Můžeme se ještě nějak zachránit? Můžeme pro to něco udělat?

endoftheworldNedávno mi nějaký člověk položil podobnou otázku. Napsal mi, píšete o různých věcech, většinou s Vámi souhlasím, ale podobně jako jiní, nenabízíte žádné řešení. Máte nějaké? Velmi stručně by se dalo odpovědět – kdybych znal řešení problémů světa, dostal bych Nobelovu cenu, nebo bych byl velmi rychle zavražděn – to druhé je pravděpodobnější, nicméně jistě by to bylo označeno jako nějaká ,,nešťastná náhoda“ a ne vražda.

Záleží ovšem na tom, co máme na mysli tou možnou záchranou či alespoň pomocí a řešením. Je-li to omezení nebezpečí z důvodu imigrační vlny, pak tu jistě nějaké možnosti jsou. Jak říkal pan Zeman, jedny jsou parlamentní a jiné Kalašnikové. Tedy, můžeme se jako občané snažit působit na politiky, aby se k celé problematice postavili ,,národně“ a ne ,,Evropsky“. Můžeme sami psát různé články, přeposílat cizí články, podepisovat petice, vyvolávat demonstrace a chodit na ně. Můžeme navštěvovat poslance a neustále na ně takto tlačit, psát jim e-maily, vzkazy na Facebooku, atd. Je to činnost únavná, nijak zábavná a jestli bude stačit – to je ,,ve hvězdách“. Z naší strany to chce velké úsilí s nejasným výsledkem. Také se můžeme přihlásit do domobrany a tím vytvářet další odbojný tlak, který bude odtlačovat vnější snahy o uchvácení naší země. Současně můžeme vytvářet co nejširší osvětu směrem k mlčícímu davu, tedy lidem, které to nezajímá, protože si myslí, že se jich to netýká. Takovou ,,evangelizaci“ můžeme konat mezi svými rodinnými příslušníky, sousedy, v obchodě, na pracovišti/pokud už nejsme ve firmě, kde se za to vyhazuje z práce/. Cílem těchto aktivit je příprava atmosféry ve společnosti dříve, než dojde k volbám. Aby co nejvíce lidí bylo trochu více ve skutečném obraze dění a ne jen v manipulaci televize, nebo v osobní apatii: ,,stejně je to všechno jedno a zbytečné, politici si udělají, co budou sami chtít“, nebo ,,ve světě se pořád něco děje, sem to nedojde, nestrašte mne s tím“. Takovouto mravenčí a dlouhodobou prací se může podařit aktivovat více lidí, aby vůbec šli k volbám a aby volili alespoň ty strany, které skutečně budou věci řešit v národním zájmu a ne jen o nich mluvit, nebo dokonce, ještě mnohem hůře, budou nám lhát, ale za zády nás prodají.

K tomu budeme mít pomocníky v samotných imigrantech i politicích. Obě skupiny svou, sobě vlastní aktivitou, vše povedou do stále větších problémů, které budou ústit do násilí. To umožní mlčící většině procitnout a začít s tím chtít ,,něco dělat“. Je nutné pořád všechno usměrňovat na skutečné příčiny, aby se vše nerozplynulo v bojích proti tomu či onomu, třeba i důležitému, ale nepodstatnému problému pro tuto chvíli. Je tedy nutné si stanovit priority a ostatnímu věnovat menší úsilí, to se dá řešit později, budeme-li však už situaci, že už budeme bojovat o skutečné přežití, pak je vše ostatní nepodstatné. To je ,,demokratická cesta“.

Pokud se to nezdaří, lidé neprocitnou, pak přichází ,,cesta pana Kalašnikova“. Tím nemyslím, že my půjdeme střílet politiky, nebo imigranty, ale když tito politikové nebudou situaci skutečně řešit a ne o ní jen mluvit, zcela jistě se objeví radikální člověk, který vyvolá revoluci. Vždy to tak v historii bylo a proto to k tomu zákonitě spěje i dnes. Povstanou pak radikální skupiny, které to budou řešit se zbraněmi, a pak už následuje model Ukrajina, ale to si jistě nepřejeme. Různé zahraniční síly by toho ihned zneužily a vedly by to ke špatnému konci pro nás. To je nutné všemi dostupnými prostředky neustále opakovat všem – pokud se my lidé národů nebudeme už dnes bránit, těmi všemi legálními tlaky na politiky, pak bude naše pasivita nahrazena občanskou válkou – pak už procitnou všichni, ale za jakou cenu a s jakým výsledkem? Ukrajina?

Co se týká celého imigrantského problému, již jsem řešení naznačoval dříve. Vymezení mezinárodního izolovaného prostoru, nejlépe nějakého ostrova. Tam je vozit, tam se musí naučit spořádaně a v míru žít mezi sebou. Také se musí naučit respektovat druhé národnosti mezi sebou. Musí se naučit pracovitosti a odpovědnosti. Čistotě a morálce – jinak nemohou jít mezi lépe vychované a pokročilé národy. A do těchto pokročilejších národů by se časem, až po mnohaletém zušlechtění, mohli dostat jen jedinci z imigrantů, nikdy ne davy. Musel by být nad nimi mezinárodní dozor, museli by být hlídáni, aby neprchali do Evropy. Dostávali by jen minimální podporu a to v potřebných věcech, nikoliv peníze na drogy a alkohol, jak se to děje dnes. Kdo by nechtěl pracovat, tomu by se dávky snížily, krajně i včetně dávek potravin. Žádné rozmazlování, kdo by vyhazoval jídlo, byl by o hladu, kdo by vyhazoval darované věci, už by nic nedostal, i kdyby mu třeba byla zima. Přísnost vedoucí ke zlepšení morálky a návyků. Kdo by vyvolával násilí, ihned by byl transportován zpět do válečných zón. Kdo by lhal o svém původu, totéž. Tato etnika se nejprve musí naučit poslušnosti, morálce, ohleduplnosti k druhým, proto se jim nesmí dovolit povyšování a pohrdání nad druhými. Práce šlechtí člověka. Nejprve by jim ostatní národy připravily stanový tábor, ale oni sami by si pak za dohledu a odborného vedení, museli a to podtrhnu, museli SAMI stavět své nové město, svůj nový svět. Z prefabrikátů vyrobených např. v EU/to by byla ta pomoc/, ale oni by se museli aktivně na všem podílet, aby si toho sami vážili, jinak okamžitě zpět do válečných zón-všichni tvrdí, že odtamtud pocházejí-proto bych jim dal dopředu vědět, že tam budou vraceni a už nikdo nebude zjišťovat, jestli jejich prohlášení bylo pravdivé. Řekl jsi, že jsi z válečné zóny, dobrá – uděláš-li nějakou nepravost – budeš tam ihned letecky přepraven, bez dalšího odvolání, ani čekání na dlouhé rozsudky – ihned, tak, jak se to řeší za války. Nějaký azyl by byl provizorní a jen časově omezený s možností okamžitého zrušení. Žádné výhody na úkor jiných národností by neexistovaly. To vše by jim dalo mnohem více užitečného, než nespravedlivé hýčkání, kterým jim dnes Evropa kazí charaktery. Takovýto režim by jistě radikálně zmenšil zájem imigrantů o imigraci. Většina jde jen za pohodlným životem, kdy očekávají luxusní život bez práce, všechno zadarmo a k tomu maximální svobodu a moc nad svými hostiteli. Takže už jenom tímto by se dav nejen zmenšil, ale i samočinně roztřídil. Přicházeli by jen ti, kteří skutečně utíkají před válkou a ti by byli vděční i za toto.

