Projev na shromáždění 28.10.2015 – Jan Korál

jk28102915Vážení přátelé, dnešní výročí založení samostatného Československého státu je příležitostí k zamyšlení se nad tím, jak náš národ využil to necelé století své – potenciální – to považuji za důležité zdůraznit – potenciální svrchovanosti. Můj příspěvek bude hlavně o tom, jak dnešní doba působí na mladou generaci, na děti a mládež a to proto, že stav mladé generace ukazuje na budoucnost a ta nás zajímá především.

Je třeba zdůraznit, že při důkladném sledování vývoje naší společnosti zjistíme, že jsme do veliké míry spojeni a ovlivňováni procesy, které se dějí minimálně v celé Evropě a do jisté míry i ve Spoj. st. amerických a dalších částech tzv., vyspělého světa. A bohužel, jako celek jsme většinu našich známých dějin byli spíše obětí než aktivními tvůrci dění v našem okolí a i v naší zemi. A je nutné konstatovat, že tak tomu bylo z velké části i při založení Československa, kdy jsme pouze dokázali využít příznivých historických okolností a je tomu tak i nyní, kdy bohužel opět každý den převážně pouze sledujeme, jak na nás působí procesy, které spustil někdo jiný. O tom však dostatečně promluvili nebo budou mluvit ostatní řečníci.

Nutno říci, že od doby před 100 lety se náš svět změnil způsobem, který si tehdy zřejmě nedovedl vůbec nikdo představit a snad ani ti, kteří vývoj světa plánují a řídí. Avšak hlavní cíle mocipánů jsou stále stejné: Ovládat, kontrolovat a bezohledně využívat lidstvo k naplnění vlastních mocenských ambicí. To tu máme stále už stovky nebo tisíce let. Mění se pouze technologie moci a míra, s jakou se nechává běžná populace ovládat.

Je jasné, že děti a mládež byli nejoblíbenějším objektem ovlivňování od počátku historie, protože nejlepším způsobem jak porazit protivníka, je udělat své spojence a loutky z jeho vlastních potomků.  Avšak míra, jakou je manipulováno s dnešní mladou generací, je historicky bezprecedentní. A umožňují to samozřejmě dnešní technologie, díky kterým jsou vkládány žádoucí programy do těl a myslí nastupující generace již od nejranějšího věku. Nic takového tady nikdy v historii nebylo a jak už jsem konstatoval v úvodu, týká se to celého lidstva a především celé tzv. vyspělé civilizace. Máme pro to však už pojem a tím je sociální inženýrství.

Nejdříve tedy o tom, jak je manipulováno s myšlením.  Zde hrají nejdůležitější roli společenské vzory a obecný hodnotový systém. Myslím si, že se všichni shodneme na tom, že náš kolektivní žebříček hodnot před 100 lety měl daleko blíže k univerzálním lidským mravním kvalitám, než ten dnešní. Tehdy byla ještě velmi silná křesťanská morálka a nehledě na její deformaci ze strany církve bylo všeobecně jasné, že lhát, krást a zabíjet je špatné, že je třeba ctít své předky a svou vlast a že úspěchu se dosáhne čestnou a poctivou prací. Můžete namítnout, že to je velmi zidealizovaný obraz, ale podívejme se, kdo mohl být tehdy živoucím vzorem pro mladého člověka? Kdo reprezentoval během první republiky vzor úspěšného života? Takových lidí bylo přeci tehdy obrovské množství. Začněme politiky: Tomáš Masaryk, Edvard Beneš, Karel Kramář, Alois Rašín a mnozí další by se asi velmi podivovali nejen morálce, ale i inteligenci našich dnešní ch politiků. Uměleckých vzorů bylo také mnoho: hudba, film, výtvarné umění, literatura, architektura. Takový rozkvět umění na vysoké úrovni, jako za první republiky zřejmě nezažila česká země od dob Karla IV. A z plodů tvůrčích myslí tehdejší doby velmi intenzivně těžíme i v dnešní době. Je jich tolik, že raději ani nebudu jmenovat. A kdo je jako umělecký vzor předkládán dnešní mládeži? Je to děs a bída. Vy starší, kteří jste měli hvězdy jako Karla Gotta, Václava Neckáře, Waldemara Matušku, Evu Pillarovou, Martu Kubišovou a mnohé další, si můžete gratulovat. Má generace dostala Kabáty, Alkehol a Tři sestry. A co má dnešní mládež? Justina Biebera a Miley Cyrus. Předpokládám, že většina z vás je nezná. A nezná ani místní české karikatury amerických kulturních vzorů jako jsou třeba Johny Machette nebo Dominika Myslivcová. Bylo by to k smíchu, kdyby to nebylo k pláči. Každý, kdo dnešní vzory určené mladým lidem vidí a je schopen si dát věci do souvislostí, se musí zděsit. Mysl dnešní mladé generace je objektem neskutečně sofistikované, intenzivní a v pravém smyslu slova okultní, tedy skryté manipulace založené na neurolingvistickém programování, která má za účel rozložit na prach zbytky autentické křesťanské morálky a zcela vymazat smysl pro rozlišování dobrého a zlého. Sprostota, bezohledná sebestřednost, přetvářka, samoúčelná provokace a povýšenost, duševní i tělesná slabost. Absence krásy, inteligence, citu, jemnosti, schopnosti vnímat, schopnosti chápat svět v souvislostech. Vzorem vtiskovaným do dnešní mládeže je slabá a bezduchá loutka. A musíme chápat, že to není chyba té mládeže, ale je to záměr těch, kteří tyto vzory vytvářejí a distribuují. Cena Václava Havla pro Pussy Riot za kreativní disent nebo podpora Karla Schwarzenberga pro odporné rakouské akcionisty do této kultury zjevně přesně zapadají. Do popisu následků vzdělávacího systému nebo filmového, televizního a herního průmyslu, který v dnešní době tak silně masíruje mladé mozky, se raději pouštět nebudu, to bychom tu byli do zítra.

Do bídné mravní úrovně zapadá i dnešní úroveň lidí úspěšných v podnikatelské oblasti. Nutno poznamenat, že dnešní úroveň korupce a propojení byznysu s politikou se od dob prvorepublikových příliš neliší. Co se však liší, je, komu patřily podniky a kapitál tehdy a komu dnes. Za dob první republiky patřilo hospodářství převážně zdejším českým podnikatelům. Ti pak své zisky investovali zpět do rozvoje svých podniků v této zemi. Velká část úspěšných podniků přežila až do dnešních dnů. A i když tehdy často velcí podnikatelé odírali své zaměstnance více než dnes, tak přece jen se podíleli na hospodářském rozvoji své vlasti, kterou neměli v plánu vysát a opustit, ale chtěli, aby byla ještě bohatší a silnější a bohatstvím, silou a kvalitou svých podniků ve své vlasti se pak také prezentovali. Dnes jsou nejdůležitější podniky v rukou zahraničního kapitálu, jehož představitelé mají k této zemi vztah pouze kvůli ziskům přitékajícím na jejich konta a jinak je nezajímá. Dnešní čeští miliardáři jako Kellner, Babiš, Bakala, Roman, Tykač, Vítek, Komárek, Dospiva, a další prakticky všichni zbohatli díky divoké privatizaci socialistického majetku. O nějakém skutečném vlastenectví a zájmu o rozvoj naší země a národa se u nich nedá mluvit. V naší zemi dnes není žádný opravdu bohatý a ekonomicky úspěšný člověk, který by projevoval reálné úsilí o rozkvět českých zemí. A jak se má s těmito vzory tzv. úspěchu srovnávat dnešní mladý člověk, který touží po ekonomickém úspěchu? Každý záhy pochopí, že dopracovat se poctivostí a pracovitostí k majetkům těchto dimenzí, je nemožné. Privatizovat už není co, mezery na trhu jsou jen velmi malé a na úspěch díky technologickým inovacím je potřeba až příliš mnoho unikátních podmínek. Korumpování politiků, obelhávání zákazníků a podvodné obchodní praktiky jsou tedy vzorem myšlení pro podnikavou mysl dnešní mladé generace.

S ekonomickou situací souvisí i to, jak se dnešní mladí lidé cítí. Jde především o míru bezpečí a jistoty, jenž u nás v nejvyšší míře souvisí s jistotou ekonomickou. Je jasné, že míra ekonomické jistoty je v dnešní době stále ještě vyšší než během první republiky. Ale vděčíme za to jedině a pouze 40ti letům komunistického systému. Od předání moci v roce 1989 se úroveň sociálních jistot setrvale propadá a počet lidí ohrožených chudobou setrvale stoupá. Úspěšně uživit rodinu je stále obtížnější. Dnešní mladý člověk je díky všudypřítomné reklamě a oslavování majetku bez ohledu na způsob jeho získání plný touhy po vlastnictví nebo zažití všeho možného i nemožného, co by zprostředkovalo pocit, že patří mezi ty, kteří se mají v životě dobře. Na druhé straně nemá šanci tyto naočkované touhy uspokojit, pokud se nenechá sponzorovat od rodičů, nenabere si nesmyslné půjčky, nebo se nespustí na šikmou plochu přes gamblerství, obchod s drogami, prostituci, pornoherectví a podobně. Takový Jakub Janda s jeho Evropskými hodnotami na webu boyfreindtv je toho klasickou ukázkou. Praktická nemožnost dosáhnout určeného vzoru úspěšnosti je zdrojem všeobecně rozšířené frustrace, hněvu a nespokojenosti. Ostatní lidé jsou vnímáni jako skutečná nebo potenciální konkurence, přirozená solidarita se rozkládá. Člověk se stává člověku vlkem. Když se člověk oprostí od vlivu naočkovaných nesmyslných tužeb, tak to vše přechází do strachu ze založení rodiny díky nejistotě jejího uživení. Od roku 1989 se sice počet obyvatel ČR nijak výrazně nezměnil, avšak populace zestárla a asi 400.000 Čechů bylo nahrazeno cizinci. Úhrnná plodnost, která vypovídá o míře regenerace společnosti a která musí být alespoň 2,1 dětí na jednu ženu, aby se společnost plynule obnovovala, je nyní na výši cca 1,4 a po prudkém propadu v 90. letech se postupně mírně zvyšuje. Avšak stále to znamená, že Český národ vymírá a že takováto situace je pro naši populaci vysoce ohrožující. Kde je dnes ta vize státu pro 40 miliónů lidí, o kterém snil Tomáš Baťa?

