Je prioritní změnit systém změnou politické hry? Proč neustále kloužeme po povrchu a nejdeme přímo k podstatě systému? A co je tou podstatou systému, jež je prioritní změnit?

volnikO tom, že změna dnešního korporátně-úroko-exponenciálně-růstového systému, ve kterém všichni přežíváme, kde bohatí bohatnou, chudí chudnou, drancuje se planeta a člověk se stává otrokem, je nutná, snad alespoň z těch uvědomělejších už nikdo nepochybuje. Většina z těch uvědomělejších se však nebetyčně plácá v hledání způsobu, jak by bylo nejlepší změnu provést. Bohužel však jen málo z nich dokáže dohlédnout k hlavní příčině potíží dnešního systému, na jejímž základě by potom mohl definovat řešení, a proto povětšinou přicházejí s celkem logickými, leč jen velmi málo řešícími, nebo pro společnost spíše až nebezpečnými návrhy, které v konečném důsledku mohou stávající stav ještě více prohloubit a změnu tím tak oddálit, nebo do budoucna znemožnit, aniž by si to byli schopni v dobré víře svého konání uvědomit.

Například různí aktivisti se dnes domnívají, že změna systému by mohla přijít, když se jim podaří svolat velké množství lidí na demonstrace, nebo na různé jiné akce včetně vzdělávacích, především proto, aby ti nahoře, kteří jako jediní mají dnes tu moc provádět změny, pocítili velký tlak od spodu a pod tímto nátlakem k potřebným změnám svolili. Pomineme-li jejich náročné úsilí, jež svým aktivismem otevírají široké veřejnosti oči a snaží se nás nezaujatě informovat o tom, jak nespravedlivě funguje tento svět a burcují nás přinejmenším k zamyšlení, jsou stále ještě naivní v názoru, že politici by podle vůle občanů něco zásadního změnili.

Svolat však tak velké množství lidí není vůbec jednoduché (navzdory tomu, že lid zatím není na jedné či dvou základních myšlenkách změny ujednocen). Takováto uvědomělá aktivistická práce a osvěta je tedy často velmi náročná, protože se v relativně krátkém časovém období musí oslovit najednou velké množství lidí. Z těchto náročných aktivit (byť jsou často i velmi prospěšné) povětšinou zatím (ale již dlouhodobě) vycházejí jen chabé výsledky už podle toho, jak málo lidí tyto akce navštěvuje.A víte proč tomu tak je a na co si nakonec všichni aktivisti, ale i ti, kteří by se rádi aktivně zapojili, shodně postěžují? Pozornější už jistě chápou, ale nechám Vás ještě chvíli napínat.

Další nemalá skupina aktivnějších zastává názor, že aby došlo k pozitivní změně systému, musí se prioritně začít změnou systému politického respektive volebního (to v tom lepším případě. Bohužel je tady i dost lidí, kteří si stále ještě myslí, že stačí vyměnit pouze figurky na stejné šachovnici.). Aby se však ve výše zmíněném smyslu mohla prosadit jakákoli změna, musí se učinit schválením navrhovaných zákonů, tedy zase ze shora politiky, kteří by podle dnešních pravidel politické hry museli takovouto změnu do sněmovny ke schválení přinést. (Opět naivní to představa vzhledem v ČR k dvacetipětileté a v zahraničí ještě mnohem delší zkušenosti.)

Vzhledem k faktu, že momentálně žádná parlamentní strana nenabízí ve svém programu výraznou systémovou změnu, tak někteří navrhují vytvoření politického subjektu, který by s programem změny společensko-ekonomického systému šel do voleb a mají představu, že by tyto volby dokázali vyhrát takovým způsobem, že by měl mandát tyto změny realizovat. Zdá se, že nereálné to být nemusí a s potřebnou dávkou podpory od občanů, by tu jistá šance mohla být. Ano, i zde narážíme na masovou podporu a tudíž nejdříve masovou osvětu. To si však vyžaduje opět obrovskou, především mediální práci. Tady se už pomalu dostáváme k oné příčině.

Kvůli výše zmíněnému, se opět nemalá skupina domnívá, (jako přes kopírák :), že aby došlo k pozitivní změně systému, musí se prioritně začít vytvářením nezávislých médií, aby mohla vůbec nejprve být ona potřebná většina správně informována. Neboť, jak všichni víme, ta mainstreamová média nás spíše dezinformují.

Asi víte, co by politický subjekt přinášející změnu ve svém programu v dnešním systému potřeboval k tomu, aby se o něm dozvědělo a volilo jej co největší množství lidí a co by potřebovali zase jiní zapálení a zodpovědní, kteří by ostatní prostřednictvím nezávislých médií rádi informovali a potřebnou většinu současné společnosti tak oslovili?

