Zneužívání, mučení a vraždy dětí – hobby evropských elit

titelbild30To co dnes chci vyprávět, zní neuvěřitelně. Mohu každému doporučit, aby se tím nezabýval ani tehdy, pokud má zaměstnání státního zástupcem nebo policisty. Hrozí mu okamžitá profesní smrt. Jde totiž o smrt dětí a to není všechno. Jde o jejich mučení, jejich zneužívání, jejich úmyslné vraždění. Zatímco Německem otřásají obrazy utopeného dítěte jednoho uprchlíka, fotografie těchto dětí nikdy neuvidíte. Pokud ano, utíkejte velmi rychle, protože se nacházíte v akutním ohrožení života. Setkáte se s mocí, se kterou nic nesvede ani policie.

Občas jsem o tomto problému již psal. Použiji mou svobodu, abych byl nezávislý na nějaké straně, vydavateli, úřadu nebo orgánu. Mohu zde vyprávět takové příběhy, protože zpravodajské zrcadlo (myšlen zřejmě časopis Der Spiegel) nemá žádné právní oddělení a ani nemá k dispozici nekonečné zdroje, které nám umožní cestování a dobrodružné vyšetřování. Máme k dispozici jen hledání stop na internetu a klasický způsob, který kombinuje fakta, abychom se přiblížili pravdě. Jako šašci této moci, si můžeme dovolit svobodu, která je jiným zpravodajským médiím zakázaná. Někdy se přece jenom setkáváme s příběhy, s velmi zvláštními příběhy, které vznikají v oblasti Belgie. V zemi, která zplodila velmi podivného prznitele dětí. Další příběhy pocházejí od jiných lidí, kteří mi občas zkřížili cestu. Například příběh malé dívky, která byla rodiči speciálně vychována k tomu, aby byla nabídnuta jako ,,zboží“, které jim umožní vstoupit do ,,nejvyšších kruhů.“ Takhle se na to ale nedívejte. Zamyslete se nad tím, co všechno lidé udělají pro peníze. Přemýšlejte o tom velmi pečlivě, co všechno pro peníze již děláte vy.

Ne, nebudu vám prozrazovat, odkud tyto příběhy mám. Jako filozof je člověk ,,lékařem duší“ a má povinnost zachovat diskrétnost. V nouzi ale bude stačit i novinářská diskrétnost. Kromě toho, co já vím? ,,Vítr mi pošeptal jednu píseň“, to jednou řekl Franz Josef Strauss (pozn. německý politik), když chtěl ochránit svoje zdroje. Vítr také občas šeptá i mně do ucha.

Kromě toho, co byste dělali se zdroji? Aby oběť znovu podstoupila trapný výslech? Má se přinutit, aby svědčila v záři reflektorů před veřejností? K čemu? Nenajdete žádného soudce, který by se věcí zabýval, žádného státního zástupce, žádného policistu. To všechno se už stalo v Belgii. Jen o tom nikdo neví.

Ano, Belgie. Tam existuje takový noblesní dům, který je ukrytý za vysokými zdmi a je obklopen prázdnými domy. Nikdo tam nechce žít, protože žít tam, je extrémně nebezpečné a pro děti smrtící. Pověst domu vyzařuje daleko do okolí. Víte, že nemůžete jít na procházku, protože jinak vás okamžitě odklidí silní dobře vyzbrojení muži. Muži, kteří vyslovují jasné varování, které známe jinak jen z filmů. Ví se, že děti se na ulici nenechávají samotné bez dozoru. Nejlepší je nepouštět je na ulici vůbec a odstěhovat se hodně daleko. To je důvod, proč v bezprostřední blízkosti takového domu nikdo nežije [1].

Důvodem pro takové varování je, že v noci někdy přijede mnoho velkých, těžkých limuzín. Scény jako z filmu Stanleyho Kubricka „Eyes Wide Shut“, kde se hlavní hrdina náhodně ocitnul na tajných orgiích, je realita. Zde se setkává mocná elita, která si dopřává velmi zvláštní potěšení ….. potěšení při kterých malé děti, stejné jako vyplavené malé dítě na pláži, hrají zvláštní úlohu. Ano samozřejmě, existují naivní a obětaví lidé, které případ Detroux probudil a takovou stopu sledují. Skončí přesně tam, kde normálně skončit mají, totiž na policii. Tam všichni udělají stejnou zkušenost. Mezi ,,čtyřma očima“ je policisté varují, aby celé záležitosti nevěnovali další pozornost. Sami si zahrají na ,,čerta“, aby ostatní odradili a drželi je tak od této věci stranou. Tady nehrozí jen pár úderů, tady hrozí okamžitá smrt. [2]

Strašné, že? Ve středu Evropy, v blízkosti belgicko-německé hranice, je nedotknutelný dům, ve kterém se dějí nepochopitelné věci. Dům, od kterého se odvrací i státní moc……a má strach. V takovém domě se můžete setkat skutečnými pány Evropy. Jak jinak nazvat postavy, které mají moc zastrašit celou exekutivu celého státu?

Existenci takového domu a mnoha jiných, v podstatě není žádné velké tajemství. Takže můj malý příběh, vám neřekne nic nového. Ne, doopravdy, podívejte se na ,,média hlavního proudu“. Časopis Spiegel již v roce 1996 napsal o ,,Růžovém baletu“ (dnes se spíš používá pojem ,, swingers party“) [3]

,,Do hledáčku vyšetřovatelů z Neufchâteau se nyní opět dostaly tzv. ,,Růžové balety“. To jsou sexuální párty vyšších tříd, na kterých si užívali doktoři, advokáti, politici, ochránci státu a vysocí úředníci justice, s luxusními prostitutkami nebo dámami volnějších mravů. Orgie se počátkem osmdesátých let dostaly před soud poté, co jedna žena byla záhadným způsobem zabita. Na jedné párty totiž vyhrožovala tím, že odhalí účast nezletilých na takových akcích.“

Přečtěte si článek úplně v klidu. Narazíte totiž i na Marca Dutrouxe. ,,Růžové balety“ byly známé již od sedmdesátých let a šest svědků, kteří o nich chtěli vypovídat byli zabiti ,,Vražednou bandou z Brabantska“ [4]. Ta mimo jiné poslala na smrt dalších 20 lidí a nikdy nebyla dopadena. To…..je opravdová moc.

Také tato moc zasáhla, když vyšetřovatelé narazili na Marca Detrouxe. [5] Zemřelo 27 svědků (dnes je to už 30 lidí), mezi nimi také policisté a státní zástupci, aby nebyla ohrožena teorie o osamělém pachateli. Já říkám ano, tady se setkáváme se skutečnou mocí, která ovládá ,,Západ.“ Budu znovu citovat z výše uvedeného ,,média hlavního proudu“:

,,Vždy, když v posledních letech v Belgii zmizely děti, přistály na účtu M. Dutrouxe částky ve výši 40 000-60 000 Marek. Stále není známo, od koho peníze přišly. Tomuto příjemci sociálních dávek patřilo víc než půl tuctu domů a baráků, vlastní akcie, má byt v daňovém ráji v Panamě a má přibližně 200 000 marek úspor, jak zjistili vyšetřovatelé.“

Odkud tyto částky pocházejí? To nezajímá nikoho, alespoň nikoho, komu je život milý. Vidíme, že zneužívání dětí není levné. On stmelil nejvyšší kruhy do pevného společenství, kterému svou pomoc poskytoval i ROTARY klub [6] ,,Ochrana úplně ze shora“ je přirozený následek takových aliancí k získávání potěšení (viz. časopis Spiegel), které demokratickému právnímu státu ukazuje, koho má pokárat.

