Jak je to s „tajnou světovou vládou“ – část 2.

zogNěkteří konspirátoři všechny události ve světě, včetně občanské války na Ukrajině, svádějí na konfrontaci mezi Rothschildy a Rockefellery. Kdo z nich vyhraje, ten bude řídit svět.
Ano, v poslední době se aktivně upozorňuje právě na linii konfrontace „Rothschildi – Rocefellerové“. Takový vztah skutečně existuje. Sehrál významnou roli ve XX. století a vinul se jak červená nit všemi důležitými událostmi, včetně první světové války, kdy vítězství bylo na straně Rockefellerů. Je zajímavé, že tato konfrontace začala v Ruském impériu – na ropných polích v Baku. Tam Rockefellerové sponzorovali stávku dělníků v zóně náležející Rohtschildům.

Také bolševici skupiny Fioletova organizovali stávky, aktivní roli tam hrál Koba – Stalin. Ruské impérium s jeho ropou z Baku, přesněji západní majitelé tohoto černého zlata, byli hlavními konkurenty rockefellerovské Standard Oil na počátku XX. století. V důsledku revoluce v roce 1917 Standard Oil (přesněji část společností, na které ho formálně rozdělili v USA) se stal absolutním lídrem. Rothschildi okamžitě po smrti Stalina „vstoupili“ do SSSR, i když s přidruženými společnostmi (např. De Beers Oppesnheimer) byl SSSR neustále v kontaktu. S Rockefellery stalinský SSSR především v první polovině 30. let pracoval velmi aktivně, ale po smrti Johna Rockefellera v roce 1937 intenzita poklesla. Druhý příchod Rockefellerů (a spolu s nimi i Warburg) do SSSR se uskutečnil v roce 1973 téměř přesně s příchodem J. Andropova do politbyra.
Velmi zajímavé! A nynější fáze bojů Rothschildů a Rockefellerů?
To už je složitější. Zaprvé – kromě boje je tu i spolupráce: oba klany jsou zastoupeny prakticky ve všech vážnějších zákulisních strukturách, i když v otázce světové valuty si protiřečí a přinejmenším v tuto chvíli mají neslučitelný charakter. Zadruhé Rockefellery a Rothschildy není světový trh ohraničen, jsou tu ještě londýnské City, Vatikán, arabské a východoasijské „domy“. A to nemluvím o symbiózách klanů, velkých států a nadnárodních společností, což obraz činí výrazně složitějším. Nakonec zatřetí – cosi mi říká, že zatímco pravicí i levicí manipulovaly tytéž osoby a skupiny, totéž může být s dvojicí Rockefellerů a Rothschildů, přesně podle principu boje nanajských chlapečků s medvědem.
A existuje někdo, kdo je ještě bohatší?
Ten anebo ti „někdo“ nemusí nutně být bohatší. Peníze jsou jen funkcí moci, v jejímž základu leží ten či onen systém idejí – světských, ale častěji okultních. Informace a energie jsou důležitější než hmota, a metafyzika – než fyzika. Sapienti sat.
Mnozí věří, že svět je ovládán zednáři. Byli to oni, kdo zavraždil Petra III., provedl Říjnovou revoluci a způsobil zhroucení SSSR, že to oni vládnou světu.
Nu což, svobodné zednářství skutečně sehrálo velkou roli, zejména v XVIII. – XIX. století. Svobodní zednáři odchovali lidský materiál, který sehrál vůdčí roli v epoše revolucí 1789 – 1848 na Západě a dostali se tak k moci. Nicméně „zestátnění“ zednářství vytvořilo řadu problémů. Od konce XIX. století bylo potřeba vytvořit nové formy organizace tajných nadnárodních struktur, které by více odpovídaly nové epoše světového boje o moc, informace a zdroje. Jedná se o „Skupinu“ (aneb společnost „My“), kterou vytvořil C. Rhodes a rozvinul A. Milner, a další struktury. Zednářství nikdo nezrušil, nadále hrálo významnou roli, nicméně přestalo být jedinou a dominantní formou tajných struktur. Tak v ruské revoluci zednáři lóže „Velký východ Francie“ jednali velmi aktivně (skrze Kerenského), ale byly zde i další síly spojené s britskou rozvědkou, Rockefellery, Američany, německým generálním štábem a samozřejmě kontrarozvědkou Ruska postavené na imperiálně orientovaných bolševicích. Výslednicí těchto sil byla Říjnová revoluce.
