Referendum: nástroj dialogu ve společnosti

1Bude někdy přijat ústavní zákon o celostátním referendu? Tato otázka přilákala 14. ledna 2016 na seminář Spojenectví Práce a Solidarity do zasedací místnosti Domu odborových svazů v Praze na Churchillově náměstí tolik zájemců, že se sotva vešli. Téma evidentně mnoha aktivním lidem nedává spát.

Názory panelistů – významného odborníka na ústavní právo profesora Zdeňka Jičínského, člena ústavně právního výboru sněmovny Stanislava Grospiče (KSČM) a právníka Patrika Doležala – doplnili sami posluchači. Sešli se především ti, které přímá demokracie zajímá.

Na širší kontext ústavního zákona o referendu poukázal profesor Jičínský. Myšlenka celostátního referenda nás provází od listopadu 1989 a platí, že pravicové strany odmítají o referendu vůbec diskutovat, zdůraznil. »Do vínku nové české demokracie bylo vloženo pohrdání vůlí občanů, protože neproběhlo referendum o rozpadu Československé republiky,« řekl někdejší dlouhodobý sociálnědemokratický politik. ČSSD podala na podzim roku 1992 návrh nové Ústavy, v níž měl být zakotven i institut referenda, což tehdy pravice shodila ze stolu.

Jičínský souhlasí s tím, že všelidové hlasování, které prozatím proběhlo u nás jen o vstupu ČR do Evropské unie, se mělo konat i o případné radarové základně USA na území ČR či o tzv. církevních restitucích - těsná parlamentní většina založená jen na přeběhlících není v tomto případě v pořádku. Avšak konání referend ke všem problémům, jež společnost řeší, není uskutečnitelné, neboť přijetí zákona vyžaduje poměrně dlouhou proceduru, tři čtení ve sněmovně, projednávání v obou komorách apod. Švýcarská zkušenost je podle Jičínského nepřenosná. »Přímá demokracie ve složité společnosti má omezený prostor,« míní a je přesvědčen, že ústavní systém založený na politických stranách má stále smysl a institut referenda by se neměl stavět proti stranám.

Návrhů na zakotvení celostátního referenda v Ústavě ČR bylo dáno asi dvacet. Nespočet jich, a opakovaně, předkládali komunisté. Aktuálně se tak stalo i v tomto volebním období, ovšem návrh nebyl ostatními poslaneckými kluby podpořen, konstatoval poslanec Grospič. Proto nyní komunisté soustředí svou pozornost k vládnímu návrhu, byť k němu mají výhrady. »Návrh na změnu ústavního zákona musí získat kvalifikovanou podporu v obou parlamentních komorách, přičemž obě komory se nesmějí přehlasovat,« vysvětlil Grospič s tím, že je třeba promyslet, kolik občanů může referendum vzešlé z lidu vyvolat a jaká by měla být účast občanů (kvorum), aby bylo platné. Je ke zvážení, zdali povinné kvorum zapracovat, když ani volby nemají kvorum a jsou platné i při minimální účasti, poznamenal poslanec. Další otázkou je, jak vymezit předmět referenda – například by se nemělo týkat výše daní, státního rozpočtu aj. Grospič vidí velký problém v tom, že klesá volební účast a zájem občanů o věci veřejné.

Během semináře bylo přečteno stanovisko Hnutí za přímou demokracii (HZPD), které se problematikou referenda zabývá. Hnutí stávající vládní návrh zákona o referendu považuje za principiálně nepřijatelný. Do diskusí o nápravě současného politického prostředí se musí podle pověřeného člena Rady HZPD Jaroslava Plucara zapojit celý národ, neboť není možné, aby lid rozhodoval jen v den voleb a pak předal moc na čtyři roky voleným zástupcům, aniž by mohl do věci hovořit. »Za smysluplný bychom považovali takový zákon o referendu, s jehož pomocí bude mít lid ve všech záležitostech státu právo posledního slova, bude-li chtít,« zazněla Plucarova slova s tím, že jde o to, aby lid mohl referendem korigovat ta rozhodnutí parlamentu, která nejsou v souladu s jeho vůlí.

