Projev Marie Neudorflové k výročí založení Československa – 28.10.2015

marien-28102015Vážení občané, vážení přátelé, dnes si připomínáme výročí založení Československé republiky 28. října 1918.  Česká republika se při svém vzniku roku 1989 přihlásila k jejím demokratickým a humanitním tradicím, rozvíjeným českým národem od 19. století, navzdory útlaku. Většina národa věřila v právo rozvíjet svůj pozitivní kulturní, intelektuální a sociální potenciál. A věřila že příležitost k důstojnější existenci přijde, ale nesmí být promarněna. A český národ byl připraven na 28. říjen 1918 - na svou svobodu i demokracii, jako žádný jiný národ ve střední Evropě. Jeho demokracie a sociální ohledy se však staly trnem v oku nedemokratickým silám v Evropě, zvláště rasistickému nacistickému Německu, kterému Západ zpočátku otevřel cestu k expanzi na východ na úkor Československa.

Znalost historie ukazuje, že mocenské vrstvy velkých států, zvláště ekonomické a finanční, berou různé formy expanze a konfliktů jako samozřejmé, že se málo snaží o jejich nenásilné řešení. Naopak, k těmto konfliktům, včetně válek, přispívají svou nenasytnosti pod rouškou různých ideologií a falešných slibů. Konflikty, destrukce, války byly vždy zdrojem pohádkových zisků pro nepatrné mocenské menšiny. Dnes se znovu začínají ozývat hlasy z vrcholů světové politiky, že války jsou normální, že si na ně musíme zvyknout. Nevěřme tomu, že válkám se nedá předcházet, konflikty se dají řešit většinou jednáním, kompromisy, důrazem na spravedlnost a poctivou spoluprací, respektem i k národům slabším a menším. Jen obrana národa a státu proti agresi je nutná se zbraní v ruce. To byla filosofie, se kterou T. G. Masaryk přistupoval ke svému exilovému úsilí za vytvoření demokratického Československa.

Když se se stovkami spolupracovníků během 1. světové války soustředil na tento cíl, byl schopen svými argumenty naklonit mnohé politiky dohodových států, včetně USA, myšlence samostatných menších demokratických států ve střední Evropě, což souznělo i se zájmem Dohody zabránit Německu v jeho silné expansivní tradici. Potřeba respektu velkých států k menším národům, v jejich právo na důstojnou existenci, tvořila důležitou součást Masarykových argumentů. Nespoléhal však jen na argumenty, byl ve spojení s odbojovým hnutím doma a účastnil se budování zahraničních československých legií, které budily v Dohodových státech oprávněné uznání a obdiv.

Důležitá byla i jeho znalost historie, zvláště české reformace a obrození, jimiž český národ dokazoval svou vůli a schopnost postavit se proti útlaku a pracovat vytrvale a úspěšně na své úrovni. Z perspektivy Masarykova intelektuálního, pedagogického a veřejného působení by se dalo říci, že se na své úsilí bojovat pro suverenitu a demokracii Československa připravoval několik desetiletí v tradici Palackého, Havlíčka a dalších. Svou práci a cíle stavěl i na kritickém postoji ke konzervatismu i liberalismu, a na přijetí humanitních a demokratizačních hodnot, jako cesty k důstojné existenci a úrovni českého a slovenského národa.

Úrovně, které český národ dosáhl již do roku 1914, za 1. československé republiky i později, dosáhl především vlastními silami, vlastní prací, ne výboji, expansí, ne vykořisťováním jiných národů. Příklad, který je hoden širšího následování i v současnosti, kdyby ovšem západní mocenské vrstvy měly zájem na řešení strašlivých současných problémů v různých zemích jinak než násilím. Je potřeba více zmužilosti k jejich kritice a důrazně jim ukazovat záludnou ničivost a nelegitimitu jejich metod.

Je tragické, že se v posledním čtvrtstoletí se strany řady západních historiků setkáváme s pohledy na české a československé dějiny i jejich největší osobnosti způsobem, který brutálně snižuje hodnotu jejich demokratizačních, kulturní a sociálních snah. Tyto pohledy jsou však v souladu se sílící tendencí upřednostňovat a idealizovat nedemokratické proudy dějin, včetně konzervatismu, katolicismu, neoliberalismu, expansionismu, ba i fašismu. Ještě tragičtější je, že mnohé z těchto přístupů jsou v mírnější podobě přejímány i některými českými historiky a popularizační kulturou. Stalo se zvykem nazývat pozitivní stránky naší moderní historie nacionalismem v negativním smyslu. Nedejme se zmást takovými podvody.

