Kdo drží svět v kapse?

kto-derzhit-pochti-802-4302999Teprve nedávno vešlo ve známost, komu patří tiskařský stroj na peníze, který umožňuje Americe měnit nařezaný papír na prakticky jakýkoli cenný zdroj. Na začátek však řeknu pár slov o americkém finančním systému a o tom, proč USA usilují o roli světové supervelmoci. V poslední době totiž vzniklo na toto téma množství fám, které jsou často velmi málo reálné.

Mnozí vědí, že centrální banka, tak jak ji chápou lidé ve většině zemí, v USA není. Její funkci plní Federální rezervní systém (FED). Ten je současně nezávislou federální agenturou a soukromou akciovou společností se zvláštním statusem akcií. FED se skládá ze 12 federálních rezervních bank a kolem 3 tisíc členských komerčních bank. Rada řídící FED má 7 členů, kteří jsou jmenováni prezidentem USA a potvrzeni senátem. Každý člen dozorčí rady je jmenován na 14 let, což je v každém případě na daleko delší dobu, než na jakou ho prezident jmenuje. Prezident má formální právo kteréhokoli člena odvolat, ale toto právo téměř nikdy nepoužije (v médiích je dobře známý pouze jediný případ, k němuž došlo za Reagana). A to nás přivádí k následujícím úvahám.

V současné době radě předsedá Janet Yellen. Před ní tento post 8 let zaujímal Ben Shalom Bernanke.

Federal Reserve Chair Yellen arrives at a meeting of the FSOC at the Treasury Department in Washington

V 19. století centrální banka v USA fungovala nepravidelně. V roce 1907 Státy zažily vážnou finanční krizi, která byla podle mínění expertů vyvolána uměle samotnými bankéři a potom týmiž i "překonána". Ale tato krize společnost připravila na to, že finanční systém je třeba změnit.

Jako motor tohoto procesu vystoupil senátor Nelson Aldrich. Údajně dlouho přemýšlel, pochyboval a studoval evropské zkušenosti. A také uskutečnil tajná setkání s předními americkými finančníky (to už je daleko pravděpodobnější). Výsledkem této činnosti byl radikální projekt, který pak předložil kongresu. Požadoval zřídit soukromou centrální banku s možností jen minimálních státních intervencí. Senátora podpořila většina republikánů, ale to nestačilo. Demokrati měli konkurenční projekt - rezervního systému vlastněného a provozovaného státem. Nakonec zvítězila jakási kompromisn&iac ute; verze, kterou podpořili spíše demokrati než republikáni.

4975ae3cc4589535428c03880ec1c129

Důležitá poznámka: jeden z nejaktivnějších bojovníků za FED - Aldrich byl ve velmi blízkých vztazích s Johnem Pierpont Morganem a dalšími bankéři. A jeho dcera byla provdaná za... Johna D. Rockefeller mladšího.

V roce 1935 po přijetí bankovního zákona FED získal svůj současný vzhled.

Regionální federální rezervní banky mají statut samostatného právního subjektu. Každé oddělení má vlastní správní radu, jejíž 2/3 jsou voleny členskými bankami FEDu.

Kapitál federálních rezerv má akciovou formu. Banky kupující akcie, jak již bylo výše řečeno, vybírají větší část členů regionálních rad a dostávají dividendy (6 % ročně).

Nyní klíčový bod: Federální rezervní systém uskutečňuje emisi, vydávání peněz, které jdou na nákup obligací (finančních závazků) státní pokladny USA.

Zhruba řečeno, USA si u FEDu berou peníze na úročený dluh. Dolary USA - to jsou řekněme nikoli peníze USA, to jsou peníze Federálníhom rezervního fondu - jak již bylo výše řečeno - "akciové společnosti". Stát USA u něj nakupuje dolary za obligace a potom tyto obligace vykupuje zpět... za dolary. Ale to je už s procenty! Vše je geniální a prosté. Opravdu?

A nyní to nejzajímavější.

USA mají největší dluh na světě v absolutním vyjádření. Ale zároveň mají nejvyšší úvěrový rating (pohybuje se v závislosti na ratingové agentuře od AAA do AA). USA nemají úvěrové riziko, pokud jsou dluhy vyčísleny v dolarech USA. A dolar je jednou ze základních světových rezervních valut. V něm je propočítáváno 80 % světového obchodu a provádí se okolo 42 % plateb ve SWIFT.

