Rothschildi se stěhují do Ruska – část 1.

WAG57025c_pogr3Velmi dlouho jsem se chystal představit následující informace širokému auditoriu a věřil, že mé vidění situace je nesprávné, a proto také všechno odkládal. Ale události posledního období tak přesně zapadají do mých dřivějších prognóz, že nyní jsem už o správnosti svých závěrů přesvědčen na 100 %.

Už dlouho čtu KONT a pokládám ho za jeden z nejlepších blogerských zdrojů. Autoři článků zde předkládají velmi zajímavé informace a faktologii, ale bohužel zatím nikdo z nich nesložil z těchto drobných detailů mozaiku, a neukázal tak ostatním celý obraz. Stále jsem čekal, kdy někdo uvidí to, co je očividné, ale déle už čekat není možné - mohlo by být příliš pozdě a někdo, kdo se mohl včas dozvědět o "plánu", který může mít vliv na jeho osud - se to nedozví, dojde k nenapravitelnému a já budu vinen tím, že jsem mlčel, když jsem měl hovořit.

Nejsem blogger ani spisovatel, a tak hned zkraje se omlouvám za neprofesionalismus.

Takže... Koncem léta a začátkem podzimu "světová vláda" (zatím ještě v uvozovkách) končí projekt "USA" a přistupuje k následné etapě svého plánu na uskutečnění kontroly nad světem - vytvoření z Ruska světového finančního, transportního, vědeckého, vojenského a - a to především - morálně-mravního centra přitažlivosti nejprve bývalých republik SSSR, později pro celou Euroasii a jako vyvrcholení - i celé planety.

Začněme tím, že pokud se domníváte, že sto obchodníků se může domluvit na ceně ovoce a zeleniny, ale tucet největších bankéřů není schopno uskutečnit domluvu ve finanční sféře, pak mě můžete nazvat konspirátorem a dál už nic nečíst.

Pro zbylé auditorium pokračuji.

Skupina rodinných klanů, které dosáhly prakticky plné kontroly nad světovým finančním systémem a ovládají vlády mnohých zemí, je známá jako "světová vláda" (i když na můj vkus by skutečnost přesněji vyjádřilo pojmenování "společenští parazité" nebo "paraziti společnosti"), nyní přistoupila k završující etapě svého plánu na nastolení kontroly nad celým světem.

A pak z výrazu "světová vláda" bude možné odstranit uvozovky - k jejich triumfu, k naší lítosti a potom bohužel k všeobecné tragédii lidstva.

Prostudujeme-li historii této skupiny (nazvěme ji OP-kartelem), etapy jejího konání na uchvácení kontroly nad světem, a její konečný cíl, je pak možné se (hypoteticky) postavit na jejich místo a potom není složité vysvětlit mnohé události minulosti, události současné a také předpovědět, co budou dělat dál.

Záměrně nebudu zacházet do hlubin věků, protože to by zabralo příliš mnoho času a článek by byl obsáhlý, ti kdo by si to však přáli, mohou se "pohrabat" na síti a potřebné informace si najít. Začnu hned 20. stoletím. Kvůli krátkosti prezentace také nebudu podrobně zkoumat každý fakt v detailech a dokazovat každé své tvrzení odkazy ke zdrojům, naznačím jen obrys a "základní tahy štětcem".

Mimochodem, pokud jste v obraze, můžete hned přejít k nadpisu "Nový plán" (tam budou obrázky).

 

Kdo oni jsou

Všichni slyší jen jména Rothschildů a Rockefellerů, ale ve skutečnosti právě oni nejsou těmi hlavními v OP-kartelu. Tato a ještě některá další jména v některých historických etapách "zasvítila", a proto o nich víme. Nejsou si vzájemně nepřáteli, tedy alespoň ne smrtelnými, ne víc než finanční ředitel a ředitel výroby v jakékoli velké společnosti. Ti se také nemusí vzájemně milovat z důvodu občas protichůdných zájmů, ale nebudou z kvůli osobní averzi ničit podnik, kde drží odpovědné posty, a generální ředitel by jim to ani nedovolil. Tedy obecně, aby to bylo zcela jasné: Rothschildi mají v OP-kartelu zo dpovědnost za finance, Rockefellerové za energetiku. Kdo je generálním ředitelem nebo kdo jsou další jejich "kolegové", se možná někdy dozvíme, ale kdo jsou majitelé této pomyslné společnosti se patrně nedozvíme nikdy.

Abyste měli představu o objemu kapitálu kontrolovaného OP-kartelem, pak například klan Rothschildů (podniky, nemovitosti, zásoby zdrojů) představují TŘI STA BILIONů dolarů. Teď jistě chápete, že Forbesův seznam miliardářů je vlastně jen kus papíru na zdi kanceláře s titulkem "Naši nejlepší manažeři" a že setkání Bilderbergského klubu je seminářem těchto manažerů na téma "Jak máme nejlépe plnit úkoly zadané nám vedením na příští rok".

Převážná většina klanů OP-kartelu má židovský původ (slovo "židovský" budu používat pouze ve vztahu k těm, koho k nim zahrnují a sami sebe za ně považují, ale kteří nebyli vychováni na "hodnotách" Tóry a Talmudu). Vzniklo to historicky, tato struktura se začala formovat ještě v biblických a předbiblických dobách. Ve své podstatě "judaismus" je instrukce, návod pro vojáky globalismu, a také plán činností, které byly stanoveny v podobě náboženských souborů pro lepší osvojení si mezi vykonavateli starých časů. Dnes Tóru a Talmud zcela pozoruhodně nahradila korporátní "etika" - snaha vydělat peníze.

Ale v řadách OP-kartelu jsou i nežidé, například Rockefellerové, to jsou Anglosasové. Připojili se relativně před nedávnem, až v přeposlední etapě plánu, kdy se efektivita stala důležitější než utajení akcí, utajení, které bylo snazší udržet v úzkém etno-náboženském kruhu v průběhu předchozích etap činnosti vládnoucí elity židů (levitů).

 

Co potřebují

Vládu na světem. Proto potřebují i Rusko, Heartland.

