Máte rádi imigranty?

RefugeesWelcomeŠpatná otázka, že? Příliš zavádějící a dnes již jednostranně orientovaná. Někdy před rokem jsme se všichni dokázali dívat na migranty jako na lidi, kteří potřebují pomoc, ale dnes je situace docela jiná. Proč je ale jiná? To je správná otázka, protože je vždy dobré znát příčinu, aby se k ní člověk mohl nějak správně postavit.

Málokterý člověk vnímá pozitivně, když mu druzí něco vnucují, předhazují, když mu nedovolí mít své vlastní názory. To vše pociťujeme jako nátlak, násilí a nesvobodu. Naše civilizace šla nesprávnými vývojovými cestami, a proto do značné míry zdegenerovala, přesto cit pro spravedlnost a touhu po svobodě stále ještě bolestně cítíme ve svém srdci i mysli.

Tlak budí protitlak, to je známé. Čím víc vám někdo něco vnucuje, tím více se tomu bráníte. A celá situace kolem imigrantů je velmi provázána s praktikami manipulací, vnucování cizí vůle, lhaním a deformováním faktů. Už to samo o sobě musí vyvolávat odpor. Možná to znáte z vlastní zkušenosti, možná z doslechu. Jsou takové případy, kdy vám třeba rodiče pořád předhazují nějakého vašeho vrstevníka, jak je výborný, jak vše dobře zvládá, apod. Téměř vždy se takto místo motivačního prvku vyvolá jen odpor k tomu ,,vzorňákovi“. Dosáhne se tedy pravého opaku. S imigranty to pochopitelně není jiné. Po prvním pocitu soucitu a snahou pomáhat se přehnaným podbízením, manipulacemi a hlavně lhaním dosáhlo pravého opaku – odporu k imigrantům, jako zdroji problémů, násilí a všeho negativního. K tomuto stavu si mohou ,,pogratulovat“ politici a hlavně jejich nástroje – média. Oni svým lhaním vyvolali odpor k imigrantům… Neobratné a nenápadné podsouvání myšlenky, že je ,,musíme mít rádi“, že je potřeba k tomu vychovávat již děti ve školkách a školách, že se musí upravovat pohádky, přejmenovávat umělecká díla, odstraňovat symboly – to vše ještě zvyšuje náš odpor. To však nedělají imigranti, ale politici a jejich nástroje!

Nicméně zde bychom si měli uvědomovat jednu podstatnou věc. Přesto, že je zřejmé, že většina imigrantů jde ,,za svým prospěchem“ a ne že se jen snaží si zachránit život, tedy má své konkrétní zištné ,,cíle“, oni sami nejsou hnacím elementem této situace, ale opět jen nástrojem někoho jiného. I oni jsou vlastně zneužiti a využiti, podobně jako my. To je důležité si uvědomit. Politici je využívají pro své cíle a oni sami využívají situaci pro své osobní cíle. Je to jakási symbióza, ale v ní jsou politici těmi, kdo zneužívají všechny články jen pro svůj prospěch.

Většina úvah o imigrantech se dívá na problém jen z jednoho úhlu – sleduje dopady příchodu imigrantů do nestejnorodého prostředí naší civilizace, prognózuje důsledky tohoto střetu. Já bych se dnes chtěl na věc podívat z trochu jiného úhlu.

Ještě jsem nikdy nikde neslyšel, že by cílem a plánem imigrantů bylo, aby mohli odložit své zvyky, názory a žebříček svých hodnot – že by to vše chtěli vyměnit za naše názory a zvyky. Troufnu si odhadovat, že nikdo z nich nemá přání odložit celou svou osobnost a životní návyky. Nic takového určitě nechtějí, naopak, přejí si zůstat stejní, jen chtějí naše ,,prostředky“ k pohodlnému životu. Chtějí tedy zůstat původními Syřany, Afgánci, Kosovci, apod., ale s novým bytem, autem a kompletně bezplatným zajištěním. Ovšem, a to si stále zdůrazňujme – se zachováním všech původních zvyků a názorů. Jestliže se tedy snaží Evropa naplánovat, že jim změní celý smysl jejich života – pak vlastně plánuje zkázu jejich identit! Vlastně je chce zničit. Páchá tedy proti nim bezpráví. Nikdo z nich sem ale nepřichází s tím, že by sliboval odložení svého Syřanství, Afgánství, Kosovství. A protože to neslibují, nemůžeme to od nich ani očekávat.

To, co dělá EU je pokus o zničení národních identit imigrantů. A není to jen toto! Paní Merkelová pozvala svým památným projevem všechny imigranty do Německa, přitom jim nepoložila žádné podmínky, ani slovem se nezmínila, že by měli odložit vše, na čem jim záleží a přece se to od nich nyní očekává. Nyní – až prošli Evropu a došli tam, kam byli pozváni – nyní se jim teprve říká, že to má takové podmínky, které jsou pro ně nepřijatelné a vlastně i neproveditelné. To je podvod! A proto ho také nebudou respektovat. Je to jako změna podmínek smlouvy po jejím podepsání jednostranně jen jedním účastníkem. Ale pojďme ještě dále. Byli pozváni VŠICHNI, ale až prošli tu dlouhou cestu, najednou jsou tříděni a mnozí vraceni zpět. Proč je někdo netřídil už v místě začátku cesty? Proč je nechali jít celou cestu, když přece věděli, že většinu nebudou chtít a vrátí je? To je další podvod, který imigranti nebudou respektovat. Pak není nijak podivné, že většina z odmítnutých se nevrátí, ale anonymně se potlouká Evropou. V Německu je jich odhadem kolem 300 tisíc, kteří se potulují kdoví kde a dělají kdoví co. Je to od nich reakce, která se dala očekávat. Oni nejsou tak slabí a zbabělí, jako my, proto na zradu a podvod reagují vzdorem, odporem a nerespektováním příkazů.

Imigranti se chovají ,,přirozeně“, tak, jak jsou zvyklí ze svých domovů, ze svých kmenů, rodin a podle pravidel svého náboženství i své rasy. Celý pohled na problém imigrační vlny se velice zploštil a pokřivil, protože se vytrhávají jen určité segmenty problému, ale podstata uniká. Proto není stěžejní, kolik je mezi imigranty bojovníků, ani kolik je z nich muslimů.

Ten základní problém je v následujícím. Celý ten dav přichází s naprostou vírou ve lživé informace, je pak zklamán a ve smyslu svého temperamentu a zvyků také rozlícen, následně dokonce naplněn nenávistí. Tuto nenávist vytvořili politikové svým pozváním bez jasné podmínky, co budou mít za povinnosti, čeho se budou muset vzdát a co za to dostanou. Je to vše klamavá smlouva, která by byla v právní terminologii lehce prokázána jako podvodná. Všichni vědí, že imigranti jsou převaděči informováni o přepychu, který jim bude bez podmínek a v plné míře dán v evropských zemích. Všichni tedy vědí, že oni přichází s představou – žádná práce, drahá auta zadarmo, luxusní byty, domy a mnoho žen k dispozici. To vše při zachování jejich zvyků nejen oblékání, ale i klanových pravidel života, jako je šaría. Nikdo z politiků, ani novináři jim dopředu nevymlouvá, že by to mělo být jinak. Paní Merkelová jim nic takového nikde neříká, mají jen její široké a ničím neohraničené pozvání, podepřené sliby převaděčů, filmy o luxusu v německých a jiných městech. S tím přicházejí, ale co je očekává?

