Pět lídrů konfrontuje západní imperialismus diplomacií, přesvědčováním a nátlakem

us-imperialismPět lídrů připravuje nové jednání o válce & míru, rovnosti & nerovnosti, bezpečnosti & terorismu a ochraně životního prostřední. Západní imperialismus ve všech jeho podobách je konfrontován pěti politickými lídry pomocí diplomacie, morálního přesvědčování a veřejného tlaku. V poslední době papež František, ruský prezident Vladimír Putin, čínský prezident Xi Jinping, íránský prezident Hassan Rouhani a vůdce labouristické strany Jeremy Corbyn vznesli fundamentální otázky týkající se 1) války a míru na Středním východě a na Kavkaze; 2) změny klimatu a destrukce životního prostředí; 3) hospodářských sankcí, vojenské hrozby a konfrontace; a 4) rostoucí nerovnosti mezi třídami, pohlavími a rasami.

Nová globální agenda

Těchto pět protagonistů nové globální agendy se liší od dřívějších kritiků z levice jak stylem, tak obsahem své politiky.

Politika změny, reformy a míru v bezprostředně blízkém období má obzvláštní složitý, heterodoxní ráz, jenž obsahuje tradiční konzervativní a populární komponenty.

Lídři mají globální publikum a výrazný vliv na světové veřejné mínění – a nepřímo na rovný plat pro ženy, diplomatická a mírová vyjednávání místo války a větší rovnost mezi třídami.  Odsuzují neoliberální kapitalismus („hnůj ďábla“).

Ale papež František také obhajuje tradiční katolickou doktrínu o interrupci, rozvodech, antikoncepci a homosexualitě. Je proti třídnímu boji a sociální revoluci ve prospěch třídní spolupráce, dialogu a vyjednávání.

Prezident Putin je příznivcem vyjednávání a mírové rezoluce konfliktů v Sýrii a na Ukrajině. Je vášnivým zastáncem toho, aby globální koalice bojovala s islámským terorismem. Ostře snížil západní drancování ruské ekonomiky a obnovil platy, důchody a zaměstnání. Obnovil ruskou vojenskou kapacitu a národní bezpečnost a snížil teroristické útoky z Kavkazu.

Zároveň Putin podporuje některé z největších miliardářů z Jelcinovy éry; je úzce propojen s konzervativní ruskou ortodoxní církví; a vykopává ostatky posledního tyranského ruského cara, aby vzdal poctu jemu a jeho rodině.

Prezident Xi Jinping hrál přední roli v propagaci vzrůstu útrat spotřebitelů, platů, důchodů a sociálního zabezpečení. Prohloubil spojení s průmysly špičkových technologií USA, zrušil výraznou redukci uhelného paliva a znečištění vzduchu a nabídl financování alternativ pro méně rozvinuté země. Propustil, pronásledoval a uvěznil více než 250,000 zkorumpovaných vládních a stranických úředníků, kteří vykořisťovali a zneužívali veřejnost, zatímco omezil operace spekulativních západních hedgeových fondů.

Zároveň Xi zachoval autoritářský systém vlády jedné strany; brání více než 100 čínských miliardářů; a zpřísňuje všechny formy třídně nezávislých politických a obchodních organizací.

Hassan Rouhani je jak oddaným praktikujícím muslimem, tak neochvějným obhájcem míru. Podporuje ´beznukleární Střední východ´. Je oponentem terorismu salafistických islamistů, sionistů, křesťanů a hindů. Je čelním kritikem vojenského zákroku Saúdské Arábie v Jemenu a zásadovým zastáncem národního sebeurčení. Vnitřně omezil autoritářské státní kontroly a cenzuru svobodného projevu a propagoval vědecký a technologický výzkum – v zemi, kde polovina vědeckých pracovníků jsou ženy.

Prezident Rouhani podepsal vysoce rizikovou mírovou dohodu se Spojenými státy a jejich partnery (5 + 1), rozebral íránská nukleární zařízení a zpřístupnil jejich vojenské instalace inspekci mezinárodní atomové agentury pochybné neutrality.

