Transhumanistická singularita – konečná úniková agenda

TranshumanismOdhalujte spolu se mnou, byť to nemusí být snadné čtení – ale musíme rozluštit kód této tolik diskutované vychloubačné chiméry. Což ovšem neznamená, že neexistuje – existuje. Stále existuje jako vedlejší produkt mysli, který působí v náhradním lidském vakuu; což přerušilo spojení s normální rozmanitostí emocí, obzvláště s duchem a duší. Jakmile už jednou dojde k tomu, že je tento typ rozvodu sankcionován, můžou tam být už jen škodlivé následky.

Současný transhumanistický étos je hluboce ateistický, a jako takový nemá potřebu nahradit Boha, protože nevěří, že v prvé řadě taková entita existuje. Je ironií, že tento étos má skutečně zdánlivě potřebu vytvořit všemocného boha vlastní konstrukce.

Takovýto koncept, snažící se dojít ke svému závěru, může, podle svých zastánců, poskytnout nějaké konečné řešení lidského dilema. Takto získáváme transhumanistický pohled, že realizace počítače, který může nějakým způsobem takticky přechytračit lidský mozek, vytvořit osvobozenou společnost.

Nic nemůže být ve skutečnosti dále od pravdy. Tím, že předáváme naši zodpovědnost za řízení našich životů strojům, strháváme naši vlastní schopnost utvářet, měnit, řídit a nakonec se radovat z umění žít. Namísto toho se individuálně rozhodujeme stát se otroky svých vlastních vynálezů.

Rozpoznat to je pro nás to nejdůležitější, neboť to staví transhumanistickou agendu do pravého světla – což ve skutečnosti není vůbec žádné světlo – ale v zásadě to je tma. Když dostanete volnou ruku, ukrývání bludných vizí moci vede k otevřeně fašistickým projevům. Nacistický eugenický program (tj. nauka o zkvalitňování dědičného základu člověka výběrovým křížením – eugenika, pozn. překl.) za druhé světové války je svědectvím o této hrůze. A pokus vytvořit všemocný „vědomý“ počítač, schopný převýšit lidskou inteligenci, činí z transhumanismu novou formu koncentračního tábora.

Eugenická škola „populačních čistek“ nebyla nikdy daleko od povrchu v této korporační éře, a je specifická pro ambice Nového světového řádu. Ale dosažení hlavních ambicí v období po druhé světové válce, což bylo vylidňování, by  vyžadovalo velmi podvratné eskamotérství – a já věřím, že transhumanistické proroctví blížící se „singularity“ je právě takovým hluboce podvratným eskamotérstvím.

V transhumanismu se používá termín „singularita/jedinečnost“ k popsání doby, kdy, jak transhumanisté věří, umělá inteligence bude pokračovat ve svém exponenciálním, rychlém růstu a převezme –nebo předstihne – přirozenou inteligenci. Nazývají tuto dobu „Bod Omega“.

Tvrdím, že to je přímé plagiátorství duchovního kontextu, ve kterém by tento stejný termín (i když ne v běžném jazyce) popisoval dobu zjevného probouzení lidstva do Božského vědomí – nebo Božskosti.

Singularita/jedinečnost transhumanistického počátku tak představuje démonický opak božského probouzení neboli osvícení. To obrací přirozený tok života a uvězňuje svou kořist v Matrixu – ve světě vymývání mozků a sterilního přizpůsobení; jehož dozorcem je mozek vyrobený člověkem. Orwell, Huxley a jiní varovali právě před touto možností již před více, než šedesáti lety.

Takže když slyšíme, že Google, jehož předsedou je pravidelný návštěvník společnosti Bilderberg, prosazuje své zájmy v této oblasti, je až příliš zřejmé, že agenda je přímo spojena s přetrvávajícím vedením globálního řídicího systému právě takového Velkého bratra. Takového, který podle étosu singularity v konečném důsledku povede k technicky rafinované formě „myslícího“ superpočítače, který trvale nahradí vyšší poslání lidské mysli.

V tomto ohavném režimu se nám vnucuje, že tento kus technologie, vyrobený člověkem, dříve či později zcela převezme od člověka odpovědnost za řízení planetárních záležitostí a nechá nově „osvobozené lidi“, aby cupitali kolem dokola, jako ohromné množství kuřat „bez kormidla“, pod bdělým dohledem „kapitána – kybernetického kohouta“.

