„Ruská propaganda“ spojuje homosexuály s vlastizrádci

NahotyCenzura, která od jisté doby odsuzovala a diskreditovala politicky nekorektní, tedy nepohodlné informace, odhalující povětšinou pletichy z politického zákulisí a zpravodajské hry na národní a mezinárodní úrovni, například propojení organizovaného zločinu s politikou a státní správou, označením konspirační teorie, byla v tuzemském mediálním žargonu překřtěna na „ruskou propagandu“.

Například kritika spojení někdejšího pobočníka prominentního českého mafiána „kmotra“ Mrázka, Luďka Sekyry s pochybným „prelátem Jeho Svatosti“ a pseudo-profesorem a grantovým podvodníkem Halíkem a různými nadnárodními lóžemi, které udělují pochybné, leč štědře dotované ceny, či akademické tituly, za účelem dobytí úřadu prezidenta republiky by dříve bylo označeno za „konspirační teorii“. Nyní by taková kritika byla označena za propagandu Kremlu, šířenou „pro-ruskými“ servery.

Je to pouhý jev doby, nebo je za tím ještě něco jiného? Změna nomenklatury na jedné straně podléhá módním trendům, na druhé straně je výplodem rafinovaných manipulátorů veřejného mínění z řad sociologů, psychologů a jiných dobře placených pracovníků povětšinou zahraničních agentur „public relations“. Uvézt jmenovitě můžeme jako příklad namístě Klvaňu a Gabala. Oba se objevují na scéně s proti-ruskou rétorikou již v období plánované instalace radaru národní protiraketové obrany Spojených států amerických na našem výsostném území v Brdech. Všechny iniciativy, které tehdy vystupovaly proti tak chystanému zásadnímu porušení naší územní svébytnosti, byly těmito politruky pracujícími ve prospěch USAmerického zbrojního průmyslu označovány za ruské agenty. Nyní se, po letech tato rétorika opět vrací do českého veřejného prostoru, tentokrát ale posílena o nezanedbatelnou pomoc dalšího významného spojence: homosexuální lobby.

Propagandistické mašinerii sil usilujících o zavedení nového světového pořádku se totiž povedl jeden husarský kousek – totiž získat na svoji stranu v tažení proti narušiteli plánů na ovládnutí světa samozvanými nadnárodními elitami, Rusku všudypřítomnou a relativně mocnou a dobře dotovanou LGBT lobby (jen v Evropské Unii získala na grantech a dotacích tato Lobby 2 miliony Euro a v SSA 120 milionu dolarů. Před šesti lety to bylo celosvětově přes 35 milionů dolarů.

Stačilo tedy jen, udělat lživou, leč velmi působivou zkratku o nenávistné politice Ruské Vlády vůči homosexualitou postiženým lidem. Zbytek zařídili nadační granty. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Takto se stala homosexuální lobby dalším z užitečných idiotů na šachovnici hegemona. Štěpit společnost všude tam, kde ji štěpit lze. Takové by mohlo být krédo zahraniční politiky SSA ovládané netransparentními zákulisními majiteli „vyšších zájmů“.

Každý, kdo nyní kritizuje ruskou politiku a ohání se strašákem ve skutečnosti neexistujících „pro-ruských medií“ ve skutečnosti, buďto jen zištně hájí své zájmy, nebo lépe řečeno zájmy svých zadavatelů, donorů a sponzorů, nebo pomýleně kope kolem sebe v domnění, že bojuje za nějaká lidská práva, konkrétně za práva žít nerušeně se svým homosexuálním postižením -jako by mu tato práva někdo někde odpíral – a jako by to byl zrovna Vladimír Putin, prezident Ruské federace. Proto není s podivem, že tito lidé sepisují nejrůznější typy petice, čím provokativnější, tím lepší. Přitom si jen těžko uvědomují svoji krátkozrakost a svoji nebetyčnou hloupost. Tedy pokud to dělají z nějakého přesvědčení. Pokud to dělají pro peníze, lze jim vytknout pouze pochybnou kvalitu jejich prodejného charakteru. Za peníze jsou totiž ochotni dlouhodobě poškozovat dobré vztahy v regionu a ohrozit za vlastní prospěch hospodářskou prosperitu naší země této generace a generací budoucích. Pravda, homosexuálové s budoucími generacemi až tolik počítat nemusí.

