ČESKOSLOVENSKÉ POVSTÁNÍ ZAČÍNÁ!

masarykObčané z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, kterým není lhostejný osud jejich vlasti a národa, se rozhodli společně se postavit současné, bezútěšné situaci, ve které se nacházejí naše rodné země. Všeobecná bída a arogance moci vlád obou zemí, ignorance politiků, mediální propaganda masmédií a zvláště veřejnoprávních médií, nás dovedla do momentu, kdy jsme se rozhodli definitivně skoncovat se záměry našich loutkových vlád zničit naše země a národy.

Zástupci českých i slovenských občanských iniciativ se shodli na potřebě společného postupu proti vládám ČR a SR a na nutnosti vzájemné podpory nejen napříč hnutími a iniciativami, ale především mezi státy a národy. Došli jsme k závěru, že již mnohokrát se česká i slovenská veřejnost v minulosti snažila umravnit a usměrnit politiky, kteří konali proti vůli svých voličů, ale byla zcela a naprosto nepřípustně ignorována.

Došli jsme k závěru, že jsme nespokojeni (naprosto rozčarováni a pod.) s členstvím v mezinárodních společenstvích, zejména v Evropské unii a NATO. A došli jsme k závěru, že občané obou států stále cítí křivdu v případě aktu rozdělení Československa, které proběhlo o nás bez nás.

Už máme dost politiky „o nás bez nás“.

ŽÁDÁME PRÁVNÍ STÁT

Vláda se tváří, jako kdyby vystoupení z EU byl čistě český vynález, nebo snad vynález okrajové části politické reprezentace. Samozřejmě se mýlí. Myšlenku opuštění EU totiž vyslovuje už nějaký čas mnoho politiků a občanů napříč celou Evropou. Proč se tak děje? Protože všichni již prohlédli lež jménem Evropská unie.

Podobné názory na vystoupení z EU lze nalézt i ve vedení některých našich parlamentních a většiny neparlamentních stran, stejně tak jako u českých euro poslanců i členů poslanecké sněmovny i u široké základny členů desítek občanských iniciativ napříč názorovým  i politickým spektrem.

To samé však vidíme nejen u nás, ale i na Slovensku, kde se názorově shoduje široká občanská i politická základna s názory široké části české veřejnosti na jednom tématu: vystoupení z Evropské unie. Nejen v Anglii, ale již i v Německu sílí kampaň za vystoupení z EU. Takže v tom nejsme sami. Nejde tedy o český vynález, jak se nám snaží podsunout naše politická reprezentace a rádoby elity.

Pan premiér Sobotka, v rámci iterpelací Tomia Okamury, citoval svého předchůdce:   "Jako nám tehdy Václav Klaus vzkázal, že jsme přece hlasovali ve volbách"; když srovnával protiústavní rozdělení Československa s demokratickým referendem o vstupu do Evropské unie. Vzápětí nám pan premiér argumentuje tím, že referendum o vstupu do EU již proběhlo a tudíž přímo řečeno, není potřeba hlasovat o vystoupení, protože si jistě myslí, že jsme jistě všichni s členstvím v EU nadmíru spokojeni.

Tím nám paradoxně on sám vzkazuje to samé jako jeho předchůdce Václav Klaus k otázce požadovaného vystoupení z EU. Opět hodlá tak jako Stráského vláda konat „o nás bez nás“. To že jsme zvolili ve volbách současnou politickou reprezentaci, ještě neznamená, že nemáme jako občané právo na referendum například v takových zásadních otázkách jako je vystoupení i z dalších uskupení, jakým je například, poslední dobou často zmiňované, NATO. To, že takový zákon neexistuje, ještě neznamená, že na takové referendum nemáme my občané právo! Politiky „o nás bez nás“ už máme opravdu dost!

POŽADUJEME ZÁKON O VŠEOBCNĚ VYVOLATELNÉM A NEODVOLATELNÉM REFERENDU

Bylo by dobré, kdyby někdo vysvětlil panu premiérovi, že Česká republika patří do vyspělé Evropy a na Západ, i kdyby nebyla členem EU. Také by bylo záhodno vysvětlit panu premiérovi zásadní postoj většiny občanů. Když jsme hlasovali, jednalo se o myšlenku spojení nezávislých suverénních států. EU do které jsme vstupovali, není Evropskou unií, ve které jsme se octli dnes. Dnešní EU, přesněji řečeno „Lisabonská republika“ byla později přetransformována v něco, co občané zásadně odmítají. Občané mají oprávněně po zkušenostech se Sovětským svazem obavy z novodobé totalitní nadvlády. My signatáři Československých Artikul, máme důvodné obavy, že za oponou Evropské unie číhá nový totalitní superstát, který rozhodně nikdo nechce, samozřejmě kromě těch, kteří jej budují. Imigrační krize pouze odhaluje skutečnou tvář budoucí EU a společné budoucnosti evropských národů. Fakt, že se občané rozhodli do EU vstoupit, ještě neznamená, že nemáme právo vystoupit, pane "premiére". Strašení válkou a přirovnáváním středoevropského prostoru k Balkánu, jak činí premiér ČR Sobotka, není opravdu nutné . Jsme přesvědčeni, že občané si nepřejí členství v dalším žaláři národů, ve který se Evropská unie pomalu mění.  Pokud vláda odmítne referendum o vystoupení z EU přijmout, jedině tím potvrdí obavy občanů z novodobé totality a totalitních praktik směřujících k potlačování práv a svobod občanů.

PROTO POŽADUJEME REFERENDUM O VYSTOUPENÍ Z EVROPSKÉ UNIE

Chceme připomenout, že pokud nebyla ČSFR rozdělena legálně, ČSFR stále trvá ! Svobodné Československo není členem EU natož členem NATO, svobodné Československo trvá a my, občané České, Slovenské, ale i Československé Federativní republiky, trváme na pozastavení členství z Evropské unie i NATO, dokud tento stav bude přetrvávat. Občanství, se dle lidských práv nelze nikomu protiprávně odejmout, rozdělení Československa proběhlo v rozporu s platnými ústavními zákony, Ústavní zákon o rozdělení Československa byl dokonce antedatován!

Předseda vlády Bohuslav Sobotka sám včera při interpelaci poslance Tomio Okamury také přímo uznal, že rozdělení ČSFR bylo provedeno protiprávně. Sám připomenul jeho protiústavní rozdělení. V tom případě, je dobré také připomenout všem občanům ČSFR, že pokud nebylo rozděleno ČSFR legální, Československý stát de iure stále trvá a mandát české i slovenské vlády tudíž nestojí na právních základech.

Závěrem by bylo vhodné dodat, že své hranice jsme si dokázali střežit dříve, a že to dokážeme i v budoucnu bez "pomoci" "unie", která činí pravý opak.

PROTO POŽADUJEME UPŘENÉ REFERENDUM O ROZDĚLENÍ ČESKOSLOVENSKA

PROTO POŽADUJEME POZASTAVENÍ ČLENSTVÍ V EU I V NATO

Jelikož cítíme, že většina občanů našich zemí nesouhlasí se současnou globalizační a válečnickou politikou Západních velmocí, která spolu s jejich agresívní obchodní politikou jde doslova přes mrtvoly, požadujeme svrchovanou suverenitu a samostatnost. Severoatlantická aliance, která se změnila z obranného paktu na nátlakový válečný instrument imperiální zahraniční politiky USA, koná v přímém rozporu s dobrými úmysly a představami o zahraniční politice drtivé většiny občanů členských států. Začalo to bombardováním civilistů zakázanými kazetovými bombami   v Jugoslávii a končí dnešní finanční, vojenskou, materiální a taktickou podporou Islámského státu. Máme už dost zneužívání a špinění dobrého jména Českého a Slovenského státu v zahraničí, díky členství v organizaci, která se opakovaně dopouští válečných zločinů a porušování mezinárodního práva, v organizaci která se rozhodla vést válku s celým světem. Jsa poučeni z historie nedovolíme, aby náš stát byl zavlečen do nové světové války či jakékoliv jiné lokální proxy-války jen proto, že si to pár jedinců, ovládaných Oválnou pracovnu Bílého domu, přeje.

PROTO POŽADUJEME REFERENDUM O VYSTOUPENÍ Z NATO

Kromě této a jiných historických křivd, které byly napáchány všemi Českými a Slovenskými vládami od rozpadu ČSFR, žádáme napravení novodobých křivd, které se staly denním chlebem evropských byrokratů, amerických generálů, masmédií a globálních elit, které tyto aktivity podporují. Zejména tím myslíme vedení krvavých válek, podpora novodobých totalitních režimů, financování zrůdných teroristických skupin, pošlapávání lidských práv a svobod, imigrační politika, genocidu evropských národů a plánování a budování evropského superstátu a světovlády.

Jelikož cítíme, že naše vlády nejsou ochotny reagovat na demokratické výzvy obyvatel našich zemí, stejně tak jako na výzvy volených zástupců, kteří požadují vyvolání výše zmiňovaných referend, nabýváme dojmu, že naše vlády jsou úzce zapojeny do procesu naplňování nových křivd, které stojí na prahu soudobé historie. Jsme přesvědčeni, že současné vlády ČR i SR konají proti vůli občanům svých států,   a že svými současnými aktivitami dalece přesahují mandát moci, svěřené jim do rukou, za současného neplnění povinností uložených jim Ústavou.

My, signatáři Československé výzvy, stejně tak jako naši kolegové z dalších občanských iniciativ, političtí partneři, poslanci, senátoři, zastupitelé, politici a mnohé osobnosti kulturního a společenského života, My, svrchovaní občané, žádáme vlády České i Slovenské republiky o okamžitou demisi.

POŽADUJEME ODSTOUPENÍ VLÁD ČESKÉ I SLOVENSKÉ REPUBLIKY DO 17. LISTOPADU 2015

Hodláme společně a nerozdílně spojit veškeré síly a konečně změnit politické a ekonomické poměry v naší zemi. Přidejte se i vy, pokud si myslíte, že již není jiné cesty. Politici nás zklamali a klamou každým dnem a náprava nikde. Současný antidemokratický politický systém nás přesvědčil, že nastal čas konat a nastolit a prosadit v našich zemích konečně demokracii, svobodu, právo a spravedlnost!

Rozhodli jsme se kultivovaným a zákonným způsobem donutit politické zástupce občanů našich států k rázné změně současné politiky, přidejte se i Vy! Vyzýváme všechny patrioty, občany ČR a SR, všechny iniciativy, odbory, hnutí, politické strany, politiky, skupiny a spolky, osobnosti kulturního a společenského života, aby nemarnili čas a podpořili Projekt Československo a všechny další české a slovenské patrioty a přidali se ke společnému masivnímu protestu, po vzoru našich předků, dne 28. října tohoto roku. Děkujeme za podporu a hlavně nás podpořte svojí účastí na demonstracích, podpoříte tím i sebe, protože bez vaší podpory a především účasti se nic nezmění!

28. ŘÍJNA SE BUDE DEMONSTROVAT V PRAZE – BRATISLAVĚ – BRNĚ – LIBERCI

A V DALŠÍCH MĚSTECH ČESKÉ I SLOVENSKÉ REPUBLIKY

PRAHA - 14:00 - KLÁROV

BRATISLAVA - 14:00 - ZÁMOCKÁ UL. PRI HRADNOM MÚRE

LIBEREC - 14:00 - NÁMĚSTÍ DR.E.BENEŠE

BRNO - 14:00 - MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ

ZAHAJUJEME TÍMTO 2. ČESKOSLOVENSKÉ POVSTÁNÍ

My, signatáři Československé výzvy, obyvatelé Čech, Moravy, Slezska a Slovenska, vyhlašujeme občanský odpor a občanskou neposlušnost vládám České a Slovenské republiky, dle čl.23 listiny základních práv a svobod České republiky, stejně tak jako dle čl.23 Listiny základných práv a slobôd Slovenskej republiky a hlásíme se k odkazu Československa a k občanství České a Slovenské federativní republiky. Rozdělení našich států chápeme jako zločin nejen proti tuzemským, ale také proti mezinárodním zákonům a proto považujeme rozdělení federativní republiky jako neplatné. Rozdělení republiky bez našeho souhlasu považujeme za nemorální, stejně tak jako současnou formu domácí a zahraniční politiky, které jsou v rozporu s vůlí lidu České i Slovenské republiky. Stejně tak považujeme za neplatné další kroky, které učinily vlády ČR a SR bez souhlasu a vědomí federálních orgánů státní moci a považujeme je také za neplatné. Žádáme tímto vlády ČR a SR aby respektovaly naše svobodné rozhodnutí a nebránily demokratickému procesu narovnání stavu a obnovení Československého státu, pokud řádné referendum o rozdělení státu nestanoví jinak.

Svornost a společný postup proti současné vládě si slíbili vzájemně organizátoři těchto spolků:

Čest - Svoboda - Respekt, Za naši kulturu a bezpečnou zem, Zdravý rozum, Holešovská výzva, Čas na změny, Anonymous, Jen zatýkejte, Hnutí proti EU, Poslanci co tam ještě děláte, STOP nadnárodním korporacím, Buď tou změnou, Přímá demokracie, Hnutí za osvobození vědomí, Liberální strana demokratická, Řád strážců svobody a čistého svědomí, Strážci hodnot, Jail murders of 9/11, Česká politika, Proboha co nám to vládne, Přátelé Vladimíra Putina v České a Slovenské republice, Česká revoluce - jaro 2015, Lidi pojďme do nich, ASST, Všelidové hnutí, Hnutí politické jednoty a další klíčová uskupení, iniciativy a hnutí táhnou za jeden provaz. Vyzýváme další organizace, které mají shodné cíle aby se k nám přidali a spojili síly!

Zjistili jsme, že nás krom stejných názorů všechny spojují stejné cíle, podobné představy a motivy a proto jsme se rozhodli v duchu hesla: "JEDEN ZA VŠECHNY, VŠICHNI ZA JEDNOHO" spolupracovat!

To samé se děje na poli médií. Nezávislá média spojují s námi síly. Svobodný vysílač, Česká nezávislá televize, Infowars.cz, časopis Šifra a další média již dnes mediálně podporují naše aktivity a minimálně informují bez nálepek a přívlastků tak jako to činí veřejnoprávní média, která se platí z našich daní!

Teď už chybí jediné... abyste vy, občané přišli podpořit naše společné snažení, protože bez vás se nic nezmění!

Zdroj: http://ceskoslovensko.wix.com/stranky#!%C4%8CESKOSLOVENSK%C3%89-POVST%C3%81N%C3%8D-ZA%C4%8C%C3%8DN%C3%81/c1wti/562967000cf201c73ae5006b
167 Komentářů k ČESKOSLOVENSKÉ POVSTÁNÍ ZAČÍNÁ!

 1. jjozef napsal:

  Nevidim medzi signatarmi vyzvy k povstaniu ziadnu slovensku organizaciu.
  Asi to nie je nahoda,urcite je to - bazalna chyba.Neodpustitelna,takpovediac.
  S kym na Slovensku chcu autori manifestovat "svornost a spolecny postup"?

  "Pozadujeme odstoupeni vlad ceske i slovenske republiky do 17.listopadu..."

  V pripade slovenskej vlady tuto poziadavku urcite podporia vsetky tunajsie agenturno-medialne sily v sluzbach svetoveho policajta.Slovenska vlada je totiz hrozne neposlusna.Vlada Smeru je zrela,davno zrela, na "oranzovu revoluciu".
  Autori vystupuju ako uzitocni oranzovi revolucionari, vedome,alebo nevedome.