Samozřejmě že držiteli obrovského objemu amerických státních dluhopisů - fakticky věřiteli USA - jsou zahraniční státy: Japonsko, Čína, země OPEC, offshory Karibiku, Brazílie, Turecko, Rusko a další. Ale tyto dluhopisy jsou opět nominované v dolarech! A už více než 40 let je na zlato nemění!

Poněkud cynický komentář k této věci dal v poslední době pro "Radio Liberty" vedoucí oddělení konzultační společnosti FAO Economics, v minulosti zaměstnanec Federální rezervní banky v New Yorku, jedné z 12 regionálních poboček Federálního rezervního systému, Robert Brusca:

"Americké státní obligace jsou nominované v dolarech a zaplaceny mohou být náležitě také jen v dolarech - ne zlatem, platinou nebo třeba řekněme pomeranči. Dolar je světová rezervní měna, a proto mnohé státy jsou samy zainteresovány na tom, aby investovaly vlastní valutové rezervy do amerických vládních dluhopisů. To v důsledku rozšiřuje možnosti amerických finančních orgánů v případě zásahu vyšší moci, například blokování amerických aktiv kterékoli země nebo jejich podílu na celkovém objemu státního dluhu USA. A důvěra k finanční moci USA ze strany druhých zahraničních držitelů jejich st&aa cute;tního dluhu není ohrožena..."

No samozřejmě...

Stav podílu zahraničních držitelů amerických státních dluhopisů v roce 2013 byl celkem 47,9 %, finančního sektoru USA - 38,2 %, nefinančního sektoru Spojených států - 13,9 %, FED - 16,6 %.

Ale jim všem USA dluží fakticky DOLARY!

A mnoho zemí půjčujících si peníze u mezinárodních finančních struktur (MMF atd.) dluží rovněž DOLARY!

Je tu však jeden velký rozdíl. USA si berou dolary u FEDu "na důvěru". Ale jiné země si musí dolary "koupit" a zaplatit za ně zcela reálnými věcmi: naftou, plynem, kovy, pšenicí, masem, kávou, kakaem, pomeranči a mnoha dalšími věcmi.

Přitom v USA od roku 1985 import vážně převyšuje export. Státy výrobky více dovážejí než vyvážejí. A rozpočet je od roku 2002 - deficitní.

Navíc "export" USA obsahuje značný objem velmi pochybných "intelektuálních" služeb, jejichž cena se diktuje psychologickými manipulacemi, tu přesvědčováním", tu "donucováním". Takže lidé i vlády platí neadekvátně víc peněz prostě za americké značky...

Výrobní cena řezaného papíru potištěného zelenými, šedými a žlutými barvami, je velmi nízká. Americká vláda si tyto papírky půjčuje za velmi výhodných podmínek. Pak se tyto "papírky" předávají světu jako "světová měna" a ekonomika celého světa začne jejich kurz zabezpečovat. Za to, že FED a USA odevzdávají fakticky barevný nařezaný papír, dostávají ve světové ekonomice "oživené" reálné peníze, které už mají velmi vysokou cenu.

Tento systém uvalují na další země mezinárodní instituce, ministarstvo zahraničí, CIA, nadnárodní společnosti se svými soukromými vojenskými firmami, a kde je to nutné, i ozbrojenými silami USA.

Představte si pomyslnou nevelkou zemi mající nějakou výrobu a nějaké zdroje. Má legálně zvoleného, nezkorumpovaného prezidenta, který chce zemi rozvíjet podle svých nejlepších schopností, který se orientuje na pragmatická spojení s regionálními partnery a nepouští do země "parazity". Ale na takové zemi vláda USA a FED nic nevydělají!

Nezávislého prezidenta je třeba prohlásit za tyrana a diktátora. Z místní sociální spodiny, vyděděnců se zformuje "demokratická opozice". A dále už je to dílo techniky. Nebo se koupí generálové, kteří ve jménu "ideálů svobody" přejdou na stranu "opozice" a uspořádají převrat. Anebo se proti obyvatelstvu zorganizuje informačně-ideologická operace ukončená "oranžovou revolucí". A není-li možné jinak, pak dojde pod nějakou záminkou k vnější vojenské intervenci.