Jenže imigrantský problém je jen segmentem celosvětových problémů, které krouží nad našimi hlavami. Světová válka, ke které svět bičuje USA ze všech sil a EU jí k tomu hlasitě aplauduje. Za vše může Ruský agresor, který ovšem sedí doma v Rusku a jediná jeho ,,agrese“ je pomoc s válkou proti teroristům po boku USA i EU. Jinak Rusko nikde neběhá po světě, nikde nemá zbraňové základny, na rozdíl od USA. Nejezdí provokativně svými tanky kolem amerických hranic a netvrdí, že je to jen mírová demonstrace síly…

Jistě, občan nemůže donutit státy k nějaké změně, ale může opět tlačit na místní politiky, aby nehnali náš národ do cizích válek, může na ně tlačit, že my nechceme provokovat cizí velmoci a donutit je k jaderné válce. Pokud povedou stávající spolky k válce a rozkladu společnosti, pak by měl občan tlačit na politiky a žádat vystoupení státu z těchto spolků. Důležité je si uvědomovat priority – nač je mi množství hypermarketů, možnost cestování, množství cyklistických stezek, aqvaparků a kdečeho, když tu bude válka, nebo když raději nebudeme ani vycházet, aby nás někdo nezbil, neznásilnil, apod. K čemu mi to vše bude? K ničemu, proto je nutné zúžit všechny požadavky a přání jen na ty základní – mír, pokoj, pořádek, zákon. Člověk musí být odhodlán ty pomyslné slibované výhody různých radovánek vyměnit za mír. Opět máme k dispozici ty naše malé prostředky, psát články, přeposílat informace, být v obraze – tedy zajímat se o informace z co nejširších zdrojů. Volit politiky, pro které je na prvním místě důležitý mír a bezpečnost našeho státu, snaha se nikam nevměšovat, nechodit převychovávat cizí národy k nim domů, nerozbíjet u nich jejich státní zřízení, ani kdyby to bylo myšleno jakkoliv ,,mírově a demokraticky“. Zkrátka nechat druhé žít podle jejich přání a ne podle našeho. Těžko se umíme vžít do smýšlení jiných národností, etnik, nuancí jejich historie a tím i různých tužeb občanů. Svým vměšováním jen vše zkomplikujeme a nakonec vytvoříme větší zlo, než bylo to původní.

Ale pojďme ještě dále. Naši politici jsou ovládáni politiky EU, kteří, jak se zdá jsou ovládáni Německem a to zase Amerikou. Podle všeho je i Amerika pod tlakem korporací a bank. Také se mluví a píše o tom, že za tím vším, kdesi ve stínu stojí pár mocných, kteří si hrají se světem velkou hru, v níž statisíce a miliony lidí jsou jen bezvýznamné figurky na šachovnici jejich přání. Kdo ví, možná je to konspirace, možná ale tvrdá realita.

Podle některých jsou tito mocní dokonce přesvědčeni o duchovní podstatě člověka, proto je v jejich plánech neomezí ani riziko jaderné války a případné zkázy světa, ani jejich vlastní smrti, protože oni ví, že smrtí těla nenastává smrt ,,vlastního člověka“, toto tělo jen dočasně obývajícího. Tito lidé prý věří v existenci jediného Boha, ale odmítli mu poslušnost a zaslíbili se sloužit tomu, kdo jde proti Bohu. A tito mocní tedy nebojují jen o nadvládu nad zemí, ale jde jim o víc, o vládu nad lidskou duší, o stržení člověka z jeho vývojové cesty do zmaru, pokažení jeho povahy, smazání všech stop po morálce a nastolení degenerace duchovní i pozemské osobnosti. Nu nevíme, jestli tomu tak je, ale že jde lidstvo do jakési degenerace a stále více propadá do bezduchého nešťastného tvora bez smyslu své existence, to je dobře pozorovatelné.

Boj jednotlivce přímo proti těmto neznámým mocným, skrytým ve stínu noci a své moci, lze těžko provést. Ale každý může bojovat proti falešným principům, které ,,moderní metody“ různí inovátoři a genoví modifikátoři přináší. Každý může sám pro sebe třídit to, co společnost přináší a předkládá, může to tupě přijímat, nebo se tomu bránit. To už pak ale není boj za národ, svět a lidstvo – tento boj je osobní, je to boj za vlastní osobnost, za vlastní duši.

Když se tak člověk prodírá záplavou různých informací o činnosti lidstva, zmocní se ho zděšení. To není jen hrozba mnoha desítek miliónů imigrantů, vlna, která jistě zaplaví Evropu a dost možná ji rozvrátí a uvrhne do nepokojů, chaosu, možná i občanské války. Kromě toho se intenzivně pracuje na vyvolání světové války a to jistě války jaderné, která by nejen vybila velké množství lidí, ale způsobila by zamoření země, zničení životního prostředí a další neznámé důsledky. Souběžně s tím probíhá globalizace, která se snaží vytvořit novou lidskou společnost, kde se z lidí stane jen konzumní dav, bez vztahu k morálním hodnotám, jako jsou rodina, národ, společnost, vše nahrazeno jakousi beztvarou masou konzumentů, tupě pracujících, aby vše rychle mohli utrácet podle předepsaných pravidel. Společnost spíše připomínající velkochov dobytka, než lidskou společnost. K tomu tu máme hrubé zásahy do genetiky, pokus člověka sahat někam, kam by sahat nikdy neměl, protože nikdy nebude znát všechny souvislosti, a proto budou jeho zásahy vždy vytvářet hrozivé následky. A máme tu snahy o křížení ras lidí, aby se vytvořil ,,nový prototyp člověka“, lépe ovladatelný, méně inteligentní, aby mocným nehleděl pod jejich chtivé prsty a hlavně nikdy nechápal jejich hry s lidským ,,materiálem“. Máme tu snahy zasahovat do přírodního řádu, měnit počasí, vyvolávat zemětřesení a kdovíco ještě. Máme tu hrozivé zbraně, které stále důmyslněji chtějí jediné – ničit, ničit a nyní i zotročovat a vytvořit tupou pracovní sílu, nového otroka…

No vskutku, vlastně všechny snahy dnešního člověka vedou k jedinému konečnému cíli – sebezničení.

Co s tím? Zdá se, že mnozí lidé prohlédají a uvědomují si tuto falešnou cestu. Snad i chápou, že její opuštění ,,není zadarmo“, to neznamená jen odpor místo tupé rezignace, ale i odepření si různých lákadel, kterými nás tento ,,svět pozlátka“ ovládá. Jsme připraveni se uskrovnit? Odepřít si neustálé výměny svých vcelku zbytečných elektronických hraček? Všech těch  mobilů, smart televizí, přehrávačů, modernějších aut, novější kosmetiky, jsme schopni se osvobodit od módních trendů, sportů, dýchánků, různých párty, grilování, žvanění na Facebooku, televizní zábavy, novinek v jakékoliv oblasti a stanovit si jen ,,maličké“ osobní cíle: klid v mysli, myšlenky jen na podporu věcí dobrých pro planetu zemi, pro vesmír, pro mír lidí, lepší zdraví pro druhé, atd. Jsme připraveni se přepólovat na to, že naše přání půjdou více ,,k vesmíru“, než k vlastní osobě a své rodině?

