Byla Naďa Savčenková návodčí? Pět mylných představ o jejím případu

56e0116fb9be4_1457525103Případ Naděždy Savčenko obrostl množstvím sporných otázek. Existuje nějaký důkaz o její účasti na spáchání činu? Jak přesně její advokáti provádějí na Ukrajině "sběr důkazů neviny" a kdo jim za to platí? Právník Ilja Remeslo se pokusil najít odpovědi.


Kolem případu Savčenko se nakupilo mnoho mýtů, což se vysvětluje aktivní mediální pozicí obhajoby. Advokáti volně zveřejňují "důkazy neviny" Savčenko, na což žaloba ne vždy může odpovědět, protože je to spojeno s tajným šetřením.
Bez nároku na závěry o vině Savčenkové (je nutné počkat do rozhodnutí soudu), rozhodl jsem se dát dohromady nejzajímavější a dříve širší veřejnosti neznámá fakta založená na dokumentech obhajoby, dostupných informacích z otevřených zdrojů a také některých dokumentech z vyšetřování.

1. SK RF (Vyšetřovací výbor RF) nemá oprávnění stíhat Savčenkovou, protože je občankou jiného státu a trestný čin, z něhož je obviněna, byl spáchán na území Ukrajiny a ona byla odtud nelegálně vyvezena.

Podle části 3 článku 12 Trestního zákoníku RF mohou být k trestní odpovědnosti na území RF přivedeni zahraniční občané, kteří spáchali trestný čin mimo území Ruska v případech, kdy trestný čin směřuje proti zájmům země nebo občanů RF.

Oběťmi zločinu, z něhož je obviněna Savčenková, se stali dva ruští občané — novináři Igor Korněljuk a Anton Vološin, takže trestní stíhání je legální. Co se týče diskuse o tom, jak přesně se Savčenková dostala na území Ruska, pro vyšetřování trestní věci tyto okolnosti nemají rozhodující význam. Jak známo, právníci Savčenkové se obrátili s žádostí o zahájení trestního řízení kvůli únosu Savčenkové z Ukrajiny. Žádost jim byla právem zamítnuta, protože takovou žádost je třeba podat ukrajinským úřadům, neboť k "únosu" (pokud nějaký byl) došlo na území cizího státu.

Zde je třeba zvlášť zdůraznit pozice ukrajinských úřadů, které odkazují na normu Trestního zákona, zakazující vydávání občanů cizím státům. Jaký vztah má tato norma k případu Savčenkové? Můžeme se přít o okolnosti jejího pobytu na území Ruska, ale faktem je, že byla vydána nikoli ukrajinskými orgány. Pokud je na tomto základě od ruských úřadů požadováno její propuštění, proč nejsou námitky proti nezákonnému zadržování ruských občanů na žádost USA - a navíc, ne v samotných Spojených státech, ale v neutrálních zemích, s porušením všech myslitelných norem mezinárodního práva?!

2. Savčenková má imunitu před trestním stíháním, protože je poslankyní PS RE (Parlamentního shromáždění Rady Evropy).

Ruská legislativa neumožňuje osvobození od trestní odpovědnosti v souvislosti s členstvím v PS RE. To nepředpokládá ani Charta Rady Evropy, která upravuje otázky imunity PS RE.

V článku 40 Charty je uvedeno, že zástupci zemí se "těší na území členů takovým výsadám a imunitě, které jsou přiměřeně nezbytné pro plnění jejich povinností. Tyto imunity zahrnují imunitu pro všechny zástupce v Poradním shromáždění proti zatčení a všem právním postupům na území všech členů v souvislosti s vystoupeními a hlasováním v průběhu práce Shromáždění, jeho výborů nebo komisí".

Podobná situace je zakotvena v článku 14 Generální dohody o výsadách a imunitách Rady Evropy.

Imunita se tedy vztahuje pouze na výroky a hlasování delegáta v průběhu práce PS RE. Savčenková se dopustila inkriminovaného činu dlouho před jejím "zvolením" do PS RE a tato skutečnost není nijak spojena s její činností v PS RE. Dále k jejímu obvinění došlo dříve, než se stala poslankyní.
Jinak by to znamenalo, že každá osoba, která se dopustila závažného trestného činu, může pak získat status poslance a nemusela by se obávat trestního stíhání ani ve své zemi, ani v zahraničí.

3. Savčenková vůbec neměla specializaci návodčí, ale byla pilotkou. Jak se tedy mohla dopustit uvedeného trestrného činu?

Na tomto videu Savčenková přímo přiznává, že zabíjela lidi a pracovala jako návodčí palby.

Navíc je známo, že byla členkou praporu "Ajdar". Tomuto praporu se dostalo smutné proslulosti válečných zločinců zabývajících se rabováním a vražděním civilistů — což uznávají i ukrajinské úřady.

Jak to je v souladu s verzí obhajoby, že Savčenková neměla žádný vztah k válečným zločinům?