Zároveň je Rouhani proti sekulárnímu státu, podporuje liberalizování ekonomiky, zve zahraniční nadnárodní společnosti, aby vykořisťovaly lukrativní ropná a benzínová pole a podporuje zkorumpovaný a regresívní šíitský režim v Iráku podporovaný USA.

Jeremy Corbyn, nově zvolený předseda britské labouristické strany, byl opakovaným kritikem neoliberálního kapitalismu a silným obhájcem veřejného vlastnictví strategických ekonomických odvětví. Zaštiťuje vysoce vystupňovanou progresivní daň z příjmu pro finanční program a program komplexního sociálního zabezpečení.

Obhajuje demokratickou zahraniční politiku, která se staví proti anglo – americkému a izraelskému imperialismu na Středním východě i jinde.

Po převzetí úřadu jako předseda neoliberální, proimperialistické labouristické strany však konfrontuje parlamentní stranu ovládanou svými nepřáteli. Jeho schůzky „stínového kabinetu“ jsou z drtivé části pro – NATO a pro – Evropská unie; některé dokonce oponují jeho keynesiánské rozpočtové agendě. Navíc Corbyn schvaluje ´práci v EU´a slibuje podporu ´ano hlasu´ v jakémkoli referendu, dokonce i když svět byl svědkem toho, jak EU vnutila drsná úsporná opatření Lotyšsku, Řecku, Španělsku, Portugalsku, Irsku a dalším zemím ve finanční krizi.

Kolektivní dopad Pětky

Není pochyb o tom, že těchto pět lídrů má výrazný dopad na světové veřejné mínění co se týče záležitostí míru, změny klimatu, rovnosti a potřeby dosáhnout mezinárodních dohod. Ve většině případů jeden či více lídrů měli větší vliv na konkrétní publikum nebo region a měli větší vliv na některé záležitosti, než druzí.

Papež například má větší vliv na křesťany; Rohani na muslimskou veřejnost; Putin, Corbyn a Xi na sekulární mínění. Xi a papež mají větší vliv na návrhy pro změnu klimatu, Putin, papež, Rohani a Xi jsou prominentní v obhajování mírového řešení konfliktů; Corbyn a papež na zmenšování nerovností a zajištění sociální spravedlnosti.

S výjimkou Corbyna a Xi všichni podporují tradiční náboženské víry a obyčeje. Velká část z nich je ´ekumenická´ ve smyslu podpory náboženské tolerance.

Co je nejvíce důležité, všichni sledují tyto cíle pomocí přesvědčování, diplomacie a získáváním přízně publika. Žádný z těchto světových lídrů nenapadal cizí země, ani nesvrhával kontradiktorní režimy či okupované země. Všichni jsou čelními oponenty teroru – obzvláště ISIS.

Prezident Putin hraje vedoucí roli ve výzvách prezidentu Obamovi, aby se připojil k široké koalici, včetně Bašára Asada a Iránu, v bojích proti terorismu ISIS.

Washington, navzdory svému rétorickému nepřátelství, byl pod tlakem, aby odpověděl – ´částečně příznivě´.

Prezident Putin také podnikl iniciativu na Středním východě. Stojí v čele koalice, včetně Iráku, Iránu a Sýrie, aby koordinoval válku proti terorismu.

Čínský prezident Xi má ozbrojené vojenské síly v podpoře ruského antiteroristického návrhu pro Sýrii. Papež nabídl tichou podporu svými proslovy proti terorismu a pro mezinárodní koalice.

Jako následek hromadné záplavy uprchlíků, vzniklé z US – EU – Saúdská Arábie – Turecko podpory islamistickým žoldákům, kteří napadli Sýrii a Irák, několik evropských spojenců Washingtonu opět zvažuje svoje protiassadovské politiky. Pohybují se vstříc návrhům na rozumné řešení Putina – Rohaniho – Xi a papeže.

