Otevřený dopis Bohuslavu Sobotkovi o nesouhlasu se zákonem o referendu

Pane premiére, my, občané ČR, jsme si dlouhodobě a plně vědomi, že Ústavní zákony ČR počítají jako s jedním ze základních práv lidu ČR se zavedením celostátního, všeobecného, občany vyvolatelného a pro politiky závazného referenda, které vinou nedostatečné vůle politických reprezentací již dlouhých 25 let postrádáme. Tato skutečnost je veřejností vnímána jako zásadní limitování základních lidských práv lidu této země. To mimo jiné dokazuje, že Vaší politické straně, stejně jako politickým uskupením vašich koaličních partnerů, které rovněž v rámci předvolební kampaně společně, mohutně a nezvratně naslibovaly občanům mimo jiné i naplnění tohoto demokratického institutu do právního pořádku ČR, přineslo volební výsledek.

Jako vzdělaní občané ctíme a respektujeme skutečnost, že stěžejním ústavním principem demokratického státu je svrchovanost lidu, zásada, podle níž je lid zdrojem veškeré státní moci. Tato naše moc je, a to připomínáme jako zásadní věc, koncepcí suverenity lidu kategorizující plnoprávnost občanů a jejich rovnoprávnost, což ústavní pořádek ČR jednoznačně předpokládá. Součástí takového pořádku a takového naplnění občanských práv a jeho suverenity je v souladu s výše uvedeným přímá demokracie, jako prostředek realizace veřejné moci bezprostředně suverénem – tedy lidem, která má sloužit jako doplněk plnohodnotné reprezentativní demokracie. Je nesporné, že Česká republika je reprezentativní demokracií, a proto v čl. 21. odst. 1 LZPS a v čl 2. odst 2 Ústavy je ústavně vyjádřen institut přímé demokracie jako suverénní prvek nástroje výkonu moci lidu, tedy faktického „vlastníka státu“. Bohužel, naplnění této skutečnosti postrádá potřebnou vůli politické reprezentace.

Připomínáme, že již v roce 1991 byl přijat ústavní zákon o referendu (č.327/1991 Sb.), který byl jednou z uvažovaných možností řešení vztahu uvnitř čs. federace, když stanovil, že „o návrhu na vystoupení ČR nebo SR z ČSFR lze rozhodnout pouze celostátním referendem“ !!!! Přijetí návrhu předloženého v celostátním referendu ústavodárce vázal na souhlas nadpoloviční většiny oprávněných voličů v každé z obou republik. Výsledek referenda měl mít závaznost ústavního zákona. Pokud by referendum o vystoupení z ČSFR bylo přijato alespoň v jedné z republik, zanikla by ČSFR uplynutím jednoho roku od vyhlášení výsledků referenda. Referendum se nikdy nerealizovalo, přesto politické reprezentace v rozporu s platnou legislativou zemi rozdělily. Zůstává otevřenou otázkou, zda tento krok ctil dostatečně vůli lidu a nebo pouze legalizoval neschopnost politických reprezentantů najít konsenzus ve svých politických vizích. TATO SKUTEČNOST, mimo jiné, dokazuje, že politické síly v ČR nejsou zárukou korektní realizace legislativnosti veškerých politických kroků a že jakási nepsaná mediální tvrzení šířená politickými uskupeními, že výkon přenesené (nepřímé) moci je zárukou jakési vyšší plnohodnotnosti a profesionality správy státu v rámci rozhodovacího procesu, jsou lichá a účelová, opřená o nekorektní snahu usurpovat si veškerou moc do výše zmíněné přenesené polohy a tím krátit práva lidu této země plynoucí z možností uplatnit přímou demokracii prostřednictvím celostátního referenda. Dlouhodobou zkušeností občanstva je nekonečná řada kauz, které dokazují nehospodárnost konání politických reprezentací a která dokazují, že tzv. nepřímá přenesená moc lidu (prostřednictvím politických stran ) je ve svém důsledku nedostačující a katastrofální.