»Chybí tu dialog, politická reprezentace nekomunikuje s nikým kromě lobbistů,« reagoval Doležal, jenž je autorem jednoho z návrhů zákona o referendu předloženého aktivisty. Je přesvědčen, referendum má být nástrojem dialogu mezi občany a politiky a jeho uzákonění by nemělo být nástrojem politického boje.

Téma referenda mezi občany rezonuje

V diskusi padaly otázky či návrhy, které svědčily o tom, že téma u části občanů opravdu rezonuje: Například by mohl být uzákoněn trestný čin maření referenda; měly by být stanoveny sankce za to, že exekutiva neakceptuje výsledek referenda; účast v referendu by mohla být povinná aj. Není-li prozatím vůle k celostátnímu referendu, začněme v krajích a obcích - zněl další hlas z pléna - a zejména tam, kde jsou ČSSD a KSČM zastoupeny v radách. Valná část otázek byla směřována k možnosti všelidového hlasování o vystoupení ČR z NATO.

»Politika je komplexní jev, který má pozitivní i negativní stránky - tak jako člověk má pozitivní i negativní stránky. Chcete-li něco změnit, tak v rámci stávajícího politického uspořádání,« doporučil Jičínský, a to i v reakci na několik křiklounů mezi posluchači, kteří nedokázali své názory zformulovat kultivovaně a přínos akce znehodnocovali.

Zdroj: http://www.halonoviny.cz/articles/view/42192626

 

Komentář Jan K.:

 

14. ledna 2016 proběhl v Praze seminář na téma Zákon o celostátním referendu. Byla to první akce, kterou jsme na toto téma uspořádali a na které jsme chtěli rozpoutat veřejnou diskuzi k této věci. Záměr se bohužel úplně nezdařil. Aby bylo jasno, organizátorem byl především SPaS, resp. Jan Kavan a Václav Novotný (NeZa), kteří přivedli pana poslance Grospiče a profesora Jičínského. Mým příspěvkem byla komunikace s Patrikem Doležalem.

Mělo jít o to, že Zdeněk Jičínský měl pohovořit o minulosti a důvodech, proč nebylo referendum či jiné nástroje přímé demokracie včleněny do české ústavy již na začátku a kdo a s jakými argumenty překážel jejich zavedení. Stanislav Grospič měl mluvit o současné situaci v Poslanecké sněmovně z pozice strany, která v principu podporuje změny v původním návrhu ministra Dienstbiera, jenž by byly ve prospěch funkčního zákona o referendu. A Patrik Doležal měl hovořit o konkrétních problémech v Dienstbierově návrhu a o vlastním návrhu, který organizátoři v zásadě podporují.

Téma je z podstaty věci mimořádně důležité. Vlastně důležitější, než jakékoliv jiné, protože se týká toho, kdo bude řídit tuto zemi, jestli její občané, nebo její otrokáři. Proto také přišlo poměrně hodně lidí (cca 50-60). Problém byl v tom, jací lidé přišli.

Ze všech přítomných jsem odhadem polovinu, možná 2/3 znal a jednalo se o známé (převážně) pražské firmy, resp. notorické stěžovatele na současný společenský systém, kteří se už několik let pohybují na všech možných demonstracích a veřejných akcích proti všemu možnému, podobně jako jsem to dělával poměrně dlouho i já.

Věřím i tomu, že všichni přítomní byli a jsou oprávněně nahněvaní na systém, ve kterém žijeme a na jeho představitele a konstruktéry, upřímně touží po změně k lepšímu a potrestání škůdců všeho druhu a chápou, že dobrý zákon o referendu je jednou z věcí, která by mohla pomoci nápravě současného neutěšenému stavu.

Jak však poznamenal v průběhu diskuze jeden z kolegů, videozáznam z tohoto semináře by mohl posloužit jako perfektní příklad toho, proč by u nás referendum nemělo být a jak tvrdí např. členové a sympatizanti TOP09, tak referendum u nás opravdu nemá tradici. Ukázalo se totiž, že téměř nikdo z publika nebyl schopen skutečné komunikace.

