Zrušení hotovosti vede k otroctví: Západ jako polygon

otmena-nalichnykh-vedet-852-4471074Na Západě se stále více diskutuje o zrušení hotovosti. V respektovaných Financial Times se v tyto dny objevil článek s myšlenkami Silvia Gesella - o systému, při kterém se z hotových peněz regulérně chystá daň. Jak tato daň vypadá v praxi? Například takto: Každá papírová bankovka má nějakou trvanlivost - dejme tomu rok. Jednou za rok byste měli přijít do banky a nechat všechny své peníze orazítkovat, čímž prodloužíte jejich trvanlivost ještě o rok. Je samozřejmé, že taková procedura se platí: řekněme 5% daní z hodnoty peněz.

Nechcete si dát své peníze orazítkovat? Nedávejte. Ale pak po vypršení jejich platnosti se promění v bezcenný papír a nic si za ně už nekoupíte.

Podobný systém už existoval nějaký čas ve starověké Spartě: zlato i stříbro byly pod zákazem a pro počítání se používaly výhradně železné mince. Z toho důvodu hromadit bohatství bylo pro Sparťany složité: ze stejných důvodů jako dnes by bylo složité nahromadit bohatství v mincích, i kdyby jich byl milion.

Řeknete si, že tu není nic hrozného, že platit kartou je dokonce pohodlnější!

Částečně to tak opravdu je. Ale politiku záporných úrokových sazeb také nikdo nezrušil. A proto hromadit peníze na účtu v bance už moc nefunguje: museli byste žít na dluh. Byt na úvěr, auto na úvěr, léčba na úvěr... všechno na úvěr, jak je tomu už nyní například v USA. Pokud byste dnes v USA žili bez půjček, sklízeli byste udivené postranní pohledy svých známých. Ale až se za držení hotovosti a za uložení hotových peněz v bance budou vybírat daně, stane se hromadění těžké.

Jděme dál. Naši čínští přátelé spustili testování velmi zajímavého schématu: podle něj se v úvěrovém hodnocení občanů bere v úvahu jejich loajalita k vládě. Chodíš na opoziční stránky a podporuješ místní proamerickou opozici? Zapomeň na půjčky. Chodíš v čele vlasteneckých manifestací a podrobně o tom píšeš na svém blogu? Dostaneš půjčku se zvýhodněnou úrokovou sazbou.

Dejme si dohromady jedna a jedna, abychom pěkně v barvách viděli ten úžasný nový svět. Člověk se rodí hned s kreditem, který musí splatit porodnici. Pak se na něj věší půjčky na vzdělání, pak všechno ostatní - od bydlení až po povolení dítěte - na všechno občan dostane úvěr. Zbavit se půjček je nemožné, všechny způsoby nahromadění peněz stát hermeticky zablokuje. A každý pokus vzbouřit se ze své zoufalé situace přivede jen k oslabení úvěrového ratingu a k bankrotu - což de facto znamená vyloučení ze společnosti.

Vraťme se ke Spartě, v níž statečný Likurg zavedl v rámci boje s luxusem železné peníze. Svalnatí Sparťané, kteří tak statečně chránili svoji zem před zlými Peršany, to je samozřejmě velmi romantické... jen nesmíme zapomínat, že ve Spartě nebyli vojáky zdaleka všichni: stát osídlili také iloti, kterých bylo daleko více než Sparťanů.

Iloti byli otroci, neměli žádná práva, přitom - jako by toho nebylo dost - Sparťané pravidelně pořádali k zastrašení ilotů takzvané "kriptie". Cituji Plutarcha:

Zde je, jak probíhaly kriptie. Čas od času úřady posílali toulat se po okolí mladé lidí, kteří byli pokládáni za nejdůvtipnější, a vybavili je jen krátkými meči a nezbytnými zásobami potravin. Během dne odpočívali, skrývali se v tichých zákoutích, ale v noci své úkryty opustili a zabíjeli všechny iloty, které chytili na cestách. Často obešli i pole a ty nejsilnější iloty zabíjeli. Plutarch

Nyní by samozřejmě takové barbarství nebylo možné. Nicméně omezení fungování peněz a negativní úroky z bankovních účtů by vedly pravděpodobně k úplnému zničení středních sociálních vrstev.

Jednoduše řečeno - společnost by byla tvrdě rozdělena na dvě nerovné třídy: na vládnoucí vrstvu kapitalistů a na podřízenou třídu chudáků žijících na úvěr. Přitom dostat se ze třídy chudých lidí do třídy kapitalistů by bylo prakticky nemožné, protože všechny způsoby akumulace kapitálu by byly uzavřeny. Občané by se rodili s úvěrem a na půjčku by také umírali.

