Insider: EU a US musí vzít více uprchlíků, abychom skoncovali se suverenitou

887e71516b424aa90f0edbbd34781597_MPeter Sutherland (zobrazený) je zvláštní zástupce generálního tajemníka Spojených národů pro mezinárodní migraci pronášející jedno kázání za druhým s poselstvími plnými naděje, že tsunami uprchlíků dokáže, že národní suverenita je „iluzí“ a pouhou „pověrou“, s níž se musí skoncovat. Sutherland navíc říká, že Spojené státy a Evropská unie „už nejsou pouze morálně, nýbrž i právně zavázány uprchlíky chránit.“ A to znamená, že dává jasně najevo, že Spojené státy a EU jsou zavázány přijmout nespecifikované kvóty – ale potenciálně v milionech – uprchlíků a migrantů, z nichž většina v současnosti proudí z muslimských zemí válkou zdecimovaného Středního východu a z Afriky.

8. října v interview s UN News Centre odpověděl Shutherland na otázku: „Jaké je vaše poselství vládám?“ touto odpovědí: „Požádám vlády, aby spolupracovaly, aby uznaly, že suverenita je iluzí – že suverenita je absolutní iluzí, kterou musíme nechat ležet za sebou. Ty dny skrývání se za hranicemi a ploty jsou už dávno pryč. Musíme společně pracovat a vzájemně kooperovat na dosažení lepšího světa. A to znamená skoncovat s určitými starými pověrami, skoncovat s historickými vzpomínkami a představami o své vlastní zemi a uznat, že my všichni jsme jen součástkami lidstva.“

Sutherland před tím v tomto interview dostál své reputaci soucitnosti, když konstatoval:

Nedávno, před dvěma týdny, jsem byl v táboře v Calais ve Francii a vše, co k tomu mohu říci, je, že to bylo a je odporné – hygienicky, z hlediska sanitárních podmínek, z hlediska způsobu, jakým ti lidé žijí. Viděl jsem i jiné tábory, v nichž je to lepší. Něco s tím ale tady musíme udělat…

Každý, kdo se dívá na televizi s filmy o odporné povaze konfliktu, který se tam odehrává, jasně chápe, jakou ti lidé, zvláště ti s dětmi, musí cítit potřebu odejít.

To ohromné množství, které přichází, je nevyhnutelným průvodním jevem strašlivého konfliktu.

A měli bychom být obeznámeni a vědět, že kde je dnes strašlivý konflikt, stejně jako tomu bylo v minulosti, má to nevyhnutelný důsledek v ohromných migračních tocích.

No, „my“ jsme tu v The New American věděli, a opakovaně jsme varovali, že probíhající války vedené US/EU/NATO/OSN, tedy Sutherlandem a jeho spolu-globalisty, co je vedou pod různými značkami, jako válka s terorismem, změna režimu, Arabské jaro, budou mít strašlivé důsledky včetně, jak to teď on formuloval „nevyhnutelných ohromných migračních toků.“ Teď, když k té nevyhnutelnosti došlo (a nadále k ní dochází, protože Shutherland a globalisté nadále vyhlazují a devastují celé regiony), tak mají ti odpovědní za ta jatka jako „řešení“ další doplněk k této zkáze.

Ale kdo je Peter Shutherland kromě toho, že je speciálním reprezentantem pro mezinárodní migraci, a proč by na čemkoliv, co říká, mělo záležet více než na kecech jakéhokoliv dalšího naboba v OSN? Sutherland není jen nějaký OSN poskok. Ač nenese žádné z jmen mocenských domů, je Sutherland insider mezi insidery, který je po celém světě znám v mocenských kuloárech reálné moci. Uvedení u UN News Centre poskytuje pouhý stín týkající se jeho postavení v hierarchii globální politické a ekonomické elity, když uvádí: „Bývalý generální prokurátor Irska, pan Sutherland sloužil i jako EU komisař pro politiku hospodářské soutěže a vedl Globální dohodu o tarifech a obchodu (GATT) a Světovou obchodní organizaci (WTO).“

Pozice komisaře EU, GATT a WTO jsou všechno posty Velké ligy, ale UN News Centre zanedbala a nezahrnula ta nejdůležitější biografická data, která by čtenářům řekla, proč byl Shutherlan do těchto vrcholných vůdčích rolí jmenován. Zde je pár klíčových vodítek:

 • Sutherland byl do minulého června předsedou Goldman Sachs International, tj. mamuta globálního bankovnictví známého kritikům jako „upíří chobotnice“ pro své predátorské a korupční praktiky;
 • Je pravidelným návštěvníkem a bývalým členem řídícího výboru ultra-tajnůstkářské a ultra-elitní Bilderberg Group;
 • Byl evropským předsedou Trilaterální komise;
 • Je bývalým předsedou British Petroleum (BP);
 • Je čestným presidentem Transatlantic Policy Network (TPN) – Transatlantické politické sítě -  jedné ze stěžejních korporativistických insider organizací podporujících fúzi EU s US prostřednictvím Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP);
 • Je stěžejním architektem WTO, takže byl veleben jako „otec globalizace“; a
 • Jako vrcholný Eurokrat sehrál vůdčí roli v ničení národní suverenity nahrazováním národních měn (a národní monetární kontroly) eurem, stejně jako zinscenováním „Evropy bez hranic“, která se v současné migrační krizi ukazuje být tak zkázonosná.