Dříve, když jsem ještě nevěděl to, co už vím dnes, nechápal jsem, proč posledních tisíc let z Evropy do Ruska neustále proudily vlny invazí (kromě periody "mongolo-tatarské", proč a proč ty uvozovky vysvětlím později). Co tak cenného bylo v Rusku pro civilizaci této úrovně? Kromě obyvatelstva, které je možné si zotročit, absolutně nic. Dlouhá zima, oblast rizikového zemědělství a odbojný národ.

Proč Napoleon shromáždil celou kontinentální Evropu pod svou korouhev a vrhl se na Moskvu, když nejlogičtějším pro obsazení státu by byl útok na hlavní město, kterým už více jak sto let byl Petrohrad? Jeho vydrancování, zničení řízení a potom postupné obsazování kousků území v chaosu se rozpadajícího státu? Vojska Napoleona stála v Pobaltí - do Pítěru to měli co by dup, ale ono ne, "veselejší" jim připadalo jít přes smolenské bažiny. Hitlera také z neznámého důvodu Leningrad moc nezajímal, bylo rozhodnuto sice město umořit, ale ne ho vzít útokem. Tak v čem je zako paný pes? Ukazuje se, že sever není ten žádoucí směr.

Pokud budete zkoumat všechny tyto výpravy na východ hlouběji, ukáže se, že sponzory válek s Ruskem a samozřejmě i režiséry úkolů byli vždy - židé.

Po tomto konstatování mnozí opáčí, že židé určitě nemohli sponzorovat Hitlerovo ničení židů v Evropě i v SSSR. Jak by mohli platit ničení svých? Jenže ve skutečnosti židé nebyli v Evropě likvidováni, sbírali je sice do táborů, ale vůbec ne kvůli masové likvidaci (holokaust, plynové komory, Osvětim - to všechno jsou z velké části mýty). Potom je dopravovali do Palestiny. Velká část evropských židů, kteří se ocitli v koncentračních táborech, zahynula z banální příčiny - z hladu, když na konci války letectvo USA a Anglie rozbombardovalo sklady potravin. Vzpomeňte si na fronty Němců u polních vojensk&yacu te;ch kuchyní ve starých kinožurnálech. Ale židé SSSR byli likvidováni masově, jako například v Babím Jaru, přičemž někdy i rukama samotných židů. Málokdo ví, že i ve Wermachtu sloužilo na 120 - 150 tisíc židů a položidů, a to od řadových vojáků až po generály (vygooglujte si jméno Brian Michael Rigg). Faktem je, že stejně jako u většiny evropských národů i u Němců se národnost považovala v následnictví po otcovské linii..., a dál už se sami dovtípíte. Když přijmete hodnocení Rigga a údaje o množství židovských rodin v Německu před válkou, je možné tvrdit, že téměř každá židovská rodina poslala jednoho ze svých synů na východní frontu... Tak v čem byl rozdíl mezi židy SSSR a Evropy?

Rozdíl byl v ideologii a přesvědčení. Někteří zůstali "opravdovými" židy a jiní se stali "komunisty", jejichž vedení rozhodlo nedělit se v Rusku o uchvácenou moc s levity, ale nasměrovat šestinu světové souše samostatně. Jenže v náboženských dogmatech judaismu je: kdo zradí levity a Jahva, musí být okamžitě zničen. Do roku 1940 levité stále ještě doufali zapůsobit na své bývalé podřízené, ale sekáček do hlavy občana USA Bronsteina (pomýšlejícího na osvojení si prostředků OP-kartelu na revoluci a zároveň hlavního organizátora této revoluce) se stal signálem, že domluva nen&iacut e; možná. Poté se už válce Evropy a SSSR nedalo vyhnout.

 

Chazarský kaganát - minulost a budoucnost

Chazarský kaganát byl původně židovským státem. Tam vládla bílá elita a prostí lidé byli snědí, ostatně tak tomu bylo v mnohých státech starého Východu, počínaje Egyptem a konče Persií. Nyní takový obraz můžeme jasně vidět v Indii - čím vyšší kasta, tím světlejší kůže a oční duhovka.

(Tímto tématem se nebudu podrobně zabývat, později vysvětlím proč.)

Později do chazarské elity začali pronikat židé skrze takzvaný "institut židovských nevěst". Židé vždy nabízeli své nejkrásnější dívky za ženu silným tohoto světa (vzpomínáte na příběh Mojžíše?). "Dívky" byly nejen krásné, ale také daleko zkušenější, pokud jde o sex, než místní "aborigejky", což se také vždy velmi líbilo elitám. Potom rodily děti, které podle židovských zákonů (Halakha) jsou už židy a vychovávají se v odpovídajícím duchu. Jejich nežidovský otec se stává otevřeným bojovníkem proti nepřátelům židů, a jeho děti - jsou židé. Efekt kukačky. Tak se stalo, že už za pár století se celá vládnoucí elita Chazárie a stejně tak státní byrokracie střední třídy stala zcela židovskou. A judaismus se dokonce stal státním náboženstvím.

Chazarský kaganát se v těch dobách nacházel na důležité křižovatce obchodních cest. Veškerý obchod osy Evropa - Asie (Čína, Indie, Persie) šel přes Chazary.

Židé Chazarského kaganátu v tu dobu podchytili téměř veškerý světový obchod, rozmísťujíce své faktorie (později nazvané "ghetta") ve všech zemích účastnících se obchodu. Uzavřené židovské komunity obchodníků vznikly po všech karavanních cestách. Tehdy do svých rukou židé získali obrovské zdroje a Chazarský kaganát se začal šířit do všech zemí: buď si vzpurné sousedy vybojoval silou, nebo si koupil jejich elity. Dá se říci, že to byl první pokus získat světovou nadvládu na tehdejší úrovni rozvoje civilizace.

Ale přání OP-kartelu směřovala na Rusko a zejména na knížete Svjatoslava Chrabrého. Ten byl nejen statečný v boji, ale také chytrý. Pochopil, že když zvítězí nad Chazary, židé postaví nové dobře vyzbrojené pluky, protože peněz na to mají dost a mohou najímat žodáky z celého Východu. Proto udělal následující fintu - nebojoval s chazarskými hordami, ale vyčkal si chvíli, kdy hlavní chazarská města byla slabě chráněna, a po těch městech se "prošel" s nevelkou, ale pohyblivou armádou. V důsledku toho byla chazarská elita částečně zlikvidována, částečně rozprášena, obyvatelé a pluky Chazarského státu se rozběhli do svých etnických rodišť, kam nesahala ruka židů - a tím Chazarský kaganát skončil jako stát.