Právě jsme se dostali k onomu společnému a překvapivě jednoduchému jmenovateli a tím jsou peníze! Ke tvorbě čehokoli nového jsou zapotřebí právě peníze a není otázka jen kdo je vlastní, ale také jakým způsobem ve společnosti obíhají.

Myslíte si, že finanční podporovatelé/sponzoři politický stran, kteří jsou v dnešním systému jako jediní, ochotní a schopní financovat předvolební kampaně, budou ochotni zafinancovat kampaň politického subjektu, který ve svém programu navrhuje takovou systémovou změnu, jejíž realizací by svým podporovatelům/sponzorům jejich nespravedlivé zvýhodnění a moc, které takto získávají, výrazně omezila, když ze stávajícího systému žijí? Navíc, ani v tomto případě není zaručené, že by subjekt ve volbách dosáhl dostatečného mandátu k uskutečnění navrhovaných systémových změn.

Určitě může existovat i argument, který ale považujeme za málo pravděpodobný, že předvolební kampaň výše zmíněného politického subjektu by zafinancovali samotní občané, nebo by na základě nějakého zázraku tento subjekt opravdu podporu většiny dostal.Níže uvádíme hned další argument, proč je varianta změny systému ze shora prakticky nemožná a proč bychom se konečně měli poohlédnout také jiným, potřebnějším směrem, jež by mohl kýženou změnu uskutečnit.

Představme si, navzdory výše zmíněným argumentům, že se podaří novému politickému subjektu, který prosazuje změny systému, opravdu ve volbách zvítězit a to takovým způsobem, že svými členy obsadí takový počet křesel v parlamentu, že budou moci navrhované změny odsouhlasit. Co myslíte, že bude tou energií, která změnám nakonec zabrání? Jsou to opět peníze!

Zde nechám každému prostor, aby se vžil do role zákonodárce a sám popřemýšlel, jak velké lákadlo by pro něj bylo vzít úplatek (aby nehlasoval pro navrhované změny), který by mu vyřešil jeho bídnou životní situaci, popřípadě, zdali by byl ochoten akceptovat například ohrožení bezpečnosti svojí rodiny, když by navrhované změny měl odhlasovat. Určitě existují i jiné, nám neznámé, ale snadno domyslitelné mechanismy ovlivňování, to je už jedno, ale nebuďme opět naivní, že se tomu tak neděje.

Překážek k uskutečnění změn volební, či politickou cestou je opravdu mnoho na to, aby mohly být v nějakém reálném, dejme tomu jednogeneračním, nebo i kratším čase, realizovány. Když bychom to mohli shrnout do jediné nedoceněné a také už zprofanované věty, tak: „Kdyby volby mohly něco změnit, dávno by je zrušili.“

Co je tedy ten hlavní zdroj problému, který by byl hybatelem změny a proč je nutné začít u něj a teprve na něj navázat všechny ostatní systémové změny (včetně změny volebního zákona, zavedení zákona o referendu, vytvoření skutečně nezávislých médií atp.), aby mohla vzniknout komplexní proměna společnosti k lepšímu?

Přesně jak se říká:„za vším hledej peníze“, protože vlastnosti peněz, jejich tvůrci a vlastníci ovládají chování celé společnosti! Řekneme-li to ještě jinými slovy, veškeré chování, ať už firem, společností, nebo jednotlivých lidí, je přizpůsobované vlastnostem, vlastníkům a tvůrcům peněz, kteří ovládají dnešní finanční systém, a všichni jsme nuceni se mu přizpůsobovat, i když vnímáme, že jde proti většině ve prospěch menšiny.

Všichni tedy, kteří by dnes chtěli vykonat nějakou pozitivní změnu ve společnosti, nakonec skončí u toho, že k tomu potřebují nějaké peníze, bez kterých se nemohou pohnout dál. Proto vše stagnuje, nebo jde jen velmi pomalu, protože stagnuje i tok peněz, které jsou energií ke všemu. Tato, naší prací vydělaná energie je dnes odváděna pryč ze země a je odsávána především komerčními bankami a nadnárodními korporacemi, které opět skrze tuto energii mají vliv na to, jaké zákony se, především opět pro jejich prospěch, uzákoní.

