Sociologie majdanu: jak se mění názor Ukrajinců na převrat v r. 2014

1015728421Jedním z nejobjektivnějších hodnocení výsledků, kterých se Ukrajině podařilo za poslední dva roky od převratu dosáhnout, jsou výsledky sociologických průzkumů. Můžete dlouho poslouchat argumenty politiků, šablonovité formulace médií nebo patetické proslovy různých aktivistů, ale to všechno nemá význam pro toho, kdo chce získat skutečnou představu o ukrajinské realitě. Tento článek je založen výlučně na výsledcích práce ukrajinských sociologů posledních dvou let.

 

Sociálně-ekonomické výsledky

O problémech ukrajinské ekonomiky toho bylo řečeno mnoho - o závislosti na vnějších věřitelích, poklesu zahraničního obchodu, devalvaci národní měny, inflaci i poklesu průmyslové výroby. Dá se očekávat, že především toto všechno se odrazí na výsledcích sociologického průzkumu. Například v době celoukrajinského průzkumu Kyjevského mezinárodního institutu sociologie, který byl uskutečněn v květnu 2015, 19 % respondentů napsalo, že jim peníze nestačí dokonce ani na jídlo. Je příznačné, že v únoru 2014 bylo takových respondentů jen 9 %, což se jeví jako nejnižší ukazatel za dvacet let sledován&iacut e;. Stojí za zmínku, že výsledek května 2015 průměrně odpovídá výsledkům roku 2004 a má tendenci se zhoršovat.

1015728599

Nestačí nám peníze dokonce ani na jídlo, %

 

Ještě pesimističtěji vypadají výsledky každoročního celoukrajinského průzkumu NAN (Národní akademie věd) Ukrajiny, který byl uskutečněn na podzim 2015. Na otázku: "Stačí vám peníze na nákup nejpotřebnějších produktů?" odpovědělo 32 % respondentů záporně. Pro srovnání v létě 2014 to bylo 23 %, což je také nejlepší ukazatel za posledních dvacet let.

Samozřejmě že tu nejde jen o možnosti plnocenného stravování. Podle výsledků celoukrajinského výzkumu KMIS (Komplexní medicínský informační systém) provedeného v září 2015 poukázalo 79 % respondentů na to, že za poslední rok se situace jejich rodiny zhoršila, i když se našli i tací, kteří poukázali na mírné zlepšení (2 %), či dokonce na zlepšení významné (1 %), zatímco pro 18 % se nic významně nezměnilo.

Zlepšení situace v blízké budoucnosti také většina Ukrajinců nečeká. Podle květnového průzkumu KMIS je 64 % respondentů přesvědčeno, že v příštím roce se bude situace jen zhoršovat a pouze 10 % má naději na zlepšení, ale 17 % očekává, že situace se alespoň nezhorší. Nejpesimističtějším regionem země jsou jižní oblasti, kde je o dalším nárůstu ekonomických problémů přesvědčeno 74 % dotázaných.

Daleko optimističtější jsou v tomto ukazateli výzkumy NAN Ukrajiny. Tak podle průzkumu z roku 2015 je 53 % Ukrajinců přesvědčeno, že zlepšení lze očekávat, přičemž 19 % stále doufá ve stabilizaci, a dokonce i normalizaci ekonomické situace. Nejvíce pesimistickým regionem podle NAN jsou východní oblasti, v nichž 62 % dotázaných od ukrajinské ekonomiky nějaké pozitivní posuny neočekává.

 

Politická hodnocení

Vycházeje z tezí ukrajinské propagandy, převrat v roce 2014 měl osvěžit vládu a vůbec státní instituce a vrátit jim důvěru obyvatel. A skutečně podle zpráv Institutu sociologie NAN Ukrajiny úroveň nedůvěry prezidentovi, parlamentu, vládě a politickým stranám v roce 2013 byla nejkritičtější za všechny roky nezávislosti.