Po druhé světové válce vznikla potřeba nových pokolení tajných organizačních struktur a ty se objevily: Bormannova Čtvrtá říše, Bilderbergský klub, Římský klub, Trilaterální komise… Mnozí jejich členové zůstali zednáři, ilumináty, členy organizace Bnai Brith a dalších, ale struktury to byly principiálně nové, zaměřené na nové úkoly.
A celosvětové židovské spiknutí, ve které věří nemálo lidí?
V základu legendy o „světovém židovském spiknutí“ (velký vklad do jejího vzniku přinesli zednáři skotského ritu) leží fakt, že od poloviny XIX. století byli Židé velmi aktivní ve sféře financí, v médiích, vědě a do značné míry v těchto sférách zaujali vedoucí postavení. Navíc to byl židovský kapitál, co propojilo na přelomu XIX. a XX. století Velkou Británii a USA, které byly před tím sto let nepřáteli. Světová židovská diaspora je velmi důležitá síla, ale zdaleka ne jediná.
Všechny hlavní mocnosti mají své vlastní dlouhodobé plány. Někdo to nazývá spiknutím, já dávám přednost termínu „projekt“. Světová historie, to je bitva projektů a jejich výslednicí.
Rusko bohužel tehdy – kromě stalinského období – svůj projekt nemělo.
A známá Kominterna?
Kominterna, kterou údajně rozpustili v roce 1943 (od roku 1936 k tomu Stalin směřoval a také k ustanovení kontroly nad aktivy této levoglobalistické organizace) není ruským projektem. Je třeba říci, že do „projektu SSSR“ bylo od samého začátku vloženo nemálo cizích prvků, které měly realizovat zájmy cizích mocností a struktur (především neveřejných). Jak historie ukázala, Stalinovi se podařilo tuto nepřirozenost utlumit jen na čas, protože po jeho smrti se postupně zase zregenerovala. Spolu se zájmy přerodivší se sovětské nomenklatury tento faktor sehrál velkou roli v likvidaci projektu, přesněji souboru projektů – SSSR.
A co můžete říci o reptiliánech, Andreji Iljiči? Toto téma je nyní velmi populární zejména v Americe. I když i v Rusku se mu už daří. Dva seriozní doktoři věd mě s vážnou tváří ujišťovali, že vládu nad planetou uchvátili mimozemšťané z planety Draka nebo Nibiru, kteří na sebe přijali lidskou podobu. Všichni západní prezidenti jsou prý reptiliáni. Ale je možné je poznat podle charakteristických znaků. Na internetu je mnoho videí těchto reptiliánů v Bílém domě.
Mám rád sci-fi a fantasy. Ale verzi, kterou mezi Američany rozšířil David Icke, nechci komentovat. Myslím si, že podobné scénáře jsou vypouštěny proto, aby záměrně odvedly pozornost od skutečných tajemství řídících struktur. A také zkompromitovat hledání tajných mechanismů historického procesu jako celku, včetně starověké historie a záhad původu člověka.
Pojďme tedy hovořit o strukturách velmi reálných, například o Bilderbergském klubu. Právě ten mnozí pokládají za tajnou vládu světa. Jedenkrát ročně se v hotelích Rockefellerů nebo Rothschildů scházejí vysoce postavení členové Bilderberu, za zavřenými dveřmi diskutují o aktuálních problémech lidstva a přijímají svá rozhodnutí.
