Jak je to doopravdy s lidským vlivem na globální oteplování? – část 3.

Screen_Shot_2015-10-14_at_10Uhlíkové trhy Cap and Trade (omez a obchoduj)

Mainstreamový časopis Scientific American propagoval uhlíkové trhy, Carbon Markets, jako způsob pro o omezení klimatických změn bez ohrožení světové ekonomiky. Devět amerických států v roce 2008 společně vytvořilo Regionální iniciativu skleníkových plynů. Požadují úspěšné snížení emisí a finanční pomoc pro investice do úspory energie, nové zdroje čisté energie a slevy pro vyloučení škodlivého efektu programu.

Richard Moore shrnuje následujícím způsobem pro Global Research to, co nazývá trikem:

“Cap-and-trade nemá s klimatem nic společného. Je to součást plánu totální kontroly (micromanagement) nad rozdělováním globálních zdrojů a maximalizace výdělků z jejich využívání. Jen se nad tím zamysleme. Naše "mocné frakce" rozhodnou, kdo dostane počáteční volný cap-and-trade kredit. Provozují samotný devizový trh, mohou s nám manipulovat, vytvářet derivační produkty, prodávat komodity apod. Mohou způsobit deflaci a inflaci karbonových kreditů, tak jako mohou způsobovat inflaci a deflaci měn. Rozhodují, které korporace dostanou předem zasvěcený informace, aby mohli maximalizovat své emise za minimálních výdajů. Rozhodují, kdo dostane půjčku na koupi kompenzací a za jakých úrokových sazeb. Rozhodují, která část ropy půjde na globální sever a která na globální jih. Mají svého komplice v regulačních agenturách, které osvědčují platnost kompenzačních projektů. A vydělávají na všem možném během vykonávání tohoto micromanagementu.

Tyto uhlíkové daně a manipulované trhy pro mnohé znějí dobře, ale stejně tak zněla Federal Reserve (Americká národní banka) - jako způsob stabilizace ekonomiky a Patriot Act jako způsob zavedení větší bezpečnosti.

Skrývá se za těmito plány více, než se zdá?

Proč by někdo jako Al Gore, který strávil celou svou politickou kariéru manipulacemi pro uhelný a jaderný průmysl, se najednou takto angažoval v životním prostředí? Proč by zrazoval rozvojové země od přístupu k fosilním palivům, vydržujíc si tam několik sídel a poletujíc tam soukromými letadly? Co zjistíme, když jde po stopách peněz? Zjistíme, že Al Gore (tak jako Maurice Strong) měl obrovské zisky ze svých uhlíkových výměn, než Chicago Climate Exchange v roce 2010 vyšuměl (Obama byl členem výboru skupiny, která to zakládala). Zjistíme, že Cap and Trade urychlí ovládnutí ekonomiky a potažmo koncentraci bohatství mezi finančníky na dobrých místech. A nesplní očekávání ve smyslu ochrany životního prostředí, byť je to jejich ospravedlnění těchto machinací.

Člen panelu IPCC Ottmar Edenhofer při projevu v listopadu 2010 pronesl, že "je nutno se zbavit iluze, že mezinárodní klimatologická politika je politika životního prostředí. Jedná se o politiku přerozdělování de fakto světového bohatství.."

Lord Christopher Monckton byl jeden z prvních, kdo varoval lidi po světě před plány kontroly, skrývajícími se za dobře znějícími obavami o životní prostředí. Přesvědčivě presentuje propagandu a skrytá fakta:

Screen_Shot_2015-10-13_at_3

Screen_Shot_2015-10-13_at_32

Představme si kombinaci systému kontroly "smart grid" s uhlíkovou daní (což se už v Austrálii ukázalo být tak ničivé pro malé firmy, že od toho upustili) a s plánem Cap and Trade - který povoluje hlavním korporacím vykupovat se z restrikcí jejich znečišťování za mrzačení rozvojových zemí a menších společností.

Pozorováním těchto do sebe zapadajících iniciativ si lze ujasnit, jak moc jsou globalisté motivovaní potlačovat New Enegry technologie, které by učinily průmysl fosilních paliv v podstatě překonaným.

Pokud fosilní paliva obsahují energii z živočichů a ti živočichové ji měli z rostlin, které ji zase nabraly ze Slunce... odkud bere energii Slunce? Vypadá to na jasnou odpověď, že ji pojímá ze samotného vesmíru. Mnoho New Energy přístrojů vynechává tyto dočasné kroky a získává okolní energii, kterou jsme obklopováni. Pamatujme, že rozšiřováním souvislostí získáváme náhled a řešení ze strany přírody.

