Mind Control v Německu

pic_sid14-0-normMind Control ve starém dobrém Německu? To je těžko představitelné, ale více než pravděpodobné. Existují významné náznaky, které poukazují na používání metod kontroly vědomí na německých občanech. O Mind Kontrol v německých spolkových zemích nepadne v médiích žádné psané ani mluvené slovo. Dokumenty televizí ARD a ZDF, ARTE a Phoenix sice informují o Rusku a USA, ne ale o tom, co se odehrává tady u nás v Německu. O tom se již před 10 lety jednoznačně vyjádřil expert Heiner Gehring. Metody Mind Control se používají také u nás. ,,Teď, tady v Německu a na vás!“ Fakta a důkazy již existují dlouho. Jedna berlínská iniciativa shromažďovala měřící protokoly o neobvyklém vyzařování. Již zaniklá iniciativa v březnu 2015 zveřejnila jména víc než 2700 známých obětí v Německu.

Průkopník ve vymývání mozků

I když by si to člověk přál, že my Němci žijeme na ostrově lidských práv a nevinnosti, je to vyloženě chybné hodnocení. Ve vymývání mozků byla naše země ve světě po desetiletí docela vpředu. V knize, která byla publikovaná v roce 1989 o státním a vojenském využití výsledků psychologických výzkumů, jsou jmenovány všechny čtyři země. Státní programy na vymývání mozku se provádějí v USA, SSSR, Jihoafrické republice a Spolkové republice Německo. Kniha odkazuje na vězně RAF (teroristická skupina) a jejich podmínky ve vězení. Vyšetřování těchto podmínek ve věznicích prostřednictvím německých a mezinárodních lékařů, právníků a psychologů dospělo k závěru, že se zde jedná o Mind Control provozovanou státem. Zdroj: Oliver Ekmann

 

Mind Control ve starém dobrém Německu

screenshot-youtube-heiner-gehring-2-n-b250O kontrolle vědomí se u nás veřejně neinformuje a ani nediskutuje, v úplném protikladu k USA. Z tohoto by se dalo usoudit, že tyto techniky k ovlivňování lidí v této zemi neexistují nebo jsou jen okrajovým jevem. V takovém případě, by se tomu nemusela věnovat pozornost. Diplomovaný psycholog a expert na Mind Control Heiner Gehring (1963-2004) má ale rozhodně jiný názor. V jeho přednáškách a publikacích, které po své smrti zanechal, odkazuje na intenzivní aktivity v naší zemi:

,,……že to nejsou jen výzkumy několika bezohledných vědců, ale metody Mind Control se již používají. Teď, tady v Německu a na vás!“

V odpovídajících výzkumech byly od roku 1952 v USA a od 60. let v Německu vyvíjeny účinné metody k vymývání mozků. Cílem vymývání mozků je odstranění stávající názorů nebo identity a zapuštění nové identity. Experimenty na lidech v USA a Německu ukázaly, že se vymývání mozků dá provádět v umělém a silně omezeném prostředí.

Americké ministerstvo obrany poslalo nosiče CD-R v počtu 1996 kusů s daty k elektromagnetickému ovlivňování lidí k několika vybraným příjemcům po celém světě. Jedním z příjemců byla vláda spolkové republiky Německo. Zdroj: Heiner Gehring ARchiV

Také skutečnost, že existuje 20 německých webových stránek a více než 15 blogů na toto téma poukazuje na to, činnost Mind Control proti obyčejným občanům je v naší zemi (v Německu) pravděpodobná. (příznaky: cizí hlas nebo hlasy v hlavě, dlouhodobá nespavost, prudké kolísání nálady, změna osobnosti atd.)

Hlavní webový portál v německy mluvícím prostoru ,,Stop Mind Control“ zveřejnil v dubnu 2007 stovky příspěvků o ovládání mysli a souvisejících tématech. Mezitím online-nabídka přestala být bez zjevného důvodu k dispozici. Některé příspěvky jsou elektronicky zálohované a dají se najít na webarchivu.

 

DPMA- registrovaný patent na přenos myšlenek (telepatie)

Vedle zřejmých indicií existují také tvrdá fakta. O překvapení se postará pohled na německý úřad pro patenty a ochranné známky. Tam byl 27. května 2004 zveřejněn patent s označením telepatie. 18 měsíců před tím ho tam přihlásil biofyzik Dr. Bengt Nölting.

