Oženit se bez církevního "požehnání". Prohlásit, že nevěříte v křesťanského boha!
     Nelíbí se vám to, což?? Rádi byste to tady zase všechno řídili, a předstírali, že "máte recept". Předstírali, že právě proto, že ten váš jediný správný, neomylně zjevený recept svět nenásleduje, je tam, kde je, že?
     Jenže máte smůlu. Končíte. Už na vás téměř nikdo není zvědavý. Už vás každý, kdo o to stál, poznal a prohlédl.
     Doufám, že se dožiju doby, kdy budete postavení mimo zákon, nebo aspoň na jeho "hranu".
     Jsem fanatik proti vám zaujatý, to máte pravdu. Vy si totiž žádné slitování nezasloužíte, stejně jako obě vaše sestry-zmije z téhož hnízda.
     Táhněte se svými moudry zpátky do pouště. Tady nemáte co pohledávat, bez vás tu bude mnohem lépe.

     • weissbach napsal:

      Skočte mi do trenek, Vladislave...

     • to je jedno napsal:

      No srovnejte "zlo" nepřijití 1x za týden do kostela se zlem nedostavit se aspoň 2x za den do mešity... I to je nepochybně jeden z důvodů, proč NWO tak prosazuje Islám.

     • weissbach napsal:

      Namasírujte si ego, když to potřebujete, ale jste typický příklad člověka, který nepoužívá k hodnocení reality srdce a zdravý rozum.
      Hodnotíte takto každého kdo s vámi nesouhlasí?

     • weissbach napsal:

      Kromě jiného vás podezírám z autismu, či jiné poruchy. Nedovedu si totiž vysvětlit důvody jakými jste se pasoval na mluvčího imaginárního "my". V první řadě je dobré mluvit za sebe. Pokud si potřebujete vedle své velikosti postavit atrapu trpaslíka obdařeného všemi archetypálními neřestmi, pak jste si logicky musel vybrat prvního, kdo vám ve vašem okleštěném chápaní dějin a událostí oponoval. Ale musíte si na to vybírat lépe, protože já nesplňuji vaše nároky na to, jak má vypadat zlotřilý stoupenec všeho zla na zemi.
      Nejsem dokonce ani křesťan, takže vaše tirády o lžích, vraždění, mučení a restitucích pro mě nejsou důvodem, abych tu vaši hru hrál s vámi a obhajoval zločiny, které mi vnucujete a přisuzujete coby správný inkvizitor a demagog/zajímavé jak stejné metody s chutí používá člověk, který tady proti nim bouří/. Tvrdím, že určité typy lidí se prolínají všemi rasami, náboženstvími a politickými systémy. Například kariéristi, fanatici, naivkové, podlézavci, závistivci, zloději, blbci a pak taky jejich protipóly.

     • Robo napsal:

      MY..Vedrussi, Slovieni, Tartari, ....proste Slovania. Naše povedomie zostalo celé to tisícročie hlboko v nás a znovu sa prebúdza.
      Na toto čakáme všetci, to je tá cesta...

     • jaris napsal:

      Vladislave, souhlasim, ze katolici i protestanti nadelali spoustu nasili, krivd, vrazd. Mej na pameti, ze to byly politicke strany. Uceni Bible si prizpusobili k vlastnim vyhodam. Nemysli si take, ze pohane byli lepsi lide. Nebyli a rvali se o moc stejne surove jako katolici s protestanty.
      Kdyby se totiz lide chovali podle biblickych deseti prikazanich a dodrzovali je, svet by byl uzasny a spravedlivy.

     • Robo napsal:

      Jaris, to je súčasťou propagandy. Slovania sa medzi sebou nikdy nemlatili, to medzi nás vniesli ini. Bohom žiaľ, nakoniec úspešne.
      Začalo to Atlantidou..

 4. hel napsal:

  je to teda šílený nápad lidí zcela odtržených od většiny ostatních...tihle utrpěli komplexem nadřazenosti, který u nich vznikl z důvodu pobytu ve vyšších společenských patrech...oni si to vysvětlili ne jako štěstí v loterii, ale jako genetickou zákonitost jejich lidské nadřazenosti nad ostatními méně inteligentními, nedokonalými nechytrými...necítí s nimi a zachází s nimi podle toho....pokud tedy mají tak zrůdné úmysly, pak by bylo dobré, aby přistěhovalci začali s tím navyšováním demografické křivky znásilňováním jejich urozených dcer

 5. Petr napsal:

  Za vše může armáda a policie. Kdyby nestranili boháčům, nýbrž těm kdo je živí a šatí - dělníkům, mocní by byli bez moci a svoje nemoci by si nechali pro sebe.

  • flamenco napsal:

   Také by mě zajímalo, zda jsou mezi loveckými psy, tací, co se urvou z vodítka a začnou chránit budoucnost přirozenou a ne tu vykonstruovanou.
   Ono se to týká i jejich rodin. Cítí se pod ochranou pána, ale ten jim jednoho dne zavelí, ať zastřelí člena rodiny.
   Tyhle zrůdy se nezmění.
   Mimochodem imigrace se týká i policejních a speciálních složek. Jejich potomci se jednoho dne budou konfrontovat s kulturou krvavých rukou a brutálního násilí na ženách i dívkách.
   Ale zda chtějí přihlížet a podporovat genocidu krajanů a svých rodin?????

   • Paul Durham napsal:

    Kolego vy apelujete na rozum fízlů a gum ?!? To spíš celer bude řešit diferenciální rovnice.

  • Vladislav napsal:

   Armáda a policie jsou jen ruce a zbraně momentálně vládnoucího systému. Až Vás někdo postřelí, budete vinit tu zbraň a ruku toho střelce, nebo střelce samotného?

   • Lex DRUID napsal:

    Jsi policajt nebo žoldák? Tou rukou a zbraní se stali dobrovolně a nikdo je k tomu nenutil. Být otrockým slouhou tohoto zvráceného systému bylo jejich svobodné rpzhodnutí. Osobně znám případy, kdy šli k policii a do armády s tím, že "na fabrice je moc velká dřina". U policie si "udělali" s výučním listem soustružníka vysokou školu (Proč se asi na právech v Plzni nebo na jiných VŠ nic nevyšetřilo? Protože by polovina policajtů, politiků a dalších státních zaměstnanců přišla o tituly a tím i o práci. A to samozřejmě včetně státních zástupců a soudců. Tak proto.)
    Od převratu se k těmto složkám hrnou lidé líní, vypočítaví, sociopati a do speciálních zásahových jednotek jsou nyní vybíráni vyložení psychopati, kteří díky své zvýšené agresivitě, inteligenční tupusti a neschopnosti samostatného úsudku bezmyšlenkovitě přijmou a vyplní jakýkoliv rozkaz. Tedy až se někdy v budoucnu zcela zoufalý ze své a společenské situace zúčastníš předem nahlášené demonstrace proti válce nebo za necinknutou demokracii, tak ti tato "ozbrojená pěst mafiánského kapitalismu" úplně klidně roztříští koleno nebo lebku kovovým teleskopickým obuškem (smrtící zbraň), který teď na potlačování lidových protestů fasují místo socialistického gumového pendreku nebo těsně popřevratové plastové tonfy.
    To, co tento systém místo bývalých známých příslušníků VB-pochůzkářů vyprodukoval nejsou bezpečnostní složky k ochraně našeho obyvatelstva, ale vražedná trestná komanda určená k likvidaci budoucího očekávaného odporu části naší společnosti.
    Ono anonymizující "vládnoucí systém" bychom asi neměli tolik používat a více se zaměřit jmenovitě na jeho konkrétní elementy, jejichž odstavováním od moci můžeme systém poškodit nebo mu to alespoň ztížit.
    Pokud jsou logistické jednotky tohoto systému jako politické strany, politici, zotročující a vlastizrádné zákony přijímající poslanci a senátoři, mafiánům a oligarchům loajální soudci, státní zástupci a vyšetřovatelé obdařeni beztrestností a imunitou před zákonem, kterou si sami určili a odsouhlasili, je právě ochromení té "ruky držící zbraň" a zneškodnění oné zbraně jednou z mála možností jak nenechat vládnoucí organizovaný zločin zastrašit, pozavírat a povraždit své odpůrce, tedy nás, naše rodiče a naše děti.

    • Vladislav napsal:

     Jenomže právě toto "oni" chtějí, víš?
     Aby ses tady rozčiloval nad policajtama, vojákama, tím nebo oním politikem - a zaměstnalo tě to tak, že pak už nebudeš mít sílu ani chuť podívat se, co je za nimi a komu slouží.
     Oni třeba ty policajty vymění, potrestají. Ty budeš spokojeně přikyvovat. A oni si pak zaměstnají lepší policajty. Ty budeš nadšený a spokojený.
     A přitom si budou dál počítat spokojeně peníze na účtu.

     • Lex DRUID napsal:

      Já to vím, to jsme si asi nerozuměli.
      Když chceš potrestat psa, nikdy ho nesmíš plácnout rukou, zlobil by se na tebe. Když ho švihneš vodítkem tak se pes zlobí na vodítko a ne na toho, kdo ho s ním švihnul. To je úloha silových struktur v naší společnosti. Jsou oním vodítkem, kterým nás náš pán potrestá, když na něj zavrčíme. Tak to bylo posledních dvě stě let vždycky. (před tím trošku jiný model) Jenže to kožené vodítko se za našeho mlčení mění v dost solidní řetěz. A rána řetězem už láme kosti, tříští lebky a zabíjí na rozdíl od bývalého koženého vodítka.
      A když už se tak bavíme, tak jsem rád, že jsi tady. Už mi taky lezou krkem ty komentáře, že jediné co nás spasí je láska v srdci a modlení k čemukoliv. Ne nadarmo měl komediant na Hradě obří neónové srdce a obklopovali ho sráči typu Halík.
      Dva tisíce let se dívám jak křesťani s láskou v srdci milovali bližní své a skrze světskou moc svojí církve svaté vyvraždili celé civilizace a doslova vyrabovali a zotročili celý svět.
      Dva tisíle let lží, vydírání, bestiálního mučení, zabíjení a vraždění těch co se nechtěli podvolit a dnes zase lži, vydírání a zlodějna ve prospěch Vatikánu a vlastních kapes při správě a pozdějším odprodeji nakradeného majetku ČR, tedy nás všech. Při monstrpodvodu druhých Církevních restitucí zašel Duka tak daleko, že veřejně tvrdil v televizi, že katolická církev má v ČR 4 milióny věřících. Ačkoli je to "donebevolající" lež, tak prodejná média toto jako další jasné a prokazatelné lži přešla mlčením a nikdo nechtěl nějaký byť sebemenší důkaz takové nehorázné lži.
      Mám za to, že celé slavné křesťanství je jen jedním z židovských projektů k zotročení svobodných lidí a Islám je filiálka téhož.
      Jak správně říkáš níže, my je nepotřebujeme, oni potřebují nás. Byli jsme tady před těmito kořistícími přivandrovalci a budeme tady i po nich.

     • pavelka70 napsal:

      Dnešní policajt je v podstatě robot! Nesmí myslet. Musí jenom vykonávat rozkazy. Je nažádoucí, aby policajt-robot zaváhal, zda udeřit dítě, stařenku, nebo studenty, musí splnit rozkaz. Policajt-robot!

 6. Definitiva napsal:

  50 mil. prisťahovalcov je nutných, lebo Európa starne.

  Ako riešili populačnú politiku EÚ a USA, teda Západná sociálne parazitická civilizácia, ktorú v praxi vnímame ako novodobé otrokárstvo? Tak, že posilňovali svoje pozície vo svete cez vojny revolúcie, slovanské kolónie, pracovný čas sa predlžuje, národy a kultúry sú likvidované, rodiny sa rozpadajú, a tie čo ostali pokope tak len preto, že sa málo vidia. Deti sa stávajú vlastníctvom štátu, výchova detí v rodine je likvidovaná, základ štátnej výchove je LGBT sexuálna výchova najlepšie od materskej školy, aj s praktickými ukážkami.

