Profesor Halík – konec podbízivého radikalismu

halikNedávno jsem napsal článek "Řízení osob prostřednictvím in-side informací", který (k mému překvapení a potěšení) zaznamenal větší množství pozitivních ohlasů, než jsem čekal. Znamená to, že (někteří) lidé začínají přemýšlet. A to je to hlavní, o co v současné době jde. Teď se k tomuto tématu vracím. Příležitost k tomu mě nabídl skvělým účinkováním v pořadu Události, komentáře na ČT 24 20.7.2015 profesor Tomáš Halík. Dostal tak velký prostor pro svou exibici, jako doposud nikdo. A využil ji dokonale. Ke svému znemožnění.

 

Určitě si nenechte ujít (od poloviny 3. minuty pořadu), viz:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/215411000370720/video/

Především však přímo učebnicovým způsobem ilustroval to, co jsem uvedl (v kontextu toho, jak funguje současná moc využívající in-side informace k ovlivňování chování lidí) v již zmíněném článku:

"V současné době se dostává tento systém uplatňování moci do krize z několika důvodů:

- Pokud v době Havlova "humanitárního bombardování" bylo jádro moci konzistentní, dnes není, což má dvě příčiny. Jednak "vytloukání klínu klínem", tj. překrývání jednoho konfiktu ještě větším, má svá omezení. Jednak se objevil fenomén zaslepeného podbízivého radikalismu, tj. předhánění se v absurditě silových řešení."

Viz: http://www.nwoo.org/2015/07/22/rizeni-osob-pomoci-in-side-informaci/

V dnešním pokračování se pokusím být konkrétnější. Tvrdím, že jsme svědky hluboké krize současné společnosti (pro jednoduchost ji uvažuji v měřítku EU), jejíž institucionální systém je ovláván strukturami založenými na pozičním investování propojenými se strukturami založenými na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. To vede k fatálnímu poklesu ekonomické efektivnosti s následnými sociálními dopady, které budeme pociťovat stále více, rozpadu právního a bezpečnostního systému, morální krizi apod. Podstata selhání je překrývána vyvoláváním a vyhrocováním konfliktů takového rozsahu a intezity, jaké si ještě před několika málo lety nikdo nedokázal představit. To je ovšem navazující a ještě mnohem těžší selhání stávajících nositelů moci. Tři oblasti těchto konfliktů dorostli do hranice, která nás dostává na pokraj přežití:

1. Problém migrace, ve kterém nejde o nic jiného než o válku vedenou imigračními zbraněněmi proti EU a následné rozpoutání imigrační občanské války v zemích EU. Cílem je nejen definitivně vyřadit EU jako reálného globálního hráče, ale především preventivně likvidovat možnost sociálního odporu vůči rozkrádání EU "shora" (tou mocí, která se vymkla jakékoli kontrole).

2. Vyhrocování konfliktu na Ukrajině se zjevnou snahou vnutit Rusku vojenskou účast na tomto konfliktu avyvolat masívní vojenský konflikt Ruska s EU. I toto by vedlo k faktické likvidaci EU jako globálního hráče a "efektivnímu překrytí" příčin ekonomických a sociálních problémů, které nás čekají. (Mj. je velmi dobře čitelné, jak jsou různými formami ze strany určitých zpravodajských enkláv USA podporováni ruští jestřábi proti pragmatické politice Putina.)

3. Tunelování evropského finančního systému (včetně životních úspor občanů EU) prostřednictvím "záchrany" Řecka stále brutálnějším způsobem (ve smyslu dopadů na řeckou, ale i eurounijní ekonomiku). Návazně snaha zneužít problém řeckého dluhu k centralizaci EU, tj. posílení moci těch, co selhali a celý problém způsobili.

