Rothschildi se stěhují do Ruska – část 2.

WAG57025c_pogr3První ztělesnění snu židů o světovém panství padlo. Ale faktorie byzantských, bucharských, perských a evropských židů se nikam nepoděly, ohromný kapitál a tajná síť jejich vzájemných vztahů zůstaly a posloužily postupnému znovuobsazování finančních pozic ve většině zemí světa. Ale památka na minulost velikého Chazarského kaganátu lákala levity znova si osedlat obchodní cesty Evropy a Asie, nacházeje se na tom nejbezpečnějším místě na zemi, v Rusku. Tam, kde nejsou zemětřesení, uragány, tsunami, sucha, spalující slunce nebo naopak nezdravá vlhkost tropických bažin.

Vypusťme kvůli zkrácení následující tisíciletí a zastavme se až ve 20. století. Ti, kdo se o to zajímají, si mohou sami najít informace, podotýkám jen, že stojí za to se podívat na buržoazní revoluce v Evropě a jejich výsledky, a také se podívat na propojení Napoleona a Rothschildů v bitvě u Waterloo a její následky pro Velkou Británii.

Dvacáté století

V letech 1900 – 1905 byly skrze Jacoba Shiffa (zmocněnce OP-kartelu v tu dobu, emisara kartelu) vyděleny obrovské částky na modernizaci japonské armády pro budoucí válku s Ruskem.

1905 – válka Japonska s Ruskem, financování revoluce v Rusku na pozadí války, revoluce se nepodařila, ale do jisté míry se podařilo „rozhoupat lodičky“.

1913 – založení FEDu – USA „privatizovány“ OP-kartelem, od té chvíle, pokud bude vláda USA potřebovat peníze, nesmí si jen tak vytisknout, kolik potřebuje, ale bere si je od FEDu na dluh. Tak se vláda USA dostává pod plnou kontrolu OP-kartelu. Rovněž tak přes kontrolu refinancování získává OP-kartel možnost ovlivňovat veškerou ekonomiku USA. A nyní jim zbývá rozšířit tento svůj vliv z USA na celý svět.

1914 – OP-kartel zažehuje první světovou válku. Finance utíkají z nestabilní bojující Evropy do tichého přístavu USA. Válka je také nezbytná ke snížení životní úrovně obyvatel v Rusku i v Evropě a tím se připravuje půda pro budoucí revoluce a války.

1917 – revoluce v Rusku, k „místním“ revolucionářům se připojuje „dohlížitel“ na vynakládání financí přidělených na revoluci skrze Jacoba Shiffa. Tohoto dohlížitele nazývají Lejb Bronstein (Lev Trocký), který byl – občanem USA. Před odplutím parníku naloženého miniarmádou židovských bojovníků z amerického přístavu se setkává s prezidentem USA. Bronstein skrze svoji ženu je vzdáleným bratrancem Rothschildů. Rád nosí uniformu námořní pěchoty USA z těch let. Pomocí chytře vybrané ideologie, neomezených finančních prostředků a záškodníků (zahraničních „spojenců“ b& iacute;lého hnutí) židé uchvátí moc v Rusku. Jako krytí je používán Lenin – jako místní kádr, ale když ten pochopí, o co jde, začíná vystupovat proti Trockému a spol. Vyslouží si zranění, izoluje se v Gorkách a posléze umírá. Dále podle předem připraveného plánu „světového požáru“ mělo Rusko začít bojovat s celým světem za ideály komunismu a ruský národ měl „přirozeným způsobem“ v nekonečných válkách zmizet. Ale mladší bratři bílých židů-levitů (vládnoucí koleno židů), černí židé (potomci chazarských, nečistých, podle názoru levitů krví) rozhodli, že jim do rukou i tak padlo ohromné bohatství – celá země s řízením. Proč by měli ještě bojovat za zájmy zaoceánských „kolegů“, když je mezi elitu stejně nepřijmou (na rozdíl od slibovaného místa v pyramidě řízení osobně pro Bronsteina a některé další revolucionáře) a nyní v sovětském Rusku budou sami cary-králi. Do čela skupiny černých židů (přesněji židů – komunistů – internacionalistů, neboť judaismus v čistém chápání už nedodržovali) se postavil Josif Džugašvili (Stalin). Tato skupina potichu odsunula skupinu Trockého od moci a v dalším kroku zničila jeho následovníky i jeho samotného. Přitom nejdříve ho propouštějí za hranice, s archívem (!) strany, který je nyní uložen v USA. Zdá se, že v té době byl Stalin ještě na „určitém háčku“ u OP-kartelu nebo možná nechtěl pálit poslední mosty. Ale v okamžiku, kdy schválil vraždu Trockého, už pocítil plnou nezávislost na kartelu.