Potom už stačí vytvořit novou vládu, která bude zcela pod kontrolou USA. Nová vláda bude říkat, že jsou třeba reformy a na reformy - jsou potřeba peníze. O peníze v dolarech se požádá nějaká mezinárodní finanční instituce, která je pod kontrolou USA. Mazinárodní finanční instituce řeknou, že peníze dají, ale jen za splnění řady podmínek, které dostanou ekonomiku země zcela do závislosti USA a jejich byznysu. "Nová vláda" oznámí "nepopulární reformy", aby bylo možné získat peníze. Do země vstoupí takzvaní "investoři" - ve skutečnosti americké a evropské nadnárodní koncerny, které bu dou platit symbolické daně, vyvážet ze země zdroje nebo používat místní obyvatele jako levnou pracovní sílu (o cenné technologie se při tom samozřejmě nikdo dělit nebude). Potom se ty samé daně obrátí v dolary a dolary se "vrací" s procenty do mezinárodních finančních institucí, odkud je opět vybírají USA a nakonec s procenty vrátí komu? - FEDu.

FED se zdá být tím nejvýhodnějším byznysem na světě. Nenese žádná riziky (vytištění obrázků na papírky - to je prostě směšné) a přitom dostává docela slušné dividendy z ekonomiky vytvořené na základě drancování celého světa.

A teď něco legračního. Západní experti s odkazem na své zdroje v bankovní sféře začali zveřejňovat informace o tom, kde je ve skutečnosti největším držitelem akcií FEDu:

Informace od R. E. McMaster:

1. Londýnské a berlínské banky Rothschilda
2. Pařížská banka Lazard Brothers
3. Italské banky Israel Moses Sieff
4. Hamburgská banka Warburg, Německo a Amsterodam
5. Newyorkská banka Kuhn Loeb
6. Newyorkská banka Lehman Brothers
7. Newyorkská banka Goldman Sachs
8. Newyorkská banka Chase Manhattan (kontrolovaná Rockefellery)

 

Od Eustace Mullins:

1. Rothschildové
2. Lazard Frerez (Eugene Meyer)
3. Izrael Sieff
4. Společnost Kuhn Loeb
5. Společnost Warburg
6. Lehman Brothers
7. Goldman Sachs
8. Rodiny Rockefeller a Morgan

 

A nyní si připomeňme, koho přítelem a čím příbuzným byl senátor Nelson Aldrich, který ve skutečnosti inicioval vytvoření FEDu? Když máte schopného lobbistu, můžete i více jak sto let sbírat svá procenta (v současné době 6 %) z veškeré ekonomiky USA a skrze ně z veškeré ekonomiky světa. A je to čisté, "bez hluku a prachu" a naprosto bez námahy...

V této atrakci bezprecedentní štědrosti nebyl prakticky zahrnut SSSR, a je jasné, že tím někoho velmi silně napínal a dráždil. Proto také byly proti němu vrhnuty tak těžké prostředky.

Dnes jsou pro pány z FEDu jako kost v krku integrační procesy v rámci BRICS, EAES a dalších podobných organizací, v nichž jedním z klíčových účastníků je Rusko. Role dolaru a vnějších půjček od struktur kontrolovaných USA v rámci podobných mezinárodních organizací prudce padá a jejich ekonomiky přestávají pracovat na ekonomiku USA. A právě proto vznikají "majdany" a války na Blízkém východě. Proto také mládenci s perfektně postavenou rétorikou vědecky vysvětlují, proč je třeba Rusko rychle "vytáhnout ze středověku" a "učinit ho součástí civilizované společnosti".

Ano, nezávislost na vlivných finančnících je těžká.

Ale chcete snad i nadále krmit pány z FEDu?

Zdroj: http://politrussia.com/ekonomika/kto-derzhit-pochti-802/
58 Komentářů k Kdo drží svět v kapse?

 1. Marek Veltin napsal:

  Nemám rád konspirační teorie. Ale může mi někdo vysvětlit, co je na tomhle konspiračního? V článku jsou fakta a kdo tvrdí opak, je na daném systému zainteresován.

 2. Michal napsal:

  G.Edward Griffin: Nestvůra z ostrova Jekyll
  G.Edward Griffin: The Creature of Jekyll Island

  ZEMĚ: USA
  ROK: 1994
  DÉLKA: 107 minut
  REŽIE: n/a
  JAZYK: angličtina
  TITULKY: české
  G. Edward Griffin je americký publicista a dokumentarista. Ve své nejúspěšnější knize z r. 1994 "Nestvůra z ostrova Jekkyl" popisuje vznik Federálního rezervního systému – banky, která kontroluje všechny světové peníze. Tak jako v knize, tak i ve své přednášce vysvětluje zrůdnost tohoto systému, který dal kontrolu nad světovými financemi nepatrné skupince soukromých bankéřů.

