Rukavice Františka Kriegla – zamyšlení nad 21. srpnem 1968

frantisek_kriegel21. srpen 1968 je jedním z černých dnů naší historie. Většina lidí, kteří tehdy v ulicích svých měst a obcí vyjadřovali protest proti vpádu vojsk pěti spřátelených armád, prožívala nejen šok a hněv. Sdíleli i pocit urážky. Zdůvodnění invaze tím, že v Československu probíhá kontrarevoluce, bylo palčivou urážkou pro milióny občanů, kteří vnímali obrodný proces jako narovnání páteře a hledání vlastních cest, jak zdevastovaný ideál socialismu zachránit.

Varovné hlasy ze sousedních zemí, opakující staré heslo o jediné správné cestě a direktivní požadavky na návrat „zbloudilého“ bratříčka k ní, sice v průběhu pražského jara vyvolávaly obavy československých reformních politiků, ale téměř jednotný hlas „lidu“ jim couvnout nedovolil. Občané zavázali politiky stručnou úmluvou: jsme s vámi, buďte s námi! A ze své strany slib dodrželi nejen v průběhu invaze. Teprve v době čistek, kdy špinavou práci za okupanta vykonávali naši vlastní lidé, se společnost rozdělila. Poslední baštu odporu tvořili studenti. Jeden z nich se jmenoval Jan Palach.

Velikou zásluhu na tom, že se přizpůsobování novým násilně vnuceným poměrům nedělo překotně a že se nestalo všeobecným jevem, má zcela jistě statečný František Kriegel, který svým odmítnutím podpisu ponižujících moskevských protokolů vytvořil nejen příklad mravnosti a odpovědnosti pro současníky, ale současně hodil vyzývací rukavici napříč časem i našim potomkům.

Přebarvovat hozenou rukavici F.K. výstražně na rudo je dnes zbytečné, i nepamětníci vědí, že byl komunista. Už v mládí se ve Španělsku účastnil bojů intebrigadistů proti fašistům v hodnosti major-lékař. Po propuštění z francouzského internačního tábora pracoval jako frontový lékař v čínské armádě, kde spadal pod americké velení. Někteří četli či slyšeli o zásluhách F.K. při budování zdravotnictví na Kubě, kde prožil americkou invazi na Playa Girón a následnou raketovou krizi. Detailnější znalci Kriegelova života vědí i to, že v padesátých letech tak tak unikl roztočeným mlýnům smrti a že i tato zkušenost vytvářela jeho odpor k démonu kolektivního souhlasu.

To, že plně podporoval reformní hnutí v průběhu pražského jara a dokonce ani po trestné srpnové invazi nezavrhl ideu socialismu jako naděje pro důstojné přežití lidstva, je známkou jeho empirické i myšlenkové konzistence.

Už při politických vyjednáních v Čierné nad Tisou se Kriegel stal terčem vulgárních a antisemitských urážek ze strany sovětských politiků. Po svém zatčení 21. srpna byl oddělen od ostatních rukojmí a byl držen v izolaci až do chvíle, kdy od něj únosci vyžadovali úpis na moskevské protokoly. A nejen oni. K podpisu Kriegla přemlouvali i členové „delegace československých politiků“, která (naivně?) dorazila do Kremlu zachraňovat situaci. Ve skutečnosti svým dobrovolným příjezdem na území pachatele zničila pozici, kterou Vysočanský sjezd za podpory jednotného národa dokázal v okupované zemi vytvořit. Doktor medicíny František Kriegel, muž, který na bojištích zachránil nespočet životů, však nelegitimně stvořený dokument podepsat odmítl a tím vědomě odepsal svůj vlastní život. S jeho návratem domů sovětští představitelé nepočítali, nehodlali Čechům vytvořit novodobého hrdinu. Prezident Svoboda, který se naopak obával toho, co by v Praze vyvolal přílet bez Kriegla, nakonec sjednal s Brežněvem kompromis, že František Kriegel bude za své „selhání“ po návratu zbaven všech funkcí. Což se stalo. Pod vlivem Kriegelovy řeči pronesené na zasedání ÚV KSČ, v níž odsoudil invazi i dočasný pobyt sovětských vojsk a vyčetl svým kolegům zbabělost, byl neplánovaně vyloučen i z řadového členství v KSČ. Následně byl zbaven funkce primáře v nemocnici a násilně penzionován. Podobný osud sdílelo víc než půl milionu lidí, kteří také odmítli zradit své svědomí.

Z dochované korespondence F.K., kterou před několika lety vydal František Janouch, jsem zjistila, že jediná útlá knížka, kterou měl Kriegel při svém srpnovém zatčení v kapse saka, byla Brechtova hra o Galileovi. Příběh muže, který na nátlak církve odvolal své vědecké poznatky a zachránil si tím život, provázel doktora Kriegla i ve dnech věznění až před kremelský koncil.

 

Proroctví Alexandra Dubčeka

Vstup armád pěti spřátelených států do Československa byl největší vojenskou operací v Evropě od konce 2. světové války. Vzhledem k jejímu rozsahu se dá cynicky říct, že ztráty na životech nebyly velké. To další, o co jsme kromě zmařených nevinných životů přišli, byla však naděje, že byť jsme občané menšího státu, můžeme popostrčit svět k lepšímu, že dokážeme být avantgardou. Ale znovu, jako už mnohokrát v našich dějinách, jsme byli vystaveni realitě, že naše země leží na průsečíku vlivů a chce-li přežít, musí umět snést i velikou křivdu.

Když sovětský velvyslanec přišel do Bílého domu předat zprávu o vstupu vojsk, prezident Johnson přijal informaci bez pobouření. Oba muži pak spolu strávili příjemné chvíle, kdy si u whisky povídali o texaské krajině a o krásách lovu, zatímco vzdálenou evropskou zemi obsazovaly tanky.

Početné a silné západoevropské levici vyrazil brutální úder na Československo dech. Od té doby, jak se zdá, dýchá jen žábrami. Ostatně Dubček při svém prvním výslechu, ještě před příletem „zachránců“ emotivně Brežněvovi vyčetl, že vojenská invaze byla obrovskou chybou a prorokoval, že nadlouho zničí u západní levice víru v socialismus. Jeho proroctví se naplnilo ve větší míře, než tehdy mohl tušit.

 

Vědomí a svědomí

Když se bubáci v železných maringotkách po dlouhých dvaceti letech konečně stáhli z našeho území a když došlo v Praze roku 1991 k rozpuštění Varšavské smlouvy, brala to většina občanů Československa jako opožděnou satisfakci. Sloučení východního a západního Německa do jednoho státu nám připadalo logické a správné. Rozdělení vlastní republiky jsme oplakali bez účinných protestů. Rozpad Sovětského svazu nás obecně příliš nezajímal, už jsme byli v jiné sféře vlivu, učili se jiným jazykům, sledovali jiné filmy. Válku v Jugoslávii a její skutečné motivy jsme mnozí pochopili až opožděně, protože mediální krytí ještě nemělo tak rozšířenou konkurenci v internetu.