Peníze samy o sobě špatné nejsou, jak se z výše uvedeného může zdát a jak je mnohými často předkládáno i nedobře chápáno. Peníze jsou naopak velmi dobrý a v dnešní době prakticky nepostradatelný nástroj přerozdělování bohatství země a přesného určování ceny každé užitečné potřeby našeho života. Nástroj směny sahá daleko do historie a to ještě do dob, kdy na světě žádná politika nebyla. Lidé a trh si sám určoval, jak se bude obchodovat, než se do toho vložili ti, kteří si nástroj přivlastnili k ovládání ostatních. Jako u každého nástroje tedy záleží na tom, kdo a jakým způsobem jej drží v rukou, protože stejně tak jako v jedněch rukou může sloužit užitečně, v druhých rukou může fungovat jako zbraň proti nám samým.

Je tedy nejprve nutné, aby peníze byly kontrolovány a vlastněny celou společností a aby peníze měly takovou vlastnost, která bude prospěšná vyrovnaně všem. Nastává čas vzít si zpět to, co nám všem dávno patří, protože už víme, kde je podstata problému, čím a kým jsme drženi v šachu.

Ano, i k takové změně je zapotřebí podpory velkého množství lidí, ale už to nemusí být miliony, nebo statisíce, ale v případě paralelního a tudíž pozvolného a zároveň tedy nenásilného zavádění finančního systému Volník, by ze začátku stačilo pár desítek tisíc lidí (a to dokonce v každém jednom státě zvlášť), ke kterým by se ostatní už tak, jak by na jeho výhody přicházeli, sami postupně přidávali. Další informace o systému Volník: http://volnik.promena.biz/

Kdyby bylo nastavení dnešního finančního systému spravedlivé, nemuseli bychom se snad politikou ani příliš zabývat, neboť ta se dnes pouze snaží nedostatky dnešního nespravedlivého, či záměrně jednostranně nastaveného finančního systému, různými složitými zákony a nálepkami záměrně neustále neúspěšně napravovat, a možná právě jen proto, aby z toho měli pouze jistí vlivní neustálý, především finanční prospěch. Zjevně proto je politika jen hra, které je všude plno jenom proto, že má za úkol odvrátit naši pozornost od skutečného problému, kterým bychom se měli ve vlastním zájmu zabývat.

autor: PROMĚNA o.s.

Předchozí části:

http://www.nwoo.org/2015/09/28/co-ovlivnuje-nase-chovani-aneb-proc-se-lide-ve-spolecnosti-chovaji-urcitym-zpusobem-a-ne-zrovna-tak-jak-by-si-mnozi-prali/

http://www.nwoo.org/2015/10/05/dnesni-system-zmenu-neumoznuje-presto-ji-muzeme-jednoduse-ucinit/

 
31 Komentářů k Je prioritní změnit systém změnou politické hry? Proč neustále kloužeme po povrchu a nejdeme přímo k podstatě systému? A co je tou podstatou systému, jež je prioritní změnit?

 1. Preppetr napsal:

  Když už se chcete bavit o té nejzazšší podstatě problému této společnosti, tak ta spočívá v lidském egu. Nwbudu se rozepisovat, komu to dává smysl, přečte si Jiddu Krišnamurtiho, Eckharta Tolleho, Ramanu Mahárišiho, Barbaru Ann Brennan apod. Zdar.

  • Definitiva napsal:

   Ľudstvo sa nechalo ovládnuť démonom egoizmu a mamonu. Nechalo sa ovládnuť "bohom" Západnej ,anglosaso židovskej civilizácie, ZISK IHNEĎ A ZA KAŽDÚ CENU. Všetko v réžii židovstva, ktoré v súlade s biblickým projektom je k tomu určené.

   Ľudstvo stratilo morálku, nemá morálku. Podľahlo USA konzumu a židovskej-chazarskej úžere a blahobytu na dlh.

   Jediná morálka, ktorá zabezpečí rozvoj ducha spoločnosti, spoločnosti samotnej a následne aj rozvoj jedinca, všetko v súlade s prírodou a zákonmi Vesmíru, je Staroslovanská, geneticky kódovaná morálka a jej nález je datovaný do Putinovho Ruska.

   Ak chce ľudská civilizácia prežiť, tak jedinou šancou je spolupráca s Putinovým Ruskom. Všetky ostatné cesty sú o zničení zdrojov Zeme a následnej genocíde ľudstva svetovou mocou.

  • PROMĚNA napsal:

   Máte pravdu. Proto ale je nutné změnit systém, protože tím dnešním systémem jsou ega běžných lidí podporována. Většinu z uvedených autorů známe již mnoho let. Nazdar.