Zdroj: http://cont.ws/post/177768
79 Komentářů k Rothschildi se stěhují do Ruska – část 1.

 1. weissbach napsal:

  Užitečný kamínek do mozaiky...

  • kolkobudeszit napsal:

   Veď si to rozdeľujú od Chruščova! Áno, v Rusku sú podstatné věci inak ! Majú stále neruskú národnú banku-teda sú stále storočia najokrádanejší štát na svete!!!, pokračuje likvidácia školství Livanovom-to je podstatné!=budúcnosť Ruska. Dochádza rovnako jako v EÚ k vytlačovaniu bielej rasy jej degradovanou Islámskou časťou, jako vhodnějšími otrokmi,či "kontrolnou" časťou obyvateľstva, tak jako bola doteraz cirkev-terorista so svojimi katolíkmi, ktorí už za svoje národy už stáročia oficiálne nebojujú, okrem neoficiálneho boja mladých!!! Putin len vydáva "kritické prehlásenia", čo mu zvyšuje preferencie ale nerobí důsledné činy "lebo nemůže". Pritom Jeľcin "mohol" všetko v prezidentskom systéme, kde prezident rozhoduje a potvrdzuje kľúčových ľudí vo funkciách! Ale "klany" mu to "nedovolia" - Pjakin tvrdí, že "nemůže" iné robiť, že je tam "vnútorná opozícia", (jako všade) uvidíme, ale to teda len potvrdzuje, že Putin je pod důslednou "kontrolou". Zázračne akosi sa Putinovi podarilo urobiť Rusko zrazu veľkým,keď to roky nešlo. Máme scénár "Medvedev je ten zlý", ale Putin "ten dobrý". Ale ten zlý je tam stále, lebo.... Keď sa Putin zastáva Centrálnej banky-najvačšieho vykrádača a deštruktora Ruska, hneď to "Pjakin-vysvetľuje prečo"... Samozrejme je pravda, čo hovorí Pjakin - ak by židia a sionisti Ruskí chceli spolu s Rusmi - dokázali by len oni vládnuť svetu - všetkých ostatních západných "sionistov"-vrahov aj Izrael by vyšachovali a vrátili by im neustále ponižovanie od "západných" sefardských židov. A z GP by zostal len ten, kto sa pridá! Z Angelológie RNDr. Páleša vyplýva, že prichádza čas Slovanov, ich mierovej kultúry, citu a zásad spounažívania (z čoho vznikol i Biblický projekt ich ovládania-Slovjenov) a nemožno sa stavať "´duchom" času do cesty-to možno sionisti (obětníci, žreci) vedia a tak sa len premiestňujú tam, kde můžu prežiť, samozrejme s tým, že to tam budú mať pod "kontrolou" do budúceho obdobia. Teraz sa budú hrať na "dobrých a morálních"... Budú povyšovať Slovanskeho ducha na svoju obranu, dávať trošku pravdy do dejín... začnú sa zbavovať tých,čo sa kompromitovali vraždami,vojnami, prisluhovačstvom... lebo oni sú zrazu vzorom "morálky" a nestrpia medzi sebou "svojich" takých amorálních...! Teda i Nula-ndová to má spočítané! Je pradivá informácia, že miesta v ozbrojených silách Ruska preberajú důstojníci-ruskí občania-židia vycvičení v Izraeli ? A čo moslim minister obrany Ruska Šojgu, kam sa prikloní? V Rusku prebieha neustále rovnaká genderová, sexuálna (falusácka), či počítačovo hráčska degradácia, genocída bielych prebieha neustále, tak ako u nás! Na rozdiel od Číny, kde je vyhadzov zo školy za fajčenie, či pitie...! Povinne cvičia bojové športy... In corpore sano anima sana es! Mens sana in corpore sano! V zdravom tele,zdraví duch! Jako stoja konkurenčne oproti degenerovanej a teraz i miešanej EU spoločnosti-títo čistý etnický a teraz skultúrňovaní a vzdelávyní Číňania? Keď v Číne riešia na strednej škole vývoj robotov a v Čechách a na Slovensku je najvačší problém-materinský jazyk a jeho degradovaná vyšpekulovaná gramatika? Áno všetko to má súvis! Neustále strašenie 3. sv.vojnou, či chaosom - čo by zmietlo všetky tieto plány globalizácie a boli by na začiatku jako před tisíc rokmi!!! Je to na smiech! Len aby ľudia v strachu prijali dnes inú Cirkev iné "dobro", ktoré, ale teraz kážu sionisti z východu a zastrešuje rovnako deformovaná a sionistami prelezená (najlepšie "konvertovanými" rabínmi) pravoslávna Cirkev rovnako jako je to v katolíckej cirkvi, či v isláme prosionistický ajatoláh Rúholláh Chomejní, dnes ajatolláh Alí Chameneí, prezident Iránu Hassan Ruhání čo vyystriedal charakterného prezidenta, Mahmuda Ahmadinedžáha, ktorý sa "previnil" hľadaním PRAVDY, lebo nabádal pravdivo interpretovať dějiny a pranieroval totalitné zákony EÚ ohľadom "jediného správneho vysvetľovania dejín"... A zrazu po sankciách za Ahmadinedžáha už Irán má "celosvetovú" podporu! Bánk a investorov! Či "divadelný " šéf ISIS na ukazovanie v médiách, Abú Bakr Al-Baghdadi v skutočnosti sionista Simon Eliot . A v EU Junkers, a celá zločinecká "elita" v postavení poskokov a hlúpa -jako svedčil bývalý europoslanec Banáš. Ani rozumných nežidov ani rozumných morálních židov nechcú pustiť ku kormidlu! Viď vražda Jichaka Rabina...

   • weissbach napsal:

    Díky za příspěvek. Lidi si tady rádi přečtou co má hlavu a patu...

    • weissbach napsal:

     k těm Číňanům:
     Dělají to správně, mají tisíciletou zkušenost s organizováním společnosti na přírodních principech. Navíc se poučili z minulosti, kdy se jim nevyplatilo ustrnutí ve vlastním světě. Z okolí přijímají to užitečné, nikoli sebedestrukční programy.