Potěšení? Jde ještě o jiné věci, než ,,jenom“o sex. Časopis Zeit o tom v roce 2004 napsal:

,,Regina Louf vylíčila detaily vražd, nástroje k mučení z kovu a pouta z napájecích kabelů. Některé její popisy se později potvrdily během vyšetřování.“

Samozřejmě, že její výroky byly justicí prohlášeny jako nepravdivé. Justicí, kterou nevyvede z klidu ani masivní úmrtí svědků. Všichni v případě Detroux, udělali stejnou zkušenost jako lidé, kteří se chtěli věnovat našemu ,,domu hrůzy.“ Setkali se s absolutní mocí, s mocí, která by v demokracii neměla ani existovat.

A přesto mučí a vraždí naše děti před našima očima bez jakýchkoliv následků. Pár jich ještě existuje. Tady kde žiji, což je přímo na hranici s Belgií, se na výsledky vyšetřování které nebude nikdy uzavřené, nečeká. Tady se už chápe, co to znamená, když expert uvedl že Detroux je sice brutální psychopat, ale není to žádný pedofil (viz Wikipedia). Tady už se všichni přizpůsobili tomu, odkud tyto peníze pocházejí a které pak mají zločinci. Tady na místě údajně existují sítě rodičů, kteří si telefonují, když okolo školy nebo školky projede auto s belgickou poznávací značkou. Příležitostně se také dají nalézt reklamní letáky s poznámkami, kdy a kde takové auto okolo školky projelo. Strach lidí, kteří se toho zlověstného domu v Belgii obávají, je cítit i tady. 30 000 eur za dítě ….. z toho je některým lidem špatně.

To jsme rádi, že si můžeme v klidu sednout a říct, že u nás v Německu takové věci neexistují. Pokud se to vůbec děje, tak je to čistě belgický problém a stalo se to už dávno. Ale tak to není. Také tady v Německu se sociální pracovníci, kteří se starají o děti na ulici, se setkávají každou chvíli s ubohými dušemi, které byly distribuovány na večírky bohatých. Oficiálně o tom ale nechce mluvit nikdo, což jsem si nedávno mohl znovu ověřit. Proč znovu opakovat zážitky, které se už odehrály v Belgii? Proč se konfrontovat s mocí, která je i pro policii nepřemožitelná?

V Německu to ale někdo už zažít musel. Třeba Mandy Kopp, která v 16-ti letech byla přinucena k prostituci a potom pachatele poznala v soudní síni v postavě soudce. Následky? To zachytil Spiegel:

,,Jako nezletilá byla přinucena k prostituci, vězněna a týrána. O dvacet let později vyšla Mandy Kopp se svým příběhem na veřejnost. Podklady dokazují, že určitá část soudnictví pro ni nebyla vůbec žádná pomoc, právě naopak. Byla totiž ocejchována jako prostitutka.“

V této souvislosti dokonce padla tato závažná slova (trochu zkráceno):

,,Zacházení předsedy SPD Karla Nolleho se svědky, to je skutečná bažina. ,,Saská bažina“ je ve skutečnosti právnímu státu hodně vzdálená. Nedemokraticky zachází se svědky, novináři, poslanci a zaměstnanci Státního úřadu na ochranu ústavy, jehož součástí je justice a vláda státu. To vše je dnes důležitější než kdy jindy.“ (případ ne-vyšetřování organizovaného zločinu v Německu [7])

A znovu. I tady je setkání s mocí, které stát nevzdoruje, protože ho infiltrovala a ovládla.

To neplatí jen pro Německo.

Dokonce i ve Velké Británii existuje krytí pro zneužívání dětí úplně ze shora (viz Spiegel). Ministerský předseda a ,,261 vlivných osobností veřejného života, včetně 76 politiků“ jsou v podezření. Mimo jiné se uvádí, že každé 20. dítě ve Velké Británii bylo zneužíváno. Prostě šílenost….. protože tím, se počet případů zneužívání v této zemi blíží k miliónu. [8]

Zneužívání dětí, jako masový sport nejen v Rotherhamu. Rotherham? Ano, podívejte se (viz Zeit):

,,Návštěva anglického Rotherhamu: 1400 dívek zde bylo zneužíváno pákistánskými gangy. Místní labouristická vláda to zamlčuje celé roky.“  Zjistíme vůbec někdy, proč jsou pákistánské bandy chráněné? Dá se tušit, že mají podobnou funkci v systému v Rotherhamu (a v celé Anglii), jako Marc Detroux v Belgii? Pákistánci jako distributoři (dětí) pro orgie mučení vyšší třídy? Tato zcela nové aliance je reálně myslitelná.

V Londýně se policie již v sedmdesátých letech setkala s pedofilními kruhy (viz Augsburger Allgemeine). Takže vidíme, že problém zapletení státní moci do zneužívání dětí, je velmi starý problém.

Nakonec přirozeně nesmí chybět Portugalsko (viz Zeit):

,,V Lisabonu bylo obviněno šest mužů a jedna žena, kteří po léta zneužívali sirotky. Mezi pachateli byl televizní moderátor a politik.“

TV moderátor a politik.

Elita, která je schopná platit takové ceny.

Vždy nás odbydou stejným vysvětlením. Jsou to pedofilové a konec. V oblasti pedofilie se příliš dobře nevyznám, poznám ale jazykový kořen slova, které obsahuje slovo ,,láska“. Tagesspiegel tvrdí, že pedofil má být ,,empatický“, ale nemá ,,žádnou kontrolu nad podněty“. O tom ale vůbec nemluvíme. Mluvíme o demonstraci moci, únosu, mučení, znásilňování a vraždách. Nemluvíme o lidech, kteří nedopatřením mají tělesný vzhled dítěte, jako klíčový stimul pro svoji sexualitu. My mluvíme o zločincích nejhoršího druhu, jejichž moc sahá tak daleko, že stát je proti nim zcela bezmocný.

Nemluvíme jen o pedofilech, kteří jsou sami za hranou. To je samo o sobě, už tak dost hrozné. Mluvíme o psychopatech, kteří cíleně a záměrně po celé Evropě vyrobili tento likvidační průmysl na děti.

To je úplně jiná kvalita šílenství. Od té doby, co mi vítr zazpíval písničku o podivném domě v Belgii, kterou mohu zpívat dál jen pod přísahou, že raději obětuji svůj život, než abych odhalit informátora….. který byl jen krátce hostem v sousedství a měl strach, že ho zabijí, pokud by prozradil příliš mnoho detailů. Ale mnoho podrobností se také ztratilo ve větru, což je také hloupé.

Proč se vlastně vyprávím tento příběh navzdory skutečnosti, když je zřejmé, že na světě není síla, která by tyhle západní prznitele dětí mohla zastavit?

Protože musí být vyprávěn…..abyste konečně pochopili, že svět není ,,karneval“, i když vám to celý den vyprávějí v televizi.

Věřit……takovému příběhu byste neměli. Snadno se může stát, že budete mít smrtelnou nehodu nebo se u vás objeví sebevražedné sklony.

Ještě jedna otázka zůstala. Proč něco takového dělá člověk, který vlastně není pedofil?