20. léta – OP-kartel začíná připravovat příchod národního socialismu do Německa, jehož hlavním úkolem bylo – zničit židy v SSSR, kteří se postavili proti levitům. Druhý, avšak neméně důležitý úkol zněl: – Německo prohraje válku, ale přitom maximálně oslabí Rusy, aby následné dobytí Ruska Anglosasy (se kterými se židé vždycky snadno domluvili díky společné lásce ke kapitálu a připravenosti podrobit si celé národy) proběhlo úspěšně.

Současně je třeba uspořádat masívní pronásledování obyčejných židů. Část zničit (zejména vzbouřené potomky Chazarů), část shromáždit v koncentračních táborech a pak poslat do Palestiny (a vy přemýšlíte, proč se Rommel snažil dostat na tehdy britský Blízký východ? Věc nespočívala jen ve zdejších nalezištích ropy, podle plánu kartelu bylo nutné na Blízkém východě vytvořit velkou židovskou komunitu). Židé z velké části vždy zaujímali parazitní sociální mezery a nevytvářeli produkty, ale rozmísťovali je, kontrolujíce při tom obchodní proudy, a také formovali společenské mínění skrze vliv v umění, medicíně, módě atd. Jenže problém je v tom, že když je parazitů příliš mnoho, začínají ohrožovat život svého hostitele, takže levité se periodicky zabývali „samočistkou“. Nejprve vlastníma rukama (pamatujete na Mojžíše?: „I řekl jim: tak pravil Hospodin Bůh Izraelitům: vezměte každý svůj meč na bok svůj, projděte táborem od brány k bráně a obráceně a zabijte každého svého bratra, každého přítele svého, každého bližního svého. 32:27) a potom cizími (když se pozorně podíváte, tak nejen organizátory, ale dokonce častěji vykonavateli „genocidy“ židů byli samotní židé nebo položidé. Často se připomíná: Torquemada – Španělsko, Orlik-Konkel v Babím Jaru). Takže to dopomohlo k imidž pronásledovaného a trpícího lidu. Tlačit na soucit je moc dobrá strategie!

30. léta – OP-kartel vkládá ohromný kapitál do vojenského průmyslu Německa a během několika let tu dochází k nebývalému vzestupu ekonomiky. Hitler mezi Němci získává nepopiratelnou autoritu. Ale pokud někde přibylo, znamená to, že někde muselo ubýt – kvůli odlivu kapitálu z USA začíná období ekonomické krize, takzvaná Velká hospodářská krize. Ale krize v USA donutila OP-kartel pracovat na sebe, proto padlo ohromné množství bank a podniků, samozřejmě že úvěry od FEDu dostávaly jen „košer“ banky a důsledkem toho bylo, že velká část finančn ího sektoru přešla od evropských nových („emigrantů“ do USA v době první světové války) i starých (místních, amerických Anglosasů) do židovských bank. Většina podniků taktéž změnila své vlastníky a nyní patří klanům OP-kartelu. Stejná finta se ještě jednou opakovala v roce 2008, kdy anglosaské banky-“ovce“ byly vážně zaříznuty a nakonec spořádány ve prospěch bank OP-kartelu.

1939 – začátek druhé světové války. Německo vytváří průmyslovou a mobilizační základnu pro vpád na Východ.

1941- celá kontinentální Evropa je pod vedením Hitlera (vzpomeňte na Napoleona a jeho „tým Evropy“) a napadá SSSR. Sami si můžete najít, kolik v procentech bylo konkrétně Němců v té armádě a jaký rozměr ekonomiky Evropy byl tehdy mobilizován ve prospěch Německa.

USA a Velká Británie očekávaly maximální ztráty a byly připraveny připojit se k SSSR, kdyby Německo přineslo Rusku příliš velký úder a válka by byla ukončena, ale dochází ke známému ruskému zázraku – SSSR začíná nejprve Německo vytlačovat a potom ho poráží. A jen pod hrozbou pochodu armády SSSR k La Manche a Gibraltaru „spojenci“ konečně vstoupili do války.

1945 – vítězství nad Německem. Doporučuji vám vyhledat si plán „spojenců“ nazvaný „Nemyslitelné“, který nebyl realizován kvůli jasné vojenské převaze SSSR.

1953 – Stalin byl zavražděn. Kartel oživil hluboko zakonzervovanou síť „starých trockistů“ v SSSR.

1953 – 1991 – Dochází k plánovanému postupnému omezování hrdosti občanů SSSR na svoji zemi. Vytváří se obraz jasného Západu a skličujícího SSSR.