    • Guldur napsal:

     Ano, se článkem se dá téměř celkové souhlasit. Jen mi moc nesedí údajný mocnářský rozkol mezi "elitami" židů OP-kartelu ohledně komunistického SSSR - to byl jejich dohodnutý projekt, snaha o kompletní rozložení/zničení hodnot a ruského lidu po převratu/vyvraždení právoplatné a víceméně správně vládnoucí rodiny. Ruský lid/duch a Slované obecně jsou židům trnem v patě. Vědí také proč, velmi dobře vědí, že ve Slovanech prostě je "něco" co oni normálním přímým způsobem (válkou, vražděním) nikdy nepřemohou, takže se o to snaží úskokem, k čemuž jsou velmi dobře vybaveni..

   • Novapalo napsal:

    Vynikajúce....... Máte množstvo informácii. Viete toho veľa..... Ale neviete, čo s tým !!!!
    A neviete čo s tým, pretože nechápete zákonitosť týchto historických jednaní národov a zákonitosť jedaní konkrétnych ľudí.
    India aj Čína správne chápu, že demokracia je totálna hlúposť. Základ existencie tohto vesmíru je kastovný systém a preto kresťanstvo, či už katolícke (Rímske, Vatikánske), alebo pravoslávne je totálny omyl - doslova duševná choroba, ako píše pán Kysucký v knihách "Kresťanská civilizácia je omyl" a "Zásadné omyly Západu a Vatikánu".

    • Josef Švejk napsal:

     Na celé zeměkouli vědí co s tím jen dva géniové - Novapalo a pán Kysucký. Jen dva, neboť Jára Cimrman už zemřel.

    • weissbach napsal:

     "Základ existencie tohto vesmíru je kastovný systém..."

     V tom s Vámi naprosto souhlasím!

     • Pepi napsal:

      weisbach:
      Tem komu se libi kastovy system,pomaha v budovani NWO.
      Kastovy system neni nic jineho nez pyramyda s okem v trojuehelniku.
      A kdo zaruci ze Slovane nebo Cesi budou v te nejvyssi kaste?Kdo si dobrovolne vybere byt paria kastou?
      Jedna vec je byt tim kdo porouci,kdo rozdeluje,neco jineho je byt otrokem.
      Je to zaklad Matrixu.Tem kdo ho buduji a udrzuji,preju aby skoncili uplne na dne,jako pariove(nedotknutelni)aby poznali na vlastni kuzi co propaguji.

      • weissbach napsal:

       pepi,pepa z depa
       Není moje chyba,že nechápete podstatu kastovniho rozdělení společnosti. Kastovnictvi je v lidské společnosti naprosto přirozené. Jen si pod tím nemáte představovat pyramidu, ale kruh. U starých národů to bylo naprosto běžné.

     • eM napsal:

      Jistě, zřejmě máš zalíbení v 300 milionech chudých lidí kteří nemají nic, neumí nic, a jejich děti nemají moc zářnou budoucnost pokud se indický kastovní systém nezmění, a ještě k tomu jsou s tím smířeni díky supernáboženství které je přesvědčuje že díky tomu budou mít supr příští život. A pokud tomu někdo neříká fašismus, tak potom už nevím čemu. Dokonce jim říkají malí lidé, a oni se s tím dokonce smířili.

    • Pepa z Depa napsal:

     to je blbost .. nedavnu tu byl nekde zajimavy clanek na tema TIBET a jejich kastovni system .. odtamtud pochazi fasismuz = kastovni system ...

     • Pepi napsal:

      Pepa z Depa:1**

     • Pepa z Depa napsal:

      ps.proto to tam ti bylinkari z mandarinu zabraly uz tenkrat ..
      dost dlouho jsem to nechapal ale dnes se vubec nedivim ..

     • Jan Jinsky napsal:

      Tak fašismus je z Tibetu. A já blb myslel, že to je ze Starého Říma. Opět se mi otevřely nové obzory - takové nějaké hnědé, zaprděné.

      • Novapalo napsal:

       Máš zaprdené nielen obzory, ale aj svoju ženu.........

      • eM napsal:

       No to jste asi blb jestli nevíte nic o otrokářsko-fašistickém systému v Tibetu, kde teokracie vládla davu otroků, sekala jim ruce nohy, prodávala je, vraždila a takto to tam fungovalo dokud tam nevlítli Číňané.
       Ono víte ne všechno je tak jak říkával venda havlů když si poplácával s dalajlámou.

       Proboha přečtěte si nějaké relevantní zdroje.

  • Guldur napsal:

   Ano, se článkem se dá téměř celkové souhlasit. Jen mi moc nesedí údajný mocnářský rozkol mezi "elitami" židů OP-kartelu ohledně komunistického SSSR - to byl jejich dohodnutý projekt, snaha o kompletní rozložení/zničení hodnot a ruského lidu po převratu/vyvraždení právoplatné a víceméně správně vládnoucí rodiny. Ruský lid/duch a Slované obecně jsou židům trnem v patě. Vědí také proč, velmi dobře vědí, že ve Slovanech prostě je "něco" co oni normálním přímým způsobem (válkou, vražděním) nikdy nepřemohou, takže se o to snaží úskokem, k čemuž jsou velmi dobře vybaveni...

 2. Jarek* napsal:

  Jako próza , dobrý. Až tam budou letopočty, konkrétní fakta, vlivy konkrétních národů, popis významu tažení Napoleona a následného krachu, pád Říma, "generační pouštní vandr" a další nevyvratitelné skutečnosti, můžeme polemizovat. S tím tzv. holokaustem souhlasím. Ano, pan Eichmann - žid- šéf šestého oddělení mající na starosti židovskou otázku musel být odloven v Argentině a následně odstraněn, jako nepohodlný svědek planetárního podvodu. Ale s prominutím, je to hodně "děravé". Snad příště budete konkrétní a zasypete nás faktickými informacemi, že z toho sníme klávesnici, ale zatím se nic takového nekoná.

  • Vlabi napsal:

   Však se dočkáte - článek má několik částí.