Aby toho nebylo málo a abyste se nenudili, tak považuji za nutné uvést ještě jeden faktor vlivu, kterému jsou dnešní mladé generace vystaveny, a který je možná nejdůležitější a nejnebezpečnější, protože je nový a na rozdíl od předchozích problémů s ním nemá lidstvo tolik zkušeností a neví tedy příliš jak se mu bránit. A to je poškozování a oslabování samotné vůle. A to vůle nejen k tvořivosti, ale k jakékoliv činnosti a k životu vůbec.

Vůle umožňuje člověku překonávat překážky a řešit problémy. K tomu, abyste však mohli vůbec něco dělat, potřebujete vhodný nástroj disponující dostatečnou energií. Takovým základním nástrojem je přirozeně lidské tělo. A právě to se stalo díky novodobým technologiím a znalostem objektem historicky bezprecedentního útoku, jehož účinek jsme sotva schopni nyní dohlédnout. Ač to zní díky obrovskému farmaceutickému průmyslu absurdně, tak jsme zaplaveni doslova epidemií takzvaných civilizačních chorob. Rakovina, cukrovka, obezita, infarkty a jiné cévní choroby zasahují populaci ve stále nižším věku. A nejrůznější alergie, astma, poruchy pozornosti a návaly depresí jsou již u dětí téměř standardem. Chemický koktejl začínající očkováním, pokračující chemicky upravenými a tedy tělo zatěžujícími či rovnou otravujícími potravinami, přes nadužívané farmaceutické produkty až po průmyslové znečištění životní prostředí všeho druhu je společně s nezdravým životním stylem hlavním důvodem uvedených zdravotních problémů. K tomu je třeba připočíst efekt elektromagnetického smogu od mobilních a bezdrátových sítí a zbytky po pokusech s jadernou energií, což má škodlivý efekt na kvalitu genetického kódu předávaného dalším generacím. Naštěstí se v Evropě zatím na rozdíl od Spojených států nemusíme příliš bát následků konzumace geneticky upravených potravin. Ale i tak má kombinace uvedených vlivů důsledek, který se dá nejstručněji vyjádřit statisticky. Populaci Evropy a Spojených států se snižuje Inteligenční kvocient a snižuje se biologická plodnost.

Já již patřím ke generaci, která tímto fyzickým oslabením trpí, a myslím, že každý, kdo pracuje s dětmi a mladými lidmi, potvrdí existenci těchto problémů v širokém měřítku. A jak se asi cítí člověk, kterého od dětství soustavně zrazuje vlastní tělo včetně mozku, který má všechny možné a nemožné touhy, jenž nemůže naplnit a který je neustále ze všech stran manipulován k sebedestruktivnímu chování? Je především zaujat sám sebou, svou vlastní bolestí, beznadějí a frustrací. Cítí se nepřetržitě doslova otráven. Nemá sílu na vnímání ostatních a sounáležitost s okolím natož na řešení nějakých společenských problémů. Nevidí východisko a přestává věřit ve smysl života, protože nenachází způsob, jak naplnit svou duši. A tak mnohdy své tělo, mysl a duši přenechá vůli někoho jiného, sám sebe opustí a skutečnou vlastní individualitu nahradí individualitou iluzorní v podobě virtuálního stínového obrazu. I proto se do lidského slovníku po celém světě začíná dostávat pojem zombifikovaná nebo zombírovaná populace. Něco, pro co naštěstí ještě nemáme adekvátní český pojem.

Konspirační teoretici by vám s chutí podrobně popsali, že popsaný vývoj není žádnou náhodou, nebo vedlejším produktem, ale že se jedná o záměr realizovaný z nejvyšších pater globální politiky a uvedli by bezpočet důkazů.

I když se to na první pohled nezdá, tak dnešní doba je pro lidstvo mimořádně obtížná. Která doba nakonec obtížná nebyla. Ale sami vidíte, že problémy, se kterými se dnes český národ potýká, příliš nesouvisejí s tím, k jakému národu patříme. Vezeme se v tom s celým tzv. vyspělým světem.

U některých lidí oblíbené heslo: Nic než národ, je v dnešní době scestné. To bychom mohli snadno mít národ zombií a současných i historických příkladů máme dost. Dnes jde o mnohem více, než o nějaký, třebas náš, národ. Jde o lidstvo, resp. především o samotné lidství.

Ano, potřebujeme znovu ustanovit státní suverenitu, potřebujeme novou Ústavu, proměnu hospodářského a finančního systému, atd. Jenže k tomu musíme zušlechtit a v pravém slova smyslu polidštit sami sebe natolik, abychom vůbec byli schopni tyto státotvorné úkoly uskutečnit. Vyhlídky na zvýšení kvality naší populace však bohužel vůbec nejsou růžové.

Doufejme tedy, že těch výjimek potvrzujících pravidlo uvedené všeobecné situace, je dostatečné množství. Doufejme, že úchvatné možnosti, které poskytuje prožívání člověčenství v míru a harmonii, budou dostatečnou motivací pro v dnešní době vtělené lidské duše k boji o důstojný život. Doufejme, že naše každodenní vytrvalá práce na onom zušlechťování lidství přinese dostatečné množství plodů. Pravidlo mnoho povolaných, ale málo vyvolených, totiž platí stále. A pokud chápeme smysl a souvislosti všeho, co je zde dnes řečeno, tak se v pravém slova smyslu můžeme pokládat za vyvolené, neboť takových je mezi námi zatím stále málo.

Děkuji Vám za pozornost.
114 Komentářů k Projev na shromáždění 28.10.2015 – Jan Korál

 1. Tamara napsal:

  příšernej projev,příšernej
  není do čeho šťourat,o co se hádat :) :)
  jste skvělej.díky.

 2. Preppetr napsal:

  Co věta to bomba. Nebudu autora chválit jen, aby mu to nestouplo do hlavy. Tresť, hodně komprimovaná. Lépe by to už šlo jen s vulgarismy. Jane - jednička s velkou hvězdičkou!

 3. nl napsal:

  "Dnešní čeští miliardáři jako Kellner, Babiš, Bakala, Roman, Tykač, Vítek, Komárek, Dospiva,.."
  Takhle vyjmenovávat ty "české" miliardáře je VODPORNEJ ANTISEMINISMUS! FUJ!

  • marie napsal:

   Moc jsem se zasmala...dobry for. Ale ve skutecnosti to k smichu neni.

   Kde jsou v praxi videt, ty tolik vychvalovane kvality onoho bohem vyvoleneho naroda?

   Takovejch Nobelovek a jenom zkaza po nich, at se clovek podiva do ktere oblasti jen chcete...

   Pokazde, kdyz nekdo vyrkne slovo "antisemitismus" tak se taky zasmeji, nebot tito lide nemaji se skutecnymi semity vubec nic spolecneho. Z nich v Evrope nezije ani jeden.

 4. martin bareš napsal:

  Pane Korále, díky za projev.

  Nebudu rozebírat detaily, či hledat vši z mého pohledu.

  Důležitý je, že stojíte oběma nohama na zemi, alespoň důležitý pro mě.

  Já na věc národní identity nezapomínám, zrovna tak jako nezapomínám na posun v myšlení lidí, který se musí promítnout do každodenního konání. Jinak jsme v pytli.

  Zdravím.

 5. marie napsal:

  Velmi hodnotny projev, zamereny presne na nejvetsi "bolesti" naseho naroda. Spravne je, ze je orientovan predevsim na mlade lidi, jejichz zdegenerovanost prinese v budoucnu zanik uplne vsech hodnot, ktere kdy nase zeme ctila.

  Ikdyz moje generace uz nepatrila k vyrazne nabozenske, presto zustaly zasady tzv. desatera prikazani v nasem pravnim radu a podvedomi jako spravne a nas hodnotovy zebricek byl tedy uplne nekde jinde, nez dnesni.

  Je pravdou, ze se na tom podili tzv. pakultura, ktera vsechny hodoty systematicky nici a z mladych dela bezduche loutky, ochotne primout za prirozene kazde svinstvo. Je smutne, ze se na tom podepisuje I sama cirkev, ktera misto aby napomahala udrzovat hodnotu rodiny, tak ji rozbiji, a to vse s "pozehnanim" papeze, kdy homosexualove jsou oddavani v kostelech a moralni uceni Cirkve o rodine je prekopano, viz tento vyrok: "Pohlavní styk mimo manželství již není zván cizoložstvím, ale „neúplným manželstvím“ s pozitivními prvky.

  Takze, ano, jsme na ceste k vyrobe zombii, presne po vzoru USA. Jak tento upadek zastavit? Asi nastvu hodne lidi, ale klidne to reknu: navratem k diktature hodnot, kterou zazila moje generace. Navracenim pravnich norem te doby. Za jeden z nejkvalitnejsich "diktatu" te doby povazuji, ze uvadeni lidi v omyl a vyuziti jejich omylu, byl trestnym cinem! Dnes presne toto dominuje, at se podivame na politiky, informacni media ci propagatory pakultury, rozsirovani drog a zkreslenou vyuku dejin, bylo by toho vice...

  Velmi souhlasim se zmenou Ustavy a zavedenim referenda, cimz by se daly nastavit pravni predpisy uplne jinak a podle vule vetsiny lidi. Ted mame zakony dementni ( jak jinak, kdyz je tvori dementi). Jenze kdo to protlaci, kdyz mladi na to kaslou a takovych uvedomelych lidi, co maji prehled a zajem, takovych jako je Jan Koral, je opravdu malo. A chybi radikalni vudce. Nekoho jako je Putin,ktery populisticky nekeca, ale kona. Jeho lidi navrhuji nove a nove zakony, ktere jsou ve prospech moralnich hodnot. Zatimco u nas se detem predskolniho veku ukazuji pohadky o princi a princi, Rusko propagaci homosexuality zakazalo zakonem. Zatimco u nas se pedofilove zaciaji probouzet k prosazeni sve "jen" jine sexualni orientace, v Rusku uz je zakon na povinnou chemickou kastraci techto zrud....to zdaleka nejsou vsechny zmeny, ktere je potreba u nas provest taktez, aby se tak zachranila mlada generace. Pokud vyrostou s timto marasmem, budou se jim ridit take v dospelosti, a to je predstava primo desiva.