Mezi petenty a horovníky patří třeba vedle již zmíněného sporného akademika Halíka, taktéž sporný akademik Putna. Opomenout nelze ani genderovou aktivistku Šiklovou a další pohrobky Havlova skalního Atlantismu. Užitečné idioty jim k tomu dělají, za tímto účelem kultivované, takzvané „osobnosti“, jako protagonisté tzv. kulturní fronty, Marhoul, Veškrnová, Menzl, nebo Horáček, Třeštíková, Hutka, kteří nyní volají po přejmenování ulice Pod Kaštany podle zavražděného buřiče, který málem přivedl celou RF úplně na buben, Němcova.

Také je třeba zmínit trojského koně české euro-levice Pehe, a další námezdní pomlouvače slovanské sounáležitosti a mezinárodního přátelství, jako jsou Kolář, Kocáb, Štětina, Schwarzenberg a jim podobné.

Příhodnou platformu těmto veskrze válečným štváčům v cizím žoldu, poskytují naše veřejnoprávní media, která výzvami a reportážemi proti Rusku a takzvaným konspiračním teoriím zaplňují s oblibou svůj vysílací čas. Propojení s homosexuály nyní korunuje i někdejší tvář spolku honosně pojmenovaného „Evropské Hodnoty“ Janda, jehož veřejná samohana jej nedávno proslavila na internetu, coby profesionálního pornoherce.

Podivný spolek „Evropské Hodnoty“, který navenek prezentuje pornoherec Janda, ve své snaze dostát svému zadání nyní propaguje hon na ruské agenty a na pro-ruská media v českých zemích pod hlavičkou anglicky pojmenované a tím pro zahraniční donory snadněji identifikovatelné operace „Kremlin Watch“. Je to až k nevíře, leč pravda, že se někdejší normalizační bolševické praktiky, patrně ze zhrzené nostalgie opět vrací v té nejnechutnější formě zpět do kurzu. Samozřejmě za vydatného finančního přispění Evropské Unie, prostřednictvím kladiva na čarodějnice zvaného StratCom. Celkem má evropská Komise na komunikaci k dispozici 3,3 miliardy Euro. Evropská Unie hodlá mimo jakési anti-propagandy utratit tyto peníze na to, svést vinu za své selhání na Rusko. Jak lépe by mohla utratit naše peníze! Aspoň se obyvatelé Unie konečně dozví, kdo za jejich mizérii může: Kreml.

StratCom má rozpočet otevřený a funguje po vzoru modelu vyvinutého CIA v padesátých létech, přezdívaného „Wisnerův mocný Wurlitzer„.

Tito žoldáci zahraničních zájmů, čířící protiruskou propagandu a nenávist jsou jako zloději, kteří křičí „chyťte zloděje“! Sami si ve své omezenosti jen těžko uvědomují dosah svého jednání. Velmi sofistikovanými prostředky vedou českou společnost do záhuby jejím rozkladem, a rozštěpením. Vytváří zde zcela v rozporu s veškerými „hate-free“ principy, které zároveň hlásí, dvě antagonistické skupiny. Jedna, která nemá proti Rusku nic, protože k tomu nemá důvod. A druhá, která je pod vlivem rafinované proti-ruské propagandy, ve které se kultivuje nenávist a strach. Tato druhá skupina má podporu medií, a to nejen americké TV NOVA, ale paradoxně i naší veřejnoprávní ČT a ČRO. Dále mezi tato nenávistná media lze zařadit i Echo24, Respekt a jemu podobné plátky. I zde je podstatné zkoumat vlastnickou strukturu pro lepší pochopení motivace propagandy. Nalezneme zde tandem Schwarzenberg/Bakala, nebo Šafra, kterého pro jeho fanaticky zaujatý přístup k Rusku museli vyhodit z Reflexu.