Je však třeba poznamenat, že část viny za chaotickou a prakticky nic neřešící a ve výsledku zbytečnou diskuzi padá i na stranu organizátorů a moderátora, který na začátku nevysvětlil dostatečně, proč jsme vůbec tuto akci uspořádali, kdo z diskutujících má jakou roli, co publiku nabízíme a co po něm chceme.

A tak se po krátkých úvodních příspěvcích diskuze zvrhla do chaotického se překřikování se lidí v publiku navzájem a stěžování si na všechno možné, co se v této zemi děje. Tazatelé mluvili o všem možném a nebyli schopni položit dotaz k věci a panelisté se ztráceli v množství témat a nezvládali konkrétně odpovídat na otázky.

Několik lidí z publika se k panelistům postavilo nepřátelsky a začali nadávat poslanci Grospičovi a Zdeňkovi Jičínskému, že i oni můžou za špatný stav našeho státu. To je sice do jisté míry pravda, ale v tu chvíli to vůbec nebylo na místě. Nepochopili, že se jedná v současné době o naše potenciální spojence. V tomto případě je to o to šílenější, že všichni ti lidé měli prakticky stejný názor na téma, ke kterému jsme se sešli, tj. že potřebujeme dobrý zákon o celostátním referendu a co by měl tento zákon umožňovat!

Je strašně jednoduché jenom si stěžovat, myslet si o sobě kdovíco a nadávat každému, kdo má jen o trochu jiný pohled na věc. A přitom nic užitečného nevytvořit. Pořekadlo, že aktivní blbec je horší, než třídní nepřítel, se ukázalo jako naprosto platné. Mezi aktivisty se nachází bohužel poměrně velké procento lidí, kteří dřív mluví, než myslí, resp. spíš nemyslí, zato všechno vědí "nejlíp". A vzhledem k tomu, že se často jedná o lidi, kteří jsou tvrdě zkoušeni důsledky přítomnosti zločinců ve vedení našeho státu, tak jsou plni frustrace a oprávněného hněvu. A ten pak vyzvrací při jakékoliv příležitosti, bez ohledu na důsledky. Nicméně to likviduje jakoukoliv konstruktivní činnost.

Situace v současné poslanecké sněmovně je pro schválení zákona o celostátním referendu s prospěšnými pozměňovacími návrhy je spíše nepříznivá. Pro podporu změn jsou v podstatě pouze KSČM, SPD a Úsvit - Národní koalice a to ještě pouze pokud je k tomu občané dokopou. Jediná šance je sehnat dostatečné množství podpory mezi poslanci ČSSD, ANO a možná i ODS. TOP09 a KDU-ČSL jsou principiálně proti
referendu. Vytvořit tlak na poslance vyžaduje sofistikovanou a koordinovanou činnost inteligentních a schopných lidí, kteří velmi dobře znají naše politické prostředí a jeho vnitřní vztahy. Debilové, kteří si myslí, že všemu nejlíp rozumí, ale jsou schopni vnímat jen miniaturní vesmír své omezené mysli a ve všech názorových oponentech vidí nepřátele, nikdy ničemu prospěšnému nepomohou a pokud budu já někdy
takovéto akce pořádat, tak je případně preventivně vyhodím, protože je dobře znám a vím, že nic dobrého nejsou schopni přinést. O koho konkrétně jde, zatím psát nebudu, ale lidé znalí pražského aktivistického prostředí si to asi snadno domyslí.

Budeme nadále usilovat o to, aby naší zemi mohli konečně vládnout její občané a k tomu zákon o referendu patří. Zatím zkouším věřit, že ta společnost, která se sešla 14. ledna 2016 na semináři o referendu, není reprezentativním vzorkem občanů této země, protože s většinou z nich by se nic konstruktivního tvořit nedalo. Proto jsme se rozhodli, že zveřejňovat záznam z této akce nebudeme, protože by to výsledku nepomohlo. Komu se to povede, tak může najít pár úryvků natočených některými z přítomných "chytráků".