Má-li se svět zachránit, musí se lidé změnit. Změnit se mohou dobrovolně, změnou myšlení, postojů a zájmů i cílů, nebo vnějším tlakem. Tento vnější tlak by musel přijít od ,,vesmíru“, od přírody, protože jinak bude zase egocentrický a sobecký ze strany toho, kdo tlak vytvoří. Válka tedy nepřinese mír. Kolosální živelná katastrofa by snad ještě mohla. Ovšem za předpokladu, že by při ní selektivně vyhynuli ti, kteří chtějí zotročovat jiné. S tím však nelze počítat, takto vesmír nefunguje.

Naše naděje na změnu světa tedy nejsou velké, i když pořád ještě mají svoji váhu.

Pod úhlem tohoto zjištění by člověk měl začít hledat jiná řešení. Zdá se, že zde na zemi, kde jsme jako v malé místnosti nacpané různými lidmi, z nichž většina je buď zlá, nebo má ke zlému blízko, nebo je již ve stavu takové stagnace, že nebude nic dělat a raději zvolí smrt, než by se pohnula – zdá se, že zde jsou možnosti skutečně velmi omezené. Jestliže jsou na zemi možnosti omezené, využijeme jistě všeho, abychom situaci zlepšili, jak jsem uvedl výše, ale je potřeba hledat ještě i další řešení, a to mimo tuto zemi.

Jsou lidé, kteří hledají pomoc u mimozemšťanů, věří, že Plejáďani zasáhnou a nenechají nás dojít až na samý konec sebezničení.

Jsou jiní, kteří věří v nějakého Boha. V jakého to určuje jejich náboženství. Jenže právě ta náboženství, a to všechna, se postupně historicky ukázala buď jako převlek pro vlastní ambice, skrýš pro zlo a přetvářku, nebo byla mrtvá a bez síly, proto kromě slibů a pěkných slov nic nedokázala člověku dát.

No a pak tu máme možnost hledat, řekněme ,,Řád vesmíru“, ze kterého celý vesmír, tedy i Země a my, vzniknul a existuje. Je to děj přirozený, související s přírodou a tedy neovlivněný lidmi, ani jejich naukami a náboženstvími. A takovéto hledání vesmírného řádu nás časem může dovést až k osobnostem či osobnosti, které jsou nad tímto řádem, ze kterých vyšel a je. Taková cesta vede člověka k prapodstatě všeho, což je něco, co nemá nic společného s člověkem ani náboženstvím.

Hledáním tohoto velikého vesmírného řádu teprve člověk dochází k hledání vlastních kořenů, vlastní podstaty. Pak se začíná i na celou problematiku hroucení lidské civilizace dívat jinýma očima. Ne snad, že by jej to méně bolelo, ne snad, že by byl nad to povznesen, ale otevírají se mu nové vyhlídky a naděje.

Pro tyto lidi uvedu tedy další rovinu hledání cesty z naší světové šlamastiky. Tento nový pohled nevyvrací nic z dříve řečeného, jen k tomu něco přidává. Pokud člověk přijme skutečnost, že není jen tímto tělem a mozkem, ale je něčím, co toto tělo používá jako nutný prostředek ke svému vývoji, jako spojnici mezi ním a tímto světem, pak může celé dění a problémy chápat trochu jinak.

Jsme-li nějakou osobností už když přicházíme v dětském těle/a to se dá mnohdy na dětech vypozorovat/, jsou-li v nás už určité přinesené životní postoje, sympatie a antipatie, tedy jsme již jakousi individualitou, pak náš život, jak jej nyní chápeme, není uzavřeným celkem, ale jen segmentem v dlouhodobém vývoji. Jistě, to že se zde chováme jako slušní lidé, nebo jako padouši je částečně ovlivněno i výchovou, prostředím, trendy ve světě i společnosti. Ale to, co k tomu ,,cítíme“, tedy příklon, nebo odpor, strach, úzkost, radost, než to překonáme a přizpůsobíme se a vezmeme to jako ,,normální“ – to jsme vlastně ,,my“. Tento náš ,,celý život na zemi“ je jen jednou kapitolou v knize našeho ,,skutečného života“. Z této kapitoly si máme odnášet ponaučení, získání praktických zkušeností, biblicky řečeno – poznání dobra a zla na vlastní kůži. Člověk se může ve svém pozemském životě poučit a zlepšit, nebo pošpinit a získat další zlozvyky k těm, které už si přinesl. Přesto, že tento pozemský život je jen jednou z mnoha kapitol, je přesto důležitý i pro další budoucnost, člověk totiž může nabrat ,,nový směr“ – nahoru, nebo dolů. Jsme však ve svém dlouhodobém vývoji spíše slabochy, kteří snadno podléhají pokušením a nesnadno se jich zbavují. Proto se celý vývoj lidstva viditelně neubírá lineárně nahoru k ušlechtilejšímu člověku, ale v cyklických sinusoidách se stále vice propadá k hloupějšímu a krutějšímu tvorovi. Smutné zjištění, ale ne tak depresivní, jak se zdá. Duchovní podstat člověka je sice svým momentálním životem spjata s druhými lidmi a musí do jisté míry sdílet osud daný převažující většinou lidstva, ale její celkový, dlouhodobý vývoj tím nemusí utrpět. Utrpí tím tedy jen jeho bolestné a neradostné prožívání, ale pokud se tím nepošpiní, nepokazí si svou povahu, pak mu to naopak může i pomoci. Je mu hnusně z chování některých lidí, on takto nechce jednat, ani žít. Vznikne v něm vnitřní odpor a ten jej bude odpuzovat od všeho takového. Když se tedy takto změní, nebude pro něho napříště již nutné přicházet na tuto zemi, kde budou probíhat téměř výlučně negativní děje vyvolávané nevyvinutými entitami, které ještě netouží po ničem lepším a proto toho ani nezasluhují.

Zhnusení z nesprávného systému, ve kterém nyní lidstvo žije, a nejspíš bude žít stále více, může tedy být prostředkem, aby se člověk vymanil z vracení se na tuto zemi. Bude moci pokračovat ve vývoji, protože ten je skutečně velmi dlouhý, někde jinde, kam se může dostat jen zralejší duše. Tam se tedy jistě nesetká s imigranty, politiky, válkami, vydíráním a znásilňováním. Lidé, kteří holdují takovým věcem, ale i lidé, kteří se jim nebrání, se do vyšších světů nemohou dostat ani podplácením, lobováním, podvody, a jinak. Nad touto zemí již fungují přírodní zákony, které přirozeně, neosobně, jen jako prostý zákon, rozdělují lidi podle jejich vnitřní podstaty, ne podle myšlenek, slov, činů, ale podle, jak se někdy říká, chtění a stavu srdce.

