Kandidatura D. Trumpa/Teda Cruze; ilumináti a jezuité

MW-EC732_Trump__20160106153153_ZHNejde ani o volby, ani o výběr – všechno je to divadlo. Je však kriticky důležité se podívat na „kandidáty“, aby bylo zřejmé, co se lidem prodává. Pro všechny, kdo mají oči k vidění, se zde prezentuje podání ruky typické pro tajný spolek Svobodných zednářů.

Něco o tom též zde: http://tabublog.com/2014/01/19/revisionist-history-8-kissing-cousins-all-presidents-related-by-blood/

hqdefault (4)

„Jachin“

Podání ruky jinému Svobodnému zednáři

(potřesení rukou)

Zednář uchopí ruku druhého Zednáře pravou rukou tak, jako při běžném podání ruky, a přitlačí špičku svého palce pevně na druhý kotník, přičemž druhý Zednář přitiskne svůj palec proti stejnému kotníku ruky prvního Zednáře.

 

“Z 56 signatářů Americké deklarace nezávislosti se o min. 50 vědělo, že jsou Svobodní zednáři a jen o jednom bylo jisté, že jím není.”

David Icke, “Příběhy z časové smyčky“ („Tales from the Time Loop”)

12369159_985744541472236_4881274204917959205_n

JEZUITÉ

Třináctka je pro Svobodné zednáře důležité číslo. V yorkském ritu Svobodného zednářství je 13 stupňů a jako náhodou bylo původních kolonií 13 (včetně Nového „Yorku“). New York je známý jako „říšský stát“ (“Empire State”) díky budově “Empire State Building”, ale čí je to Říše? Kdo jí vládne? Možná by nám to mohl říct yorkský ritus Svobodných zednářů? 13 zednářů podepsalo ústavu společně s 26 (13×2) nezednáři, což je celkem 39 (13×3). Ve vnitřním kruhu Rockefellerova Bilderbergu je náhodou také 39 členů a Rockefellerova budova Spojených národů má 39 pater.

Jak je možné, že Svobodní zednáři mohou fungovat tak otevřeně a přesto uchovávají svá tajemství tak dobře skrytá?”

Související info v této knize: John Coleman, „Hierarchie spiklenců – Příběh výboru 300“ (“Conspirators’ Hierarchy – The Story of the Committee of 300”)

Existuje řada tajných úsloví, způsobů podání ruky a gest používaných zednáři jednak proto, aby se vzájemně poznali na veřejnosti, a jednak proto, aby si předávali specifické informace. Např. při pózování pro portrétisty/fotografy Svobodní zednáři běžně používají řadu gest rukou, zvaných mudry. Často se používá gesto zvané „Schovaná ruka“, kdy se pravá ruka umístí zčásti či plně ukrytá do saka/vesty. V této pozici „Schované ruky“ byla vyfotografovaná celá řada zednářských králů, prezidentů, ministerských předsedů a mediálních osobností.

 

coodex_11

Znamení mistra druhého závoje

coodex_26

coodex_24_small

Albert Pike, zakladatel skotského ritu Svobodných zednářů a KKK ve Spojených státech

coodex_28


Asi nejčastěji viděným gestem ruky jsou tzv. Satanovy rohy, tj. schování prostředníčku a prsteníčku do dlaně tak, že zůstanou natažené jen ukazovák a malík. Palec lze nechat vyčnívat či jej lze schovat do dlaně; obojí se používá a obě znamení používali Satanisté po celá staletí. Nedávno se to spolu s řadou jiných zednářských gest dostalo do populární kultury a bylo to v rámci matení veřejnosti vykládáno řadou exoterických významů.

“Bratrstvo zednářů pošlapává naše práva, brání výkonu spravedlnosti a vyhlašuje neposlušnost každé vládě, kterou nemůže ovládat.”

Prezident Spojených států Millard Fillmor  (Zdroj)

 

Zázemí Teda Cruze

Otec Teda Cruze bojoval spolu s Fidelem Castrem.

Rafael Bienvenido Cruz, narozený v Matanzasna Kubě, bojoval spolu s Fidelem Castrem v boji za svržení diktátora Fulgencio Batisty podporovaného Spojenými státy. [1] Batista byl svržen kubánskou revolucí Fidela Castra v r. 1959. Vláda Spojených států podporovala Batistův režim od r. 1952.

Rafael Edward “Ted” Cruz se narodil v Kanadě.

Otec Teda Cruze bojoval proti zájmům Spojených států se zbraní v ruce proti diktátorství Batisty podporovaného vládou Spojených států. Dnes by byl otec Teda Cruze považován za teroristu za ozbrojené vystoupení proti zájmům Spojených států.

