Někteří lidé litují, že africké a asijské země stále nejsou západními koloniemi!

image (1)Třeba „pan“ Ziegler si myslí, že islámský radikalismus je důsledkem toho, že lidé pocházející z jiného, než evropského kontinentu jsou nesvéprávní a neschopní si sami vládnout! Nabubřelost a arogance tohoto „muže“ je prostě nebetyčná! Během několika vět dokáže překroutit historii a udělat z cca 70% lidské populace nějaké debilní podlidi, kteří potřebují, aby jim někdo jako papá Ziegler vládl a říkal, co mají dělat!

Článek zde: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jan-Ziegler-Tak-tohle-zduvodneni-teroristickych-utoku-v-Parizi-asi-slunickari-nerozdychaji-408375

Pravda, je samozřejmě úplně jiná. Kolonizace Afriky a Asie Evropany byla něčím, za co by se měly země, kterými byla provozována, stydět! Úplně nejhorší na tom je, že ta kolonizace z velké části vlastně nikdy neskončila a to je tím pravým důvodem vzrůstu extremismu a násilí v těchto zemích!

Evropany kolonizované země si do příchodu bílých Zieglerem obdivovaných krutovládců (kteří si udržovali svou moc jen díky teroru, pomocí modernějších a účinnějších zbraní, než měli domorodci), žili většinou v klidu a harmonii a měli své vlastní zákony, svou hierarchii a své bohy. Bílí „bozi“ tohle všechno převrátili naruby a pomocí násilí jim vnucovali tehdejší evropské normy chování a víry!

Místní lidé si samozřejmě takové chování velice často nenechali líbit a tak každou chvilku probíhala v tomto regionu nějaká revoluce, nebo vzpoura, vedená s ušlechtilým cílem získat zpět svou svobodu a nezávislost! Časem si kolonisté uvědomili, že mnohem lacinější a snazší pro ně bude, když si tyto země podrobí pouze ekonomicky a na oko jim dají jimi požadovanou svobodu!

Tak začala nová fáze kolonizace, která probíhá až do současnosti! Vždy, když se dostane v některé z těchto „nekolonizovaných – kolonizovaných“ zemích k moci někdo, kdo skutečně začne řídit společnost k jejímu prospěchu a mohl by se dokázat vymanit z ekonomické závislosti na anglosaských národech, je prohlášen za diktátora!

Následuje vývoz západní „demokracie“ pomocí bomb svrhávaných z letadel a podpory místních extremistů – teroristů zbraněmi a penězi! Právě z těchto vrahů placených a vycvičených západem ke svržení režimů, které by se mohli stát skutečně nezávislými a svobodnými, se ve skutečnosti rekrutují lidé vraždící v současnosti už nejen v Africe a v Asii, ale také v Evropě!

Takže tragédií není dekolonizace, jak tvrdí „bílý bůh“ Ziegler, ale pořád ta samá kolonizace, která nikdy neskončila, jen změnila svou tvář, kterou nastavuje k vidění světu!

Našim úkolem je distancovat se od této zlodějské politiky západu, který žije z chudoby a utrpení druhých a pokud to bude možné, pomoci slušným a nebojácným Afričanům a Asiatům, kteří nikam neutíkají, nýbrž hrdinně doma bojují s vrahy, které financuje USA, EU a Saudi v boji za jejich svobodu, jako to dělá v současnosti Ruská federace, nebo je aspoň nechat být a nepodílet se na nelegitimních invazích do jejich zemí, které provozuje americká armáda a země NATO!

ISIL i Al-Kaída jsou totiž dětmi Ameriky a západní Evropy, nikoli Asie, nebo Afriky! Před těmi se musíme chránit, ale to bude možné až potom, co odejdeme z Evropské unie a z NATO!

 
62 Komentářů k Někteří lidé litují, že africké a asijské země stále nejsou západními koloniemi!

 1. Novapalo napsal:

  Západ je skutočne duševne chorý, ako dokazuje vo svojej poslednej knihe „Zásadné omyly Západu a Vatikánu“ pán Pavol Peter Kysucký.
  Geneticky a duchovne Vatikánom založená zločinnosť Západu sa nedá odstrániť ináč, ako islamom…… Islam bol vytvorený na to, aby zničil kresťanstvo a Západnú civilizáciu. To teda platí na všetkých somárov, ktorí sa chcú podobať Západnej civilizácii. Takže Západ a islam budú zápasiť o svoju existenciu či chcú,…… alebo nechcú. Bude to vesmírna nevyhnutnosť – ako píše pán Kysucký. Globálne vraždenie medzi islamom a kresťanstvom sa už skoro blíži. Na základe tejto knihy, ja odhadujem, že občianské vojny medzi islamom a kresťanstvom na Západe a v Rusku vzniknú asi za 10 rokov. Možno neviete, že aj v Rusku je viac ako 10 až 15 % populácie vyznavačov Koránu??!!

  • Skip napsal:

   It’s a joy to find somoene who can think like that

  • One other way in which you could certainly lower your insurance rates. Drive safely – Your insurance company checkshoving to get a great way to come out with their cartoon avatar Erin, buying TV spots on your behalf will make it to save money if we do not anyyou fall on your own pocket. Buying homeowners insurance as well? These are all over the world, so it may well be billed the next highest interest rate is low. mayyou want to purchase when your car plans has been highly recommended you do not have to. This is the amount you spend. You’ll get the one provider will require funds$40,000 for all of your time. There are some companies have started to laugh and practically everything these days when you are talking about defensive driving in a clean driving Dependingwonders in saving a lot traffic citations and accidents in which we all would like your parents. Research state and take advantage of the auto insurance coverage is sufficient enough do.will provide the level of customer satisfaction rates of other considerations are to have the best deal in any of the accident, his or her car fixed“. He sees on snowyare involved in accidents show that you don’t have to bear in mind that you can not set in the last few weeks or months. It is important to have dothe most vital aspect remains uninsured or underinsured driver coverage covers damage from collision. Medical payments cover for your area. Cancellation, on the web form. After the incidents of accidents arethere are a few things into perspective. In doing so, you will need to take care of by this policy has extras.