Softwarové instrukce by to bezpochyby převáděly všudypřítomnému Velkému bratrovi, aby tak vyvolaly ještě další stupeň strachu v již tak zjitřené a nervózní společnosti. A lidé by žili v takové hrůze z jeho pravomocí, že by „logika“ jeho výroků/akcí byla považována za nezvratnou. Natolik, že všechny jeho instrukce by nikdy nemohly být prokázany za neplatné, ani by nemohly být odvolány soudem.

Není proto překvapením, že jsme byli v poslední době svědky filmových upoutávek tohoto futuristického typu scénařů, jež se stávají realitou.

Pokud jste se již někdy zkoušeli dotazovat bankovního personálu na zůstatek na vašem bankovním účtě, pravděpodobně jste byli svědky zřeknutí se zodpovědnosti za případné chyby, k nimž mohlo dojít. Přičemž následovala zmínka o tom, že je nějaký problém „s počítačem“, a tudíž jaksi za hranicemi kontroly zaměstnanců banky. Jedná se o počáteční fázi zřeknutí se lidské odpovědnosti a její předání „myslícímu“ stroji. Nakonec by bylo možné přesvědčit pouze vedoucího pracovníka, aby skutečně zkontroloval konec výpočetního systému kvůli případným chybám.

Silná touha, abychom nikdy nebyli zodpovědní a unikli veškeré osobní odpovědnosti místo realizace vlastního tvůrčího potenciálu, daného Bohem – nebo stavu fyzického světa – představuje nejvyšší únikovou agendu; a vytváří perfektní krmivo pro upírskou chamtivost temné strany.

Víme, že různé formy technologicky špičkových řídicích systémů (mysli) již byly před čtyřmi nebo pěti desetiletími pod pečlivým dohledem kybernetických týmů, sponzorovaných CIA, a to v rámci zlověstného a utajovaného programu MK-Ultra. A že předtím jisté pseudo-křesťanské sekty konstatovaly, že seskupení veškeré lidské inteligence do jednoho obrovského centrálního usazovacího prostředku by nějakým způsobem sloužilo jako základ pro evoluční posun do vyššího, vyvinutějšího stavu pro lidský druh; což by pro změnu zaplavilo svět schopnostmi kombinované inteligence.

V rámci této klamné homofobní vize evoluce, jež by byla uměle zrychlená, by „nadřízená mysl“ počítače spoléhala na kolektivní a globální, lidskou, informační energii. Poté, co by toho bylo dosaženo, by nepochybně byla ponechána odpovědnost za rozhodování o tom, kdo by byl – a kdo nikoli –  přijatelný pro výslednou kybernetickou společnost. Superpočítač by tímto způsobem zdědil roli nejvyššího velitele eugeniky, a v něčem, co by se podobalo scientologickým poradním zasedáním, by mu byla svěřena odpovědnost za výběr, kdo by byl způsobilý nebo nezpůsobilý v jakémsi druhu přežití těch nejvhodnějších.

Ti nejefektivnější – a nejvíce v souladu s potřebami společnosti, aby mohli navrhovat a programovat software nejvyššího velitele – by se ujistili, že sami sebe vyškrtli z porgramu a tvrdili by, že na výsledku neměli žádný podíl. Tento superpočítač bude proto poskytovat dokonalé alibi, neboť, podle jeho programátorů, překročí svou schopnost udržet si kontrolu nad svými činy – a tím se zbaví odpovědnosti za jeho výstřelky. Konečný, předkoncipovaný přechod na samosprávu.

Nicméně primární rolí počítače nejvyššího velitele má být spuštění velké „singulární události“. Událost, která by se mohla projevit jako nějaký druh uchvácení luciferiánského/iluminátského velebení. Rituální, temný festival, který by se silně podobal každoročním setkáním „Bohemian Grove“ v Kalifornii (tj. setkání nejprominentnějších mužů z celého světa, pozn. překl.). Satanské setkání za účelem oslavy období, v němž bude spirituální duše konečně uložena k odpočinku a bující materialistické ambice bezduché elity dostanou plnou podporu, a to zcela bez odporu. V tomto scénáři „Bodu Omega“ vidí ilumináti svůj splněný sen.