  Film můžete vidět zde:
  http://www.mustwatchtv.cz/4-ekonomika/322-g-edward-griffin-nestvura-z-ostrova-jekyll/

 3. Paník napsal:

  "Ale chcete snad i nadále krmit pány z FEDu?" Jo, jo, chceme je plnit, ale olovem.

 4. Jarek* napsal:

  No a tihle "mládenci" z FEDu jsou pod kontrolou Vatikánu. Jsou to jeho takoví dělníci na peníze. Mají za úkol spravovat a udržovat systém, k tomu je jím dána k dispozici vatikánská armáda, mám na mysli NATO dnes si tak říkají, v minulosti měli spoustu názvů, která chrání tuto zrůdnost vymyšlenou již z dob Řima a Egypta, dávno před našim letopočtem. Vatikán má pod palcem Tovaryšstvo Ježíšovo se svým černým papežem, generálem, či Luciferem. No a jak snadno jsme se dostali k tzv. globálnímu prediktoru. Z tama jde naprosto vše, války, revoluce, migrační vlny, ekologické bludy, křesťanství, korán, prostě všechno to svinstvo šířené po planetě. I ten současný úpadek USA je veden s tama, jelikož zájem globálního prediktora se přesunul do Asie. Jak to je jednoduché a prosté.

  • PavolT napsal:

   Blúznite...

   • Calembredaine napsal:

    Nerozumíš srandě, nebo co? Ty si ňákej druhej Hoznyk Jinskej, ne? Ten to taky všecko žere a s vážným xichtem sem furt chodí vysvětlovat že "všecko je jinak"!:))))))))))) Však on prej je to mrzák na vozejku, tak nemá co na práci a páč bere invaliďák, tak se potřebuje vládě nějak zavděčit a myslí si ve svý tuposti že vyvracením píčovin na zapomenutým webíku kde se masíruje pár magorů a jeden vypatlanej čobolskej ovcojeb si zaslouží svůj důchod:))))))))))

  • Contumax napsal:

   Jarek *

   Souhlas Vatikán je ta šelma a děvka a příměr sedí...

   Ještě se ukáže kdo je kdo a zjeví se pravý zlo...!!!

   • Contumax napsal:

    Jaris

    To se přeci dá prostudovat Jaris, nic těžkého, naopak osvítí se Ti duchovní zrak a to tak, že prohlédneš...

    Vatikán ať si říká kdo chce co chce je přímo pod vedením satana a satan není člověk ale duch a ví jak na lidstvo, zná lidskou chamtivost a sobectví a 6 000 let lidstva tu na zemi, ví co na lidi platí...

    Má to tzv. zmáklý, lidé se tomu posmívají a mají z Bible srandu ale ona je přejde, buď s Ježíšem Kristem anebo z druhou stranou a ta vraždí nejen tělo ale hlavně duši...!!!

 5. Jaris napsal:

  Jarku, nic ve zlem, ale myslim si, ze Vatikan moc ztraci. Samozrejme je bohaty a ma urcity vliv. Ovsem, aby urcoval svetove deni, to ne. Za vsim zlem hledej zida.To jsou ti nenapadni a uspesni prospechari. Ti, kteri diktujou svetu a maji pod palcem vsechny vlady. Presne jak to rika Voltaire: "Toho, kdo ti vladne poznas podle toho, ze ho nesmis kritizovat". Zidi jsou na kritiku alergicti, proto si zavedli dve zaklinadla 'holokaast' a 'aantisemitismuuus'. Pokud jsem se zamerila na detaily zla, vzdycky tam na konci byla zidovska kreatura. V dnesni dobe je to pouze secteno a potvrzeno (viz clanek).

  • včelár napsal:

   PavolT a Jaris, nebavte sa s kokxtom, lebo sa tým tiež nakazíte.
   A nebude vám pomoci...