K cizincům se v SSSR zavádí chování jako k elitám, v mnohých hotelích, restauracích a obchodech je dokonce vymezen vstup jen pro ty, kdo mají valuty, to znamená jen pro cizince. Sebeúcta a hrdost občanů SSSR je programově ubíjena nespočetnými problémy a bytovými nesnázemi. Výsledkem je, že občané SSSR radostně vítají rozpad vlastní země a doufají v západní ráj: svět – přátelství – žvýkačka (viz dnešní Ukrajina)

 

Nový plán

90. roky. Zdálo se, že nastoupil ten moment, kdy je možné skrze loutkovou vládu dosáhnout plného chaosu a nepořádku a poté přivést vojska OSN – údajně kvůli kontrole jaderných zbraní – a po konfiskaci jaderného štítu rozdělit celé bývalé Rusko na sektory odpovědnosti (jako Německo v roce 1945). Nakonec místní obyvatelstvo zničit africkým hladem a nemocemi. A pak by se konečně uskutečnil odvěký sen OP-kartelu – ruský národ by byl zničen a nebránil by vytvoření Heartlandu!

Kartel dosáhl takových výšek a vítězství proto, že umí činit závěry ze svých minulých chybných strategií. Jenže najednou se objeví člověk velikosti Stalina nebo Minina/Požárského, zorganizuje ruský národ k odporu. Historie ukázala, že ruský národ nelze porazit zvnějšku, nelze ho porazit silou.

Proto se plán změnil. Příliš mnoho je v sázce, příliš dlouho se snažili o naplnění svých plánů, aby to teď vzdali. Namísto zničení ruského národa „ohněm“ válek a „vodou“ chudoby je vymyšlen plán testu „měděných trubek“. Plán změny ruského člověka na jakéhosi hloupého a zabezpečeného současného „průměrného Američana“ s kalkulačkou místo srdce a televizí místo mozku.

Takže podle tohoto nového plánu novým národem vyvolených se stanou Rusové, a „mladší bratr“ žid (kterému není cizí být šedou eminencí) Rusku pomůže získat náležející (zde bez sarkazmu) místo – jako největší země světa, centra světové ekonomiky, průmyslu i vědy, křižovatky všech světových transportních toků, centra kontroly a přerozdělení světových zásob, morálního vzoru pro všechny a světového mírotvůrce (války OP-kartel to přece umí zařídit tak, že není jasné, kdo je vinen jejich r ozpoutáním). Pak budoucí základ „Impéria Země“ – Rusko musí zákonitě – zdegenerovat. Ruský vítěz porazí anglosaského drakona s židovským srdcem uvnitř a sám pak se změní v drakona s přesně stejnými vnitřnostmi.

Zdroj: http://cont.ws/post/177768#

První část: http://www.nwoo.org/2016/01/18/rothschildi-se-stehuji-do-ruska-test-medenymi-trubkami-cast-1/

pokračování příště…
37 Komentářů k Rothschildi se stěhují do Ruska – část 2.

 1. zet napsal:

  Prosím o opravu. Zkouška medovými troubami- znamená, že někoho velmi chválíte,mažete mu med kole pusy. Navíc to roztroubíte do světa, to jsou ty trouby. Takže někoho vychvalujete do nebes, a to veřejně. Předpoklad je, že dotyčný samou pýchou praskne:)V každém případě mu to stoupne do hlavy a začne se chovat jako magor(viz celebrity). Byla to nejtěžší a poslední zkouška ruských bohatýrů, snad si na to vzpomenou.

 2. pražská vlaštovka napsal:

  Oprava:
  Ruský vítěz porazí anglosaského drakona s židovským srdcem uvnitŕ …
  Sám se nepodvolí źàdnè výměně srdcí!
  Slovan má svoje moudré srdce a jak bije -to již shora řečeno!
  Žádný strach.
  j.

 3. to je jedno napsal:

  Dobře napsané.

  • contumax napsal:

   Robo

   Poslechl jsem a zkouknul video o výživě, o mase…

   No a jíst ho už Robo nikdy nebudu…

   Vzpomněl jsem si na Tebe a nemám to komu sdělit, jsi mě v tomhle tom nejblíž…

   Jmenuje se to : Sedíme na časované bombě… Prof. Walter Vhite…

   • Robo napsal:

    Edo, je nás viacej, neboj. A náš počet neustále stúpa.
    Pritom ani nieje potreba „tlačiť na pílu“, ide to tak nejak „samo“.
    Som rád, že si sa pridal.