Výše uvedený stručný seznam zdaleka není vyčerpávající, ale dává nám náhled, jak vysoké postavení Sutherland zastává v mezinárodním klovacím pořadí a jakou důležitost globalistická oligarchie přikládá urychlování přívalu migrantů pro další destabilizaci a denacionalizaci Evropy, než rostoucí hněv a nespokojenost s EU vykrystalizuje do životaschopného politického hnutí, které by mohlo vyvolat skutečné odtrhávání národů od EU.

Interview UN News Center je jen jednou z mnoha nedávných snah Sutherlanda o protlačování globalistické propagandistické linie o nezbytnosti přijímat migraci jako správnou, garantovanou Spojenými národy jako „normativní“ mezinárodní zákon. 30. září byl Sutherland jako hlavní řečník na akci sponzorované Výborem pro zahraniční vztahy (CFR) nazvané „Globální odpověď na středomořskou migrační krizi“ (viz video a přepis zde).

Poté, co uznal „štědré uvedení“ řekl Sutherland svému posluchačstvu z CFR sladce o svém „antagonismu k nacionalismu“ a o své dlouhodobé posedlosti „integrací“, což je kódové slovo pro globální postupné kradmé vzájemné fúzování národů (politické, ekonomické, sociální) až do bodu, kdy centralizovaná mezinárodní vláda nakonec podryje zbývající připomínky suverenity, a lidé se probudí, aby objevili, že přišli o svobody, nezávislost a sebeurčení.

„Předpokládám, že bych si rád myslel,“ přiznával Sutherland, „ač je to přeháněním, že leitmotivem mého politického života byl koncept integrace a antagonismus, který cítím k nacionalismu, který jsem spatřoval až příliš ve své vlastní zemi i jinde v 80. letech, kdy jsem byl v Evropské komisi, když jsme se pokoušeli dát dohromady svobodný pohyb osob, kapitálu, služeb a zboží, a pak jsem šel k WTO.“

Pak přiznal, že probíhající války představují „valící se katastrofu“, ale samozřejmě podezřele zapomněl zmínit, že právě on a jeho společníci z jediného světa v kabalách jako CFR, Bilderberg, Trilaterála udělali vše pro to, aby tyto zkázonosné konflikty rozdmychali a prodlužovali. On ale místo toho zahájil jedovaté útoky na vůdce Maďarska, Polska, České republiky a další v EU, kteří odporují globalistickému řešení této katastrofy, tj. zaplavení Evropy nekonečným přívalem muslimských migrantů a uprchlíků. Uvedl:

A dospěli jsme do časů, kdy je tu valící se katastrofa – a to nebudu zacházet do příčin té valící se katastrofy v Sýrii, Eritrei, Afghánistánu, Libyi – která vytvořila podmínky, které nevyhnutelně vyvolávají vzestup ohromných migračních toků – neboť války vždy vyvolávají migrační toky – takže nám přinesla narůstající výzvu, výzvu, k níž se někteří politici postavili, zatímco jiní před ní uhnuli. Někteří reagovali projevením postojů, které shledáván jako odporné. Ani se nebudou ostýchat je identifikovat. Některé ze Středoevropských a Východoevropských zemí, které např., když mluvily o uprchlících, jimž jsme podle konvence z roku 1951 povinni poskytnout útočiště, a na základě principu nenavracení je zakázáno posílat je zpět, tak říkaly: Vezmeme všechny potud, pokud to budou křesťané. To je v přímém rozporu s tím, na čem byla založena Evropská unie, a jdeme-li ještě více do základů, proti všemu, o čem jsou Spojené národy.

Pár týdnů před tím v široce přetiskovaném úvodníku pro Sorosem financovaný Project Syndicate nadepsaném „Špatný příklad Evropy“ Sutherland také proklínal za „nemorální a xenofobní postoje“ Evropany, kteří odporovali drtivé migrační tsunami – kterou on a jeho spolu-globalisté požadovali.

