Sranda končí, Češi se naštvali. Praha není Kyjev. Lenka Procházková na konci roku o akcích proti Zemanovi, ČT, islámu, chamtivé církvi a dalších věcech

ROK 2015 – A CO DÁL? „Hlavně ať je mír.“ To slýchává na svátečních setkáních signatářka Charty 77, spisovatelka a aktivistka Lenka Procházková. S ParlamentnímiListy.cz hovořila nejen o hrozbě války a terorismu, ale i o svých „věčných“ tématech, jako je odmítání církevních restitucí či kritika ČT. Zmínila též krátký film „Lavička Františka Havla“, přičemž opravdu nejde o chybně uvedený název.

Někteří označují rok 2015, který je téměř za námi, dokonce za nejsložitější rok od sametové revoluce. Masová nelegální migrace, občanská válka na Ukrajině, řecká krize, teroristické útoky a hrozba jejich pokračování… Byl podle vás rok 2015 něčím přelomový?

Události roku 2015 jsou pokračováním dějů z let předchozích. Lze to přirovnat k televiznímu seriálu, při jehož tvorbě se střídají scénáristé, takže výsledkem je chaos, který děsí a odpuzuje „diváky“. Producent to hodlá řešit tím, že v příštím roce pár protagonistů  vymění,  ku příkladu roli prezidenta USA obsadí neokoukaným hercem, možná bude předčasně ukončena i  pracovní smlouva  s andělskou heroinou M. a  k výměně zřejmě dojde i v kyjevském týmu. Zlí jazykové tvrdí, že herec představující ukrajinského premiéra už se beztak chtěl z natáčení vytratit, ale na letišti ho chytili a odvezli jej zpátky na plac.

Jarní  epizoda věnovaná Řecku se obzvlášť nepovedla a u těch, kteří ji sledovali pozorně, vzbudila soucit s poníženým státem, kterému bylo zakázáno jít cestou vlastních reforem, protože by se dotkly oligarchů. Charismatický představitel ministra financí na svou roli rezignoval, protože se do ní vcítil natolik, že neunesl předepsaný převod řeckých majetků do cizích rukou. Největší problémy však  v tomto roce nastaly s komparsem, který se  neukázněně vymkl pokynům režie, a tak se některé davové scény s imigranty musely dotáčet, jindy dokonce vzniklý chaos řešila policie,  čímž se seriál nejen značně prodražil, ale začal „diváky“ děsit. Teď o Vánocích je naštěstí jeho sledovanost menší, lidi si chtějí od toho rozčilujícího a nelogického  tyjátru odpočinout, dát si pauzu a věnovat se chvíli sami sobě a svým blízkým. Mnozí se totiž obávají, že v příštím roce by mohli přijít o copyright na vlastní příběh a stát se nedobrovolným komparzistou v dalším epizodě  seriálu. Někteří si pořizují zbrojní pas a ti nejbohatší budují bunkry a zásobují je „balíky pro přežití“. Nejkvalitnějším výrobcem a dodavatelem těchto balíků je prý Finsko. Kromě vakuovaných potravin a léků prý obsahují i tablety, které z každé vody udělají pitnou.  Na těch několika předvánočních setkáních, kam jsem byla pozvaná, bylo nejčastějším přípitkem přání: „Hlavně ať je mír“.

Z úst některých analytiků však opakovaně slyšíme konstatování, že už ve válce jsme, pouze nám to ještě neřekli. A politici to konkretizují, když tvrdí, že jsme ve válce s terorismem.

Globální terorismus je už dlouho jedním z hlavních témat seriálu. Museli bychom si ale starší epizody pustit znovu, abychom zpětně pochopili, kdo to dračí sémě zasel, vycvičil a vyzbrojil. A proč do něj investuje. Už bez hořkého humoru podotýkám, že používání terorismu jako metody k dosahování mocenských a politických cílů je zhoubné a nakonec se obrátí proti svým kmotrům. Když někdo v jednadvacátém století prosazuje své záměry za pomoci smeček zdivočelých ozbrojenců, kteří mají i protiletadlové rakety, není to krok zpátky, ale skok do tmy. Připadá mi tedy, že jsme ve válce s šílenci. Jenže ve svěrací kazajce se místo nich ocitá pravda.

A co Česká republika? Názorová polarizace v naší společnosti se v tomto roce ještě víc prohloubila. Myslíte si, že v příštím roce bude ještě gradovat?

Zatímco rozmanitost názorů je přirozený jev, který demokracie podporuje a garantuje, vyostřená polarizace společnosti, to znamená její rozdělení na dvě antagonistické skupiny, může vyústit ve střet. Někdy jde o střet dopředu naplánovaný a po vypuknutí organizovaně usměrňovaný. V českých poměrech by se zřejmě neodehrál na ulici. Že Praha není Kyjev, pochopili podporovatelé „našich majdanistů“ a vrhačů vajec už loni, takže si prohloubili znalost české národní povahy a nad Hradem zavlály místo praporu se lvem červené spodky. Jenže zase to neodhadli. Češi se sice umí vysmívat druhým i sami sobě, ale když jim někdo ukradne symbol, který mají na dresech i hokejisté, tak sranda končí. A ona skutečně končí, když lze beztrestně strhnout ze stěžně i prezidentskou standartu, přestože pachatelé byli ztotožněni. V demokratických státech existují tři složky moci: zákonodárná, výkonná a soudní. Každá z nich má mechanismus kontrol proti selhání. Pokud těmto „kontrolkám“ dojde baterie, takže nespustí alarm, má demokracie v záloze ještě hlídací psy, tedy média. Jestli ale někdo v předstihu vybaví tyto obranáře obojky, které je svými impulsy od štěkání odradí, pak nám z demokracie zbývá jen etiketa na prázdné flašce.

V naší republice má koncesi na objektivní, ověřené a vyvážené informace Česká televize. Její vysílání je zákonem deklarováno jako služba veřejnosti. V současnosti je to ale právě ČT, která přispívá k polarizaci společnosti.

Není její zpravodajství spíše jenom zpětným odrazem toho stavu?

To by se nesmělo přiklánět k jednomu z oněch pólů. Rada ČT taky vyfasovala  obojky proti štěkání, a na stížnosti diváků tihle námi živení psíci zvysoka kálí. Hodně koncesionářů už to pochopilo a pud sebezáchovy je zahnal k internetu. Ti setrvačnější ale ještě „své“ televizi dávají šanci a doufají, že jde o přechodný jev, který pomine. Já tak optimistická nejsem. Známe sice případy, kdy se trénovaný alkoholik někdy propil až ke střízlivosti, ale to neznamená, že by se trénovaní lháři mohli prolhat až k pravdě.

Podle průzkumů ČT je však značná část dotazovaných diváků s jejím zpravodajstvím spokojena.

I kdyby tyto průzkumy byly věrohodné, o čem to vypovídá? Proč ti „spokojení“ koncesionáři ČT necítí potřebu ověřovat si placené informace i z jiných zdrojů a porovnávat  míru manipulace? Nejspíš proto, aby nemuseli měnit svůj postoj. Místo postoj bych mohla říct postroj. Připodobnila bych je ke koňům zapřaženým do vozu. Takový kůň, když má nasazené klapky u očí, táhne káru a nevnímá, co se děje kolem, protože nemá širokoúhlé vidění. Ten žebřiňák, ke kterému jsou zapřaženi, je oblepený billboardy a hesly. Například: Zeman není náš prezident! Nebo: Putin je válečný štváč! Případně: NATO je zárukou naší bezpečnosti. Nebo nejnovější heslo: Turecko bude pro EU přínosem!

A co ne zrovna televizní heslo: Nic než národ! To se vám líbí víc?

To je primitivní slogan, převzatý z jiné kultury, který má být reakcí na aktuální imigrační vlnu do Evropy, ale o dlouhodobé příčiny úpadku našeho národa se nezajímá. Na tento typ demonstrací nechodím.

A na jaký druh shromáždění chodíte?

Akce, kterých se účastním společně s dalšími zneklidněnými občany a iniciativami, mají vždy konkrétní témata a navrhují řešení. Momentálně například plánujeme veřejnou konferenci o historii NATO, z které by měl vzejít návrh zákona o speciálním referendu, v němž by se občané vyjádřili k tomu, zda by ČR měla v tomto agresívním paktu, který nedodržuje ani vlastní pravidla, nadále setrvávat. V březnu a v srpnu jsme žádali vládu, aby zveřejnila  hlasování svých členů, kterým byl vysloven souhlas s průjezdy amerických konvojů republikou. Z úřední mnohomluvné odpovědi vyšlo najevo, že žádné hlasování neproběhlo. Herec v roli ministra obrany zřejmě usoudil, že takovými „detaily“ se kabinet suverénního státu zdržovat nemusí. Souhlas s přelety vojenských letadel nad naším územím dává vláda a parlament ad hoc. Zřejmě to ani nečtou, prostě věří, že jde o smysluplnou věc. Takže v době, když naše pronajaté gripeny hlídaly nebe nad Pobaltím a potom Islandem, nebylo nikoho, kromě vševědoucího Boha, kdo by tušil, kdo a s jakým vybavením lítá nad hlavami nám.

Očekával jsem, že ve výčtu vašich protestů připomenete boj proti církevním restitucím. Už jste se smířila s prohrou?