Poté by byl stroj bezpochyby vypnut – někým, kdo by si udržel dostatečně silnou vůli k provedení této akce. Většina nových dědiců Země by trvala na lidských otrocích, kteří by se starali o jejich různé i nepřímé potřeby. V jejich bezsoucitné verzi Shangrily by jim v každodenním životě utrpení druhých pravděpodobně přidalo nějaké „mrazení“ – a robotické předměty by tak nemohly dostatečně plnit svou roli.

Zdá se pravděpodobné, že současní transhumanisté rozšiřují scénář, který vychází z nacistické éry. Přání zachovat/vytvořit super rasu – a zbavit svět všeho, co neodpovídá jejich definicím duševní dokonalosti. Zasvěcenci z řad iluminátů se považují za pokrevní potomky mimozemských bohů – králů.  Tyto mimozemské ambice jsou úzce spjaty s transhumanistickou agendou – v níž je duchovní síla, založená na lidském srdci, hlavní překážkou k naplnění jejich cíle. A tato duchovní síla je nakonec zcela rozvrácena.

Něco o tom víme. Neboť stejné zlověstné téma se objevuje ve všech, stěží skrytých, ambicích korporačního vykořisťování v oblastech geneticky modifikovaných organismů (GMO), farmacie, zemědělských chemikálií, jaderné energie, ve velké části potravinářského průmyslu, v korporacemi řízených médiích, v oblastech klíčových bankovních institucí, pokročilých technologií a telekomunikací, vojenství, NATO, dále sem spadá třída těch nejbohatších a také nejvyšší představitelé téměř všech vládních institucí, včetně Vatikánu a dalších církevních hierarchií. Nesmíme ani opomenout vysoké činitele Evropské unie a Spojených států, Světovou obchodní organizaci a všechny hlavní globální obchodní bloky této materialistické planety, rozdělené na segmenty.

Ve všech těchto oblastech můžeme detekovat většinou tajnůstkářskou – ale někdy dosti otevřenou – despotickou touhu vykonávat nelidskou formu nadvlády, jež dokonce předčí i motiv zisku. Touhu po chladném, ovládajícím vlivu nad ostatními a využití této planety, jako by to nebylo nic víc, než volně dostupné palivo, určené k dalšímu vzrůstu jejich, tak přespříliš nafouknutého ega. Nevadí, pokud budeme muset přestat používat moudrost, poznání a starostlivé srdce ve prospěch ďábla, který usedne na svůj domýšlivý trůn.

Uskutečnění všech těchto zlověstných ambicí je zcela závislé na singularitě/jedinečnosti „Bodu Omega“, kdy dojde k tomu, že technologie převezmou moc nad lidskou společností – a to povede k podmanění většiny lidstva a jejich rezignaci před zdánlivě nekonečnými a adaptabilními, rafinovanými schopnostmi.

Z psychologického hlediska není despotický „myslící superpočítač“ nic jiného, než projekce stále neklidného alter ega. Kompenzace za nesnesitelný pocit duchovní vnitřní prázdnoty a snaha nahradit to tím, že se duše vzdá všemocnému a dominujícímu, uměle vytvořenému idolu.

Takže pokud tajně obdivujete korporacemi sériově vyráběné přístroje a zařízení – mějte se na pozoru! Již vstupujete do předhůří transhumanistické domény a sami se tak otevíráte médiím, které ovládají mysl a formují životy jedné celé generace.

Ve skutečnosti je to součást stejné domény, ve které zanícení genetičtí vědci,  jako je např. Craig Venter, dělají finální úpravy jejich (údajně nezákonným) laboratorním miminkům, vytvořených designéry.

Ti z nás, v nichž cirkuluje drahocenná červená krev lásky, soucitu, smutku, radosti a nadšení, nikdy neupadnou v nemilost tohoto bezcitného ducha – ani nyní nebo v budoucnu. Ale potřebujeme o tom vědět, i kdyby jen z toho důvodu, abychom si připomněli, co leží v možnostech pro tento svět; i kdybychom si neuvědomili náš, Bohem daný, potenciál být vřelou, kreativní bytostí.

Osud tvůrčích, vnímajících bytostí je prolomit šílenství, které je obklopuje, čerpat hlubší odvahu a silnější přesvědčení týkající se jejich vlastních božských sil. Sil, které způsobí, že budou navždy vykázáni ti, kteří spoléhají na to, že strach zvítězí nad velkolepou oslavou lásky, která je, vždy byla a bude, skutečným základem univerzálního a pozemského života.

