Jan Korál: Projev na demonstraci proti imigraci 1.7.2015

11705682_10153053756049001_839357122_oVáženení přítomní, jmenuji se Jan Korál, mojí prací je vydávání internetového nezávislého deníku a přijal jsem pozvání k účasti na této akci, protože si myslím, že téma uprchlíků a islamismu je doposud nejsložitější problém, se kterým se jako občanská veřejnost v současné době setkáváme.

Již dlouho se pohybuji v prostředí různých občanských iniciativ, politického aktivismu a různých veřejných aktivit a doposud nikdy se neobjevilo téma, které by bylo tak náročné na správné pochopení a na nalezení jednoznačně správného řešení.

Doposud se v naší společnosti během novodobé historie neobjevilo téma, které by vzbuzovalo tolik emocí, tolik rozporů a tolik strachu. Je tomu tak samozřejmě proto, že tento problém se dotýká přímo základů existence nejen našeho národa, ale celé evropské kultury. A právě proto, že se jedná o téma tak významné, tak je potřeba se na něj mimořádně pečlivě soustředit, abychom nalezli správné řešení, které by zafungovalo, když už ne jednou pro vždy, tak alespoň na hodně dlouho.

Bude to poněkud více informací, tak doufám, že se mi podaří tu i za poměrně krátkou dobu ukázat na hlavní body tohoto problému.

Uplatňuje se zde tolik rovin, aspektů a vlivů, že když se zaměříme jen na jeden, nebo jen na několik, tak nedostaneme správný obraz a budeme reagovat chybně a tedy neefektivně. Počkejme si tedy na komplexní pohled a až pak jednejme.

Začnu jedním sloganem, který mnozí z vás určitě znáte a totiž, že „NENÁVIST NENÍ ŘEŠENÍ“.

Tato slova jsou sloganem jedné z občanských iniciativ na obranu Romů v České republice, která se účastnila např. blokací různých tzv. nacionalistických pochodů.

Předpokládám, že jsou zde i lidé, kteří se nějakých takových pochodů nebo jiných podobně tématických akcí zúčastnili, nebo s nimi sympatizují, protože problematika islamismu a imigrace je v mnohém podobná.

Myslím, že asi nejsem sám, kdo se ať už mezi lidmi nebo jen na internetu setkal s nenávistnými komentáři a projevy na adresu muslimů či potenciálních imigrantů z příslušných částí světa a stejně tak někdy dříve na adresu romských obyvatel České republiky. A protože z vlastní, leckdo z bezprostřední zkušenosti, víme, že samotná nenávist nevyřešila romskou otázku, tak je také jasné, že nevyřeší ani otázku imigrantů a islamistů. Pojďme se tedy na toto téma podívat bez nenávisti, avšak s rozumem, racionalitou a inteligencí. Přestaňme přilévat oleje do ohně nenávisti a strachu a pojďme hledat skutečné řešení problému, který před nás doba postavila.

V prvé řadě jsou potřebné znalosti o tom, co se vlastně děje. Začnu jednou již poměrně starou avšak mimořádně důležitou informací.

Ti z vás, kteří sledujete tzv. nezávislá média, jste už možná narazili na zprávu o jistém dopise dvou vysoce postavených zednářů z r. 1871, a to jistého američana Alberta Pikea jistému italskému kardinálovi Mazzinimu. Je to dopis o plánu na tři světové války, z nichž první měla zničit evropské monarchie a vytvořit v Rusku ateistickou komunistickou vládu a podlomit křesťanskou kulturu.

Další válka měla poštvat proti sobě nacionalisty a sionisty a ve výsledku umožnit vytvoření státu Izrael. A třetí světová válka má být rozpoutána mezi křesťanským a židovským světem na jedné straně a islámským světem na straně druhé. Ve výsledku má vést k redukci obyvatelstva Země a nastolení jedné absolutistické vlády nad světem.

Vy, kteří sledujete nezávislá média, víte, že dění ve světě je pečlivě plánováno a uskutečňováno z míst, která jsou běžné veřejnosti skryta a o kterých se v běžných médiích nemluví. Je lhostejné, jestli těmto skupinám lidí toužících po světovládě budeme říkat zednáři, ilumináti, nadnárodní kapitál, síť Bilderbergu, korporátní oligarchie, či globální mafie. Vládne tam totiž ideologie jediná a to ideologie touhy po moci a nadvládě, které jsou podřízeny všechny prostředky a metody.

A tak i současná situace s hrozbou imigrantů či islamistů je pouze součástí plánu na konečné ovládnutí lidstva malou skupinou demokraticky neodstranitelných tyranů. A právě reakce obyvatel Evropy založená pouze na strachu a nenávisti je součástí plánu. Stejně jako byla reakce obyvatel nacistického Německa na goebelsovskou propagandu součástí plánu o jehož tragických výsledcích toho víme dost.

V dnešních dnech je již oficiálně potvrzeno, že vlády především Spojených států amerických a Velké Británie stály za vznikem Islámského státu a nedávno odtajněné dokumenty ukazují, že již od r. 2012 společně se Saúdy pomáhali jeho vzniku, stejně jako předtím pomáhali vzniku Al-Kaídy prostřednictvím svých tajných služeb a předtím vzniku Talibanu, když mimojiné rozdávali muslimům příručky radikálního islámu tištěné ve Spojených státech.