Potřebujeme sami znát a více vzdělávat naši mládež v hodnotách a tradicích, které pozvedly český národ z krutého úpadku, způsobeného nedemokratickými cizími vrstvami, které se dnes opět bezohledně tlačí do popředí a mají již alarmující stupeň moci. Je třeba sledovat výuku historie na školách, oponovat její atomizaci a podceňování našich pozitivní minulosti a jejích osobností. Připomínat, že naši předkové hájili naši národní existenci a státnosti i se zbraní v ruce pro nás, pro náš důstojný život. Bylo by potřeba v tomto smyslu umravňovat i media, kde nepravdivé a protivlastenecké interpretace dostávají větší prostor, než objektivní pohledy na historii. Nejen, že tím podemílají naši mravní a národní soudržnost, ale srážejí tím i naše sebevědomí, sebeúctu, což je v zájmu sil, které nás vnímají jen jako levnou pracovní sílu, ba dokonce jako překážku svých mocenských expansivních cílů. Měla by nás spojovat zodpovědnost za vše pozitivní, co nám minulé generace zanechaly, co pro nás tvořily s láskou a oběťmi. Mělo by nás spojovat Havlíčkovo poznání, že nám nikdo nepomůže bez postranních úmyslů.

Střežme své pozitivní dědictví, svou hodnotnou kulturu, svou úroveň, střežme ideály a humanitní filosofii, která stála v pozadí našeho unikátního pozitivního vývoje. Učiňme toto dědictví zdrojem našeho pocitu sounáležitosti, oprávněné sebeúcty a inspirace. Střežme toto dědictví jako základ našeho úsilí pro slušnou budoucnost českého národa. Věřme si, že jsme schopni ji poctivou prací, opřenou o humanitní filosofii, společně ubránit.

Náměstí republiky, Praha, 28.10.2015
23 Komentářů k Projev Marie Neudorflové k výročí založení Československa – 28.10.2015

  • martin bareš napsal:

   bantustane:

   četl jsem ten škvár z Protiproudu.
   Možná to je pravda, možná ne.
   Řečnické otázky zdali Beneš prohrál peníze v kartách či v herně??

   Možná i ano.

   Ale vzhledem k dobrému a přirozenému vývoji věcí - tady bych popsal několik plných stránek, jen stručně: -1 WW. - Rakousko Uhersko - naše republika jak vznikla - VŘSR - celosvětové spiknutí proti Sovětskému Rusku - Nacismus - 2 WW - vznik Československa poválečného - socialismus - a pak rok 1989 (a to přes všechna ale) návrat kamsi před prvotní kapitalismus.

   Nezlob se na mne, ale odkazovat na tu špínu, která si údajně říká opozice pod jakýmsi Protiproudem a Hájkem...
   Jsou to obyčejní všiváci, rozeštvávači a rozvraceči, kteří se jen a jen chtějí dostat k moci.

   To můžeš takhle vynášet pana Peltu v čele CZ fotbalu, když prohlásí, že je třeba zabránit vandalismu a násilí na fotbalových stadiónech.

   Pokud samozřejmě víš o čem mluvím. Je to tady u nás u sousedů, známe jeho aktivity. Velké řeči semo tamo, sviňské skutky každodenně.