  Ani ostatne poziadavky nasich "revolucionarov" vladnuca agenturno-medialna moc nemoze nepodporit.
  Pretoze su v sulade s koncepciou "organizovaneho chaosu" uplatnovanou v poslednych rokoch voci celej Europe.Voci vazalskej Zapadnej i voci dobyjanej Vychodnej.

   • jjozef napsal:

    "Ak sa uchova mierova perspektiva",
    tak proces spajania umele rozdeleneho je prirodzeny.

    Ako vsak funguju media /a nimi najviac podporovani politici/?
    Podporuju Drang nach Moskau /kyjevsky zidobandeovsky rezim/,podporuju islamsky Drang nach Europa......
    Utocia na vsetkych odporcov washingtonskej politiky

    Ceskoslovensko,resp.Praha ma naozaj zvlastne miesto v historii,myslienka,ze kto drzi Prahu,ten je panom v Europe ma vela podporovatelov.
    Takze to nas aj zavazuje: aky svetovy vladca ma byt podla nas panom Prahy /Ceska a Slovenska/?
    Komu v krajine Komenskeho chceme sluzit?
    Preco,ako?

  • Mark Twain napsal:

   „Tichá obrovská Národní Lež je oporou a spojencem všech tyranií.“

   „Pravda je to nejcennější, co máme. Hleďme ji proto pořádně zpeněžit.“

 2. jjosephh napsal:

  Povstání? Svržení socdem proevropské vlády? V Česku v r. 2015?? Z mnoha důvodů naprosto bez šance na jakýkoli úspěch.

  Věnujme se raději reálné situaci. TAdy je částečně přeložený a okomentovaný německý plán pro Evropu:
  http://www.blogovnik.cz/velky-plan-nemecka-pro-evropu-201510241921.php

  • jjozef napsal:

   Vidim to asi takto:
   Merkelova,nemecka elita,spicka politickej triedy.
   /nemecke media a tajne sluzby su pod US kontrolou a vladou uz od vojny/ viditelne nerealizuju plan nemeckej a europskej samovrazdy dobrovolne.
   Media v celom NATO priestore su v moci CIA /a spol/.
   Vyznamna cast politikov a takmer vsetci v europskych masmediach su donuteni konat sebevrazedne.
   Donuteni,funguju agenturne.Buria sa len vynimky.Zatial.

 3. jjozef napsal:

  Nemozno mi suhlasit s velmi podstatnou castou textu.

  Ak napriklad autori tvrdia,ze EU sa "pomaly meni na zalar narodov",
  tak to treba upravit:
  EU je od zalozenia!!! US protektorat kolonialnych narodov,predovsetkym francuzsko-nemecke spojenie,protektorat vladnuceho predatora,USA.
  Tzv."nove demokarcie" vstupili do tohto protektoratu po vyvlastneni od bank,strategickych podnikov,medii a tajnych sluzieb . Ako neo-poddani,alebo neo-otroci."Ochotni" neopoddani,ci neo-otroci.
  Autori si to doteraz nevsimli?
  Nevsimli si,ze sme narody vyvlastnene,hospodarsky nesvojpravne,velmi zranitelne?
  Koho pricinenim?Toho kto konal i toho,kto neprotestoval...

  EU sa dnes, zial, pomaly-skokom!! meni na nieze zalar,ale na kotol poddanych narodov a kultur,podminovavanych tvrdymi a stale tvrdsimi hospodarskymi a inymi antagonizmami.
  Toto je dovod k povstaniu vsetkych,ktori mame pud sebazachovy.

  • Robo napsal:

   ___________________________________________________

   --a keď je tu výzva na akciu, tak len pindáš a hľadáš dôvody...

   ___________________________________________________

   • jjozef napsal:

    Hladam dovody,hladam zmysel,hladam argumenty.
    V diskusii,v polemike.
    Poteste nejakymi argumentami,vyvratte moje argumenty!

    • Robo napsal:

     o čom sa chceš dohadovať, diskutovať, argumentovať. polemizovať?!
     Na čo chceš čakať? Na dokončenie Nemeckého plánu pod taktovkou sionistov?

     Čakaj! Potom sa ale nesťažuj!

     • jjozef napsal:

      Zatial najvacsou silou braniacou europske narody pred planmi sionistov su vlady /a parlamenty/ Madarska,Slovenska a Ceska...
      Tiez internet velmi pomaha.

      Mimochodom:kto na Slovensku chce zvrhnut vladu Smeru?
      S kym ste ochotny ist do revolucie?

      • Robo napsal:

       S tým, kto chce spojiť Slavianov. Začal by som u ČSR, jak chce i táto výzva.
       To je najdôležitejší prvý krok!

       • jjozef napsal:

        Preco chcete zvrhnut vladu Smeru?
        Chcete zvrhnut vladu Smeru?
        S kym?
        Kto by ju mal nahradit?Kto ma sancu ju nahradit?

       • J.P napsal:

        Robo presne tak

        • jjozef napsal:

         Zopakujem teda len slova z vyzvy:
         "POZADUJEME ODSTOUPENI VLAD CESKE I SLOVENSKE REPUBLIKY DO 17...."

         Kedze o dolezitych veciach sa v EU rozhoduje jednohlasne,prave odstavenie Fica je velkym prianim agentur,ktore riadia napriklad Kisku,alebo Radicovu /na obrazku/.Sledujete media?

         Keby v Bruseli nespolurozhodoval Fico /podobne Orban,Zeman/ aj hlas kazdeho ineho odporcu Predatora by bol slabsi.Viaceri politici maju rovnaky nazor,nez napriklad Fico,ale sa boja.
         Slovenska vlada pred casom vyhlasila,ze bude odporcom kvot,aj keby zostala v Bruseli sama!!!!
         Keby slovenska vlada nezaujala takyto jednoznacny postoj,aj ceska vlada by sa inac spravala,aj Orban by nemohol si az tak vela dovolit.
         Takze mam opacny postoj,nez signatari vyzvy:vsetkymi moznymi prostriedkami treba podporit toho,kto moze realne nieco pre narody Europy urobit.
         Vyzva je kontraproduktivna.
         Mimochodom: to,ze ziadaju odstupenie slovenskej vlady a nemenuju pritom ziadneho obcana Slovenska,je v lepsom pripade hrozny amaterizmus.

        • Robo napsal:

         vyhlásoia sa nové volby. Tentokrát československé. Ak bude Fico podporovať spájanie Slavianských národov a bude to podporovať i Zeman, tak jeden môže zostaviť vládu a druhý trebárz zostať prezidentom.
         Rozdelenie ČSR bolo protiústavné. Vstup do NATO i EU dtto, viď poznámka nižšie od Josefa.
         Fico má zásluhu za reči o neprijatí nájazdníkov, Zeman za účast v RF a Číne. Tak nech to dotiahnu a pridajú sa k nám celí. Radi ich podporíme.

         Znovu - (znovu)spojenie nás, Slavianov (nielen ČSR, to je len prvý krok) je to, čo BEZPODMIENEČNE UŽ MUSÍME ROZBEHNÚŤ!

        • Robo napsal:

         Na jar už veľmi reálne môže byť neskoro a lepší nápad nemám. Ty áno?

        • hel napsal:

         jste optimisti, což je dobře...ale já stále hledám důvod, proč se k této výzvě nepřipojilo nwoo a je mezi organizátory souběžně pořádané akce na nám.republiky...viz výzva vpravo nahoře

        • Robo napsal:

         hel, nwoo sa pripojilo tým, že túto akciu tu zverejnilo., A čo sa týka tej druhej akcie...na jednu stranu je dobre, keď ľudia dajú najavo svoju nespokojnost..

        • hel napsal:

         robo, asi jsem to špatně vyjádřila, já nepochybuji o nwoo, jako spíš o tom, jestli má smysl pořádat dvě demonstrace v ten samý čas, když je tak velký problém s účastí u konzumem zválcované dezinformované společnosti...to samé bylo i minule 28.9. a ono to pak budí dojem, že si snad chtějí konkurovat, i když to vůbec nemusí být pravda...

        • Robo napsal:

         no, dúfam len, že je to náhoda. Že organizátori o sebe navzájom len nevedeli a obaja si vybrali rovnaké dátum, kedy väčšina ľudí nemusí do práce..

        • hel napsal:

         robo, odpověď máš výše...omlouvám se za špatné odkliknutí..měj se:)

  • marie napsal:

   Nedali to tam v odpovidajicim stupni, coz je na skodu. Ale je to tam zatim tak, a I to je dulezite.
   To vite, prejit od slusnosti a strachu do utoku, to chce kus odvahy a asi ji tolik jeste nemaji. Ja tam dostat moznost mluvit, to by byl tanec s vlky.
   EU uz dnes neexistuje. Ta svuj ucel uz splnila tim, ze vladne penezi vsech clenskych zemi a vnutila jim nadnarodni zakony, tudiz nase uz neplati. Jde o podvod a s podvodniky se v rukavickach nejedna. To ale Okamura nepochopi. On chce pomalu brzdit "vlak" az do voleb, coz je nesmysl. Tak dlouho nebudeme existovat.
   Existuje nepsany zakon, ze kazdy hajzl pocita se slechetnosti toho druheho. To se nesmi stat.
   Ted jde o vse a je malo casu. Az se nasi vrazi zabydli, pak uz jim jenom rozdaji dopredu natahane zbrane k nam pocinaje tzv. predvadeci jizdou americke vojenske techniky a pak uz neudelame ani hovinko, se samopalem u hlavy nebude protestovat ani noha, tak to je.
   Pred 20ti lety jsem taky byla uhlazena dama a nesmelo se prede mnou rict ani takove obycejne slovo, jako je hovno. Ale USA mi daly lekci, ze jsem se otocila a naopak tam prezila jedine tvrdou akci. Ta musi byt chytra, tvrda, rychla a hlavne necekana. Pamatujte si jedno: kazdy si k vam muze dovolit jenom tolik, kolik mu dovolite a slusnost musite s hajzly odlozit, neda se nic delat.
   Dam vam priklad: v USA si mne osoba blizka pozvala k sepsani leasingove smlouvy na auto. Duvod byl ten, ze jsem ucetni a ona chtela se ujistit, ze vsechny ty priplatkove a procentuelni polozky jsou spravne, aby nepodepsala nejakou hloupost. Agent v prodejne aut s name sepisuje smlouvu, ja vse peclive kontroluji. S konceptem odesel a prinesl k podpisu originalnii smlouvu a ona ji podepsala. Pak jsme odjely a ja rikam, ze si to jeste chci dukladne procist takove ty podminky pri neplneni si projit znovu. A az doma jsem zjistila, ze nas obe ocuraly, ale takovym zpusobem, ze byste to necekal. Zmenili vychozi cenu auto, samorejme nahoru o 2500 dolaru. A tam bylo predtisteno: Dohodnuta cena!
   Napadlo by vas neco takoveho, ze kdyz prijdete k autu, tam je cedula s cenou jako vrata, vy si vezmete a dokonce privezete domu a na smlouve je o 2500 vyssi? Neznam jedineho vola na svete, ktery by si dohodl cenu vyssi, nez vidi na aute. Ja tam vyrazila jak blesk zpatky. Oni uz v recepci videli ten ohen v mych ocich a na otazku, jestli muzu mluvit s reditelem, rekli, ze tam neni. Ja na to odpovedela, ze ho znam a ma auto venku, a pokud vim, tak pesky nikam nechodi. Takovy vyssi cernoch ( asi zamestnany jako ochrana ci vyhazovac), rekl, ze se dojde podivat, jestli uz se nevratil. Ja samozrejme lhala, v zivote jsem ho nevidela a jeho auto neznala. Ale zabralo to. Reditel zavolal ucetniho a snazili se to uhrat na chybu. A ja opet vystartovala: Chyba bezne se opakujici se prokazuje tim, ze uz v predtisku je slovo dohodnuta. Ze mne blbce delat nebudete. Mate 2 moznosti: Okamzite prepsat tu smlouvu na tuto cenu ( a vrazila jim pred rypak tu cedulku s cenou,. ktera byla na aute, kdyz jsme k nemu prisli. A jestli mate nejaky problem to neudelat, tak vam zruinuji byznys. Prvni krok bude, ze do rana budu o tom psat vsude po iternetu a hned rano vyrazim na prislusna mista, o kterych vam rikat nebudu, jen dodam, ze na te zidli sedis dnes rediteli naposled. Smlouva byla okamzite prepsana a jela zpatky.
   Kdybych nevystartovala, tak si vyslechnu naucene kecy pana reditele, jak je smlouva pravne zavazna, a ze si to moza neuvedomuji, ze tu cenu jsme odsouhlasily na tom rucne psanem mustru, atd... Proste nesmi dostat sanci vas okecavat vubec.
   TOTEZ se tyka nasi vlady, zadne reci, jde o viditelnou vlastizradu, ktera se smrti tresta vsude po svete a tecka. Okamzite slozite funkce a vypadnete, nebo skoncite smrti. Bez dalsich jakychkoliv debat. Tecka.

 4. J.P napsal:

  Donedavna som bol proti znovaspojeniu CeskoSlovenska ale zmenil som nazor a bolo by dobre sa znova spojit lebo tu uz ide o zivot a o nasu existenciu !!!

  • Robo napsal:

   taktak..

   • jjozef napsal:

    Neda mi sa neopytat: kde zijete,v ktorom state?
    Kolko vas je,revolucionarov?Mate skusenosti s organizovanim masovych protestov?
    Ja mam.
    Kolko milionov eur mate k dispozicii?
    Ake media informacnej obrany /vojny/ mate k dispozicii?
    Ake osobnosti vas vedu?
    Zname,ci nezname?

    • Robo napsal:

     Niesom ten, za koho ma považujete. Žijem v Čechách.
     A som človek.
     Viem, na čo narážate. I tak ale nesúhlasím s pasivitou (nič iné to nieje), už niet času strácať čas při počítači.
     Mám deti. Vidím, čo sa na nich pácha. Chránim ich, jak môžerm.
     Chcem, aby žili v slobodnej krajine. V slobodnej so svojim Rodom a príRODou.
     Tu sa to nedá. Momentálen ani s Ficom a Zemanom. Je to málo. Potrebujeme sa spojiť. Fakt neviem, čo je na tom nepochopiteľné a už sa o tom ani nechcem dohadovať..

     Skúste porozmýšľať sám..

     • jjozef napsal:

      Ale ja skusam rozmyslat uz desatrocia.
      Bol som v r.1991 predstavitelom ceskoslovenskej mierovej iniciativy "Za bezpecnost a spolupracu vsetkych narodov,kultur a hospodarstiev Europy",bol som vo vedeni slovenskej organizacie za neutralitu,proti NATO....
      Takze teraz uz skusam odovzdat svoje skusenosti.A poznatky.
      Nemate skusenosti a mate velmi fragmentarne poznatky.
      Idealy mame v mnohom spolocne.

      • Robo napsal:

       Verím, že tentokrát je doba zrelá na to, aby sme prevzali iniciativu. I aby sme sa už nenechali odrbať, ak to vezmeme za správny koniec.
       Proste mám ...tušenie, intuíciu...?

       Jjozef, o akých "fragmentálnych"poznatkoch rozprávate??
       Vaše komentáre hneď pod článkom nás (mám ten pocit) jaksi dosť podceňujú..