 

Poznámky:

[1] může se jednat např. o zámek Chateau Amerois https://www.youtube.com/watch?v=fpbdQLfswuY)

[2] ITCCS tyto zločiny již vyšetřuje: http://www.nwoo.org/?s=itccs)

[3] příklad ,,swingers party“: http://www.independent.ie/life/eyes-wide-open-undercover-at-elite-swingers-party-30384742.html

[4] https://de.wikipedia.org/wiki/Killerbande_von_Brabant

[5] Marc Dutrox byl ve spojení se satanistickým řádem Abraxas, viz kniha D. Icke: Das Grösste Geheimniss (Největší tajemství) str. 335 https://www.mosquito-verlag.de/Buecher/David-Icke/Das-groesste-Geheimnis)

[6] ROTARY člen a německý politik Thomas de Maizière (CSU) a současný ministr vnitra, spolu s dalšími soudci a státními zástupci čelil podezření ze spolupráce s dětskou-sex mafií, zneužívání dětí a předávání informací organizovanému zločinu. Nikdy nebyl vyšetřován a ani obviněn. Viz video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=Rwz_iZika-4)

[7] https://de.wikipedia.org/wiki/Sachsensumpf

[8] ani v USA na tom nejsou lépe, viz kniha: Trance Formation of America http://www.trance-formation.com/about_trance.htm)

 

Další zdroje a odkazy:

Rituální zneužívání dětí, Guido Grandt: http://www.nwoo.org/2015/08/20/riualni-zneuzivani-deti-guido-grandt-cast-1/

Dokument německé televize N24 o satanismu a týrání dětí:

http://www.nwoo.org/2015/09/14/ritualni-zneuzivani-deti-ve-francii/

Tribunál ITCCS proti rituálním vraždám dětí elitami:

http://itccs-cesky.blogspot.co.at/2013/11/videla-jsem-jak-joseph-ratzinger-zabil.html

Dokument německé veřejnoprávní televize ARD ,,Höllenleben“ (Pekelný život): https://www.youtube.com/watch?v=gGuHwkWJEfs

Zdroj: http://www.pravda-tv.com/2015/09/kindesmissbrauch-kindesfolter-kindermord-das-hobby-der-elite-in-europa/

 
71 Komentářů k Zneužívání, mučení a vraždy dětí – hobby evropských elit

 1. Flamenco napsal:

  Jdu zvracet….
  Takovou moc zase nemají, muselo by se to likvidovat pěkně po jednom, někým, kdo je z podsvětí a je zainteresován proti prznitelům duší.
  Středověk neskončil….., ale chybí mi tu pan Žižka a jemu podobní.

  • Pepi napsal:

   David Icke o techto zverstev pise roky.A nejen on,obcas se nekolik nesmelych radek objevi i v „serioznich mediich“ale je to tam zminovano pouze jako skutky nekolika „vysinutych zvrhliku na okraji spolecnosti“.
   Nekdy koncem 90 let otrasly Belgii obrovske demonstrace na tema clanku.Vzpomina si nekdo z vas ctenaru??
   Samozrejme ze se to nedeje jen v Belgii!

 2. vyhroz napsal:

  Musíme ty svině pozabíjet osobně.

  • Pepi napsal:

   Tak se ptam:kde je Pegida?Kde jsou ochranci Evropske kultury/krestanstvi?
   Kde jsou krestane,proc mlci????
   Kde je Amnesty International,kde jsou humaniste,slunickari?Kde je „opozice“?
   Vetsi duvod vyjit do ulic asi tezko budeme hledat…
   Jsem odpurce trestu smrti ale v pripadech jako ty v tom clanku ,mam pochyby.Na case se sjednotit.

   • contumax napsal:

    Pepi a Standa

    Oba máte pravdu,souhlasím s Vámi…!!!

    Křesťané jsou pacifisti s vládami, měli by vzniknout nový Valdenští…!!!

   • ert napsal:

    a ty jses kde?

   • Pepi napsal:

    Napadlo nekoho kam rocne mizi tisice deti?Komu vyhovuje ze migruji deti/nezletili bez papiru a bez jakehokoliv dozoru dospelych?Deti ze Syrie,Balkanu,Afganistanu atd?Co se vlastne deje s detmi na Ukrajine?Mozna ze clanek nahore dava castecnou odpoved.
    Zamyslel se nekdo nad celkovou sexualizaci detsvi na „Zapade“?Nad subliminalni i otevrenou manipulaci skrze Disney(jak uz jsem drive poukazoval),Simpsons a dlouhe rady dalsich?
    Co na to rikaji feministky/“disidentky“ typu FEMEN?
    „Lide“ jako ti o kterych se zminuje clanek rozhoduji o nasich zivotech.Pripravuji valku.Vedi ze si na ne nikdo netroufne.
    Co jsme to vlastne za lidi my?Smejeme se utonulym detem uprchliku(ja ne)opovrhujeme lidmi v rozvojovych zemich a jejich kulturou(nejen muslimy) a ve stredu Evropy se za ticheho souhlasu vsech deje to o cem pise autor clanku.Kdo mlci souhlasi.
    Stejne sily ktere stoji za mizenim deti jiste budou pozadovat ocipovani vsech lidi od narozeni z „bezpecnostnich duvodu“.

  • Standa napsal:

   Jediné co může tyhle ďábly zlikvidovat je vysoce utajená a mimořádně dobře organizovaná společnost.

  • Marie napsal:

   to nezvladneme, je jich prilis moc, dostanou zbrane a my nemame nic, cim se branit…na to se musi zezadu…a na spravna mista… a s jistenim…

 3. Justass napsal:

  Nu a jak jsme nedávno slyšeli, má být pedofilie prohlášena za normu. Čili věc normální. Stejně tak jako o pár desetiletí homosexualita. A bude dokonce s určitostí časem i tak propagována. Overtonova okna se otevírají pozvolna, ale s perverzní důkladností – nemýlím-li se. Tahle západní společnost je nemocná rakovinou ducha a proto je i odsouzena k umření. Máme smůlu obrovskou, že se k ní tak lísáme. Tedy ne MY, ale naši činovníci. To nás ovšem neomlouvá a měli bychom s tím urychleně něco dělat. Myslím, s těmi činovníky.

 4. potkan napsal:

  Jsou to Židi,parazité národů.Již Shopenhauer pronesl památnou větu : Žid je mistrem lži,je to parazit národů.Žid je démonem v pozadí korupce lidstva.
  Židovské rituální vraždy pro krev i nadále přetrvávají,ale představitelé dosazených židovlád je spolu s vlastizrádci pěčlivě tají a nejednoho odhalitele nechali úkladně zavraždit nebo protiprávně odsoudit za věci,které neudělal.

  • to je jedno napsal:

   Jste mimo. V pracích Koncepce společné bezpečnosti a Dostatečně všeobecná teorie řízení a souvisících propagačních materiálech je jasně konstatováno, že současné elity světa mají svůj původ ve starověkém Egyptě! Odtud prorostli přes starověké elity Říma, Byzance, Benátek…, do celé Evropy. Pokud vezmeme v úvahu tvrzení Izraelce Sloma Sanda o vynalezení židovského národa… Podívejte se na mapu, Kanaan i Sinaj byli součástí Egypta či jeho dvorkem v době „biblického exodu“. Nedává smysl, aby židé prchali z Egypta do Egypta! Byla to tudíž operace Egypťanů samotných, kterým Izrael dále sloužil jako nárazníkové pásmo a přes duchovní i politické elity tu zemi dále ovládal… Židé byli otroky Egyptských elit a v podstatě si je elity po celé ty min. 3 000 let pěstovali pro své potřeby. Izrael – údajně prý „S Bohem zápasící“, ve skutečnosti Isis-Ra-Elohim = Božstva Egypta, stejně jako Ámen na konci modliteb není „Staniž se“ ale jméno Boha Ámona! ¨Dle své potřeby je trestali a ničili, když odmítli dělat, co vrchnost potřebovala. Když vrchnost potřebovala obnovit Izrael, a židé ne a ne se stěhovat do země zaslíbené, tak holt zaplatili Hitlera…! Chápete? Přemýšlejte o tom. Otrokář potřebuje taky schopné a vzdělané otroky, aby se sám moc nemusel zabývat každým detailem řízení společnosti… a taky potřebuje, aby bylo těch skupin více a částečně si vzájemně konkurovali…

   • Jarek* napsal:

    Nemá proti Vaší interpretaci výhrad. Pravdou je, že Hitlera platila koruna, stejně tak koruna stála za realizací Izraele. A to, že koruna je pozůstatek Říma a Egypta.