  • Jarek* napsal:

   Omluvám se kolego, ale nemáte vůbec tušení, jak obrovskou mocí se v současnosti Vatikán "může chlubit". To teprve vyjde najevo. Informace o tomto jsou velmi sporé. Doba, kdy se povedlo s nimi zatočit v Evropě Marii Terezii je nenávratně pryč. To byla poslední panovnice, která je vypráskala, ale nepomohlo to. Vrátili se a s daleko větší silou udeří. Studujte staré chytré knihy, nic jiného Vám nemohu doporučit. Hodně zdaru.

  • eM napsal:

   Mno, posunul bych to o level výš. I židi jsou jen nástrojem, ale prakticky neřídí nic.
   Sice se židi schovávají za vším, a souhlasím s tím že to tak na první pohled vypadá (že řídí vše) ale to je dané jen tím, že většina lidí nevidí procesy nad nimi. Jim to jen svěřili, peníze, moc, a nějaké info jak to řídit, ale pořád jsou jen nástrojem.
   Židi byli otroci, a otroky jsou pořád, pořád jsou označováni obřízkou tak, jako ve starém egyptě.
   Nic se na tom nezměnilo.

   • Jarek* napsal:

    Kolego, velmi správně. Židi byli uměle vychováni, byly jim po generace vymyty mozky. Oni ti hlupáci nechápou, že jsou jen armádou v rukách vyšší moci, která jimi vládne. Není dávno tomu, kdy britská koruna dostala " po papuli" a velmi důrazně od globálního prediktora. A to jsou dávní potomci Césara a Kleopatry, pokud to nevíte. To, co založila ta lidská zrůda Ignác z Loyoly, to je to, co dnes likviduje svět. Je jen jedna věc, které se děsí a to je celosvětová jaderná válka. Proto ta návštěva Vladimíra Putina ve Vatikánu. Tam se řešila existence planety a to doslova. Je to na moc dlouhé povídání a vysvětlování.

    • Robo napsal:

     Jarek, tak nevysvetľuj, len povedz (o jednaní Putina s Vatikánom). Alebo hoď zdroj.
     Ráno pozriem..

    • skazde napsal:

     Jarku, hoď sem link, odkud máš tyto zprávy, nebo máš křišťálovou kouli? Putin byl ve Vatikánu jistě z nějakého vážného důvodu. O tom není pochyb.

     • Jarek* napsal:

      Kolegové, omlouvám se, ale nemohu si hned vzpomenout, saji asi na cca 10 až 15-to místech vesměs v ruštině, něco anglicky, ale dostatečně o tom hovoří i v jednou ze svých komentářů pan politolog V.V. Pjakin. Pokud si vzpomínám, zmiňuje tam předávání dárků mezi panem Putinem a papežem, myšleno bílým papežem. Ale vzhledem k tomu, že tento, co-by jezuita "vysokého zasvěcení" je jen "poslem" černého papeže v úřadu, tak šlo de facto o poselství dané generálem. Jinak se vše odehrálo za zavřenými dveřmi a nic z toho nevyšlo na veřejnost. Vzhledem k tomu, že globální prediktor je jen jedna osoba vykonávající svou moc formou příkazů z nejvyšší pozice na globálně nejednotnou nižší úroveň dochází ke zpoždění celkového efektu řízení. Pan Putin v dané souvislosti globálnímu prediktoru "slouží" co-by zásadní blok k nevyvolání horkého jaderného celosvětového válečného konfliktu. Pozor ale na jedno, mezi gl. prediktorem a panem Putinem není žádný přátelský vztah, ba naopak. V současnosti se potřebují, proto ta "ochrana" vyřčena Vatikánem. Tolik prosím k tomuto z mého pohledu k dané věci.

    • Contumax napsal:

     Jarek *

     Jarek souhlas, vzpomínám si, že to bylo tak jak píšeš, Putin nešel se klaňět papežátku ale jednat o míru a globální prediktor je démon... Lucifer...

     A zrůdy jako byl Ignác z Loiloly byl napojený a řízený démony...

 6. Johny Cash napsal:

  Všechny pověsit!

 7. miška napsal:

  pravděpodobně je už jedno, kdo drží svět v rukou či kapse. Jestli přijde příští měsíc přeléčení planety země, čemuž energie zde měřené odpovídají, máme v tom pozitivním smyslu vystaráno. Měli bychom se tedy radovat a přát si aby tomu tak bylo.
  http://prvopodstata.blog.cz/1508/neco-na-vyleceni-co-by-mohlo-poopravit-vsechny-lidi-po-cele-planete-zemi

 8. Tom napsal:

  Všetky špinavosti tohto sveta páchajú tieto chazarské nenažrané prasce. Kennedyho smrť majú na svedomí FED, teraz majú v rukách celú moc a Obama a všetci doterajší prezidenti posledných desaťročí sú len bábkami v ich rukách.Je na čase s nimi spraviť krátky proces.