To, že dnes stojíme, jako člen NATO, na straně spoluviníků i dalších obdobně motivovaných válek a agresí, je obrovská psychologická změna. Dosud jsme byli, po celé generace, formovaní opakovanou rolí oběti tzv. vyšších (čti cizích) zájmů. Občas jsme nakrátko dosáhli narovnání, ale pak se to znovu přehouplo, když dočasní spojenci nás zradili, obětovali či zašmelili. Nyní je to poprvé, co patříme k alianci viníků. Je to nový pocit. Pochopitelně, že netrápí každého. Mnozí si tu změnu nepřipouštějí k tělu, ignorují fakta a spokojují se výkladem iluzionistů v ČT. Jiní uvažují pragmaticky, chtějí stát na (dočasně?) favorizované straně. To se týká i mnoha našich politiků. Tedy oné skupiny lidí, která má, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, rozhodovat o směřování země tak, aby nepodkopávali budoucnost vlastního národa.

 

Kolektivní vina neexistuje, kolektivní stud ano

Mnozí odborníci se shodují v tom, že kolektivní vina neexistuje. Je to stanovisko, se kterým přemýšlivý člověk může obecně souhlasit. Ale v konkrétních případech, kdy vidí, že jednotky NATO místo proklamované obrany lidských práv zbavují zdecimované země práv na těžbu nafty či jiných, pro ně nevýhodně umístěných zdrojů, cítí přemýšlivý člověk za cizí provinění vlastní stud. Ve svém okolí vidí, že v tom není sám. Ale teprve kolektivní stud, tedy pocit sdílený velikým množstvím lidí, může vést k hledání východiska.

V Německu, pro jehož obyvatele je pocit studu za rozpoutání války, byť jinou generací, dosud nevstřebanou zátěží, vznikla před několika měsíci výzva: Opět válka v Evropě? Ne naším jménem! Desítky intelektuálů v ní varují německou vládu a poslance před sílícím napětím mezi Evropou a Ruskem. Svalovat vinu za ukrajinský konflikt pouze na Rusko, jak to dělají USA, je zjednodušené. Hospodářsko-politická izolace Ruska není v zájmu mírového soužití v Evropě. Politicky zodpovědní jako paní Merkelová, pan Gauck, Spolkový sněm a německý tisk musejí okamžitě deeskalovat napětí, aby se odvrátila hrozba války v Evropě. Nesmíme promarnit čtyřicet let smluv s východem, které Evropě přinesly mír a Německu znovu sjednocení i díky Rusku. To dědictví je nyní v sázce.“

V mainstreamových médiích ČR však tato informace zapadla mezi nevyžádané zprávy. Podobný „zájem“ vyvolávají i české a slovenské petice a občanské protesty proti zneužívání NATO k prosazování zájmů USA.

 

Dobrovolná nevědomost je druhem zbabělosti

Starší generace má z dob normalizačního zpravodajství vypěstovaný odpor k cenzuře a dokáže si obraz o stavu současného světa povětšinou sestavit samostatně, z nabídky různých zdrojů. Působí paradoxně, že spíš mladým lidem, trávícím na internetu dlouhé hodiny, mnohdy chybí čas vyhledávat „různobarevné“ informace a tvořit si z nich mozaiku odlišnou od té oficiální černobílé. Poslankyně paní Němcová má přesto obavy, že chuť hledat pravdu je bohužel lidem vrozena a že jí brzy podlehnou i naši mladí marťánci. Poslankyně má strach z toho, že i když marťánci byli podrobeni správné výchově a od školky programováni k nenávisti vůči Rusku a Rusům, mohli by se vlivem nevhodných informací přesto naučit kriticky myslet. V dubnu při zasedání sněmovny proto starostlivá paní poslankyně vyzvala premiéra, aby vláda vyvěsila na svých stránkách seznam „závadových“ serverů a průběžně jej aktualizovala, aby marťánci věděli, kam nesahat, kde to pálí a bliká červeně.

Česká vláda má zatím jiné starosti, než vyvěšovat seznamy „kacířských serverů“, ale je možné, že bude brzy přinucena k rozsáhlejším koniášským praktikám, než jaké navrhuje paní N., v takzvaně vyšším zájmu. Proto chci našim mladým marťánkům doporučit, aby si co nejrychleji doplnili znalosti novodobé historie i z jiných pramenů, než je školní četba a průběžně s tím aby sledovali zprávy o dění současném i z jiných zdrojů, než je mainstream. Jen tak se naučí rozlišovat a oddělovat zrno od plev.

Je to úmorná mravenčí práce na doma. A zpočátku i hodně osamělá. Ale až se sumy poznatků šířených osamělými běžci dostanou i k těm, kteří dosud vězí v nehybnosti, může se zakletí zlomit a démon souhlasu ztratí svou sílu.

Pár střípků pro první inspiraci našich marťánků

Severoatlantická aliance byla založena v dubnu roku 1949. Cíl jejího vzniku byl shrnut do tří bodů: Udržet USA v Evropě, Rusko mimo západní Evropu a Německo při zemi. Sovětský svaz nicméně v březnu 1954 požádal bývalé spojence o vstup do NATO. Žádost byla očekávaně zamítnuta. Ale už v říjnu téhož roku byla neočekávaně pozvednuta ze země NSR a oficiálně vyzvána ke vstupu do Severoatlantické aliance. Ten se uskutečnil 5. května 1955. O devět dní později vznikla Varšavská smlouva. Jako reakce na změnu pravidel.

Československá armáda se jako člen VS nikdy nepodílela na invazi do cizí země a byla cvičena výhradně jako armáda obranná. Při invazi vojsk VS na naše území se však obranná armáda musela stáhnout do kasáren. Srpnový vstup vojsk, vysvětlovaný obavou o osud socialismu v Československu, měl i další, ryze strategický motiv. Naše republika byla v té době jediným státem Varšavské smlouvy, na jehož území nebyly přítomny sovětské jednotky. Přičemž na území NSR rozšiřovala NATO základny včetně jaderného arsenálu. Představitelé Polska, NDR a jestřábi z Kremlu tedy prosadili, aby Varšavská smlouva posunula svou obranu i do Československa, blíž k západoněmeckým hranicím. Invaze, která se vyvinula v okupaci už pouze sovětskými vojsky, nesla název Operace Dunaj.

V září letošního roku projede územím České a Slovenské republiky pod názvem Dunajská jízda americká vojenská kolona mířící z Německa na cvičení do Maďarka. Podle mluvčího americké armády je to příležitost k posílení přátelství a partnerských vztahů členských zemí NATO.

Internet poskytuje avíza i o dalších, mnohem rozsáhlejších manévrech, které během podzimu plánuje jak aliance, tak i Rusko.

 

A co na to neznámý vojín?

Milovaní naši marťánci, pokud se studená válka, které jste si dosud nevšimli, změní v horkou, vy budete ti první, kdo pozná, jaký je rozdíl mezi adrenalinovou počítačovou hrou na válčení a reálným nasazením do boje. Novela branného zákona už je připravena ke schvalování. Četli jste ji? A co vy na to?

Na závěr

Na závěr připojuji krátké výňatky z dopisu Františka Kriegla, který v lednu roku 1978 poslal z Prahy svému příteli F. Janouchovi, žijícímu už tehdy v emigraci. Sbírka korespondence vyšla knižně pod názvem „Na smutek není čas.“ Připadá mi, že dopis, z něhož cituji, napsaný v době totality, člověkem, který měl každodenně před dveřmi bytu policejní hlídku a který pravidelně chodil k výslechům, vyjadřuje víc naděje a odhodlání, než jakého jsme schopni dnes my.