       • jjozef napsal:

        Ste spolutvorcom tejto vyzvy?
        Ano,velmi vas "podcenujem"/vas politicky prehlad,vase skusenosti/,zaroven velmi sa tesim z vasich diskusnych stanovisk.
        Podtitul mnou formulovanej mierovej iniciativy z r.1991 bol Necakajme ani den!
        ....europania,ohrozeni sme vsetci a dnes....
        Vnimal som vtedy intenzivne politiku divide et impera,voci prevazne slovanskej Europe,vnimal som dosledky satanskej podpalacskej politiky pod anjelskymi heslami "spolocneho europskeho domu od Atlantiku po Ural","prava narodov na sebaurcenie","demokracie" ap.

        Doba je taka,
        ze mozno len ti,co sa velmi modlia nas tu v Europe zachranuju pred velkymi vojnovymi masakrami.Satan /Plutokrat/,organizator hier typu Majdan, totiz organizuje velke masakry,velke vojny,aby si uchranil nadvladu znicenim ,resp.sebaznicenim odporcov.
        Stale verite,ze to "beriete za spravny koniec"?
        Utok na slovensku vladu napriklad vnimam ako najhorsi mozny sposob sebaobrany.
        Prave hrdinsky,doslova a do pismena hrdinsky /a vysoko kvalifikovany/ postoj vlady a premiera Fica osobne je mozno rozhodujuci v organizovani nasej a celoeuropskej obrany.
        Aj dnes na TA3 predseda zahr.vyboru parlamentu povedal: nemecky politik mimo kameru povedal:suhlasim s vami,ale nemozem to povedat verejne,treti sektor by ma znicil!
        Mnohi nemecki politici mimo kameru sa takto vyjadrili a vyjadruju.
        Uvedomujeme si to dostatocne?
        Zvacsa malo,zanedbatelne.Zvacsa sme mimo realitu.
        Malokto si uvedomuje,koho mame v osobe Fica,ci Zemana.
        Pretoze sa nevyzname v politike,pretoze dokonca nekalkulujeme s tym,ze je to o umenie mozneho.

        • fronty22 napsal:

         Lelkeš nezmysly s Ficom,to hovori teraz pred voľbami,ked vyhrá podvoli sa.Vzdy len klamal populista!!!

        • Robo napsal:

         Len jedna vec.. Máte pravdu s tým odporom.. No teraz je doba, kedy už musíme začať TVORIŤ.
         Nieje čas strácať čas. Už nie. VYTVORÍME OBRAZ a tomu vdýchneme život. Ak obraz bude dobrý, ožije aj "sám". Ak nie, budeme hľadať inú cestu, lepší obraz. Kým sa to nepodarí.

         Chápem, že Fico aj Zeman musia lavírovať v tej stoke. A tu a teraz si ich ani netrúfam hodnotiť.

         Viem iba jedno - ak budem dnes nečínný, zajtra sa môžem pozerať, jak umierajú moje deti.
         Takže Jjozef, idem do toho. S Vami alebo bez Vás.

         A nie, autorom tejto výzvy nemám tú česť byť.

    • marie napsal:

     Prominte, ze vam lezu do konverzace, ale organizovat masy, to nepujde, protoze hrozi prozrazeni akce a neda se to udelat rychle. Je potreba malych skupin, vse domlouvano pouze osobne, ani telefony nesmi ti lide mit u sebe, dokazou snimat I vypnute. A vybrat si par osob, ktere maji pravomoce a ty odchytnout. To neni takovy problem, jsou to flamendri, devkari atd. a chodi na spoustu akci bez ochranek.
     Vzpomente si na Klause, jak na nej kluk vystrelil hrackou. Mit skutecnou, tak ho mohl zabit. A ochranka z toho byla tak vycvakana, ze dodnes si pamatuji ty jejich ksichty. Ovsem tohle bylo na verejnosti, to by neproslo. Musi to byt necekane a v soukromi. Efekt by to melo ten, ze ostatni hajzlove dostanou strach a utecou. Potrebujeme bezvladi, mimoradny stav a pozadat treba Okamuru o organizovani naslednych pravnich kroku.Verim tomu, ze v tomto stupni by necouvl a nove vytvorena prozatimni vlada ci stab by v prve rade vyhostil privandrovalce. Do Nemecka je blizko a at si ty magory Merkelka nacpe do baraku, cuza odporna, sionisticka...
     Chtelo by to pozjistovat, kdo z policajtu ma exekuci. Nejsou nijak dobre placeni, aby se nepridali a nebo nepomohli. Chce to zacit vesnicemi, velka mesta , tam se lidi malo znaji...

    • la luna napsal:

     vy ale nic nerobite len vyrivate!

  • Mentol napsal:

   O našu existenciu išlo vtedy, keď sme boli spojení. Na samostatnosť sme čakali dlho a zaplatili sme ju draho, už sa jej nevzdáme.
   Bez urážky, bratia Česi, postupujme spoločne, ale v rámci V4. Zabudnite už na to vysnívané Československo. Predstava, že našim (spoločným) premiérom je pán Sobotka je desivá.
   Ako povedal nedávno gospodin Putin, Rusko potrebuje evolúciu, nie revolúciu. Rovnako aj Slovensko, Česko, či Európa.

   • Robo napsal:

    veď poučiť sa MUSíME, súhlas..

   • jjozef napsal:

    Ludia,narody,staty sa spajaju pred nebezpecenstvom,alebo sa spajaju /i rozdeluju/ ohnom a mecom /nemecke kmene,Taliansko..../.....
    Rozdeluju sa zistne,alebo z cudzej vole.

    Faktom je,ze pre vacsinu Slovakov bolo sokujuce uz zvolenie VH v r.1989 prezidentom,faktom je,ze slovenskych "tribunov" sokoval nimi navrhnuty VH a jeho schwarzenbergovske okolie /napriklad na ceste do USA vo februari 1990 odmietli na Islande pokracovat v ceste,kym nedoplnia takmer stoclennu vypravu vyznamnymi zastupcami Slovakov.../
    Faktom je,ze po prevrate /vedenom agentmi CIA a nekvalifikovanymi politikmi/ bolo toho vela,velmi vela,co vzajomne sokovalo.

    A faktom je,ze len vo vzajomnej podpore,uz napriklad v ceskoslovenskych legiach, sme sa ubranili dosledkom nemeckej a madarskej nadvlady.

    Suhlasim so Zemanom /jeho manzelka ma mimochodom tiez slovenske korene/,ze jedinou velkou politickou vyhodou rozdelenia statu je zvyseny pocet hlasov v EU parlamente a synergia dvoch hlasov v EK.

    • OldNoe napsal:

     To je omyl. Namiesto dvoch hlasov by bol iba jeden.

    • proud napsal:

     ............a prave proto je potreba,aby si nase narody vladly sami s pouzitim referend a s pomoci odborniku,at vladnou ti kdo tvorej stat,ne ti kdo ho okradaji a zrazujou,aby se vratila nase maximalni mozna sobestacnost,aby se zamezilo dalsimu umelymu zadluzovani a zaprodavani nasich statu a rodin(umyslne nepisu republik,kdo zna,vi proc),misto zniceni nas vsech a nasich kultur.Zrejme nechapete bratri Slovaci celou pravdu a skutecnost(alespon nekteri),rozdeleni republik byl ucelovej tah,znama strategie.Je cas ovladnout vlastni ega a zacit kalkulovat bez predsudku,urcit si jak budeme spolecne zit,nebo zvlast,ale svobodne.Nikdo nemluvi o spojeni kde by jeden byl vic nez druhej,bavime se o spojeni rovnopravnym,pro vsechny lidi vyhodnym,jako o zacatku velikyho spojovani se vsech Slavjanu,naslednym spojovani se s Arijci,s pokracovanim na globalni urovni,ovsem s ohledem na zivot nas,"malejch lidi" bez ucasti tech kdo chteji ovladat,zotrocovat a parazitovat na nas, kdo nevi o cem tocim,dovzdela se,ma-li zajem!Dnes mame na vyber,globalizace probehne s nami,nebo bez nas,muze se stat rajem pro vsechny,nebo obrovskym koncentrakem s hrstkou mocnejch,ktery si budou zit jako prasata v zite na nasich shrbenejch zadech.Na tom je potreba zacit usilovne pracovat,stalo se to otazkou zivota a smrti,jak vsichni vidime v praxi! Mame na vyber,bud nam budou vladnout penize a cizi zajmy,nebo si povladneme sami,k tomu je potreba moralka a vlastenectvi(neplist si s nackovstvim).

     • proud napsal:

      Ptal ses jestli na to mame "penize"? Ale jiste.....ve statni pokladne kam vsichni platime pro nas,ale zatim je to pouzivany proti nam a pro parazity.A uvedeme veci na pravou miru,ono jde skutecne o evoluci a nikoliv o revoluci,jak nam cas ukaze,jen co probudime maximum tech,kdo se chteji osvobodit a zalezi jim na sobe a svejch detech,do ceho je privedli zit!

      • la luna napsal:

       proud - ja neviem, z vasich komentarov sala myslienka,ze uz dopredu mate stolicku v parlamente zajednanu.predstavite sa ?

   • Josef Švejk napsal:

    Klid, myslím že slučování nijak nehrozí. To se jen diskuse odvíjí dle zákonů "revolučního nadšení mas." Je to podobné jako nadšení ve 48-mém, 68-mém, 89-tém. Pokaždé z toho vzniklo něco s čím revoluční masy nepočítali. Stejný vývoj nastane i v příštích letech a výsledek bude ve stejném duchu.
    Je to jako nadšené štěbetání vrabečků nad rozsypaným zrním na silnici, které přehluší blížící se parní válec.

    • proud napsal:

     Tak to Svejku:-),vnimaji ovcani,ovsem obcan uz to vidi trochu jinak :-).Co pises plati pro ovcany stada,nikoliv pro obcany spolecnosti.

   • proud napsal:

    "Na samostatnosť sme čakali dlho"............. :-) nemyslim si ze vzajemny spojeni by znamenalo ztratu samostatnosti kohokoliv! ;-)

    • Hag napsal:

     Pamätám si ja dobre na spoločný štát. Československo bolo možno dobre myslene, ale my Slováci sme sa mali omnoho horšie ako Česi. Česi vždy tvrdili, že na nás Slovákov doplácajú. Ale česko zrekonštruovali, vystavili a tu sme boli ako chudobný príbuzný. Len tie hrady a zámky co sa na Slovensku rozpadli pokiaľ v Čechách každý malý zámok bol zo spoločného zrekonštruovaný. Aj pri rozdeľovaní sme obišli nakrátko. Teraz, keď sme sa trochu pozbierali, máme sa opäť spojiť? Nesúhlasím zo spoločným štátom a ani nijaký československý národ neexistuje. Sú len Česi a Slováci, samozrejme, Moravaci a ďalší. Masaryk nás Slovákov tiez veľmi memusel. Česi robte si poriadky doma a aj my Slováci budeme. Nepotrebujeme nijaké československé povstanie. Je to cesta do pekla. Mam rada všetkých ľudí, Čechov aj iných, napríklad Maďarov, rusov a tiež nejdem vytvárať nové Uhorsko, ani sa nemienim pripojiť k Rusku.
     Celé to smrdí za manipuláciou znechutene ho davu smerom k protestom, občianskej vojne a destabilizacii.
     Otvorte oči!
     Chceme nový Maidan?
     Nie, a ešte raz NIE!
     Najlepšie je nám, keď každý bývame vo svojom.
     Nesúhlasím s tým čo sa deje v politike, aj vláda nie je taká akú by som chcela, ale do spoločného Československa už nie. Ak človek urobí chybu, stane sa, ale ak ju opakuje, tak je idiot!

     • jjozef napsal:

      Tak ja som za "ceskoslovenske povstanie",a velmi tesim sa,ze nastala doba,ked sme si opat tak blizki,tak uzrozumeni /ako celok,manzelstiev a priatelstiev cesko-moravsko-slovenskych bolo a je bezpocet/,ze mozeme formulovat vyzvu k "ceskoslovenskemu povstaniu".
      Ved je uz aj dost vela spolocnych iniciativ,vratane korpusu ceskoslovenskych bojovnikov proti banderizmu na ruskych hraniciach.

     • janka napsal:

      Hag, uplne suhlasim ... mne to cele smrdi, majdan, chaos, bezvladie ci co este, ja tam citam v pozadi ruku piatej kolony... hoci mam vela vyhrad k ficovi, som presvedcena, ze teraz musime stat za nim a podporit ho v tomto europskom marazme

    • la luna napsal:

     vydim ze chcete o vsetkom rozhodovat

   • to je jedno napsal:

    Já taky o obnově ČSFR nesním. Vám Slovákům se celkem ekonomicky daří a přeji vám to. Ostatně pořádek dělá přátele. Nyní ani jeden národ nemusí žít s pocitem, že mu ten druhý křivdí či žije na jeho úkor, atd. Pokud se dají oba národy někdy v budoucnu spojit v jeden stát, musí se to udělat nenásilně a přirozeně - po vzoru vzniku Švýcarska. Tedy lze si představit ze začátku vznik společné obrany, později konfederace, a později snad nějaké umírněné federace - jak je tomu nyní ve Švýcarsku. Vždy však odsouhlasené v referendu. Původní tak trochu uměle vytvořené (taky i Západem) Československo je mrtvé, nemá smysl snažit se oživovat již rozloženou mrtvolu. Dokáži si představit vlastně i vytvoření něčeho takového s Rakouskem, Maďarskem i Polskem. Jakousi Středoevropskou konfederaci. U Rakouska bych však předpokládal jeho změnu politiky k uprchlické otázce, u Maďarů jeho snížení nacionalismu vůči Slovanům a u Poláků, aby již přestali s tou svou historickou antiruskou histerii, která do dnešní doby fakt nepatří.

    • weissbach napsal:

     Slovákům se ekonomicky daří jako nám-na papíře.
     Jinak strmý nárůst sebevražd z důvodu reálné bídy a neutěšenosti...

     • weissbach napsal:

      Sociální kolaps je před námi. Zejména ve chvíli, kdy Německo a Rakousko uzavře hranice a proud se převalí sem. Další nám budou relokováni v důsledku povinných kvót /nač je objednáno těch 150 000 dokladů pro imigranty? Vtip je v tom, že je to za našimi zády dohodnuto a i to co prosákne je jen tak 20% skutečnosti. Prostě obvyklý postup.

   • marie napsal:

    Sralbotka premierem bude uz jen par dni ci tydnu a do cela Ceskoslovnenske vlady uz nema sanci! Rusko potrebuje evoluci, protoze je celek, ale my mame situaci neco jako Krym! Patrime dohromady a jen tak se nam podari obnovit hospodarstvi, nezapomen, ze SLovensko je zemedelske a Cechy prumyslove, to je dulezite mit na pameti. Pomohlo by nam to obema!

    • jjozef napsal:

     Nie je uz Slovensko zemedelske.
     Prichadza dalsia,uz stvrta svetova automobilka...
     Slovensko je rovnako ako Cesko exportne priemyslove.

     Spolocna vlada
     je v dohladnej dobe absolutne nerealna,myslienka na nu je este len v stadiu zrodu u minoritnej casti obyvatelstva.
     Naopak spolocna politika vlad je potrebou doby.
     Spolocna politika /harmonizovanie vladnych politik/smerom navonok je akutnou potrebou doby.Preto asi aj ta "ceskoslovenska" iniciativa.
     Prezident Zeman sa o takejto politike zmienoval uz po inauguracii pocas navstevy Slovenska.