S ohledem na popsané vlastnosti této technologie, je to špatné překvapení. Má umožnit nenápadné ,,profilování a čtení mysli“ a rovněž ,,sledování a manipulaci“. Jako cílové osoby jsou zde jmenováni zločinci (jak jinak). Mezi další technické návrhy patří přenos myšlenek na vzdálenost stovek kilometrů přes satelit.

 

Předpokládaná místa

Kontrola vědomí se zkoumá na německých univerzitách v Osnabrücku a Hannoveru ve spolkové zemi Niedersachsen, stejně tak ve Stuttgartu, Tübingen a v Baden-Württembergu.

Newsblog vyjádřil doměnku, že experimenty s ozařováním občanů se provádí v zařízení poblíž Bielefeldu ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko (NRW). Jeden aktivista toto město označil jako pevnost pro ozařování.

Mezitím existují podněty od dvou informátorů, kteří v NRW upozornili na město Aachen. HumTec Institute (www.humtec.rwth-aachen.de) při RWTH má být hlavní centrum pro nelegální experimenty pro kontrolu mysli na německých občanech.

In-this-July-8-2013-file-picture-the

Bad Aibling

Také z Bad Aiblingu v Bavorsku, by měly vycházet paprsky pro ozařování německých občanů. O Bad Aiblingu se dá najít v komentáři jedna pozoruhodná poznámka, podle které oblast okolo města Pasov ještě není zářením pokrytá. V ní nemohou být ,,zacílené osoby“ ozařované. Zda skutečně tato mrtvá zóna existuje, to nemůžeme přezkoumat. Pokud o tom má někdo poznatky, napište nám email.

 

Počet zacílených osob (Targeted Individuals) v Německu

Udávat počty obětí je obecně velmi ošemetné z důvodu, že Mind Control často není rozpoznán jako vnější vliv. V našem odhadu, je tedy třeba počítat u různých organizací s vysokým počtem nehlášených případů.

S veškerou zdrženlivostí, takový údaj o počtu postižených, který uvedla ,,Organizace proti zneužívání psychofyzických zbraní“ v německy mluvících zemích, způsobil značný rozruch. Dne 1. března 2015 organizace oznámila jména více než 2700 obětí ve Spolkové republice Německo. Ještě v červnu 2012 ,,u nás bylo registrováno 933 obětí“, které jsou na seznamu seřazené podle města, spolkové země, zaměstnání a věku.

 

Zprávy postižených

V prosinci 2011, dva aktivisté v oblasti Mind Control ze severní Evropy, technickým měřením v těle Sabine Hinz z Berlína našli čip. Čipový implantát, bez jejího vědomí sloužil k určení, kde se ,,Targeted Individuals“, tedy zacílená osoba paní Hinz zdržuje. Lokalizaci čipu v rámci turné po Německu provedl Lars Drudgaard (Dánsko) a Dr. Henning Witte (Švédsko). Se ,,zacílenou osobou“ provedli měření a rozhovor.

Video ICAACT ukazuje 4 další osoby, během jejich turné v Berlíně a Hamburku [od 6:35 / 10:55 min] které byly pozitivně testovány. Na videu nebyly sice vidět, ale hovořilo se i dvou dětech paní Gisely z Berlína. Také u nich byly RF měřicím přístrojem nalezeny implantáty v jejich tělech.

Zpráva od Haralda Bremse začíná v roce 2002. V tomto roce organizoval v Singenu politickou demonstraci. Během příprav na demonstraci proti němu byla zahájena činnost, která trvala až do začátku rozhovoru. V půlhodinovém interwiew hovoří o svých zážitcích s různými technikami Mind Control. Rozhovor byl natočen pro švédskou White TV ke konci roku 2012.

V únoru 2012 napsali Walter Johannes Lamp, Waldemar Lotz a Karlheinz Croissant svůj příspěvek na portál ,,dialog o Německu“. Volali po pomoci pro ,,německé oběti Mind Control.“ Příspěvek byl následně 19x komentován. Téměř všichni o sobě říkali, že jsou obětí této technologie. Mezitím tento příspěvek na portálu ,,Dialog pro Německo“ již není on-line přístupný.

