Temná umění Společného cíle (Common Purpose) v Akademii CoramBAAF

Cameron Byrne 3Děti s rodinami jsou aktivy a jejich cena je realizována, když mohou být vzaty do britského ´pečovatelského systému´  kde péče, pěstounství, adopce a speciální potřeby všechny reprezentují stále větší měrou profitabilní dojné krávy. Jen klid, britský stát a myriáda charit ochraňují naše děti, pomáhají jim žít šťastné životy, pomáhají jim nacházet pěstounské mámy a táty a pomáhají jim nacházet dlouhodobé milující adoptivní rodiče. Takže přece žádné obavy? No, vlastně jich je celkem pár.

Začněme nedávným oznámením, že CORAM a Britská asociace pro adopci a pěstounskou péči (BAAF) se spojily, aby vytvořily CORAMBAAF  Akademii pro adopci a pěstounskou péči.

Podle sdělovacích prostředků jejich demise byla kvůli „výrazným změnám a ekonomickým podmínkám“, což znemožňovalo charitě pokračovat v nabízení svých služeb. Neprůhledná korporační řeč BAAFu ve stylu ´zkrachovali jsme´  byla chabě dávána za vinu ceně nového IT systému na prohlížení fotografií a videí dětí, společně s bočním výpadem na nespecifikovaná rozhodnutí, učiněná hlavou Oddělení rodinného práva soudcem Munbym. Ať už je příčinou cokoli, skutečností bylo rapidní položení BAAFU, což zastihlo personál nepřipraven a zanechalo pouze 55 ze 185 zaměstnaných. Správci Smith a Williams spíchli dohodu s Coramem a hej, brzy byla pěstounská a adopční akademie, no, adoptovaná. Co je to adopční akademie? Netuším.

Minimum, které vyplývá ze ságy CORAM BAAF je stále větší měrou velkobyznysový aspekt všeho a čehokoli, co je spojeno s dětmi. Děti jsou penězi a stačí se pouze podívat na obrat 198 miliónů liber Akce pro děti, nebo název charity Nejcennější majetky (Core Assets), abychom pochopili, co se ve skutečnosti děje. Děti s rodinami jsou majetky, a hodnota dítěte může být realizována pouze pokud může být vzato do britského státního ´pečovatelského systému´, kde poskytnutí péče, pěstounství, adopce a speciální potřeby všechny stále větší měrou představují profitabilní dojné krávy.

Nejsou to však pouze samotné peníze. 29. července 2015, pár dní před oznámením amalgace CORAM BAAFu (31. července), byla zveřejněna halasná zpráva v médiích o Coramu, že dřívější podnikatel ve skupině Pearson, guru Společného cíle (Common Purpose) a odborník Levenson Inquiry, pan David Bell byl pověřen jako prezident CORAMu. Podle výkoného ředitele Dr. Carola Homdena, Bellova zkušenost v podnikání, umění a charitě byla skvělou partií pro CORAM a jejich roli s dětmi.

Proč by to Dr. Homden cítil zrovna takto, si nejsme příliš jisti. Velký byznys, ´umění´a děti? Zkušenost a odbornost nezní moc relevantně, a zřejmě jí nepomáhá Bellova pozice jakožto předsedy správců Transformačního fondu. Nemějte však obavy, pomáhají školám transformovat mladé životy.

Ale když ponecháme stranou tu transformaci, ať už je to cokoli, a Bellovy znalosti a zkušenosti z velkého byznysu, je to jeho období jako správce Společného cíle, a obzvláště jeho období jako předsedy správců, které přinášejí mnoho klíčových otázek, co se týče udržitelnosti pro jeho novou úlohu.