Zkuste se na chvíli vžít do role někoho, kdo poctivě vidí všechny problémy, které máme a poctivě se snaží jejich řešení najít a uskutečnit. A přitom musí bojovat mnohem víc s blbcema beze smyslu pro realitu, kteří sami nejsou schopní ničeho, místo toho, aby bojoval se skutečnými zločinci. A nebylo to bohužel vůbec poprvé! Zákonitě se dostaví otázka: Zaslouží si a chce vůbec lid této země, aby pro něj někdo něco prospěšného udělal?

Nejsem si v současné době jist odpovědí. A co jste schopni a ochotni udělat pro lepší zákony v naší zemi vy? S kecama typu všechny politiky bych vystřílel, pověsil nebo zavřel a poslal na nucený práce neztrácejte čas. Na prázdné řeči není nikdo zvědav, jde o skutečné činy s pozitivním výsledkem!

Připomínám, že text návrhu a další naleznete v pozvánce zde.

 
26 Komentářů k Referendum: nástroj dialogu ve společnosti

 1. Josef Švejk napsal:

  Mnoho slov, výsledek nulový. Klasické ČEZko.
  Dříve byla za vším žena, dnes peníze. Co kdyby ofčané najednou chtěli vrátit vše co jim bylo ukradeno a náležitě odměnit zloděje?

  • WIKINGER Petr napsal:

   OSV UŽ NĚKOLIKRÁT UPOZORNOVALA,ŽE AKCE TYPU ,LIDÉ V SÁLE
   K NIČEMU NEPOVEDOU.UVAŽOVAL VŮBEC NĚKDO PROČ?

   Zatímco šmejdy sjednocuje jejich boj co největši MOŽNOST RABOVÁNÍ klasika je ČNB,tak ovčany,kteři přijdou do sálu a přinesou si sebou ostré myšlenky si neuvědomují,že právě ony je budou VŽDY rozdělovat. Poperou se jimi do krve a posléze odejdou domů,brodíc se po kostky ve vlastní krvi s pocitem dobře vykonané práce.Teprve doma možná zjisti,že jim někdo z TUNELÁŘŮ mezitím vykradl kapsy.
   TAK TOMU BUDE DONEKONEČNA.Aktivistům,kteří setkáni organizují chybí vědomí JAKÝMI SILAMI BUDE MOŽNÉ ZAJISTIT JEJICH MYŠLENKY.Rovněz nechápou,že půlka práce je nutnost dobré organizace,že je zapotřebí PŘEDEVŠIM zajistit dialog s polit.stranami prostřednictvím odstranění blokování diskuzních rubrik přimo na webech JEJICH POLIT.STRAN a nikoli odkopávat voliče na facebook tedy do lampátny,nebo na emajly,kterými jsou pak zasypávaní jejich bezmocní tzv.zástupcí tedy poslanci. Ti je odkážou na vedení stran,které je ovšem prošpikované diversanty a pohlavárovi strany NIC NEDOVOLÍ.

   TENTO PROCES UŽ BYL OSV ODHALEN A PŘIPRAVUJÍ SE SYSTÉMY,KTERÝMI SI VOLIČI MOHOU ZAČIT BUDOVAT SAMI VLASTNÍ STRUKTURY.Tomu ovšem nepomůže ignorance tzv.aktivistů,kteři se nakonec mohou vykázat jen nulovými výsledky.

  • proud napsal:

   Trefny,kez by opravdu chteli!

 2. Paul Durham napsal:

  Zákonitě se dostaví otázka: Zaslouží si a chce vůbec lid této země, aby pro něj někdo něco prospěšného udělal?

  Nezaslouží, ale věci možná prospěje, když to každý bude dělat pro sebe.

  Jak říká jeden můj kolega : " já chci , aby se měli všichni lidé na světě dobře, někde s tím dobrem začít musím, tak jsem začal u sebe. "
  Pokud já dělám něco , co může vypadat třeba jako činnost pro veřejné blaho, dělám to vždy pro sebe - buď mne to baví, nebo mi výsledek přinese zlepšení mého životního prostoru, a to to mi jde v první řadě, a je mi u prdele, co na to veřejnost.
  Nebojuji proti pejskařům , aby byly čisté chodníky, ale abych svojí botou nešlápl ho výkalů.
  Doporučuji vám tedy zvýšit sobectví, protože vděku se mezi českými kolaboranty, kteří se vždy přidají po boji k vítězi, nedočkáte.