Rozhořčeni, proto cítíme povinnost, sdělit Vám, že radikálně nesouhlasíme s dosavadními návrhy podmínek celostátního referenda v podobě, jak je navrhuje Legislativní rada Vlády ČR, protože vytváří legislativní podmínky, o kterých lze nejen říci, že jsou nevstřícné k přímé demokracii a k jejímu výkonu suverénem takového práva, tedy občanem, ale navíc je krátí tím, že jej nehodlá pojmout jako závazné pro následný proces, který by měl korektně navazovat na projev vůle lidu. Je nesporně hanebné, že se Vláda zpronevěřuje svým předvolebním slibům, ale je naprosto nepřípustné, aby oklešťovala jakýmkoli způsobem Ústavou garantovaná práva občanstva týkající se možností výkonu svých práv a své vůle prostřednictvím přímé demokracie a navrhovala nejen nepřímé moci nebrat a nevzít je v potaz, ale dokonce si vytvářet i prostor pro obstrukce při jejich naplňování, nemluvě o skutečnosti, že si pověřený ministr hodlá uzurpovat právo omezovat projev vůle vlastníka státu na 3 roky s právem pro přenesenou moc tuto vůli zrušit, či případně nerespektovat ze zákonem předem časově ohraničených důvodů. Jsme přesvědčeni, že takový postoj odporuje nejen Vaším předvolebním slibům, ale zejména představám a vůli lidu a samotné Ústavě ČR. Skutečnost, že návrh vyvolání referenda občany zároveň požaduje po petičním výboru pro vyvolání celostátního referenda nehorázný počet 250 tisíc podpisů pod petici, navíc ohraničenou faktem, že žádný z podpisů nesmí přesáhnout dobu 6 měsíců od předání petice k řízení, napovídá, že Vláda chce právům lidu prostřednictvím přímé demokracie bránit a nikoli je naplnit v souladu s Ústavou, neboť je nepochybné, že se pohled na tuto problematiku dostává do neadekvátní polohy ve srovnání se skutečností, že pro volbu presidenta stačí podpisů 50 tisíc, což působí přinejmenším rozporuplně. Je nesporné, že přístup Vlády ČR k dané problematice postrádá vyváženost a zároveň dokazuje, že Vláda ČR straní a protěžuje varianty výhodné pro stranické aparáty a nikoli pro lid této země, který je faktickým „akcionářem“ republiky.

TAKOVÝ PŘÍSTUP POVAŽUJEME ZA SKANDÁLNÍ !!!

Pane premiére,
nabýváme vlivem těchto skutečností na přesvědčení, že Vláda ČR pod Vaším vedením a za aktivní působnosti kompetentního ministra pro danou věc, pana Dienstbiera, zahájila proces, který odstraňuje či nedůstojně limituje demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou základních práv a svobod a zároveň nevykazuje dostatečný respekt ke stávající liteře platné Ústavy ČR. Takový postoj podněcuje postupné odstraňování demokratických principů z Ústavy ČR a je NEPŘIJATELNÝ!!! Je totiž absurdní, aby rozhodnutí všeho lidu České republiky prostřednictvím celostátního referenda mohl jakýkoli ministr ve svých představách ohraničovat platností na dobu tří let!!!
Nabízíme Vám osobní setkání, ve kterém bychom Vám představili základní a zásadní představy občanstva a jednoznačně varovali před zpronevěřením se vládních politických uskupení vůči politickým slibům při předvolební kampani. Seznámíme Vás s výhradami a argumentací, ke které jsme dospěli po prostudování výsledku práce Legislativní rady Vlády ČR ve věci uzákonění zákona o celostátním referendu v ČR. Předejděme společně krokům a nedorozuměním, které nevratně občany této země poškodí, stejně jako politické strany, které vykazují nedostatek vůle dostát svým politickým slibům a jednajícím proti zájmu lidu této země.

Na důkaz souhlasu s výše uvedeným textem níže podepsaní signatáři:
Dufek Bohumír, Ponert Zdeněk, Hůlková Eva, Bečková Vanda, Niedermertlová Vlasta, Matějka Pavel, Solis Daniel, Naxera Norbert, Valenta Jan, Lakatoš Pavel, Svoboda Miroslav, Mikulášková Naděžda, Sojková Michaela, Cach Miloš, Piroutek Jan, Kušnír Štefan, Hnízdo Karel, Vebr Jiří, Olšina Josef, Končák Jaroslav, Havlíček Petr, Korál Jan.

Kontaktní údaje:
pro písemný, emailový i telefonní kontakt: Ing. Jiří Vebr, Štefánikova 324/23, 500 11 Hradec Králové 11, emaily: ji.ve@centrum.cz nebo citlinek@centrum.cz, tel.: +420 608 566 088

dopis-premierovi-referendum-1 dopis-premierovi-referendum-2 dopis-premierovi-referendum-3
60 Komentářů k Otevřený dopis Bohuslavu Sobotkovi o nesouhlasu se zákonem o referendu

 1. Martin Ngare napsal:

  To je ho...uby s octem platné i kdyby se pod tu výzvu podepsalo celé krajské město. 100000 lidí je pro ty psychopaty jenom lůza, která ničemu nerozumí. Dokonce i Švýcarsko s referendy na kde co, pod tlakem bankéřů MMF a ECB, FED ustoupilo od peněz krytých zlatem.

  • jojo napsal:

   Špatne hovoríte a negujete toto posolstvo. Vy viete prečo to robíte. Ale myšlienka je už vonku a bude sa šíriť. Nič ju nezastaví a čas neúprosne odmeriava koniec dnešným poriadkom. A možno budeme s úsmevom raz hovoriť o starých štruktúrach. Už sa na to teším.