Ne. Stále pokládám přijetí tohoto zákona za nemravný čin. Národ se vytváří a kultivuje stovky let a jeho vývoj vždy souvisí s nějakou základní ideou. Pro Čechy a Moravany to bylo hledání a hájení pravdy a přesvědčení o tom, že pokud podvody a lhaní jsou povýšeny na zákon, musí se společnost bránit. Pro menší národy a jejich státy je smrtící, když na odkaz předků rezignují a přizpůsobují se cizím vzorům a zájmům. A to se nám právě děje, je to proces, který za další generaci už může být nevratný. Jaké svébytné zdroje naše republika má? Býval to průmysl, vzdělanost, um našich občanů, specifická kultura, věda. Takže slogan „Nic než národ!“ je plytký, když vnímá pouze vnější nebezpečí a přehlíží, že sami svou přizpůsobivostí a pohodlností postupně přicházíme o hodnoty, na které náš národ býval hrdý. Když před několika lety, ve výroční den Pražského povstání, církev sloužila v korunovační katedrále mši, v níž děkovala veřejnoprávní televizi za propagandistickou pomoc při prosazování zákona o tzv. církevních restitucích, byl to výsměch českým dějinám, Masarykovi a všem kriticky smýšlejícím občanům. Vlastně tím žehnala zbraním hromadného ničení zdravého rozumu.

Není ale právě křesťanství tou hodnotou, kterou lidé, obávající se islamizace Evropy, chtějí bránit?

Křesťanství nepodporuje zlodějnu. Hamižným hromaděním majetků se tedy kredit církve svaté nijak neposílil, naopak jej ztratila, což vyvolalo nezadržitelný pokles věřících. A to osudově právě v době, kdy se schyluje k lámání chleba. Když církevní hodnostáři dávají svými skutky najevo, že nevěří v existenci vyšších zákonů, než jsou ty, které přijímá zkorumpovaný parlament, působí to jako vyklízení pozic. V tomhle mi to připomíná atmosféru v Evropě v předvečer druhé světové války, kdy tehdejší papež pomohl nekřesťanovi Hitlerovi k posílení moci. Dnes se tvrdí, že nerozeznal velikost nebezpečí. Neomylnost papeže však nepodléhá zkoumání, neboť je jedním z dogmat katolické církve.

Vy jste evangelička?

Nepatřím k žádné konfesi, ale srdcem a rozumem jsem to, čemu se říká český kacíř. Takových je nás pořád hodně. My „kacíři“ hledáme oporu v evangeliích a ne v církevních dogmatech. Z tohoto hlediska je i současný papež František „kacíř“.

Milióny lidí na světě nacházejí oporu v Koránu…

Korán byl inspirován jak Starým zákonem, tak i Novým. Judaismus, křesťanství i nejmladší islám mají společného Boha a mnoho téměř totožných principů, například Desatero. Líbí se mi, že islám neuznává dědičný hřích a že z evangelií, která byla sepsána o stovky let dřív než súry, převzal nabádání k odpouštění. Nový zákon je ovšem přehlednější, dodržuje časovou posloupnost a také je vroucnější, takže jeho poselství působí i dnes jako dobrá navigace, která vede člověka k lásce a k naději, že Boží království může existovat už na zemi.

V modlitbě Otče náš pokládám za nejdůležitější verše: „A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“. Ze zkušenosti vím, jak složité a opravdu těžké je někomu odpustit. Je to běh na dlouhé trati, který vyžaduje i ochotu vcítit se do situace našeho „viníka“. Když ale pochopíme jeho motiv a okolnosti, část hněvu se rozplyne. Pocit ukřivdění ještě setrvává, ale právě v této fázi přichází ke slovu láska, když cítíme, že „viník“ je schopen lítosti. Odpustit mu je pak velikým oboustranným darem, protože člověk svého „viníka“ neodsuzuje doživotně, přestane jím pohrdat a tím rozváže uzel, kterým si sám coby „oběť“ blokoval další svobodnou cestu. V tomhle je křesťanství geniálním návodem, jak si kromě pokory zachovat i úctu sám k sobě.

Může to fungovat i ve vztahu mezi národy?

Může, ale tam je odpouštění mnohem delší proces. Můj táta tvrdil, že malý národ musí umět odpouštět i veliké křivdy, aby přežil. Zauzlovaný vztah našich lidí k Němcům je sice politicky dávno překonán, ale skutečné odpuštění se uskuteční až rozhodnutím potomků těch ponížených či zabitých v době protektorátu. Tu dlouhou cestu za nás nemůže zástupně projít žádný ministr, ani premiér, taková pouť za odpuštěním závisí na vnitřním rozhodnutí statisíců lidí.

Platí to i o našem vztahu k Rusům?

Tady mám s odpouštěním vlastní zkušenost. V roce 2008 jsem byla pozvaná do Moskvy, kde jsem ve výroční den Palachovy smrti měla přednášku pro tamní novináře a studenty. Promítala jsem jim dokumentární záběry ze srpnové invaze, mluvila o Pražském jaru a četla úryvky ze své knihy o Palachovi. Trvalo to víc než dvě hodiny. Sál byl plný, několik set lidí. Pak byla ještě debata. V jejím průběhu vstal  muž v poslední řadě. „Nejsem novinář,“ řekl. „Jsem jeden z těch vojáků, kteří v noci jednadvacátého srpna přijeli obsadit Prahu. Bylo mi dvacet. Tak jako Janu Palachovi. Dnes jsem přišel, protože se chci omluvit…“  Sál napjatě čekal, co udělám. „Omluva se přijímá,“ řekla jsem. A pak jsem tomu muži stojícímu v poslední řadě šla podat ruku.

Takový silný zážitek ale nemůže prožít každý.

Nemůže, proto jej předávám dál. Ten večer byl jedním z nejdůležitějších v mém životě. Osvobodil mě od nenávisti a přiměl ke studiu odtajněných politických dokumentů a k rozhovorům s pamětníky. Takže dnes už vím o motivech k invazi víc. Ve skutečnosti nešlo jenom o potlačení Pražského jara, ale i o reakci Varšavské smlouvy na rozmisťování základen NATO vybavených jaderným arzenálem v Bavorsku atd. Přesto si stále myslím, že invaze byla osudová chyba. Strach bývá zbrklým rádcem. Nejvíc se tehdy báli představitelé NDR a Polska, kteří invazi prosazovali nejhlasitěji. Někteří kremelští politici byli proti, ale nakonec je přehlasovali jestřábi. My jsme za jejich tehdejší rozhodnutí zaplatili demoralizací v průběhu dvacetileté okupace – a v důsledku toho i pozdějším rozdělením a rozkradením státu, když v nás (dočasně?) odumřel obranný instinkt. Maďarsku, které se také invaze účastnilo, ale dnes pomáháme střežit hranici Schengenu, a to společně se Slováky, u kterých mají Maďaři víc vroubků než Češi a Moravané.  Zdá se tedy, že aktuální společné ohrožení může být urychlovačem při odpouštění starých křivd.

Černé brýle, kterými setrvačně hledíme na dnešní Rusko, které se komunistické ideologie někdejšího SSSR dávno vzdalo, nám ale bohužel stále zabraňují vidět skutečnou roli Ruska v dnešním chaotickém světě. Mluvit o nutné obraně křesťanských hodnot Evropy, a přitom nedokázat, a ani nechtít odpustit některým našim viníkům, a jiným ano, je nejen poněkud pokrytecké, ale i hloupé.

Jak hodnotíte politickou kariéru a vůbec osobnost ruského prezidenta Putina?

Dalo by se říct, že ve světě, kde je naprostý nedostatek politických osobností, je pro Vladimira Putina snadné vyniknout. Ale ono je to jinak, protože v současnosti žádný vrcholný politik žádné země neprošel tak těžkými zkouškami a nečelil tolika útokům, a přitom to nevzdal. Od chvíle, kdy z Kremlu konečně odešel Boris Jelcin, jemuž byla za „dobrovolnou“ rezignaci slíbena beztrestnost i pro členy jeho zlodějské rodiny, se rozvrácená země, která byla celá léta kořistí pro supy a místní lidé tam doslova umírali hladem a zimou, krok za krokem začínala zvedat ze dna. My jsme to tehdy sledovali jen v útržcích škodolibě zkreslovaných informací a teprve zpětně si někteří z nás uvědomují, že šlo o srovnatelnou obnovu jako po válce. Nové vedení mělo proti sobě zpočátku silnou opozici, která měla oporu v zahraničí.  Boj s oligarchy, který nás možná teprve čeká, probíhá v Rusku vlastně od nástupu Putina, ale výsledky začínají být zřetelné až teď. Záchranný program, který postupně obnovil zaměstnanost, zreformoval školství a zmodernizoval zdravotnictví, nově vybudoval armádu, stavěl obytné domy, továrny, rozvíjel vědu, výzkum a kosmonautiku, tak rozsáhlý program byl soustavně narušován teroristickými akcemi, nutnou obranou proti vnitřním zrádcům a v neposlední řadě i přírodními katastrofami, rozsáhlými požáry a podobně.  Přesto se za pouhých patnáct let v Rusku mnohonásobně pozvedla životní úroveň, snížila emigrace a postupně zvedá už i porodnost. V důsledku toho se tamním obyvatelům vrátila energie a duševní síla, které jsou při budování a obraně státu podstatné. Dnes svého prezidenta a jeho tým podporuje více než osmdesát procent občanů Ruské federace, a to včetně muslimských enkláv. Nedivím se jim.