   • Marie napsal:

    Vis na co jsi zapomnel? Na diasporu. S cim myslis, ze z toho Egypta tak utikali? S majetkem a do sveta, kde ho namnozili lichvou. A pamatujes, jak pres kiln jedne izraelky zametli s perskym kralem? Dodnes to oslavuji, stejne jako ten uprk z Egypta. Premyslej, jestli se normalni prchani oslavuje :-)

 5. Marie napsal:

  Vim predem, ze se na mne sesypou lide, kteri uverili v boha a satana, ale to nevadi, vyjadrim se k tomuto clanku, obzvlaste k te posledni vete:
  „Ještě jedna otázka zůstala. Proč něco takového dělá člověk, který vlastně není pedofil?“

  Odpoved je velmi jednoducha a logicka: Z ROZEZRANOSTI.

  Nic jineho v tom neni. Cemu se prirazuje pojem zla, je docela obycejna rozezranost na zaklade fantazie, ktera je nekonecna jako vesmir. A k te rozezranosti by nikdy nemohlo dojit, kdyby ji tzv. dobri neumoznovali. Ano. Hra na dobro a zlo je zeal fiktivni a zamerna, a pokud to nekomu vyhovuje u ni zustat, tak at si uvedomi, ze tzv. zlo existuje jenom proto, ze to dobro umoznuje, tedy jde o dve strany teze mince. Vysvetlim, jak to myslim:
  Tyto rozezranosti provadi kdo? Ti, kteri k tomu maji prostredky, tedy penize. Papez Benedikt kryl zneuzivani 231 chlapecku…Vatikan je hnizdo rozezranosti proc? Protoze jsou tam velke penize, za ktere je mozno si dovolit cokoliv. Ti, co se tam stahuji, se nenarodili jako pedofilove, ale jdou tam prave proto, ze je laka si moci dovolit, cokoliv je napadne.
  Predstavte si, ze nemusite cely zivot nic delat, protoze vasi predkove nakradli takove mnozstvi majetku, ze kazde rano po probuzeni je jedinou vasi „starosti“, cim se zabavite. A na vse, co si vzpomenete, mate prostredky. Vsechno (krom nesmrtelnosti) a kazdeho si muzete koupit. Ze ne kazdeho? Omyl. Staci, kdyz cloveku seberete prostredky k zivotu a bude pro vas delat cokoliv, I zabijet ( zoldaci ). A nebo v nem probudite touhu mit take moznost si delat cokoliv a date mu k tomu prostredky (napr. ISIS ). Neni o bohu a o dablu, to jsou pohadky, kterymi si lidi nechaji tyto veci ( od zlodeju ) vysvetlit a pak se ji drzi. Proto take se hranice mezi dobrem a zlem neda urcit. To tzv. zlo je odrazem miry ovladani jednoho cloveka druhym.
  Proc rikam, ze dobro a zlo jsou dve strany jedne mince? Protoze to zlo by nemohlo existovat, kdyby mu to to dobro neumoznovalo.
  Narodite se na planetu, kde mate pripraveny vsechny prostredky k zivotu, od vody pocinaje a energiemi konce. Mate narok si uzivat pudu ke sve obzive, od toho tady je a zdarma. Kdyz si tohoto zakladniho prava na zivot nevzdate, nikdo vas nemuze ani pouzit, ani zneuzit, ani zotrocit, ani mucit, ani vradzit, a to tzv. zlo proste nedostane moznost k existenci a rozvoji dle zminene fantazie.

  Kdyz se sveho prava vzdate, pak uz jste po cely zivot vystaveni rozmarum predstavivosti tech, kterym jste ho odevzdali.
  Proto taky, abyste prezili, musite delat, co vam rekne, pracovat treba cely den, kdy je vam vysledek prace odebran a ponechano pouze na preziti a ze strachu o zivot si nechate nadiktovat I to, co si mate myslet, cemu verit, dokonce I sve zdravi a zivot je vam kdykoliv odebran, jakymkoliv zpusobem vase otrokare napadne. A abyste byli poslusnejsi ( protoze panstvo vas odpor unavuje ) tak se lidem predhodi odmena po smrti v podobe raje za obetovani se a spousta lidi se s tim dokonce spokoji. Reknou si: tak aspon, ze po smrti je spravedlnost, ja budu odmenen a ten zly potrestan, aniz by si pripustili, ze ten otrokar si to na vas vymyslel, a tudiz se nema ceho bat, a vy se zadneho trestu na nich nedockate, a samozrejme slibovaneho nebe. Aby se zajistilo, ze tu pohadku lidi „koupi“, vyrobi se knihy o ruznych zjevenich, proroctvich, ktere se prubezne upravuji tak, aby pasovala na tu kterou dobu a lidi tomu verili dal.

  Kdyz kdysi davno tito otrokari sepisovali Stary zakon, tak nemeli povedomost o existenci ruznych ras po cele planete, tudiz si mohli dovolit vymyslet Adama a Evu a rikat, ze jsme vsichni jejich potomci ( az s rozvojem technologii se ukazalo, ze je to podvod, protoze dva stejni lide nemohli kvanta ras a odlisneho vzezreni I stavby tela). Take si mohli vymyslet svou vyvolenost, coz v te dobe nebylo nicim jinym nez rozdelenim se na pany a otroky. A kdyz se jim to povedlo mistne, rozvezli svou pohadku postupne do okoli stale dal a dal a prizpusobili ji na tamejsi podminky, proto tolik ruznych bohu..

  A to, co dneska vidime, je pouze vystupnovanim tohoto zpusobu ovladani lidi,zadny dabel nikomu tyto veci nediktuje, jsou to proste oni sami se svou rozezranosti, ktera je zdegenerovala, protoze nemusli nikdy pro svou obzivu ani hnout prstem.

  Takze kdyz temto lidem seberete lidstvu ukradene prostredky k zivotu, date jim 300 ctverecnich metru pudy, aby se museli sve vytvorit, bude razem po pedofilii a po veskere dalsi rozezranosti a takzvany dabel uplne zmizi z povedomi lidi.
  Jedine tak se cloveku vrati svoboda a tvorivost a mir.

  A ted se muzete, panbickari, rozcilit, kolik je vam libo, protoze toto je viditelna Pravda a rozcili vas jenom to, ze vam lezu do vasi nadeje, kterou zijete a nechcete si ji nechat vzit, protoze na reseni toho zla nemate silu. Pohadka o bozich je opium, jako kazde jine, at uz jde o alcohol nebo drogy, jen slaby clovek jim podlehne a nebo ten, ktery chce zustat linym, neb mu to vyhovuje. Nicnedelani je pekna vec, coz o to, ale znici vam kreativitu a dobrovolne se pripravujete o radost z vytvoreneho. Trvalo mi to take, nez jsem se ji zbavila, a jako prvni jsem se musela zbavit pohadky o bohu, protoze ta lidi svazuje, paralyzuje, zotrocuje.

  • gaja napsal:

   Máte naprostou pravdu obrovská rozežranost a arogance moci.