    Inak, od 1.1. už nepijem. Ani kvapku, pritom s alkoholom som v klasickom zmysle problém nikdy nemal. Vyhľadaj si napríklad na leva-nete dokument s názvom „technológia spijania“ (snáď si ten názov pamätám dobre).

    • contumax napsal:

     Jaris

     Díky Ti, to jsem nevěděl, že jsi tak citlivá, setkávám se s ženami, který jaksi ztratili ženství, citlivost, jemnost, ušlechtilost…

     Mě to trvalo hodně moc let jsem o tom přemýšlel proč se zúčastňuju utrpení zvířat,lidé pro ně postavili koncentrační tábory a zvířata zažívají nesmírné a nepopsatelné utrpení…!!!

     Někdy sám sebe nenávidím, jak jsem mohl být celý léta tak slepý… a přitom zvířata miluju…!!!

     Jednou jsem to vydržel celý rok být bez všech mas…

     V Bibli hned na počátku to je v Genesis je napsáno a popsáno co vše můžeme jíst…

     Doporučuje tedy Bůh doporučuje jíst plody země, byliny a plody země…

     Ono mít spoluúčast na hromadným mučení zvířat cca 400 000 000 000 zvířat “ je pěstovano k jídlu “ je to vlastně taky hřích… to si myslím já, nemluvím o tom o druhých, je to věc jejich svědomí, moje svědomí mě obviňuje…

     Navíc jsem od mala jedl zvlášť, matka mě musela vařit jiné jídlo, nejedl jsem všechno, jen to o co si tělo říkalo, a říkalo si víc o zdravé jídlo…

     Taky hodně záleží na vodě… nejlepší je tvrdá že skal, z hor ale může to být i čistá studánka…

     Zjistil jsem Jaris,že lidský mozek potřebuje denně asi 99 minerálů a ty jsou Jaris v té soli pro zvířata, je jakoby špinavá, šedá či na hnědlá ale to jsou právě ty minerální látky velmi nezbytné pro naše zdraví…

     Je dokázáno, že lidé z hor používají právě tuto sůl a dožívají se běžně kolem 90 let i víc přes 100 let a na rozdíl od 90 letých zde v tzv. demokraciích, tito lidé jsou velmi čiperní…

     P. S.
     Proto mám asi lepší zuby než moji synové…

     Přeju Ti z celého srdce zdar a sílu Jaris…

   • Jaris napsal:

    Contumaxi, podivam se. Mam v planu stat se vegetarianem, protoze je mi lito zvirat a kdyz prochazim kolem pultu s masem, slysim jejich narek. Maso jsem jiz omezila na minimum.

  • contumax napsal:

   Robo

   Já Ti moc díky za odpověď, já už nepiju ani kvapku 17 let a cítím se převýborně…!!!

   Na odkaz se podívám, díky Ti Robo…

   Ještě douška :

   Ono to nebylo jen tím dokumentem ale už předtím jsem o tom přemýšlel proč jím maso, když nejsem šelma…

   • Robo napsal:

    Vidíš, je to v podstate jednoduché (prečo nejesť mäso).
    Ale keď tu napíšem, že niesme všežravci, ale plodojedi, tak sa na mňa (minimálne v duchu) „zosype x ľudí“, ako sa tu už viackrát stalo.
    Aj preto toto nechávam na každom človeku zvlášť. Presadiť „silou“ sa to aj tak nedá a navyše už na to ľudia postupne fakt prichádzajú..

    • eM napsal:

     To víš Robo, každý si chrání svůj nadřazený egregor.
     Navíc, když dětská doktorka říká rodičům že v roce maj začít dávat do příkrmů hovězí, to je pak těžký z toho ven…

 4. Paul Durham napsal:

  Teorie, že každý bohatýr vyměkne je-li obklopen levnýma děvkama, levným šampaňským, levnou plazmovou televizí a výherními automaty jeví se býti potvrzená empiricky absolutně.

  • Paul Durham napsal:

   Opakování – matka moudrosti :