  • Ekklesian napsal:

   Však nebojte dočkáte se všeho po čem toužíte, pokud dožijete.

   Těch deset začne tu nevěstku nenávidět, nechá ji zpustošit a oberat do naha, budou požírat její tělo a spálí ji ohněm.

   Co se vaší diktatury týká, již jsem dnes jednou psal, že příjde váš zachránce a ten nastolí řád. Vy se mu pokloníte a snad budete spokojení. Myslím, že jste již připravena aby příšel.

   Až to nastane, celkem by mne zajimalo zda budete v opozici (i proti takove moci), nebo skutečně spokojená?
   Pokud spokojená nebudete, pamatujte vždy byly a jsou jen dva páni (v té době by to již mělo být patrné, protože ten koho jsem označil za vašeho zachránce sjednotí všechny lži a nechutnosti světa). Ten druhý, kterého půjde zvolit je kristus Ježíš, vtělený syn Boha všemohoucího.

   • marie napsal:

    Vy jste naprogramovany cim? Dnesni doba se nijak nelisi od predchazejicich predvalecnych. A byly hruzy, o kterych spousta lidi ani nevi, neb nebyly takove informacni moznosti jako dnes. Ale o pouziti atomovek a japonska dve mesta, urcite vite.

    Ten vas spasitel vsak neprisel. Co vas opravnuje si myslet, ze tentokrat ano? Vzdyt moje rodice a prarodice v to verili za valky uplne stejne jako vy, nebo ty, jak se ti libi.

    Zeptam se: to I na jinych planetach byl Jezis obetovan a taky tam pak chodi zachranovat? Nechcete snad verit tomu, ze jsme jedini lidi ve vesmiru....

    • Ekklesian napsal:

     A jak by mohl přijít? Řekl jasně, že až přijde podruhé přijde soudit svět!

     Co se času týká. berte to tak, že křesťani všichni mají a očekávají Jeho příchod. Já věřím, že popsaná znamení spatřuji.

     Co se týká strachu kvůli tělu, také ho mám i tu frustraci. Včera jsem byl z průběhu protiimigračních informací tak naštván, že kdyby ty repráky tak neřvaly, tak snad zkusím kolem sebe svolat lidi a říci jim pěkně od plic jak to vidím já a co je teď třeba dělat. Pro mnohé by byl ale asi problém v tom, že bych byl ještě více nekompromisní jak Orbán, určitě bych rovnou nechal zemi vystoupit z EU, NATO, a zrušil všechny neziskovky a nevládní organizace (po roce bych snad neziskovky povolil vznik nových, bez financování z ciziny, všechny by podléhaly kontrole a museli by být transparentní vůči všem lidem).

     P.S.
     Na jiné planety zapomeňte. To je součást satanova svodu, právě příprava na finální svod - to je ten okamžik kdy se právě všichni budete klanět falešnému Bohu, uznáte jiného pána než Stvořitele (od kterého odpadnete) a lidem seslaného vykupitele.

     • marie napsal:

      To ale neni odpoved na me otazky, radeji mi radis, abych na jine planety zapomnela.

      Nedokazes vyjet z programu, rozumim. Stale jen naucene fraze. Vsichni se budeme klanet falesnemu bohu, rikas? Tak to asi tezko, ja rozhodne ne.

      • Ekklesian napsal:

       To máš tak. Bible obsahu informace, které potřebuji mít k tomu abych dosáhl cíle.

       O životě na jiných planetách neříká nic, říká že Adam byl jeden. Nemám důvod nevěřit.

       Navíc vím, že za fenoménem "mimozemšťani" stojí démoni. Pokud ty si ve svém srdci budeš přít setkání s nimi (myslím mimozemšťany - dejme tomu že o démonech nevíš, nebo mi nevěříš), je možné že ti vyhoví (mají na to právo). Úplně stejný princip platí u všech ostatních nauk, které vás od Boha odvádějí, dají ti na výběr.

       Ale nakonec vás budou muset všechny svést pod jednu lež, jinak byste neuvěřili, viděli byste nesrovnalosti. Tady si schválně povšimni kolik věcí tě v životě rozčiluje, nedávají ti smysl a bouříš se kvůli chování a přístupu lidí vzhledem ke stavu světa ve kterém žijí; mnozí to snad opravdu nevidí či se sami přinutí nevidět. A i přesto je třeba lži sjednotit a učinit finální klam a svod.

       Co vyráběl Hitler za války a po něm Američané. UFO. Každý den lidstav, satan pracoval s jediným záměrem - odvedení lidí od Boha, a pro jediný cíl - připravit finální svod.

       Někdo tu řešil stáří různých náboženství. Zkuste uvěřit, že vše připravoval již před potopou a k té snad mohlo dojít tak pět tisíc let před Kristem.

       • proud napsal:

        A odkudpak si myslis,zes prisel ty,dovedo?:-)))))))))).Zda se ti snad ze jsi puvodni pozemstan? Se na sebe podivej,kdyz jdes do sprchy,jak zapadas do zdejsi prirody,neprezil bys v ni bez niceho ani par dni!!!Silu nemas,rychlej nejsi,srst taky zadna,o mimikrach uz vubec nemuze bejt rec!Nejsi do ni vubec postavenej,a nikdo z nas,bez nastroju si neskrtneme,cim to asi muze bejt? Ale..........to ti ten umelej,vykonstruovanej spisek k ovladani stad,jmenem bible, urcite taky rika :-)))))))))))))

        • chachar napsal:

         Pěkně napsané :-) Helena Petrovna Blavacká se kdesi zmiňovala o tom , že "lidé" jsou kříženci "bohů" a "neandrtálců" (neberte doslovně)...

     • Anděl - Posel napsal:

      Ekklesian:

      Řekl jasně,
      že až přijde podruhé přijde soudit svět!

      Svatá Pravda!!!
      Amen pravim Vam

      • marie napsal:

       Dalsi blazen, co sve sny vydava za pravdu. Jak rikam: vesmir je zivy a obrovsky a my jsme mene nez kapky v mori, takze nevim, proc si lide prikladaji hodnotu, kterou viditelne nemaji! Chodici semena jsme...

       Neni logicky mozne, aby v tak obrovske plose byl zivot pouze na jedne pidiplanete, nazvane Zeme. A ja se opravnene ptam, jestli na kazdou planet, kde se vyskytuji obdobni zivocichove jako jsme my, poslal buh svtvoritel sveho syna jako obet pro jejich zachranu?

       Lidi, kdy prestanete uz konecne zrat pohadky, ktere byly vymysleny za ucelem vaseho ovladani?
       Nejen ty o bozich.

       Vsichni mame zivot vecny, zmenime formu po smrti a nebudeme o tom nic vedet, co z nas vznikne. Nekoho sezerou cervi, jiny vyleti kominem krematoria. Prijdou dalsi a dalsi, stale dokola...

       • chachar napsal:

        Maruško ! Jsi fakt "ftipná" :-) ... Přece jen ! Bohové v skutku existují ! I ty můžeš být jedním (jednou) z nich (BOHYNĚ).

        Víš , Marie ! Vskutku je to tak , že lidé jsou vlastně degenerovaní bohové ... Cesta zpět , do příbytku Bohů , do nebeského království jak píše Písmo , ... vede přes dodržování mravních přikázání a uctívání "Boha" či "Božství" ať už tomu věříš či nevěříš :-)

        A zcela jistě to co ti píšu není bláznovství :-) "Nový Zákon" je v podstatě nejlehčí cestou ke "Království nebeskému" :-) To království ale není někde tam , mimo tebe .Je v tobě !!! A objeví se , pocítíš ho , až tehdy - když přijmeš tu "Mravnost" za svoje "životní krédo".

        Maruš ! Jsi báječná ženská , ale chybí ti LÁSKA k "nepřátelům" :-)

        • marie napsal:

         Ja zadny nepratele nemam, hehe. A on vam ten Stary zakon nestacil, ze jste si usmyslili na Novy? Hehe, ja nechci byt zadnou bohyni, mne staci, ze jsem chodici semeno, hlavne at mi nikdo nebere pravo na zivot a svobodu a mravna jsem az moc :-)

    • martin bareš napsal:

     Mary: ekklesian je jak - no píšete to správně - naprogramovanej produkt genetickýho a sociáního inženýrství. Škoda ho, přestal bejt člověkem, pokud jím vůbec někdy byl.

     • marie napsal:

      Byl. Vsichni se rodime normalni, az pak se nechame smerovat za tim, co je lakave, coz by nevadilo. Ale prestaneme sledovat nejen cenu, ale I konecny cil tech manipulaci. Po ceste ziskame chaos a ochotne se chytime nejake material, at uz je to bible, chlast ci drogy, kazdy podle stupne sily, jez nam byla odebrana.

      Neni nic spatneho na tom, ze delame chyby, co spatne ale je, je setervavat v nich. No a on se drzi te bible, co mu sily staci, protoze pustit se ji znamena zacit od zacatku sbirat stripky zbyle schopnosti logicky myslet...

     • Anděl - Posel napsal:

      „Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy“

      jestli jest zde nekdo "naprogramovanej" tak jsi to ty Martine Baresi a Marie s Proudem jakby smet jste chyceni v pasti a i kdyby tisic andelu chtelo nemohou vam pomoci pokud jste v sobe samotneho Boha zapreli
      jdete sami proti sobe ..

      zahubite se pokud sve jednani nezmenite

      ani jeden z vas jmenovanych tu Knihu necetl nevi o ni nic jen to co mu kdo navykladal a kde co zaslechl...

      pripominam ze vlastneni bible byl duvod pro vezeni, muceni, krizovani, upaleni a jina zverstva
      pokud jste aspon trosku Cesi, Moravaci ci Slovaci vzpomenta na odkaz Mistra Jana je urcen prave vam zaslepenym

      Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra.

      Nemají slitování.
      Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství.