     • marie napsal:

      Ja to myslela tak, ze je tam puda, ta by se znarodnila a lidem dala prace, abychom zase mohli mit sve potraviny. Nekdo tady nahore pise, ze Slovensko bylo Ceskem odstrkovane a ni se poctive nevyrovnalo pri rozdeleni spolecneho statu. To je pravda, ale musime videt, ze to nebyli lidi, kteri to chteli a dodnes spousta ani nevi, jak to bylo s vyrovnanim. Ja mam k tomuto zatim pouze jeden pristup, a sice, ze by se rozhodovalo referendem, takze je zbytecne to rozebirat, nejdulezitejsi a opravdu akutni je rychle zastavit valku. Protoze pokud to neudelame, tak uz nebude co slucovat a o cem se dohadovat, rozumite mi? Je to opravdu nutnost nejvyssi tnout do ziveho, jak se rika, Konec vlastizrady!

      • jjozef napsal:

       Imponujete v mnohom,ste v prvej linii,ale..
       Dajte si vsetko,co chcete robit, ci na verejnosti povedat,dobre oponovat!
       Znarodnit podu? Dnesni majitelia /milion majitelov/ to nedovolia....
       .........

       Zastavit valku,ano,hned,teraz,neustale...
       Ak mame zvitazit /zachranit seba i Europu..../,musime oslovit podstatnu cast spolocnosti.
       Sulad stovak i tisicov diskuterov na nejakych blogoch,fyzicky roztrusenych po republikach je zalostne malo.
       Dolezite je dostat sa do povedomia,oslovit etosom a serioznostou - a ziskat vplyvnych spojencov u osob s pristupom do masmedii.Alebo podporovat motivaciu rovnako uvazujucich osobnosti s dobrym pristupom do masmedii.

       Velke informacne media su zvyknute ignorovat aj tisichlave zhromazdenia a naopak uspesne propagovat kontraakcie.Vedia vytrhnut nieco z textu /trebars poziadavku rezignacie vlady/ sposobom,ktory iniciativu nadobro zdiskredituje!!!
       Takze je to najma o informacnej vojne.
       A casu nie je nazbyt.

 5. Josef Švejk napsal:

  Jsem rád, že diskuse vykrystalizovala tak, jak vykrystalizovala. Jak říká Zeman: "Než nadávat na tmu je lépe zapálit alespoň jednu svíčku".
  V lidech je obrovská síla, jen si ji moc neuvědomují.

 6. Josef napsal:

  Dobrý den. Rozdělení Československa bylo protiústavní, čili NEZÁKONNÉ. Zrovna tak, jako poměrný volební zákon. Pamatuji se, že referenda do EU se zúčastnilo 47% voličů. V ústavě není o poměrné většině ani zmínka. Politické strany mající členskou základnu cca 1,5% obyvatel státu nejsou reprezentativní skupinou, ale karierní základnou samozvanců. Anarchie voličů do parlamentu se každé 4 roky opakuje. Lokálních voleb se naposledy účastnilo méně než 47% voličů. Závěrem bych poznamenal, že pojem zastupitelská demokracie obsahuje dva naprosto neslučitelné významy a jde o úspěšnou demagogii.

  • jjozef napsal:

   Vo vyskume sociologov SAV z roku 1988
   98 percent opytanych na Slovensku uviedlo ako "hlavne mesto vlasti" - Prahu.
   Koncom r.1989 este 98 percent Slovakov urcite vnimalo Prahu /nie Bratislavu/ ako hlavne mesto svojej "vlasti"
   .Podla prieskumu OF z 12.decembra 1989 najvacsim favoritom na prezidenta bol V.Komarek,napriek tomu,ze bol malo znamy.Az na druhom mieste bol Dubcek,hoci slavny Slovak..Komarek zaujal viac!/Havel dostal 6 percent hlasov - a napriek tomu bol komunistami! jednohlasne zvoleny.Hla,prvy atentat na spolocny stat!/.

   M.Albrightova sa v Pravde bola vyslovila,ze jej uz v r.1991 bolo jasne,ze sa republika rozpadne.Vraj usudzovala podla jedneho prieskumu na Vychodnom Slovensku.
   Pridam dalsi rozhovor v Pravde so J.Attalim,ktory vraj poradil Klausovi urychlene rozdelenie statu....
   Chcel som naznacit,ze Klaus /Meciar bol v r.1991este nekompromisnym zastancom federacie/ nekonal "svojvolne".Bolo mu aj odporucane!

   • vilon napsal:

    jjozef máš z velkej časti pravdu, myslím, že si starý ako ja, a nejaký Robo, slovák, čo žije v Čechách tu exceluje svojími výplodmi, mal by napísať koľko ma rôčkov, beťárik.V zamatovej určite mával mliekovou fľaštičkou na cumlík. Ale pozor, ja nie som zástanca bývalej ČSSR. Teraz to spájať by už nebolo dobré. Lebo Slovensko ako také stratí svoju samostatnosť nadobro.

    • Robo napsal:

     vilon, beťárik, máš nejaké tušenie o našich dejinách (nie o h-iz-Tóry-i)?
     Máš nejaké tušenie o Slavienoch?
     Môj postoj s tým úzko súvisí..

    • jjozef napsal:

     Je vsak mozne a dokonca nutne!! spajat sa so Svedmi,Britmi /washingtonsky kon/,s kadekym....
     Funguje a realizuje sa projekt federacie europskej.Projekt federalizovaneho kotla europskych narodov obohateneho najma o zivel islamsky.

     V Cesku a na Slovensku prechadzame dnes procesom znovuobnovovania pocitov politickej dovery a pocitov kulturnej blizkosti.Velmi pomahaju spolocne televizne programy.
     Na Slovensku male deti sa masovo ucia cestinu z ceskych kreslenych pohadok...
     A konecne stavame sa aj politickymi spojencami.

     Media funguju inac.Media nas doteraz spajali len podla zelani Predatora.

     • Robo napsal:

      vidíte, Jjozef, je to presne naopak - US je kôň UK, nie naopak. To je ale jedno.
      A znova ten neodbytný pocit podceňovania... Média v nás majú tvoriť niečo pozitívne, že TOMU my veríme?
      :-)))))

      Jjozef, sme momentálne každý niekde úplne inde, nehnevajte sa..

     • Robo napsal:

      Viete niečo o tom, Jjopzef, že aj my sme Rusi (v širšom význame tohoto slova)?
      Viete, že Rusi sú aj Nemci, Briti a spol.? Pravda, už pekných pár storočí sú skôr náš trojský kôň, než ozajstní Rusi/Slaviani..

      O tom medzi riadkami rozprávam ja a myslím, že práve s Vami si momentálne nerozumiem.
      Nestrácam nádej, dnes už však prajem dobrú noc...

     • proud napsal:

      Jenze malickost,ono spojovat se,neznamena "nechavat se spojovat",shanet dohromady stada neznamena uvedomnely spojovani se obcanu a spolecnosti! Nemichal bych jablka s hruskami.

     • Hag napsal:

      Celkom pravidelne som napr. v Prahe. Mladý Česi slovensky nerozumejú. Hovorím to celkom vážne. Slovenské deti vedia síce po česky, ale to ako majú rozprávať po česky keď sa chcú dohodnúť?
      Dobre vychádzame, lebo nemáme spolu problémy, však by sme hneď prestali vychádzať, ak by sme boli v jednom štáte.
      Som zásadne proti.
      Tu švajčiarsko nikdy nebude.
      Dlho sa slovensko a Slováci zbierali po rozdelení.
      Ešte aj dnes v ďalekej cudzine keď poviem, že som zo Slovenska, tak prvé čo počujem je čeko.
      Mam už 52 rokov a tak dobre ako je nám Slovákom na slovensku, aj keď malom a chudobným, nám v Československu veru nebolo.
      Teraz nám prišli bratia Česi na meno keď sú v sračkach až po krk.

      • Robo napsal:

       Hag, sme tam s nimi...

      • jjozef napsal:

       Subjektivny dojem.Su rozne dojmy,pocity,cela skala.

       Pravda je,ze pred samostatnym statom o existencii Slovakov nevedeli dokonca ani mnohi v Krakove.Takze aj taketo dovody viedli ludi na Slovensku k suhlasu s rozdelenim federacie.
       Pritom v momente rozvodu iba mensina suhlasila s rozdelenim federacie!
       Mensina v Cesku i na Slovensku.
       A politici boli nuteni suhlasit s vytvaranim meny a federacie zapadoeuropskej...

       Ze na Slovensku decka vacsinou nemaju problem s cestinou,je - aj slovensky prispevok k opatovnej vzajomnej akceptacii.
       Dostavame a kupujeme z Ceska mnohe uzitocne sluzby /knihy,filmy,mnozstvo koncertnych umelcov.../ - a odmenujeme sa k vzajomnemu prospechu.

    • marie napsal:

     Vilone, proc tady nasazujes na Robo? To absolutne nemistne resit vek, kdyz jde o vec, a navic, spojeni Ceskoslovenska by se resilo referendem vsech lidi, tedy bez ohledu na vek.
     Je to vlastenec a ma srdce na pravem miste. Vzpominas na nedavny sraz Syranu a pratel u nas, kteri sli podekovat v Bratislave na ruskou ambasadu? Moderoval to mlady kluk a ja uplne zirala, jak byl znaly situace. Jestli se budeme hasterit kvuli malichernostem, tak nic neudelame a resi se vzdy nejdrive nejdulezitejsi vec. Zajisteni zivotnich funkci je prvni, a pak teprve operace, to znas...

     • janka napsal:

      hej marie, prrrr... netlac na pilu
      chcete niekoho vymernit, ok... ale mate za nich okamzitu nahradu? niekoho s kym budu ostatni suhlasit a nesklame ich?

      • marie napsal:

       Mam. Okamuru, Filipa a nekolik chytrych hlav z KSCM. Moje generace dostala dobre vzdelani a v 60ti jeste nejsi k nicemu. Ale polovina lidi tam musi byt mlada, jde o jejich budoucnost. Jsou chytri lide, podivej na Jana Korala. Ma inteligenci, prehled a cisty stit. Zadny vycuranek a krivak a uz jenom za tu dobu, co mu tady proslo lidi a clanku, je zorientovany. Vlada by se dala dohromady, to nevidim za problem ani trochu.

       Mladi lidi by si meli srovnat, jak se o lidi starali komuniste a kam jsme od te doby spadli. Je to propastny rozdil. Meli jsme pravni stat, ja ty zakony znam dodnes, studovala jsem je opravdu poctive.
       Staci je oprasit a uvest v platnost. Zvlaste pak oddil Trestne ciny hospodarske, paragraph 132. "Kdo jineho uvede v omyl a jeho omylu vyuzije..." to by bylo zavrenych za tech 25 let, neb nedelali nic jineho, co rikate?

      • la luna napsal:

       vy uz to tu mate pekne porozdelovane!

 7. GinBaw napsal:

  Chce se mi říci
  "Slovanští bratři a sestry, uvidíme se v Brně."
  ale to bych dělil dle národů a Země nemá národy, takže lidé Země, uvidíme se v Brně!

  • marie napsal:

   Presne moje rec! Nesmime se rozdelovat, musime videt spolecnou vec a spolecnou lod, na ktere jsme bez rozdilu a ta se nam potapi...

 8. weissbach napsal:

  Pokud to nepůjde zdola, nebude to mít reálný úspěch. Takže buď to osloví značnou část obyvatelstva, která se dejme tomu probouzí?!, nebo to bude úděsná blamáž. Podstatné ukáže datum 28.10., bude-li co řešit 17.11.....
  Těch 5 dní je dost šibeniční termín. Pokud už nejsou natištěné letáky a není dost lidí ochotných je vylepit a roznášet, pak se o tom dozví jen pravidelní účastníci alternativních webů, jejich příbuzní a známí....

  • proud napsal:

   Muj nazor.............i kdyby to byla nakrasne ona "blamaz",bude to mit svuj obrovskej smysl,ziska to pozornost dalsich ovcanu,a kdyby se jen nekteri z nich zamysleli a dali se na cestu obcanstvi,misto ovcanstvi,bude to uspech!

 9. OldNoe napsal:

  Domnievam sa, že prvým slovom tohto článku by malo byť slovo "Niektorí".

 10. OldNoe napsal:

  Dovoľujem si tiež pripomenúť, že na Slovensku budú regulérne voľby už o niečo vyše sto dní. Ak sa nemýlim, tak v marci.

 11. Žabák napsal:

  No, předhazovat nám Havla opravdu není moc fér, protože 89 byl domluvený puč materialisticky založeného křídla komunistů. Dalo jim velkou fušku dostat lidi do ulic a povedlo se jim to teprve když STBák hrál mrtvýho studenta Šmída.
  Všechno bylo dohodnuto předem Gorbačovem a Bushem. Postavy a jejich role byly dány předem. To za prvé.

  Za druhé. Bylo by dobré, kdyby si slovenští vlastenci přiznali, že Československo ZACHRÁNILO Slovensko a neházet nás do jednoho pytle na úroveň Maďarska apod.
  Když Češi přišli na Slovensko, tak našli zuboženou maďarskou kolonii, která sloužila jako zdroj zemědělských produktů a pěkných žen.
  Češi začali posílat na Slovensko tisíce úředníků, učitelů a vojáků NE aby vás učili česky nebo maďarsky, ale učili vás znovu slovensky, protože Maďaři vás za slovenštinu ve školách mlátili palicí po hlavách. My ne. My sme pomáhali založit matici slovenskou.
  Ze zemědělské krajiny sme vám pomohli dostat se na dnešní průmyslovou úroveň a z toho taky plynou ty jízlívé poznámky o doplácení na Slováky z dob ČSSR.

  Nepíšu to abych kohokoliv urazil, ale už mě štve ten jednostranný negativní pohled na Československo ze strany některých Slováků.

  Spájet se fyzicky není třeba, ačkoliv ČSSR s počtem 300 000 vojáků a tisíci tanků a letadel by dnes pravděpodobně zválcovala celou EU s prstem v nose, ale je třeba se spojit alespoň politicky a kulturně.

  Jak říká Robo sme Slované a de nám o kejhák.

  • OldNoe napsal:

   My ne - to znie hrdo! Odporúčam zistiť si, ako to bolo naozaj. Aj keď to "My ne" má tiež svoju výpovednú hodnotu.

  • Camellia napsal:

   Žabák,ani si predstaviť nevieš,ako mi hovoríš z duše a pritom som Slovenka.Tiež ma náramne zlostí neobjektívnosť.Vyzdvihuje sa účelovo len negatívum.Áno boli výroky špičiek arogantné a nešťastné.to sú však len jednotlivci.Národ zmýšľal a zmýšľa inak.Rovnako ako aj dnes.Vtedy sa spájalo zhora.Rozhodovali o nás bez nás.Teraz však iniciatíva vychádza zdola čo si myslím že je podstatný rozdiel.Je to spájanie podľa sedliackeho rozumu.Ide predsa o zánik našich národov,lebo niekomu to tak vyhovuje a usúdil že nemáme viac právo na život.Väčšina ktorá protestuje sa oháňa tým že Slovensko stratí samostatnosť.Chcela by som sa teraz opýtať o akej samostatnosti tu hovoríte?Vy sa tu cítite ešte samostatný,suverénny,svojprávny?A v čom prosím vás?V tom že si môžte rozhodnúť či pôjdete nakupovať do teska,alebo do lídla?Alebo či budete cestovať autobusom,alebo vlakom zadarmo?O ničom podstatnom už naše národy nerozhodujú.O všetkom rozhoduje EU!A toto treba urýchlene zmeniť,kým nieje neskoro.Treba mať na pamäti,že doba sa zmenila,zmenili sa aj ľudia a čo je podstatné že vtedy sa zlučovalo zhora a teraz je vôľa z dola.Začneme s čistým listom a ako sa dohodneme,aké pravidlá si určíme,také ich budeme mať.Na žabomyšie vojny(ktoré sú len v prospech veľkého brata),na vyťahovanie starých hriechov už nezostáva čas.Teraz už ide o našu existenciu!