  Vidíme dlhodobí trend pre likvidovanie rodiny, prirodzenej sexuality a nezáujem o nárast populácie bieleho človeka. Volá sa to aj genocída biele rasy, ktorej súčasťou je aj populačný krach a prisťahovalectvo.

  Vytvorte mladým ľuďom príťažlivé podmienky a deti sa budú rodiť. To ale nikto nechce a každý tvrdí, že to ide mimo nás, že to nie je v našej moci riešiť inak ako prisťahovalectvom, len tak ako náhodný proces.
  Náhody neexistujú, všetko je súčasťou plánu.

  • weissbach napsal:

   "Náhody neexistujú, všetko je súčasťou plánu."

   Taky bych řekl.

  • Vladislav napsal:

   Ano, je to přesně tak. Tvrdí, že potřebujeme přistěhovalce, aby nás bylo víc, ale přitom to nejlogičtější řešení by bylo působit na naše vlastní lidi, aby měli víc dětí.
   Jenže oni dělají pravý opak.
   Protože jim nejde o to, aby nás bylo víc, jim jde o to, aby se ty naše počty zvýšily barevnými přistěhovalci.

 7. ANALfabet napsal:

  Malokto vidi do toho ako je to presne pripravene.komentare idu uplne z cesty.a to tu ani nemusia byt plateni trolkovia.jeden clovek mozno hovori k veci.je to ale normalne.tazko najst cestu ktoru oni vidia v takomto nadchadzajucom chaose..tazko vidiet oslobodenie tam kde je nevedomost a lahostajnost.kracalo sa pomalymi trpezlivymi krokmi a to cele desatrocia.aby si oni pripravili cestu pre seba ako pre zvrchovanych vladcov sveta..teraz su kroky zretelnejsie,ale to co sa chysta uz ma obrysy.pochopite az bude neskoro.ja tiez velmi este nechapem.ale viem ze imigranti v sucasnosti sluzia iba na odvedenie pozornosti...budte bdeli. Deje sa uplne nieco ine...

  • flamenco napsal:

   Ale co?
   Přestalo se mluvit o Ebole, TTIP, čipech ap.
   Třeba si naženou pokusná zvířátka do terária a budou si hrát s lidskými životy ještě hůře.
   Nebo na Evropu má spadnout šutr z vesmíru a chtěj spálit smetí.
   Takových spekulací je vela. A jakpak bychom tomu zabránili????

 8. Carlos IV napsal:

  Neni vubec nahoda ze to vse jde opet z pera nekoho, pro koho pojem stat, narod a etnikum a nakonec i religie nic neznamena. Chazarska svoloc, ktera se prohlasila za zidy - ac jimi neni - proda kohokoliv kamkoliv jen pokud z toho kape. Ma v tom dlouholetu praxi. Vymeni nabozenstvi a prejmenuje se pode potreby (Kerryho familie je jen jednim prikladem). Pro ne to neni nic noveho - nakonec i oni pred vic nez tisicem let pritahli do stredni evropy az od mongolskych stepi. Islam, ktery tehdy odmitli a vymenili za judaismus dnes pouzivaji proti evropanum a pouziji ho klidne i proti americanum, pokud bude treba. Je to jen otazka nacasovani. Ostatne, tam byl podobny plan uz nalajnovany take, a to uz davno pred tim nez "baby boomers" zacali pocitovat ze jim dochazi dech i prachy a nemohli si dovoit vic nez jedno dite.

 9. Jana napsal:

  Co by se dělo.Chcou tu mít Evropský chalífát.Likvidovat bílou rasu,hlavně Slovany.Jsou to magoři,kteří to mají dlouho naplánované.Hodila by se nám podpora,nějaká vyšší síla,která by nám pomohla.Také si můžeme pomoct sami .Nepustit sem imigranty z Afriky.Zaměstnat cigány.Nějaký projekt státu za sociální dávky nějakou práci.Čechů je dost,neubývají.Víc by nás ani nemělo být.Pořád se mluví o tom,že je nás hodně.Cikánů je hodně.Kdyby se měli starat sami o sebe,nemohlo by jích být tolik.Vzít si příklad z Putina a chránit náš stát.

 10. Carlos IV napsal:

  No nazdar! Chlapce chlapce..." bude nejlepším řešením, přejít do Ruska a pomáhat Rusům, na východě zastavit rozpínavost Číňanů a na jihozápadě, rozpínavost muslimů." Ty bys tomu dal. Jeste rozdelit Rusko a Cinu a postavit proti sobe zbytek tech muslimu, kteri pouzivaji normalni mozek. Tak se hned pridej k tvucum NWO - Good Luck!

  • nazdar napsal:

   Ne, že bych si přál rozbroje mezi Čínou a Ruskem. Oni jsou jediní, kdo ty šíle-nosti ve světě může zastavit. Ale do budoucna, to jsou konkurenti. Už nyní, se Rusové ozvali, při příležitosti potopení Hvězdy Východu, že by se Čína neměla prosazovat ve Střední Asii, že její oblastí vlivu je Jihovýchodní Asie (viz Otázky-Odpovedi V.V.Pjakin 8.6.15). Dříve, ale musí mít Rusko za zády spřátelenou Evropu.
   Co se týče muslimů, tak jsem nemyslel, že půjdou do sporu s loajálními občany Ruska, muslimského náboženství, ale s těmi muslimy, kteří (tou dobou už) zislamizovali Evropu a budou mít snahu jít dále.
   Nicméně doufám, že podobný vývoj nenastane, že se vzchopíme, Evropu si udr-žíme a budeme mít přátelské vztahy s Ruskem, pro věci příští.

  • pavelka70 napsal:

   Přijít do Ruska, ale na dobro! Jedna možnost by tu byla:
   http://www.hlavnespravy.sk/v-rusku-zdarma-rozdavaju-pozemky-na-dalekom-vychode/654506
   ale nevím, jestli to je určené i cizincům jako my.

 11. věštec napsal:

  Kdepak, český národ je osouzen k zániku. Nebude to ani tak dílem nějakého prediktora, ale dílem naší vlastní hlouposti.

  • pohádka napsal:

   Je to velmi smutné, ale s tím se nedá než souhlasit.
   Situace je vážná, loď se potápí. Ne s "uprchlíky" ale s námi. Pokuď už je tolik informací ne nezávislých webech, pokud tu máme Svobodný vysílač, který se snaží všemi silami šířit pravdivé informace a většina lidí i nadále nevěří argumentům a reagují pouze, že to tak není, protože to v televizi říkali jinak, pak Pán Bůh s námi....
   Uvidíme ve středu, kolik Čechů se zvedne a půjde projevit názor a zabojovat za mír, za svou vlast a za budoucnost svoji a dětí svých dětí....A co tam bude předvádět pražská kavárna organizovaná, víme kým...

  • Boyar napsal:

   tak nejak ...

   Všichni jsme hříšníci.

   Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.

 12. Carlos IV napsal:

  Obavam se ze mnoho Cechu se muze ocitnout v situaci ze se i z nich stanou imigranti - ac mozna jako posledni alternativa - takze nebude od veci se divat na obe strany mince. Ono s tim "odporem vuci imigrantum" to tak ruzove nebude a statni aparat si do toho moc kecat nenecha jakmile Brusel zaveli (Sislavy knize pan Vam to urcite vysvetli). Podivejte se na pana Stworu - ktery nedavno vypustil na YT videjko o tom "jak se jim (imigrantum) branit" a uz mel doma nezvanou navstevu:
  http://www.zvedavec.org/komentare/2015/06/6498-opet-predmetem-vlidneho-zajmu-tajne-policie.htm
  Ac trochu mozna predcasne ale ma intuice me rika ze tyhle veci spolu souviseji ( a intuice nemalokdy klame:-)
  Otazkou je proc on nezustal v Kanade - pan Harper je sice taky pekna sv*ne ale jinak se tam s clovekem zachazi jeste jakz takz lidsky.

  • hel napsal:

   lidsky? no nevím...klavírní virtuosce byl v kanadě zrušen koncert jen proto, že na sociálních sítích podpořila donbaské separatisty...do té doby ji uctívali...stačil jen jiný názor.....a s tím stworou to je docela šok..zda to souvisí s imigranty, nevím...ale mě už šokovalo jeho odsouzení za antisemitismus...holt máme předepsáno, které lidi povinně milovat a které naopak ani omylem...všichni, v kanadě nebo v česku..

 13. Věra napsal:

  Ať je to jakkoliv, přesně tohle bylo předpovězeno na varovani.org. Pokud si všichni nevšimnou, kdo je tím, který ovládá a kdo je jeho otrokem, neví nic z toho, co bylo známo už před dvěma tisíci lety. Postupná a především utajená příprava na celosvětové převzetí moci do rukou několika rodin, které se na to po generace připravovaly se dá vysledovat jednoduše skrze vlastníky největších a nejmocnějších společností. Všechno bylo připraveno tak, aby normálnímu člověku unikly souvislosti a hlavně seděl po práci buď u piva nebo u televize a hlavně nepřemýšlel. Teď je všechno připraveno k občanským válkám jak v Evropě, tak v Americe. Pokud se lidé nechají vyprovokovat, bude to rozpoutáno podle známého rasového scénáře, aby mohl přijít ten, na kterého Židé čekají, ale kterého když přišel, nepoznali a pokud ano, tak si nikdy nepřiznali, že ho umučili. Až se objeví jeho napodobenina, která jako zázrakem ukončí tyto připravené občanské války, loutkové vlády mu budou poklonkovat a celosvětová vláda začne totální kontrolou, která se už masově rozběhla. Buď se lidé dovtípí, že rasové nepokoje jsou připravené nebo budou bojovat s těmi, kteří ani netuší, co na ně bylo přichystáno. Jen jeden má zájem na co největším počtu mrtvých a tím je Smrt, had, jehož dávným nenávistným slibem pomsty k Bohu tohle všechno začalo. Před mnoha tisíci lety byl stvořen člověk, jen co byl stvořen už tu byl had, aby ho zničil a Boha pokořil. Proto ta proroctví, proto ty tajnosti, proto ten strach mocných před ním, hadem, který je ovládá strachem. Všichni, kteří se dostanou k moci, jsou ovládáni strachem a nemají možnost úniku. Mají strach o své děti, rodiny, rodiče, je jim vyhrožováno a ti odvážní jsou zabíjeni. Mafie kolem Satana je tak mocná, že všechny vlády jsou loutkami těch, kteří si říkají illumináti. Vládnou světu a proti nim a jejich dodavateli strachu a nenávisti může zakročit, pokud lidstvo chce, jen Bůh. Je to jakoby člověk sám chtěl bojovat proti těm, kteří jsou v jiné úrovni existence, v duchovní a energetické rovině bytí. Podobně je absurdní si myslet, že člověk je schopen bojovat proti Bohu, tomu, který člověku dává radost, lásku, pokoj v duši. Ta varování nejsou nyní poslána lidsvu jen tak. Vše má nějakou souvislost, příčinu, důvod. Pocit odporu při jejich čtení, má svůj důvod. Ten, který dodává velkoryse všem, které chce postrašit pocit strachu nebo nenávisti, se projevuje opačně než ten, který dává rodinám lásku a radost. Je to souboj těchto dávných mocí v myslích člověka. Nyní je boj u konce, proto je na člověku, k jaké straně se přikloní. Modlitba k Satanovi či k Bohu je zásadní. Pocit strachu a nenávist lze odstranit jen modlitbou růžence Panny Marie. Je to mocná ochrana proti strachu a nenávisti.

  • weissbach napsal:

   "Pocit strachu a nenávist lze odstranit jen modlitbou růžence Panny Marie."

   Ale no tak....

   • Vladislav napsal:

    Běžte si své vnitrokřesťanské kočkování vyříkávat jinam. Jedna odnož za 18. druhá bez 2 za 20.