Podplácení: Rafael Bienvenido Cruz se dostal do Spojených států na základě čtyřletého studentského víza v r. 1957. Přítel Tedova otce, právník, podplatil kubánského úředníka, aby dal Tedově otci do pasu razítko “povoleno vycestování”. Jinými slovy, Tedův otec použil úplatek k obejití imigračních pravidel. [3]

Přetažení délky pobytu povolené vízem: Vedle použití úplatku k získání povolení k vycestování získal Cruzův otec “politický azyl” v USA,jakmile jeho studentské vízum vypršelo.

Využívání imigračního procesu: Cruzův otec nejen že přetáhl délku pobytu povolenou jeho studentským vízem v USA, získal i “politický azyl” a pak odjel do Kanady.

Odchod z USA a žádost o jiné občanství: Během pobytu v Kanadě získal otec Teda Cruze kanadské občanství. [3]

O čtyřicet osm let a dvě občanství později Tedův otec konečně zažádal o občanství USA:Po osmi letech v Kanadě se Cruzova rodina vrátila do Spojených států s Tedem Cruzem. Avšak teprve v r. 2005, téměř 48 let po odchodu z Kuby, získal Tedův otec konečně americké občanství.

putotrump2_png

 

angela-merkelAngela Merkel z Německa, hle, jaká náhoda…

 

Školní vzdělání Donalda Trumpa

Proč byl vybrán Trump?

Trump studoval dva roky na jezuitské škole ve Fordham a jeho syn Eric nejenže chodil do jezuitského Georgetownu, ale je členem rady georgetownské „Rady poradců obchodní společnosti a veřejné politické iniciativy“ (“Business Society and Public Policy Initiative Board of Advisors”).

Je zajímavé, že zbytek rady vypadá jako přehled významných osobností („kdo je kdo“ – „Who’s Who“) v kruzích vládnoucí elity a řízené opozice:

 • Prezident Evropské komise v letech 2004-2014, “jeho excelence” José Manuel Barroso (absolvent Georgetown)*
 • “Ctihodný” Tom Daschle— římskokatolický radikální levičák, který se na desetiletí uvelebil v politických sálech mocných, aby se občas objevil jako vedoucí senátní menšiny či většiny.
 • generální ředitel společnosti Hewlett Packard Carly Fiorina— další miláček sofistiky typické pro dnešní republikánskou politickou scénu.
 • “jeho excelence” Vicente Fox— dřívější prezident Mexika v letech 2000-2006, byl generálním ředitelem projektu šíření jedovaté Coca Coly celou Latinskou Amerikou. Fox byl vychován jezuity jak na vysoké škole Campion High School a na univerzitě Universidad Iberoamericana.  Fox dokonce loboval v kongresu za zvýšení jejich velezrady na hranici (což je samo o sobě rozvratná činnost).
 • “Mormon” Jon Huntsman, dříve vyslanec v Číně a guvernér v Utahu. Huntsman je absolventem univerzity Pensylvánie; k ní se ještě dále vrátíme.
 • Sheikh Dr. Khalid bin Thani al Thani, člen vládnoucí rodiny v Kataru.
 • Jeho excelence Aleksander Kwasniewski, prezident Polska v letech 1995 až 2005, abychom si vyjmenovali jen několik členů rady.

Nějakým způsobem se do Reddit dostal tento fantastický článek od tajemného autora Veritas__Aequitas, který sem vystavuji jako celek —

Donald Trump byl donedávna předmětem mediálního šílenství. Vypadá to tak, že podstatný počet těch, kdo si vybírají alternativní zdroje informací, Trumpa podporuje. Vidí v něm něco jako rebela, který jde jako proti republikánům, tak proti demokratům (což se mj. projevilo jeho nedávným odmítavým postojem k podpoře prezidentského kandidáta jmenovaného republikány).

Mohl by Donald Trump být„pojistným kandidátem” použitým k zajištění hlasů stále rostoucího počtu nezávislých voličů, který má nevyhnutelně ukolébat občany Spojených států do falešného pocitu pozitivní politické novoty a následně prosadit jezuitský fašismu pravého křídla vedoucí k celonárodní rasové válce podle závěti mistrů třídního adverzalismu, Synů Loyoly (Sons of Loyola)?