4. Obhajoba shromáždila důkazy o nevině Savčenkové, ale vyšetřování se odmítli nimi seznámit.

Pro začátek se podívejme, jaké důkazy viny mají vyšetřovatelé. Podle oznámení zástupce Vyšetřovacího výboru byla vina Savčenkové potvrzena u ní zabavenou mapou rozdělenou na čtverce, do nichž byla namířena dělostřelecko-minometná palba. Krom toho jí byl zabaven telefon, jehož data umožnila prokázat její spoluúčast na ostřelování novinářů. Následně jako důkaz posloužilo video bojovníka Ajdar Tarase Siňagovského, který potvrdil účast Savčenkové v boji.

Právě Siňagovského se chytili advokáti Savčenkové. Odjeli na Ukrajinu vyhledat ho a následně od něj dostali zcela jinou výpověď, než jakou podal původně. Z toho obhajoba odvodila nejen to, že dřívější údaje byly lživé, ale i to, že Savčenková se údajně v době spáchání trestného činu nacházela úplně někde jinde.

Ale podívejme se, co ve skutečnosti řekl Siňagovský. Ještě při prvním podání svědectví zástupcům LNR se "snažil říkat nepravdu". Jak se to srovnává s jeho tvrzením, že podal lživé svědectví a pomluvil Savčenkovou? A hlavně - na jakém základě advokáti Savčenkové přijali procesní opatření v trestní věci samostatně se Siňagovského dotazovat bez přítomnosti vyšetřovatelů? Předpokládám zatím, že obhajoba nevyvíjela mimo proces vliv na Siňagovského, ale bylo to možné tak dělat podle zákona?

Je třeba předem vysvětlit, že podle ruského zákonodárství jsou přípustné v rámci trestního řízení jen ty důkazy, které byly získány za dodržování zákona. To je základní princip jak ruského, tak i jakéhokoli práva vyspělých západních zemí. Obhajoba, která vyslechla Siňagovského, požádala o přizpůsobení protokolu k jeho nové výpovědi, což bylo samozřejmě zamítnuto. Mám k dispozici kopii odpovídajícího ustanovení Vyhlášky k trestnímu řízení. Nás zajímá klíčový moment, kvůli kterému bylo odmítnuto připojení důkazů.

Na území jiného státu musí být advokátské dotazování provedeno podle zákonem stanovených pravidel. Kapitola 53 Trestního řádu stanoví přísná pravidla pro získání důkazů. Je pro to nezbytná oficiální žádost státního orgánu vedoucího vyšetřování na Ukrajinu. A pouze v případě řádného splnění tohoto požadavku mohou být získané důkazy přípustné.

Dále vyšetřovatel konstatuje, že advokát, který provedl výslech svědka Siňagovského, nemá právo provádět advokátní činnost na Ukrajině, neboť je členem Advokátní komory města Moskvy. A proto nemá právo provádět na území Ukrajiny žádnou procesní činnost ani výslechy.

To je důvod, proč právníci Savčenkové, jejichž hlavním řečníkem je Mark Feigin, skromně pomlčeli o pravém důvodu, proč důkazy nebyly přijaty, ale velmi hodně mluvili o krvavém režimu. Právně významné argumenty opět zaměnili za ovlivňování veřejného mínění.

5. Savčenková je hladovějící oběť, která sama čelí ruskému trestněprávnímu systému.

Pochybnosti o pravdivosti tohoto tvrzení se objevily, když se ukázalo, že dlouhá "hladovka" Savčenkové nebylo nic víc než trik s cílem přilákat pozornost veřejnosti. Jak je známo medicíně, člověk nemůže hladovět více než 60 dní. Ve skutečnosti se ukázalo, že jídlo Savčenková normálně přijímala, a dokonce pro sebe vyžadovala speciální dietu.

Pak mě zajímalo, kdo zaplatí právníky Savčenkové. Co o tom říká její advokát Ilja Novikov:

"Advokáty platí fond Otevřený dialog. Přesněji jeho kyjevská pobočka, jejíž hlavní organizace sídlí ve Varšavě. Je to nekomerční organizace poskytující obhajobu lidem pronásledovaným v různých zemích z politických důvodů. Kolik dostáváme, nemáme právo říci, je to advokátní tajemství, i když klient jím vázán není, a bude-li chtít, může je zveřejnit. Kromě toho Otevřený dialog dělá skvělou práci, aby na případ Savčenkové se nezapomnělo na pozadí následujících bojů, rozhovorů, příměří atd."

Ukazuje se tedy, že obhajobu Savčenkové neplatí svědomitá ukrajinská veřejnost, ale jakýsi fond pod názvem Otevřený dialog. Odtud jsme se dozvěděli, že tento polský fond byl "vytvořen, opíraje se o zkušenosti a kontakty získané v období Oranžové revoluce na Ukrajině v roce 2004", účastnil se financování Euromajdanu a sám sponzoruje řadu fondů blízkých americké vládě, včetně například Fondu demokracie v Rusku.

Na pozadí této informace se horlivost na podporu Savčenkové ze strany jak médií, tak i řady osobností veřejného života uvnitř Ruska, stává méně překvapivou.

