Členka Kongresu USA: Američtí vojáci se používají na genocidu

chlen-kongressa-ssha-802-4460237Na návštěvě v časopisu „Politické Rusko“ pobývala Cynthia Mckinney – americká politická aktivistka, prezidentská kandidátka Strany zelených ve volbách roku 2008 v USA, členka Sněmovny reprezentantů Kongresu USA. Cynthia má mimořádné názory na politiku Spojených států, jejich vztahy s Ruskem, které s potěšením sdílela s naším on-line časopisem. Z rozhovoru s Cynthií Mckinney se čtenář bude moci dozvědět o anexních misích americké armády, existenci celého plánu uspořádání nových hranic Středního východu, strategických kalkulacích americké politiky vůči Rusku a o ohrožení samotného obyvatelstva Států, pokud odmítne tančit podle not CIA.

redakce: Dobrý den Cynthie, vítejte v naší redakci. Rádi vás vidíme a pro ruské auditorium je to vzácná možnost dozvědět se mnoho nového o skutečné americké politice od někoho, kdo se v ní pohybuje už tolik let. Nemýlím-li se, přijela jste do Ruska na pozvání Antiglobalistického hnutí Ruska, abyste vytvořila kontakty s institucemi v ruské občanské společnosti. Řekněte nám prosím pár slov o své současné návštěvě a o plánech ve vztahu k Rusku obecně.

Cynthia: Vždy jsem se zajímala o Rusko. Zajímala jsem se i o období před tím, než se stalo Sovětským svazem. Byl to můj osobní zájem. Snažila jsem se najít příčiny militantního postoje mé vlády a mé země nejen k vládě Ruska, ale i k ruským lidem. Studuji historii Ruska, nakolik je to možné, a pochopila jsem, že je pro mě nezbytné tuto zemi navštívit. Byla jsem zde v posledním období vlády Gorbačova a měla jsem tehdy možnost navštívit některé republiky Sovětského svazu. Nyní, po 25 – 30 letech, jsem tu znova, ale vidím úplně jiné Rusko.

redakce: A v čem je jiné?

Cynthia: No, víte, přemýšlela jsem o tom cestou sem. A přemýšlela jsem o tom, že můj příští článek bude mít název něco jako „Byl to svět žigulíků“. To proto, že jsem objela téměř celý Karibik a tam každý řidič seděl za volantem žigulíku. Ta auta vozila lidi sem a tam a demonstrovala při tom podporu Sovětského svazu poskytovanou bývalým koloniálním zemím. A nyní jsem přijela do Ruska. Jenže teď je to svět fordů, chevroletů, cadilaců, toyot. Je to úplně jiná země,… a přes ulici tu je KFC.

redakce: Nu ano.

Cynthia: Já nejím v KFC dokonce ani v Americe, protože nevěřím, že v tom je skutečně kuřecí maso.

redakce: Já také. Co ale můžete říci o vaší nynější návštěvě: co se podařilo udělat, co ještě udělat plánujete.

Cynthia: V první řadě bych chtěla poděkovat organizátorům Antiglobalistického hnutí Ruska, protože nejsem sama, koho pozvali sem přijet, aby se o něm dozvěděl více, aby odhrnul tu oponu propagandy, pod jejímž vlivem se my, Američané, nacházíme. Pozvali jich opravdu mnoho, hodně lidí ze Spojených států…, aby přijeli a přesvědčili se o všem sami; to je možnost i pro mě – přijít a uvidět a sama pochopit, jací že jsou ti noví ruští lidé. Jsou-li stejní jako bývalý sovětský lid? Přiznávám, že jsem velmi příjemně překvapena tím, co tu dnes vidím.

redakce: Kromě poznávacího aspektu tu však určitě je něco, co směřuje do budoucnosti: společné plány, společná práce…

Cynthia: Máte naprostou pravdu v tom, že musí být více způsobů, že jich musí být co nejvíce. Je pro nás nezbytné navázat co nejvíce osobních vztahů, protože USA i Rusko se nyní nacházejí na okraji propasti a v kterýkoli moment mohou spadnout. Ani my to nechceme – lid Spojených států to nechce, jsem o tom absolutně přesvědčená – nechceme zvrhnout rovnováhu ve prospěch ještě většího antagonismu, soupeření, násilí… války.

redakce: Jednoznačně. Jenže například ne tak dávno dva chlapci v Americe uskutečnili takový malý podvod, kdy zorganizovali na ulici výzkum: „Podpořili byste jaderný úder na Rusko, aby byl problém vyřešen jednou provždy?“ A děsí nás, že okolo 70 % dotázaných bylo „pro“! To potvrzuje vaši myšlenku, že musíme pracovat společně, aby se tato situace vyřešila.