Pohlížejme tedy na radikální islamisty jako na oběti zlé manipulace stejně jako bylo možné takto pohlížet na řadové německé nacisty. Avšak stejně jako bylo nakonec nutné se jim bránit silou, tak to bude nutné nyní, pokud tomu včas nezabráníme. Zkušenost 2. světové války má dostatečný potenciál na to, abychom byli schopni nebezpečí včas rozeznat a zamezit jeho rozšíření. Však také Rusko, jakožto konečný vítěz Velké vlastenecké války může sloužit jako příklad toho, jak současnému nebezpečí rozpadu evropské civilizace čelit. Čečenské války byly pro Rusy v tomto směru dostatečnou zkušeností.

Jak tedy na tuto hrozbu reagovat? Musíme v prvé řadě posílit uvědomění si vlastní identity, vlastních kořenů a vlastních kulturních úkolů. Čím je cenná evropská civilizace? Čím je cenný Český národ? Shodou okolností za několik dní bude významné výročí 600ti set let od smrti Mistra Jana Husa. Zjednodušeně lze říci, že zemřel za právo na vlastní názor při zachování zdravého rozumu a víry v Krista, resp. v křesťanské hodnoty. A za to samé pak bojovalo celé husitské hnutí, které však selhalo právě kvůli úpadku soudnosti. Pokud tento odkaz budeme brát jako jeden z klíčových pro náš národ a tuto zemi, pak je zřejmé, že právo na vlastní názor a svobodné jednání je v přímém rozporu s ideologií radikálního islamismu, který vyžaduje slepou poslušnost. Naše role je tedy v tomto jasná a tedy taková, že nesmíme připustit toleranci uplatňování jakékoliv totalitní ideologie, jako se tomu již v rámci tzv. multikuluralismu děje v některých částech západní Evropy.

Další oblast, kde si můžeme vzít příklad ze současného Ruska, je usilování o suverenitu v rozhodování nad osudem vlastní země. Naše současná i minulé vlády stále podléhají struktuře Evropské unie, ta podléhá Bilderbergu a ten je nástrojem uplatňování plánu oné stínové světové mafie. V tomto plánu je uvržení muslimských zemí do chaosu, radikalizace tamního obyvatelstva a jeho nasměrování do Evropy. Následovat má rozklad společnosti, která bude díky hrozbě vyžadovat režim policejního státu založeného na strachu. Paralyzované obyvatelstvo pak snadno přijme globální totalitní diktaturu a nebude schopné se tomu bránit, čímž bude uskutečněna vláda teroru, či jinými slovy Antikrista na Zemi.

Tento černý scénář nemusí nastat a já jsem pevně přesvědčen, že nenastane. Avšak záleží na nás, co nás to bude stát. Je logické, že naše země se musí dostat z pod vlády oné světové mafie. Musí být v naší zemi občané, kteří budou schopni uchopit řízení této země a vyvést ji ze současné Evropské unie, což však bude přínosné pouze tehdy, budeme-li mít dostatečné síly naši zemi ubránit od případné hrozby. Druhá možnost je radikální transformace evropské centrální vlády tak, aby skutečně sloužila zájmům evropských občanů a evropské kultury. Oba tyto cíle jsou v současnosti značně vzdálené a naštěstí i na hrozbu zaplavení radikálním islamismem reaguje české a i slovenské obyvatelstvo na rozdíl od naší vlády díky možnosti poučit se ze západní Evropy dostatečně rychle a důrazně, takže existuje čas na adektvátní reakci.

Uvědomme si však, že se jedná o plán a scénář typu problém, reakce, řešení. Náš strach a nenávist je součástí tohoto plánu a musíme jednat tak, abychom tento cyklus narušili. Avšak zároveň musíme vzít na vědomí naše současné možnosti, jakožto občanů bez přímého politického vlivu.

Naše vláda chce přijmout slovy premiéra Sobotky několik set uprchlíků. Domnívám se, že za určitých velmi podstatných podmínek by to možné bylo, i když s tím zřejmě mnozí v tuto chvíli nesouhlasíte. Avšak dovolte mi to, prosím, sdělit.

V prvé řadě je třeba jít ke kořenům problému. Je třeba dovést k odpovědnosti ty, kteří chaos na blízkém východě a v severní Africe vyvolali a dále jej podporují. Je třeba odsoudit za válečné zločiny známé firmy, jmenovitě George Bushe, Condoleezu Riceovou, Maddelaine Albraightovou, Dicka Cheneyho, Colina Powela, Donalda Rumsfelda, Tonyho Blaira, Jamese Camerona, Baracka Obamu, Hillary Clintonovou, Johna McCaina a mnoho a mnoho dalších. Je třeba nezapomenout ani na naše domácí opět známé firmy, konkrétně Alexandra Vondru, Karla Schwarzenberga, oba Jiří Šedivé, Vlastu Parkanovou, Jaroslava Tvrdíka a další. Týká se to také mnoha především bankovních a zbrojních korporací, členů tajných služeb a pracovníků médií. Prakticky by bylo možné vzít seznamy všech členů Bilderbergu, Rad pro mezinárodní vztahy, Trilaterální komise a dále seznamy politiků zemí, které se zapojily do rozpoutání válek v Afghánistánu, Iráku, Sýrii a Libyi a vedoucí osoby Severoatlantické aliance. Majetek těchto lidí a korporací je třeba odebrat a použít na pomoc postiženým. Je zapotřebí zastavit financování a vyzbrojování radikálních bojovníků ze západní Evropy a Spojených států amerických.

Může to být doplněno též požadavkem na ekonomické a politické sankce proti Saúdské Arábii, která je hlavním šiřitelem kultury násilného a radikálního islamismu.