Pečlivý pohled ukáže, že život si své cesty nalézá. Mnohé se ve vědomí a sebevědomí velmi mnoha lidí změnilo. Pokus přitlačit lidi k zemi a potom je rozšlapat, se nezdařil. Náporu zlého větru kmeny odolaly, spíš je zpevnil, udělal je odolnějšími. Zkušenost s brutalitou, hloupostí a zejména nepravdivostí propagandy, její rozpor s osobní zkušeností velkého počtu lidí různých věkových skupin, přivedly mnohé k vlastnímu úsudku, přiblížily je k pravdě....

Proto také tolik podobenství s dobou evropské reformace, krize a rozpadu moci Římského biskupa, působení Koperníka, Galilea, Giordana Bruna a jemu podobných. Doba dogmat míjela. Ani usnesení koncilů, ani oheň a meč, ani Anathema, ani plameny hranic, požírající těla „kacířů“ nebylo s to zastavit pochod myšlenek, nezabránili schizmatům. Nedávno jsem někde četl „man kann Menschen an die Wand stellen, Gedanken kann man nicht erschiessen“ (v překladu: Člověka možno postavit ve zdi, myšlenku však nelze zastřelit).
56 Komentářů k Rukavice Františka Kriegla – zamyšlení nad 21. srpnem 1968

 1. Josef Švejk napsal:

  Mám stále silnější pocit, že invaze v 68-mém přes všechna negativa pouze oddálila o 20 let zdevastování, rozkradení, zhuntování průmyslu, školství, zdravotnictví, zemědělství, etc jakož i rozdělení Československa a jeho rozprodání za hubičku našim dnešním kamarádům ze západních zemí, dukům, nevyučeným hajným, koženým, babišům, bakalům a jiným. Akce v 89-tém byla už lépe připravena a tak se povedla natolik dobře, že současní vlastníci ČEZka nevycházejí z údivu, jak to bylo najednou prosté, jednoduché a elegantní. A nejen v ČEZku, ale i ve všech ostatních státech východní Evropy. Nyní po vybudování "demokracie" zbývá poslední. Východní manšaft vyzbrojit, vycvičit a vrhnout proti poslední vzdorující baště - Rusku. Až se ti hloupí Slované konečně vzájemně vymlátí, bude cíl, k němuž lidstvo po staletí směřuje konečně naplněn. In God We Trust. Gott mit uns.

  • Palpav napsal:

   Švejku, vystihls to zcela přesně.

  • Jaris napsal:

   Svejku, zrovna jsem to chtela napsat. Loupez rodinneho stribra se konala o 20 let pozdeji. Rok 68 a 89 sdilel naprosto stejne nadseni v lepsi casy. Vysledek? Slava, je tu demokracie (jak se to vezme aneb lhat se muze doaleluja)) avsak je vedlejsi, Ceske republice nic nepatri. Hlavne ta myslenka demokracie jednoho osvezi a dusevne posilni. Ten pocit musi rozehrat kazdeho u srdce, sotva po ranu protre oci.

   • benmil napsal:

    Kontrarevoluce tady byla jak vyšitá. Politická pluralita, zrušení cenzury, zpochybnění dogmat leninského marxismu ohledně vlastnictví výrobních prostředků, obnovování organizací usvědčených za svého "buržoazního" charakteru, zpochybňování úlohy SSSR, jako vůdce světového proletariátu, zpochybňování vedoucí úlohy strany, revize dějin, zejména nejnovějších. Jen blbeček Dubček v tom kontrarevoluci neviděl. Jen blbeček Dubček byl překvapen, když přišli.

    A vůbec, jak k tomu přišlo, že skalní bolševik nasávající stalinismus místo mateřského mléka přes noc prohlédl a začal zastávat pluralitu a tržní hospodářství?

  • Marie napsal:

   Moje rec, kamarade! Nebyt toho, ze nas tehdy Sovetsky svaz udrzel, tak jsme veskere to svinstvo dnesni zazili o 20 let drive a dnes uz mozna byli posmrti!!!
   Takze ja dnesek slavim a dekuji. A stejne tak dekuji Putinovi, ze tu valku brzdi jak muze, ikdyz vi, ze k ni nakonec dojde.

  • Romana napsal:

   NE, NE , NE!!!! At jsme v minulosti podělali cokoliv tejdě si musíme říkat jedině: IN GOD, PUTIN and OURSELVES WE TRUST!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • JJ49 napsal:

   Pane Šveku, snažil jsem se ten žvást (článek) přečíst do konce, ale nechci si rozkopnout svůj počítač, takže jsem to nedočetl. Připadá mi to jakoby to psal Jiří Just o nynější Ukrajině!
   Za váš názor díky! Plně se s ním ztotožňuji!
   Dalo by se toho samozřejmě napsat daleko více, ale proč vlastně, když důsledky tzv. Lednového pléna může každý vidět dnes na vlastní očí a na vlastní kůži poznat co se nám už tenkrát snažili podsunout pod hesly Sociailsmu s lidskou tváří!
   Vyznat se v tom všem ovšem může jen člověk, který jak se říká nesežere naservírovanou propagandu západu i s talířem, ale snaží se hledat i jiné prameny informací.
   Jedním z pramenů, který v současné době využívám já, je ruská kinematografie a ruské TV seriály (např. "Легавый"," Ленинград 46" a mnoho dalších na YouTube. Doporučuju!
   Ze získaných poznatků lze napsat doktorskou práci, takže do toho zabíhat nebudu, ale v krátkosti lze říci, že to co se nám nelíbilo u nás, se nelíbilo i mnoha slušným lidem v tehdejším Sovětském svazu! A i když tzv. Srpen nebyl plně prací Brežněva (viz např. vzpomínky Lubomíra Štrougala), přesto je dobré připomenout černé diamantové obchody brežněvovy dcery a jejího manžela, což je jen malý vzorek toho jak si tenkrát žila brežněvovská elita, která se snažila udržet svou moc demagogií promítnutou do oficiální propagandy, jíž byli dezorientování i vojáci a důstojníci Rudě armády, což vedlo k mnoha smutným excesům, prezentovaným západní propagandou jako normální "asiatské" metody rusů, jejichž inteligence je nesrovnatelná s tou naší západní evropskou! (čím asi gumujou mozky naším demokratickým bojovníkům za plné pytle židovských zlaťáků nyní, třeba v Afghanistanu?)
   Rozumný člověk ale snadno nahlédne, že oni nám tenkrát jeli na pomoc! Já jsem s těmi kluky mluvil. Přijeli ještě s výplatou v kapse, stáhli z nich montérky, navlékli je do uniformy a davaj na Pragu! Prage nužna pomošč! A oni bez řečí jeli, i když nevěděli jestli se vrátí, nevěděli do čeho jdou, čekali to nejhorší.
   A ať mi ten největší demokrat řekne co by dělal v kůži vojáka, kterému řekli jdeš pomáhat bratrskému lidu. A ejhle první co se mu přihodí je, že dostane cihlou do hlavy! Pro jedny je to potvrzení kontrarevoluce na "šestom prioritětě"- jak říká Pjakin, a pro druhé je to silové potlačení těch nejčistších úmyslů "Pražského jara", hrubé potlačení myšlenek "socialismu s lidskou tváří" atd.atd. Ó jaká to krása pro západní propagandu jak rozdělit ty kteří se snaží nastolit pořádek v Kremlu a ty kteří se snaží o totéž v Praze! Jak je to snadné nasadit psí hlavu jedněm tak druhým, jak je to sndné narýsovat rozdělující čáru mezi oběma, jedni jsou "rusáci" a druzí "bojovníci za svobodu"!
   Paráda! A blbec tomu věří dodneška! (Dobrý den paní Procházková)

