Armagedon, Apokalypsa a Potopa

ezekiel-38-39-battle-armageddon-gog-magog-rightly-dividing-kjv-1611-bible-believersNáš národ bývá označován jako jeden z nejvíce ateistických, proto může mnohému připadat název této úvahy příliš náboženský, a tak snad ne dost populární pro bezvěrce. Je to však dáno tím, že jsme příliš v zajetí ,,navyklých pojmenování“ a jejich obvyklého ,,chápání“.

Pod tlakem srážky evropské civilizace s muslimskou imigrační vlnou se často vyzdvihuje, že jsme národ s křesťanskou tradicí. Oponenti se tomu posmívají a odvolávají se na zmíněnou míru našeho ateismu. Ony ,,křesťanské kořeny“ však nelze brát jen jako ,,církevní kořeny“ ani jako důvod ke statistickému poměřování počtu ,,registrovaných věřících“. Náš národ i naše kultura, ale i mluva je s křesťanskými pojmy a symboly úzce provázána. Není důležité, jestli to obyvatelé chápou jako náboženský pojem, nebo jako národní zvyk. Vánoce, Velikonoce, pojem Ježíš, pohřební zvyky, ale i mnoho drobných, nevědomě užívaných postojů, výrazů ale i celkové chápání světa, je motivováno ,,křesťanským pohledem“, i když dnes už oblečeným do materialismu. Tento proces materializace se ale nevyhnul ani církvím a i ony často stojí hlavně na vnějším řádu a ceremoniích, než na skutečné původní niterní víře. Nechci se ale zabývat církvemi, jen tím chci poukázat na to, že není až tak diametrální rozdíl vztahu nevěřících a věřících od kořenů křesťanství, jak by se na první pohled zdálo. Prapůvodní idea křesťanství nebyla o žádné církvi, ani o náboženských obyčejích, ale byla o vztahu člověka k ,,vesmíru“/ateisticky pojmenováno/, nebo k ,,Jsoucnu“/spirituálně označeno/, nebo k Bohu/chápáno bez církevně náboženského kontextu/.

A k tomu velkému vesmírnému systému, ze kterého vychází vše, hledá každý z nás svůj osobní postoj, proto se nás nějak dotýkají i náboženské pojmy, ale musíme je zbavit církevních výkladů a ponechat jim jen obecnou univerzální rovinu.

Apokalypsa je v původním pojmu myšlena jako zjevení, ale chápe se i jako pohroma. Obé se naší současné situace jistě týká. Jako zjevení se nám obnažují různé zastírané skutečnosti a manipulace, které nám již léta skrývají politici a mocní tohoto světa. Že toto zjevení vede zcela jistě do nějaké katastrofy, to už popírají jen ti nejortodoxnější Sluníčkáři a ty nelze brát vůbec vážně. Nějaká Apokalypsa nás tedy zcela jistě očekává, protože je již v rozběhu a spěje k vyvrcholení.

Potopa ve smyslu biblickém je snad známa většině lidí. Můžeme se však zastavit nad její paralelou k dnešku. Tehdy byl Noe varován, že zkaženost lidstva bude potrestána jejich vymýcením. Ti použitelní pro budoucí svět se mohli zachránit na izolovaném prostoru lodi, která ,,sklouzla“ po vlnách a odplula někam, kde tato ,,voda“ již končila. Jistě není náhodné, že dav imigrantů je připodobňován k vlně, nebo vlnám. A že přináší zkázu, začínají připouštět i ti včera ještě slepí a hluší. Noe, jeho rodina a zvířata, tedy ti, kdo ještě žili v řádu a ,,slyšeli varování“, se izolovali na lodi, která je ochránila před záplavou. Tak i my se můžeme izolovat na naší lodi/státu/ a tím máme jistou naději. Ovšem Noe, protože nebyl Sluníčkář, neotevřel příď, ani záď lodi, aby ,,zachránil vodu“, tím, že ji napustí do lodi. Proto bychom to neměli zkoušet ani my. I ten nejhloupější by nečekal, že tímto způsobem se může zachránit. Kdyby Noe byl členem evropského parlamentu, dnes bychom tady nebyli a ani zvířata by tu nebyla…a kupodivu ani EU a jeho úředníci/tedy aspoň jedno pozitivní zjištění/.

Potopa tedy byla také spuštěna a valí se korytem pošetilé Evropy…

A zůstává nám ještě pojem Armagedon. Biblicky je chápán jako poslední velká bitva mezi dobrem a zlem, v náboženském pojetí mezi vojskem vedeným Ježíšem, Synem Boha, proti Luciferovi, odpadlíkem od Boha a jeho lidskému vojsku. V Armagedonu mají být zničeni ti, kdo ničí zemi.

Pokusíme-li se celý děj posunout od osob k principům, pak tu máme velký boj mezi dobrým principem, který vychází z řádu vesmíru a mezi zlým principem, který ,,ničí zemi“ a lidstvo.

Takovýto zlý princip zcela jistě ovládá celou lidskou civilizaci. Nejde tu jen o současnou devastační vlnu imigrantů, ale o mnohé zavedené principy globalizace, multikulturalismu, centralizace, bankovních systémů a odklonu od přírody k ,,mechanickému chápání světa“, odlidštěného a převedeného do větší lásky k technickým hračkám, než k člověku. Celý tento současný princip života je zkázonosný, nejen migrační vlna, která se zdá být jen závěrečným koštětem, které smete vše na jednu hromadu, ale nenahradí to špatné něčím lepším, jen ,,historicky starším zlem“, než je to dnešní. I v hinduismu je závěr jedné veliké vesmírné epochy vázán na tanec boha Šivy, který jako Ničitel rozšlape stávající vesmír, aby se mohlo vytvořit něco nového. Tato zkáza není chápána nihilisticky, ale jako nutná proměna.

Různé kulty i náboženství, ale i velká proroctví mluví o době velkého závěrečného soudu, mnohdy o totální zkáze lidstva, jindy ,,jen“ o zničení většiny.

Pokud se vrátíme k Armagedonu v křesťanském smyslu a pojmeme jej jen v principech, můžeme se nechat svést k jednoduchému třídění, že imigranti, politici a mocní světa jsou tím zlem a my tím dobrem. Že nyní probíhá boj mezi dobrem a zlem, přičemž my jsme tím dobrem. Z hlediska základních principů je tu tzv. ,,zlý princip“, který vše vede do zkázy. Můžeme ho biblicky nazvat Luciferův princip. Ten ale není definován jen ,,trestnými činy“, jako je znásilnění a vražda, ničení národů, ale jakýmkoliv ubližováním komukoliv a čemukoliv/třeba i přírodě/. Tedy, i když někomu závidím, lžu, podvádím, pomlouvám, pak mne vede tento princip. V každém z nás je mnoho ,,tváří“ naší osobnosti. Jsme tedy hodní, ale někdy i zlí. Pravdomluvní, ale někdy i lžeme, apod. My všichni se tedy stáváme nástroji Lucifera, ale ne pořád, jen když nás ,,uchvátí“ naštvanost, zloba, závist, ublíženost. Nejsme tedy zcela v moci Luciferova principu, ale někdy se jím necháme ovládnout. No a jsou jiní, kteří už tomu tak propadli, že jsou vlastně neustále jen nástroji zla. Onen velký boj v Armagedonu není tedy jen velkým bojem mezi vládami, politiky, velmocemi, imigranty a jejich odpůrci. Je to i boj o dobro v každém z nás. O každou jednotlivou osobnost a její charakter. V tom bude přicházející doba nejtěžší. Ubránit svůj vlastní charakter před upadnutím do nenávisti, když mocní budou lhát, krást, podvádět a vydávat nás zkáze…to bude moc těžké. Ale kdyby bylo vše ještě horší, než se obáváme a my přišli o majetek, vlast a možná i známé, pak je jediné, co nám nikdo nemůže vzít – naši osobnost, náš charakter, náš žebříček hodnot – to si můžeme ,,odebrat“ jen my sami.

Bojujme proti zlu a temnu, braňme naši vlast, braňme naše křesťanské kořeny, rodiny a hodnoty, ale přitom si zachovejme svou lidskost, pak budeme nástroji dobra. Pokud se necháme strhnout ke stejným projevům jako temno, staneme se jeho nástroji, i když budeme zevně proti němu bojovat.

Stali by se z nás jen jiná odnož Sluníčkářů – hlásající ideály, ale s nitrem plným nenávisti a vedoucí vše do rozkladu.

Buďme přísní, věcní, pevní, neústupní a odvážní – bojujme. Ale nepoužívejme metod těch, které sami považujeme za zlo.

Skuteční hrdinové a odvážní rekové minulosti byli bojovní a nebáli se jít do těžkých bojů, ve kterých třeba i ztratili životy, ale nikdy neztráceli hrdost a charakter – a teprve tomu se říká skutečný hrdina. Jde nezlomně za vysokým cílem, je-li to nutné, tak i ničí, ale vždy je nad věcí a nepošpiní svůj cíl malou nízkostí tohoto světa. Pokud se tím budeme řídit, pak musíme tento Armagedon nejen zvládnout, ale i v něm zvítězit. A není přitom to nejdůležitější, jestli přitom třeba i ztratíme život, hrdinský duch nikdy nezanikne.

http://cozivotdal.eu/
141 Komentářů k Armagedon, Apokalypsa a Potopa

 1. Jura napsal:

  Dav, tj. My není z definice dobrý. Svým očekáváním autority je stejným strůjcem zla jako elita a nadelita. Dav se musí snažit získat znalosti a pak se to může změnit.

  • Karel napsal:

   Nevím co přesně máte na mysli tím „My není z definice dobrý“ atd., bylo by asi dobré to trochu rozvést, aby vám bylo rozumět.

