První vítězství ruských vojenských poradců – část 1.

Russian-military-advisersJednotky loajální k syrské vládě se musely vybudovat od základů

Vojska syrské vlády minulý týden ohlásila několik úspěchů, zvláště na severozápadě země v tzv. enklávě Salma, kde byl v listopadu 2015 sestřelen ruský bombardér SU-24. Ač úplného vymýcení militantů z této oblasti bude teprve třeba dosáhnout, tak díky robustním a rozhodným akcím syrských sil bylo město Salma převzato pod kontrolu.

Syrská arabská armáda (SAA) těchto úspěchů dosáhla se skutečnými těžkostmi. Ale ovšem je třeba si povšimnout, že v porovnání s operacemi ve stejné oblasti loňského roku, kdy to byl opravdu poziční „mlýnek na maso“, při němž vládní síly zabraly pár menších návrší za cenu těžkých ztrát, aby se jich o pár hodin později vzdaly, se teď ukázala stabilně rostoucí profesionalita a vycvičenost ozbrojených sil Damašku.

SAA za tyto úspěchy vděčí nejen ruskému leteckému křídlu, nýbrž i vojenským poradcům a specialistům v poli, kteří cvičí personál a pomáhají jim seznámit se s novou vojenskou technikou.

Síly Damašku

Damašek povolal naše vojenské poradce už dávno před propuknutím občanské války. Dost velký počet syrských vojáků studovalo na ruských vojenských institucích, zvláště v Akademii generálního štábu.

„V četě o údajně 20 až 30 lidech, nebylo ve skutečnosti více než deset bojovníků, včetně velitele“

Podle zástupce ruského ministerstva obrany obeznámeného s předválečnou situací byl pro SAA hlavní problém nedostatek vycvičených vojáků. „Ač důstojníci byli dostatečně vycvičeni, poddůstojníci a zvláště vojíni představovali skutečný problém. V celé zemi nebyly nasazeny brigády a regimenty takové, jakých je zapotřebí ve válečných časech. V případě války se plánovalo, že se posílí záložáky. Všichni ti specialisté, návodčí, střelci, strojníci atd. jim byli přiděleni jen na papíře. Ve skutečnosti jsou to jen chlapi s puškou, kteří ani nevědí, jak správně střílet,“ řekl reportérovi „MIC“.

Vojenské a politické vedení v Sýrii udržovalo na vysoké úrovni připravenosti jen několik mechanizovaných brigád, Republikánskou gardu a Speciální síly. Ale i tyto jednotky byly obvykle jen na 70% stavech.

„Před válkou měly pouze dvě divize syrských speciálních sil perfektní výcvik. V našem chápání to však nejspíš byl analog VDV (speciálních paradesantních sil). Republikánská garda je dobře vybavená a s kvalitním personálem. Je to ve skutečnosti armáda v armádě. Jednotky této gardy mají vlastní dělostřelectvo, paradesantní vojska a síly speciálního určení. SAA byla obsazena převážně odvedenci a Republikánské gardy byly profesionální vojáci,“ vysvětloval zástupce ministerstva obrany, který je obeznámený s předválečným stavem Syrské armády.

Za povšimnutí stojí, že před začátkem občanské války s pomocí ruských poradců, vedla SAA cvičení nasazení několika divizí, povoláni byli záložníci a ze skladů byla reaktivována obrněná technika.

S prvními bitvami v roce 2011 počet ruských vojenských poradců a specialistů prudce poklesl. Soudě podle fotek vojenského střediska rádiového průzkumu na hoře Tal al-Hara u Dara’a zabrané v roce 2014 bojovníky Svobodné syrské armády, byl odsud ruský personál už hodně dávno evakuován. Ač celý ruský kontingent Sýrii přeci jen neopustil. Naši experti poskytovali pomoc ozbrojeným silám Damašku, učili vojáky používat dodané zbraně a vojenskou techniku, zvláště salvové raketomety (MLRS) „Směršč“ a „Uragan“.

Příčiny ztrát

Hlavním problémem Syrské armády v občanské válce byla vysoká ztrátovost vycvičeného personálu. Vojáci, poddůstojníci a důstojníci nejenže umírali v bitvách, ale ve velkém počtu i dezertovali k opozici a k teroristickým skupinám.

První vítězství ruských poradců – část I

Velení SAA se pokoušelo nedostatek lidské síly kompenzovat masivním používání tanků a dalších obrněných vozidel. Symbolem Syrské občanské války byla po dlouhou dobu videa vládních T-72, T-55 a BMP-1 vedoucí útoky v městských oblastech.

Vedení se několikrát pokoušelo problém nedostatku personálu řešit vedením částečných mobilizací. Ale s nevalným úspěchem. Nakonec vsadili na dobrovolnické jednotky formované v okresech a ve městech, která vyzbrojovala obyvatelstvo k předpokládané obraně svých domovů a rodin.