Skutečná moc je tajná. A Bilderbergský klub má už dokonce internetové stránky. „Bilderberg“ – to je jen vnější fasáda světové elity. Klub byl vytvořen v roce 1954 ke smíření staré evropské elity, té, co podporovala Hitlera („Ghibel line“), a té, co bojovala proti nim („Guelph Line“) s Anglosasy a její integrace do jejich projektu obecně a „evrounijního“ zvlášť. Dnes „bilderbergové“ diskutují ty otázky, které jsou postaveny v reálně uzavřeném, často neformálním režimu.
Setkání Bushe a Gorbačova na Maltě před více jak 25 lety se formálně stalo koncem studené války. De facto tam Gorby a jeho tým ostudně vydali Západu nejen SSSR, ale i celý socialistický tábor. Brzy na to došlo k největší geopolitické katastrofě XX. století – k rozpadu SSSR. Místo pro zradu nebylo vybráno náhodně: ostrov – dědictví mocného maltézského řádu. Nejasná podezření navozují i dva bestsellery z počátku XXI. století, zjevně rozšířené ve světovém měřítku nějakými velmi vlivnými silami. „Da Vinciho kód“ Dana Browna vypráví o řádu templářů a o Opus Dei. Sága Joan Rowllingové Harry Potter pak otevřeně propaguje špitální řád. Existuje velmi silný názor, že právě řády založené před mnoha staletími tajně řídí světový vývoj.
Neřídí – jen se o to pokoušejí. Přitom jak v konfliktu jeden s druhým, tak i v boji s Anglosasy. Jméno současného římského papeže „František“ je svérázné gesto-symbol smíření starých protivníků jezuitů a františkánů před tlakem ze strany Anglosasů. Spojencem těch dvou řádů je Řád maltézských rytířů, jejichž dávnou specializací je prostřednictví mezi Vatikánem, MI-6 a CIA. Maltézský řád je elementem systému „Vatikán“. Ano, vydání socialistického tábora a SSSR Američanům a nadnacionálům zosobněným Bushem starším proběhlo na Maltě, ale Gorbačov přiletěl na Maltu ze setkání s římským papežem Janem Pavlem II., který „Gorbyho“ na vydání socialistického systému a své země požehnal. Hierarchie je tedy evidentní.
malta
Setkání na Maltě: zleva ministr zahraničí SSSR E. Ševarnadze, generální tajemník ÚV KSSS M. Gorbačov, druhý zprava prezident USA G. Bush, foto RIA Novosti
Snaha přesvědčit lidi, že nějaká jednotlivé struktura – Bildrbergové, maltézští rytíři, zednáři Rothschild-Rockefellerovci a tak podobně – samostatně vládnou světu, odvádí od skutečných mechanizmů světového řízení, od celkové Sítě, nahrazujíc ji jednotlivými buňkami. Je to ještě jeden způsob, jak skrýt celé struktury (korporace, banky) za určité lidi nebo strany. Tak národní socialismus nám podávají jako činnost NSDAP a Hitlera a K°. Ve skutečnosti tvůrci nacional-socializmu a projektu Třetí říše byli především anglo-američtí bankéři a průmyslníci, korporace typu I. G. FarbenindustrieAG.
Podrobně o tom, jak tyto struktury vytvářely první podobu Evropské unie – hitlerovskou Třetí říši – je možné se dočíst ve velmi zajímavé knize Dmitrije Pěretolčina „Světové války a světové elity“
A co ještě byste, Andreji Iljiči, doporučil si přečíst?
Práce Alexandra Ševjakina o tom, jak rozbíjeli SSSR, Alexandra Ostrovského o Stalinovi a pěrestrojce a Vladimíra Pavlenko o Římském klubu. Všichni tito tři autoři jsou skvělí. Velmi doporučuji také romány Olega Markjejeva a Alexandra Gery vysvětlující obrazy světa. Mimochodem – Gera i Markjejev zemřeli za záhadných okolností…