Profesor Halík se vyjádřil ke všem uvedeným otázkám. Nebudu jeho odpovědi rozebírat. Považuji za vhodnější, aby si je vychutnal (to je, myslím, to pravé slovo) každý sám. Přes líbivou "měkkou" rétoriku bylo jeho vystoupení (podle mě a nechť každý posoudí) ve skutečnosti příkladem extrémní pozice ve všech třech otázkách, tj.:

Ad 1. Vzít každého imigranta (ať se vytvoří co nejlepší podmínky pro rozpoutání imigrační války).

Ad 2. Vyhrocovat vztah k Rusku, připravovat se na konflikt sním a vyvolat tento konflikt.

Ad 3. Řešit problém řeckého dluhu podřízením Řecka celé EU centrální moci (což je např. ta moc, která půjčovala Řecku peníze v dobré víře a netušila, že má Řecko zfalšované statistiky).

(Účinkování profesora Halíka trvalo celých 20 minut, ale kdo se na ně podívá, nebude litovat.)

Profesor Halík předvedl konstrukci, kterou stojí za to si zapamatovat. Představuje ten "podbízivý radikalismus", který se stává neprůchodným, neudržitelným a v důsledku kterého se bude rozpadat celý systém moci, která se neobejde mimo jiné bez řízení lidí prostřednictvím poskytování in-side informací.

Mimo jiné – v den, kdy (dopoledne) píšu tento článek, se večer (v 19.00 na Majdanu) připravuje další událost, podle které bude možné usuzovat na to, jak drastické parametry bude mít příští vývoj. K tomu viz prohlášení Pravého sektoru:

Všichni na Majdan. Pryč s vládou zrádců!

21. července v 19:00 se na náměstí Nezávislosti koná lidové shromáždění "Pryč s mocí zrádců", která organizuje vojensko-politické hnutí "Pravý sektor".

Každým dnem Porošenko sám sebe zdiskreditoval. Tím, že nastoupila cestu zrady národních zájmů, tato vláda ztratila legitimitu a morální právo vést ukrajinský lid.

Lidé, kteří vstoupili do vládních úřadů díky krvi vlastenců, rychle zapomněli na vše, co bylo slíbeno na Majdanu. Znakem současné vlády je totální korupce, která vede ke zbídačení ukrajinského lidu. Její pseudoreformy přivádí lid do chudoby a zoufalství, a lustrace degenerovaly na přeskupení starých zkorumpovaných kádrů.

Pronásledování vlastenců a boj proti dobrovolníkům a dobrovolnickému hnutí, spolupráce s ruskými agresory, protiústavní předávání ukrajinského území nepříteli - to je politický "program" Porošenka a jeho komanda.

Tento režim je ze své podstaty protilidový a pokračování jeho dominance ohrožuje budoucnost ukrajinského národa. Vláda, která otevřeně vyhlásila válku svým lidem, musí být smetena silami národní revoluce.

Požadujeme kompletní změnu vlády, která nesplnila naděje, které do ní národ vkladl. Tuto vládu zrodil Majdan - a Majdan ji také smete.

Každý, komu není lhostejný osud naší země, by měl přijít do národního shromáždění 21. července na Majdanu. Osud Ukrajiny a váš vlastní osud je ve vašich rukou!

V úterý 21. července v 19 hodin - všichni do ulic!


Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/2569-profesor-halik-konec-podbiziveho-radikalismu.html
21 Komentářů k Profesor Halík – konec podbízivého radikalismu

 1. hel napsal:

  až na to budu mít nervy, tak se na ct24 s halíkem podívám...já toho člověka nemůžu ani vidět od dob schvalování církevních restitucí v r.2012...tolik demagogie a fanatismu až nenávisti ke všem odpůrcům tohoto tunelu bylo pro mě už obtížně stravitelné, takže se halíkovi vyhýbám...

 2. Kolemjdoucí napsal:

  Halík patří mezi nejznámější ilumináty v ČR. Kněz bez vysvěcení zašťitující se křestanstvím s orientací na Starý zákon.Satanista, stejně jako papež František.

