Válka s Mloky přichází…

f_mlocisoubojsken2Už jako jinoch jsem měl rád knihy spisovatele pana Karla Čapka a troufám si říci, že jsem je již tehdy všechny přečetl. Pod úhlem dnešních událostí se mi zcela logicky vynořila vzpomínka na knihu Válka s mloky a já se k ní znovu vrátil. Teprve dnes se však musím sklonit před genialitou a jasnozřivostí pan Čapka. Historicky vzato ji jistě nepsal k dnešní situaci, ale k tehdejší rozpínavosti Německa /…ale copak dnes takové není?/. Jenže když si ji přečtete dnes, s údivem zjistíte, že ona v mnohem a mnohem větší míře popisuje dnešní situaci s imigranty, než tehdejší s nacistickým Německem.

Tak si dovolím Vás pozvat na malou procházku tímto fiktivním příběhem pod paprsky dnešních událostí.

Kniha začíná vystoupením nějaké vcelku bezvýznamné osoby kapitána van Tocha. V něm se snoubí člověk s až příliš citlivým srdcem, současně ale s obchodním duchem a neurvalou povahou. Zapamatujte si tyto povahové vlastnostmi, srovnáme je s dneškem. On objeví jakýsi neznámý druh zvířete, to sice připomíná některá známá zvířata, ale svými schopnostmi je jedinečné. To ovšem objeví pan van Toch až později. Zvíře se nejvíce podobá na mloka stojícího na zadních nohou. Zvířata, která jsou tmavá, s nejasnými cíli, působí neutrálně, ale vlastně není zcela jasné, o co jim jde. Žijí izolovaně a mají svůj život i své problémy, hlavně jsou ohrožována žraloky, žijí totiž v mělké vodě u břehu v moři. Proto se tak moc nerozmnožují, nikomu neškodí, žijí si zkrátka ty své životy se svými starostmi. Kapitán van Toch je začne sledovat a vžívá se do jejich životů, pak mu jich začne být líto. Pojmenuje je Tapa-Boys, i když domorodci, kteří zvířata znali a báli se jich, jim říkali Čerti. Kapitán van Toch jim začal kupovat nože, aby se mohla bránit žralokům/to je přece lidské, musíme pomáhat těm, kdo jsou v nebezpečí/, protože je ale také i obchodníkem, přemýšlí, jak by je mohl využít ke svému obchodu/samaritánství s puncem podnikatelského záměru – nu není to tak trochu jako Německo a záchrana imigrantů?/. Zjistí, že jsou schopna mu vynášet z moře perlorodky a tak s nimi naváže jakousi spolupráci – za přinesené škeble dostanou nůž, nebo žrádlo. Tady bychom mohli udělat malý pomyslný most k dnešku. Dnešní politici a ,,Sluníčkáři“ také mají na mysli, jak pomoci těm ,,objeveným“ a tak slibným ,,chudákům“. Ti již léta žijí kdesi ve svých zemích, bojující, spokojení i nespokojení, žijí své životy se svými starostmi. A náhle jim do životů vstupují ,,chytří spasitelé“ paní Merkelová a jiní, kteří je chtějí zachraňovat a současně na tom cosi vydělat. Ti všichni jsou van Tochové dnešní doby.

Ale vraťme se zase k příběhu. Kapitán van Toch hledá další lidi s kapitálem, kteří by mu pomohli jeho myšlenku rozvinout do širších rozměrů, oni se mu totiž ti, jak říká ,,ti ještěrkové hrozně rozprasili“ – tedy mloci se rozmnožili, protože už jim nehrozilo nebezpečí od dravců. Van Toch najde nějakého dávno zapomenutého rodáka/EU si vzpomene i na malé bezvýznamné státy, i ty by se mohly podílet na úžasném plánu, že?/, a přemlouvá jej, aby mu pomohl to ,,rozjet ve velkém“/i EU zná jen velké plány-my to zvládneme/. Tomuto podnikateli jménem Bondy se do toho nejdříve moc nechce, ale nakonec půjčí své lodě/jako dnes pašeráci/, aby se mohli Mloci rozvážet po různých ostrovech/státy EU/ . Jde přece o podnikání, na kterém všichni vydělají/to nám politici říkají také, že?/. Tak jsou Mloci distribuováni na různá místa a už ani není přehled kolik a kam/povinné kvóty, nekontrolovaný pohyb imigrantů po Německu/. Mloci se velice dobře rozmnožují, a protože už nemají přirozených nepřátel, množí se o to více/tu už snad ani nemusím dávat příměr k příkladné porodnosti imigrantů, která spasí/nebo snad sprasí?/ Evropu/. Popularita a oblíbenost Mloků roste, píší o nich noviny všech zemí, jejich cena roste a jsou ,,dobrým obchodním artiklem“. Kde kdo se podílí na jejich šíření a tak není divu, že zaplavují celou zeměkouli. Obchodní firma pana Bondy už nezvládá tak velký byznys a přibírá mnoho dalších a dalších firem, korporací, vlád, politiků. Všichni se chtějí podílet na něčem tak výnosném a populárním/jde si na tom přece pěkně vylepšit kariéru i konto, není-liž pravda?/.