  • Marxisterstvo napsal:

   Pane Korál, jste příliš dobrotivý než abyste si připustil úlisnost a sofistikovanou předstíranost těch do nichž vkládáte nějaké naděje "ke změně"(JINÉ ZMĚNĚ NEŽ VÝHODNÉ PRO PLÁNY VRCHNOSTI).

   Například:

   "VĚŘÍM"
   "že se jedná v současné době o naše potenciální spojence"

   - Pokud se vychází z neověřeného (jak to funguje reáně a ne jen "ideálně" byste si přál) PŘEDPOKLADU a nemůže tak ani při nejlepší vůli dojít k výsledkům - Na vině je narušení vnímání reality.

   Něco Vám prozradím: Oni jsou to herci (církevmediální-"uměleci") jejichž účeem je předstírat, že Vám přicházejí na pomoc, ale to vy jste pro ně potenciální spojenci-zatímco oni jsou potenciání zrádci.

   KOLIKRÁT JAKÉ "NÁVRHY" PŘEDKLÁDAJÍ NENÍ VŮBEC ZNAKEM JEJICH SNAH, PROTOŽE- zpozorněte- je dohodnuté (a není to v kompetenci těchto jednotlivců), které věci v jaké podobě projdou ("přes kolegy"-z jiných stran-aby se bylo na co vymlouvat..."Já chtěl, ale oni mi to nedovolili"...) a které ne. Takže mnohokrát ani nejsou ti, co ŽVANÍ že jsou "pro" (nebo "proti") něčemu v skrytu nakloněni, ale prostě hrají tu roličku, že říkají to, co by jejich cílová skupina ráda slyšela. Nehrozí, že by fakt prošlo něco co nechtějí, kdyby se příliš snažili. Takže můžou dělat jako že se snaží na maximum-je to jen hrané.

   Další mylný předpoklad je, že jejich funkce závisí od Vás... nikoli. Takže budou jen předstírat, že je zajímáte. Vy na ně nemůžete "zatlačit".

   • Marxisterstvo napsal:

    Úplně stejně krásně dokážou zahrát roli jakoby byli jakoukoli jinou stranou (mezi nimi mohou přecházet úplně v pohodě, protože oni narozdíl od Vás ničemu z toho, co VÁM hlásají nevěří, ale DIALEKTICKY-OPPORTUNISTICKY jen prostě používají slova jako zaříkávadla, nejsou to "SRDCAŘI", nejsou to "pravověrní"-od "pravověrných" jim odpomáhají občasné "ČISTKY".)

 3. pavelka70 napsal:

  Z.Jičínský je ajko kopřiva, vyroste všude, nezbavíš se jí.Za každé vlády rostl, a překážel, dusil demokracii, dusil vše. Za každé vlády mluví jinak,systémem koza celá, vlk nažraný! Český volič má dnes trvalou ztrátu paměti, jestlipak si vzpomene na Jičínského kecy za Vašky "Flašky", ještě na začátku, když vládl mafián Dlouhý! Soudruh Zdeněk Jičínský má lví podíl na zavádění "demokracie" v ČR! Ale to už je dávno, to se dnešním mladým Čechům už do uší nedostane.....

 4. contumax napsal:

  Mudrlanti mumlají, blabolí, hašteří se o slovíčka... moribundum moribundum...

  Nazval bych to Vysoké Učení Blokotárium...

 5. Rudolf napsal:

  K čemu referendum pro národ opilých rohlíkem?

 6. Pepi napsal:

  Referenda jsou v poradku,pokud se budou respektovat.Jenomze ono to casto funguje tak ze kdyz referendum nedopadne podle prani "vudcu",tak proste usporadaji nove referendum a to se bude delat tak dlouho az to nakonec bude "pasovat".
  Nebo,vysledek referenda muze byt "elitou"uznan za platny,ale stejne se nic nezmeni.Priklad:2 referenda o vstupu Norska do EU.Obe skoncila v neprospech EU.V praksi se vsak Norsko chova jako clen EU,a schvaluje prakticky vsechny EU direktivy!
  Aby referenda mela jakoukoliv funkci,musi fungovat duvera mezi obyvatelstvem a vladou.Proto je treba nefunkcni+koruptni vlady odstranit,zmenit uplne od zakladu.