   • Marie napsal:

    Jen k tomu neco dodam: Ta rozezranost nefunguje pouze u lidi, ale I u zvirat, ktere mate doma, a lze je uplne rozmazlit, jak se rika. Pejsek vas nemiluje proto,jaky jste, ale protoze mu delate dobre. Priklad ze zkusenosti: Sousedka nasla na ulici kocourka, vylecila ho a starala se o nej. Kdyz odjizdela na dovolenou, pozadala mne, abych ho krmila a dala mi klice od bytu. Ja tam chodila a ze zacatku mu davala, co mi rekla. Pak jsem si vsimla, ze drapkama nici pohovku, tak jsem ho odlakala pamlskem. A takto jsem pokracovala a on to prestal delat. Ja jsem si to zkousela zduvodnit a nenapadlo mne nic lepsiho, nez ze asi ma malo zradla a dala mu neco dobreho, kdykoliv za mnou prisel. Kdyz se sousedka ozvala telefonem, jak veci jdou, rekla jsem ji, ze dobre, a ze kocourek prestal nicit pohovku a za si myslim, ze potrebuje dostavat vice jidla.
    Nemyslela jsem to spatne, ale ji se to dotklo, to jsem z hlasu vycitila. Pak jsem si vzala hackovani a sla ven za dum, kocour prisel za mnou. Objevila se jesterka a mily kocour po ni vyjel a nesezral ji, jenom ji utrhl predni nohu. Ja vyjela na nej a nadala mu do hajzlu a odstrcila ho, kdyz se prisel lisat. Pak jsem si to odpremyslela, a uvedomila si, jak jsem udelala dvojchybu. Ze za tu jeho rozezranost mohu jedine ja a jeste jsem nechte ublizila te sousedce. Kdybych toho kocoura nerozmazlila podstrkovanim mu, tak pokud by mel hlad, tak tu jesterku sezral. On ho ale nikdy nemohl mit, tak se proste na ni jenom vyradil. A taky jsem se pak te sousedce po prijezdu omluvila, ze mela pravdu v tom, ze zvirata maji dostat jenom tolik zradla, kolik potrebuji, a to on vlastne dostaval.

    Druhy priklad: Mela jsem pred domem vetsi palmu a pod ni velkou misku s vodou. Vsimla jsem si, ze tam chodi pit kocka a ptala se okolo, komu patri. Byla poulicni, nikomu. Pak kdyz jsem uvidela, ze je tehotna, tak jsem ji tam vedle te palmy dala misku s mlekem a ona tam zacala chodit a kdyz prisel jeji cas, narikala pred dvermi a ja ji pustila, aby mela na porod klid a bezpeci. Sama jsem ale mela kralicka, tedy samicku, ktera na moji peci o kocku zarlila a taky se ji trochu bala, ale ta kocka mela dost svych starosti a na Sisi nijak nereagoval. Rekla jsem si, ze az odkoji, tak ji necham odvezt nekam do utulku, kocka to byla nadherna, mela modre oci. Postupem casu ta kocka zacala byt velice dominantni a na Sisi nepratelska…no musela jsem ji nechat odvezt drive…

    Clovek ma vyvinutejsi mozek, takze ta jeho rozezranost jde do podstatne vyssich rozmeru. A skutecne, I to, co je nam dnes provadeno, vcetne valek, deje se na zaklade toho, ze to umoznujeme.

    Predstavte si, ze se zitra cely narod domluvi, ze neodevzda ani korunu na danich, a na dalsich zlodejinach, ktere nelze uz ani vsechny vyjmenovat, aniz bychom na nekterou nezapomneli, tak ta panska hra na moc okamzite skonci.

    Aby si panstvo zajistilo, ze dani nikdo neunikne, vymysleli DPH, a tedy ji kazdy zaplati, ikdyz treba neplati dan z prijmu. I tady by se to dalo resit jednoduse tak, ze se vsichni prodavaci domluvi a budou prodavat bez dane.

    Behem jednoho mesice by bylo vymalovano, panstvo by nemelo ani na zaplaceni policajtu, natoz tak vojaku.

    Proto nas tak peclive rozdeluji a podplaceji ty, kteri s ostatnimu do toho nepujdou.

    V situaci, do ktere uz ten vyderacsky system dospel, je uz jenom jedno reseni: Pridat se k tem, kde toto neni zavedeno, kde neni zoldacka armada, ale takova, ktera se svetovym zlodejum postavi a porazi ji. A to je dnes Rusko. Zlodej si svou dlouhodobe zajetou rozezranost vzit neda, a proto musi dojit k valce, pri ktere se jim nakradene vezme a sejmou se pritom I jejich zkorumpovani poskoci. To uz tady bylo, a proto jedine po valce mohl vzniknout socialismus, ktery zlodejinu neumoznoval- kazdy mel prostredky k zivotu a I k tvorivosti a byl po dobu jeho existence mir….

  • Flamenco napsal:

   Marie, konečně to někdo napsal.
   Žádná mystika v tom není, jen deficit strádání jako mají obyčejní lidé, kteří vlastně jsou výjimeční svým rozumem. Ne všichni, ale většina.
   Zrůdy se nuděj a to je fakt humáč, co je napadá z nudy a pocitu moci.
   Destrukce a chaos.

 6. Jan B.D. napsal:

  PROSBA:

  Pokud umíte někdo dobře anglicky, hledám někoho, kdo by otitulkoval film UNREPENTANT. https://www.youtube.com/watch?v=0brD50DIv5Q
  Kanadský pastor Kevin Annett odhalil desetitíce!!! zavražděných dětí původních obyvatel prostřednictvím státu Kanada a církve a britské koruny.
  kontaktuje admina, děkuji

 7. Ďuro Trulo napsal:

  Naprosto souhlasím s komentářem Marie, tleskám za přesnost a srozumitelnost myšlenek a obdivuji odvahu jejich presentace.
  Ďuro

  • Marie napsal:

   Duro, dekuji Ti, ze mi rozumis a omlouvam se, ze jsem se ani za cely zivot nenaucila byt strucna. Uz jsem tady nekomu slibila, ze se vynasnazim, ale nejde mi to, jak bych chtela.

 8. ochránce napsal:

  No,hezky je to napsáno.Nevím jestli jsem pánbíčkář,ale bohudík není to tak.Bůh je nádherný,mocný a spravedlivý.Lidé své ůspěchy měří svým bohatstvím a mocí.Ale každý člověk dostal mnoho Božích darů.Jeden z nich je SVĚDOMÍ!Svědomí je zvláštní věc.Přirovnám ho třeba k výchově rodičů,kteří svému dítěti vysvětlují co je dobré a co zlé.Každý člověk musí umřít.Každý.Dřív či později.Pak se zodpovídá tam na druhé straně,Tomu jež ho stvořil.Tam se dozví,že jeho existence tady na zemi nebyl život,ale příprava na něj.Buď tady na zemi složil maturitu,nebo ne.Když ne,jde tam kam nechce.Když ano,vrátí se domů.Ale nikdy se špinavé prádlo nemísí s čistým.Mnoho lidí si myslí,že když umře nějaký zlý člověk,že ho Bůh konečně potrestal.Ale pro mnoho elitářů,vrahů a zlodějů,může být tím prvním a hrozným trestem,to,že je Bůh nechá naživu.To všechno jsem zažil.Opakuji,že nejsem žádný pánbíčkář a v Boha jsem nikdy nevěřil.Ale musel jsem.Nic jiného mi nezbylo.Co se týče Bible,tak té může rozumět jenom ten kdo dostane moudrost Boží.Jinak si Bibli vykládá každý jak se mu hodí.Co se týče prostoru,který se nazývá peklem,tak to není žádná sranda.Kdybych v sobě nalezl slova,abych někomu z lidí popsal Peklo,tak by na zem padl mrtvý s ůplně bílými vlasy.Už brzy se každý přesvědčí,že to co tady říkám je pravda.Bůh dal lidem určité zákony a svobodnou vůli.Kde jsou ty zákony a víra v Boha?Potřebujete zákony na každé hnutí mysli člověka a neuvědomujete si,že čím více zákonů,tím více jste sami spoutáni.Jen se naučte zase bojovat o holý život,třeba s imigranty.Pokud přežijete,tak se k Bohu a Jeho zákonům zase vrátíte.Dodržování Božích zákonů dávalo lidem svobodu.Máte teď svobodu?

  • contumax napsal:

   ochránce

   Vytecne

  • Marie napsal:

   Neunikej a popis, jak vypada peklo, to je berlicka, ze si myslis, ze z toho nekdo padne na zem. Ja rozhodne ne, to ti mohu zarucit. Jsem imunni na vymysly.