Aniž se budeme pokoušet rekonstruovat většinu z analýzy, kterou UKColumn a Common Purpose Exposed již učinily co se týče fungování politické charity Common Purpose (Společný cíl), stačí říci, že SC se od svého vzniku zhruba kolem roku 1985 silně zaměřoval na školní děti a mladé lidi. Jeho údajná agenda byla přeprogramovat mladé mysli z jedenáctiletých v záležitosti ´vůdcovství, změny a komunikace´s cílem změnit společnost na lokální i globální úrovni. SC byla poměrně zdráhavá vysvětlit přesně, jakou změnu hledají, ale vodítka se dají nalézt v jejich široce pro – EU přístupu a  touze zaplnit ´neviditelný prostor mezi jedincem a státem jejich lidmi´.

V zaměřování se na mladé mysli s jejich kvazi politickou změnovou agendou, SC pod vedením pana Davida Bella využívala tajné sítě Společného cíle za účelem vysávání rozpočtů na vzdělání a tudíž šířila svoji ´charitativní´politickou agendu na náklady daňových poplatníků. Navíc toto bylo prováděno používáním pesonálu, který neměl vždycky prověřen trestní rejstřík, ale který umí používat mocnou a z většiny nedeklarovanou behaviorální psychologii. Když ponecháme nebezpečí psychologie na jedné straně, ukázkový příklad bezpečnostních problémů se stal v Sheffieldu, kde místní obyvatelé upozornili na porušování povinnosti bezpečnostních prověrek, a obvinili Obecní úřad z ohrožování dětí.

Člen publika vznesl formální veřejné obavy co se týče potencionálu pro kybernetické zneužívání dětí během plné schůze sheffieldského Koncilu 5. listopadu 2008. Znepokojení se týkalo  12 – 14 letých dívek, jež byly vzaty na tréninkové víkendy trenéry Společného cíle, kteří neměli prověřený trestní rejstřík. Překvapivě, anebo možná takdy ne, vedoucí Koncilu, nyní Lord Paul Scriven, údajně reagoval nepřátelsky na obavy o bezpečnost dětí. Zanedlouho potom,  jednání sheffieldského Koncilu s médii ohledně aféry vedlo k hanlivé zprávě v místních novinách týkající se člena veřejnosti, pro něhož byl Sheffield Star později nucen vytisknout omluvu.

Nucen sheffieldskou veřejností k akci co se týče těchto bezpečnostních záležitostí, Scriven vybral vlastního výkonného ředitele dětí a mladých lidí sheffieldského městského koncilu a školenou ´vedoucí´ Společného cíle Soniu Sharp, aby prováděli vyšetřování a přinášeli zprávy. Sharpová byla v minulosti na tom samém ředitelském místě v Rotherhamu během rozsáhlého zneužívání mladistvých ve městě a pod ochranou rotherhamské rady. UKColumn napsal o spojení Společného cíle s Rotherhamem v našem investigativním článku Rotherhamský effekt Společného cíle.

Do dnešního dne se neobjevila reportáž týkající se sheffieldského dětského bezpečnostního incidentu. Sonia Sharpová mezitím opustila Sheffield v březnu roku 2009 a přijala místo v australském Melbourne jako poradkyně ministra školství. Později byla nucena odstoupit, když se v australském tisku objevily její trestní záznamy o opakovaném selhání ve službách pro děti.

Dosud SC ´školil´mnoho desítek tisíc dětí a mladých lidí v samotné Británii, s nesčetnými dalšími v zahraničí. Přesný počet je neznámý, neboť SC považuje školící programy, přesný obsah a jména účastníků za tajnou ´komerční´informaci. Nedostatek jasných informací týkajících se proniknutí SC do škol, univerzit a akademií by měl znamenat okamžité znepokojení pro rodiče a lidi zapojené v ochraně dětí. Pokud je SC takovou otevřenou důvěryhodnou charitou, proč je tak tajnůstkářská co se týče její skutečné agendy okolo dětí?

