Současná evropská situace zkomplikovaná muslimskými uprchlíky

German-ProtestorsSoučasná situace v Evropě, která je již mnoho let zhoršována přílivem emigrantů ze zaostalých zemí, vesměs muslimy, se začíná nemilosrdně vyhrocovat v něco velmi nebezpečného. Nejen že se emigranti chovají rasisticky, nadřazeně a arogantně k původnímu obyvatelstvu, ale ještě navíc jsou v tom podporováni vládami jednotlivých států.

Ty jim – zcela bezostyšně – vyplácí neúměrné peníze přesto, že

 • nikdy předtím v tomto státě nežili, aniž by kdy byli jeho občany a tím pádem nikdy neplatili daně, jako to poctivě činí původní obyvatelé;
 • na politický asyl nárok nemají (aspoň podle německé Ústavy ne), neboť ve své původní zemi nebyli osobně nikým pronásledováni a nemohou to dokázat;
 • velmi často nemají žádné dokumenty, které by určovaly odkud tito lidé přišli a které by potvrzovaly jejich nárok na ochranu a případnou finanční podporu na základě jejich osobního útisku.

Jak to, že vlády na příklad Francie, Německa, Norska, Dánska a Švédska se tak snadno nechaly přesvědčit, aby těmto v podstatě nekalým živlům poskytovaly vůbec jakou finanční podporu kromě jídla, střechy nad hlavou a letenky zpátky, není pochopitelné. V podstatě jsou možné pouze dva důvody:

 1. přístup jednotlivých vlád a jejich řešení situace je záměrné a bylo předem naplánováno. Od vedoucích politiků je to samozřejmě vlastizrada, za kterou by měli být trestáni;
 2. anebo je počínání jednotlivých vládních úředníků ovlivněno neznalostí politické a geopolitické situace a špatným odhadem dosahu jejích řešení? To by ukazovalo na naprostou neschopnost takových vládních činitelů a jeden by se mohl právem ptát jak to, že se na tak vysokých místech vůbec vyskytují.

Tito emigranti přitáhli do Evropy jako obrovská vlna, která zaplavila naše země, cestou zneužívala a ničila co se dalo, bez ohledu na zákony a zásady jednotlivých územních celků, kterými procházeli. Jednali pouze s ohledem na své vlastní okamžité požadavky a potřeby. Tam, kde jim lidé nabízeli jídlo, házeli je po zemi a žádali peníze. Tam, kde jim byly poskytnuty pomocné podmínky, ničili své okolí vlastními výkaly, odpadem, zneuctíváním původního obyvatelstva a jejich majetků.

Proč nebyli na hranicích zastaveni? Proč s nimi nebylo jednáno jako při vpádu nepřítele, který vtáhl dovnitř, aby naše země zničil? Proč proti nim nebyla právoplatně použita vojenská síla? Vždyť jak prohlásil americký kandidát na presidentské křeslo Donald Trump, že „to jsou (vesměs) mladí muži. Jsou to silní muži a vypadají jako vojáci.“ A při jiné příležitosti dodal, „toto může být definitivní trojský kůň … mohou způsobit ten největší vojenský převrat – mladí, silní lidé a všichni jsou z ISIS.“

Jeho výroky byly již mnohokrát potvrzeny zadržením hromadných dodávek zbraní do různých muslimských center. Samozřejmě, my sami nemáme možnost zjistit jaké procento těchto dodávek bylo zadrženo a jaké procento prošlo bez problémů. Takže je zjevné, že napřed přišli lidé, pak jsou jim tajnými cestami dodávány zbraně a hned máme několika-milionovou armádu dobře vyzbrojených a určitě i dobře vycvičených vojáků.

Opět, buď je to tajný záměr, což se rovná vlastizradě jednotlivých národů jejími vládami, anebo je to čirá neznalost, neschopnost a důvěřivost vládních představitelů. A pak tito neznalí, neschopní a důvěřiví vládní úředníci vládnou celým národům?

Níže jsou uvedena čísla, co do počtu lidí, kteří k nám do Evropy proudí v davech, aby mohli ničit to, co jsme zde celá tisíciletí pilně budovali. Čísla jsou z německé stránky „Proasyl,“ takže nejsou úplně spolehlivá, ale spíše orientační. Stejně tak na stránce samotné nejsou žádné dokumenty, které by tyto informace potvrdily. Jinými slovy, jeden dokument říká to, jiný říká ono.