Pohledem Západu je ale Vladimir Putin vnímán jako diktátor a dokonce agresor…

Už dlouho mi připadá, že „Západ,“ abychom mluvili zaobaleně, uznává a věnčí jen ty, kdož zpívají podle jeho not. Každý státník, který se pokouší o samostatný nápěv, je vnímán jako nebezpečný rival. Záminka k jeho výměně (občas i zabití) se vždycky najde. Někdy jsou odstřelováni i jeho vlastní, samostatně myslící osobnosti, třeba John Kennedy. Žijeme ale v době, kdy se začíná schylovat k výměně samotného dirigenta. Konkrétně řečeno vedoucí úloha USA ve světové politice končí. Otřesy, které tu historickou změnu provázejí, jsou nebezpečné hlavně pro Evropu. Když v roce 2007 na konferenci v Mnichově, kde se debatovalo o bezpečnosti, přednesl Vladimir Putin odvážný projev, v němž dokazoval, že unipolární model je nefunkční a že vojenské konflikty vyvolané snahou o jeho udržení, se budou stále vršit, a když předvídavě volal po dialogu mezi civilizacemi, tak na něj zástupci čtyřiceti států hleděli studenýma rybíma očima. A ani dnes, když se ono proroctví začíná naplňovat, se většina z těch lídrů a jejich následníků nepoučila a nevzchopila. Pro administrativu USA stále platí doktrína Zbygnieva Brzezinského, kterou popsal v knize Jediná světová velmoc, v níž hlásá, že  je nutné za jakoukoliv cenu zabránit tomu, aby se Německo v budoucnu sblížilo s Ruskem, protože německý průmysl a um a ruské suroviny musí být navždy odděleny, aby nebyly zájmy USA ohroženy a Evropa se nestala suverénním hráčem světové politiky. Že tento návod kopírují i ministři zahraničí států EU je známkou jejich zpozdilosti. Připadá mi, že osud Evropy leží víc na srdci Putinovi než jim. Jak se říká v evangeliích, po ovoci poznáte je.

Média stále připomínají Putinovu někdejší službu v rozvědce. Vám nevadí, že byl pracovník KGB?

Pokud je neodstranitelnou skvrnou v životopise politika to, že byl za mlada řadovým pěšákem v  rozvědce, jak je možné, že George Bush starší byl jedenáct let ředitelem CIA, a přesto se pak stal uznávaným prezidentem USA? Ostatně tento Bush otec dnes kritizuje rozhodnutí svého syna pro invazi do Iráku.

Jak vnímáte sankce proti Rusku? Není spravedlivé trestat stát, který porušuje mezinárodní právo?

Mezinárodní právo porušují především Spojené státy, když používají vojenskou sílu bez rozhodnutí OSN a když zatahují členské státy NATO do svých výbojů. O spolupráci amerických scénáristů při psaní „majdanských epizod“ se jistě podrobněji šířit nemusím. Také o svém odsudku sankcí už jsem mluvila vícekrát, takže jen stručně. Je to obranný manévr, který má zpomalit ekonomický rozvoj Ruské federace. Ale nejen to, sankce přece zpětně dopadají i na Evropu a to „náhodou“ zrovna v době nejméně příhodné. Jistě to souvisí nejen s vybuzenou imigrací, které Evropa dnes čelí, ale i se smlouvou TTIP, která, pokud bude v příštím roce přijata, vyluxuje i ty drobky demokracie, které nám v Evropě ještě zbyly.

Jednání o TTIP probíhají v utajení, ale i z informací, které zatím pronikly (například na Wikileaks), je zřejmé, že legislativa národních států EU má být podřízena zájmům korporací, že vzroste nezaměstnanost, zhorší se životní prostředí, internet bude pod policejním dohledem, obrovský dovoz modifikovaných potravin zničí evropské farmáře i naše zdraví…  Z toho všeho a z dalších poznatků odborníci usuzují, že jde o protizákonnou smlouvu, která odporuje Chartě OSN. Protestní petici STOP TTIP už podepsalo víc než tři miliony lidí, z toho pět set tisíc ve Velké Británii, v říjnu se konala obrovská demonstrace v Berlíně, farmáři protestovali i v Bruselu. Ovšem politici EU neberou hlas veřejnosti na vědomí. Zatím! Je nutné v odporu pokračovat. Smlouvu ACTA nakonec Evropský parlament zamítl, protože proti ní občané bojovali. Tehdy i za zřetelné podpory obyvatel naší země. Nejsme tak bezmocní, jak si připadáme.

Nakonec mi dovolte osobní dotaz, co teď píšete, kromě komentářů a projevů na demonstracích?

Na psaní románů není správná doba, ale shromáždila jsem své četné politické texty za rok a půl do sbírky s názvem „Nejsou to bohové!“ V těchto dnech kniha vychází v elektronické podobě, v příštím roce bude i tištěná verze. A před několika týdny jsem v náhlé inspiraci napsala scénář pro krátký film. Jmenuje se „Lavička Františka Havla“. S několika přáteli jsme to natočili. Herci jsou amatéři, ale kameru, střih, hudbu a zvuk dělali profíci. Zadarmo a s chutí. Takže jde vlastně o jakýsi samizdat. Na Silvestra budeme mít premiéru (se štábem a rodinnými příslušníky) a pak to dáme na internet. Je to jen desetiminutovka, ale poměrně „výživná“.  V roli bezdomovce se představí docent Radim Valenčík, městského policistu hraje Jan Korál a metařku Evička Novotná, mluvčí iniciativy Ne základnám. Na natáčení jsme měli jenom jeden den, takže v posledních záběrech už svítí pouliční lampy a okna žižkovských činžáků, což snímku dává patřičnou atmosféru.

Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Sranda-konci-Cesi-se-nastvali-Praha-neni-Kyjev-Lenka-Prochazkova-na-konci-roku-o-akcich-proti-Zemanovi-CT-islamu-chamtive-cirkvi-a-dalsich-vecech-414743
82 Komentářů k Sranda končí, Češi se naštvali. Praha není Kyjev. Lenka Procházková na konci roku o akcích proti Zemanovi, ČT, islámu, chamtivé církvi a dalších věcech

 1. proud napsal:

  Jeste by bylo dobry napsat taky co to je charta 77 a kdo a proc ji vymyslel ;-),rozhodne nic dobryho jak se nakonec ukazalo,i kdyz se tvarila velice dobre!

  • proud napsal:

   Tak dobre,ze by ch ji bejval sam jako nekdejsi ovcan podepsal,stejne jako byc h tehdy sel zvonit na Vaclavak klicema,v dobry vire!Dneska uz premejslim jinak na zaklade ziskanejch znalosti a zkusenosti.

   • Marie napsal:

    Nic proti pani Prochazkove nemam, ale tak jak videla jako chartistka svet vysneny, vidi ho i dnes opet nerealne.

    Dukaz meho tvrzeni? Ten priklad o omluve cloveka, ktery jako vojak byl poslan k nam v roce 1968. Nebyla to zadna invaze, ale ochrana nezlodejskeho systemu! Kdyby premyslela, tak ji zakonnite musi dojit tento fakt. Kdyby naopak Rusove neprisli, tak ten dnesni bordel jsme meli o 20 let drive, a valku, ve ktere se dnes nalezame taktez a mozna byli uz vsichni po smrti. Takze jake „omluva se prijima“? To by z realistky nikdy nemohlo vypadnout. Nebylo zac se omlouvat. Ten vojak navic byl tam na zaklade rozkazu a ne vlastni vule. Omlouvat se mohu za chybu, kterou zpusobim na zaklade vlastniho rozhodnuti. Je to populismus, nic vic.

    Je to spisovatelka, opravdu dobra na romany, ma kvetnaty jazyk, malebny, zkratka umelecke schopnosti. Do politiky se nehodi, protoze nevidi veci prakticky, a to je nutnost.

    • martin bareš napsal:

     Marie: u paní Procházkové je Pražské jaro její miláček až obscese. Nechci ji schazovat. Ten zážitek s vojákem už někde dávno řekla a asi ho stále opakuje.
     Já jako obyčejný člověk jsem svoji reakci na invazi vojsk v 1968 taky někde napsal do komentáře. A taky svoje postupné vystřízlivění.
     Intelektuálové jiní nebudou a v podstatě škodí. To jim ale nevymluvíš, protože si často nevidí na špičku svého nosu. Hrají tu roli, kterou obratně využívají skuteční škodiči.
     Dneska jsme musel poslouchat ráno nějaké důležité zamyšlení člověka, který hodně viděl, mnoha jazyky mluví, ve vojenských rozvědkách pracoval, je starý, zkušený, moudrý a vůbec. Bylo to dlouhé, samozřejmě chytré, objektivní a bylo to nad věcí. Takové „ze všech stran a úhlů pohledu“.
     Jméno toho bezvýznamného mluvky jsem zapomněl.

     Když jsem partnerce řekl, že pokud by ten člověk byl moudrý a ne idiot, pro kterého je hlavní držet mikrofon a promlouvat k národu, tak že takový člověk by nikdy po 25ti letech lhaní a manipulací v mediích se nikdy nesnížil k tomu, aby vůbec do rozhlasu mluvil, byl oheň na střeše. Prostě: No, jo, ty jedinej máš pravdu.“
     Tak jsem šel domů a užíval si mrazivého sluníčka a povětří.

     • Paul Durham napsal:

      S tímto vaším textem absolutně souhlasím.