 7. martin bareš napsal:

  Díky panu Korálovi za komentář.

  Ten mi dal mnohem víc, než kdybych viděl záznam i když si dovedu akci představit. Přesto si myslím, že by bylo dobré záznam vidět.
  Protože nejlepší je to "naživo" a pak si v klidu sednout. A popřemýšlet.
  Škoda, že nemám čas, abych taky něco napsal. Vidím, že bych měl psát o čem.
  Takže někdy příště.

 8. Svobodný napsal:

  https://www.youtube.com/watch?v=MFeyJ5pVQTE

  Toto video údajně hodně vadí nadnárodním korporacím a všichni chtějí, aby z internetu zmizelo. Proč je video tak nebezpečné? Jaká je v něm síla?

 9. Paul Durham napsal:

  Když toho zla každý den vidím více a více, plány a nadplány zmrdů a nadzmrdů, takové tušení mám z toho : žádný dialog už více nebude možný.

  • proud napsal:

   Ciste teoreticky.......on uz ani neni zadnej vlastne potreba,je treba prejit ke konkretnim cinum,tim ovsem nemyslim defenestrace a ozbrojeny povstani,i prestoze za sebe bych oboji uvital,ale vim ze by slo o narodni sebevrazdu,takze ne-e.Ovsem bejt situace takova ze co se doma upece,to se doma sni,nenechal bych prezit jedinyho vlastizradce a profesionalniho zlodejomafiana!

 10. sobol napsal:

  Komentář pana Korála je více než trefný. Osoby typu Horl, Ponert, Cach spolehlivě rozbijí jakoukoliv debatu. Prostě mají jen svou pravdu jako dogma. Sami nejsou schopni nic vytvořit, ale na druhou stranu uměji roztřískat cokoliv je po ruce. Uzákonit životaschopné referendum je náročná činnost a nevznikne jen napsáním zákonů, musí tomu předcházet zájem lidí o správu věcí veřejných.

 11. nazdar napsal:

  Souhlasím s panem Korálem, že přijetí použitelného zákona o referendu je klíčové. Bez hrozby, že občané můžou zlobbovaný zákon zablokovat, nebo navrhovatele i odvolat z funkce, se nám budou politici vždy odcizovat. Bohužel jsem na té přednášce nebyl, ale domnívám se, že je předčasné se štěpit na detailech, zda má být ke svolání 50, nebo100 tisíc hlasů, apod.
  Prvotní je, jak vytvořit situaci, aby takový zákon mohl být přijat. Tím by se tito zastánci referenda, měli zabývat přednostně. Jinak se bez jakéhokoliv výsledku, budou hádat až do důchodu.
  Ze zastánců použitelného referenda, byl zatím politicky nejúspěšnější T. Okamura. Tím nechci nevidět KSČM, ale domnívám se, že na veřejnosti s tímto tématem Okamura pracuje více. To, že KSČM dala ve sněmovně nějaké návrhy (Okamura je dával také), předem odsouzené k nezdaru, není zvlášť přínosné. Proto mi stále připadá jako nejschůdnější cesta k referendu, postavit se za Okamuru, aby měl dost hlasů, dostat se do vlády. S ním by se stoupenci referenda, jistě domluvili, jakou formu by mělo mít.

  • proud napsal:

   Muj nazor o referendu je takovej,ze existuje jen jedinej zakon aby melo smysl,vyhrava vetsinovy rozhodnuti vsech zucastnenejch.Referenda by fungovaly na vsech stupnich rizeni!Coz by ovsem melo za nasledek radikalni snizeni "vladniho aparatu" a posileni odbornyho poradniho aparatu,ovsem uz placenyho jako zamestnance,tedy zadnyho vladniho telesa,nybrz neceho co je za svou praci plne zodpovedny a okamzite postizitelny!Je potreba jen domluvit mnozstvi lidi potrebnejch k jeho "vyvolani" na jednotlivejch stupnich a nebal bych se resit referendama veskery zasadni rozhodnuti,coz je nemene dulezita vec,jinak se muze stat,ze se velice zasadni otazka,napriklad emigranti,do referenda ani nedostane,tedy pozor na to!Tady je potreba premejslet ze vsech uhlu,predevsim z uhlu "nepritele referend".