Iniciativy a aktivity tohoto typu lze označit za rozvratné (subversivní) a společensky nebezpečné. Mnohý člověk si u nás všiml dlouhodobého a prohlubujícího se rozdělení společnosti na neutrální (označované za pro ruské) a nenávistné (výrazně protiruské). Pro zjednodušení se kterým je nutno mediálně pracovat se společnost dělí na stoupence prezidenta Zemana a jeho odpůrce. Odpůrci se soustředili až do doby jeho politického důchodu, kolem osoby neúspěšného prezidentského kandidáta a vysloveného kritika Ruska Schwarzenberga. Nyní se cítí odpůrci osiřeni a pobíhají zmateně mezi různými surogáty. Neví, kam se vrtnout, zda se nyní uchýlit k velvyslanci Schapirovi, který srdnatě kráčí v čele Gay-pride pochodů (viz Global Equality fund), aby tím stvrdil vazbu hegemona s bojovníky za práva LTBG a společný boj proti „nevítanému“ ruskému vzedmutí. Byla to konec konců jeho ambasáda, která finančně podporovala iniciativu červených karet zaměřenou proti české hlavě státu, čímž se (jako obvykle) dopustila flagrantního porušení mezinárodního práva v oblasti nevměšování se do vnitřních záležitostí cizích států.

Takto společné SSA s EU ve svorném transatlantickém partnerství proti ruským konspiračním teoriím zahajuje předehru k tomu, co brzy nastane. Žádná pořádná válka se neobešla bez patřičného kondicionování populace, která musí být odhodlána vzít zbraň do ruky a vyrazit do boje proti ubohým lidem, kteří jsou na druhé straně barikády a jsou na tom úplně stejně. Jenže tentokrát má v rukávu jaderný arzenál, který bez váhání v případě ohrožení použije.

Vzpomeňme si, že výrazní homosexuálové z řad katolického kléru, váleční štváči Halík, kterého otec Miroslav pracoval na Gottwaldově ministerstvu informací, přezdívaném „ministertvo propagandy“, které po komunistickém převratu likvidovalo všechen problematický tisk, a Herman, který nyní zastává post ministra kultury, svého času , v roce 1999 vehementně obhajovali „humanitární“ bombardování Jugoslávie letadly členských zemí Organizace Severoatlantického Paktu bez mandátu OSN, tedy v rozporu s mezinárodním právem. Tedy byli, mezi těmi svými, jen ojedinělými exoty. Dnes byla za pomocí evropských fondů vytvořena celá armáda politruků a demagogů, kteří po jejich boku  stále hlasitěji spílají Rusku a prezentují je neopodstatněněně coby univerzální hrozbu světa. Mezi tím ta samá organizace, která beztrestně bombardovala Jugoslávii, nyní přesouvá vojenské jednotky, zbraně a munici k ruské hranici, a říká tomu obrana. Jakmile se to ale někdo troufne považovat za provokaci a předstupeň světové války, tak je umlčen nálepkou agenta pro-ruské propagandy. Inu, jako obvykle, tam, „kde dělají pustinu, tomu říkají mír“, jak napsal Tacitus ve svém díle  De vita et moribus Iulii Agricolae již před 1918 lety.