 12. Juraj napsal:

  Aj keď túto stránku sledujem pravidelne niekoľko rokov ešte som tu nikdy neprispieval do diskusie. Informačná vojna je v plnom prúde a rozlíšiť čo je hodnotné a čo kontraproduktívne, je občas veľmi ťažké. Moje skúsenosti a poznanie mi hovorí, že je potrebné pri pozeraní na akúkoľvek situáciu zapájať Zdravú Myseľ. Prešiel som a prechádzam postupne rôznymi štádiami poznávania...jedno z nich bolo aj horúčkovité presviedčanie ľudí z môjho okolia o SVOJEJ pravde. Nie je dobré bezhlavo sa púšťať do nepremyslených rozhodnutí no zároveň som zástancom akcií, ktoré by ľuďom aspoň trocha otvorili oči. ALE ľudia, v prvom rade, musia chcieť niečo urobiť SAMI. Ak ich nasilu do niečoho strkáme, tak sa z nich stanú podobné ovce, o ktorých sa tu občas tak srdcervúco diskutuje. Zo zle pripravenej akcie môže protivník vyťažiť oveľa viac ako TEN, kto akciu organizoval. Spoliehať sa na to, že v ľuďoch sa prebudí duch 89-ho, tak to mi v súčasnosti príde trocha naivné. Ak si organizátor myslí, že "Zamatová v 89-om" bola tiež spontánnym prejavom, tak to už hraničí s niečím iným ako naivitou... V tom 89-om som sa týchto spontánnych akcií v Prahe zúčastňoval a stále som mal v oblasti žalúdku zvláštny pocit. Intuícia mi hovorila niečo iné...ale dal som sa strhnúť kolektívnym vedomím davu.
  Tým nechcem povedať, že nie je potrebné nič robiť a len čakať ako sa to vyvinie. Podporujem myšlienku spájania sa Slavianskych národov, Rodobožia a Rodového usporiadania...sám sa snažím žiť podľa týchto múdrostí a vedenia našich Predkov už niekoľko rokov. Zmenil som svoj život a snažím sa nepodporovať súčasný systém ako je to len z môjho pohľadu možné. Ale ako som napísal vyššie, snažím sa do nazerania na súčasné dianie zapájať Zdravú Myseľ a podľa života a postojov ľudí zo svojho okolia môžem povedať, že ľuďom sa nechce meniť a sú v prevážnej väčšine spokojní so súčasným "blahobytom" a "chlebom a hrami", ktoré sú im denno-denne predostierané. A to už nehodnotím ponúkanú akciu z nejakého odborného pohľadu tzn. KTO a ČO za tým je?! Preto ten môj skepticizmus.
  Zdravia všetkým...

  • bantustan napsal:

   Milý svolavatelé demonstrací,byl jednou jeden právník,který se stal ministrem vnitra a PRSIL SE,jak zatočí s estébáky..NEZATOČIL,naopak zjistil,že lukrativní byznys je OBHAJOVAT,než za pár šupu coby ministr je stíhat. Máte TISÍC NEUPLATNÝCH,kteří budou při zasedání sněmovny vyžadovat pod tlakem STRACHU zkrácené znění nových zákonu o vystoupení z NATO a EU? Máte TISÍC NEUPLATNÝCH,kteří pod stejným tlakem DONUTÍ VLÁDU? Máte již NÁHRADU NEUPLATNÝCH ministru a poslancu,nebo máte návrh nového uspořádání PŘÍMÉ DEMOKRACIE dle OKAMURY,při rozpuštění sněmovny a senátu..Jestli toto nemáte OŠEFOVANÉ,veškeré demostrace jsou USMĚVNÉ VYTÍ NA MĚSÍC...A Markové Bendové,Štetinové z toho MAJÍ PRDEL

   • Robo napsal:

    "úsmevne sme vyli ja mesiac" v 89-tom. Smutné, ale je to tak.

    Vychovavajte si novú (j)elitu, ja pôjdem 28.10. do Prahy.
    Ja verím, že pri DOBREJ VÔLI dokážeme nahradiť ten "úžasný, do-kon-alý, prepracovaný" systém. Bude to nesmierne náročné, haha.

    Rozumiem Jurajovi, že pri tom nekonečnom "šume" je naozaj ťažko rozlíšiť, mám však TUŠENIE...

    Slavian, zjednocuj, buduj, bráň!

    • proud napsal:

     Taky samozrejme jedu,Robo:-).A je mi jedno jestli to bude ona blamaz,nebo zacatek neceho lepsiho,alespon se inspiruju na miste a prispeju svoji troskou,nebo taky ne,to se uvidi.Porad lepsi nez rozumy od PC s tim,ze nemam svuj vlastni pohled,zkusenost,ale spoleham se na cosi zprostredkovanyho.Znas to prece: "Nicemu never,kdyby kolem tebe tisice verili!" Presvedc se sam!

     • Robo napsal:

      Proude, je až skoro k neviere, jak si niektorí ľudia ROZUMEJÚ.
      Iní zas (zatiaľ) nie.

      Chceš vziať ľuďom pamäť? Vezmi im reč, písmo...

      • proud napsal:

       Tak tak,lidem je potreba predevsim vratit je sobe samejm! Ukazat jim co a proc se z nich stalo a co vsechno naopak muzou bejt a dokazat,jen chtit.A vubec k tomu neni potreba hrbit se celej den u prace a chodit domu jen se umejt a vyspat,aby se vydelalo na pujcky a prezivani,protoze to neni o zivote,ale jen o tom prezivani,jak jim to je vnucovany diktatem penez.

   • proud napsal:

    Mame! dobry napady jak to zaridit! Lepsi je konat a napravit eventualni chyby nez se jen od PC culit a delat chytrym a zabejvat se jakejmasi teoriema a od stejnyho PC se druhejm co jdou konat smat a myslet si,ze to za nas udelaji jiny!!!

   • janka napsal:

    bantustan 100% suhlas... lebo, ak nie je pripravena aspon zcasti kvalitna kadrova zakladna takejto zmeny, vysledok akokolvek uslachtileho usilia znovu ukradnu ti, co su lepsie pripraveni... a mozno len na toto cakaju... drzim palce vsetkym aktivnym co to myslia dobre, ale nabadam k opatrnosti :-)

    • proud napsal:

     Chces cekat na "kvalitni kadrovou zakladnu" ve svete kde prave tohle bylo a je cilene zlikvidovany vcetne zakladniho vzdelani? Dobra vejmluva,budeme tedy tisice let cekat a neudelame nic pro zmenu,proc nic? No protoze prece nemame kvalitni kadrovou zakladnu:-)))))))))))))).A muj nazor je necekat,ale vytvorit si podminky abysme si ji vychovali! Jinak se muzeme na to ci ono vymlouvat donekonecna,zatimco druha strana mlci,ale neustale kona,a to at se dari,nebo nedari,ale kona,protoze vi,ze zastavit se znamena umrit!

   • marie napsal:

    Mam nahradu. KSCM ve spojeni s Okamurovou stranou. Celych 25 let nikdy nehlasovali pro zakon, ktery by byl proti lidem, korupce tam neexistuje. Prevzit stare socialisticke zakony a ty pomoci referenda upravovat, kde je to uz zastarale nebo neuplatnitelne.

  • proud napsal:

   Je to v postojich.Ve chvili kdy zacneme myslet jeden na druhyho jako na cloveka,zacneme myslet na celek,kulturu,budoucnost vsech,v ty chvili neplati vedome jenom moje jedna pravda,ale plati NASE pravda.Pro me je nejdulezitejsi,ze si povladnou nase narody pomoci referend primo,za prispeni odborniku,tim myslim odborniky v oborech,nikoliv Plzensky odborniky,nebo odborniky co sustej penezma a myslej si ze za ne budou mit vsechno,ackoliv jsou "odbornici" jen pres nakradeny prachy a moc z nich plynouci.Ve chvili kdy tenhle prulom nastane a lidi se dovzdelaji,vezmou si zpatky vsechno o co byli fikane okradeny a zacnou si hospodarit sami,protoze o tom hospodareni a mysleni na vsechny,to je.Je potreba obnovit starost o cloveka,vzdelani,lekarskou peci a vsechny ony "samozrejmy" vymozenosti ktery jsme uz meli,ovsem vymenili jsme pad hradeb a plotu,ostnatejch dratu za hodne kroku zpatky! Tim samozrejme vubec nemam na mysli znovustaveni plotu a navrat k socialismu tak jak jsme ho znali.Ale mam tim na mysli navrat vseho dobryho z tech casu a napravu toho spatnyho.Kdyz jsme se tenkrat dokazali postarat o lidi,kvalitni vzdelani a lekarskou peci zadarmo,proc by to nemelo jit dnes,ale za jeste lepsich podminek,pokud si je vybudujeme!!!?

   • Robo napsal:

    ..okrem toho teraz nastala drobná EVOLUČNÁ zmena - teraz k tomu všetkému i VIDÍME..

   • weissbach napsal:

    proud
    Pane, Vaše dobré záměry sdílím a určitě nejsem sám. Ale....
    jestliže tady někdo docela věcně připomíná realitu, neznamená to, že si neuvědomuje neutěšený stav věcí veřejných a nepodporuje cesty k jejich změně.
    Podívejme se na to hlavně střízlivě a držme se nohama na zemi:
    1/ Bez spolupráce a koordinace mezi jednotlivými subjekty usilujícími o změnu to nepůjde. V nedávné minulosti si každá "frakce" kvůli svému vlastnímu zviditelnění naplánovala totožné akce na různých místech a takřka ve stejnou dobu. V tomto případě je to tříštění a plýtvání energií lidí ochotných dát najevo svůj názor a přijít.
    Nyní tedy přibyla další iniciativa pod níž jsou další iniciativy...
    Kolik bude dalších demonstrací ve stejný den? Doufám, že si opět naplánují vlastní akce na různých místech s dvouhodinovým odstupem Svobodní, IVČn, ND...?!
    2/ Peníze jsou fajn, ale hlavní je odhodlání a chuť lidí něco udělat. Je chuť, je odhodlání? Je dost lidí tvořících stálou základnu podpory změn?
    To si může každý z nás sepsat co chce a nechce a pověsit to na net a čekat na "revoluci".
    Zatím je realita taková, že na akce, které smysl mají a jsou dokonce životně důležité přijde v Praze 1000 lidí, z toho půlka přespolních./srovnejme: Dny NATO statisíce, pochod AVONU, Gaypride desetitsíce.../ Je cosi v nepořádku s lidmi v této zemi!!!
    Mám jet zase 280 km tam a 280 km zpět, abych se podíval, jak je nás tam 5 a půl a poslouchat Brychtu, který nemá ani dost vůle k tomu aby si nedal pár panáků? Nejspíš opět pojedu protože to považuji za důležité. A kolik lidí to vlastně u nás a na Slovensku považuje za důležité? Kromě nás 10, co si tu o tom vyměňujeme názory?
    3/ Československý sentiment. Ano, byli jsme v jednom státě, což přinášelo mnohé výhody, ale podobně jako v EU to neslo i nevýhody v pocitu křivdy tu na jedné, tu na druhé straně a ty byly využity k rozbití ČeskoSlovenska, protože jeho rozbití bylo plánováno z vnějšku. Podobně jako rozbití Jugoslavie. Osobně si myslím, že by nepomohlo ani kdyby všichni federalisté byli denně na náměstích. Vzpomeňme na nekonečné dohady o pomlčku, název..bla bla bla... A to jsme tehdy ještě byli relativně svobodní lidé a nýš stát nebyl banánovou republikou jako dnes.
    Další důležitý faktor je ten, že Slováci o vlastní stát usilovali dlouhodobě a podle mého mínění na něj měli právo. Svou státnost si potřebovali zřídit a emancipovat se. S výjimkou normalizace za Husáka totiž Slovensko bylo vystaveno českému paternalismu. Podobně jako nám ho dnes dává sežrat Brusel.
    Takže otázka zní: Kolik lidí na Slovensku je ochotno aktivně podporovat restart ČSFR? I zde jsou na to různé názory.
    Spojováním více témat do jednoho pomylsného bloku totiž vůbec nemusí znamenat posílení, ale naopak to může mnoho lidí odradit.
    Priority by měly být tyto:
    1/ Tlak na odstoupení vlády a předčasné volby
    2/ Jasné deklarování ze strany reálné opozice, že v případě vítezství ve volbách odmítne povinné kvóty a prosadí zákon o referendu v němž se obyvatelé budou moci rozhodnout o setrvání v EU, NATO atd...
    3/ První dva body jsou jasné, srozumitelné každému a při koordinaci sil mají šanci na masovější podporu. Navíc jsou základem, bez něhož je zbytek pouze zbožné přání. Bez bodu 1 a 2 se totiž nestane nic.
    Diskusi o Česko-Slovensku bych nechal na potom, na uvážení, kdo s tímto půjde do voleb zde a na Slovensku. Pak bude jasno, jestli má smysl takto investovat energii a hlavně čas, který se nám krátí.

    • Žabák napsal:

     Ten český paternalismus měl svůj historický důvod, protože při startu ČSR Slovensko byla znásilněná maďarská kolonie a logicky tak vedoucí úlohu převzali Češi. Navíc Češi dokážou mít slovenského prezidenta, ministra financí nebo primátorku Prahy, o Slovácích bych tohle neřekl a myslim, že tam by to neprošlo.
     To jen jako dodatek. Jinak souhlas.

     • jjozef napsal:

      Ale preslo!
      Jediny ,urcite jediny dovod je v malom pocte na Slovensku zijucich,v politike angazovanych Cechov.

      • Robo napsal:

       Jjozef, v tomto súhlasím so Žabákom, u nás by to naozaj bolo oveľa menej priechodné..mám svoje skúsenosti..

       • jjozef napsal:

        Ja mam neporovnatelne vacsie skusenosti.Ver!
        Pohyboval som sa a vlastne stale sa pohybujem aj v"politickej triede".
        Trebars bratislavsky primator je myslim Cech.Nedebatuje sa o tom,pretoze to ludi nezaujima: ak cloveka deleguje orfganizacia,strana,tak niet o com diskutovat.
        Na lokalnej urovni,tak,ako na celostatnej.

        Zober na vedomie,ze hadam polovica Slovenska neregistruje bezne cestinu a slovencinu.Na cestinu sme zvyknuti z telky,z pesniciek,z knih,z filmov,z casopisov v stankoch....
        A clovek v politike nehovori tu cesky,tak,ako prazska primatorka nehovori slovensky.Takze nikto /hadam/ to neriesi.Neriesi ani,ci je niekto Rusin,dokonca casto ani ci je Madar.
        Kto nema talent,tak hovori iba rodnym jazykom...