Kritikové Silvia Gesella na tento problém už dávno poukazovali: jeho systém rychle devalvujích peněz přivádí především k rychlému rozdělení společnosti. Dosud bylo toto téma zajímavé jen pro profesionální ekonomy, a tak vedoucí kapitalistické státy planety mnoho staletí držely úrokové sazby na relativně zdravé úrovni 2 - 8 procent ročně.

Jedno mě však na tom z temna vykouknuvším scénáři přece jen potěší. Konkrétně Rusko se zatím dost tvrdě drží a nesnižuje sazby k nule a nejen to, zákaz hotových peněz se zatím v Rusku vážně nediskutuje. Takže mám naději, že divoké experimenty s daněmi Silvia Gasella budou uvedeny v život v nějaké úplně jiné zemi - a my potom jasně uvidíme, že po takové cestě se ubírat opravdu nemáme zapotřebí.

Zdroj: http://politrussia.com/ekonomika/otmena-nalichnykh-vedet-852/
21 Komentářů k Zrušení hotovosti vede k otroctví: Západ jako polygon

 1. Paul Durham napsal:

  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/02/03/wir-muessen-unsere-freiheit-verteidigen/

  "Es passt gut ins Bild, dass auf der gleichen Tagung der Europa-Abgeordnete der Grünen Sven Giegold verkündete, dass das erste soziale Grundrecht Europas das auf ein eigenes Bankkonto sei. Das macht Sinn. Denn ohne Bankkonto für jeden Bürger kann kein Bargeldverbot durchgesetzt werden."

  To dobře zapadá do obrazu, která oznámil na stejném zasedání Evropské frakce zelených europoslanec Sven Giegold, že první základní sociální právo v Evropě je, je právo na soukromý bankovní účet. To dává smysl. Bez bankovního účtu pro každého občana nemůže žádný zákaz hotovosti být vykonán.

  Koukejme na ty svině, jsou rozlezlí úplně všude , jsou nadbarevní.

  Prorokuju : nakonec dojde i na ten nepodmíněný příjem, po kterém horují smažky, nepodmíněná dávka na bankovní účet, miliony prasečích voličů snadno podpoří konec svobody. Už brzy.

  • Marxisterstvosmazek napsal:

   "Vláda schválila návrh Ministerstva financí a České národní banky na zřízení Centrální evidence účtů. Registr, který bude spravován Českou národní bankou, bude obsahovat výpis existujících účtů fyzických i právnických osob u bank a družstevních záložen. Součástí evidence nebudou údaje o pohybech ani zůstatcích na účtech klientů, ale pouze samotná informace o existenci účtů.

   V případě závažného podezření z trestné činnosti mohou tyto informace žádat v rámci odhalování závažných daňových úniků Generální ředitelství cel a Generální finanční ředitelství, a při boji s trestnou činností obecně i státní zástupci, soudci, zpravodajské služby a Finanční analytický útvar MF. Registr umožní na základě jednoho dotazu nejpozději do 24 hodin zjistit, ve které bankovní instituci má podezřelý subjekt zřízený účet. Rychlé získání informací napomůže vyšší efektivitě v boji proti daňovým únikům, praní špinavých peněz nebo financování terorismu.

   „Odpadne tím plošné dotazování řádově desítek institucí, jako je tomu nyní, minimalizuje se riziko úniku informací v citlivých kauzách a výrazně se zvýší rychlost přístupu k informacím,“ uvedl ministr financí Andrej Babiš. Současná doba odpovědi jednotlivých odpovědí je v řádu dní až týdnů, což je doba, během které stát ztrácí reálnou možnost účinně zasáhnout, například zablokováním a odčerpáním výnosů z trestné činnosti na příslušných účtech. „Centrální evidence účtů je tak důležitým pilířem, který výrazně zvýší také akceschopnost Kobry,“ upřesnil Andrej Babiš.

   Podobný systém již funguje i v jiných evropských státech, například ve Francii, Španělsku, Německu, Rumunsku nebo v Itálii. Zřízení takového registru doporučuje nová směrnice EU a v současné době jej má v návrhu „protiteroristického balíčku“ Evropská komise. K jejímu zprovoznění dojde po 16 měsících od uvedení zákona v platnost, pravděpodobně v první polovině roku 2018."

   • Marxisterstvosmazek napsal:

    Jinými slovy...Systém ovládání (nadvlády-vlády-kontroly) jedince už hodně dlouho (stovky a stovky let) bujně rozvíjejí-systematizují-tvoří Systémy.