„Reputace Evropské unie utrpěla i přes smělé vůdcovství Německa, Švédska a Evropské komise,“ sekýroval. „Ten hořký rozkol mezi členskými státy ohrozil Schengenský prostor cestování bez hranic uvnitř EU. Populisté mají žeň.“

K těm mnohým aktivistům elity přidal svůj hlas k migračnímu chóru i José Manuel Barroso, člen Řídícího výboru Bilderbergu, který nedávno odstoupil z funkce presidenta Evropské komise, tj. nejmocnějšího úřadu Evropské unie. Když Barroso 4. října promlouval k International Bar Association (IBA) ve Vídni, tak volal po tom, aby se imigrační politika odňala z rukou jednotlivých národních států. „Mezinárodní migrace by měla podléhat stejnému druhu mezinárodní regulace jako znečišťování vzduchu, řekl včera tento bývalý šéf Evropské komise,“ napsala 5. října Law Society Gazette. „Migrace je nejméně regulovaným jevem na světě,“ řekl podle Gazette Barroso při zahajovacím zasedání konference IBA Vienna. „Je zjevné, že regulace na národní úrovni nestačí.“

Článek Law Society Gazette nadepsaný, „IBA 2015: migrace potřebuje mezinárodní pravidla – bývalý šéf Komise,“ pokračuje:

Řekl, že národní státy přijaly potřebu mezinárodní regulace v potýkání se s klimatickou změnou a s finanční krizí. „Při realizaci po-krizových finančních regulací to vždy bylo o zajištění vyrovnaného hřiště pro všechny, takže by se i na toto měly uplatnit společné principy,“ řekl Barroso.

Uznal ale, že „některé velice silné členské státy“ nebudou chtít ztratit kontrolu nad svými hranicemi.

To, že Barroso využil IBA, aby současnou migrační krizi přetvořil na zase další apel na zavádění mezinárodních zákonů a globální vlády, vůbec nepřekvapuje ty, kdo jsou obeznámeni s historií a vedením této organizace. Snad by mohlo stačit, uvedeme-li, že jak president IBA David Rivkin, tak jeho výkonný ředitel Mark Elis, co sehráli prominentní roli na této vídeňské konferenci, jsou oba vůdčí členové Výboru pro zahraniční vztahy (CFR).

Photo of Peter Sutherland: AP Images

Written by  William F. Jasper

Saturday, 10 October 2015

Zdroj: http://www.thenewamerican.com/world-news/item/21730-insider-eu-u-s-must-take-more-refugees-get-rid-of-sovereignty

 
55 Komentářů k Insider: EU a US musí vzít více uprchlíků, abychom skoncovali se suverenitou

 1. hel napsal:

  ...."skoncovat s historickými vzpomínkami a představami o své vlastní zemi "..dál to nemůžu číst....dva v bílých pláštích ho měli vzít mezi sebe

  • Marie napsal:

   Taky jsem to neprecetla cele, neni vubec duvod, protoze je uz znam, ten jeho hadi jed. Uz jenom pri pohledu na ten svastikovy nos se mi zveda zaludek, hnusny siozid. Jejich plan je davno dan: chteji Blizky vychod prazdny a jenom pro sebe, proto zacali Palestinou a pokracovali az do dnesniho jeho kompletniho rozkladu. Nazenou je do Evropy, aby nas zlikvidovali, protoze bila rasa je jako otrocka nepouzitelna, zatimco ta barevna uz je osvedcena, a z toho zbytku si jen doplni uz vyrobene roboty. Plan hrozny, a jeste hroznejsi je, s jakou drzosti nam ho serviruji.

   Proto zase musim kricet: Slovani, okamzite spojte sily a spolecne s Ruskem to nedovolme. Co se tyka Ruska, tak si vzpominam, ze jste nekde psala ohledne Ukrajiny, ze Putin ceka, az si oni sami vyresi vlastni problem a pak jako celek, kdyz pozadaji o pomoc Rusko, ze by jim pomohlo, nebo tak nejak. Ja tomu verim, ze totez by se vztahovalo na nas. Kdybychom dokazali to nase siozidovske veleni zneskodnit, tim bychom Putinovu duveru ziskali a pomohl by nam. V soucasnem stavu veci rozhodne nemame sanci. Jedine emigrovat do Ruska a pridat se k jejich armade.
   Tady se podivejte na dalsiho soukmenovce, stejneho jako je Zeman, ale s daleko vetsimi pravomocemi, to je ten, co v cele EU organizuje priliv pristehovalcu:
   https://www.youtube.com/watch?v=XPgiI46FCDU

   • Marie napsal:

    Jen dodam: stejny druh virozy, jako u Zemana, vsimnete si narusene koordinace tela.

    • Marie napsal:

     tak pan rika, ze jsme pravne zavazani uprchliky chranit.... hm. Tak ja to prelozim: hyckat si sve vrahy a nasilniky
     https://refugeeresettlementwatch.wordpress.com/

     Pri otevreni stranky uvidte opet a zase, nosanek ve tvaru hakoveho krize, takze pravidlem je, ze kde je prisun penez ve velkem, tam zid nikdy nechybi, ikdyz jde o katolickou cirkev...
     A sjedete li dolu, tak tam je fotka Somalce, ktery uzavrel v autobuse ( odmitl otevrit dvere k vystoupeni si) 16ti lete divce ( tehotne) a dozadoval se oralniho sexu. Super, ze?