Když jsme si položili tuto jednoduchou otázku, obraz se stává zamlženějším, když zjistíme, že SC často pronikalo do a školilo členy Výboru pro ochranu dětí. V Oxfordu, kde mladiství byli vážně sexuálně zneužíváni v Oxford and Cherwell Valley College OCVC  a útoky byly potom ututlány, klíčoví zodpovědní jedinci byli nejenom školeni Společným cílem, byli i úzce propojeni.  Sara Thornton a policejní prezident Thames Valley Police, Joanna Simonsová, výkonná ředitelka Koncilu oxfordshirského hrabství a Sally Dickettsová, ředitelka OCVC byli všichni ´vedoucími´ Společného cíle operující za zavřenými dveřmi pod SC pravidly Chathamského domu. Ta byla hluboce zapletena v případu zneužívání na OCVC, jak UKColumn opakovaně odhalil v řadě publikovaných článků.

Pan David by jistě měl hluboký zájem na těchto záležitostech? Nakonec on se školil na Oxford Mailu.

Mladiství na OCVC byli šikanováni, pronásledováni, sexuálně napadáni a byla jim ukazována sadistická pornografie, tak závažná, že se z toho nikdy nevzpamatovali. Tyto aktivity však blednou ve srovnání s usvědčeným školeným ´vedoucím´ Společného cíle Jamesem Renniem, výkoným ředitelem LBGT mládeže Skotsko. Mezi jeho pedofilními oběťmi byl tříměsíční chlapec, v tom co bylo jedním z nejrozsáhlejších pedofilních kruhů Skotska. Nebo například usvědčený člen poradenského výboru Společného cíle Matthew Byrne, pedofil, který byl také vysoce nebezpečný a sadistický ve svém brutálním zacházení se ženami. Jeho zločiny jsou příliš odporné na to, abychom je zde popisovali, Byrne však byl ukazován jak přijímá pochvalu od premiéra Davida Camerona a granda Tory Michaela Heseltine v tiskové fotografii.

Ve své pozici v poradenském výboru byl Byrne ideálně umístěn, aby identifikoval, vybíral a pomáhal školit děti a mladé lidi jako součást kurzů Společného cíle. Byl také v pozici ´otevřené – dveře´ v poradenském výboru, aby dostával další pedofily do úrovní managementu tajných sítí Společného cíle.

Jak mnoho dalších pedofilů Byrne a Rennie rekrutovali do Společného cíle? To se nikdy nedozvíme, neboť tato zhoubná charita nepodnikla žádnou zjevnou veřejnou akci, abychom odhadli rizika jejich sítí. Navíc Společný cíl obvykle zaujímal agresivní postoj proti členům veřejnosti, kteří je otevřeně zpochybňovali co se týče jejich činností a cílů okolo dětí a mladých lidí – dokonce hrozili právním postihem.

Přístup k dětem přes školy, univerzity a další místa, spojený s mocnou psychologií, aby změnili názory a hodnoty dětí musí zajisté být nebezpečný koktejl. Znásobte to tajnými sítěmi absolventů Společného cíle a jejich deklarovaného zájmu na „vedení bez autorit“, a zajisté se tato charita stane ´obchodem miláčků´ pro perverty? Rozpoznává Společný cíl riziko svých operačních procedur? Podle jejich agresivního stanoviska to nevypadá.

Pan David Bell, dlouhodobý správce Společného cíle a bývalý předseda správců byl ve funkci, když Společný cíl selhával v přijetí opatření Due Diligence, aby prověřoval pozadí svých trenérů. Byl také ve funkci, když Rennie a Byrne provozovali svůj zhoubný podnik zneužívání jakožto vybraní a vyškolení vedoucí  Společného cíle. Jaké akce podnikl, aby zajistil, aby sítě Společného cíle byly nemilosrdně vyčištěny od osob, které představují rizika pro děti? To se opět nikdy nedozvíme. Ani předseda správců, ani výkonný ředitel Společného cíle nikdy neučinili veřejné uznání potencionálních rizik svojí organizace pro děti a mladé lidi.