 2. Calembredaine napsal:

  Můj dopis který jsem dnes zaslal mejlem České televizi:

  Zdravím,

  dnes jsem si přečetl že budete vysílat nějaký dokument o srpnu 68 prý "ruskýma očima". Měl jsem za to že jde o ten dokument co na něj nasazoval náš tisk a masmédia vysílaný současnou ruskou televizí a nyní jsem zjistil že tomu tak není, že je to něco zmanipulovaného současnou siopropagandou.
  Bylo by lépe, kdyby jste odvysílali dokument, který u nás nebyl za siobolševiků nikdy odvysílán! Tam jedině je skutečná pravda o 21. srpnu 68, kdo doopravdy celý to "pražský jaro" zinscenoval a proč musela VS zasáhnout a tento neblahý vývoj včas zastavit. Je to podáno v širších souvislostech už od tzv. Velkého října ba i dříve! Od únorového převratu v Rusku 1917. Dokument neopomíjí další události s tím spojené i v samotném roce 68, jako bylo sionistické spiknutí vedoucí ke svržení generála de Gaulle ve Francii.
  Události u nás jsou líčeny cirka od času 01:13:00! Uvádí se tam situace u nás v roce 68, kdo se ujal moci, za čí peníze - viz dnešní různé ty "barevné revoluce" a "majdány" - známe, ne? A kam by to bývalo vedlo a co udělali tito lumeni po příchodu vojsk VS - jak zanechali své zmanipulované ovečky osudu a sami v autech s označením cizích diplomatů ke svým chlebodárcům na Západ.

  Toto nadabujte a odvysílejte! Bude to premiéra, páč husákovský režim prolezlý kryptosionisty si neodvážil tuto holou pravdu odvysílat v Československé televizi!

  https://www.youtube.com/watch?v=x_z4z2x3ts0

 3. ignác napsal:

  Jsem hrozně zvědav, až muslimské paramilitarání bandy začnou za nějakých pěl let ničit Evropu, jestli se naděje Evropy nebudou náhodou upínat k Rusku poté, co USA opouští vojensky jížní nástupní směr pro islámistické hordy, které si krásně vycvičila a které infiltruje do Evropy. Rusové nejsou stupidní a nevstoupí dvakrát do stejné řeky, jak ostatně řekl Putin Merkelové. "To je váš bussinnes". Na Rusy si vždy všichni vzpomenou, když potřebují zachránit, když mají ale tuto pomoc opětovat, tak je najednou raději nikdo nezná. Rusové už si s námi historicky ruce spálili, takže pán Bůh s námi. Nezbyde než připravit na džihádisticko-evropskou řež vlastními silami.

  • weissbach napsal:

   "Jsem hrozně zvědav, až muslimské paramilitarání bandy začnou za nějakých pěl let ničit Evropu."

   Kdyby to bylo téma k smíchu tak jste mě rozesmál...
   Za jakýchpak pět let? Už se to děje, jen se o tom nesmí informovat. Při tempu jakým Bilderberg odstartoval imigraci a islamizaci, se budeme divit u nás do roka a do dne, na západ od nás už se diví a to je teprve začátek. Pokud nevyjdou lidé do ulic po statisících a milionech a budou pořád hrát tu sebevražednou hru s politicky korektní autogenocidou prostřednictvím EU lokajských partají, je po evropských národech veta.

  • Romana napsal:

   Rusové nám nepřjdou s džihádem pomoci, budou se na to dívat do té doby dokud se ti středověcí bojovníci nepřevalí přes nás k jejich hranicím. Pak teprve Rusové vystoupí podruhé ze svých hranic, aby zachránili to tele Evropu. A budou je hnát jako Hitlera . Pak si nechaji to co bylo kdysi socialismem, zbytek bude sharija. Děkujme Bohu, že jsme Slovani i když debilní. Budeme pod ně totiž pak na věky spadat a konečně slovy klasika budeme opřeni o mohutné ruské dubisko. A konečně bude na světě klid a mír. Očekávejme v průběhu 25 příštích let.

   • daemon0234 napsal:

    Tak ak sa to stane, najlepšie sa bude zastaviť tam, kde sa mali zastavit v roku 1945. Pri Atlantickom oceáne. Mali by sme Európsku úniu od roku 1945 a Amerika by bola ako baránok a držala by hubu.

 4. pražská vlaštovka napsal:

  Švejk uhodil hřebík přímo na hlavičku..
  není k tomu ,co dodat!
  jituš

 5. Milan napsal:

  Ak by k udalostiam v roku 1968 u nás nedošlo,tak by sme tu tento bordel mali už od tej doby a za to,že sme mohli prežiť úplne bezstarostných i keď nie úplne ideálnych ďalších 20 rokov vďačíme VZ na čele zo ZSSR,ktorý žiaľ už nie je a tiež sa ho snažia úplne rozdrobiť,len aby sa západ dostal k ich prírodným surovinám,ktoré sú v tejto dobe už strategické a pre chod Zeme sú tieto suroviny nevyhnutné !!! A ešte by ma tak zaujímalo,prečo stál Dubček v nov.89 na tribúne vedľa Havla,ak mu išlo iba o socializmus z ževraj ľudskou tvárou,veď najvyšším komunistickým funkcionárom bol Havel úplne čitateľný,vedeli kto to je a čo chce,veľmi dobre vedeli ako si užíva svojho tzv. disentu z ktorého sa nakoniec vykľul iba veľký podvod a veľká lož a ak by to komunisti fakt chceli,tak by sa ho zbavili ani by o ňom nik a nikdy nevedel - to bola tá totalita,že a Dubček naivko to nepochopil,ale sme to pochopili už pri voľbe prezidenta ČSFR prvého po Gustavovi Husákovi už v tomto bordeli,len Dubček to nepochopil,že,takže aká to bola ikona tzv. socializmu z ľudskou tvárou asi žiadna,bol to iba naivko a nástroj tých,čo to tu zrežírovali a tých čo túžili po väčšom mamone,lebo iba o tom to celé je ?!!!

 6. Calembredaine napsal:

  Vrátil se nám náš známý kretén a hovad Bogus Samstagstein, s fungl novým pseudofilosofickým nickem! A začal si hrát na chytráka. Jenže pohořel už v prvním pokuse:)))

  • Calembredaine napsal:

   Zmrdák si teď říká "bůh určený (k) mučení lidí " Najít a zabít tu svini je třeba! A před popravou mučit, mučit, mučit! esi to má famílii, zabít přednostně! Před zraky toho zmrda!

 7. Jan Jinsky napsal:

  Asi nebude překvapením, že s většinou komentářů nesouhlasím. S článkem se dá v mnohém souhlasit, ale komentáře jsou ve stylu "Dobře už bylo"
  Sice v zasmrádlém socialismu, kde se trestalo za názor, ekonomika šla ke dnu atd - ale bylo fajn, plánovaně a na prvního Máje se mávalo. Ještě, že už to šlo k čertu.