      Se vším kupčí, všechno prodávají.

      Chceš pokřtít dítě?
      Zaplať!
      Chceš loupit a vraždit?
      Zaplať a bude ti odpuštěno.

      Ale pak,
      kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa?

      A za peníze takto vydřené z chudého lidu
      koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží,
      v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší,
      zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil.

      Však poznejte se,
      vy zloději chudého lidu,

      neboť

      Bůh i lid vás vidí.

      • marie napsal:

       Jan Hus zemrel proto, ze nepochopil zakladni vec: zakony plati jen pro poddane, nikoliv pro vrchnost, ktera je vytvorila, tedy pro cirkev.

       A on si dovolil po nich chtit, aby je dodrzovali taky.

       Popravili ho uplne stejni a titez ( tedy jejich potomci) jako Jezise Krista a za totez!

       Uz tomu rozumis???

   • Preppetr napsal:

    Poučím tě, že je tu i někdo třetí: třeba takový Ramana Maháriši, který realizoval to o čem učí advaita védanta, a není potřeba mnoho fantazie, aby si čech přeložil ten pojem do češtiny.
    Z mého pohledu je ten tvůj "Bůh všemohoucí" "jen" promítnuta touha po vysvobození. Řveš "Bůh všemohoucí", abys prorazil stěnu vězení, ale když už jsi na klidné svobodné louce, uznej, že takové chování je poněkud přihlouplé - už není s čím bojovat. Budha mluví o této konečné fázi - kdy všechny stěny jsou už překonány a bouřka utichne. Proto ho křesťané nemohou vystát - připadá jim neslaný nemastný. Křesťané prostě furt potřebují nějakého protivníka - bojového ducha. Samo o sobě je to v pořádku. Ale lpět na takovém postoji není v pořádku. Nesnášejí budhu, protože nedá jasně najevo za koho kope. Ale on je prostě jen za vodou. A tam už není s čím bojovat. Protože to s čím kdysi bojoval, byla jen jeho iluze oddělenosti od svobody. A soucitně shlíží na ostatní, protože všichni bojují s duchy - on to vidí. Ale pro ty nevědomé jsou ty jejich sny skutečné. A tolik zbytečného utrpění, kvůli těm přeludům. Zkuste se na Rothschildy, Rockefellery atd. podívat jednou z duchovního hlediska. Už jen proto, abyste se ujistili, jestli už u vás jen nefunguje robotický pavlov reflex, kdy když natrefíte na tahle jména automaticky začnete vrčet. Zkuste jednou, pro změnu, k ním cítit soucit. To samozřejmě neznamená, že je třeba souhlasit s tím co dělají. Zdar

    • Ekklesian napsal:

     Docela se pleteš, protože pokud to nevíš my následujeme krista Ježíše.

     Ten miluje hříšníka, ale protiví se mu hřích. Stejně jako jeho i našemu Otci, jedinému a všemohoucímu Bohu, Stvořiteli.

     Jak jsem psal, budhismus i všechny ostatní nauky jsou od zlého a jsou tu jen pro zmatení lidí a jejich odpadnutí od Boha. Bůh dal člověku do vínku schopnost věřit, on v něco věřit potřebuje a satan s ostatními démony to ví a připravili vám pestrou nabídku.
     Podívej se na pseudo-humanitu kolem, když ti tak imponuje budhismus a podobné nauky, právě ta je jedním z hlavních sjednocujích prvků všech lží a svodů. Čas se chýlí.

     Doporučuji ti si udělat experiment. Máš-li v dosahu skutečného Kristovce, byla mu udělena moc nad démony. Zažene démony vydávané za mimozemšťany i stvoření, bytosti či duchy z jiných falešných nauk.
     Jsou známy případy, kdy dokonce i ne zcela ukotvení křesťané, mnohdy jistě i modláři, když se setkali (dostali do situace) s fenoménem "únosu mimozemšťany", pokud si vzpoměli na krista Ježíše a poprosili ho o pomoc a zaštítili se jeho jménem byli osvobozeni.

     • Preppetr napsal:

      Nečetls pozorně co jsem psal. Mně nezajímá budhizmus, jsem proti všem náboženstvím. Co mně zajímá je Budha, Ježíš, Lao-c, Krišnamurti... Víra není hledáním pravdy.
      Tak ještě jednou o tom co jsem psal, trochu jinak: dejme tomu, že jsme už zvítězili nad všemi démony. Co dál?
      Všimni si, že Ježíš říká na kříži "Odpusť, protože nevědí co činí." Vždyť to samé říká Budha "Konají z nevědomosti. Nevědomosť je příčinou utrpení."
      Zajímalo by mě, jak to ten Ježíš dělá, když musí v jediném okamžiku tak důvěrně, intimně hovořit se stovkami modlících se všude po světě a to v jediném okamžiku! Ovšem odpověď mi je už známá: To ví jen Bůh. A je to. Proč Bůh každý rok nechrlí aspoň deset Ježíšů? S čím má potíže? Ale o to nejde.
      Jde o to, jak mi odpovíš na otázku, jestli bys bez existence Boha, Ježíše i tak dokázal být slušný, mravný, ohleduplný, soucitný, rozvážny - nedokážeš být takový bez nich? Protože vlastně o nic jiného nejde, než o udržení těchto vlastností. Člověče nemůžeš být věčně malé ditě, schovávající se u Ježíška. To tě nikdy nenapadlo, že aj ten Ježíš by si občas rád oddechl? Navěky musí být na lince! A denně odpovídat a to i stovkám najednou! A vy křesťané se vysmíváte muslimům, že stále věří, že Zeme je střed vesmíru?! Buďte ušlechtilí bez víry! To pak řeknu, že jste ušlechtilí!

      • Ekklesian napsal:

       Ty máš naprosto jiný a zcestný pohled na svět. Já prostě věřím Bohu (Bohu popsanému i v Bibli, tzv. Bohu Bible).

       Budha je pro mne stejně nezajímavý a nedůležitý jako budhismus a cokoli jiného. Pravděpodobně jen další člověk kterému démoni dopřáli "oplývat mocí" (Prakticky jen zdánlivou mocí, pokud ovšem neměl moc od Boha kterého následně zradil a o moc tedy přišel. Moc démonů, pochopitelně opět podléhá autoritě Boha Stvořitele i krista Ježíše).

       Chvíli počkej, věřím že jsi li mladý uvidíš za život ještě tolik zázraků že moc toho tvého budhy, jak si ho představuješ, bude blednout až do ztracena. Vše opět z moci zlého, protože Otec to bude tolerovat přesně jak dopředu vzkázal.

       Jinak. Člověk a ani celé Stvoření by bez Boha, který je Stvořitelem, v první řadě ani neexistovalo. Člověk je pak obrazem Boha/Stvořitele. Pokud ti bylo dáno cokoli čím by ses chtěl chlubit brzdi zavčas, nemáš nejmenší podíl.

       • Jan Jinsky napsal:

        A proc by buh ve ktereho veris mel byt ten pravy? Jak vis, ze ten pravy neni treba Allah nebo Jehova?

        • Ekklesian napsal:

         Vždyť si svého domněleého boha vyzkoušej. Zjisti jaké s ním máš společenství. Několik tipů.

         Budeš-li v duchu mluvit k Hospodinovy, on uslyší. Mluv stejně k jinému... Démoni mají pouze šanci odhadnout nač myslíš (a to i z tvého pozorování v tělesném světě), každý křesťan, to zná protože bojuje s podstrčenými myšlenkami (ty přicházejí ze světa duchovního).

         Podobně. Vem si jaký je rozdíl mezi proroky (od Boha) a věštci (od démonů). Démoni opět jen odhadují, ale nemají moc (Bůh je všemohoucí) ani znalosti (Bůh je vševědoucí), takže jen odhadují nebo přímo manipulují (tu neurčitou předpovědí, tu oznámením toho co sami chystají spáchat nebo spíše nechat spáchat lidi).

         Bůh není časem nijak omezen. Vše co my dnes žijeme pro něj již jakoby bylo dokonáno, čas pro něj neexistuje, je součástí jeho řádu ve Stvoření. Démoni času podléhají, i když žijí dokud jim bude dáno, nemají absolutní moc nad během událostí v čase.
         Bůh tedy nepotřebuje na nic čas, aby cokoli provedl. Když se k Němu rozhodneš obrátit pro pomoc, a má se ti jí od Něj dostat, tak i kdybys nestihl své přání vyslovit On o něm ví a pomůže protože se tak rozhodl.

         Nejde o tom příliš psát, a vůbec už ne pokud nevěříš příběhům jiných lidí.

         Pokud uvěříš, že existuje všemohoucí a vševědoucí Stvořitel všeho a všech (včetně tebe), absolutně milující a spravedlivý zároveň, tak se na takto definovanou osobu v duchu obrať a popros ji ať se ti dá poznat, či ať ti dá pochopit rozdíl mezi Jím a falešnými taky bohy.

         On tě jistě vyslyší, i když možná ne hned. A ta škola co dostaneš tě možná bude i bolet, ale pokud správně věříš a zavoláš budeš vyslyšen (bylo to přislíbeno a Otec je pravdomluvný a vždy své slovo drží).

         Na tvém místě bych jen prosil ať se ti dá poznat. Smiluje-li se nad tebou jistě o něm už nikdy nezapochybuješ, i když ti zrovna nepomůže jak si představuješ.

         Nicméně bylo Bohem řečeno, že spása je jen v kristu/spasiteli, jeho vtěleném synovi do syna člověka, tedy v Ježíši Kristu.
         Být tebou tak nehledám popsaného Boha až na úplně poslední chvíli. Mne k Ježíši přivedl právě Otec.
         Duch, kterého si uvědomíš, ti pak potvrzuje, že vše to je pravda. Stejně jako tě upozorní na lež. Počítej, že zpočátku budeš opravdu zralý jen na mléko, ne na hutný pokrm, a tomu bude odpovídat i tvé poznání. Pokaždé když ale otevřeš Bibli, i kdybys četl stejný příběh desetkrát, jak budeš růst budeš stále vidět a chápat nové věci.