V průběhu roku 2014 bylo pozorováno určité zlepšení těchto ukazatelů. Nicméně podobné zlepšení bývá na Ukrajině po každých volbách, ale nemívá trvalý charakter. Už za pár měsíců od převratu začaly státní instituce důvěru obyvatelstva opět rychle ztrácet. Kromě toho je třeba uvést, že v průzkumech v letech 2014 - 2015 se už neúčastnily ty nejvíce protivládně naladěné regiony - Krym, LNR a DNR, což ještě poněkud kompenzuje průběžné ukazatele.

Proto lze předpokládat, že celkově v roce 2015 úroveň důvěry / nedůvěry k Nejvyšší radě a vládě se vrátila k ukazatelům z roku 2013 a pokračuje ve zhoršování. Trochu lépe vypadá situace u prezidenta Porošenka, i když dynamika zhoršování jeho ratingu je v tomto okamžiku průměrně dvakrát vyšší než ve své době Janukovičova. Co se týče takových státních a společenských institucí jako milice, politické strany, média, soudy nebo prokuratura - ty všechny už zlomily všechny rekordy roku 2013 a u ukrajinské společnosti mají bezprecedentní úroveň nedůvěry.

1015728664

 Důvěřujete Nejvyšší radě?

 1015728716

Důvěřujete milici?

 1015728735

Jsou na Ukrajině politické síly, kterým je možné svěřit moc?

červená - nedůvěřuji

zelená - nevím

modrá - důvěřuji

 

Celková spokojenost a nespokojenost se životem

Politické a ekonomické faktory určují i další sociální ukazatel - celkovou spokojenost / nespokojenost se životem. Částečně zde je možné pozorovat tutéž logiku jako v případě důvěry / nedůvěry politické. Zaprvé naděje spojené s úspěšným svržením Janukoviče prudce tento ukazatel zlepšily, ale zadruhé průzkumu se neúčastnily regiony vůči převratu nejvíce negativně naladěné. Přesto v roce 2015 množství nespokojených občanů převýšilo ukazatel z roku 2013 a počet spokojených pouze o 2 % převýšil ukazatel posledního mírového roku a má trvalou tendenci k poklesu.

1015728776

Jste se svým životem spokojeni nebo nespokojeni?

Tato dynamika se nemohla neodrazit na vztahu Ukrajinců k majdanu. A i když majdan v zimě 2013 - 2014 zaclonily takové události jako oddělení Krymu a válka na Donbasu, stále více Ukrajinců vidí logickou vazbu mezi převratem a těmito problémy, kterým dnes musí čelit. Je příznačné, že pokud v průběhu majdanu 45 - 50 % (v závislosti na společnosti, která průzkum prováděla) Ukrajinců se vyjadřovalo na jeho podporu, pak v létě 2015 už to bylo podle údajů NAN jen 37 % respondentů, kteří přiznali, že podporovali majdan od samotného počátku a jsou jeho příznivci dosud. Ještě okolo 11 % jich uvedlo, že pokud zpočátku majdan podporovali, pak nyní jsou z něj zcela rozčarovaní.

Ještě výmluvnější je skutečnost, že v souladu s tí, že každoroční průzkum NAN Ukrajiny 25 % respondentů nazvalo majdan 2014 nejnegativnější událostí v historii Ukrajiny hned po hladu v roce 1933. Je zajímavé, že v takových oceněních vládnou velmi velké rozdíly v jednotlivých regionech. Jestliže v Nikolajevské oblasti se majdan jeví nejhorším v historii Ukrajiny 42 % dotázaných, pak ve Lvovské oblasti to je jen 6 %.

Pokud bychom hovořili o dynamice negativního vnímání majdanu, pak je možné uvést tyto údaje NAN Ukrajiny - na podzim roku 2014 celkově 28 % dotázaných občanů definovalo majdan jako vzpouru, ozbrojený převrat nebo nezákonné uchvácení moci. Ale již na podzim roku 2015 podíl takovýchto odpovědí byl 36 %. Samozřejmě tyto výsledky nezahrnují obyvatele Krymu, LNR a DNR.