   Ale co se týče postulátu článku že „Náš národ bývá označován jako jeden z nejvíce ateistických“, tak mi dovolte to trochu upřesnit:

   Pokud se ještě trochu pohybujete po Evropě tak sami jistě víte, že úplně to samé je vtloukáno do hlav občanům Německa, Rakouska, Francouzska, Belgie, Holandska, Velké Británie,Švédska, Norska atd… Je to vlastně něco na způsob dnešních -pravých a nefalšovaných- volebních průzkumů.
   Cílem celé této kampaně je potlačit JAKOUKOLIV aktuální víru evropanů ve prospěch „spásonosného“ Islámu.
   Tradiční křesťanská víra už dnes jaksi upustila od násilí, vražd a likvidace nevěřících, ale dnešní Islám je v tomto ohledu asi nejblíže středověkému křesťanství co do úrovně obskurantismu, fanatizmu a barbarství. Proto byl zvolen jako nástroj řízeného chaosu a násilí, povýšen na úroveň normálního „mírumilovného“ náboženství a masivně importován do Evropy. No a komu prospěje likvidace Evropy?

   Otázka zní kdy si to všechno uvědomíme?

  • Pepi napsal:

   Jura:1****

 2. maya napsal:

  ked uz tu riesi autor apokalypsu, je v nej napisane, kto zabije mecom, sam bude zabity mecom, komu je sudene ist do zajatia, pojde do zajatia.
  takze neoplacajme zle zlym i za cenu straty zivota. to pochopia ti ktori veria na vzkriesnie.

  • Ivana napsal:

   Maya
   Takže ty si myslíš, že máme raději složit ruce v klín a čekat, že za nás všechno vyřeší Pánbůh? Svatá prostoto!

  • proud napsal:

   To teda velkou zivotnost mit nebudes:-))))))).Kdy uz vy slunickari a jim podobny pochopite,ze sice existuje jedno zlo,ale je to podobny jako s magii,ta se deli na bilou a cernou,zlo je taky zlem ze svy podstaty,paklize je agresivni,zacina…ale zlo vznikly z obrany a zanikly jejim splnenim,je nutnosti.Zlo nikdy dobrem neporazis,stejne jako treba potopu nevyresis potopou,naopak,agresivnimu zlu musis postavit jeste horsi zlo,na svini poslat jeste vetsi svini a podobne v tom duchu.Ten rozdil je ze Zlo jako takovy se siri dal a dal a je agresivnejsi a drzejsi s tim,kdyz se mu nic nepostavi do cesty,ale zlo potirajici zlo konci okamzikem sprovozeni pravyho zla ze sveta……

   • Josef Švejk napsal:

    „zlo potirajici zlo konci okamzikem sprovozeni pravyho zla ze sveta……“ A tak to jde stále dál a dál až tu pravím vám nezůstane kámen na kameni, Amen.
    Takže nakonec zůstane jen to největší zlo – jako kůl v plotě.

   • contumax napsal:

    maya

    To je špatně pochopení Písma Svatého, tedy Zjevení Janovo…

    Není autorem Jan ale Ježíš Kristus, Apoštol Jan to pouze napsal…

    V prvním verši Zjevení je napsáno : Zjevení Ježíše Krista…

    Kristus Ježíš zjevuje co se má stát…

    Ježíš Kristus neměl na mysli a není ani Jeho vůlí aby se člověk nechal zabít jen tak…

    Zjevení 13,10

    Jestli kdo do vězení povede,do vězení půjde,zabije li kdo mečem, musí mečem zabit býti. Zdeť je víra a trpělivost svatých.

    Chápu to tak,že nemám jít a mstít se…

    Nevézt neudávat souseda abych ho dostal do vězení …

    Zabíjet mečem musím buď ve svý sebeobraně anebo když bráním druhé…

  • proud napsal:

   Vazne jsi tak naivni(nebo blba),ze si myslis,ze napriklad sprovodis ze sveta drogovou zavislost a rozvraceni rodin,sebevrazdy a vrazdy z ni vyplivajici nejakou domluvou,nebo vezenim? Ani nahodou!!! S vyrobcema a dealerama drog se to ma tak,ze ti rozumnejsi(vyjimky) si tak vydelaj balik a skocej po legalnim podnikani,ostatni zvykli na bouraky a zivot na vysoky noze temer bez prace,neskoncej nikdy,dokud je proste nepostrilis,nebo nezarezes,proste fyzicky nezlikvidujes! Je jim uplne jedno ze kazej uz skolaky pred skolou,ze se lidi pro drogy,nebo pod jejich vlivem,ci jejich nasledkama zabijeji,rozvraceji se rodiny dluhama a nasilim,schzofreniema a podobne,jeste k tomu zakon(ten idiot) prihlizi!Za to jim stoji i odsedet si nejakej ten rok v chladku.A tem chces domlouvat a bejt k nim mila?Pak nejsi lepsi nez oni!!!

  • Pepi napsal:

   Maya:1***

  • Jaris napsal:

   Maya, samozrejme, ze zlo se musi trestat. Lide si casto pletou trest s pomstou. Takze jednoduse; pokud jakysi podvratak zneuziva a vrazdi deti, poprava takoveho jedince je spravna. Pokud nepritel A napadne narod B,tak ten narod B ma POVINNOST se branit a „trestat“ nepritele v boji.
   Priklad pomsty je, ze pokud onen prznitel zabiji deti, tak mu provedu to same. A pokud vyse jmenovany narod B porazi nepritele A, tak nevytahne za cas na onoho nepritele, aby mu provedl to same uz z principu pomsty. Asi tak.

  • it-fighter napsal:

   Mno tak by som to trochu opravil, toto sa v apokalypse nepiše ale su to slova Ježiša Krista v evanjeliach ked hovori Petrovi aby pustil meč ktorym chcel branit Ježisa pred zatknutim. A slová kto mečom bojuje , mečom zahynie nepatria ludom ktory brania svoju vlast pred zlom, ale pre tych čo vojnou žiju! A nebudem ich tu menovať…..lebo tie osoby su svetu známe…..ale nechapem kde v biblii je napisane citujem: „komu je sudene ist do zajatia, pojde do zajatia“ to tam vobec nieje a učenie Ježisa Krista už vobec nieje o predurčenom osude!!! to je moja mila totalny blud….. asi tak!

 3. Josef Švejk napsal:

  Pokud jde o Armagedon, Apokalypsu a Potopu, očekávám mohutnou diskusi. Na to tu máme samé experty a odborníky.
  Jura:
  Rozdíl mezi jelity a elity je pouze v jednou písmenku a výši bankovního konta. Takže máte pravdu, jsou víceméně stejní. Lze tedy předpokládat, že armagedon nic nevyřeší a všichni se budou i nadále mezi sebou řezat hlava nehlava, dokud se nevyřežou do naprosté mrtě až z nich nezbyde ani zblo. Teprve pak tu nastane království nebeské.

 4. Pepi napsal:

  Clanek?No,Pehe, ale naruby.Vetsi hloupost nenajdete snad ani na tom „nejserioznejsim“ mainstreamu.Autor by asi zamichal migranty a slunickare i do predpovedi pocasi nebo do clanku o houbareni(lysohlavek?)
  Jenom takova vedlejsi jedovata poznamka:vanoce nejsou krestanskym svatkem,a dokonce ani Velikonoce(!)oboji uz existovalo v Evrope a nejspis i jinde davno pred krestanstvim.Tyto svatky byly pozdeji prinejlepsim „pokrtene“.To se tyka 90%tzvn.krestanskych svatku.
  Noah antislunickar versus vlna migrantu:no jste Vy,ale kopa vesela,pane autore!
  Jmena Jezis uzivaji dokonce i muslimsti radikalove s vetsi uctou nez vetsina ANTIteistickych cechu,kteri tohoto jmena uzivaji nejcasteji k rouhani(napr.jeeeezis,duvnere zname).
  Cesi a vetsina evropanu nemaji (az na vzacne vyjimky!!!)zadny duchovni zivot a jsou na to hrdi.Nejsou ani ateiste z presvedceni,ale pouze konzumiste a antiteiste,proto nemaji duchovni silu se postavit cemukoli.Nejen ze nemaji krestanstvi,ale dokonce ani pohanstvi ve forme treba animismu nebo samanismu ani nic jineho.Jen tam nekde hluboko v podvedomi podprahove strasi parazit Lucifer,ziveny konzumem moderni pseudokultury.Je tam PRAZDNOTA!Nic vic,a kde je ta silena prazdnota tam je i prostor pro ANTIKRISTA,a pote prichazi cas k poslednimu boji mezi dobrem a zlem,Armagedon.
  Autore clanku,nauc se radeji recky,prostuduj Zjeveni sv. Jana v originalu i v cestine,a prestan psat hlouposti o migrantech a slunickarich.
  Kristus ma otevrenou naruc i pro „migranty“ a „slunickare“.
  Nakonec i Jezis byl sveho casu migrantem(v Egypte).
  Buh laska jest.

  • proud napsal:

   Jenom doplnujici Pepi:-).Co je podle tebe duchovno a duchovnost?Jen abys vedel kam mirim,bejval jsem ateistou a nic spatnyho na tom nevidim,presel jsem k vire,nikoliv k nabozenstvi a nikoliv ve znamyho Boha,ale verim ve stvoritele,kterej se do lidi a niceho co stvoril vic neplete,nybrz to pouze pasivne sleduje a uci se z toho „na priste“ s tim,ze vyplnuje vznikly mezery.Tak ji vyplni napriklad i kdyz se vymlatime,nebo si to zavinime,ci nam to zavini nekdo jinej.Zdam se ti proto neduchovnim? :-)Myslim si ze duchovno spociva v praci na sobe a svym chapani bez ohedu na to jestli veris nebo neveris,buh,nebuh,lucifer,nelucifer.Treba na Jezise jak je proklamovanej,na jeho obetovani se,smrt a vzkriseni neverim vubec,musel bych se mit za pitomce:-).Jestli existoval,pak to byl nebejvale sebevzdelanej clovek umejici vynikajicim zpusobem pouzivat svou vlastni hlavu a ovladajici prave ono duchovno a dusevno,pro me praci s energiema,frekvencema a psychologii,chces li. :-)

   • proud napsal:

    Abysme si rozumeli,neodsuzuju nikoho kdo veri a chodi do kostela,at je jeho vira jaka chce,paklize ji pojima tak,ze neskodi druhejm,ani ateisty,ve stejnym duchu.Akorat si o tech „prebiratelich myslim svoje,ani ne ve zlym,jsou to „obeti“,i kdyz se tak necejtej.

