Jaroslav Bašta – Temný věk

Jaroslav-Bašta-Dotazník-proTento název začali používat evropští historici pro ta období dějin, která se z jejich úhlu pohledu vyznačovala dvěma vlastnostmi: oproti předcházejícím obdobím se prudce snížilo množství a úroveň písemných pramenů a došlo ke kolapsu dosavadní civilizace. Naši současnost charakterizuje mimo jiné i zvýšený zájem o studium příčin mnohočetných selhání velkých prosperujících států v průběhu historie. V Evropě se tato pozornost soustřeďuje už více než osmnáct století na pád Říše západořímské.

Její kolaps byl úspěšně předpovídán již v druhém století našeho letopočtu, komentován současníky a pak v průběhu nadcházejících věků o něm čas od času někdo spekuloval. Teprve od 19. století se stal předmětem seriózního odborného studia, které kvůli nedostatku relevantních dobových zpráv nedospělo k jednoznačnému vysvětlení, zato však zplodilo spoustu bizarních teorií, které kvůli několika uměleckým zpracováním rezonují v obecném povědomí dodnes.

Já osobně považuji za nejobjevnější práci na toto téma knihu amerického archeologa Josepha A. Taintera Kolapsy složitých společností (Praha 2009). Analogie mezi Římem 3. až 5.století našeho letopočtu a naší současností je skoro děsivá.

Samotný kolaps začal úpadkem vzdělání, což byl přímý důsledek předchozí dlouhodobé politické nestability. První obor, který zanikl, byla výuka matematiky, protože byla příliš namáhavá a složitá (proto historici se nemohou v uvedeném období opřít o ekonomická data). Dramaticky klesl počet lidí, kteří uměli číst a psát. Zato nastal nebývalý rozvoj řečnických škol, v nichž se zájemci o práci ve státních službách učili mluvit a vystupovat na veřejnosti. K tomu znalosti čtení, psaní a počítání nepotřebovali. Hlavní úkol byl zapůsobit na publikum. Hodně mi to připomíná dnešní trendy v rozvoji českého školství.

Co se ekonomiky týkalo, tehdy nastalo několik vážných problémů, protože armádu přestala živit válka jako v předchozích stoletích, naopak každý výboj stál více než do pokladny přinesl. A armáda již nesestávala z rekrutů, ale profesionálů, takže byla dražší. Jediným zdrojem příjmů státu se tak staly daně. S jejich vybíráním však byly vážné potíže – společnost se skládala zhruba ze tří vrstev: z městské chudiny (v Římě a velkých městech), z osobně svobodných rolníků, řemeslníků a obchodníků a z vládnoucí, převážně byrokratické elity. K té se postupně zařazovala křesťanská církevní hierarchie. Městská chudina daně neplatila, naopak stát jí živil a předcházel si ji. Elita byla také od všech plateb osvobozena, takže veškeré náklady na provoz státního aparátu hradila střední vrstva lidí práce. Nezvládala to.

Římská říše, která nebyla schopna stále se zvyšující daně vybírat, svěřila tento úkol soukromým firmám, které prosluly při vymáhání dluhů svou krutostí a bezohledností. Výsledek se brzy dostavil, svobodní občané přestali mít děti, protože se báli, že by je neuživili. Zřejmě také ztratili motivaci přivádět potomky do tak nespravedlivého a krutého světa. Celé oblasti se vylidnily a staly pustinou. Žádný pokus těch několika málo osvícených císařů osídlit znovu opuštěné kraje a přimět svobodné Římany, aby zase přiváděli na svět děti, nebyl úspěšný (to samozřejmě neplatilo pro městské chudé). Nakonec rolníci utekli k barbarům, případně se nebránili jejich invazím a Říše západořímská zanikla.