 9. Definitiva napsal:

  Zverejňovanie držiteľov akcií FEDu len potvrdzuje informácie od Fulforda o prebiehajúcej likvidácii chazarskej svetovej finančnej mafie, ktorá stovky rokov /Rothschild/ finančne zotročuje svet a od založenia FEDu 1913 okupuje ekonomicky USA a postupne cez centrálne banky celý svet.

  Kto pozná dejiny, ten vie, že finančné otroctvo dlhom a úžerou začalo ako ideológia biblického projektu v Starovekom Egypte, židovské náboženstvo bolo vytvorené na realizáciu OVLÁDNUTIA SVETA DLHOM A ÚŽEROU, vodcovstvo bolo dané židovskému náboženstvu, o čom hovorí aj Tóra.

  Pozn.: Tu kdesi musíme hľadať aj príčinu konvertovania chazarov na židovstvo. Pôvodní židia, Sefardi, boli dejinami takmer vykynožení, chazarskí konvertiti tvoria svetovládu.

  Kresťanstvo a islam majú za úlohu držať ľudí v nevedomosti, poslušnosti a strachu o budúcnosť. Dejiny Slovanov boli zničené a prepísané. Poznáte Veľkú Tartáriu, poznáte svoje vlastné dejiny? Rozpad Veľkej Moravy, kresťanskú genocídu Slovanskej kultúry? Dnes tzv.slovanskí kresťania vás vylúčia zo spoločnosti, ak sa nemodlíte a nechodíte do kostola. Slovanský stredovek.

 10. vendel napsal:

  A potom, že mistr Adolf Hitler neměl pravdu!
  NA KONCI KAŽDÉ LUMPÁRNY NAJDEŠ-žida.Jaké překvapení!

  • Robo napsal:

   buzík Hitler k tým chazarom sám patril a realizoval ich plán.
   Prekvapenie, čo?

  • eM napsal:

   Jak může někdo spojit tyhle slova dohromady? Jakej mistr hergot?

   • Contumax napsal:

    eM

    Taky nechápu nazvat zrůdy v lidským těle mistrem...

    Jo v jednom byl " mistr " ve zlu...

    Nelíbí se mě, když někdo někoho omlouvá za zlo, přikrývá zlé...

    Proč, proč se posuzuje někdo za zločiny milióny a milióny mrtvých a uvedl celoživotně milióny dalších lidí do nepředstavitelných muk a neštěstí...

  • Contumax napsal:

   Vendel

   Židé jsou jen lidé, nic míň nic víc, hledej příčinu jinde...

   • Calembredaine napsal:

    V židovský ideji, jak to píše klasik:
    "Křesťanství a jeho idea upadly a upadají ve tam (na Západě) ovšem nikoli vinou Žida, ale vinou vlastní, přesto však nelze ani v Evropě neukázat na silný triumf Židovstva, které nahradilo mnohé dřívější ideje svými.
    […]
    Zajisté nikoli nadarmo vládnou tam všude Židé na bursách, nikoli nadarmo hýbají kapitálem, nikoli nadarmo jsou vládci úvěru a nikoli nadarmo, opakuji to, jsou i vládci celé mezinárodní politiky a co bude dále, vědí sami Židé: blíží se jejich království, úplné jejich království.“
    Fjodor M. DOSTOJEVSKIJ, Deník spisovatelův za rok 1877, I, Praha 1927, s. 133.

  • John napsal:

   To tvrzení znělo jinak a sice - na konci každého žida najdeš lumpárnu.

 11. pražská vlaštovka napsal:

  Tak jsem si ani kafe nedopila a už jsem brečela :pro Šemíka!!!
  to muselo bejt hustý...
  jituš

 12. pražská vlaštovka napsal:

  Slyšela jsem,chlapci,že má snad tam někde,(na místě doskoku?)v Neumětelích Šemík i památník?
  Hrob?
  jinak mně Calem na dnešní den inspiroval...
  pa jituš

 13. Jura napsal:

  Blbci nebo nestrčení blbci se nám tady rozjeli.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!