Ing. Jan Piroutek – Prezentace nové občanské ústavy – 17.3.2016

Lid nejvyšší suverénPrezentace projektu Nové občanské ústavy (Pracovní název Koule) proběhne živě na internetovém rádiu Svobodný vysílač ve čtvrtek 17.3.2016 od 19:00 do 21:00. Program rádia zde. Nová ústava má jasný hlavní cíl: Podřídit řízení fungování Českého státu plně jeho občanům a ve prospěch jeho občanů a nikoliv politických stran, zahraničních korporací, či institucí nebo oligarchů či mafií. Jedná se o počáteční, ale již značně rozpracovaný koncept, na němž bude nutné ještě hodně pracovat, ale který již má jasné obrysy a myšlenku.

Ke stažení:

Důvodová zpráva Ústavy suverénních občanů České republiky

Ústava suverénních občanů Čr (rev 2.0 ) z 4.1.2016

 

Super Stručná Občanská Ústava suverénních občanů Čr - "Superhustá koule "

Je jisté, smysluplné a pro každého občana Čr nepochybně výhodné, potřebné a vždy užitečné :

aby ústava jasně zaručovala nejvyšší suverenitu (svobodu a nezávislost) nás ctihodných občanů České republiky (Čr) vždy a nade vším,

aby ústava určovala svrchovanost státu Čr vždy jen skrze suverenitu občanů Čr, která je nadřazena všemu a nikdy ne naopak,

aby jsme měli složenou (kompozitní) demokracii (přednostně přímou a doplňkově parlamentní), s možností odejití (secese) občanů i firem od plateb za nechtěné služby státu, vyjma základních pěti druhů veřejných služeb: zákonodárné, soudní, výkonné, finanční a informační,

aby pro rozvoj svobodných tvůrčích sil jsme měli státní systém co nejmenšího předávání moci, odpovědnosti a veřejné služby od obcí směrem k centrálnímu státu a ne naopak (retrográdní subsidiarita). Centru náleží zejména služba, odpovědnost a rozhodování podle společné ústavy a zákonů Čr na celostátní úrovni, armáda, policie, bezpečnostní a zpravodajské služby, finanční služba, centrální banka, celostátní veřejnoprávní média a další potřebné veřejné služby. Obcím náleží zejména služba, odpovědnost a rozhodování na komunální úrovni podle společné ústavy a zákonů Čr, zejména výběr plateb za chtěné služby státu a jejich distribuce, údržba veřejných komunikací, zajišťování dostupnosti základních lidských potřeb (voda, kanalizace a odpady, energie, potraviny, informace) bezpečnost a další potřebné veřejné služby, komunální domobrana,

aby vždy jen referendem přijatá ústava plně určovala stát, jakožto jen systém Institucí Veřejných Služeb (IVS), který musí sloužit občanů Čr, všem stejným způsobem, musí vždy bránit násilnému uchopení veřejné moci komukoliv, i tím, že nikdy neodzbrojí občany Čr a nikdy jim nezakáže ani nezkomplikuje obranu sebe, své svobody, svého soukromého i společného majetku, včetně vlasti a státu,

aby stát (IVS) byl vždy a jen systém chránící naši svobodu a náš soukromý i společný majetek, včetně naší společné vlasti a našeho státu, s poviností udržovat i elektronické databáze a expertní systémy práva, bezpečnosti, zdraví, vědy, techniky a podobně a ručil za jejich správnost,

aby stát, čili všechny IVS musely vést poviné, veřejné a transparentní účetnictví o svém hospodaření, investicích, majetku, platech našich zaměstnaců podle funkcí a podobně a aby stát byl vždy a za všech okolností jen náš sluha a my občané jsme vždy byli jeho zakladatelé, spoluvlastníci, spolupodílníci, páni a vládci, ti, co o všem nakonec vždy svobodně a zodpovědně rozhodují schválením, nebo odmítnutím, zejména v referendech,

aby stát nikoho z nás neobtěžoval a neotravoval násilím vnucovaného a téměř nikým nevyžádaného dobra, natož zla, ale i neumožňoval retroaktivitu zákonů, promlčení zločinů, vydržení majetku a podobně, aby nebylo možné uplatňovat princip kolektivní viny i kolektivní odpovědnosti neúplných a nejednomyslných skupin lidí a jiné znejisťování klidu a pohody občanů Čr, kterým stát bezvýhradně musí a jen jim sloužit,