     • achjo napsal:

      No jo no. Kdyz to clovek nevysvetli ani manzelce, ktera vas zna jako svy boty a ktere lezete na nervy uz s tim, jak vsechny vidite jako curaky, tak jak to ma chapat celej narod. Smirte se s tim, ze jste mrzak a ze nebudete stastnej. Plebs vam to nedovoli :) Ja jsem se s tim takto srovnal a jsem celkem v poho- teda v mezich moznosti. A taky by mi tu nekdo mohl rict, ze ja jsem ten chytrej a ze si nevidim na tu spicku nosu, machyrek atd :) zname svoje lidi. Ja vas znam vite, hehe

      • M napsal:

       Paní je docela mimo mísu…

       Henry Ford kdysi řekl zhruba toto: „oficiální historie je jen snůškou žvástů“… pokud chcete skutečně pochopit o čem dějiny jsou a proč Vatikán kamarádí s mohamedány… ať věnujte prosím trochu času prozkoumání důkazů:

       http://www.ragauian.cz/vznik-islamu-a-tajne-dejiny-krestanstvi-aneb-jak-katolicka-cirkev-zabila-krista-znicila-krestanstvi-a-stvorila-islam/

       • Marie napsal:

        Je mi lito, ale ta webstranka je poradne schizofrenicka.
        Nenasla jsem tam jediny souvisly clanek. Je to skakani od nicim nepodlozeneho konstatovani k rozplyzlemu srovnavani.
        Napr. Tak jako zviratka zijici ve tme prudce reaguji na svetlo, tak materialiste zaviraji oci pred….
        Tahleta hodnoceni jsou uplne k nicemu.
        Nebo tvrzeni, ze dukazem duse je narozene dite, protoze na rozdil od zvirat krici. A pak je tam hned poznamka, ze urcite si toho rozdilu nikdo nevsiml…. to je o nicem, jakozto argument.
        A ze pan zverolekar rekne, ze zadne zvire hucet po prichodu na svet neslysel, mne taky nezajima, mne zajima dolozeni toho tvrzeni, ze kricici dite je dukaz, ze ma dusi!
        Je to samozrejme schizofrenicky blabol, protoze to, ze krici neni dukazem niceho jineho nez jeho schopnosti krikem reagovat na prudkou zmenu prostredi. To bychom mohli zacit taky srovnavat krik zen pri porodu a nekrik u zvirat a k cemu se dopracujeme ohledne duse? K nicemu.
        Proste clovek ma jine schopnosti vyjadrovaci. Zvire nemluvi, clovek ano. To je taky dukaz duse?

        Jsou to puste domnenky, vydavane za tvrzeni. Ta stranka je uplne nemozna.
        A ani to vysvetleni rozdilu mezi ucenim Krista a zfalsovanym ucenim Vatikanem tam nenajdete. Sama hodnoceni, ale nic konkretniho k posouzeni. Skoda, myslela jsem, ze se tam neco dozvim, ale nic takoveho…

 2. Ekklesian napsal:

  Hele tu paní neznám ani její názory, tento článek mne také příliš nezaujal, ale zahlédl jsem jakýsi nesmysl o tom že Bůh kesťanů je totožný s Alláhem (bohem muslimů).

  Vzhledem k tomu, že podobné lži se snaží šířit i Halík a vrchní hlava katolíků papež František, dovoluji si říci „je to lež“, v případě těch dvou zmíněných jednoznačně a záměrně vyslovená.

  To, že se zdánlivé proroctví zachycené v náboženství muslimů naplňuje je prosté.
  Za vírou muslimů a mohemádánů (mohamed byl především démonem posedlý blázen a zvrhlík) stojí démon/démoni, který/kteří činí kroky které mají být učiněny aby satan/odpůrce Boha dosáhl svého cíle. Bůh toto konání strpí, proto zatím vše předpovězené náboženstvím muslimů, napohled a zdánlivě přesně, vychází.

  Pokud kdokoli z věřících v Boha Abrahámova, Jákobova, Izákova, Boha Bible, Otce spasitele Ježíše, tvrdí že Bůh křesťanů a Alláh jsou totožní… Vživotě v Boha neuvěřil a nezná ho ani náznakem. Nebo záměrně lže.

  Uvažte jen, že vše co Otec učinil učinil pro a skrze Ježíše, ku jeho a své slávě.
  Podle muslimů je ježíš jakýsi podřadný prorok, rozhodně ne syn Boha všemohoucího.
  Co se týká cíle po kterém jdou muslimové. Žádné Království Boží, do kterého je cesta jen skrze Pána Ježíše Krista (nikdo nemůže přijít k Otci než skrze něj). Ale přislíbený ráj na zemi, který si musí vydobít mečem a svého boha již vlastně nepotřebují o nic žádat. I to provolávání slávy je falešné, protože slávu si nárokují jedotlivci za své zvrácené bezbožné činy.

  • Marie napsal:

   Ty jsi nemocny clovek, nebo spise posedly clovek. Posedly virou v boha, ktery neexistuje a nepomuze ti ani to, ze ti autori toho vymyslu to uz davno priznali!

   Buh je zidovsky vynalez k poslusnosti lidi. Cili ovladaci nastroj.
   Proto take se autori timto svym vymyslem sami neridi!

   Podavas zkreslene informace, aniz by sis to priznal, nadrazujes se nejen muslimum ( oni taky veri v posmrtny zivot a raj, nikoliv jak ty o nich pises, ze na zemi a mecem).

   Ty ses proste zblaznil do predstavy, ze jenom ten tvuj buh je ten pravy a ostatnim to vnucujes. Nemas tim padem uctu k druhemu a provinujes se porusovanim vlastni viry v lasku! To neni zadna laska se nad druhe povysovat. Nedelas tedy nic jineho nez zidi, kteri se prohlasuji za bohem vyvolene a ostatni jim byli dani za otroky. Vsechno je to podvod, tak si tomu ver, ale nechej ostatni napokoji!

   Jeste sis nevsiml, ze po 2. svetove valce se rozmohl ateismus? A vis proc? Protoze pri tech hruzach vsichni volali boha a overili si, ze neprisel, tedy neexistuje.

   JAK MUZES ODSUZOVAT,CO SAM DELAS? PROHLASOVAT SVEHO BOHA ZA PRAVEHO A MUSLIMSKEHO ZA DEMONA JE JEN PROSAZOVANIM SVEHO BLUDU NAD BLUD JINYCH, PRITOM OBA BLUDY VYMYSLELI PSYCHOPATICTI ZIDI NA OVLADANI VAS VSECH A JESTE ZA UCELEM DOSTAT VAS PROTI SOBE. POSLUSNE TO PLNIS, KAMARADE.

   • OldNoe napsal:

    Marie,
    Boh existuje! Mám to vyskúšané. Neprepadajte pesimizmu!

    • Paul Durham napsal:

     Neautorizovaná kopie ze zvedavec.org :
     27.12.2015 16:30
     RE: Děsivé, kolik lidí se stále chytá na náboženskou vějičku
     Reagovat ›
     karel4u 201.?.?.? Reakce na 343510

     Nemel by ste se takhle rouhat, Buh existuje a ukazuje nam to kazdy den malymi zazraky, jen pro nas.
     Byli jsme se zenou navstivit mou dceru na Stedry den. Vecere byla opravdu vyborna a tak po navratu do hotelu jsem sel na zachod a misu jsem doslova zabil. Po udelani potreby jsem se podival na misto kde normalne najdete papir, bylo prazdne.
     To ve me vyvolalo velke zdeseni, protoze, jak jsem rekl, co se stalo bylo uplne drama. Zamumlal jsem, Jezisi Kriste, prece me takhle nenechas.
     A Buh me vyslysel, nechal me otocit mou hlavu a za sebou jsem nasel roll papiru kterou tam zapomela pokojska.
     Tak vidite, ze zazraky se stale jeste deji, mozna v mensi mire, ale deji.
     Proto jsem verici a vzdy budu. A buh to vidi, mnoho let jsem se modlil za vyhru v loterii, to se zrejme naakumulovalo a on me dal alespon toaletni papir. Coz bylo v te chvili praktictejsi.

     Taky mám (svou) existenci vyzkoušenou.

     • proud napsal:

      Tak ten je dobrej….. :-)))))))))))))))))))

     • martin bareš napsal:

      supero durhame dupero!!!!

     • Marie napsal:

      Takova primitivnost se hned tak nevidi :-) :-) :-)…

      Buh ho nechal otocit hlavou!?

      To udela uplne kazdy v popsane situaci, ze bude toaletak hledat.

      A jak banbickovi kvuli nalezenemu toaletaku hned odpustil nedoruceni vymodlene vyhry…

      Skvely dukaz, ze clovek, ktery v nadprirozeno ci boha verit chce za kazdou cenu, tak ho najde i v toaletaku…

      Od pana boha bych cekala, ze promeni vsechny zbrane v hudebni nastroje, nebo bochniky chleba. To by byl zazrak…

      Trvam na tom, ze kdyz by buh stvoril cely vesmir a zivot, tak automaticky by musel byt schopen byt s lidmi ve spojeni. S uplne vsemi. A ne si hrat jak male decko na schovavanou. Ver ve mne, ale ja se ti neukazu… je to primitivni a hlavne nelogicke.

      A jeste mi bude podstrkovat, ze ma nekoho vyvoleneho a nebo to klidne takto necha, aby se nekdo prohlasil za jeho vyvolence, takovy panbu muze jit do riti. Prijala bych jedine takoveho, ktery vzbuzuje uctu a ne si ji vynucuje, aniz by se dal poznat. Ne dekuji.

    • Marie napsal:

     Prosim: jak to mas vyzkousene? Pochop konecne, ze buh ci nejvyssi bytost by se nemohla davat poznat jenom nekomu, tim by poprel/a uz na pocatku otazku spravedlnosti a rovnosti lidi! Stvoritel logickeho sveta nemuze sam jednat nelogicky.

     Na ten tvuj dukaz ( ci jak to mas vyzkousene ) netrpelive cekam. Diky.