   Prokazu ti snadno, ze si vymyslis a jsi falesny verici. Proc? Protoze tvrdis, ze buh je spravedlivy a pritom pripoustis vyvolenost. To se vylucuje, bracho. Z titulu logiky, ze buh je spravedlivy nemuzes tvrdit, ze bible porozumi jen ten, kdo dostane moudrost bozi!! Vzdyt je to odporne a tobe se to libi.

   Jak to, ze o druhych rikas, ze by lidi padli mrtvi a s bilymi vlasy, kdybys jim rekl o pekle? Ty jako jsi nadclovek, ze jsi to prezil? Vidis, jak se nadrazujes?

   I svedomi se da u lidi koupit, dokonce I u panbickaru, zahodi ho jak nic, viz jenom tady na foru Eklessian a contumax, kteri mi preji, ze jsem okradana o prostredky k zivotu a v likvidaci. Kdepak, kamarade.

   Buh nerozhoduje o tom, jak dlouho kdo bude zit, ale fyzika a chemie, kterou dostanes do tela. To, ze kazdy rok u nas pribude 5 procent novych pripadu rakoviny, je vysledkem jedu, ktere lide v potravinach prijimaji. Nebo mi chces namluvit, ze to dela buh? Takze to zase neobstoji.

   A ze tzv. elitari ziji nejdele z vule bozi? To taky ne. Vis kolik mladych lidi muselo zemrit, aby si jejich krvi prodlouzili zivot a opakovane nahrazovali organy?

   To nema s bohem vubec nic spolecneho, ale tebe musi presvedcit logika a ne nikdo jiny.

   Proste jsi naletel a znovu zopakuji, ze zadny z tech, kteri tvrdi, ze zazili jak boha nebo satana, to nepopisi a maji vzdy stejnou vymluvu, ze by to ten druhy neunesl.

   Takze dodej dukaz, rada zmenim nazor..

   • mien napsal:

    Marie, Ty názor nikdy nezmeníš , nemohol som Tvoj príspevok ani dočítať pre množstvo hlúpostí, pripusť , že je niečo medzi nebom a zemou a nie je Ti všetko dané pochopiť – Ty to však vždy vysvetlíš, bojuj s pýchou a nadutosťou a uvidíš že sa Ti viac otvoria oči aj budeš viac chápať, budeš sa za niektoré názory aj hanbiť , ale to je nič proti tomu čo získaš – len PRAVDA Ťa oslobodí – otvor oči – VŠETKO JE INAK .

  • proud napsal:

   Mas hovno a ne svobodnou vuli v pripade,ze existuje peklo a trestajici panbicek!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hosi,vy me dobre skolite svym protirecenim! :-))))))))))))))))).Bud kurva mam svobodnou vuli,nebo ji nemam!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   • proud napsal:

    Jste sileny spolupracovnici tech „zvirat“ ze svyho presvedceni ktery ve vas zamerne pestujou,ze je po smrti nekdo potresta,to ale jejich obetem bolest,hruzu a utrpeni v zadnym pripade nezmeni!!!! To zmeni jen svetska spravedlnost ktera tem zviratum ureze genitaleie a necha je je sezrat nez jim urizne hlavu!!!!!!!! Je mi z vas spatne,jebli panbickari!!!!!!!!!Diky vam se tohle vsechno deje!!!!!

    • proud napsal:

     Na hovno jsou neuplatitelny lidi na svete ktery pracujou na mimozakonnym a konecnym potrestani tech dobytku,a nasazujou vlastni zivoty,kdyz jim debilni panbickari hazou klacky pod nohy pestovanim si tech zrud!!!!!!!!!!!

     • proud napsal:

      Nevite a nechapete vubec nic!!!!!!!!!!!!!!! Neni zadnej Panbuh!!!!!!Je jenom stvoritel kterej nam dal onu svobodnou vuli se vsim co k ni patri,naprosto se vsim!!!! To my si musime udelat poradek,NIKDO ho za nas NIKDY delat nebude,ani po smrti ne!!!!!!!!!!!Dokud na to neprijdete,nemate pravo stat se svobodnejma!!!

      • proud napsal:

       Stvoritel,co sleduje naprosto nezucastnene svy tvoreni,uci se z nej a jediny co dela,uklizi po dobytku kterej se sam zlikviduje tim,ze se neumi svobodne postarat, ten „mess“!!!

      • mien napsal:

       s týmto názorom ku slobobe nikdy nedôjdeš , a nehovor že slobodný si , ,, slobodný takto nikdy nepíšu !!!

    • proud napsal:

     Biblicka koncepce.Mit nad sebou bossa na kteryho jde svalit jak ne cela,tak aspon cast zodpovednosti,kdyz se nenajde jinej,konkretni obetni beranek,ocistit se,svou zodpovednost za zverstva pachany na svete! Maji vas kde vas chteji mit….ubohy ovecky….

     • proud napsal:

      Porad se mit pred kym hrbit a na koho svadet vlastni neschopnost,nebo naopak vinu,k tomu je „nepostizitelnej,imaginarni“ panbicek jako stvorenej,chytrej tah,to se musi uznat.

      • sousední galaxie napsal:

       Hrb se před tvojí neschopností stát se dokonalým člověkem :-) HLupáčku ; neovládáš se , nemáš inteligenci , jsi zpupný , namyšlený ! Podrob se ty DEBILE askezi a pak uvidíš jak na tom jsi :-) Žvanit a plkat to umíš , v tom jsi MISTR .

       Ovládni sám sebe a pak „uvidíš“ …

       • proud napsal:

        :-))))))))))))))))))).Urazit me muze jen me rovnej,nebo lepsi ;-)

       • Marie napsal:

        Vis, co mne nejvice tady rozesmiva? Jak uz v nicku se projevi, co je kdo zac: sousedni galaxie….nazev nadrazeny sam o sobe a prijdes sem nadavat do debilu a vyzyvat k podrobovani se a jeste lidi urazet, a to prosim vse ve jmenu sve dokonalosti!!

        To je prdel…ty „dokonaly“.

        Nic takoveho jako dokonaly clovek neexistuje. Jsi docela obycejne zvire, jen s urcitymi kapacitnimi rozdily.

        On ti, proud na to odpovedel velice spravne. Nemas ho cim urazit, protoze svou nadrazenosti nikoho ani nemuzes, to je choroba, vypestovana choroba, ktera je nelecitelna, takze cau..

     • sousední galaxie napsal:

      ubohý hlupáčku

   • Marie napsal:

    Absolutni svobodu nema nikdo, protoze si nemuze zvolit kde narodi, komu se narodi ( ani jestli chce nebo nechce ) ani barvu pleti, ani pohlavi, ani zdravi ( rodi se mrzaci, slepi, hlusi apod.).

    Svobodu muzes mit za predpokladu, ze si nenechas vzit prostredky k zivotu a nenechas se ovladat ci zotrocit. Tu nemame.

    Jedina svoboda, ktera je jen castecna, ale svoboda to prece jenom je, je ta vnitrni. Je to rovnovaha a tvoje vlastni stabilita, ktera se odviji od te prirodni. Tu si muzes podrzet, kdyz nepodlehnes „vznasedlum“. Pevna puda pod nohama neni nesmyslem, je to dane….

  • Marie napsal:

   Promin, ze jsem ti neodpovedela na otazku, zda mam ted svobodu. Ano mam, ale jen tu vnitrni. Zvenci jsem okradana o svobodu stejne jako, ikdyz veris, ze mas svobodnou vuli, kterou ti dal buh, tak ji nemas, byla ti odnata stejne jako mne.