 3. Rudolf napsal:

  Ďábel v rouše Kristově

 4. martin bareš napsal:

  je to takový další Štětina. Za socialismu mu umožnili studia v Římě, ve Vatikánu, tak to musí přece socialismu rákoskou vrátit.

  Byla tady taková paní, stará komunistka, herečka. její jméno mi vypadlo. Hrála v seriálu Žena za pultem, socialistickou starostlivou kladnouhrdinku. Pak taky hrála matku v Čapkově Matce. Tu ale hrála skvěle(!). Pro mnohé srandovní, pro mne zásadová paní, která ani po převratu neustoupila ze svých (samozřejmě pro antikomunisty "stalinských" jak jinak, názorů). To znamená, měla charakter.
  Když tahle paní umřela, napsal jí Halík nekrolog, Někde určitě k dohledání, protože jsme ho tenkrát na Novinkách četl.

  Tolik zavilé křesťanské nenávisti - nebo lásky k jinověrcům asi podle křesťannské věrouky - se málokde vidí. Přečtení stojí za to.

  Halík je křesťan prostě jak má být, jako řemen.

  Za druhé mne zaujal svými, říkám tomu, meditačními excesy. Někde se zavřel o samotě a pak o tom psal romány.

  Tuhle věc může dělat každý z nás, indiáni to mají jako duševní cvičení. Když půjdete v zimě spát pod převis sám/sama do skal užijete si to taky.

  Jenom trouba a blb, zde Halík, má potřebu o tom psát a SDĚLOVAT médiím své pocity a vynášet tak své zaprděné ego do výšin.

  Snad moje dvě poznámky k tomu volovi stačí.

 5. Martin napsal:

  Halík je nemocný psychopat,vůbec ho neposlouchejte.

  Poturčenec horší Turka

 6. Petr napsal:

  Vzkaz panu Halíkovi a podobným: :-)

  Isa 28:8: Zvratky pokrývají všechny stoly, lejn leží všude hromady!
  Isa 28:9: "Koho se to tu snaží poučit? Komu chce vykládat své poselství? Sotva odkojeným mrňousům, právě odstaveným od prsů?
  Isa 28:10: Prý: To a to a tak a tak, tam a sem a sem a tam - bla bla bla!"
  Isa 28:11: Nuže, koktavou řečí a cizím jazykem bude Bůh mluvit s tímto národem.
  Isa 28:12: Kdysi jim řekl: "Toto je odpočinek, nechte odpočinout znavené, toto je chvíle pro oddech!"Oni to ale slyšet nechtěli,
  Isa 28:13: a tak jim Hospodinovo slovo bude znít: "To a to a tak a tak, tam a sem a sem a tam - bla bla bla!" Jen ať si jdou - nazpátek upadnou, zraní se, chytí se do pasti, v níž uvíznou.
  Isa 28:14: Proto slyšte Hospodinovo slovo, vy drzouni, vy, kdo ovládáte jeruzalémský lid!
  Isa 28:15: Říkáte: "Uzavřeli jsme smlouvu se smrtí, dohodu máme s podsvětím. Zhoubná záplava když se přižene, nám se nic nestane - naším útočištěm je přece lež, ukryli jsme se ve zradě."
  Isa 28:16: Nuže, toto praví Panovník Hospodin: Hle, pokládám na Sionu kámen prubířský, kámen ušlechtilý, úhelný, základ nepohnutelný; kdokoli se na něj spolehne, neukvapí se.
  Isa 28:17: Jako měřítko ustanovím právo, za olovnici vezmu spravedlnost; kroupy pak smetou úkryt vašich lží, vaši skrýš voda zatopí.
  Isa 28:18: Zrušena bude vaše smlouva se smrtí, padne ta vaše dohoda s podsvětím. Až se přižene zhoubná záplava, budete jako hlína zdupaná.
  Isa 28:19: Kdykoli se přižene, znovu vás zasáhne - ráno za ránem, v noc i den! Hrůza dočista ochromí ty, kdo pochopí toto poselství.
  Isa 28:20: Postel bude krátká, nepůjde se narovnat, přikrývka bude úzká, nepůjde se zachumlat.
  Isa 28:21: Hospodin povstane jako na hoře Peracim, rozhorlí se jako tehdy v gibeonském údolí, aby vykonal své dílo - své neobyčejné dílo, aby vyplnil svůj úkol - svůj neobvyklý úkol.
  Isa 28:22: A proto přestaňte se svou drzostí, ať vaše okovy neztěžknou ještě víc. Pán, Hospodin zástupů, mi totiž oznámil, že rozhodl o záhubě všude na zemi.