  • Marian napsal:

   Ak sa o dejiny nezaujimate, ten clanok Vam nic neda. Autor sam upozornil, ze pre strucnost nepojde do detailov, vsadza na istu mieru historickeho vzdelania citatela. Ci chyba Vam letopocet napadnutia Ruska Napoleonom?

 3. MartinT napsal:

  Pjakin to vidí trochu dál...že prý GP bude až v Číně jenže tam by se ten modroocký Juda těžko schoval mezi čínany a ještě komunisty a za druhé, předpokládáš velmi silnou 5.tou kolonu v RF a Putina nejspíš na odstřel v nejbližší době..nebo ti přijde, že je v plánu OP kartelu shodit petrodolar ... a obchodovat v juanech a rublech v rámci BRICS, to je totiž to co dělá V.Putin..ten mi přijde, že jde jinudy...vytváří ekonomicko politicko vojenský kartel s čínany a indií a iránem,fakt v tom vidíš Rotschildy:-)
  ty nemáš moc židy rád, vite?:-)
  nebo jinak spoj mě to logicky dosebe tyto události se vznikem Chazarie

 4. MIVAS napsal:

  Víte proč ne a ne aby se objevil někdo, kdo by vaši koncepci dějin ovládnutí světa sepsal a odhalil světu? Proto, že na ni jste jen vy sám. Tato koncepce je dokonalá hloupost. Mluvíte o předbiblických časech počátku toho všeho a sám začínáte někdy ve 12. století, tedy hodně pozdě a navíc špatně. To co píšete je naprostá hloupost. Chazarie nebyla !! nikdy židovským státem, to plácáte nesmysly. Chazarie pouze vstřebala židovský živel po rozprášení židovského odboje po roce 70, kdy došlo ke zničení druhého chrámu a dovšeno bylo vše po povstání Bar Kochby po roce 120 a v následujících letech. Pokud by byla Chazarie židovským státem (jaký to nesmysl), nezval by v 9. století kagan Bulan do Chazarie zástupce tehdejších náboženství, aby rozhodl které z nich se stane oficiálním státním náboženstvím Chazarie, neboť do té doby byla Chazarie pohanská. Jak by stát, jak píšete židovský, mohl nemít židovské náboženství, a být tak totálně vedle, že by si zval zástupce jiných náboženství, aby nějaké zvolil protože dosud byla Chazarie pohanská? To postrádá naprosto logiku a dokládá, že je-li vaše úvaha postavene takhle vedle, bude celá vedle. A taky skutečně je.
  Kde jste na tak praštěnou teorii došel?

  • Justass napsal:

   MIVAS - také myslím, že raději zůstaneme u podložených faktů, než blábolů o "historicky" židovské Chazarii. Už tady autor daného elaborátu udělal botu minimálně velikosti 49. Vydávat se tedy s ním v takových botách na cestu historií asi nebudu.

   • naslouchatel napsal:

    JUSTASS-také myslím,že fakty jsou lepší blábolů!Nejlepší jsou ty podložené,a úplná lahůdka jsou ty podložené třeba pražskou šunkou v parmezánové krustě.Kvalitní boty taky nejsou k zahození,akurát to číslo....,trošku velké,ne?A dobrý blábol,třeba jako dobrý perkelt,přece nemůže být zlý!

   • Vlad napsal:

    O Chazarech a Chazarském kaganátu je zajímavý pořad (včetně histografických údajů) na radiu Slobodný vysielač někdy z konce roku 2015, už si nepamatuju, ale lze to vyhledat v archivu SV. Jako host tam mluví nějaký kněz.

  • Paul Durham napsal:

   Absolutně nechci řešit kolik čertů se vejde na špičku srolované stodolarovky, ale píšete, že Ch. vstřebala židovský živel v prvním a druhém století. To ovšem znamená 2 následky : 1) příchod náboženství do prostoru říše a 2) sloveso "vstřebat" může mít dva významy : 2a) genetický , potom tam ty geny byly i v 9. století a i to náboženství ( byť asi minoritně ) , neb jak jinak by onen kagan Bulan volil údajně ze třech ? Nebo 2b) negenetický význam "vstřebat" spočívá na klasických ghettech , čili dnešním slangem řečeno "byli tam ale neintegrovali se" , což já vidím jako nejpravděpodobnější, protože to koresponduje
   oběma tisíciletími .
   Byla-li Ch. za kagana Bulana pohanská, asi majoritně, ale jak židé, tak byzantinci a i tak římané museli být onomu vládci dobře známi. No a ideály ho neoslovily, tak si vybral manuál, jak vyjebat s ostatními.

  • lcc napsal:

   Je to dobre myslené, ale zle napísané.
   Chazaria prevzala judaizmus , to je fakt .
   V Chazarii žilo určité množstvo židov (pôvodných židov z Palestíny) , väčšinou obchodníkov,poradcov a podobne , tak ako aj bizantíncov.
   Chazaria nebol židovský štát ...to je kravina... prevzal len judaizmus . Ako všade nepočetné etnikum prišlých "jevrejov" z Palestíny, postupne obsadzovalo rozhodujúce funkcie v kaganáte až záskalo zrejme moc.

   Otázka je, kto je "ŽID" ? Je to pôvodný obyvatel Palestíny
   hebrejského pôvodu a vyznávajúci judaizmus alebo hocikto kto vyznáva judaizmus ?
   Judaizmus môžem vyznávať aj ja , to ale neznamená, že som "žid" .
   Z toho dôvodu nie je prevažná väčšina tých čo sa v súčasnosti vydávajú za "židov" potomkami skutočných hebrejských židov.
   90% dnešných akože ˇžidov" sú chazari , turko-tatárske etnikum, ktoré sa po zániku chazarského kaganátu rozptýlilo v Európe ,najviac pôvodne v Rusku a Poľsku .
   Neskôr sa rozšírili aj do západnej Európy.
   "Pôvodní židia " boli hlavne v Španielsku a Taliansku .