   Neuvedomujes si jednu vec, ze patris k tem, kteri tu svobodu lidem vzali. Neveris? Tak ja te presvedcim dukazem:
   Svoboda se bere lidem I tim, ze se nechaji rozdelit, protoze jedine pri spolupraci se da docility toho, aby nam tu svobodu nikdo nemohl vzit. A ty, tim, ze se nadrazujes, rozbijis tu zakladnu pro spolupraci a vlastne jeden tentyz styl tech, co ti tu nadrazenost vnutili.

   Jsem byvala verici a presne tento duvod mne dostal od viry pryc ke svobode, protoze jsem pochopila, ze veskere moje problem zivota byly v dusledku toho, ze jsem prijala myslenku bozi nadrazenosti, a tudiz automaticky I lidske, tedy jejich pravo rozhodovat o tom, co je dobre a zle.
   VELIKA CHYBA, a ty to delas. Jak muzes se stavet do role boha, abys o tom rozhodoval? Vidis, delas to, ten tvuj prispevek je toho dukazem a delaji to I ti, kteri nam vladnou, viz ze multikulti je pro nas dobre a prinosne…

   Tudy cesta nevede, bracho, tedy vede, ale jenom do otroctvi.

   Verici lide mi nevadi, co mi na nich vadi, je jejich nadrazenost a ta zpusobuje valky mezi nimi. Az verici zacnou verit potichu a nebudou svou viru vynaset ci prosazovat, tak teprve bude na svete mir, jenze bohuzel je kazdy verici autory zamerne veden k tomu, aby se citil vic nez druhy prave tou virou, a vy to poslusne vykonavate, aniz byste si uvedomili, ze jde o obycejne rozdelovani lidi, ktere pak lze zotrocit, a I ten zbytek, ktery pouziva misto viry mozek, tim dostavate do zotrocovani taktez, protoze se s nimi nespojite proti otroctvi, kdyz ho sami prijimate.

   Skutecne svobodny clovek viru v bohy nepotrebuje, protoze svoboda ti dava silu I k tomu ji prat druhemu a mit spolecnou radost. Nepotrebujes se pored nekomu klanet a klecet na kolenou. Stejne je to modeleni na nic, je to jen jakysi podnastroj lidem pripominat nekolikrat denne, ze jsou podrizeni a vlastne otroci.

   • Marie napsal:

    Jo a tu tvoji vyzvu, abych se naucila bojovat s imigranty, absolutne odmitam!

    Ja se nechci prat, odporuje to memu zalozeni o spolupraci a sdileni.

    Ty to doporucujes proc? Protoze jsi zvykly zit v podrizenosti a divat se na veci zezdola.
    Ja naopak, jenom seshora, a proto rikam, ze kdyz nebudou podplaceni, tak nikam nepolezou. Kdyz se jim zastavi prisum prostredku ( ktere jsou mimochodem ukradeny nam), tak vypadnou jak blesk.
    Tudiz je potreba co?

    Uz jsem o tom psala dnes vyse, takze se budu opakovat: NEDAT je tem, kteri jim je prideluji.

    A na to je potreba domluva a spoluprace, ale s takovymi, jako jsi ty, to proste nejde. Prijal jsi rozdeleni a podrizenost , tak se pujdes bit. Ja ne.
    Nechci mit rukou krev jenom proto, ze si to nekdo preje. Moje vnitrni svoboda mi rika jasne NE.

 9. contumax napsal:

  ochránce
  Oprava :

  Výtečně 1 *******

  • contumax napsal:

   Čiší z Tebe rasistická nenávist a zášť vůči lidem , píšeš o emigrantech, že jsou nemakačenka a čím se tedy před tím živili v Sýrii ???

   Štveš lidi proti nim, uniká Ti příčina…!!!

   Kdo napsal, že Ti to přeju,že “ Tě někdo okrádá “ psal jsem o něčem zcela jiném…!!!

   Já Ti přeju jen jedno : Trestáš sama sebe a to Ti patří a tam mě Tě rozhodně líto být nemůže…!!!

   Lidé to tu na těchto debatách málo postřehli ale Ty převracíš fakta, tvrdíš, že jsem označil druhé za hysteriky a přitom jsem psal pouze o jednom člověku a to bylo o Kašukovi, že je lehce hysterickéj…

   Manipuluješ s lidmi a manipulace je to vzít něčí myšlenku a dosadit tam svou i za cenu lží…

   Manipulace je vlastně čarodějnictví…

   Jak lehce prohlédnutelná jsi…

   Snažíš se dirigovat lidi co mají dělat a neznáš je, osočuješ druhé a nic o jejich vyznání víry nevíš…!!!

   A to, že kňučíš kvůli Tvé existenci…
   A chceš aby Ti lidé pomáhali a napadlo Tě, že jich je víc těch chudých a že mají míň peněz než Ty…???

   Ale to Tě nezajímá…

   Kochej se sama v sobě a dej Pánu Ježíši Kristu pokoj a mě taky a i těm dalším 2 miliardám křesťanů…

   Křesťanství přineslo hodně dobra ale i zla a ta zla dělala vrstva lidí, který jsou jako Ty…!!!

   • proud napsal:

    „Křesťanství přineslo hodně dobra ale i zla a ta zla dělala vrstva lidí, který jsou jako Ty…!!!“ ………Pravda,ale nejak jsi pozapomel,ze dobro delalo jen aby zakrylo ono zlo a proto,aby si z tech sebou vychovanejch panbickaru udelalo svy „ochrance a podporovatele,ovce!“ Urcilo vam mantinely,svy mantinely,ne vase mantinely!

    • proud napsal:

     Coz koneckoncu plati pro kazdy nabozenstvi,cirkev a sektu,nejen pro krestany.Nikoliv pro pravou Viru.

     • proud napsal:

      Je mi vas lito……………ovecky………

      • proud napsal:

       Dporucuju ti film : Sicario: Nájemný vrah (2015),sice priblizny,ale pravdivy.Ve filmu to delaji „policajti“,jak jinak,pravda je ale trosku jidne,nicmene to tak nejak podobne funguje.

   • Marie napsal:

    Vidis, jak se povysujes? Kdo ti dal pravo tvrdit, ze ja nenavidim? Ten pocit vubec neznam, protoze jsem uvnitr vyrovnany clovek, coz ty nemas sanci pres svou viru dohlednout.

    Ze kricim nebo nadavam? To je, contumaxi reakce na podnet. Nic vic. A nic min.
    Ja nestvu lidi proti sobe, to naopak delate vy v souladu s vasimi pany. Ty se stavis do role soudce, ja se stavim do role burcovatele k rovnovaze. Ty v tom logiku nevidis, protoze jsi odnauceny ji hledat v dusledku sve viry a prirazenosti.
    Mne nezajima, ze to nazves nenavisti. Mne jde o reseni, tobe jde o nadrazovani se.
    A jak uz jsem ti psala nekolikrat, rozdeleni lide nemohou nic spolecne vyresit. A to mne rozciluje, to ano, ale nenavidet te nemam duvod, jako ty mne. Nemam potrebu ti nadavat do svini, jako to delas ty mne.
    Jak jsi prisel na to, ze manipuluji lidi? Tim, ze rikam, aby se nenechali ovladat? Aby se zbavili otrokaru? To by melo snad byt normalni, nemyslis?
    Ne, nemyslis, ty prijimas otroctvi.

    Je to videt I u tveho pristupu k privandrovalcum.
    Mne nezajima, co delali predtim, neni to moje vec. Ja je tady nechci proto, ze neni postarano o nase lidi, kteri ve sve zemi cely zivot pracovali, neco zbudovali a ze jednoduse na to nemame, abychom se o ne postarali a krome toho, uz prestan s temi Syrany, kdyz dobre vis, a vidis na vlastni oci, ze 80 procent nejmene jsou arabove a cernosi, a jdou sem za ucelem nam sebrat vsechno a jeste nas vyvrazdit.
    To neni nenavist, to je obhajovani naseho prava na zivot, a tecka.