Je důležité pozorovat, jak kontrola energie neprobíhá jen pro maximalizaci výdělků, ale také za účelem kontroly lidí. Pro jednotlivce vtažených do tohoto typu chování není nikdy dost kontroly na to,. aby cítili jistotu, takže světová vláda je pro ně doslova přirozeným a logickým cílem. Většina z nich byla od dětství vychovávána (politická ponerologie) v tom duchu, že "..na světě jsou dva typy lidí - ti ovládaní a ti vládnoucí. Kým chcete být?..."

Ale je zde skutečný problém se znečištěním, ne?

image0Ano, opravdu. Horníci trpí a umírají na onemocnění plic. Ve vzduchu zejí saze z uhelných elektráren, visí v černém mraku, šíří kyselé deště a astma v okolních oblastech.

Číňané se dusí v tak silně znečištěném ovzduší, že mnozí nosí většinu dní na obličeji masku.

Půda a řeky jsou po světě jsou toxické do tak nebezpečné míry, že jsou omezovány zásoby jídla a pitné vody a zabíjí to určité živočišné druhy.
To je potřeba řešit a děje se to na mnoha místech. Ale fakt, že lidé způsobují znečištění a musí s tím přestat, neznamená, že lidé způsobují změnu klimatu nebo dokonce že dochází k neobvyklému globálnímu oteplování. Tato změna vypadá nepodloženě.

images0Znečištění může být řešeno stíháním společností a jedinců za to, že dostávají zdraví nebezpečné látky do vzduchu, který sdílíme. Vzduch mají všichni společný a máme osobní právo na to, aby byl čistý. Držet znečišťovatele v zodpovědnosti je skutečně kritický krok. Dovolit jim obchodovat  s jejich Cap and Trade je neefektivní a nemorální. Zbavování emisí je nákladné, takže ceny paliva a topení by nutně vzrostly.

Unknown0Způsob sdílený v potřebné reformě je ten, že korporace nebudou mít možnost či dokonce podporu ve zbavování se odpadu do společných prostor a jednotlivci se budou muset zodpovídat za svá rozhodnutí, která budou mít vliv na nás všechny. Pokud znečišťovatelé a konzumenti budou drženi zodpovědnými, čistší alternativy se stanou dokonce atraktivnějšími a může i dojít k motivaci korporací a vlád povolit a účastnit se zavádění prostředků "Nové energie", která berou energii přímo z vesmíru bez znečištění a radiace. Naštěstí se tak bez vládního potírání děje v Indii. Generátor Tewari, o kterém se psalo na THRIVE, má být nyní uvolněn pro veřejnost.

TewariNavzdory tomu, že mnozí tvrdí o nukleární energii, jak je čistá, protože nevydává uhlíkové znečištění, nukleární energie je tou nejnebezpečnější historii. Riziko je tak výrazné a smrtící, jak jsme viděli v Černobylu a Fukushimě, že elektrárny nepojistí žádná nezávislá společnost. Proto by neexistovaly, když by vlády nevybíraly daně od lidí na financování totoho průmyslu, zvláště na sklízení podezřelých odměn z plutonia zbraňové kvality, poskytovaného pro výrobu bomb, ohrožujících všechen život na Zemi.

Bill McKibben, známý stoupenec teorie globálního oteplování a zakladatel 350 organizací, v debatě s Alexem Epsteinem jmenoval různé závažné katastrofy, které předpovídá v souvislosti s klimatickou změnou: horko, kyselé oceány bez kyslíku, tání pólů, zemědělský kolaps, vymírání živočišných druhů, zaplavování přímořských oblastí, dopad na veřejné zdraví a HDP, riziko pro národní bezpečnost a politickou svobodu v důsledku katastrof vedoucích k více centralizované vládě.

Věřím, že Mr. McKibben je velmi upřímný a jedná se o vážné problémy, žádající od nás několik důležitých řádek dotazů. Jednak, pokud mají tyto katastrofy přijít v důsledku oteplení způsobeného člověkem - a nemůžeme to zastavit - kde jsou diskuse a plány v této věci? Stejná otázka zní, pokud lidé nezpůsobují oteplování. Je skutečně bezpečné věřit jedné variantě a také předpokládat, že můžeme osobně předejít katastrofě? A navíc, vyřeší skutečně Cap and Trade a uhlíková daň tyto problémy? Bude-li docházet k vysílaným zdvořilým zasvěceným debatám, lépe půjde třídit fakta od šíření strachu, rozebírat spektrum scénářů a plánovat je.