 

Technické měření a důkazy

V rozhovoru pro White TV Harald Brehms informoval o jednom měřícím protokolu, který na něm byl proveden. Měření provedli specialisté na začátku léta 2010.

Odkaz na protokol: messgutachten

Prostřednictvím diferenciálního měření u ženy z Berlína našli slabou, velmi netradiční frekvenci, což byla směs sinusového a pulzního průběhu signálu. Tento frekvenční vzor, byl měřícím přístrojem detekován jen v její přítomnosti. ,,Tuto frekvenci nepoužívá ani mobilní technologie (telefony) ani nikdo jiný“ sdělil Harald Brehms k výsledku měření.

Jedna expertiza z Grazu (Rakousko) by neměla zůstat bez povšimnutí. Její závěr zní: ,,S vysokou pravděpodobností se dá odvodit, že v pracovně paní Chodasz jsou nápadné signální frekvence nebo pulsy popř. modulace, které jsou zodpovědné za potíže klientky.“
V odborném posudku zajímavé je to, že existence Mind Control je zcela jasně vědecký fakt. V závěru (bod 6.2), jsou podrobnosti k situaci a rovněž popsané možnosti. Britta Leia Jaccard: protokol měření (srpen 2012).

Další protokoly měření o údajné oběti Mind Control: Iniciativa proti elektromagnetickému mučení

 

Zprávy dalších postižených

Na této stránce píše Švýcarka Britta Leia Jaccard o svých zážitcích jako oběť Mind Control. Po pobytu v Kolíně, Montpellier a Korsice nyní žije v Oberhausenu. – Autobiografie | Psychotronfolter

Jeden postižený od března 2010 píše blog, ve kterém popisuje svoje zážitky s útoky Mind Control. Pod uživatelským jménem Darksnow555 vystavuje také vlastní on-line videa: Tagebuch | Playlists Elektrofolter | Bewusstseinskontrolle

Na vlastní webové stránce informuje jeden postižený z Buxtehude v Dolním Sasku. – auch-das-ist-buxtehude.de.vu | Andere Fälle

Blogger Randolf je již od roku 1995 obětí Mind Control. Od roku 2006 píše (většinou anglicky) o tom, jaké je být Targeted Individual (cílený jedinec). randolfsordeal.blogspot.com

Oběť, která je přes 25 let obětí teroru Mind Control. Newsblog‘ (nyní ‚Mind Control News’) informuje o obsahu mnoha osobních rozhovorů s jednou obětí. – blog.soziales-dorf.eu

Na stránce ,,Sdružené proti zneužívání psychofyzických zbraní“ se dají přečíst svědectví obětí

Zveřejněno: 1 | 2 | 3

Zprávy ,,Iniciativy proti elektromagnetickému mučení“: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Zprávy obětí elektro-zbraní: 1 | 2 | 3

Zprávy z blogu Mind Control: 1 | 2

Zpráva ICAACT (Kalifornie/USA): Testimonies in German

Další zážitky a komentáře z online-článků. Pisatelé sdílí svoje informace o útocích Mind Control: 1 | 2 | 3

 

Sdružení, iniciativy

,,Sdružení proti zneužívání psychofyzických zbraní“ bylo v roce 2006 založeno občany v německy mluvících zemích. Sdružení bylo rozpuštěno začátkem roku 2015. Na webových stránkách budou i nadále on-line informace na dané téma (i v angličtině, španěštině a ruštině). -www.psychophysischer-terror.com

Iniciativa proti elektromagnetickému mučení, Berlin – www.e-waffen.de

Sdružení obětí elektro-zbraní – www.mikrowellenterror.de

 

Odkazy na literaturu & informace na internetu

Stop Mind Control – www.stop-mc.bplaced.net ( Internet Archive )

MindControl Blog (DE/EN) – www.mindcontrol-blog.com

Stoppt Mindcontrol! – stopptmindcontrol.lima-city.de

Denník (Beatrix Blog) – oběť Mindcontrol

Heiner Gehring ARchiV -www.artemodus.de/H.G.ARchiV/mindkontrol/mindkontrol.html

Heiner Gehring Literatura – HAARP, mindcontrol und wissenschaftlicher Irrsinn

Versklavte Gehirne | Im Vollbad der Bosheiten

 

Diskuzní fóra

Fórum s důkazy o mučení ozařováním – www.vpn-zum-ikva-beweisforum.de

Německé (výzkumné) fórum – mc.hzc.info/forum68184 ( Internet Archive )

Zločin mikrovlnnými zbraněmi - www.findefux.de/forum/list.php?84

Mindcontrol Německo – černý výzkum – peacepink.ning.com/group/deutschland

Google Groups, Mind Control – kontrola vědomí

groups.google.com/forum/?hl=en&fromgroups=#!forum/archive_news

 

Spoluúčast německé psychiatrie?