Pokud tedy selžou všechny naše snahy zlepšit život na zemi a mocní, zlí to zde povedou k hořkému konci, pak dobrým svítí na obzoru velká naděje. Jenže, nic není zadarmo, ani toto, Tady to ale není o příslušnosti k ,,něčemu“, o příspěvcích, rituálech, ale jen o dobrotě srdce a znalosti cesty. Tedy ,,dobré srdce“ ještě nestačí. Člověk musí už dnes usilovně hledat nové duchovní cesty pro svou vnitřní osobnost. To vůbec není tak jednoduché. Jen pochopit, že nejsem jen toto tělo, ale že jsem jen obyvatel těla, není vůbec jednoduché, nejde se to ,,naučit“, nestačí provádět ,,modlení“, nebo ,,meditace“. Člověk musí postupným zájmem a snahou dokázat vytušit sám v sobě, co je skutečnost a co jen nějaká doktrína. Je to proces, někdy velmi dlouhý, na jehož konci je teprve vnitřní osobní přesvědčení a uvědomění si, že ,,já jsem“ a mé tělo je jen krásný, cenný a důležitý, ale přece jen – momentální obal.

Nelze tedy s vlastní změnou čekat, až se ukáže, že ani všechny snahy ,,obyčejných a slušných“ lidí nedokázaly změnit osud světa, který se nakonec přece jen zhroutil do úplného zmaru. Pak už může být pozdě k vnitřní změně. K té lze samozřejmě přistoupit kdykoliv, ale až bude válka a člověk bude ničen a bit ze všech stran, možná mučen a znásilňován a kdovíco ještě, pak pro něj bude těžké přemýšlet o věch ,,filozofických“, bude se jen třepat hrůzou a děsem. Do této doby by měl dojít už ve stavu vnitřního přesvědčení, které získal v dobách klidnějších. Proto je na tyto změny doba již dnes, ne až ,,pak“. Nové vnitřní postoje potřebují čas, zakořenění a prožité zkušenosti, pak už z člověka tak snadno nevymizí, ani když zevní dění na něj tvrdě útočí. Naopak, je-li v něm již takové přesvědčení, pak v něm tímto vnějším zlem toto přesvědčení ještě zesílí a on se snáze osvobodí od pout k této zemi, proto už ,,ví“, že jinde mu to bude nejen ,,příjemnější“, ale hlavně to tam bude pro něj ,,užitečnější“.

Je tedy čas nejvyšší hledat nové cesty ke svobodě své duše, k osvobození od pout, která člověka stále tlačí zpět, aby se tu opět znova narodil, protože ještě dost netouží po vyšším, ale má tak rád ty ,,radosti země“. To ale není o askezi, životu v modlení, ale o pochopení řádu vesmíru a snaze se do něj vědomě a rád, ne jen z donucení, začlenit. Islamisté čekají na posmrtný život plný souložení s pannami, protože to je pro ně tím ,,nejvyšším blahem“. A nebudou snad opět zklamáni, že těch panen mohlo být více, nebo mohly to být blondýny, nebo mít větší prsa, nebo, nebo, nebo. Inu, podobně bychom se mohli těšit na ráj plný smartfónů, ipadů, luxusní módy a každý by měl nejnovější Ferrari…a záviděl by druhým, že ho mají i oni, všichni by čekali na nový mobil-hned by ho měli a byli zklamaní, že není větší, modrý, žlutý, atd.…to by nebyl velký pokrok, že? Ani dlouhé štěstí. Vyšší světy, ráj, to nemůže být jen více pozemských požitků, protože to by nás taky omrzelo a nijak by nás to nedovedlo ke štěstí. Ovšem ani nekonečné kostelní písně, pění žalmů až do ochraptění, makrobiotická strava, život uprostřed pralesa, to vše by nedovedlo člověka k něčemu vyššímu a lepšímu-proto je nutné se již dnes takovými myšlenkami zabývat.

Nakonec i ti, kteří ještě nehledají ,,cestu ducha“, ale jen ,,lepší život na zemi“ budou muset jednou dojít k poznání kým jsou, proč tu jsou a že mají pokračovat dál. Budou MUSET, protože i kdyby se zde všechny problémy zázračně vyřešily, což je prakticky nemožné, přijdou jiné. Musí přijít, protože lidstvo, ať chce, nebo ne, stojí na osudové křižovatce svého vývoje. Čas jeho vývoje má určité stupně a průchod do dalšího stupně je podmíněn určitou zralostí lidstva, řekněme zkušeností a životním postojem, jistým charakterem a způsobem řešení situací. Pokud tato zralost není, čas se nezastaví, ale tlačí k průchodu do nové etapy. Jestli člověk nemůže projít, pak je děním drcen, tlačen, je vlečen událostmi třeba po zádech s odřeným tělem i myslí a pokud se postaví na odpor, ze rozmačkán. To je vše o lidstvu, lidském druhu, zde nezáleží na tom, jestli je člověk běloch, černoch, Čech, Američan, Arab. Jestli je věřícím v našem smyslu chápání, nebo ne. Zákonům vesmíru jsou tyto nuance k pojmu ,,člověk“ zcela lhostejné, ty hodnotí jen vnitřní lidskou podstatu a její postoje k vesmírnému řádu.

Je tedy nejvyšší čas začít se zabývat sám sebou, aby mne dění, které ve světě kypí a žene se k velkému zlomu mne nezaskočilo dříve, než pochopím sám sebe!

Je tedy nejvyšší čas začít se zabývat ,,něčím nad touto zemí“, tam upírat hlavní naději i když současně bojovat o lepší svět tu. Bojovat, ale s vědomím, že já budu pokračovat dále, ať už to tu dopadne jakkoliv, ať zvítězí kdokoliv, na mé cestě, na mém cíli to nic nezmění. Já vím, že mne čeká dobrá budoucnost i když jí možná budou ještě předcházet ošklivé momenty. To nevadí, mne to nezastaví a také mne to nezmění. Nestanu se apatických tupcem, vystrašeným ubožákem, fanatickým nacionalistou, fanatickým věřícím, zoufalým a beznadějným člověkem, bezcitným politikem, válečným štváčem, ani hloupou loutkou všech.

Já ,,vím“, já ,,jsem“ a já ,,budu“, i když oni budou tam, kam touží dojít – do světa plného násilí a beznaděje. Já tam nechci, já směřuji a jdu jinam…a já tam také dojdu!

 

http://cozivotdal.eu/

 
58 Komentářů k Můžeme se ještě nějak zachránit? Můžeme pro to něco udělat?

 1. miška napsal:

  Konečně trefné vysvětlení o GP

  GP je člověk se svými bratry, kterým dává příkazy a bratři vykonávají po celé planetě Zemi jim uložené úkoly. Je jich celkem 23.

  Máte zde vysvětleno veškeré dění na planetě Zemi a to mnoho let dopředu. Zatím se jim vše plní celkem přesně. Kdo vymyslel a proč přistěhovalce do Evropy Vám bude z filmu okamžitě jasné. Bylo to přesně naplánováno právě 06.01.2003. Nemějte obavu, pro lidstvo je řešení. Pravděpodobně my sami si ale nepomůžeme. Naštěstí jsou zde i jiné bytosti, původní obyvatelé planety Země, které právě GP tak nenávidí. Vše se dozvíte.

  http://www.prvopodstata.com/2016/03/20/gp-kardinal-judas-13/

  • Marie napsal:

   misko: clanek je co do konstatovani spravne, co do vyvodu, blabol.

   Nechci urazet pana Fritze, ale tyto vety jsou toho dukazem: “ …, pak tu jistě nějaké možnosti jsou. Jak říkal pan Zeman, jedny jsou parlamentní a jiné Kalašnikové. …. Je tedy čas nejvyšší hledat nové cesty ke svobodě své duše, k osvobození od pout, která člověka stále tlačí zpět, aby se tu opět znova narodil, protože ještě dost netouží po vyšším, ale má tak rád ty ,,radosti země“…Je tedy nejvyšší čas začít se zabývat sám sebou, aby mne dění, které ve světě kypí a žene se k velkému zlomu mne nezaskočilo dříve, než pochopím sám sebe!