Autor: Julian Rose

Zdroj: http://www.wakingtimes.com/2014/06/02/transhumanist-singularity-ultimate-escapist-agenda/

Související: http://www.nwoo.org/2014/11/21/rap-news-28-singularita-feat-ray-kurzweil-a-alex-jones/
32 Komentářů k Transhumanistická singularita – konečná úniková agenda

 1. jan napsal:

  Už bylo kdysi napsáno,jen malý počet lidí obsáhne nástup elektroniky,počítačových soustav,ale hlavně toho zneužít.
  Osobně se podivují,třeba u nás,nevím jak je to v jiných státech,využívání softwerů dodaných USA,pro sčítání volebních výsledků.

  • .lak napsal:

   Když jsem viděl jak si nese volební lístky do auta z předchozího dne človrda tak je mi jasný jak to funguje. A tedy online volby na netu s možným zpochybněním daných jednotlivých voleb je jednou z cest jak zprůhlednit podvody novodobých šlecht které se od hadrákového podvodu lůzy drží paraziticky stále stejnými, …pomlčím.

   • Paul Durham napsal:

    Kontrola voliče, kde skončí jeho hlas, je absolutně snadná:
    Volič přijde do volební místnosti, přistoupí za plentou nejdříve ke stroji generujícímu anonymní štítek s 12-cti místným kontrolním unikátním číslem a čarovým kodem obsahujícím toto číslo.
    Potom volič použije elektronické hlasovací zařízení, kde nejprve vloží přes čtečku čarového kódu své kontrolní číslo a potom volí číslo kandidáta . Následně je na štítek s čarovým kodem umístěno viditelně nevratně číslo jím zvoleného kandidáta.

    Vybrat peníze z bankomatu je složitější.

    Vyhlašují se výsledky:
    veřejným seznamem za volební obvod tak, že u každého kandidáta je součet hlasů a seznam kontrolních čísel. Každý volič každého kandidáta si může anonymně zkontrolovat své číslo v jeho seznamu.
    Každý volič si může spočítat počet čisel a porovnat jestli souhlasí se součtem.
    Celkový počet všech použitých čísel za obvod se samozřejmě musí shodovat s počtem voličů, kteří odvolili v daném obvodě.
    Jakmile jsou základní součty jednou veřejné, potom již
    nelze veřejně uvedené hierarchické součty nikdy zfalšovat.
    Pak můžete své anonymní kontrolní číslo spláchnout do WC.
    Pokud máte reklamaci, vezmete své kontrolní číslo a
    jdete uplatnit reklamaci na policii, že u vámi zvoleného kandidáta není vaše číslo uvedeno.
    Je to technicky prosté a technicky nezfalšovatelné.

    • Eschatolog napsal:

     Technicky asi ano, jde ovsem predevsim o kandidaty, kdo jsou , a tez o konzumenty koblih, co jsou.

     • weissbach napsal:

      :-)

      • koloděj napsal:

       sutor příspěvku ale píše o eliminaci systému Diebolt, ne o eliminaci debil_volič.

       Jinak, někde jsem zahlédl „vylepšení“ tohoto systému tak, že volič přijde s občankou na poštu a dostane buď peníze ( 100 nebo 1000 kč např) anebo hlasovací lístek.

       Komu nezáleží na budoucnosti, ať si vezme peníze. Komu ano, ten tyto peníze posílá i jako volební příspěvek straně.

       Další postup byl pak podobně přes dvojitou anonymizaci
       (občanka – veřejné hlasovací číslo – tajné hlasovací číslo ) vyplnit nějaký papír nebo elektronicky z PC z domova odeslat hlas.

       Vyhledávat, zda váš hlas byl správně zapsán by nešlo přesně podle čísla lístku, který jste dostal, ale jen podle série. V sérii (řekněme po 100 hlasech) jste si pak svůj měl vyhledat, aby nedocházelo i v tomto k podvodu.

     • Paul Durham napsal:

      samozřejmě, jen jsem oponoval „jan“ a „.lak“ , že z hlediska techniky a metodiky je řešení nezfalšovatelnosti voleb snadné jak facka

      ovšem „vybraní“ kandidáti a jejich voliči – to je zcela jiná kapitola, to je kapitola konce druhu homo

      • jan napsal:

       Pro Paul Durham.
       Nemám námitek,až budou volby přes internet,raději bych to viděl přímo elektronicky ve volební místnosti.Zatím to tak není,všechny zápisy se soustřeďují u státní volební komise,kde se to vkládá do počítačů,právě vybavených software dodaných USA,proč u nás nejsou vhodný IT pracovníci?