Myslím si, že tyto požadavky musíme předložit naší vládě a chtít po ní, aby jej předložila mezinárodnímu společenství. Je to oprávněné a spravedlivé mohlo by to dostatečně zapůsobit na naší i mezinárodní scéně. Tento krok je také nezbytně nutnou součástí jakéhokoliv komplexního řešení jakýchkoliv humanitárních a bezpečnostních problémů dnešního světa. Bez toho nemá cenu investovat cokoliv do řešení následků. Je třeba řešit příčinu a odstranit od moci lidi a skupiny, které v posledních letech, ale z širšího pohledu i staletích, ukázali arabskému a africkému světu pouze násilí a kolonialismus, což se Evropě nyní do jisté míry spravedlivě vrací.

Avšak abychom mohli přijímat potřebné z jiných zemí, musíme být nejdříve schopni se dobře postarat o naše vlastní občany, především důchodce a jiné nemohoucí, tak, aby byli dostatečně dobře materiálně zajištěni a chráněni. Domnívám se, že vcelku je naše země dostatečně bohatá, ale plody naší práce jsou nespravedlivě rozdělovány. Nastavme tedy progresivní daně, zdaňme ty, kteří jsou extrémně bohatí, protože k extrémně vysokému bohatství se z principu nebylo možné, obzvláště v naší zemi, dostat poctivě. A za další stačí zakázat zdaňování mimo Českou republiku a zabránit odtékání zisků do zahraničí. I když možností v této věci existuje samozřejmě mnohem více, tak jen takováto dvě jednoduchá opatření by rázem přinesla do státní pokladny minimálně desítky miliard korun a bylo by jak na důstojné důchody, tak i na pomoc uprchlíkům.

A nakonec je třeba vybírat ty, kterým budeme ochotni pomoci. K tomu je třeba, abychom před ostatní veřejností zdůraznili, že nejsme rasisté! Odlišnost rasy či národa není jádrem problému, který je před námi. Problémem je kulturní odlišnost a kulturní barbarství, resp. zločinnost, které se obáváme. A především se obáváme, že mezi přijatými imigranty mohou být fanatici Islámského státu naprogramovaní na agresivitu a nesnášenlivost.

Pro začátek může být užitečných několik málo kritérií, které mohu tato rizika výrazně snížit. Především je bezpečnější přijímat ženy s dětmi, protože nositeli ideologie a aktivnějšími agresory jsou vždy především muži. A dále je pro naši zemi nejpřijatelnější přijímat uprchlíky ze syrských a podobných křesťanských komunit, protože mají k naší kultuře nejblíže.

Navažme též kontakty s již v České republice žijícími cizinci ze zemí, ze kterých uprchlíci nejčastěji přicházejí a mluvme s nimi o tomto tématu, ptejme se na jejich názory, protože to je způsob, jak se o tom dozvědět nejvíce a jak se nejlépe zbavit strachu. Opět připomínám, že právě třeba komunita Syřanů žijících u nás je v tomto směru velmi vstřícná.

Věřím, že s takovýmito postoji a požadavky bychom mohli důstojně reprezentovat vůli našeho národa a zavřeli bychom ústa oné „pražské kavárně“ a oněm naivkům, kteří vystavují po internetu fotografie se sloganem „Solidaritu s uprchlíky přijímám“ a kteří lidi, jenž upozorňují na nebezpečí pocházející z imigrace a jakéhokoliv fundamentalismu včetně radikálního islámu obviňují z rasismu a xenofobie. Jejich hloupá naivita se podobá naivitě židovské komunity před nástupem fašismu k moci, která si opravdu nedovedla představit, že by se něco jako holokaust mohlo uskutečnit.

Na závěr chci připomenout, že v současné době má lidstvo k dispozici technologie a znalosti, které mohou poskytnout dostatek energie, zdravých potravin a všech základních životních potřeb všem lidem na Zemi. Veškerý nedostatek i konflikty jsou uměle vytvářeny a k žádné migraci ani k válkám není žádný vnější důvod. Je jen na nás na lidech, zda využijeme znalosti, které máme k dispozici a zda uspořádáme naši společnost tak, abychom mohli žít v míru, všeobecném blahobytu a přátelství a porozumění s ostatními kulturami. Stejně jako my si musíme udělat pořádek v naší zemi, tak musíme nechat lidi v ostatních částech světa, aby se naučili, že násilí, nenávist a myšlenková omezenost jakékoliv dogmatické ideologie nevedou k ničemu dobrému. Bude to zřejmě trvat ještě mnoho staletí, ale nakonec to lidstvo pochopí.

Děkuji za pozornost.

 

P.S.: Na dnešní akci, jejíž celý videozáznam bude k dispozici zítra, byla taková atmosféra, že ten text byl účastníky shledán jako příliš dlouhý, což jsem musel uznat. A tak tedy jsem přednesl cca 1/3. Jak je z textu patrné, tak můj hlavní cíl bylo připomenout přítomným, že NENÁVIST NENÍ ŘEŠENÍ, což se mi dle mého názoru u většiny podařilo. Zdali-to bude dostatečné, ukáže budoucnost.
61 Komentářů k Jan Korál: Projev na demonstraci proti imigraci 1.7.2015

 1. weissbach napsal:

  Skvělé, pane Korál!!! Přesně tohle je třeba pořád a pořád opakovat dokud se v hlavách nerozsvítí!!!
  DĚKUJI

 2. dronto napsal:

  Ten článek není nic jiného, než alibistické, rádoby líbivé kecy. Nic neřeší, je povrchní a ze všeho se dopředu vykrucuje. Podle autora "je na světě všeho dost pro všechny". Asi by se měl už probudit a zjistit realitu. Podle něj, za všechno můžou "oni", jenže si neuvědomuje nebo nechce uvědomit, že ti "oni" jsme také my.