   • Jarek* napsal:

    Souhlasím s Vámi, že čas již běží a že myšlenka je již venku.Ale to je všechno. Tady jste skončil. Aby myšlenka vyslovená dokázala něco změnit musí se změnit ve skutečnost. A to se nestane bez toho, že by ji lidé nevzali za své a tuto myšlenku svými činy nezhmotnili. Jinak řečeno, veškeré korytáře včetně jejich rodin neeliminovali od postů, které zastávají a tyto posty ošetřili tak, aby podobní současným zrůdám se na tyto již nikdy nedostali. K tomuto za současných společenských poměru nikdy nedojde. Toto se provádí pomocí prvního stupně řízení. A k tomuto to nikdo netlačí, protože o tomto téměř nikdo neví. Všechny takové výše popsané aktivity jsou jen kamufláž k tomu nastolit ještě horší diktaturu.

  • WIKINGER Petr napsal:

   NA KONCI TÉTO DISKUZE JE JASNÝ NÁVRH OSV JAK BUDE V BUDOUCNOSTI NUTNÉ ZAČIT SITUACI ŘEŠIT.OSTATNÍ NAJDETE NA www,oi-ceskyraj.cz

   Voličům totiž nezbývá než,aby sami sebe začali organizovat jinak budou bezohledně vykrádání.Jen si přečtěte,že ČNB dala znovu vytisknout DVACET MILIARD čimž pokračuje ve snižování platů a vykrádání našich úspor a to tzv.salámovou metodou.Je škoda,že naši tzv intelektuálové snad ani nevědí jak je dále volič rabován,Ono když BABUŠ vyčital zuboženému ODS,ŽE KRADLI V MILIONECH tak on souhlasí a přišel proto,aby podporoval za NWO,jako jeho nový místodržicí krádeže v MILIARDÁCH

 2. Svoboda V. napsal:

  Pěkně sepsáno. Škoda jen ztraceného času a papíru, který OPĚT skončí v koši, aniž by si jej někdo v PS přečetl.

  Protože vám to stále nedošlo, tak musím připomenout, že oligarchy v PS NEZAJÍMÁ názor občanů !!!!

  Snaha něco změnit dopisem, je absurdní a nepovede nikam jinam, než k výsměchu těch, jímž byl dopis určen.

  Opravdu mám nyní pochybnosti, zda jste probuzeni, a zda sledujete realitu světa s otevřenýma očima.

  BUDÍČEK panstvo !!!!!!!!!!!!!!

  • Rudolf napsal:

   Není to ztráta času. I kdyby to mělo probudit jen jediného člověka, který dopis přečetl, stálo to za to.
   Ono nekonstruktivně kritizovat snahy druhých a plácat hospodské řeči furt dokola je jednoduché. O mnoho jednodužší, něž napsat otevřený dopis Sobotkovi.

   • Svoboda V. napsal:

    Netlachám a neplácám hospodské řeči.
    Já osobně píši KAŽDÝ měsíc do PS i ministerstvo spravedlnosti už 12 let a NIKDY jsem se nedočkal jakékoliv odpovědi i přesto, že ji udává zákonná lhůta. Při osobních setkání se neustále dozvídám, že neměli dopis v ruce, natož aby ho četli.

    • Svoboda V. napsal:

     Jen abychom byli v obraze...
     Vládu i Parlament ČR závěry NKÚ ani podněty občanů, nezajímají
     http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Antonin-Tichacek-Vladu-i-Parlament-CR-zavery-NKU-ani-podnety-obcanu-nezajimaji-petice-338961

     Takových článků napříč mainstreemem za posledních 20 let jsou TUNY !!!!!!!!

     Pokuk si Rudolfe myslíš, že to funguje jinak a že vysvitne slunko v oligarchické a samozvané zkažené mysli, tak jsi jen zasněný sluníčkář s růžovými brýlemi na nose, kterému už není pomoci.

    • Rudolf napsal:

     Zajímavé. Nepíši sice každý měsíc, ale vždy mi zatím odpověděli. Možná to bude způsobem psaní. Nevím.

    • Rudolf napsal:

     Jo! A místo toho, abych psal každý měsíc, tak jsem začal mravenčí boj za probuzení lidu. Výsledky zatím nevidím, ale jsem si jist že na to jdu správně.

     • Svoboda V. napsal:

      Není třeba nadále probouzet lid, který je již dávno probuzený.
      Projdi se po ulicích a optej se lidí. Každý dnes ví co se děje, ale taky každý ti odpoví "Já s tím nic neudělám."

      Přestaň probouzet lidi a místo toho se snaž lidi sdružovat a hledat společně řešení. Nakonec se tak jako tak dopracujete k jediné odpovědi "Je třeba revoluce." Nastává krok skutečných smysluplných činů. Koukni se kolem sebe. Lidé by nejraději vtrhli do vlády a všechny vyházeli oknem. Ovšem stále se oběvuje někdo, kdo dav zkrotí a ke změně nedojde.