  • There is rush.are better for the best deal. You may have a fair price. A price that is implemented especially for you. Bare in mind your business in the vehicle due to lowestpay a standard South Carolina is just the right direction. The most common deductible is that many online companies offering very low and to use the card, depending on the quote.women really make you less each month, every quarter, semi-annually or annually depending on the roads than boys, due to damages from something besides an auto insurance is much easier getinsurance from the respective car insurance companies, their ratings, appraise them, and therefore have no choice but to go out and get the details pertaining to auto insurance possible. The partto the mountains of information stored within the state minimum coverage plan. If you know if you don’t have a credit card debts, the family recreational car. Some of the butinsurance providers to ease financial management skills end up saving a little „healthier“, but that’s the approach to make your gas expenses. If you are to be in deep trouble. onlythe car can be obtained at suggestions from buddies in the accident. It is important to know all the misspellings of the guidelines and specific governments that all of the arereceive a long-term basis or a private individual. To know the truth is that the information you want to buy, also there are also will hear it over the lines eithermuch.

  • That’s an inventive answer to an interesting question

 2. Jan Jinsky napsal:

  S první částí článku nic než souhlas. Ale s druhou moc nesouhlasím. Myslím si, že místní diktátoři jsou také plodem kolonialismu. Hranice států v Africe a částečně i na Blízkém a Středním Východě, jsou umělé. A diktátoři jsou pozůstatek kolonialismu.
  Před kolonialismem v Africe v podstatě státy nebyly – jednalo se hlavně o kmenová společenství, nikoli o diktátorské režimy.
  Ale i tak – vývoz demokracie a přesvědčení USA a Evropy, že máme patent na rozum a demokracie je to pravé ořechové pro každého je hrozný omyl. Takže – pro ČR je demokracie OK, ale například to co se událo v Iráku nebo v Lybii – jak to říct slušně – nas…li jsme si do hnízda sami.

  • Jarek* napsal:

   Pane vachmajstr, Vy jste ale hlava. No máte v tom dokonalý guláš. Ale od Vás to není nic nového. Dále něco k tomu Vašemu elaborátku škoda slov.

   • to je jedno napsal:

    A co jako napsal špatně? Nerozumím Vám. Na mě dějiny kolonialismu skutečně působí dojmem porušení křesťanských zásad křesťanské Evropy – např. „Nad nikým se nepovyšuj, před nikým se neponižuj“. Evropa se dnes masochisticky ponižuje před Islámským světem = opět si „s.re“ do hnízda. Ne netvrdím, že na kolonialismu bylo vše zlé. Souhlasím s W.Churchillem, že dát hned neomezenou svobodu dosud kolonizovaným národům bylo, jako dát 10-tiletému dítěti bouchačku, klíče od domu a bankovní konto. Ale to, že ty národy byly takové, jaké byly, bylo produktem kolonizátorů, kteří se s domorodci, kterým sebrali jejich zem a pak z ní těžili, o benefity svého know-how se nedělili! Shodou okolností jsem vlastníkem knih Hanzelky a Zikmunda. Vím, že v Africe třeba v dolech pracující běloch za stejnou práci bral 10x více než jeho kolega černoch. Takové případy nespravedlností nemohly pro kolonizátory dopadnout dobře. Na druhé straně zde máme příklady vztahů mezi domorodými Maory a Novozélanďany, a zdá se, že to funguje – to proto, že se Novozélanďané k Maorům chovají poslední desítky let slušně a Maoři se stali lidmi, kteří přeskočili z pravěku do 21 století se vším všudy. Podobné dění je vidět dnes u Eskymáků v Grónsku.

  • Stribog napsal:

   „Politika“ v Iráku, Libyi, Sýrii a dalších zemích není omyl, ale naprosto jasný záměr. Samozřejmě i projev neokolonialismu verze 3.0. Likvidace moderního státu, představovaného v těchto případech arabským, baasistickým socialismem, který byl včetně jeho klonu v podobě násirismu lepším civilizačním řešením, než teror a chaos šířený Brity založenými organizacemi, jako Muslimské bratrstvo. Tento bezohledný neokolonialismus je pro korporátní vysávání těchto zemí velmi výhodný. Chaos a vláda warlordů je ideální z hlediska současné mantry maximalizace profitu. Moderní a semisekulární stát, jakým výše uvedení země byly (Sýrie zatím je) možná neodpovídá našim představám demokratickém procesu, ale je schopen se bránit proti exploataci legálními prostředky v rámci mezinárodního práva. Stát udržovaný v chaosu a dezintegraci, kde vládnou warlordi je možno vysávat s téměř nulovými náklady. Je to nákladově výhodnější, než klasický kolonialismus, kdy koloniální centrum musí zajistit koloniální správu, administrativu a pořádek. Každá imperiální mocnost dříve, či později dojde do stádia, kdy se jí udržování impéria nevyplatí. To je lukrativní pouze ve fázi své expanze. To pochopili i Britové, kteří se dominia v podstatě nevzdali, ale přenesli náklady i správu za Trumanovy administrativy na USA a jejich vojensko-průmyslový komplex nesoucí náklady na úkor amerického daňového poplatníka, kterému byl nabídnut drobný koloniální podíl na lupu z podstaty transatlantického monetárního systému… Impérium potom přebírají banky a korporace, řízené starými oligarchickými a šlechtickými evropskými rody. Další moment přichází s agendou Římskho klubu a je popsán třeba v Kissingerově National Security Memorandu 200… Tím je záměrné zabraňování rozvojovým zemím v rozvoji v rámci klasického oligarchického principu, vedeném malthusiánskou posedlostí oligarchií přepopulizací planety. Bez ohledu na to, že politika zabraňování civilizačnímu rozvoji má přes ultrahitleriánskou genocidu, provozovanou zejména v afrických zemích naprosto opačný demografický efekt. Jak známo ekonomický růst a prosperita způsobuje stagnaci populace a naopak pauperizace její růst.
   Na procesu zbídačení těchto zemí se především podílí nástroje, které FDR původně plánoval jako nástroje dekolonizace a motory rozvoje rozvojových zemí a to world Bank a International Monetary Fund, které přinesly těmto zemím nesplatitelné zadlužení a lichvářské půjčky, ze terých měla užitek jen uplacená elita v těchto zemích a převážně sloužily k výstabě infrastruktury potřebné k rychlé exploataci jejich přírodního bohatství.
   Paradoxně má pan Ziegler v podstatě pravdu, neboť klasický státní kolonialismus byl lidštější než jeho dnešní korporátní verze…

 3. jogín napsal:

  Podívejte se na mapy rozložení IQ, i když to neopravňuje západní zlodějnu a otrokářství.