  My jsme připustili naše členství v NATO i EU. My jsme zvolili poslance a jejich prostřednictvím i tuto vládu. Takže ne "oni", ale "my" jsme tím vinni. To ovšem na demonstraci jaksi nezaznělo, že?

  • Blažek napsal:

   ano projev?
   Něco Vám řeknu vy všich povstaci, iniciativy, projev je k prdu, nažvanit se do mikrofonu dá ledacos, ale když nejste schopni vy co se takto angažujte sjednotit za něčím, třeba pouze za jednou věcí a jít za ní, tak opravdu silně uvažuji o záměru, vytvořit v této zemi co nejvíce všelijakých iniciativ, jen proto aby se nikdy nebyli schopni sjednotit. Byť mohu souhlasit s čímkoli, tak vy jste ti, kteří mají jednohlasně vyvat národ k podpoře, takovéto stánkování je dobré, tak akorát na znechutění.

   • weissbach napsal:

    Sjednotit se má smysl pouze v nemanipulovaném odporu, což ovšem vyžaduje jistý stupeň prozření a chápání nejen společenských procesů, ale zejména pojmů jako realita, vědomí, smysl lidské existence. Jinak je to ruské kolo, labyrint, kde se pořád opakuje stejný scénář. A dnes si ty scénáře píšou na míru a tak, abychom jim dělali zadarmo herce i křoví, platili produkci a nakonec ještě v jevišti zatleskali vlastní naivitě a hlouposti.

    • hel napsal:

     přesně tak, weissbachu...ještě přidám, že má zatím většina co dělat se svým vlastním egem, s čímž scénáře umí počítat...

     • martin bareš napsal:

      hel: "ty se nezdáš".
      Už myslím na také tvoje: "zacyklili se ve vlastních křivdách" se mi líbilo. A někde jsem to použil.
      Ale teď vážně a bez ftípků.
      Někteří diskutující spíše exhibují se svými znalostmi (nic proti znalostem a odkazům, který nemám a nevím o nich). To je to ego. A pak filozofie neřízených střel, což je v politice zhouba. Vím, že pojmy kolektiv (dnes samozřejmě team - to už zní), jednotné fronty apod. jsou spojovány se socialismem a myšlením komunistů, což je nepopulární, ale podle mne chybné.

      Jak tedy dál??

      Že to nikdo neví, ani současný kapitalismus, ani bývalý socialismus, co je levé a pravé - idiotské pojmy. socialismus s lidskou či reálnou ("zlou") tváří, kapitalismus s lidskou či reálnou tváří a kam s náboženstvím, církvemi atd.?
      Že to nikdo neví není hanba.
      Podle mne pomůže jen diskuze, ale ne diskuze s pliváním na minulost, že "tohle teda ne".
      My neumíme pracovat s pojmem historická pameť. Nadáváme třeba na socialismus, ale mlčíme k první republice. Z jednoduchého důvodu: to první si pamatujeme - propagandisticky, jak stojíme frontu na banány, to druhé ne, protože to bylo dříve a nežijeme sto let. Přitom z historie musíme vycházet a učit se z ní, ale nějak s ní neumíme v myšlenkách pracovat.
      A takhle je to se vším.
      Ještě jednou hel děkuji!!! Toto jsem vyprodukoval díky tvé poznámce.

  • Majk napsal:

   My? Já rozhodně ne. A spousta dalších jako já bylo v práci, na to aby si vydělaly na jídlo a měly vůbec kde spát. http://asociacealerta.noblogs.org/files/2015/04/Povstalecky-anarchismus.pdf

   • Paul Durham napsal:

    Mýlíte se kolego Majku, i vy můžete za jsoucno, a já také, svojí pasivitou. Aktivita vypadá úplně jinak - vypadá podobně jako v Donbasu.

    Poznámka "Blažek" je logická , i pro "iniciativy" platí heslo "rozděl a panuj" , což můžeme vidět nádherně celých 25 plyšových roků. Ovšem pan Korál je skutečně aktivní, jako jeden z mála, takže kritiku bych tak nepersonalizoval, spíše bych vyjádřil poděkování.

  • Věra Michálková napsal:

   Dobrý den. Souhlasím s Vámi tak jak jste to napsal Vy. Stále jsem hledala od toho člověka nějakou jasnou radu jak na to vše jít, aby se zabránilo případné válce. Ten pán vyjmenoval vše o čam my všichni víme. Má to dobře zpracováno, jen v tom článku chybí to zásadní a to je, jakým způsobem se to dá všechno vyřešit. Když uvedl že nenávist nic neřeší, tak měl uvést konkrétní způsob další alternativy řešení tak závažné situace. Je velmi nutné, aby se zabránilo takovému zvěrstvu, které se k nám vkrádá pro vás mladé a další naše potomky, abyste nepoznali to, co jsme museli poznat my starší občané..

 3. Roman napsal:

  Skvělé,výstižné.Přesně tak to vidím i já. Tohle budu šířit dál. Máte mou plnou podporu. Děkuji

 4. Anti-Havel napsal:

  Dobrej projev, ale na přednášení na demonstraci tohle FAKT NENÍ :) To tak možná někam do diskusního klubu nebo jako přednášku, ale ne na ulici.