V kontextu všech těchto skutečností se soud nad Savčenkovou změní ne na "násilí nad nevinnou poslankyní PS RF", ale v nekompromisní boj ruského státu s řadou vlivných organizací a soukromých struktur, snažících se vyvíjet tlak na Rusko s cílem dosáhnout požadovaného rozhodnutí.

Zdroj: http://pravdoryb.info/byla-li-navodchitsa-5-zabluzhdeniy-o-dele-savchenko-87268.html
95 Komentářů k Byla Naďa Savčenková návodčí? Pět mylných představ o jejím případu

 1. Kolemjdouci napsal:

  Takže podle Vlabiho logiky, pokud dám přes držku v hospodě Rusovi, má RF právo mě unést a soudit v Rusku? Oni "civilní" občané Ruska, neměli v bojové zóně co dělat. To, že byli zabiti ukrajinskou armádou a ještě na dálku dělostřeleckou palbou (jistě natáčeli nějakou propagandu ze zákopů separatistů, i když to je fuk) není trestným činem.

  Co se týče údajných zvěrstev (bití atd.), která měla páchat. Tak to je podružný balast, který každý racionálně uvažující člověk v tuto chvíli od propagandy očekává. Mimochodem tyto prasárny dělali aktivně obě strany.

  • weissbach napsal:

   Prasárny se dělají v takových konfliktech vždycky, ale jen jednastrana to měla posvěceno shora a nejde tady o zákopy, ale o školy, nemocnice, sídliště... Nebo o tom nic nevíte? Nehledě k tomu, že jsou k dispozici materiály OBSE. Já si tedy pořád vybavuji ten začátek, kdy na východ přijeli první karatelé v transportérech a tancích a začali střílet do neozbrojeného davu, chladnokrevné zastřelení bezbraného člověka před radnicí, přejetí civilistů tankem, rozstřílený autobus se ženami, s babičkou, která ještě držela nákupní tašku, žena s malým dítětem.
   Co to tady povídáte, co to obhajujete? Jaké zákopy? Tady nejde jen o novináře. Ty stříleli schválně hlavně proto, aby se ta zvěrstva nedostala ven. Což se v dnešní době stejně nedalo utajit.Nevím jestli Savčenková někoho mučila, ale viděl jsem na vlastní oči co dělal Ajdar.

   • weissbach napsal:

    Já se spíš divím, že ji neodpráskli hned na místě, když se denně museli vypořádávat s tím co po ní a podobných zůstávalo za děsy...

    • Marie napsal:

     Moje rec....horsi nez zverstev se dopoustela. O Odese se prestalo mluvit, nic se nevysetruje, kdo tam spalil lidi zaziva...

     • hel napsal:

      tomu se říká nacismus...ti v oděse jsou přece "2.kategorie", ty je povoleno upálit - v tom smyslu se vyjádřil zaměstnanec českého ministerstva zahraničí václav bartuška a zaorálek ho za to ani nevykopl na dlažbu..protože zaorálek je ještě větší pako a duševní mrzák než bartuška...

     • contumax napsal:

      Pepa z depa

      A ještě to vidělo na vlastní oči na mobilech nahraný, milióny lidí...!!!

      P. S.

      Co na tom, že napsal, že to viděl na vlastní oči, dalo by se říct v přímém přenosu...!!!

   • Pepa z Depa napsal:

    potucku ty jsi byl v ajdaru???

    to proto se ptam protoze tu nam pises :

    weissbach napsal: 15.3.2016 (19.38)
    "...viděl jsem na vlastní oči co dělal Ajdar..."

    • weissbach napsal:

     No jasně. A Schwarzenberg mě osobně dekoroval a Štetina pozval do Bruselu.
     A to nevíte, že ti dementi si to sami natáčeli a cpali na net?

     • weissbach napsal:

      Máte se mnou problém? Jednou jsem sudeták ze Šluknova, podruhé člen Ajdaru. Máte v tom bordel, kolego a nezapínáte mozek.

      • Justass napsal:

       že se s nimi zabýváš weissbachu. To tupé stádo trollů za to nestojí.

       • Jan Jinsky napsal:

        Justassi, pokud nestojí za to přesvědčovat a argumentovat těm, kdo s vámi nesouhlasí, pak je to rezignace. A poukázka do klubu přesvědčených. Ostatní se vám budou jen smát.

        • Marie napsal:

         Ty zalez, potrefena huso, ktera ani dukazy nebere a porad si bude mlet to sve, za co je placen...

         Ja jsem ti nabizela dukazy o sve situaci, dalsi lidi je cetli ( kteri si o ne napsali ), a ty jsi proste rekl, ze se mam dobre a tecka. A tady si budes hrat na argumentaci a rikat si o ni? Bez do riti, trole. O nic jineho nez o rozbijeni diskuse a pritahovani pozornosti na sebe, vam trolum nejde.