 1. Ada napsal:

  Hm, tak môže to byť pravda a nemusí - ale v každom prípade je to "škvár?" No to vyznieva objektívne! Ani jeden argument - a hneď "špina!" A to sa autor nezmienil ani o TGM - synolvi Nathaniela Redlicha, o jeho nevlastnom bratovi - ministrovi financií (Jozefovi Redlichovi), o podivnom spôsobe odsunu Čs. légií cez Vladivostok, hociE-ZU - D vojaci mohli ísť západnou cestou... Štefánik s najväčšou istotou nebol zostrelený (nebol popálený, zranenia hovoria, že padol na riadenie), ALE zmizla jeho náprsná taška s dokladmi a účtami od Slovákov a Čechov v USA a nikdy sa nenašla... Dnes už vieme, že VOSR zorganizovali nielen nemeckí generáli, ale najmä US miliardári na čele s Jacobom Schiffom, ktorí platili Trockého bandy z USA, ktoré mali odčerpávať ruské zlato a suroviny ako dlh... (tzv. permanentná revolúcia...)Dnes už vidíme, že stále ide o to isté, takže to nie je také neuveriteľné... Vieme o tom oveľa viac, hovorí o tom nielen dr. N. Starikov, prof. Valentin Katasonov, Valerij Pjakin, ale aj Anthony Sutton, dá sa vyhľadať...

 2. Ada napsal:

  ...oprava - hoci R-U, D vojaci mohli ísť...

 3. martin bareš napsal:

  Ada: to všechno může být pravda, to co říkáš. Já ale mluvím o něčem jiném.

  Mluvím o tom, k čemu jsou tyto informace v době, kdy je potřeba se shodnout na určité platformě proti fašismu a nwo.
  Pokud budeme jen do všeho štourat, a štourat se dá do všeho, zpochybňovat se dá všecko, nikam se nedostanem.
  To byl první důvod - protože zpochybňování všeho vede v dlsedku k atomizaci a rozpadu jakéhokoliv úsilí.
  (Já bych tu například mohl napsat o úsilí dr.Beneše mnohé a nejsem jeho příznivec, ale respekutuji, že vykonal, to co vykonat mohl a klobouk dolů před ním.)

  To co tady píšu neznamená o věcech mlčet, to se vrátíme k neotevřenosti a zamlčování.

  Druhá věc je: co sledují tihle rozeštvávači a rozdělovači společnosti jako je Protiproud: jde jim o něco jiného než o více moci,o více peněz pro ně samotné? N

  Nejde, za to dám ruku do ohně - aby ses nedivil jak si tihle lumpové v případě jistého úspěchu Rusů na politické šachovnici začnou padat s fašisty z TOPu a Starostů do náruče a "křesťany" samozřejmě, jak ti nejhorší zahnědlí štváči na první pohled obrátí, či zalezou, aby zůstali sami sebou, to jest křiváky do dřeně jejich kostí.
  Ty si myslíš, že Klaus než začal povyklovat, nic nevěděl, co se děje? Se svým hejnem poradců? To je tak blbej, nebo nevšímavej? Že navšítívil Mc Caina v Americe v době jeho kandidatůry na prezidenta, že opěvoval Turecko a napsal o něm - určitě ne to, co o něm víme teď.
  Kdo nemá sebereflexi, má držet hubu. To je jedno pravidlo v politice, které neplatí na 100%.

  A za třetí a konečně: Pro mnohé pisálky, tak i z Protiproudu je exhibice, to znamená napsat něco, stokrát milejší než nenapsat nic. To je prostě nemoc novinářů, mediálních zmrdů obecně a naší civilizace vůbec - žvanivost.

  Za čtvrté nebo jako podskupina číslo tři: mediální a komunikační triky, kteří ti špinavci z Protiproudu užívají svědčí o jejich sviňském a prasečím charakteru.

  • weissbach napsal:

   Martine, Vaše argumenty jsou /bohužel/ velmi reálné. Člověk by tu realitu raději neviděl, ale je tady...

  • Marie napsal:

   Panu Hajkovi uz jsem psala, konkretne poukazovala na jeden dulezity moment, ktery svedci o tom, kdo je, a sice, ze si nechava zaplatit za to, kdyz chcete jeho clanky komentovat. Tedy nejen jeho clanky, I od jinych autoru, ktere na sve strance publikuje.

   Z titulu sve predchozi funkce, je jiste financne zabezpecny a rozhodne nedava horko tezko peniza na provoz jako tady treba pan Koral.

   Jeho clanky si ctu, protoze o vnitropolitice pise clanky, ktere maji informacni hodnotu a vzhledem k tomu, ze se dost dlouho v politice pohyboval, vi jak to tam chodi.

 4. Marie napsal:

  K clanku:
  Nechci pani Marii Neudorflovou nijak napadat, ale ten jeji projev by se hodil tak na 1.maje za socialismu. Neni adekvatni teto dobe ani soucasnou, velice vaznou situaci neodrazi.