aby vždy platilo, že jakékoliv cizí i vlastní zákony, veřejné smlouvy (i mezinárodní) a podobně nemohly být nadřazeny naší ústavě, aby Listina základních práv a svobod byla součástí našeho ústavního pořádku, ale pouze nebude-li v rozporu s naší ústavou, jako s ní nesmí být nic v rozporu,

aby občanství Čr, které znamená rovné (i zejména majetkové) spolupodílnictví občanů Čr na vlasti a státu, nemohlo být rozdáváno bez přísného, důsledného a podrobného ověřování loajality a záruky bezproblémového splynutí (asimilace) cizince s našimi občany Čr. Na automatické občanství Čr má právní nárok pouze dítě zrozené z rodičů, kteří oba mají občanství ČR. Všechny ostatní případy podléhají povinnému procesu důsledného ověřování bezpečnosti, bezpodmínečné loajality a plné asimilace s Občany Čr, naší ústavou, právem, legislativou, kulturou, zvyky a dobrými mravy,

aby ústava a stát s plnou rozhodností bránily nezákonnému: vstupu cizincům do naší vlasti, jejímu osídlování, uplatňování cizích zvyků, práva, náboženství, ideologií a chování, ať už jsou záminky k tomu jakékoliv. Právem každého (i ozbrojeného) občana Čr je totéž, bránit svou vlast i stát,

aby jsme měli stát, který je vždy občany dobrovolně chtěný, placený, minimalistický a neobtěžující, preventivně netrestající činy bez oběti, ale důsledně eliminující kriminalitu, zejména krádeže, loupeže, vydírání, únosy, vraždy, genocidu, násilné uchopení moci a jiné odporné zločiny,

aby se vždy na obviněného pohlíželo jako na nevinného, dokud mu nebude u soudu dokázána vina (presumpce neviny). Sankce IVS vůči lidem i firmám, budou-li nezbytné, za přestupky i porušení zákona, musí být vždy stupňovité, progradující, počínající domluvami, napomenutími, záznamy v databázi přestupků i zločinů a konče vícestupňovým vězeňstvím vždy s povinností pracovat, dále i vyhoštění cizinců, sterilizace a/nebo izolace. Trest smrti pro občany Čr je vyloučen, ale není vyloučena prokazatelně dobrovolná smrt vězně vyhladověním, nebo dobrovolným dárcovstvím orgánů potřebným, ale jen v těch nejtěžších stupních vězení,

aby (nejlépe pojištění) naši zaměstnaci ve veřejných službách museli nést vždy osobní odpovědnost za svá rozhodnutí i konání,

aby žádné politické strany, hnutí, spolky náboženské, ideologické a jiné zájmové skupiny nikdy neměly žádnou veřejnou moc, nesměly být financovány ani z veřejných rozpočtů, ani skrytými penězi a dary kohokoliv, ale vždy jen transparentně a adresně, omezenými, dobrovolnými dary (platbami) jednotlivých občanů Čr, nejvýše do 5% průměrného platu v Čr, jen jednou ročně,

aby kandidování, volby, odvolávání, referenda, občanská hodnocení, dotazování a návštěvy kohokoliv pracujícího v IVS bylo možné a snadné občanům Čr i skrze elektronicky internetový volební systém a referenda (IVP&R) bez jakékoliv významně neodůvodněné předfiltrace a omezení,

aby bylo uzákoněno právo možnosti občanského dotazování i návštěv libovolných politiků a úředníků přednostně komunální domobraně,

aby jsme si byli plně vědomi, že stát ani žádná IVS nemá duši, čest, zájmy, soucit, hanbu, odpovědnost, právo ani moc, protože je to jen neživá instituce, jen virtuální entita, pouhý virtuální konstrukt, nic co umí nést konkrétní odpovědnost. Odpovídat za svá rozhodnutí a činy musí vždy jen občany Čr volení a odvolatelní, osobně odpovědní naši zaměstnanci v IVS,

aby přímo ústavou omezené platby pro stát (veškeré IVS) byly vybírány na úrovni obcí, vždy jen do 15% čistých příjmů rezidentních občanů Čr a vždy jen do 15% čistých zisků firem podnikajících na jejich katastrálním území,

aby byly zakázány z ústavy veškeré veřejné dluhy, daně, inflace, cla, kvóty, dotace, pokud to nebudou odvetná opatření vůči cizině,

aby jsme měli pod všeobčanskou kontrolou důmyslný státní dozor, zejména nad státem samým, ale i nad veřejným zdravotnictvím, vědou, školstvím, pojišťovnictvím, důchodovým a sociálním zabezpečením, primárně a vždy a jen ve prospěch všech ctihodných občanů Čr.
38 Komentářů k Ing. Jan Piroutek – Prezentace nové občanské ústavy – 17.3.2016

 1. contumax napsal:

  Jsem zvědavý, stáhl jsem si ústavu...