        • Jan Jinsky napsal:

         Marie, nikdy jsi argumentace nebyla schopna. A zdravím do Mexika. Ať se ti daří blaze a jsi méně zapšklá a kyselá

        • Liška napsal:

         Pane Jinský pokud někdo chce debatovat pak je odpověď na místě ovšem z trolly je každá debata marná , po těch letech už člověk ví s kým to má cenu a s kým ne!
         Werich řekl: pokud se člověk hádá s blbcem déle nežli 30 vteřin hádají se dva blbci.

      • Boyar napsal:

       nic ve zlem Pepika neznam nemohu psat za nej ale pro mne jsi urcite 100% sudetak - tva mistni prezdivka hovori jasne

       Ten kdo ma wikipedii a prekladac at si to hned najde !!!
       https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%BD_Potok

       Pepik te ma za ajdaraka to se mu nedivim kdyz jsi to vse videl na vlastni voci
       .. zrejmne to byl ten porad na TVnova a ted to uz verejne nepriznas..

       pokud se budes vyhybat jasnym odpovedim budeme te miti jeste za neco jineho ... sam jsi si vybral sudety sam jsi psal co jsi videl sam jsi to spackal troliku tak se nediv kdyby jsi delal cest Cecham ci slovanum ani v depu by nemely potuchy sudetakach z ajdaru

       • weissbach napsal:

        A Boyar je jako boy are?, to určitě maká pro CIA, ne? Podle takové logiky se řídí jenom blb...
        A odpověděl jsem jasně. Kdo umí česky a nemá v hlavě nas...o, je mu to jasné.
        Pokud někdo natočí na telefon video a hodí ho na youtube, rutube, vimeo, nebo někam jinam, tak ten kdo ho vidí ho viděl na vlastní oči.
        Když tak si to najdi na wikipedii boyáre.

        • contumax napsal:

         weissbach

         1***

        • Boyar napsal:

         aby bylo jasno pokud nekdo natocil video tak to on to videl na vlastni oci ty jsi akorat tak videl to video co bylo natocene a ne ze jsi videl na vlastni oci co delal ajdar takhle presne se dela propaganda odchylka od skutecnosti se ma stale za skutecnost

         jak je psano tak ti bude i dano odmeny
         amen pravim vam jiz ma svou odmenu jistou

         ps - nemam problem na pripadny dotaz proc Boyar
         https://en.wikipedia.org/wiki/Boyar

         ty ten problem mas neustale sudetaku
         https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%BD_Potok
         z ajdaru nevsiml jsem si ze by dal jediny odkaz k tomu tvemu trolovani

      • stwora napsal:

       No wiessbachu ! Napsal jsi; "Nevím jestli Savčenková někoho mučila, ale viděl jsem na vlastní oči co dělal Ajdar."

       To neobkecáš hlupče :-) Tak se prosím vyjádři k otázce Pepy z Depa :-)

       ... "potucku ty jsi byl v ajdaru???"

   • Jan Jinsky napsal:

    Lékaři bez hranic zase říkají, že Rusové systematicky bombardují nemocnice v Sýrii. Je to informační válka. Obě strany lžou a využijí každou možnost, jak očernit druhou stranu.

    • Tomas Rybar napsal:

     Jan Jinsky lže. Lékaři bez hranic nic takovýho neříkají. http://www.lekari-bez-hranic.cz/sk

     • Marie napsal:

      Ten je za otaceni pravdy v lez placen!

     • Jan Jinsky napsal:

      Jak myslíte, netvrdím že to je pravda. Jen jsme to dal jako příklad. Prostě lžou obě strany, to je podstatou informační války.
      Pokud slepě věříte jen jedné straně, je to vaše volba.

      Jo - Marie - na tebe kašlu. A posílám ti pozitivní energii, ať přestaneš být tak jedovatá baba :)

     • Boyar napsal:

      Tomas Rybar napsal:
      15.3.2016 (23.08)
      Jan Jinsky lže. Lékaři bez hranic nic takovýho neříkají. http://www.lekari-bez-hranic.cz/sk

      jen do nich a tvrde !!!

    • koloděj napsal:

     Jene, nejlepší je obviňovat druhou stranu ze lží, protože "já lžu taky" ?

     Savčenko se vyjasňuje, před pár dny v tom byl ještě guláš, nyní jsou postupně zveřejňovány (myslím tím v čaských alt médiích) dokumenty obžaloby i obhajoby.

     Dává to docela smysluplný obrázek.

     Ti z vás, kdo ječí "dělala to i druhá strana" tak musím upozornit, že špatné zacházení s vrahy (či spíše s vojáky - nevím, jak probíhala "setkání" s členy Ajdaru a podobných hrdinských uskupení - řekl bych že tito udělali vše pro to, aby se s nimi Donbaští nesetkali ) nebylo/není na východě systemizováno, na rozdíl od Ukrajinských hrdinů, kde zase slušné zacházení bylo vyjímečné. O tom svědčí i záznamy z výměny zajatců, kdy Donbaští předali výměnou (a často i bez výměny) několikanásobně více ukr. vojáků než síly ATO a v neporovnatelně lepšim stavu - a to i přes bídu, která na východě v důsledku války panuje.
     O morální interitě východu nemůže být pochyb. Excesy jednotlivců nejsou projevem státní ideologie, ale jejim porušením.
     Majdanští, kteří se dostali k moci skrze vraždění nic takového nemůžou představovat. Jejich lidskost zachraňuji jen obyčejní kluci z vesnic, kteří byli do konfliktu vtaženi proti své vůli a nedokážou se chovat jako psychopati, kteří jsou nejaktivnější složkou ATO.