    • proud napsal:

     Jo a na Armagedony a podobny jako tresty…..uz davno neverim.Na co si zadelame,to se stane,normalni zakony akce a reakce,rovnovahy,prirody a podobne.Jestlize neumime poznat nejakou tsunami,vybuch sopky,erupci na slunci co se trefi….nebo to odignorujeme,pak je to nase blbost,selhani,nebo toho malo vime,ale zadnej nejakej „bozi“ trest.Ani bych se nedivil,kdyby se neco podobnyho semlelo,kdyz i 10 cm snehu je kalamita,ackoliv prichazi kazdorocne:-)))).Radeji investujeme do atomovek a vedecky si za penize lzeme do kapes,nez bysme skutecne badali a hledali pravdy,s takovou se zadnymu pruseru ani nedivim,spis bych mluvil o ohromny klice ze jeste takovy diletanti a ignoranti jakejma lidstvo je,existujou :-)

     • contumax napsal:

      proud

      Armagedon je budoucí válka, která ukončí veškeré války od počátku stvoření světa…!!!

   • Pepi napsal:

    Rozumim Vam proude a v celku i mohu souhlasit.Dokonce,jestli jste si vsimnul,ani primo neodsuzuji ateismus,ale ANTIteismus,coz neni totez.Muj prispevek je hlavne reakci na clanek ktery podle mne micha do biblickych pribehu/proroctvi nesmysly.
    V co ja verim,nebo neverim,je v podstate v teto souvislosti nezajimave.
    Asi takhle:kdyz uz autor clanku pise o Apokalypse,mel by zajit trochu vic do hloubky a ne michat do toho povrchni politiku.Anebo by mel,ale pak at neocekava vzdy pouze chvalu a souhlas.V podstate zadne nabozensvi neodsuzuji,zminil jsem se i o animismu atd.
    Kdyz uz se nekdo ohani krestanstvim,myslim ze by mel jit vic do hloubky a nepouzivat zmineneho pouze k vyvolavani konfliktu,podobne jako jedna pani kterou jsem nazval v mem drivejsim komentari pod jinym clankem miss Pinokio.Zminena dama a jeji doprovod se ohaneli krizky jako placackami na mouchy,chtejic se prat s muslimskymi zelinari na predmesti nejakeho anglickeho mesta.Takhle ne.
    Ze na Armagedony neverite,je samozrejme v poradku,je ale zaroven v poradku komentovat clanky o zminenych proroctvich.

    • proud napsal:

     Samozrejme,komentarema si tribime myslenky i si upravujeme cestu za lepsim.Je plno pomilenejch mezi nami,aspon maji namety k premejsleni a prehodnocovani,o tom by diskuse mela bejt.

   • kvantový mechanik napsal:

    Proud. Svým pojetím jsi gnostik, a to vůbec neškodí, ba naopak.

  • contumax napsal:

   Pepi
   Sedm hvězd

   1 * * * * * * *

  • contumax napsal:

   Pepi

   Takovýhle častý tajtrdlický úvahy různých pisálků se budou všude možně zákonitě objevovat čím dál častěji… čím větší blbost tím líp… líp se prodá…

 5. kačaba napsal:

  Pane Fritz ten článek by měli lidé zarámovat a s největší pokorou a vážnosti ukazovat dětem ve školách,poněvač je to ta největší pravda,kterou bychom se všichni v dnešních časech měli řídit.

  • Jan Jinsky napsal:

   Ja bych to spis daval jako trest opsat. Popripade by si to autor mohl nechat zaramovat – nebo strcit za klobouk. To je opet jednou ptakovina…

 6. Pepi napsal:

  Pane Jinsky,
  souhlasim s Vasim kratkym a vystiznym komentarem ke clanku.A ja se snazim a snazim a Vy to vystizne napisete v necelych 2 radcich.
  Gratuluji 1***
  To neznamena ze souhlasim se vsemy vasimy prispevky.

  • contumax napsal:

   Jaris

   Armagedon je Jaris součástí Apokalypsi neboli Zjevení Janovo, správně by mělo být napsáno v Bibli Zjevení Ježíše Krista ale lidi dali nadpis knihy Zjevení Janovo…

   Armagedon je hora,za Jeruzalémem a palili se tam odpadky, bylo to smetiště…

   Co se týče potopi světa tak to není ta správná alegorie spíš bych to přirovnal ke špatné karikatůře…

   Werich jednou řekl hezkou větu : To je blbý, to se bude lidem líbit…

 7. Jaris napsal:

  Clanek je figurativni a prirovnava tyto tri pojmy Apokalypsa, Potopa a Armagedon k soucasne situaci ve svete. Vsechny tri vysvetluje naprosto spravne. Dekuji za vystizny clanek.

 8. Josef napsal:

  Dobrý den. Vážení občané, zprávu o tom, že Bůh zemřel v zákopech 1.světové války, někteří živočichové ignorují a jiní přírodou nadaní analytici, ve sprše informací nezaznamenali, lze považovati za věrohodnou.

 9. Jana napsal:

  1000 let snahy vymývačů mozků udělat z lidí poslušné roboty vyznačující se křesťansou pokorou a nulovým sebevědomím zdaleka nastačilo přetnout spojení s dynamikou země, se kterou jsou Evropani geneticky propojeni od počátku věků.
  Na islámské vetřelce platí jen Odin, Perun, Thor, Brigit a ostatní původní božstva spjatá se skutečnými kořeny původních evropských národů.

 10. Eschatolog napsal:

  Malo sebezpytujete a vase nitro je spinave pychou a mamonem, to je zdroj vaseho zla – zlo rovna se hloupy pysny hladovy clovek vyhledavajici sobe rovne mrzaky do spolkuu zla. Zadny satan, pouze clovicek.

 11. Vladislav napsal:

  Dokud budete hrát tuto hru na Armageddon, apokalypsu, zmrtvýchvstání, vzkříšení, hříchy a odpuštění, dotud budete tupé ovce žeroucí seno, které jim posekl a nasušil Žid.
  Copak jste, křesťané, tak slepí, že nechápete, jaký typ člověka to z vás má vychovat?
  Brojíte proti NWO, a přitom odmítáte vidět, že pomoc proti němu hledáte v jiném NWO, které to dnešní NWO předběhlo o 2000 let!
  Člověk nemusí být křesťan, aby miloval své blízké, byl lidský, štědrý a obětavý, nenechal se ovládat „mamonem“, pokud možno nelhal, nepodváděl, nekradl, nevraždil!
  To všechno tady už bylo, tisíce let před křesťanstvím – protože kdyby to tady nebylo, tak by lidstvo byly jen tlupy zdivočelých bestií neustále se rvoucích o moc, a ne budovatelé Tróje, Platonové, Aristotelové, šintoističtí mudrci, slovanští žreci šířící zdravomyslí, keltští druidové!
  To jen Žid vám podstrčil, že dřív to tady nebylo, že bez něho a učení, které pro vás vymyslel, byste žili na stromech a k obědu trhali syrové maso ze svých blízkých.
  Copak vám to pořád ještě nedošlo?
  Křesťanství dnes končí, svou roli sehrálo, dál už nemá smysl, se kterým bylo kdysi uvedeno. Je to ukončený projekt – přichází projekty nové.
  Žid je král manipulace. Přesvědčil vás, že za všechno dobré, co ve vás je nebo o co usilujete, vděčíte jemu a tomu, co pro vás vymyslel. A vy jste mu to sežrali, tak, jak mu dnes žerete jiné jeho výmysly – úvěry, půjčky, bezduchou zábavu. Vždyť i bez těch byste přece byli vyřízení …
  Nebude žádný poslední soud, žádné zmrtvýchvstání. Žádný Ježíš na sebe nebere žádné vaše „hříchy“. Nečeká vás žádná odměna v nebi za to, že jste si tady něco odříkali. Naopak, jak říká stará slovanská moudrost: co je nahoře, je i dole. Až budete po smrti souzeni, ony si ty bytosti klidně na sebe podobu Ježíše, kterou jste si zafixovali třeba z obrazu nad postelí v ložnici své babičky, rády vezmou. To je pro ně to nejmenší.
  Být dobrým člověkem by mělo být přirozeným instinktem každého z nás, ne povinností vynucovanou pod hrozbou, že po smrti neuvidím zlaté prase.

  • contumax napsal:

   Vladislav

   Rasismus či antisemitismus…???

   • Vladislav napsal:

    Pouze neláska k Židům daná historickou zkušeností. Nebo existuje nějaký zákon přikazující lásku k Židům? A trestající ty, kteří ji nemají? Podobně to tady cítí třeba Jaris, ale proti té nic nemáš, protože je křesťanka. Nebo Marie, ta asi křesťanka není. Zoufale kopeš ručičkama a nožičkama. Kdybyste měli tu moc, co ještě před pár set lety, tak by 90% vašich odpůrců hořelo na hranici. Naštěstí ji už nemáte a nikdy mít nebudete.

    • Justass napsal:

     Přesně tak! Vladislave.

    • contumax napsal:

     Jenomže to neznamená, že budu že všeho zla vinit židy a křesťany…!!!

    • Petr napsal:

     Vladislave, kde jste vzal tu historickou zkušenost? Typl bych si, že nemáte ani 30. Z jakých podkladů jste čerpal poznání o židech? Z keltských, druidských, na slovanských hradištích? O Slovanech zřejmě jen z internetu. Jak dlouho se tím zabýváte? Kolik stran textu vycházejících z různých náboženství a zejména křesťanských jste přečetl? Dám Vám příklad, který Vás rozčílí. Tady máte řadu katolických knih: http://librinostri.catholica.cz/ Pokud chcete kritizovat s vážností (Vaše argumenty ji postrádají, jsou povrchní), musel byste se pročíst spoustou textu, ještě jim porozumět a dokázat vyvracet, resp.argumentovat. Je to mnohem, mnohem náročnější, než být aktivním diskutérem na NWOO.
     Vaše argumenty o Keltech, druidech a spol. jsou kombinací mainstreamu, esoteriky, alternativismu apod. Nechcete snad tvrdit, že máte nadpřirozené schopnosti poznání „pravdy“? Ani nejlepší lidská společnost na zemi (a ne že bych si ji nepřál) nemůže být spravedlivá. Tušíte proč?