         Hlavně nelez do žádné církevní organizace (tedy žádné světské organizace shromažďující křesťany), dokud se nezorientuješ a nepoznáš následovníka krista podle první věty na téma Bůh a i pak buď opatrný aby ses opravdu družil jen s bratry. Jiní než bratři by v tobě ducha uhasily, Ducha nedovolili poslouchat, svedly by tě do falešných nauk, k modlářství... Nemusel by ses stihnout osvobodit do času který na to byl lidem dán.
         I když nevěřím, že jediný Bohem omilostněný a tedy vyvolený padne, byli vykoupeni a silnější ruka než Otcova není. Jenže jsou tu i ti co uvěřili skrze vyvolené a ti nemusí stihnout pořádně zatlouct, pokud vůbec tlučou (nevidím je) aby byli vpuštěni.

       • Preppetr napsal:

        Mám takovou dětskou otázku: jak vypadá Bůh? Kolik je mu? Jak se obléká? Spí?

     • marie napsal:

      Ajajajajaj... tak Jezis zachranil unesene mimozemstany? Olala. To vis od koho?

    • Anděl - Posel napsal:

     ...je videt ze toho o zivote moc nevis hlupaku
     natoz o budhovi a krestanstvi a jejich vztazich

     chces po nas aby jsme mely soucit i s dablem ...ee nikdy uz ted je odepsany kazdy kdo mu bude prisluhovat pujde s nim ... jiste vite kam

     • Preppetr napsal:

      Hlupáku, máš klapky na očích, protože na konci píší, že soucítit s nimi neznamená souhlasit s tím co dělají! Rotshildové jsou krystalizací hnusu co je v lidstvu. Bez takovéhoto lidstva by nikdy neměli šanci takhle zbohatnout! Tím chci říct, že to že jsou nejhorší, znamená, že jsou jedni z nás! Ty ale potřebuješ někoho nenávidět, jako pravý křesťan, Rothschildové jsou skvělým obětným beránkem.

     • Preppetr napsal:

      Ještě něco. Takže nevím toho moc... Pouze tolik, že kdykoliv těm co na ulici třímajícím v ruce Bibli a vyřvávajícím o Duchu Svatém řeknu něco o budhovi, Mahárišim apod. - to vše je ďábel. A kdo mě tedy může ukázat ten pravý vztah mezi křesťanstvím a budhou, když ne oni?

     • marie napsal:

      Super, tak si vy tri, nabozensti poblouznenci jeste roztrhejte obcanky :-)))

      Vzdyt to rikam, ze vsechny ty viry v neprirozeno prinaseji pouze rozbroje a nenavist!

      hezky sletnete na pevnou zem a zabyvejte se zivotem, misto snu. Jde nam vsem o nej, jsme v ohrozeni, tak snad se aspon na tom jedinem shodneme a nebudeme cekat na nejake zazraky, chlapi, jste vubec chlapi??

    • chachar napsal:

     Petře , pravdu díš :-)

     Maháriši , Rámakrišna , Krshna , Buddha ... toť velikáni ducha .

     Třeba Rámakrišna ; zkoušel křesťanskou cestu a svou vlastní zkušeností (ne vírou) potvrdil , že je pravá !

     Zatím co "východ" je tolerantní ke křesťanství tak o toleranci křesťanství k východním naukám se nedá vůbec mluvit . Výjimkou by mohl bý snad jen Halík

  • Frantisek1 napsal:

   To proto, že katolická církev byla infiltrována osvícenci- zednáři a dovršení toho bylo jejich vítězství na Druhém vatikánském koncilu. Bylo to vítězství tzv. modernismu, který je stokou všech herezí. Satanova synagoga vede všechny společenské vrstvy. Proto museli nejdříve padnout monarchie jako obhájci křesŤanských hodnot. Církev he ve stejném smrtícím sevření jako většina společnosti, obyčejní věřící si ani nepovšimli, že pochodují pod praporem satana. Schéma je úplně stejné jako v případě profánních institucí. Infiltrace zevnitř. Nám naordinují demokracii a koncept lidských práv a sami vládnou hierarchicky a ve skrytu.

  • Jana Karásková napsal:

   "nastavit pravni predpisy uplne jinak a podle vule vetsiny lidi"

   jde ale i o to, jaká je dnes vůle většiny lidí...

   třeba s tím cizoložstvím to by asi už neprošlo...

   • marie napsal:

    Jaka je vule vetsiny lidi se da tezko zjistit, protoze jsou apaticti a nechteji se vyjadrovat temer k nicemu.

    Ale v pripade prudke zmeny, se vyjadri. Oziji vzpominky na vsechny krivdy..Podivejte se na skutecnost, ze mame soukrome exekutory a kolik je z toho milionu exekuci skutecne opravnenych. A na to, jak je tezke prorazit tim soudnim systemem, ktery je nastaveny na okradani lidi.
    Chtela jsem podat Ustavni zalobu. Ovsem prijmou ji jen pres advokata. Jak muze dokonce Ustavni soud nadiktovat takovou nedemokraticnost? Kdyz nemate na advokata, tak nemate narok na sva prava, a ti, co o porusovani lidskych prav maji rozhodovat a trestat za to, vam ho tak klidne uprou uz dopredu.
    A pak take by odpadl u spousty lidi strach.

    • hel napsal:

     marie, požádejte čes.advok.komoru o přidělení advokáta ex offo, bezplatně z důvodu nedostatku finančních prostředků...to zastoupení advokátem před ústavním spudem je povinné ze zákona, to se obejít nedá

     • marie napsal:

      ja jsem to udelala, ale zas je kolem toho kolotoc ohledne plne moci, overovani notarem, a to vse vyjde hrozne moc, ja na to nemam a ziji na dluh, takze jsem odvarena a bez vysledku US nemohu pokrocit k Evropskemu soudu pro lidska prava. Maji to, svine, zabetovane dukladne...

      Proto jsem zadala Zemana, aby nekoho z lidi okolo poveril, vzdyt nejde jen o mou osobu, ale o 86 tisic lidi, za ktere to podavam.

      Vykecal se z toho, hajzl. Otocil vse jen na mou osobu a odkazal na pomoc rodiny. Muze jit do riti, takovy president. Slo o dve veci. O zruseni potvrzeni o ziti, bez ktereho te nechaji bez duchodu I 5 mesicu, jak se opakovane deje, a to ho posles a doporucene, proste to zaprou, a ten druhy duvod je odvolani SIngera, ktery stale podhodnocuje korunu, cimz narod okrada a u tech, co se zdrzuji venku, pri prepoctu na dolar ztraci vice jak tisic korun mesicne.

      Proste o vanocich zas nude ononavat si potrebu obliby tvrzenim, jak on je president dolnich 10 milionu. Hnus.

      Ja sleduji, jak kancelar presidenta Putina, podnety od lidi berou vazne. A jak rikam, nic mu nebranilo tim nekoho poverit, navrh na zmenu zakona neni zadnym problemem. Spina Dienstbier byl mnou o to pozadan uz pred pul rokem, ani neodpovi, svine. A pritom je za to placeny. Jeho I tu pindu Sabatovou zajima jen prospech privandrovalcu a cikanu. Ti za nic berou velke prachy a my, co jsme pracovali a platili, tak nam vsechno seberou...

      • marie napsal:

       A jeste k tomu Singerovi. On mu pred lidmi hrozi prstickem a rika, ze ho vymeni. To samozrejme je divadlo, protoze Singer dojede obdobi a uz ma Zeman pripraveneho nastupce, a svete div se, stejna svine, ktera podporuje podhodnocovani koruny, Rusnoka! Opet zidaka. Ja to rikam, oni si z nas delaji vylozenou prdel. Kdybys cetla ty jejich odpovedi, co mi poslali, tak budes kroutit hlavou, jsou tam I hrubky a jeden nesmysl vetsi nez druhy. Vety jako " to je nam lito, ze se domnivate, ze vam zpusobujeme skodu..". A mrcha Sabatova? Ta mi napsala, ze kdyz zadost nenapises na formular, tak je nezajimas, ikdyz tu zadost presne podle tohle formulare udelas, tj. ma to vsechny pozadovane nalezitosti. Skutecne si s name vytiraji rit a nejhorsi je to, ze mi to nikdo neotiskne, kazdy se boji.

       Proto I z techto duvodu rikam, ze demontrace jsou o nicem. Jedine tvrda ruka na ne bude platit. A kdo ji nema, tak zelezna tyc...

       • host napsal:

        To je takový problém přepsat to na jejich formulář?
        Je to sice úřední buzerace,ale pořád ještě únosná. Pak by vám ale museli oficiálně odpovědět. A to byste mohla klidně zveřejnit.

        Petice a žádosti, z toho mají srandu. Ale bojí se zveřejnění. Takže by bylo nejlepěí všechny odpovědí od příslušných institucí zveřejnit. Ať se hajzlové třesou strachy.
        (ps: na bruselské soudy raději moc nespoléhejte, vždyť váme, že je to jen pláštík humanizmu pro agendu ze satanovy synagogy)

        • marie napsal:

         Je to problem. Nemam tiskarnu a ani na ni, je to nekoli stranek, za fax vsech by to vyslo strasne moc. Ja jsem to zhustila na jednu stranu, a vsude tam, kde se mne to netykalo, uvedla "odpada". Mohli to prepsat si na ten formular a pricvaknout to moje kvuli podpisu. Jde o sikanu a vymluvu. Podivej, pro ty privandrovalce vyplni vse nebo ani vlastne nemaji zadne formulare, tem daji vse.
         Nenajdes nikoho, kdo by to zverejnil, zkousela jsem. Dokonce ani komunisticke Halo Noviny, neodpovi.

         Zruda Sabatova dostane upozorneni, ze pokud to nevyridi, tak skoci pod rukama nastvanych privandrovalcu, kteri se msti, kdyz nedostanou, co chteji a slibili jim vic, nez dostavaji, sleduji to.
         Dementi globalizatorsti pocitaji s tim, ze se vsichni nechaji naverbovat do armady EU, ale zapominaji, ze se cast z nich da pouzit I proti nim, staci jim dat adresy a sdelit, kolik zhruba maji majetku. Babis by se podelal, kdyby na nej vlitli.