Mimochodem, ten nápad svěřit státní výběr daní soukromým podnikatelům se v historii objevil ještě dvakrát – v 18. století ve Francii a v 19. století v Osmanské říši. Tento Colbertův krok někteří historici považují za jednu z příčin Velké francouzské revoluce, a na tom, že privatizace vybírání státních daní a dluhů kriticky oslabila Osmanskou říši se shodnou skoro všichni. Naši politici a zákonodárci by měli lépe znát historii, pak by je nenapadlo zavést tak drastické zákony o vymáhání dluhů soukromými exekutory.

Dalším obdobím, které si z mnoha důvodů zaslouží označení Temný věk, byla epocha náboženské reformace a protireformace v 17. století, ono známé Temno Aloise Jiráska. Se šokující teorií o jeho příčinách přišel Nate Silver, který náboženské války, revoluce a válečné konflikty 16. - 18. století považuje za přímý důsledek vynálezu knihtisku a nezvládnuté informační revoluce s tím související.

Možnost masového sdílení myšlenek totiž nevedla jen k pokroku ve vzdělání, vědě a k průmyslové revoluci, ale měla ještě jednu temnou stránku svázanou s lidskou povahou. Zásadní technologická změna ve sdílení a uchovávání informací jako svůj první vedlejší efekt přinesla začátek nejkrvavějšího období evropských dějin.

„Příval tolika nových myšlenek způsoboval hromadné zmatení. Množství informací narůstalo mnohem rychleji než naše povědomí, jak s nimi nakládat a jak odlišit informace užitečné od zavádějících. Výsledkem toho, že lidstvo nyní mělo k dispozici mnohem více společných informací, se paradoxně stala narůstající izolace národů a náboženství. Instinktivní reakcí na „příliš mnoho informací“ je selektivní přístup k nim – vybrat si z nich ty příznivé a zbytek ignorovat; za spojence si vzít ty, kdo si vybrali stejně, a ostatní mít za nepřátele.“ (Nate Silver 2014, str. 9)

Protože od počátku knihtisk nejvíce využívali náboženští reformátoři, vedla ona výše zmíněná instinktivní reakce na příval informací k tomu, že další tři století probíhaly v Evropě náboženské a občanské války. Pak se konečně projevily pozitivní důsledky první informační revoluce – technický pokrok a klasická parlamentní demokracie. Tu můžeme dle základního prostředku komunikace a propagandy nazvat demokracií tištěného slova. Obávám se však, že v současné době jsme svědky jejího zániku, protože v době elektronických médií selhává a působí trochu anachronicky. Zastupitelská demokracie a tradiční politické strany mi trochu připomínají královský kočár s benzinovým motorem či moderní autobus poháněný parním strojem Jamese Watta z roku 1775.

Zdá se mi, že z hlediska výhledu do budoucnosti nás čekají podobně nebezpečné časy jako naše předky před čtyřmi staletími. A to tenkrát přílišné čtení knih nezpůsobovalo digitální demenci jako elektronická média dnes, nanejvýše lehkou pomatenost, kterou popsal Miguel de Cervantes v románu Don Quijote de la Mancha.

Současná informační revoluce a její technologie nezměnily jen náš způsob života, který se stal osamělejším a pohodlnějším než kdykoli předtím v historii lidstva, ale dokonce nás začaly měnit jako živočišný druh. Urychlily proces autodomestikace člověka, o kterém psal již Charles Darwin, a to ne tím nejšťastnějším způsobem pro náš další biologický a společenský vývoj. Začínáme svým životním stylem stále více připomínat naše zvířecí miláčky, jen místo ke svému majiteli, líní a nasycení, pasivně vzhlížíme k obrazovce televize či počítače.

V důsledku těchto technologických změn došlo k úděsné infantilizaci větší části populace v bohatších zemích. První, kdo si toho faktu všiml a začal ho prakticky využívat, byli tvůrci reklamy. Vypracovali postupy, jak zapůsobit na city toho velkého dítěte, v něž se zvolna všichni měníme. Vycházejí z toho, že že náš mozek si dokáže z té záplavy informací zapamatovat jen tu poslední, případně tu, kterou mu často opakují. Ta však musí být dostatečně podbízivá a stupidní.