Socioekonomický dopad papežova volání po sociální spravedlnosti je méně nápadný, na rozdíl od rutinních falešných řečí západních lídrů. Mezi kvintetem se Rouhani těší na ´tržní řešení´: zve západní a asijské investory, aby revitalizovali ropný průmysl. Xi dělá zátahy na největší podvodníky v Číně a v zahraničí, ale musí se ještě chopit komplexního zlepšení životních podmínek a příjmové politiky. Putin předsedá benzínové ekonomice v recesi a spoléhal se na soukromé korporační oligarchy a zahraniční investory, aby znovuzískal růst. Corbynova rovnosttářská prohlášení mají malý vliv mezi politiky labouristické strany a jeho stínovým kabinetem. Navíc se zdá, že se zdráhá mobilizovat řadové labouristické aktivisty pro boj pro svůj program uvnitř strany.

Změna klimatu a úsilí o řešení environmentálních problémů obdržely robustní podporu od papeže v jeho proslovech ke Kongresu USA, Spojeným národům a v jeho hromadných shromážděních.

Prezident Xi posílil poselství návrhem financovat masivní program čistého vzduchu pro méně rozvinuté země, zatímco stanovil velmi přísné cíle pro snížení znečištění vzduchu v Číně. Není pochyb o tom, že jejich poselství bude příznivě přijato všemi skupinami, zabývajícími se ochranou životního prostředí, a obecnou veřejností. Někteří z politických lídrů, včetně Obamy, se zdají být této věci částečně otevřeni.

Rohani, Putin a Corbyn hráli pouze nepatrnou roli v obraně životního prostředí.

Odpověď západních sil

Spojené státy, EU, Japonsko, Izrael a Austrálie, označované jako ´západní mocnosti´ falešně mluvily o míru, zatímco pokračovaly ve sledování vojenských záměrů pomocí vzdušných válek, přeshraničních teroristických aktivit a vojenského navyšování.

Obecně manipulují dvojím diskurzem – mluví o míru a bombardují oponenty.

Západní mocnosti však cítí tlak ´kvintetu´, který vyhrává politickou ideologickou soutěž. ´Ruská hrozba´ již nadále není vnímána jako věrohodná většinou mezinárodního publika. Mezinárodní finanční iniciativy Číny získaly výraznou podporu po celém světě.

Japonské zbrojení provokovalo hromadné domácí nepokoje a regionální obavy – obzvláště v jihovýchodní Asii.

Izrael je vyvrhelem, ne pouze na Středním východě, ale je na něj stále větší měrou pohlíženo s nepřátelstvím zbytkem mezinárodního veřejného mínění.

Německo, přední ekonomická mocnost Evropy, bylo zdiskreditováno díky obrovskému podvodnému skandálu automobilky Volkswagen, jeho čelního výrobce automobilů a hlavního exportéra.

Jinými slovy, zatímco si západní mocnosti udržují vojenskou nadvládu a důležité trhy, jejich zahraniční politiky utrpěly závažné porážky a jejich lídři ztratili věrohodnost. Jejich domácí a zahraniční podporovatelé se obracejí proti nim. Navíc morální autorita západních lídrů byla vážně zpochybněna papežovou drsnou kritikou ´vylučujících´ politik vůči imigrantům a uprchlíkům, excesivní hrabivosti kapitalismu, spoléhání se na násilí místo diplomacie a obrovského lidského utrpení kvůli neustávající destrukci životního prostředí kapitalismem.

Papežova zobecňování by neměla takový mocný politický dopad, kdyby nebyla doprovázena 1) selektivním využíváním zbraní a diplomacie pocházející z prezidenta Putina; 2) diplomatickými úspěchy prezidenta Rouhaniho; a 3) ekonomickým svalem prezidenta Xi, v podpoře ekonomického rozvoje a mezinárodní spolupráce ve věci životního prostředí a změny klimatu.