         Kdo mezi barevnymi lidmi nikdy nezil, neuvedomuje si jejich divoky temperament, ktery se recickami neda ovlivnit...

         Evropane a vubec bili lide, jsou daleko pomalejsi v chovani a podle sebe posuzuji druhe, a neznaji zakony dzungle. Je to o tvrdosti a o rychlosti, mam zkusenosti dost, zazila jsem v Mexiku I unos...

        • host napsal:

         S tím nic nenaděláme, že přivandrovalcům naservírují vše přímo pod nos a nám hážou klacky pod nihy. Co je jejích povinnost ze zákona, to úřady musí plnit, jen je potřeba je na to upozornit.
         Vytisknutí stránky v copycentru stojí 1 kč, poštovné pár desetikorun.

         Ostřílení bojovníci s úřady, kteří znají potřebné paragrafy se dokáží domoci lecčehos. Někdy pomůžou i v občanské právní poradně (sice jsou často nezkušení, ale nadšení pro věc).
         Dnes lidi často podávají stížnost na špatné úřady a v nesprávné formě a pak se diví, že se nedomohou svého (jako vy s prezidentem).

         Zajímavý je třeba spor ohledně nemožnosti koupit samostatný počítač bez windows. Zamítavé stanovisko vydalo několik úřadů včetně těch bruselských. Pak ale s pomocí zahraniční neziskovky a buldočí vytrvalosti dotyčný dosáhl svého.

 6. Bogus Sobotka napsal:

  Kde je video?

  • marie napsal:

   A nac? Tohle je aspon I pro hluche lidi, hehe. Vtipkuji, samozrejme. Urcite se najde nekde video z cele akce objevi.

  • admin napsal:

   Bude az zacatkem pristiho tydne, lidske a technicke problemy.
   Ale byl tam jeste jeden kameraman, ktereho jsem ale neznal, takze to mozna bude jeste nekde jnde driv.

 7. weissbach napsal:

  "V naší zemi dnes není žádný opravdu bohatý a ekonomicky úspěšný člověk, který by projevoval reálné úsilí o rozkvět českých zemí."

  Přesně... Jako po Bílé Hoře...

 8. marie napsal:

  Ovsem "nelepsi" projev pronesl Zeman. K situaci v zemi se vyjadrim az ve svem vanocnim poselstvi...

  Vidim, ze jsem se v nem nespletla, stale jenom potvrzuje, co o nem rikam, srac jeden... Sobotka daroval USA zbrane za 16 milionu a zemanek jiste o tom nic nevi, ze. Kazdy den se jedou svinstva na nas ucet, se kterymi souhlasi a tim nechava vlastizradu pokracovat. Ale o vanocich si da zalezet, aby zajiskril ve frazich, ktere narod tak rad posloucha...

  Kazdym dnem jde o vsechno, o vanocich, uz bude na vsechno pozde.

  • host napsal:

   Spíš babišovci z ANOfertu. Sobotka nemá ministerstvi obrany. A je všeobecně znémo, že ANOfertí ministři si na ministerstvech dělají co chtějí, sobotka na to nemá vliv.

   Chtěla byste raději místo Sobotky třeba Langera, Julínka, Nečase, Grégra, Drábka, Parkanovou?

   • marie napsal:

    Nechtela, zadne devky diktatorskych rezimu. Zastupitelska demokracie je blud, stejny jako komunismus a vsechny ismy. Jedine primou demokracii indianskeho stylu.

    • host napsal:

     Která se dá použít pro společenství s desetitisíci jedinci, ne více.
     My spíš potřebujeme nezávislá media. Když nám lže 99% informačních zdrojů, tak nemůže fungovat žádná forma vlády lidu.

 9. Vaclav Pražák napsal:

  Zalezte si všichni na svoje náměstí.V Praze byli čtyři malé demonstrace,přitom o jednom akorát v jiném kabátě.Jenže pánové a dámy jsou intoši a nekamarádí se.Takže místo jedné velké demonstrace v Praze čtyři malé politikům a kocábníkúm pro smích.Skutečným vlastencum by šlo o národ.Ale u nás se lidé kteří jsou schopni přitáhnout lidi na náměstí spolu nebaví.A lidi už to taky nebaví obýhat o státní svátek náměstí v Praze jak kteténi.

  • marie napsal:

   No prave! Stale stejna nit: Rozdel, rozdel a panuj...

   Proto rikam, ze nemaj cenu ty demonstrace. Byt k nekomu k smichu, dekuji nechci. Radsi partu chlapu z hospody a pekne to odchytat, ty politicke zrudy.

  • hel napsal:

   já se na ně z toho důvodu už zlobím...těch demonstrací bylo v praze celkem 9, ne jen 4...a většina na stejnou hodinu...každý si připraví a přečte svůj projev...o tu štafáž pod tribunou zřejmě zase tak nejde..marně tady 14 dní opakuji dotaz na všechny strany : proč?!...každý na svém písečku...téměř všichni umí napsat krásný projev, já taky!! další krásný projev měla lenka procházková, kterou často vychvaluji do nebes, ale už mě to nebaví..tohle není doba na slohové práce, byť sebepravdivější, tohle je válka!

   • Ekklesian napsal:

    To by nebylo až tak na škodu. Myslím naopak, že různí mluvčí po různých parčících (nejlépe kdykoli mimo 28. října) je přesně to co lidé potřebují. Když se z nich vyprofilují jeden, dva lidé kteřím budou lidé naslouchat, je to to nejlepší co může nastat.

    Problém je, že lidí ochotných naslouchat je velmi málo. A naslouchání je teprve začátek. Musí i přemýšlet a být ochotni projevit vůli ke změně. My (spíše již jen vy) teď nebojujeme (nebojujete) s migranty, ale vlastizrádci, republikou, unií.

    • Ekklesian napsal:

     A pochopitelně také lidmi, kteří budou mít odlišný názor. Neznamená to ale nutně že by muselo být třeba se jim postavit i fyzicky.

   • marie napsal:

    Presne tak to citim! Je treba prejit od pojmenovavani skod k akcim na jejich odstraneni a cas pracuje proti nam. Neni ho nazbyt na dalsi povidani, vzdyt uz toho vime az az.

    Taky mne to zarazilo, proc organizatori netahnou za jeden provaz, kdyz jde prece vsem o stejnou vec.
    Ale I kdyby tam prisly statisice, jako v Nemecku prislo dokonce 250 tisic lidi, stejne to nepomuze. Nic to neprineslo, ani tolik lidi.

    Je to predem domluvene a odsouhlasene, vse je provazano smlouvami v ramci EU a zadna republika to neporusi, proto nadavam I na Zemana, ktery to dobre vi a honi bodiky pres nesouhlasne kecy, hlavne aby byl znovu zvolen a mohl si onanovat ego. Je to chlastometr, takze nic jineho ani od nej nelze cekat, druhy Havel. Uz jen aby prisel s laskou a pravdou a mozna se I v tom jeho vanocnim poselstvi, jak to nazval, dockame te hlavlosracky..

   • Robo napsal:

    hel, pretože sa nevedia alebo nechcú navzájom dohodnúť a pretože si honia vlastné triko. Síce majú plné pusy "tých správnych rečí", ale zrejme im to nejde zo srdca.
    Počul som tam jedného ročníka, ktorý vysvetľoval kolegovi, že chce rozprávať posledný.. Idiot! Takých je viac. No a tí slušní majú zrejme v tomto svete slabé lakte. Zmena musí prísť od nás zvnútra. Ten čas ešte zrejme 28.10. nenasetal.. Ja už fakt neviem, na čo ešte čakáme...

    • weissbach napsal:

     "pretože sa nevedia alebo nechcú navzájom dohodnúť a pretože si honia vlastné triko."

     Přesně. Stále stejná demence...

 10. nevedomy_svk napsal:

  pockam si na honzu jinskeho a potom sa pripojim..
  vznik csr ,kde odmietli respektovat a naplnat pitsburske dohody..
  masove vystahovanie slovakov z domoviny a hladomor ,ktory mal nasledok smrt viac ako 400 tisic slovakov a emigraciu nikolko milionov...-aj o tom bolo zalozenie csr..ani utlak habsburgov a prva svetova vojna nemala take devastacne ucinky na zitie slovakov,ako 20 rokov spoluzitia v prvom state cechov a slovakov..

  • nevedomy_svk napsal:

   a tym som vlastne okomentoval vsetko aj bez jinskeho...

  • Justass napsal:

   A to máš všechno z těch 15 tisíc svazků co si přečetl?
   No potěš pánbůh. :-)

  • Jan Jinsky napsal:

   Honza Jinský na ten projev jen to, že je vcelku rozumný. I když trochu moc ve stylu "dobře už bylo". Ono to s tou mladou generací až tak hrozné není. Většina mladých není tak vymaštěných, jak se v projevu předkládá.

   No a k milionům Slováků a statisícům hladem zemřelých. Kdo se pak na Slovensko nastěhoval, když všichni Slováci umřeli hlady a utekli? To je prostě kravina - na rozdíl od projevu pana Korála.

   • evedomy_svk napsal:

    nastehoval?
    ratame obdobie 20 rokov-tu treba brat do uvahy,ze zeny rodili takmer nepretrzite,a nebolo zvlastnostou desat deti v rodine mimo dalsich niekolko zomrelych...taa umrtnost bola obrovska

    • Žabák napsal:

     Ty si opravdu pitomec. Když vznikla ČSR tak Slovensko byla zubožená maďarská díra, odkud Maďaři brali ženský a žrádlo. Zatímco Čechy byly průmyslová velmoc na východ od Německa a zbrojnice Rakouska Uherska. Je úplně logický, že než Češi stabilizovali situaci po 1. svět. válce a maďarskym bordelu, tak to nějakou dobu trvalo, ale ten bordel a chudoba už tam dávno byla. Založili sme vám Matici slovenskou, školy, úřady a postavili průmysl. Polovina z vás už v tý době díky maďarizaci už neuměla ani pořádně slovensky. No a co po Češích zůstalo? Obnovený slovenský jazyk, mluvíte slovensky ne česky, školy, úřady, průmysl a armáda. A co sme za to dostali? Kudlu do zad, 2x !!! Takže s tím brekotem už děte do prdele a stejně je otázka času než vás zas vemou Maďaři nebo Poláci páč je vás na tom 5-ti milionovym Slovensku cca 3,5 mega Slováků. Akorát tentokrát bysme se na vás už měli vysrat, protože po 3 zradu už nepotřebujeme.