Takže pan David je nyní prezidentem CORAMBAAF Akademie pro adopční a pěstounskou péči.  Se svým povážlivým pozadím Společného cíle se pokouší o kvazi socialistické přeprogramování názorů jak dospělých a teenagerů, tak i dětí. Také demonstroval pomocí práce svého výboru Media Standards a jeho odnože, kampaně Hacked Off, úchylnou spolupráci a manipulaci směrem k tomu, co mnozí vidí jako plíživou státní kontrolu tisku a médií.

Tato jasně politická aktivita kolem tisku a médií byla nejdříve odhalena v UKColumnu a později byla rozsáhle převzata novinami Daily Mail, Telegraph, Sun a Guardian. Potlačení transparentnosti médií a potlačení svobodného projevu, a děti? Cítíte-li se nesví, pamatujte, že ministr vnitra Jack Straw změnil zákon, aby znesnadnil rodičům ohlašovat případy Rodiného soudu a dětem v péči nahlašovat to, co se jim děje.

Pak David Bell přichází do své nové funkce se závažím selhání Společného cíle řádně ochraňovat děti, a patrnou infiltrací sítí Společného cíle nejméně dvěma vysoce nebezpečnými pedofily. To nevyvolává dobrý pocit.

Pan David nicméně také dorazí do CORAMBAAFu s hřejivým pocitem, vědom si toho, že Společný cíl již infiltroval tyto organizace, aby školil personál. Jistě bude mezi obdivujícími přáteli a ´budoucími vedoucími´.

Meztím další ´rychlokvašená´ charita Děti Anglie přijala drakonické politické cíle OSN pro děti, zdobené obchodní značkou v zelených a červených barvách Společného cíle. Také je napojena na myriádu organizací, z nichž je jenom pár dobře známých, aby ´chránila a vychovávala´ děti.

Je možné, že skutečný význam CORAMBAAF Akademie pro adopční a pěstounskou péči pod vedením pana Davida Bella se nyní dostává do zorného pole  – jednotné přeškolení dětí, aby přijaly nový světový názor. Snad bychom měli pamatovat na skutečné záměry Společného cíle pana Davida Bella.

Vize: V každé společnosti existuje neviditelný prostor mezi jednotlivcem a státem.

Záměr: Naším záměrem je naplnit tento prostor co možná nejvíce lidmi.

Etos: Zatímco vytváříme společnou vzdělávací zkušenost uvnitř a napříč mnoha zeměmi, Společný cíl zůstává nezávislý a nezařazený.

Bez ohledu na jeho velký byznys, profit a expertízu v charitě, nebo pokus o kontrolu médií, jak temně bude hůlka Společný cíl umělecké expertízy pana Bella hozena do magického kruhu dětské adopce a pěstounských charit?

Autor: Brian Gerrish

9. září 2015

Zdroj: http://www.ukcolumn.org/article/common-purpose-dark-arts-corambaaf-academy

Další info o Common Purpose: http://www.nwoo.org/?s=%22Common+Purpose%22
4 Komentářů k Temná umění Společného cíle (Common Purpose) v Akademii CoramBAAF

 1. Adolf Balík napsal:

  K této ďábelské organizaci už se tu psalo vícekrát a to i v souvislosti s organizacemi, kterými má obšancovanou ČR. Např.
  http://www.nwoo.org/2013/06/02/common-purpose-je-politicka-charita-vyuzivaji-modifikaci-chovani/

 2. Paul Durham napsal:

  Je to tak prosté : společnost, kde děti tráví více bdělého času s cizími zištnými deprivanty, propagandisty a skrytými či zjevnými úchyly než s vlastními rodiči , je odsouzena k zániku v konvergentním čase.

 3. vyhrož. napsal:

  Deprivanty bude nutné v blízké budoucnosti pozabíjet, jinak oni pozabíjí nás a budoucnost našich dětí. Smrt všem zmrdům této planety Země!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!