Život v ubytovně bez žen a sexu, žádná auta, žádná smysluplná činnost, pohrdání od místního obyvatelstva, nebo jeho strach, což vyvolává zase jejich pohrdání. To vše zákonitě musí vyvolat odpor, vzdor a nenávist, proti těm, kdo jim upírají to, co jim slíbili a na co oni mají nárok. Nikdo se totiž nenamáhá, aby pochopil, jak oni myslí, jak berou svět, jak reagují, co si vyvozují z různých situací – všichni totiž očekávají, že musí myslet, jako Němec, Francouz, Belgičan – všichni jim tedy chtějí vnutit svůj úhel pohledu na svět. To však je zase znásilnění a u nich to vyvolá jen boj. Tento způsob, kterým si EU naplánovalo jejich ,,integraci“ oni nikdy nepřijmou, protože je to násilí proti jejich chápání světa a svobody.

Kdybychom se jich dopředu zeptali, jak si to vše představují, jistě bychom se dozvěděli, že oni chtějí zůstat tím, čím vždy byli, chtějí si zachovat všechny své zvyky, své zákony – jen čekají, že my jim k tomu budeme zabezpečovat pohodlný život. Vlastně by pro ně bylo ideální, kdybychom jim odevzdali své domy, auta, konta, obchody. K tomu bychom ale museli provádět všechny nutné práce, aby oni měli vše bez práce a námahy. To by bylo pro ně správné řešení. My bychom jim vše odevzdali a sloužili jim. S touto představou přicházejí a nebude-li to tak, budou nás vinit z nesplnění slibu. Naše vstřícnost je z jejich úhlu chápání potvrzením jejich očekávání a současně je brána jako slabost a podřízenost, a proto pak o to více budou agresivní, když budeme nějak odporovat jejich přáním. Pro ně je to nepochopitelné – pozvali jsme je a slíbili jim vše dát a nyní jim to upíráme! Je to součást jejich pohledu na svět – kdo se podřizuje, je slabý a musí žít v područí. Žena je takto dána Stvořitelem ,,od přírody“, je to její poslání a žádná naše školení je nepřesvědčí o tom, že náš názor je správný. My si nesmíme nalhávat, že oni budou myslet jako my, proč by to dělali, oni nikdy nedošli k tomu, že jejich způsob života je špatný a že jej chtějí změnit. Taková přeměna, kterou my od nich požadujeme, by v normálních podmínkách trvala mnoho generací, mnoho staletí a to za předpokladu, že by k tomu národ sám postupně došel. Ne vnějším tlakem, který vždy vyvolá protitlak.

Politici a zájmové skupiny, které podporují a podněcují tuto migrační vlnu se tedy dopouštějí podvodu na imigrantech a zločinu na nás všech. Protože jejich aktivita vytváří konfliktní prostředí, které se se vzrůstajícím množstvím imigrantů bude neustále prohlubovat a nakonec přes lokální a neustálé střety povede velmi pravděpodobně k občanským válkám uvnitř národů. Dále pak ke sporům mezi národy EU a pak i k jejímu zákonitému rozpadu, protože se ukáže nejen nefunkční, ale i nebezpečná pro její vlastní členy/a to už je nyní/. Pokud snad toto mělo být cílem, pak to mělo být řečeno a mohlo se toho dosáhnout jinou, méně bolestnou cestou. Pokud však měl být cíl jiný, takový, jak se proklamuje – pak tato cesta k němu zcela jistě NEVEDE.

Zločinem proti příchozím je i to, že se jim budou poskytovat různé požitky/dávky, výhody, apod./, aniž by za to museli dávat nějakou protihodnotu. Tím se odnaučí nejen pracovním návykům, ale i nutné protihodnotě za jakýkoliv dar a službu, která je jim poskytnuta. Dojde tím tedy k dalšímu ničení jejich pozitivních osobních rysů, naopak bude se pěstovat požadovačnost, nenávist, zloba a pohrdání, tedy negativní projevy lidské podstaty. Je to zcela jistě další zločin proti imigrantům a to jen proto, aby si politici a oligarchové splnili své a jen své sny a přání. Imigranti jsou přitom právě tak zneužiti, jako my.

Když se nad problémem zamyslíme pod úhlem řečeného, je zcela jasné, že integrace imigrantů do jiných národů nejen že nemůže ,,fungovat“, ale povede ke zlobě jak příchozích, tak i místních. Je to tedy po všech stránkách a pro obě zúčastněné strany špatné, konfliktní a zkázné řešení. Jediné, co by mohlo být lepší je to, o čem mnozí hovoří, ale jiní to odmítají, nebo bagatelizují. Tedy spojit úsilí všech národů a světových velmocí a vytvořit jim lepší podmínky v jejich zemích. Především pak jim tam vytvořit pracovní příležitosti při obnově jejich zemí, aby se oni sami museli přičiňovat, ne aby jen přijímali a nic za to nedali. V tomto ozdravném procesu poničených zemí se musí angažovat především ty země, které tento rozvrat způsobily – USA, Francie Anglie, Německo – a země, které měly kolonie v Africe/a jinde/ a které dodnes podhodnocují cenu práce v těchto rozvojových zemích a okrádají je vlastně trvale. Je jejich úkolem provést nápravu, protože škodu vytvořili oni. My, ostatní země a národy jim můžeme dobrovolně pomoci, jen z lidského soucitu, ale ne z nařízení, ani z výčitek svědomí. Má-li Německo, Francie a Anglie výčitky svědomí vůči obyvatelům svých bývalých kolonií, pak je to správné, ale nesmí svou ,,karmu“ přesouvat na jiné a už vůbec ne násilím. Tím vzniká jen další veliká vina, která bude tlačit na nápravu!

Otázka v úvodu – ,,máte rádi imigranty?“, by se dala zodpovědět poctivě takto: Ano mám je rád v jejich zemích, kde žijí podle svých zvyků, rád jim budu pomáhat, aby se jim tam žilo, co nejlépe, budou-li se o to snažit ze všech svých sil – pak je má pomoc, má úcta k nim – na místě, odpovídá přirozené lidské potřebě a lidskému citu pro spravedlnost…

Budeme-li však násilím donuceni žít nepřirozeně vedle sebe a bojovat proti sobě o zachování své vlastní existence – pak se staneme nepřáteli a nikdo z nás/ani oni, ani my/ nebude moci poctivě říci o těch druhých – mám je rád…

Zachovejme si přátelství, zachovejme si vzájemnou úctu – nedovolme politikům, aby nás o ni připravili a postavili nás proti sobě.

Autor: Zdeněk F.
137 Komentářů k Máte rádi imigranty?

 1. proud napsal:

  „Někdy před rokem jsme se všichni dokázali dívat na migranty jako na lidi, kteří potřebují pomoc,“…….porad se tak na ne divam,ale umim rozlisovat kdo je kdo,kdo potrebuje a kdo ne a mezi umelou „emigraci“ a tou skutecnou.Stejne tak jako mezi pomoci a sebenicenim.