 

normandie

Současní političtí vůdci na oslavách 70. výročí vylodění v Normandii, 2014. To je „zjevná“ světová vláda, foto REUTERS
A poslední otázka: co nás čeká? Vítězství organizátorů světové vlády?

Těžko. Jsou tu klanové, etnocivilizační a – dosud i státní zájmy, které jsou těžko slučitelné. Šli by Číňané nebo muslimové pod světovou vládu? Ne. Ani Rusové by nešli. Reálné je snížení počtu tajných nadnárodních struktur, z nichž každá bude kontrolovat svůj makroregionální blok. A to má daleko ke skutečné světové vládě. Kromě toho se hroutí svět – ano, svět kapitalismu se opravdu hroutí! – zachraňují se jednotlivě, ale ne všichni spolu a v houfu. Čeká nás proto boj „houfů“. Nejrůznějších. Starých, velmi starých i relativně mladých. Uzavřené společnosti, které už jednou vznikly, zpravidla nezmizí, ale transformují se, buď to jsou žrečeské organizace starověkého Blízkého východu, Triády, templáři, zednáři, ilumináti, anglosaské kluby, Kominterna, Čtvrtá říše a mnohé další. Hmota (lidé), energie (peníze) a informace (idey) se spojí a získávají nadlidské, nadsociální vlastnosti a začínají existovat samy o sobě, důkladně opatrujíce sebe, své hranice a přesvědčujíce okolní svět o tom, že jako organizace neexistují. Jiná věc je, že časem se transformují, přijímají nové formy („had“ svléká starou kůži a zakousne se do vlastního ocasu), vstupují do podivných vztahů jeden s druhým i s fasádními strukturami. Ale přichází den, kdy v podmínkách krize se blíží rozhodující zápas o Budoucnost a tajné struktury vycházejí na povrch a/nebo dají o sobě vědět. Myslím, že právě s tím je svázán prudce se zvyšující objem tištěné produkce o tajných společnostech. Budoucnost nastupuje a v ní zvítězí ten, kdo bude mít trumfy. Proto na otázku, v jaké valutě zachránit peníze, odpovídám: ve valutě „automat Kalašnikov“. Nebo minimálně v dobré sadě vrhacích nožů.

FursovAndrej Fursov: 63 let; ředitel Centra ruských studií Moskevské humanitní univerzity; ředitel Institutu strategické systémové analýzy; akademik International Academy of scince (Innsbruck, Rakousko); autor více než 400 vědeckých publikací včetně 11 monografií; přednášel na univerzitách v USA, Kanadě, Německu, Maďarsku, Indii, Číně a Japonsku; člen Svazu spisovatelů Ruska; vítěz prestižních ocenění pro vědecké, publicistické a veřejné činnosti

 

 

Zdroj: http://okkupantu.net/…

Zdroj překladu: http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2015/12/jak-je-to-s-tajnou-svetovou-vladou-2.html

První část: http://www.nwoo.org/2015/12/18/jak-je-to-s-tajnou-svetovou-vladou-cast-1/

 
38 Komentářů k Jak je to s „tajnou světovou vládou“ – část 2.

 1. jop napsal:

  mne sa nejak nechce veriť, že by tie skupiny navrchu bojovali medzi sebou. Podla mňa tam spolupracujú, niekde som videl videá že majú tandemové riadenie, že sa vždy súčasne implementuje niekoľko riešení jedného cieľa a vyberie sa to, ktoré sa najviac osvedčilo. Že tí bankstri hore medzi sebou principiálne nebojujú, lebo sú pospájaní príbuzenskými vzťahmi. Bohvie, ale logiku to má, a mne sa nechce veriť, že za tie stovky rokov sa už dávno spolu nedohodli. Lebo ak by bojovali stovky rokov, tak by jedna strana za tak dlhú dobu vyhrala.
  Čo vy na to? Dajte mi kontraargumenty, posúdime to spolu. Sám som zvedavý na možné kontraargumenty, rád by som sa sám vysomáril v tejto téme aby som ju pochopil

  • Pepi napsal:

   jop 5.1.2016(21.00)
   Priklanim se spise k Vasemu nazoru,jop.I kdyz mensi nesrovnalosti/sarvatky nejspis probihaji v hlavnim cili jsou za jedno.
   Na druhou stranu je tech organizaci neuveritelne mnozstvi,o mnohych obycejny smrtelnik ani nevi(i kdyz samotne mnozstvi clenu velke neni) a autor zminil jen nekolik malo z nich.Rotary,Lions,Zednari treba poradaji spolecne akce(organizovani nepokoju a pod.o tom uz jsem psal drive).Templari jsou oficilne prohlaseni za neexistujici organizaci.K Rosikrucinum se hlasi hned nekolik okultnich smeru.
   Hodne se mluvi o USA jako o centru „Zla“,ale nebylo by velkym prekvapenim kdyby na prvni pohled krasne a demokraticke Svycarsko skryvalo nejake to „tajemstvi“.Mozna proto tuto zemi „mocnosti“nechavaji v klidu?

  • Josef Švejk napsal:

   Spolupracují. Vzali si k srdci heslo: „Proletáři všech zemí spojte se!“ Sami proletáři si to k srdci nevzali a tak i nadále chodí jen do fabriky.