   „My investujeme všechno, veškerou moc, veškeré zlato na oblbování lidí a vymývání mozků lidí. Lidský mozek a lidské vědomí se dá měnit. Když vytvoříme v něm zmatek, my nenápadně zaměníme pravé hodnoty za falešné a potom je přinutíme uvěřit těmto hodnotám. Jak? My najdeme své spojence, pomocníky se stejným myšlením přímo v Rusku. A potom postupně, kapitola za kapitolou, se odehraje tragédie zničení jednoho z nejvíce nepokorných národů na světě, konečného a nenávratného zhasnutí jeho sebevědomí. Literatura, divadlo, filmy, všechno bude vychvalovat a oslavovat primitivní lidské vlastnosti. My budeme podporovat každého, kdo bude protlačovat do vědomí kult sexu, násilí, sadismu, zrady… Zkrátka veškerou nemorálnost. V řízení státu vytvoříme zmatek a nepochopení. My budeme nenápadně, ale aktivně podporovat svévůli úředníků, korupci a nezásadovost. Čestnost a vychovanost budou předmětem výsměchu a stanou se přežitkům minulosti a již nebudou zapotřebí. Buranství a lež, drzost a podvod, alkoholismus, narkomanii a zrádnost my budeme nasazovat do lidského podvědomí a málokdo si bude uvědomovat, co se doopravdy děje. My budeme ničit duchovní kořeny, zesměšňovat a likvidovat lidskou morálku. Takovým způsobem my destabilizujeme postupně každou generaci. My se budeme věnovat dětem a mládeži. Vždy si vsadíme na mladé. Rozložíme jejich morálku, zneuctíme a rozvrátíme je. Právě tak my to provedeme.“

   Tato slova pronesl Allen Dulles, pozdější ředitel CIA (od 1953 do 1961) a tento projev byl dále rozpracován do užitné technologie pro uskutečnění tohoto sociálního projektu.

 5. Jura napsal:

  Asi už vím co autor chce říci. Jde o další verzi plánu, který koluje pod názvem Operace Golgota.

  ———————————————
  Jde o to, že plán skupiny označované jako globální prediktor na NWO existoval. V určité fázi vývoje a v jedné variantě plánu se mělo Rusko stát centrem této globální vlády …. ty pozůstatky těchto tendencí jsou v ruském prostředí od té doby přítomné.

  Zároveň je Rusko jediným hráčem, schopným plány na NWO v jakékoliv podobě jednou pro vždy zlikvidovat…. a v současnosti se pro to vytváří předpoklady.

  V Rusku jsou tedy přítomny jak elementy pod vlivem GP tak elementy schopné plány GP zlikvidovat.

  Zjednodušeně, ve zkratce a bez důkazního řetězce (ten si můžete dodat sami) označím za sílu schopnou plány GP zlikvidovat Putina a za lidi pracující vědomě či častěji spíše nevědomě pro GP ty, které Pjakin označuje za podpindosníky.

  Když USA (jako jen jedna z paží GP) neuspěly se svržením Putina dá se očekávat, že GP zkusí použít jinou metodu …. a to rozkol do vlastních řad. A tam (možná neúmyslně) patří tento článek.

  A to říkám s plným vědomím toho, že teoreticky se následníkem Putina může stát někdo z podpindosníků a bude nutné pro nás v ČR a SR si toho všimnout a případně zareagovat změnou zahraniční orientace.

  V této formě je to zbraň vyslaná globálním prediktorem dovnitř příznivců Putina s cílem rozložit jejich podporu pro Putinovské Rusko. Nicméně stále platí: Co tě nezabije, to tě posílí! Tj. že debata tohoto typu (pokud nás nerozloží) nás posílí v chápání v tom jak chápat probíhající procesy.

  • contumax napsal:

   Jura

   Může být…

  • Hum napsal:

   Tu je ovsem potrebne uz pocitat aj s narodom a nielen s bojom elit o smerovanie. To bude to, co nakoniec rozhodne..

   • Jura napsal:

    Myslím, že pokusy zapojit národ (národní myšlenka Ruska – byl tu na to v prosinci článek) tam vidím. Možná jen ještě ty myšlenky a akce nemají mezi národem potřebný ohlas.

 6. Robo napsal:

  dajte si na yandex.ru vyhľadať asi 5-minútové video „Slavjani – deti bogov“.
  IP blocker mi to nechce pustiť..

 7. David napsal:

  Sláva nám.

 8. pavelka70 napsal:

  Ale no tak, Robo,jaris,contumax, zasrali jste půl strany svými drby, tak si ještě na půl strany podrbejte, volové….

  • Robo napsal:

   Aj dve, vole.

  • Robo napsal:

   Mimochodom, o čom mám asi tak písať pod článkom s názvom „Rotschildi sa sťahujú do Ruska“?
   Keď tam prídu, tak tam (z ich pohľadu) aj nepekne skončia. To je jasné snáď každému.
   Radšej prispejem niečim užitočným.

   • eM napsal:

    Omyl, po mnoha letech vymývání mozků předávanými zvyky a kulturou vněgeneticky tam z nich to břemeno sejmou. Jen ať jdou, i Putin je tam pozval. Tenhle střet koncepcí co probíhá už biblický projekt nevyhraje, a tím pádem i židi dostanou šanci stát se lidmi.

  • Jaris napsal:

   Pavelko :-)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!