     • Marie napsal:

      Nebo tady se podivejte, co privandrovalci rikaji a jak se vztekaji, ze nedostali byty, ktere jim byly slibeny, penize, ze nema na cigarety, ze je internet pomaly, ze maji spolecne zachody, ze potrebuji air-conditioning ( klimatizaci) , ze jidlo je dobre tak akorat pro psy nebo zenske, nejvic se vztekaji cerni z Ghany, nekteri se chteji vratit a jeden tam rika, ze bud Nemecko nebo nic. Ze byli obelhani. Jsou nemocni, maji chripku, Zklamani. (Asi si mysleli, ze tady na ne cekaji vily). Na napisech maji, ze chteji byty, ze maji hlad.
      Nejsou to jenom Syrane, ale Afghanci, Senegalci,Albanci, Pakistanci, Bangladezane, Africani . Dokonce tam je rodina s postizenym ditetem.Na kvalitu jidla si stezuji. Ze nemaji televizi.
      No a my to ted odneseme ten jejich vztek, tomu verte. Ze vzteku jsou pak nasilni. Ti cernosi jsou tedy pro mne sokem, protoze podle toho, co rikaji a ceho se dozadaji, se asi pred prichodem do Evropy zle nemeli. Zkratka, se chovaji, jako turiste zklamani z dovolene, kterou si zaplatili. To je neskutecne....

      https://www.youtube.com/watcQ_XHkgScOSYh?t=551&v=

      https://www.youtube.com/watch?t=551&v=Q_XHkgScOSY

      • maru napsal:

       Paní Marie, Zeman se te zapadni bande naopak vymyka. On uz dlouho hovori proti islamu. A obraci se jako jediny ze zapadnich politiku i na východ. U nas k tem zradcum zaradte vsechny parlamentni strany vyjma Okamury.

       • Marie napsal:

        Je mi opravdu lito, ze Zemanovi tu jeho hru bastite. Prosim proto, abyste se zamyslela nad tim, ze kdo si ho vybral a dosadil na presidentskou kandidatku, tomu slouzi a lidem hraje divadlo, ze kope za ne! Nemuze uhnout ve skutcich, ale kecat muze cokoliv, jestli mi rozumite.
        Nevim, jestli umite anglicky, ale to nevadi, i tak pochopite z tohoto videa z brezna tohoto roku, v jake hre se nalezame, kdyz budete sledovat ty obliceje okolo Fargeho, ktery se zlobi na Junckera kvuli armade Evropske unie a nabada ho, aby si z nas nedelal prdel!
        https://www.youtube.com/watch?v=hI5_pMvLZd8

        Proc vam to tady davam? Abyste si dala do souvislosti Zemanovy reci o potrebe armady EU a taky ty blaboly, jak on pujde na hranice branit nasi zem!

        Zeman je soukmenovec a kamarad Junckera a ten napad s armadou Evropske unie ma zemak od tohoto siozida! A zapremyslejte take nad tim, z koho ta armada asi bude vytvorena? No prece z tech pristehovalcu, kteri jsou k nam zasilani podle predem vytvorenych kriterii trideni!!
        Mam korespondenci od pana "presidenta", ale nikdo to nechce zverejnit, protoze se boji.

        A Juncker je mimochodem taky alkoholik, jako Zeman. Alkoholici nemaji pevne zasady, ty jim prave ten alkohol odbourava. Jsou vravoravi nejen telem, ale i duchem.
        A jeho obraceni se k Vychodu? Jen tam jezdi zjistovat, smejdit,spiclovat, jak se situace vyviji na opacne strane barikady. Nemohu vas presvedcovat, abyste premyslela nebo prijimala argumenty, pokud jste uz rozhodnuta, ze mu chcete verit.

      • Solium napsal:

       Poradime im: Bezte domov!!!

  • Lorien50 napsal:

   Rýchlejšie a efektívnejšie by bolo poslať na neho hitmana.

 2. Josef Švejk napsal:

  Krásně nastíněná budoucnost. Jen si to každý dobře přečtěte! Nevynechávejte ani slůvko ať víte do čeho jdete! Je dobré si pěkně uvědomit do důsledků co obnáší zvonění klíči na náměstích a následné spokojené popíjení piva a pojídání banánů. Nic tak nepovzbudí tok myšlenek, jako procítěný pohled do útrob krematoria!
  "Jeď do Pelhřimova, prohlédni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš."

  • Jaris napsal:

   Svejku, ode dneska se zrikam bananu a pivo si zacnu varit sama.