     • OldNoe napsal:

      Boh sa nechá poznať každému. On chce, aby Ho každý poznal. Necháva však človeku slobodu rozhodnúť sa. Aj keď koná zlo. Nepozná Ho iba ten, kto ho nechce spoznať. Odvolávať sa na čistú logiku je práve tou metódou – akousi sebaobrannou reakciou, ako Ho nespoznať. Pretože čistá logika je vytrhnutá z kontextu je metódou bytostí žijúcich v hmote a je relatívnou metódou. To znamená, že nemá habitus vlastnej bytnosti a raz môže byť jej výsledkom čierna, inokedy biela. Čo sa týka toho ako to mám vyskúšané, tak to by bolo na dlhšie. Možno i na knihu. Zázraky sa totiž dejú. Dokonca priebežne. Skúste sa zamyslieť nad tým, že som už asi 15 rokov nezamestnaný, pracujem zadarmo a v podstate mi nič nechýba. Zároveň vlastním obrovský a krásny byt v centre Bratislavy (asi 160 m2), jazdím bavorákom (samozrejme starším), vlastním veľkú, murovanú chalupu na Strednom Slovensku, atď. A nie sú to výsledky nejakej almužny, ani nekradnem. Pracujem čo najlepšie a Boh ma živí. A rozhodne lepšie, ako by ma platili ľudia. Čo sa týka materializmu, je to novodobý fenomén. „Materializmus je nová skúsenosť pre ľudstvo“ (J. Ratzinger – Úvod do kresťanstva). Materialista vysvetlí hocičo a – Vy ste toho „žiarivým príkladom“, ale pravdu nedosiahne. Navyše znamená krajný nihilizmus a pesimizmus. Ak Boh nie je, nič nemá zmysel. Ak Boh nie je, je možné všetko. A to všetko je presne to, proti čomu bojujete. Znášať celý život myšlienku, že po smrti (a nikto nevie, kedy príde) nastane presne ten istý stav, ako pred počatím musí byť strašné. Preto vieme pochopiť, prečo sú ateisti predvojom každej revolúcie. Pretože zatiaľ čo jej strojcovia ateistami rozhodne nie sú, ateisti bývajú jej hybnou silou – oni sú tí „užitoční idioti“. Teda, oháňať sa materializmom ako prednosťou je bláznovstvo. Chcel by som toho napísať omnoho viac, ale tu na to nie je priestor. Možno neskôr.

      • Marie napsal:

       A proc mne se neda poznat, kdyz ja to chci!! Vis, co jsem se ho naprosila, kdyz jsem jeste v nej verila?

       Aha, tak rikas, ze ridit se logikou, to je cesta, jak ho nepoznat…no ale to si odporujes, protoze buh prece chce pravdu, a ta je logicka. Ty ovsem spojujes logiku s materialismem, to je naprosty nesmysl! Ja nejsem materialistka, ani ateistka, ty mas problem kazdeho vericiho v boha, a to je rozdelovani, skatulkovani lidi. To je uplne spatne. A proc> Protoze to vede k nenavisti a bojum. Rozdelovat lidi je nesmysl, ktery si nemuze dovolit ani sam buh, pokud chce, aby se lidi milovali, a to je dalsi nesmysl.

       Ja vim, ze to neni prijemny pocit si rict, ze po smrti bude takove nic jako bylo pred pocatkem naseho zivota, ale logicky to vyplyva a rozhodne to neni materialismus, ty si spojujes nesouvisejici veci. Pravda je nehmotna, presto logicka. Tady jsi uplne ujel jinam, protoze nedokazes odpoved na otazku bez vlivu dogmat.

       Na mou konkretni otazku mi odpovis tim, ze by to bylo na dlouho? Nikoliv. Ty nepotrebujes premyslet nad tim, jak to zformulovat. Jednoduse napis zazitek. Co je to za zkusenosti, kdy se stala a pri jake prilezitosti. A v cem konkretne byla ta zkusenost prukazna v tom, ze slo o boha. Nemusis to nijak rozvadet do detailu, ovsem ty radeji uteces…

       Jsi nezamestnany? To ovsem nemusi znamenat, ze jsi bez prijmu ( vidis, tady je logika a nematerialni, ale myslenkova,). A bez prijmu nejsi, protoze jezdis autem, a za benzin se zatim plati, nebo jezdis na bozi slovo? A ty nemovitosti muzes mit zdedene, nebo z doby, kdy jsi pracoval, takze jak tva nezamestnanost souvisi s bohem? Za co si kupujes potraviny, kdyz pracujes zadarmo?
       Zazrakem zijes ze vzduchu? Proc to nenapises, jenom se tady chlubis, co vsechno mas a nereknes odkud.

       Ty po mne chces, abych se proste spokojila s tim, ze mas vsechno a zazrakem. Takze buh udelal zazraku hned nekolik a materialnich?

       A pritom z materialismu obvinujes mne a delas mi prednasku, jake je to blaznovstvi a ja pritom nemam vubec nic, dokonce uz ani postel…

       Takze bud rekni pravdu, ty verici v boha a nebo si zustan ve lzi a tajemnu, ale tim jenom dokazes, ze v zadneho boha ve skutecnosti neveris. Protoze pravda, pokud pamatuji, to je buh…

       • OldNoe napsal:

        Marie, je toho strašne veľa a ospravedlňujem sa, ak na všetko nezareagujem. Ako žena sa k Bohu najľahšie dostaneš cez krásu. Krása je totiž podstatnou podmienkou lásky: neexistuje láska bez krásy – kto neverí, nech to skúsi! Vrátane viacerých veriacich. Problém je v tom, že krása nás najprv ohromí, a aby sme si ju udržali, pokúšame sa ju pochopiť. Keď ju pochopíme, rýchlo nám zovšednie. Preto by sme (aj logicky) mali hľadať krásu ktorú nepochopíme, resp., ktorú nepochopíme ľahko. Navyše, kto vníma krásu už miluje! Aj keď nemusí vedieť koho. Láska a krása sú priamym zážitkom Boha a sú modlitbou – modlitbou srdca. To väčšinou nedokáže modlitba slovami. Napokon, ani mystická modlitba slová nepotrebuje. Pritom hľadať krásu je pomerne ľahké, pretože je jej veľa. Napríklad ľudia sú (väčšinou) krásni. A nielen že si to navzájom uľahčujeme (všetci chceme vyzerať dobre), ale každý z nás bol stvorený na Boží obraz. Teraz by som mal rozvinúť myšlienku, že krása nie je iba čisto estetická kategória. Takou sa stala až v renesancii. V stredoveku bola krása komplexnejším pojmom a súvisela aj s pravdou, slobodou a tým, čo nazývame dobrom – ako píšeš – bola Osobou! Krása nie je napokon čisto estetickou záležitosťou ani dnes. Určite by o tom vedeli rozprávať napr. futbalisti (krásny gól, nahrávka do priestoru atď.), rybári, určite i matematici a pod.
        Čo sa týka hmotných darov, dostávam ich ako väčšie, alebo menšie. Napr. dochádzali mi peniaze, tak som kúpil vrecko, 10 kg zemiakov za 4 Eurá vo Farmárskej tržnici. Po zaplatení som ho odniesol (jednou rukou) do auta. Keď som ho z auta pred domom vyberal, bolo strašne ťažké a horko-ťažko som ho vyniesol na 2. posch. (staré domy nemajú výťah). Zemiaky varím v hrnci, kde sa ich zmestí asi 2 kg. Počas ich postupnej prípravy vysvitlo, že ich bolo asi 22 kg. Na najbližšej spovedi som to pre istotu tiež spomenul s tým, že rozdiel pôjdem predavačovi zaplatiť. Keď som mal z čoho, vybral som sa za ním. Aké však bolo moje prekvapenie, keď mi predavač povedal, že oni majú iba 10 kg. balenia a odmietol akúkoľvek finančnú kompenzáciu. Takže zázraky sa dejú. Momentálne som na tom dobre, pretože na jeseň mi zavolal akýsi človek, že mám vraj na Kysuciach nejakú ornú pôdu, aby som ju ako znovuobjavené dedičstvo prededil s tým, že mi hneď za ňu ponúkol cenu ako za stavebnú parcelu. Ja proste verím, že mi to prišlo od Boha a ĎAKUJEM, každú chvíľu (vždy keď si spomeniem) za Jeho dary. O niekoľkých zázrakoch by som mohol napísať i po modlitbe žalmu 90 (91), kde Ti Boh Tvojimi ústami prisľúbi, že Ťa zachráni. Pritom netreba nič iné, ako ho nahlas prečítať a stotožniť sa s ním. Boh nám nedáva iba duchovné dary, ale VŠETKO! Keďže už som toho napísal príliš veľa, prajem Ti na záver šťastný Nový rok!

        • M napsal:

         skočili jste milí křesťánci Vatikánu na špek… je mi líto. Bůh samozřejmě existuje a Kristus tady byl… ale Vatikán vše překroutil a zfalšoval…

         skutečná historie a učení Krista je zcela jiné:

         http://www.ragauian.cz/vznik-islamu-a-tajne-dejiny-krestanstvi-aneb-jak-katolicka-cirkev-zabila-krista-znicila-krestanstvi-a-stvorila-islam/

        • Ekklesian napsal:

         Matouš 6:24-34 (B21)

         Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“

         „Proto vám říkám: Nemějte starost o svůj život ani o své tělo – co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení?

         Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší?

         Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den?

         A proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují ani nepředou, ale říkám vám, že ani Šalomoun ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich.
         Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás, vy malověrní?

