Otevřený dopis Bohuslavu Sobotkovi o nesouhlasu se zákonem o referendu

Pane premiére, my, občané ČR, jsme si dlouhodobě a plně vědomi, že Ústavní zákony ČR počítají jako s jedním ze základních práv lidu ČR se zavedením celostátního, všeobecného, občany vyvolatelného a pro politiky závazného referenda, které vinou nedostatečné vůle politických reprezentací již dlouhých 25 let postrádáme. Tato skutečnost je veřejností vnímána jako zásadní limitování základních lidských práv lidu této země. To mimo jiné dokazuje, že Vaší politické straně, stejně jako politickým uskupením vašich koaličních partnerů, které rovněž v rámci předvolební kampaně společně, mohutně a nezvratně naslibovaly občanům mimo jiné i naplnění tohoto demokratického institutu do právního pořádku ČR, přineslo volební výsledek.

Jako vzdělaní občané ctíme a respektujeme skutečnost, že stěžejním ústavním principem demokratického státu je svrchovanost lidu, zásada, podle níž je lid zdrojem veškeré státní moci. Tato naše moc je, a to připomínáme jako zásadní věc, koncepcí suverenity lidu kategorizující plnoprávnost občanů a jejich rovnoprávnost, což ústavní pořádek ČR jednoznačně předpokládá. Součástí takového pořádku a takového naplnění občanských práv a jeho suverenity je v souladu s výše uvedeným přímá demokracie, jako prostředek realizace veřejné moci bezprostředně suverénem – tedy lidem, která má sloužit jako doplněk plnohodnotné reprezentativní demokracie. Je nesporné, že Česká republika je reprezentativní demokracií, a proto v čl. 21. odst. 1 LZPS a v čl 2. odst 2 Ústavy je ústavně vyjádřen institut přímé demokracie jako suverénní prvek nástroje výkonu moci lidu, tedy faktického „vlastníka státu“. Bohužel, naplnění této skutečnosti postrádá potřebnou vůli politické reprezentace.

Připomínáme, že již v roce 1991 byl přijat ústavní zákon o referendu (č.327/1991 Sb.), který byl jednou z uvažovaných možností řešení vztahu uvnitř čs. federace, když stanovil, že „o návrhu na vystoupení ČR nebo SR z ČSFR lze rozhodnout pouze celostátním referendem“ !!!! Přijetí návrhu předloženého v celostátním referendu ústavodárce vázal na souhlas nadpoloviční většiny oprávněných voličů v každé z obou republik. Výsledek referenda měl mít závaznost ústavního zákona. Pokud by referendum o vystoupení z ČSFR bylo přijato alespoň v jedné z republik, zanikla by ČSFR uplynutím jednoho roku od vyhlášení výsledků referenda. Referendum se nikdy nerealizovalo, přesto politické reprezentace v rozporu s platnou legislativou zemi rozdělily. Zůstává otevřenou otázkou, zda tento krok ctil dostatečně vůli lidu a nebo pouze legalizoval neschopnost politických reprezentantů najít konsenzus ve svých politických vizích. TATO SKUTEČNOST, mimo jiné, dokazuje, že politické síly v ČR nejsou zárukou korektní realizace legislativnosti veškerých politických kroků a že jakási nepsaná mediální tvrzení šířená politickými uskupeními, že výkon přenesené (nepřímé) moci je zárukou jakési vyšší plnohodnotnosti a profesionality správy státu v rámci rozhodovacího procesu, jsou lichá a účelová, opřená o nekorektní snahu usurpovat si veškerou moc do výše zmíněné přenesené polohy a tím krátit práva lidu této země plynoucí z možností uplatnit přímou demokracii prostřednictvím celostátního referenda. Dlouhodobou zkušeností občanstva je nekonečná řada kauz, které dokazují nehospodárnost konání politických reprezentací a která dokazují, že tzv. nepřímá přenesená moc lidu (prostřednictvím politických stran ) je ve svém důsledku nedostačující a katastrofální.