 2. Rudolf napsal:

  Proč asi tak jsou po dlouhá léta nekompromisně a účinně likvidovány pokusy o měnu podloženou zlatem, alternativní zdroje energie, elektromobily a léky, které vyléčí?
  Přemýšlejte o tom.

 3. houbeer napsal:

  Bueno,penize se daji pouzit i dobre,to je pravda.ale i tak bych se rad ja i zena dockali doby,kdy je nebudeme potřebovat.uz par let zijeme bez nejakejch davek,co maji jedni na mesic,my mame na rok...kde jsme,fungovala výměna,ale uz ne.a to je skoda.tak ono pokud nebude to povinne školství tak uz skoro penize nejni třeba.jo zeme nas vsechny uživí,kdyz by slo jen o to.

 4. anonym napsal:

  "změnit systém"
  Jak?
  Diskuzemi na Ksichto-knize?
  Demonstracemi?
  Volbami?
  ...???
  Položte si otázku!

 5. nazdar napsal:

  S největší pravděpodobností, by situaci hodně zlepšilo, pokud by se odebrala soukromým centrálním bankám, pravomoc vydávat státu peníze na úvěr.
  Placením úroků, se státům odčerpává většina produktu, který tam byl vytvořen. Proto stát musí stále zdaňovat občany.

 6. Kurt napsal:

  Ten článek, ač napsán v dobré víře, je povětšinou chybný, zejména v ekonomických vývodech. Lidi, aby bylo možno něco změnit, musíme v prvé řadě chápat, jak systém funguje, jak funguje ekonomika, co je to peněžní zásoba, jak její velikost ovlivňuje ekonomický cyklus atd. a pak zavádějme alternativní měnu. V diskusi zaznívají velmi racionální argumenty, že základem problému je lidské ego. Ano pýcha je počátkem všeho zla a proto jediný způsob jak dosáhnout pozitivní změny je změna kolektivního paradigmatu. Nastudujte si princip sté opice a shlédněte dokument Kvantový aktivista. Posun musí nastat od soutěže ke spolupráci. Dnes spolupracujeme jen tam, kde dosahujeme synergického efektu neboli konečný výsledek spolupráce je větší než prostý součet samostatných výkonů. Ta změna kolektivního paradigmatu je také jediným možným řešením, protože jakákoli snaha v současném rámci vede dříve či později (dle úspěšnosti založeného hnutí) k infiltraci ze strany velkého kapitálu, zkorumpování penězi a následnému zaparkování v takové poloze, aby zájmy kapitálu nebyly dotčeny. A pokud se tomu někdo vzepře a korumpovat se nenechá, tak je mediálně rozcupován a znemožněn.
  Dále je změna kolektivního paradigmatu nutná, protože musí proběhnout celoplanetárně. Kdyby došlo ke změně jen v jedné zemi, tak ji ostatní země umlátí čepicemi. Svět je tak provázán na mnoha úrovních, smluvně a zejména ekonomicky, že by taková vzpurná země byla okamžitě uvržena do ekonomické doby kamenné (finančními nástroji).
  A dále pamatujme, že tento systém se vyvíjí z konfliktu (kantovská dialektika). Nedělejme si iluze, že Putin se systému vzepřel. Ne. On jen vytváří protiklad, díky němuž jejich procesy nabývají větší dynamiku.
  Oni změně kolektivního paradigmatu brání tím, že udržují masu ve stavu "vzdělané" nevědomosti neboli nás učí upravené pravdy, které nám neumožňují prohlédnout a dále nás neustále zabavují blbostma (proto vznikl zábavní průmysl a hlavně telka), které nás odvádějí od podstaty a myšlení

