Otevřený dopis premiérovi ČR o nesouhlasu s „Dunajskou jízdou“

i237Pane premiére, jako zástupci občanských iniciativ a hnutí se již řadu let pokoušíme navázat dialog s politickými představiteli ČR, neboť zastáváme názor, že politika je věcí veřejnou. Na rozdíl od vlád, které přicházejí a odcházejí jako herci, my občané zůstáváme. Nechceme však být jen platícím publikem cizí hry, a proto se ji snažíme usměrňovat prostředky, které nám ústava dovoluje a svědomí přikazuje.

Již v dobách, kdy Vy jste o roli premiéra pouze snil, jsme se snažili varovat Vaše předchůdce před zastaralým a nereálným viděním světa a apelovat na jejich odpovědnost za budoucnost naší země a bezpečnost života v ní. Protože však vnímáme provázanost událostí v celém světě, které směřují k novému přerozdělení sfér vlivu i za cenu velké války, vyjadřujeme se průběžně a s rostoucí naléhavostí i k zahraniční politice ČR. Myslíme si totiž, že i menší země mohou svým postojem a jednáním zabránit katastrofickým zvratům.

V archívech Úřadu vlády i obou komor Parlamentu naleznete například dokument z 11. 9. 2013 nazvaný ,,Výzva občanských iniciativ a hnutí k odpovědnosti politiků a medií vůči situaci v Sýrii“, který byl tehdejším politikům adresován jako reakce proti eskalaci hrůz v Sýrii. V této výzvě iniciativy a hnutí žádaly, aby se vláda ČR zasadila o vydání zákazu vývozu zbraní do míst konfliktů a vyzbrojování jakýchkoli opozičních uskupení a aby iniciovala zákaz přeletů vojenských letadel bombardujících civilní obyvatelstvo Sýrie. Podobně jako my se na své vlády obraceli občané z dalších států. O tom, jaký vliv měly tyto apely na zastavení ,,občanské války v Sýrii“, vypovídá dnešní stav a vlna migrantů do Evropy. Je to důsledek špatné práce, chybných rozhodnutí a také důkaz osobní zbabělosti mnoha tzv. profesionálů, jejichž odpovědnost za povražděné lidi z této planety lze kvalifikovat jako zločiny proti lidskosti a zločiny proti míru.

V archívu Úřadu vlády leží i dokument ze dne 11. 3. 2015 nazvaný „ Evropa potřebuje mírová opatření, ne vojenské hry“. Na ten jste, pane premiére, občanským iniciativám odpověděl 24. března 2015 pod j.č. 3890/2015-OPP. Jménem vlády jste nám tehdy sdělil, že řádně zvolený ukrajinský prezident neměl právo odmítnout asociační smlouvu mezi Ukrajinou a EU. Připomněl jste nám anexi Krymu, ale nevyjádřil jste se k vojenským operacím v Jugoslávii, Iráku atd. Opomenul jste odpovědnost evropských politiků za rozpoutání násilí na Majdanu, za politický puč a za vraždění civilních obyvatel na jihovýchodě Ukrajiny. Ani dnes nejste ochoten vnímat příčiny a následky.

Náš důrazný nesouhlas s březnovým průjezdem (2015) amerických vojenských kolon (tzv. Dragounské jízda) přes území ČR zůstal bez odezvy. Vaše vláda nejenže dovolila (bez hlasovaní Parlamentu ČR), aby se tato demonstrace vojenské síly Spojených států amerických na svrchovaném území České republiky uskutečnila, ale vyjadřovala, i Vašimi ústy, pane premiére, z průjezdu ozbrojených cizích jednotek potěšení. Tuto radost politických představitelů však nemalá část české veřejnosti nesdílela a vnímala průjezd vojenských kolon jako otevřenou provokaci, zastrašování silou a zpochybnění suverenity našeho státu.

V závěru dopisu s výše uvedeným číslem jednacím jste nám, pane premiére, jménem své vlády nicméně napsal, že:

,,… je nutné rozvíjet dialog o aktuálních otázkách české a zahraniční politiky. Soudím, že je potřebné vytvářet k tomu vhodné platformy, které umožní skutečné kompetentní hledání odpovědí na tyto složité otázky“.