V první tabulce je vyčísleno kolik lidí opustilo jejich vlastní země a stalo se běženci. Že většina těchto států nebyla nikterak vojensky napadena, aby toto mohlo ospravedlňovat takovou emigraci, by mělo být každému jasné.

bezenci

asylanti

Přivandrovalci se domáhají práv, která neexistují pro původní populaci jimi okupovaných států. Chtějí peníze a to hodně peněz. Zjevně to je ten důvod, proč sem vůbec přišli. Je možné, že jim někdo nasliboval hory doly a oni ve své neznalosti a důvěřivosti poslechli a šli spolu s davem přes moře, přes jiné státy, cestovali i pěšky, jenom aby získali to, co je sem všecky přilákalo v prvním případě: peníze! Naše peníze!

Ale také je možné, že mají peníze slíbeny za odvedenou práci. Tak jako žoldáci, nechali se najmout do služeb tajných mocipánů a teď chtějí pouze svůj plat.

Vladimír Šalák, z Ruské akademie věd vyvinul program (Internet Content-Analysis System) na analyzu zpráv na stránce Twitter, přičemž bral v úvahu pouze ty zprávy, které byly původní a ne jejich opakování. Takto zjistil přes 19 tisíc zpráv, které byly rozesílány těmto budoucím přistěhovalcům. Zjistil, že 93% všech těchto zpráv vykřikovalo do světa jak je Německo a Rakousko příznivě nakloněno přivandrovalcům z jiných zemí. Vyskytovaly se tam zprávy, jako na příklad:

 • Německo, ano!
 • Fantastičtí lidé.
 • Vítají uprchlíky ze Syrie mezi sebe.
 • Nápisy v arabštině na nádražích vítající přistěhovalce.

Další výzkum byl zaměřen na analyzování zdrojů těchto vítacích zpráv, rozšiřovaných po internetu. Z Německa jich bylo posláno celkem 6,4%, ale zato 19,2% přišlo z Velké Británie, 17,0% z Ameriky a 5,0% z Austrálie.

Jak dobře víme, přivandrovalci byli převáženi na lodích, které pluly pod americkou vlajkou. Samozřejmě, mnozí se plavili na čemkoliv, co se zrovna nepotopilo, ale pomocná ruka Ameriky v tomto procesu rozhodně nechyběla. Nejen že ony gumové čluny jim prodávala samotná americká ambasáda, ale ještě se musíme ptát jak to, že měli tolik peněz? Jak si mohli dovolit hradit tak drahou a náročnou cestu lodí a jinými dopravními prostředky? Někdo je rozhodně musel podporovat. Sám jsem viděl na české poště v Rozvadově (hraniční přechod do Německa) řádně počernalého chlapíka, který se sice nedomluvil, ale chtěl posílat peníze do ciziny. V ruce držel celý stoh, asi tak 4 cm vysoký, 500-eurových bankovek! Běžný člověk snad nikdy ani tolik peněz neviděl dohromady a tenhle zjevný hrabě z nemanic s nimi zacházel jakoby to byly nastříhané noviny: měl je prostě strčené v kapse.

A pak se stane, že se český Ministr obrany, pan Stropnický vyjádří v rozhovoru s časopisem IDNES, že tato invaze byla způsobena Ruskem. Prý mu to řekl maďarský Ministr obrany Ištván Simicsko. Jak tihle dva pánové mohli něco takového dát do oběhu? Mají vůbec oči a uši? Asi ano, ale zjevně nevidí a neslyší. Ptal bych se pouze – komu slouží a na čí straně stojí?
Na příklad, toto je plakát, který se objevil v jednom z černých afrických států. Když budete sledovat jeho okolí, můžete vidět auta a lidi – opravdu toto bylo veřejně vystaveno. Samozřejmě, z internetu tato fotografie velmi brzy zmizela.

Nápis říká: Znásilnění  znásilnění  znásilnění Můžete to provádět ve Finsku. Uprchlíci mohou dělat cokoliv. Spojte se ihned s finskou ambasádou. Nebudete nikdy potrestáni!

Nápis říká:
Znásilnění znásilnění znásilnění
Můžete to provádět
ve Finsku.
Uprchlíci mohou dělat
cokoliv.
Spojte se ihned
s finskou ambasádou.
Nebudete nikdy potrestáni!