  • weissbach napsal:

   Přitom je to jádro věci. Problém je jedině v tom, že na širším fóru se většinou sejdou lidi, kteří neznají abecedu a najednou mají číst. Stále ještě je obecná znalost těchto věcí velice nízká. Zatím.

 5. Vladimír napsal:

  Zdravím, skvělý text se kterým naprosto souhlasím. Můžeme vést polemiku zda-li existují volné energetické technologie, ale jinak jste přesně popsal o co jde. Hlavní je že v dnešních mediích se objevuje retorika nenávisti vůči migrantům, přičemž ty samé síly které vypuští tyto zprávy sem ty migranty zároveň i posílají. Tedy jde jim o to aby vytvořili na uzemí dnešní EU chaos, genocidu v nejakém formátu a velkou válku proti Islámu. Obávám se ale že je jenom otázka času kdy bude oprávněně "nasraný" dav naveden na špatnou cestu, tedy ke genocidě Islámu jako celku, přičemž normální nenásilné neradikální muslimstvo bude zlikvidováno také... Tedy že když neprojde imigrační politika, navezení radikálních "islamistů"(nejedná se o islamisty jako takové ale o vygumované, bezbožné válečné zrůdy) do Evropy a rozpoutání konfliktu zevnitř EU, tak nastoupí na řadu scénář přímého konfliktu. Osobně se domnívám že nej idelánější variantou je rychle zamezit imigraci, v rámci EU, pokud se nepovede, vystoupit z EU a znovu zavést hranice. V dlouhodobější perspektivně se rozhodnout bojovat proti IS, ale ne proti Islámu jako takovému.

  • admin napsal:

   Jen k úvodní větě o dostatku energie. Obecně je tohle možné i bez tzv. volné energie pouze za použití již známých technologií. Je to však široká problematika, na které zde není prostor (nechci drobit téma). Určitě se však shodneme na to, že je možné za pomocí známých technologií radikálně zlepšit životní podmínky všech obyvatel světa a je to tedy problém sociální nikoliv technologický.

  • Majk napsal:

   Budem čekat na nějakou tu technologii, když se očividně jedná o sociální problém.

  • weissbach napsal:

   Spoléhat se jen na tzv. volnou energii znamená spoléhat se na to, že vám ji nějak nezregulují a nedonutí vás za ni platit, takže to je velmi naivní. Pokud budou mít moc a pokud jim lidé budou ochotni věřit, pak budou mít i nástroje jak znovu a znovu zdanit cokoli je napadne. Kůbík vzduchu, hlínu na zahrádce, okno... V tom je ukryto jádro bídy, dluhu, nedostatku. Je to přesně jak autor napsal. Je všeho dost, ale jen pro lidi, kteří nechtějí nic cizího, kteří nechtějí krást.

 6. Alfa napsal:

  Je potřeba uvědomit si, že lidé mají volbu, a jedni si mohou volit vzestup, druzí pak destrukci. Volba této cesty je na každém i jeho následky.

  Doporučuji volit cestu vzestupu, pracovat si na sobě, zvyšovat si vibraci, ... a až pujde do tuhého, kolem planety jsou nebeské bytosti na vesmírných lodích, kteří evakuují ty jenž mají otevřené srdce.

  Temná strana si tu pak zobrazí svůj nechutný pasvět, který se jim zbortí. A pak zavládne věčný mír ve stvoření.

  • Žabák napsal:

   Mnooo ok. Ale včera mi volal Aštar, že do pátku to asi nestihne :( Tak nevim, asi se pudu zatim navibrovat. Snad to do pondělka stihne.

  • Robo napsal:

   Alfa, aj toto je manipulácia, bohužiaľ..
   Našou úlohou nieje nechať sa odviezť niekam do bezpečia.
   Našou úlohou je konečne prevziať svoju zodpovednosť.
   Zjednodušene...musíme sa odparazitit. Veď čo vymenoval Honza Korál a aj čo nevymenoval, to sú iba paraziti a všetku moc majú iba od nás.

   No a až to zvládneme, tak zas môžeme a budeme TVORIŤ bez obmedzenia.

   Opakom deštrukcie je konštrukcia / TVORENIE, nie čakanie na pomoc odkiaľkoľvek. Čakaním sa jednak zbavujes zodpovednosti a za druhé tým dávaš najavo, že snáď niesi, čím si...

 7. osud napsal:

  Nejlepší odpověd má pan V.V.Pjakin
  Dá se aplikovat na všechny národy světa. Při otázce jak můžou napadnout západní země Rusko ,odpověděl - POUZE POKUD HO ZRADÍ JEHO ELITY.

  Jelikož naše ELITY nászradily a zrazují každý den cesta je otevřená.
  Řešením je volba silné Pravicové strany (tedˇ nepočítám ODS a TOP které si na pravici jen hrají) a tady vidím obrovský problém v roztříštěnosti do různých bloků,hnutí atd. Maličkosti které tyto spolky rozdělují by měli jít stranou a ty zásadní věci které je spojují by měli být tím sjednocujícím a rozhodujícím faktorem.