  • Žabák napsal:

   Jo taky si řikám, že ste měli zůstat pod Maďarama. Však ste jejich ;)

   • Robo napsal:

    Žabáku, aj Ty máš na to jaksi jednostranný pohľad..

    • Žabák napsal:

     Tyhle slovenští "vlastenci" jako tady nevedomy_svk co nás házej do jednoho pytle s Maďarama mě vytáčí.

     Neříkám, že všechno bylo úplně ok, ale alespoň trochu objektivity by to fakt chtělo. Konec konců, stačí se podívat na to jak vypadalo Slovensko při vstupu do ČSR a jak vypadalo po výstupu z ČSFR.
     Už jen výsledky mluví za vše.

     I když sem byl původně proti rozdělení, tak teď vidim, že to bylo nakonec dobře. Určitě byste nám teď házely na hlavu i těch 25 let pseudo demokracie. Takhle můžete nadávat jen sami na sebe.

     • Robo napsal:

      Neviem, ako vyzeralo Slovensku pri vstupe do ČSR. Ak aj by bolo 100%ppoľnohospodárske, tak čím som starší, tým viac to oceňujem.

      Idem mi len o to, aby si pri potieraní jedného extrému nenachádzal do druhého. Chápeš?

      Musíme sa zjednocovať, nie rozdeľovať. Ak niekto rozdeľuje, tak skúsme reagovať tak, aby to zjednocovalo. TO je tá správna reakcia. Len ju ešte dostať do krvi a skôr či neskôr budeme neporaziteľní. Jak praví Slavieni, ktorými napriek všetkému (za posledných 1.000 rokov vojny aj "vojny") i sme. Niekto už aj navonok, iný zatiaľ menej..

   • marie napsal:

    Proc pod Madarama? Slovaci nejsou cikani! Madarsko je jich plne.

 11. Tomkic napsal:

  chce to jednu akci MAME HOLE v RUCE kazdy ucastnik starou dobrou hul a videli by jste ten fofr... tohle nikam nevede tisic skupinek nenahradi jednu mega akci ale na to uz Cesi nemaj koule... nepotrebujeme poslouchat sto psu ale jednoho LVA ... ))))

  • marie napsal:

   Presne tak, jak to rikas. Palicemi po palicich...

   Misto toho vetsina opevuje kecy presidenta, ktery v tak vazne situaci si dela akorat srandu, misto aby pouzil sve pravomoce, dane mu ustavou:
   Čl. 62

   Prezident republiky
   a) jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi, odvolává vládu a přijímá její demisi,
   b) svolává zasedání Poslanecké sněmovny,
   c) rozpouští Poslaneckou sněmovnu,
   d) pověřuje vládu, jejíž demisi přijal nebo kterou odvolal, vykonáváním jejích funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády,
   e) jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedy,
   f) jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy Nejvyššího soudu,
   g) odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení,
   h) má právo vrátit Parlamentu přijatý zákon s výjimkou zákona ústavního,
   i) podepisuje zákony,
   j) jmenuje prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
   k) jmenuje členy Bankovní rady České národní banky.

   Kdyby opravdu nesouhlasil s postupem vlady, ktera uz dala tisknout 100 tisic identifikacnich karet pro privandrovalce, tak ji muze odvolat.

   Toto je vazna situace obecneho ohrozeni zeme.

   Uz jenom to, co je viditelne pro nas v okolnich zemich, je dostatecny duvod k vyhlaseni takoveho stavu a chovani vlady je velezradou!

   Az se budou chlapi divat na fotky svych dcer nebo zen, jaka je tady v tom clanku, kde je zrejme, ze slo o hromadne znasilneni, pak si budou vycitat, ze tech par vladnich sasku nepochytali, aby se zabranilo vstupu tem fingovanym uprchlikum.

   http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/2017-svedska-novinka-utok-ve-skole-mecem-znasilnena-zeme-nas-vzor-zaduseni-blahobytem-a-liberalismem-islam-nici-hostitelsky-narod-likvidaci-zen-hledime-do-vlastni-budoucnosti.htm

 12. Tomkic napsal:

  Cesi zijou v omylu ze se revoluce nebo prevrat dela cinkanim klicu...)))) brobud te se bez ceskeho patentu co se jmenuje DEFENESTRACE se nikdy nic nezmeni... NASI predci nam ukazali cestu jen MY to jeste nechapeme...

  • nevedomy_svk napsal:

   to nie,ale musia to byt kluce od zbrojnice...

  • weissbach napsal:

   Není to tak jednoduché....

   • marie napsal:

    je to jednoduche, vystopovat, odchytit, v jeden den par najednou.... a uvidel byste ten srumec, jak by ten zbytek utikal sam...

    Musime pocitat s jednou velicinou, ktera je nechava v vklidu: nezazili nikdy zadny odpor, a jsou si premrstene jisti. Pycha predchazi pad.

    Mozna znate z vlastni zkusenosti, ze cim vic je si clovek sebejistej, tim vic ztraci sebekontrolu.

    Reknu vam jeste toto: kdyz na vas nekdo vytasi nuz, budete premyslet nad tim jestlii je nebo neni jednoduche se branit? Nebudete.

    Jedine, co lidi potrebuji, si to predstavit, protoze az k tomu dojde, pak to bude horsi to zvladnout. Vyhodou jednat ted je mit cas si rozmyslet zbran...jestli mi rozumite.

 13. 2015 napsal:

  Vážený Administrátore!
  Jak jistě víte za pár týdnů tu máme konec roku 2015.
  Asi si ani neuvědomujete jak ten čas letí.
  Proto Vás nabádám se trochu zamyslet a přehodnotit grafickou úpravu zdejších stránek.
  Myslím, že obsahově jsou na dobré úrovni. ALE je zapotřebí jít s dobou. Když tak koukám tak návštěvnost Vám poslední měsíce drasticky klesla.
  Tím megabanerem jste asi odradil ty poslední.
  Stránky jsou přeplácané, struktura je chaotická, nejsou tu žádné rozbalovací menu a co je asi nejhorší: samotné články nejsou vůbec atraktivní k četbě, protože jejich poměr k šířce stránky je minimální a styl je někde z časů Netscapu.
  To že tu píšete že hledáte pomocníky nestačí.
  Nejsem programátor, ale mám asi trochu šajnu o tom jak by to tu mělo vypadat. Máte tu odkazy na jiné stránky tak se inspirujte.
  Vy sám si musíte položit otázku co chcete do budoucna vylepšit.
  Ale myslím, že je ten nejvyšší čas!

  • marie napsal:

   Uroven je dobra. Jedine, co mi chybi je to rozbalovaci menu. Ale neni to nutnost.

   A co se tyka navstevnosti, tak kamarade, to bohuzel je blokovanim. Ja se nedostanu na zakladni stranku pres Google Chrom, ted uz ani pres Operu a jedine, co mi zbylo je Internet Explorer, ten ovsem nefacha porad...

   A vim I od druhych, ze maji tentyz problem. Objevi se ti
   Default Parallels Plesk page s hlaskou, ze zadna web stranka na teto adrese neni.

   Takze, jestli to umis spravit, primlouvala bych se a dekuji.

   • admin napsal:

    Změna grafiky je v plánu, ale chce to samozřejmě čas to udělat. A nebo se přihlaste dobrovolně, domluvíme se a můžeme na tom začít pracovat. Nebo pošlete tak 10-15 tis. a může se to zaplatit nějaké firmě.

  • marie napsal:

   Taky se zamysli, ze je na to sam a jak malo se vybere, aby nekoho mohl za upravy zaplatit.

   Vcera byl na demonstraci, presto sem dal clanky, ten kluk snad ani nespi. Premyslej nad pomoci, kritizovat umi kazdy.

   A jeste anonymne...

   • Paul Durham napsal:

    je to obřezaný troll, klasická dehonestace

   • weissbach napsal:

    Je to nevděčná činnost pro silné povahy. Přiznám se, že grafická úprava mi nevadí. Je originální a k NWOO jaksi patří. Pokud jde o obsah, tady se nejde zavděčit všem, protože každý by chtěl to "svoje", což ovšem nejde. Za celou dobu mi tady snad leží v žaludku jen jeden článek - "Vejce, karty a trenky", ale budiž, co bylo to bylo...

  • Sycak napsal:

   Mne si nwoo stranky libi graficky i obsahem a nemam zadne vyhrady.
   Naopak, diky, admine.

  • Jaris napsal:

   2015, neni treba delat zadne upravy a prestante se zviditelnovat v komentarich za kazdym clankem! Je to vic nez trapne.Co takhle zalozit si vlastni site se svou supergrafikou a superatraktivnimi clanky bez chaotickeho usporadani atd. Ja shledavam NWOO velice prehledne a informativni. Libi se mi graficka uprava. Neni treba nejake suprdupr, nybrz konkretni a jednoduche zverejneni toho, co se deje.

 14. Cico Ciciak napsal:

  Chystá sa ďalšia revolúcia v (západnej) eu/európe!
  ---------------------------------------
  http://cicociciak.blogspot.sk/2015/10/chysta-sa-dalsia-revolucia-v-zapadnej.html

  • Robo napsal:

   Cico, dobre rozprávaš.

   Iný pohľad na tú istú vec.. O tom, že západ je riadený z UK, sa už viacmenej všeobecne vie. To znamená, že už v ten moment sme o krok (minimálne) pozadu. Vie sa aj o tom, že riadenie sa presúva do Číny (aspoň taký je plán) - dtto.

   Poznáš Megreho Anastáziu? Vyslovila "kacírsku" myšlienku, že GP už otočil a pomáha zničiť "Beštiu", ktorú sám za tie stáročia (tisícročia) stvoril..

   Takéto myšlienky sú na jednu stranu aj nebezpečné, bo my skrátka MUSÍME pomocť tú beštiu zničiť bez toho, že by sme sa spoliehali na "vyššiu moc". Na druhú stranu, nezaškodí vedieť, že v tom boji máme aj silných spojencov..