   • Pepi napsal:

    Svejku,mate pravdu!“Proletari vsech zemi spojte se!“
    Jenze to ma jeden hacek.Zda se ze lidem se mnohem snaze spolupracuje na zlocinu/sobectvi/zlodejine/nenazranosti nezli treba na spolupraci za veci dobre pro vsechny.
    Ma to co delat s lidskou prirozenosti/vedomim cloveka.To je to co se musi prvne zmenit,aby se proletari mohli spojit a spolupracovat.

    • proud napsal:

     Spis s neznalosti a otupelosti,malo casu a chuti si neco zjistovat a brat se za neco lepsiho po tejdenni praci skoro zadarmo!Pohodlnejsi je lhostejnost a nazeni vsechno na ty „nahore“,nebo druhy.

  • Marie napsal:

   JOPE: Kdo seje valky, ma je v sobe. A jestlize se lidi dokazi poprat v rodine o i blby barak, tak si muzes spocitat, ze ti co maji dalekonasobne vic a k tomu moc, se o to vic perou, ovsem nam to neni na ocich, tak o tom nevime, na fotkach se vzdy tlami jako ze prsi… nejvetsi boj cekam o zlato ve Vatikanu. A az padne dolar, to budou poradne sarvatky o uzemi.

   Pribuzenske vztahu nejsou zarukou nebojovani, nebo ty vidis, ze v rodinach se lidi neperou?

   Ani jedna ze svetovych valek nedopadla tak, jak meli bankeri naplanovano. Slo o dobyti Ruska pokazde. A povedlo se? Nepovedlo. Podivej se na takoveho Hitlera. Ten prece byl na pocatku vybran, financovan a slouzil chcili. Az ziskal moc, vykaslal se na bankere, naopak je odstrhl od zisku, a proto ho zidi zacali nenavidet.
   Plan s komunismem byl taky zmenen, vznikl socialismus, a ten opet odstrihl zidy od vlivu a velkych penez, tudiz se valky zablokovaly.
   Tentokrat se zidi pokouseji dobyt Evropou i Rusko pomoci IS.

   Ovsem az tem hordam dojde, ze byli jenom pouziti a pocita se s jejich likvidaci, tak se take veci otoci proti autorum projektu NWO.
   Duvera mezi lidmi neexistuje na zadnem stupni, svet je velice rozdeleny a kdo je jeden den pritel, na druhy presne naopak, vidis to od Iraku pocinaje, Tureckem pokracujice a Izraeli konce.
   Soudrznost u zidu je obrovska, ale jenom vuci gojimum. Mezi sebou se melou jako psi, o tom bych mohla vypravet hodne.

   Jsme uz ve svetove valce a velmi rychle se rozsiruje. At se na to podivam z kterekoliv strany, reseni je pouze v odchytani bankeru a sionistickych vlad. Jinak bude znacna cast populace povrazdena, a v daleko vyssim poctu nez obe svetove valky dohromady.
   Jedna svetovlada mozna neni, je to vyplod dementu. Proste tak jako je utopie komunismus ( vymysl zidovsky ), zrovna tak je Novy svetovy rad (opet jejich dite ) totalnim nesmyslem a nikdy se jim to nepodari, je to proti vsem prirodnim zakonum.

   • weissbach napsal:

    „Pribuzenske vztahu nejsou zarukou nebojovani, nebo ty vidis, ze v rodinach se lidi neperou?“

    Přesně…

    „Ovsem az tem hordam dojde, ze byli jenom pouziti a pocita se s jejich likvidaci, tak se take veci otoci proti autorum projektu NWO.“

    To si nemyslím. Vykořeněným a zmanipulovaným hordám většinou nedojde nic. Možná až ve stadiu jejich eliminace, ale to už je stejně po všem… Voda se zavře a na hladině zůstaně kolo, které postupně zmizí….