Po objevu tohoto ,,nového druhu“ jsou všichni nadšení jeho schopností se učit a napodobovat lidské jednání. Nakonec se zjistí, že se dokážou naučit i lidské řeči. Mnozí ochránci lidských i zvířecích práv nacházejí novou sféru, ve které se mohou realizovat/jako dnes Sluníčkáři/. Ženské spolky, charitativní organizace, lidumilové všech názvů a druhů, ti všichni se předhánějí ve snahách Mloky změnit, polidštit/integrovat, by nám řekli dnes/. Zřizují pro ně speciální školy, učí je různým dovednostem. Vznikají literární mločí styly, mločí poezie, mločí kultura. Všichni se doslova předhánějí z nich vytvořit ,,svého člověka“, podle svých představ, přizpůsobit ho, domestikovat, asimilovat. Ale vraťme se zase na okamžik do naší dnešní reality. Do snahy přizpůsobit naše školství příchozím imigrantům, změnit naše zvyky, vymazat i historii, jen aby se jim mezi námi líbilo/my jsme to bláznovství dotáhli dále, než šílené lidstvo od p. Čapka – my nechceme asimilovat příchozí, ale sebe!/. Na jedné straně až hysterická snaha se přizpůsobit, na straně druhé výroky o tom, jak na tom vyděláme a jak šťastní budou příchozí. Tak i s Mloky to probíhalo po více kolejné trati, ale vnější proklamace byla velmi podobná té dnešní.

No posuďte sami z těchto citací z knihy staré 66 let, jestli vám to snad něco nepřipomene: ,,Dnes prostě nemůžeme čekat několik set let, než se se světem stane něco dobrého nebo zlého. Například stěhování národů, které se kdysi vleklo po několik věků, při dnešní organizaci transportu by se dalo se vším všudy pořídit za tři léta. Jinak na tom nemůžeme vydělat. Podobně tomu bylo s likvidací říše Římské, s kolonizováním pevnin, vyvražděním indiánů, a podobně. To vše by se dnes dalo absolvovat nesrovnatelně rychleji, kdyby to bylo svěřeno kapitálově silným podnikatelům…“

Tak hovořily románové postavy a velmi podobně hovoří dnes reální lidé z různých států a zemí. A jestliže nalézáme tolik podobného v naší realitě ve srovnání s tou románovou, pak bude jistě příhodné se podívat, kam to lidi dovedlo… Mloci si žili svůj život uprostřed lidské společnosti. Ta jim nikdy neporozuměla a nikdy také, až na pár jednotlivců, nedošlo k nějakému užšímu sblížení mezi lidmi a Mloky. Přes všechny ušlechtilé snahy a řeči zůstali Mloci především nástrojem pro naplňování osobních ambicí a cílů některých lidí. A byly to cíle zásadně mocenské a finanční/ta humanita byla vždy jen zástěrkou pro lidi, kteří na to slyší/, jako ostatně vše v lidských dějinách.