    • Boyar napsal:

     nic ve zlem cekam jen az procitnete ale to se jentak nestane dokud nezacnete pouzivat sva srdce a rozum a prestanete se chvastat a omylat omylane tupe fraze

     kdo ma usi - slys

     tato rikacka je nesmysl kdyz je vysledek 20 a pred tim jsi odcital 2 tak to bylo 22
     a 22 a 18 je dost velky rozdil
     aby to bylo 18 a 18
     musi byt jeden za 18 a druhy se 2 za 20
     nebo jsi chybel tenkrat ve skole ???

     • Vladislav napsal:

      No, já jsem ve škole moc nechyběl až do cca 27 let, zato tvoje logika je trochu kuriózní, řekl bych.
      Jak jsi na tom se školou ty, Boyare? A co je to vůbec boyar?

     • Ekklesian napsal:

      Římanům 1:16-32
      (Bible: Překlad 21.století, Alexandr Flek a kolektiv, 2009)

      Nestydím (Pavel) se za evangelium - vždyť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně Žida, ale i Řeka.
      V něm se totiž zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je psáno: "Spravedlivý pak bude žít z víry."
      Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svévolně potlačují pravdu.
      Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť jim to Bůh odhalil.
      Jeho neviditelné znaky - jeho věčnou moc a božství - lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu.
      Ačkoli Boha poznali, nectili ho jako Boha. Místo aby byli vděční, propadli ve svých myšlenkách marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě.
      Prohlašují se za moudré, ale jsou blázni.
      Slávu nesmrtelného Boha vyměnili za pouhé obrazy smrtelného člověka, ptáků, zvěře i plazů.
      Bůh je proto vydal nečistotě, po níž v srdci toužili, aby si navzájem prznili těla,
      když vyměnili Boží pravdu za lež a ctili stvoření a sloužili mu raději nežli Stvořiteli, který je požehnaný navěky. Amen.
      Bůh je proto vydal hanebným vášním. Jejich ženy vyměnily přirozené obcování za to, které je proti přírodě.
      Stejně tak muži opustili přirozené obcování se ženou a vzpláli touhou k sobě navzájem; muži páchají nestydatost s muži a za svou zvrácenost na sebe přivádějí nevyhnutelnou odplatu.
      Když jim známost Boha nebyla dost dobrá, Bůh je vydal jejich zvrácené mysli, aby dělali, co není správné.
      Jsou prolezlí nepravostí, podlostí, chamtivostí a záští; jsou plní závisti, vraždychtivosti, svárlivosti, lsti a zlomyslnosti;
      štváči a pomlouvači, odpůrci Boha, zpupní, arogantní, vychloubační, vynalézaví ve zlu, vzpurní k rodičům;
      nerozumní, nespolehliví, bezcitní a nemilosrdní.
      Přestože znají Boží rozsudek smrti nad pachateli těchto věcí, nejenže je sami dělají, ale ještě to ostatním schvalují.

  • Ekklesian napsal:

   Varovani pred druhym prichodem je, stejne jako vse kolem Marie, jen demonska manipulace, ktera vas ma pripravit na finalni svod pri kterem od Boha odpadnete.

   To ovsem neznamena ze nejsou uvedeny, a opravdu se nedeji, veci zminene v Bibli. Navic demoni, jakozto vlastni strujci uvedenych udalosti, si mohou dovolit vydat varovani pred tim co sami napachaji. Je, ale videt ze jim to vzdy casove nevychazi, proto se uz nejakou dobu snazi aby vse bylo casove neurcite. Znameni ktera popisuji, jsou schopni sami dodat a v minulosti jiz dodali (opticke hratky se sluncem, slzy a krev ze soch vam jako zazraky take uplne staci,...).

   Jestli chcete opravdu odolat, proste Pana o ochranu, smilovani, vedeni. Vezmete do ruky Bibli abyste mohli rust a Poznali Pana a Boha.

   Pokud budeme svedky konce dnu a prichodu meho Pana...

   Doufam ze se nam vsem, Bozim detem, dostane vysady zminene v Izajasi 52:12, ze nebudeme muset pri oddeleni se odchazet s chvatem, nebudeme se davat na utek, protoze Hospodin pred nami pujde a Buh Izraele nase rady uzavre.

   Tedy strucne a jasne, pokud si vas Buh vybere jako sveho, da vam relativne dost casu na pochopeni a premenu.

   Poznamka:
   Je tu odveky problem, ale jde podle mne jen uhel pohledu smerem od lidi a smerem od Boha, cehoz neni kupodivu mnoho lidi schopno.
   Jeden rika ze spaseni budou vsichni az na ty co Buh zavrhl a druhy ze spaseni budou ti co Buh predzvedel a predurcil.
   Byl jsem nedavno na Grano Salis (krestansky web, tedy web lidi co se domnivaji ze nalezi Bohu a jsou jeho detmi) a z tech co tam jsou aktivni, tedy nejen ze ctou ale i se projevuji (klidne tam je i 100 lidi v jednom okamziku, nedokazi odhadnout pocet lidi kteri web navstivi za den ani pocet tech jak uvadim aktivnich) si myslim ze Bohu nalezi nanejvise 1-3 lide.
   Podle stavu krestanu v mem okoli spise mene, nez rekneme ty tri lide ze sta.

   Pak, az si nas podle zjeveni Janova (7:2-3) oznaci na celech a vse zacne naplno. Nektere rany vsak budeme muset prestat. Nemame se lekat valecneho ryku a zvesti o valkach, budeme biti a kvuli Jezisi staneme pred krali a vladci, (Marek 13:7 a dale, predevsim ale musi byt vsem narodum kazano evangelium ). Jen kvuli vyvolenym budou ty dny zkraceny (Marek 13:20, Matouš 24:22). Komu bude dano zemrit mecem, mecem zemre,... (Marek 13:11, Zjevení Janovo 13:10)

   To hlavni od ceho jste vsichni odvadeni je ze budete svadeni abyste od Boha odpadli. Uz jste dlouho a stejne to nevidite, a bude to mnohem horsi, ale vyvoleni by tomu meli mit moc odolat.

   Neklesejte na mysli ani vy co k vyvolenym nepatrite a presto si myslite, ze v jedineho a nestvoreneho Boha Stvoritele a jim seslaneho mesiase a spasitele lidi Jezise Krista (do nehoz byl vtelen Syn Boha) verite... Uverili-li jste kvuli vire vyvolenych, tedy klidne i v nejake cirkvi (svetske cirkevni organizaci).

   Poznamka:
   Cirkev zminena v Bibli je souhrn vsech vyvolenych svatych, kteri nalezi Panovi protoze mu je Otec dal. Pan je svym cinem, zivotem a smrti na krizi, vykoupil z hrichu, vcetne hrichu ktery na nich spocival kvuli Evine a Adamovu selhani a vykoupil je, cimz je spasil. Timto cinem je vytrhl z moci knizete demonu a soucasneho nepraveho vladce tohoto sveta. Pak na dukaz Bozi moci byl tretiho dne ze smrti tela vzkrisen.)

   Ujistete se ale v koho ze to verite (Buh a Pan Bible nejsou casto temi stejnymi jake vam predstavuji svetske cirkevni organizace, a vy protoze verite jim verite v nekoho jineho).

   A proc to vsechno? Muj Pan Jezis Kristus se modlil i za vas kteri uverite skrze vyvolene, diky jejich vire. (Rimanum 11, Jan 17:1-26)

   Nedokazi rici co s takovymi bude, kdyz nesvedeni zustanou jen vyvoleni, tedy Boha nezaprou (uvedomte si ale, ze to se tyka jen zijicich ke konci casů). Ale vim, ze Buh dokaze dostat vsem svym slibum. At je to jak chce, dostalo-li se vam uverit a vidite ze vase vira ma vady nebo neni silna, snazte se o napravu, to je jedina moznost. Jezis Kristus, je ta cesta, pravda i zivot. Nikdo neprichazi k Otci nez skrze nej. (Jan 14:6)

   • Ekklesian napsal:

    Chci opravit své tvrzení, že nesvedení zůstanou jen vyvolení.

    Nenašel jsem pro to, v žádném překladu Bible který jsem prošel jednoznačné tvrzení.

    Řekněme, že jsem si ne naprosto správně interpretoval slova Bible. Ta slova říkají, že svod bude tak velký, že by byli svedeni i vyvolení kdyby to bylo možné. Hovoří tedy o míře svádění, ne o tom, že nikdo kromě vyvolených neodolá. Některé překlady Biblí hovoří (zvýrazňují to - chápejte Bible je psána zejména pro ty kdo uvěřili) o svádění vyvolených.

    Přes vše co jsem napsal to neznamená, že nevyvolení nebudou svedeni, ať již všichni nebo jen někteří.

    Na vás, vyvolení bratři, bych chtěl proto apelovat, ať se snažíte ty co uvěřili skrze vaši víru, a nezdají se být vyvolenými udržet ve zdravé víře.
    Mohu-li posoudit, takoví lidé mají velmi slabou víru, nechápou sami od sebe Písmo a snadno se nechají zmanipulovat.
    Přesto, mnoho lidí na světě tvrdí, že věří. Já se teď bavím zejména o těch, na kterých je vidět, že jejich mysl i činny víru potvrzují (nehrají sami před sebou divadlo že jsou věřícími) a přesto jsou slabí jak jsem popsal. Těm se prosím věnujte zejména.
    Pokud nejste schopni během rozhovoru rozpoznat nevěřící (či falešně se domnívající že věří, v jidiného Boha Bible a jeho Mesiáše, seslaného nám Krista Ježíše) či s nezdravou víru, uvažujte o tom kdo jste?!

    Vás co byste je chtěli lidi jakkoli obelhat, upozorňuji, že trest pro lživé učitele bude strašný.

    Marek 12:38-40 (Bible21, 2009)
    Ve svém vyučování říkal: "Dejte si pozor na znalce Písma, kteří rádi chodí ve slavnostních pláštích, nechají se zdravit na tržištích, sedají na předních sedadlech ve shromážděních a na čestných místech při večeřích a kteří vyjídají vdovské domy pod záminkou dlouhých modliteb. Takové čeká nejtěžší trest!"

    Jakubův 3:1 (Bible 21, 2009)
    Nesnažte se mnozí stát učiteli, bratři moji - vězte, že budeme souzeni přísněji.

    Matouš 23:8 (Bible21, 2009)
    Vy si ale nenechte říkat ‚rabbi', protože máte jediného Učitele, a vy všichni jste bratři.

    Matouš 18:6 (Bible21, 2009)
    Kdokoli by ale svedl jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili veliký mlýnský kámen a utopili ho v mořské hlubině.

    Matouš 24:24 (Bible21, 2009)
    Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené.

    • Ekklesian napsal:

     A stále nezapomínejte, že se zabývám okamžiky před koncem časů.

     Předpokládám a doufám, že do té doby mají šanci nebýt svedeni mnozí z těch kdo uvěřili zdravou vírou. Přinejmenším z pohanů. Otázka pochopitelně je, kolik jich je? Já myslím, že naprosté minimum. Nevídávám je.

     Mnozí s nemocnou vírou však mohou být vytrženi ze spárů démonů a falešné víry. Právě díky vám bratři a darům kterým se vám dostalo. Ukažte jim na svém životě jak vypadá věřící, že nemusí jít o zbožného nažehleného pánbíčkáře (modláře) a přesto je v něm síla a moc nebývalá (díky tomu kdo nás povolal).

 14. jaris napsal:

  Tento vyvoj se mi vubec nelibi. A nejsem sama. Vypada to na valku primo v Evrope, kdy lidi vezmou co se da a zacnou mlatit tmave pristehovalce hlava nehlava. Pak se vrhnou na ty, co jsou za ten marast zodpovedni a budou je veset jako' ozdoby' na poulicni lampy. Evropa se neda! Ceka se jen na posledni kapku, ktera zpusobi, ze sklenice hnevu pretece. Ocista Evropy se prezene jako nicivy pozar. Staci skrtnou sirkou a NWO je finis!!!