    • proud napsal:

     Par praktickejch otazek k bodu "1/ Tlak na odstoupení vlády a předčasné volby",mame lidi do zastupitelstev a na jakym zaklade je budeme vybirat? Mame predstavu o zpusobu fungovani novy vlady? Mame predstavu o fungovani a organizaci budouciho statu? Mame tedy co nabidnout lidem aby jim to za to stalo? Vytvoril nekdo zivotaschopnou predstavu,nebo na ni nekdo pracuje,aby za ni lidi sli?Nebo to tu svrhneme a pak nad tim budeme stat a premejslet,pritom doufat,ze nebude "kdosi" rychlejsi? O jakejch volbach je rec?? Ta saskarna co se ji rika volby a saskarny jmenem strany me neoslovujou,jediny co me oslovuje je referendum,to je totiz jediny opravdovy vyjadreni se vetsiny naroda! S bodem o CeskoSlovensku souhlasim,i to si musej rozhodnout lidi,jestli vubec ano,nebo ne a za jakejch podminek.Chceme li lepsi budoucnost,musime uz ted v ni premejslet a nepokouset se delat zmeny novyho postaru,tim totiz novy nevznikne,jen predelany stary a se starym zpusobem mysleni.Uz jen to jak se pocita s "volbama" mi o tom hodne napovida,i uzivani vyrazu demo-kracie at prima,nebo jakakoliv jina.Osobne byh navrhoval prejit do takzvanyho uspornyho rezimu prozatimni vlady s vyhledanim odborniku pro ucely referend s jejichz pomoci bysme sestavili co je potreba,vcetne zastupcu a zpusobu zastupovani,umyslne se vyhejbam slovu vlada.Je potreba nejak zacit a dat lidem realnou predstavu,kdo ji nema a jen provokuje ruzny "majdany",dost si namlati! Na dalsi pouhej boj o koryta neni pocitam uz nikdo zvedavej!

     • proud napsal:

      Moje predstava zastupitelu je slozena z vlastencu co jim slovo moralka neni cizi, v prvni rade,jinak to cely ztraci smysl! O jejich takzvanym "vzdelani" diskutovat nemusime,zkusenosti prece jsou,ze to jde i temer bez nej,mame tam ted malo lidi co nejsou nicim,ale poridili si papir z Plzne?:-)...........a vladnou,ze? I krast se rychle naucili:-),navic,k pomoci zastupitelum tu budou odbornici,ti skutecni,ne ruzny agentici placeni kdekym a jemu slouzici.

      • proud napsal:

       Jako zrazenyho obcana me uz zadny sliby a volby nezajimaji,ale zajimaji me konkretni zivotaschopny navrhy o kterejch budu spolurozhodovat v referendu! Proto jedu do Prahy! Ne pomahat komusi dalsimu ke korytu jak si to par lidi puvodne predstavuje,jmenovat zatim nebudu,prestoze mam koho.

 13. Miloš Petrů napsal:

  Myslím si,že pokud nebude co nejvíce lidí informováno pomocí letáků v jejich
  pošt.schránkách,bude účast slabá.Každý nemá internet.

  Přeji velký úspěch.

 14. NoName napsal:

  Pokud kdokoli a jakoukoli lidi burcující akci proti establišmentu myslí vážně, měl by podle mne:
  - Udělat akce celkem brzy (než přijde sníh, nemá cenu dlouho dopředu lidi informovat)
  - Měly by být naplánovány hned dvě akce velmi brzy po sobě, třeba s týdením rozestupem, to aby lidé při té první akci viděli že je vše myšleno vážně. Lidé by měli být dopředu informováni o tom, že počítáte s tím že národ je vystrašený, zbabělý, nedůvěřivý, a že dvě akce jsou právě proto aby pochopili že vše je myšleno vážně a pokud během první naznají že lidé jsou ochotni se zvednout tak přijdou alespoň na tu druhou. Je třeba jim vysvětlit, že první akce bude málo obsazená a pokusit se jim nastínit učast že kolika lidí by mohla znamenat že lidi se nakonec zvednou, on si na to beztak udělá každý vlastní názor a nemusí se rozhoupat ani na druhý termín.
  - Musíte mít zajištěno informování lidí o obouch akcích a to již před první akcí.
  - Bylo by dobré zkusit zainteresovat média, aby informovala o první akci, což se dnes nepovede.
  - Peníze podle mne potřeba nejsou, pokud akce dostane spontání průběh.
  - Je potřeba nezapomenout, že jde teprve o akci burcující lidi. To podstatné teprve příjde.

  • weissbach napsal:

   1*

  • proud napsal:

   Mozna sis i ty vsimnul jistejch umyslnejch "zasadnich drobnosti".To neni jen o internetu a schrankach,ale o naucenym nezbytnym zpusobu zivota.Kolik tech obycejnejch ,mediama vystrasenejch lidi ma cas na demonstrace,pripadny problemy z ucasti na nich vyplyvajici,penize na jizdny a jidlo mimo domov? Nebudeme si nic nalhavat,MALO!Jsme cilene vychovavany v tom ze kosile je blizsi nez kabat i kdyz nas nezahreje,ale je to alespon neco,ze? Musis vydelavat abys mohl existovat,kdyz mas dve prace,porad jeste nevydelas dost abys mel i pro vsechny pripady..........proc asi je to tak nastaveny? Kdo vsechno pujde do rizika za lepsi budoucnost? Podivej co se deje s emigrantskou vlnou a podivej se co lidi,NIC! A to uz jim jde opravdu o kejhak,paklize se s emigrantama nedokazou domluvit a pomoct jim vratit se domu,kam jich spousta ve skutecnosti ani nechce i kdyby valku doma nemeli,jsou taky patricne zpracovany.Paklize si to nevysvetlime a nevzbudime se,ceka nas opravdu nezavidenihodny umely probuzeni!

   • proud napsal:

    Ale jak kdosi chytre napsal:"nemame kadry",myslel tim na ne cekat,nebo je shanet u knihomolu teorii? Ti casto dokazujou,ze to u nich teoriema zacina,ale i konci!!! Na kazdej pad se ani podle tech svejch teorii nechovaji!!! To se tedy nacekame! :-))).Nezbejva tedy,nez zasahnout a kadry si vychovat pod dohledem vsech,je to nakonec i bezpecnejsi:-).

    • bantustan napsal:

     Kolik máme let od plyše? Kolik lidí se angažovalo a zmizeli? Hromádková,Fischer,Zákopčaník..Kudláček..ATD. Před dvaceti lety jsem byl na demonstracích,natáčel kamerou ERAZIMA KOHÁKA při projevu,dnes již DÁÁÁÁVNO byl měl být seznam poctivých lidí,kteří souzní se současní změnou poměru a delegovat je do čela jako známé osobnosti..

   • weissbach napsal:

    "Paklize si to nevysvetlime a nevzbudime se,ceka nas opravdu nezavidenihodny umely probuzeni!"

    Vysvětlujeme, budíme a...? NIC!
    A v tom je podstata všeho.
    Takže ano, přijdu opět, ale nerad si něco nalhávám o svých spolu/ne/občanech-ovčanech.
    Takže realisticky to vidím přesně jak jste napsal:
    "Paklize si to nevysvetlime a nevzbudime se,ceka nas opravdu nezavidenihodny umely probuzeni!"
    To umělé probuzení=utrpení, bolest... A to jediné může ještě podstatnou část národa probudit. Bohužel nejspíš pozdě a s oběťmi, které být vůbec nemusely kdyby......
    V každém případě ale VŠICHNI 28.10. PŘIJĎTE URČITĚ! Smysl to má a sedět doma na zadku je chyba! V tom s dalšími diskutujícími zcela souhlasím.

    • proud napsal:

     Vlastne v ramci obecne souhlasim,az na: "Vysvětlujeme, budíme a…? NIC!"........zmenil bych to na: "Jde to prilis pomalu",ale jde to! ......... a casu neni nazbyt.Ovsem faktem je,ze nechceme hnat stado,chceme aby s nami sli obcani a to nejde zaridit obratem ruky,zvlast kdyz mame protivniky jaky mame,proto i kdyz sam netrpelivej,musim nabadat k trpelivosti,ale pritom k nepromeskani zadny sance kdy jde cokoliv urychlit.Ano,je potreba se sejit v co nejvetsim poctu a pocitat s kazdou eventualitou,bejt na ni pripraveny,jiste tam budou pripraveny provokateri,s tim je treba pocitat,ale pri sebekontrole kazdyho z nas to bude urcite prima vejlet,navic i uzitecnej.

   • marie napsal:

    Presne to jsem zvazovala, nebot znam situaci na Morave, vzdyt tam mam pocetnou rodinu... a neda se to zvladnout v jeden den se vratit ( bez auta) a nocleh v Praze je nemyslitelne zaplatit pro vsechny.

    Dale vychazim z toho, ze nase vlada se nemuze rozhodnout, jak se rika svobodne, co udela. Oni maji strach, protoze nemohou jit proti svym panum, kdyz za totalni poslusnost kazdy dostal ranec penez a ted by ho cekala kulka do hlavy. Oni to nepusti z drapu, spis uz ted resi, jak lidi paralyzovat.
    Stale tvrdim, ze to musi jit cestou sily, promyslela jsem to milionkrat, za poslednich 20let, ze oni se nevzdaji, tomu neverim, a pokud by udelali to gesto, okamzite za sebe nastrci druhe, a jelikoz nemame primou demokracii, zamotame se do toho a zlikviduje nas pak cas, protoze nestihneme odvratit valku a tam to skonci.

    Vzhledem k te rychle postupujici valce ( prosim, dejte si do hledacku take Asii a co se deje kolem Ruska, tam je to opravdu horke taky), proto se stale opakuji, az jsem s tim protivna, ze je nutne je odchytnout, tedy aspon par, rozdelenymi skupinami lidi a ten zbytek utece strachy do zahranici. Tak to bylo v kazde zemi, I od 2.svetove, kdyz se podivate smerem na Jizni Ameriku, toto je fakt. Takze je nutny moment prekvapeni a zlomu. Jak to udelal Fidel Castro, vzdyt jich bylo par, nechali akci na Silvestra, kdy se vsude slavilo a vyslo to. Batista byl stastny, ze se mu podarilo odletet. My nemame vladu slusnych lidi, jsou to gauneri, ozralove a devkari, vzdyt se podivejte na ne.\
    Potrebujeme resignovane vojaky a policisty, kteri maji znalosti vic a pujde to!

    • jjozef napsal:

     1. nestaci ani vystrielat celu vladu,ci parlament,nikde na svete to nestaci
     Lebo vsade su nahradnici,cele strany nahradnikov
     2. vo vlade slovenskej i ceskej nie su dnes grazli,su to rel.velmi kvalifikovani odbornici. Keby to boli co len zamak grazli,tak ich media pochovaju v hnoji.Verte!
     V jednej slovenskej okresnej nemocnici pred rokom vraj chceli kupit predrazene CTcko,tak media spustili taku kampan,ze musela odstupit ministerka zdravotnictva.
     Velmi som jej fandil,mimochodom....

 15. historik napsal:

  Vystúpenie z NATO - určite ÁNO
  Vystúpenie z EU - ak sa nezmení na voľnejšie zoskupenie štátov - tiež ÁNO
  Spojenie Slovenskej a Českej republiky - určite NIE. Spoločná republika - to tu už dvakrát bolo a podľa mojich skúseností to nefungovalo a bolo to zlé riešenie. To len zaspatí "čechoslovakisti" stále snívajú svoj hlúpy sen...

  • proud napsal:

   Nejde o hloupej sen,ale o vuli lidi,at uz jde o EU,NATO,nebo o spojeni se nasich narodu ve spolecny veci a vubec vseho co se tejka vsech.Kazdej z nas tady ma pravo na svuj nazor,dokonce snad i moralni povinnost mit svuj nazor a diskutovat ho,diskuse slouzi k presvedceni se o spravnosti nazoru,nalezeni jejich slabosti,jejich vyberu atd.,ovsem prichazi doba kdy je treba naucit se respektovat vuli ty pravy vetsiny(tedy vetsiny naroda,narodu,tech kdo je tvorej,a ne politickejch stran ci radobyzastupitelu) a konat v zajmu vsech tak jak si rozhodnou v referendech.Je potreba se to naucit.Je to o svobode v praxi,ne o omilany parodii na ni,nebo dokonce demo-kracii.To nas jeste ceka,urcit si co je to fungujici svoboda,aby se naplnil onen umyslne zprofanovanej prazdnej vyraz .

 16. Josef napsal:

  Dobrý den. Pro posílení suverenity našich národů je nezbytné zachování Československa a neměli bychom anarchii rozdělení společného státu uznat. Pokud chceme uspět proti oligarchii a tendenčnímu fašismu, tak není lepší cesty. Moje maminka byla Slovenka a otec Čech a všechny nacionalistické snahy k rozdělování mne trápily vždy. Jen silný stát s přímou demokracií může vzdorovat NWO.

 17. Paul Durham napsal:

  Stále jen naivita, no taky jak jinak. A přitom jde o existenci především oveček.

  “Kdybyste měli pod kontrolou význam slova Dobro a měli byste nekonečné zdroje pro financování propagandy a přístup k tisku - a kdybyste současně ovládali ozbrojené sbory včetně policie - dokázali byste nejspíš i vy vybudovat ‘novou společnost’ v krátkém časovém horizontu. Dokázali byste zbořit staletí přežívající tradice během pár krátkých desetiletí. A kdybyste k tomu ještě jen tak mimochodem ovládali vzdělávací systém, mohli byste úplně vymazat vzpomínku na to, co dříve existovalo. Nikdo by si nepamatoval. Nikoho by to nezajímalo. Přesně to se děje nyní v Evropě. Nevědomost je osvícení.” (Underground, Jon Rappoport)

  Zdroj :
  http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/2024-tajny-plan-eurobolseviku-se-naplnuje-prave-povstal-novy-sovetsky-svaz-lenin-byl-proti-nim-bridil-migranti-jako-zaklad-noveho-politickeho-lidu-bez-narodu-a-statu.htm

 18. nl napsal:

  Když dali na plakát toho povstání Redlicha-Mesiárika, položida/poloněmce, ve kterém by se české krve ani Hilsner nedořezal, a který byl na Hradě jen proto, že vzorně sloužil svám emerickým sionistickým pánům, tak tomu teda přetáhli kůžičku. To tam mohli rovnou vystavit Havla.

 19. Carlos IV napsal:

  No a Karla Kryla stalo jeho Cechoslovactvi zivot, Jinak to rict nemuzu. Smutne - a vime kdo za tim stal. Ted jsou tam oba.

 20. Josef Švejk napsal:

  "Proletáři všech zemí, spojte se!" (Proletarier aller Länder vereinigt Euch!) Komunistický manifest, Karl Marx, 1848.
  Hnusné heslo, pravda? A ještě od hnusáka Marxe, pravda? Už přes 160 let straší vás všechny a to jen proto, že přece nikdo z vás není žádný proletář, pravda? Něco tak hnusného? Ani pomyslet! Ani 160 let vám nestačilo k pochopení tak jednoduché věty! Jen tak dál. Jsou jiní kteří se jí chopili a úspěšně rozvinuli do netušených rozměrů. Je to těch pár stovek, které vás vlastní a na které pilně pracujete. To jsou ti pánové kteří se spojili místo vás v Bilderbergu, Trilaterální komisi pod vedením moudrých hlav aby si vás pěkně rozparcelovali na malé kousky až prvočinitele, neboť dobře vědí, že jste jen dav hlav nemoudrých. A jak vidno, skvěle se jim to daří. Nejen že jste rozřezáni na kousky, ještě se skvěle mezi sebou mlátíte! Bingo! Zatímco se takto vtipně zabavujete, má ta chytrá partička bezvadný klid na další práci. A vy až se jednou probudíte (dá-li Pán Bůh), zjistíte že máte ruku nejen v nočníku, ale že jste naprosto, ale naprosto v prd.li!