Protože Mlokům nikdo neporozuměl a ani se o to vlastně nikdo nesnažil, protože je každý chápal jen podle své představy, bylo logické, že každý jen ,,předpokládal“, že se budou chovat jako lidé. O to větší bylo překvapení, když se náhle Mloci po celém světě pozvedli jako inteligentní a dobře organizovaná a řízená masa se zcela jasným cílem a naprosto konkrétními záměry. Dnes by nás už ani nemělo překvapit, že tyto záměry byly výhodné jen pro ně a byly na úkor lidí. Ne, že by měli Mloci něco přímo proti lidstvu, oni jen chtěli, aby se splnily jejich potřeby-mysleli tedy na sebe a celá ,,humanita a lidskost“, o které blábolilo lidstvo, jim byla zcela lhostejná. Jejich potřeby vycházely z toho, že hostitelé/lidé/ jim musí dodávat to, co oni potřebují a plnit jejich příkazy a nakonec jim musí jít prostě z cesty a nepřekážet jim. Protože však mločí potřeba vycházela z územních požadavků, muselo lidstvo opouštět své státy a obrovská území. Mloci zkrátka potřebovali ta území, nebylo v tom ,,nic osobního“. A tak bylo lidstvo vytlačováno stále dále a dále, hlouběji do vnitrozemí. Směrem k horským masívům, protože, podle rozhodnutí Mloků: ,,.. hory se budou bourat až nakonec…“ A to je závěr této apokalypsy…pošetilé lidstvo míří ke svému zániku, který si samo vyvolalo a už je nedokáže zastavit. Svou nenasytností, nedostatkem ostražitosti, bláhovou otevřeností, hloupou naivitou, která nemyslí na zítřek, absencí pudu sebezáchovy, kdy tupě samo vyvolává nebezpečí, kterému nakonec podlehne…

Tak, jako dnes. Přesně tak, jako dnes, kdy mocní nechtějí myslet na zítřek, ignorují zcela zjevné nebezpečí, před kterým je varuje každý jen trochu soudný člověk. Ne, nechtějí slyšet, nechtějí myslet, jen stále a tvrdošíjně vykřikují fráze o lidskosti, solidaritě. Copak je lidské se zničit? Copak je solidární se zničit s druhým, který je tak hloupý, že si pouští hroznýše do postele a libuje si, jak jej má rád, když se kolem něj láskyplně omotává? …A on když tak pěkně žere, …tak prostě nemůže být nebezpečný, to je jen pomluva lidí, kteří ho tak dobře neznají. Jsou to zlí lidé, had je dobrý – a oni špatní.

A jako se Mloci zdáli být lidem užiteční, aby se až pozdě zjistilo, že oni mají své záměry, svoje životy a cíle, které přece zákonitě vycházejí z toho, aby se oni, Mloci měli dobře, ne hostitel. Tak stejné je to i dnes. Kdo dnes opravdu ,,rozumí“ imigrantům, kdo zná jejich povahu, kdo může říci, jak se budou chovat, když námi jim poskytnutý svět nebude podle jejich představ? To je přece to prvořadé o co se musím zajímat, než někoho pustím do svého domu. Nejen co mi říká ve dveřích, když chce za každou cenu dovnitř. Potřebuji mít nějaké reference, jak se chová, jak reaguje, jaký bude, když přijdou problémy, bude je zvládat, nebo je to labilní povaha, která se hned zdivočí a všechno rozbije? Tak by se ptal každý člověk, který by si chtěl pustit do domu neznámého člověka. A kdyby to byla větší skupina lidí, které ani nerozumí, jen ví, že jsou úplně jiní, než on, pak by jej tyto otázky zajímaly o to více. No, a kdyby se pak ještě dozvěděl od sousedů, že u nich již takoví lidé léta žijí, pak by ihned jel prozkoumat, jak bude vypadat jeho soužití s cizinci, což by jednoznačně mohl poznat u sousedů. A kdyby tam zjistil, že příchodem těchto cizinců nastaly sousedovi velké problémy, těžkosti a svízele, pak by se obrátil k příchozím a řekl by: ,,Lituji, rád bych vám pomohl, ale nesmím ohrozit svou rodinu a svůj život. Tady máte trochu peněz, zkuste se postavit na vlastní nohy a pak, až něco dokážete, dejte vědět, rád vám zase nějak pomohu, pokud i vy se o to budete sami snažit…“

Tak co, poučíme se od pana Čapka, nebo vytvoříme materiál pro další knihu se stejným námětem? Otázkou pak zůstává – kdo ji napíše?

Váháte s odpovědí, nevíte, jestli máte být Sluníčkáři, nebo Fašouni? Přečtete si Válku s mloky, možná se Vám vyjasní, co je nutné dělat a co je nezbytné nedělat.

Možná přitom i objevíte ,,…kde udělali soudruzi z NDR chybu…“ /oblíbená socialistická fráze, dnes však o to výstižnější/.

Přeji Vám prohlédnutí, než se ozve, jako v knize: ,,Hallo, vy lidé! Tady Itálie, tady Německo, tady Nizozemí, tady Francie. Litujeme lidských životů. Nechme vám působit zbytečné ztráty, chceme jen, abyste vyklidili území, které potřebujeme. Vaše zbraně se osvědčily, děkujeme vám.