  • hel napsal:

   hm, nevidím to tak jednoznačně....spíš si myslím, že tu válku v evropě chce někdo vyprovokovat a do jeho světovládných plánů se sakramentsky hodí...hloupá je zrada vládnoucích, kteří myslí spíš na svoji pozici v bílém domě než na blaho svých evropských voličů.....

 15. Karel 102 napsal:

  Dívám se kolem sebe a vidím lidi, jak nakupují kraviny v supermarketech, koukají na stupidní seriály v televizi, jejichž děj potom druhý den rozebírají, mladí lidi mají v rukách jakési pitomé placaté krabičky, do kterých pořád čumí a mohl bych to rozvádět dál a dál. Jsem asi moc velký pesimista, ale vidím to tak, že ti mladí budou dál čumět do těch krabiček, akorát změní pozici - čelo opřené o podlahu a zadek vytrčený k nebi - a ani si toho nevšimnou.

 16. Vladislav napsal:

  Původní Evropany je třeba:

  - přimět k životnímu stylu a) odkládajícímu početí dítěte na co nejpozději, b) redukujícímu počet dětí na minimum, c) odsuzujícímu klasickou rodinu jako přežitek

  - přesvědčit, že homosexualita je rovnocenná heterosexualitě, glorifikovat homosexualitu - to má vést k tomu, že např. řada heterosexuálně "pohlavně chladnějších" jedinců v sobě třeba homosexualitu objeví a počet nově narozených bílých dětí se tím dále sníží

  - natolik naředit neevropským genofondem, že zanikne původní evropská kultura, původní hodnoty, včetně např. vztahu k práci

  - odříznout od Ruska jakožto síly, která jediná by dokázala toto zvrátit:

  Plánovaný výsledek:

  1) Evropa hospodářsky, duchovně, ideově i politicky zhuntovaná
  2) Evropa postrádající jakoukoliv jednotící myšlenku či sílu, které by byly schopné původní obyvatele vyburcovat na její obranu
  3) Evropa oddělená od Ruska, Evropa s Ruskem nevratně znepřátelená
  4) EVROPA A RUSKO JAKO NATOLIK ROZDĚLENÉ, SLABÉ A NEAKCESCHOPNÉ, ŽE "VYNIKNOU JINÍ"

  A kteří že to mají vyniknout?

  Cílem je posílení Ameriky, vymazání jejích megadluhů, restart a posílení světové nadvlády.
  Řadoví Američané ovšem nemůžou za nic a o ničem neví, vše pochází od sil, které stojí nad/za čelnými americkými politiky.

  Jsou to síly téhož původu, těchže hodnot, cílů a téhož myšlení, které "sjednocovaly Evropu" už jednou, před 1300-900 lety.

  Dějiny se opakují, a budou se opakovat tolikrát a tak dlouho, dokud nebudeme schopni se těmto silám ubránit.

 17. Vladislav napsal:

  Weiisbach: děkuji za vybídnutí skočit si do trenek ergo bezvýhradné potvrzení argumentační nouze, do které jste se dostal.
  Argumenty protistranu nepřebijete, tak tedy aspoň takto - po židokřesťansku, ad hominem, že?
  Víte, já klidně přiznám, že umím být fanatikem - ale ani to Vám argumenty neposkytne;-)
  Přemýšlivější, inteligentnější lidi jste už (až na výjimky) dávno ztratili. Pokud se v budoucnosti něco proti NWO vybojuje, tak určitě už ne s křižáky převlečenými do nových mundúrů.
  To je VÁŠ boj, Wesisbachu.
  Křesťané, židé i Židé, a teď muslimové ... všichni jste se nám sem do Evropy postupně natlačili - a s vámi i ta vaše vzájemná nenávist.
  Zmije zmije nenávidí, ale my se kvůli vám už mezi sebou zabíjet nehodláme.
  Opravdu, vezměte si své spory o to, čí prorok je ten pravý, zpátky s sebou do pouště, a tam se třeba mezi sebou sežerte.
  Nám bude tehdy dobře, až postavíme školky pro děti nejen z mešit a synagog, ale i vašich zatracených kostelů.
  Protože ty školky potřebujeme, to ostatní ne.

 18. Vladislav napsal:

  To je jedno: jste to samé, jako oni - jen o nějakých 600 let posunutí. I vy jste byli jediná možná víra v Evropě, a kdo s tím nesouhlasil, ten prostě zemřel.
  Nadáváte na muslimy a jejich radikalismus - ale oni jdou jen ve vašich stopách, chtějí po nás to, co jste nám předtím už vzali vy a Židé.
  Ti jejich fanatici, ale i všichni ti imigranti, říkají: proč oni mohli - a my nemůžeme?
  Jejich tupá víra v Alláha je jedna věc, ale za tím vším je jejich touha urvat Evropě a Americe jejich podíl na moci nad tímto světem.
  Oni vidí, jak ovládli svět jejich souputníci křesťané a Židé - a chtějí to taky.
  Pro sebe.
  Pointa je ovšem v tom, že Evropa nepotřebuje a nepotřebovala ani ty muslimy, ani křesťany, ani Židy, a to, že si to DNES bez těch dvou posledních už neumí řada lidí představit, na věci nic nemění.
  Jste parazité. Běžte zpátky do pouště, tam je váš domov. My jsme byli před blízkovýchodním monoteismem, a máme na to být i po něm.
  Vy bez nás ovšem žít neumíte.

  • weissbach napsal:

   "děkuji za vybídnutí skočit si do trenek ergo bezvýhradné potvrzení argumentační nouze, do které jste se dostal."

   Kolosální!
   Moje argumentační nouze vůči vám je zcela bezbřehá.
   Opravdu!

   • Robo napsal:

    Weissbach, v tomto s Tebou súhlasím.
    Myslím, že aj Ty ešte pociťuješ...nebadane..hlas svojich predkov a to Ťa matie a rozčuľuje..
    Vlastne v to skôr pre Tvoje dobro dúfam.

    Ono totiž návrat k pôvodným hodnotám je fakt jediná a pritom neskutočne krásna cesta..

 19. Vladislav napsal:

  Lex Druid: je to, jak říkáš. Byli jsme tady tisíce let, a byli jsme svobodní a sví. Nežili jsme na stromech, jak o nás lžou, ale naopak dodnes těžíme především z toho, kým jsme tehdy byli a na co jsme nikdy nezapomněli.
  "Pohané" vytvořili i evropský model civilizace jako takový (Řecko, Řím), model, který křesťani pak "převzali" (čili ukradli), poté, co Řím zničili.
  Křesťani to budou vždycky zkoušet. Přesvědčení o své výlučnosti (stejně, jako jejich bratři muslimové a židé ze stejné líhně), o svém právu měnit naši životní cestu, třeba i proti naší vůli.
  Děkuju za ocenění. Raději buďme fanatiky, než se nechat po tisící prvé od nich opít rohlíkem a uvěřit, že oni "mají řešení". Kdepak, nemají ho, nikdo ho neměli a nikdy mít nebudou.Pokud tím řešením není míněno naše otroctví.

  • weissbach napsal:

   Amen?

   • Vladislav napsal:

    Tím bys to zakončil ty, to ti rád věřím.

   • weissbach napsal:

    Nebo konečně nějaké racionální argumenty místo té sebevelebící slohové práce na téma my /já/ a oni? Diskuse s vámi je "grandiózní a nesmírně obohacující" zážitek. Stalo se mi to v diskusi jen jednou s jedním vaším kolegou a ten mě zase úporně přesvědčoval, že když si nemyslím, že na Ukrajině bojuje ruská armáda, tak jsem agent KGB... A ještě mi vtipně psal v ruštině "eto vaše dělo".
    A s vámi je to to samé. Budete mě masírovat židokřesťany, Vatikánem, restitucema a dalšími bonbony, jako kdybych s nimi měl cokoli společného. Nemám, Nejsme ani pokřtěný, do kostela a na náboženství jsem nikdy nechodil, s restitucemi jsem nikdy nesouhlasil a ani je nevymyslel, Vatikán a Duku upřímně nemusím, Moji prarodiče byli husité, ale za to se vám omlouvat nebudu. Byli to velmi hodní a pracovití lidé, ostatně jako většina opravdových křesťanů. Tomu ale vy se svým primitivním černobílým chápáním nemůžete rozumět.
    Jak sám přiznáváte, jste fanatik. Ok. Je to vidět i z toho, že mě místo argumentů napadáte osobně různými přívlastky ačkoli mě vůbec neznáte, zatímco já vám až do nedávna oponoval pouze k věci, k tématu, nikoli v rovině osobní.
    Fajn! Pokud se vám v trenkách nelíbí, požádám vás korektně: Nemám rád jehovisticky šířenou ideologii všeho druhu. Je to opruz!

 20. Carlos IV napsal:

  Vase pre jsou naprosto liche.Historie se sice opakuje ale ted to zrovna nepomuze - kostky jsou vrzeny. Co je ale podstatne - zadny normalni muslim (a par jich takovych znam) - pokud neni vylozene zahnan do uzkych a o vsechno prisel, napr. valkou, nepujde do xenofobnich Cech. Stejne jako zid, ktery se netlaci do zadku chazarske luze a zije normalni zivot, nepujde do Izraele, aby tam musel narukovat a jit valcit pro cizi zajmy. Vsechno ceho jsme svedky je ale vysledkem dlouhodobeho planu, na kterem pracovaly a pracuji ty (priznejme si) nejvybranejsi mozky v zajmu tzv. elity. Slovy Rockefellera - "Ti, co pochopi, ze na nasem systemu mohou profitovat, ho nikdy nezradi. Ti, kterym neni dano to pochopit, ani neprijdou na to, jak je nas system pro ne znicujici" Je smutne ze vetsina lidi dnes se ocitla v pozici tech - podle Rockefellera - blbecku. A co je jeste smutnejsi - nejsou uz schopni prohlednout ani to, jak se dnesni udalosti manipuluji, prolinaji a jsou takto rizeny. Netreba chodit 1000 let zpatky - staci se zamyslet nad tim, jak se povedlo Anglo Saxo Zido Saudum (vse stejne koreny) od 9/11/2001 zmanipulovat vse kolem islamu v jejich prospech a ovce to do dneska jeste neprohledly (vcetne tech samotnych pod burkou).Tady uz pomuze fakt jen poradny kopanec do p*dele - a ten prave nadchazi.

  • hel napsal:

   jsem asi blbeček, protože já těm slovům rockefellera nerozumím

   • Robo napsal:

    No..ja vpravde tiež nie. Na systéme nechcem profitovať, ani byť jeho otrokom. A vôbec, prečo by ma mal zaujímať nazor nejakého satanistu (myslím Rockefellera)..

    Zamiešal som sa do sporu Weissbacha s Vladislavom, pretože si tiež pamätám Weissbachovu obhajobu kresťanských hodnôt, aj keď po jeho slovách o jeho Husitskych predkoch už tu dnes nerozumiem ani jemu.. Možno si budem musieť niečo o Husitoch doštudovať. Mimochodom, už som to písal - blíži sa štátny sviatok UPÁLENIA Husa. To sme fakt takí tupí, že nám nedochádza ani to, čo máme najviac na očiach? Rovnako tak...kedy už konečne sundáme Ježiša z kríža? Nedivím sa Rockefellerovi a company, že nás majú za totálnych idiotov. Veď im to sami dokazujeme už pekne dlho.

    Jediné, čomu rozumiem furt viac je to, že je našou povinnosťou sa prebudiť. Presnejšie, prebudiť našu dejinnú Slovnanskú príslušnosť.
    Nie nadarmo Putin relatívne nedávno sprístupnil časť skutočného poznania o nej. Vlastne čím viac o Putinovi viem, tým viac mojej dôvery má..