 8. Montisan napsal:

  V podstatě správný požadavky, teď jde jen o to, kdo a jakým způsobem je tý vládě předloží, aby to nebylo zameteno pod stůl dřív než se o tom stačí zmínit nějaký krapet čtenější bulvár!:)
  Jinak je tam ale plno mainstreamových levičáckých kydů - viz ty sionistický pohádky o holocaustu apod. To je dáno nedotažeností té počáteční ideje, která je brilantně podána od vcelku správné události - roku pařížské komuny 1871. Tehdy se začaly rýsovat základy toho, co stálo u vzniku naší přítomnosti - tedy WWI. Je třeba navrátti se k obraně Bílé rasy, nic víc netřeba! Vše otatní je součástí rasového boje - tedy likvidace buzerantů, všeho nemocného a nezdravého, dnes adorovaného židopropagandou, návrat k zákonům přírody, síly a zdraví! Nechme ty podrasy tam co jsou a´t si klidně vychípaj. Zvládnou to v pohodě bez naší účasti. Jen je třeba obehnat je ostnatým drátem a skončit s dodávkama žrádla a medikamentů! Seberme jim licence na ně a např. celý přelidněný indický subkontitnent se vylidní za jednu generaci! Afrika lautr to samý! Země může opět patřit nám a naší obrozené dehebrejizované a dechazarizované civilizaci!

  • hel napsal:

   no, nácek jak vyšitý

   • Paul Durham napsal:

    Víte , musíte být mladý a silný a zdravý a zejména historicky negramotný, abyste vypustil z klávesníce takovou provokační bramboračku. A tím myslím oba - "Montisan" i vás "hel".

    Až budete šedým panterem s bolavými koleny, zjistí "Montisan", že jeho vyhraněná vize Brave New World je píčovina. A vy zjistíte, že vaše vize "Rozdej vše, co má soused" je stejná píčovina.

    Jen by mne zajímalo, co je na rasové segregaci a vlastní odpovědnosti nacistického ?

    • hel napsal:

     nevím, kde jste přišel na to, že má vize je rozdej vše, co má soused a dost mě tím i urážíte, hleďte si svého..už dávno se nezaplétám do diskusí s těmi, co nechtějí rozumět

     • Montisan napsal:

      Zato ty seš nejspíš nějaký zkriplenec mongolskej nebo buzerant:) Naše hnutí tu bylo dávno a už za zenitem, bohužel, když jakýsi frajtr smolil někde za pomoci Žida Mórice svůj Main kamf! Ne že by byl špatnej skrz naskrz, to ne - byl to velekj muž, ale naďál taky plno krávovin! (např. se spojil s japonsými skrčenci proti Bílé rase tehdy ještě zcela nepotlačené nosálem v USA!). Lepší než On byla Isabella. Největší Árijka všech dob! Tu čti vobřezanej monogle! - http://creativitymovement.net/creator_library/slovakian/ner-33.html

  • weissbach napsal:

   Úplně by stačilo ty svinstva nepodporovat a rozloží se to samo. Jenže to je problém bílého člověka-nechat se pořád zatahovat do kdejaké lumpárny a pak to řešit a řešit a řešit zatímco profit z toho má někdo jiný.

   • weissbach napsal:

    Každá rasa a každý národ by si měli hledět především svého kontinentu a své země. Necpat se jiným pod peřinu. Největší zhovadilost je strkat nos do cizího a řešit cizí problémy. Ty si musí každý vyřešit sám. To jediné mu něco pozitivního přinese. Jinak to končí tak jako dnes. Jedni ovládají, jiní otročí a další migrují. Prostě chaos.

 9. Vaclav Pražák napsal:

  Hezký projev, který bohužel spoustu lidí nebavil,příšlo dost lidí,a hlavně z celé republiky,npř.Brno,Ustí nad Labem, lidé se shodli na spolupráci nás všech bez ohledu jak jsme politicky zaměřený,vysrat se na sezení u počítačů,a začít chodit do ulic,spolčovat se v domobrany a politikům ukázat sílu.Lidi byli skvělí, na můj vkus moc radikálnější ale sametem je neporazíme,pravdoláskari kterých bylo 10x míň nakonec byli rádi že nás oddělila police protože by jinak špatné skončili.Okamura kterého znam jen s tv.je machr pohodář jde k věci, mezi lidi a nelze něž ho s předsedou pořádající strany jít volit a máme tu hned dvě super strany které lze volit.I Aleš Brychta byl dobrý. Takže po dlouhé době vynikající akce a příště všichni bez trapnych výmluv, Když můžou obyčejní lidé, pracující i důchodci od 1roku do cca80let můžete a musíte vy také!!

  • weissbach napsal:

   Mě taky nebaví hodně věcí a stejně je dělám, protože je to nutnost. Ten projev je zcela správný a jde k jádru věci. Kdo tohle pochopí je nemanipulovatelný. Nevědomá a nas.aná masa je naopak ideální nástroj pro ty loutkáře co si s námi dělají co je napadne. Přečíst takový projev je skutečný revoluční čin, zvlášť když chce každý slyšet jenom chlácholení, nebo silácké řeči, které se vykouří z hlavy cestou z hospody nebo z dovolené. Ten text tady by se měl tesat do žuly!!!

   • admin napsal:

    Díky za podporu myšlenky. Avšak sám uznávám, že jsem nezvolil vhodnou formu, i na tesání do žuly by to bylo moc dlouhé :-D Pokusím se to příště napravit :-)

    • weissbach napsal:

     Ono to moc zkracovat sice nejde, to už jste se pokoušel i tak. Možná nějaký jednoduchý obraz, který si člověk dokáže v duchu představit. Babo raď... :-)

  • host napsal:

   Hlupáci v davu chtěli zřejmě slyšet jednoduché řešení typu "vyvraždíme všechny muslimáky" a toho se jim od p. Korála nedostalo. Ó jak smutné. :-P

   To však vypovídá víc o davových primitivech vašeho ražení, než o p.Korálovi.