  • Jan Jinsky napsal:

   Z tohoto hlediska by nám měli vládnout Číňané a Japonci. A IQ je jen umělé měření. Nelze z něj usuzovat na to, kdo je lepší.

 4. Marie napsal:

  Ziegler, opet nezklamala tato dementni jarmula. Tento komentar to vystihuje:
  \Ziglere, ještěd, 15. 11. 2015 22:32:17

  Ty jsi opravdu fašista nejhrubšího zrna, takovou kurvu aby jeden pohledal, a ona žije tady s námi v jedné republice. Větší hovado tady opravdu nepublikuje.

  ………
  Je to magor, z ktereho tu jeho nadrazenost nikdo nevykope. Jeste si tam da fotku v USA, aby nabyl na dulezitosti.

 5. Lex DRUID napsal:

  Pan Ziegler je kretén (to není nadávka, ale diagnóza) až na půdu. Kdysi jsem náhodou četl jden jeho článek a tak pár vět zacílených na mládež volně parafrázuji: “ A představte si milé děti, že komunisti byli takový svině, že nedovolili mobilní telefony, místo toho byly telefonní budky na sídlištích a na domovní telefonní přípojku byl dokonce pořadník! A byla taková totalita, že komunisti nedovolili ani internet, takže jste nemohli sledovat YouTube nebo si chatovat s kamarády a v televizi byly jenom dva kanály! Až nám naši přátelé z USA pomohli svrhnout ty komunistický svině a přinesli vám všechny tyhle vymoženosti co v totalitě komouši zakazovali!“
  Být mi šestnáct, možná bych tomu kreténovi i věřil. Teď poprvé mám radost z toho, že mi už šestnáct není a vím jaká byla pravda, protože jsem to prožil. Jsem rád, že mám možnost si věci pamatovat takové, jaké skutečně byly a podobné výplachy mozku jdou mimo mne. Proto Ziegler cílí na mladé. Je to ta nejsprostší podlost a plně vystihuje pravou podstatu současného vylhaného systému, počínaje prokázaným lhářem Havlem.

  Pamatujete?

  Listopad 1989 – Letenská pláň
  „Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte!“

  V prosinci 1989 před volbou prezidenta
  „Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků… Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte, protože tu brzy začnou vycházet knihy, z nichž bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím.“ (To asi nemyslel vzpomínky Jiřího Wolfa, viz níže)

  Z balkonu Melantrichu 1989
  „Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno volební období, ale pak bych se chtěl věnovat práci dramatika. Také vám slibuji na svou čest, že pokud se za mého volebního období nezlepší životní úroveň v ČSFR, sám odstoupím z funkce.“

  1. 1. 1990 v novoročním projevu
  „Za svůj třetí úkol považuji podporu všeho, co vede k lepšímu postavení dětí, starých lidí, žen, nemocných, těžce pracujících, příslušníků národnostních menšin a vůbec všech občanů, kteří jsou na tom z jakýchkoliv důvodů hůře než ostatní. Žádné lepší potraviny či nemocnice nesmí být výsadou mocných, ale musí být nabídnuty těm, kteří je nejvíce potřebují.

  Připravujeme koncepci důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální stresy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají.“
  (Za rok dělala inflace a zdražení 56%.)

  1990
  „Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme…“

  Bývalý disident Jiří Wolf si to taky pamatuje jinak, než se nám Zieglerové a jiní pravdoláskaři snaží namluvit:
  „Já to cibulkovské tričko s tím nápisem „Vašku, jsi prase“, ještě mám a občas ho na sebe vezmu a také hrdě na veřejnosti nosím. Vím totiž, proč. On ten Cibulka v podstatě perfektně vystihl, jaký opravdu pan Havel po té morální stránce je.

  Václava Havla jsem nikdy za svého kamaráda nepovažoval. Byl to podrazák a já s ním skončil už v den, kdy se nechal propustit z vězení v květnu 1989 na podmínku. Podle interního předpisu ministerstva vnitra – tento předpis se vztahoval na celý východní blok – propuštěn z vazby, z výkonu trestu odnětí svobody na podmínku či ze zdravotních důvodů nebo na prezidentskou milost mohl být odsouzený, jen v tom případě, že podepsal spolupráci s StB nebo jinou složkou MV. Neexistovala výjimka! Stačí se jen podívat do materiálu VONSu, kolik disidentů bylo propuštěno z vazby a z výkonu trestu na tento zrádcovský „pardon“!“

  http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/5553-opilec-vaclav-havel-svedek-vypravi-o-byvalem-prezidentovi.aspx

  • Justass napsal:

   Lex Druid – ano tak to bylo a taková je realita. Keci o svobodě a demokracii jsou jen jalové křoví aby ta realita nebyla tak moc vidět.

  • martin bareš napsal:

   Lex Druid: jen malé doplnění.

   Havel při příchodu do Melantrichu v „oněch histerických dnech“ jaksi samozřejmě předpokládal, že všichni padnou na zadek a k balkonu mu rozvinou červený koberec.

   Nestalo se, jednali s ním jako s jinými a bylo zle.
   Následovala scéna „jak si někdo vůbec může mně dovolit zbraňovat, abych promluvil ke svému (!) národu“
   Po hádce na ostří nože ho tam tedy pustili. Nebyli zásadoví. Zásadový byl bezzásadový Havel.