     • josé napsal:

      Vladislav se ani nezdráhal odpovědět. Jak typické pro zdejší diskutéry. Hromady plků, doměnek, ale fakta žádná. Petře, mluvíte mi z duše. Libri nostri čtu již několik let a jsou vynikající.

      • Vladislav napsal:

       A ještě odpovím tobě zvlášť, aby ti to nebylo líto – k té historické zkušenosti.

       Znáš spisovatele Karla Kálala (1860-1930? Byl to učitel, etnograf, člověk s obrovskými zásluhami na sbližování Čechů, Moravanů a Slováků, osvětově zaměřený, autor více než 10 knih. Zmapoval Slovensko těsně před vznikem ČSR – a podal dost přesné svědectví.

       Zkus si někde sehnat jeho knížku Slovensko předválečné, vydalo pražské nakladatelství Mazáč v roce 1928.

       Role Židů na neuvěřitelnou bídu, která tehdy na Slovensku panovala, je tam popsána velice detailně. Stejně jako její vliv na fakt, že už začátkem minulého století počet Slováků, kteří emigrovali do Ameriky, přesáhl neskutečnou hodnotu 1 milión:-(

       Jedna věc je totiž antisemitismus, xenofobie a další podobné věci … a druhá věc je říkání PRAVDY.

       A perlička na závěr: zadej si Kálala do Wikipedie. Ta knížka ve výčtu jeho díla tam CHYBÍ.

       Děkujeme ti, velký bratře, za tvé moudré vedení;-(

     • Vladislav napsal:

      Čím očekáváte, že budu kontrovat na Vaši nabídku katolické literatury? Sebranými spisy dr. Goebbelse? Hessovými árijskými teoriemi? Marx-leninismem? Životopisem prvního dělnického prezidenta Klementa Gottwalda?
      Používám veškeré dostupné zdroje, které shledám validními. Ostatně jako každý, kdo se o cokoliv zajímá a hledá jakékoliv dostupné informace, které později prosévá kritickým sítem.
      NEMUSEL BYCH VŮBEC NIC. Já už jsem ty vaše zdroje už velmi dávno dobře prošel. Pro Vaši informaci: pocházím ze staré katolické rodiny. Pokřtěn jsem byl záhy po porodu. Ještě před čtvrtstoletím jsem asi tak 20x sledoval několikadílný film o Ježíšovi.
      Co mě tam už tehdy však nejvíce zaujalo, byly subtropické polopouštní exteriéry, jsem totiž vášnivý pěstitel teplomilné flóry.
      Kelty a spol. uvádím pouze na dokreslení toho, že pohanství nemusí být pouze slovanské. I když v českých reáliích by být mělo.
      Nadpřirozených schopností si nejsem vědom; mám pouze silně rozvinutou intuici, což zřejmě souvisí s tím, že nepiju naprosto žádný alkohol a vyhýbám se důsledně všem jedům, o nichž vím, že to jedy jsou.
      Společnost může být spravedlivá, pokud se skládá ze spravedlivých lidí. Lidé můžou být spravedlivými, pokud jsou vedeni v pravdě a ke spravedlivým hodnotám. Pravdu a spravedlivé hodnoty zajistí sepětí s bytostmi, které je ztělesňují. Já osobně jsem zatím poznal vliv dvou: Velese a Svantovíta. A můžu Vám říct, že ač vzdělán a ryze technicky vystupující, tak to, co jsem zjistil, je opravdu něco, co FUNGUJE.

      • soudce napsal:

       „Společnost může být spravedlivá, pokud se skládá ze spravedlivých lidí. Lidé můžou být spravedlivými, pokud jsou vedeni v pravdě a ke spravedlivým hodnotám. Pravdu a spravedlivé hodnoty zajistí sepětí s bytostmi, které je ztělesňují. Já osobně jsem zatím poznal vliv dvou: Velese a Svantovíta.“

       No je otázka , jakého člověka pokládáš za spravedlivého? . Jaké kvality v sobě nosí spravedlivý člověk , dle tvých kritérií ? Jak má vypadat spravedlivý člověk podle Veles a Svantovíta ?

       Píšeš o Velese a Svantovítovi ! To jsou co za entity ? Jaké je jejich učení ? Jak pomáhají člověku dostat se z žumpy (Švejkům příměr) , ze slzavého údolí ?

       Učí snad ONI , jak má vypadat mravnost ? Co člověk smí a co ne ? Nebo se jen starají o rodové statky a příští úrodu ? Učí jak získat vyšší poznání ? Otázníku je mnoho .

       Tyto entity jsou známy jak dlouho ? 20 let ? Leva-net a podobné weby je objevily náhodou ? … Chápu , že člověku , spjatého s přírodou , mohou pohanské zvyky imponovat – zvlášť když „tradiční“ náboženství se zdá být pasé .

       Píšeš , že jsi osobně poznal vliv Velese a Svantovíta ! Můžeš si být jistý , že nejde o halucinaci či černou (slovanskou , ruskou) magii ?

       Citát z Tomášova evangelia http://www.holistickamedicina.sk/kniznica/Apokryfy3.pdf?PHPSESSID=zyhfdtrfplhthjai

       „Když vám ti, kteří vás vedou, říkají: „Hle, království je v nebi“, pak vás předejdou
       ptáci. Kdyby vám říkali: „Je v moři“, předejdou vás tam ryby. Ale království je ve vás a mimo vás. Když poznáte sebe, budete poznáni a uvědomíte si, že jste dětmi živého Boha. Když však sami sebe nepoznáte, ocitnete se v chudobě a sami budete ochuzeni. “

       Tento citát říká , že Boha má člověk hledat v sobě , ve svém srdci . A s tímto citátem se shoduje většina světových náboženství… Určitě jsi viděl , někde na pouti , ty obrázky Ježíše s hořícím srdcem .

       • Vladislav napsal:

        Ve středoevropském prostoru je existence kultu Velese a pozdeji Svantovita doložena nejpozději od doby příchodu Slovanu. Existuji Svantovitova skála, Veletice, Veletiny, Velesin…
        Ja vím, STRAŠNE by sis pral, aby si tyto entity vymysleli nějací tzv. ufo-Slované, Dijove, Levasovove … ale mas proste smůlu – od Jadranu po Balt, od Labe po Ural to bylo.
        Jak říká i vás Ježíš: strom poznáš po ovoci. V mem životě bylo a je působení těchto dvou bytosti jednoznačně pozitivní. Není důvod, proč bych jim neměl věřit. Přesvědčil jsem se. Vy jste me taky přesvědčili – o svých lzich a manipulaci.
        Co jakési Tomasovo evangelium? To je jako uvádět důkaz, ze zeny nosí podpatky, citát z nějaké Vieweghovy prózy. Jinými slovy: to, co jste si sepsali pro svou potřebu, si jako „doklady“ čehokoli používejte mezi sebou. V objektivní rovině to nic neznamená. Tam funguji jen reálné přírodní zákony vytvořené reálnými bytostmi, ne židovské manipulace napsané na něčí zadaní.

       • Vladislav napsal:

        Těch otazníku je mnoho pouze pro vás, kteří o nich nikdy nevěděli nebo vědět odmítají.
        Vygooglete si je a pak můžeme probírat detaily. Ja po Vás taky nepožaduju, abyste mi převyprávěl příběhy Bible v deseti větách.

        • soudce napsal:

         „Píšeš o Velese a Svantovítovi ! To jsou co za entity ? Jaké je jejich učení ? Jak pomáhají člověku dostat se z žumpy (Švejkům příměr) , ze slzavého údolí ?

         Učí snad ONI , jak má vypadat mravnost ? Co člověk smí a co ne ? Nebo se jen starají o rodové statky a příští úrodu ? “

         No přece ti něčím ti “ magoři“ museli imponovat ! Je to snad to „rodověrectví“ ? To přece je zřejmé i u zvířat , že se rodí do stejného rodu či do stejného teritoria :-)

       • Vladislav napsal:

        Jinak ano – to království je v člověku. Ale abych to věděl, nemusím studovat Tomasovo evangelium.

        • soudce napsal:

         Zajímá mne co ti „magoři“ učí , nic víc ! Jak má zpracovávat člověk pudy , jak zlepšit svou mravnost , jak dosáhnout vyššího poznání , jak se osvobodit z tohoto světa , jak ovládnout své debilní myšlení ? Otázek je tak mnoho a žádné odpovědi :-)

        • soudce napsal:

         Hmm , tak jistě víš , že toho Velese a Santovíta musíš mít v sobě ? :-)… A ONI jsou co nebo kdo ?