Otázka, zda se v Německu odehrávají nebo odehrávaly pokusy na duševně nemocných, se nedá spolehlivě zodpovědět. Náznaky obětí a aktivistů jasně tímto směrem ukazují.Dá se předpokládat, že se jedná o období probíhajícího amerického programu po roce 1953. Jasné odpovědi lze nalézt na Wikipedii.

MK ULTRA bakteriolog Frank Olson byl často služebně v Evropě a byl svědkem takových pokusů na lidech, které prováděl bývalý nacistický vědec. Zdroj: Wikipedia

Z odpovědnosti k temné hodině německé historie, se této otázce nesmí uhýbat. Německá psychiatrie je ohledně nerespektování základních lidských práv obzvlášť zranitelná.

Jak malý pocit provinění tam vládne, se dá odečíst z toho, že profesní sdružení DGPPN se za holocaust duševně nemocných lidí omluvilo až v roce 2010, tedy 65 roků po skončení války.

 

Odkazy na internetu:

Získané odkazy byly nyní rozšířeny o komplexní adresář:

Weblinks k Mind Control

Všechny příspěvky k sérii článků:

Díl 1 – Kontrola vědomí (1): High Tech-výzkum, ohrožení nebo jen konspirační teorie?

Díl 2 – Kontrola vědomí (2): V USA, Rusku a jiných státech

Díl 3 – Kontrola vědomí (3): Německo – žádné volné místo bez Mind Control

Díl 4 – Kontrola vědomí (4): Dorazili jsme do Orwellova světa

 

Poznámka: Zde přeložené a zveřejněné informace nepocházejí z nějakých tajných, cenzurovaných či zakázaných materiálů. Materiál zveřejnila 17. prosince 2013 redakce webu http://www.mind-control-news.de/.

Mind Control je další oblast o které se nevede věcná, kvalifikovaná, odborná a transparentní diskuze. Postižení občané jsou tak odkázáni jen sami na sebe, na svůj vlastní amatérský výzkum a měření. Tím rovněž vzniká velký prostor pro nedorozumění, falešné doměnky a dezinformace.

Existuje podezření, že jsou techniky Mind Control zneužívané korporacemi k tomu, aby občané např. kupovali nějaký produkt. (podprahová reklama atd.) Je rovněž možné, že pod vlivem Mind Control jsou i někteří politici, kteří často jednají v úplném protikladu k zájmům národa. Rovněž občané mohou být před volbami či různými referendy vystaveni těmto technikám.

Vysílání frekvencí navozujících euforii 14,4 Hz vysílalo např. rádio RS2 Berlín vždy při zmínce o zavádění společné měny euro. Dají se podobné techniky či frekvence použít k nastolení Nového světového řádu?

 

Zdroj: http://www.mind-control-news.de/news/display/2013/12/17/bewusstseinskontrolle-3-deutschland-kein-mind-control-freier-raum/
19 Komentářů k Mind Control v Německu

 1. Paul Durham napsal:

  mind control ve verzi CZ : koblihy :-)

 2. petr napsal:

  Mne tyto informace nedeprimuji, ale admin by si mel uvedomit, ze vedle techto informaci, ze kterych muze mit nekdo deprese z nemoznosti uniku z tohto matrixu, by mel publikovat aj neco co cloveku dava nadeji, svetlo. Podobne jak to delaji na protiproudu, dokonce aj Alex Jones na jeho Infowars

  • Marie napsal:

   Promin, ale ja o zadne falesne nadeje nestojim! A jak Protiproud, tak Infowars hraji tutez houpackovou hru, tj. nejdriv oslepit hruzou a pak dat nadeji, a tim si zajistuji zajem, ale to je podvod!

   A co je hlavniho, udrzuje to lidi v necinnosti.

   A jeste na tom vydelavaji, tak to promin, z Alexe je mi spatne a na Protiproud, kdyz chces napsat nazor, musis za to zaplatit!!!