  • marie napsal:

   Svejku, VRSR byla financovana sionisty. Ten napad s komunismem byl nesmysl, ktery nelze NIKDY zrealizovat. Slo o sebrani majetku lidem pod zaminkou spolecneho vlastnictvi vseho. Ono je to lakave, ale nemozne a zaoceanske jarmulky sledovaly cil, jak dat veskery majetek dohromady a pak ho prevzit ( neco podobneho provadi EU, jestli o tom nevis, s financemi vsech clenskych zemi).
   Ovsem kruta 2.svetova valka zapricinila, ze lidi pochopili, ceho je valka dusledek, a to je zlodejina. Takze pak doslo k tomu, ze si lidi novou vladu, ktera byla komunisticka, hlidali a ta nemohla uhnout, protoze lidi by nepracovali na obnove zeme, pokud by se s nimi nezachazelo poctive. Tudiz to fugovalo po lajne socialism a soukrome vlastnictvi existovalo, jen se mu rikalo osobni. Tedy nikdo ti nemohl vzit dum, auto, deti atd. Ty zakony byly opravdu dobre, ja je studovala poctive. Zlodejina byla trestana vic nez vrazda ( 25 let basy za organizovanou loupez). Takze si zidi neskrtli se zlodejiou, na kterou byli po tisicileti zvykli, a tak pracovali v ilegalite proti rezimu, viz Havel a Chartisti, kurvy jedny spinave. Pod zaminkou vetsich svobod nalakali lidi, ikdyz nam chybelo jenom cestovani a drzkovani, jinak jsme meli vse, ikdyz to nebylo tak luxusne vypadajici, jako na Zapade. Postupne ale sioci nalezli do KSC , ti prave tu stranu pomalu rozlozili, viz Babis a spousta dalsich..;; a zbytek uz vsichni vedi, Havel jako navnada, Rusko zradil Gorbacov a uz to jelo. A od roku 1989 se jela jenom a jenom megazlodejina, o a EU mela za cil prevzit kontrolu nad zakony vsech zemi a samozrejme nad jejich finacemi. A az do doby Jelcina globalizatori meli jasno, ze postupuji a cil maji na dosah. Jelcin si ale uvedomil ( kdyz byl strizlivy), co je vse v sazce a nastrcil za sebe Putina. A te rekl na NWO na pocatku, ze ano, ale pokud bude vlada slozena ze vsech zemi, coz bylo odmitnuto. Tak jedoznacne NE asi nikdy predtim nevyslovil a uz necouvne, ja tomu verim, ze ne, ale globalizatori porad tomu veri, ze ho donuti prave tim, ze vsechny okolo proti Rusku postavi. Pak prisel BRICS, coz uz ted USA znacne oslabuje. Dedolarizace mela zacit o neco driv, aby uz ted ten dolar nemel vubec zadnou hodnotu a nemeli by cim zaplatit ty zrudy vrazdici, co si dali nazev Islamsky stat. USA zatim stale nuti vsechny sve vazaly k podhodnocovani svych men vuci dolaru a snazi se vydelat co nejvic na chemickem a zbrojnim prumyslu. Do NATO cpeme oficiele 70 milliard rocne, ale to neni vse, nebot mimo to se nakupuji dalsi svinstva, viz dnes 3D radary za 6 milliard, to je dalsi dluh. No a tzv. uprchliky, tj. zaplatime z nasich kapes, taktez na dluh. Umis si predstavit naklady na zivot 800 tisic lidi ( uz je jich v Evrope pul milionu), a to si jeste neprivedli sve pocetne rodiny...Jde proste o nasi likvidaci, I dite to spocita...

   • marie napsal:

    Jo a jeste dodam: uz chapes, proc prisli s tim :nejsme jako oni? Protoze by museli pozavirat sami sebe a nemohli by uskutecnit planovanou megazlodejinu. A lidi to sezrali a jsou stale jeste nekteri, kteri nadavaji na komunisty, ale netusi, ze to zadni komunisti nebyli, pouze ukomunisti. A dnesni komuniste, ta poctiva hrstka, ktera zustala I pres veskere ponizovani, ti by dokazali v dnesni dobe pomoct , ale muselo by se za nimi prijit. Je fakt, ze to sleduji I u Filipa, ze se vycerpali nabidkami lidem ( vystoupit z NATO, EU) , ktere meli po nekolik obdobi ve volebnim programu jako uplnou prioritu) a dnes jsou jako opozice apaticti. Pritom uz jsme mohli davno mit to, po cem dnes volame a ted je to daleko tezsi, neb nam pochoduji do zeme zabijaci, a kdo nema zkusenosti, co jsou tihle typci zac ( hlavne ti z Ghany) tak se nestihnou ani divit. Je to skutecny odpad lidsky, ktery nema zabrany vubec v nicem ( a je to videt v tom Nemecku, co provadeji).

   • Josef Švejk napsal:

    Poněkud jsem asi nebyl pochopen. Já nemluvím o VŘSR, komunismu, sionistech, KSČ, BRIC,... já mluvím o tom, že když dva staví dům jde jim to lépe a rychleji, než když staví dům jen jeden. A hlavně o tom, že jedni si tuto jednoduchou myšlenku osvojili, zatímco druzí ne, jen štěbetají, nadávají a hlavně vymýšlejí důvody proč to netáhnout ve dvou místo toho aby jednoduše přemýšleli o důvodech proč je dobré to ve dvou táhnout.
    Řekl bych zkráceně já o voze, ty o koze. :)

    • jjozef napsal:

     Sme v uplne necakanej situacii.
     Nemecki politici /hadam aj vacsina/ sa boja verejne povedat svoj nazor,boja sa aj verejne ocenit odvahu slovenskych,ceskych,madarskych politikov....
     Nasi politici /a narody/si tak ziskavaju uznanie zapadoeuropskeho obyvatelstva.

     Tu je velky priestor na komunikaciu a "spajanie proletarov".

   • proud napsal:

    Domnivam se Marie,ze ono "spolecny vlastnictvi vseho" je zakladem a nikoliv nesmyslem! A zadnej komunismus ani kapitalismus a jinej -ismus,bych do toho nemotal.Spis bych se pobavil o lenosti,nezajmu a pohodlnosti tech kdo to prenechavaji druhejm a nechavaji jim prostor na oblbovani.I to je pomerne snadny "osefovat" v praxi za jistejch predpokladu.

    • marie napsal:

     Proude, asi jsem se spatne vyjadrila... Spolecne vlastnictvi je nesmysl z toho pohledu, ze nelze nic vlastnit, nebot vsichni jsme na svete na navsteve a zemreme, a nikdo si do hrobu nevezme nic.
     Spravne by se melo rikat, ze mame spolecne uzivaci pravo, protoze jsme se vsichni narodili stejne a ve skutecnosti mame stejne, jak se rika zaludky. Lidi by se jinak divali na svet, kdyby si uvedomili, ze cokoliv je tady na te planete, mame pravo uzivat vsichni a spolecne bez nejakych zasluh, tak jako ptak si postavi hnizdo z materialu, ktery tady je, a nikdo za nic neplati. Proste toto je alfa a omega vseho. To, ze vam to pravo nekdo ukrade, vam vlastne ukradne I zivot, a toto je potreba si hlidat a nedovolit a bojovat o to.
     S tou lenosti mas pravdu, protoze se tak lidi rodi, ale prave proto, abychom mohli zit s ostatnimi v miru, musime ji potlacovat v sobe a ne zneuzivat na ukor druhych. Tady je podstata vsech valek. Lenost te vede ke zlodejine a zlodejina vyusti ve valku. Je to jen logicky dusledek neomezene zlodejiny. A kdyz se vratime k prirozenemu a zakladnimu pravu nam danemu prirodou, vyresi se vsechny problemy.
     Kdyz rodina dostane rekneme prikladne 300 m ctverecnich k vyprodukovani potravy, prezije z toho, mam to odzkousene sama.
     Nemuseji vsichni na ni pracovat cely den, aby zili. Staci jeden nebo jak se domluvi,, stridave nebo kazdy troche. Vznikne obrovsky casovy prostor pro tvorivost. Zajimaji te auta> spojis se s dalsimi zajemci a vyrobite ho. Kdo chce, muze, ale nemusi a hlavne, pokud nemuze, treba je nemocen, proste nemusi a bude zit. Tim se odstrani chudoba a vykoristovani jednoho cloveka druhym, protoze ten, kdo potrebuje tvoji praci, ti ji rad vykopenzuje. Pak by vznikaly rozdily mezi temi, kdo delaji neco navic a mezi temi, kteri ne, a bylo by to v poradku.
     Soucasne by se tim samoreguloval prirustek obyvatel, protoze nikdo by nedostal vic pudy z titulu vetsiho poctu deti, naopak kdyz si to nekdo dovoli, a puda by mu nestacila , pak musi jit pracovat jinde, aby to dotahoval.
     Vsechno jde, je jen potreba spolecne vule se jede druhemu nenadrazovat ( vyvoleni bohem, ze) a takove lidi, pokud si to dovoli, ze spolecnosti vyvrhnout, coz se nakonec delo v minulosti,, proto jak cikani, tak zide kocovali a kocuji po svete dodnes.

     Svetu zacali vladnout megazlodeji a nejen ze ukradli pravo na zivot milionum ci miliardam uz dnes, oni zasli tak daleko, ze se nas rozhodli zlikvidovat, ponechat si pouze oddane otroky a vyrobene roboty. Tato zvracenost, ktera je proti prirode, nema sanci na uspech, ale privodi obrovskou valku, ve ktere vzhledem k technologicky vysoce vyvinutym zbranim, ( vcetne biologickych a chemickych) zemre opravdu vetsina obyvatel planety, pokud s tim nic neudelame. A dulezite je vcas! Za rok uz bude pozde, musi to byt hned, nebot cela ta masinerie je rozjeta a postupuje velmi rychle.

     • proud napsal:

      Zrovna se chystam do Prahy:-).Ono je to Marusko krapet slozitejsi,nicmene existuje "Sila" a existuje zakon rovnovahy,stejne jako vic tak zvanejch zakonu Universa,ktery obchazime a nechceme je vnimat,nerkuli vyuzivat k dobrymu ziti.Misto toho si hrajeme se slunickarenim,nebo sirenim ruznejch "teorii".Porad se vlastne zene stado,do prava,doleva,stredem.....jenze zabednenymu zadny uceni nebude nic platny,kdyz nezapracuje sam na sobe,a sam sobe nebude k sobe ve vsem uprimnej a poctivej,to za nej nikdo jinej udelat nemuze!Ale malokdo si umi priznat sam sebe sam pred sebou a malokdo vi,ze svet muze kazdej z nas menit takzvane zevnitr ven,tedy ze sebe,od srdce ven,obracene to nelze.I s rovnovahou se musime naucit zachazet stejne tak jako nemuzes minci vzit jednu jeji stranu aby zustala platna,stejne nejde osidit zakon rovnovahy.Prirodni zakony jsou prima v ec a velkej ucitel,ale proto jsme byli obdareny rozumem a inteligenci,abysme si je umeli prizpusobit a pritom neporusit,vybrat si.Rikam to protoze napriklad "zakon silnejsiho" je potreba brat nanejvejs obezretne :-).Neni vsechno jenom cerny a bily jak vime,nejvic je v tom spektru sedi mezi tim :-).Podobne to plati i o slovickareni s vlastnictvim a "pronajmem".S holym zadkem jsme prisli a s nim taky odejdeme,ale leccos v tom mezicase nabudeme,co nechame nasim detem a leckdy i vsem ostatnim,bavim se samozrejme o poctivym nabyti,tedy na nici ukor.No a ted musim mazat abych pohodlne stihal svuj plan:-)

 21. Jaruj Kazok napsal:

  Vazeni bratia Cesi,
  Budme priatelia, ale uz nikdy cosi co nevyslo biedy bolo dost najma za Masaryka a Benesa a to hlavne na Slovensku! Po 2 svetovej vojne ste si vyriesili nemecku otazku, ale nam ste nechali na krku madarov a este ste dosadili k moci v Bratislave Madarona Viliama Sirokeho. Nech uz su problem akekolvek za poslednych 22 rokov slovenskej samostatnosti sa mesta ako Hurbanovo, Zeleizovce a Moldava nad Bodvou stali slovenskymi vacsinovymi mestami. Madarska mensina za CSSR bola vyuzivana ako bic na Slovakov. Vid spoluraca Charty 77 a madarskych sovinistov ako Miklos Duray. Zostanme priatelmi a susedmi tak ak Svedsko a Norsko. Ani spolocny stat nas nevytrhne s problemov ktore maju v EU vsetky byvale postsocialisticke staty Europy. Jedine spolocna akcia vsetkych na vychod od Asu!

 22. Josef napsal:

  Problém je v tom, že tu karavanu tvoří většina, která sama podporuje demagogii peněz jako produktu a žije z neokolonialismu a úvěru na mnoho generací dopředu. To nás rozděluje, inflace perspektivních hodnot.

 23. Bobo napsal:

  Československé povstanie začína? Čo to tu čítam? Čo sú to za nezmysly? Slovákom sa (so súhlasom Čechov) od 1. 1. 1993, po 48. rokoch podarilo mierovou cestou obnoviť slovenskú štátnosť a medzinárodnú subjektivitu a ktosi tu chce obnovovať nevydarené manželstvo? Niekto tu chce povstať a povstaním rozbíjať a poškodzovať dnes najlepšie vzťahy aké kedy boli medzi Slovákmi a Čechmi? Ak dnes v SR a v ČR existujú vážne spoločensko socialne problémy, tak tie problémy nevytvorili Slováci, ani Česi. Tie problémy vytvoril divoký, ultraliberálny kapitalizmus, dotlačený po páde Železnej opony do celej Európy spoza Atlantiku. Obnovovaním Československej republičky sa nič nevyrieši - naopak, takýmto krokom sa tie historicky najlepšie vzťahy Slovákov a Čechov iba rozbijú. Nefunkčná EÚ sa zrejme čoskoro rozpadne a na jej troskách by sa národy na východ od Nemecka mohli pokusiť budovať "Stredoeurópsku úniu", respektíve "Stredoeurópsku konfederáciu", podľa švajčiarskeho vzoru. To by bola vhodná cesta riešenia socialno - spoločenských problémov dneška. Viac k tejto problematike pozri: http://www.protiprudu.org/smerom-k-balticko-ciernomorskej-unii-intermarium-ako-zivatoschopny-model-pre-biely-revival/

  • Robo napsal:

   Veď "Tvoj" návrh sa moc nelíši od toho, čo chceme. Naopak, ešte ho rozširuje..

   Vieš, čo by som si osobne prial? Ba čo VERÍM, čoho začiatku sa ešte dožijeme?
   Niečo ako Veľká Rassénia..