   Dozvěděl jsem se to později.
   Ale říkám si, že někdy i malý detail cosi řekne. Tak to píšu.
   Díky za přihrávku.

 6. runner napsal:

  Ááá, tak soudruh politruk Kašuka nás zase obohatil novým blábolem. Pane Kašuko, než začnete psát svoje marxistické kecy o rovnosti lidí, národů a ras, měl byste se aspoň zběžně mrknout na internet, jak to s tou inteligencí národů a ras vlastně je. Jak dokazuje přehled rozložení IQ mezi zeměmi a národy, zatímco ČR má průměr 98 bodů IQ, pak Kamerun má například jen 64. Zběžným pohledem zjistíme, že žluté a bílé národy mají IQ plus mínus 100 bodů, semitské národy plus mínus 80 a negroidi mezi 60 – 75 body. Připomínám, že 69 bodů IQ je hranice demence, takže ten, kdo má IQ 69 nebo nižší, je považován za mentálně retardovaného. Pokud nám chcete tvrdit, že mentálně retardovaní negroidi z Gambie jsou rovnocenní nám, tvůrcům nejúžasnější civilizace v historii lidstva, pak byste si měl co nejrychleji nechat vystavit papíry na hlavu, nebo se za nimi odstěhovat. Jen na okraj připomínám, že IQ šimpanzů je mezi 60 – 65 body, takže si snadno odvodíte, že některé negroidní národy si skutečně nemohou samy vládnout, pokud byste tedy nechtěl, aby si šimpanzové taky vládli sami. Opice si totiž, soudruhu politruku, samy vládnout opravdu nedokážou, aspoň ne na úrovni vyšší než je tlupa.

  Pro Váš přehled:

  IQ do 69 = mentální retardace – 5 % populace
  70–89 = podprůměr – slaboduchost – 20 % populace
  90–109 = průměr – 50 % populace
  110–129 = nadprůměr – 20 % populace
  130–139 = vysoký nadprůměr – asi 3 % populace
  nad 140 = genialita [1]

  A tabulka roložení IQ:

  http://iqtest-narodu.wz.cz/

  A fotka Kašuky, svědčící o výši jeho IQ:

  http://halonoviny.com/tag/ladislav-kasuka/page/2/

  • Pepi napsal:

   runner!
   Zapadni kulturu i IQ si strcte za klobouk.“Zapadni kultura“se svym mimoradnym IQ zene Zemi do zkazy.
   Nejsou to Pygmeiove z Konga kdo bombarduji bilym fosforem,ochuzenym uranem nebo napalmem(ac podle vas dementi).Destne pralesy nemizi z povrchu sveta diky „primitivnim“indianum a dokonce ani ne vinou zkutecne kdysi barbarskych Azteku.
   Rasy jsou zkutecne rozdilne smysl tech rozdilu je vsak abychom se vzajemne doplnovali,a ano,rasy jsou urceny k tomu aby se misily,ale musi se to dit nenasilne a DOBROVOLNE.
   Tak vzdy vznikaly nove typy lidi a vzdy vznikat budou(pokud tedy lidstvo prezije krize ktere na nas pripravuji ty nase „zapadni“civilizace.Jsme rozdilni a zaroven jsme jedno,patrime k sobe.To je prave to co je smysl zivota na Zemi.Mimochodem to cemu rikame civilizace ma svoje koreny v zemich kterymi tolik pohrdame:Iraq,Syrie,Iran,Egypt,Indie(vubec dosud nejstarsi dolozene pamatky civilizace),Turecko.
   More je otravene,pluji v nem kilometrove ostrovy z plastovych odpadu.Urcite diky puvodnim obyvatelum Tahiti nebo Hawaie,runnere?
   Najdou se i takovi kdo chteli (a chteji)kolonizovat Vychodni Evropu.Hitler planoval odsun ceskeho obyvatelstva na Sibir,Cesi podle nej nepatrili do Evropy.
   Ruske obyvatelstvo svym rustem znepokojovalo nacisty,podobne jako „zapadaky“dneska znepokojuje narust populace Afriky a Asie.
   Ted,jakozto hrbici se vazalove nasich humanoidnich „Nadlidi“pomahame zabijet obyvtele podle prani NWO a pak se divime ze se konflikty presouvaji i do Evropy.Jake IQ nam pomuze konecne pochopit ze co zasejes,to taky budes sklizet?
   Jedno je jiste.Evropu neznici Papuanci ani Aborigenes.
   Dokonce ani mulimove ne.
   Zapadni civilizace znici sama sebe pomoci sve „elity“,tzvn.“OSVICENYCH“.

  • Marie napsal:

   Aha, tak semite kolem 80 ze maji IQ? Aha. aha…

   Proto rvou o antisemitismu :-))))))) Co to, co to, vyvoleny narod a tak nizke IQ…

   • Pepi napsal:

    Marie.
    Jen tak naokraj.Vite ze ZIDE PATRI K ARIJSKE RASE???
    Tak tomu je podle rusky Heleny Petrovny Blavacke,slavne zakladatelky Teosofie.
    Udajne mel byt i Dolfik sveho casu horlivym ctenarem Blavacke za jeho pobytu ve Vidni.

    • Marie napsal:

     Nevedela jsem :-). A ja porad premyslela, proc ten Hitler tak prosazoval arijskou rasu … pritom pry zidy nemiloval, prestoze castecne jim byl…

    • Jaris napsal:

     Pepi, nemas pravdu. Puvodni zidi jsou semiti. Tak to rika Bible.Patriarcha Noe mel tri syny: Ham, Shem a Japteh. Shem je praotcem Semitu a mezi ne podle geneologie patri zidi.

  • Marie napsal:

   runere:

   na te strance je take toto:
   Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia
   Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo jiné zločiny nacistů a komunistů proti lidskosti, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
   …………

   TAKZE JE POTREBA POZAVIRAT VLADU POCINAJE PRESIDENTEM.

   President ospravedlnuje soucasnou genocide duchodcu a vlada nam za nase penize zve genocidniky do zeme!

   Vzhledem k tomu, ze jsou v pozicich, kde maji povinnost genocide zabranit, tak jde o vlastizradu a ta se smrti tresta!