     • Vladislav napsal:

      A ještě k té historické zkušenosti s Židy (či židy, nemyslím, že by to rozlišení bylo až tak důležité). Neláska k Židům je něco, co zdaleka nesouvisí s křesťanským „zabili jste nám Ježíška“. Neláska k Židům se vyskytuje všude, kam židé pronikli, tedy i v Číně, Indii, Japonsku, mezi animistickými americkými indiány, na šamanské Sibiři. Je to nikoliv emoce, ale HISTORICKÁ ZKUŠENOST. Proč? Protože někam vždy přišli lidé, kteří prohlásili, že jsou uprchlíky, prosili o útočiště, jež jim bylo poskytnuto. Tito lidé poděkovali, ale v nové společnosti se separovali. Časem se ukázalo, že nechtějí asimilovat, a že jejich víra jim přikazuje cítit se nadřazenými nad ostatními, tedy i nad svými hostiteli. To se projevovalo například tím, že je podvodně okrádali, ekonomicky vysávali. Toto je jejich vděk? – ptali se důvěřiví hostitelé, a když se to nelepšilo, přišly pogromy. Tzv. antisemitismus není nic, co by vynalezli nacisté nebo někteří křesťané – šlo o obranný instinkt, zkušenost lidí s určitým etnikem a odpovídající (i když někdy přehnanou) formu reakce. A teď důležitá poznámka: vinni nemusí být primárně Židé, ale IDEOLOGIE, náboženství, které jim toto chování přikazovalo a vnucovalo. Blízkovýchodní pouštní monoteismus, kam patří i další dvě háďata: křesťanství a islám. Soudíme tady všichni islámské migranty, ale oni nejsou lepší ani horší než křesťané, pouze časově posunutí. I oni přicházejí jako dobyvatelé, i oni se cítí být z titulu své víry a hodnot z ní planoucích nadřazení.
      Co třeba Den díkuvzdání? Pár evangelickým vesnicím v 17. století zachránili život virginští indiáni. Nebýt jich, kteří je nenechali umřít hlady, naučili pěstovat kukuřici, tomel, dýně a další své plodiny, pomřela by většina těch chudáků už první zimou hladem! Ale co stalo? Děkovali snad přistěhovalci indiánům? Kdepak. Hned druhý rok mezi ně zavlekli neštovice, a ty, co přežili, pobili v následujících desetiletích. Přece nebudou děkovat podlidem, kteří neuznávají jediného možného, křesťanského Boha otce a jeho syna Ježíše Krista, že? To oni je zachránili, ne nějací špinaví divoši.
      Dnešní islámští imigranti také „děkují“ za německé sociální dávky – ale ne výkonu německého hospodářství danému pracovitými lidmi, ale Alláhovi!
      Pro mě je zcela jedno, jestli jde o křesťana, muslima či žida. jste z jedné líhně, a to, že se mydlíte i mezi sebou – to už tak v některých rodinách bývá;-) Není a nikdy nebylo nic, co byste nám přinesli, A CO BYSTE PŘEDTÍM NĚKDE NEUKRADLI A PAK NEVYDÁVALI ZA VLASTNÍ. Nemáte nic, čím byste obohatili hodnoty našich velkých předků. Jediné, co od vás můžeme očekávat, je to, co američtí indiáni: neštovice, střelné zbraně, v lepším případě dožití v rezervaci a Bibli, která vám vaše zločiny posvětila – protože, jak tady zaznělo, tam si to „své“ najde opravdu každý.

      • Petr napsal:

       Karla Kálala neznám a děkuju za typ. Neptal jsem se, z jakých zdrojů čerpáte o židech, že bych necítil jejich kritiku za oprávněnou, jsou to nešťastní sektáři, kteří svoji ideologií zotročili sami sebe, moje otázka měla naznačit, že Vaše poznání stojí na literatuře, vycházející ze společnosti, ze zřízení (křesťanského, ať se Vám to líbí nebo ne), které odsuzujete. Ostatně kritiku, kterou uvádíte na příkladu Slovenska a vycházíte zřejmě také z pana Kálala, zastával i Tiso.

       Snad si nemyslíte, že by zdravý člověk souhlasil s vyvražďováním indiánů? Blázni a zlí jsou v každé společnosti, národu i v náboženství. Je taky podstatný rozdíl mezi katolickými a protestantskými oblastmi. Protestantismus (včetně amerického) je provázán se zednářstvím, stal se lůnem „kapitalismu“, materializace společnosti a cestou k ateismu.

       Islám je podstatně jiný než křesťanství, místo misionářství šavle, lež a křik. Srovnávat dnešní islám se středověkým křesťanstvím je osvícensko-marxistická propaganda. Kritizujte, ale neskačte židům na špek.

       • soudce napsal:

        „Kritizujte, ale neskačte židům na špek.“

        Já bych spíš napsal „Kritizujte , ale neskačte Satanovi na špěk“ .

        Už jsem se tu kdesi zmínil o tom , že člověk pozná Satana když se podrobí askezi . V Bibli je o tom krásný příklad , Jak se Ježíš postil 40 dní a nocí a jak ho pokoušel Ďábel … Stejnou zkušenost prodělal Buddha či indický světec Rámakrišna ! Stejnou zkušenost měl zřejmě i páter Pio a stejnou zkušenost prodělá každý člověk který se nekompromisně oddá …. !

        Tím co jsem napsal , ovšem nevylučuji to co jsi napsal ty . Jen takové malé doplnění … „Rozděl a panuj“ :-)

        • Vladislav napsal:

         Pust a askeze jsou tradiční nástroje pokusu o obdržení vize, známe po celém světe, od buddhistu, brahmanu az po indiánské samany, resp. adepty na ne.
         Postnim mechanismem dojde, podobne jako v menší míře například sexuální askezi, k odfiltrovani tělesných procesu, které usnadní kontakt s Vyšším.
         Jsem VELMI rad, ze zminujete, ze křesťanství v teto souvislosti uvádí pokoušeni tzv. Satanem. Říkáte tím na rovinu, ze iniciacni vize a kontakt s vyššími bytostmi během nich pokladate za činy tohoto Satana, čímž jasne deklarujete svůj postoj k silám posvátným 90% nemonoteistickeho blízkovýchodního světa.
         Hezky se odkopavate!!! Jak říkám: jste pořad stejní a pořad stejní budete. Pytel lži jménem Bible vás v tom spolehlive udrží. Kdybyste mohli, tak byste dělali ta zverstva, co az do 18.stoleti, která Vám ukládá vás „Bůh“. Naštěstí ta doba je už pryč, dohrali jste.

        • soudce napsal:

         „Pust a askeze jsou tradiční nástroje pokusu o obdržení vize, známe po celém světe, od buddhistu, brahmanu az po indiánské samany, resp. adepty na ne.“

         To co píšeš je neskonalý blud !!! Půst a askeze slouží k ovládnutí nižší přirozenosti , která je právě tím biblickým „Satanem“ :-) Žádné vize , ale tvrdá realita :-) Ta nižší přirozenost se za určitých okolností personifikuje … Vaříš z vody , brachu :-) Pokud nevíš raději nic nepiš ; pak si udržíš jakýsi „imaginární“ status .

         To se týká i sexuální askeze i tam , samozřejmě , jsi vedle .

         “ Procesem“ pokoušení Satanem , bys musel projít na vlastní kůži aby ses k tomu mohl kvalifikovaně vyjadřovat . Neznáš , nevíš , nemáš zkušenost :-) Takže co , jen plky ?

         Kontakt s vyššími bytostmi se děje na základě změny orientace vědomí . Opusť ve své mysli , ve svém vědomí svět a pak , možná , budeš mít kontakty s bytostmi vyššího světa . A budou stejně reálné jako jsou tvoje styky s běžnými lidmi :-)

         Co to máš s tím odkopáváním ? To jsi pochytil od Marie ? :-) … Nejsem křesťan , ale to už jsem psal ! … Uvaž , pokud existuje skutečná pravda , logika , pak musí být společná všem náboženstvím respektive duchovním naukám . Je to logické ? Co ti říká buddhismus :-)

         Já , ač nejsem křesťan , uznávám univerzální platnost Nového Zákona . Ten bude platit vždy a za všech okolností . Jiná otázka je církev . Tam bych mohl souhlasit , že taková církev končí a musí skončit . Je to suchá haluz na „stromě života“ .

         Někdy mi připadáš jako kolovrátek :-) s tím dehonestováním Bible . Není ti z hůry dáno tak to přijmi jako fakt a přečti si níže něco o ateismu :-) Ať víš do čeho deš ! … Ale možná tě „Bůh“ úrody zachrání před tvým bídným osudem :-)

       • Vladislav napsal:

        Křesťanství bylo náboženstvím šavle jeste pred 350 lety. Jak říkám, islám ma „jen“ nějakých 600 let časový posun, to je cele.
        Zdravý člověk s vyvrazdovanim indiánů jistě nesouhlasí – ale je nemožné byt zároveň horlivý křesťan a zároveň zdravý člověk.
        S Kalalem souhlasil Tiso? Proč ne? Pan Vomáčka ma třeba rad psy, Hitler měl taky rad psy. Znamená to, ze je pan Vomáčka nacista?

      • Justass napsal:

       Tak se mi zdá, že v této při opět zvítězil Vladislav nad „biblisty“ a to sice tak, že R.S.C.
       Pro ty co rozumí boxu po R.S.C už je jenom K.O.
       . :-)

       • soudce napsal:

        To se ti opravdu jen zdá . Zkus popřemýšlet , jaký je rozdíl mezi „biblistou“ a křesťanem … No a speciálně pro tebe :-)

        „ateismus (z řec. zák!.) myšlenkový směr popírající existenci Boha. Z mystickopsychologického hlediska vyplývá ateismus z nepokročilého stadia psychického a mravního vývoje . Jeho hlavní závadou je, že vytváří psychologické bariéry proti vyšším kvalitám našeho světa. Ateismus je také prokletím za karmické nezásluhy člověka. Tyto nezásluhy se projevují v tom, že se člověk následkem psychického uzavření vyšším kvalitám našeho světa otevírá kvalitám strhujícím do špatných duševních stavů a prožitků, což se rovná inkarnaci do pekelného stavu. Proto vliv ateismu můžeme pozorovat nejprve v silné orientaci do smyslového světa a jeho požitků, potom v rozvoji závadných znaků charakteru a posléze v naprosté bezohlednosti ke všem mravním zřetelům, které zlepšují společenské soužití. Tedy vlastně znak jednoho ze stupňů na
        mravním scestí, který má psychologický podklad.“

        • Vladislav napsal:

         Jsou ateisté, kteří jsou vysoce mravní, a jsou křesťané, kteří měli dávno hořet v pekle.
         Ateismus je dle napr. známého amerického psychologa S. Pecka stupněm sebepoznani následujícím po prvotním křesťanství, poté, co člověk prohlédne jeho lži a protože jiné very nezná (křesťanství mu je efektivně znemožnilo poznat), deklaruje se jako ateista.
         A biblista versus křesťan? To je jako: jaké ucho rabína Jicchaka je blíže slovům Stvoritelovym? Levé s pihou, nebo pravé hladké?

        • Vladislav napsal:

         Chápeš, ze jste dohrali? Ze vás někdo vymyslel, protože někoho jako vás zatraceně potřeboval, ze vás použil, vy jste stovky let plnili to zadaní, splnili ho a teď můžete jít?
         Pracovni smlouva na dobu určitou. Prave vypršela, vy se prirazujete k okolnímu davu, takže par lidem se muze zdát, ze k tomu davu skutečně patříte – ale to je všechno…
         Přijmi to a zachovej si cest. Tvé protesty jsou protestem posetilce, který hrozí zářijovému slunci, ze ho nehreje – vždyť on si tak oblíbil letní vedra!