Nota bene

Seznam hysterických námezdných válečných štváčů není úplný. Těch, kteří si udělali živnost z poškozování dobrého jména země, se kterou sdílíme dlouhou historii, slovanskou sounáležitost a dobré obchodní i kulturní vztahy, je mnoho. Kritikou Ruska se patrně snaží uchopit odlesk jeho mohutnosti a velkoleposti. Konec konců jsou to obyvatelé trpasličí zmeě, která byla od jakživa zmítána létorami mocností, jako skořápka v bouři. Paradoxně jsou unešeni koloniálními mocnosti, které nás zrazovali, jako Británie, či Drancie, ale na zemi, která za vynaložení mnoha objetí a lidských životů osvobodila plivou. Je to případ spíše pro psychiatra. Jenž potíž je v tom, že zde tito lidé systematicky deformují zejména  tvárné mladé llidi, kteří nemají onu historickou zkušenost. Také je s podivem, že obviňují Rusko za fenomén komunismu, jako by nevěděli, že bylo samo rusko obětí bolševického spiknutí zosnovaného finančními magnáty Wall Streetu.

Uveďme tedy aspoň některé z námezdných fanatiků, kteří překrucují dějiny a vytváří podhoubí nenávisti a pódium pro další krvavou válku. Do síně slávy zatvrzelých demagogů tedy zařaďme i Procházkovou, Rumla, Fendrycha, Honzejku, Elšíkovou, Slonkovou, Wollnera, Pazderku, Friedrichovou, Rožánka, Romancova, Fištějna, atd.  Těmto divným lidem je asi jedno, že existují skutečně predátorské země, které se neštítí bombardovat lidi po celém světě, vraždit jich tisíce bezpilotními bombardéry v odlehlých koutech světa, které se neštítí na civilní obyvatelstvo, ženy a děti shodit hned dvě jaderné pumy… Je to skutečně zvláštní a podivuhodné. Ale peníze, umí pobláznit leckoho.

Tento článek nevznikl za hmotné ani nehmotné podpory Kremlu.

Odkazy:

“Political ventriloquism”: EU funding of gay and feminist lobby groups

Funding Resources for LGBTQ Issues Worldwide

U.S. Department of State Global Equality Fund

LGBT GLOBAL DEVELOPMENT PARTNERSHIP FACT SHEET

HOMOSEXUALITA JE KAMPAŇ ZÁPADU PROTI RUSKU

Questions and Answers about the East StratCom Task Force

The European Council: ACTION PLAN ON STRATEGIC COMMUNICATION (2015)

Zdroj: http://danielsolis.cz/ruska-propaganda-spojuje-homosexualy-s-vlastizradci/
30 Komentářů k „Ruská propaganda“ spojuje homosexuály s vlastizrádci

 1. martin bareš napsal:

  „Je to až k nevíře, leč pravda, že se někdejší normalizační bolševické praktiky, patrně ze zhrzené nostalgie opět vrací v té nejnechutnější formě zpět do kurzu.

  váleční štváči Halík, kterého otec Miroslav pracoval na Gottwaldově ministerstvu informací, přezdívaném „ministertvo propagandy“, které po komunistickém převratu likvidovalo všechen problematický tisk,

  také je s podivem, že obviňují Rusko za fenomén komunismu, jako by nevěděli, že bylo samo Rusko obětí bolševického spiknutí zosnovaného finančními magnáty Wall Streetu“

  Malá upozornění pro kapitalistického štváče jménem Solis:

  nejde o bolševické praktiky, ale o mocenské praktiky, odstavec 1

  že Halíkův otec pracoval na Gottwaldově ministerstvu má zvýšit udernost Vašeho úderu na blba, tedy syna Halíka, monsignor Solis?, odstavec 2 dovedu si představit jaké to bylo v padesátých letech a dovedu si představit válečné plán na jaderný útok amerických psychopatů a znám historii dvacátého století, Solis

  kdyby nebylo bolševkiků Solis, tak tu nejseš, ledaže bys donášel gestapu, možná bys pásl v Patagonii ovce, odstavec 3

  Tolik pozdrav od nebolševika, nekomunisty, Martina Bareše.
  Můžeš přijet na kafíčko, rád bych viděl tvoji tvář.