Poznámka amin: Jedná se o fotomontáž, tedy hoax a autor se mýlí: http://www.snopes.com/rape-billboard-finland-fake/

Přivandrovalci, kteří nemají nárok na nic než mlčet a poslouchat, se vehementně domáhají svých podivných práv a nároků. Chtějí halal jídlo, kde maso je získáváno snad tím nejkrutějším způsobem, kdy je ubohé zvíře svázáno, pak se mu nařízne krk a nechá se vykrvácet k smrti. Jestli toto není trápení zvířat, tak co pak to je? A přesto, obchody Billa promptně zavedly již v roce 2013 halal masné výrobky. Asi v přípravě na tuto invazi? Museli je ale stáhnout kvůli pohoršení obyvatelstva.

Maso označené „halal“ je to stejné jako maso, které vyžadují Židé a které je „košer.“ Musí to být maso zvířat, která jsou při plném vědomí když jsou popravována. Zabíjena jsou jedním rychlým řezem nože a pak jsou ponechána vykrvácet k smrti. Údajně prý tito tvorové nemají vidět nůž a ani nemají vidět jiné zvíře takto umírat. Pokud máte dobrý žaludek, můžete vidět krátký dokument tohoto procesu na youtube nebo zde. Ale nesvádějte vinu na mne, když nebudete moci večeřet.

Samozřejmě, Muslimové toto všecko berou jinak než my. Jsou mnohem tvrdší a otrlejší vůči druhým. To proto, že je u nich prováděna obřízka novorozených chlapců a to v 8. dni jejich života. V té době jsou vyvinuta pouze tři nejnižší energetická centra, která se zabývají nejnižšími a základními záležitostmi člověka, jako jsou: přežití, trávení, rozmnožování a sex. Násilnost, návykovost, osobní moc, strach, roztahovačnost, požitkářství a bezpečnost.

Takže kvůli násilnému obřadu obřezání nedojde u těchto chlapců nikdy k vyvinutí horních energetických center, která se zabývají vyššími zájmy a myšlenkami, city a pocity, jako je láska, soucit s druhými, lítost, snaha pomáhat, chápání ostatních lidí a tolerance vůči nim a taky spojení s vyššími mocnostmi. Když pak obřezaní chlapci dospějí, neznají žádné vyšší lidské hodnoty a dokonce ani nejsou schopni samostatného myšlení. Stanou se z nich polo-lidé, neboli roboti.

Budete se možná divit jak mnoho je v dnešním světě obřezaných mužů. Patří mezi ně nejen příslušníci muslimské a židovské víry a snad i mnohých jiných náboženství, ale možná i hodně Američanů. Ve všech porodnicích v Americe totiž mají snahu obřezávat všechny novorozené chlapce a pouze výslovný zákaz rodičů tomu může zabránit.

U muslimů je situace ještě více zhoršena o to, že i ženy jsou obřezávány a to v pozdějším věku, kolem 7-11 let ale někdy i dříve. Tato obřízka je mnohem krutější, protože ženám se obyčejnou žiletkou nebo nožem odřízne všecko co je kolem vaginálního otvoru a pak se jim tento zašije na stejnou velikost jako je otvor řitní. To proto, že muslimové jsou v podstatě sodomisté, kteří věří, že největší zážitek je pohlavní styk s mladým chlapcem. Proto jsou ženy uzpůsobovány těmto – ve skutečnosti – homosexuálním požadavkům. Samozřejmě, takový zásah na ženách vede k hromadění zbytků moče, menstruačních odpadů a jiných jedů, vede k infekcím a k nemocem. Pro silné žaludky, zde je první část 4-dílného videa, které natočila Ann Barnhardt a které pojednává o muslimské sexualitě.

Taková obřízka musí být pro každou mladou dívku nejen velmi bolestivá, ale i nesmírně ponižující. Ženy jsou podle Arabů pod úrovní člověka, zhruba stejně jako lepší zvíře. Údajně nemají inteligenci a jsou proklaté aby skončily v pekle. Tento krutý zločin obřízky je na nich prováděn údajně proto, aby neměly žádný dobrý zážitek z pohlavního styku. Asi si tím Muslimové zajišťují jejich věrnost.