Hallo vy lidé, volám Itálii, okamžitě vykliďte území Benátky – Padova – Udine. Vaše lodě jsme museli potopit, chovali se nepřátelsky. Litujeme vašich obětí….pauza – z reproduktoru se ozývá zlověstné hučení moře…

Hallo volám Německo, zvyšuji objednávku výbušnin, dodejte je do zítřka.

A nyní vám zahrajeme z vašich nahrávek úspěšnou salamandří skladbu – Triton z filmu Poseidon“*

*některé názvosloví si aktuálně změňte na současné

Blog autora: http://cozivotdal.eu/

 
33 Komentářů k Válka s Mloky přichází…

 1. Paul Durham napsal:

  Čapek je univerzální nadčasově , a populace také :-)

  • Pepi napsal:

   To znamena ze se pripravujete na valku s muslimy?Preji dobrou zabavu….
   Capek byl zednar(i mezi zednari se najdou OK lidi,v drivejsich dobach napr.Goethe,Mozart).
   Do role mloku se da dosadit cokoliv podle toho ve ktere dobe zijeme(neco jako Nostrodamus/podobni proroci).
   Jestlize Capkova kniha ma za ucel demonizovat skupinu lidi,a delat z nich primitivni,tmava zvirata,pak je to pekne svinstvo,za to ale Capek asi nemuze,je to na nas jak si to vykladame.
   V tech mlocich mozno videt treba i Reptiliany(Icke).Nekdo namitne ze reptiliani jsou vyplod fantazie,ale najdou se lide kteri tento fenomen videli(napr.ja).
   Muslimove se zacali hromadne stehovat do Evropy po utocich NATO,po bombardovani a teroru.Kdo terorizoval Capkovy udajne „muslimy“?
   Zneuzivat se da prakticky cehokoliv,napr.Bible.
   Lide zustanou lidmi i kdyz vy je pokladate za mloky.
   Ti mloci jsou mozna ZRCADLOVYM ODRAZEM VASICH TEMNYCH DUSI.
   Neco jako stin ktery se stal panem toho,kdo jej vrhal(urcite nekdo z Vas znate tu pohadku).Temne sily podvedomi ktere prevezmou moc nad racionalnim myslenim.Pandorina skrinka.Takhle zacinaji valky.

   • Jáchym napsal:

    Pro: Pepi
    Nechci za nikoho teď hovořit, ať každý hovoří sám za sebe. Všechna tajná vědění (všechna) byla po věky věků zneužita. Člověk zneužil i to nejlepší, co mu bylo dáno. Zkuste si odpověď sám sobě. Co považujete za dobro a za zlo, zda to nejsou někým do vás vsazené představy. Jak vypadá temná duše? Co to vlastně duše je? Jaký jest rozdíl mezi lidským duchem a lidskou duší? (Duch a duše nejsou synonyma.) Vám vyhovuje dnešní relativizace dobra a zla? Potíž je v tom, že co se do Evropy valí je čisté Zlo a každý si k tomu může říkat co chce, je to prostě tak. Když dokonce i manželka ministra obrany veřejně řekne, že je hromadné znásilňování vpořádku (řekla, že je to jen normální pud přírody), tak vězte, že naše národní elity již nejsou našimi elitami. Elitami možná v materiálnu ano, ale elitami někoho úplně jiného. Toho bychom se měli bát a udělat pořádek hlavně sami v sobě, protože jenom tak bude naše obrana proti vetřelcům účinná. Hodně toho (i když ne všechno) začíná u nás samotných. Invaze těch, CO SI MYSLÍ,ŽE NÁSLEDUJÍ UČENÍ MOHAMEDOVO, už probíhá velmi dlouho, není následkem žádného „humanitárního ani oprávněného“ bombardování jejich domovů, to opravdu ne. Vždyť sami uprchlíci třeba z Iráku se vracejí domů! Říkají „ano u nás je sice válka“, ale pro život toho tam máme více než vy tady v Evropě, kde vpodstatě nic není, nic. Po zahájení ruské vojenské akce v Sýrii se do Sýrie zpět vrátil více než 1 milión jejich uprchlíků! Ještě dodám, že většina výroby byla odvezena do Asie, do Číny, do Indie, a dalších zemí. Číně stačí v případné konfrontaci se Západem všem západním společnostem všechno znárodnit a pak se jenom úspěšně bránit nasazení armády Západu proti ní samotné. Tohle je konečná. Konečná. Myslete si o tom opravdu co chcete, já se nikomu nesnažím brát „jeho myšlení“ jak se o to snažili druzí u mě a proti mě. Opravdu ne. A je omylem tzv. západních elit si myslet, že to, co spustili, se jich nedotkne. Co se týče bible, tak JSOU V NÍ DOBRÉ VĚCI, ale je tam také spousta bludů a polopravd. Nezpochybňuji úplně všechno, co jste v příspěvku do diskuze napsal, ale přijde mi, že v tom máte zmatek. Osobně jsem si za mloky dosazoval jisté mimozemské entity, ale přirovnání může sedět i na zmíněnou invazi z tzv. muslimských zemí. Přeji vám všechno dobré! Jáchym