   • Mirca napsal:

    Proto ma hodne Italu velky nosy:)

   • vilon napsal:

    Re: Icc - dobre si to vysvetlil, len sa chcem spýtať, vo vete "tých čo sa v súčasnosti vydávajú za „židov“ sú potomkami skutočných hebrejských židov." Myslel si tým ORTODOXNÝCH židov? Pokiaľ viem, tak pravých židov, judaistov vyznávajúcich a skutočne praktizujúcich zmysel TORY, TALMUDU aj vo svojom oblečení a zvykoch označujeme tzv.ortodoxných židov. Všetkých ostatných označujeme ako? Chazari, Izraelci, "fiktívní" sionisti, ako vlastne? Kedysi na vojenčine som bol svedkom hádky na školení PŠM, kde sa dvaja mladí poddôstojníci hádali, aký je rozdiel medzi "komunistom" a "stranníkom". Je v tom istá paralela, a odpovede si každý môže vymyslieť sám... proti gustu ž.d.

    • lcc napsal:

     Zle si to odcitoval. Ja som napísal :

     Z toho dôvodu nie je prevažná väčšina tých čo sa v súčasnosti vydávajú za „židov“ potomkami skutočných hebrejských židov.
     90% dnešných akože ˇžidov“ sú chazari , turko-tatárske etnikum .

     NIE JE !!! (nie JE )

     Nemyslel som ortodoxných židov. Myslel som židov pôvodných , palestinských ,ktorí sú "geneticky" židia.
     Chazari neboli židia,oni len prevzali judaizmus.
     Etnicky nemajú s palestinskými židmi nič spoločné.
     90% tých ktorí sa dnes prehlasujú za židov a obhajujú svoj nárok na Palestínu , sú chazari. Čiže nemajú na Palestínu žiadny nárok.

   • proud napsal:

    Cetl jsem to jinak,Chazarie byla jako stat ohrozovana sousedama a jediny nabozenstvi ktery bylo k mani aby mela pokoj,bylo zidovsky,s tim tenkrat nemel udajne problem ani jeden ze sousedu.Tak hodne zhruba ve zkratce.

    • lcc napsal:

     Ano , to bol jeden z dôvodov. Neviem čo si četl inak.

     • proud napsal:

      Cetl jsem ze to byl jedinej duvod.Nakolik v tom hrali nejakym zpusobem ulohu zidi jako takovy,to se muzeme jenom dohadovat,podany je to tak,ze zadnou,nebyli tam,nebo tam bili jen jako kdekoliv jinde.Duvod byl hrozici zanik Chazarie od sousedu,prechod k zidovstvi tedy znamenal tenkrat preziti.Ovsem taky to mohlo bejt pripravovany davno dopredu a valka s nasledkem zidovstvi jen zakrejvaci manevr,kdo vi,ale o tom jsem nikde nic nepochytil.

 5. contumax napsal:

  Nikdo nikdy neuteče před trestem ani v podzemí ani na zemi... a ani pod vodou...

  Bůh si všechny vyhledá...!!!

  • naslouchatel napsal:

   Co blbneš!Dej si dobrou večeři a hned se ti bude líp myslit.Fakt!

   • contumax napsal:

    naslouchatel

    Naslouchej potichu Hlasu Božímu a zvíš, že nic nemá věčného trvání...

    • proud napsal:

     Neni zadnej hlas bozi! A neni zadnej Buh,je pouze stvoritel,uz jsem ti to vysvetloval tak na soudny lidi nedelej s tim bubakem vecny bububu:-))))))))))))))))))Nejsme na svete proto,abysme se komukoliv zpovidali,ani panubohu,zrejme nikdy nepochopis co je to neco stvorit a dat tomu absolutni svobodu,celkem mme mrzi ze panbicka natolik podcenujes,ze by toho nebyl schopnej.

  • Jarek* napsal:

   Pane, tak s tím se dá jen souhlasit. Taky s tím počítám, že přes to nejede vlak.

  • miloš napsal:

   len či sa mu chce, alebo či nemá aj on z toho niečo

  • eM napsal:

   Nejsem si jistý že jde o "Boží pomstu" nebo "odplatu". Spíš jde o karmu, respektive každého dluh, respektive každého "jak se do lesa volá...".
   A ano, před tím nikdo neunikne.

 6. David napsal:

  JJ, rád si přečtu pokračování.

 7. Vaclav Pražák napsal:

  Pravoslavné Rusko kde se staví přes dvěstě kostelů ročně bude centrem židovského spiknutí?HaHaHa To že počet židů ve Wehrmachtu není znám je lež,v knize Wehrmacht prodávané normálně u nás v češtině je přesný počet židovských vojínů,pod a dustojníků židů židovští generálové jsou tam i jmenovaní.Spochybnění koncentráků je na přesdržku.Měli ny jste si uvědomit vážení rasisté že po židech obvykle přicházejí na řadu slované.

  • Jan Jinsky napsal:

   To máte marný. Zdejší nahnědlé obecenstvo to sežere i s chlupama. Jen mně udivuje, že Korál je nácek. To jsem si o něm nemyslel. Jde to s NWOO od dvou k jedné (Na deseti nikdy nebylo)

  • pražská vlaštovka napsal:

   Václav Pražák:
   Mně se Vašku zdà ,že je to právě naopak -Slovan zničen Źidem ...
   nebylo by to poprvè -
   a nahnědlej taky nikdo není ,ale spíš má mozek v hlavě...
   (mimochodem : co ŕíkàš ukrajině?...jak tam to bylo?)
   vlaštovka

   • Jan Jinsky napsal:

    Vlaštovko, tady je to víc a víc nahnědlé. Bohužel. A nelepší se ani to, že by tu kdokoli dal nějaký návrh na to, jak vybudovat lepší systém. Každý tady umí jen nadávat, ale jak to zlepšit - o tom ani slovo.
    S takovou to nikdy nevyhrajete.

    • nazdar napsal:

     Že Vy, už jste jich tady podal, že to někomu vyčítáte.

    • eM napsal:

     uč se synu moudrým býti...
     leva-net.webnode.cz

     studuj a třeba tě něco napadne, a nebudeš pořád otravovat ostatní s tím že nic nevymysleli. Jestli to tu vidíte hnědě, jestli to nebude tím že to tu takoví jako vy pořád posírají.

     Ale co, alespoň je rozmanitost názorů. Ovšem chápání je málo.
     Víte, takových lidí s rozmanitým názorem který je jak přes kopírák je plno, s minimálním pochopením co se děje a co vlastně dělají. Kéž by alespoň desetinu času který věnují plácání nesmyslů studovali...

   • proud napsal:

    Tady pozor,Slovan nicen SIOzidem!!! Nikoliv prostym zidem.