     Vaše ječení o tom jak propaganduje i druhá strana, mučí i druhá strana je stejně vyšinuté jako "obhajoba" Nadi, přopomíná mi záběry z legračních filmů o vymítání ďábla, kdy posedlá tváří v tvář svaté síle si uhryzává ruku, aby se dostala z pout a unikla před "vyháněči".
     To jen dokazuje, že věci se ubírají správným směrem, který vám nevoní - mírně řečeno.
     Jene, tento příspěvek není (jen) o tobě, patříš k těm méně trapným, a občas nelze jinak, než s tebou souhlasit ( ale často taky ne). Přesto jsou tvé názory (ať zaplacené nebo vlastní) vždy podány slušně, na rozdíl od tvých "kritiků" kterým zřejmě dáváš smysl života.

     • Justass napsal:

      "Jene, tento příspěvek není (jen) o tobě, patříš k těm méně trapným, a občas nelze jinak, než s tebou souhlasit ( ale často taky ne). Přesto jsou tvé názory (ať zaplacené nebo vlastní) vždy podány slušně, na rozdíl od tvých „kritiků“ kterým zřejmě dáváš smysl života."

      Příspěvek tzv. "ani ryba ani rak"

      Páč blbost a slušnost se navzájem nevylučují. Někdy, a to obzvláště u některých trollů, jdou
      ruku v ruce.

    • Ivana napsal:

     Zajímavé, čeští lékaři, kteří pracovali na podzim u Lékařů bez hranic v Iráku, říkali, že je bombardovali Američané. A taky řekli, že Američané věděli velmi dobře, koho bombardují, znali jejich souřadnice. Chceš snad tvrdit, ty hovado Jinské, že naši lékaři, kterým jejich spolupracovníci umírali před očima po americkém bombardování, že ti naši lékaři lhali?

     • Jan Jinsky napsal:

      Ahoj Ivanko, jen říkám že i tohle tvrdí některá média. Je to z obou stran stejné. propaganda. A to hovado sis mohla odpustit, vypadáš pak jako hloupá holka

   • Kolemjdoucí napsal:

    Ale druhá strana to měla taky posvěcené shora. Strelkov a další se přiznali k tomu, že prováděli zvěrstva stejného druhu co Ukrajinci. Zacharčenko nechal dokonce vyhladit celou vesnici (i když to pak zlehčoval). Stalinské metody separatisti uplatňovali nejen proti ukrajinské armádě, ale proti vlastním...

    Vy vidíte karetele jak střílejí do jakéhosi neozbrojeného davu. Já vidím janukovičovi "titušky" z Donbasu jak střílí do lidí na Majdanu automaty.

    Novináři RF běžně operovali přímo na frontě mezi separtisty. To jsou prioritní cíle. Ne nějaký umouněnec s kalachem, ale Rus se zpravodajskou prověrkou a legitimací v kapse. Věděli co za práci tam dělají a zákony, které suveréní země to porušují.

    • heronik napsal:

     Na Majdanu mohli střílet akorát nějací dobrovolníci z Pravého sektoru či něčeho takového. Policajti vůbec nevyfasovali zbraně. Měli je obuchy.

  • admin napsal:

   1) Vlabi není on, ale ona
   2) jedná se pouze o překlad, nikoliv o názor
   3) je to logika RF - bylo by dobré to srovnat s logikou jiných států

  • pedros napsal:

   kolemjedoucí-ty nejseš pouze obyčejnej chuj,ty jseš korunovanej óbrchuj!Copak je na ukrajině nějaká regulérní válka???Probíhá tam bohapusté vraždění a genocida ruského obyvatelstva!A podle ruských zákonů,kdo zavraždí ruského občana může být přiveden před ruskej soud-je jedno jak!A tak je to správné-vždyť stejně to dělají pindosáci,a to už jsou kurva demokraté.Že jo!Takže rusové to demokraticky dělají taky tak!Ta ukroušská zrůda dostane co zaslouží i kdyby se obama postavil na svou černou držku a těma černýma lopuchama se podpíral!

  • hitlary clifton napsal:

   Rychlo si vypytaj od savcenkovej autogram. lebo coskoro bude ta spinava ku rva sedet v ruskej zenskej base a dufam ze odtial ziva nevylezie. Zvykaj si :-D :-D :-D

   • Ikema Monika napsal:

    Pokud je mi známo tato zrůda byla dopadena když překročila hranice do Ruska našel se u ni falešný Rusky pas ! Nikdo ji do Ruska nedotáhl šla tam sama navíc byla i nějak propojena s kozou Nulandovou kobliškovou !!! Nicméně zastávám názor zavřít a tvrdé pracovat do lágru !!