 7. QQ napsal:

  System nezmenime, dokud nezmenime v prvni rade sebe. Ta zmena musi vyjit z nas, z kazdeho jedince. Jedinec, ktery ma opravdove vyhrady a ktery to mysli skutecne vazne si asi zacina klast otazky a na tyto hledat odpovedi. Pokud se mu neco nelibi, musi dokazat prekrocit vlastni stin - zazitou pohodlnost a naprogramovanou normu, a kde muze se musi odpoutavat od systemu s nimz preci nesouhlasi. Nemusi to byt v zadnem pripade agresivni ci nasilnou formou, ale vyuzit toho, co system dosud stale nabizi a to je treba urcita moznost legalni volby. Takze napr. pokud nesouhlasim s EU, nebudu mit ucet u banky, ktera je vlastnena zahranicni pobockou a ze ktere zisk, na kterem se byt treba skrome, ale preci jen podilim i ja a ktery odchazi do EU, ale podporim na zaklade informaci jedinou ryze ceskou banku, ze ktere penize i zisk zustavaji doma v CR. Podobne jako zrejme udelal i zakladatel a majitel techto stranek. Pokud povazuji televizni vysilani za propagandu a snusku lzi a maniulaci, ktera patri do zumpy, tak ji tam take poslu tim, ze zajdu na postu a odhlasim ji bez ohledu, ze budou Vanoce a bude Mrazik a Pysna princezna. Pokud by byl jo silny abstak, tak se preci zase da kdykoliv prihlasit. Staci treba jen na pul roku, ale vyslat proste tu svou zpravu. Zapokus to rozhodne stoji. Uz vas nekdy napadlo, proc nejen u pocitace, ale proc i televiznim poradum se rika p r o g r a m y ?? Nadavat na TV, kterou si za to jeste platim a pritom ocekavat zmenu je peinejmensim schyza. Dalsi moznosti je porozhlednout se co nabizi politicke spektrum a jit bez ohledu na jeji velikost k te strane, jejiz program me nejen oslovuje, ale ktera jej naplnuje a podporuje i ciny a udelat si treba v takove klidne i clenstvi, ale tady jsem u prvniho prispevku od Prepptra a to o egu, ktere musime odbourat a jit treba i s tou stranou, ktera neni v parlamentu a je mala a u ktere hrozi, ze do parlamentu ani neprojde, ale delame to prece pro sebe, pro svuj pocit a pro spravne konani veci predevsim a ostatni uvahy jsou bezpredmetne a zcestne ego. Nakupovat u mistnich vyrobcu, omezit spotrebu, zmenit navyky i aktivity... proste nelze ocekavat zmenu a pritom nezmenit neco sam u sebe. Vzdyt je to tak proste... a tvorivosti se meze nekladou.

  • Rudolf napsal:

   1*

  • Definitiva napsal:

   "System nezmenime, dokud nezmenime v prvni rade sebe." Múdro!

   Treba odlíšiť dôležité od balastu.
   Dôležité: EÚ je fašistický projekt na mocenské ovládnutie Európy. Komisia EÚ je podriadená politika USA, EÚ je jej kolóniou. EÚ nikdy nešlo o ekonomiku a blaho občanov. Sledujeme realizáciu likvidácie národov, národných štátov, stratu suverenity štátov a likvidácie, zriedenia bielej rasy. Dôkazom je aj dlhodobo nefungujúca ekonomika EÚ, jej zaostávanie za svetom, blahobyt na dlh, zadĺženie ľudského dobytka, štátov, firiem a finančné otroctvo.

   Ďalší dôkaz o likvidácii bieleho človeka, Coudenhof Kalergi a EÚ:
   http://m.leva-net.webnode.cz/products/migracni-krize-evropy-je-plne-rizena/#formErrorMark2094114741

   • Definitiva napsal:

    Nenásilné riešenie nášho otroctva: poznanie reality, zmena morálky jedinca:
    -nevoliť politikov z politickej kandidátky, na ktorú sa sami zapísali
    -vystaviť moc politikov a ich strany nelegitimite, ak nemajú hlasy, musia odísť
    -zrušiť politické strany a zaviesť občiansku spoločnosť, t.j. priame voľby z regiónov do parlamentu
    -odvolateľnosť poslancov
    -referendum na všetky rozhodnutia parlamentu
    -zrušiť súkromné banky
    -zriadiť centrálnu banku podriadenú parlamentu, s právom vydávať vlastnú menu
    -zriadiť domobranu, v každom dome puška

   • Definitiva napsal:

    Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi

    R. M. Coudenhove-Kalergi, asi 1926
    Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi (* 16. november 1894, Tokio, Japonsko – † 27. júl 1972, Schruns, Rakúsko) bol rakúsky gróf, politik a sociológ, zakladateľ paneuropanizmu.
    V roku 1923 založil Paneurópsku úniu. Jeho koncepcia spojených európskych štátov získala v medzivojnovom období sympatie mnohých popredných osobností (A. Briand, G. Stresemann, E. Beneš, A. Einstein, T. Mann, O. von Habsburg či K. Adenauer).

    PRAKTICKO-ORGANIZAČNE A INŠTITUCIONÁLNE SA PANEUROPANIZMUS ZAČAL ETABLOVAŤ PO DRUHEJ SVETOVEJ VOJNE: EURÓPSKE SPOLOČENSTVÁ, EURÓPSKY PARLAMENT atď.

 8. Paul Durham napsal:

  Většina příspěvků a text jsou dle "přání otcem myšlenky". Mělo by se....

  Dav bude poslouchat rozkazy. Musíte prvně velet , a to je "drobný " problém. Nevelíte.