 2. Pepi napsal:

  Zajimavy clanek.Chybi mi tam ale mimo jine ucast Gorbaceva a Reagana v Bohemian Grove.Udajne kazdy budouci prezident USA se ucastni pred svym „zvolenim“ „radovanek“v B.Grove.B.G.je tez nekdy nazyvan Bilderbergem zapadu.B.G.je prosluly svymi ritualy/okultismem/orgiemi,kde tyto fenomeny hraji nejspis vetsi roli nez v diskusnim foru Bilderberg.
  Je na case zamerit pozornost na podobne „kluby“(byt podle skeptiku jsou stejne neskodne jako Armada Spasy ci Skaut).
  Chce-li lidstvo dosahnout svobody je na case ukoncit cinost techto organizaci.Rozpustit,konfiskovat majetek,potrestat okultni mafiany.Nektere vyznamne loze mozno zpristupnit verejnosti jako muzea,dokladajici temnou historii lidstva.Mene vyznamnejsi loze prestavet na utulky pro pejsky,nebo srovnat se zemi a na jejich pozemcich zridit parky.Jako ubytovny pro bezdomovce se tyto drivejsi Satanske chramy hodit nebudou,jejich tiziva atmosfera by nesvedcila slabym naturam trpicich lidi.
  Budovy v B.Grove srovnat se zemi a nechat zarust lesem.Ostatky indianskeho nacelnika Geronima konecne vydat jeho soukmenovcum(pokud znamo jsou dosud uchovavany v „hrobce“Skull and Bones)k dustojnemu pohrbu.Ostatni neidentifikovane lidske i zvireci kosti ze S. and B.spalit a popel rozprasit nekde nad morem.
  Silou techto skupin ktere autor clanku zminil je ze je jim umozneno pusobit tajne.Mnohe autor clanku nezminil,treba to udela v pristim dile.Prave diky zvysene publicite se mozna zmensuje cinost Bilderbergu.O tom se v poslednich letech zminuji casteji dokonce i „seriozni“media.

 3. proud napsal:

  Myslim si,ze jak jedni,tak druhy jsou porad jeste jen poskoci,i kdyz vejs postaveny…..

 4. Contumax napsal:

  Všechno řídí Vatikán i bankéře, o kterých se zde píše…!!!

 5. Bobo napsal:

  Tento článok (ako to je s „Tajnou svetovou vládou“) som pôvodne nemal chuť ani čítať. Zaujali ma však odpovede na trochu najívne otázky. Najpozoruhodnejša myšlienka v celom článku, ktorá ma upútala, bola myšlienka, že bol o svetovládu, je bojom najvplyvnejších politicko mocenských myšlienkových projektov. Po páde Sovietského zväzu, rozpadol sa bipolárny svet a svetovým hegemónom sa stali Spojené štáty Ameriky (USA). V tomto období sa do vedúcich postov administratívi USA dostala ideologická skupina označovaná ako neokonzervatívci, (v skratke „neokóni“). Hlavnými ideológmi „neokónov“ sú ľudia, ktorí patria do staršieho, ďaleko širšieho a politicko mocenského prúdu, známeho pod názvom sionizmus. Sionizmus, ako politický projekt oficiálne vznikol koncom 19. storočia (asi v r. 1889) v Bazileji vo Švajčiarsku s cielom založiť pre židov židivský štát Izrael v Palestíne. Fotografia Hercera, zakladateľ sionizmu je zavesená na čelnej strane Izraelského parlamentu. Sionistické hnutie, aj napriek založeniu štátu Izrael v r. 1948, pokračuje intenzívne ďalej s cielom obraňovať existenciu Izlaelu a zjavne (ako tvrdia mnohé média) aj s cieľom vybojovať a vybudovať veľký Izrael. Koncom minulého roku vyšla vo Francii knižka mladého historika s názvom „Západ a sionizmus“ (Oxydant et sionisme) v ktorej poukazuje, ako postupne od 15. storočia preniklo stredovekého židovského nábožensko-mocenského hnutia Kabalizmu do židovskej vieri, teda do Tori a do Talmudu. Tento myšlienkový projekt dnes pokračuje v sionizme a politicky sa konkretizuje cez „neokónov“. Boli to oni, ktorí už koncom r.1999 presadili bombardovanie Srbska a po 11.9.2001 vojnu v Afghanistane a v r. 2003 vojnu v Iraku. Oni vymysleli vojnu proti „osi zla“, proti Afghanistanu, Iraku, Syrií a Líbií. Vďaka Pánu Bohu, nástupom Putina, ako prezidenta RF, v Rusku začali presadzovať iný politický projekt, aký presadzovali a chceli presadiť „neokóni“. Tento projekt „multipolárneho sveta“, ak ho naďalej bude podporovať Čína a krajiny BRIC, zrejme zvíťazí a tak svetu prichádza nádej na svetlejšiu a pokojnejšiu budúcnosť.