  • contumax napsal:

   Kolik občanů ČR emigrovalo pp roce 1948 a kolik v roce 1968…???

   A kolik jich emigrovalo z ekonomických důvodů a kolik jich uteklo k vůli režimu…???

   A kolik občanů ČR emigrovalo po roce 1989…???

   • proud napsal:

    Da se to i neda srovnavat,v prvni rade jsme malicka zeme,takze i relativne malo uprchliku,ale stejne jako dnes,byli „pravy“ emigranti,ekonomicky emigranti,ale chybeli na rozdil od tyhle emigrace,emigranti dobyvatele,rezimy mezi emigranty michaly jen par „agentu“.

    • proud napsal:

     Navic tohle maji bejt prej!!! valecny emigranti zachranujici si zivoty.Takze se prizenou miliony 30 letejch poseru co nechaji doma svy rodiny napospas………..a tomu mam veit??! Delaji ze me blbce takovym zpusobem,ze to je na ustreleni hlavy tem debilum co to spachali a tem kdo jim to pomaha takhle prezentovat!

    • contumax napsal:

     proud

     Dá i nedá, to souhlasím…

     Ale tam je válečný pole, válečný běs… V
     v Lybii, v Sýrii v Afghánistánu atd. a z toho vycházím víc proude…

     • proud napsal:

      Ja vychazim z toho,ze v zadnym pripade,ani v jednom!!! neobetuju svuj narod za jejich valecny pole,o tom by me nenapadlo ani jen premejslet.

      • contumax napsal:

       Proude

       Jenže jsme v EU a vojensky jsme spolupracovali s NATO…

       • proud napsal:

        A co tim chces rict? Mimochodem,ja tam nejsem,nikdo se me na to jaksi nezeptal,jestli tam chci! Jedna vec,ta druha je,ze se prilis neobtezuju otazkama kdo co a proc,me zajima vic budoucnost jakou bych ji chtel mit a zjistovani estli by o ni stala vetsina,pak moznosti jak ji dosahnout,viny minulejch rezimu a podobne muzu posuzovat potom,ty nejsou prioritou.Prioritou je konec tohohle nespravidlivyho systemu a nastoleni lepsiho.Ostatni je pro me vicemene zabavny plejtvani energii.

        • Jaris napsal:

         Proude, naprosty souhlas. V dobe valky se ma bojovat za vlast i za cenu ztraty vlastniho zivota a ne zbabele utikat a nechat sve rodiny napospas nepriteli! To je zrada a hanba.

     • antixeno napsal:

      Áno je to tak. Prečo ich potom neberie Saudská Arábia a Izrael? Nachádzajú sa priamo v oblasti a utečenci by sa tak nemuseli topiť v mori.

      • Marie napsal:

       ISIS JE VYTVOR IZRAELE ZA UCELEM VRAZDENI LIDI.

       Saudska Arabie je spojencem Izraele a jedou stejny cil. Ovladnout Blizky vychod.

       Proto prijimaji pouze sve zranene bojovniky k lecbe do svych nemocnic.

       Mala matematika…

       • proud napsal:

        Zabejjvas se necim s cim nemuzes nic udelat,co uz se stalo….nebylo by lepsi se zabejvat tim co bude a z toho co bylo se jen poucit v davani dohromady ty budoucnosti?

      • contumax napsal:

       antixeno

       Jo měli by…měli by jim pomoct ti, kteří na tom mají svůj podíl…

      • antixeno napsal:

       Odpoviem si sám. Pretože sú to vydrbaní xenofóbovia.

   • Putinka napsal:

    Naše emigrace v letech 48, 68 atd se nedá vůbec srovnat. Naši lidé šli do kulturně, nábožensky stejné země a rozhodně nešli ničit kulturu, náboženství jiných států. Navíc se snažili pracovat a vpodstatě splynout se zemí, která je přijala. Muži nehonili a neznásilňovali ženy na veřejnosti, do obchodů nechodili s pálkami a nevybíjeli pulty aby si odnesli něco zadarmo a prodavači se nemuseli před nimi schovávat. Chápete milý Contomaxi, ten podstatný rozdíl?

    • antixeno napsal:

     Keď počujem argument, že aj od nás išli imigranti, tak teraz ich máme prijať, neviem, či sa mám smiať alebo plakať.

     Takže my, ktorý sme zostali a je..li sa v komunizme a mali sme sa horšie máme teraz brať imigrantov kvôli tým, ktorí zdrhli a mali sa lepšie.

     • Pepi napsal:

      Cesi/Slovaci neodchazeli jen za komunistu.Migrovali prakrticky po celou dobu sve historie.
      V Jizni Americe najdete komunity stare desitky ci stovky let ktere dodnes mluvi Polsky,Ukrainsky,Rusky,Nemecky.
      Ani Rusko,tolik obdivovane,nikdy nebylo zemi pouze Rusu.
      Norsko nikdy nebylo zemi pouze Noru ale rovnez Laponcu,Finu,Kvenu,Tateru.Albanie ma reckou mensinu.
      A tak mozno pokracovat do nekonecna.
      Pravem cloveka je zit kde chce(za splneni urcitych podminek)a pokud se chova slusne.
      To ale neni totez co stehovani celych narodu.

      • antixeno napsal:

       Aj pre ostatných platí to, čo o tých, ktorí ušli počas komunizmu. Čo mám ja s tým, že Amerika prijímala imigrantov. Tí imigranti sa mali v Amerike lepšie, nemuseli znášať Rakúsko-Uhorsko a my teraz máme prijať muslimov?

       Ja nemám problém s imigrantami, len s tým stupídnym argumentom. Ja chcem prijať imigrantov – takých milión Rusov. A som za to, aby sa prijali povinné kvóty. Nemecko je väčšie, tak tam 10 miliónov Rusov.

       Moslimov tu nemôžeme prijať, pretože u nás sú sami rasisti, extrémisti a xenofóbovia. Tak vravia v televízii, tak to musí byť pravda. Veď by tu chudákov moslimkov pozabíjali. Navyše u nás je bordel chaos a mučiarenské hostely. To dávali v amerických filmoch Eurotrip a Hostel.

       Ja by som chcel žiť s vami vo vašom byte. Nebojte, som slušný a dobre vychovaný. Mám na to právo. Beriete ma?

      • contumax napsal:

       Pepi

       Já to říkávám pořád, že zeměkoule patří všem…!!!

       • proud napsal:

        Jisteze vsem,ale kazdej by mel mit svy DOMA,zazemi,kulturu,a moznost bejt kdykoliv a kdekoliv,ale nezapominej ze dobri holubi se vraceji :-)

        • contumax napsal:

         proud

         Ale to by muselo fungovat jinak, že…

         Když nám byla dána zeměkoule do opatrování…

        • proud napsal:

         Nebyla nam dana Zemekoule do opatrovani,ale byli jsme na ni dany my abysme na ni zili :-)

       • Paul Durham napsal:

        ani hovno katolický soudruhu

     • proud napsal:

      Velmi spravne jsi to vystihl antixeno,tu zvracenou logiku tech kdo chteji vladnout svetu,to chteji,pojistit si posledni moznosti odporu tim,ze vychovaji svetlehnedej multikultimismas blbcu bez korenu a kultur.