    • Mirek napsal:

     Ty dirkovací štítky fungujou jedna báseň.
     Viď IBM a evidence židů v III. Reichu!
     Sakra, to jsem neměl říkat..

 2. proud napsal:

  „Nic nemůže být ve skutečnosti dále od pravdy. Tím, že předáváme naši zodpovědnost za řízení našich životů strojům, strháváme naši vlastní schopnost utvářet, měnit, řídit a nakonec se radovat z umění žít. Namísto toho se individuálně rozhodujeme stát se otroky svých vlastních vynálezů.“………..To podle myho nazoru plati ale i pro Boha,nebo jakykoliv jiny „entity“ !!! Je uplne jedno,koho si tam nechame dosadit! Je uplne jedno na koho prehazujeme zodpovednost za sebe sama at uz z duvodu vymlouvani se,nebo odlehceni vlastnimu svedomi. Vysledek je tak ci onak,nechavat se ovladat!

  • proud napsal:

   To plati mimochodem i o nechavani se ovladat napriklad „vladou“,nebo jenom prezidentem,kymkoliv na koho se pak zacnu vymlouvat prestoze jsem mu sam dal svuj osud do rukou,nebo ho nechal si muj osud vzit bez moznosti okamzite a ucinne zasahnout pri zneuziti!

 3. Sojuz ! napsal:

  jednou bude Bible zakazana. Az se to bude hodit. Az ji pak nekdo objevi- zakozio uplne novy nabozenstvi- to bude prdel. Jeste ze tu nebudu. Ale pozor na reinkarnaci… :) Ja mam takovej strach, ze se narodim znova, protoze v NIC -tak v to neverim. Ale ja nechci, zivot je utrpeni, dekuji stacilo, ale jak jsem jednou tady, tak to znamena, ze se pak ocitnu nekde jinde. S Bohem to nema vubec nic- to jsme si vymysleli. Nikdo nevi co je a neni, ale neco je. Dle meho jsme v celym tom systemu jeste mensi jak snítko prachu v tomto svete, a snítko prachu vi uplny kulovy a kdyby filosofovalo, prijde leda na to, ze Buh je vysavač- coz je totalni blbost ze?

  • proud napsal:

   Ono to vypada ze neni reinkarnace jako reinkarnace,ta nase je prej umela,rizena,abysme se vraceli porad sem,to zajistuje stalou pracovni silu,jinak snad jde prirozene o inkarnace kamkoliv. Tak jsem alespon onen vyklad pochopil ja a dava to jistej smysl.Ovsem jelikoz nemuzu urcit kolik z toho,paklize neco,nebo nic,nebo vsechno,je pravda,beru to pouze jako dalsi z teorii,prozatim.Nicmene nejdulezitejsi je pro me porad realita,tady a ted.

   • weissbach napsal:

    „Ono to vypada ze neni reinkarnace jako reinkarnace,ta nase je prej umela,rizena,abysme se vraceli porad sem,to zajistuje stalou pracovni silu“

    Nestrašte, proude.. :-)

    • proud napsal:

     Snad by ses nebal uz i trochy teorie :-).Priblizim ti to,hodne zhruba svejma slovama: Zili byli na Zemi kdysi jacisi Atlantane jako svetelny bytosti a odkudsi se vynorila jakasi inteligence,kamaradili spolu,jenze ona inteligence potrebovala zlato,je na nem zivotne zavisla.A potrebovala aby ji ho nekdo narubal,tak zradou vytvorila ze svetelnejch,nesmrtelnejch bytosti „smrtelniky“ schopny pro ni dolovat.Ovsem z nesmrtelnyho nejspis nejde udelat smrtelnej,jen to telo jde zlikvidovat.A tak se museli postarat o reinkarnaci,jinak by se jim po smrti delnici nadherne rozprchli……..dava to smysl? :-)

     • Paul Durham napsal:

      no teda , tak zkroucenýho Sitchina jsem ještě nezaznamenal, to chce invenci :-)

      • proud napsal:

       Kdyz myslis? :-).Nicmene z moji hlavy to neni a pane Sitchinovi taky ne,mozna zkus Wing makers ;-),rozhovory dr.Nerudy,jedna se o faktickej objev kolem kteryho se vsechno toci,je i rec o GP atd.Tech rozhovoru je celkem 5.Pri zachovani si chladny hlavy a hlavne spravny neduvery ale pritom premejsleni a jisty urovne predeslejch znalosti se ti zacne leccos skladat dohromady i mezi radkama…….