Od reklamních pracovníků tyto metody převzali technologové moci. Propaganda byla nahrazena reklamou. A politické programy politických stran nahradily tváře politiků a jednoduché symboly. Umění zajímavě se tvářit totiž přináší více politických bodů než schopnost dobře mluvit a myslet.

Dnes jsou ideálními politiky modelky (třeba s neexistujícím čírem), nikoli herci dobře zvládající svou roli. O originálních osobnostech schopných samostatně myslet nemluvě. Demokracii totiž nahradil politický trh s lidskou hloupostí a naivitou.

Tradiční politické strany jsou tak postupně vytlačovány jednorázově vzniklými subjekty postavenými na tváři a jménu jedné postavy, jež často bývá majitelem nového hráče na politickém trhu. Členská základna obvykle hraje roli přičinlivého fanklubu otce-zakladatele. Tyto změny politické scény umožnila existence zkorumpovaných elektronických médií, především televize jako nejúčinnějšího propagandistického nástroje. A to vše představuje logický důsledek tří dlouhodobě probíhajících zhoubných procesů – gangsterizace politiky, pornografizace veřejného prostoru a debilizace společnosti. Všechny tyto jevy lze považovat za důkaz nefunkčnosti zastupitelské demokracie jako takové. Parní stroj asi nemá cenu inovovat.

Přesto bych ve svých závěrech nebyl tak pesimistický, protože moderní technologie přinášejí nové možnosti a naději. Digitální média udělaly z našeho světa virtuální globální vesnici. Sice způsobily, že většina z nás vlastně bydlí na samotě, nijak však nebrání tomu, abychom si kdykoli mohli promluvit se sousedy. Paradoxně jsme se vrátili nazpět do dob vzniku demokracie, kdy do fungování obce mohl mluvit každý její člen. Nikdy za posledních více jak dva tisíce let nebylo znovuzavedení přímé demokracie technicky tak snadné. Stačí jen chtít převzít do svých rukou zodpovědnost za naše životy a naši budoucnost. Nepůjde to snadno, protože současný režim se tomu bude bránit ze všech svých sil, ale jiná cesta ke svobodě není. Při pokračování současných forem zastupitelské demokracie jako nadvlády peněz si totiž budeme moci vybírat pouze mezi nevolnictvím nebo otroctvím.

Předneseno na konferenci „Demokracie versus Totalita peněz v 21. století“ 3.12.2015 v Českých Budějovicích

Zdroj: http://www.hzpd.cz/vedecka-konference/

 

Literatura:

Tainter, Joseph. A.: Kolapsy složitých společností. Nakladatelství Dokořán, s r. o, Zborovská 40, Praha, 2009

Silver, Nate,: Signál a šum. Nakladatelství Paseka, Praha - Litomyšl 2014
23 Komentářů k Jaroslav Bašta – Temný věk

 1. hel napsal:

  ano, já také vidím jediné východisko v přímé demokracii a že to bude boj se zastupitelským systémem? to už je teď! dodnes se nám nepovedlo uzákonit referendum! ten poslední návrh okleštil dienstbier do nepoužitelna...bohužel se o tom velmi málo mluví, protože média patří stoprocentně těm, kteří na demokracii nemají zájem...a přispívá k tomu i ironizace a zneviditelňování těch, kteří změnu systému v přímou demokracii důsledně prosazují, např. okamura...ať si sáhnou všichni tito analytikové a glosátoři do svědomí, zda někdy vůbec toho okamuru podpořili..

  • Josef Švejk napsal:

   Přímá demokracie je krásná myšlenka, ale lze ji uskutečnit při "úpadku vzdělání", "úděsné infantilizaci větší části populace", aj.? Někdo může namítnout, že handicapy v inteligenci plynoucí z výše uvedeného hravě nahradí stále chytřejší mobily, ale já si tím moc jistý nejsem.
   Jak velké procento inteligentních lidí, jako např. Jaroslav Bašta, nám po 25 letech reklamních šotů v TV, usilovné práci škol, apod. ještě zbývá?