   Tady dostavas zpravy, ktere te ani nevydiraji, ani nesmeruji, proste a jednoduse, at si ctenar vybere a zaridi se podle toho sam.. od udelovani nadeji jsou kostely, kam slabosi chodi. Toto neni cilem webu, ktery je opozici NWO.

   K cemu je ti nadeje? Tu musi lide vymenit za vlastni aktivitu, protoze nadeje jeste nikomu zivot nezachranila.

   • Jaris napsal:

    Marie, Hajek je zid.

    • Paul Durham napsal:

     To je logické, jinak to ani není “ k uvěření“ . Podstatné jsou filtry, bez vícestupňového filtrování dnes nemůžete konzumovat žádný zdroj informační zábavy.

   • John_Pitralon napsal:

    Nějaká naděje je skoro vždy. Na každou zbraň existuje zase protizbraň :) Smůla je, že alternativní weby někdy lidi zbytečně vystrašují informacemi, které je nemožné ověřovat. Pan Hájek by mohl trošku zabrzdit.

  • Jaris napsal:

   Alex Jones je podporovan zidovskymi medii. Proto zidy NIKDY nekritizuje a komentare prisne cenzuruje. Lepsi jsou DAILY STORMER, z tech vstavaji vlasy na hlave. TOMATO BUBBLE je take velice dobra site pro anglicky mluvici. Proti nim je A.Jones bridil.

 3. Jan B.D. napsal:

  zdravím, v materiálech které nemám ještě přeložené Dr. Henning Witte ze Švédska určitá řešení a ochranu nabízí. je to užívání zlata v homeopatické formě, ale to až v dalším překladu

 4. OldNoe napsal:

  Skvelý materiál, jeden z najlepších z posledného obdobia. Gratulujem autorovi nielen za odvahu, ale aj za precíznu prácu. Trocha sa i čudujem, že všetci diskutujúci sú na Litvinenkovi, pretože môžeme predpokladať, že ide o informáciu na odpútanie pozornosti. Je skvelé, že sa pán petr zaujíma i o úbožiačikov, ktorých by mohli podobné informácie deprimovať. V každom prípade platí ono známe „Pravda vás oslobodí“! a To bez ohľadu na to, či sa jej niekto zľakne, alebo nie.

 5. peta napsal:

  To homeopaticke zlato som skusal – aurum metalicum, zjedol som viac naplni a viac druhov , witte mi napisal ze 6 rano a 6vecer z kazdeho druhu -, …. ale ci ma odpojilo , skor nie, mozno treba dlhie, alebo som nikdy nebol zapojeny , neviem potvrdit ze to funguje ale ani to nezatracujem

 6. ochránce napsal:

  Jak jsem zjistil,jediná záchrana,je držet se Boha.Modlitba,je rozhovor s Bohem.Pokud hovoříš s Bohem,vysíláš vlastně pozitivní proud energie a také od Něj,získáváš nejčistší proud energie,jaký existuje.Lásku.Ono na těch pohádkách je hodně pravdy,že láska vždy vítězí nad zlem.Bůh existuje,ať se nám to líbí nebo ne.A i když mě samotnému se zdá,že Jeho spravedlnost je pomalá,není tomu tak.Když nějaký hajzl umře,tak si myslíme,že byla vykonána Boží spravedlnost.Někdy to tak je,někdy ne.Co když umře hodný a milý člověk v mladém věku?To je přece nespravedlivé.Musel jsem se naučit od Boha,pochopit jedno.On vidí dál než my.Jeho myšlenky nejsou našimi myšlenkami a Jeho cesty,nejsou našimi cestami.Tak to Bůh říká v Bibli.Dlouho mě trvalo,než jsem Boha pochopil.Vlastizrádce a kolaboranty jsem chtěl zabíjet.Bez slitování,bez milosti.On mě však ukázal,že to není ta správná cesta.Ano,člověk smí zabíjet,ale pouze v sebeobraně.Bylo to pro mě těžké,ale díky tomu jsem se stal lepším člověkem a nestal jsem se vrahem.Bůh je jediná zbraň proti podprahovému vysílání,ovládacím signálům,proti všemu na co svým mozkem nestačíme.Teď nemluvím o zprofanované církvi,ale o víře v Boha,který je láska.Nechci a nebudu s nikým polemizovat.Jen jsem sdělil,jeden z mnoha osobních zážitků.Třeba někdo pochopí a pomůže mu to.Jako lidstvo jsme tam kde jsme,jenom díky tomu,že jsme se Boha a Jeho zákonů vzdali.Jeho zákony člověka osvobozovaly,ale naše zákony pro zákony,člověka spoutávají tak,že nemůže dýchat.Ano,revoluce je nutná,ale to nemusí nutně znamenat zabíjení.Spíš zabrání našemu konci a občanské válce.