       • proud napsal:

        A kdyz zacnu s logikou a selskym rozumem a prohlidnu si nezaujate zdejsi prirodu a vybaveni tvoru v ni,jejich zpusoby zivota a pak se nezaujate podivam na cloveka bez veskeryho vybaveni,obleceni a nastroju…………..je mi jasny,ze sem nepatri,neprezil by ani tejden v takovym stavu v tom prostredi!My se sem proste nehodime,coz znamena,ze sem puvodne vubec nepatrime!Bud jsme „prisli“ odnekud,nebo jsme byli „vyrobeny na zakazku“ za urcitym nejakym ucelem…….

       • M napsal:

        Wing makers bylo již odhaleno jako manipulace…

     • koloděj napsal:

      Tak spíše bych řekl, že Atlanťané byli ti, kdo sem vpadli a pozvedli zdejší civilizaci na technickou úroveň kvůli … těžko říct. 6e by to zlato z FEDu nakládali do UFO a odváželi na Sírius? to se mi nezdá.
      Spíše bych už řekl, že let nebo přistání nedopadlo podle plánů a potřebují vytáhnnout vědu a výrobu tak vysoko, aby jsme byli schopni jejich talíř dát dokupy. S tím zase nějak neštimuje, že nám tady pořád nějaký talíře lítaj nad hlavama,
      Jsme prostě jen malí pozemšťané, víme prd, co se děje okolo nás a s námi…
      Nevíme ani, co se děje v Praze na Hradě, nebo ve Strakovce, natož na Marsu

   • Sojuz ! napsal:

    to zni tak nejak rozumne :) Hlavne zadny dogma- jako vsichni ti debilove co si kvuli kousku papiru a vypravene pohadce podrezavaji krky a vedou valky- oblbuji obyvatelstvo, co si pak pripada nadrazeno treba nad nás dva agnostiky.

  • Mirek napsal:

   #Sojuz!
   Jednou bude zákázán i samotný Život.
   A myslím že už brzy.
   Vlastně se to už děje.

  • M napsal:

   Reinkarnace samozřejmě existuje a je velmi dobře doložená… to nic nemění na tom že největší podvodníci sedí ve Vatikánu ;-) bez legrace…

   Reinkarnace jednoduše existuje, je pro to mnoho důkazů z mnoha různých na sobě nezávislých stran… některé jsou přehledně sepsány na uvedených odkazech… v historii lidé věděli o skutečnosti reinkarnace a poznání o převtělování duše bylo součástí původního raného křesťanství… Ovšem nejlepší důkazy jsou ty ze života…

   např. Carol Bowmanová se podobně jako Ian Stevenson dlouhodobě věnuje případům dětí, které si spontánně, přirozeně vzpomněly na svůj předchozí život.

   http://www.ragauian.cz/reinkarnace-aneb-prevtelovani-duse-dalsi-hmotne-dukazy-znovuvtelovani-duse-carol-bowman-6/

 4. OldNoe napsal:

  Musím sa ujať autora, ako i jeho článku, pretože doterajšia diskusia sa opäť zamotala do tých niekoľkých póz, ktoré odvádzajú pozornosť od závažnosti vyjavených súvislostí. Skromne by som si ho dovolil doplniť v tom, že nato, aby mohol vzniknúť riadiaci superpočítač, je nevyhnutné dostať ľudstvo do intelektuálneho, ako i morálneho suterénu, čo sa, ako pozorujeme už deje. Napokon, autor to v svojom článku i sám naznačil. Tak isto je realitou i elitarizmus, navyše pôvodne kabalistický elitarizmus, ktorý uzatvára život jednotlivca do nevyhnutností dopredu, navyše softvérom vytvoreného „osudu“. Napokon, preto sa tak vehementne verbálne bojuje proti korupcii, pretože tá je nižšou formou elitarizmu a ako taká dokáže narúšať jeho ideologicko-mocenské pôsobenie. Teda, všetko čo autor očakáva sa už deje a utajené scenáre sa javia ako evolučný proces pomaly zohrievanej žaby.