      • antixeno napsal:

       Jasné, som rád, že si to pochopil a nezblbli ťa s pseudohumanistickými sračkami.

      • contumax napsal:

       proud

       Už se stalo, to proběhlo a probíhá, hnědobíla je vidět čím dál tím víc…

       • proud napsal:

        Jiste,kdyz si nechavame kurvit svy deti,aby se daly nachytat na prachy a exotiku……….kdoze je to zase a opet tedy na vine??!

    • to je jedno napsal:

     Emigrace z celého ČSSR byla asi 200 000 osob + klasická migrace (asi jen sňatky a zcelování rodin, kterých nebylo zase až tolik – ročně stovky až tisíce), jak plyne z tohoto článku: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/emigrace.php, a to množství osob bylo rozprostřeno do cca 40 let (směšných cca 5 000 / rok / celý svět!)! Navíc to číslo je nutno dát do souvislosti i s imigrací, která na naše území v té době byla ze zemí tzv. soc. tábora! Mám za to, že šlo o cca 30 000 Rumunských Romů v 50-tých letech, cca 25-30 000 Řeků, cca 20-25 000 Vietnamců v 80-tých letech + stovky až tisíce osob ročně, kteří sem přišli za prací, přiženili se, nebo přivdali – což samozřejmě není uprchlická imigrace, ale klasická migrace, ale i k tomu by se mělo přihlížet. Po roce 1989 naše země přijala (již jen Česko – kolik tedy i Slovensko?) na 450 000 imigrantů – například z válčící Jugoslávie (takže náš případný dluh z komunismu JE SPLACEN). Např. Slovensko v roce 2014, když vrcholila Ukrajinská krize, přijalo na 50 000 uprchlíků – a nedovolávalo se jejich přerozdělení, jako letos Německo, které si ty své imigranty zvalo. Z pohledu velikosti té země a její ekonomiky je to takové sousto, jako co v loni pojalo Německo! Navíc naši emigranti na Západ tam přicházeli nikoli z ekonomických důvodů, neb např. v r. 1968 nebyl v ekonomice třeba Rakouska a ČSSR zase až tak velký rozdíl, jako třeba dnes…, ale z ideologických důvodů = chtěli žít hodnoty Západu a naučit se je žít = nepřicházeli tam s tím, že tam pak budou zavádět komunismus, ale naopak pomáhat posilovat jejich systém proti komunismu! A to, že mnozí šli za lepším? Ano, ale to s tím sdílením hodnot souviselo, neb co je špatného na tom tvrdě pracovat a z toho se mít dobře a nemuset se o to socialisticky dělit? Ti lidé zkrátka nešli za sociálními systémy! Zkrátka je třeba umět vidět podobnosti, ale i rozlišovat, neb není migrace jako migrace a není uprchlík jako uprchlík. Jen úchylná mysl nemůže vidět tyto rozdíly i podobnosti.

     • antixeno napsal:

      Som ochotný prijať aj Nemcov a Američanov z ideologických dôvodov, ktorí majú problém s takzvanou západnou demokraciu a americkým imperializmom, a tak splatiť svoj „dlh“. Ale, čo ja mám s moslimami, ktorí veria v jediného pravého boha Allaha? Nech sa o nich postará v ich krajinách. Prečo dovolil to bombardovanie a vojny, keď je to vraj jediný pravý boh a kto v neho neverí, ten je neveriaci pes? Veď tak ukazuje celému svetu, že je neschopný.

     • contumax napsal:

      to je jedno

      Vždyť se shoduje to mé s Tvým… akorát jsi se více rozepsal…

     • Lojza napsal:

      pravda .. nic nez pravda

     • Petr napsal:

      Naprosto s vaším věcně podaným názorem souhlasím .pokud německo touží po dalším přílivu migrantů ať si je nechá . Když si pozvu někoho na mejdan se šampaňským a kaviárem , tak když mi začne docházet taky nerozděluji hosty v paneláku po jiných bytech .
      Jinak myslím že za vším vězí dohoda Obamy a Merklové a dalších duševně uchylných oligarchů o uzavření světové tržní zony mezi evropou a amerikou . Byla to podmínka Obamy . je jasné že jako černoch s rodiči v africe se ani on sám neadaptoval na podmínky ameriky . Navíc pod jeho taktovkou se zrodilo tak zvané arabské jaro , které odstartovalo IS se všemi dalšími následky až po dnešní imigrační vlnu . Vpodstatě si Amerika ve které dnes žije nadpoloviční vetšina barevnách afroameričanů to stejné přeje i v evropě . Stačilo sledovat poslední návštěvu Obamy u Merkelové . Merkelové je vpodstatě taková nesvéprávná tetka z východního Něměcka dobře ovladatelná a poslušná .Petr F

    • contumax napsal:

     Putinka

     Já jsem neporovnával cca 500 000 až 1 000 000 obyvatel ČSSR emigrantů z dnešním řízeným chaosem…

     Jde o to, že ti lidé mají válkou zničený domovy, existenci a o to mě šlo…

     Nejsou to snad lidé…???

     Každý člověk má možnost posoudit sama sebe a okolnosti a napravit se…anebo ne ???

     • weissbach napsal:

      Jenže ti díky dnešní řízené migraci invazních sil hnijí v uprchlických táborech, jsou vražděni a znásilňováni někde v Jordánsku, Turecku, Sýrii a Iráku. Ti nemají šanci, energii ani peníze na blahobytné nicnedělání v zemi zaslíbené…

      • weissbach napsal:

       Další vlny, ale tentokrát skutečných uprchlíků se začnou co nevidět valit z Německa a spol. A nebude to ani dlouho trvat….

       • proud napsal:

        Mozna diky tomu najdou Evropani onu spolecnou rec,pochopitelne uplne jinou nez chce imbecilni Brusel pod vedenim USA a to cely pod vedenim Londyna city atd..Jenomze za jakou cenu…..

      • contumax napsal:

       weissbach

       A co v utečeneckých táborech v Palestině kde jsou už 60 roků…???

       • contumax napsal:

        antixeno

        Neprevřevracej prosím statut člověka, pokud tam jsou rasistický muslimové a to víme, že jsou a víme že i tady v Evropě jsou rasisté, můžou se věci změnit, myslím si, že rasismus je lidem vštěpován od mala a bude to ještě víc hlubší…

        Viz Srbové a Albánci, po staletí nenávist až za hrob…

        • proud napsal:

         Vstepujou se bludy a cpou se pod ramec rasismu kam vubec nespadaj.Proti rasismu jako takovymu je kazdej rozumnej clovek,ovsem za predpokladu,ze toho druhy strany nezneuzivaj!Paklize zneuzijou,rikej si tomu treba rasismus,ale je na miste.

        • antixeno napsal:

         Presne ako hovorí proud, neviem o akom rasizme to hovoríš. Pokladajú nás za psov, pretože nie sme moslimovia a nie preto, že sme bieli.

     • antixeno napsal:

      Áno sú to jediní praví ľudia. A my sme podľa nich neveriaci psi. Ešte som nevidel, aby sa o ľudí starali psi.

      Nech sa o nich postará Allah akbar.