Pane premiére,

je snad tímto dialogem a platformou další průjezd americké armády po našich dálnicích pod názvem „Danube Ride“ (Dunajská jízda) ve dnech 9. až 14. září roku 2015 přes naše území?

Má takto zvolená ,,vhodná“ platforma ospravedlnit 3 622 leteckých přeletů, kdy v přehledech předkládaných Ministerstvem obrany chybí u mnoha přeletů identifikátory a je otázkou, co průzkumná, dopravní letadla přepravují?

Pane premiére,

jak Vaší touze po dialogu odpovídá skutečnost, že program jednání vlády je znám teprve 24. 8.2015, ale jeho dodatek, ve kterém je bod č. 13 „Vyslovení souhlasu s průjezdy jednotek ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky v měsíci září 2015 čj. 1055/15 byl je zpracován 26. 8. 2015? Ministerstvo obrany na svých stránkách zprávu o Dunajské jízdě datuje 27. 8. 2015.

Kdy si, pane premiére, představujete uskutečnit dialog na toto téma s občanskými iniciativami, když vláda bude bod č. 13, tedy souhlas s průjezdem amerických vojenských jednotek, projednávat v pondělí 31. srpna? Do jaké pozice se dostává Parlament ČR, který má dle naší ústavy právo návrh vlády o průjezdu ozbrojených jiných států zrušit? Kolik času nám dáte, pane premiére, na svolání tiskových konferencí a nahlášení protestních demonstrací, když Dunajská jízda vjede na území ČR už 9. září?

Proč tedy mluvíte o nutnosti dialogu, když mu současně zabraňujete? Tím, že stavíte občanskou společnost před „hotovou věc“, navazujete na praktiky totalitního režimu. Vy a Vaše vláda rozhodujete o nás bez nás!

My, níže podepsaní zástupci občanských iniciativ protestujeme proti pokrytectví vlády a jejího předsedy, proti zabraňování veřejné debaty v tak podstatné věci, jakou je vstup cizích ozbrojených sil na území ČR.

Protestujeme proti využívání naší dálniční sítě k demonstraci vojenské síly, proti vnášení neklidu do již tak neklidné společnosti. Na plnění závazků k NATO, které byly přijaty bez občanů, využívejte odpovídajících neprovokujících prostředků a nezbytný přesun ozbrojených sil jiných států realizujete pomocí železničních sítí na tratích 180, 190, 220, 225, 240 a 470.

Protestujeme proti eskalaci válečných příprav a připojujeme se k prohlášení německých osobností „Válku, ne naším jménem!“ Ve spolupráci se slovenským hnutím „Zjednotení za mier“ uskutečníme mezinárodní konferenci „Hlasujeme pro mír“, na které budeme informovat občany, voliče, že nejsou bezbranní a že mají při obraně míru a demokracie oporu v platné ústavě. Všechny naše akce budeme medializovat a jejich výstupy zpřístupníme široké veřejnosti. Vojenská cvičení nejsou mírové prostředky, nechceme Evropský podzim.

Pane premiére,

žádáme Vás, abyste s obsahem tohoto dopisu seznámil členy vládního kabinetu okamžitě po jeho odevzdání na Úřadu vlády, které se uskuteční v pondělí 31. srpna v 10 hodin dopoledne. My se, v rámci dělby práce, zase postaráme o rozšíření obsahu tohoto dopisu do médií.

Praha 30. 8. 2015

 

Za iniciativy a  hnutí:

Iniciativa Ne základnám, Eva Novotná, mluvčí

Nezávislá media, Lenka Procházková

Strana demokratického socialismu, Milan Neubert, předseda CV

Hnutí za přímou demokracii, Marek Řezanka

Doc.Radim Valenčík , CSc.