Nejcharakterističtějším sociologickým výsledkem je odpověď na otázku, jaké jsou výsledky majdanu osobně pro respondenta. V době průzkumu specialisté NAN Ukrajiny se ptali: "Cítíte se jako 'vítěz' nebo jako 'poražený' od změny moci v roce 2014?" Půl roku po majdanu, v létě 2014 byly odpovědi následující: určitě jako vítěz se cítilo 21 % respondentů, spíše jako vítěz 20 %, váhajících odpovědět bylo 42 % a jako poražení se cítilo 17 %. O rok později, v létě 2015 se odpovědi na tutéž otázku kardinálně změnily. Naprosto vítěznými se cítila už jen 3 %, vcelku vítězně 8 %, 42 % stejně jako dříve váhalo a podíl těch, co se cítili jako poražení, vzrostl na celých 47 %. Částečně to lze nazvat oním prozřením Ukrajincům, které mnozí tak očekávají.

1015728830

Cítíte se jako "vítěz" nebo "poražený" od změny vlády v roce 2014?

Nicméně očekávat při pohledu na tak smutné výsledky nějaké oživení protestního hnutí na Ukrajině zatím nelze. Problém je v tom, že do určitého okamžiku ekonomická krize vede nejen ke zhoršení politické situace v zemi, ale ve společnosti vyvolává také apatii. Podle míry zchudnutí je každý občan nucen věnovat více času a energie zajištění rodiny a méně se nechává rozptýlit politikou. To je typické zejména pro Ukrajinu s nízkou kulturou sebeorganizace, absencí odborů a silných horizontálních vazeb. Navíc, jak známo, v zemi je ustanovena skutečná diktatura a jakékoliv sociální pro testy se jeví jako pomoc vnějšímu nepříteli. Démonizace Donbasu nutí obyvatelstvo se zatím s trvalým zhoršením kvality života smířit.

To vše se také odráží v datech sociologických výzkumů. Tak podle Institutu sociologie NAN v létě roku 2014 hodnotilo 55 % respondentů situaci na Ukrajině jak výbušnou, pak do léta 2015 se podíl těchto respondentů snížil na 47 %. Nicméně tato trpělivost není bezmezná a dříve nebo později bude mít za následek masové protesty nebo i více agresívní formy neposlušnosti. A zavedený relativní mír nyní pouze přispívá k růstu nespokojenosti, protože zaměření pozornosti společnosti se stále více přepíná z války na vládu.

Zdroj: http://ukraina.ru/analytics/20160226/1015727590.html

 
10 Komentářů k Sociologie majdanu: jak se mění názor Ukrajinců na převrat v r. 2014

 1. Josef Švejk napsal:

  Každý národ musí hluboko "rýt držkou v zemi", jak by poznamenal pan Kryl, aby pomaloučku ale jistě začal chápat která bije. Jedno jde-li o Ukrajince, Čechy, Poláky, Slováky, Maďary,... Ukrajinci, alespoň ti na východě, to na rozdíl od nás pochopili dříve a začali se aktivně bránit. My ostatní budeme muset ještě nějaké to století kypřit půdu, která nám už dnes neříká pane a dá-li bůh, procitneme.

  • weissbach napsal:

   Oni by asi taky čekali na rytí, ale včas jim bylo oznámeno, že se počítá s jejich likvidací, což urychlilo jejich rozhodování zda si počkat, nebo si rychle rozebrat zbraně a zorganizovat se k odporu. Na rozdíl od ostatních měli za zády silného souseda stejného jazyka a původu, což byla výhra v loterii. A ostatní pravověrní Ukrajinci již vystřízlivěli, ale je pozdě a nikdo na ně brát ohled nebude. Golem byl vypuštěn a koná bez ohledu na jejich mínění...

 2. J. Hruška napsal:

  Co vlastně můžete čekat od lidí, kteří jsou schopni uvěřit, že pálením starých pneumatik na Majdanu je možno zahnat zlé oligarchy.