Ale zato muži mají dovolen pohlavní styk s dětmi od nejrannějšího věku. Po pravdě, Dr. Salih bin Fawzin, člen nejvyššího Saudského muslimského sněmu vydal zákon „Fatwa,“ který záměrně nestanovil žádný nejnižší věk pro sňatky s malými děvčátky. Tím pádem mohla být děvčátka pohlavně využívána jakmile jejich „manžel“ usoudil, že jsou dost silná, aby unesla jeho váhu.

Ann Barnhard dokazuje, že Islám není vůbec žádná „víra v Boha,“ ale že je to totalitární, roztahovačný, militaristicko-politický systém. Je to kult a ne náboženství. Byl navržen pouze na to, aby obohatil Proroka Mohammeda, dal dohromady armádu k napadání okolních států a také za účelem uzákonění pohlavní perverse. Sama Mohammedova „manželka“ Ajša měla asi 7 let když si ji vzal a údajně jí bylo 9, když s ní měl poprvé pohlavní styk.

Toto je v podstatě důvod, proč se Islám rozšiřuje po celém světě: tam, kde muži nedovedou volně myslet a všecko co je zajímá je pouze nízké a kde ženy jsou udupány natolik, že si ani přemýšlet nedovolí, není možno docílit nic. U takových lidí snad ani nemůže docházet ke správnému civilizačnímu vývoji, k vytváření hodnot jak kulturních tak společenských a jiných. Lidé jako tito musí bezpodmínečně zůstávat na té stejné primitivní úrovni jako kdysi, za dob Mohammeda Proroka.

Mužská pohlavní promiskuita dále zaručuje značné množství pohlavních nemocí. Podle mnohých internetových zpráv jsou běženci těmito hojně obdařeni, včetně těžkých nemocí infekčních a dokonce i otevřené tuberkulozy.

Takže můžeme směle prohlásit, že dnešní muslimští přivandrovalci jsou pátá kolona, která přišla Evropu dobývat ohněm a mečem, jak to činili po celá staletí od svého vzniku. Přišli nás zničit, přišli srovnat bílou rasu a všecko co jí patří, se zemí. Jak říká Dr. Warner v jeho videu, islámských nájezdů bylo za 1400 let existence této ‚víry‘ asi 548 a stále ještě pokračují. Stále ještě jsou Křesťané a lidé jiné víry vražděni Muslimy. Oproti tomu křižácké války proti tomuto zlu organizované, trvaly jen asi 300 let a bylo jich celkem 16. Za celé období muslimských nájezdů bylo zavražděno na 270 milionů lidí a možná ten stejný počet (ne-li více) byl prodán do otroctví. Takže když vidíte záběry z nějakého arabského harému, může se tam mezi všemi těmi zahalenými ženami nacházet i vaše vzdálená příbuzná.

S nesmírnou drzostí se dnešní muslimští přivandrovalci domáhají ustanovení svých vlastních zákonů. Naprosto ignorují tu skutečnost, že se nacházejí na cizí půdě, kde vládnou zcela jiná práva a povinnosti a drze volají po jejich Šaria zákonu. Tento zákon je nesmírně tvrdý ke všem jinověrcům a mnohem mírnější k Muslimům samotným. Na příklad okradení Muslima je trestatelné useknutím ruky; krádež od ne-Muslima trestatelná není. Uhození Muslima podléhá trestu smrti. Obyvatelé, kteří nejsou Muslimové platí přídavné daně a podléhají dalším zákazům a povinnostem. Rasismus? Samozřejmě! A v té nejhorší míře.

Znásilnění ženy není trestné, pokud by tato nepřivedla k soudu čtyři očité svědky. Jak by se soud díval na to, kdyby tito svědkové byly další čtyři ženy není jisté, protože jak již bylo předesláno, u Arabů žena není člověk, ale spíše zvíře. A že by čtyři muži šli svědčit proti členovi svého vlastního klanu? To není pravděpodobné.

Stejně tak nejsou pro Muslimy trestatelná mnohá další provinění, v čemž je Šaria zákon hodně podobný židovským “Noahidským zákonům.” Podle Noahidských zákonů jsou jinověrci trestáni setnutím hlavy za “uctívání modly” a jelikož Židé považují Ježíše Krista za nejhoršího vyvrhele, je naprosto jasné, že všichni Křesťané jsou tímto ohroženi. Jako další je zjevné, že náš křesťanský Bůh není ten stejný jako jejich ‚Bůh‘.