Cynthia: Ano. Já jsem poslouchala opakování republikánských prezidentských debat v USA. A to, co jsem slyšela, mě děsí. Je opravdu děsivé to všechno od těch lidí slyšet. A úplně stejný druh jedu cítím i ve vystoupení demokratické strany. Jestli toto je politická diskuze ve Spojených státech, pak nás to přivede k jedinému výsledku. Ale má to své příčiny. I já si myslím, že lid Ruska musí nutně pochopit, že američtí lidé jsou celé dny vystaveni antiruské propagandě. Příčina je v tom, že ti, kdo mají moc ovlivňovat státní politiku USA, nenávidí Rusko, a tak jsou v takové propaga ndě zainteresováni. Nyní můžeme chápat, odkud to všechno pochází; můžeme se na to ptát; já sama tyto otázky kladu. Je na místě v XXI. století vést studenou válku vedoucí k politickým výbuchům v USA? A v čem konkrétně je přínos takové studené válka? Víte, když stěny padly, lidu Spojených států byl přislíben svět a něco jako dividendy z tohoto světa. Měli jsme mít možnost investovat do vzdělání, infrastruktury, dopravy, zdravotnictví – ale nic takového nebylo uvedeno do života. Vždyť NATO mělo být zrušeno, protože ve skutečnosti NATO je anachronismus… a najednou teď – je, všechno obráceně, – NATO se rozšiřuje. Tak byl lid Spojených států zbaven všeho. Já vím, že vy v Rusku moc dobře znáte ten pocit, kdy všechna veřejná i soukromá aktiva byla v určité době ukradena úzkým kruhem lidí blízkých vládě.

redakce: Ano, my tento pocit velmi dobře známe. Cynthie, vy jste známá svou důslednou kritikou dvojkolejné poliky USA a svými neustálými pokusy zveřejnit všechno nelegální konání vlády USA. Je jasné, proč je to důležité pro vás i pro ostatní.

Cynthia: Byla jsem v Kongresu 12 let. Jedna z věcí, které jsem tu pochopila, je to, že Kongres Spojených států je svého druhu světový parlament. Lidé z celého světa přijíždějí a prosí změnit to či ono v politice USA. Právě tak se věci USA dotýkají celého světa. Především musíme pochopit, že nejsme ostrovem v tomto světě, a proto my, lid Spojených států, musíme pochopit, nakolik důležité, a to až kriticky, je naše politické chování nejen pro náš vnitřní klid, ale i pro klid v celém světě.

redakce: V jednom rozhovoru jste řekla, že v USA si někdy připadáte ohrožená a odmítnutá, dokonce i mezi ochránci lidských práv nebo ochránci práv žen. Proč tomu tak je?

Cynthia: Mám na srdci veliký cíl, a mnohokrát jsem postupovala podle svého srdce. Víte, pořád ještě mám srdce a věřím, že americká politika musí vycházet ze srdce. Henry Kissinger kdysi dávno řekl, že ve formování politiky USA není místo na práva člověka. Jenže já věřím, že ve Spojených státech je stále ještě hodně těch, kdo si myslí, že politika USA musí být založena právě na právech člověka. Jak sami vidíte, tento problém jsme nevyřešili ani na území Spojených států. Naši policisté, kteří představují státní moc, každý den zabijí průměrně jednoho neozbrojeného černocha. A tento ukazatel se zhoršuje: raději už není přesně uváděn. Jsou to čísla dva roky stará. Nyní je u nás zveřejněn případ policejního oddělení v Baltimoru. Teprve nyní jsme uviděli celou pravdu na videu, které bylo v průběhu roku utajováno, pravdu o vraždě Lachuana McDonalda policistou v Chicagu, černocha, který jen přecházel přes cestu a zabit byl jen proto, že byl černý a přecházel ulici… Za to do něj vystříleli 18 ran. A podobné věci se ve Spojených státech dějí už dlouhou dobu. Nyní však už lidé mají mobilní telefony s možností natáčet videa, a tak stále častěji můžeme vidět skutečnost.

redakce: Už se to neschová.