  • hel napsal:

   žádné vzpomínky žádné představy o své zemi ...takže něco jakoby lobotomie mozku...žádnou vlast nemáš, žádnou její historii a kulturu..ten "člověk" je nebezpečný masový vrah a jménem lidstva žádám,, aby s ním bylo tak i zacházeno

   • Josef Švejk napsal:

    Jaris i hel.
    Pozdě bycha honit. Ne s ním, ale s námi bude zacházeno! Ve jménu civilizace!

    • hel napsal:

     jakého bycha ? sutherlanda je třeba honit..jinak také člena goldman sachs

     • Marie napsal:

      Vsechny siozidy svezt na pusty ostrov a at si to tam praktikuji sami na sobe ty psychopaticke napady! Vyzabijeji se sami, ani se nemusime spinit s tou luzou, co si rika elita. Poperou se, kdo bude pan a kdo otrok, protoze v zivote nikdy nepracovali. Toto je opravdu reseni, a ostrovu je dost. Verim tomu, ze kterakoliv zeme, ktere zakusila kolonialni nadvladu, ho rada poskytne. Vzdyt tech dementu je jenom hrstka ve srovnani se zbytkem sveta. Nejakych maximalne 20 milionu lidi, mozna ani to ne.

      • martin bareš napsal:

       kde na to Mary seženeš penízky? Bez nich ani revolucionáři nehrabou.
       Jinak jsem Robinsona četl a dodnes si ho pamatuju. Vidím, jak si ten židáček Sutherland vlastníma rukama kácí strom a pižlá trámek na přístřešek ...a zim se blíží a od moře to tak fouká....

       • Marie napsal:

        Staci zatim odchytit Singera a Babise. Nemusis mi verit, ale cim vetsi svine, tim vetsi zbabelec. Proto to kompenzuji predstiranim, ze jsou silni. Penize jsou. Co ale absentuje, je vule u lidi a odvaha. A ja tomu rozumim, ze clovek nechce riskovat zivot, kdyz nemusi, samozrejme. Ale my uz jsme vedeni na popravu! Tam ma smysl se pokusit o zachranu, ne?

        Predstav si scenu, kdy je nevinny clovek veden na popravu. Jake jsou sance pro jeho zachranu? Velike. Ze ten dav okolo tech par svini, co maji zbrane v ruce, uslape! Jenze k tomu je potreba dvou veci: citit ublizeni nevinnemu jako ublizeni vlastni a nebat se. Strach je umele vytvoren v lidech. Bat se muzes tak akorat prirodnich zivlu, pred kterymi jsi bezbranny, ale pred jinym clovekem, ktery neni nic vic nez ty, se bat nesmis.

        • hel napsal:

         citit ublizeni nevinnemu jako ublizeni vlastni ..no, tím jsem já doslova už potrefená, protože těch ublížení je nějak moc, vrství se a jedno překrývá druhé dříve, než se vyšetří...ukrajinu jsem už nerozchodila a jsem stále posedlá tím, aby byl odhalen viník a organizátor majdanu a všechny výcvikové tábory teroristů v evropě..aby byla pojmenovná zrůdná úloha cia v celém tom vraždění..řezání hlav, vypichování očí, výbuchy, vraždy, kazetové bomby, střelba do nemocnic..to samé jak isil..má to jedno centrum...dokud neusekneš hlavu, tak chobotnici každé chapadlo zase doroste..

        • hel napsal:

         ministr obrany stropnický vypustí lež, že uprchlíky vozí do evropy rusové a nemusí ani odstoupit ??! v tom já vidím nebezpečí..že se svinstva tolerují a nenastupuje odpovědnost..tím může lež stále růst,protože přece s jídlem roste i chuť..

    • hel napsal:

     někdy mám pocit, že tyhle cool fascist jsou i v diskusích...

     • hel napsal:

      na ct2 "ryba smrdí od hlavy"...právě teď pořad o psychopatech...začín to zajímavě..

      • Josef Švejk napsal:

       Kdyby to mělo být zajímavé, tak by to na CT nedávali. Jinak, psychopati jsou na CT každý den v 19:00 a pak průběžně od rána do večera. Výchova básníků v Čechách musí být nonstop, aby byla účinná.

     • Bogus Sobotka napsal:

      Třeba weissbach :-)))))))

    • gandalf napsal:

     Jedním slovem - vymalováno! A když se nám to nebude líbit, tak se tady postaví malá operační základnička NATO a k jejímu zabezpečení se přidají velká kasárna. Jako se zpívalo "Teď když máme co jsme chtěli ...."
     A občany nikdo, zdůrazňuji NIKDO, neotrhne od t.zv. "kultovních seriálů" na Nově a ČT /neskutečný srač../.

 3. Jaris napsal:

  Smarjajozef! Uz podle toho rozplizleho ksichtu je to dalsi skodici zid! A skutecne je! Neni to zadny Ir, ale mezinarodni bildrbergska zidacka, vyzrana nestvura. Neni treba cist dal. Je to dalsi potomek parazitickych "rostaku", kteri, bohuzel, za valky propadli rostem. UN neni zadna mezinarodni organizace jelikoz je infestovana a rizena opet zidovskymi zmetky.