Suzana Exnerová

Evropané proti válce, Milan Daniel

Svět bez válek a násilí, Táňa Bednářová

 

Adresát dopisu:

Úřad vlády ČR,

premiér Bohuslav Sobotka,
nábřeží Edvarda Beneše 4,
118 01 Praha 1
21 Komentářů k Otevřený dopis premiérovi ČR o nesouhlasu s „Dunajskou jízdou“

 1. Alex napsal:

  Obávám se, že dopis nebude mít účinek na rozhodnutí vlády, ale napsat se muselo. V podstatě se píše neo totalitní vládě, která je strachy bez sebe z neuposlechnutí USA páníčků. Strach z občanů nemá. Proč taky, že?

  • eM napsal:

   Ahoj,
   to je myslím drobný omyl. V žádném případě se tu nebudu zastávat naší pseudo-vlády, nicméně, oni jsou politici. Oni umí jediné, a sice vést stát v mezích a v rámci možností které mají. Díky tomu že jsme kolonií západu, respektive vlády jsou jmenovány podle potřeb neoconů, musejí je také v určitém rozsahu uposlechnout. Jistou možnost lavírovat či neuposlechnout jim můžeme dát pouze my, nebo nějaká vnější síla, která má protichůdný vektor cílů. Proč o tom mluvím:
   Tím, že na svou vládu tlačíme, a tím že přetváříme informační prostor v naší zemi, dáváme jim možnost odmítat některé věci které po nich požadují jejich páni. Ani jejich páni nechtějí rozklad funkčního řízení v naší zemi, a proto musejí vycházet vstříc i naším tlakům, a existujícímu informačnímu prostředí. Čím silnější tlak z naší strany bude, a čím otevřenější bude i informační prostředí, tím více dáme prostoru členům vlády, kteří by se chtěli alespoň pokusit něco dělat. Nemluvě o tom, že oni se bojí nejen svých pánů, ale i nás, tak pokud budeme činit tlak větší nebo alespoň se blížící tlaku jejich pánů, je možné situaci otočit. Navíc, i v naší vládě, respektive mezi našimi elitami, najdou se tací kteří jsou taktéž na straně lidí, už jen tím že chtějí přežít. Možná to nedělají pro nás, ale jejich zájmy jsou stejné. Vědí totiž, že když se realizuje plán US/západu, je ohrožen jejich blahobyt, prosperita jejich firem/kšeftů, a tak dále.

   Čili, skepse není na místě, tato iniciativa pravděpodobně nezabrání průjezdu US kolony v září, nicméně připraví o něco více informační pole a pnutí pro příští vyjednávání. Už jen fakt, že vše řeší na poslední chvíli mne přesvědčuje, že se sakra bojí naší iniciativy. A čím víc budou tlačit na pilu, tím více udělají i chyb, které můžeme použít pro náš úspěch.

   Hodně zdaru všem, budem žít!

 2. Marco napsal:

  Jojo, také jsme sralbotku vyzývali, aby nevytvořil koalici s KDUČSL, jelikož jsme věděli už tehdy, že se nebudou na popud této vlastizrádné strany prošetřovat církevní restituce. V dopise jsme uvedli hlavní důvod neprošetření celé kauzy a on nám odepsal, že si váží našich podnětů, nic víc:o))) Prostě divadélko na které již nikdy neskočím. Takovéto výzvy jsou ztráta času..
  Připomíná mi to výzvu Procházkové papeži kvůli restitucím. Já te ženské fandím ale pokud v tu dobu věděla o miliardách, které Vatikán rozdal zdejší elitě, aby restituce prorazili, byla to opět zbytečná snaha.

 3. Josef Švejk napsal:

  Vážení zástupci občanských iniciativ a hnutí, jak známo na počátku vládnutí našich zastupitelů Sobotka, Bělobrádek i Babiš podnikli cestu za velkou louži, kde byli poučení co, kterak a jak, dostali noty pro své kroky na příští čtyři roky a současně napomenutí co by bylo kdyby hráli falešně. O té doby hrají věrnou melodii ve svém flašinetu, přesně podle nastavených kolíčků. Z výše uvedeného pak, vážení zástupci občanských iniciativ a hnutí plyne, že sice pláčete dobře, ale na špatném hrobě.
  Protestovat samozřejmě můžete, ale to je tak asi všechno. Váš protest dopadne asi tak, jako protest národa proti vyživování teplých bratří pod vedením bratra Duky.