      • contumax napsal:

       antixeno

       A většina obyvatel z EU je taky považuje za psy…

       • proud napsal:

        Kdyz sustanou doma kam patrej,kde se narodili,muze jim bejt uplne jedno za co je povazujou kdesi v Evrope,ale muzou makat na tom,aby se mineni o nich zmenilo tim,ze se zkulturnej,zatim jen ukazujou,ze srovnani se psem je jeste spis pochvala!!!

    • contumax napsal:

     Milá Putinko

     Já jsem viděl v VB v Londýně před 11 léty čechy, kteří kradli jak straky a prodavači museli dělat, že nevidí… a nebyl to jen jeden jediný případ…

    • contumax napsal:

     Pepi

     Samozřejmě za těžkého pronásledování Vatikánem za reformace prchalo tisíce a tisíce protestantů z celých Čech a Moravy…

     Praha ale byla pár století předtím důležitým obchodním centrem s otroky, jestli toto dnešní lidé neví…???

    • contumax napsal:

     Putinka

     P. S.

     V tom Londýně to bylo bílé obyvatelstvo z ČR , které tam kradlo…

     • proud napsal:

      Nejen tam,kradlo se vsude kam jsme vlezli,po cely Evrope,pusteny ze retezu,bez pripravy a bez prostredku,taky si neseme za to jak jsme se prezentovali nasledky,jestli si vsimas.Nevidim tedy duvod,proc by si je nemeli nyst i muslimove…….

    • marie napsal:

     A ještě bych dodala, že minimální vzdělání byl alespoň učňák

   • Pepi napsal:

    Nemam nic proti emigraci jako takove.Cesi ziji po celem svete,i v zemich s odlisnou kulturou(Kenya,Argentina,Mongolsko,Brazilie-pro zajimavost Juscelino Kubitchek zakladatel hlavniho mesta Brazilia byl potomek cesko-romskych emigrantu,Kuwait atd.)
    Cesko bez Vietnamcu by bylo o hodne nudnejsi/sedejsi.
    V kulturach nam podobnych jako Nemecko,Svycarsko,Svedsko jsou Cesi mnohdy nevitanymi hosty,ac si sami o sobe mysli ze jsou pro tyto zeme pouze obohacenim.No,bohuzel,priznejme si pravdu,Nemci nas casto za obohaceni nepovazuji.
    To neznamena ze podporuji hromadne stehovani narodu,ktere ma pravdepodobne poslouzit k vyvolani konfliktu mezi „puvodnim“Evropskym obyvatelstvem a migranty.Jenomze nutno si uvedomit s cim to souvisi(valky,manipulace)a odstranit duvody.
    Jinak:verit ze se nekdy vratime do doby statu na bazi narodnosti/rasy je nenavratne pryc.A to i v pripade vysoupeni z EU.

   • Petr napsal:

    Také jsem odešel do jiné země. A co? Jednám podle jejich právních norem a zvyklostí, platím daně, nekradu a mluvím jejich jazykem. Mohu o sobě říci, že jsem ekonomický migrant, ale spíš bych řekl, že jsem utekl před systémovým , lidským a ekonomickým marasmem ze kterého se v České republice stala norma – jednoduše se mi už v tom bordelu nechtělo žít a pracovat. Ani den jsem nevysával jejich rozsáhlý sociální systém! Tak mi prosím vysvětlete kam míří Vaše otázky.

  • Marie napsal:

   Proude: Vis, co by mne zajimalo? Proc se cela leta nasi lidi nepomhaji chudakum domacim a jsou ochotni pomahat cizim?

   Exekutori vyrabeji bezdomovce, a ze jich je. Zamestnavatele vyrabeji bezdomovce taktez. Lidi umiraji, protoze nemaji na leky ci operace.

   • proud napsal:

    Nasi lidi si navzajem pomahaji,a to hodne casto,jen se o tom nemluvi a nepise,neni to zajimavy tema,mohlo by sjednocovat,chapes?

   • antixeno napsal:

    To si udrela klinec po hlavičke. Na našich ľudí nie sú peniaze. Na moslimkov sa odrazu našli. My sme mali dočasné obdobie na prácu v eu, pretože im vraj rozvrátime pracovné prostredie. Imigranti sú už v pohode. Keď u nás Fico dal dôchodcom zadarmo vlaky, tak pindali, že to by bola diskriminácia západných dôchodcov a porušenie európskych hodnôt. Ale, že dôchodky, platy a dotácie do poľnohospodárstva sú vyššie na západe to už nie je diskriminácia. Riadne pokrytectvo.

 2. weissbach napsal:

  „Špatná otázka, že? Příliš zavádějící a dnes již jednostranně orientovaná.“

  Ano.

 3. antixeno napsal:

  Ja mám rád imigrantov. Chcem, aby na Slovensko prišlo aspoň milión imigrantov. Tie hovädá xenofóbne na Slovensku to ale nechcú dovoliť. Na Slovensku je totiž veľká xenofóbia.

  Ja chcem, aby na Slovensko prišli ruskí imigranti, aby nás kultúrne obohatili, ale xenofóbi normálne zúria. Menovať môžem Štefana Hríba.

  • proud napsal:

   :-))))),jo,to je ta krev kterou bysme skutecne potrebovali,jenze Rus k nam nepujde,to by si spis pohorsil,moralne a duchovne urcite,mezi hovadama zblblejma do konzumu a nevedoucima kam patrej,podrazejicima jeden druhyho za jidasuv grosik.

   • weissbach napsal:

    Nedělejte si iluze, že je tam taky nemají.

    • contumax napsal:

     weissbach

     V RF je víc jak 10 milionů emigrantů…

    • Marie napsal:

     Maji, ptam se na ruskych webech. Ale nikoliv ekonomicke migranty nebo zoldaky, kteymi vlastne je Evropa zaplavovana. Berou jen Syrany, po dohode s Assadovou vladou, lidi, o kterych se vi, kdo ve skutecnosti jsou, zadni bez identity, jak vidime v Evrope.

     Ja uz jsem to psala nekolikrat, weissbachu, je to navybirana sebranka vrahu za velke penize, budou z nich vladni agenti, jak o nich mluvil Zeman.

     Vychvaloval Mossad, jako nejucinnejsi na svete a ze to potrebujeme I my, takze jedna a jedna jsou dve…

     • proud napsal:

      :-))))))))))))),mossad muze vychvalovat jedine ten kdo nema ani sajn o specnazu:-))))))))))))))))))))

  • contumax napsal:

   antixeno

   Aj ja by som chcel…

 4. contumax napsal:

  Ještě P.S.

  Na emigrantech “ si vydělá spousta hlen „, pseudosociální pracovníci, pseudopsychologové, pseudoexperti, překladatelé…

 5. contumax napsal:

  Ještě P. S.

  Kolik miliard € může odhadem stát “ emigrační průmysl “ … ???