  • jjozef napsal:

   Ked ste ma uz oslovili /....jozef!/,link na sefa zahranicneho vyboru slovenskeho parlamentu,ako vysvetluje,co chcel rezident Kiska povedat /kazdy na Slovensku vie,ze rezident Kiska cita,co mu napisu poradcovia,Butora a spol/
   http://tv.hnonline.sk/porota-35706/porota-kiska-verzus-vacsina-slovakov-pozrite-sa-v-com-proti-sebe-stoja-934715

   • Josef Švejk napsal:

    A kdo bude vysvětlovat co šéf zahraničního výboru slovenského parlamentu chtěl říct? U nás je prezidentovi poměrně dobře rozumět, horší je to s šéfem vlády - v tom se vlastně od Slovenska lišíme. Ovšem většinou ten náš šéf zase báká tak, že to u nás nikdo ani nevysvětluje - nemělo by to žádnou cenu.

    • jjozef napsal:

     Ano,Zeman a Fico sa velmi zhoduju a podporuju,cim vznika nezanedbatelna synergia.Velmi nam dnes pomaha madarsky nacionalizmus a obrovske skusenosti i kontakty Orbana. Trebars v Bavorsku.
     Vlastne vsetci traja: Zeman,Fico,Orban,su osobnosti na urovni doby.Skuseni,informovani,odvazni.Nie je vela takych ludi v parlamentoch.Zial.
     A media su v rukach BESTIE.

    • jjozef napsal:

     Sobotka cita nalady v strane ,nalady v spolocnosti,no aj,mozno najviac,cita media.Zial.

 4. jjozef napsal:

  Putin: "Hraju sa s narodmi,ako s pokusnymi potkanmi".

  Disponuju totalnou masmedialnou mocou v krajinach severoatlantickych a v mnohych dalsich.Disponuju niekolkomilionovou armadou tajnych sluzieb,mafii,lozi...
  NWO funguje ako mafisticky riadena siet sieti.

  Historicky: vlada BESTIE.
  Inac: 500 rokov vlady plutokracie /papezovo povelenie uroku/

  • hel napsal:

   vrážejí kudlu do srdce národů...zase to srdce...to jim vadí nejvíce...

   • jjozef napsal:

    Ano,vrazaju.A otvorene.Chladnokrvne,ba aj s potesenim.
    Ak mate totalnu masmedialnu moc,ste v bezpeci.Mozete kludne dvoma lietadielkami aj tri megastavby profesionalne podminovat.

    Zvykli si za tie desatrocia a storocia.Rothschildovci....

    Attalli,prava ruka sefa SI Mitteranda,sef EBRD v r.1992 v Holandsku,pri oslavach 500.vyrocia Kolumba:
    "Europania dobyjaju Europu,ako dobyjali Ameriku".

    "Cervenokozcom" ponukali cetky,malovali svetle zajtrajsky,naslubovali pozicky,pozicky aj na skalpy susedov...

  • Marie napsal:

   podivej se na toto:
   https://www.youtube.com/watch?v=kXurSjsE9tw
   a pak si predstav v jejich rukou zbrane....

 5. Masrtin napsal:

  hubu má jak kapr, ale je to nestvůra z temných hlubin. Takovým dobytkům lidé naslouchají, necápu jak něco tak sprostého může existovat, pověsit ho by bylo málo..

  • Marie napsal:

   Ja ti na to odpovim, je to zdegenerovana rasa, vlastni vinou. Jakozto paraziti, byli v prubehu dejin vzdy vykazovani ze spolecnosti, a dokonce to v souctu dava temer 80 zemi. Takze se parili mezi sebou, a tim se zdegenerovali. Stejna krev nasobi geneticke vlastnosti, a bohuzel ty negativni vzdy prevladaji. Proto maji take mezi sebou genie, ale ti negativni prevazuji. Proctes-li si zidovskou genetiku, zjistis, ze maji nulovy populacni narust a 6 x vyssi psychosexualni poskozeni nez ostatni narody, to je obrovske cislo! Takze homosexualitu nejvyssi na svete, a protoze jsou narvani ve vladach tolika zemi, tak tu svou poruchu glorifikuji, dokonce." Katolicka buzna zdravi." Putna, ze..

   A jeste neco: blazni dokazou udelat blazny z normalnich lidi, pokud budou pod jejich dlouhodobym vlivem, to je prokazano. Schizousi vyrobi schizouse!
   Takze cim dele se otali s izolaci dementnich vlad, tim vice lidi bude naruseno a nedaji se pak uz nijak dohromady, protoze nerozpoznaji dobre od spatneho. Toto je totalni rozklad lidstvi a sance za minutu dvanact to zastavit.