  A teď Solis otázka:

  Kdo ti platí, že si hraješ na užitečného idiota, že stojíš na stejném jevišti s fašouny z Hájkova Protiproudu a zpíváš s nimi duet. Fašisto!!
  Kdo ti platí za tvou ubohou roli, že křičíš ty zloději „Chyťte zloděje“?
  Prostuduj si historii, nechytej se jen nastražených návnad „soudruzi, bolševici, totáč“, který davu voněj jako krysám pomazánka s warfarinem a podívej se, jak to je. Jestli teda máš odvahu, posero.
  Víc ti psát snad nemusím.

  Jen to, že jsi směšný už s tím, že horuješ proti štěpení společnosti a sám lezeš do řitě těm, kteří ji štěpí v první řadě, to jest Hájkovcům a různým dalším fašistickým bojovníkům za svobodu a demokracii v kapitalistické podobě, to je v podobě posledních 26ti let.

  No někomu nepomůže ani mokrej hadr na čelo, natož rána pěstí, jen když může žvanit a případně je za to i placen.

  • Solis napsal:

   potrefená husa se prostě ozve. Nejsem psychologická poradna. proto nebudu reagovat.

  • Justass napsal:

   Martine,

   jsem z toho trošku jelen. Ten článek shledávám dobrý a výstižný. Vyjmenoval a označil za opovržení hodné snad všechny, kteří leží v žaludku i mě. Možná snad opomněl
   Fištejna, Šíra …. .

   Takže Solis, Ti možná uvízl v oku z nějakého jiného důvodu. Snad, že se má k Hájkovi, kterého ty nemusíš?
   Pokud nemáš nic proti tomu jeho článku, tak ho nech být – ať si běží – třeba za Hájkem.

  • Čech napsal:

   Tys primtiv bareši

   • Justass napsal:

    Primitiv Čechu určitě není – rychlý soud =špatný soud.

    • weissbach napsal:

     Též ho nepovažuji za primitiva. Jako člověk zásadový levicového zaměření nechce být házen do jednoho pytle s výše uvedenými kreaturami, což chápu. Na Protiproud má alergii. Tož tak. Asi…

  • 0^n napsal:

   A z jakého důvodu je podle tebe Hájkův Protiproud fašistický? Můžeš to, prosím, rozvést?

   • r.m. napsal:

    Protiproud je Modrobolševický, vydáváho manžel židovské štěkny Jílkové Voráček, stejně jako Eurarábii, Prdlamentní blitky a spol.
    a to je přemalovaný komouš jak stehno

  • Jaris napsal:

   Halik, Solis, Hajek – vsichni zidi, Martine.

   • contumax napsal:

    Jaris

    Já bych nebyl být Tebou “ židobijec „…

    Člověk musí rozlišovat, zvažovat a posoudit věci spravedlivě…

 2. Ignác napsal:

  Jsem zvědav, kdy dojde k odhalení všech ruských agentů po panu Lechu Walesowi. Protože už si nedovedu činnost různých Pussy Riot, Jakubů Jandů, Štětinů, Kalousků a Halíků vyložit jinak, než že to jsou ve skutečnosti Putinovi agenti. Putinovi nikdo nezvýšil popularitu jako Pussy Riot. Štětina, Kalousek, Halík, Šiklová, novináři Just a Prouza byli už v době komunismu prominentní osoby. A nějaký gay pornoherec přinese Putinovi body asi jako Pussy Riot. Asi nás čeká jednou velké překvapení. Jsou dvě možnosti, buď jsou výše zmíněné osoby naprostí retardovaní kreténi či Putinovi agenti. Historie Lecha Walesy nám budíž světlem lucerny.

 3. Lex DRUID napsal:

  A toto káže morálku nám i našim dětem:

  Jakub Janda (Evropské hodnoty) alias Patrik Jakl Erotic Solo
  http://ow.ly/YYQiX

 4. jan napsal:

  Už by si každý měl všimnout,že nejvíce homosexuálů je ze židovské komunity.Zdegenerovaná populace této komunity se neustále zvyšuje.