To je dost dobře možné. Zde jsou důvody:

Trump tvrdí, že je presbyterián, ale navštěvoval dva roky jezuitskou univerzitu Fordham a pak přešel na univerzitu Pensylvánie skrytě kontrolovanou jezuity.1

Univerzita Pensylvánie byla založena různými papežskými dvorními židy, zejména nadací The Annenberg Foundation,2 založenou papežským rytířem (Papal Knight) a dvorním židem Walterem Hubertem Annenbergem.  Annenberg v mládí krátce navštěvoval univerzitu Pensylvánie a později založil školu komunikace Annenberg School for Communication na univerzitě Pensylvánie.  Pan Annenberg je rytířský komtur (Knight Commander) řádu Sv. Jiřího Velikého (Order of St. Gregory the Great).3, 4

Dvorní žid David L. Cohen je předsedou Rady pověřenců (Board of Trustees) univerzity Pensylvánie stejně jako jejím absolventem.  Je také výkonným viceprezidentem Comcast.5  Nedávno byl jmenován dalším předsedou plánovacího výboru řízení římskokatolického světového setkání rodin (Roman Catholic World Meeting of Families)v Philadelphii (čili důvod příjezdu papeže do Philadelphie!)6

Universita Pensylvánieby se dala přejmenovat na “Hofjude University”kvůli enormnímu počtu papeženských židů, kteří ji financují a řídí, přičemž opravdu celá oblast Pensylvánie je pod kontrolou římskokatolické hierarchie prostřednictvím jezuitské provinční jurisdikce nad Pensylvánií, arcibiskupa Philadelphie a biskupa z Pittsburghu ve spojení s dočasnými vedoucími členy vlády vzešlými z univerzity Pensylvánie a následujících římsko-katolických či katolíky financovaných univerzit: univerzita La Salle, univerzita Duquesne, státní univerzita Pennsylvánie, univerzita Villanova, univerzita Temple a univerzita Saint Joseph’s.

Protestanti nenavštěvují římskokatolické instituce, zejména protireformační jezuitské ústavy jako je univerzita Fordham, University, takže Trump je minimálně odpadlíkem, jestliže tak činil.Tím ale Trumpův příběh ještě nekončí.

Z pěti dětí, které má, jsou u třech ve Wikipedii údaje o návštěvě následujících škol:7, 8, 9

Donald John Trump, ml. – Alma mater: universita Pensylvánie

Ivanka Marie Trump – Alma mater: universita Pensylvánie

Eric Frederic Trump – Alma mater: univerzita Georgetown

A tady to máte; Trump má, vedle spojení jak s jezuitskou univerzitou Fordham, tak se skrytě jezuitskou univerzitou Pensylvánie (UPenn), nejméně tři děti, které jsou všechny absolventy UPenn a notoricky jezuitské Georgetown University!

Ať už bude vítězem voleb v r. 2016 Trump, Jeb Bush, Hilary Clinton nebo dokonce Bernie Sanders, všichni tito kandidáti jsou spojení s Římem a všichni budou sloužit jen k zavedení tyranské, neorománské politiky papežství a jeho samozvaných vojáků Společenství Ježíšova.

Zdroje:

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump
 2. http://peoplesupportingpenn.upenn.edu/pspSection/?section=BFS
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Annenberg
 4. http://www.papalhonorees.org/gregmmbcom.htm (pozn.: prostřední iniciála je nesprávná, je chybně psaná jako“Walter J. Annenberg”)
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/David_L._Cohen
 6. http://ncronline.org/news/people/archbishop-says-2015-meeting-can-help-transform-families-communities
 7. https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump,_Jr.
 8. https://en.wikipedia.org/wiki/Ivanka_Trump
 9. https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Trump

07.01.2016

Zdroj: http://tabublog.com/2016/01/07/trumpted-cruz-ticket-illuminati-and-jesuits/
11 Komentářů k Kandidatura D. Trumpa/Teda Cruze; ilumináti a jezuité

 1. to je jedno napsal:

  Co na to říci? Chcete-li spolehlivě vyhrát dostihy, postarejte se, aby všechny koně i s žokeji patřili Vám…

 2. bantustan.czechia napsal:

  praktický nezničitelný politický sociopat na nás juká ze všemožně zbarvených politických stran..NEVOLIT,založit si ověřené sousedstvo a mít svou vnitřní emigraci https://www.youtube.com/watch?v=063jQAM6N8I

 3. Pepi napsal:

  No,vzdyt uz jsem to psal minimalne pred 3 tydny nebo tak neco.Zadne prekvapeni.Zadne volby v United Satanic America neexistuji.
  My se tady pereme mezi sebou,mame penu u huby kvuli migrantum,chceme si hrat na Pegidace a na Husity a oni si z nas delaji srandu!Rozdel a panuj,nic noveho,a prece to porad funguje.Nesedat jim na lep!
  Spojit se proti nim,o to jde,svrhnout je a vypichnout to oko na vrcholku pyramidy!
  Tato (planeta)Zeme je nase!

 4. Pepi napsal:

  Albert Pike(zobrazeny na clanku),toho jsem uz rovnez nejednou zminoval a doporucil cist jeho dopisy…
  Pise v nich o planech na valku s „muslimskym svetem,Ruskem a/nebo s Cinou.“

 5. Jaris napsal:

  Takze zadna zmena s Trumpem se konat nebude pokud bude zvolen. Cetla jsem dnes, ze je pro-izraelsky a ma zidovskou dceru. Tim je receno vse.