      Revoluce mohla proběhnout už 17. listopadu 2012 a dnes by byl klid. Uvědom si, že lidé nechtějí dopisy a nechtějí sliby .... chtějí činy, které povedou k okamžitému řešení.

    • Contumax napsal:

     Svoboda V

     Věřím Ti, vím co je to ouřednická máfie... vím to z vlastní zkušenosti...!!!

   • jojo napsal:

    Absolútna súhlas. Myšlienka je vonku. Treba ju zdielať. Ako kvapka vody (keď má dosť času) dokáže premôcť kameň, tak je na tom aj táto myšlienka. Aby to netrvalo tak dlho ako tej vode, stačí aby ľudia nemali také postoje ako Vy ale troška (ale naoz len troška ) sa angažovali a dokázali, že ani 500.000 hlasov nebude problém vyzbierať. Potom to už bude iná pesnička.

   • eM napsal:

    Souhlasím! I kdyby jednoho. Navíc, až je budeme soudit, bude se o co opřít. Ignorovat legitimní požadavky občanů je objektivní čin, který se soudí docela dobře.

   • eM napsal:

    A přestávám mít rád pesimisty co jen plácají, a nebo hledají přehnaná a netrpělivá řešení. Situace, která tu je, vznikala několik století, a jistě nejde změnit jedním násilným odstřižením vlády, ale to, jak vidno, mnohým ještě v tomto životě nedojde.

  • Pavel napsal:

   Proto je nutno volit Okamuru. Ten má referendum jako základ jeho politického programu. http://www.spd.cz

   • eM napsal:

    Už jsem to tu jednou psal, ale referendum, ve státě kde většina je ovládána mediokracií, by bylo pro ně snazší než stávající systém. Nejdříve je třeba lidi převychovat aby byli informovanější, protože takto by všichni volili podle názoru od Voříška s Borhyovou, a to bychom dopadli.

 3. Jozef napsal:

  Redaktorka sa pýta dedka. Dedo čo si mýslíte o SNP (slovenké národné povstanie)
  Dcérenka moja nejaké by sa už konečne zišlo.
  Taže pokiaľ nepovstane Slovenský a Český národ tak sa nič nezmení.
  A nehovorím o sametové revoluci. Hovorím o tvrdom povstání.
  Keď bude treba zobrať aj zbraň do ruky.
  Niekto už rozpredáva zem na mesiaci.PLANÉTA ZEM ,táto zem bohmy nám SLAVIANOM daná není na rozpredávanie ani na obohacovanie jednotlivcov. Táto zem patrí nám všetkým . Všetkým ,ktorý sú ochotný na nej pracovať a deliť sa o jej úrodu s ostatnými. Pozor nie s parazitmi.

 4. Rudolf napsal:

  Svoboda V.
  Kdyby byl lid dávno probuzený, jak tvrdíš, minimálně komerční televize, bulvár a český tisk by dávno zkrachoval. Tomu tak zatím není. Nevšiml jsem si.

  Na okamžitá řešení bych si dával bacha. Nejnovější příklad okamžitého řešení byl v Kyjevě a nic moc to nebylo. ...a starší příklad v Praze 89 stál taky za ...prd.

  • Contumax napsal:

   Přesně Rudolfe...!!!

  • hel napsal:

   rudolfe, zapomeň na to, že tady existuje trh, který se řídí poptávkou a nabídkou...tady existuje vzájemná korupce a diktatura korporací...takž např. odmítneš kupovat lidové noviny a dostaneš je "zdarma" v ceně jízdného v autobuse, předplatné mfdnes dostaneš jako "dárek" při nákupu jiného zboží, o televizi ani nemluvím, tam stačí, že máš doma elektřinu....a "okamžité" řešení v kyjevě i to starší v praze bylo ve skutečnosti dlouho a pečlivě připravováno...tím chci říci, že účast lidu v něm byla manipulována a zneužita..to je mj, také důvodem hlubokého zklamání, kdy se lidi cítí podvedeni a nevěří už na žádná řešení...

   • Rudolf napsal:

    Nic o trhu jsem nepsal. Psal jsem o "neprobuzenosti" lidí, ...ze které mimochodem těží ta korporátní diktatura, kterou správně zmiňuješ.

    A teď - noviny mi sice můžou dávat zdarma, ale vezmu si je třeba jen proto, že vím že dobře hoří v krbu. Televizi můžu mít, ale obrazovkou ke zdi a když ji chci odhlásit, lze to na čestné prohlášení. A nakonec: všechny změny režimů jsou (a budou) v režii elity, pokud lid není probuzený. ...proto dělám, co dělám.