  • bantustan napsal:

   Milý Švejku za tento komentářík mám tady jako premii čistokrevného psíka,který se zaběhl Burešovi..Jinak líhen takových borcu z kopce na kopec https://www.youtube.com/watch?v=IqQHZa50G-8

  • Vlčice napsal:

   To co tady píšete, je sice pravda, ale pokud většina občanů s poskakováním vlády podle Čepírovy taktovky nesouhlasí, je třeba to dát najevo důrazně, hlasitě, opakovaně a neustále. Hlavním předpokladem je nebýt líní zvednout zadek a zařvat na ně společně a ostatními. Mají nás za lůzu. To ano. Ale na druhou stranu jsme to my, kdo se jim skládá na výplaty.

 4. bantustan napsal:

  ještě je tu HLAVNÍ MLÉČNÝ PROUD...https://twitter.com/dojnice

 5. Ivka napsal:

  a už zas mají ženský větší koule, já to říkám furt! Chlapi vzmužte se konečně! Co budete dělat až Vás naverbujou a půjdete se nechat zabíjet! A proč? Pro koho? Za co? Braňte svoje děti, svoje rodiny, ať můžou doprčic jen klidně žít!

  • rur napsal:

   když vás naverbují dostanete zdarma zbraň, kterou pak můžete použít-obrátit dle libosti kamkoliv.

   • .lak napsal:

    To neplatí pro kanonenfutry, důstojnický sbor bude leštit maršálskou hůl a sbírat medaile do sbírky.

 6. Vlčice napsal:

  NE základnám jsou nejlepší.
  Děkujeme

 7. Jindřich napsal:

  Zdravím všechny,

  řekl bych, že naprosto výstižně! Už není čas s vyčkáváním. Držím Vám palce!

 8. Slovan napsal:

  Naprosto souhlasím s dopisem.Kovbojové ať si bordel dělají v juesej,mají ho tam tolik,že o jeden navíc nevadí-zkrachovanci.

 9. šepa napsal:

  Dopis dobrý, ale jsem si zcela jist, že nebude brán v potaz, jelikož, jak sám autor uvádí, tak do 9.9 zbývá málo času na vytvoření těchto ,,akcí" a tudíž ztrácí hodnotu na určení priorit...Ale snaha je...a za druhé, bez válek to nejde, k čemu by pak bylo vyzbrojování, cvičení, nové technologie...k čemu ? proti vetřelcům z vesmíru ? :-)

 10. Frantisek1 napsal:

  I kdybychom přistoupili na argument, že jsme spojenci NATO, tak v tomto případě by to neplatilo, jelikož tito okupanti jedou pod vlajkami USA a pokud vím, tak součástí této nájezdnické tlupy nebudou vojáci z jednotlivých států NATO, ale pouze amíci. Jak by naše protektorátní vláda reagovala kdyby se přes naše území přepravovala jednotka Polska či Německa pod svými národními vlajkami?

 11. smrt usraeli napsal:

  Lidi,s peticemi a planými žvásty si "naše" kolaborantská židovská dosazená likvidační vláda vytře jedině zadek a válí se smíchy a s plnými bachory nad tím,jak zase s gójimskou lůzou vydrbala.
  Tady už pomůže jedině spontánní ozbrojený odpor a ovčanská neposlušnost.

 12. stefan goga napsal:

  za vsetkym je Izraelska chobotnica sionizmus osie hniezdo podvodov a zloby pre cely svet v mene nadradenej rasy.

 13. Carlos IV napsal:

  Rikejte jim Chazari - ten izrael je jen zasterka. Vyzebrali si jeho pudu na britske vlade v Palestine uz behem 1. svetove. Proc - to je videt snad jasne teprve dnes. To jen tak pro uplnost.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!