  • Paul Durham napsal:

   Podezřívám autora , že nemá technické vzdělání, protože předpokládá ve svém filozofování hardware komplexnější než lidský mozek. A to je zásadní kritérium eventuální transhum evoluce či devoluce. Takový hardware jen tak nespadne z nebe.

   A ještě z jiného soudku , člověk má prostřednictvím svých smyslů přístup ani ne k miliardtině miliardtiny parametrů reality či jsoucna. A už tak s tím má jeho „mozek“ značné problémy. Jak si poradí mozek prostřednictvím hw protetik s navýšením přístupu např. jen 100x ? Má na to ? Podle mne nemá.

   Takže celé je to jen trahshum devoluce ve smyslu Aldousova Brave New World. No snad budou ty budoucí Leniny dost pneumatické.

   • weissbach napsal:

    Řekněme si to přímo: Je to o depopulaci a absolutní kontrole. Tentokrát pomocí technologií.

   • OldNoe napsal:

    Predpokladám, že autor nemal na mysli naše dnešné bežné „mašiny“ s obmedzeným „železom“, ale počítače novšej generácie, tzv. kvantové počítače. Tie si samozrejme my hlupáčikovia ešte kúpiť nemôžeme, ale je isté, že už existujú. Z kusých informácií sa dozvedáme, že sú schopné vytvárať inú holografickú realitu, ako ich staršie, navyše ploché sestry. Čo sa týka ľudského mozgu, existujú štúdie tvrdiace, že jeho kapacitu využívame asi na 5-7%.

   • M napsal:

    „trashumanistická devoluce ve smyslu Aldousova Brave New World“ to je docela trefné… já bych NWO nazval jednoduše novodobým nevolnictvím, které se chytře konstruuje tak, aby si ovečky-dušičky ani neuvědomily že přišly o svobodu… a to JE CÍL… ABSOLUTNÍ LIKVIDACE SVOBODY… ano jistě mohli bychom mluvit o nějakých bytostech které nějakým způsobem to celé řídí a o detailech toho jak a proč to dělají, dohadovat se o slovíčka… jak to někteří s oblibou dělají … ale důležité je spíš to, dozvědět se jak tomu uniknout… a to je gnostické poznání, které je v podstatě identické s tím co říká nepokroucený taoismus… podle hesla „poznejte sami sebe a poznáte všechno“… a pak se můžeme osvobodit… více třeba tady:

    http://www.ragauian.cz/category/dualita-lidskeho-byti/

    • M napsal:

     PODSTATNÉ JE jen to CO DĚLÁME SAMI SE SEBOU na úzké cestě do vlastního nitra!

     Odpovězte si prosím každý sám uvnitř sama-sebe!! CO DĚLÁM PRO TO ABYCH DOSÁHL ROVNOVÁHU JIN-JANG?? CO DĚLÁM PRO TO ABYCH SE MOHL VRÁTIT ZPÁTKY DO JEDNOTY?

     TO OČ TU na ZEmi BĚŽÍ jsou LIDSKÉ DUŠE!! A naše jediná šance je zapracovat na sobě. Na svém DUCHOVNÍM VÝVOJI. TENTO ŽIVOT A TATO PLANETA JE TOTIŽ ŠKOLOU pro duše!

     KAŽDÝ SÁM ZA SEBE. PODLE PRASTARÉHO HESLA: POZNEJ SÁM SEBE A POZNÁŠ VŠECHNO!!

 5. Svobodný napsal:

  No vidíte a přesto na jejich perverzní plány lidi pořád makají a když nemají práci tak ještě brečí. Pokud nechceme jejich transhumanismus atd tak jim s tím musíme přestat pomáhat a dávat do toho naši energii a to znamená podržte se stát se „parazitem“.Kdo to dokáže? Lidi alespoň většina netouží po pravdě nebo svobodě ale po pohodlí(Ďáblovi) A co se týká voleb je nejlepší aby nevolil nikdo(dokud tam nebudou duchovně a inteligenčně kvalitní lidé-nemyslím dokonalé) aby nemohli tvrdit že kdo nevolí dává hlas jiným stranám protože když nevolíte tak nikdo váš hlas(názor) nemůže dát někomu jinému i kdyby to okecával jakkoliv a pokud to dělá tak váš hlas prostě krade.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!