   • nazdar napsal:

    Není zbytečné se v této souvislosti nervovat, jak jsme inteligentní? Jsme nějaké společenství a chceme si sami rozhodovat o svých záležitostech. Větší problém než míra inteligence, je míra morálnosti. A s tou jsme na tom, možná ještě hůře. Je třeba si to uvědomovat a ty naše politiky si hlídat po celé volební období.
    Tak jak požaduje p. Okamura, mít možnost je kdykoliv odvolat referendem.

   • Robo napsal:

    Debilizacia národa je proces. UMYSELNY, RIADENY, DLHODOBY.

    Čakať, kým pominie sám od seba, je mimoriadne nebezpečné a vlastne aj ............

    Česť.

    • bůh určený (k) mučení lidí napsal:

     Je Robo ty jseš důkazem debilizace. Když o tom tak zasvěceně mluvíš. Vlastně všichni jsme tady banda debilů jejichž názory nemají relevanci. Vlastně si tady jen slintáme na trika. Debilové.

     • Paul Durham napsal:

      "Městská chudina daně neplatila, naopak stát jí živil a předcházel si ji." ( předpokládám jistou historickou pravdivost tohoto tvrzení autora )
      Dnes máme sociální demokracii, takže městská i venkovská chudina daně platí a stát živí. ( a tou chudinou neoznačuji bezdomovce a nezaměstna(tel)né )
      Není lepšího důkazu debilizace.

      P.S. https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Ba%C5%A1ta

     • nazdar napsal:

      V podstatě trefný postřeh. Ale tím slintáním, si někteří tříbíme myšlenky a někteří získáváme nové podněty. Samozřejmě, že podstatu chodu světa neznáme nikdo, ale je snad užitečné, snažit se do toho pronikat.
      Jistěže tyto weby, by neměly být jediným zdrojem informací. Jenom zde můžeme konfrontovat, k čemu jsme kdo dospěl.

      • bůh určený (k) mučení lidí napsal:

       Ale tady se točíte v kruzích. Tady něco konfrontovat? Tady se nedá moc diskutovat. Na tvoje odlišné postoje bude reakce urážkami a výhružkami budeš bagatelizován zesměšňován budeš za trola atd. Koukni se skrze diskuze na Jinského abys věděl o čem mluvím. Na mě moc nekoukej já píšu útočně protože mě to baví. Když chceš diskutovat konfrontovat své názory tak jdi mezi reálné lidi. Tady je to prostě jen stoka.

  • Robo napsal:

   hel, riešenie nieje ani v priamej demokracii.
   Demokracia je piča sama o sebe!

   Riešením je NÁVRAT DOMOV. Ku svojim koreňom. K Rusku. Čím tesnejšie, tým lepšie pre celý svet!

  • B.O.B napsal:

   Jo luza si bude vládnout. Hurá připravte koše... Zmíněná francouzská revoluce budiž příkladem. A jestli nevěříte tak se koukněte na ISIL. Stejný případ. To se máme na co těšit.

 2. to je jedno napsal:

  Vynikající text. To o neochotě střední třídy Římanů mít děti z důvodů vysokého zatížení daněmi je pro mě novinka, ale vysvětlovala by podobný trend v Evropě. Každopádně pro mě je překvapením, že dnešní politika se neprovozuje vědečtějšími, jen sofistikovanějšími, metodami, jak tenkrát... Já souhlasím s ideou, že volba pro budoucnost je přímá demokracie - pro mě jediná přijatelná. Volič bude o záležitostech své obce či státu hlasovat po internetu, hlas stvrdí svým mobilním telefonem po zadání unikátního kódu, podobně jako to dělá při svých finančních transakcích! Vytvořit za tím účelem příslušný software by nemusel být problém... Vůči dalším dnes přežitým věcem, jako je globalizace, se dá nasadit: alternativní měny jako Bitcoin či Altercoin, lokální měny typu "Mělnický radničák" (vymyslel jsem si), LEt´S systémy a barterové systémy, dále pak podpora místní ekonomiky a lokálních ekonomických aktivit atd.