    • Pepi napsal:

     Jachyme:
     „Duch a duse nejsou synonyma“.
     V tom mate naprostou pravdu,dobre ze jste to poznamenal.“Clovek zneuzil i to nejlepsi ,co mu bylo dano.“Rovnez souhlasim.

  • kolkobudeszit napsal:

   Smiešny pokus dikusu pre diskusiu! Už ani deti nerozdeľujú s kolektívnou vinou národy – ľudí na zlých Nemcov, zlých Američanov, zlých Britov… keď sú tisíce informácií, že terorizmus dnes a v minulosti robili a robia sionisti, a kryjú sa poskokmi v daných štátoch!!! Urbí svinstvo a kryje sa národom kde parazituje! Všetci tí Briti, Američania, Nemci sú jako použité prostitutky vyhodené na ulicu s krkom, fuj ja som morálny (už) nepotrebujem tvoje sužby,čomiichtu ponúkaš, vypadni! Veď to je ich cieľ – obvini´t nevinných, zbaviť sa kompicov, svedkov jako Eichmnn… Nemci fašisti, tí Briti kolonialisti, USA vojnový vrahpvia – čo na tom, že zverstvá robili v službách GP sionistov! A teraz na týchto bielych prestáva byť i pamiatka – lebo i v koráne sa píše „víťazstvo bude naše, už dávno máme svojich medzi nimi“ však pani Šabatová, Švarcenberg, sluníčkari, rektori filozofických univerzít… ani neviete komu slúžite!!!

 2. Ivan napsal:

  Nemecka zakernost Merkelovej…!

  Pozve si na navstevu statisice hosti…, a potom ich „befelom“ rozosiela k stolu svojich susedov…!

  Polsko po Madarsku dospelo k zaverom, ze Nemecko na cele s Merkelovou si narokuje podriadit staty EU. Poliaci to Nemcom povedali otvorene, volne parafrazujem, „prepadli ste nas, vyvolali ste najvacsiu vojnu v dejinach a teraz nas idete poucovat o demokracii. Rieste si doma problemy s napadanim zien a nas nechajte na pokoji…“!

 3. Ivan napsal:

  AKYM PRAVOM NEMECKO PRIKAZUJE SLOVENSKU (A AJ INYM STATOM) TZV. POVINNE KVOTY UTECENCOV…?!

  Pytam sa verejne, akym pravom…?! V zmysle akeho medzinarodneho prava…?, v zmysle akych medzinarodnych ci bilaterarnych dohod…? v zmysle akych konvencii…?

  Ak takeho dokumentu niet, potom je to svojvola Nemecka…! Pytam sa Vlady SR, preco naposle Nemecku ostru protestnu diplomaticku notu, preco si nepredvola nemeckeho velvyslanca v SR, aby mu tlomocila hlboke znepokojenie, preco nestiahne slovenskeho velvyslanca v Berline na konzultacie…?! Preco sa neobrati na OSN s poziadavkou tlmocenia Nemecku znepokojenia medzinarodneho spolocenstva zo zasahovania do suverenity europskych statov…?!

  Kde je a preco nic nekona prezident Kiska, premier Fico a minister zahranicia SR Lajcak…?! To cakaju, az si ich Merkel pozve na koberec do Berlina ci do Salzburgu (kedysi tam bol Hitlerom tzv. pozvany Tiso…)na prijatie nemeckeho diktatu…?!

 4. Josef Švejk napsal:

  Odpovídám veřejně: Právem silnějšího!
  Odjakživa platilo – národu který si nechce vládnout sám, je vládnuto.