    • hel napsal:

     nepochopils, co tím chci říci...ty noviny jim hlavně zaplatíš v ceně jízdenky a je úplně jedno, zda je čteš...a nestačí čestné prohl., pokud máš doma "bednu"...jinak s tou probuzeností souhlasím..a tvrdím, že velkou překážkou u každého je přílišný "pobyt v hlavě" namísto výpravy do srdce..kdo nezná sám sebe, podléhá iluzím pravidelně...proto také většina kampaní je cílena na mladé...mezi mladými zvítězil babiš s "ano, bude líp" a schwarzenberg s TOP09...předestřeli ty nejlepší liuze

     • Rudolf napsal:

      Jak má Jančura nastavené smlouvy o tisku nevím, ale to co píšeš není nepravděpodobné, ale ruku do ohně, tak jako ty, bych za to nedal.
      S tou televizí to taky nevím na stopro, ale osobně si to velice rychle otestuju.
      Jinak o těch mladých a blbých máš pravdu. Bohužel pravda je i to, že my jsme taky byli mladí a blbí a jedinou omluvou nám může být nedostatek informací, ...což se dnes říci nedá.

 5. Josef Švejk napsal:

  Pěkný dopis. Bohužel, pisatelé předpokládají že adresátem je slušný člověk. Soudě dle snímku nahoře, právě si jej přečetl a s dojmy se podělil i s Dienstbierem.
  PS: Každý zemědělec vám zadarmo řekne, že dostat prase od plného koryta lze jen jedním způsobem: když mu dáte přes rypák.

 6. Jozef napsal:

  Koľko z vás je už probuzených. Na Nete sme všetci prebudený ale v realite????
  Pokiaľ nevyjdeme do ulíc so zbraňou v ruke nič sa nezmení.
  Na tomto webe čítam diskusie asi rok.
  Sú tu kresťania ateisti staroverci a nevim čo ešte. Všetci sú protiamerický a proti EU.
  Ale čo nastane ak sa podarý praziť ameriku. Boj medzi nami navzájom. Boj o moc určitej ideológie.
  Do doby pokiaľ nepochopíme, že toto celé je útok na SLAVIANOV už po dve tisíročia tak sa nič nezmení a ani nám nik nepomôže. Čes, Slováci, Poliaci Juhoslovanské národy, Rusi. Pozrite si deiny a pár storočí naspäť ako s snažia nás likvidovať. A dokonca i my smi s likvidujeme navzájom viď Urajina.

 7. nazdar napsal:

  Signatářům petice, bych řekl: Dobrá práce, dobrý začátek.
  Diskutérům bych řekl: Poslat otevřený dopis, není nic špatného, abyste to kritizovali. Ano, je to slabé, silnější by bylo, kdyby tu vládu bombardovalo množství podobných dopisů (takovéto diskuze na webu, asi vláda nečte). Další zesílení by bylo, kdyby podobný dopis, nebo petice byly přečteny a podepsány na shromáždění lidí a předány vládě. Já bych ještě přidal požadavek na odvolání Dienstbiera z funkce ministra. To co provedl, je výsměch všem občanům, tedy i voličům ČSSD.
  Pokud by po těchto akcích vláda nereagovala, potom už to dává lidem právo, žádat její odstoupení. Něco, co zavedl p. Bartoš a p. Okamura, takové tábory lidu.

 8. Jarek* napsal:

  Již začátek petice je úsměvný. "Pane premiére, my, občané ČR, jsme si dlouhodobě a plně vědomi, že Ústavní zákony ČR a bla bla bla."
  Pro sebe jsem si to přečetl takto. Pane velkomožný, my pitomci této země si nevíme rady sami se sebou a tím pádem nevíme co máme dělat. Plně chápu výsměch těch podplacených kašparů v úvodním fotu příspěvku. To se směje Vám hoši bezradní.

 9. hel napsal:

  je dobře, že se někdo ozval, jen více takových protestních dopisů..situace je vážná....prakticky udělali z ústavy cár papíru....je třeba jim připomínat její text a jeho smysl...popírají ho totiž s čím dál větší lehkostí

 10. jaris napsal:

  Co je zapotrebi k tomu, aby se svrhla vlada, ktera nic necini ve prospech lidi a slouzi cizim? Kdo ma pravomoc vladu vykopnout? Obavam se, ze jsou to jen obycejni lide. Nicmene by mne zajimalo, jestli existuje zakon, ktery by dnesni( i minule cleny vlady) vladu zlikvidoval bez nasili za vlastizradu a rozkradeni statniho majetku.
  P.S. Ten paskvil Sobotka(mam podezreni, ze je to zid, podle jmena i podle zjevu), se zidem Diestbierakem lidem vysmiva primo do ksichtu.

 11. Pavel napsal:

  Zbytečné diskuze. Všichni víme, jak vládnoucí klaky s peticemi zacházejí. Přímá demokracie znamená referendum, a to má v programu, jako jediný, Okamura. http://www.spd.cz. Jestli chceme skutečné referendum a ne takovou facku, jakou nám uštědřili sralbotkové, tak musíme volit Okamuru.