        • soudce napsal:

         Ty jsi abnormálně natvrdlý ? :-) Nejsem křesťan :-) Opakuji ti to už po xté :-) Jsi schopen , ty primitive , pochopit tak jednoduchou větu ? … NEJSEM KŘESŤAN :-)

         Zkus mi něco napsat o buddhismu či taoismu . Jsem totiž v těchto oborech poněkud vzdělán :-) Tak , hlupáčku , podpoř něčím to své vychloubání o tom , že toho víš 10x víc :-)

         Ale jinak vždy reaguješ na mne zcestně . Zřejmě si pomatený tím zvířecím rodověrectvím :-) Zcela jistě nejsi normální :-)

      • Jaris napsal:

       Vladislave , dejme tomu, ze mas pravdu. Tudiz ze Tve teorie by lidi, kteri nemaji zadne nabozenstvi se neperou, ze? Jsou to uplne stejni lide se svymi mocenskymi cily a chamtivosti. Zadny rozdil mezi vericim a nevericim lidem neexistuje, Dokonce si troufam rici, ze ti bezbozni dnesni doby a minuleho stoleti maji na svedomi daleko vic mrtvych nez vsechny krizacke valky dohromady.

    • Jaris napsal:

     Vladislave, myslim, ze jsi to prehnal.Nevsimla jsem si, ze by Contumax nutil zdejsi osazenstvo, ze musi cist Bibli. Ja to take nedelam. Contumax, stejne jako ja, vyjadri urcity nazor k veci, a to jeste neznamena, ze ten nazor je spatny. Pokud sleduji diskuzi, tak vetsinou atheisti nebo tzv. ublizeni „pro-slovansti kulturisti“ jsou sprosti, agresivni a napadaji lidi, kteri si Bible vazi. Trochu tolerance by vam neskodilo.

     • Vladislav napsal:

      Ano? Podívejte se laskavě o několik příspěvku níže, kde mi Contumax, tento primitiv stěží ovládající pravopis, vyhrožuje, ze mi „dá do drzky“.
      Mate to marne – křesťanství skončilo. Ne vinou nas slovanských kulturistu, ale židů, kteří ho cele vymysleli a dnes ho už nepotřebuji, protože mají účinnější mocenské nástroje.
      Uvítal bych diskusi v argumentační rovině, ne povzdechy, jak si někdo dovoluje nechápat „svatou“ Bibli apod.

      • Jaris napsal:

       Vladislave, zidi Bibli nenavidi, protoze je neustale kritizuje a nastavuje zrcadlo, jaci ve skutecnosti jsou.Drze si vymohli na papezi Wojtylovi, ze Jezise neukrizovali, ze to byli Rimane. Maji svuj Talmud, podle ktereho se ti „pejzati“ ridi. Navic – vetsina dnesnich zidu jsou neverici.
       Pravdu mas v tom, ze byvale krestanske zeme upustily od krestanskych hodnot a vymenily je za hodnoty „svobodne demokracie“ a za vydatne podpory zidu, kteri v krestanskych dobach byli obcany II.kategorie. Pokud se evropske narody ridily krestanskymi principy, byli zidi pod kontrolou. Co zpusobily zkazonosne stopy „rovnost-svornost-bratrstvi(motto francouzske revoluce),jsou dnes videt na kazdem kroku jak spolecnost upada vic a vic do bahna dekadence. Dnesni doba pripomina konec rise Rimske a lide dnesni doby, kterym se Buh stal zbytecnou zatezi, rozhodne nejsou stastnejsi.
       Nejvice z toho ovsem tezi atheisticky mezinarodni zid a raduje se, ze lidem uspesne podryl krestanskou jednotu a infikoval lidi, aby Boha odsunuli stranou a zidy nenavidenou Bibli hodili na smetiste, coz se bohuzel stalo. Byt Tebou, ze krestanstvi skoncilo, bych se na Tvem miste moc neradovala.

       • proud napsal:

        Kdy uz pochopime,ze to vubec neni o krestanstvi,zidovstvi,islamu a ja nevim cem vsem jeste,ale ze je to o cloveku? Nic z toho nepotrebujes,vsechno jsou to jen berlicky,lip receno,nastrazeny pasti.At uz nabozenstvi,moc,penize,zakony(vetsina),vsechno to jsou lidsky produkty vymysleny a zavedeny za nejakym ucelem,za ucelem pomoct si na ukor druhejch,at uz k cemukoliv.Jakmile si dokazeme tohle uvedomit a dojit k tomu co je skutecne potreba,pak se od toho vseho balastu co se na nej akorat vymlouvame a tim ukazujeme vlastni neschopnost,osvobodit!

        • Jaris napsal:

         … a dnesni „demokraticky svet“ neni pasti, Proude? Vzdyt se zrovna tak jedna o urcity typ nabozenstvi, pouze bez Boha. Cim je lepsi ona „svoboda“? Cim se tak markantne lisi od krestanstvi? Co dobreho lidem prinesla? Zmizely valky, nemoci a chudoba v tomhle systemu? Jsou lidi stastnejsi se svou chimerou svobody, ktera spise pripomina spolecensky chaos a dekadenci? Nemyslim, protoze se spolecnost potyka se stejnymi problemy, ne li horsimi.

   • contumax napsal:

    weissbach

    Ano souhlasím s Tebou, to má člověk daný do srdce, člověk je společenský tvor a musí notně vědět, že nesmí druhým škodit…

    O zlatý prase přeci nejde, jde o úplně něco jiného…

  • weissbach napsal:

   „Být dobrým člověkem by mělo být přirozeným instinktem každého z nás, ne povinností vynucovanou pod hrozbou, že po smrti neuvidím zlaté prase.“

   S tím naprosto souhlasím!

  • soudce napsal:

   To se budeš divit brachu, co tě čeká po smrti :-) Zkus si přečíst Tibetskou knihu mrtvých , rodověrče !

  • soudce napsal:

   „Nečeká vás žádná odměna v nebi za to, že jste si tady něco odříkali. Naopak, jak říká stará slovanská moudrost: co je nahoře, je i dole. Až budete po smrti souzeni, ony si ty bytosti klidně na sebe podobu Ježíše, kterou jste si zafixovali třeba z obrazu nad postelí v ložnici své babičky, rády vezmou. To je pro ně to nejmenší.
   Být dobrým člověkem by mělo být přirozeným instinktem každého z nás, ne povinností vynucovanou pod hrozbou, že po smrti neuvidím zlaté prase.“

   To je pěkný guláš názorů :-) … „Odměna“ či „trest“ jsou nejen v křesťanství ale i v orientálních naukách , které jsou starší než křesťanství ! Učení o karmě ! … No ale chápu , že všichni ti dávní myslitelé , filosofové , duchovní mistři jsou břídilové proti tobě . Vždyť ty , považte čtenáři , ON , už dvacet let praktikuje učení Velese a Svantovíta , Hejkala a Morény , Polednice a Večerníčka :-)

   „To co je nahoře je i dole“ je parafrází poučky Hermese Trismegista :-) Není to žádná slovanská poučka :-)

   Žádný křesťan si nemusí fixovat podobu Ježíše , stačí když bude zachovávat mravnost obsaženou v Novém Zákoně … A vůbec , zákon karmy je neúprosný ! Jinak řečeno „Jak zaseješ , tak sklidíš“ .

   No a to je obzvlášť pěkné :-); „Být dobrým člověkem by mělo být přirozeným instinktem každého z nás, ne povinností vynucovanou pod hrozbou, že po smrti neuvidím zlaté prase.“

   I zvíře má přirozený instinkt být dobrým zvířetem :-) Nakrmit svůj báchor , nakrmit své potomky , sežrat co se dá , zabít každého kdo není z mého rodu , obechcávat si své teritorium a vzývat zvířecího boha , aby byl zajištěn plný báchor :-) … K tomu zvíře opravdu nepotřebuje nějakou HROZBU , stačí se jen řídit zvířecími INSTINKTY :-)

   • Vladislav napsal:

    Jedno tvrde pravidlo říká, ze čím méně mám ke sdělení, tím více si musím pomáhat smajliky.
    O buddhismu či taoismu vím asi tak 10x víc, než ty o rodné víře svých i mých předků.
    Zákon karmy či kauzality jsem ctil jeste v době, kdy frcela fialova saka a mokasiny v bílých ponozkach.
    Kdybys něco věděl o slovanských bozích, neprirazoval bys jim atributy, které mas tak leda z vašich fraternickych zdrojů.
    Chápu, ze jiné zdroje neberes, ale nezbyde ti, než se smirit s faktem, ze nepíšeme rok 1684 a ty mi už svou viru nevnutis, ani se nezasadis o moji popravu.
    Proste – v tomto životě mas v tomto směru oproti těm minulým ztizene podmínky!
    Cely systém křesťanských „hodnot“, kompilatu tezi vyzobanych Zidy z jiných ver a dovedne zkompilovanych, se vlastní silou hroutí od doby, kdy jste svá moudra přestali ve světe šířit mečem.
    A lidi se zcela spontánně vracejí postupně k tomu, co tu bylo předtim.
    Jak říkám, narodil ses do špatne doby.

    • soudce napsal:

     Ježkovy voči :-) Bláboly , bláboly a zas jen bláboly :-) Chápu , že tě smajlíci iritují :-) Důvod je ten , že jsi nafoukaný Blbec :-) a tvé EGO trpí :-) pod tíhou logických argumentů :-) Primitivní rodověrče :-)

     Jen BLBEC může napsat ; „O buddhismu či taoismu vím asi tak 10x víc, než ty o rodné víře svých i mých předků.“ :-)

     Jen obrovská pýcha na ZVÍŘECÍ RODOVĚRECTVÍ ale jinak žádné argumenty :-)

     Pořád jen meleš něco o Židech , fráternících , křesťanech ! :-) ! … Cožpak jsem tu už několikrát nenapsal , že nejsem křesťan !!! :-) Jsi trapný , trapný , trapný :-)

     K mému komentáři výše nedáváš žádné protiargumenty , jen jakési blbé plky :-) vycházející z tvých primitivních „rodověreckých“ názorů . :-)

     Podle mně jsi padlý na hlavičku :-)

 12. contumax napsal:

  Ich bin die Jude…

  • Vladislav napsal:

   Tomu věřím.