 6. LadyAnn napsal:

  Odporná zrůda

 7. pražská vlaštovka napsal:

  Já už jen když vidím jeho ksicht,tak je mi všechno jasné a již také dopředu vím ,o čem bude mlít.
  Tohle ethnikum to ani jinak neumí..
  nebrat je vážně je jediná možnost a další obrovská výhra by byla,kdyby zmizeli z politiky...všude!
  Hned by byl mír ,věřte tomu!
  jituš

 8. Monika Ikema napsal:

  Tento holoubek by mel jiz odejít na odpočinek a přestat kvákat !! Lidske parazity do Evropy zakázat !!!

 9. Johnny napsal:

  Proč by jsme jim měli pomáhat když se takhle chovají a nerespektují zákony naše zákony? My občané závazky k nikomu nemáme, možná vy zaprodanci a vlastizrádci ano. Policie nečinně přihlíží co se děje a nikdo je nepotrestá. Občané se musí bránit sami proti hordám agresorů a nemají šanci. Je nutné se vyzbrojit na vlastní obranu.Média o jejich násilnostech mlčí aby nevznikla panika. Jejich učel tady je jasný. Kdo to zaplatí když nebudou nikdy pracovat?? Odejít z EU !!! a co nejdřív..

  https://www.youtube.com/watch?v=OzHr2YD1Oqs

  https://www.youtube.com/watch?v=oatnvjAJT6Q

 10. Amus napsal:

  K tomu mám jediný komentář: bude drsný, ale upřímný...zdechni, ty darebáku a s tebou všechny globální i americké národní elity...pokud možno i ty evropské....

  • Marie napsal:

   Omlouvam se, ale zda se mi lepsim napadem ho prevezt na pusty ostrov, aby si musel sam vypestovat zradlo. A pres satelit vysilat do sveta kazdy jeho krok lidem. Byl by dvoji ucinek: Lidi by se vyprdli na umele serialy a sledovali tuto realitu a jemu podobni by odezvdali honem vse nakradene jen pro to, aby je nepotkal stejny osud.

   Jestli oni mysli, ze maji v rukou zbrane, tak je nemaji, ty zbrane je potreba ovladat, a ti, kteri je dostanou do rukou je potrebuji namirit spravnym smerem a maji konecnou, vystupovat!

 11. Definitiva napsal:

  Menovaný "pán" je fašista, veľký ako všetky mamuty sveta. Verejne deklaruje, že legislatíva OSN je zdrap papiera, ktorý globálna svetovláda nemusí dodržiavať. Keď hovorí demokracia, myslí tým diktatúra, keď hovorí národ, myslí tým beztvarú masu - "národ" svetových otrokov bez národnosti, keď hovorí sloboda jedinca, myslí tým otroka.
  Ako je možné, že takýto fašista zastáva verejné funkcie, nebol dodnes súdený a odsúdený? Alebo zasamovraždený?

  Demokracia, sloboda, láska, kresťanstvo, islam, židovstvo, socializmus, kapitalizmus, atď., toto všetko sú ideologické mantinely, ktoré tisícky rokov smerovali ľudstvo ku konečnému cieľu. Tým je celosvetová vláda niekoľkých globalistov nad všetkými zdrojmi Zeme, celosvetová vláda nad beznárodným a beztvarým očipovaným ľudským pracujúcim dobytkom.

  Pritom sú títo samozvaní globalisti veľmi zraniteľní, majú moc len preto, že ľudia hlasujú a volia, že veria demokracii. Majú moc preto, že im ju ľudstvo dobrovoľne odovzdáva do rúk!!!!! Ak by ľudia povstali, tak ich dni sú spočítané na prstoch jednej ruky, tak ako dni USA IS v Sýrii., odkiaľ sa USA pratajú svinským krokom.

  Ľudia nepovstanú, lebo ich duša je zotročená konzumným životom, blahobytom na dlh. No kto by chcel zmenu, keď má čo žrať, má kde spať, zábavy je neúrekom?

  Ľudstvo potrebuje hlad a biedu a vodcu, ktorý stádu ukáže zabudnutú Slovanskú morálku, svetlo na konci tunela. Pamätajte, globálna svetovláda a otroctvo celého ľudstva je možné len preto, lebo to ľudia samotní dovolia. Naši politici sú zradcovia národov.

  • Marie napsal:

   Velice presne! Maji moc pres penize, ktere jim lide odevzdavaji a nemuseji.

   Odevzdavaji je ze strachu. Nechali si vsugerovat, ze je to jejich povinnost. Ale neni! Zrovna tak si nechali vsugerovat, ze museji pracovat. Ale nemuseji! Kazdy, kdo se narodi na tuto planetu ma automaticky narok na obzivu z ni a bezplatne, jen si ji musi obstarat ( vypestovat). To neni nic tezkeho. Kdyz si to pravo nechali ukrast, tak ted museji zebrat o praci, aby prezili a drit cely den na neci zisky.