    • proud napsal:

     Nemaji utikat a nechavat svou zemi napospas,maji se o ni bit!!!!!!!!

     • proud napsal:

      Mam je proto litovat a pomahat jim,ze zradili a zdrhli?! Ani nahodou! To muzu par stovkam doma pronasledovanejm,ale nikdy ne milionum,sile ktera je sto udelat si doma poradek!!!!

      • Marie napsal:

       Vystizne. Oni maji kopec energie na to, aby obklicili zenske, osahavali je a znasilnovali, ale aby si udelali doma poradek, to uz ne.

       Ale contumax se jich bude zastavat….ve jmenu sve viry.
       Domacimu cloveku, ktery treba zemre jenom proto, ze nema penize na leky, tomu rekne, ze jsou na tom lidi jeste hur a necha ho umrit.
       Ale zdravym a mladym, schopnym se zivit praci, tem otevre dvere a jeste mi napise, ze jak vim, ze v Syrii nepracovali..

       Kristusaka jeho…to triska uplne do oci, jak je to nespravedlive, a on veri ve spravedlnost bozi. Proste to nejde, at se snazis, jak se snazis, clovek, ktery je jednou prirazeny, neda si to vzit, a tim vlastne je zablokovano spolecne vyreseni problemu zachrany zivota Evropanu…

       • proud napsal:

        Nechci se hadat,ale mam pocit,ze Syranu mezi nima moc nebude!

        • Marie napsal:

         Neni. Proto jim v taborech prikazuji, aby vsichni tvrdili, ze jsou ze Syrie, ikdyz jsou viditelne odjinud, zvlaste u tech cernych..

         Vetsina skutecne postizenych lidi ze Syrie, kteri o vse prisli a jsou I zmrzaceni, jdou do Ruska. Rusko si to hlida, aby mezi nimi nebyli zaskodnici. Zadne otevrene hranice…

   • Marie napsal:

    Jo a jeste k tomu memu „knuceni“, jak rikas.

    Snad si nemyslis, ze jsem ti to sem napsala z duvodu, ze bych cekala od tebe nejakou pomoc, ty naivko. Ciste kvuli tvemu projeveni se, presne podle mych tvrzeni o vas, krestanech.

    Ty pomuzes druhemu tim, ze ho odkazujes na jine, co jsou na tom jeste hure? To je vliv viry. A spatny, protoze zase je tva reakce ve jmenu rozdelovani lidi.

    Jsou lide, kteri veri, ze kdyz prijmeme privandrovalce, oni se musi nam prizpusobit. Je to opet nadrazovani se. Nejde to. Ti lide v necem vyrostli a nepredelas je, brali by to jako nasili a reagovali zlostne, protoze by meli pocit, ze jim nekdo bere viru.

    Jedina cesta je proste je neprijmout. A tim podle tebe manipuluji? Omyl. Chci se vyhnout valkam a nasili, to je cele.
    Ty to nechces chapat, protoze mas v hlave ramecky mysleni pres ktere se nechces ani podivat.

   • Marie napsal:

    Kdyz jsem ti napsala, ze jsem tak okradana, ze nemam za co zit, tak jsi mi napsal toto:

    contumax napsal:

    13.1.2016 (21.21)

    Znám pár lidí, který mají ještě méně peněz a kupodivu nejsou hystericky…

    Jedna moje známá má minimální důchod 4 000, Kč…

    Takze kdo tady lze? To byla reakce na mne, takze jsi mi napsal, ze jsem jsem hystericka, ikdyz oklikou…

    • Jan Jinsky napsal:

     Mařko, smiř se s tím, že ti tady na důchod nikdo nepřispěje. A v Mexiku je přece blaze.

     • Marie napsal:

      Ja se nepotrebuji s nicim smirovat :-).

      Ja se obratila na vas dva, zidi, a znala dopredu vysledek, jelikoz zkusenosti jsou zkusenosti, vime?… a dekuji, ze jste potvrdili, co tady o vas celou dobu pisi.

      Nadrazenost, ktera z vas udelala, co jste.

     • contumax napsal:

      Jj.

      Zřejmě jsme židé juchu ejchuchu…

      • Marie napsal:

       Jinsky je a ty se k nim taky hlasis, nebo uz jsi zapomnel? Dohledej si to…

       Mezi zidy a vericimi v boha neni zadny rozdil v tom, ze si hraji na vyvolene a jsou nadrazeni.

       A neni divu, protoze zidi jsou autory boha, a tudiz jaky pan taky kram, nacpali vam do hlav bozi nadrazenost pricemz ho prohlasuji za spravedliveho. Vetsi dukaz schizofrenie neni ani potreba.

 10. Drak napsal:

  A položme si otázku. U nás se to neděje, nebo se o tom jen nemluví?

  • proud napsal:

   Deje!!!

  • Marie napsal:

   Deje se I u nas a vubec vsude, kde jsou rozezrani lide, kteri maji prostredky na to si to dovolit.
   Otaka, kolik se toho dostane na verejnost, je vec druha.
   Neni jen otazka medii, a kdo je vlastni, ale I toho, kolik lide ze strachu o tom mlci.

 11. proud napsal:

  Zlo vyplenis jedine tim,ze mu postavis jeste vetsi,jeste brutalnejsi a nemilosrdnejsi zlo!!! Rozdil mezi tema dvema je jenom ten,ze zlo ktery postavilo dobro ke svy obrane,skonci potlacenim zla proti kterymu povstalo!

 12. proud napsal:

  Proto Slovansko-Arijsky vedy rikaji ze : „Kdo s mecem prijde,mecem sejde!“

 13. ert napsal:

  paty pres devaty. Strasnej preklad. Nejsem z toho chytrej. Chaoticky popsanej clanek. Vubec nevim o co jde, vubec to na sebe nenavazuje.

 14. Lucii napsal:

  Česká republika na tom není o nic lépe. Mně taky roky nikdo neposlouchal, nepomohl, ba naopak se snažily mi ničit život dál. OSPOD, Policie, Soudkyně a atd., nikdo mě neposlouchala a když jsem to všem napsala písemně, tak mi neráčili napsat ani polib si….. a mám na všech dopisech razítko o přijetí a nic. Po 15 letech náhodou ve spisu najdu důkazy, které mi v té době nejen mohli pomoci, ale pomohli by mi i všechny usvědčit! Teď mi jsou na nic, protože vše je promlčeno a všichni se smějí dál. Mě zůstali terapie u psychiatra, které jsou k ničemu, prášky které mi nepomáhají a sociální fobie, která mi už 5 let nedovolí vyjít z domu a manžel, který když odchází mimo domov nezapomíná zamykat garáž a podobné místnosti, ve kterých bych si potencionálně mohla ublížit. Toto je Česká republika a to nevyprávím, co jsem zažila jako dítě. Svět je naruby. Co ale vím je to, že nejsem zdaleka jediná, jen jak píšete, se o tom nikde a nikdy nemluví.

  • proud napsal:

   Zverejni kdo a co ti udelal!Tady mas tu nejlepsi moznost.

   • Lucii napsal:

    samozřejmě nevlastní otec, jejich přátelé a když jsem prosila matku o pomoc, tak mě strašně zmlátila a pak jsem pochopila, že mě nic a nikdo nezachrání.Nikdy to nedokážu z hlavy vymazat, i kdybych 100x chtěla, tak to nejde a čím je člověk starší, tím víc se mu to připomíná. To, že si ONI užívají zvesela stáří, zatímco Já přežívám je hanba všech „rádoby“ institucí, policie, sociálky Prahy 11, Soudkyně Kolářové z Prahy 4, a OSPODU Prahy 10, kteří neslyší, nevidí a neumí číst!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!