   • Paul Durham napsal:

    Je jich tu víc, obřezaných lhářů s lidskou tváří, v jedné ruce směnku a v druhé tu jejich bibli. Nebudu je jmenovat, kdo chce může je identifikovat sám.
    Každý z nich se tu již odkopal.

    • contumax napsal:

     Paul Durham

     Ano je jich tu víc, kteří si hrají na samospravedlivé… jenže ti jsou na druhým břehu pane Durham…

 13. pepek vyskoč napsal:

  jak to spíval Landa: „proti zlu zlem, ale nestat se grázlem.“

 14. weissbach napsal:

  Samotný článek považuji za dobrý. Neobsahuje žádné církevnictví a není to náboženská propaganda. Pouze dává do souvislosti některé pojmy se současností, což je podle mě užitečné. Spíš mě překvapuje že je tak příkře odsuzován, byť obsahuje zřejmý a univerzálně platný apel na rozlišování:

  „Ten ale není definován jen ,,trestnými činy“, jako je znásilnění a vražda, ničení národů, ale jakýmkoliv ubližováním komukoliv a čemukoliv/třeba i přírodě/. Tedy, i když někomu závidím, lžu, podvádím, pomlouvám, pak mne vede tento princip. V každém z nás je mnoho ,,tváří“ naší osobnosti. Jsme tedy hodní, ale někdy i zlí. Pravdomluvní, ale někdy i lžeme, apod. My všichni se tedy stáváme nástroji Lucifera, ale ne pořád, jen když nás ,,uchvátí“ naštvanost, zloba, závist, ublíženost. Nejsme tedy zcela v moci Luciferova principu, ale někdy se jím necháme ovládnout. No a jsou jiní, kteří už tomu tak propadli, že jsou vlastně neustále jen nástroji zla. Onen velký boj v Armagedonu není tedy jen velkým bojem mezi vládami, politiky, velmocemi, imigranty a jejich odpůrci. Je to i boj o dobro v každém z nás. O každou jednotlivou osobnost a její charakter. V tom bude přicházející doba nejtěžší. Ubránit svůj vlastní charakter před upadnutím do nenávisti, když mocní budou lhát, krást, podvádět a vydávat nás zkáze…to bude moc těžké. Ale kdyby bylo vše ještě horší, než se obáváme a my přišli o majetek, vlast a možná i známé, pak je jediné, co nám nikdo nemůže vzít – naši osobnost, náš charakter, náš žebříček hodnot – to si můžeme ,,odebrat“ jen my sami.“

  Za takovou definici a apel na každého jednotlivce bez ohledu na „vyznání“ si autor rozhodně zaslouží pochvalu. Tedy alespoň podle mě.

  • contumax napsal:

   weissbach

   Je to především vlekoucí se a nekonečná válka o duši…

   • Vladislav napsal:

    Tys tu svou už dávno odevzdal Ježíšovi, tak doufej, že ti ji někdy vrátí nebo aspoň půjčí.

    • contumax napsal:

     Vladiskav

     Vidí se, že jsi duševní kripl…!!!

     Nerozumíš vůbec tomu co se s Tebou děje…!!!

     To Ty ztrácíš duši a jestli chceš můžeme se někde sejít a dát pořádně do držky…!!!

     • Vladislav napsal:

      Odkopal ses hezky, primitivní fanatiků. Víc takových, jako jsi ty, a strany podporující NWO budou mít ve volbách 80%.

     • contumax napsal:

      Vladislav

      Vyzývám Tě na postní souboj …!!!

      Dám Ti email a v něm Ti pošlu číslo telefonu a někde se sejdeme a můžeš mít i svý asistenty u sebe…!!!

 15. weissbach napsal:

  Mainstream pod tlakem začíná praskat? Nedávno jsem psal o začínajícím převlékání kabátů /tím nemyslím Martina Herzána, protože jeho názory jsou nadčasové/. To že se objevil v mainstreamu je do jisté míry překvapením..
  „V mobilech měli někteří z nich fotky a videa zachycující, jak brutálně mučí nebo zabíjejí své oběti. Několik dalších mělo u sebe dětskou pornografii či fota a videa mučení nahých žen.“

  http://www.novinky.cz/domaci/393789-svedectvi-z-uprchlickeho-tabora-migranti-jsou-jako-casovana-bomba-unie-ztratila-soudnost.html?sznhp=rss

  • proud napsal:

   Mit mohli,z toho se nedozvis,jestli ty zverstva pachali oni,nebo za jakym ucelem ty videa maji.My se taky divame na ruzny odstrasujici videa z alternativnich webu,rika to o nas ze jsme zlocinci? :-)

   • contumax napsal:

    proud

    1***

    Dobře položena otázka…!!!

    • contumax napsal:

     Proud

     Taky mě udivuje ta davová psychóza, nebo jak to nazvat, najednou jsou skoro všichni spravedlivý, čistý a ti přivandrovalci jsou zlí a zlí a zlí…

      • contumax napsal:

       weissbach

       Nemyslel jsem tím Herzána, myslel jsem tím celkově tu hysterii kolem imigrantům …

     • Pepi napsal:

      Je to presne tak,contumaxi 4.2(12.25) davova psychoza.
      A Herzan neodsuzuje vsechny migranty,naopak rika ze nekteri si zaslouzi azyl/potrbuji ochranu,stoji to i v clanku na novinkach ale prekroutit se da vsechno.Herzan,jak tomu rozumim ja,nekritizuje ani tak migranty jako spis urady ktere mozna i umyslne zanedbavaji hranicni kontroly,coz neni zadna novinka.
      Co je prekvapujici je ze manipulace se ucastni i takzvana alternativni media-polarizuji a snazi se vytvorit napeti a nenavist ve jmenu cehokoliv a tim zamlzuji skutecne problemy/odkud manipulace prichazi.
      Ac nesoulasim ve vsem s Davidem Ickem,(UFO,mimozemstane,jeho nazor na Krista,atd.)prece jen je David tim kdo se pravde o situaci v dnesnim svete priblizil nejvic a nejlepe ji pres ruzne nedostatky sprostredkoval ctenarum/publiku.
      Pokud se lide nechaji vyprovokovat ke konfliktu s muslimy,pak se tem illuminatum podaril dalsi jejich plan a jsme tesne pred realizaci NWO.Ja tomu napomahat nebudu,stejne tak ani sirit nenavist vuci Zidum,byt cast tohoto etnika je zneuzivana NWO(stejne jako jina nabozenstvi/etnika/skupiny;kazda ma udelenu nejakou roli v rezii NWO.Dokud si tohle neuvedomime,bude s nami zle.

      • contumax napsal:

       Pepi

       Díky Ti… za přízeň…

      • contumax napsal:

       Pepi

       Chceš li rád bych Ti napsal skrz email…

       • Pepi napsal:

        contumaxi-rad od Tebe prijmu email.Pozadej autora techto stranek,aby ti predal muj emailadr. ktery zacina pismenem p(autor stranek ma dva moje mail adr).Mas na to moje svoleni.
        Rovnez uvazuji o tom zverejnit muj email.zde,v prispevcich,ale zatim otalim.Chystam se totiz prvne napsat prizpevky na tema Ayahuasca/jine dimenze/krestanstvi/budhismus budou li k tomu vhodne prilezitosti.Mnoho stesti.

        • contumax napsal:

         Pepi

         Děkuju Ti… ozvu se moc rád…

        • contumax napsal:

         Administrátor

         Prosím pošlete mě email na pepi…

         Děkuju Vám…

   • proud napsal:

    Takova zprava je jen podnecovani a vyvolavani podnecovani.Ovsem vstupni zakon pro uprchliky a trestni rad v pripade ze neco vyvedou uz je vec jina,na tu by se mela obracet pozornost,postarat se aby k necemu byl a fungoval hlavne v praxi.

   • weissbach napsal:

    Vy máte u sebe pedofilní videa, vraždění a mučení nahých žen?

    • contumax napsal:

     weissbach

     proud tím myslel lid obecný, nikdo nejsme o nic lepší ale ani o nic horsi…

     • weissbach napsal:

      Co je to lid obecný?
      „V mobilech měli někteří z nich fotky a videa zachycující, jak brutálně mučí nebo zabíjejí své oběti. Několik dalších mělo u sebe dětskou pornografii či fota a videa mučení nahých žen.“

      Nevím jestli rozumíte psanému textu, ale je to řečeno naprosto jasně: „své oběti“… Tady se nepíše o srandičkách z youtube atd…

      • weissbach napsal:

       „nikdo nejsme o nic lepší ale ani o nic horsi…“

       Realita je taková, že každy jsme jiný a někteří jsou prokazatelně lepší nebo horší než jiní!
       Z toho tvrzení v úvozovkách logicky vyplývá relativizace toho, co je nebo není špatné. Takže je jedno jestli je člověk vrah, sadista, fanatik nebo pedofil, nebo jinak pokřivený? V průměru jsme všichni stejní?

       • contumax napsal:

        weisbach

        Jo máš pravdu, může být, některý jsou zvířata v lidským těle…

       • contumax napsal:

        weissbach

        Přečetl jsem si odkaz s Martinem Herzánem…

       • proud napsal:

        Jenze ona ta relavitizace je na miste,protoze bys mozna byl prekvapenej co vsechno za „lidi“ mezi nami chodi.Pritom to vubec neznamena,ze takovej clovek bude spatnej a bude skodit,k tomu mu staci jen vlastni zodpovednost ke svymu okoli a sebeuvedomeni se…..je to dost slozita otazka z mnoha aspektu pohledu.

      • proud napsal:

       Tak to jsou dobry,kdyz dokazali jednou rukou vrazdit a druhou to tocit na mobil…..

      • proud napsal:

       Nejsem konkretne z techhle „uprchliku“ vubec u vytrzeni a zavedl bych jejich hodne slozity a nekompromisni trideni,ale myslim si ze podlehas vseobecny a zadany hysterii!