 5. davids123 napsal:

  A z toho plyne to, že běžní lidé se za těch 70 – 80 let poučili jen málo. Hrozí stejné nebezpečí jako v té době. Poučili se strůjci toho neštěstí. Už ví, že je lepší postupovat skrytě, tak aby lidé sami vstoupili do pasti a ještě jim za to děkovali. Pamětníků už taky pomalu ubývá. A stejně jako před 70 lety mnozí nevěřili, když slyšeli, že lidé jsou transportování někam na východ a co se s nimi děje, tak teď taky lidé nevěří, že by s nimi někdo mohl mít špatné úmysly.

 6. Vaclav Pražák napsal:

  Super!Díky moc za osvěžení díla pana Čapka a za to srovnání,geniální!

 7. jan napsal:

  Čapek psal jednoznačně o islámském nebezpečí. Proto si zvolil salamandry – salam-andros, tedy člověk, který říká „salam“. Plus jsou v knize další narážky – jsou například dobově popisováni jako skvělí matematici (i když dnes už víme, že ani to nikdy nebyli).
  …Tvrdit, že psal o Německu, může jen negramot nebo někdo, kdo knihu nečetl a papouškuje nesmysly.

 8. Josef Švejk napsal:

  „My investujeme všechno, veškerou moc, veškeré zlato na oblbování lidí a vymývání mozků lidí. Lidský mozek a lidské vědomí se dá měnit. Když vytvoříme v něm zmatek, my nenápadně zaměníme pravé hodnoty za falešné a potom je přinutíme uvěřit těmto hodnotám. Jak? My najdeme své spojence, pomocníky se stejným myšlením přímo v Rusku. A potom postupně, kapitola za kapitolou, se odehraje tragédie zničení jednoho z nejvíce nepokorných národů na světě, konečného a nenávratného zhasnutí jeho sebevědomí. Literatura, divadlo, filmy, všechno bude vychvalovat a oslavovat primitivní lidské vlastnosti. My budeme podporovat každého, kdo bude protlačovat do vědomí kult sexu, násilí, sadismu, zrady… Zkrátka veškerou nemorálnost. V řízení státu vytvoříme zmatek a nepochopení. My budeme nenápadně, ale aktivně podporovat svévůli úředníků, korupci a nezásadovost. Čestnost a vychovanost budou předmětem výsměchu a stanou se přežitkům minulosti a již nebudou zapotřebí. Buranství a lež, drzost a podvod, alkoholismus, narkomanii a zrádnost my budeme nasazovat do lidského podvědomí a málokdo si bude uvědomovat, co se doopravdy děje. My budeme ničit duchovní kořeny, zesměšňovat a likvidovat lidskou morálku. Takovým způsobem my destabilizujeme postupně každou generaci. My se budeme věnovat dětem a mládeži. Vždy si vsadíme na mladé. Rozložíme jejich morálku, zneuctíme a rozvrátíme je. Právě tak my to provedeme.“ (Allen Dulles, 1947)

 9. Jaris napsal:

  Autor tohoto clanku podava mrazivou pravdu.Tak to s privalem dnesnich emigrantu/mloku skutecne je. Capek byl skutecne nadcasovy i jinymi spisy a jeho cestina je vskutku brilantni. Oprasim jeho knihy a prectu znova.

 10. contumax napsal:

  Byl i nebyl nadčasový…

  Takových bylo víc…

  • Masrtin napsal:

   Nadčasový ? Zamysleli jste se trochu nad tím, co tak velkého na jeho díle je ? Čemu a komu to pomůže ? Co je to za velké odhalení na těch mlocích ? Fakt je to blbost, řekněme že to představuje ty muslimáky, fajn, co z toho plyne ? sakra nejspíš asi to, že měl přístup k informacím, ke kterym běžnej člověk neměl. U Zednářů ? Možná, každopádně nevěřím na nějakou jeho mystickou předvídavost, to jsou slinty. A jak říkám, i kdyby ji měl, je to k ničemu, tahle knížka je beletrie na zabytí času pro běžného konzumenta – takových je mraky. Na gymplu jsem měl povinně vypracovat referát na knihu bratří Čapků „Ze života hmyzu“ – pokud se chcete poblejt, přečtěte si to. Nebudete věřit, že to napsali ti bohorovní Čapkové. Pohrdali obyčejnými lidmi a povyšovali se nad ostatní, uslintanci, mysleli si, že jsou něco extra, sráčové. A ta kniha působí dojmem naprostého primitivismu a psychopatie.