    • Vladislav napsal:

     Robo, nedivím se, ze nerozumís. Lidem typu Weissbacha je rozumět težké. Zaryte obhajují křesťanské hodnoty, pritom jasne řeknou, ze sami křesťany nejsou. Proč? Začnou s diskusi ad hominem, proti které se vzápětí ohradi. Začnou tykat - a par příspěvku na to se pozastavi nad tim, kdyz totéž udělá i protistrana...
     Weissbach...Co mi to jen připomíná? Pokud je to jeho prave příjmení, tak ktery nenemecky národ si tato příjmení velice rad a casto v ČR i na Slovensku dával? Koho mi jen taková diskuse kombinující klickovani, uráženost, neustále poučovani o "samozrejmych" věcech a vysmivani v osobni rovině připomíná? No, byl by div, kdyby se nedostali i sem, je to vlastne pocta tomuto serveru, ze jim to za to uz stojí.
     Oni se radi chopi každé velké myšlenky, kdyz v ni uvidí potenciál pro sebe. A pak ji zneužiji tak, jak budou potřebovat. Ale pozor, toto jsou jiste jen spiklenecke teorie! Poučení nebo urážení se uz jsou na cestě.

     • weissbach napsal:

      "Začnou tykat – a par příspěvku na to se pozastavi nad tim, kdyz totéž udělá i protistrana…"
      Lež. Nikdy jsem vám netykal.
      "Weissbach…Co mi to jen připomíná? Pokud je to jeho prave příjmení, tak ktery nenemecky národ si tato příjmení velice rad a casto v ČR i na Slovensku dával? "
      Ubohá snaha o nálepkování...
      "Koho mi jen taková diskuse kombinující klickovani, uráženost, neustále poučovani o „samozrejmych“ věcech a vysmivani v osobni rovině připomíná?"
      Poučování, vysmívání v osobní rovině? Uveďte konkrétní důkaz vysmívání v osobní rovině. Přečtěte si po sobě co píšete.... Protože píšete o sobě...

      " No, byl by div, kdyby se nedostali i sem, je to vlastne pocta tomuto serveru, ze jim to za to uz stojí.
      Oni se radi chopi každé velké myšlenky, kdyz v ni uvidí potenciál pro sebe. A pak ji zneužiji tak, jak budou potřebovat."

      Kdo jsou oni? To je váš oblíbený styl "my-oni". Buďte konkrétní.
      Jaké velké myšlenky se rádi chápou oni? Která velká myšlenka to je?
      Buďte chlap a buďte konkrétní. Psát slohovky umíte, ale samé fráze, samé výzvy. Schováváte se za myšlenky druhých.
      Jste velmi nefér a velmi zákeřný člověk, Vladislave. Neštítíte se očerňovat druhé a podsouvat jim podlé záměry a to tak, že písemně na veřejném fóru.
      Hrajete argumentačně velmi falešnou hru. Mohl bych si dát tu práci a zkopírovat sem všechny naše vzájemné diskuse nejen u tohoto článku a jednoduše dokázat, že jste lhář, ale k čemu to. Jste pomlouvač a to je něco jako vrah. Vrah zabíjí tělo, pomlouvač jméno. Ten druhý případ je ještě odpornější než ten první.

   • nazdar napsal:

    Potom, Vás nevyhnutelně čeká stejný konec, jako nás, ostatní blbečky.
    Jistě už mají na všech rozhodovacích pozicích své lidi. Ale nikdy není vše ztraceno.
    Je nutno vyvíjet dostatečně silný odpor občanů, proti jednotlivým krokům, které směřují k oslabování demokratických principů. Jaký mají vztah k demokracii, se ukázalo dnes, když Tsipras řekl, že rozhodnou občané referendem. Juncker vzniklou situaci komentoval takovým projevem a pohnutým hlasem, že jsem myslel, že mu umřela babička.
    Pomoc také může přijít z jejich středu. Dá se předpokládat, že jejich rozhodovací pyramida, se stále zeštíhluje. Takže někteří, kteří se viděli jako jedni z kapitánů NWO, se budou muset smířit s pozicí např. poručíka. Někdo to přijme, jiný to přijmout nemusí a může přejít do tábora rebelů. Domnívám se, že i námi vzývaný V.V. Putin (dej mu Bože dlouhý život), je jedním z takových.
    Takže je třeba být stále aktivní. Jedna z možností, je tuto středu. Organizuje to více neparlamentních stran. Zasílám úvodní část textu z letáku:
    „Přestaňme mlčet! Pojďte říct vládě a EU hlasité NE imigrantům, NE islámu v České republice, NE současnému jednání Evropské unie, která dlouhodobě nejedná v zájmu našich občanů. Přijďte společně s Tomiem Okamurou tuto středu 1. července v 17 hodin na demonstraci na Václavské náměstí v Praze ve spodní části na Můstku.“

    • Robo napsal:

     Až budeme ochotní pri podobnom proteste ochotní rozohnať prizivujucich nackov väčšinou aj tak z rad tajných služieb, tak začnem veriť...

     • nazdar napsal:

      Můžete to brát jako cvičení, na tu akci, podle Vašeho gusta. K mistrovství je nutno se dopracovat.

     • Robo napsal:

      Neviem, o čom rozprávate a za koho ma máte.
      "nesmrteľný pluk" - to sú Majstri!

     • nazdar napsal:

      Já nemluvím o žádné ezoterice. Prostě cvičením, se dosahuje mistrovství. Např. klavíristé, nebo tesaři a další a další. V uvedeném případě také demonstranti. A pokud zatím nejsou „ochotní rozohnať prizivujucich nackov“, tak by se k tomu cvičením mohli dopracovat. Prostě, chtěl jsem Vás zangažovat k účasti na té demonstraci.

 21. Vladislav napsal:

  Jaris: souhlasím, že svět by byl lepším místem k životu, kdyby lidé opravdu dodržovali křesťanská přikázání.

  Má to ale dva háčky:

  - ta přikázání nelze 100% dodržovat, aniž by tím člověk nepoškodil ostatní složky svého, rozvoje, své osobnosti. Člověk si to většinou dřív nebo později uvědomí a začne pociťovat rozpory, které často řeší naprostým poddáním se křesťanské doktríně.
  - příkazy typu zákazů NEzabiješ, NEsesmilníš ... lidské podvědomí ve skutečnosti přijímá buďto jako návody, že to tak ve skutečnosti dělat máme, nebo informace o tom, že existuje něco vzrušujícího a perfektního, co je nám z nějakých důvodů zakázáno.

  Autoři obou částí Bible nebyli žádní hlupáci. Tato zdánlivá "opomenutí" mají svůj smysl. Mají z věřících vytvořit provinilé stádo, skrz naskrz přesvědčené o své nedokonalosti, vině za kdeco a tudíž, ve strachu z toho, co přijde po smrti, bezpečně manipulovatelné šikovnými vykladači.

  Mají lidi přesvědčit o tom, že jsou nenapravitelně hříšní. Jedině takto bylo možné, aby křesťanství zmanipulovalo a ovládlo stamiliony lidí. Strachem.

  Jako u každé židoviny, není ani u Bible proto tak důležité to, co přímo čteme, ale to, co je za tím, v "podúrovni" a co se pak později projeví na chování a mentalitě konkrétních lidí, kteří se tomuto podřídí. Další, novodobé výplody uvedené "myšlenkové školy", například úvěry na kdeco, mají velice podobný charakter a naprosto identický podpis, jaký má Bible.

  • Ekklesian napsal:

   To je svým způsobem špatné pochopení. Zákon (tedy i desatero) tu jsou a byl i proto aby člověk byl odsouzen. Protože kdyby zákon neexistoval, tak by nebyl hloupým a slepým lidem smluvně definován hřích. (Římanům 7:7, Galatským 3:21)

   Římanům 3:19-20
   (Bible: Překlad 21.století, Alexandr Flek a kolektiv, 2009)

   Víme, že cokoli Zákon říká, říká těm, kdo jsou pod Zákonem, aby tak byla zacpána každá ústa a aby byl celý svět vystaven Božímu soudu.
   Na základě skutků Zákona před ním nebude ospravedlněn nikdo; Zákon totiž přináší jen poznání hříchu.

   Můj Pán Ježíš Kristus právě kvůli tvrdosti lidských srdcí zopakoval že z víry a skrze víru jsme vyvobozeni z otroctví hříchu. (Galatským 3:7-29, Římanům 3:31, Matouš 19:8, Římanům 3:30)

   Galatským 2:17-19
   (Bible: Překlad 21.století, Alexandr Flek a kolektiv, 2009)

   Když tedy hledáme ospravedlnění v Kristu, poněvadž se ukazuje, že i my jsme hříšní, znamená to, že Kristus napomáhá hříchu? V žádném případě!
   Kdybych znovu stavěl, co jsem předtím zbořil, usvědčoval bych sám sebe jako viníka.
   Díky Zákonu jsem ale pro Zákon mrtvý, abych byl živý pro Boha.

   A řekl také učedníkům jak musí lidé žít, aby dodrželi přikázání.

   Matouš 22:36-40
   (Bible: Překlad 21.století, Alexandr Flek a kolektiv, 2009)

   "Mistře, které je největší přikázání v Zákoně?"

   Ježíš mu řekl: "‚Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je první a největší přikázání.

   Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.'

   V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci."

   (obdobně Lukáš 10:27, Římanům 13:9, Galatským 5:14, Jakubův 2:8, pravidlo o milování bližního svého jako samo sebe je i posledním přikázáním Hospodinovým uvedeným již v Bibli ve starém zákoně, konkrétně v Leviticus 19:18)

   • martin bareš napsal:

    Ekklesian: takhle svůj stín nepřekročíš. Vycházíš-li z Bible jako ze zdroje.
    Tak to dělají věřící a jednoho dne musí narazit.
    Bible ti dá odpvěď na všechno, to je paradoxně její omezení. Mluví sice v hádankách, ale přemýšlivého člověka neprovokuje.
    Život ti nedá odpověď na nic, pokud ho nežiješ a proto ho žij.
    Nestuduj žalmy, ale dívej se kolem sebe. A naslouchej, nejen kněžím z kazatelny. Jsou chytří, občas i dobře mluví a já si je taky někdy rád poslechnu. Ono to s atmosférou mše má hodně do sebe. V každým z nás je kus smířlivosti. Ale když vyjdeš z kostela, tak se asi zapomeneš rozhlédnout. Občas to není příjemné.
    Zkus to. Píši jen co mně v tuto chvíli napadá a určitě bych to zítra napsal jinak, nebo nenapsal vůbec, ale to nevadí.

    • Ekklesian napsal:

     No to je právě jedna ze tvých zásadních chyb. Nechal jsi se zřejmě pomýlit falešnými učiteli.

     Slova Bible jsem dodal aby mi nebyla vytýkáno že si vymýšlím a tak to má být. Protože co je v Bibli uvedeno je pravda. Nepochopijí ji akorát ten kdo se řídí lidským rozumem (je-li vůbec chopen ji číst) a nemá jako průvodce Ducha.

     Nikdo kdo Bohu náleží nečte Bibli ani pro poučeni, ani proto že jde o výjmečnou knihu, ale proto aby lépe poznal Boha, ale opět ne svým rozumem. Jestli si tě někdy Bůh povolá tak pochopíš. Do té doby, podle mne, budeš s Biblí v zásadě marnit čas.

     Svůj výrok o marnění času bych ale rád upřesnil.

     Pokud jsi schopen v Bibli číst, nepovažuješ to za ztrátu času, a nevymýšlíš sám sobě nalézt v Bibli co tam není, čti. Pokud ti bude dáno a ty jsi neprobuzeným Božím dítětem, jednoho dne budeš probuzen a pochopíš. Budeš mít tu výhodu, že neuslyšíš zkreslené evangelium ani výklad Bible.
     Opakuji ale, že bys měl přestat chodit do kostelů na kázání (kostely mají jen velké církve, dávno ovládané satanem a démony, a tam se pravdu zachovanou v Bibli nedozvíš) a nesnažit se v Bibli vidět co ti kdo nakuká. Počkej na svého průvodce, pros za něj, a on přijde a ty pochopíš.