  • weissbach napsal:

   Jo, zaprodanost v kombinaci s idiocií evropských loutek je děsivá. Spolupráce mezi Evropou a Ruskem je naprostá nezbytnost!!! K našemu přežití.

   • marie napsal:

    Presne tak! A tech duvodu je hned nekolik: Dluzime za osvobozeni, jsou to Slovane a nasi bratri, ekonomicky jsme spolu vychazeli a jsme blizko sebe, vyviji se spravnym smerem jak kulturne tak I politicky, sleduji nove zakony, co vydavaji, jde to pomalu a jiste zpet k lidskym hodnotam, ktere jim tam jestrabi prileteli rozbit hned po ropadu SSSR v roce 1991.

  • marie napsal:

   Te clanek je dobry, ale nepocita s podstatnou veci, a to je vytvoreni armady EU prave z tech privandrovalcu.

   Nezapomente na to, ze ti lide prichazeji na zaklade slibu velkych penez, sleduji to po internetu, co rikaji, stale.

   Taktez uverili tomu, ze si mohou vybrat kam pujdou, a to tak neni.
   Az budou v situaci, ze se uz nebudou moci vratit nebo jit, kam chteji, nezbude jim jina varianta, nez prijmout praci, kterou jim nabidnou,a tedy do te armady pujdou.

   Upozornuji na to, ze je to bezna praxe v USA uz desitky let, kdy ilegalove jdou do armady jako prvni.
   Jde skutecne o rizenou likvidaci Evropy a vytvoreni vojsk, ktere spolecne s uz vytrenovanymi magory z IS pujdou po RUsku.
   Takze premyslet o tom, na co budou politici lakat volice, je zbytecne...

   • Robo napsal:

    Ísť proti Rusku = samovražda.
    Aj do úmrtneho listu by som im potom s vážnou tvárou napísal: dôvod smrti: samovražda"..

    Takže keď sú tu na to, aby tú samovraždu spáchali...potrebujeme akurát upratovacie čaty potom...

   • Robo napsal:

    ..a aby som nezabudol...ktokoľvek (aj z "našich") sa rozhodne tú samovraždu spáchať...slzu po ňom neuroním..!

    • marie napsal:

     Robo, hlavne, abychom to stihli, se pridat k Rusku!

     Nacpali nam sem IS a po vytvoreni armady EU z privandrovalcu se planuje akce proti Rusku. Kdyz to dopustime, bude nas Rusko MUSET znicit!
     Staci jedna akce z naseho uzemi a jsme v pr....!

     Toho se bojim nejvic. Aby se to stihlo zvratit. A bez defenestrace nasich vladnich magoru to nevidim jako schudne...

     • Robo napsal:

      Ja už som sa pridal. Viem, že to myslíš trochu inak.
      A nezničí. Väčšina národa už vie, kde je sever. Nemám najmenšej obavy, že by nás RF "musela eliminovať".
      MY sme totiž tiež Rusi..

      Musíme sa "len" ešte hodne vymáchať v hovne, aby sme zdvihli zadky a z toho hovna vyliezli..
      Na jednu stranu...prečo sa furt stresovať?
      Je len treba spájať. Nás Slavianov.

 15. Jana Karásková napsal:

  K té kultuře... toto by se před 100 lety ani 40 lety asi ve výstavní síni nestalo :)

  http://www.reflex.cz/clanek/zajimavosti/67110/uklizeci-zlikvidovali-umeleckou-instalaci-povazovali-ji-za-odpadky-po-vecirku.html

  • weissbach napsal:

   Ani se nedivím. Dnešní "kultura" je vlastně smetiště.

  • marie napsal:

   Jsem se zasmala, ale pak mi ztuhl usmev, na jedom z tech Reflexu je nahore Zeman a sedi tam jak kvocna na vejcich a pod nim je jeden z jeho slovnich prujmu:

   'PROVOKUJI, TEDY JSEM'

   ALE CHYBI TAM, CO JE, hovinko jedno...

 16. Paul Durham napsal:

  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/215411030520031

  Povinně se podívejte na serešovy děti a jejich protokolární arogantní roli. Slabší povahy požijte předem jedlou sodu. Zemský ráj obřezanců to napohled.

  • weissbach napsal:

   Na to už fakt nemám žaludek...

  • marie napsal:

   Ja to vydrzela, ale se zatatymi zuby!

   Nejhorsi dementka tam byla ta Hrbkova a desi mne predstava, ze je to ucitelka!

   Ta hlupka tam dokaze rict, ze pristehovalci jsou tak vyrizeni, ze nam se svoji kulturu tahat nebudou?
   Je to mrchla manipulatorska, dokonce, kdyz lidi se prestanou strasit, tak se jim nic nestane!!

   Opravdu demence. Nikdo, bez ohledu na situaci, se sve kultury nevzda, cehoz jsem I ja dukazem, ac jsem zila v USA nebo v Mexiku, nejde to ! To mate v sobe vychovane a jedine pokud budete mit obavy z neceho, tak to neprojevite. Ale tito lide nemaji zadne obavy z nas, naopak!!

   Chci tady zduraznit, ze nas nenavidi, a to ta cuza si neprizna. V barevnych je nenavist vuci bilym, predavana po tisicileti z generaci na generaci kvuli tomu, ze byli vzdy zotrocovani bilymi a ted jim budou vracet, o tom zadna!

   Dulezite je si uvedomit, ze vetsina z toho obrovskeho mnozstvi zustane v ghetech a budou si troufat vic a vic s pribyvajicim casem, presne tak jak to vidite v tom Svedsku nebo I v tom Nemecku, to je proste v nich a nicim to z nich nedostanete, a uz vubec ne recickama ci nejkymi prikazy. Z toho si hlavu nedelej ani nahodou.

   Babizna Hrbkova prijima pristehovalce a dava jim neco, tak je jasne, ze se k ni chovaji slusne, ale ti uz v taborech nikoliv, protoze nedostali, co jim bylo slibeno, oni chteji vse, co maji Evropane a bez prace!

   Nejlepsi tam byl ten pan, ktery ma zkusenosti s vyukou arabskych deti. Ten mluvil opravdu o podstatnych pohledech na vec, ti dva dementi vedle Hrbkove se kazdy drzel jen toho sveho...spatne.

   Jeste na jednu vec upozornim: uplne nejvetsich zrudnosti se dopousteji v Evrope Aficane. A koresponduje to s tim, co tvrdim o te nenavisti. ANO, je to Afrika, kterou bily totalne vydrancovali a navic tam natahali vsechny mozne choroby, nebo si tohot obyvatelstva udelali skuisebnu vsech moznych viru a I zbrani.Nebyli jsme to my, kdo jim to udelal, ale zaplatime to!

   Protoze mam opravdu hodne zkusenosti s jinymi kulturami, rikam jednoznacne, ze jde o zivot a je nutne se branit jakymkoliv zpusobem, aby se ihned zastavilo, I za cenu ze zneskodnime celou vladu I s parlamentem.

   Podivejte se: USA nemaji zadnou kulturu prave proto, ze jsou tam vsechny mozne kultury a vsechny jsou oddelene od sebe. Proto take ten "americky narod" je tak rozdeleny a zplundrovany v mysleni. MULTIKULTI NEFUNGUJE.

   Chudaka duchodce tam nikdo nebral v uvahu, ale meli by! Taktez mlade rodiny a deti. Ty nemaji za co zit a penize jim ukradene se nacpou nasim vrahum, to je hrdelni zlocin!

   Vzdyt nasi lide nedostanou ani za praci cely mesic tolik, co jim se dava pouze kapesne! A kde mate naklady na zdravotnictvi, skolstvi, to vse dostanou zadarmo a nasi lidi musi na to brat pujcky??

   Pirati a svobodni mne zklamali....

   • host napsal:

    Ne tak docela. Ze třetího světa nás začali nenávidět teprve nedávno, až s přístupem k satelitní televizi a reklamám na luxus. Protože oni to chtějí taky, ale bez práce. A nevidí, že je za tím dřina a pot generací našich oředků. A že ani my dnes nemáme ten reklamní vysněný ráj zadarmo, ale tvrdneme 10 hodin v práci, a stejně na ten luxus nedosáhneme.

    Jinak debata mi přišla docela dobrá. S přítomností idiotů z pražské kavárny a studenty z humanitních multikulti fakult jsem počítal, stejně jako lidí, kteřé multikulti živí.
    Naopak mě velice zklamal Bartoš, který v televizi vždy hovořil nesrovnatelně lépe než jeho oponenti od ČSSD až po ODS. Myslíte že zhloupnul, nebo ho zkorumpovali?

    Nevím ale co si myslet o Kohoutovi. Mluvil tam docela dobře, ale říkám si jestli prostě není nasazený agent k rozdmýchávání protimuslimské nenávisti a válečný štváč.

 17. weissbach napsal:

  Pokud někdo má zájem o obsáhlý rozcestník doporučuji zde:
  http://www.otvoroci.com/sk-cz-all-in-one.html

 18. Cico Ciciak napsal:

  ovce v uliciach! To vždy židovským sociálnym inžinierom išlo! To je zaujímavé, že takmer v každom mítingu alebo proteste majú prsty židáčikovia, ktorí takto manipulujú tupou ovčou masou! Obvykle jedna sorta židov riadi stádo a druhá zase podnecuje k vzburám! Proste klasika - davová psychóza! Svet sa zmení iba vtedy, keď ľudia budú uvažovať a konať individuálne a samostatne, ale v prospech celku - bez všetkých tých rôznych lídrov, vodcov, prorokov, učencov, bačov, ovčáckych psov, "spasiteľov"... K tomu ale ľudia potrebujú disponovať znalosťami (čím viac ľudí, tým lepšie) a morálkou na vysokej úrovni! Taktiež aj musia disponovať overenou subjektívnou metodológiou (ktorú treba prehodnotiť, pokiaľ nefunguje v praxi a nahradiť lepšou; akákoľvek /náboženská/ dogmatika je smrť!) na vyhodnocovanie a pomenovanie obecného chodu vecí; ako si riadiť svoj vlastný život a budúcnosť a tým aj celej spoločnosti!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!