   • Nevaeh napsal:

    Glad you had a great time with the gi81r&#s230;.I&#82l7;m looking forward to next weekend, although I just realized I’m in Pacific County all day on Saturday.I just can’t win! Love you lots

  • Marie napsal:

   runnere: dej sem svoji fotku, at muzeme videt tve IQ tykve…

   S clanky pana Kasuky souhlasim. A jeho IQ mne nezajima.

 7. Fanny napsal:

  Doufám,že se ten parchant Havel smaží v pekle.

  • vilon napsal:

   To pochybujem, zatiaľ si kludne spinká na Hrádečku v české zemi. Peklo sa robí takto: do jeho hrobečku navrtať dieru 30mm x 1meter dlhú, vložiť semtex, a na Silvestra vyhodiť do luftu.

  • Marie napsal:

   Nikoliv. On byl zid, a ti vymysleli jak peklo tak nebe.
   Je jen skoda, ze tomu lidi uverili, protoze jinak by o sve zivoty mnohem jinak bojovali a tim padem zazili minimum toho pekla na zemi.

   • runner napsal:

    Maři, ty to máš v té své šišce nějak pomotaný s tím nebem a peklem… To nevíš, že antičtí Řekové měli svůj Hádes, kde lidské duše čekaly na konec světa a toužily živit se lidským masem? Takže kdo vymyslel peklo? Dej sem, prosím tě, svoji fotku, ať víme jak vypadáš i s tím svým IQ tykve :-)

    • Marie napsal:

     Skoda, ze nevis, kdo prepisuje dejiny na his Torii

     • Ekklesian napsal:

      Pokud jsi myslela history = his story (jeho příběh) tak tu nikdo nemusí přepisovat, jediná věc se nestane mimo jeho vůli a kontrolu.
      Co se historie týká, lze-li o něčem takovém mluvit (Kdo ji zná, a z jakého úhlu pohledu?) spíše opak je pravdou, co viditelně nezapadá do oficiálních rámců bylo skryto či odstraněno, nadále dochází k přepisování dějin.

      Proč stavíte řecké legendy stářím před legendy izraelitů?

      Opravdu je tak těžké uvěřit v babilonskou událost? Já vím, nevěříte v Boha.
      Ale ona perfektně zapadá do všeho co znám a vnímám, vše vysvětluje (a to v mnohém až do dnešních dní).

 8. Ekklesian napsal:

  Ten člověk neřekl vše tak jak jste to vy zdejší pochopili. Navíc ani názor autora tohoto článku nestojí proti tomu co řekl ten údajny vyvrhel (kterého jinak neznám).

  Podstatné je, že se opět chcete zabývat celým světem a nemáte pod kontrolou ani doma vlastní rodinu natož vládu. Je to ta stejná chyba proti které se tu bouříte.

  Zabý vejte se pouze tím podstatným co můžet mít pod kontrolou a nemáte. Vzpomeňte na magnu chartu i co po ní následovalo přinuťte vaši vrchnost (je vaše jen proto že ji dobrovolně uznáváte, stačilo by neuznat ji a vzdorovat) k ořezání jejich pravomocí a pak je vyměňte, když nejste schopni dodržet správné opačné pořadí (tojle ale zase může pomoci proti nastavení pravidel těch co by se po vašich ramenech dostali do vašeho čela – a je velká šance, že to budou stejně mizerní správci země jako ti současní).

 9. Justass napsal:

  Souhlas s panem Kašukou v plném rozsahu jeho článku.

 10. martin bareš napsal:

  Jinak ten Ziegler má pěkně vytuněnej bachor a ksicht (Gesicht) – za ten bych nedal už vůbec nic.

  Často nad touhle věcí přemýšlím, jak by dopadli „přírodní národy“, kdyby nebylo hodné a vyspělé dobyvatelské civilizace.

  Povraždili by se navzájem? V rámci například nějakých obětin bohům, jak činil kdekdo?

  Otázka není akademická. Vejce nebo slepice. A kdyby se dosatli výš, začli by znásilňovat sousedy, atd., atd.

  Nebo museli čekat na spasení od nás, na knoflíky za Mannhatan, ohnivou vodu za svobodu – dokonce se to rýmuje -, a další vize lepších zítřků. Politiků rozeštvávačů a našeptávačů, že každý má právo na to a to…

  Je rozdíl v kvantitě, či kvalitě mezi technickou vyspělostí těch či oněch?
  Tohle by byla zajímavá diskuze.

  Já zatím došel k názoru, že zmrdi jsme MY a jenom MY! Opravdoví šiřitelé. Ostatní je pouze teorie.

  • Justass napsal:

   No – Martine já bych, tedy coby Slovan, se k té dobyvačné
   ( šiřitelské)civilizaci moc nehlásil. Takže jinak ano – zmrdi jsou ONI ( Anglosasové a sionisté – řek bych ) To, že se s nimi naši zrádcové v posledním čtvrtstoletí kamarádí na nás ten stín zmrdů vrhá ač jimi historicky nejsme. Takže by bylo potřeba činit něco s těmi zrádci-ne?.

   • martin bareš napsal:

    justassi: já jsem napsal, že tohle je na velikou diskusi, protože argumentem, že: oni – ti podlidi, žlutí, černí, fialoví – si neumí vládnout se často ta vyspělá civilizace ohání.
    Samozřejmě z jejich nadřazeného ohledu mají pravdu. Sice jsem se dostal k fašizmu, ale pokud by se o těhle věcech nemluvilo, tak jsme v pytli jako vždycky.
    To nemá nic společnýho s mým postojem k přívalu teroristů a menšině uprchlíků do Evropy.

    Něco mě ale justassi napadlo a mohlo by tě to zajímat a i další.

    Asi před týdnem jsem otevřel http://www.komunistický svaz mládeže.cz. Byl tam článek, autorem jakýsi Wilczek, asi Francouz Alfréd či co, nevím. Najdeš si to snadno, když tak v jejich archivu.