Závěr

Ač pochází ze široce rozdílných a různorodých ideologických pozadí, pět politických lídrů ustanovilo novou agendu pro zacházení s válkou a mírem, rovností a nerovností, bezpečností a terorismem a ochranou životního prostředí. Kromě Jeremy Corbyna, který bude v každém případě zneschopněn elitou své vlastní strany, nepocházejí žádné ideologie těchto pokrokových lídrů ze sekulární levice.

Konfrontují status quo a poukazují na centrální problémy naší doby, v době, kdy sekulární levice je okrajová nebo sama sebe ničí (jako řecká Syriza, španělská Podemos či italská Five Stars v jižní Evropě).

Tváří v tvář heterodoxní realitě, levice má na výběr 1) zůstat ve sterilní izolaci; 2) připojit se k jednomu, k některým nebo ke všem z ´kvintetu´; 3) nebo se s nimi shodnout na specifických prohlášeních a návrzích.

Těchto pět má dostatečné nevýhody, ´rozpory´ a omezení na to, aby to oprávnilo kritiku a odstup. V základním kontextu však těchto pět lídrů přijalo pokrokové politiky v řešení hlavních problémů naší doby, což zaručuje srdečnou aktivní podporu. Oni jsou jediným ´show´ ve skutečném světě – pakliže bereme vážně připojení se k boji proti imperiálním válkám, terorismu, destrukci životního prostřední a nespravedlnosti.

Autor:James Petras

Sobota 7. listopadu 2015

Zdroj: http://russia-insider.com/en/politics/five-leaders-challenging-western-imperialism-through-diplomacy-and-persuasion/ri11015
11 Komentářů k Pět lídrů konfrontuje západní imperialismus diplomacií, přesvědčováním a nátlakem

 1. Justass napsal:

  Tak to je tuze dobře. Konečně se zformovala významná síla dobra proti říši (ím) zla. Nezbývá než fandit tomu aby ti naši čunitelé byli natolik prozíraví a hlavně rychlí, aby nás z té bažiny vytáhli - než bude pozdě. Když prozíraví a rychlí nebudou, tak bychom je k tomu měli dokopat - ne.

  • Justass napsal:

   Dodatek: nějak mi v té pětce chybí nositel Nobelovky za mír z Bílého baracku ( jak by řekl Švejk ). To byl úlet co Nobele! Nestačíš se asi v hrobě(urně?) obracet -že.

 2. Definitiva napsal:

  Kto chce riešiť zmenu klímy, ten najskôr musí odstrániť najväčšie zlo a tým je chemtrails manipulácia počasia.

  Dovolím si opakovať:
  Nikto nehovorí o chemtrails hmlovinách. Ich výskyt je takmer každodenný, sú rozlíšiteľné voľným okom na prvý pohľad, sú nad prirodzenou oblačnosťou, ich okraje sú neostré, tvoria hmloviny najčastejšie usporiadané v pásoch a rovnobežne!!! Chemtrails lietadlá a pásy po lietadlách sú zriedkavejšie, najčastejšie tieto hmloviny priplávajú po oblohe za niekoľko málo minút a zaclonia slnko, to svieti ako sviečky na dušičky. Slnko spoza hmloviny nad Zemou vychádza-zapadá aj o hodinu neskôr-skôr. Bežné sú dni, keď Slnko len presvitá cez celodennú mliečnu hmlovinu.

  Výskyt prirodzenej kopovitej oblačnosti na nebovo modrej oblohe sa takmer nevyskytuje!!! Pozerajte filmy a fotografie staré 20 – 30 – 40 rokov, aby ste vedeli, ako vyzerá človekom neskurvené nebo. To, že sa prirodzené oblaky nevyskytujú, svedčí o tom, že vlaha je vyviazaná iným spôsobom. Zažívame extrémne suchá, extrémne zrážky, deficit vody v pôde každý rok narastá!!! Počet slnečných dní za rok spočítate na prstoch jednej ruky. Bez slnka nerastie ani rastlinstvo, ani poľnohospodárske plodiny.