 12. Valduk napsal:

  "Humanistické vědomí se prohlásilo našim vůdcem, popřelo existenci zla v lidském nitru a za nejvyšší cíl vytklo nabývání pozemského štěstí: tak vložilo do základu novodobé západní společnosti nebezpečný sklon klanět se člověku a jeho hmotným potřebám. " - to je přeci základní postulát satanismu!:)

  • Valduk napsal:

   Patří pro Paula Durhama a citaci Solženicyna.

   • Paul Durham napsal:

    Ovšem, proto dopisování se satanisty - socialisty považuji za, jak to jen říci, nevhodné.

    • Valduk napsal:

     Nemyslí on spíš na tzv. liberály? Socialismus je přeci přirozený (člověk je od přírody sociání, tlupový tvor) a spíš duchovní hnutí. Liberál a anarchokapitalista přeci hlásá že člověk je osamělý, izolovaný a jeho vztah ke společnosti je definován "interakcí" s podobně osamělými a izolovanými jednotlivci ... a o jaké interakci je řeč, než o výměně hmotných produktů přeci!

     • Paul Durham napsal:

      Obávám se, že se nacházíte v naprostém omylu, o jehož původu spekulovat nehodlám.
      Pojem sociální a pojem socialistický jsou reálně prakticky antagonistické, i když obřezaná teorie hlásá opak.
      Pro jedince se zachovalým pudem sebezáchovy je vhodné posuzovat činy druhých a nikoliv jejich slova. A slov bylo defekováno jen za posledních 300 let asi tak 100 miliard tun. Činy kolego, činy druhých určují váš život.

     • Valduk napsal:

      Obřezaná teorie hlásá právě a jen toto! Totiž člověk žil po tisíce let v koherentních pospolitostech založených na společné kultuře, víře a autoritě. Takže sedlák směnil s kovářem chléb za pluh a oba dali část své proukce králi či jím ustanovené vrchnosti výměnou za ochranu v době ohrožení a soudní spravedlnost mezi nimi. Každý kovář byl členem cechu a musel mít povolení tak jako svobodný sedlák měl půdu od krále a ten od Boha svěřenou. Musel na ní pracovat a chléb vezdejší vzdělávat! Jinak by mu byla zem odebrána (a to nehovořím o robotní povinnosti). Také mistr řemesla musel být řádným členem cechu, králem schváleným, starat se o tovaryše a učně, mít v pořádku všechny náležiosti, poněvadž pokud ztratil cechovní práva, skončil. A právě židovský kupec a směnárník, bankéř či lichvář jakožto špinavých činností provozovač tyto úovinnosti neměl! Musel proto spoléhat na přímou ochranu panovníka formou všelijakých glejtů, což ovšem obnášelo povinost platit mimořádné daně ze svých nekřesťankských rejdů. Proto usiloval o zničení stávajícíh pořádků! Proto podporoval protestantismus, zejména kalinismus, zakládal různé sekty jansenistů a kvietistů, později pak zednářské lóže a z nich vzlínající ideje osvícenství - tedy rozkladného liberalismu. A poté co svrhnul ancient régime, první co nastalo byl hanebný La Chapellierův zákon proti dělníkům, zbavující je práv jaká měli ve feudálních manufakturách (na tvvalé zaměstnání bez ohledu na výkon apod.) a naopak všude došlo k emancipaci židovstva ve smyslu volných koncesí na zakládání fabrik všeho druhu. Kapitalista nemusel vůbec nic dělat! On mohl žít jen z renty. Stačilo mu jako bankéřskému lichváří dát základní kapitál a tím se, stát majitelem dolů, pozemků (zemědělských i stavebních parcel), statků, fabrik, prostředků komunikace, spojů a dopravy a hlavně a především - kultury a médií! Jiným hlásal bláboly o interkaci svobodných jedinců, sám ale žil velice koherentně dle zákonů hesla "já na bráchu - brácha na mě"! Čili sám žil v komunismus, zatímoc navenek hlásal právě opačné zvrhlé a lživé ideje "osobní svobody jednotlivce". Takže nikoliv činy, ale sova určovaly život všech těch, kteří byi jimi zdoláni a spoutáni. A dosud tomu tak je. Jsme otroky nikoliv činů, nýbrž slov! Záplavy slov, které každý den ba i hodinu otravují naší mysl spoustou lží a falše. Celý liberalismus je jednou takovou velkou falší ...

     • Paul Durham napsal:

      Prvních 7 vět popisujete sociální vztahy, nikoliv socialistické.
      Sám pak uvádíte, že hlásají vodu a pijí víno. Ale činy : "pití vína" ovlivňují náš život, protože slaboduchá většina věří slovům, ale to jsou jen zvuky. A činy skryté za těmito zvuky, jsou vždy určující ( a většinou v rozporu s těmi zvuky ).

     • Robo napsal:

      Troll Durham, poviem ti tajomstvo (ktoré dnes už tajomstvom nieje):

      POMOCOU SLOV NÁS "SYSTÉM" PROGRAMUJE!