  • Jaris napsal:

   Kolemjdouci, nebyvam sprosta, ale ty jsi obycejne ignorantske hovado. Prestehuj se mezi sve na prodanou Ukrajinu, abys vedel o cem mluvis, pitomce!!!

   • Jan Jinsky napsal:

    Jaris, klííííd. ne každý musí mít stejně zabedněno jako ty.

   • Marie napsal:

    Tohle mi kolemjdou rikat do oci, tak pokud nedoda dukazy kazde vety, mel by K.O.

    Ja na rozdil od Tebe, Jaris, se slusnosti skoncila, neb jsem proti sobe mela ne desitky, ale stovky takovych uraku, jako je kolemjdouci a samozrejme i prezdivka Jinsky, ktery hned prispechal kolegovi trolovi pomoci s uklidnovanim Te. Ten je uz proflaknuty, tak si poridil posilu...

    • Jan Jinsky napsal:

     Marie, přeji ti, ať se ti daří lépe a nemusíš být tak negativní. neprospívá to zdraví. A při tvém věku by ses neměla rozčilovat. Raději si dej tequilu.

    • Bogus Sobotka - dokumentarista napsal:

     Ranarka Maruska,jezibaba plna jedu, by zas rozdavala rany zprava zleva :)

     Jeste stesti ze ses zalezla v nake mexicke dire a muzes pindat jen na forech :))

  • ja napsal:

   je to chora psychopatka a mala by byt zavreta na dozivotie na samotke, aby nemohla nikomu ublizit, iba ak sebe - ale to uz je jej osobna vec

  • ja napsal:

   v lepsom pripade ma byt popravena, v tom horsom zavreta na samotke na dozivotie, je to nebezpecna osoba - staci na nu jeden pohlad a neprial by som ziadnemu z jej obhajovcov aby sa jej dostal pod ruky, ked bude mat pri sebe podporu, lebo taky clovek vie velmi ublizovat

  • domino svetík napsal:

   1.Najslávnejší taký prípad je asi Eichman.
   Eichman spáchal zločiny v rozpätí 2 svetovej vojny, teda do r. 1945, na území Poľska, Nemecka.
   Bol unesený do Izraela a súdený v 50 - tych rokoch.
   Izrael vznikol v r.1948.
   V čase, keď Eichman páchal zločiny proti židom, neexistoval štát, ktorý ho neskôr súdil.
   2.Usama bin Ladin, bol US komandom zabitý na území Pakistanu, pričom ani nebol súdený, nevie sa, či sa podieľal na 11/9, pretože za to nebol ani stíhaný.
   3.US politika dronov. Pod vedením Obamu, za posledných cca 6 rokov, bolo na území AFG, Iraku, Jemenu a Pakistanu, bez obvinenia, a súdu zastrelených vyše 2000 ľudí, pričom iba 100 z nich boli možno! teroristi.
   Rusko, aj USA to, čo robia oprávňuje ich armáda. Ak by ju nemali, právo by asi vnímali inak.

   • mk napsal:

    A když v Israelu vedli Chazaři svého soukmenovce Eichmanna k šibenici, tak Eichmann zvolal:

    "Jen věšte! Jen věšte! Aspoň bude o jednoho žida míň!"

    JYNSKY, ty jelito, byl to ale soukmenovec, co? :-DDDD

  • domino svetík napsal:

   1.Najslávnejší taký prípad je asi Eichman.
   Eichman spáchal zločiny v rozpätí 2 svetovej vojny, teda do r. 1945, na území Poľska, Nemecka.
   Bol unesený do Izraela a súdený v 50 – tych rokoch.
   Izrael vznikol v r.1948.
   V čase, keď Eichman páchal zločiny proti židom, neexistoval štát, ktorý ho neskôr súdil.
   2.Usama bin Ladin, bol US komandom zabitý na území Pakistanu, pričom ani nebol súdený, nevie sa, či sa podieľal na 11/9, pretože za to nebol ani stíhaný.
   3.US politika dronov. Pod vedením Obamu, za posledných cca 6 rokov, bolo na území AFG, Iraku, Jemenu a Pakistanu, bez obvinenia, a súdu zastrelených vyše 2000 ľudí, pričom iba 100 z nich boli možno! teroristi.
   Rusko, aj USA to, čo robia oprávňuje ich armáda a sila. Ak by ju nemali...

  • heronik napsal:

   Aha. Zajímavý pohled. Civilní občané Ukrajiny asi taky nemají v bojové zóně co dělat. Jestli je, třeba doma v obýváku, zabije minometná palba, můžou si za to sami, ne?

   Bití je podružný balast? Snaha prodat někoho na orgány je podružný balast? Ty bys asi v Ajdaru udělal kariéru.