Dále, prakticky všechny argumenty McKibbena jsou založeny na počítačových modelech, ne na skutečných důkazech. Klima na Zemi je zjevně příliš komplikované na to, aby se vytvářely modely, jelikož doslova každý model se ukázal být podstatně chybným. Zde jsou některé nápadné příklady:

V roce 1971 známý futurista Paul Erlich předpověděl, že "do konce roku 2000 Velká Británie bude jednoduše malou skupinou zchudlých ostrovů, obydlených nějakými 70 miliony hladových lidí," a v roce 1974 napsal, "americká ekonomická divoká jízda se blíží ke konci, nebude další levná hojná energie, žádné další hojné jídlo." Mělo to velký podíl na nátlaku klimatického hnutí a na jeho kariéře. Ale neviděli jsme již Erlicha a vědeckou komunitu veřejně přiznat, že jeho tvrzení byla drasticky chybná.

John Holdren, Ehrlichův protekční kůň, pracující jako vědecký poradce Baracka Obamy, pronesl v roce 1986 mimořádně hrozivou předzvěst: "Je možné, že hladomor způsobený oxidem uhličitým v ovzduší zabije do roku 2020 až miliardu lidí.

Kevin Trenberth, přední autor kapitol IPCC 2001 až 2007, psal v roce 2007 na blogu "Klimatické předpovědi", objevujícím se na Nature.com, přiznal: "Žádný z modelů užívaných IPCC není zpracován pro znázornění pozorovaného stavu a žádný z klimatických stavů na modelech nekoresponduje ani z daleka s nyní pozorovaným stavem."

John Christy z University of Alabama letos presentoval následující graf, který ukazuje do očí bijící rozdíl mezi předpovídaným oteplením a realitou.

michaels-102-ipcc-models-vs-reality

Historické důkazy nemusí být dostačující pro předpovězení budoucnosti, ale počítačové modely také ne. Z tohoto důvodu je potřeba upoutávat lidi více perspektivami a plánovat podle toho.

A není potřeba, aby nějaká skupina měla pod palcem regulaci atmosféry, stejně jako ekonomika musí být stabilizovaná vládou?

France__WAKE_UP_Nezdar všech historických pokusů o centrální plánování ekonomik prostřednictvím socialismu, fašismu či centrálního bankovnictví je nyní jasný každému, kdo má otevřené oči. Předpovídat globální klima skrze počítačové modely je stejně tak těžké, s problémy a chybami. Bylo řečeno "nejlepší  způsob, jak předpovídat budoucnost, je vytvářet ji." Narůstají důkazy, že globální elita se toto pokoušela uplatnit pro kontrolu atmosféry a klimatu prostřednictvím toho, čemu se říká geo-inženýring. Mnozí tvrdí, že je to spiklenecká teorie, ačkoli existuje přes devadesát patentů na kontrolu počasí. Jiní říkají, že je to skutečné a činitelé to chtějí provozovat, ale ještě se tak neděje.

Tahoe_1Existují přesvědčivé vizuální a laboratorní důkazy, že geo-inženýring je tajně provozován více jak 15 let, formou SRM - Solar Radiation Management (“chemtrails”), nověji "chembombs" a pomocí souboru vysoko-energetických antén jako HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program). Evropský Oliver’s Travels používá osévání marků z letadel pro zajištění svateb bez deště za 100 000 liber. Čína se chlubila kontrolou počasí na na svých Olympijských hrách.

Někteří experti, jako David Keith z Harvardu, říkají, že chemtrails mohou dostat do atmosféry kyselinu hlinitou a kyselinu sirovodíkovou pro odrážení slunečních paprsků a ochlazení země pro zmírnění globálního oteplování. Další, jako Dane Wigington, říkají, že aluminium zachycuje více tepla unikajícího z atmosféry Země a tím přispívá k většímu oteplování. Ať už věříme či nevěříme, že tyto "dobrovolné mise" ochlazují či oteplují atmosféru, zdravotní a planetární důsledky geo-inženýringu vyžadují pozornost. Otrávení atmosféry z jakéhokoli důvodu je zásadním porušením lidského práva dýchat čistý vzduch a zúčastnění jednotlivci či korporace by měli nést odpovědnost.