   Vše jede podle plánu: křesťanská a muslimská civilizace se vyvraždí navzájem a žid se jen bude chchtat opodál.

 10. Sára napsal:

  Souhlasím s navrženým řešením. Děkuji !
  Evropské hodnoty jsou křesťanské.

  • ReichBrusell napsal:

   "Evropske hodnoty jsou krestanske", krestanstvi jako kazdy jiny nabozenstvi je jeden z duvodu nenavisti, vnucovani "uceni" pod hrozbou smrti, prnen deti, zatajovani pravdy, najemny vrazdy, obchod s drogama, prani penez, paleni lidi a knih a co ja vim co jeste. Vsechny cirkve by se mely zakazat a kazdyho kdo prijde s dalsi "cirkvi/bohem" postavit rovnou ke zdi, kazdej at si veri v co chce, svoboda vyznani urcite, ale kuva cirkev?!?!. Ja ti dam krestanska Evropa, ty pambickarko co furt prosi "bilyho" zidkovskyho krale o to, aby prisel dest a uhasil stodolu. Nebo snad chces inkvzici a upalovat carodejnce podobne jak kaze islam bo bible bo sionbible bo neco jinak moudryho? Si uvedom, ze krizacky vypravy jsou defakto to co delaj krestansky americani, aby uctily svyho boha "Christ - Ropaka" .... co asi sakra ten konflikt jako takovej rozpoutalo?! Posahanci co verej v cirkev! Jak je to prikazani? Nezabijes? No tak to pujdete asi do "pekla" vsichni a knizku si vemte na podpal.

   • Sára napsal:

    Každá pozemská organizace (i církevní), která má šanci získat moc, je infiltrována narušiteli, kteří ji diskreditují v boji o moc. Důležité je ujasnit si hodnoty - duchovní hodnoty přivádí duchovní energii a pak se může stát i takový div, že malá země jako jsme my, přežije tisíciletí.

 11. Vlastenec napsal:

  Okamurovi fandím !!!
  ..děkuji všem, kteří jej přišli podpořit = CHTĚLO TO ODVAHU A ODHODLANOST!!!!!!!!!
  ..o to víc nechápu, proč si organizátor demonstrace nepřečte aspoň v ryhlosti chystané projevy řečníků !!!
  = PAK JE TO TAKOVÝ TRAPAS JAKO PROJEV Korála ..KTERÝ USPÍ ODHODLÁNÍ VŠECH PŘÍTOMNÝCH ..kteří možná UŽ PŘÍŠTĚ(díky Korálovi) NEPŘIJDOU !!!!!!
  *
  Takže už ŽÁDNÉ PRAVDOLÁSKAŘSKÉ ÚVAHY TYPU = MÁME HOLÉ RUCE

  == TAK UŽ (BOHUŽEL) TY VLASTIZRÁDCE A ZAPRODANCE USSA SATANA Z NAŠÍ ZEMĚ NEDOSTANEME !!!
  *
  TAKŽE = DOMOBRANA= ANO !!!!!!!!!!!!!
  *
  PERMANENTNÍ DEMONSTRACE !!!!
  ..A TO I V BYDLIŠTI MINISTRŮ,
  NAKYDAT JIM TAM TŘEBA HNŮJ = ABY UŽ KONEČNĚ POCHOPILI, ŽE NEJEDNAJÍ V ZÁJMU 90% LIDÍ V ČR !!!!!

  • weissbach napsal:

   Škoda hnoje. To je jen voda na jejich mlýn aby mohli ukazovat prstem. Mnohem účinější je bojkot.

   • weissbach napsal:

    Velice dobré byly protesty ve Francii na podporu rodiny. Lidé se zastavili a tiše stáli. Na takový odpor jsou krátké i provokace. Pozatýkat můžou akorát provokatéry-tj. sami sebe. Takový mlčící stotisícový zástup s transparenty na náměstí nebo před úřadem vlády je rozhodně lepší než hnůj a nadávky. Navíc by se tam nebáli jít slušní lidé, kteří se bojí, že je někdo zatáhne do provokace nebo pouličních rvaček, které pak budou přenášet s radostí všechny kanály s komentáři typu "extrémisté, radikálové, bojůvky, ultra leví ultra praví.."

    • weissbach napsal:

     Příklady:
     https://www.youtube.com/watch?v=sJsxl9iEnz0
     https://www.youtube.com/watch?v=EFurqA5Z7Iw
     https://www.youtube.com/watch?v=8zDBR-ikjIA

     Problém tady u nás je, že nejsou lidi ochotni přijít a jen tiše a nenásilně podpořit důležité věci. Na tom vše stojí a padá.

     • weissbach napsal:

      A taky je to tím, že všechna důležitá výročí naší státnosti necháváme volně k zneužití politikům a maximálně se někde sejde pár desítek lidí k přednášce v interiéru. Jediné tradiční národní symboly, které mají vysokou návštěvnost jsou cyrilometodějské slavnosti na Moravě, ale tam to využívá pouze katolická církev. Takže taky nic moc.
      De facto zbývá jen 6. červenec-Hus a 28.říjen- samostatnost. Ponechat Husovo výročí jen na přednášce v Betlémské kapli je podle mého mínění nedostačující.

  • Rytíř napsal:

   Ty skalní příjdou.No každej je nějakej.....