  • Calembredaine napsal:

   Teď se teprv trestá za názor, hHonzkyku, tenkrát se za něj jen nechválilo a nepovyšovalo. Mě taky takový hovado jedno bolšánský kvákalo, že hajlovat na PéVéeSce se prej nesmí a kdesi cosi!! Já ho chtěl po plyšový komedii pověsit, a on měl zastánce i U jelena! Vidiš! Seděli jsme tam a plánovali, kolik bolšánů pobije a já vzpomínal na major Gábu - toho kontráše. A najednou jeden vousáč u stolu řek: "Na toho prosím nesahejte! Já mu dělal na vojně šoféra - tay jsem soužil v Planý u tachova - a to byl dobrej chlap! Já mu pomáhal v lese sbírat houby!". Tak se pak neposer z toho ...

   • Calembredaine napsal:

    oprava: sloužil - v Planý u Mariánských lázní - sorry (ale bylo to blíž do Tachova, navzdory názvu).

  • majki napsal:

   Pane vy tu akorát melete soudobé fráze. O ekonomice nevíte lautr nic.
   1) Náše zadlužení nečinilo 2 biliony Kč - dnes ano.
   2) Školství zdarma, na velmi kvalitní úrovni
   3) Lidé četli vzdělávali se.
   4) Zdravotnictví standart, ale v celku slušný a zcela zdarma!
   5) Zemědělství - absolutní soběstačnost ve všem! Model družstev, i když měl své nedostatky od nás přebíral i západ!
   6) Průmysl - osobní zkušenost: pracoval jsem v národním podniku DESTA Děčín. Pro vaši informaci vyváželi jsme téměř pouze na západ - Francie, Španělsko, Brazíli, NSR, Itálie ! Podnik si vydělal a jako stovky dalších táhl ekonomiku téhle země!
   7) Ano dneska se může cestovat ven, ale to už měli bolševici připravené k vydání. Dokonce mělo být nějaké kapesné. Soukromé živnosti také začali fungovat s tím malým rozdílem že vás podržel stát...

   Takže kromě vašich politruckých keců alespoň vypusťte občas něco konstruktivního! Já už ty Vaše blbé plky sleduju delší dobu a dnes už jsem to opravdu nevydržel. Nevím prokoho pracujete anebo co jste zač, ale typoval bych to na bývalého stranického kádra. Hezký den.

 8. martin bareš napsal:

  také jsem dospěl ke stejnému názoru jako Švejk, vlaštovka a spol.

  Pamatuji ten den jako dnes. Byl jsem mladý a hloupý, proč to neříct. Máma brečela, že je válka, bylo 5 ráno, vyšel nebo vyběhl jsem na ulici. Náměstím projížděly tanky.
  Někdo z lešení radnice, která pod ním byla, začal na tanky házet podlážky. Odpovědí byla dávka ze samopalu.
  Později jeden tank přerazil sloup podloubí na náměstí. Řidič asi zazmatkoval, tank se otočil a z kokpitu jiný pokropil náměstí dávkou. Praštil jsem sebou na zem na radniční schody. Pak jsme si všimli chlapíka, ležel před námi, měl průstřel břicha, krvácel, někam jsme ho odtáhli.. Atd. Tak to bylo v Liberci.
  Druhý den jsem se zbalil, vzal jsem batoh, že uteču. Rodiče brečeli, brácha koukal hloupě.
  Zastavil jsem se v Kaplicích dalšího dne. Praze jsem se vyhnul. V těch Kaplicích jsem začal brečet já. Lidi odcházeli a já ze zěmě odejít nechtěl, prostě to nešlo. Tak jsem se tři dny vracel domů.

  Dnes je to jinak.

  Paní Procházková je intelektuálka, která má "Pražské jaro" za vlastní". Já ne. Intelektuálové nikdy nic nedokáží. Jen svoji prezentaci slovem či písmem umí.

  Paní Procházková, já jsem také četl knihy Vašeho otce, i jeho postřehy - o tom jak lidé nemají čisté boty. Takové ty "Literární noviny".

  Dneska snad ty čisté boty mají????

  Vnímám tu dobu jinak. Ale nedám se do vykládání, je to ve mně a ne v nějakých úvahách.
  Byla ta doba komplikovaná a zaplaťpánbůh za tu invazi. Oddálila smrt našeho národa o nějaké desetiletí.

  Já budu mít na co vzpomínat. A umřu s čistým svědomím. Že jsem po převratu, kterému jsem pomáhal, prozřel, dnešnímu popřevratovému zlu se postavil i když mne moje okolí má za blba a svou chybu jsem si férově odpracoval a odpracovávám a že vidím "Pražské jaro" s odstupem a reálně.
  Možná sen, utopický. V našem světě. Nic víc. Jsou horší věci.

  Ale úctu k mrtvým z té doby mám, i k tomu chlapíkovi, kterého jsme odtáhli a stejně asi za tři týdny zemřel.

  Bye, bye pražský intelektuální světe.

  • Calembredaine napsal:

   Babička ďála v poživatině a tam byl takovej rámus že netušila co se venku děje. Pozdějci mi řkala jen tohle: "Pamatuj, hošíčku - tam byli takvý zmetkové paličatý jako seš ty! A hlavou nikdo ještě zeď neprorazil! A taky takový fouňové jako Pepik nahoře (babičin synovec byl velkej antikomouš, vlásenkář, co hrál v rockový kapele a kvůli hubě přišel o flek tramvajáka a pak ho sundali kvůli chlastu i z bagru, kam se přemístitl) - fuflici co nic nezažili tam házeli na Rusy trámy z lešení!! Voni nás přišli vosvobodit v 45 a tady tihle fuflici co je chovali po válce na klíně jako našeho Pepika se jim te´d takhle odvděčovali! Nikoho nelituju, kdo tam zůstal - nikoho":

   • Calembredaine napsal:

    Voni bydleli v jedný vile po Němcích a Pepik bydlel v bytě nad ní, proto to sousloví "Pepik nahoře"! Sorry ...

   • Calembredaine napsal:

    Jinak ještě jen dodám, že poživatina se říkalo fabrice na bonbóny LIPO. Babička byla jinak z venkovský kulacký famílie, ale husitský! Její otec byl za 1. republiky četníkem a spoluzakládal na Sychrovsku Čsl. církev husitskou, babička vlastila grunt o pár kravách a bramborovým poli s kouskem lesa a loukou. Po válce u ní měl štáb ruský generál Pankov se svou divizí. Byla Rusofilní, její bratr - legionář padl a je pohřben v Jekatěrinburgu - tvrdila vědma. Totiž to mi babička vprávěla, že mluvili s jeho duchem a ona se ptala "Kde jsi?" a On jejími hypnotickými ústy odpověděl "V Je-ka-tě rin- bur-gu!". Jinak se o něm nic neví. Byla antikomunistka, zejména poté co přišla v 53 o úspory při měnový reformě. Moc peněz. Táta ale od ní už předtím dostal na auto - Forda Anglii. Jen on a dr. Augystýn z horních kasáren měli z vojáků v Liberci vlastní auto, ty vole! Táta totiž ještě dělal fotky pro celej útvar, takže si uměl přivydělat.
    Jo a babička byla masarykovec, ale neměla ráda Beneše. Říkávala, že pro "tatička" TGM plakali, ale Benešovi se smáli, že furt tvrdil, že "má ještě jeden plán", ale nakonec se ukázalo, že to byl aeroplán!:)))