Ale SAA, i když zůstávala v malých jednotkách, měla přinejmenším zorganizovaný vojenský výcvik, dobrovolníci, běžní civilisté, bez potřebných bojových dovedností byli vládou jen vyzbrojeni, aby se bránili teroristům. I když přímo do bojů byla zapojena jen malá část dobrovolníků. Většina sloužila na kontrolních stanovištích a při hlídkování v terénu. Dalším vážným problémem bylo to, že jednotky dobrovolníků bojovaly jen o místní území a odmítaly uposlechnout rozkazy o přeložení do jiných oblastí.

Ani s počátkem ruských leteckých operací v Sýrii nebyla vláda schopna okamžitě situaci zvrátit. Přes masivní nasazení tanků, APS a dělostřelectva zajistit si vítězství vyžadovalo vycvičený personál.

Podle „Vojensko-průmyslové kurýra“ souběžně s nasazením letecké brigády na letišti „Hmeymim“ ruské vedení na mezinárodním letišti Basil al-Assad na podzim 2015 zvedlo počet vojenských poradců a cvičitelů, kteří řešili dva důležité problémy. Zaprvé vytvoření četných k boji připravených samostatných brigád a batalionů. Zadruhé zařídit evakuační a opravárenský řetězec pro poškozená obrněná vozidla.

Mělo by se uvést, že v roce 2015 byl problém opravy poškozených bojových vozidel pro syrské velení velice vážný. Spolu s nasycením teroristických skupiny relativně moderními protitankovými střelami rostly i vládní ztráty na vojenské technice. A „Syrský expres“ (neformální název vojenské pomoci z Ruské federace) je nemohl rychle doplnit. Podle zdrojů obeznámených se situací tvořila hlavní materiální ztráty syrských vládních sil havarovaná obrněná technika opuštěná na bojištích, kterou nešlo evakuovat, opravit a vrátit do služby.

Bylo jasné, že s tímto přístupem k provádění evakuací a oprav ani neustálá robustní vojenská pomoc včetně dodávek nejmodernějších tanků T-90, systémů těžkých plamenometů a dělostřelectva nebude moci situaci zachránit.

Zpět do akce

Ruské ministerstvo obrany se nerado ukazovalo s přítomností vojenských poradců a expertů, ale také ji nepopíralo. Jak se už uvádělo, různé sociální sítě a video hostingy předváděly spoustu příběhů o práci ruských vojáků v Sýrii (“MIC”, №№ 1-2, 2016 – “The trail of our infantry”). Oblast působnosti pro ně byla ohromná. Na těchto videích, která ukazují výcvik syrských dobrovolných snajprů, kteří se učí zacházet s SVD, je jasně vidět mizerný výcvik těchto bojovníků.

Podle „Vojensko-průmyslového kurýra“ byla nejtěžší práce s miličními skupinami. I přes skutečnost, že mnozí členové milicí už byli několik let ve válce, jen málo lidí vědělo, jak správně střílet, pohybovat se po bojišti, ani nemluvě o chabé fyzické vycvičenosti. Velitelé dobrovolníků, často vybraní samotnými bojovníky zhusta nejsou schopni v komplikovaných situacích činit řádná rozhodnutí, aby mohli kompetentně vojáky vést nejen v bitvě, ale i v každodenním životě na frontové linii.

Velkým problémem pořád ještě zůstává disciplína personálu, který během války obvykle obsazoval kontrolní stanoviště a jen zřídka se zapojoval do normálního bojového výcviku. Podle dostupných dat rovněž zůstal nevyřešený problém nasazování mimo jejich území. Tyto milice jsou připraveny bránit pouze svá domovská města a zdráhají se přesunout do jiných oblastí.

Dobrovolníky bylo ve skutečnosti třeba učit základy. Zaprvé výcvik jednotlivců, pak výcvik jako součást družstev, čet a teprve pak celých batalionů.

Pravidelná vládní vojska nejenže měla větší bojovou zkušenost, ale byla také daleko disciplinovanější. Ale i v SAA je nedostatek kompetentních důstojníků a poddůstojníků kvůli už zmiňovaným těžkým válečným ztrátám.

Ale i když je výcvik jejich bojovníků jako jednotlivců na relativně vysoké úrovni, tak výuka vojáků, dokonce regimentů speciálních sil, aby pracovali jako součásti družstev, čet, rot a praporů musela teprve začít, stejně jako u místních milicí, od základu.

Dalším problémem bylo to, že pravidelné syrské jednotky měly nízké stavy lidí. Podle dostupných údajů v četě formálně o 20 až 30 lidech bývalo jen kolem deseti „živých“ bojovníků včetně velitele.