         Nemějte tedy starosti. Neříkejte: ‚Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si oblečeme?‘

         Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete.

         Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.

         Nemějte starost o zítřek; zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení.“

     • Jaroslav napsal:

      Marie, prosím Tě, najdi si čas, podívej se na celý tento film https://www.youtube.com/watch?v=3pEe4kJ-WWo
      OSUDOVÉ SETKÁNÍ & POSLEDNÍ ŠANCE: Film The Encounter, české titulky

      a zamysli se nad svým životem.
      Zamysli se, prosím Tě, nad tím, které Tvé rozhodnutí Tě přivedlo do stavu, ve kterém de dnes nacházíš. A zauvažuj, co s tím máš udělat.
      Je to pro Tebe DŮLEŽITÉ.

      • Jaroslav napsal:

       Promiň mi ten překlep, Marie.
       Správně ta věta zní :
       Zamysli se, prosím Tě, nad tím, které Tvé rozhodnutí Tě přivedlo do stavu, ve kterém se dnes nacházíš.

   • Contumax napsal:

    Marie

    Ekklesian je blázen ale Bohu Otci a Jeho synu Ježíši Kristu…!!!

    Bůh řekl, že zostudí moudrost moudrých to jest tělesných, přízemních, kteří spekulují a nikam nedojdou a jsou stále v koncích…

    A proto se zalíbilo Bohu spasit věřící blaznovským kázáním…

    Pokud je Ekklesian blázen, tak komu jsi blázen Ty Marie…???

    Sobě.. ???

    Lidem…???

    • Marie napsal:

     Jedine tak prirode, vis. Protoze ta jedina ma moc mi ovlivnit mysleni – upadnes na hlavicku, a je to. Snis neco spatneho a je to. Vypijes neco spatneho a je to.

     Ja neprijmu od zadneho cloveka na svete tvrzeni, ze buh neco rekl! Absolutne od nikoho. Na tichou postu jsme si hrali jako mali, pro tu srandu, ze na konci bylo vzdy slovo jine nez na zacatku, a to slo jen pres par hlav v jedne mistnosti a v jeden den… ted si to promysli na tisice let, spousty ruznych jazyku a on mi nekdo bude tvrdit, ze to nebo ono rekl sam buh? To nemyslis vazne, abys tomu sam veril.

     Znovu plati: kdyz chces verit, ze to rekl buh, tak ani nevidis tu nelogiku: „zostudi moudrost moudrych“?
     To nedava smysl. Prece nebudu zostuzovat moudrost. Snad nemoudrost nemoudrych, ale ani na to nema pravo, protoze za svuj vyrobek nesu odpovednost jenom ja sam, ze…

   • Jaris napsal:

    Marie, BUH – STVORITEL jmenem Jehova(Zalm 83:18) je jenom jeden. Je to Buh vsech narodu, jak se zminuje Bible. Ostatni vymysleni bohove a buzci – napriklad egyptsti, babylonsti,persti, recti, indicti, rimsti,keltsti,slovansti, indiansti atd.jsou pohe legendy. Tech falesnych nabozenstvich je nepreberne mnozstvi a dnes uz vesmes ani neexistuji.Tyto byly prave vymysleny a vytvoreny pro lidi, aby byli poslusni a vydiratelni. Prostuduj si alespon zakladni veci Bible bez zaujeti, abys nepovidala takove nenavistne nesmysly a nevytrhavala veci z kontextu. Potom teprve sud. Neni nic spatneho na Desateru ve Starem Zakonu.Naopak! Kdyby se lide podle nej ridili, byl by svet uplne jinym obrazem. Jezis Kristus je skutecna historicka osobnost a pise o nem nejen Bible, ale TAKE svetska historie. A predstav si,velice kladne!(Josephus, Tacitus aj.) Jeho uceni je velice moudre a naprosto se neshoduje se zadnymi kostelnimi prekrouceninami a ceremoniemi. Cirkev se nadelala hodne zla a take pomalu konci. Bible vsak zustava. Tolikrat se ji pokousela samotna cirkev znicit a bez uspechu. Svedectvi o Bohu podal krasne Jezis Kristus a svedectvi o Kristovi podali jeho primi svedci, kteri kvuli tomu riskovali zivot. Neznam nikoho, kdo by riskoval svuj zivot za lez.Za pravdu ano.

  • Contumax napsal:

   Ekklesian

   Souhlas souhlas, souhlasím s Tebou…!!!

   Žádný nemůže dojít království nebeského než skrze Ježíše Krista…

  • Jaris napsal:

   Ekklesiane, dobry komentar! Tak to je.

  • M napsal:

   Marie díky, máte absolutní pravdu!

 3. proud napsal:

  Kolik je „bohu“,tolik je jejich charakteristik,stvorenejch clovekem,jako oni sami.Ale nikdo nehodla nechat Boha Bohovi samotnymu :-))).Prijde mi ze jen malokdo si umi Boha nejak predstavit a priznat mu jeho vlastni „Ja“ :-)

  • proud napsal:

   Stejne jako si uvedomit ze pro nej neni clovek nejakym stredobodem a vrcholem,stara se o nej stejne tak jako o kazdej sutr,nicim jinym pro nej clovek totiz ani neni,a je to tak spravny.Co byste jeste nechteli,nestaci vam ze vas stvoril,dal vam zivot a svobodnou vuli?Dejte mu pokoj jako ho dava on vam a starejte se!Neni ani dobrej,ani zlej,ani lidskej,ani nelidskej,netresta ani nechvali,nevede za rucicku a nedava zadny prikazani ani navody,nebo zakazy,je tvorivou esenci.

   • proud napsal:

    Absolutne neutralnim!!!

    • Ekklesian napsal:

     A na to kvantum blbosti jsi přišel jak?

     Jak se ti tvůj bůh (či bohové) dal poznat, když ho vlastně nezajímaš ani ho záměrně neotravuješ?

     Co se Boha Křesťanů týká, Bible i naše osobní příběhy vypovídají právě o tom jak se o nás Bůh zajímá, že nás ponechá i zažít utrpení jen aby nás vyškolil jak potřebujeme vyškoleni být.

     Lide věřící, z národa mého, žádejte správné vyškolení a buďte na sebe i ostatní přísní, aby opravdu jen ten nejlepší z nás zvítězil a spravedlivě železnou holí vládnul. A nemělo to nic společného s tou tragédií, kterou vidím mezi členy mého národa jak v současnosti tak v minulosti.
     Já osobně nemám vůdcovské ambice, když však vidím popsaný stav, jsem nucen, vám víše uvedené připomenout. Kdo si to nedovede srovnat s „poslední bude první“ ať napřed požádá o moudrost.

     • proud napsal:

      „Jak se ti tvůj bůh (či bohové) dal poznat, když ho vlastně nezajímaš ani ho záměrně neotravuješ?“ …. :-))))))))))),nedal,je ve vsem a vsude kolem me,ve me,nepotrebuje se „davat poznat“ kdyz je v kazdym atomu :-))))))))))),a proc bych ho otravoval,jsem mu vdecnej ze jsem,to staci,dal uz musim sam,a proc taky ne,kdyz on jsem ja ja je on? Jsi hodne pozadu a neuvedomujes si silu jakou mas,ktera je v tobe umyslne potlacena,tisice let se na tom maka abys zustal hloupej a v zajeti onoho „lidskyho paboha“ :-)

      • Josef napsal:

       Pokud jsi na to přišel sám tak před Tebou smekám… Vytvářet různé lidské bohy je důvod ke všem těm válkám a násilnostem.

       • proud napsal:

        Njn,nejak me to bavi,prichazet si na veci sam,kdyz se kolem me porad jenom lze a manipuluje….

        • Josef napsal:

         Tak to je úžasné. Máš můj obdiv Proude. Většina lidí tyto věci nechápe ani když to mají jasně a srozumiteně sepsané. A že se všude kolem lže a manipuluje? Když člověk pochopí jak se věci mají, může být i uprostřed všech těch těch lží šťastný a spokojený. A to je taky jediné co je důležité…

       • Marie napsal:

        Logika to, jen kdyz budes premyslet, tak prijdes na totez. Nejvetsi problem u lidi je, ze v bohu vidi cloveka. Tak to neni. Je to energie. Vyssi energie, od ktere se nase nizsi energie odvinula. Proste si predstav vesmir a jako jeho soucast planetu zeme a jako jeji soucast nas, stejne jako zvirata, rostliny,proste vse zive. Je to odvozenina, nic vic. Nejsou zadne bozi zakony, ktere lidem na zemi nadiktoval prostrednictvim nejakych dementu. Clovek si proste priklada hodnotu, kterou nema. Pritom to vidi, co je oproti treba takovemu mori, natoz pak celemu vesmiru. Vzdyt je tam nespocitatelne mnozstvi planet, to pro kazdou, kde je zivot, buh obetoval syna, to je prece uplny blabol. Vsechna nabozenstvi maji spolecnou zakladnu, a tou je nesvoboda. Diktat, poslusnost, odevzdanost, nepremyslivost, vyvolavani neustaleho pocitu viny, strachu. Take tudiz jednoho autora, ktery uplne presne tyto vymysly viditelne praktikuje na nas.
        Zadna energie te soudit nebude! A zivot vecny mas tim, ze ta tvoje energie se premeni v nejakou jinou energii, ale nebudes mi o tom vedomi.To konci smrti, protoze mysleni je produktem mozku.