   Je tedy nejvyšší čas začít se zabývat ,,něčím nad touto zemí“, tam upírat hlavní naději i když současně bojovat o lepší svět tu. Bojovat, ale s vědomím, že já budu pokračovat dále, ať už to tu dopadne jakkoliv, ať zvítězí kdokoliv, na mé cestě, na mém cíli to nic nezmění. ..

   Kecy o nicem, protoze nejvyssi cas byl uz davno. Duchovno? Hovno. Ztrata pudu sebezachovy je problem cislo jedna! A ten ma kazde zvire bez ohledu na nejake duchovno. A na rozdil od cloveka je chytrejsi, protoze si nenecha nakecat zadne zachranne paky v podobe bohu, mimozemstanu a dalsi kraviny…

   Jedina tzv. vyssi moc, to jsou zakony prirody, nic vic. A clovek se jimi neridi, takze zaplati a ani nevime, pokolikate v historii lidstva, ale zaplati svou smrti, a ta je konecna. Tvrdy fakt, kteremu se lide brani, a proto skacou na kazdou blbost bez premysleni. Lenost je pricinou. Branit si zivot je povinnost a ne porad cekat na zachranu odjinud. Zit nejakou virou, at uz v cokoliv nebo kohokoliv je ten problem. Lidi si nechaji vsechno ukrast a nakonec i vzit i zivot. Zadna vyssi moc, lidska lenost se starat podle zakonu prirody.

   Priroda je postavena na spolupraci. Kazdy jedinec vznikne spolupraci vajicka a spermie a vyroste zase jen spolupraci rodicu ( nebo aspon jednoho ) a ditete. Bez ni, sam, zahyne. Ta spoluprace musi zustat az do smrti, jenze to si lidi nechali vzit tim, ze prijali princip souperivosti, neb jim to dela dobre.Uverili, ze jsou jeden vic nez druhy tim, ze ziskaji vice, nechali si nakecat nesmrtelnost, a vysledkem je zivot zombiku ve snech. Radi zapomneli, ze jsou jen semeno, ktere vyrostlo a ve skutecnosti nikdo krom sveho zivota nevlastni vubec nic, nebot veskere bohatstvi patri zemi a jakekoliv privlastnovani si majetku zeme je sebeklam, protoze vsichni zemrou a nic si nevezmou. Nahy na svet, nahy z nej. A jedine, co zivotu dava smysl, to jsou mezilidske vztahy na bazi spoluprace a tvorivost, protoze ta je naplnujici, prinasi radost. Lide uz nevi ani co to je!
   Podivejte se na toto video a vzpomente si, jak se chova clovek k jinemu zranenemu …
   https://www.youtube.com/watch?v=-HJTG6RRN4E

  • Tomi napsal:

   Kokso… kto to ma citat? Nebola by lepsia kniha ako clanok? … A riesenie prpblemou tohoto sveta je tak jednoduche az je to smiesne, bolo by to smiesne leby to nebolo tak smutne.
   Dodrzujte zakony jednoty / bozie zakony, ktore su sformulovane napr v biblii. Precitajte napr. Novy zakon a zite tak ako kazal jezis. A pocuvajte vladcov hviezd/anielov/mizemstanov(pozitivnych), ktory prisli na tento svet aby mu pomohli a bude po problemoch

   • Marie napsal:

    mimozemstani? ach jo, dalsi vznasejici se tvor priletel sem se svymi radami…
    Bible je vymysl, zadni vladci neexistuji, kazdy je jen ze semene..

    P.S. kde je ta pomoc andelu videt???? Uz vubec napad, aby nekdo mel jit na svet pomahat je blud. A k cemu? Prirodni zakony jsou dane, instinkty lidem taky, tak se jimi maji ridit a kdyz to nedelaji, tak jim nekdo jako prijde pomoct? Kravina do kravina…

   • Ivana napsal:

    Tomi
    taky si myslím, že by úplně stačilo, kdyby každý člověk dodržoval ono Desatero Božích přikázání, tak jak jsou uvedena v bibli. Není to nic těžkého a kdyby se tím lidé řídili, jsem si jistá, že by byl na Zemi skutečný ráj. A nebylo by k tomu třeba ani žádných bohů.

    • Marie napsal:

     Ivanko: premyslej, nejde to!

     To bys nejdriv musela zaridit, aby kazdy mel zajisteny prostredky k zivotu a nemusel krast ( viz Mexicani, kteri byli nejprve vyrabovani a ted kradou, kde mohou a maji si to cim omlouvat), zabijeni je taktez v souvislosti s kradezemi nejcastejsi), nesesmylnis taky nelze vyplnit, protoze tem, co nejsou pritazlivi a nemaji partnery, nevymluvis, ze nemohou oblejzat i ty zadane, zkratka zkusi to kdekoliv a navic nemuzes zaridit, aby i u tech, kteri jiz partnery maji, prestal fungovat zajem o jine. Nemuzes zaridit, aby lide nelhali, protoze lez je nekdy nutnosti, ikdyz jde o vyjimky, jsou. Proste to desatero lidi nikdy respektovat nebudou a i ti, co ho vymysleli, ho nikdy nedodrzovali.

     Lenost z lidi taky nedostanes, protoze se takto vsichni rodi a jen ten, kdo si vypestuje svedomi do nejake urovne, zbavi se ji. Ovsem mas lidi, kteri nemaji zadne, takze jak chces docilit toho, aby to fungovalo.

     Souhlasim, ze by byl raj na zemi, kdyby to fungovalo, to jo. Nelze lidi vychovat na totoznou uroven mysleni.

     Ale lze zlikvidovat zlodejinu, pokud by o to skutecne vetsina stala natolik, aby pro to neco udelala, ne jen o tom mluvila, to by ukoncilo valky, a uz to by byl ohromny skok lidstva dopredu.

  • Novapalo napsal:

   Možné riešenie si prečítajte v knihe „Zásadné omyly Západu a Vatikánu“ od P.P. Kysuckého.

   • proud napsal:

    Nasdilej na ulozto,nebo s tim pobouchancem uz dal neotravuj!!!

    • Marie napsal:

     proude: dela reklamu autorovi, aby mu pomohl vydelat, to je jasne, jako facka, protoze kdyby mu slo o informovanost lidi, tak uz ty dulezite pasaze, neco resici sem uz davno nakopiroval.

     Kdyz chci nekomu pomoct, tak to nikdy nedelam pro penize. Jde mi o vec. Jenze jemu (autorovi) jde o ne a Novopala pouziva, tot vse.

     Jsme jako narod v takovych srackach, ze lidi, co neco vedi, by meli i bez zisku druhe informovat, neb jsme na jedne lodi vsichni…

  • WIKINGER Petr napsal:

   SAMOZŘEJMĚ,ŽE EXISTUJE ŘEŠENÍ.JE OVŠEM TĚŽKÉ PŘIMĚT REŽIMEM ZPRACOVANÉ DOMORODCE,ABY VYMĚNILI VOLBAMI CELOU POLIT.TŘIDU ŠMEJDŮ PŘIŽIVUJÍCÍCH SE NA NAŠICH PENĚZÍCH.