  • Ekklesian napsal:

   ....lidské podvědomí ve skutečnosti přijímá buďto jako návody, že to tak ve skutečnosti dělat máme, nebo informace o tom, že existuje něco vzrušujícího a perfektního, co je nám z nějakých důvodů zakázáno.

   To je typické a normální chování člověka. Jakmile si uvědomíš, že je něco hřích jsi váben to učinit.

   Hříšná povaha a nečistá touha je přímo součástí tebe samého.
   Tato nečistá touha se projevuje protože nemáš od Otce úplnou ochranu, pro svoji nevíru, hřích,... musíš se jí sám postavit, tu schopnost máš od Otce dánu.

   Vlastní intenzivní vábení mají na svědomí démoni skrze mocnosti a našeptávání.

   Svým způsobem ty zatoužíš po hříchu na který jsi přišel, a démoni mají povoleno vyhovět přání tvého srdce a tak toho využijí pro tvé odpadání od Boha. Je to pozvolný proces, při kterém ztrácíš stále větší přízeň a tedy i ochranu Boha před nečistými touhami svého srdce.

   • Vladislav napsal:

    Omyl, fatální omyl.

    Já jsem váben něco učinit, protože to učinit z toho či onoho důvodu chci, nikoliv proto, že se domnívám, že jde o hřích.
    Takto to máte pouze vy nešťastní křesťané. Snažíte se vyhýbat tzv. hříchu - a zároveň vás "hřích" vzrušuje, toužíte ho za každou cenu zkusit.
    ---
    Krátce:
    - jde o patologické vábení "zakázaného", které je zdrojem desítek duševních poruch, od psychopatie až po nutkání osahávat malé chlapečky. Jste proto (z nemalé části) nemocní lidé, žijící v neustálém patologickém rozporu mezi přirozenými touhami, potřebami své duše či těla, a bigotním systémem iracionálních příkazů a zákazů, který vás - doufaně - přivádí ke "spáse", ale ve skutečnosti vás ničí. Mentálně i fyzicky.

    Nic jako "hřích" ve skutečnosti neexistuje. Je to pouhý slovní konstrukt, který vás má ovládnout. Ne nadarmo nazval (váš) Ježíš Nazaretský bytost, která je "bohem" Židů a kterou se předtím (Tóra - Starý zákon) i potom, zprostředkovaně (Nový zákon) podařilo opět převážně Židům propašovat do vaší víry OTCEM LŽI.

    Vyhledej kvalitního odborníka, čím dříve, tím lépe. Třeba ti ještě dokáže pomoct.

    • Ekklesian napsal:

     No vždyť ti to říkám, ty to učinit chceš, je to ve tvém srdci.

     Ale u spousty věcí dokud jsi na danou věc nepomyslel jako na hřích a neuvědomil si to, tak jsi před světem démonů nemohl ani vyslovit své přání. Oni pak díky mocnostem rozjitřili nečisté touhy tvého srdce do takových rozměrů, že konáš.

     Chápej. Pýcha, mateřský pud, sexuální touha, láska,... všechny jakési elementární vjemy, pudy a systémy jsou řízeny a podléhají mocnostem. Díky nim dokáží živí tvorové žít a fungovat ve Stvoření.

     Tebou uvedené sexuální prohřešky mezi to patří zrovna tak. Mnohdy jde však již o lidi přímo démony i posedlé. Ty se pak mohou dopouštět i znásilnění. Skrze nečistý/hříšný sexuální akt může člověka obsadit i démon, který ho udržuje v odpadnutí od Boha, tedy mu znemožnuje nadále dodržovat Boží přikázání, stále více hřešit a odpadat od Boha (strácet jeho ochranu).

     Opakuji.

     Bůh dal člověku schopnost vzepřít se nečistým touhám svého srdce. Pokud to člověk učiní a napraví důvod proč není Otcem chráněn (pro nevíru, nepokání/neobrácení se) začne být opět chráněn, není důvod aby nebyl.

     Jak ale vidíš, ten kdo se už jednou s démony zaplete (mocnosti pracují i bez démonů) nemá jinou možnost než požádat Pána ježíše Krista o smilování, vysvobození a ochranu. Tedy mu musí být dáno uvěřit.

     Ten kdo byl vykoupen je značně chráněn jak před nečistými touhami svého srdce (nazval bych to jinak ale byla by s tebou složitá domluva - takový člověk totiž obdrží srdce nové, nekamenné, z masa), tak před zlým. Byl vykoupen, umřel vašemu světu.

     • Robo napsal:

      Až sundáte Ježiša Pútnika konečne z kríža, tak sa môžeme baviť.

     • Ekklesian napsal:

      A to má být jako co "sundat Ježíše z Kříže".

      Můj Pán Ježíš Kristus musel zemřít!

      Protože to tak Otec ustanovil, aby vykoupil ty z milosti spasené (očištěné od hříchu před tváří Boha), Boží děti, vyvolené zapsané v knize života, ovce které slyší Pánův hlas, ty kteří jsou součástí těla Kristova, bratry Církve Kristovi.

      Mnozí z vás jsou konatelé vůle knížete démonů a dodnes jste nepochopili, že čin který vám Satan předkládá jako své vítězství, je naopak dokladem Boží svrchované vůle a konečným vítězstvím Boha.
      Dílo už bylo dokonáno. Můj Pán Ježíš Kristus i Bůh je oslaven, Syn je v Otci, Otec je v něm, my jsme jedno v něm a on je v nás. Nic se na tom nezmění ani z našeho pohledu těch které to vnímáme ze vnitř a v čase. Nezahyneme na věky a nikdo nás z Pánovy ruky nevyrve. Jeho Otec (Bůh) nás mu dal a nikdo nás nemůže vyrvat z ruky jeho Otce. Pán Ježíš Kristus a Otec jsou jedno. (Jan 10:27-30)

     • Robo napsal:

      Sundat kríža je sundat z kríža. Prejdi sa po mieste, kde žiješ. Na kríži ho v oktuhu len pár kilometrov nájdeš mnohokrát.

      Kazania si odpusť.

     • Vladislav napsal:

      Omyl a zase omyl, otče scholastiku.

      Pouze přes své "nečisté" touhy a jejich naplňování můžeme zjistit, že byly naše touhy "nečisté". "Kvalitu" každého činu poznáme podle reakce, která na něj, na základě zákona akce a reakce, následuje.

      Uvedu ti příklad. Ti tví "démoni" ti budou domněle sugerovat, že máš okrást souseda. Ty tomu podlehneš, ale to neznamená, žes byl ovládnut "démony", ale pouze to, žes byl na úrovni zloděje - protože toho, kdo nemá tendenci krást, můžou "démoni" navádět od rána do večera, a stejně neuspějí.

      Tak si tedy přivlastníš sousedův majetek, nikdo to nezjistí, ale za několik let někdo zase okrade tebe. A ty si, při bolesti té ztráty, uvědomíš (snad), cos tehdy způsobil svému sousedovi. Uvědomíš si, jaks byl nevyspělý, žes kradl. A protože máš šanci tímto pochopit, máš i možnost stát se (díky svému zločinu následovanému odplatou) lepším člověkem - který už nechce krást.

      Vy křesťané na to jdete ale úplně odjinud. Nutkání krást považujete za navádění démony, ne za stav své nevyspělé mysli. Prosíte tedy Ježíše, aby vás těch démonů zbavil. A on - i kdyby měl tu schopnost - to tedy - dejme tomu, udělá. Vezme vám chuť v tu chvíli krást. ALE NEZBAVÍ VÁS UVAŽOVÁNÍ ZLODĚJE. Protože toho lze dokázat pouze vlastní cestou, vlastními omyly a VLASTNÍM POUČENÍM. Ne patronací a dohledem někoho jiného.

      Co tedy následuje?? Ti "démoni" se objeví znovu - a ve vás zůstává myšlení zloděje...Navíc zloděje-dítěte, které namísto aby hledalo řešení, zvykne si obracet se pravidelně s prosbou o pomoc na "tatíčka".

      Výsledkem je váš nulový vývoj. Zůstáváte v rolích ovcí, či dětí. Nedospělými bytostmi. Opájejícími se iluzemi, že vaše "hříchy" z vás sňal Ježíš, pokud jste se k němu tím správným způsobem modlili.

      Jenže on z vás nic nesňal. Zákon akce a reakce, karma či jak to nazveme, dožene každého. Neexistují žádné činy, z nichž se vyzpovídáním můžeme vyvázat. Existuje pouze vaše nesvoboda a duchovní nevývoj, pokud se z tohoto typu myšlení nedokážete vyvázat a stát se dospělými, svobodnými lidmi.

     • Ekklesian napsal:

      Víš, já ti nemusím vysvětlovat nic. Nic napsaného, nebylo také určeno výhradně tobě. Jsou i věřící, kterým není jasné jak věci probíhají a dělá jim problém dodržovat přikázání (vzdorují Boží vůli). Proto pokus o vhled do jisté části tohoto mechanismu.

      Ty ať řekneš cokoli, je jasné že jsi se odsoudil svými vlastními slovy. Ty chápeš, vidíš, ostatní odvádíš...

      Není na mně abych tě přivedl na správnou cestu či ztrestal.

      Já jsem tobě i ostatním vše podstatné předal a volba je na vás čtenářích. Je přitom úplně jedno jaký máte vhled a co si myslíte o svém selhávání vůči Boží vůli. Na straně Boha chyba není nikdy, tedy je na straně vaší.

      Zbývá mi pro úplnost dodat jediné:
      Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.
      (Římanům 6:23, Bible21, 2009)

      Hřích je jakékoli nedržení se Božích přikázání. A jak jsem uvedl ospravedlnit vás může jedině Boží milost. Kdo máš dáno chápat pochop.

     • Ekklesian napsal:

      To co uvádíš se sousedem...

      Klasické co zaseješ to sklidíš. Jedna ze základních pouček Bible, Boží zákon, od kterého se odvíjí mnohé.

      Všechny pravidla uvedené v Bibli i všechny vlastnosti Boha zůstávájí soustavně v platnosti, není a nebude sleveno z jediného, Bůh je všemohoucí.

      Proto jsou tu zaslíbení, smlouvy i milost. Ty jsi mrtvola hrající svůj předepsaný part, jen z Boží milosti spravedlivé smrti unikneš a pokud jsi takový uvidíš že ti bylo dáno že i tvůj part se změní tak aby Boha oslavil (mnohdy o to víc, oč jsi předtím byl v úpadku a možná ti to přišlo že i nelibosti).

      Jediný a nestvořený všemohoucí Bůh, stvořitel všeho a všech, viditelného i neviditelného, je absolutně spravedlivý i absolutně milující zároveň. Člověk, který se svobodně rozhodne mít s Ním společenství, a vidět Jeho slávu i Ho oslavit, to je to o co Mu jde. To je základ (který nám byl předán) všeho.

    • Robo napsal:

     Neskáč mu na lep, jeho komenry už ani nečítam. V istom zmysle sa veľmi podobá dvornému šaškovi tohoto serveru Jinskemu.

     Vymysleli si falošných učiteľov, aby tak zakryli vlastnú faloš (pozor, nie že by tých falošných tu bolo málo, to nie). Žrecovia ešte z dôb starého Egypta vedia, čo sa deje, udeje a čo sa musí udiať. Dokonca i verím Anastasii, že i otočili a snažia sa zničiť vlastnú beštiu.

     Všeobecne ale v Čechách moc poslucháčov nemajú a stále menej..

     • Vladislav napsal:

      Máš pravdu, už mě to taky s ním přestává bavit. Ale kopat kolem sebe budou, jak budou dál dodělávat, ještě hodně - noc Svaroga už jim, bohům díky, skončila!