   • Dobastejnepoverecnajakostredovek napsal:

    Má to háček na kterej je třeba myslet - kdo manipuluje názory lidí? - církevmédia.

    Tedy byla by to opět její moc přendaná "z ruky do ruky" (samozřejmě už dávno to manipuluje, jen by se potom mohli "občani"-což je taky vymyšlená škatule, stejně jako jimi vymyšlená PAST JMÉNEM "občanská společnost"(ve které dosud dlí pan Korál a další co jim na to skočili..), která má dosáhnout i tam kam jejich přímá kontrola zatím nedosáhne...To je to: "Pořekadlo, že aktivní blbec je horší, než...") a pak se můžou leda lidi mlátit mezi sebou a po havách, že "zvolili" oni nebo jejich druzi blbě...což se často ukázuje až podle důsledků později...
    Jejich církevmediálním hercům (politici) tak bude odňata část "zodpovědnosti" ke které by mohli být voláni...

    • borbo napsal:

     "Jejich církevmediálním hercům (politici) tak bude odňata část „zodpovědnosti“ ke které by mohli být voláni…"

     Pochopitelně že i tak je možné od nich očekávat "zodpovědnost" (nám, Vám, atd.) je ryze hypoteticky, vlastně idealisticky, protože nejsou závislí na Vás-jejich funkce. Nebudou Vás tudíž poslouchat, prostě nebudou, budou to jen předstírat.

     OSTATNĚ PRO UDRŽENÍ "POHÁDEK" církevmédia s oblibou i dává vraždit atd. a dokud drží ochrannou střechu nad svejma hercema...tak nic nezmůžete proti takové přesile se všemi výhodami za tu dobu naakumulovaných na jejich straně..(těch co v skrytu nenávidí lidi...)

     • proud napsal:

      To bych poopravil na :zmuzeme temer cokoliv si umaneme!!! Rozdil mezi nami a parazity je ten,ze oni to skutecne i pouzivaji a nam v tom ruznejma nastrojema branej,ovsem s tim,ze kdyz budeme chtit a UVEDOMIME SI!,pak nezabranej,neni takova moc.Vsimni si kolik je "umelejch" radobyprislovi a kazatelskejch terminu,radobyvtipnejch obratu,ktery nas chytre smerujou k tomu ze cosi nejde a v cemsi jsme "mali pani",cosi nemuzeme rozhodnout,a podobne.

    • proud napsal:

     Asi ti dost dobre nerozumim :-).Paklize je obcan obcanem a ne ovcanem,muze si kdokoliv kecat cokoliv,ale clovek si sam dokaze udelat logickej prehled a vyhodnotit co slysi,dohledat k tomu vic,aby si udelal obrazek sam,je jen na nem,jestli hodla o tom co se kde kvakne premejslet,nebo jestli to pohodlne zbasti i s navijakem! Jedna vec,ta druha je co s tim ma spolecnyho Honza Koralu,kterej ma web na kterym se snazi o nezavisly informace a kdyz se k nim vyjadruje,pak za sebe,jako kazdej z nas tady?Nejak mi z toho co jsi napsal vic vane nejaka osobni nevrazivost spis,nez cokoliv jinyho.......a co myslis onou "obcanskou spolecnosti"? Asi ne to co treba ja.....

 12. proud napsal:

  "Téma evidentně mnoha aktivním lidem nedává spát."..........hlavne nedava spat "vlade"......premejsli jak se z toho dostat,nebo jak referendum osidit aby to fungovalo jako soucasny "volby",to znamena,aby se dal dostavali na klicovy pozice odshora az dolu "jeji" lidi!

 13. Soňa Csiffáry napsal:

  Základní nepodmíněný příjem nesmí být náhražkou sociálních dávek. Základní nepodmíněný příjem má být pro každého člověka narozeného v dané zemi podílem z rozpočtu rodné země.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!