  Jediná cesta je cesta segregace a prokázání funkční alternativy v místě a čase i přes absolutní nepřátelství okolí.

 9. PROMĚNA napsal:

  Všem přispěvatelům víše. Článek navazuje na oba předchozí články, které doporučujeme si také přečíst, neboť spolu úzce souvisí. Taky sledujeme, že většina přispěvatelů nemá VOLNÍK nastudovaný, a tak nevědí, jak funguje, a jak by byl spuštěn, bez toho jsou pak argumenty často mimo mísu. Tento i předešlé články snad dostatečně vysvětluji proč člověk, který byť je uvědomělý, i tak naráží (a to ještě o to více) na hranice systému, který má velmi úzké bariéry, až nakonec zjistí, že už jedině tento systém jej drží v rozletu. Argumenty, že stačí přejít do české banky, nebo budu kupovat české produkty, vůbec nepočítá s tím, že systém je nyní nastaven tak, že se všechna odvětví pomalu centralizují do pár nadnárodních korporací, a nebo pár místních korporací, které ale s těmi nadnárodními úzce spolupracují. Co se týče změny sama sebe, tak tato změna již probíhá a je postupná, a jak jsme psali výše, ti co takovou to změnou prošli, už chápou, že aby opravdu něco podstatného změnili, musí spojit síly a odstranit toho systémového parazita, který pracuje proti změnám ve společnosti, i proti práci jedince na sebe samém. -)

  • one napsal:

   Vidite vy aj vacsina ostatnych system ako parazita. To je chyba. System je operacny system. Ako Windows. Ked chcete prejst pod Linux, co musite spravit? Ano, restartnut computer. A to sa v spolocnosti da len vojnou alebo ako tu kolega pisal, segregaciou a preukazanim funkcnosti alternativneho systemu v malom. Problem s vojnou je ten, ze pocas nej a po nej maju moc prave ti nespravni ludia. takze nam ostava preukazanie funkcnej alternativy. Do toho...

   • PROMĚNA napsal:

    Ano ano o tom tady už poměrně dlouhou dobu hovoříme. Takže do toho!
    Má to jen jednu malou podmínku, musí být podpora a vůle lidí, kteří to tak chápou a takovou to změnu chtějí. Nebo tady budeme zase jako ovce čekat až za nás někdo něco udělá?

  • Definitiva napsal:

   Ani Volník ani žiadny iný nový spoločenský poriadok nezavediete, lebo globálne, ani štátne elity USA spolu s EÚ TO NECHCÚ A NEPRIPUSTIA.
   Ľudstvo nie je akčné ako celok, jedinec tiež nie je akčný, je to DANÉ GENETIKOU, ČLOVEKU JE BOHMI DANÉ VERIŤ A NECHAŤ SA VIESŤ, OVLÁDAŤ. ČLOVEK JE TVOR STÁDOVÝ A BEZ VODCU NIKDY NEVIE KDE JE SEVER, je pasívny a odovzdaný svojmu osudu, vodcovi. Preto Slovania nikdy nemohli byť porobení, zotročení, lebo verili len svojim Slovanským vodcom. Preto Rím a kresťanstvo skrížili slovanské náboženstvo s kresťanstvom, vytvorili hybrida, vodcovia Slovanov sa museli stať kresťanmi a museli duchovne zotročiť svojich ľudí, všetko kvôli majetkom a moci!!! Slovanské elity pred už tisíc rokmi zrádzali vlastný národ a ROBIA TO DODNES!!!

   Ľudstvo, biely človek, Slovania, národ, každý potrebuje vodcu. Rusko malo vodcov dvoch, Stalina a Putina. Sloveni od rozpadu Veľkej Moravy a agresie kresťanstva, vodcu nepoznali a nepoznajú dodnes. Ani Česi ani Slováci ako malé národy nebudú úspešné, lebo im to nie je dovolené! Správať sa podľa zdravého rozumu je dovolené Švajčiarom, lebo..., ALE NIE NÁM!!!

   JEDINÁ ŠANCA JE SPOJIŤ SA S INÝM SILNÝM VODCOM A TO JE JEDINE PUTIN!!! Iba Rusko má na to, aby ochránilo Európu a ak nie celú, tak aspoň Slovanov. Uvedomte si, že Rusko bolo niekoľko storočí likvidované Západom, dialo sa to s výnimkou Stalina a Putina až do dnešných čias. Socializmus je ideológia KLANU ROTHSCHILD a jej pôvodným cieľom bolo okupovať Rusko, zdroje, vlastniť suroviny aj ľudí, čo odmietol už Lenin, aj keď bol dosadený Západom a Stalin budoval silný štát a odmietol Západnú diktatúru. Rothschild je finančníkom globálnych procesov, napriek tomu je okolo neho mediálne tabu. O ostatnej globálnej finančnej mafii sa toho sem tam niečo šuchne.