O nic méně obtížný úkol pro ruské vojenské poradce a instruktory byla organizace koordinace mezi veliteli brigád, divizí a vojenskými úřady. Boje v Sýrii byly až donedávna ve skutečnosti chaotickým pohybem milicí, jednotlivých kumpanií a batalionů syrské pravidelné armády v různých směrech, často i bez jakéhokoliv plánu.

Podle zdroje z „Vojensko-průmyslového kurýra“ obeznámeného se situací byl největším problém nesoulad mezi provládními silami. Zvláště dělostřelecké jednotky a piloti jednali ve většině případů nezávisle, aniž by se starali o pozemní vojska.

Přesné informace o tom, jak dlouho trval výcvik jednotlivého batalionu SAA nebo milice, nejsou vyzrazeny. Můžeme ale předpokládat, že mluvíme o lhůtě ne menší než šest měsíců. Zvláště když první jednotky provládních sil pod vedením ruských instruktorů začaly s výcvikem v září 2015 a pak došlo k jejich bojovému debutu v bitvě o „enklávu Salma“, která se stala nepopiratelným úspěchem.

Vycvičené syrské jednotky dostaly nové polní uniformy, neprůstřelné vesty, ochranné přilby, zvláště ruské 6B43, 6B45 a 6B27 přímo ze skladů nebo z inventáře Ruské armády. Např. zbroj 6B45 sebranou z mrtvého syrského vojáka pocházející ze skladu ruských ozbrojených sil i s původními štítky se jménem předchozího majitele používali militanti IS jako důkaz, že údajně zabili ruského vojáka. Soudě podle fotek a videozáznamů ruská vojska do Sýrie vyslala i kolekce malých zbraní, útočných a snajperských pušek a kulometů.

Provládní vojska dostala dvojosé náklaďáčky GAZ-3308 „Sadko“, které byly v Ruské armádě nahrazeny novými „Mustangy“ a převezeny do zásob. Některé z nich bohužel padly během nedávných bojů o východ Sýrie do rukou teroristických organizací jako trofeje, jak ukazují fotky šířené IS.

Podle našich výpočtů byla za poledních šest měsíců s pomocí ruských poradců vycvičena a přezbrojena novou technikou nejméně jedna brigáda Syrské armády a i některé jednotky milicí byly vycvičeny a přezbrojeny novou technikou. Naši vojenští experti a poradci dosáhli při výcviku syrských vojsk značných úspěchů. Jednotky loajální k Damašku už začínají koordinovat své akce nejen vzájemně, ale i s letectvem, s dělostřeleckou podporou atd. Nárůst profesionality je však vidět jen u sil operujících převážně v okrese Salma, na který byl výcvik nejspíš zaměřen.

Člověk ale nesmí podcenit svého nepřítele. Ač došlo k úspěšné ofenzivě syrských vojsk na turecké hranici, na východě země u Deirez-Zor vedou islamisté úspěšné protiútoky proti loajalistům a ukořistili značné množství trofejí.

Pokračování…

K problematice rusých poradců, kteří změnili charakter syrských ozbrojených sil viz též zdejší český článek i s videem: Zpráva z ruské obrany 27.2.2016: ruští vojenští poradci v Sýrii – video a jeho přepis

Napsal AlexeyRamm; Původně vyšlo na VPK,

 

Zdroj: https://southfront.org/the-first-victories-of-russian-military-advisers-part-i/

Pokračování v angličtině: https://southfront.org/first-victories-of-russian-military-advisers-part-ii/
3 Komentářů k První vítězství ruských vojenských poradců – část 1.

 1. martin bareš napsal:

  tohle je naprosto skvělý článek, jeden z nejlepších, který jsem v poslední době četl.

  Nejde jen o to, že Rusko v podstatě zachránilo Syrii, alespoň pro přítomnost.
  Ale pro mne hlavně jde o to, že Rusi získávájí neocenitelné bojové zkušenosti a připravují se na situace, až budou přepadeni, či jinak lákáni do konfliktů.

  Zatímco zdegenerovaní Evropané, velitelé Náto, zasraní amíci, zasmrádlí židáčci v Americe, budou chtít bojovat cizí rukou a sedět na zadku, či politici v EU až bůhvíjak dolů – u nás třeba až do úrovně Krajských úřadů a radnic – jen žvanit a proti Rusku sprostě intrikovat.
  Tenhle bumerang se nám ale vrátí. A to velmi brzy ať v podobě migrantů, TTIP apod.

 2. petr366 napsal:

  Kdo dá pomocnou ruku nám až se dostaneme do podobné situace?Armáda v rozkladu a pár nadšených amatérů bez zkušeností=chaos.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!