  • ... napsal:

   a co je na té snůšce vytržených citací resp. jejich adresátech na smajlík?

   Pán ráčí býti fundamentalistickým kreténem?

 7. Svobodný napsal:

  Halík: Bibli lze brát dvěma způsoby Buď doslova nebo vážně a kdo jí nebere doslova jí zároveň nemůže brát ani vážně a ten kdo jí nebere doslova s ní nedokáže pracovat....Takže když jí budu brát vážně a budu tvrdit že mě honí ďábel nebo že půjdu do pekla tak nebudu za blázna a neskončim v Bohnicích...to si ale nemyslim protože takových lidí je tam plno a jsou za blázny a jsou cílem zbytečných silných léků...takže co mám dělat?:) Halík: Postarej se o toho kdo je v nouzi.... A to tu před muslimy nebyli bezdomovci nebo zdravotně postižení nebo stabilizovaný blázni ti nejsou v nouzi? že jim teď nabízíte takový vily a mluví se o tom i v televizi?

 8. jaris napsal:

  Tomas Halik je zid, a to mluvi za vse. Pretvarka a fales v knezskem rouse. Je to, kulantne receno, SKODIK spolecnosti!

 9. Jarek* napsal:

  Omlouvám se pisateli článku, ale pokud mě někdo vybízí k tomu, abych věnoval jakoukoliv pozornost té zrůdě v lidském hávu, jako by mě nutil jíst své vlastní výkaly. Ne, děkuji.

 10. LadyAnn napsal:

  "Střezte se lživých proroků (Halíků), kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte."

 11. pavelka70 napsal:

  Něco jsem o Halíkovi slyšel, něco přečet, ale stále mi nejde do hlavy, že byl kdysi v 1978 vysvěcen za kněze!!! A dnes tedy děla do mší a jiných celebrací, a teďka jeho výplody taky dělají do politiky, české politiky, která vesměs je protinárodní, spekulativní a někde i sektářská, no tak, to už je silné kafe. Připadá mi jako kdysi slovenský prezident Tiso, jenomže ten byl s národem (ne s židovským), a pak proto odvisnul.Nakonec spekulant Halík možná bude i kandidovat za příštího prezidenta, když už tedy Schwartzi neuspěl.

 12. weissbach napsal:

  Jeden z mnoha pokrytců s egem velikosti katedrály Sv. Víta. Kluzký had, který dokáže z černé udělat bílou a naopak. Tak, jak se hodí jemu a hlavně těm, co ho za jeho zlovolný jazyk vynesli vzhůru, aby z něj vyrobili ikonu havlistické "morálky".
  Havlík nejspíš není ani kněz a ani křesťan. Je to, jak trefně napsal Paul Durham, imám z NDR.
  Jeho životopis je poučný a výmluvný. Podobný tomu Štětinovu. Modelová kariéra agenta komunistické rozvědky k přesvědčenému demokratovi - mravokárci.
  Zázraky se dějí, ale Vánoce jsou častěji...

  • weissbach napsal:

   Ne Havlík, ale Halík. Překlep...

   • host napsal:

    Docela povedený překlep. On totiž ve skutečnosti je takový malý Havlík. Prominentní člen pražské pravdoláskařské kavárny, k níž se nadějně upírají zraky osiřelých havloidních oveček. :)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!