Co tedy může jednotlivec udělat pro změnění stavu v této kritické situaci?

Informovat se - vybíravě a s otevřenou myslí hledat pravdu. Začít je možno čtením externích odkazů na tomto blogu, spolu s doporučenými odkazy v dolní části.

Sdílet informace s kolegy. Sociální sítě jsou nejen zdarma, ale jsou nanejvýš efektivním nástrojem pro informování lidí urychlení změny. Ať už je to tento článek či nějaký jiný zdroj, pokud cítíte povinnost začít s touto příhodně načasovanou debatou, sdílejte ji. Zároveň, pokud objevíte někoho z vyšších pozic tvrdit, že tato debata se na sociálních sítích slehla, vyzvěte ho.

Vyžadujte veřejně vysílané debaty mezi důvěryhodnými lidmi, kteří jdou do hloubi a skutečně věří tomu, co říkají.

Pomáhejte jiným, aby se nenechali jednou či druhou frakcí strhnout k bezmyšlenkovitému fanatismu.

Podporujte (penězi, právním a obchodním doporučením, v rámci bezpečnosti apod.) vývoj a uvolnění vědy a prostředků New Energy.

Žádejte fakta a klaďte otázky.

Ať už čelíme planetárnímu environmentálnímu kolapsu, nebo jsme balamuceni falešnou taktikou strachu, abychom se vzdali naší svobody a prosperity pro celosvětový, bankéři vedený totalitní stát, každopádně jsou v sázce miliardy životů. Většina lidí byl ošálena podvodem Americké národní banky pod rouškou stabilizace ekonomiky ve prospěch korporační válečné agrese na Středním východě a zavedením Patriot Act pod falešnými zbraněmi hromadného ničení a "šířením demokracie". Nedopusťme, aby ekologická péče byla použita pro dokončení plánu světové nadvlády.

Vybavujme se vědomostmi, hledejme uctivým způsobem pravdu jeden s druhým a spolupracujme pro zajištění zdravé prosperující planety pro budoucnost všech druhů organismů.

A nyní, o co myslíte, že běží ve věci klimatu Země? A co s tím můžeme dělat?

Doporučené odkazy:

Knihy

Pro AGW (Anthropogenic Global Warming)

AGW Skeptics

Videa

Pro AGW

AGW Skeptics

Články

Pro AGW

AGW Skeptics

 

Zdroj: http://www.thrivemovement.com/lets-talk-for-real-about-humans-and-climate-change.blog

Předchozí části:

http://www.nwoo.org/2015/11/06/jak-je-to-doopravdy-s-lidskym-vlivem-na-globalni-oteplovani-cast-2/

http://www.nwoo.org/2015/10/28/jak-je-to-doopravdy-s-lidskym-vlivem-na-globalni-oteplovani-cast-1/
4 Komentářů k Jak je to doopravdy s lidským vlivem na globální oteplování? – část 3.

  1. Paul Durham napsal:

    Za sebe odpovídám na závěrečnou otázku : o peníze.

  2. jogín napsal:

    Historická data neodpovídají teoriím vlivu CO2 na teplotu Země. Na začátku současné doby meziledové byly teploty vyšší o 4 stupně než dnes a teplejší bylo i římské teplotní optimum. Malou dobu ledovou nezpůsobila změna koncentrace CO2. Teorie o zadržování infračerveného záření má závažnou vadu. Spektrální okno pro IČ záření CO2 je uzavřené- intenzita procházejícího záření klesne na polovinu už po 9 m a propustnost atmosféry je nižší než tankového pancíře. Teorie IPPC předpokládá, že IČ fotony naexcitují molekuly CO2 a ty opět fotony vyzáří všemi směry, což se mnohokrát opakuje. Jenže už před 20 lety bylo z Einsteinových rovnic vypočteno a publikováno ve vědeckém žurnálu, že doba vyzáření fotonu molekulou CO2 je půl hodiny. Za tu dobu se excitovaná molekula mnohokrát srazí s jinými molekulami a předá jim svou energii. Plyne z toho, že IČ vyzařování CO2 je dáno teplotou okolí a ne zdola přicházejícím IČ zářením. Vliv kvantového vyzařování CO2 na tepelnou vodivost atmosféry je tedy mizivý a teplo se v atmosféře předává především prouděním. A kalkulace vlivu IČ záření v okně CO2 spektra bude dána lokálními teplotami atmosféry- čili potřebná přesnost modelů je nedosažitelná.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!