   • Paul Durham napsal:

    Vidím, že pohled do zrcadla vás děsí.

    • contumax napsal:

     Pepi

     Rozhodně nebyl nadčasový a prorok už vůbec ne…

     Ještě douška :

     Ani Nostradamus nebyl a “ není takový jak si jej lidé vyrobili „…

   • Pepi napsal:

    Martin 19.1.2016(2.33)
    „Nadcasovy?Zamysleli jste se trochu nad tim,co tak velkeho na jeho dile je?“
    Presne tak to vidim ja,i zbytek Vaseho prispevku tak nejak podobne.

   • contumax napsal:

    Masrtin

    Za 1 ***

    Díky Bohu konečně někdo se zdravím rozumem…!!!

   • Jan Jinsky napsal:

    Hovno umím, tak druhého aspoň poplivu. Martine, to by se dalo tesat jako logo zdejšího spolku.
    To co si napsal jen odhaluje jaký si idiot.

 11. Pepi napsal:

  Ale;pane Jinsky,je Martin idiot protoze nepovazuje Capka rovnou za proroka?
  Ze se mu nelibi tento typ literatury?
  Me osobne se hnusi jak je „Valka s mloky“ uzita v tomto clanku.

  • Jan Jinsky napsal:

   Ne, samozřejmě se mu čapkovy knihy nemusí líbit. Ale kydy o zednářích a primitivismu. To je přesně v duchu zdejšího webu. Co není podle mně je hnus :D

 12. Jaris napsal:

  Samozrejme, ze Karel capek je vynikajici spisovatel a ti, kteri ho snizuji a pomlouvaji s tim nic neudelaji. Capek si rozhodne na zadneho proroka nehraje. Kritizoval fasizmus a proti timu byly namireny jeho knihy. V dnesni dobe se ty same knihy daji aplikovat na dnesni dobu a v tom se skryva ona nadcasovost. Slava Capkovi!

 13. Masrtin napsal:

  Jinský nebudu ti vracet stejným dílem, naopak, to že se ti líbí Čapkovi knihy, mě nijak neirituje. Abych pravdu přiznal,
  kdysi dávno když jsem četl „Válku s mloky“, dost se mi líbila Čapkova nápaditost. Nepopírám Čapkův talent, ale ani bych jej nezveličoval. V mém přízpěvku nešlo ani tak o hodnocení literárního talentu jako o to, jestli tyto alegorie mají nějaký skutečný přínos pro společnost nebo jestli je to jen systémem uměle vytvořená a propagovaná umělecká hodnota – a to podle mého soudu je. Co Čapek skutečně tou alegorií zamýšlel, jestli chtěl zobrazit fašisty nebo muslimy nebo něco jiného nebo jen tak fantazíroval, není pro mě podstatné. Proč ? protože je to prakticky jedno, jelikož to nemá nějakou významnou sdělnou hodnotu- nikomu to nic nepomůže a nic to nezmění. A tento systém, který byl stejný tehdy jako dnes – jen v některých rysech se lišil, ale byl pod kontrolou těch stejných entit, potřebuje takové „velké“ spisovatele, kteří nic nevyřeší, jinými slovy řečeno vlk se nažere (lid v tomto případě) a koza zůstane celá (systém).
  Ovšem v případu knihy „Ze života hmyzu“ nemůžeme ani o nějaké literární hodnotě mluvit, spíše bych to nazval literárním trash metalem nebo ještě lépe – chlévskou mrvou od siamských prasat.
  Jen jednu poznámku na závěr Jinský : Není ti nápadné, že Čapek byl u nás převelmi uznávanej jak za komančů tak i po „revoluci“ až do dnešních časů ? výjimkou byl možná ranní komunismus, ale časem byl uznanej jako velkej bojovník proti fašismu. Já jsem 70. ročník a na gymplu nám v 86. profesorka řekla jednu věc : skutečnými velikány naší literatury jsou Čapek a Hašek, že tito dva jsou dost dobře známí i všude možně v zahraničí. Neříkám, že to něco dokazuje, ale přinejmenším naznačuje – jak je to doopravdy, nevím a nijak mě to netrápí, nemám čas řešit tyhle blbiny.