   Musíme zrušiť našich politikov a politické strany a musíme sa zjednotiť spolu s Ruskom, či už ako Európa, alebo ako jej Slovanská časť!!!

 10. Miloslav Dědek napsal:

  Jednu možnou alternativu změny systému popisuje článek: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/01/otevreny-dopis-vsem-lidem-na-planete.html
  Změnu systému má už v plánu i OSN. Viz článek: http://miloslav7.blogspot.cz/2015/10/cile-udrzitelneho-rozvoje-sdgs-fakta.html

 11. Svobodný napsal:

  Největší podvod v dějinách..který v podstatě funguje po celém světě s možná jen malými odchylkami

  https://www.youtube.com/watch?v=i8SKl4qZHLo

  George Washington napsal Jamesi Madisonovy: "Žádná generace nemá právo uzavírat smlouvy na dluh, které jsou větší než může být splaceno po dobu její vlastní existence"

  Tím že krade prosperitu zítřku zotročuje sebe i budoucí generace.

  • PROMĚNA napsal:

   Ano ano o tom tady už poměrně dlouhou dobu hovoříme a články, které jsme tu už publikovali, postupně vysvětlují, jak je možné provést proměnu finančního systému ve prospěch nás občanů, abychom si už konečně pořád nestěžovali u piva, ale abychom s tím už něco udělali, když už tu možnost máme.

   • Definitiva napsal:

    Proměna, ste múdry, vzdelaný, ale ak chcete zmenu, musíte to urobiť prostredníctvom vodcu. Možno vy aj ste vodca, ale ako Proměna vodca nie ste. Nemáte šancu na úspech, ale držím vám palce. Na Slovensku poznám len pindostáncov, ktorí si nevidia ďalej od nosa.

    Vodca nerieši operatívu, vodca musí nastoliť nové "náboženstvo", získať dôveru stáda a jeho témy musia byť večne aktuálne.

    Operatíva sa rieši popri viere, náboženstve, podľa toho, ako to stádo je schopné a ochotné ju prijať.

    Proti vôli ľudí nezmôžete nič!!!

    Globálna elita sa snaží ovládnuť ľudstvo od dôb Starovekého Egypta, tisícky rokov. Nedarí sa, lebo ich ideológia je sociálny parazitizmus a skryté otroctvo pre ľudí. Aj keď si to ľudia neuvedomujú a nie je im dovolené celostné vzdelanie, napriek tomu sa pudovo bránia otroctvu.

    Ak by globálna moc, vodca, ponúkol "náboženstvo" blahobytu, celostného vzdelania, ochrany zdrojov Zeme, rešpektovanie Vesmírnych zákonov a rozvoj pozemskej aj vesmírnej civilizácie, tak by bolo ľudstvom tolerované a prijaté.

    Ale globálna moc je pyšná, ľuďom nakladá len diktatúru a otroctvo.

    Stádo odovzdá moc globálnej samozvanej "elite" vždy vo voľbách!!! To ľudia dovolia globálnej moci vládnuť, ak by ju ľudia odmietli, tak dnešná globána moc nemá nástroje na násilné presadenie moci, Možno USA elita urobí lokálny jadrový úder, ale globálna "elita" to odmieta!!!

    Globálna moc má svoju his-tóra a svoj vývoj: cirkev, dedičná moc, finančná oligarchia a ich mafie. Tak to funguje tisícky rokov a rozpory narastajú, hrozí zánik civilizácie, čo sa už v minulosti stalo a archeoastronauti poznajú aj dôkazy, lenže... celostné vzdelanie, mediálne tabu a tabu globálnej moci. Vid VEĽKÁ TARTÁRIA, známa ešte koncom 18. stor.

  • Definitiva napsal:

   A vďaka Svobodnému poznáme Slovanské božie prikázanie č. 1! Odmietnuť úžeru dlhom a úrokom!

 12. Definitiva napsal:

  Všetko, čo som dnes napísal, treba chápať v súvislostiach s globálnou politikou.
  Napr. dnes B. Fulford: http://benjamin-fulford-cz.webnode.cz/blog/
  Jeho informácie, podobne ako Pjakinove, sú hodnoverné a je možné si ich overiť v reálnom politickom dianí.