  • proud napsal:

   Prazaku,mas jen kousky pravdy.Holokaust nazejvam strizlive pouhym holokaustikem ve vztahu k zidum,holokaustem byl ve vztahu k Slovanum.Protoze cisla o tom kolik bylo zabitejch zidu LZOU!!! az hanba!!!.A ted si vezmi celkovej pocet zahynuvsich(schvalne nepisu zavrazdenejch)v koncentracich a kdyz vezmes a zjistis si kolik mohlo bejt z toho poctu zidu,na kolik byl vubec Hotler schopnej se dostat,mozna tak 2 miliony,mozna!(on o to vubec nestal),pak ti vyjde z reci cisel priblizna pravda.Bez nackovstvi,rasismu a hlavne hry na ne od tech kterejm dosli argumenty(stejna hra jako siozidu s holokaustem) a podobnejch nesmyslu.

  • Jaris napsal:

   Vaclave, souhlasim, ze koncentracni tabory byly pracovni tabory odkud nebylo navratu. Svedci o tom fotografie hromady na kost vyhublych mrtvol. Co mi vsak vadi, ze se neustale do popredi dava onech 6 milionu zidu(dnes je to cislo pochybne), pricemz Rusu a jinych narodnosti kteri zarvali v koncentracich bylo nespocetne vic. A slysime o tom, pripominame si vyroci ruskych a jinych obeti koncentraku? NE!
   Byly rodiny techto obeti verejne Nemeckem odskodneny? NE! Pouze zidi dokazali to zpenezit ve svuj prospech a zivi se na mrtvych dodnes v podobe financnich kompenzaci od Nemecka. Hnus.

 8. stefan goga napsal:

  V oligarchii je to tak. Jednou rukov ta placam aky si bohem. Druhov ti chystam podraz aky si hajzel. Vymena mocnosti - je zmenov aj placajuceho. Karavana oligarchov ide dalej iba inym smerom. Vid politikov vzdy su tam kde sa presunie koryto. Bidac naplni oni vyzeru.

 9. pražská vlaštovka napsal:

  Už je to tady /historicky dokázaný chazarskÿ stát...
  V ŕadě druhý Izrael,co ?
  Tam se to nějak nevede a leze jim tlustý do tenkých - tak honem vypátrat enklàvu,kde je židů víc
  pohromadě ,než
  jinde a udělat z toho honem stát ,který mà historické oprávnění..
  K tomu to totiž mezi řàdky všechno směřuje..!
  Tak honem vyhladit původní obyvatelstvo s nasadit tam veš ,která tam údajně-někdy před tisíci lety-
  sàla půdu..
  Ano ,takhle se jim to líbí a takhle to chtějí ...
  A tak to tak bude a změníme dějiny a my se pos.... me!
  vlaštovka jituß

 10. Jan Jinsky napsal:

  Když pominu, že si autor vypůjčil styl tety Kateřiny ze Saturnina, tak je to kombinace hnusu s groteskou.

  Opět tu obecenstvu jistě dobře zahrál tím, že nacisté Židy nezabíjeli a že vlastně Židé umřeli hlady kvůli bombardování skladů Angličany a Američany. Korále, jak tohle můžeš zveřejnit nechápu. Měl jsem tě za slušného člověka a ty jsi nácek...

  Ale groteska je, že se z Ruska stane vědecké, logistické a finanční centrum světa. Vždyť nemají ani dálnici mezi Moskvou a Petrohradem. Ve vědě jsou v háji zelenym a co se týká finanční - mrkněte jak Putin dokázal posílit rubl.

  Ten článek je fakt skoro k pláči. Akorát nevím jestli nad zabedněností autora nebo smíchem nad jeho smyslem pro humor.

  • lcc napsal:

   Určite v koncentrákoch zabíjali, ale ako je uvedené vo výpovediach amerických vojakov, väčšina tých chudých ,zúbožených ľudí tam proste zomrelo na tyfus.

   K tej groteske..... dnes nie sú USA schopné lietať do vesmíru bez ruských motorov, nedokážu ich vôbec vyrobiť.
   Pokiaľ si vystačili s von Braunom a německými vedcami ,tak to ako tak išlo . Potom už nie.
   To isté sa týka vojenskej techniky.

   Rusko bolo v celej svojej historii nútené pracovať pod tlakom vonkajšieho nebezpečenství a útokov. Nejaká diaľnica Moskva -Petrohrad nebola dôležitá. Naopak neexistencia diaľnic a ciest dajme tomu z Kyjeva či Smolenska do Moskvy , mala zásadný význam pri obrane Ruska tak za Napoleona jako aj za Hitlera. Obaja vykrvácali na nekonečných ukrajinských a ruských pláňach .
   Vo vede bolo Rusko vždy na špici a čo sa týka kurzu rubľa,ten je umelo deformovaný zvonku , aj podľa západných ekonómov by mal byť rubel 3x silnejší .

   Rusko robilo vždy to, čo bolo důležité pre jeho prežitie.
   Preto nie sú podstatné pičoviny v západných autách , nasranej elektroniky a luxusu, ktorý je k ničomu, ale
   napr.špičková vojenská a vesmírna technika.

   Článok ani autor nie je "k pláči" , k pláči si ty Jínský,čo si nevidíš ďalej od nosa. Ale to je už o tebe dávno známe. :-)

   • proud napsal:

    Presne tak,hlavni umrtnost byla nedostatecna hygiena,hlad a zima.Vzpoury se urcite potlacovaly a urcite se nasli takovy co byli zabiti,skoncili na pokusech a jako obeti kriminalniku,plus "nepratele rise" poslany na smrt umyslne,to nikdo nevyvraci,jen se hleda pravda.

   • RTL napsal:

    kedze Rusi maju momentalne vyborne zbranove systemy, automaticky musia mat super programatorov fyzikov a IT specialistov a taktiez vedeku obec. Ked americky specialista na PVO povedal, ze 15 rokov americke institucie vyvijali PVO a je to k nicomu.Dokonca koli Zern u vsetci spickovy vedci zmizli do EU tak amerika uz nema na com stavat. Len na momentalnych systemoch .Vzdy to tak bolo, ze bohaci zlenivia.