  • jjozef napsal:

   Nasi politici su rozni.
   Niektori su zradcovia,agenti,Judasi /Kiska...../.
   Ini su politicki negramoti,alebo pologramoti,kvakajuci v rytme medialnych politrukov.
   Dalsi ale maju prehlad,skusenost i odvahu /Fico,Zeman..../.Ti robia,co sa da,co si mozu dovolit.Je ich malo a maju proti sebe tajne sluzby a media.
   Velka vascina naroda/narodov/ nema informacie,mnohi maju len hmliste tusenie,casto su pritom hrozne dezorientovani.Napriklad pani Marie.
   Vsetka moc v tejto plutorimskej risi je v rukach majitelov medii,v podstate v rukach tlaciarov dolara.
   Kym nepadne dolar,nepadne ani masmedialna totalita.
   Az ked padne masmedialna totalita,orwellovska,udesne orwellovska,az vtedy ....

 12. napsal:

  Kdyby už všichni tihle zmrdi pochcípali. Rockefeller se šestým srdcem, Soros, tenhle kokot Sutherland a další psychopati.

 13. Marie napsal:

  A umis si predstavit, kolik lidi ( hlavne deti) muselo zemrit kvuli jejich transfuzim krve?
  A kdo myslis, ze po celem svete vede ten obchod s lidskymi organy? Izraelci.

 14. Josef Švejk napsal:

  Peter Sutherland patří do skupiny velkých kormidelníků demokratického světa. Ti malí, pak realizují v praxi jeho ideje. U nás jsou to podkormidelníci Bohuslav Sobotka, Andrej Babiš a Pavel Bělobrádek. Všichni prošli patřičným školením v nejdemokratičtější zemi světa. Pod nimi pak jsou podpodkormidelníci - vláda, sněmovna, senát. A pak už nastupují podpodpodkormidelníci - policie, soudy, školství atd. Vše je řízeno hierarchicky přes zástupce kormidelníků - velvyslance Andrewa H. Schapira a jeho rezidenturu.
  To je v kostce naše současná suverenita vysněná davem s klíči.

  • pražská vlaštovka napsal:

   Ale řekni mi,Pepo,PROČ???to dělají?
   Vždyť ty jejich krvelačný ,perverzní plány se přece nemůžou nikomu líbit,kolik za to tak dostanou,že stojej v haptáku??
   jituš

   • Josef Švejk napsal:

    Mal som príležitosť spýtať sa ako Washington rieši, aby zahraničné vlády konali v záujme Washingtonu a nie v záujme svojich vlastných krajín. Povedal: "Peniaze." Reagoval som: "Máte na mysli zahraničnú pomoc?" Odpovedal: "Nie, politikom dáme vrecia plné peňazí. Zodpovedajú sa a patria nám." (Paul Craig Roberts)

    • hel napsal:

     Nie, politikom dáme vrecia plné peňazí. Zodpovedajú sa a patria nám...takže doznání američanů....a my tady máme VLASTIZRÁDCE ve VLÁDĚ..takový zaprodaný špinavý porošenky a jacenjuky, co za prachy i své lidi postřílí, když na to přijde a americký nácíček si to bude přát?! tak to mě zase dorazilo..svině špinavý a nikdo je nepověsí... ..já neusnu

   • Marie napsal:

    Protoze jsou zdegenerovani, to je ten duvod. Psychosexualne.

    Vzrusuje je opak toho, co zdrave lidi. Vzpominas Hitlera? Podle deniku jednoho z jeho goril se pri svych projevech udelal. Takze asi cim vic rval a sklebil se, tim dosahoval rychlelji orgasmus. Ja si to nevymyslela, ale logiku to ma.
    Zatimco vetsinu lidi krev odpozuje, je vzrusuje. Byla u mne na navsteve jedna zidovska holka ( byla od pohledu, i v projevech razna, ale sympaticka a dobre se s ni povidalo) a ta mi vypravela, ze pije krev ( zvireci) a jak to rekla, tak se mi zvedl zaludek, Pak vzrusene vypravela, ze na zabijecce uplne sama rozporcovala prase a ze ji to hrozne bavilo).

  • hel napsal:

   vysněná davem s klíči ? tak to tedy ne..prosím dav s klíči nenapadat...ten byl jen zneužit a zmanipulován heslem " pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí" takové nádherné ghandiovské heslo ..ten dav to tak cítil a přál si to...svět bez železných opon..dav věřil...to co s námi všemi provedli, to si většina v tom davu nepřála a netušila...za to dám krk..

   • hel napsal:

    a ještě dodám. to, že dav dneska už nelze dostat do ulic, má klíč právě tam - v listopadu 89....byl natolik zneužit, že už nevěří..tu nedůvěru předal i další generaci...

 15. pražská vlaštovka napsal:

  Za prachy prostě nasypat hrachu...
  j.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!