 5. Josef Švejk napsal:

  Vemte sebou nějaké nářadí jako hrábě, mačety, motorové kosy nebo něco čím jde sekat všelijaké býlí, které se nám tu za 25let rozbujelo. Ne-li, býlí se časem postará, aby vaše chaloupka zmizela navždy z lidských očí.

 6. Vaclav Pražák napsal:

  Jedno je na tom dobře že propagandu svěřili neskutečným figurám které už od pohledu vyvolávají úsměv a nedůvěru a proto i když mají za sebou všechny televize, deníky,rozhlas a časopisy jejich demagogie(trapná) nefunguje.Proto chtějí utahovat šrouby myslíc si že je to svobodným(pán Bůh zaplať) internetem.Není je to těma neskutečnýma kreténama které na nás povolali.Bývalé svazačky,komunisti,estébáci,pornoherci,falešní duchovní a další vtipné cvičené opičky které nemají na Český národ a jeho selský rozum žadnou šanci!!!!!!

  • weissbach napsal:

   „Není je to těma neskutečnýma kreténama které na nás povolali.Bývalé svazačky,komunisti,estébáci,pornoherci,falešní duchovní a další vtipné cvičené opičky“

   Říkejme jim pravým jménem: Vypočítaví kariéristé a zmetci.

 7. Spektátor Čumilovič Puk napsal:

  Dobrý překlep ta „Drancie“ místo Francie… Udělejme z Británie „Brutánii“ z Itálie třeba „Lžitánii“ atd…

 8. Slonda napsal:

  Ten článek je poměrně výstižný. Samozřejmě, že s tituly jako bolševik a komouš je potřeba zacházet opatrně, neboť internacionální rozbíječi národů (Trockého legie), nelze házet do pytle s bolševiky všemi, kteří zachraňovali Evropu i svět před jejich plány a sny o internacionálním rudém teroru. Tu rudou barvu i pěticípou hvězdu (neobrácenou), ostatně použili asi jako Adolfek svastiku proti Slovanům. Když chceš ovce zmátnout vezmeš si jejich rouno..jednoduché. Trockého legie chtěli v podstatě takovou ,,válku proti terorismu´´, čili dnešní nekonečnou řež všech těch, kdo se protiví agendě a nakonec pomlátit i vykonavatele tohoto svinstva..užitečné idioty.

  • weissbach napsal:

   Tak tak…. Zmatení pojmů je účinná zbraň. V nastalém zatmění mozkoven a chaosu kalných vod žraloci cítí se jako doma…

 9. Nazdárek všem!!!!!!! Těm kteří už jsou homosexuální:upřímnou lítost a jestli budete vychytávat děti abyste měli mladé masíčko: tak upřímnou soustrast: Ten nahoře si to s vámi rozdá a to teprve poznáte roztrženou p…l! Vám jenž jste byli ještě dětmi a nachytali se na takto nekalé praktiky těmto ohavným parodiím lidi a stali se kvůli tomu homosexualama upřímnou soustrast též! Až budete lákat nezralé děti na tyto nekalé praktiky,které jsou chorobou nevědomosti tak si vzpomeňte na to jaký to bylo s vámi a co je závislost na sexu! Jo vám už to možná nepůjde, v ďáblových spárech to jde jen pekelně! Většina geyu se totiž právě takto jimi stává, k tomu ta propaganda „západu!“ ve filmech, v mediích, všude samý homo, sex, vraždy takže ano homosexualita je normální choroba chtíče, sexu a ochutnáváni různých nekalých praktik: jedině tak totiž nás svedou na scestí, udělaji z nás ovce které sežerou vše co nám naservíruji, nebudou nic řešit, co se všichni budou akorát koukat na telku a š…se… do pr….le!

 10. Martina Bareši, přečti si co si napsal…seš si tímto opravdu jistý???

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!