        Lidi skacou na myslenku zivota po smrti, zamiluji se do ni, a zamilovani neslysi, nevidi, proste tak to je…a klidne prijmou jakoukoliv lez a nesmysl, jen kdyz bude na podporu jejich zamilovanosti.

        Nikomu jeho zamilovanost neberu, dokonce preji jim, ze jsou takto stastni. Jedine, co po nich chci, je aby si tu lasku nechali pro sebe a neobtezovali s ni ostatni.

  • Marie napsal:

   Presne tak. Kazdy ma sveho boha a kazdy ho obhajuje jako toho praveho, to samotne je dukazem, ze neexistuje. Je to lidsky vymysl, na zaklade touhy nezemrit, pestovat si svou lenost ( buh vse za mne vyresi ). A hlavne je do kazde viry v boha narvano nejvice POSLUSNOSTI. A to proc, kdyz ma udajne clovek svobodnou vuli? Ta poslusnost je nejvetsim dukazem podvodu a kdo tu poslusnost nejvice vyzaduje, to je viditelny autor vsech techto vymyslu.

   Dalo by se prijmout myslenku boha, a i myslenku lasky, pokud by se lide rodili z lasky a ne jako dobytek. Jsme jen jinou formou zvirat. Lide se nespojuji na zaklade nejake lasky, ale pritazlivosti, ktera je dana pudem. Pud je vysledek zakona o zachovani zivota. Zabijeni je nam take dano, stejne jako zviratum, jen jako duvod nemame pouze hlad tela, ten fyzicky, k preziti. Kdyz budes mit zasobu jidla a druhy ti ji celou ukradne a ty budes mesic bez potravy, tak pujdes za tim, kdo ti to vzal a klidne ho i zabijes, kdyz to jinak nepujde. Zadny bozi zakon nezabijes nebudes respektovat. Takze na co si to porad hrajeme?

   Humanita je krasna vec, a laska taky, ale neda se to vybudovat bez zajisteni zakladnich potreb a zabraneni tomu „hladu“ navic, ktery v sobe nekteri proste maji a nekteri ne, strucne receno zlodejine…

   • Ekklesian napsal:

    To s čím bojujete je pseudo-humanita, zdánlivá humanita.

    Bůh vám nezakazuje bránit se, chránit svůj život, a nikdy nezakazoval. Bůh zakázal vraždit, a každá prolitá krev mu žaluje.

    Rozebral bych to klidně hlouběji, ale ty jsi Marie příliš, řekněme, zaujatá a stejně by jsi nevnímala co ti říkám.

    Snad jen ještě pro jistotu zopakuji. Zdánlivá humanita je dnes jedna z nejúčinějších zbraní zlého a já myslím, že bude sjednocujícím prvkem všech náboženství a veškeré zvrácené lidské spirituality. Ano i přes zvěrstva a hrůzy, které se za navenek viditelnou humanitou opravdu skrývají.
    Důležité, i když zcela přehlížené, je to, že nás právě skrze pseudo-humanitu zlý staví před uměle vytvořené problémy (problémy které není často třeba vůbec řešit) které nemají řešaní, řešení spravedlivé. Takto nás postupně stále více a více odvádí od Boha a ze správné cesty a od zdravých hodnot (protože z Boha).

    • Marie napsal:

     Ne, ne. Ja jsem ti otevrena. Naopak. Ja cekam, kdy prijdes s necim, co bude mit logiku. Zatim jsi mi nic takoveho nedal. Citace z knih napsanych clovekem na mne neplati. Ja nemam duvod byt zaujata. Ja bych boha brala, ale tyto pohadky, co sem davas o nem, to nejde propustit pres logiku, a prece sam vidis, ze svet na ni stoji.

     Sam pises, ze buh nezakazuje chranit zivot, ale zakazuje vrazdit. A co kdyz si jinak nez vrazdou zachranit zivot nemuzes?

     My dva se nemuzeme k nicemu dopracovat, protoze ty neuhnes od dogmat. A tohle je typicky priklad.

     Nekdy zabit musis, abys nebyl zabit. Vojak ve valce.
     Jak ten si muze chranit zivot? Nijak. Odmitne jit zabit, je zabit svymi nadrizenymi. Odmitne zabit nepritele, tak ho zabije nepritel.

     Nikdy nepripustis, ze se ten tvuj buh neslucuje s realitou, se skutecnym zivotem, se zakony prirody. Ty nevidis ten rozpor, ze kdyz neco nejak stvorim, tak to bude fungovat tak, jak to stvorim a nemohu pak po tom stvoreni chtit nic jineho, nota bene opacneho.

     Kdyz sestrojis auto na benzin, tak ti na nic jineho nepojede a nemuzes mu nadiktovat, ze pojede na vodu a znicit ho za to, ze nepojede. Proste pokud veris v boha stvoritele, tak musis logicky verit tomu, ze kdyz to zlo ( jak ty to nazyvas ) stvoril, tak bude fungovat tak jak ho stvoril. Nemas zadnou svobodnou vuli, maximalne v tom, jestli se zabijes, ale ani to neni tvoje svobodna vule, ale donuceni okolnostmi, ve kterych se nalezas.

     • Ekklesian napsal:

      Jistě, i život lidí podléhá podle řádu/autoritě od Boha, řídí ho mocnosti které nás nutí konat pudově a přirozeně (pokud zrovna satan nepracuje na rozjitření nečisté touhy našeho srdce – proto ta obřízka u Křesťanů).

      Jenže jsme jednak lidé a máme od Boha dánu moc určitým věcem vzdorovat. Ti které otec vyvolil a jsou svatými, jak ukazuje historie, mají moc vzdorovat i pudu sebezáchovy. Jednak k pronásledovaným příjde utěšitel, jednak zmíněným svatým již bylo dáno poznat Království Boží.

      Obecně k tvému dilematu kolem zabíjení. Zabíjení není to stejné co vraždění; Otec zabíjení neschválil ani nepovolil, ale právě pro tvrdost srdce lidí (zjevně i tvého) dal lidem v době starého zákona příkaz nevraždit.
      Jinak. Vždy existuje možnost volby. Je pochopitelné že svaté věci (jde právě o činy kdy člověk vzdoruje přirozenému řádu světa, mocnostem; toho zvíře není schopno) konají z konkrétních důvodů souvisejích s vírou v Boha a s láskou k bližním jen opravdu věřící. Světe div se, Bůh právě tehdy mnohdy koná zázraky.

      Pokud hledáš Boha, myslím že nejlepší je vykašlat se na lidi a obracet se přímo na něj. Uvidíš sama zda bude reagovat. Většinou jsou to drobnosti velmi podstatné pro náš život, které jen těžko druhého osloví. Navíc přes Net. Většina z věřících má malou víru a bojí se skutků, které pro ně Otec eventuálně mohl připravit. Jsme u konce časů uslyšíš toho ještě dost, pokud se budou zvěsti ještě šířit.

      Jinak také vem v úvahu, že jste plemeno zmijí a znamení se vám záměrně nemá dostat.
      Já ostatně uvěřil také bez zázraku, pominu-li samotný zázrak že jsem uvěřil, teprve potom jsem začal rozpoznávat zásahy Boha v můj prospěch a myslím i jeho školu.

      Jak ti má člověk prokázat to, že mu váplno které mu vstříkne do oka oko vůbec nepoškodí, opakovaně?
      Že přestal být okamžitě po prosbě soužený křečí která v předchozích pěti dnech trvala mnoho minut a chodil jsem kvůli tomu stále hůře (byl to navíc útok zlého, nebo spíše určité následky)?
      Jak popsat, že vypinač který přestal fungovat, protože v něm cosi prasklo, při poděkování rozžl prakticky vždy napoprvé a vydržel fungovat ještě celého půl roku než jsem ho konečně vyměnil, předtím jsem blikal i dvacetkrát a vůbec nic?
      Jak chceš vysvětlit a prokázat, že když požádám o obřízku a pomoc se změnou smýšlení, kvůli určité nečisté touze, kterou pocítím, dostane se mi jí a prakticky okamžitě; pokud se vrátí je stále slabší a v delších intervalech?

      Podobnými věcmi to může začít i u tebe. Musiš být otevřená, stát se znovu dítětem a zapomenout na svou tělesnou mysl. U mne to nebyl problém, vždyť říkáš, že jsem blázen.

 4. proud napsal:

  A…..hmmm „Lavička Františka Havla“……. a ne „„Lahvička Františka Havla“ ? :-)))))))))))

  • proud napsal:

   Mam nejak ty Havliky spojeny s tim chlastem a zradou se zlodejnou :-)

   • Marie napsal:

    Vzdyt to tak je. Havel byl zid…. Podivej se na tu posloupnost: Lenost – zlodejina – vyobcovani. Vyobcovani meli moznost pokracovat v lenosti herectvim, protoze clovek se rad bavi. Herectvi se da vystupnovavat az do aleluja…a podivej, kam to az dotahli. Z prirodnich zakonu je hadr, otocili je naopak. A clovek, ktery se nerad vzdava zabavy, je totalne odrovnan, protoze uz nedokaze posoudit nasledky otoceni sveta naruby, a prijima smrt jako zabavu! Ano. Jak to mohu tvrdit? Prilis si na ni zvykl na platne kin ci v televizi, ze ji jako hroznou nevnima. A ztraci tak pud sebezachovy. Je prekricen. To je konecna, proude. Tech par lidi, co se nenechali do zabavy natlacit, to nemaji jak zachranit, kdyz na to davy kaslou….