 14. Masrtin napsal:

  už blbnu – samozřejmě „Čapkovy knihy“ s tvrdým „y“, za to můžeš ty, Jinský :)
  Ještě k té „nadčasovosti“ co píše Jaris : To zní jako vystřižené z hodiny literatury ve škole za komančů stejně tak jako dnes.. Avšak nadčasová je v této naší slavné společnosti především jedna vlastnost – lidská blbost – a ta se do nekonečna může neustále expandovat bez jakýchkoli omezení – a to je ta nadčasovost, o které mluvíš, Jaris, dokonce je to i nadprostorovost, co myslíš ? Vyhoď si ten program z hlavy a hoď to do odpadu s umělou hmotou…
  Bude ti líp.

  • Jaris napsal:

   V zadnem pripade, Masrtine! Capek bude mit u mne v knihovne vzdycky misto uz pro jeho krasnou, vtipnou a vytribenou cestinu. Ze se Ti jeho dilo nelibi, to je zcela Tva vec.

   • Masrtin napsal:

    To je naprosto vpořádku, nic proti tomu, jako beletrie Čapkovo dílo není špatné, snad už jsem to vysvětlil- ikdyž je přeceňované, ale co mi připadne trochu humorné, je pojem „nadčasovost“. Celý článek- byť dobře napsaný – a klobouk dolů před představivostí a asociativními schopnostmi autora, zůstává pouhou fikcí, o které Čapek neměl ani ponětí.. nebo si myslíš, že věděl, co se bude odehrávat v naší době ? Jeho dílo by se dalo stejně tak napasovat do ledasjaké jiné doby a území. Dějiny se vesměs opakují v různých obměnách,jen semtam se objevují nějaké novinky a pisálci o tom všem hemžení píší nejpestrobarevnější povídky. Někteří jsou fakt hodně schopní, nicméně jak jsem řekl – tahle beletrie je pouze rozptýlením pro naši neposednou mysl a trošku podvedenou inteligenci- tedy nejsou v nich obvykle žádná zásadní odhalení ani sdělení – ikdyž se to může na první pohled zdát, neznamenají žádný zásadní posun vpřed, častokrát nás dokonce uspí uprostřed nepravdivého příběhu, kde se zasekneme i na hodně dlouhá léta, protože školský systém a média nás v tom jenom podpoří. Skutečně hodnotná díla zůstávají ve stínu- nejsou propagována systémem, častokrát téměř zapomenuta, přestože mají velkou výpovědní hodnotu. Nemusí být ani vykreslena tím floskulózním opěvovaným a obdivovaným slohem,a přesto jsou mnohem cennější než ta literatura, o které je řeč ve škole nebo mainstreamu.
    Ale co je na Čapkovi podezřelé – stal se 1. předsedou Československého Pen Klubu, stal se Svobodným Zednářem, ikdyž později vystoupil (jestli to vůbec jde :))Doktorát získal už ve svých 25 letech, za zmínku stojí i jeho studijní pobyt v Paříži a v Berlíně, to by bylo dobré vědět, jaké navázal styky právě v té době.
    Uznávám, že toho dost napsal za poměrně krátký svůj život, nicméně např. „Továrna na absolutno“ není nějaké geniální dílo, nemůžu se ubránit pocitu, že použil Teslovy poznatky, podobně jako mu Tesla mohl být inspirací pro napsání Krakatitu (zde pouze spekuluji, ale chci naznačit, že nejde o fenomenální převratné myšlenky, které by Čapka napadly), Mloky jsem komentoval – jde skutečně spíše o beletrii, která umí docela zaujmout a lidé všeobecně se zatím ani neshodnou, co tím chtěl básník říci.. Ale ikdyby nám to sám Kája božský řekl, stejně by nám to bylo platné jako mrtvému zimník. Mnohem větším a kvalitnějším varováním a upozorněním než Čapkova tvorba může být pro nás kvalitní, věcný, novinářský článek na pár stránek, ale kolik lidí to takto vyhodnotí a všimne si toho ? Když nám blbnou hlavu od školky a nakonec z nás vypadne něco jako RUR, bude nás asi nemnoho.. Jinak ať si každej počte v Čapkových knihách, kdo chce a jak chce, také si možná rozšířím počet přečtených knih z jeho tvorby, ale „Ze života hmyzu“ – to je tedy opravdu specialita. Nejsem znalec Čapkova díla, četl jsem pouze něco,ale chtěl jsem ti jen říct, že Čapek není nadčasový, ten je pouze poplatný době, uměl se pěkně zaseknout drápkem, dokázal využít svůj talent, ale nad jeho motivacemi a charakterem visí jedno velké obrácené „S“ s tečkou vespod – že by otazník ?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!