  Zemeguľa obalená hmlovinami podlieha skleníkovému efektu, hmloviny clonia slnko a zadržiavajú teplo nad povrchom Zeme. Chemtrails nano častice odrážajú slnečný svit do kozmu a infra teplé žiarenie späť na povrch Zeme. Rozdiel nočných teplôt teraz v jeseni bol aj 8 st.C pri jasnej a hmlovitej oblohe.

  Kým sú na oblohe chemtrails hmloviny, dovtedy platí, že klima agenda otepľovania Zeme je falošná vlajka pre chemtrails manipuláciu počasia pre vojenské účely. Dohody o zákaze manipulácie počasia dávno zlyhali a novú iniciatívu nikto nechce.

  Kto hovorí o Klima agende otepľovania a nechce počuť o chemtrails manipulácii počasia v réžii USA, ten je duševne nekompetentný.

  Ak chcete vedieť, aké je skutočné prírodné počasie, taj najskôr vymeťte tú USA špinu z oblohy. Znížený slnečný svit môže skončiť aj neúrodou a hladomorom, čo je v súlade s agendou NWO na depopuláciu.

  Bohovia, prečo ste dovolili, aby som sa narodil?

 3. Justass napsal:

  ..."Ak chcete vedieť, aké je skutočné prírodné počasie, taj najskôr vymeťte tú USA špinu z oblohy."

  Všechno chce svůj čas - i n to přijde.

 4. Novapalo napsal:

  Všetko je ináč, ako si všetci myslíte. Tento vesmír nestvoril Boh, ako sú všetci veriaci všetkých súčasných pozemských náboženstiev presvedčení. A kvôli tomuto presvedčeniu sú odhodlaní zabíjať inoveriacich a aj spáchať samovraždu.... To je už veľká duševná choroba.
  A kto spôsobil tieto všetky duševné choroby a vyšinutia a šialenstvo celého ľudstva??
  Čítajte geniálnu knihu pána Pavla Petra Kysuckého "Zásadné omyly Západu a Vatikánu".
  Tento vesmír stvoril Satan .........

 5. Ďuro Trulo napsal:

  Novapalo!
  tvůj fantastní fanatismus s podbízením nějakého (nevím zda existujícího) pana kysuckého a jeho neznámého veledílka je již tak monotématický, že je naprosto odpudivý. Pokud to nejsi schopen pochopit, tak tomu alespoň uvěř (což ti bude psychologicky přijatelnější) a hlavně s tím něco udělej. Máš na výběr z těchto možností:
  1) přestat opruzovat svými žvásty na alternativních vebech kde působíš destruktivně
  2) přestat se veřejně projevovat úplně
  3) začít smysluplně obhajovat tvá tvrzení a výzvy, nejraději zveřejněním té "!unikátní!" pseudoknihy neznámého pana kysuckého na všech alternativních vebech v plném rozsahu, necenzurovaném obsahu a formátu PDF. Každý alternativec si rád dá tu práci s jejím stažením, studiem a zdrcující kritikou.

  Ale o to ti nejde pane novapalo kysucký, že ne! Jde ti o prachy za nákup bezcenného braku hloupými věřiči, ale s tím na alternativních vebech neuspěješ, tak přestaň opruzovat!!
  Ďuro

  P.S: pokud ti nevyhovuje žádná z navrhovaných možností, stále máš možnost toho nákupu v kaufu, který bohužel zůstal ostatními diskutujícími nepochopen. Jak by ti slušelo Ti..Ti...Ti!

  • Novapalo napsal:

   Ľutujem pán Ďuro Trulo, ale mýlite sa. Počkajte si. Určite bude táto revolučná kniha skoro bezplatne na internete. Ja som už starší človek a absolútne nie som schopný dať na internet 272 strán textu tejto knihy a ani vôbec neviem, ako sa to robí.
   Budem sa asi donekonečna opakovať o tejto knihe, pretože sa jej nič nerovná. Hĺbka myslenia a vhľadu do podstaty je neopakovateľná.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!