 6. to je jedno napsal:

  Podobnosti mezi Islámem a nacismem:
  1. Teorie o nadřazenosti jedné skupiny lidí nad jinými
  - Islám: Muži nad ženami, muslimové nad nevěřícími
  - nacismus: árijská rasa nad Slovany či nad židy
  2. Právo pro nadřazené lidi utlačovat podřadné lidi:
  - Islám: lze bít ženy, lze žádat zvláštní daně po nevěřících či je zabít
  - nacismus: lze zotročovat Slovany, vybíjení židů či Romů a Slovanů
  3. Požadavek teritoriální expanze pro nadřazené lidi vůči podřadným lidem všemi formami a tedy i násilně:
  - Islám: džihád po celém světě dokud se celý svět nepromění v jednu ummu
  - nacismus: požadavek na lebensraum pro árijskou rasu a vyhlazovací válka na východě Evropy
  4. Požadavek populační expanze nadřazených lidí vůči podřadným lidem:
  - Islám: ženy muslimky i nemuslimky mají hlavně rodit děti svým mužům muslimům, hlavně chlapce
  - nacismus: AH řekl, že ženy by měly být hlavně v domácnosti a rodit árijské děti a vychovávat Německé muže – bojovníky.
  5. Nenávist k židům a homosexuálům.
  6. Pohrdání demokracii.
  7. Požadavek po velmi tvrdém trestání i malých zločinů.
  8. Ničení populací jiných skupin lidí:
  - Islám: kradení dětí nemuslimům a jejich převýchova (např. hojně provozované Osmanskou říší – viz. např. janičáři) + násilné konverze
  - nacismus: program lebensborn a poněmčování rasově vhodných lidí…
  9. Spojenectví se světovým kapitálem:
  - Islám: financován přes rod Bin Ládin, přes rod Saudů atd., vřelé vztahy s rodem Bush atd.
  - nacismus: financován předními finančními klany Evropy, vztahy s rodem Bush atd.
  10. Historie vzájemných vřelých vztahů mezi muslimy a nacisty. Muslimské SS divize s turbany. Obdivné výroky muslimských muftíů na adresu Hitlera a naopak Hitlerovy obdivné výroky na adresu Islámu.
  11. Prosazování svých cílů i terorem i lhaním:
  - Islám: dnešní i historický terorismus, nauka Taqtiya o přetvářce muslimů
  - nacismus: terorismus v Československém pohraničí, nedodržování podepsaných mezinárodních smluv.
  12. Oběti:
  - Islám za 14 století prý až 270 mil. nepřirozeně zesnulých osob ( viz. zjištění historika Billa Wernera)
  - Nacismus 50-60 mil. osob za 2WW.
  13. Regulace sexuálního života:
  - Islám: žena muslimka se nesmí vdát za nemuslima a přísné tresty za nemanželský pohlavní styk
  - nacismus: rasové zákony mimo jiné zakazující pohlavní styky Němců s jinými etniky.

  • contumax napsal:

   to je jedno

   Islám byl založen Vatikánem, nacismus po vzoru Jezuitů…!!!

   Takže souhlasím s tím o čem píšeš…!!!

   • OldNoe napsal:

    Pán Contumax, prepáčte, ale to sú úplné nezmysly. K prvému tvrdeniu: napíšte ktorý pápež a za akých okolností, aby sa vyjasnili historické súvislosti. K druhému: nacizmus bola okultisticko-gnostická ideológia postavená na teozofických základoch, s ktorou jezujíti nemali absolútne nič spoločné. Ak neveríte, skúste si vygoogliť mená ako Helena Petrovna Blavatská, Georg von Schonerer, Guido von List, Rudolf von Sebottendorff (pôvodné priezvisko Glauer) a spoločnosť Thule, Karl-Maria Wiligut (ako SS-Oberfuhrer sa volal Weisthor) a pod.

    • contumax napsal:

     OldNoe

     Zapomněl jste na jedno a to, že Vase vyjmenované osoby a tajné spolky skrytě podporovali a tajně z Jezuité, takže studujte si…

     • contumax napsal:

      Antixeno

      Opět Jezuité… vidíš dobře, jezuité založili dvě soupeřicí strany…
      Západ a Východ…!!!

      Postup je jednoduchý rozdělení a nepřátelství a třetí strana toho nepřátelství využije pro sebe…!!!

      Anebo…

      Téza + antitéza = syntéza…

      Hegeliinismus a N. Machialeho doktrína…

      • antixeno napsal:

       Ak správne rozumiem Karol Marx bol teda jezuita?

       • contumax napsal:

        antixeno

        Nebyl ale stýkal se s nimi a podporu měl, hlavně veřejnou…

        Ani Main Kampf nenapsal Adolf Hitler sám ale podrž se radil mu jezuita…

     • OldNoe napsal:

      Je to presne naopak. Títo autori a tieto spolky (napr. spoločnosť Thule bola čisto slobodomurárskou organizáciou. Tak isto i napr. Ordo novi templum – ONT, atď.), boli pôvodne proti Katolíckej cirkvi a pochopiteľne aj proti jezujítom. Ale vidím, že nemáte záujem dozvedieť sa niečo nové. A takáto debata potom ani nemá veľký zmysel.

      • contumax napsal:

       OldNoe

       Ale mám zájem a rád se něco nového dozvím, jenže iluminaty jsou řízení jezuity, oni pracují a řídí v zpovzdálí, skrytě…

   • antixeno napsal:

    contumax a kto založil komunizmus?

   • contumax napsal:

    OldNoe

    Jezuité pracují i na obou stranách nepřátelů, a jejich heslo je : účel světí prostředky, tzn. i za cenu vražd a občanských válek nebo i mezinárodních prostě podporují obě strany aby se vyčerpaly a potom se jim jakoby hospodářsky pomůže…

    Prostě starý recept…

    • OldNoe napsal:

     contumax, ak som správne pochopil, tak jezujíti podľa Vás riadia Iluminátov, Slobodomurárov, Rozenkruciánov, Philadelfov, Ríty striktnej observancie a ostatné tajné spoločnosti? Priznám sa, že to je pre mňa novinka. Najmä, ak jezujíti vznikli neskôr, ako väčšina tzv. „klasických“ tajných spoločností. Ale tiež nemusím vedieť všetko, tak mi prosím napíšte nejaké solídne zdroje. Samozrejme nie typu „Pán Kysucký“ a pod.

  • antixeno napsal:

   Niet sa čo čudovať. Islam vychádza z judaizmu a judaizmus je nacizmus.

   • contumax napsal:

    antixeno

    Omyl, mýlíš se a to dokonce historicky faktologicky…

    Judaismus byl o mnoho století dříve…

    • OldNoe napsal:

     Mali by ste pravdu, keby to bolo naopak. Keby bol Islam straší ako Judaizmus.

     • contumax napsal:

      antixeno

      Máš opravdu pravdu, byl jsem na středním východě, tedy v Jeruzalémě a vím, že je to fakt hrůza ale dělá to chazarstvo…!!!

      Ale jinak lid obecný má zrovna takový problémy jako i my, drahota energie atd. atp.

    • antixeno napsal:

     Ako sa hovorí, čert ako diabol. Je jedno ako to nazveme, keď podstata je rovnaká.

   • contumax napsal:

    OldNoe

    Bible která obsahuje Starý zákon je o mnoho století starší to je jasný jako slunce, judaismus byl dříve než li Islám…

    Starou Judeu okupoval Starý Řím, jsou o tom po celým světě záznamy…

    To vědí i děti školního věku…

    • OldNoe napsal:

     No, a čo z toho vyplýva? Niečo, čo vzniklo neskôr, nemohlo založiť to, čo bolo skôr. A naopak, iba niečo, čo bolo skôr, mohlo založiť to, čo bolo neskôr.