    • proud napsal:

     „My se taky divame na ruzny odstrasujici videa z alternativnich webu“………….cemu na ty vete nerozumis konkretne??Vysvetlim:-)))))))))))))))))

     • weissbach napsal:

      „My se taky divame na ruzny odstrasujici videa z alternativnich webu“………….cemu na ty vete nerozumis konkretne??Vysvetlim:-)))))))))))))))))

      „Mit mohli,z toho se nedozvis,jestli ty zverstva pachali oni,nebo za jakym ucelem ty videa maji.My se taky divame na ruzny odstrasujici videa z alternativnich webu,rika to o nas ze jsme zlocinci?“

      Pokud ta otázka byla adresová mně, tak vysvětlete.

      • proud napsal:

       Prikladem………nahraju si na mobil video s rezanim hlavy z pocitace abych se na nej podival a odsoudil ho cestou do prace,nebo jen abych videl jak to v realu vypada,napriklad.Ty se k tomu mobilu dostanes,nebo ti to video v nem cestou pustim……….znamena to ze jsem onim vrahem ja,nebo ze neco takovyho schvaluju?

 16. Josef Švejk napsal:

  Jak jsem poznamenal výše, pane Fritz. Máme tu samé odborníky! Podrobně rozeberou cokoliv, nebo něco jiného. Od čeření betonu až po šoustání ledních medvědů.

 17. houbeer napsal:

  Vypada to ze „odborníky“najdete vsude,od vlad az do hospod.ne kazdy je tak prudce navysi,aby vse pochopil bez diskuze s odbornikem…nesnizujte prosim se k soudum i kdyz v podobe „vtipu“.,ale je to vase vec-jen me to zarazi jak se lide prou o hovno,… A clanek-muze to byt tak ci onak,kazdy si tříbi sám,pojmy se vztahuji na mat.duchovni a psycho.svět,kazde slovo se promita do nas a vyvolava neco.treba prave tyto biblcke slova ci prepisy jezisovych slov-znam cloveka ze sk,co tak krasne,trefne a aktualne umel podat biblicke fráze-nektere-ze jsem čuměl a to mam kamosu kopec co maj religionistiku,antropologie,filozofii,jo nejni nad poradnou diskuzy!- apropo,proc si poradne nepokecame na fóru???mnohem lepsi nez tady narychlo smolit tzzv,offtopic…

  • Josef Švejk napsal:

   Pane, Vám nepřijde směšná horlivá diskuse o tom co, jak a proč je napsáno, co řekl či neřekl Ježíš, když diskutující jsou po krk ponořeni v septiku a hladina tiše stoupá? Vám to nepřipadá poněkud offtopic…?

 18. houbeer napsal:

  Jo tak nejak mi to připadá,proto se toho neucastnim tady a ted,mimo reakci na vas,ale otazka to nejni zla k diskuzi napr.ma foru.nicmene a nicvice je za to „neodsuzuji“ci se jom za to nesmeji.lide jsou hold kazdy jiný a nekdo se namoci rad do otravene polivky treba proto ze si nemuze pomoci,ci tak nejak…porozumeni,tolerance….jinac je luna ve střelci-hura na stromy a stromky!

 19. Vladislav napsal:

  Soudce: ano, UČÍ me byt lepším člověkem. A pomáhají mi, jsou to naši nejdavnejsi předkové. Zkus si je vygooglit, něco si zjisti a ja ti k tomu pak prihodim par informaci, OK? Ja po tobě nechci výtah z Bible na pět řádku, takže ty po mne laskavě nechtěj ekvivalent. Je trapné, trapné, trapne, jak se vy galilejnici pořad povýšeně snažíte někoho nachytat na hruškach!
  Měli byste chodit kanalama. Kdyby toho rodnoverci zničili o křesťanství tolik, kolik vy o me víře, nevěděla by dnes většina lidi, jestli byl Ježíš židovský prorok nebo prvorepublikovy politik. A kdybychom kvůli odlišné víře povraždili tolik lidi, co vy, žije dnes v Praze tolik lidi, jako v Bruntále.

 20. soudce napsal:

  Možná ti uniklo , že nejsem „galilejník“ :-) … Na druhou stranu , jak můžeš vědět , žes nebyl v minulosti křesťanem , a tedy , že ses nepodílel na těch „zločinech“ křesťanů ?

  • Vladislav napsal:

   Možná jsem byl v minulosti křesťanem. Podstatne je, ze jsem si uvědomil, k čemu to vedlo a TED už jim nejsem.

   • soudce napsal:

    To beru ! Tak je to i u mne .

    • soudce napsal:

     Musím ten svůj komentář trochu zkorigovat , protože vyznívá blbě :-) Já byl v minulosti , prý , křížákem ! Ještě dříve jsem , prý , byl jedním z těch , co ubližovali Ježíšovi ! No tak nevím . Jsou to pohádky nebo skutečnost ? … Je ale docela možné , že to je pravda .

     V každém případě vím , že člověk má možnost napravit omyly (hříchy) z minulosti !

     • Vladislav napsal:

      Reinkarnace je skutečnost, jsem o tom přesvědčený stejne, jako ty. A mas pravdu, byla i v křesťanství.

 21. Vladislav napsal:

  Soudce: možná nejsi křesťan, ale zidovina je z tebe cítit na sto honu.
  Mas smůlu. Ja jsem absolvoval i pusty, i odříkání, a vím z vlastní zkušenosti, kam člověka vedou.
  Pro křesťanství je nejnebezpečnější člověk, který jde svou cestou, na niž odhalí všechny lži, které tato ideologie hlásá.
  Žádné pokoušeni žádným Satanem neexistuje. Existuje pouze lnuti k blízkému. Pokud v sobe nemám tendenci vypichovat oči stenatum, muze me „pokoušet“ sto těch tvých Satanu, a nic se nestane. Pokud to ale v sobe mám, stačí mi vidět jakékoliv stěně, a udělám to. S tím nemá žádný Satan nic společného.
  Žádný ušlechtilý bůh člověka nepokouší. Bohové ví velice dobre, jací jsme, znají každou naši myšlenku. Nemají potřebu nas soudit za to, ze jednáme podle své vůle, již nám sami propůjčili.
  Tím, kdo pokoušel toho vašeho Abrahama, nebyl bůh, ale nějaká démonická příšera. Jmenuje se Jehova a Zide ji křesťanům podstrčili jako tzv. Boha otce. Úspěšně.
  Žádné odříkání ani boj s nízkým od tebe nikdo neočekává. Odříkání a potlačování vede k patologickému pozitkarstvi a excesum. Vyšší sily nas učí rovnováze a umerenosti. Nemůžeš za to, ze to nevíš – o tom se v těch vašich svatých knihách nepíše.
  Protože vy potřebujete slabé, o všem pochybujuci lidi, tzv. hříšníky. Jedine ty lze ovládat. A pokud nejsou na skladě? Tak si je vyrobíte. Umíte to skvěle.

  • proud napsal:

   „Pro křesťanství je nejnebezpečnější člověk, který jde svou cestou, na niž odhalí všechny lži, které tato ideologie hlásá.“…..Naprosto perfektni veta,jen k ni dodam,ze tak to je se vsim,nejen s kazdym nabozenstvim,ale i v beznym zivote.Za idealnich podminek pi dodrzeni nekolika malo samozrejmejch zasad misto dnesni „slozitosti“,kdyby si to kazdej uvedomil a misto na druhy se obratil sam k sobe nejdriv,bysme se nestacili divit jak by se svet zmenil!

  • soudce napsal:

   Ne ! Židovinu ve mně nenajdeš …

   Lži křesťanství ? Udej něco konkrétního ať může kdokoliv reagovat .

   Kdopak říká , že Bůh pokouší ? Já to nevím !

   Ten případ Abrahama a Jehovy je mi znám a v podstatě v tomhle s tebou souhlasím . To je Starý Zákon.

   Zase píšeš; „Nemůžeš za to, ze to nevíš – o tom se v těch vašich svatých knihách nepíše. Protože vy potřebujete slabé, o všem pochybujuci lidi, tzv. hříšníky. Jedine ty lze ovládat. A pokud nejsou na skladě? Tak si je vyrobíte. Umíte to skvěle.“

   NEJSEM KŘESŤAN !!!!

   • Vladislav napsal:

    Lži křesťanství?
    Ty hlavní:
    - není boha kromě křesťanských
    - dědičný hřích
    - věcne zatraceni
    - peklo a predpekli pro ne-krestany či nepokrtene děti
    - mame jen jeden život
    - vyvolený národ a „jejich“ spasitel
    - idea Spasitele jako takova.
    To nejsou jen lži. To jsou doslova vražedné precedenty…

    • soudce napsal:

     Hmm ! Nejsem sice odborník ale musím s tebou souhlasit téměř ve všem kromě toho Spasitele . Tam bys to mohl trochu rozvést . Jinak ti dávám za pravdu .

     Ale to co popisuješ je církevní učení ! Ježíš přece říkal , že je hodně příbytků v království jeho Otce . Zmiňoval se i o reinkarnaci , případ Eliáše , který má přijít ! Zmínil se také o reinkarnaci v tom podobenství „neodejdeš odtud , dokud nezaplatíš do posledního haléře“ . Hodně toho překroutila církev … Věčné zatracení určitě ne , protože se kdesi píše že i „Satan“ bude osvobozen .

     Možná by více k tomu napsal contumax . Ale je jisté , že v tom co učí církev je spoustu bludů .

     • Vladislav napsal:

      Ale ruku na srdce: ty rozlisis, co je „církev“ a co „pravé křesťanství“? Ja ne. A myslím si, ze tomu tak bylo vzdy, a ze to bylo CÍLEM. Za myšlenky „pravého křesťanství“ položily životy miliony úžasných lidi. Ti lidé byli podvedeni. To, co vidíme jako „církev“, je to „pravé křesťanství“. Ten rozpor je podvod. Mas rad Ježíše – tak si řekni jeste jednou jeho podobenství o stromu a ovoci. Nebo to o skutečném otci Židů – kým je. Je to lež – už od úplného zacatku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!