Cynthia: No, je to tak. Je to pravda. Od New Yorku po Floridu, od Georgie po Kalifornii, veškerý lid Spojených států se nachází pod hrozbou v mnohých, mnohých ohledech. Jak už jsem dříve říkala, musíme konat tak, aby pravda zvítězila i v případě naší vnitřní politiky. Ale ve Spojených státech existují stále démoni, se kterými se musíme vypořádat. Tito démoni, kteří mají bohužel ve všem volnou ruku, nakonec ztělesňují své zlo do podoby bomb a raket v jiných částech světa. A to je to, co začínáme vidět. Tak američtí vojáci dnes jsou používáni k realizaci politiky vražd, genocidy, ekocidy a sociocidy. Nechci, aby vojáci mé země sloužili takovým cílům! Mám dluh vůči svému srdci, svým sousedům, vůči mému okolí i vůči mé zemi… Dluh říct vší té hrůze: „Dost!“

redakce: Pro mě je všechno, co říkáte, co děláte, jaké jsou vaše cíle – absolutně čestné, upřímné, pochopitelné a očividné. Lze si proto představit, proč vaše vláda předstírá, že je k vaší práci slepá, ale těžké pochopit, proč se k vám chovají chladně i nejrůznější aktivisté.

Cynthia. Máš-li v srdci cíl, nikdo nechce tento cíl nosit s tebou. Přitom množství zpráv, které dostávám na Facebook, se stále zvyšuje, a lidé, kteří mi píší, říkají „opravdu jsem věřil propagandistické informaci o tobě, ale teď chápu, že jsi ten nejopravdovější patriot“. Myslím si, že v jazyce těchto rozhodných, radikálních a nezávislých lidí uvnitř samotných Spojených států, které někdy nazývají národním opolčením, jsem teď „patriotka“, protože oni vědí, že věřím v Ústavu. Včetně jejího druhého dodatku. Máte naprostou pravdu! A nyní je to ještě otázka barvy pleti, protože Spojené státy se s tím ještě, jak se zdá, nevypořádaly. Zločiny proti Ústavě USA, které se dříve připisovaly Afroameričnům a Latinoameričanům, pak imigrantům a muslimům jsou nyní svázány i s převažující částí – s bílým obyvatelstvem. Proto lidi zastavují na kontrolních místech, kde jim provádějí analýzu DNA a provádějí důkladnou prohlídku. Ano, ano, dělají všechno to, co jste vůbec nečekali. Děje se tohle v USA? Ano, můžete být zastaven na ulici spolupracovníky policie, oni vás požádají otevřít úst, aby vám odebrali vzorek DNA a ten pak zanesou do banky DNA. K tomu dochází v mnohých městech Ameriky.

redakce: Myslím, že tohle téma si zaslouží samostatný rozhovor, protože se to vymyká všem normám. A vy jste správně řekla, že my zde v Rusku i v dalších zemích světa naprosto nemáme představu o tom, jak tragická je situace v USA.

Cynthia: Ano a dovolte mi jen doplnit, je-li to možné, že přímo teď jsem se zúčastňovala v boji za útulek pro bezdomovce v mém rodném městě Atlantě, stát Georgia, aby zůstal otevřený. Protože u nás jsou lidé, kteří doslova zmrznou na ulicích USA, protože nemají dům. Jak se největší demokracie na světě nemůže postarat o vlastní lidí? Místo toho na bezdomovce a chudáky doslova útočí. A peníze ze státního rozpočtu, které mají jít na zabezpečení zájmů společnosti, rozkradou soukromé firmy na zvýšení svých zisků. To je náš neoliberální svět. A to je to, co se washingtonský konsenzus s naží vnutit i zbytku světa.

redakce: To, co jste teď řekla, je velmi blízko k další mé otázce. Vy osobně jste v Kongresu hlasovala proti intervenci v Kosovu, za okamžitý odchod amerických vojáků z Afghánistánu a Iráku a za snížení financování Pentagonu. V rozhovoru s Paulem K. Robertsem jste řekla: „Vojenská síla USA se používá ve prospěch velmi malé skupiny lidí. Vůbec si nedokážete představit rozsah této chamtivosti a touhy zabíjet.“ Co si myslíte, že se skrývá za veškerou agresí USA po celém světě včetně Jugoslávie, Líbye, Egypta, Iráku, Ukrajiny a teď Sýrie? Co se děje za scénou? Proč to dělají?