    Kdežto obrana jedincova se nerozvinula ani o píď-netlačí se totiž na výkon-efektivitu-výsledky...proto nemá potřebu vynalézavosti a obranyschopnosti-svobody vůči zájmům státních vrchností například. Každý kdo se narodí-musí všecko zase od začátku--ne jako Systém, kde už jsou naakumulovaná "řešení", "mechanismy" a "nástroje".

    "Ouřada má být dbalý STÁTNÍCH "zákonů", kdežto mudřec má žít od nich svobodně."

    • Paul Durham napsal:

     máte recht, systém na rozdíl od člověka je nesmrtelný a zlo akumuluje permanentně, takový systém pohltí blba a vyvrhne služebního zmrda pro svou potřebu tyranie nad čerstvě zrozenými poddanými

     • borbo napsal:

      "Centrální banky by měly přestat vydávat bankovky s vysokou nominální hodnotou, jako je 500 eur, 100 dolarů nebo 50 liber. Zkomplikovaly by tak život zločincům, kteří je s oblibou využívají, zatímco běžní lidé se bez nich obejdou" http://www.novinky.cz/ekonomika/394175-zakazte-petiseteurovky-slouzi-hlavne-zlocincum-radi-banker.html

      Soud(nictví)-"právo", "kultura" (bludy, pověry, podsunuté "tradice", umělectví, herci-PŘEDSTÍRÁNÍ), a "normy", finančnictví (banky a státní "peníze") - to jsou vše spojené nádoby církevmédií... To jsou pořád oni.

      • borbo napsal:

       Taktéž cynický průmysl s nemocema...
       ...vzdělávání-indoktrinace, všichni vaši svatí z Ordinace v růžové zahradě:D),

       Však jo-vy budete vrchností tak vodrbaní, že nějaké vysoké bankovky "státních" pseudpeněz přece nebudete potřebovat...:D

  • contumax napsal:

   Martin T

   To znamení není viditelné Martine, o čipování v Bibli jde i nejde...

   Znamenaný člověk je ten, který na toto přistoupí ať že zištných důvodu nebo ze zbabělosti aby nevypadl z davu, ale hlavně tu jde a to především o klanění se šelmě, tzn. že šelma je systém, stát...

   Označeny budou věřící v Ježíše Krista, nezjevně tzn.,že mají jiné myšlení, myšlení a skutky Ježíše Krista...

   Kdežto nevěřící budou očipovaní, a dodávám, že podle toho co vidím, budou lidé stát fronty na čipování, může se to různě zvýhodnit, na to hloupý lidé slyší...

   Toto bude v budoucích časech,spíš to vypadá, že se tohoto do žijeme, stát je systém, ve kterým proběhne totalita, tvrdá totalita...

   Nejen, že Ti budou bránit prodávat a kupovat ale příkaží i to, že se nebudou lidé smět odstěhovat kam by chtěli...

   Antikrist je člověk a je to papež, tomu předají všechny vlády světa svou moc, protože nastane na zemi velký zlo a vlády budou bezradný, už teď nezvládají ani běžný záležitosti...

   Šelma z moře, je Vatikán a ta druhá šelma že země, která vypadá jako beránek ale mluví jako drak, bude nutit všechny národy aby se podřídily první šelmě, bude hubit celou zemi a odpůrce likvidovat...

  • Pepi napsal:

   V Norsku maji platebni karty i deti od 7 let.Deti se vzajemne ovlivnuji a rodic ktery ma vyhrady,je ten zly a porusuje prava deti.
   Platit mobilem muzete i v autobuse,kupovat listky do kina ci na vlak.Cestovni kancelare neakceptuji platby v hotovosti(porad mluvim o Norsku).Existuje i kombinace karta+mobil.
   Je dost zajimave ze zadne protesty proti tomuto vyvoji prakticky neexistuji,na rozdil treba od neexistujici migrace do CR.
   Bezhotovostni placeni je oblibene zejmena mezi detmi a mladezi.Nova generace(Norsko)uz prakticky vyrusta bez placeni v hotovosti,mnohe deti se vybec ani s bankovkami uz nemusi vubec setkat,placeni v hotovosti je pro mladez nenormalni.Je zakazano platit bezhotovostne nad 10.000Nkr,treba pri nakupu nabytku.Kazdy kun je v Norsku ocipovan a prakticky kazda kocka ci pes.Toto probehlo zcela hladce bez jakychkoliv protestu.Studenti veterinarstvi si system pochvaluji a doporucuji ho i do domovu duchodcu/osetroven.
   Norsko,na rozdil od CR neni ateisticka zeme,i kdyz i zde cirkev(Luteranska,protestantska)ztraci cleny a spolecnost je pomerne sekularni.Donedavna byla tato cirkev statnim nabozenstvim.Bezhotovostne mozno platit i v kostele.