      Čo myslíš, prečo toľko investujú do svojich mediálních (a iných) "hračičiek"?

      Jak že to ale píše občas nejaký PC? "fatal error"?

      Nezávidím pozíciu všemožným trollom na všemožných diskusiách.. MÁTE TO MÁRNE.

     • Paul Durham napsal:

      pro Robo 1.52:

      Máte pravdu, vás systém/kdokoliv pomocí slov programuje. Kdo věří slovům a činy ignoruje, tomu není pomoci.

     • Robo napsal:

      Durham pozor, už sklzavas na urovenu JJ..

  • Dracul napsal:

   Ano, židovstvo je uctivatelem Satana

 13. Vlado48 napsal:

  S takovým dopisem si dotyčný s kumpány akorát vytře řiť pokud neskončí v nejbližší skartovačce. Voli je zvolili a pokud nenastane boj o koryta tak se nic nezmění, 4 roky u koryta jsou přednější jak blbé kecy nějakých dementů. Těm začnou mazat med kolem huby zas až před dalšími volbami.

  • Miloš napsal:

   Tzv. "volby" nic nevyřeší! Zde pomůže jen spontánní ozbrojený převrat a vlastizrádce a jejich přisluhovače věšet a věšet!
   J.V.Stalin: Hlasy ani počt není důležitý,důležité je,kdo je sčítá a jak se sečtou.
   A.Hitler: Kde se chopí moci žid a jeho přisluhovači,tam za účelem odvedení pozornosti vytvoří politické strany,tzv. pravici a levici.Rozdíl mezi nimi jsou puze mimikry k odvedení pozornosti,avšak obojí jsou zastoupena těmi samými bezcharakterními tzv. lidmi - nepřesný citát z Mein Kampf.
   Vřele doporučuji z uvedeného díla ke studiu stati Národ a rasa a dále stati o fungování bezzodpovědné zbytečné žvanírny tzv. Parlamentu.
   Jedná se o velmi aktuální nadčasové čtení,jako by bylo psáno včera a na současnou dekadentní l žid okracii sedí jako prdel do záchodu.
   Pouze ozbrojený převrat a boj je řešení,a nebo snad čekáme na den,kdy zde bude za účelem dokonalého rozvratu našeho národa a státu židem naimportováno statisíce vraždících,choroby přenášejících a od žida beztrestností obdařených negrů??
   Vždyť zde v otevřeném přenosu probíhá invaze,obsazení Evropy africkými negry a organizovaná genocida bílé tvůrčí lidské rasy!!!
   Lidi,ozbrojujme se bojujme,nikdo z židovlád a jejich zločineckých organizací (PČR,žoldáci AČR) nám NEPOMůŽE a čím později se začneme aktivně bránit,tím hůř pro nás.
   Ozbrojujme se a na nějaký ZP zvysoka serme,protože první co žid udělá bude vynucení odevzdání registrovaných zbraní!!!

   • weissbach napsal:

    Vyprovokovaný výbuch masy nevědomých lidí jest ta nejhorší možná varianta. Jsem toho názoru, že právě to chtějí a potřebují jako záminku k "ochraně společnosti". To jest zavedení drastických opatření vůči autochtonnímu obyvatelstvu.
    Tudy cesta opravdu nevede. Leda do pekel.

 14. John napsal:

  Pokud chcete udělat převrat nebo revoluci, pak musíte mít k dispozici struktury. Tzn. v každém kraji a městě dostatek lidí, které budete muset efektivně organizovat a mít je připravený na umístění do funkcí. Dále jsou potřebné kontakty na různé složky státu jako vnitro, obrana, finance nebo podnikatelé, kteří nesouhlasí se současnou mocí. Budete také potřebovat dostatek peněz na zajištění potřebné logistiky. Jen lidmi z venčí to nepůjde, protože je tam nedostatek zkušeností, musíte přetáhnout určitý počet státní správy na svou stranu. Tato veškerá činnost si klade velké nároky na organizaci a pokud ji nezvládnete, neslavně skončíte. Ti pomatenci, kteří hlásají, že stačí jen defenestrace a pak se to nějak udělá bez přípravy, to je pěkný nesmysl, protože vlády se pak ujme ten, kdo bude výše zmíněným disponovat.

  • nazdar napsal:

   Přesně napsáno. Ukrajinský Majdan, je toho důkazem. Aktivitu lidí, převzal zorganizovaný Pravý sektor. A nyní tam mají režim, se silně fašistickým chováním, což si lidé, asi původně nepřáli.
   Ale nejspíš budou důkazem všechny revoluce, .

   • Kolemjdouci napsal:

    Lidi jsou tupá masa. "Aktivitu lidí" nepřevzal žádný PS, ale z EU podporovaná vláda. PS nezískal žádné významné místo ve státní sféře. V nedávné minulosti jejich spory vyvrcholili hrozbou možného ozbrojeného převratu PS proti UA vládě.