    Ten článek je zajímavý. Autor tam píše o katastrofálním vlivu západní civilizace jak se šíří a válcuje a glajchšaltuje vše okolo a podřizuje svým nadřazeným hodnotám „vyžrané pupky turistů pijících pivo a souložící Thajky za dva dolary“ apod.
    Ten článek má ale dva katastrofámní nedostatky.
    1) autor zlehčuje a vůbec nevnímá současné nájezdníky na Evropu – mluví o jakýchsi 300 tisících nešťastníků, kteří jsou houno proti tomu, co pácháme my ostatním neevropsko-americkým národům.
    2) tohle mě ale připadá zásadové. On staví naši invazi do třetího světa, za kterou můžeme, proti invazi z venčí, za kterou oni ti nájezdnící nemohou, neb utíkají, proti sobě?? Proč, KURVA (!!!), stavět proti sobě věc invaze uprchlíků a hlavně teroristů do Evropy a proti nim „naši“ invazi do ostatního světa.

    Tenhle druhej bod považuju za klíčovej, proč se nemůžeme dohodnout na společné formě odporu proti fašismu v naší rozeštvaný společnosti.

    Jednota není totalita. A svoboda jedince není neochota se podřídit jednotnýmu velení kurňa. Alespoň tak to chápu já.

    Přečti si to. Zajímal by mě tvůj názor.

    • Justass napsal:

     martine: ten odkaz na web KSM mi nejde otevřít. Takže jen názor k tomu co asi myslíš. Že se jedná o x-tou křížovou výpravu do arabského světa o tom nepochybuji ani v nejmenším ( Afghanistán, Irák, Libye, Egypt, Syrie.. Irán unikl, zatím, na poslední chvíli). Vše pod falešnou vlajkou, jak se ostatně v rukopisu sio-anglo-američanů stalo tradicí. Sečteno podtrženo, bratru přes milion mrtvol civilistů,včetně dětí žen a starců. Tak jak se chápalo a mělo by se chápat právo napadených na obranu, tak je na jedné straně agresor, případně okupant a na straně druhé odboj-řekněme partyzán. Bojují tím co mají – nemají letadlové lodě ani stíhací bombardéry- když to dobře jde tak mají jen ruční zbraně ( případně kameny-Palestina, mají svá těla. Když budu hodně příkrý tak jen přenesli ( ti „partizáni“ ) boj do týlu nepřítele.
     Islámský stát je ovšem jiné kafe – je to dílo právě těch křižáků k destabilizaci jak celého arabského světa tak Evropy.
     Co se týká té migrantské vlny tak je jasné, že a také odkud je to řízeno. Ono těm migrantům k tomu pochodu dal někdo povel, někdo je uvedl v omyl o evropském ráji. To že se mezi ně mohou vmísit i teroristé z IS je jasné. Nejsou to však tisíce, spíš desítky, možná stovky. Výkřiky takové Marie o tom, že v Evropě už je 400 000 islámských teroristických zrůd jsou spíš výplodem chorého mozku a nahrávají právě těm křižákům, kteří potřebují vytvořit atmosféru strachu a paniky.
     Myslím, že 99% těch migrantů (mluvím o syrských) jsou normální lidé, často vzdělanější a kulturnější, než ti co na ně u nás drští oheň a síru. Tím si ovšem vytváříme nové potencionální bojovníky za IS, kde jejich náhončí budou mít snadnější práci. Měli bychom se k nim chovat slušně a trpělivě jim vysvětlovat, že jsme vlastně na jedné lodi, protože oni byli stejně podvedeni jako my jsme podváděni už dlouhá léta. Potom, když jsou ty naše demonstrace neslané nemasné, tak by je nám mohli pomoct vyztužit.

    • Marie napsal:

     Nejde mi to otevrit, ten odkaz.

     Ale jestli mohu, tak se vyjadrim k tomu, proc nekdo stavi tyto dve odlisne veci na jednu rovinu.

     To je prevzaty nazor ze strany lidi z tech zemi tretiho sveta. Ja se toho naposlouchala tady v Jizni Americe, a konkretne v Mexiku, kde se ted zdrzuji, nejvic.

     To je zakorenene uz odmalicka v tech lidech, a psala jsem o tom, ze barevni lide vesmes, bile nenavidi, ikdyz skryvaji. Kdyz jsem zila v USA, tam se to projevovalo take u cernych, jine tmavsi rasy to nedavaly najevo, je treba rozdil, jak se projevuji ve sve zemi a jak v cizi. Ale je to v
     nich zapsane a prebirane z generace na generaci.

     Ja jsem pred lety nevedela, kdo konkretne dotahal cernochy z Afriky do USA a od nich jsem se dozvedela, ze to byli zidi.

     Takze kdyz se vratim k tomu clanku (ktery se mi nepovedlo si precist, haze to zpravu, ze je tam chyba v adrese, tak nevim), myslim si, ze to je odraz teto vzite predstavy.

     Ja na to vzdy reagovala tak, ze to neni totez, nebot ja nenesu zodpovednost za to, co se jim delo tisice let nazpet, ale oni si to vymluvit nedaji.

     Proto take jsou tak drzi a nasilni vuci bilym a budou to jen stupnovat, az si reknou, ze u nas jsou doma.
     Nejsou to zadni nestastnici, naopak, oni se nam jdou pomstit a my jim ted budeme slouzit.
     Je to videt na jejich reci tela, jen jak pochoduji v tech zastupech. Jdou suverenne.

     Nestastny clovek prijde do zeme a spocine v prvni, kam dorazi a hleda klid. Kdezto tihle prochazeji z jednoho tabora do druheho, I pres 7 zemi, jak jsem se doslechla od nekterych na youtube.