   Předevšim si musíme uvědomit,že Islamismus není náboženství,ale IDEOLOGIE,která nám má být vnucena.

   Islamisté přicházejí do EVROPY vybaveni Koránem,podle jehož přikazů se oni řidí a to je podle nich SPRÁVNĚ,demonstrativně a s okázalou krutosti to i provádějí-jsou prý věřicí.Je to střet civilizací,kdy islamista za své činy NEPŘEJÍMÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST A TVRDI,ŽE JEDNÁ VE JMÉNU ALLAHA,tedy jeho vůdce.Vzpomente si,že při Norimberském procesu se lídři SS taky divili.Oni přeci za hory mrtvol vyvolané válkou taky nenesou odpovědnost.

   Tedy islamem veřejně popravené ženy za to,že si oblékly červenou bundu,nebo mladí,kterým uřezali hlavy za to,že se dívali na sportovní zápas, je NORMÁLNÍ.Žádná krutost to není a pokud tedy je, pak za ni nese odpovědnost náboženský vůdce ALLÁH,který to přeci přikázal,aby se takový prý náboženský stát měl rozšiřit po celém světě a neznal hranic.

   MÁ TO BÝT KALIFÁT,MÍSTO PRO PRAVOVĚRNÉ A ŽÁDNÉ KŘESTANY ČI ATEISTY.Tato středověká představa totiž vycházi z doby,kdy arabové byli v šiření práva šarija nejúspěšnějši.Vlastností MUSULMANA si všiml NWO a nyní ho využivá k zadlužení států,protože někdo bude muset invazory živit.Ohlupování,že to jsou inženýči a lékaři nemá v režimním tisku konce. V TOMTO OKAMŽIKU VZNIKAJÍCÍ OSV tedy Občanská Společnost Voličů JE JEDINÁ,KTERÁ UŽ NA NÁRODNÍCH WEBECH ZAČALA NABÍZET ŘEŠEENI.Přidejte se a začněte zhodnocováním TEDY RATINGEM POLIT.STRAN ŠMEJDŮ,KTEŘI ODMÍTAJÍ OTEVŘIT NA SVÝCH STRANICKÝCH WEBECH JIMI ZABLOKOVANÉ DISKUZNÍ RUBRIKY,aby zamezili dialogu s občany voliči a poslali je do lampárny tj na facebook,kde si mohou kafrat co chtějí a oni se tomu budou jen chechtat.

 2. vlado napsal:

  Ďakujem za článok. Mám tiež už dlhší čas zato, že jedine duchovný vývoj ľudí ako celku je jediná schodná cesta k riešeniu problémov. Každé iné riešenie, či už silové alebo nesilové, je bez duchovnej obrody iba náplasť, symptomatický a nie holistický prístup. Škoda ale, že my ten obrat nedožijeme a budeme musieť „dopiť kalich horkosti“ do dna.

  • proud napsal:

   „Ďakujem za článok. Mám tiež už dlhší čas zato, že jedine duchovný vývoj ľudí ako celku je jediná schodná cesta k riešeniu problémov. Každé iné riešenie, či už silové alebo nesilové, je bez duchovnej obrody iba náplasť, symptomatický a nie holistický prístup. „…….naprostej souhlas,podepisuju!

   „Škoda ale, že my ten obrat nedožijeme a budeme musieť „dopiť kalich horkosti“ do dna.“……nesouhlasim ani nahodou!

   • proud napsal:

    Duchovno neni byrokracie,ty prodlevy nejsou dlouhy,ovsem kdyz se skutecne zapoji.

    • Justass napsal:

     „Škoda ale, že my ten obrat nedožijeme a budeme musieť „dopiť kalich horkosti“ do dna.“……

     proud

     „nesouhlasim ani nahodou!“

     budeš asi mladší kus proude. Já, mající už podstatnou část pouti za sebou bych aji souhlasil. Ač nerad, ale když to tomu bude jinak, byl bych jistě mile překvapen. :-)

 3. Paul Durham napsal:

  „Nestanu se apatických tupcem, vystrašeným ubožákem, fanatickým nacionalistou, fanatickým věřícím, zoufalým a beznadějným člověkem, bezcitným politikem, válečným štváčem, ani hloupou loutkou všech.“

  A čím se tedy stanete mezi apatickými tupci, mezi vystrašenými ubožáky, mezi fanatickými nacionalisty a věřícími, mezi zoufalými a beznadějnými lidmi, bezcitnými politiky, mezi válečnými štváči a hloupými loutkami všech ?
  Stanete se filmovým kapitánem kosmické lodi Picardem , který na nepřátelskou střelbu paprskomety a anihilátory odpovídá metáním komplimentů a poklon agresorovi ? Asi žijete ve filmu a budete překvapen , až vás události doběhnou a budete si muset vybrat konkrétní stranu mezi výše vyjmenovanými, nebo tedy ne a dopadnete jako adamité – vždy stejně. :-)

 4. A je to napsal:

  Stručně a výstižně řečeno. ..nenabízíte žádné řešení. Máte nějaké? Velmi stručně by se dalo odpovědět – kdybych znal řešení problémů světa, dostal bych Nobelovu cenu, nebo bych byl velmi rychle zavražděn – to druhé je pravděpodobnější, nicméně jistě by to bylo označeno jako nějaká ,,nešťastná náhoda“ a ne vražda.
  Všechny informace, co k nám jdou, jsou právě ona nešťastná náhoda o kterou se nezajímáme, co jsme si způsobili svou nevědomostí, ač jde z nás a proti nám a poté, pomalá tělesná a duševní vražda. Cokoli duchovního s tím nemá co dělat.I když všechna známá náboženství se zajímá o sebe, musí být svým obsahem a činy, také zničena. Teorie, která je v nich obsažena, není prokázána a každý se musí rozhodnout, jakou cestou se dát. Každopádně, i když daná osoba trpí v tomto životě za své minulé činy a jedná v zájmu své transformace nenásilí a čistého dobra, musí za své skutky být odměněna.Jestli dosáhne cíle, je pouze na jejím dlouhodobém osudu, toho co vykonala a mysli v době smrti, odloučit se se vším co zde existuje.Nezáleží na sebezničujícím dobru, vášni a nevědomosti.Ale na tom, pochopit kdo a co jsme, a udělat pro to nemožné.Jinak se nelze zachránit.Osud je zpečetěn a nikdo neujde jeho trestu, dokud existuje čas.

  • proud napsal:

   15 radku volovin…….

  • Marie napsal:

   Vis ty vubec, proc neexistuje zachrana???

   Protoze jsou takovi jako ty, kteri litaj ve snech, a tudiz jsou pro realizaci pudu sebezachovy jiz mrtvi…. a je uplne jedno, pod jakym vlivem jsou, jestli je to vira v reinkarnaci, posmrtny zivot v nebi ci v pekle, v kterehokoliv boha, narkomani, alkoholici atd…

   Jmenovatel je spolecny: lidi bez zdravych instinktu, vcetne toho , jez se zve pud sebezachovy, ktereho se dobrovolne vzdali, a tudiz z nich chodi po svete, co rku chodi, blouma jen obal sracek, kteryzto se jejich vlastnici koukaji co nejrychleji zbavit, a aby si nespinili rucicky, pouziji na to stejne zombiky, ktere po pouziti opet zlikviduji, pokud to nezvladnou sami mezi sebou pri pranici o korist.