    • contumax napsal:

     OldNoe

     Jasně, že jo, to je pravda…

     Jenže spousta lidí nechce pochopit, že ve Starém zákoně právě nadřazenost byla přísně trestáná…

     Takže litera zákona je správná a spravedlivá ale lidé zákony obchází a nedodržují je a potom obviňují Pána Boha anebo všechno židovstvo, anebo nejlépe celý národ…

     A co u nás, kolik soudců si dělá co chce, do práce chodí 2 x za týden, o prázdninách nechodí vůbec a prostřídavají se aby to nebylo tak nápadný…

     Na okr. soudě bere 100 000 měsíčně…

     Jsou jmenováni presidentem celoživotně…

     Nikomu nepodléhají, žádné kontrole…

     Krajský soud nepůjde proti okresnímu soudu…

     Lidově řečeno zloděj vyšetřuje zloděje…???

   • Marie napsal:

    Presne!! Kdyz uplne pomineme nazvy, vystacime s jednim slovem: nadrazenost.

    Nadrazovani je zakladem vsech krutosti. Zidi si vymysleli boha a dali mu uplne stejne vlastnosti, jako maji sami.

    Kdyz pujdeme v nadrazenosti do hloubky, objevime lenost. S tou se rodime vsichni, ale zdravy clovek ji nezneuziva vuci druhym, protoze je schopen videt, ze druhy je mu rovnocenny. Zdravy clovek tedy nemuze prijmout nejakeho nadrazeneho boha a kdyz to udela, stane se z nej nemocny clovek, ktery pak uz se jenom podrizuje a kdyz v praktickem zivote narazi na rozpor se svou virou, zbavi se toho citacemi z bible, ktere nedavaji smysl a tim se uklidni.

  • Marie napsal:

   Islam I nacismus ma puvod v judaismu, takze se zabyvas chapadly chobotnice, zatimco jeji hlava te nezajima?

 7. Vladislav napsal:

  Pěkná diskuze. Ale jedno podstatne tu ne a ne zaznít:
  - KDO ty migranty k nám v zemích jejich původu či uteceneckych táborech někde v Turecku nebo Jordánsku verbuje??
  Kdopak to je?
  Tam je třeba naprit nas spravedlivý hněv – a pochopit a minimalizovat vliv těch stvur.

 8. Ďuro Trulo napsal:

  Vážení diskutéři!
  Imigrace je trvalý jev ve společestvích lidí, která se vymezují vůči jiným společenstvím nacií, náboženstvím, komunitními pravidly chování a územím výskytu (tvrdě hájeným). Hranice územních celků (obcí, krajů, zemí, států) jsou pomyslné čáry na mapách, umožňující působnost výše uvedených odlišností a pravidel výskytu a hlavně jejich hájení před jinými. Jinak nemají vůbec žádný smysl, a proto xenofobní, rasističtí, náboženští fanatici jsou produktem vnitřních elit uzavřených územních celků. „Krást a vraždit“ (zotročovat) můžeme pouze my domácí páni!!! Z toho plyne, že územní celky jsou sice historicky, sociálně vytvářené komunity, ale vždy budou pod tlakem okolí nuceny k migraci (vnitřní, vnější) a budou jí nějak čelit. Pokud jí čelit nebudou tak každý úspěšný územní útvar (knížectví, republika, říše) bude narušován cizími vlivy zanášenými pomocí migrace. Jak rychle podlehne změnám záleží na množství a kultuře domácího obyvatelstva a množství a kultuře imigrantů.
  Evropa je vystavena řízenému mohutnému proudu primitivních (násilných, islámem hnaných) imigrantů (válečníků s uloženými zrůdnými aktivitami) a těm i podlehne. Ikdyby byli migranti nenásilní, kulturnější než my, pracovití a přínosní je to pro nás problém, protože území Evropy není nafukovací a umístit na ní miliardu lidí znamená ekologickou, ekonomickou a kulturní katastrofu (dokonce i v případě obojstranné absolutní vstřícnosti původní a nové populace). Politici jsou si toho vědomi, takže jejich chování lze vysvětlit jedině jako programovou likvidaci vlastního obyvatelstva na něčí objednávku (neodmítnutelnou, pokud nechtějí zažít smrt svých dětí a vnuků, či horší zážitky). Aby k tomu nedošlo musíme pozitivně vystoupit před sídly našich politiků a sdělit jim: my vám věříme a chceme ať uděláte tyto činy (na činech se ale musíme dohodnout dopředu sami).
  přeji mnoho úspěchů a odvahy k činům!! Ďuro

 9. proud napsal:

  „Politici jsou si toho vědomi, takže jejich chování lze vysvětlit jedině jako programovou likvidaci vlastního obyvatelstva na něčí objednávku (neodmítnutelnou, pokud nechtějí zažít smrt svých dětí a vnuků, či horší zážitky).“ ……..za takovejch okolnosti jsou politici urcite uplne cely zhavy se dohodnout a nechat si vyvrazdit rodiny…….zvlast kdyz prakticky zlikvidovali vsechny organizace(armada,policie) ktery by je mohly chranit.

  • proud napsal:

   Takze navrhujes nemozny! Jinou cestu je potreba najit,zachranit je tim ze je sesadime a vezmeme to za ne zaroven s napravenim jejich chyb,praci na vlastni obrane,to znamena vystoupenim z kasparsky EU a vychcanyho NATO a znovuvybudovanim vlastni armady.Tou snahou a praci na vlastni maximalni sobestacnosti ukazeme svetu i Rusku,ze „jdeme do sebe“ a pak verim,ze si toho Rusko vsimne a poda pomocnou ruku.Nez zas nekdo zacne pitome kvakat,at dobre cte,pisu Rusko,ne CCCP!

 10. proud napsal:

  A pro ty uplne „pomaly“ a zabedneny: Pisu Rusko,protoze je jediny schopny a snad ochotny pomoct,zapad a usa rozhodne nepomuzou,jen vysavaj kolonie,az docucaj,budou je likvidovat,uz zacli,jak ukazujou nazorne!

  • contumax napsal:

   proud

   A co když je RF tajně zapojené plánů NWO…???

   • Pepi napsal:

    contumaxi:“A co kdyz je RF tajne zapojene do planu NWO…???“dobra pripominka,zatim nemozna vyloucit.Velke prekvapeni by to byt nemelo.

    • contumax napsal:

     Pepi

     Něco mě prostě nejde na rozum… s RF…???

     • Pepi napsal:

      Ruska federace:contumaxi,ja verim a citim ze Slovane maji velky duchovni potencial a ze je „rada na nich „to projevit.Ale jako vzdy zalezi na VOLBACH narodu a jednotlivcu.Rusove „na to maji“.
      Na druhou stranu,nemam zadne iluze,ruska spolecnost je zkorumpovana,degenerovana konzumismem,okultni spolecnosti/zednari existuji tam jako skoro vsude jinde.
      Nelibi se mi militarizace ruske spolecnosti.Minulost Putina v KGB-co na to rict?Nejspis spolu KGB a CIA tajne spolupracovaly podobne jako napr.Pakistanska tajna sluzba uzce spolupracuje s CIA a dlouhou radou dalsich.Vsechno to svinstvo se navzajem prolina.
      Jak to presne je nikdo z „obycejnych smrtelniku“ nevi.
      Ale uz jen ta myslenka USA versus Rusko,Zlo versus Dobro,Cerna nebo Bila mi az moc pripomina Hollywood.
      Doufam ze se mylim.
      V kazdem pripade zmena musi prijit od nas/zmena vedomi prvne.Jinak to nepujde.