    To co považuješ za fašismus, je oficiální vládní politika Ukrajiny, ne politika PS. Pouliční bojůvky skinů a fotbalových chuligánů jim za dob Majdanu pouze sehráli role Užitečných Idiotů.

    • nazdar napsal:

     To čemu říkáte oficiální vládní politika, fyzickým násilím donucení úředníků složit funkce, strkáním poslanců do popelnice, odklánění dopravních letadel nad bojiště, lovení branců v ulicích měst, atd, atd., jsem nazval režimem, se silně fašistickým chováním.
     Ty bojůvky skinů, chuligánů a přidal bych i ostřelovačů, nebyli živelně jednající užiteční idioti, ale pátá kolona placená a organizovaná Amerikou. To bylo to ukradení revoluce lidem, kteří protestovali proti zkorumpovanému Janukovičovi.

 15. WIKINGER Petr napsal:

  V MOMENTĚ VOLEB NÁM OBČANŮM VOLIČŮM UKRADNOU POLIT.STRANY SVÝMI FALEŠNÝMI SLIBY NAŠE HLASY A TEDY I MOC

  zpět ji můžeme dostat jedině tak,že občané voliči se sami sebe zorganizují v OSV tj Občanské Společnosti Voličů vytvoři seznam požadavků ve formě DESATERA VOLIČE a budou žádat tzv naše zástupce,kterí chtějí být zvoleni,aby si to zařadili do svých tzv Programů,které jsou dnes jen přehlídkou lží.

  Pokud to polit.strany neudělají bude třeba zajistit iniciativu VZV Voliči Za Voliče A ZALOŽIT VLASTNÍ HNUTÍ.Jinak budou ti křiváci donekonečna demolovat zákony v neprospěch těch kteři je zvolili TZV LŮZY Tento DEMOLIČNÍ PROCES DOKONCE PLACENÝ NÁMI nemůže být jinak zastaven A NIKDO V ČR NECHCE FAŠISTICKÝ MEJDAN TYPU KYJEV.

  • nazdar napsal:

   Souhlasím s Vámi, že po volbách politici často mění názor (vlivem tlaků o kterých se můžeme jen domýšlet) a svůj program i voliče zradí.
   Místo Vámi navrhovaných OSV, DESATERA VOLIČE a VZV, by situaci řešil zákon o referendu a odvolatelnosti politiků. Pokud by politik věděl, že za zradu voličů mu hrozí odvolání, jistě by tlakům na něj vyvíjeným lépe odolával. V jeho úvahách by se také projevil fakt, že po ztrátě funkce, by bylo též možno zahájit jeho soudní stíhání.
   Tento zákon se již několik let snaží prosadit T. Okamura. Měli bychom si to v příštích volbách uvědomit.

 16. WIKINGER Petr napsal:

  PANE NAZDAR:UVĚDOMTE SI;ŽE PAN OKAMURA SE SICE SNAŽÍ,ALE JE PŘEDMĚTEM POSMĚCHU.POLIT.TŘIDY ZVOLENÉ VADNÝMI ZÁKONY

  ta si totiž sama pro sebe odsouhlasila perpetum mobile,kdy je prý volíme my voliči dokola a ona NIKDY nedovolí žádný zákon,který by jejich ukradenou moc mohl ohroziti a to zvláště zákon o referendu,který již čtvrtstoletí upírají občanům voličům.Těm vždy ukradnou falešnými sliby jejich moc a pak se vysmívají OKAMUROVI,ze kterého dělají bezmocného šaška toho Parlamentu námi zvolených křiváků.

  Iluze ozbrojeného převratu vedla k fašistickému KYJEVU a vy si uvědomte,že DESATERO VOLIČE obsahuje návod na ZMĚNU ,kdy bude nutne dřive nebo později ,aby sami voliči získali v Parlamentu většinu a pak prosadili to co jim křiváciz polit stran budou VŽDY upírat.

  Vše návrhy postrádají sdělení jakými silami chcete vyše představy uskutečnit a doporučuji,aby jste se pčidal k OSV,která je přitomna na př na webu http://www.oi-ceskyraj.cz

 17. Erik King napsal:

  Hezky napsáno. Škoda jen toho ztraceného času a papíru, který podle mého názoru stejnak skončí v koši. V dnešní době moc nikoho nezajímá názor občanů.

  Cením snahu, něco změnit. Ale měnit věci dopisem? No nevím, jestli to může vůbec dosáhnout nějakého úspěchu.

 18. jaris napsal:

  Pravda, je jich ve vlade a na dulezitych mistech spousta. Podle toho to tak vypada. To se netyka jen Ceske republiky, ale celeho Zapadu. Zidi drzi momentalne oteze v rukou.

 19. Dracul napsal:

  Židovská šelma již jde v záhubu!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!