    • proud napsal:

     Myslim Marie,ze to neni tak strasny,ani tak jednoduchy.Jde jen o to nevedomi a neuvedomelost mass,jak jednou zacnou premejslet,srovna se to a zmizej i ruzny Havlove a potvory vubec,pak tem co je a nas ovladaji nezbyde nez se prizpusobit,nebo skocit ze skaly:-)

    • Paul Durham napsal:

     1*****

     • Contumax napsal:

      Petr

      Co by jsi chtěl…???

      Víru v Boha Otce nezničí nikdo a to i kdyby nezůstal kámen na kameni, i kdyby se země roztavila jako vosk…!!!

      Na to nemáš a nikdo z nás…

    • Contumax napsal:

     Marie

     Je mě to jedno kdo je jakého původu, je mě to zcela jedno, jen jedno mě není jedno a to je charakter člověka…!!!

    • achjo napsal:

     S tema hercema souhlas. Kam se hrabe takovej doktor. Nedej Boze ucitel. Ten je pro zmenu plebejcum skoro pro smich. Ale to jenom dokazuje, jak jsou plebejci debilni, kdyz na to skocili.
     Takovej herec rozhodne nevi co je fronta a vsechno kupuju se slevou, nebo to ma zdarma. Pokud jste v TV a obsazovanej, tak treba auto si kupovat nemusite. To proste nema nikdo, jenom oni. Mazec. A to jenom proto, ze plebs je uplne vymatlanej. Nemam rad lidi, ani ty dole. Jste skoro vsichni tupy hovada s nedostatecnym vkusem a svet nevypada tak debilne kvuli zidum, ale kvuli tem, kteri na jejich finty skacou. Copak treba vase decka drzi pod krkem, kdyz poslouchaji Miley Cyrus s dildem? Ne. Jde jim to vsechno prilis snadno. Nejlepsi jsou ty nejobycejnejsi skromni lidi, kteri ani nevi, ze je nejaka treba ta miley cyrus a lady gaga atd atp atd atp. Zbytek? To uz bych se radsi pridal k tem co tu pseudo realitu vytvareji pre umeni, penize atd, at se muzu bavit jako reziser s nima, nez jenom knucet, jak je plebs vyjebanej a kvuli tomu se tu tak debilne zije. Jingle bells jingle bells…. A to spousta z vas uz nema styk s mladezi a vubec nevite, co se chysta az dnesni 12ctileti budou mit 20. Se posereme. Netusite jak jsou skody nevratne. Uz se jim tak hlubokjo zavrtali, ze s tim nejde nic delat. Az oni budou mit decka, je konec ale to uz mi to muze byt putna. Jsem strasne rad, ze jsem se nenarodil ani o den pozdeji. Skoro posledni generace, kde je jeste nejaky procento mirků dusinu :) Vyjimky jsou vsude, ale ty mne neberou.

 5. Petr napsal:

  Znovu píši adminovy, že všechna náboženství jsou nesmysl, admine: už jen kruček k dokonalé inteligenci… – jakou oplýval Jiddu Krišnamurti.

  • Marie napsal:

   A proc to pises adminovi? On prece provozuje tuto web stranku nikoliv proto, aby neco rozhodoval, ale aby prinasel informace pro lidi, aby si to sami vyhodnotili. Vybrali si. To si jako predstavujes, ze on sam sem napise: vsechna nabozenstvi jsou nesmysl? Ona jsou, staci vnimat jejich katastrofalni dusledky. To ale neni veci, ze to nekdo rekne, a ostatni to budou nasledovat. To si musi uvedomit kazdy sam, jinymi slovy spocitat..

   Mimochodem, jak definujes dokonalou inteligenci? A kdo to vyhodnocuje, co inteligence je a co neni? A kdo byl Jiddu Krisnamurti? Kdyz uz ho tady vzpominas, tak obohat znalosti spoludiskutujicich. Diky.

   • achjo napsal:

    Marusko, ty jsi grafowoman. Ze? Jsi pekna?

   • lomikar napsal:

    Vy nevíte kdo to byl Jiddu Krishnamurti ? Koukněte na https://en.wikipedia.org/wiki/Jiddu_Krishnamurti

    Předpokládám, že až si to přečtete pak zajisté zjistíte , že to byl vlastně nastrčený Žid . :-)

   • lomikar napsal:

    „Mimochodem, jak definujes dokonalou inteligenci?“

    Našel jsem zajímavou definici inteligence ;

    „inteligence (z lat.) schopnost chápání a samostatného myšlení spojená s vyššími mravními hodnotami. Jelikož se inteligence vyvíjí z příslušných životních zkušeností, ukazuje na to, zda je bytost karmicky zralá nebo nezralá (viz karma). Inteligence je také znakem vyššího duchovně vývojového procesu ; proto je vlastností bytí, kdežto intelekt je podmíněnou schopností bytí. Inteligentní člověk se např. vzdaluje špatnosti pro své mravní hodnoty nebo názory, kdežto intelektuál může schopnosti intelektu využívat k osobnímu prospěchu bez ohledu na to, zda přitom bude muset páchat zlo. V duchovním smyslu se inteligence považuje za výsledek trvalého spojení vyšších vesmírných kvalit se souborem, který nazýváme bytost. Naproti tomu intelekt vzniká z bezprostřední zdrženlivosti, je tedy pouze projevem bezprostřední duševní reakce na toto prožívání. Vzhledem k této kvalitě může inteligence vzdělanosti předcházet a tím se dokazuje, že je průvodcem bytosti ze života do života. Díky tomu také inteligece časem („časem“) roste …“

    Podle této definice je inteligence spojena s vyššími mravními hodnotami. Z toho by se pak dalo usoudit , že … ?

 6. Vlado48 napsal:

  Jediná pravda je / Člověk stvořil Boha k obrazu svému.

  • proud napsal:

   Myslenka je v poradku,jen bych opravil ze clovek stvoril boha s malym b,ten s velkym B,naopak stvoril mimo jine i cloveka,nebo vytvoril podminky k jeho stvoreni,je asi presnejsi. :-)

  • achjo napsal:

   tak to by byl peknej kokot ne? Ja bych to teda zabalil a sel delat verzi dva na jinej vesmir o kus dal, at se tady sezerou, kdyz si chteji jit porad po krku a bavi je to. Jo a diky Boze za bolest. Skoda, ze jsi nam nedal krunyr jak krokodylum, aby jsme byli nerozbitni. No snad priste

  • Marie napsal:

   Presne!!! Dalsi slova jsou zbytecna.

 7. Josef Švejk napsal:

  Nevím jaká sranda by měla dnes končit. Sranda byla ukončena r. 1989 – zazvonil zvonec a pohádky byl konec. Od té doby je to už jen standartní rutina dělby práce: Jedni vytváří hodnoty a druzí je spotřebovávají.

 8. Contumax napsal:

  Mě se ta baba nelíbí už vod pohledu, něco mě říká, že myslí jinak než mluví…!!!

  • achjo napsal:

   idiote, podivej se kolik ji je let. Je strhana z toho vecnyho stavkovani. Zatimco ty leda pises na foru (jako i ja) tak ona jde s kuzi na trh, misto aby s prachama byla na chate. A ver, ze ta uz by se mohla tak leda na vsechno vysrat. Jak se rika za vodou. Na to svoje doziti v relativnim luxusu ma. Misto toho tepe do nasi skurvene vlady. A ze se vam neco nekryje s Pjakinem atp? Tak se neposerte. Dohromady podtrzeno secteno dela dobrou praci. Byla odvazna tehdy a je i dnes.
   Hovada jedny tupy.

  • achjo napsal:

   Neco mi prej rika…. Co ti rika? Co to jako je? Do hlavy ji asi nevidis? Me zase rika, ze bys nas zidy poslal bez milosti ke zdi, aniz bys neco vysetroval. Jak tak ctu tvoje vyplody

   • Contumax napsal:

    Achjo

    Polib si demente…!!!

    Jseš vůl, kdo do ní vidí retarde…???

    Se mě nelíbí a co má béjt…!!!

    A kdo chce vraždit židy kriple…!!!

    Psal jsem něco takovýho…???

    Prostě jí nevěřím chcípáku…!!!

  • achjo napsal:

   tenkrat internet nebyl, abys mohl delat chytryho. Zato byla cenzura. A Trockyho ses musel srotit ve skole. hehehehe

 9. stefan goga napsal:

  Dobry napad ze k Havlovi sa lepsie hodi lahvicka az potom lavicka ked uz nevladal chodit. No z nabozenstvom je to tak ze kazdy ma svojho BOHA a drhemu nechce povolit za BOHA. Vysledk – sama vojna.No a prvy kapital bol sro madein VATIKAN rozsireny v mene BOZOM po celom svete.

 10. semínko napsal:

  Mocnosti pravdy a lži zápasí v srdci člověka. Pravda zrozená z pramene Světla, lež ze studny Temnoty. A podle toho, jak člověk zdědí pravdu, se i vyhne temnotám.

  • proud napsal:

   A co ti rika kosmickej zakon rovnovahy? :-).Me rika,ze nemuze existovat dobro bez zla a obacene,takze je potreba se s nima proste naucit zachazet bez vyvrazdovani a vykoristovani se navzajem……rovnovaha je kompromis,ted jeste prijit na to jak to navliknout:-)

 11. semínko napsal:

  Nový zákon je už starý bezmála 2000 let. Je však už dáno učení nové. Lze ho najít na http://www.dub.cz

 12. achjo napsal:

  Podle Pjakina byl Breznev Trockista? Tak jestli jo, tak jak to, ze to s nama tento trockista myslel dobre? Teda , kdyz pjakin rika, ze nas teda jely tanky zachranit pred prevratem. Trockisti :)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!