 2. host napsal:

  Netušíte, proč spousta hezkých mladých českých holek navlékne maskáče a jde dělat kanonenfutter do české lokajské pobočky NATO s komediantem Stropnickým v čele?
  Zkuste se někdy zastavit u kasáren či vojenské školy a budete zírat, kolik hezkých slečen tam šaškuje v kanadách. Naprosto nechápu.

  • weissbach napsal:

   Peníze, zajištění, dost chlapů a nalajnovaný život. Mnoha lidem to vyhovuje. Pro ně asi lepší řešení než sedět u kasy v hypermarketu za minimální mzdu.

   • contumax napsal:

    weissbach

    A Ty co maj štyrky prsa jak by mohli utíkat...???

   • Jan Jinsky napsal:

    Zato do ruské armády jdou holky protože chtějí bránit vlast. Ach jo, že vás huba nebolí. Všechno je špatně, všichni jsou prospěcháři, jen tady je to to pravé... Prostě skanzen nenávisti - Orwell by o tom jistě napsal román.

    • weissbach napsal:

     Ruskou armádu jsme neřešili.... Nebo ano? Co pořád podsouváte?

    • Robo napsal:

     Čo sa ti nepozdáva na weissbachovoych slovách, blbečku?
     Veď vo tvojej civilizácií ide hlavne o prachy, nie?!

     V ruskej/slovanskej kultúre ide o mravy, rodinu, národ, prírodu, svedomie... Nič z toho ty nemôžeš ako správny demokrat pochopiť.

  • contumax napsal:

   host

   No holt to víš...

   Jsou zblblí z emerických filmů, s feminismu a s antikoncepce...!!!

   • contumax napsal:

    weissbach

    Víš co mě s odpuštěním sere, že advokát ví, že zloduch zabil 1 nebo třeba 1 000 lidí a stejně jde hájit zloducha...

    Osobně bych nikoho neobhajoval i kdyby mě dali co nejvíce prachů ...

    Z důvodu svědomí a svého přesvědčení...

  • Marie napsal:

   Tusim, lepe receno vim...sly za prachama a za sliby, ze budou vzdy jen ve skladech a zadne nasazeni jim nehrozi...

   Zrovna takto jsem to videla v USA, kdy hlupky machrovaly a pak doslo k nasazeni do Iraku. Jedna z nich silela z toho a pak verejne vyrvavala, jak byly podvedeny prave temi sliby o pouhe administrativni praci na domacim uzemi...Ani se neobtezovaly se dukladne seznamit s predpisy, ve kterych je uplne neco jineho, nasazeny mohou byt kdekoliv a kdykoliv, a to i podle nasich zakonu.

   Dokud se bude v armade tucne platit, bude to pritahovat lehkozivky bez ohledu na pohlavi...

 3. radmil napsal:

  Řekl bych vám jedině toto co stakovou zrůdou jako je ona udělat.1OMRDAT 2ZMRAZIT 3ZATLOUCT DO ZEMĚ.

 4. Hum napsal:

  Aka bojova zona? Vyhlasil niekto niekomu oficialne vojnu? Zabitie civilistu je vrazda. Savcenkovu chytili v Rusku a neuniesli z Ukrajiny..To, ze prasarny delaj obe strany, to je podruzny balast... Vsetko zle Kolemjdouci...

 5. contumax napsal:

  Poslanecká imunita platí i v případě dvou vražd...???

  A kdo by jí měl soudit...???

 6. doktor napsal:

  doktor někde jsem četl vyjádření nějakého UK ministra, že Savčenková je vzor moderní ukrajinské ženy.Její šarm je nepopiratelný a spotřeba minimání (už drží půl roku hladovku a není to na ní vidět),střílet umí, takže na ukrajinské podmínky optimální volba......Pro labužníky.

 7. hel napsal:

  nějak nechápu, proč je jí věnováno tolik pozornosti, podle mě nezasloužené....mnohem více se mi líbí toto:
  „Požaduji osvobození od zabití všech zabitých novinářů, všech zabitých dětí Donbasu, všech Srbů, plnících svou vojenskou povinnost bránit vlast, zabitých v Haagu. Také požaduji osvobodit z amerických věznic, kde si odpykávají nespravedlivě 25 let, unesené ruské občany Jarošenka a Buta, kteří nikoho nezabili, neokradli, neznásilnili. Až je osvobodí, pomyslím na to, nehladoví-li Savčenko.“

  tento text byl smazán z facebooku coby závadový a autorce zmražen účet!!!
  tak pod ten se já ale podepisuji všemi deseti ! holt normální lidé jsou závadoví v každé svinské době!

  ( převzala jsem z outsidermedia)

  • contumax napsal:

   hel

   1 ***

  • pražská vlaštovka napsal:

   .....je mi z tý svině zle...
   j.

   • hel napsal:

    ..fuj..tak mně je zase zle z téhle svině..zaorálek!..a už dlouho..