    • Justass napsal:

     Francouzu -( jsem Moravák) začínáš se mi poslední dobou líbit. I ta tvoje diskuze s Robem, včera, či předevčítem - byla dobrá, fakt.
     Jen tě nesmí chytat už ten amok. Pak mi připadáš jako Jekyll a Hyde. :-)

     • Robo napsal:

      I mne a považujem to za malý zázrak. . :-)

     • Calembredaine napsal:

      Tak abych to dovyprávěl: moje babička byla to čemu se říká "unitářka". Ona věřila v "něco silnějšího než je člověk", ale zmrtvýchvstání Krista nebo neposvrněné početí Panenky Mariee považovala za "pohádky". Víš na dětství vzpomínala nerada, bylo jich 5 dětí doma, ona byla prostřední a odnesla to za všechny. 2 byli bratři, jeden se narodil až po válce, už za republiky, ten rvní byl starší a byl to spratek co si nedal nic líbit od mámy (mojí prababičky). Nejstarší vůbec byla dcera, kterou milovala Vokráčková praprababička, nejmladší byla ještě batole a babička jí musela tahat a starat se o ní, když jejich máma (prababička) dělala s čeledí na poli. Pradědu povolali na vojnu do Uher k Židovi Rosenkrantzovi. On byl jeho ordonanc. Neměl na něj špatný vzpomínky. Pak si střelil do prstu u nohy, aby nemusel do marškupačky a vrátil se domů - v tý době si postavili novej barák na gruntu. Babička musela do školy chodit pěšky 8 kilometrů v hlubokých závějích, páč autobusovou linku zavedli až ve 24 roce a máma by jí stejně na autobus nedala - byla lakomější než Židi co s nima kšeftovala - dodávala jim mlíko a máslo, brambory a ovoce do kšeftu v Turnově. Vše syslovala aby prej měla holkám na věno! Za prachy na váaným vkladě koupila holkám po válce dva domy v Liberci - po Němcích. Krásný vily! V jedný jsem vyrostl a v kanapi našel ty nacistcký poklady co mě formovaly v dětství a vlastně dodnes (takže žádný Hyde). To táta zažil právě na gruntu u svý babičky /prababičky) příchod ruský armády a stal se naopak celoživotním rusofilem a po vzor svého kamaráda letce vstoupil do armády. Tátu ale k letectvu nevzali tak studoval dělostřelecký učiliště v Martině. Tehdy Turčanskom Svetom Martine. Pak se mu podařilo získat flek doma v Liberci a tam byl až do roku 1970, kdy mu zrušili členství v partaji a zastavilil služební postup. Proto šel dělat zástupce velitele skladu v Hajništi u Frýdlantu.
      S matkou se rozvedli když mi bylo 14 let a končil jsem základku. Mě nechali u otce, který ale sloužil mimo Liberec a já měl byt jen pro sebe! Byla to krásná doba, plná divokých a zběsilých tahů! Proto jsem samorost a dělám si co baví mě a taky podle nálady. Už od dětství jsem se věnoval dějinám a vybíral si to co baví mě a ne co se ppžadovalo oficiálně! Odmítal jsem nechat se formovat nějakými autoritami a režimem, jedno jakým. A to mi taky zůstalo. A k tomu logická vzpoura proti otci, taže jsem hodně propagoval fašismus, Hitlera, Mussoliniho a můj idol byl i Karl-Heinz Hoffmann! Táta to odsuzoval, ale pozdějc v důcodu, už za tohlodle režimu zunal, že Hitler měl pravdu s těma kapitaistama, ale nezapoměl vždy dodat: "Neměl se pouštět do Ruska. To byla chyba!".

   • Romana napsal:

    Bylo mi 8 a byli jsme na chatě na Vysočině, pamatuju letadla a ve městě tanky, máma brečela, aby dědu nepověsili neb za Stalina vrátil obecnímu předsedovi KSČ stranickou knížku což jsem já měla po zbytek mládí v kádrovém posudku. Navzdory tomu jsem, vystudovala a i vycestovala. Stále mi to bylo málo a socialismus jsem proklínala a Ameriku zbožňovala navzdory tomu, že právě civilizovala napalmem Vietnam. Můj děda tehdy říkával větu , na kterou nikdy nezapomenu a denně na ni vzpomínám: "Ty se toho možná dožiješ, já už ne, ale pamatuj si, že to co přijde po socialismu se ti nebude líbit, ty nevíš co to je být bez práce jako za První republiky, pamatuj si to". A tak dnes když jdu na hřbitov mu říkám, že měl pravdu. To co je tady ted se mi vůbec, ale vůbec nelíbí. A k Rusům necítím žádnou nenávist, jsem Slovanka jako oni a kdyby nebyl rok 1945 a jejich osvobození nejsme tady nikdo.

    • Calembredaine napsal:

     To mi připomělo mýho dědu kterýho jsem nevzpomenul. Proč? Zemřel když mi ještě nebyly ani 2 roky a tak ho znám jen z vyprávění. On se narodil v roce 1905 v malé podhorské chaloupce na Železnobodsku chudé sklářce jako nemanželský. Jeho otec podle křestního listu byl sudetský Němec. Děda úspěšně absolvoval Učitelský institut a po válce začal učit ve smíšené česko-německé škole. Když poznal babičku a vzali se, učil ve Weigsdorfu na Frýdlantsku. Byl aktivním členem sociální demokracie. 15. března 1939 přjeli Němci a babička vzpomíná, že "takový ten motór s vozítkem a taovým trojúhelníkem" (motorka se sajtkárou a namontvaným kulometem MG34) zastavil u nich u školy a vojáček se ptal na cestu na Reichenberg (Liberec). Byla plejskanice, déšť se sněhem a vítr a on měl na sobě takovje ja říkala "letní kacafráček", tak ho pozvla dál, na horkej čaj, kterej pávě dělala. Krátce nato se museli stěhovat - dědovi nová republika přidělila místo u Turnova, nedleko nových hranic. Tam učll celou válku. Po únoru se neělo nic, nikdo ho nevyzval aby přestoupil i když socdem sloučili s KSČ. Takže mu členství zaniklo tak nějak samo od sebe. A učit kvůli tomu rohodně nepřestal. V 50. oce se stěhovali do Liberce a tam se stal dokonce i jako bezpartijní ředitelem školy v Pavlovicích! Pak ale byl s tátou v roce 58 na filmu Mzda strachu. Ráno prý nevsta a jen cosi mumlal "už jedou, už jedou!", prý křičel. Byl celý pomatený a dezorienotvaný. A nelepšilo se to. Líkař zjistil že proděal mrtvici. Musel se vzdát funkce ředitele a až do důchodu v roce 65 pak učil na nižším stupni jednoduché přeměty. Zemřel v lisotopadu 68 po dalším záchvatu mrtvice.
     Babička říkala, že celej život vzpomínal na setkání s prezidentem Novotným který mu podal rurku!