   Jak jednoduche, ze…

   Veci se mely resit uz davno, jenze lidem se libilo plivat po socialismu, ktery stejne vznikl jen proto, ze lide prozili ukrutnosti valky, a pochopili, ze jejich pricinou je zlodejina. No a misto toho vychvalovali novy zlodejsky system, ktery jim vse, uplne vse ukradl, a je vymalovano.

   Behem letosniho roku dostaneme uz vytridene zabijaky z Turecka, na ktere jiz cekaji zbrane a ti nas vylikviduji.

   Nejake domobrany si ani neprdnou a porizovat si zbran proti presile je taky nesmysl…

 5. weissbach napsal:

  Ten obrázek v článku sedí…
  K článku samotnému:
  Obávám se, že pokud člověku není opravdu zle a to tak, že opravdu, nezačne o nějaké změně ani uvažovat. Dokud mu půlka rodiny nepomře na GMO a zbytek nespráská hlídka šarija, nebo manželku s dcerou neprožene alespoň 50 sexuálně frustrovaných jižanů, bude jen nadávat u televize na šílenou Merkelovou. Že je sám šílený ho nenapadne ani náhodou…

  • weissbach napsal:

   Takže to vypadá na zombi mód. Zhypnotizované zombifikované a člověku nepodobné kreatury budou dorážet v ulicích na zbytky normálních. Jako tady: https://youtu.be/yYY9xGZFcvk
   Opravdu to tady nechci zažít. Vtip je v tom, že pokud takovou sběř tady nenajdou, tak ji sem prostě dovezou /jedno jestli od Turka, nebo od Bandery, či obojí. Je to za humny a vyjde to nastejno.

   • Paul Durham napsal:

    ten pepřák byl výbornej :-) , to nečekal :-)
    jinak máte naprostou pravdu ( 14:09 )

   • Marie napsal:

    ve 3 minute a 26 vterine, slysim tam evreji fasisti…

    ten vousatej, co to vedl, ten je jasnej…

    Ja bych si dala tu praci udelat shoty, tech obliceju bylo videt dost, ikdyz meli nekteri masky, podle postav by je urcite spousta lidi poznala. Zverejnit, aspon na internetu, kdyz do medii to siozidi, samozrejme, nedovoli.

    A pekne pochytat, zrudy… jinak nepujde. Jestli to necha proudit, skutecne se vrati doba banderovska, silene masakry ve velkem…

    a s temi zombiky mate pravdu…

 6. mstando napsal:

  ako sa zachrániť a mnoho viac: http://allatra.sk/allatra

  • weissbach napsal:

   Líbí se mi tam moto: „Dobro spája“.

  • Paul Durham napsal:

   allatra – stavět striktně rozum do antagonismu s čímsi, co ani nedefinují, nazývaným duší, je krátkozraké a pardon, elitářské,
   jinak je tam spoustu zajímavých myšlenek – myšlenek vlastně ne, ty jsou produktem rozumu a ten není košer, takže je tam spoustu zajímavého (asi) Něčeho.

 7. Libuše napsal:

  Ledy roztávají a nic se nejí tak horké jak to vypadá.Zklidně-
  te se.Protože máte málo informací,jste z toho špatní.Nedávej-
  te do zpráv které uslyšíte žádnou energii.Tím to vše podporujete,jen to berte na vědomí-budte pozorovatel.Je mi jasné,že to je velký oříšek k vyřešení a jak to vypadá sami to nezvládneme.Je nám slíbená pomoc.A ještě jedna dobrá zpráva je,že ČR a SR má energetickou ochranu,není náhoda že se směr uprchlíků natočil a nejde přez nás.Je zde silové pole,které nás chrání proti těmto vlivům.Vyhýbají se nám.
  Takže-to chce pokud možno klid.Neposilujme to,co nechceme
  Hezký den Vám všem

  • proud napsal:

   No,a zase stacilo Libusko:-))).Hlavne je potreba si uvedomit,ze co si sama neudelas,to nebudes mit!!! Nikdo to za tebe neudela,nerkuli tahat kastany z ohne.Moje oblibeny: „Kdo,kdyz ne my?“;-).Az to krapne,kdyz to nechame tak daleko dojit,pak si bude muset pomoct kazdej sam,nebo jeden druhymu,ani s vladou,armadou,nebo policii nepocitejte,cim driv na to prijdete,tim vetsi sance budete mit! A nebo!!!,pojdte neco delat dokud to jeste jde,abysme mohli jeden s druhym,s armadou a policii pocitat,“vladu“ pochopitelne opet vynechavam!!!

  • Marie napsal:

   Zapomnela jsi nam sdelit, kym je nam slibena pomoc! Blabolis z hladu?
   Pozorovateli mame byti rikas, zombie?

   Ty energeticka ochrano, nikdo se nam nevyhyba. U nas nejsou vojenske zakladny (zatim!), takze hlavni proud je do Nemecka, kde jsou jich tri prdele, nastavene uz od 2.svetove valky jako soucast valky studene, jestli o tom nevis.
   Ale nacpou je k nam, kdybys premyslela a byla dobrou pozorovatelkou! A vis proc? Protoze jsme bliz k Rusku, a az se zabydli u nas, z nich formovana armada je zamyslena nejen k likvidaci nasincu, ale smer Rusko. Takze lepe pozorovat a hlavne premyslet bys potrebovala a ne tady lidi vyzyvat k pasivite..

   • proud napsal:

    Pozorovateli s umenim pozorovat z uhlu nezucastnenejch ano,s tim souhlasim Marie,ale to je jen proto,abys mohla pozorovat deni ze sirsiho pohledu a skladat si puzzle.Ne proto,abysme se nechali prevalcovat ve spolehani se na „cosi“.Ostatni ani uz nekomentuju:-))))))))))))

 8. proud napsal:

  Kroniku svou,krvi jsi psal a nekde vys,Nosferratu zpival.Ohen a kriz,maso a krev,kroniku tvou,v slzach bude cist svet!

  • proud napsal:

   Pripravme se na to,ze,co si budeme namlouvat,ke konfrontaci stejne jednou dojde,driv,nebo pozdeji,a stesti preje pripravenejm.Udelejme co jde abysme si udelali doma poradek bez fyzickyho boje a pripravili se na veci budouci,udelejme to jako obcani,ne jako stado ovcanu,jinak z toho nebudeme nic mit a kdyz nezbyde nez postoupit primou konfrontaci,pak jen obcani budou mit na rukach krev vitezu,ovcani prohrajou v kazdym pripade.

   • petr napsal:

    Prominte,u vas to tak vidim na vybavu plinkama.“.Hlavne je potreba si uvedomit,ze co si sama neudelas,to nebudes mit!!!’A vy se budete koukat.Ze? Proude, proste vas nechapu.K jake konfrontaci dojde?.Udelejme co jde abysme si udelali doma poradek bez fyzickyho boje.To jako ze bych nemel fackovat manzelku? Ja ji nefackuji.A,nebo – kdyz nezbyde nez postoupit primou konfrontaci,pak jen obcani budou mit na rukach krev vitezu,ovcani prohrajou v kazdym pripade.Ze vy lisaku chcete odrovnat Haska jako humoristu?