  " Věřme si, že jsme schopni ji poctivou prací, opřenou o humanitní filosofii, společně ubránit."

  Hovori o budoucnosti. To opravdu, mila pani, je o nicem, ta vase agitace. Absolutne nepouzitelna.

  Pouzitelne je pouze toto:

  https://www.youtube.com/watch?v=HKAT_FxOOLQ&index=3&list=UUhuNs2QdKfmivapOgJUNE1Q

  Na to potrebujeme skutecne chlapy a ne kecy. Prida se nekdo??????

 5. martin bareš napsal:

  Marie:
  paní řečnice, stejně jako paní Procházková, jsou intelektuálky.
  Nechme je být. Já jsem k paní Lence Procházkové kritický, ale plně souhlasím s tebou, že "Život je jinde" řekl by Ludvík Kundera i když tím myslel asi něco jinýho.

  Co se týče Protiproudu napíšu ještě jednou o jednom sprostém manipulačním triku, který používaj:
  Tím jim neberu, že občas napíšou něco zajímavého, to ale napíše například aeronet taky a přitom je to zavilej plivač na všechno socialistickýho.
  Např. Protiproud uvedl zajímavý článek o spojení Bakala - Dědek. Ten druhý jmenovaný je šéf a majitel Jablotronu - výrobce zabezpečovací elektroniky do aut, odsud z Jablonce. Něco o tomhle kvítku taky víme.
  Všimni si ale, že nenapíšou nikdy nic nepříjemnýho, co by se mohlo dotknout ODS a jejich spřízněných oveček. Protiproud je špinavá mafiánská banda a na rozdíl od hlupáků z ČSSD velmi chytrá, mocná, nejzákeřnější a nebezpečná.

  Zmínil jsem špinavý trik: Když budeš číst jejich články, často tam podsouvají slova "bolševické metody", "jako za bolševiků", "bolševik ten a ten". To je manipulativní podsouvání lidem za následujícím účelem:
  Jejich tažení proti špatnosti se má zaměnit a podvědomě spojit s tažením proti bolševikům.
  To má v lidech a jejich mozgovnách vytvořit:
  - bolševici byli špatná zvěř, co zavání bolševizmem, je třeba zadupat.

  Oni dobře vědí, že zbaví skutečnou opozici tohoto pro ně zla, nejúdernější složky - opravdových komunistů, ne ouřadů z vedení KSČM - revizionistických OKM (oranžových komunistických mutantů) a dalších obecně držitelů komunistických legitimací, tlučhubů.
  To je účel: ujmout se opět vedení v té quaziopozici. A likvidovat v jednotě tu opravdovou opozici, pokud by k nějakému vytváření jednoty došlo.

  Proto jsou Hájkovci obyčejní fašouni, soukmenovci, kteří patří na hnůj spolu s TOPkou 09, Starosty, a všemi stranami, které se podílely po převratu na vládách.

  Nikdy, nikdy, Marie já za sebe se k těmto zrádcům nepřidám a budu před nimi neustále varovat.
  Zrůda není ten, kdo je blbej, zrůda je ten, kdo se vydává za přítele!!!!!!!

  Taky za sebe říkám: jsem nekomunista, ale kdybych žil v době VŘSR a patřil k bolševikům, těm nejstatečnějším, mohl bych být celý život na sebe hrdý.
  A to si myslím, že trochu vím o 1 WW, Trockém, mnoha naivitách obyčejných stoupenců bolševiků, stavu země, Leninovi, občanské válce, legiích, invazi cizích zemí, povstáních, válečném komunismu. Rád bych si další věci přečetl, zatím ale není čas.
  Jestli můžeš něco mi doporuč, rád to budu shánět.

  Sice by na mě, pokud bych byl známej a významnej bolševik, dnešní generace plivala, udělala ze mne židovskýho fakana a zmrda - prostě židobolševika - jak to tady dělá na "nezávislejch serverech" kdekdo, asi po Hitlerovi, ale možná by to bylo jinak.