 6. Jaris napsal:

  RKM = Rothschild Khazar Mafia. Pod ni patri vsechny ostatni kreatury. Shoduji se s nazorem autora, ze tyto bildergberske, neokoncke, zidovske, zionisticke a vatikanske hyeny se sice snazi spolupracovat, ale zdaleka nejsou jednotni mezi sebou. Boj o moc je stejny jako mezi ruznymi mafiany, a to je nase stesti, protoze jinak by byl uz davno nastolen svetovy rad.

 7. Bacillus napsal:

  Ako hovoria bratia Cesi:“na kadem sprochu pravdy trochu“.A v tomto zmysle ma kazdy z Vas urcitym sposobom pravdu. Principialne existuje aj kooperacia aj konkurencia. Otazka je stale ta ista: co to hodi a aky z toho bude zisk {nefinancny samozrejme} a teda Cui bono.Uz davno svet nie je len biely a cierny {ak vobec niekedy taky bol} a kazdy tah ktory vnimame musi mat svoj prakticky vyznam. Krasny priklad je vpad do Iraku kvoli ZHN a kazdy dnes via ako to bolo.Sedi za tento klam niekto za mrezami? Pretoze to v tom case odsuhlasili vsetci {nie nemyslim OSN}.To znasilnovanie v Koline z oslavy Silvestra teda tiez nebude nahoda a bohuzial, aj ked nerad musim priznat ze aj nasa Nezna revolucia akokolvek sa nam to nebude pacit bola dielom niekoho ineho.Lepsie sa presviedca mlady clovek plny idealov ako 40 rocny clovek. Vsetci citime ze nieco nie je v poriadku a ze to potrebuje zmenu.zatial tapeme v hmle a tme…zatial
  P.S. baterku som si uz kupil :)

 8. Ikema Monika napsal:

  Experti a tajná služba Ruska pravý že zásadní a historický význam Donalda Trumpa který říká Americkému lidu pravdu o Clintonové a Obamovi je spjat se řádem Templářskych Rytířů s nimž je jeho Skotska rodina dávno spojená !! Jeho matka Mary Anne MacLedd se narodila ve Skotsku kde ona a její Galský předkové byli strážci Callanishskych Megalitů !!! Donald Trump je nyní prvním viditelným členem Templářskych Rytířů !!!!!!

  • Jaris napsal:

   Moniko, to zni trochu nadnesene. Trump se mi jevi pouze jako byznysman, ale obavam se, ze diplomaticke jednani mu chybi, a to je pro nej velka prekazka. Mam takovou teorii, ze pokud nebude zvolen, je to rovny chlap. Pokud mu bude udelena cena prezidentskeho kresla, bude muset podepsat jakousi smlouvu „co nebude podnikat“(lidove receno vrtat se v tom, co je tabu) a pojede ve stejnych kolejich jak mu nadrizeni nakazou. Udajne je pro Trumpa takovy kompromis odporny a neprijatelny.

   • host napsal:

    Pokud je někomu dovoleno jen kandidovat na prezidenta, tak je to už zcela prověřený iluminátský kádr. A pokud chce být zvolen, tak musí jít veřejně líbat židovské zadky do organizací typu ADL, AIPAC a pod. Poslední skutečně americký kandidát a prezident byl v 68. zastřelen v Dallasu. Od té doby se pečlivě třídí i kongresmani, natož prezidenti. Ta Trumpova prezidentská rebelie je jen divadlo pro hloupé gojimy. Je to takový americký Babiš.

 9. Eschatolog napsal:

  Konecne pozitivni prakticka rada pro chytre investory – valuta kalasnikov a patrony do nej.

  • host napsal:

   To je opravdu praktické, navzájem se povraždit ve válce zinscenované ilumináty. Třeba v muslimském světě tyto bratrovražedné šarvátky řízené a podporované židovskými ilumináty momentálně jedou na plné obrátky a neřekl bych, že z nich někdo má prospěch (kromě iluminátů). Kalašnikovů i nábojů je na obou stranách spousta. Dokonce i česká armáda jim nějaké ze svých zásob zdarma poslala. Zato živých lidí na obou stranách konfliktu nějak ubývá.