     • Robo napsal:

      Sú otravní, to áno.. :-)

     • martin bareš napsal:

      vladislav, robo: skvělé SVĚTSKÉ příspěvky.

      Zase jsem se něco naučil a něco si uvědomil.

     • Robo napsal:

      Martin, som naozaj rád:-)
      Už dlhšie okolo seba vidím Veľa prebúdzajúcich sa ľudí.
      A aj verím, že to stihneme včas.
      Máme podporu, o akej sa nám nesnívalo.. :-)
      ...nemôžeme ale na ňu spoliehať. ..poznáš ten vtip o chlapíkovi, čo chcel vyhrať v športke..

 22. Vladislav napsal:

  Ecclesián (naposledy):

  - když "co zaseješ, to sklidíš", tak proč potom tedy žádáte svého boha o odpuštění? Proč chodíte ke zpovědi?

  - ne, já si nezasloužím věčnou smrt. Ani ty si ji nezasloužíš, ani nikdo jiný. Ani jediná rostlina, ani jediné zvíře. Život je věčný a je úplně jedno, jestli přitom někdo přijme nebo nepřijme tu vaši (či jakoukoliv jinou) víru. Vy pouze PŘEDSTÍRÁTE A LŽETE, že jenom přes vás vede cesta k něčemu, co by člověk dostal i tak - na základě věčných zákonů přírody, na základě svých činů a rozpoložení.

  Pokud ten váš "Bůh otec" dává posmrtný život pouze za zásluhy (navíc pofiderní, související často s jeho sebeláskou, ješitností, pocitem výlučnosti a arogancí), pak to žádný opravdový bůh není a být nemůže. Milovat své děti láskou bez podmínek totiž umí kdejaký lidský otec, tak co teprve bytost vydávaná za boha?? Dobrý otec své děti odměňuje podle toho, co potřebují, ne "za zásluhy".

  Prostě klasická židovina. Prodáme ti to, co bychom ti stejně museli dát i tak, ale takto za to dostaneme ještě navíc zaplaceno! Tak si za tím účelem založíme křesťanství!

  Jen zastrašujete. Kam jste přišli, přinesli jste jen hrůzu, utrpení, neštěstí a smrt. Ale podívej se na další lidi, co sem píšou. Opravdu se už probouzíme, už vám ty ovce nehrajeme a nikdy hrát nebudeme.

  Skončili jste. Opakuj si klidně ještě stokrát poučky vyčtené z toho vašeho kompilátu, nezměníš NIC.

 23. Carlos IV napsal:

  No je to smutne, nikoho jsem slovy Rockefellera urazit nechtel. A co se tyce Weissbacha - ze vam vadi jeho nemecke prijmeni tak to je taky smutne. Myslim ze zde taky marnim cas. Tak se mejte !

 24. Ekklesian napsal:

  Jste ten dav kterému bylo dáno konat, opět z vůle Boha. Jistěže nás je čím dál míň i když já to myslím tak jak ty to asi nikdy nepochopíš.

  Na konec budou od Boha svedeni všichni, až na vyvolené. A přesto ti z nás kteří se dočkají příchodu Pána budou s nim bojovat a spolu s beránkem zvítězí, protože je Král králů a Pán pánů. (Zjevení Janovo 17:14)

  Na to tvé naposledy se nebudu namáhat reagovat. Napsal jsem to, čemu stále nerozumíš, nechceš rozumět, či se tváříš že nerozumíš, naprosto polopaticky pod tímto článkem dvakrát nebo třikrát. Je to součást samotného jádra víry v jediného a nestvořeného Boha i pochopení důvodu naší lidské existence.
  Pokuď chceš, vyhledej si všechny mé příspěvky pod tímto článkem.
  Pokud ti dnes není dáno chápat a rozumět, prostě tomu není, i to je vůle Boha.

  Zkus poprosit, dle tebe, toho mého Boha (i když druhým dechem říkáš že neexistuje a jde o podvrh židů) aby ti dal pochopit. V Pána Ježíše Krista, jakožto vtěleného Syna Boha, vykupitele a spasitele evidentně nevěříš.

  • Robo napsal:

   Už ho sundávate z kríža, pokrytče?!

   • Ekklesian napsal:

    Pochop už konečně, že těm tvým výkřikům nerozumím. Jsou pro mne nesmyslné.

    Snad narážíš, na to že za symbol by měl stačit kříž? U mne tomu tak je, nebráním se ani postavě ukřižovaného.

    Však my pánovy ovce nepoužíváme žádné modly, já dnes nemám ani žádný prostý kříž jako symbol. Ale klidně bych mít mohl a modla by to nebyla. Je to o postoji srdce.

    Jinak nevím, proč zmiňovat zrovna kříže. Česko je jeden modloslužebník vedle druhého, kříže s postavou ukřižovaného je myslím to poslední co by někomu mohlo vadit, protože to mnohdy může opravdu evokovat myšlenku na Pána (záleží proč daný kříž kde stojí a jak to dnes lidé vnímají - každý může jinak) bez hříšných myšlenek.

    Já bych dal přednost kříži. Chápu i tvé vsugerovávání, že oslavujeme ukřižování Spasitele.

    Mnohé jiné "symboly" mi vadí více. Pomni, je v tom ale i jistá lidská/tělesná logika kvůli dnešním mladým. Nebo jak bys chtěl například rozlišovat smírčí kříže, či kříže na hřbitově od památníků Pánu Ježíši Kristu?

    Musíš také pochopit, že lidé se příliš nemění a i když nejsou spoutáni démony ani plánovaně neprovádějí modloslužbu, oni chtějí věřit, že právě jim se dostane života věčného a proto potřebují modly či symboly aby se mohli ujistit že s Bohem zůstávají v kontaktu.
    Ještě nedávno to takto lidé vnímali, dnes je doba odlišná.
    Tito lidé pokud mají či měli falešnou víru, šlo o modloslužbu, pokud jen při spatření křížku dostali podnět obrátit se na Pána a poděkovat či o něco poprosit, prospělo jim to. Musíš si taky uvědomit, že i dnes mnozí potřebují chrámy, kostely a ty opravdu nejsou všude. když jsi dal křížek či kapličku mezi pole nebo do dědiny, fungovalo to jak popisuji. Vždy byly a budou i modloslužebníci i lidé kteří uvítají pobídku k oslavě Pána.

    Pokud to myslíš jinak, musíš to posat. Do hlavy ti naštěstí nevidím.

    • Robo napsal:

     Nechápeš alebo nechceš chápať, jak nás už stáročia manipulujú...jak na nás pôsobia.

     • Ekklesian napsal:

      Naopak já také říkám že jsme manipulovaní, dokonce tvrdím že mnohá tisíciletí. Vlastně už od počátku co Adam s Evou chodili po světě, vyhnaní z Edenu.

      Ale pochop, že to co jsem napsal je prostě pravda. To je opravdová víra v nestvořeného Boha a jeho vzkaz lidem, svým dětem ve svém stvoření. Proto je také neslučitelná s vírou mnoha lidí co se považují za křesťany.

      Pokud ti Bůh nedá (klidně i kdykoli v budoucnu) poznat se a nepřivede te k sobě tak ho nenajdeš a podlehneš nějakému ze svodů. Ty momentálně svodu podléháš.

      Já ti říkám, že vůli vzdorovat máš danou do vínku. Zkus to a uvidiš že se ti bude zdát, že Otcova přízeň ti jde v ústrety.
      Někdy mi příjde že je to jak s těmi zmíněnými deseti dny vězení, jindy stačí na odolání jen pomyslet a zvrácená touha je ta tam, u mne mnohdy trvale a mohu řešit jiné věci. Já ale už Otci patřím a stav lidi u kterých tomu není si jakoby neumím už do jisté míry představit. Nechápu jak jsem mohl žít tak dlouho bez poznáním Pravdy a nevidět jak jsem obelháván.

     • Robo napsal:

      Vidíš. A pritom ešte stále obelhávaš sám seba a aj iných.
      Myslieť Ťa nenaučím.

    • Robo napsal:

     okecávačky vám vždy šli dobre, avšak už sú neúčinné.
     Mám z toho RA-dosť.

    • Robo napsal:

     mimochodom...jak sa chystáš osláviť štátny sviatok UPÁLENIA Majstra Husa?
     Je to podobná analógia s Ježišom na kríži.

     • Ekklesian napsal:

      A co mám oslavovat. Toho odpadlíka od Boha, nebo ty další odpadlíky co stáli proti němu.

      Vůbec bych se nedivil kdyby za jeho příkladným trestem stál cílený záměr Boha.
      On Boha znevažoval a urážel, stejně jako ti co ho potrestali, stejným způsobem jakým si on vynucoval svoji vůli. Nevěřím, že kdy katolíci měli s Bohem co společného, ve smyslu, že stál při nich. Je to stejné jako s hordami slovanů v minulosti. Mají místo v Božím záměru, já opakovaně upozorňuji na falešnou víru v Marii, jejiž jméno nemá moc, a zneužívají ho, stejně jako její tělo které zemřelo, démoni. Bible nás před tím přímo varuje ve proroctví Simeona, což bylo katolíky zahrnuto (bez jakékoli logiky) do sedmi bolestných ran panny Marie.

      Upálení Husa, mi skoro příjde jako názorná demonstrace již jednou zmíněného pravidla, že sklízíme co sejeme.

     • Robo napsal:

      Oslavoval jeho UPÁLENIE. Nechápeš nič, ani keď Ti to zvýrazním veľkými písmenami.
      A ty po mne chceš, aby som Ti vysvetlil, jak myslím Ježiša na kríži.
      Je to jednoduchá vec, vo Tvojom prípade by to však bolo ako hrach na stenu hádzať..

     • Ekklesian napsal:

      Tak jsem zkoušel ověřit to co si myslím, že o Husovi vím a neůspěšně. Tedy k Husovi se vyjádřit nemohu.

      Byla to docela složitá doba a i historie dalších postavy se kterými je spojen jsou zmanipulované, hovořím teď zejména o Václavovi IV.

      Pokud ta Husova kázání, která jsem četl jsou opravdu jeho, tak přinejmenším znal pravdu kterou nám Hospodin zjevil prostřednictvím písma.

      Jeho další život, včetně víry v Marii, vztahy k papežům jsou tak zamotané, že nejde ani odhadnout co je pravda. Jednotlivé příběhy se spíše doplňují, než že by tvrdili každý něco jiného. Myslím tedy, že všechny vycházejí z velké části spíše z fantazie lidí a sledují jejich přání jaký že to měl Hus být.

      Myslím, že v jeho víře vady byly.

      K jeho údajné žádosti o upálení teologických odpůrců se nechci vyjádřit. Zjistil jsem, že ta doba je pro mne docela nepřehledná (myslím tím každodenní život lidí obyčejných i těch co hýbali dějinami) a podle jistých popisů i docela krutá (hovoří se o trestech sekání rukou, upalovalo se zrovna také dost).

      Nechci se k němu vyjádřit. Nevěřím že neměl závažnou vadu ve víře, ale... rozsuzovat bude Pán Ježíš Kristus, který zná jeho srdce a ví zda to byla jeho ovce nebo ne.

      Prý ani jeho poslední slova nebyla určena Ježíši Kristovi, prý zpíval mariánskou píseň.

      Ať už to bylo jakkoli, Hus jistě sehrál úlohu kterou mu Bůh určil. A já myslím že i pro dobro (podmínky pro nalezení víry) dnešních dnů, dík však tak jako tak patří Bohu.

  • Robo napsal:

   Naši Bohovia nie sú Páni ani páni. Sú to naši predkovia. Ako takí chcú pre nás to, čo aj my otcovia pre svoje deti. Svojim otcom sa tiež neklaniame, máme ich však v úcte.
   Nečakám, že to pochopí niekto, kto vodu káže a víno pije.
   Klaniaš sa pred Kristom, avšak ďalej ho nechávaš na kríži. Pokrytče, ešte aj veskere duchovno máš len vyčítané a riadiť sa ním ani náhodou nehodlas.