    • proud napsal:

     Nezlob se,ale pises divne.Prijde mi to ze neberes v potaz moznosti lidi a to proti cemu stojej a co jim hrozi.Mimochodem,co si doma delate s manzelkou me vubec nezajima pokud to jeden z vas nebude chtit resit s mou pomoci,to je vase soukroma zalezitost,ale co se deje s bejvalym statem a soucasnou republikou je trochu jiny kafe,to se tejka kazdyho z nas,zvat nikoho netreba,jeho ucast je samozrejma,moralne dokonce povinna.

 9. proud napsal:

  K clanku samotnymu pane Fritzi,po par,asi 20 radcich co se tejkaj emigrantu jsem prestal cist a polozil si otazku: co je to ten autor za cloveka? Chtel by sam takhle existovat v jiny zemi?! Zaver; Jste trouba!

 10. petr napsal:

  Admin, ty jseš divnej. Už dávno znáš řešení, ale stále se jen vracíš k točení se kolem horké kaše. DAN MILLMAN, OSHO, KRISHNAMURTI apod – zde je řešení a ty to moc dobře víš!! Zabít EGO! – ty to moc dobře víš! Tak neudržuj lidi v tápání!

  • proud napsal:

   Bez ega jsi v hajzlu,jenze to ty moc dobre,evidentne nevis.On je rozdil v ovladnuti ega a v jeho zabiti,zabijes ego,zabijes sebe!Tusil jsem,ze se mas jeste hodne co ucit.:-)

   • proud napsal:

    Sam tapes…….a veru poradne!

    • contumax napsal:

     proud

     Život nebo smrt…???

     Buď pomalá smrt v otrockým zoufalství, nebo vzít do ruky meč…???

     • proud napsal:

      Mec proti meci,Contumaxi,urcite! Ale na ten je jako na uplne posledni argument jeste relativne dost casu.Alespon pokud jsou jiny moznosti a da se predejit krveproliti nevinnejch. Alespon takova je moje filosofie.A moznosti porad jeste jsou.

    • contumax napsal:

     Petr

     Tvůj Osho byl podvodník na entou, měl 40 rols roysů, zámek a několik mil rozlehlý ranč a šoustal bláznivý dcery a matky euamíků a ti blbci dělali, že to tak má být, díky takovým bláznivým, byl bůžek s malým b…

   • contumax napsal:

    proud

    Ti bez ega, jsou tzv.jájisti, čím víc se chtějí zbavit ega, tím víc jsou já…

   • petr napsal:

    nejprve si přečti výše uvedené a pak mě můžeš poučovat

    • proud napsal:

     Jo no,samozrejme: „maaaas pravdu“! :-)))))))))))))))))))))))

    • antivirus Slavia napsal:

     najprve sme precitali to výše uvedené ..

     a ted to pouceni pro tebe :

     ..pokud budes pokracovat v tom co tu rozjidis stanes se nasim stredem zajmu na velice kratky cas..
     pokud mas jeste zbytek rozumu coz z tvych slov nelze zcela jasne urcit..
     takjak jiste vis co to znamena
     a jak se spravne nasledne zachovat ..

     hodne zdaru ti preji „Skutecni Slovane“

   • Pepa z Depa napsal:

    tady jsi se trefil s timle petrikem

  • Marie napsal:

   Jake ego ma vice jak polovina hladovejicich lidi na svete?

   Nevim, co uvedeni panove dali svetu, ale reseni to rozhodne nebylo a ani dnes neni… Meditace jeste nikoho nenakrmily, to je pouhe vznaseni se, opet… jenom jiny druh.

   Reseni je pouze v tom, ze se zrusi zlodejina a lidem vsem, se daji prostredky k zivotu, sebeuvedomeni se tim vznikne automaticky, protoze clovek pozbyde strach o preziti.

   A zlodejina se meditaci neodstrani taktez, ta se mu musi fyzicky resit… Zablokovanim zlodejiny se zablokuji i valky, protoze ty nejsou nicim jinym nez vystupnovanim zlodejiny.

   Vsechno ostatni jsou kecy o nicem, je treba konat a ne meditovat.

   Jeste k tomu zabiti ega: Kdyz se zeptas lidi, zda by ze dne na den byli ochotni zahodit mobily, protoze kvuli jejich vyrobe umira strasne moc lidi, co ti reknou?
   Mexiko je chude, ale mobil tam ma kazdy, a drahy. Nabytek problem, ale televize ne. Penize na jidlo nemaji, ale plechovky od piva a koly vsude. Porvat se mezi sebou neni problem, ale poprat se o sva prava, to uz je.

   Takze, jak to tady jeden spoludiskutujici trefne nazval, jedinym probuzenim je prazdny zlab, ale to uz je stadium, kdy se zadny boj vyhrat neda, je pozde. Cas bojovat je uz tehdy, kdy je ten souseduv, ale pred tim se zaviraji oci a zije se ve vire, ze to k nam nedorazi. Dorazi, zakonnite.

   • Blut und Eisen napsal:

    nejsem si teda jistej jestli planeta staci na to dat vsem lidem prostredky k zivotu

    • Marie napsal:

     Samozrejme, ze staci! Veskery hlad na zemekouli je vysledkem socialnich vztahu, nic jineho v tom neni.

     Mas 2/3 planety oceany a more… hlad a bida je zamer, je to nastroj ovladani, nic vic v tom nevidim. Ten vesmir je chytrejsi nez blbecci, co porad tvrdi, ze jsme prelidneni. Oni jsou rozezrani, a naucili tomu cast obyvatelstva, aby vznikla nerovnovaha, tak to je.

   • Paul Durham napsal:

    „“Jeste k tomu zabiti ega: Kdyz se zeptas lidi, zda by ze dne na den byli ochotni zahodit mobily, protoze kvuli jejich vyrobe umira strasne moc lidi, co ti reknou?
    Mexiko je chude, ale mobil tam ma kazdy, a drahy. Nabytek problem, ale televize ne. Penize na jidlo nemaji, ale plechovky od piva a koly vsude. Porvat se mezi sebou neni problem, ale poprat se o sva prava, to uz je.““

    :-) jak trefné , to je totiž speciální eugenika v praxi. A potom se nedivme, co to vzniklo po 40 letech v poušti :-)

   • nepojmenovatelný napsal:

    Mila Marie, strach o preziti je ale vudcim smyslem. Jen diky nemu umime budovat a byt zodpovedni, samostatni a vyzrali… Strach o prezitijsme prestali mit, kdyz jsme sve zivoty dali v sanc vladcum, bezpecnost armadam a obzivu zamestnavatelum…

 11. proud napsal:

  „Reseni je pouze v tom, ze se zrusi zlodejina a lidem vsem, se daji prostredky k zivotu, sebeuvedomeni se tim vznikne automaticky, protoze clovek pozbyde strach o preziti.“……s touhle casti souhlasim,jeste bych ji rozsiril,ale to by bylo na dlouho,tak dodam jen ze ruku v ruce s tim jde uvedomeni si sama sebe,prijeti vlastni zodpovednosti a aktivni podileni se na ochrane onech zivotnich jistot,jejich budovani a udrzovani a tedy vlade.S tim,ze s onema jistotama a moznosti mit a zkusit vsechno zatim nedostupny,prestane mit zlodejna smysl.Ta prichazi jen s tim,ze chces neco na co nedosahnes,krome ty co je nemoci(kleptomanie),ale i ta jde resit.To by tak hooodne zhruba bylo.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!