Rozhořčeni, proto cítíme povinnost, sdělit Vám, že radikálně nesouhlasíme s dosavadními návrhy podmínek celostátního referenda v podobě, jak je navrhuje Legislativní rada Vlády ČR, protože vytváří legislativní podmínky, o kterých lze nejen říci, že jsou nevstřícné k přímé demokracii a k jejímu výkonu suverénem takového práva, tedy občanem, ale navíc je krátí tím, že jej nehodlá pojmout jako závazné pro následný proces, který by měl korektně navazovat na projev vůle lidu. Je nesporně hanebné, že se Vláda zpronevěřuje svým předvolebním slibům, ale je naprosto nepřípustné, aby oklešťovala jakýmkoli způsobem Ústavou garantovaná práva občanstva týkající se možností výkonu svých práv a své vůle prostřednictvím přímé demokracie a navrhovala nejen nepřímé moci nebrat a nevzít je v potaz, ale dokonce si vytvářet i prostor pro obstrukce při jejich naplňování, nemluvě o skutečnosti, že si pověřený ministr hodlá uzurpovat právo omezovat projev vůle vlastníka státu na 3 roky s právem pro přenesenou moc tuto vůli zrušit, či případně nerespektovat ze zákonem předem časově ohraničených důvodů. Jsme přesvědčeni, že takový postoj odporuje nejen Vaším předvolebním slibům, ale zejména představám a vůli lidu a samotné Ústavě ČR. Skutečnost, že návrh vyvolání referenda občany zároveň požaduje po petičním výboru pro vyvolání celostátního referenda nehorázný počet 250 tisíc podpisů pod petici, navíc ohraničenou faktem, že žádný z podpisů nesmí přesáhnout dobu 6 měsíců od předání petice k řízení, napovídá, že Vláda chce právům lidu prostřednictvím přímé demokracie bránit a nikoli je naplnit v souladu s Ústavou, neboť je nepochybné, že se pohled na tuto problematiku dostává do neadekvátní polohy ve srovnání se skutečností, že pro volbu presidenta stačí podpisů 50 tisíc, což působí přinejmenším rozporuplně. Je nesporné, že přístup Vlády ČR k dané problematice postrádá vyváženost a zároveň dokazuje, že Vláda ČR straní a protěžuje varianty výhodné pro stranické aparáty a nikoli pro lid této země, který je faktickým „akcionářem“ republiky.

TAKOVÝ PŘÍSTUP POVAŽUJEME ZA SKANDÁLNÍ !!!

Pane premiére,
nabýváme vlivem těchto skutečností na přesvědčení, že Vláda ČR pod Vaším vedením a za aktivní působnosti kompetentního ministra pro danou věc, pana Dienstbiera, zahájila proces, který odstraňuje či nedůstojně limituje demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou základních práv a svobod a zároveň nevykazuje dostatečný respekt ke stávající liteře platné Ústavy ČR. Takový postoj podněcuje postupné odstraňování demokratických principů z Ústavy ČR a je NEPŘIJATELNÝ!!! Je totiž absurdní, aby rozhodnutí všeho lidu České republiky prostřednictvím celostátního referenda mohl jakýkoli ministr ve svých představách ohraničovat platností na dobu tří let!!!
Nabízíme Vám osobní setkání, ve kterém bychom Vám představili základní a zásadní představy občanstva a jednoznačně varovali před zpronevěřením se vládních politických uskupení vůči politickým slibům při předvolební kampani. Seznámíme Vás s výhradami a argumentací, ke které jsme dospěli po prostudování výsledku práce Legislativní rady Vlády ČR ve věci uzákonění zákona o celostátním referendu v ČR. Předejděme společně krokům a nedorozuměním, které nevratně občany této země poškodí, stejně jako politické strany, které vykazují nedostatek vůle dostát svým politickým slibům a jednajícím proti zájmu lidu této země.

Na důkaz souhlasu s výše uvedeným textem níže podepsaní signatáři:
Dufek Bohumír, Ponert Zdeněk, Hůlková Eva, Bečková Vanda, Niedermertlová Vlasta, Matějka Pavel, Solis Daniel, Naxera Norbert, Valenta Jan, Lakatoš Pavel, Svoboda Miroslav, Mikulášková Naděžda, Sojková Michaela, Cach Miloš, Piroutek Jan, Kušnír Štefan, Hnízdo Karel, Vebr Jiří, Olšina Josef, Končák Jaroslav, Havlíček Petr, Korál Jan.

Kontaktní údaje:
pro písemný, emailový i telefonní kontakt: Ing. Jiří Vebr, Štefánikova 324/23, 500 11 Hradec Králové 11, emaily: ji.ve@centrum.cz nebo citlinek@centrum.cz, tel.: +420 608 566 088

dopis-premierovi-referendum-1 dopis-premierovi-referendum-2 dopis-premierovi-referendum-3
Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!