Cynthie: Víte, já si myslím, že Rusové se musí podívat, kam to Spojené státy házejí bomby. I když jednodušší by bylo se zeptat, kam ty bomby neházejí nebo kde nemají vojenské základny. Pákistán, Afghánistán, Sýrie…, úplně zničili Libyi, Somálsko, Irák a seznam těch zemí dál roste. A z toho nemá nikdo užitek, ani já, ani moje máma, ani můj soused, naopak, přináší to prospěch úzkému kruhu lidí, kteří tahají za provázky politiky USA. A přináší jim to jak finanční, tak i ideologický prospěch. Takže se pojďme bavit o těch ideologických výhodách. Generál Wesley Clark se objevil v klubu Společenství Kalifornie, když se zvažovala možnost kandidovat na prezidenta, kterého by Spojené státy zvolily v období „politiky převratu“. Když vyprávěl o projektu nového amerického století, neustále připomínal Paula Wolfowitze, Dicka Cheneyho, hochy z projektu „Nové americké století“. A v podstatě tento nevelký spolek byl schopen se nenápadně vetřít do politického aparátu USA. A Benjamin Netanjahu teď může přijet do Kongresu USA a dostane se mu 27 aplauzů ve stoje, což je víc jak prezidentovi. Co se to dneka děje? Americká armáda se používá k likvidaci celých zemí. A já myslím, že pokud se podíváme na takzvanou „Mapu krvavých hranic“, můžeme vidět, že po ukončení dohody Sykes Picot byl nabrán kurz na Západní Indii a severní Afriku. A není to o tom, že by smlouva byla zastaralá. Ne! Faktem je, že byl rozpracován celý plán na odstranění stávajících hranic. Takže když se podíváte na Mapu krvavých hranic, bude vám hned jasné, proč USA bombardují určité země. A proč USA říkají, že to je tak správné. Existují ještě velké plány hochů z projektu Nový americký věk… Přitom staré války stále běží. V podstatě tu došlo ke sloučení zájmů, které pracují společně. Jsou tam hoši z „Nového amerického věku“ a ty především zajímá politika USA namířená na soustředění vojenských sil v západní Asii ve prospěch Izraele. A pak tam jsou staří vojáci, kteří hledají geostrategické body na mapě a potom říkají: „OK, musíme konat, protože jsme si mysleli, že jsme vyhráli studenou válku se Sovětským svazem, ale ono to tak není“. Avšak oni neberou v úvahu vzestup Ruska a fakt, že Rusko ve skutečnosti říká „ne“ tomu, aby se nacházelo uvnitř sféry vlivu východní Evropy a USA, nacházet se pod režimem diktovaným washingtonským režimem. Nu a protože Rusko říká „ne“, tak je nepřítel. A Čína také. Skvělé, nemyslíte? A pokud se líbím lidem, kteří zde žijí, myslím, že země, národy i lidé musí být svobodnými, aby poznali, kdo jsou, aby poznali svou identitu… V ždyť sebeurčení je reálné. Tak například já vítám BRICS, protože tato organizace říká: „OK, nelíbí se nám to, co dělá MMF, co dělá s námi i se Světovou bankou – proto se budeme snažit podporovat mnohopolární svět a budeme se snažit odvést svět od jednopolárnosti, v níž nyní uvízl“.

Zdroj: http://politrussia.com/world/chlen-kongressa-ssha-802/
10 Komentářů k Členka Kongresu USA: Američtí vojáci se používají na genocidu

 1. martin bareš napsal:

  Byla jsem v Kongresu 12 let. Jedna z věcí, které jsem tu pochopila, je to, že Kongres Spojených států je svého druhu světový parlament. Lidé z celého světa přijíždějí a prosí změnit to či ono v politice USA.