 3. hel napsal:

  "v zemi je ustanovena skutečná diktatura a jakékoliv sociální protesty se jeví jako pomoc vnějšímu nepříteli. Démonizace Donbasu nutí obyvatelstvo se zatím s trvalým zhoršením kvality života smířit.".....ta samá hra se hraje s českým obyvatelstvem..tady přece za všechno taky může démonizovaný putin s ruskem a zhoršení kvality života pro většinu ?? za to mohou komunisti...27 let důsledně opakované bláboly a triky ( zejména před volbami) mají pomoci novým "elitám" udržet nastolenou moc a nepůjde-li to jinak, budou fašistické stejně jako ty ukrajinské...kdo tomu nevěří, ať si pořádně poslechne kalouska nebo učitelku (!!) štěpánovou či prohlédne "dílo" učitele(!!) smotany...

  • Marco napsal:

   Máš úplnou pravdu. Kdyby jsme se postavili vládě, čekal by nás stejný osud, jako nešťastné ukrajince. Nejhorší je, že tu diktaturu přehlíží, jelikož jim vyhovuje. Západ se nikdy nezmění, vždy jen kradl a podváděl. Kdyby byl Putin jako Porošenko a předal Rusko na zlatém podnose Západu, od rána do noci by nás krmili svatým Putinem:o)

  • voracek napsal:

   Ukrajinci si za dob SSSR zvykli označovat Rusy za násilníky bránící jim v rozletu, (nikoli bezdůvodně). Oni se označili za lepší a nikdo jim nebude poroučet, už vůbec ne Rusové. (Málokdo ví, že důsledkem této formy nacionalismu byla havárie v Černobylu). A Ukrajina skutečně byla pracovitější, vzdělanější, byla tam nejvyšší životní úroveň v CCCP. Samostatnost Ukrajiny od devadesátých let ale ukazuje na to, že Ukrajinci nedokáží organizovat svůj stát. Vše, co měli, rozprodali či rozkradli, dnes nemají ani funkční armádu, která by byla schopná odzbrojit všelijaké ty prapory žoldáků vlastněných oligarchy. Prostě nic se nedaří. A tak se upnuli na USA a EU. Do palic si nechali nalít moudro, že stačí přilnout k NATO a EU a už se budou mít jenom dobře. Dokonce z řad politiků a umělců lze slyšet všelijaká moudra o tom, že Ukrajina je vzorem demokracie a svobody občana a že si mají země EU vzít vzor. Ukrajinci bojují za to, aby se téže svobody dostalo i lidem v EU.
   Odhaduji, že ke stabilizaci na Ukrajině dojde až v okamžiku, kdy z pozice žebráka prodají podnikatelům z EU a USA poslední metr půdy, poslední důl a poslední podnik. Rusko mělo štěstí, tam se k moci na poslední chvíli dostal schopný organizátor nevršící jednu chybu na druhou, včas uťal prodej ropných a plynových zdrojů... A tak se občané Krymu rozhodli pro Putina, aby ne, když nabízí 2-3x vyšší kupní sílu a důchody. Další milión Ukrajinců hlasoval nohama, když z Donbasu prchali do Ruska.

   • hel napsal:

    ukrajina vzdělanější a pracovitější?? možná ano, ale pouze a dost výrazně její východní část - ruskojazyčný donbas! byl to donbas, kdo živil celou ukrajinu a díky přerozdělování z něj žila chudá západní část...je neuvěřitelné, že právě tuto vyspělou oblast( průmyslem i intelektem) ukrajinští oligarchové za pomoci fašistů, usa a západu přišli zničit a zbourat!! je to úchylné, zvrácené a perverzní

 4. jan napsal:

  Jak už jsem někde napsal,za vším hledej ženu nebo žida.
  Už to nejde zatloukat,co všude ve světě provádí židovská komunita,pod dohledem z USA.

 5. stefan goga napsal:

  Strycko Sam si kupil zradcov vychodneho bloku.Ty sa ustanovili ako novodobi BARONI. Ktory sa nam vysmievaju z plagatov,televizi ako nam chcu dobre. No obcan rype vlastnym rypakom zem ako pise Svejk,aby Baroni si nadelovali co sa im zachce a kolko sa im raci.Raz uz je tak OBCAN je sprosty. Zase sa necha podplatit. Este je nam dobre - ZATIAL -este nesme vo vojne a migranti su iba pri susedskych hraniciach- ZATIAL. Zobud sa obcan a pretri si oci,aby si videl co Ta caka a neminie.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!