  • B.O.B napsal:

   Tedy tady se většinou straší tím že nám chtějí zrušit ty papírky co je zveme peníze a tady ten CO MU TO JE JEDNO vytahuje ještě virtualnější měnu jako bitcoin. Kdyby si populace Evropy hromadně uvědomila že to co nosí v peněženkách to na co loví holky je naprosto bezcený cár papíru vhodný leda tak na toaletu tak zkolabuje svět. Dnešní ekonomika je založena ještě víc než dřív na VÍŘE. Věříte tomu že za papír si koupíte jídlo a prodavač zároven věří tomu že on si pak to jídlo koupí taky. Jenže je fakt že bartr nebo jiná ekonomika by byla krokem zpět. A řešení jsou jen z říše utopie. Jsou krásná ale očekávají spolupráci lidí.Ale lidi si hrají jen na svém písečku a běda jestli mi tam poleze někdo jinej. V čechách to bědování provozujeme ještě dřív než nám někdo na ten píseček vleze.

   • to je jedno napsal:

    Což nevidíte rozdíly? Dnešní peníze dělají banky. Bitcoin, lokální měny a jiné peníze si dělají lidé sami...! Vtip je v tom, že ze zákona nejste povinen přijímat tyto peníze... a že hlavně mohou rozmělnit finanční moc velkých bank...

    • B.O.B napsal:

     Vidím rozdíl.Ale to nic nemění na virtualitě těchto peněz. Jejich hodnota je dána vírou že dostaneš co tím zaplatíš. Jak jako rozmělníš moc bank vytvoříš jen další banku nebo prostě banky příjme vaši verzi měny a seš zase tam kde jsi byl. Máš utopické představy ale dokonalý svět neexistuje dokud existují lidi. Měli bysme se vzít za ruce a společně jako lidstvo vykročit ke konci existence pak svět bude dokonalý.

     • to je jedno napsal:

      Moc nerozumím... A taky odmítám se na problém dívat černobíle, po dokonalém světě nevolám a po utopických představách rovněž ne. Nezříkám se ani představy, že zase mezi sebou budeme nechávat kolovat kousky zlata a stříbra z královské mincovny..., jen ty různé virtuální měny či lokální měny vidím, jako pokrok, + zvětšení pestrosti nabídky platidel... zvětšení konkurence, která žene věci kupředu... Pokud zmizíme ze Země jako lidstvo - svět nebude dokonalý... Zvířata se pořád budou vzájemně požírat atd. Pokud voláte po společné Buddhistické nirváně..., krásná myšlenka, ale patrně téměř neuskutečnitelná. Ne že by nemělo smysl snažit se o její uskutečnění, ale stejně je to se snahou o lepší svět... Nedokonalý svět je "dráždidlem" k jeho evoluci. V dokonalém by již vývoj nebyl možný... Tím ale nevolám po nedokonalosti! Ale to je již hooodně filozofie a nehodlám se do toho zamotávat... Já ve virtuálních i lokálních měnách atd. vidím uplatnitelnou praktickou stránku - a tak vidím, že přijde jejich nástup, protože jejich historie teprve začíná... Jasně, někdo může chtít návrat zlatého standardu... Ale zlatý standard zde byl jen proto, aby vlády nepodléhaly pokušení devalvovat měny... A stejně to vlády skrytě dělaly - a jen vyloupení pokladů v cizích zemích je zachraňovalo před odhalením... Proto dnes vlády zlatý standard nechtějí a já bych jej bral... jenže jak donutit vlády a banky k zavedení ZS? A jak vyřešit ty různé platby, které jdou dnes přes počítače? Jak zajistit, aby banky v tomto nepodváděly? Jednodušší se mi zdá, aby obyčejní lidé sami dělaly, to co dělají banky či vlády. Vždyť primárním důvodem vynálezu peněz je umožnit směnu zboží a služeb - a je jedno, jestli se to bude dělat přes zlaté mince, dýňová semínka či virtuál-coiny, hlavně když to bude probíhat poctivě...