   • marie napsal:

    Taky to tak vidim, Robo. Neni v tom problem. Nevstoupis dvakrat do teze reky, se nerika zbytecne. Nebyl by to stejny model spolecne republiky jako kdysi. O tom prece mluvil I Putin, ze neplanuje znovu obnovit SSSR, ze to ani nejde, je jina doba, jine smysleni lidi. Ale ma zajem, kdyz bude vytvorena konfederace s tim, ze kazdemu zustane samostatnost. Tento model prece Putin nabizi, nikoliv diktat tem statum, ktere se do ni pripoji.

  • Josef Švejk napsal:

   Podívejte se na mapu! Na severu je Polsko, které si dnes začíná činit nároky na kus Ukrajiny (nejlépe až k Černému moři), Běloruska i Česka. Na jihu máte Maďarsko a s ním máte také skvělé historické zkušenosti. Na východě Ukrajina napěchovaná v současnosti svidomými. Nejlepší soužití jste měli s Čechy a ani s těmi se vám to moc nelíbilo. S kým, ze svého okolí chcete vytvořit funkční přátelskou spolupráci, vzájemnou úctu a korektní vztahy? S Państwem Polskim? Grófským Maďarskem? Svidomou Ukrajinou? Nebo dokonce se všemi? Jak dlouho myslíte, že bude trvat než se na Slovensku (s 5 mil obyvatel) bude mluvit polsky, maďarsky či ukrajinsky?
   PS: Pokud vás to potěší, v Česku nejsou vyhlídky o nic lepší.

   • Robo napsal:

    S kým?
    S ľuďmi!

    Ak chceš zostať v tom fašistickom zriadení, zostaň! Najneskôr do pár rokov sa ale budeš musieť kvôli tomu presťahovať do US, tu už toho máme všetci dosť! Švejku.

    • Josef Švejk napsal:

     Zde je další potvrzení mých slov pro pomaleji myslící a nadšené propagátory funkční přátelské spolupráce, vzájemné úcty a korektních vztahů. Jak jsem poznamenal výše, jednou možná přijde den (Es kommt der Tag), kdy někteří procitnou a zjistí, že mají ruku nejen v nočníku.
     https://vlkovobloguje.wordpress.com/2015/10/27/spravny-pohled-na-polske-volby/#more-942530

     • Robo napsal:

      Poznanie našich pravých dejín....je vôbec najdôležitejší predpoklad k budovaniu akejkoľvek zdravej budúcnosti.
      Poznanie našich dejín (nie histórie) nás oslobodí. Aj Teba, Švejku.
      Niekto moje slová dávno chápe, niekto iný pochopí až časom a niekto to možno nestihne.
      Tebe držím pästi, inak si totiž správny chlap, verím tomu.

      • hel napsal:

       přesně tak, Robo! lidé neznají svoje vlastní dějiny, je potřeba je v nich oživit, aby věděli, co se to v Evropě vůbec dlouhodobě s našimi národy dělo a děje...ani já nevím zdaleka vše a musím se doučovat na netu;)

 24. Preppetr napsal:

  Ale jdete už někam s těmi výzvami politikům. Vy jste nepoučitelní! Buď si s ni utrou zadek, nebo se stane to co v 89. A zas se tam dostane nějaký Havel. Tak vám třeba když jste bezedne blby.

 25. P.A.Semi napsal:

  Mirove rozdeleni Ceskoslovenska byla vec, kterou by se od nas Balkan, Ukrajina, ale i Spanelsko a Velka Britanie mely ucit. Ukonceni ne-demokratickeho utlaku mensiny Slovaku vetsinou Cechu. Skutecnou demokracii lze vykonavat pouze na homogennim malem "Regionu" (kde si lide navzajem rozumi a jejich zajmy jsou spolecne), ne v "Unii", kde se statisticky vsechny vychylky zprumeruji do neurcite sedi. Kazda "Unie" - i Ceskoslovensko - je proti-demokraticka...

  I kdyz pokud by nam to pomohlo vystoupit z Evropskeho Svazu (Евро-Союз jako Soviet Union, jen si hraji se slovicky a preklady, aby to vypadalo jinak), tak snad...

  Je ale silenstvi pokouset se svrhnout soucasne vlady Ceska a Slovenska, ktere nas celkem racionalne svym stredovym postojem brani i proti silenstvi Euro-sojuzu, i proti silenstvi extremistu...

  Dale - na _pokojne_ "Projevy Islámu" jako kazdeho jineho nabozenstvi maji jiste v ramci Zakladnich Prav a Svobod plne pravo! (samozrejme pokud tim nekonaji nasili a neomezuji prava jinych lidi, ale pak to neni problem Islámu, ale problem Násilí, ktery se ma resit zcela bez ohledu na vyznani...) Boj proti Islamu ve jmenu Materialistické _Víry_ je naprosto stejne absurdni a zavrzenihodny fanatismus, jako boj Islamistů (ne Muslimů) proti vericim kazde odlisne Víry...

  • Robo napsal:

   RF Vám do prvej polovice úvahy jaksi HRUBO nezapadá.
   (iste nielen) podľa môjho názoru je RF jedna z najslobodnejších krajín sveta.

   Inak, slovo "demokracia" nepoužívam rád. Ako mnoho iných, i skutočný význam tohoto slova je celkom iný, než sa nám prezentuje..

   • P.A.Semi napsal:

    Jsem dalek toho, abych zamenoval RF a SSSR...
    Spis jsem mel na mysli, aby se veci nazyvaly pravymi jmeny a nekouzlilo se s preklady. Rusky Союз, anglicky Union a česky Svaz.
    Tedy česky by bylo spravne "Evropský Svaz", mozna by vice lidem dosla ta historicka podobnost...

    Jeden z hlavnich rozdilu mezi RF a SSSR je napr. v tom, ze v Rusku vladne osviceny krestan, nebo aspon s primerenym respektem ke krestanstvi, mozna i proto tolik vadi zapadnim zidy ovladanym vladam a mediim...

    Ohledne "Demokracie", ano, mel jsem na mysli to, co je skutecnym vyznamem tohoto slova...

    Principem "Zastupitelské demokracie" je Důvěra. Nevladne jako v "Přímé demokracii" prumer lidu s prumernym IQ 100 (podle definice), vladnou ti nejlepsi z Lidu, kteri maji čerstvou Důvěru svych volicu. Pokud Důvěru ztrati, jsou okamzite odvolani temi, kdo je volili, protoze je jiz nezastupuji... Nemohou byt odvolani nekym, kdo je nevolil, tedy vetsina nemuze odvolat Zastupitele mensiny. Aby toto bylo mozne, je treba zavest "Transparentní volby", kdy hlas bude evidovan a volic jej pri ztrate Důvěry ve sveho Zastupitele bude moci okamzite Delegovat na jineho cloveka, ktery pak bude jeho Zastupitel. Timto zpusobem bude vyvozena Zodpovědnost Zastupitelů, a vladnout budou ti Nejlepší z nas (charakterem i schopnostmi), s Důvěrou a se Zodpovědností.

    System, ktery tu mame dnes a nespravne ho nazyvame "zastupitelska demokracie", je ve skutecnosti "Volená Tyranie", od stredovekych Monarchií se lisi zrejme pouze zkracenim volebniho obdobi a nadrazenim nikym nevolene Justice nad Exekutivu... Vlada ani Parlament nema zatim zadnou Zodpovědnost za dodrzeni volebnich slibu, volici nemaji moznost projevit ztratu Důvěry v Zastupitele a tedy vladne nekdo, kdo Lid nijak ne-Zastupuje, ma mnoho prostoru byt Lobbován Korporacemi, a kdo sice drive Důvěru v dobe Voleb mel, ale obvykle ji dost brzy ztraci...

    Nicmene i dnes vladne Elita, ale je to Elita casto spatna. V opravdove Zastupitelské Demokracii může vladnout Dobrá Elita. V Přímé Demokracii ale vladne Průměr (nebo Lůza, to zalezi, jak se to nazve) a ti, kdo ho ovladaji, tedy Média. I kdybych se povazoval za mirne nad-prumerneho, presto musim pokorne uznat, ze nerozumim vsemu, a byl bych rad, kdyby o hospodarstvi rozhodoval Ekonom, o stavebnictvi rozhodoval Architekt a o skolstvi rozhodoval Pedagog, protoze to jsou Odborníci, kteri tomu narozdil od mne Rozumí... Ovsem o Smlouvach, ktere Lid k necemu Zavazuji, musi Lid vydat Souhlas v Referendu, ale to je az posledni Pečeť na Smlouvě, kterou ale nekdo predtim musel pripravit, a podle ktere pak nekdo bude Vladnout.

    • Robo napsal:

     "Skutecnou demokracii lze vykonavat pouze na homogennim malem „Regionu“" - do TOHOTO Vám nezapadá RF

     ad demokracia: démos boli v starom Grécku slobodní občania. Každý z nich mal ale mnoho otrokov. Ddemokracia je teda diktatúra menšiny proti väčšine. Čiže napríklad to, čo predvádza "západný svet" plne zopovedá tomuto pojmu. V tom najnegatívnejšom zmysle slova.

 26. Ekklesian/NoName napsal:

  Pánové a dámy, byl jsem na (řekněme) proslovu proti imigraci, islámu, chování našich politiků...

  Pokud se ti lidé rychle nezorientují, čemuž nenapomáhají ani mluvčí (jeden mluví že v historii bylo vždy třeba uchopit zbraň, druhý že jiná než legislativní cesta není), je národ Čechů, Moravanů a Slezanů v prdeli.

  Ne že bych to neočekával, ale chtěl jsem vidět ty probuzenější lidi na vlastní oči, když přímo kolem mne je to doslova katastrofa (někdo drží hubu protože má pocit že dostává štědrý invalidní důchod, ostatní něchtějí o ničem slyšet natož nebezpečí).
  Takhle by asi opravdu nejdříve muselo dojít k občanské válce, kdy bude eliminována či alespoň upozaděna ta část společnosti co by obraně své země bránila.

  Takže tímto se do pozadí odsouvám i já, a budu jen pozorovatelem, který se zvěstmi o válkách a povstáních národu proti národu nenechá vylekat, tak jak jsem byl dopředu instruován.
  Za současné situace nemá cenu se čímkoli tělesným zabývat a opravdu nezbývá než věřit a pozorovat.

  Pokud někdy potkáte podobného šílence, jakým se vám jevím a budete chtít probrat spásu své duše, jsem k dispozici, budu-li to já.

  • proud napsal:

   Svym zpusobem to cenu ma,bohuzel,protoze k tomu netelesnymu,ale nesmyslenymu,musis lidi nejdriv fyzicky privist......takze uklidit se do ustrani neni bohuzel zatim reseni.

   • proud napsal:

    ....respektive je to reseni,ale jen pro tebe.........a tohle reseni spis znamena nez neznamena,ze budes do "fyzicna" rychle vracenej az po tobe skocej.Neni tedy lepsi radeji fyzicky makat na lidech a privadet je k duchovnosti,protoze jedno bez druhyho ke zkriplovately? :-)

    • proud napsal:

     ....kdyz pisu "privadet je k duchovnosti",nemam samozrejme na mysli ani "boha",natoz "dabla",ale prirozenost a realitu,platny kosmicky zakony a jejich respektovani!

 27. Johnny napsal:

  Zdravím všechny! Podívejte, já a moje rodina jsme stále Čechoslováky a proč? Protože jsme se narodili v ČSR. A pokud je mi známo, tak ústavní zákon 327/91 sb. stále platí, nebyl tedy zrušen. Když něco není zrušeno, cokoliv z tohoto hlediska, tak jeho ignorování nemá smysl neboť je v rozporu s právními předpisy a já a moje rodina bychom neradi stanuli před soudem. Stejně tak je potřeba brát v úvahu Benešovy dekrety, které se nevztahují pouze k poválečnému odsunu Němců a Maďarů z území ČSR, ale vztahují se i k naší záležitosti a dokonce k potrestání V. Klause a V. Mečiara k rozbití naší republiky. Takže platí-li zákon
  327/91 sb. jsme pořád ČSFR ať se někomu líbí nebo ne, protože zrušen nebyl. A platí-li Benešovy dekrety, a vztahují se i k celistvosti republiky, jsme pořád ČSFR a ti kteří ignorují jsou trestně stíháni. No tak si vyberte na jaké straně zákona chcete stát,
  já a moje rodina stojíme na československé straně, nás se nezákonost netýká a já jsem tomu jedině rád. Ať žije Československo! Nazdááár!!!!

 28. Johnny napsal:

  A ty Vaše nacionalistické choutky některých z Vás mě absolutně nezajímají!!!!!!
  Navíc pokud bude existovat Československá obch. banka, Československá superstar, Československo má talent, Československá obec legionářská, Československý zálesák, Českoslovenští vojáci v záloze, klub Čsla, Svaz Mladých komunistů Československa a mnoho dalších.
  Třeba ještě Československá liga žen v házené, Československý pohár v hokejbale a dalších, budeme tou naší Československou
  republikou, jestli federativní, konfederativní, socialistickou, spolkovou, unijní, to je fuk, hlavně že jsme a budem podle patřičných zákonů a dekretů a ty máme pořád. Není co dodat...

  • proud napsal:

   "A ty Vaše nacionalistické choutky některých z Vás mě absolutně nezajímají!!!!!!".......z tohohle jsem trochu zmatenej,protoze nevim jak to uchopit,ale....."hlavně že jsme a budem podle patřičných zákonů a dekretů a ty máme pořád. Není co dodat…".......tomuhle po svym rozumim dobre,pokud uvazujeme podobne.Protoze tezko muzes udelat neco lepsiho,novyho a jinyho,kdyz pojedes podle staryho a zkazenyho......

 29. Martin napsal:

  Souhlas Johnny! Mě už ten polovičatej název, taky nebaví.
  Co si upekli Havel-Klaus-Mečiar, je mi luft. Oni (teď jen dva)
  čelí trestnímu stíhání za vlastizradu, my ne. Taky jsem
  Čechoslovák, ne nacionalista.SLÁVA ČSFR, PRYČ SE ZRÁDCI.;);)

  • proud napsal:

   Njn :-),v Ceskoslovensku jsem se narodil,jako Cechoslovak se cejtim,ale tak ci onak jsme se rozdelili a spojit nas muzou podle myho nazoru jenom nase narody,podle jejich vule.......

 30. Martin napsal:

  Co z toho, když jsou neligitmní. Já to neuznávám, naší zemí je stále ČSFR.
  Nebo jinak, ČR a SR určitě ano, ale v rámci federace jinak ne.

  • proud napsal:

   To jsou Martine jen politicky a podobny nazvy a zkratky,jestli federace,nebo jeden stat,je uplne jedno,zalezi na lidech jak to cejtej a jak si ctej svy narody a drzej se jich,a nakonec,vsichni jsme Slovani,jak se rika,jedny krve.Ovsem i tak jeste nejsme "dost daleko",nedavno se to tu "pohadalo" jestli kdyby federace,tak jmeno kteryho statu bude jako prvni:-)))))))))).Neco jako jestli je spravny si nejdriv obout levou botu,nebo tu pravou:-)

   • proud napsal:

    Za me osobne,byl bych spokojenej v kazdym Slovanskym state at ma jmeno jaky chce,kdybych v nem zil se svym narodem,a cim vic Slovanskejch narodu by v nem bylo,tim lip,sedel by mi navrat Veliky Tartarie a rozhodne bych se nehadal,jestli je v nazvu jmeno Cech,nebo Cesko(fuj),nebo Ceska,stacilo by mi ze kolem me jsou uznavany Cesi a Slovaci,podle me to neni o nazvech,ale o lidech a jejich vzajemnejch vztazich.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!