 7. pozorovatel napsal:

  Pre prípad, že by to niekoho zaujímalo:

  http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2015/10/general-kgb-o-psi-zbranich-1.html

  Rozhovor s Borisom Konstantinovičom Ratnikovom, generál-majorom Federálnej bezpečnostnej služby RF v zálohe, o psychotronických zbraniach a stave pokroku v ich vývoji v jednotlivých krajinách.

  • OldNoe napsal:

   Nič nové napokon nepovedal. Psychotronické generátory R. Pavlitu sa už asi 20 rokov nepoužívajú – sú zastaralé. Napokon, je samozrejmé, že nebude hovoriť o vlastnej krajine. Inak, málokto vie, že psychotronické generátory vyvíjali v rámci RVHP i na pôde Československej akadénie vied a na Univerzite Karlovej v Hradci Králové. V Prahe okrem toho existoval Psychoenergetický inštitút, ktorý sa okrem psychotronických generátorov zaoberal i otázkami ako: vplyv mentálnej energie na živé organizmy, mentálnou impregnáciou, jasnovidectvom, rádiostéziou, na jeho pôde vznikla i špecificko česká teória – tzv. mentiónová teória a v neposlednom rade i psychokinetickým pôsobením na diaľku.

 8. pozorovatel napsal:

  re: „Existuje podezření, že jsou techniky Mind Control zneužívané korporacemi k tomu, aby občané např. kupovali nějaký produkt. (podprahová reklama atd.) Je rovněž možné, že pod vlivem Mind Control jsou i někteří politici, kteří často jednají v úplném protikladu k zájmům národa. Rovněž občané mohou být před volbami či různými referendy vystaveni těmto technikám.“

  No to je skvelé. Napokon tá Merkelová je fakt na diaľkové ovládanie… Tu je blog na túto tému, zhodou okolností vydaný tiež úplne nedávno: https://diskuter.wordpress.com/2016/01/08/politici-a-technologia-ovladania-mysle/

 9. pozorovatel napsal:

  Otázka na autora prekladu. Je v pláne preklad aj týchto prvých dvoch kapitol?

  Díl 1 – Kontrola vědomí (1): High Tech-výzkum, ohrožení nebo jen konspirační teorie?

  Díl 2 – Kontrola vědomí (2): V USA, Rusku a jiných státech

 10. Martin Bott napsal:

  My brother Markus Bott was tortured and murdered to stop him publishing in the internet. As a result of the German BND torturing my brother our internetsite www.totalitaer.de had been offline between 2005 and the end of 2009. Censoring the internet through torture and murder is of concern to everyone using the internet or running an internetsite. Murdered by the BND,ex GESTAPO:
  Uwe Barschel (politician), Jürgen Möllemann (politician), Heiner Gehring (author), Martina Pflock (political activist), Tron (internet activist Boris Floricic), Karl Koch (political/internet activist), Bernd Seiffert (human rights activist), Kirsten Heisig (author/judge),Fritz Bauer (persecutor of the Frankfurt Auschwitz processes), Markus Bott (human rights activist).

  This is a case of steering and brainwashing technology being used in Germany in the 1070s:
  https://www.youtube.com/watch?v=k5y2P34BuLY
  https://www.youtube.com/watch?v=kvY4sD6ZfzY

  • Vladislav napsal:

   Dear Martin,
   thank you for your valuable comments. I deeply regret what happened to your brother, and understand your pain:-(
   Could you let the people know more about the brainwashing technology you spoke about? Anyway, if you do not feel secure, we can establish e.g. e-mail communication.
   What is the techniques that Angela Merkel is under control now? The change in her opinions in past years is more than obvious. Can these techniques/generators be cancelled any way? Also in this server it is obvious that the System does a „good work“ to neutralize some people potentially dangerous to its perspectives.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!