    • contumax napsal:

     Pepi

     Ne nemělo by to být překvapení, při studia slova Božího, podle Písma Svatého, podle proroctví z knihy Zjevení NWO skutečně bude…

   • contumax napsal:

    proud

    Oprava : co když je RF tajně zapojené do plánů NWO…???

   • nazdar napsal:

    Rusko zapojené bylo, neboť Putina obviňovali, že zradil NWO. Ale Rusko je široký pojem a je tam jistě dost jedinců, přejících si likvidaci Putina a opětovné začlenění Ruska do těchto plánů. Samozřejmě, si tito zrádci představují, že za své služby v tom NWO budou hrát nějakou významnější roli. Putin nejspíš prohlédl, že takto se to neplánuje.

 11. contumax napsal:

  Jo mám rád emigranty, protože se cítím jako emigrant ve vlastní zemi…

  Vlastní země se chová k vlastním jako k nepříteli…!!!

  • Pepi napsal:

   contumax 16.1.2016(20.30)
   „Jo mam rad emigranty,protoze se citim jako emigrant ve vlastni zemi…
   Vlastni zeme se chova k vlastnim jako k nepriteli…!!!“
   Krasne receno,mozna ze si neuvedomujete ze tato Vase slova maji hodne velky vyznam.
   Stale vic lidi ve vsech zemich sveta proziva to co Vy a ma to co delat nejenom s vnejsim svetem.Na internetu se o tom rozepisovat nebudu.Posilam dobre myslenky.Verim ze jste na dobre ceste.

  • contumax napsal:

   Pepi

   Díky Ti Pepi, já vím, že jsem kecka, která se za city nestydí…

   A musí se cítit takhle skoro všichni po celý zeměkouli, to je, to je holá pravda…

   Všichni ti uzlačovaný…

   Všichni jsme na nepotopitelným Titaniku…!!!

   • proud napsal:

    Ale panoveee:-))))))))) „„Jo mam rad emigranty,protoze se citim jako emigrant ve vlastni zemi…
    Vlastni zeme se chova k vlastnim jako k nepriteli…!!!“……..mlcel jsem k tomu nesmyslu myslic,ze si toho kazdej vsimnul netuse,ze Pepi se chyti:-))).Vzdyt je to napsana pitomost: Kdybych se cejtil ve vlastni zemi jako emigrant,mel bych prece podporu vlady,mohl krast a znasilnovat,stavely se mi „mesity“……….

 12. nazdar napsal:

  Přečetl jsem to tak nějak ob řádek, ale přijde mi to jako chození kolem horké kaše.

  „ … a nakonec přes lokální a neustálé střety povede velmi pravděpodobně k občanským válkám uvnitř národů. Dále pak ke sporům mezi národy EU a pak i k jejímu zákonitému rozpadu, …..… Pokud snad toto mělo být cílem, pak to mělo být řečeno a mohlo se toho dosáhnout jinou, méně bolestnou cestou.“

  Nevím, jak by mohlo být dosaženo rozvratu Evropy a zlikvidování identit evropských národů, méně bolestnou cestou. Naopak se dá očekávat, že to bolet teprve má začít.
  Imigranti jsou pouze nástrojem, který funguje na podobném principu, jako když Rómové, kteří se naučili mantru, že jsou v Česku „diskriminovaní“, emigrovali speciálně do Kanady a do Velké Británie. Jsou naverbováni lákavými Německými a Švédskými nabídkami, takže si dají říci a fungují jako nástroj rozvratu, aniž to vůbec tuší. Možná se v budoucnu dostanou ke zbraním, ale jsem přesvědčen, že to zatím netuší. Pouze několik organizátorů zná plán.
  Kdo je při smyslech, tak musí odmítat jakékoli diskuse o milosrdenství a požadovat jejich odchod z Evropy. Chce-li být Evropa milosrdná, nic proti tomu nemám, ale ať to realizuje v jejich rozvrácených státech, které je třeba dát do pořádku. Ty ruce, které by vegetovaly v Evropě na dávkách, tam budou chybět. Míra financování obnovy těch zničených států, by se měla řídit stupněm zavinění.

 13. Pepi napsal:

  Nekdo,contumaxi,by to mozna nazval „uvedomeni Krista“,nebo „Kristus vedomi“(Kristusbevishet ve Skandinavii).

  • contumax napsal:

   Pepi

   To On Ježíš Kristus mě dává smysl a světlo…!!!

   Díky Ti za vzpruhu…!!!

  • contumax napsal:

   Přečtěte si první článek na Aeronetu…

   Zajímavý na tom je to, že jsem před pár minutami psal, že RF může být zapojené do NWO…

   Díky Bože, že jsi mě to ukázal a to hned po dvakrát…!!!

   • Marie napsal:

    Ty fanatiku, RF neni zapojena do NWO, jinak by nevalcilo s Assadem.

    Ty si neuvedomujes, ze cele to tve Pismo svate vymysleli autori NWO, tedy zidi, a proto take tomu uzpusobili zjeveni a dalsi dementni proroctvi, ktera jsou podvodem.

    Zadny buh ti nic neukazal. To by musel ukazat vsem, nehraj si pored na nadrazeneho a vyvoleneho, tak jako zidaci… uplne jsi stejny.

 14. Ikema Monika napsal:

  Dělejte to jako Švýcaři ! Utecenci kteří požádají o azyl ve Švýcarsku musí odevzdat veškeré peníze do společně kasy jde na financování a jiné pomoci migrantům ! Do půl roku najít práci po získání práce 10-15 procent se jim bude strhavat po dobu 10 let zplatu! Ty co nechtějí makat jsi rozmysli lést do Švýcarska ! Akdyž už tam vlezli pěkné tu drzost odpracovat ! Takže budeme skvétat ne upadat jako Německo které prachy vydává a pok jiným zemím v EU krade !!!

  • Pepi napsal:

   Moniko a ostatni pracanti.
   Kolik osobne znate pristehovalcu z B.V.kteri „nemakaji?“
   Osobne neznam moc migrantu(jsem celkove spis samotar,tak proto).Ale ty ktere znam,Syrany,Libanonce,Irance tak pracuji.Budto maji obchod,nebo pracuji v lekarne(iranska zena kterou znam osobne),jeden znamy iranec je namornik,dalsi zubar,jini myji podlahu na nadrazi,dalsi je advokat(Syran,2generace).
   Takze vy kdo znate nekoho z migrantu z B.V.koho vy zivite a kdo nemaka,ruku na srdce,a prihlaste se.

 15. contumax napsal:

  Ikema Monika

  Promiň ale jsi sjétá mamonem…

 16. vyhroz napsal:

  Konečně jedno syrové video z Kolínského hromadného útoku nájezdních arabáčů na osamělou ženu. Nerozmlátili by jste za to těm černým špínám jejich špinavou hlavu železnou tyčkou?:

  http://rutube.ru/video/958d02fc91df940823731187d0d28847/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!