   • zalozeno-na-vire-ne-realite napsal:

    ČR také není stát kde by převládli "ateističtí" obyvatelé! Však se zeptejte jestli jsou věřící...Většina je. A každopádně věří na stát.

    • Pepi napsal:

     Nic nenamitam,jenom jsem mel na mysli statistiky,a ty samozrejme nemusi odhalovat zkutecnost.
     Jedno je jiste,"nekdo"se snazi protlacit bezhotovostni spolecnost za kazdou cenu.To neni zadna konspiracni teorie,vubec ne teorie jakehokoliv druhu,dukazy vidime kolem nas kazdy den,mluvi se o tom opatrne,ale zcela otevrene,pouze vyhody jsou nam podsouvany "serioznimi"medii,alternativni se snazi upozornovat na nebezpeci.

     • UJ napsal:

      Ale jsou to "jen" dílčí záležitosti vycházející z NADVLÁDY.

      Proč si církevmédia vybrala stranit nadvládě?...

  • Guldur napsal:

   Bohužel máte pravdu. Možná budem nakonec muset požádat o azyl v Rusku (pokud jim jejich přístup vydrží), abychom nedostali chip pod kůži nebo gilotinu na krk...

 2. MartinT napsal:

  ...svobodným i otrokum chudým i bohatým nechá dát znamení šelmy na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci prodávat a ani kupovat, nebudeli mít toto znamení...ZJ13 16,17... no a ted ještě vědět co je to to znamení

  • Robo napsal:

   čip/čiarový kód

   Inak, toto písali tí istí, ktorí to plánovali.

   Nepredpovedali, ale programovali túto budúcnosť.

   • MartinT napsal:

    tak to je slušné sajnsfikšnnnnn...něco jako Architekt a Vědma v metrixu..tak já se nakonec ještě probudím v líhni:-)
    ..zjevní je v bibli odpočátku..je přiřknuto Janovi..jakej on byl programátor...jedině, že by spolknutí té knihy proroctví nakonci znamenalo zasunutí diskety:-)...pro ty co neví tak Jan ji musel sníst.

    jinak k názoru,že šelma je stát...od počátku křestané žili v královstvích,či provinciích Římské říše a tudíž se svým způsobem museli poddat zákonům...jsou tedy všichni poznamenaní tou značkou nezjevnou
    ap. Pavel o tom i učil..."jeli to ve vaší moci žijte se všemi v pokoji!!"
    Contumaxi...rozumím tomu co píšeš,ale rozuměj ty mě...tady nejde o výklad...já jich mám 5 na jedné ruce:-)
    Nejblíže tomu bylo Hitlerovské německo (šelma) a tam naopak židé byli označeni viditelně

    ..ještě to nějakých pár desítek let nebude pač není infrastruktura tedy propojení zajištěno a hlavy lidských mas nejsou připraveny přijmout

    ...no já se pořádně naučím rusky a vygůgluji si slušnou trasu

  • contumax napsal:

   Martin T

   Zapoměl jsem dodat, že ta druhá šelma jsou USA...

   Všechno to na ní ukazuje... že to budou pravděpodobně SSA...

  • contumax napsal:

   Martin T

   Na TV Gloria je film o čipování : Elektronický koncentrák...

 3. Definitiva napsal:

  Západná kresťanská civilizácia je v skutočnosti otrokárske zriadenie biblických náboženstiev /aj pre židov/, modernizovalo sa a dnes je ovládané Vatikánom, dedičnou mocou, finančnou oligarchiou a ich mafiami, všetci sú vyštudovaní slobodomurári. Ak chcete vedieť, kto má väčšiu moc, sledujte, kto komu bozká ruky a komu sa klania. Rituály sú oporou dnešnej moci od dôb Starovekého Egypta.

  Finančné otroctvo, dlh, úžera, bankový diktát, to je len jedna z mnohých foriem otroctva.

  Študujte riadenie sociálnych supersystémov. Viac nemôžem písať, lebo zase kecnem niečo, čo cenzúra nepustí.

 4. Vladci-soustavy napsal:

  "Dnes je těžko domyslet, jaké všelijaké nástroje na omezování naší svobody později vládnoucí moc, když bude mít pod totální kontrolou naše peníze, ještě vymyslí. Každopádně, prospěch z toho jistě nebudeme mít."

  Read more: http://www.dolezite.sk/BLOOMBERG-VOLA-PO-BEZHOTOVOSTNI-BUDOUCNOSTI-CO-NAM-HROZI-T8SUai.html#ixzz3zaSBsJV3

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!