  Kdyby totiž těch bolševiků nebylo, tak tady žádný nezavislý servery nejsou. Možná par všehoschopnejch TOP, ČSSD a ODS pod nějakou jinou standardou udavačů by páslo v Patagonii ovce.

  Zdravím a přeju hezký víkend.

 6. Marie napsal:

  Ja tomu tam rikam Klausova nit. Je znat, to co rikas. Klaus se ted chce znovu zalibit ohledne pristehovalcu a organizoval podpisovou akci. Proste ten smer je jasny. Za komunistu v Prognostickem ustavu ( prominenti, stejne jako Zeman). Videla jsem na internet Klausovu prihlasku do KSC.Po roce 1989 ODS a co delali. Otec privatizace, ktery velmi dobre vedel dopredu, jak dopadne, protoze lidi, kteri nemeli potrebne iformace, si neskrtli a jeste vyplazli 1000 korun. Stejne pritom probehlo mnoho skrytych podvodu..

  Pak doslo k nasilnemu roztrzeni republic, po dohode pry, ale nas se nikdo neptal. Osobovali si pravomoce, ktere nemeli, a Klaus to moc dobre vedel. Nemeli to poradne ani pripravene, administrativne, nechali lidi na Slovensku bez duchodu, a ti, co si nemeli kde pujcit, skoncili spatne. Mezi nimi I muj deda, bylo mu pres 80 ktery mel zlomenou nohu, nikam se nedostal a ani na dopisy mu nikdo neodepsal z Prahy, tak spachal sebevrazdu. To ma na svedomi pan Klaus daleko vice lidi. Pak meli nejake potycky ( ale jen bezvyznamne s Havlem, to je komedie pro lidi).

  Meznikova situace byla s Lisabonskou smlouvou. Tam se presne projevilo to, co popisujes o nich ve svem prispevku. Vydaval se za pritele a naoko se cukal ji podepsat. Slo o totalni suverenitu nasi zeme, tedy o jeji ztratu a on misto aby lidi dukladne informoval o jejich dopadech, ktere mu byly moc dobre znamy a vyhlasil referendum, tak to nechal vyznit doztracena. Takze, ano. Tvaril se jako pritel, ale zajimaly ho jen jeho ambice, ktere nechtel riskovat.

  Ted opet se tvari jako pritel, pritom nerekne lidem pravdu, ackoliv ji zna. A velice dobre vi, ze petice jsou o nicem. Jde mu o to se zviditelnit a nebude pro mne vubec prekvapenim, ze bude kandidovat na presidenta znovu.

  Zeman je tataz skola, krivy clovek, ktery hraje jenom komedii lidem, navic je to ozrala, v jesitnosti si mohou podat ruce.

  Dobry president se pozna i podle podepisovani zakonu a je-li prolidovy, musi to hlidat a vracet ty, ktere jsou nedemokraticke. To nedelal ani a nedela to ani Zeman, jen kdyz jde o jejich pravomoce, ale pro lidi uz ne.

  Bylo by toho samozrejme vice...
  Ja se Klausovi chystam napsat, aby mne odskodnil za fasistickou sikanu , zpusobenou skodu zakonem, ktery mne likviduje, a ktery podepsal. Ma na svedomi meho dedu, dva moje bratry a bude mit I mne, pokud se mi nepodari problem do konce roku vyresit. Jsem zvedava, jestli vubec odpovi.

  • Marie napsal:

   Jeste k tomu bolsevismu: jisteze podsouvaji lidem, ze byl spatne, ten duvod maji. Strach o naryzovane majetky. Klaus ma nekolik milliard....
   Kdyby se lide vratili k socialismu, jsou v ohrozeni stejne tak jako jejich soukmenovci v ODS, vzdyt ta parta si nakradla jako prvni..to bychom tu byli do rana, jen se vratit k Topolankovi, kteremu prave Klaus kryl zada...

   Pripomenu jen rozkradene miliardy z duchodoveho uctu. Komunisti nebyli zadni blbci a vytvareli rezervu pro ty silne rocniky ( kolem 70.let ), neb tehdy byla obrovska podpora rodicovstvi prave za ucelem zvyseni populace a neni pravdou, ze se na to nepamatovalo. Ty prachy ztopil prave Topolanek.
   Ted jsou lidi ohlupovani, jak nemohou mit slusny duchod kvuli silnym rocnikum a ja bych ty zrudy vyliskala na miste, protoze toto byla prave oblast, ve ktere jsem pracovala a delala prime vstupy na vsechny socialni ucty.