  Z Fulforda vyberám:

  Pod jeho velením, převzala americká armáda hlavní zdroj síly chazarske lůzy, Společnost Federálnich Reserv.

  "jeden den máš hůl v ruce, a druhý den může být ve tvém zadku"

  se Saúdský princ podvolil a nabídl Rusku kontrolu nad trhem ropy výměnou za přežití jeho režimu

  Dalším středovýchodním autokratem, který je v hlubokém stavu paniky je prezident Turecka, Erdogan. Pentagon začíná stahovat všechny své síly a hlavně protiraketovou obranu z Turecka

  Bývalý americký prezident a dlouhodobý sio-nacistický führer, George Bush starší, ukázal v poslední době svůj strach, když byl dotázán jedním hledačem pravdy na tajné vládní projekty v USA. Bush odpověděl: "Američané nemohou zvládnout pravdu,"
  předtím, než ho utišili jeho manipulátori.

  Lendonové v roce 1992: "v případě, že americký lid někdy zjistí, co jsme udělali, budou nás honit po ulicích a lynčovat."

  • Definitiva napsal:

   Pokračuje Fulford:
   Přetnutí toku ropných peněz ze Středního východu bude poslední hřebíček do rakve pro mnoho kriminálnických mega-bank, které přežívaly díky petrodolarům. To je jeden z hlavních důvodů, proč MMF, OSN, BIS, Citibank, Bank of England a jiné neustále varují před blížící se velkou finanční krizí.

   Vydírání proti německým automobilkám, jako je Volkswagen, Mercedes Benz atd., pomocí falešného "skandálu s emisemi" pouze posílilo německé odhodlání spolupracovat s Rusy

   Francouzi řekli Britům, že budou pracovat na začlenění Ruska do EU

   Česi sú špecialisti na odbornú terminológiu. Takým unikátom je termín politický "přizdisráč". Ani jeden z našich politikov asi ?! nechápe globálne dianie a nevie smerovať stádo do košiara. USA zažijú perestrojku. Globálne elity majú len jednu šancu, spolupracovať s Ruskom a Áziou. EÚ je nezaujímavé, lebo sa bude vyvíjať podľa podmienok určených globálnou politikou, Putinom, Ruskom a Áziou, to len chazarská mafia sa tvári, že sa nič nedej a naďalej fašisticky diktuje Európe.
   A Slovensko je pre mňa známa neznáma. Slovenskú politiku nesledujem, Slovensko je na mape nahradené Ficolandom a má prezidenta "přizdisráča", zradcu národných záujmov, poslušného služobníka chazarov v USA, ktorých moc odchádza do dejepisu. Ostatná politika v SR len pindá na všetkých a o všetkom a svetový vývoj nevidí ani s ďalekohľadom.

  • Jana Karásková napsal:

   Přijde mi, že Fulford slibuje už roky že už se připblížilo konečně řešení - spravedlivá odplata banksterům, a tak ho beru dost s rezervou.

   Také ty jeho rozhovory s "princem" z lože P2 vypadaly divně - jak nějaké divadýlko.

 13. Definitiva napsal:

  Stalin, asketický, intelektuální, krutý lídr se objevil jako revoluční odplata za chyby a zločiny imperiální elity, jež zničila ruský stát

  vid.: http://www.stripkyzesveta.cz/cz/knihovna/1336/svjatoslav-rybas-stalin-krev-a-slava

 14. Josef napsal:

  Dobrý den. Zkuste se lidí optat na jejich žebříček hodnot. Na slovo svoboda si většina nevzpomene. Kulturní a sociální stupidita je podstatou civilizace dnešního typu.

  • PROMĚNA napsal:

   A Váš žebříček hodnot? Neřešte jiné lidi, ale zeptejte se sám sebe, jestli byste něco takového uvítal.

   • Josef napsal:

    Dobrý den občane Proměno, u mne je svoboda na prvním místě v žebříčku hodnot. Demokracie slušných lidí, radost z produktivní práce. Systém vytvářejí nebo podporují lidé a přímé demokracii, kterou bych uvítal, se spíše vzdalujeme.

 15. Jana Karásková napsal:

  "Je tedy nejprve nutné, aby peníze byly kontrolovány a vlastněny celou společností "

  Ale zákony o vydávání měny apod. opět jsou schvalovány parlamenty... a lokální měny mohou být postaveny mimo zákon.

  Jinak souhlas s názorem, že jde hlavně psychologické otázky... konzum, reklamu...

  Lidé chtějí mít i to, co ani tak moc nepotřebují, ale po čem zatoužili. Viz čínský mladík, který prodal svou ledvinu aby si mohl koupit iPad.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!