    • Marie napsal:

     Kdyz jsem vloni na ambasade o nem rekla, ze je to svine, bylo mi divne, ze na to nikdo nijak nereagoval. Za kratkou dobu jsem se dozvedela, ze byli vsichni vymeneni.. takze mi doslo, ze uz o svem planovanem propusteni vedeli a bylo jim to zrejme asi z toho duvodu jedno. Kdyz jsem pred lety nadavala na vladu na ambasade v LA, tak se ten sionek mohl posrat vzteky....

     Michodem, kdyz uz jsi vzpomnela sankce, tak se Nulandka nechala vcera slyset, ze sankce vuci Rusku budou pokracovat az do te doby nez vrati Ukrajine Krym!
     Pizda odporna.. mne uz se nechce nadavat, ale mlatit je hlava hlava. Ne hlava nehlava, protoze bych se pokazde trefila..
     Nadavat nema cenu, na to maji vypestovanou imunitu a hlavne, dokud lide nadavaji, nejsou jim nebezpecni.

     Ticha a prekvapiva akce, to je jedine, na co nejsou pripraveni..

     • Jan Jinsky napsal:

      Na jaké ambasádě? ČR tam má jen generální konzulát. Marie, nelži tak průhledně ty jedna mexická zmije vobecná

      • Marie napsal:

       A hele, pindik nam vyskocil s lekci o nazvoslovi? A tykej si sve pipine, jestli nejakou doma vubec mas...

       • Jan Jinsky napsal:

        Marie, klídek. prostě kecáš, to je tvůj standard. Dobrou - nebo spíš hezké odpoledne do Mexika, jeduplná Maruško

      • Jaris napsal:

       Ale to je pravda, ze sankce proti Rusku byly prodlouzeny Amerikou, Jinsky. A je jedno, kdo to rekl. Je to proste fakt. Jinak ambasada a konzulat jsou si podobne instituce s tim, ze ambasada je o neco dulezitejsi.

     • weissbach napsal:

      K těmhle lidem se nedostanete...

 8. jack napsal:

  Nevíte za jak dlouho ta svině hodlá dobrovolně chcípnout na hlad?

  • Jaris napsal:

   Kdepak, ta nechcipne hlady ani zizni. Ma se prilis rada a vi, ze na ni ceka uzasna kariera v chazarske vlade Ukrajiny, kterou ji slibila zlodejka Tymosenko. Mne uz snad nic neprekvapi. Dnesni pravo stoji na strane vinika nikoliv obeti. Jsem zvedava, jaky rozsudek vynese Rusko. Moc si od toho neslibuji.

 9. heronik napsal:

  Na konci je malý ale významný překlep.

  "V kontextu všech těchto skutečností se soud nad Savčenkovou změní ne na „násilí nad nevinnou poslankyní PS RF“, ale v nekompromisní boj ruského státu s řadou vlivných organizací a soukromých struktur, snažících se vyvíjet tlak na Rusko s cílem dosáhnout požadovaného rozhodnutí."

  Až jsem se lekl, že by mohla být zvolena do Ruského parlamentu.

 10. Ignác napsal:

  Nechápu potom jak je možné soudit v Haagu obyvatele jiné země, za to co údajně páchali v třetích zemích.

  • Marco napsal:

   Je zvlastni, jak se ti trolove vzdy usvedci pod clankem,ktery vadi Ukrosum. A u ostatnich clanku mrtvo. Nase mysleni nezmenite, je na case strhnout spouste pokrytcu jejich masku!

 11. Catumbelan napsal:

  Proč se zde musí tak složitě vysvětlovat a obhajovat co se děje v Rusku? Asi k tomu bude nějaký důvod, třeba že to je trochu jinak! Vůbec nerozumím tomu, kolik lidí trapně obhajuje svinstva páchaná Rusy a to nejen na Ukrajině!

  • Ivana napsal:

   Catumbelan
   evidentně nerozumíš více věcem, tak se tím netrap. Nebo snad rozumíš tomu, kolik lidí obhajuje svinstva páchaná vojáky NATO po celém světě?

 12. contumax napsal:

  Catubelan

  Chápu a porozuměl jsem, že to prostě není možný...

  Komu není hold z hůry dáno, v apatice nekoupí...

 13. Slonda napsal:

  Já bych tuto ,,roztomilou´´ dámu neřešil. Rusové vědí, za co ji soudí a proč..do Ruska dezertovalo mnoho bojovníků (vojáků) UA kárné armády, desetitisíce potenciálních branců prchlo do RF a nikdo je nešikanuje. Jde o boj se zlem v řízení UA a taky s ,,lidmi´´ typu zombie. Tahle krasavice nemá ani pokoru, ani stud, ani lítost..jak je na první pohled na videu patrno. Na to nemusím pročítat její psychotesty.

 14. Wilhelm napsal:

  V těchhle šaškárnách je opravdu umění se vyznat, ale Ilja Remeslo je pouhý drátení a to ještě špatný. Zákony Ruské federace jsou veskrze špatné, vyloženě tedy fašistické, ale přesto ,mnohé prokazují. I když blbost, i tu lze využít ve prospěch práva.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!