   • Robo napsal:

    zas mi neposlalo komentár, aj keď tentokrát som nedával ani ten jediný odkaz, ktorý vždy pošle (ak je v príspevku iba jeden).

    Marie, PROSÍM, prečítaj si tú desať dielnu sériu, o ktorej tu furt píšem. Nebudem tu zas písať názov, bo asi kvôli tomu ten príspevok neprešiel cez akýsi automat zrejme.. Dá sa celá v jednom pdf súbore stiahnuť na ulozto.

    Za tú krátku dobu, čo sa tu poznáme, Ti verím, ako málokomu a potrebujem Ťa tu..

   • Robo napsal:

    Zvonící cedry Ruska

   • Jan Jinsky napsal:

    Jak si mohla pracovat na důchodový systém, když si žila v USA a na Novém Zélandu? Nezamotáváš se do toho trochu?
    A máš nějaké podklady k tomu, že Klaus nakradl miliardy?

    Fakt plácáš páté přes deváté a místní čtěnářstvo slintá blahem :)

    • Nemo napsal:

     Prestan rozmrdavat, Jinskej! Dostanes Nautilusem mezi nohy!

     • martin bareš napsal:

      1+++

     • Marie napsal:

      Namaha se naprosto zbytecne, protoze ja mu neodpovim, kdyby se posral nebo predvedl piruetu na ptakovi :-))). Drzy frocek, ktery I pres zakaz mi tyka a hrabe se v pomluvach nebo domnenkach uplne stejnych lidi, kterym vadilo, ze pisi o USA pravdu, se chce o mne neco dozvedet, na zaklade ceho by mne v ocich lidi znemoznoval. Nalepil se na mne uplne stejne jako vetsina zidu v USA. Ja je pritahuji, jako nakonec kazdy, kdo jim rozbiji ten dementni sen o jejich nadrazenosti a opravnenosti vladnout druhym.

      Nautilem nezi nohy, to by zabralo :-)))))!

 7. bantustan napsal:

  Hazim sem ilustracne odkaz na Protiproud a jsem hned jako Noam Chomsky napaden..Priste sem hodim webovku Jana Sinagla.

  • Marie napsal:

   Nejsi sam, kdo sem dava ten odkaz, myslim, ze Jaris nebo hel, ted nevim presne ktera, abych je neurazila, to sem taky dava a ja tam obcas chodim se podivat taky,jen pro predstavu, co tam davaji.

   Rozhodne souhlasim s tim, co tady napsal martin bares. Taky jsem starsi, takze vim svoje a hlavne zkusenosti se nedaji smazat.

   Uz jenom ten nazev PROTIPROUD je absurdni. Kde je ten proud znat? Kady protiproud ma silu a nekam vede. Tady to nevidis.
   Ty clanky jsou delane stylem pritahnout lidi pres strunu senzacechtivosti. Vsimnete si, kolik nadpisu ma velke mnozstsvi otazniku. To je jeden z dukazu toho, co jsem prave napsala v tomto odstavci.

   Spravna kritika kritizuje a nenabada k cernobilemu videni. Tady jde o kritiku spravnou. Takze to neberte jako zavrzeni uplne vseho, co se tam doctete. Svet neni cernobily, a je velice skoda, ze lide pristoupili na tento system striktniho rozdelovani se.

   Davejte sem dal, cokoliv si myslite, ze rozsiri lidem znalosti. A nebudte zklamany z toho, ze vase nadseni z neceho nebudou ostatni sdilet, to je jedno. Ja to prozivam cely zivot a beru to za normal. Nezkusite to?

   Zdalo by se vam v poradku, kdybyste tady mel zaplatit si za zverejneni kazdeho komentare? Vidite, a pan Hajek to pozaduje. To proste je samo o sobe dusledek neceho, nemyslite, ze by to stalo za uvahu?

 8. martin bareš napsal:

  bantustane: Nejseš napadanej. Na to jsem už starej. Jenom když se považuje Protiproud za opozici, tak mi to vadí. Proto, že jsem už starej. Právě proto.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!