  • Martina Franzová napsal:

   Byla jsem tam, takže děkuji za pochvalu. Pan Korál odvádí úžasnou práci, jeho web je přehledný a má stále nové články s velkou informační hodnotou. Pravdu ale máte, lidé už byli unavení a takový dlouhý projev prostě nemohli "skousnout". Možná bylo lepší pár vět a upozornit, že více si mohou přečíst na http://www.nwoo.org.
   Poučení pro příště jak mluvit k davům lidí, kteří třeba nejsou naladění na hledání příčin dnešního stavu, chtějí jen pár úderných hesel - zkratkovitou pravdu a možná trochu populismu. Okamuro tohle umí! Pana Korála si vážím mnohem více, také proto že není politik, ale pokud chce lidi motivovat, měl by dát na rady a na příště si připravit něco krátkého a úderného!

   • Vlastenec napsal:

    Přesně tak jsem to myslel = obšírné analýzy se na demonstraci nehodí.
    ..je třeba se poučit pro příště !
    *
    ..zvláště v době, kdy nám islamisti už dýchají na záda je třeba volit "údernější metody", na které vlastizrádci uslyší !
    *

    PS:
    Určitě nám jde o stejnou věc = o budoucnost naši vlasti a jejich občanů !!!
    Jinak pan Korál odvádí úžasnou práci, jeho web je jeden z 5ti serverů, které denně nezapomenu navštívit !
    (+novarepublika.cz +hlavnespravy.sk +ac24.cz +protiproud.parlamentnilisty.cz)

 12. Rytíř napsal:

  Pan Korál mi nejednou přišel jako levičák. Co se týče posledního půl roku a hlavně oné včerejší demonstrace.Nemožné se stává možným lepší se.
  Každý má právo na osobní vývoj a posunout se od někud někam.Jsem rád že se zůčastnil převážně nacionalistické demonstrace a hovořil tam.Možná že mu někteří bývalý volnomyšlenkářský kolegové řeknou pár ošklivých slov.Vážim si toho že se Jan Korál posouvá tím správným směrem.I když nějaký ten prvek sluníčkaření v tom projevu článku je přeci jenom je dobře že se tomuto člověku dala šance.Za pár let to může být pravý český nacionalista bez volnomyšlenkářských šmouh,Jsem rád že mnoho lidí dostává rozum.

  • weissbach napsal:

   Pravice-levice=dva konce téhož lana. Plus minus. Důležité je to, co je dobré pro zemi a její obyvatele. Příklad rodina. Rodina pracuje a hospodaří, vychovává děti a zvelebuje okolí. To samé by měla dělat obec, stát. Ostatní je konstrukt dobrý akorát k blbnutí lidí a štvaní proti sobě.
   "Svorností malé obce vzkvétají, nesvorností velké obce hynou".

 13. Petr napsal:

  Ani jeden Korálův projev mě nezklamal. Nechodí kolem horké kaše, ale vystihne jádro problému. Že 3. svet.válka je naplánovaná Pikeem, s tím jak ji psychologicky provést - toto je nutné nejvíce zdůrazňovat obvzlášť typům demonstrantů, jací byli v Brně 26.6., tedy levičákům a pravičákům. Jít mezi ně a vysvětlim jim, že reagují přesně podle očekávání iluminátů. Toto je klíčové, aby prozřeli. Toto neustále opakovat, než se pravda stane pravdou.

  • weissbach napsal:

   Přesně tak!

  • hel napsal:

   mě taky ne, i když ty projevy asi neznám všechny...zato diskutujících tady má všehochuť...občas i dost neurvalou...přitom on sám tak nepůsobí..

  • Jura napsal:

   Tak nějak.... Dobrý projev, ano asi opravdu moc dlouhý.
   Důležité věci padli. Tj. že nenávistí, která z části účastníků protiislámských demonstrací či internetových diskusí přímo čiší, se problém nevyřeší.

 14. host napsal:

  Excelentní projev. Grauluji.
  Jen asi poněkud dementní publikum. Co se dá dělat.
  Zatím to jede podle plánu iluminátů -rozdmýchávání nenávisti a občanská válka na spadnutí.

  Přesněji řečeno, oni to do občanské války dojít nenechají, protože ozbrojený uvědomělý občan je pro ně nebezpečnější než terorista. Spíš to vidím na totalitní policejní stát, koncentráky pro muslimy, pak pro sympatizanty muslimů a nakonec pro všechny kteří aktivně neprojevují nenávist k muslimům ...

  • weissbach napsal:

   To až na finále. Ale jako první chodí do lágrů většinou ti systému nejnebezpečnější: Vlastenečtí příslušníci střední třídy schopní samostatně uvažovat a vytvářet centra ideového odporu. Primitivní násilníci a teroristé všeho druhu takové nebezpečí nepředstavují a jsou dobře využitelní k různým provokacím a false flag operacím.

 15. Bogus Sobotka napsal:

  Sranda jak toho Korala vypiskali :)))

  • Montisan napsal:

   Bylo to v tom vedru moc dlouhý a zaznělo tam moc levičácko-židáckých tónů, asi bezděčně a nezamýšleně, ale českej arijskej lid je na tohle citlivej. To tebe by ty prašivá filcko z rabínova pejzu u prdele umátili plácačkama na mouchy hned jak jen bys tam ten svůj škaredej dlouhatánskej frňák čouhající z tvýho hnusnýho poďobanýho neduživýho obrejlenýho xichtu vystrčil .....

 16. peter považan napsal:

  Blahoslavený budíš slabý duchem!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!