     • Calembredaine napsal:

      Ještě jen dodám: dík Němcům znám svůj rodokmen do 18. století! Děda totiž aby moh za Protektorátu učit, musel doložit árijský původ svůj i své manželky zpětně 150 let dozadu! Proto měl doma kopie a výpisy rodných listů z matrik jak ze své strany, tak ze strany mojí babičky .... ale šlo většinou o chalupníky, domkáře a skláře, bohatá byla až matka mojí babičky, páč zbohatla na kšeftech s ždáckejma keťasama za Světový války a jak babička říkala, ty peníze byly prokletím naší rodiny a nikomu štěstí nepřinesly ... nejmíň těm Židákům. Babička říkala, že pro ně i brečela, když je viděla pak stát s kufrma na turnovským náměstí, jak s dalšíma čekali na odvoz - netušili ještě kam ...

  • Karel Vázler napsal:

   Vaše vyprávění mne dojalo, protože jsem zažil úplně stejnou věc a měl úplně stejné pocity, a mám dodnes.

 9. Justass napsal:

  souhlasím se Švejkem a ostatními , mimo J.J. Toho jsem speciálně hledal, jaksi abych omylem nesouhlasil i s ním. To co zde píšete jsem mu už totiž "vysvětloval" společně s jeho kamaraden Bogušem už před nějakým půl rokem. Z jejich starny jsem s ovšem setkal s urážkami a opovržením, když jsem tvrdil, že nešlo o okupaci, ale bratrskou pomoc, páč bychom tady tu žumpu měli už o čtvrtstoletí dřív.
  On prostě zůstane hloupým trollem a šašem tohoto webu asi napořád.

  • Jan Jinsky napsal:

   Justassi, já tě neurážím. Ale okupace to byla, o tom žádná. To není urážka, to je konstatování faktu. Koukni na to, jak mně tituluješ sám, než si budeš stěžovat na urážky.
   Pokud se vám rok 68 líbil, pak uspořádejte sbírku a postavte sochu Vasilovi Bilakovi - třeba ze zlata.

  • Calembredaine napsal:

   Znovu upozorňuju na link důležitý v boji s jinskysmem-bogusismem, kde je zevrubně popsáno KDO a JAK řídil skutečně tzv. procesy 50 let! – http://www.czechfreepress.cz/tema-tydne/politicke-procesy-padesatych-let.html

   • Justass napsal:

    Přesně tak Francouzu. Stejně tak VŘSR a pozdější čistky v SSSR. Vrcholové vedení SSSR bylo složeno z 90% z Židů - až tomu udělal šlus Stalin a začal židobolševiky tvrdě potírat - čímž Rusko coby baštu slovanstva a trn v oku jmenovaných zachránil od nejhoršího. Tehdy, alespoň prozatím - teď se pokoušejí znovu - ale máme tady naštěstí Putina.

    • Calembredaine napsal:

     Pan Komrska shrnul své historické bádání těmito slovy:

     "Pravdivé hodnocení této části 20. století musí začít u bolševické revoluce v roce 1917, musí se odkrýt pravda o jejím financování, musí dojít k přehodnocení role jejích vůdců Lenina a Trockého a jejich vazbách na sionistické finančnické elity. Musí se konečně konstatovat, že vedení tehdejšího revolučního Ruska bylo zcela židovské - sionistické, k postupné změně došlo až pod Stalinem. Musí se rovněž vzít na vědomí, že ani po porážce a emigraci Trockého, ani po procesech s „trockistickými zrádci“, nebyla jejich utajená organizace zcela zlikvidována, i když prošla mnohými změnami, zejména se v této antistalinské organizaci objevují i nežidé. Její pozice posílila za války a zřejmě chtěla a měla již v roce 1945 svrhnout Stalina a převzít moc. Myslím, že s tím počítali na Jaltě Roosevelt a Churchil, když odsouhlasili poválečnou sovětskou sféru vlivu. Samozřejmě je třeba vzít na vědomí, že tato organizace byla již od svého vzniku a je až dodnes ve službách finančních elit - nadnárodního kapitálu. Když toto pochopím a uznám, nutně musím změnit pohled na většinu politických i historických událostí 20. století.

     A samozřejmě je třeba vzít na vědomí, že po „odhalení“ tak zvané protistranické skupiny v SSSR v roce 1957 převzal nad SSSR kontrolu nadnárodní kapitál – finanční elity, což potvrzuje vývoj v SSSR od roku 1957 až k jeho likvidaci Gorbačovem.

     Nevím, jestli tuto kontrolu nad Ruskem nadnárodní kapitál neztratil po zásahu Putina proti Jelcinem trpěnému masovému rozkrádání majetku Ruska chamtivými židovskými oligarchy ve službách finančních elit. "

    • Romana napsal:

     Stalin i Putin mají jedno společné - jsou to čemu se u Praslovanů říkalo " Žrec" číli zasvěcený znalec starých véd. Znamená to vládnout mnohem více jako 5%ˇšedé kůry mozkové , je to pradávné umění předvídat, dá se to z véd naučit. U Praslovanů, kteří byli nejstarším a nejpočetnějším indoevropským národem to uměli starší zasvěcení.

 10. Thermidor napsal:

  @Calembredaine: "15. března 1939 přjeli Němci a babička vzpomíná, že „takový ten motór s vozítkem a taovým trojúhelníkem“ (motorka se sajtkárou a namontvaným kulometem MG34) zastavil u nich u školy a vojáček se ptal na cestu na Reichenberg (Liberec). Byla plejskanice, déšť se sněhem a vítr a on měl na sobě takovje ja říkala „letní kacafráček“, tak ho pozvla dál, na horkej čaj, kterej pávě dělala. Krátce nato se museli stěhovat – dědovi nová republika přidělila místo u Turnova, nedleko nových hranic.:

  1. Liberec (Reichenberg) byl od 1. října 1938 hlavním městem takzvané Reichsgaue "Sudetengau" do níž patřila i Višňová u Frýdlantu (Weigsdorf). Byly tudíž obsazeny německými okupanty již v říjnu 1938 a ne 15. března 1939. Že v českém textu a v českém blogu jsou používány německé názvy českých obcí a měst mluví samo za sebe.

  2. "Nová republika" existovala od 1. října 1938 do 15. března 1939.

  Tak zvaný "Ahnennachweiss" lidově "Ahnenpass", byl povinný nikoliv jen pro učitele, ale pro všechny obyvatele t.zv. "Protektorátu Böhmen und Mähren", protože byli od 15. března 1939, občany "III. Říše" a podléhali tudíž t.zv. "Norimberským rasovým zákonům" z roku 1935. Vyšetřování původu bylo vedeno do třetího kolena. V rámci akce bylo antrophometricky vyměřeno 90 % školou poviných dětí v "Protekorátu". Za jakým ůčelem se lze dočíst v knize Borise Čelovského: "So oder so" s. 305, (Sfinga, Ostrava, 1995). Lidické a Ležácké děti byly předvojem.

  Únor 1948, stejně jako srpen 1968, jsou následky 29. září 1938, to jest Mnichova, a nic jiného.

  "To kalné ráno 15. března a milovaná vlast k níž se náhle leckdo nezná!"
  (S.K. Neumann)

  • Calembredaine napsal:

   Máš recht, ve Weigsdorfu začal děda učit až po válce, protože táta (ročník 33) vzpomínal že tam měli opřenou o školu loďku - teda protože Smědá se občas rozvodnila. Však můj děda byl autorem českýho názvu Višňová:) Ten voják se ptal na cestu na Turnov (od Reichenbergu přijel), tudíž to bylo ještě ve starý škole v Pěnčíně, kde učil předtím. Dík za upzoronění!