  • Paul Durham napsal:

   konečně mohu v klidu piklit :-)

   • weissbach napsal:

    Počítám, že s plastovými rakvemi si nebudou dělat starosti. Je to nákladné. Vápno postačí.

   • contumax napsal:

    weissbach

    " Ctihodný občan " musí zažít obrovský otřes,nějakou katastrofu jinak s ním lautr nic nehne !!!

    Ale ne kousek za humny, jak to bylo v Jugoslávii... protože si spokojeně chrochtal dál a dělal, že se ho to netýká ...

    Musí zažít něco na vlastní kůži ...!!!

 2. Paul Durham napsal:

  Svrbí mne jazyk : je v česku alespoň tolik "ctihodných" občanů , kolik jich bylo v Sodomě + Gomoře ?
  Text mne udivil rozsahem měřítka od naprosto obecných pojmů po titěrné detaily.

 3. veronika napsal:

  možná, že i toto je ideologie udržitelnosti síly dolaru...

 4. weissbach napsal:

  Pro takovou ústavu bych jisto jistě zvedl obě ruce. Ale jako všechny ušlechtilé a užitečné věci to naráží na nedostatek občanů ochotných je prosadit.

  • Paul Durham napsal:

   ...tedy naráží na nedostatek ctihodných občanů :-) , no na tento nedostatek cti_hodných občanů kupodivu upozorňují vesměs všechny proruské weby :-) již léta letoucí.

   • proud napsal:

    Vcelku jedno jakej web upozornuje,ale maji krapet pravdu.Oni by se i nasli "ctihodni",kdyby nebyl svet ve stavu,kdy se za to jedinec malem stydi jako za slabost.

  • contumax napsal:

   weissbach

   I já bych zvedl ruce...

 5. Václav Říha napsal:

  Souhlasím, jen jsem nikde nezaregistroval zákaz lichvy a vyvádění financí řetězci a bankami z území České republiky.

 6. contumax napsal:

  Masové hroby...

  Nepřímo, náznak III. světový války...???

 7. contumax napsal:

  První, nebo jedna vlašťovka jaro nedělá... ale může to být předzvěstí, že se chystá něco strašného...

  • contumax napsal:

   Drak

   Mám blbéj - chytréj telefon Samsung NOD III a na to, že je až tak chytréj tak je blbéj protože nemůžu zkopírovat adresu stránky a dát jí sem a poslat jí, jde to třeba na email, nebo do poznámek...

   Starší telefon Samsung ti uměl... žel je mě to líto Draku...

 8. contumax napsal:

  Včera mimořádně rychle vyšlo video s V. V. Pjakinem...

  Stojí to za to...

 9. Drak napsal:

  Oprava, 15.3. nic nevyšlo.

 10. contumax napsal:

  Něco podobnýho jako zde autor s novou ústavou navrhují ve svých ideiích mý přátelé anarchisté...

  Samosprávu bez velkých státních institucí...

  • proud napsal:

   Pak to nejsou "anarchiste" :-)))

  • contumax napsal:

   proud

   Přečti si jejich program...

   Jestli si myslíš, že nosí plnovous a pod šedivým pláštěm má schovanou bombu kouli podobný... se hrozně mýlíš...

   Anarchisté se vidí na veřejnosti jako chaos a bezvládí ...

   Je to předsudek v očích veřejnosti...

 11. proud napsal:

  Nepotrebujeme ustavy,aby nam garantovaly samozrejmy veci a porusovaly se,ale funkcni pravidla a jejich bezpardonovy respektovani vsema.

  • contumax napsal:

   proud

   V tomto případě Ti dávám plně za pravdu proude...!!!

  • admin napsal:

   no, a ty pravidla se daj pojmenovat jako ustava :-)

   • proud napsal:

    Nedaj:-).Mam rad jednoduchy,prosty a pruhledny veci,cim je neco slozitejsi,tim je to "napadnutelnejsi ke zneuziti".Mozna vis neco o tom jak a proc ustvy vznikaly,z ci jsou dilny.Neverim nicemu co neni: "lidi sobe" :-)

   • proud napsal:

    Bejt to jak rikas,pak by jako ustava mohlo slouzit i desatero se svym sugestivnim "Ne-",plnicim presne opacnou ulohu,taky dovedne zakryty zlo,tvarici se jako nej-dobro........

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!