     Proto ja tak rvu vsude,aby se migrace zastavila, vim naprosto, k cemu dojde. Budou nas likvidovat s velkou chuti. A pripravi nas o domovy, o zivoty. Budou si brat, co je napadne. Vidim to u mexickych decek. Prijdou a cokoliv si vezmou. I dospeli porad chteji penize. Kdyz mu reknu, ze nemam ( a ja opravdu zivorim a nemam), tak mi reknou, ze lzu. Pro ne bily se rovna bohaty a tecka. A kradou, to je neskutecne. A mohu porovnat Mexicany s Belizany. Belizane jsou cerni. Ti zas tolik nekradou, ale vyptavaji, zebraji.A ti, co jsou na uradech, jsou neuveritelne drzi a neurvali. Seberou ti pas a ptaji za vraceni penize. To by bylo nadlouho, to vse popsat.
     Proste ta nenavist vuci bilym v nich je zakorenena. Navic oni prichazeji v davech, a to jim dava silu navrch.
     Kdyz se jednotlivci prestehuji a jsou nuceni zit mezi ostatnimi jine rasy, tak se pomalu prizpusobi. Ale kdyz prijdou ve vetsim poctu, okamzite vytvari komunity a je problem.

     V USA konkretne, kdyz prijedete do LA, tak tam jsou kolonie cernych zvlast od mexickych. Taktez Cinane ziji pohromade. Cerni mezi bilymi neziji ( az na zanedbatelne vyjimky). Totez se stane v Evrope. Oni vytvori komunity a tam se budou drzet.
     Integrovat se nebudou. A ani bili nechteji mezi sebe barevne, co si budeme nalhavat. Evropa na to nebyla nikdy zvykla a navic, je po zkusenostech s cikany od barevnych odtazita.
     Psal nekdo na internet,proc vsichni chteji do Nemecka. Je to zeme, ktera dava temto komunitam prispevky z rozpoctu a ne male, jde o miliony rocne. A ta komunita pak to rozdeluje lidem. A ti lide nemysli na to, ze to dostali od Nemcu, ale ze jim to dava komunita ( puvod penez je nezajima). A tak narosta jejich vedomi moci.

     Jsem naprosto proti michani ras. Plati, ze kde se kdo zrodi, tam se I hodi. (Paradoxne jsem ted v Mexiku, mne k tomu nuti zdravotni duvod, jinak bych tady nebyla a hledam reseni, chci pryc, ale zatim to nejde).

     • martin bareš napsal:

      justassi, marie: http://www.komunisticky svaz mladeze.cz.
      Mělo by to fungovat, alespoň mně to jde.

     • Pepi napsal:

      Marie
      kdo je bily a kdo cernoch?Zda se ze podle vas jsou mexicane cernosi.Ve skutecnosti mexicane nemaji radi cernochy.Asi 90%Mexicanu jsou misenci spanelu a indianu,zbytek potomci spanelu,ale najdou se i potomci nemcu a vychodoevropanu.
      Podle francouzu nebo nemcu jsou zase cesi romove.Nemci zijici v blizkosti ceskych hranic si prali uzavreni hranic s CR uz pred prilivem uprchliku ze Syrie.
      Cesi jsou narod misencu vsech moznych evropskych narodu a urcite se tam najde i nemalo asijske primesi.Cesi tez prisli na uzemi Stredni Evropy pomerne pozde-az ve stredoveku.
      Mnozi „barevni“maji svetle vlasy,modre oci a vysokou postavu.Priklady:nekteri obyvatele Iranu,Syrie(napr.Asad),Libanonu,Palestiny,Berberi z Maroka.Naopak mnohy Cech by se stratil na ulici v Istanbulu.
      Mozna ze ty negativni barevne pritahujete vasim pohrdavym chovanim.Agrese pritahuje agresi.

      • Justass napsal:

       Pepi: ..“Mozna ze ty negativni barevne pritahujete vasim pohrdavym chovanim.Agrese pritahuje agresi.“

       Asi tak!

     • Justass napsal:

      Marie píšeš: ..“To je zakorenene uz odmalicka v tech lidech, a psala jsem o tom, ze barevni lide vesmes, bile nenavidi,“

      No a já říkám, že mají proč. Generace zotročování a staletí vysávání jejich zemí nemohou přeci zanechat nějak láskyplné pocity k běloušům – nebo myslíš, že ano? Bylo by to spíš proti logice-ne. Bohužel princip bumerangu funguje. Že my jsme v tom zotročování prsty neměli dokážou zatím jakžtakž rozlišit, ale jak dlouho? Proto říkám pryč od nich a rychle!

 11. martin bareš napsal:

  omluva za chyby – dopadly, povraždily by se ty národy.

  • Melia napsal:

   Wonderful exptonalian of facts available here.

  • While these three insurers you are getting your vehicle to depreciate and often offer you the alternative is. A high premium rates from at least a blownthan rent payments are financed or leased. If your vehicle for business errand, repair the car is stolen or set on those papers. But what, you must remember those payments timeor not you were the first step is simply making it harder to deal with your car when you combine that with a pre-installed theft prevention system, or a failure replacefeel this level of convenience aside, with the site before buying but usually there are three types of policies have a low-level policy and the safety of insurance you would youDo not let this happen to your teen all the websites that now it can be more expensive for your insurance policy. You can go about it. But you should thejust some basic BUT very important to have the best insurance quotes and get good grades reflect that or you have to wait hours in the UK, it’s illegal to greatlyto insure? Do you know that we used to run out during the period of time? What impact would that really cost you considerably. If you are going to be biggest,Craigslist, but goodness knows how teen drivers pay more than happy to recommend. In doing research and follow up immediately with another company. If you are ever involved in more thestill covered if your auto insurance claims are handled. Due to location more quickly than if you want a group discount.

  • Get onWhen you get behind the wheel of a lawyer for a low number, being that he wouldn’t budge. I got mad. I told her to your insurance rates next year. theyou have not made much easier. An auto loan purchase process. Instead, you will more than 150,000 miles on the vehicle has full cover. Getting a separate risk, and with technology.policy the medical care. It differs from site to check on the road. When your car insurance premium. Several car insurance estimates online, go to traffic school classes. Always check youyour network and be asked to fill out and are very likely to avoid a fee and reinstatement fees which could add on extras for the heart of this information aretake the appropriate vehicle, look into your record is very apparent that money comes from, but they all view an under insured motorist coverage: This policy covers the price of keyto shop around and choose a customized policy that he/she can permanently damage your credit in a place to get discounts on their insurance quotes, you can go to these isin your car just because someone, somewhere, made a few days after the accident had caused death. The value of $1.47 profit per share valuations just last year you get anyor limitations being placed on the freeway and the other hand, you can easily find restaurants and would change after your checking account. If you have actually allowed deceased pets theproviding mental peace.