 3. Tono napsal:

  S tymi Rimanmi by som bol opatrny. Mnohe fakty nasvedcuju, ze dejiny sa udiali uplne inak ako nam to mediokracia a tzv. vedecke autority podsuvaju. Minimalne v 18. storoci doslo k prudkej zmene, zmizla z dejin Tartaria ako i dalsie deje s nou suvisiace. Cim dalej ideme od 18. storocia smerom dozadu, je to horsie a horsie a kdesi na pomedzi 13. storocia, vsetky relevantne historicke udaje koncia. Co bolo pred 12. - 13. storocim jednoducho nevieme. Mnohe naznacuje, ze Rimska risa, tako ako ju pozname nikdy nejestvovala. Zaujimave informacie na tuto temu mozno najst v knihe Tajne dejiny Slovenska, Slovenov a Sloveniek. http://www.tajnedejiny.sgo.sk/?p=1075. Zaujal ma jeden odsek z knihy, ktory vynikajuco vystihuje situaciu aka v oblasti historie (a nielen historie) panuje:
  <<>>

 4. Tono napsal:

  Pokracovanie...
  Zaujal ma jeden odsek z knihy, ktory vynikajuco vystihuje situaciu aka v oblasti historie (a nielen historie) panuje:
  <<>>

 5. Tono napsal:

  ...Skutočné dejiny sú o nezávislosti, o slobode, o inom svete, ako nám ho predostierajú súčasní zástupcovia „Rex Mundi“. Preto sú skutočné dejiny nežiadúce, tak ako nie je žiadúca reálna sloboda. Celé dejiny sú len záznamom boja „slobody“ proti „otroctvu“, sú výsledkom nekonečných bojov medzi západným technicko-materiálnym „atlantským“ svetom a východným duchovno-védskym „slovanským“ životom. Žiaľ všetky dostupné historické záznamy pochádzajú práve z dielní zotročovateľov, preto sú nejasné, neprehľadné a pre mnohých ľudí nezaujímavé...

  • blázen napsal:

   Tono to nevíš jen ty a tobě co se dělo. Existují obory jako je archeologie. Pokud římská říše nebyla tak jak to že je po ní tolik důkazů. Kupříkladu písemné(ne jen od římanů), architektonické, archeologické a taky nesmíme zapomenout na církev ta je sama důkazem že řím existoval. A slovanské védy to je prostě ten největší nesmysl jaký jsem kdy slyšel. A nemysli si že jsi první od koho ten nesmysl slyším.Jakoupak měly ty slavné védy podobu?nejspíš elektronickou. Pochybuju o tom že existuje byť jen zlomek textu na kameni papyru pergamenu nebo snad zmínka jinde než na internetu. Hmm máme tady asi rukopis Královedvorský nebo že by Zelenohorský. Ty ještě věříš v Protokoly sionských mudrců co?

 6. J. Hruška napsal:

  Hm... Autor píše: Se šokující teorií o jeho příčinách přišel Nate Silver, který náboženské války, revoluce a válečné konflikty 16. – 18. století považuje za přímý důsledek vynálezu knihtisku a nezvládnuté informační revoluce s tím související.Já bych to viděl přesně naopak.Vynález knihtisku si vynutila touha po informacích. No a touha po informacích vznikla, protože lidé měli potřebu vyznat se v tom, co viděli. Dokud vrchnost chránila poddaného před zloději, lupiči a podvodníky a farář mu ukazoval, jak dobře žít, neměl potřebu mudrovat nad světem. Když se z vrchnosti stal vrchní lupič a kněžstvo žilo přesně opačným způsobem, než poroučelo poddaným, měli samozřejmě potřebu nějak se v tom vyznat. Takže celý proces spustila ZRADA ELIT. Dalo by se o tom povídat dlouho a bohužel asi zbytečně. Tak si jen dovolím připomenout, že u nás se za elity před šestadvaceti lety prohlásili naprostí samozvanci.
  Jediná cesta, kudy z toho ven je morální obnova.

 7. J. Hruška napsal:

  P. S. Odborným výrazem pokání.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!