  • RTL napsal:

   kedze Rusi maju momentalne vyborne zbranove systemy, automaticky musia mat super programatorov fyzikov a IT specialistov a taktiez vedeku obec. Ked americky specialista na PVO povedal, ze 15 rokov americke institucie vyvijali PVO a je to k nicomu.Dokonca koli Zern u vsetci spickovy vedci zmizli do EU tak amerika uz nema na com stavat. Len na momentalnych systemoch .Vzdy to tak bolo, ze bohaci zlenivia. Obdivuhodne je usilie Ruska po pade a prevrate a rozkradnuti statu, hroznej korupcii, oligarchom a mafianom, ze po 15 rokoch od nastupu VP dokaze celit svetovym vyzvam, zachovavat si znovu odstup a nehovoriac o tom, ze maju jedni z najlepsich zbranovych systemov. 15 rokov od stabilizacie po vypredaji jelcinom. To sa nemoze porovnavat zo zapadom, ktory ma podstatne dlhsiu dobu trvania trhu a vyvojov. vid dokument o Pleseckom kozmodrome a vyvojovej dielni najlepsich raketovych motorov Angara.... https://www.youtube.com/watch?v=jXNzj3Afl3s

 11. Slonda napsal:

  Je dobré si tříbit názory a hledat Pravdu a přitom se nenapadat a neosočovat výrazy jako náckové apod. (viz.p. Jinský). To nikam nevede ! Nedávno hovořil jistý rabín o holokaustu a jeho číslo zahynulých Židů bylo okolo 1 milionu. Nikdo přece nechce zpochybňovat lágry a koncepci nacistů, ať už měli jakékoliv pohnutky s jejich vytvořením. Běs zůstane běsem. Vždy mě jen zarazí, že cca více jak 2 miliony ruských vojáků, kteří padli do zajetí při prvním tažení v roce 1941 nechali náckové umřít hlady (německá TV o tom měla celý pořad) a nikdo si ze současných ,,dějepisců´´ na toto ani nevzpomene, ani pes po nich neštěkne.. To je taky běs. K dnešní době. Každopádně šachovnice je pořád plná figur a těžko dělat soudy. V.Putin masívně podporuje porodnost v Rusku, což se již demograficky projevuje (Info z Ruska o velice slušných financích pro rodiny je potvrzeno). Rusko je mnohonárodnostní stát, je a byl. Z dnešního pohledu musí jakýkoliv lídr toto zohledňovat, jinak by nemohli hrát roli, jakou hrají. Z pohledu Slovansko-Árijských véd je Rusko, kořenem bílé rasy, otevírají se archívy, pyramidální systémy jsou předmětem nejen vykopávek, ale i předmětem jejich zkoumání ve smyslu aktivace. (Projekt Gilgameš). Například Krym je pyramidami pod zemí po velkém kataklyzmatu přímo posetý a nejen on… Hra v pozadí je složitější, než se zdá

  • Jan Jinsky napsal:

   Rusko vymírá. Možná jsou na Krymu pyramidy pod zem, ale je to k ničemu.
   A to, že je Korál nácek... zkuste si přečíst ten článek nahoře. A v Osvětimi zahynulo víc jak milion lidí. Prostě tu omlouváte všechno možní, jen aby vám to vyšlo na zlé Američany a Židy.

   Jo, a když ani to nepomůže, tak jdeme k mimozemšťanům - nebo kdo to zahrabal pyramidy na Krymu

   • Slonda napsal:

    Rusko demografický trend otočilo, o tom nepochybuje nikdo ani na Západě. Lágry za Třetí říše hodnotit nehodlám, i kdyby jich tam zahynulo míň, pořád je to BĚS. Navíc v Německu šli první na ,,převýchovu´´ antifašisti..Žid, nežid..setkali se tam všichni. Všechno zlé nikdo nikomu nepřičítá paušálně. V USA je víc jak 300 mil.lidí a minimálně půlka je z toho na prášky jako my v Evropě, to se spolehněte. Pyramidy na Krymu jsou, projekt Gilgameš běží...lze vygooglit... :-)

  • proud napsal:

   "Je dobré si tříbit názory a hledat Pravdu a přitom se nenapadat a neosočovat výrazy jako náckové apod. (viz.p. Jinský). To nikam nevede !"........Velice spravne! Paklize jde o diskusi a ne jednani s blbcem,ten beztak na nic jinyho neslysi a spis ma radost kdyz se mu podari diskusi "zvrhnout"!

 12. rasen napsal:

  Jinsky podla toho čo tu pišeš za bludy je zjavne že tebe nie že vymiera ale už uplne vymrel mozog. Tvoje prispevky nestoja ani za to hnede hovno.

 13. jelen napsal:

  Já když vidím Jínský,tak to nečtu, protože ty jeho zhovadilosti může napsat akorát nemocný, který utekkl z blázince a čeká až přez něj hodí sít, dají mu injekci a odvezou si ho. NEČTĚTE HO, ANI NA NĚJ NEREAGUJTE .

 14. Rimsky napsal:

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Chazarsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e

  Mrkněte na to. Chazarská říše nebyla domovem Židů, to je jen domněnka, na které je to celé vystavěno.

  • proud napsal:

   Nebyla,alespon tak jsem to taky cetl,jinde nez na wiki(myslim si o ni svoje).Vlabiho povazuju za "seriozniho badatele",proto se divim,ze to napsal,ale slibuje dalsi dil,treba vyhrabal neco zajimavyho,uvidime.

 15. Shisco napsal:

  Kdo je generální ředitel? Nedivil bych se, kdyby ani nepocházel ze Země

  • SID napsal:

   Taky si to myslím s ohledem na nálezy jejich přítomnosti v minulosti. Třeba ten projekt jedou přes 2000 let už. Především ve Střední a Jižní Americe a Egyptě, kde mimo jiné společnost uctívala jakousi "vyšší kastu" což by mohli být "oni". Také byly příkladné rituální oběti. Otázka k čemu ty oběti? Že by už tehdy byzneees s orgány? Nedivil bych se kdyby bylo cílem udělat ze Země jeden velkej dobytčinec pro postupnou porážku.

 16. pepek napsal:

  moment pokud vím, tak hlavní město chazarů bylo zničeno zemětřesením a ne RU-ARMY...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!