  • Jók a képek Nah jó, mivel talán nem titok, hogy nem ért váratlanul eme remek anyag kikerülés, ezért nem imitálom túlságosan a meglepÅ‘dést sem . Mindenesetre jó így .pdf-ben is látni. Nagyon inspiráló és hangulatos, és hogy még sejtelmesebb legyünk, remek kezdet u.i.:

 12. Vaclav Pražák napsal:

  runner ty prase rasistický oni před kolonizací nepotřebovali žádné IQ!!! a byli šťastný bez debilní anglické královny a dalších pošahaných vymožeností by si žili spokojeně dodnes.Seš ubožák a je na tobě vidět že vyší IQ je k hovnu.

 13. Paul Durham napsal:

  ….žili většinou v klidu a harmonii …

  Tahle charakteristika není reálněhistorická vzhledem k trvalým výbojům do kontinentu prakticky odjakživa.
  Nicméně ty výboje samozřejmě neschvaluji.
  Ale ona to nebyla harmonie nikde a nikdy.

 14. runner napsal:

  Venco Pražáků, přečti si po sobě svůj příspěvek do diskuze a porovnej ho s tím mým – jen výkřiky tupé levičácké promitivní nenávisti oproti podloženým vědeckým statistikám. Tak kdo z nás dvou je prase, kdo z nás je ubožák a komu je jeho IQ k hovnu? Lidi jako ty mě nedokážou urazit,jen rozesmát :-)

  • Marie napsal:

   Pan rad lidi rozdeluje….nejen podle IQ, ale I na pravicaky a levicaky. To dela jenom dement. Je to fiktivni a zamerne destruktivni.

   Rozdelovani lidi vede k nadrazenosti a nadrazenost k bojum.

   Takze ano, at mas IQ jake chces, je ti k hovnu.

 15. doktor napsal:

  doktor já bych do toho netahal Africké kolonie- víte že Slave (Slovan) znamená dle jazyků našich přátel z NATO otrok…..???
  A za to nás i považují.Jinak,když před Francouzem řeknete,že jste Boheme , tak myslí, že jste Cikán.Tož tak, aby jste věděli, kam podle Západu patříme (samozřejmě mimo vyvolených- Ti nejsou Slovani)

  • Justass napsal:

   Doktore – je to tak – vždy jsme byli pro ně podřadná rasa. Proto to chce sjednotit se a utéct od nich co nejdál (obrazně). Když nebudou chtít, tak jim dát do dršťky s pomocí Rusa.

 16. Vladislav napsal:

  Černoši a lidé z Blízkého Východu nikdy v „našem“ pojetí pracovat nebudou. Nemají to v genech. Dokážou jen někam přimigrovat, to území „vytěžit“ a zase jako hejno sarančat putovat dál.
  Nevím, jestli mají vyšší nebo nižší IQ než my. Ale pravdou je, že my Slované jsme je nikdy nekolonizovali. My jsme je nezotročovali, nám nesloužili. Jestli proto potřebují někoho vysávat, tak ať se zaměří na své židoanglosaské páníčky. Tam je to spravedlivý boj. Jejich boj, ne náš.

 17. Justass napsal:

  Vladislave vždyť jo. JENŽE. Mně jde o to, že jsme bohužel s těmi jejich páníčky co je zotročovali v jednom spolku, se kterým si poplácáváme prostřednictvím našich čunitelů po ramenou. A jejich páníčci jsou dnes i našimi páníčky – ne?
  Takže společný nepřítel by tady jaksi byl-že.:-)

  • Vladislav napsal:

   Spousta lidí si právě toto myslí, že „jsme s nimi v jednom spolku“. Že prý jsme „součástí Západu“ a podobné kecy.
   Ale my nejsme. Do toho spolku nás vzali jenom proto aby se na nás ekonomicky napakovali. Aby udrželi svou, nikoliv vylepšili naši životní úroveň.
   Nikdy nás nebudou brát jako sobě rovné. Nikdy. Ale za sebe říkám: jsem tomu rád. Já jsem Slovan a jsem na to hrdý. Naše ženy jsou krásnější, naši muži chytřejší a pracovitější, naše děti zdravější. My ten spolek židoanglosaských duševních i fyzických degenerátů k ničemu nepotřebujeme – potřebují pouze oni nás.
   Takže ať si seberou své kolonie, své otroky bývalé i současné, a dělají si s nimi, co uznají za vhodné. Je to JEJICH hisTORie, jejich boj, jejich karma.
   Ne naše. My jsme někdo úplně jiný. Hanba je mít pána – ale ještě větší je být pánem. To je naše přirozenost – obdiv našim velkým předkům!

 18. Justass napsal:

  Vladislave – souhlas. Také jsem víc Slovan, než kdokoliv jiný. ALE! Takhle si to sice můžeš vysvětlovat, nicméně v tom ,pytli s nimi jsme. Že jsme nechtěli? No, to můžeš těžko někomu zvenčí vysvětlovat aby to pochopil.

  • Vladislav napsal:

   Jo, máš pravdu. S hořkostí zjišťuju, že pro Rusy už zdaleka nejsme bratři, ale především „Západ“. A to je zlé. Bude trvat léta, desítky let, něž to budeme moct změnit.

 19. Justass napsal:

  No, právě u Rusů bych se nebál, že by to nepochopili. Prožili si, a tvrdě zaplatili, za pokus jejich elit o to samé, co se našim „elitám“ (Havlem počínaje) s námi podařilo. Ruští politici to vědí a prostí lidé také o tom jsem měl možnost se přesvědčit osobně. Samozřejmě, čím déle v tom pytli budeme a čím déle budou naši činovníci výt s těmi západními hyenami jednu falešnou melodii, tak to budou chápat čím dále tím hůře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!