  ……. Američanka……

  Nerad vytrhávám ze souvislostí jednotlivosti, ale

  • Pepi napsal:

   Martin Bares:???

   • Pepi napsal:

    Cynthia Mc Kinney je neuveritelne statecna a moudra zena,priklad pro nas pro vsechny.Znam ji dlouho z rozhovoru s Alexem Jonesem,i David Icke na ni nejednou upozornil.
    A samozrejme je dulezita i pro zbytek sveta,protoze aby se mohlo cokoliv na svete zmenit,je nesmirne dulezite co se deje v USA.Jedinym jejim nedostatkem je to ze takovych jako je ona je na svete zatim nesmirne malo.
    Diky za vsechny takove a diky za clanek.

    • martin bareš napsal:

     Pepi: možná jsme si nerozuměli.
     Nenadávám na tu paní, čti pořádně.
     Určitě je to změna oproti myšlení obyčejného Američana ať poslance či ne. Ale je to změna omezená a nic neřešící.
     Procovský či otcovský nebo řekněme laskavý postoj lidí velkých národů, kteří shlíží dolů i když lidsky na ty menší a méně významné, podle mne nic neřeší. V dějinách je o tom příkladů dost. Já se už například za poddaného nepovažuji a osvícenství v naší krajině by měla být doba minulá.
     A přesto si myslím, že nejsem urvanej ze svobody a (neo)liberálních blábolů a nemůžu dobýt svět, což je blbina, ale jsem dost ukázněnej, a snad i schopnej vidět věci okolo.

     • Pepi napsal:

      Martin Bares28.1(11.51):zadna kritika Vaseho prispevku,jen jsem mu neporozumel a zdal se mi nedokonceny:)

 2. Liška J. napsal:

  Radeji nž nějaká americká černožka bi jste meli psát o PODIVNÉ smrti soudruha doktora Ramzdolfa. Ale to bi jste museli napsat něco vlastního a ne jenom překládat nejaké litanije z ciziny. TOHLE se děje unás doma!!! tadi umírají naši lidé a vi tu píšete o čem přemíšlela Cintye.

 3. Marie napsal:

  “ A Benjamin Netanjahu teď může přijet do Kongresu USA a dostane se mu 27 aplauzů ve stoje, což je víc jak prezidentovi. Co se to dneka děje? Americká armáda se používá k likvidaci celých zemí…“

  Myslim, ze to uplne staci…aby i decko pochopilo, ze USA jenom zajistuji vladu siozidum…a USA uz davno nejsou USA, jsou zidovskou kolonii od roku 1913.

  Izraelci v kongresu USA:

  The Israeli lawmakers at the Congress have the power to propose and vote on crucial bills like waging wars on any country, forcing the US to veto any UN Security Council resolution unfavorable to Israel, and approving funds and lucrative government contracts in favor of Israel.
  The prominent US-Israeli officials in the list include Attorney General Michael Mukasey, Head of Homeland Security Michael Chertoff, Chairman of Pentagon’s Defense Policy Board Richard Perle, former Deputy Defense Secretary Paul Wolfowits, Undersecretary of Defense Douglas Feith, National Security Advisor Elliot Abrams, White House Deputy Chief of Staff Joshua Bolten, Undersecretary of State for Political Affairs Marc Grossman, Director of Policy Planning at the State Department Richard Haass, US Trade Representative (cabinet-level position) Robert Zoellick, Pentagon’s Defense Policy Board Eliot Cohen, former UN Ambassador John Bolton, White House Political Director Ken Melman, White House Speechwriter David Frum, Deputy Secretary of Commerce Samuel Bodman, and Pentagon’s Defense Policy Board Henry Kissinger.

  Tihle parchanti maji takovou moc, ze rozhoduji o tom, vuci ktere zemi se povede valka, zajisti veto rozhodnuti Spojenych narodu, ktere neni ve prospech Izraele, odsouhlasi fondy a lukrativni smlouvy ve prospech Izraele…

  Takze kdyz se rika, ze USA delaji to nebo ono, delaji to ve skutecnosti siozidi, a u nas to neni o nic jine…hrajeme si jenom na to, ze mame naseho presidenta a nasi vladu, mame stejne divadelko i ohledne voleb..

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!