   O tý povinnosti pro všechny obyvatele jsem nic netušil, jsem ročník 66, měl jsem za to, že děda to musel jako státní zaměstnanec shovávat (měl ty výpisy z r. l. stále v šuplíku u pracovního stolu, stůl po něm zdědil táta i se všema dokladma.

  • weissbach napsal:

   "Únor 1948, stejně jako srpen 1968, jsou následky 29. září 1938, to jest Mnichova, a nic jiného."

   Vidím to podobně.

   • Calembredaine napsal:

    Jenomže Mnichov 38 je jenom důsledek listopadu a prosince 1918! - http://www.protiprudu.org/leon-degrelle-ceska-nenasytnost/

    • Calembredaine napsal:

     Pád zednářů ve střední Evropě! Rok 68 byl pouze neúspěšným pokusem o návrat ..., který nastal až s Hejvlem v krátkých kaťatech! - https://www.youtube.com/watch?v=B-oTS2XulNU

    • weissbach napsal:

     A Versailleské konference 1918, kromě jiného.

     • weissbach napsal:

      Tam byla zaseta semena II. světové války. A to záměrně.

     • Calembredaine napsal:

      Byla to lumpárna, ta Versailles. Je zajímavý číst si dokumenty ze sjezdu sionistů v roce tuším 1897, kde Herzl, zakladatel, říká, že válka mezi gojímskými velmocemi je nevyhnutelná dříve či později a my (jako sionisté) musíme být připraveni že až skončí, bude mírová konference podobná té Vídeňské z roku 1815 a z té musíme vytěžit maximum! A vytěžili:) Jen bylo potřeba eliminovat Rusko, aby se zas nestalo rozhodující silou na tý konferenci jako v rom zmíněným roce 1815. Tentkokrát se jim ho tím pučem v roce 1917 podařilo totálně vyšachovat ze hry ...

 11. skazde napsal:

  husák komunisté jsou ...

 12. Calembredaine napsal:

  Jo a ještě k starším vyprávěním - tady jsem našel fotku komdiva, generála Pankova u prababičky na statku. Měl by to být ten nenápadný pán s hůlčičkou! V civili profesor Charkovské univerzity. Takhle prý chodil, protože se bál snajperů! Květen 45, Čičava u Sychrova - http://www.imagebam.com/image/7812d6430768293

 13. martin bareš napsal:

  calemb.: tak ty jsi tady z našeho kouta.

  navíc koukám, že se tady rozproudila diskuze pamětníků a lidí kteří citují své příbuzné pamětníky.

  Dobré, dobré.

 14. martin bareš napsal:

  s tebou se calembredaine musím sejít.
  Sice jsme každej na úplně opačným konci názorově, ale to je dobře.
  Už se na to těším.

  Zmiňuješ tam hodpodu U jelena.
  Naproti ní je židovskej hřbitov. A já si pamatuju jednoho "disidenta", snad se jmenoval Matoušek, kterej se hrozně o ten hřbitov bral. Byl až hysterickej a těžko přijatelnej ve svý nenávisti.
  Nejsem si jistej, co mu na tom hřbitově vadilo - možná někdo hanobil nějaké náhrobky, možná mu vadilo to, že tam židi spěji v klidu místo aby je stát vynášel za jejich lumpárny do nebes.
  Jednak tenhle disident snad špatně po převratu skončil a je po něm, jednak si židi - místní židovská obec na antikomunismu přihřála polívčičku.
  Uspořádala totiž nedávno výstavu o židech v letech 19.. (teď nevím, kdy byla vypálena židovská synagoga - Křišťálová noc) až do roku 1989 (!) - aby se jako ukázalo, jak se židáčkům za socialismu ubližovalo.
  nevíš o tom a tom chíápkovi, kterýho zmiňuju něco více?

  Já totiž na akce pořádaný radnicí, jakoukoliv místní oficiální kulturu a akce pořádané organizacema - viz ta židovská obec, který jsou radnici u zadku zásadně nechodím.

  • Calembredaine napsal:

   S Rendou jsem se hádal dost. Já tehny po tom průseru na vojně musel podepsat spolupráci. Šel jsem si pro pas abych moh do Maďarska pro plísňáče (to byla taková móda) a baba mě vyvolala z fronty že na mě čekaj v jiný kanceláři. Pas mi tam dal jeden kapitán StB výměnou za podpis, že souhlasím s tím, že sem tam budu k dispozici, páč jinak prej se mnou zatočí, páč mi nevěří že jsem na hlavu, když dělám ve Skloexportu. No já šel k Jelenovi a povídám to rendovi a ten že ho zná - toho kapitána, že se mu musel taky hlásit. A ať to klidně podepíšu, že mi dá instrkce co mám říkat a na co se ptát! A tak jsem asi půl roku dělal poslíčka vkazů - renda mi třeba řektohle: "Naznač že jsem u stolu řek, že nejsme proti socialsimu, ale chceme jednat s mocí". A kapitán mi na to v autě na schůzce řek" Nevěř mu ani slovo! To jsou hajzlové - do roka a dne by u nás byl zpátky kapitalsimus se vším všudy co bejalo před válkou!". apod. Pak jsem odešel z podniku a on mě nemoh najít. Po dvou měsících jsem si našel práci v LVZ a tehdny mi do schránky došlo pozvání na VB kvůli "podezření z příživnictví"- ale stálo tam že chtěj můj pas a doklad o vykonání vojny! To je divný - VB by chtěla přeci občanku! Tak jsem zavolal na uvedený tam číslo a vzal to ten kapitán:))) Tak mě našel. pak mi řek že mě někdo udal, ael že to udání ztopil a já si myslel - no jo, určitě" Chceš abych ti byl zavázanej! Pak přišel Plyš a byl konec. A co se nestalo - nedávno mi známej prozradl že mě opravdu udala moje sousedka a ten stebák to fkat ztopil! To sjou paradoxy, co? Jo a renda se oběsil na klice u sebe v bytě - tam na Ruprechtický naproti Lipu ...

   • Calembredaine napsal:

    Jinak jen snad dodám, že křišťálová noc byla zaviněná buzerantama, ne Židama - vyjímečně! Píše o tom ve své knize Boží náord pan Klimov. Stalo se to v listopadu 1938. Jeden židovský mladík v Paříži zabil německýho atašé von Ratha, zdegenerovanýho šechtice, co ho občas jebal do zadku! Normální mord mezi milencema, jenže se z toho udělal útok hebrejskýho radikála na činitele Třetí říše a byl průser! Lid se hněval a dostal volnou ruku a proto shořela ta liberecká a jiný synagogy v Rajchu!
    Ještě k Rendovi Matouškovi - tak po Plyši jsme dál sedávali sem tam U jelena a hádali se. On u nás zakládal socdem a furt amentoval, že je třeba vyhnat ze strany "levičáky". Já zas jako stoupenec Sládka jsem mu furt vysvětloval, proč byl Hitler lepší než Gottwald! Uváděl jsem mu jako příklad to, jak se Adolf vždy při setkání s maršálem předklonil při podání ruky, a jak provolával prezidetovi slávu před masami - v divadle i na shromážděních! Kdežto Gottwald neměl před Benešem žádnou úctu a jednal s ním skoro jako s podřízeným. A Renda nadával!:))) Byla to sranda a krásný časy ....

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!