 6. Pepi napsal:

  Pro Izraelsky Trumpeta???No to je prekvapeni(jak pro koho).
  Pro Izraelska je i Pegida,proizraelsky(+zednar)je Breivik,Zeman,Le Penova.

 7. Carlos IV napsal:

  Pepi 1***. Uz jsem to tady psal: Mottem Pegidy je „boj za zachovani Evropskych krestansko-zidovskych hodnot“. Hrusky a brambory. Pokud jde o Trumpetu, smeju se lidem jak ho zerou. Ostane – podobne zrali i Obamu, kdyz prisel coby zmena po tom debilovi pred nim:
  https://www.youtube.com/watch?v=tzk3ux5CcDg
  Sam jsem potkal amiky, kteri s oblibou pouzivali frazi „smells like G W Bush“, ale na moji otazku proc si ho zvolili podruhe uz nedokazali odpovedet.
  Vzpominate jeste na tu euforii kdyz Obama prijel do Cech a ten hoch – dement si na nej sahnul (asi „pro stesti“ :-)
  Na Bushe se aspon hazely boty.
  Jenze do prichodu naslednika Obamy je jeste dost dlouho a Zido – Arab Barrack Hossein teprve vystrci sve luciferske rohy – na to vemte jed. Zatim ho jeste vodi na spagatkach ale v zaveru ho povede uz jen jeho animal’s instinct. A to bude daleko horsi.

  • Pepi napsal:

   Carlos IV
   ten Obama to byl nahodou dobry trik tech nitkaru.Oni manipuluji i psychicky,hraji i na podvedomi.
   Lide v Americe i ve svete meli dost Bushe a sympatizovali tenkrat s araby/3.svetem,prali si ukonceni valek.
   No tak jim misto WASP(Bush)predhodili pravy opak,cernocha Obamu.Opak ve smyslu „vymena masky“.A volici i zbytek sveta jim na to znovu skocil.
   Kdyby nahodou i to selhalo,stacilo by zmanipulovat vysledky voleb jako v pripade Obamova predchudce Bushe.
   Problem je v tom ze lide se nechteji zabyvat problemem do hloubky,spokoji se s povrchnim resenim,znovu a znovu.

 8. Carlos IV napsal:

  Pepi – v US stejne jako v CR kdo neni „Zid“ nemuze udelat karieru. Staci se podivat na tohle:
  http://afinabul.blog.cz/1601/koordinator-evropske-komise-pro-boj-s-antisemitismem a tahle veta zejmena:
  „Závěry prvního Výročního kolokvia EK o základních právech, které se zaměřily na antisemitské a protimuslimské projevy nenávisti“.
  Snad rozsviti v hlave i tem nejvetsim tupcum!
  Smula pro ne, ze z tech zaprisahlych pravovernych „zidu“ nema nikdo semitsky puvod. Takze ten jejich blabol je vlastne uplne o ho*ne.

 9. David Hassan napsal:

  Chcete byť členom Iluminátov ako bratstvo, ktoré vás bohatý a slávny vo svete a majú právomoc kontrolovať ľudí na vyvýšenom mieste v celosvetovom .Are Ste obchodné muž alebo žena, výtvarník, politické, hudobník, študent sa budete chcieť byť bohatý, slávny, mocný v živote, pripojiť Ilumináti bratstvo kult dnes a získať okamžitý bohatý sumu. 2 milióny dolárov za týždeň, a bez home.any, kde sa rozhodnete žiť v tomto svete, a tiež získať 10.000.000 U.S. doláre mesačne ako plat% u2026 výhody, ktoré voči novým členom, ktorí sa pripoja Illuminati. 1. Peňažná odmena USD $ 500,000 USD 2. Nový elegantný auto snov v hodnote USD $ 300,000 USD 3.A Dream House kúpil v krajine svojho vlastného výberu 4. Jeden mesiac dovolenku (plne splatený) do svojho sna turistickej destinácie. 5.One rok Golf Členstvo balíček 6.A VIP zaobchádzanie na všetkých letiskách v celkovej zmene životného štýlu 8.Access World 7.a k Bohemian Grove 9.Monthly zaplatení $ 1.000.000 USD na váš bankový účet každý mesiac ako člen 10.One Month rezervovať Stretnutie s Top 5 svetových vodcov a Top 5 Celebrity vo svete. Ak máte záujem email agent.ericfrank@gmail.com jack pri m alebo volajte WhatsApp 2349037314769 ..Y.M.C.B RICH FORE EVER

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!