   Ako hovorím, svoje kazania si odpusť..

   • Vladislav napsal:

    Díky, nenapsal bych to ani z půlky tak dobře.

    • Robo napsal:

     Tí "Tvoji sektári" to popisujú ešte lepšie.. :-)

     Sme manipulovaní z každej strany, Vladislav..
     Avšak Deň Svaroga je Deň Svaroga, je to objektívny fakt.. :-)

 25. hel napsal:

  fuj, fuj, fuj! http://www.novinky.cz/domaci/373761-je-nacase-abyste-projevili-solidaritu-vyzyva-cechy-evropsky-reditel-pro-migraci.html....už na nás tlačí unie a předhazují nám emigranty ze socialismu..a ještě i přijetí emigrantů ze srbska...a švédssko, že jich přijalo násobně více.....PRYČ z takové evropy! to je cepírování nezvedeného fracka, co tady předvádí!!

  • hel napsal:

   předně mně jsou ganz egal všichni ekonomičtí emigranti z čssr, těch politických bylo jen pár, žádných 70 tisíc!! to s tím srbskem nevím, co má znamenat...začínám si to vysvětlovat, jakože jsme je snad přijmout neměli a když už, tak ať teeď koukáme přijímat všechny, které nám brusel určí!! fuj, ten mě teda naštval....zítra na ten václavák budu muset aspoň podepsat tu petici, protože jinak mi už mítinky nesvědčí a v horku tuplem..

   • Robo napsal:

    Mám však obavy, že to je len ďalší politický kapitál pre niekoho..
    Na jednu stranu ide naše prebúdzanie veľmi rýchlo, no na druhú zúfalo pomaly.. :-(
    Keď som pred časom čítal o Nesmrteľnom Pluku 9.5.2015 v Moskve, moje srdce zaplesalo. Jak krásne vylúčili všetkých, ktorí sa na nich chceli priživiť.. Toto sa ešte musíme naučiť..

    • hel napsal:

     robo, ty čteš vícero zajímavé literatury, budu muset začít taky...pro uklidnění nervů

     • Robo napsal:

      hel, veľmi doporučujem anastasia.cz/knihy
      Aj slzička mi občas ukvapla..od dojatia..

     • hel napsal:

      já o těch knihách vím...ale pro stálý zájem o překotné aktuální dění, se k nim jaksi ne a ne dostat..;-).

     • Robo napsal:

      teším sa s Tebou, až si na ne nájdeš čas... :-)
      A mimochodom, čítajú sa veľmi ľahko a rýchlo.. :-)

      ...no...ja viem, že teraz Ťa trošku manipulujem, ale nemôžem si pomôcť, je to pre mňa osobne fakt poklad a chcem sa podeliť. A ze sa čítajú ľahko, je fakt pravda :-)

     • Ekklesian napsal:

      Dovolím si citovat, je to docela přesný popis (Četl jsem upoutávky i části knih)...
      To píši vám, kteří ještě nejste tímto svodem lapení. Myslím a doufám (svým tělesným rozumem), že s tímto názorem máte lepší šanci tomuto svodu odolat. Pravda je však taková, jakou jsem popsal, pokud se nebudete bránit a svodu svého srdce podlehnete, uvidíte kam vás to nakonec přivede. K odpadnutí od Boha.
      je mi jasné, že vy co dnes nevěříte to považujete za blábol. Ale myslím, že je rozdíl podlehnout léčce démonů a Boha prostě nehledat. Boha nehledat není to stejné jako být zarytý ateista. V Bibli nám Pavel a Izajáš sděluje, že Bůh se dá poznat těm co ho nehledali (Izajáš 65:1, Římanům 10:20). Na mne to svým způsobem dost sedí.

      Anastasia, zvonící cedry Ruska, Vladimir Megre

      Údajná modrooká blond vědma poustevnice z ruské Sibiře je ústřední postavou knih Vladimira Megeho, a jejím prostřednictvím jsou lidé vyučování klasické Satanovo nauky plné velice čistých ideálů tělesného smýšlení. Prostřednictvím této postavy, stejně jako použitím jiných blond modrookých vědem, bičuje Satan do vysokých obrátek lidskou představu o klasické telesně blažené existenci, která je sice příjemnou představou, ale lidé jsou takové povahy, že by je to nebavilo dlouho praktikovat.

      V mnoha knihách Vladimira Megreho se tak, stejně jako u jiných vypravěčů satanského klamu, dozvíme nové prosatanské interpretace vzniku světa, klasické smyšlenky o mimozemských civilizacích a vůbec vše, co Satan potřebuje ke svému klamání lidí.

      Celý text na
      http://odkrytepravdy.cz/anastasia-zvonici-cedry-ruska-vladimir-megre/

     • Robo napsal:

      si úbohejší, než som myslel.

   • hel napsal:

    přeji řekům, aby se v nedělním referendu vymanili z diktátu špinavých banksterů a začali zase žít po svém...jejich země je nádherná a krizi bankrotu přežijí...lepší než dělat v namyšlené evropě děvku pro udržení německých standardů upadajícho mafiánského kapitalismu...my tu děvku už děláme..

  • Robo napsal:

   Stačí mi ten nadpis a čo si popísal a ...dôsledne si to vystihol už v prvých troch slovách.. :-(

   • hel napsal:

    ovšem v diskusi pod tím článkem je spousta krásných reakcí,která mi vrátila úsměv:-)...aspoń zase na chvíli...

    • Robo napsal:

     Áno, na také články občas chodím iba kvôli tým diskusiám....a aj tam je nás stále viac.. :-)

     • hel napsal:

      já tam nechodím, mazala mě cenzura a pak mi nedali registraci, když ji zaváděli( že je údajně obsazeno)....ta omezení jsou také špatná- 2 komentáře a zrušení zobrazováni nejlépe a nejhůře hodnocených komentů.....ale jak to občas čtu, mám spoustu následovníků, kteří umí být velmi rázní i vtipní i beze mě:)

     • Robo napsal:

      tak podobne som to myslel..Mám tam asi iba desať príspevkov za pár rokov, čo tam som.. :-)

 26. Justass napsal:

  Tak jsem si proletěl ty vaše příspěvky:
  Se*u na Boha, či co to je - on prostě není
  Se*u na Bibli ( ať u v pojetí nového či starého zákona ) je to jen panflet k oblbobaní ovcí.

  Takže veškeré dišputace o tomto jsou podle mého k h*vnu.

  Mně v životě stačilo se řídit jediným: "Nečiň jinému co nechceš aby bylo činěno tobě! "

  To mě nenaučila ani Bible ani Bůh. To mi vždy říkala máma ( od r. 1946 členka KSČ, vystoupivší v roce 1953), kterážto byla ateistkou nejhrubšího zrna, a stejně jako její otec
  nesnášela flanďáky a podobnou verbež.

  Takže hoši se*te na Boha a věnujte se raději jiným disputacím.

  To mohu jen vřele doporučit. :-)

 27. Jaris napsal:

  Tenhle komentar uz nikdo cist nebude, protoze prede mnou uz je jich prilis mnoho, aby tem muj jeste nekdo cetl. Musim se zastat Svatych Pisem, musim se zastat Boha Jehovy a jeho syna Jezise Krista. Bible je poselstvi od Boha z vesmiru, ktery tuto nepatrnou Zemi stvoril, jak je podrobne napsano v Genesis, stvoril ji k obrazu svemu a vse pripravil tak, aby na ni mohl existovat zivot. Pak Buh stvoril Adama a Evu, kterym dal do vinku vecny zivot, pokud nesni 'ovoce' ze zakazaneho stromu. Byl k tomu padny duvod a Buh Jehova Adama i Evu predem varoval, ze pokud sni zakazane ovoce, ztrati nekonecny zivot a ZEMROU. Satan mezitim premyslel, jak by se zmocnil vlady na Zemi misto Boha. Eva byla nejslabsi clanek, a tak ji namluvil, ze ji Buh zabranuje , aby byla jako on a ze ve skutecnosti nezemre. Eva ovoce snedla a take dala ochutnat Adamovi. Prvni Satanova lez se potvrdila a Adam S Evou po mnoha stech letech zemreli. Ztratili pro vsechny generace onen vecny zivot. Protoze vsak Buh sve sliby plni, musel prijit Nekdo, kdo ten zivot z propasti opet vynese. Ten clovek byl Jezis Kristus, ktery prisel na svet za zahadnych okolnosti. Byl to syn Boha a lidem vypravel o spravedlivem systemu - vlade Boziho Kralovstvi na Zemi. a on, ze bude budouci kral. Jako osobnost v tehle roli splnuje vsechny podminky. Nicmene musel take lidem ukazat, ze je mozne prekonat smrt. Byl to vlastne souboj mezi Kristem a Satanem a Jezis vyhral. Jeho otec ho vzkrisil a Kristus vynesl zivot opet z hlubin propasti. Vedel, ze to je pouze jizdenka na jednu cestu a presto tuto obet udelal dobrovolne pro lidstvo. Tedy lidi, kteri to oceni a uveri.Predpovedel, ze ne vsichni budou ochotni v nej a Boha verit. Podle casove linky jsme na konci casu. Na scene je pripraven posledni a osmy kral (UN podporovana NWO), ktereho tlaci velkym tempem do popredi Satan. Vse se formuje presne podle proroctvi Bible a vyvrcholenim bude armageddon posledni bitva mezi Jezisem a Satanem. Jezis Satana porazi a ujme se vlady na Zemi a nastane doba miru. Vrati postupne zivot mrtvym a Zeme bude takova, jak bylo naplanovano v Genesis. Pak budou pro lidstvo otevreny nove svitky. Treba teprve pak budeme letat uspesne do vesmiru a budovat nove Zeme. AMEN.

  • Ekklesian napsal:

   Tohle je pohádka, kterou se můžeš snažit podsunout dětem, když si budeš myslet, že nedokáží mít dost fantazie a představit si co lze vyčíst v Bibli.
   Pravděpodobně je opak pravdou, a děti by měli větší šanci příjmout skutečnost než většina dospělých (kterým není záměrně dáno pochopit), souvislosti by pochopily později až by získali dostatek informací a ty se mohli propojit.

   Na tvém příběhu je také vidět, jak už pracuje Satanovo dílo ke sloučení lží aby byla možná lest finální.
   Ve tvém případě půjde pravděpodobně o mimozemšťany, kosmické bratry,...

   Pokud jsi Jehovista tak ber na vědomí, že ten váš otrok (strážní věž, či jak) mající vám vykládat písmo je k ničemu a tobě ku věčnému zatracení.
   Na jednu stranu by se člověk divil, že vám už začali tolerovat víru v krista Ježíše, na druhou stranu je to jedno, protože ten koho uctíváš Otec ani Syn ani syn člověka Ježíš, nejsou ve tvé pohádce ty postavy popsané v Bibli.

   Dám ti doporučení. Zkus vzít do ruky jinou Bibli. Já když vnímám něco odlišně, než jak to vidím napsáno, tak si vezmu jiný překlad. Občas tak vyjdou najevojsou dost rozdílné věci. Kniha Jehovistů označená za bibli je paskvil, který nelze Biblí nazvat.

   Ty nepotřebuješ otroka aby ti vyložil písmo. Ty se potřebuješ poddat Pánovi (pokud jsi jeho, patříš mu) a dovolit mu aby tě Duch kterého obdržíš (pokud tedy opravdu uvěříš v Boha Bible), vedl písmem.
   Špatně se to popisuje, protože to člověk od člověka vnímá nepatrně (nemluvím o vedení, každý je veden jinou cestou, mnohdy tak aby byl Bůh oslaven) odlišně a je tu i problém s chápáním času. Tímhle vším se ale budeš zabývat až následně, až opravdu budeš patřit Bohu ze své svobodné vůle.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!