 10. Jarek* napsal:

  Veškeré kluby, spolky, templáře, zednáře, korporace, sekty a já nevím co ještě řídí „dva fotbalové týmy s jedním rozhodčím“. Kdo tomu rozumí, není nutno dál cokoliv vysvětlovat, kdo ne, nechť studuje „tlusté knihy“, tečka.

 11. Ikema Monika napsal:

  Jaris:já to netvrdím pouze čtu: Dnes prohlásil že 9. 11 provedl Izrael ! Ale jestliže za ním stojí celí řad Templářskych Rytířů a on knim patři to je obrovská sila po celém světě a začíná byt s výroky zajímavý to na vypadá na drzost ale chytrý tahy které pouze zjeho hlavy nebudou !!! Ale pokud je to pravda tak židovské rodiny a klamy se budou stahovat do exilu !!!

  • tomek napsal:

   No urcite jedneho dna tato zidovska rakovina skonci . Otazkou je ci skoncia aj jej metastazi.Musi sa komplet zmenit myslenie a smer sveta , lebo to pokusenie moci tu vzdy bude , hlavne pre nestale osoby .

  • Jaris napsal:

   Moniko, ja Te v zadnem pripade nenapadam. Rada ctu Tve prispevky.

 12. proud napsal:

  Kdo hleda pravyho sefa,mel by si sehnat a precist podrobnou zpravu z US vypravy do Antarktidy v roce 1947 tusim,jmenovala se Highjump!Jasne z ni vyplyva kdo je sefem,kde je a je tam i odpoved proc nebude treti svetova jaderna.

  • proud napsal:

   Mame jako lidstvo co delat s „prvnima lidma“,jak se rika,s puvodnima.Tedy zadni ET a podobny potvory.Tim se kdo bude mit zajem dostane k obrovsky teorii podepreny konkretnima vyzkumama a jejich vysledkama,tedy zadna teorie „na vode“.

   • proud napsal:

    Apropo,kdo bude mit zajem,postrcim ho jeste dal:-)

    • weissbach napsal:

     Do toho!

     • proud napsal:

      Pak se tedy podivej na prvopodstatu a najdi si vsechno o duty zemi,ostatni kecy marnyho Marnyho tam vynechej, a dobre si to poporadku prostuduj,spousta veci z toho co se deje a jak se to deje,ti najednou zacne zapadat ze se nebudes stacit divit,staci jen premejslet a necist bezmyslenkovite.

      • proud napsal:

       Pak zjistis kdoze nam vlastne vladne a proc,k cemu tu jsme,na co jsme dobry.Najednou ti zacne dopalovat proc rozdel a panuj i kam se deje cast nasi vyroby a tezby,kde mizej ty statisice nezvestnejch rocne(nahradni dily,sluzebnictvo) atd. …..

      • Josef Švejk napsal:

       O dutých hlavách je na prvopodstatě také něco?

       • host napsal:

        :-)))
        Stručná biografie autorů webu je tam asi někde taky bude.

        Ufouni už netáhnou ani mezi hodně dutými gojimy, tak chazaři přišli s novými povídačkami o starověkkých civilizacích v duté Zemi. Hlavně odlákat pozornost od skutečných iluminátských nepřátel chodících po zemi. Další verze bude asi spiknutí delfínů na dně Mariánského příkopu :-D

 13. host napsal:

  Židé se vždy prali i mezi sebou, protože někteří si připadali rovnější než jiní. O tom se píše už v Novém zákoně.
  Třeba pražští židé si připadají nadřazení venkovským, čistokrevní zase nadřazení pouhým poločistokrevným „tatínkovcům“, aškenaziové nadřazení jiným bílým židům a ti zase nadřazení barevným sefardům, atd.

  Ale zatím vždy zvítězil jejich společný cíl, tj. okrádání, zotročování a genocida gojimů, čemuž vždy dají přednost před hádkami se svými košer soukmenovci. A to nejméně od Francouzské revoluce, pravděpodobně už od středověku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!