Jedna velmi vyspělá země, která byla kdysi založena na křesťanských zásadách, zavedla již v dnešních dobách Noahidské zákony a je to právě Amerika. 26. března 1991 určil president George Bush starší tento den jako “Den vzdělání.” Byl to zákon H.J.RES.104.ENR a jeho skutečný text v angličtině si můžete přečíst na vládních stránkách. Tento „Den vzdělání“ byl pouhé maskování pro zavedení Noahidského zákona, o čemž si mnozí mysleli, že bude platit pouze na jeden den v roce 1991. To ale tak nebylo, zákon je platný i nadále a málem každý už dnes ví, že americká vláda zakoupila neuvěřitelné množství gillotin, které byly rozvezeny do FEMA záchytných táborů po celé zemi. Stejně tak koupili tisíce železničních vagonů, kde vedle každého sedadla jsou pouta a potom ještě tisíce, ba miliony plastikových rakví, do kterých se do každé vejde až pět lidí.

Záběr z podepisování Noahidského zákona Bushem můžete vidět zde: http://www.noahidelaw.org/why-repeal-public-law-102-14-and-noahide-law/ Popis zákona v angličtině naleznete zde: http://www.thewatcherfiles.com/noahide_laws.html

Takže co je skutečný záměr za tím vším co se dnes děje? Podle Davida Icka měl Albert Pike, hlavní představitel Svobodných zednářů naplánovány tři světové války již v roce 1870. V jeho dopise italskému spolu-spiklenci Giuseppe Mazzinimu z r. 1871 tyto války detailně popisuje, včetně cílů, které jejich pomocí měly být dosaženy. Někteří tvrdí, že tento dopis je podvrh, ale nakonec – první a druhá světová válka se udály přesně podle tohoto scénáře a docílily přesně ty výsledky, které byly plánovány. Takže je to opravdu podvrh?

To, že my sami jsme to tajné pozadí neviděli a o něm nevěděli a blamovali jsme jeden druhého za to či za ono, je vedlejší. Tyto informace byly před námi schopně utajovány celá staletí a nebýt internetu, byly by určitě tajeny ještě dnes. A ve skutečnosti ještě dnes to hodně z nás vůbec ani neví. Američané blamují za to, co se stalo Němce, Němci blamují Francouze, Češi Němce, Poláci Rusy a všelijak jinak, ale ten skutečný plán, provedený přesně podle předem sepsané osnovy, ještě pořád málokdo chápe.

Třetí světová válka je naplánována za účelem uvržení lidstva do tak zvaného “Nového světového zřízení,” neboli “New World Order” (NWO). Toto zřízení je navrženo tak, že my všichni budeme otroci a vládnout nám bude pár samo-zvolených šílenců. Socialismus, komunismus, fašismus byly pouhé předehry, pouhé zkoušky a ve své podstatě to byly velmi mírné pokusy za účelem ocejchování populace. To, co je NWO je daleko krutější, nelidštější a nemorálnější.

Muslimové byli posláni do Evropy organizovaným způsobem, kdy je napřed v záchytných táborech vycvičili a pak celou tu militantní masu poslali do našich kulturních zemí, aby tuto kulturu zničili. Záměr je smíchání všech ras a totální zničení bílé rasy. Proč? To je přece jasné: protože bychom byli příliš silná konkurence pro ty tam nahoře. Podle různých analytiků je civilní válka v Evropě plánována do dvou let.

To je důvod, proč se všude propaguje multikulturalismus, bílí dohromady s černýma a jinýma barevnýma, smíšená manželství, smíšené rodiny. A přitom rasy jsou neslučitelné; z takto vzniklých svazků nejsou uspokojiví potomci, protože nejsou zdraví a často nežijí dlouho. Také je mezi vyšší výskyt kriminality. Toto všecko ovšem ti, kteří zkoušejí nastolit NWO dobře vědí a je to součástí jejich plánů.

Jejich třetí světová válka je ale trochu zpožděna. Napřed ji zkoušeli vyvolat leteckými manévry na hranicích Ruska, přímo na Ukrajině, již někdy v r. 1996. Nevyšlo jim to a celé manévry byly utajeny, takže o nich většina lidí ani neví. Jeden z mála záznamů je v “Jane’s Defence Review”, což jsou brožury, dokumentující vývoj zbraní, letectva a vojenských zařízení. Jako další se o těchto manévrech zmínila německá televize v 19:00 zprávách, ale v pozdějších zprávách už tato zmínka obsažena nebyla.
Napadení Bosny byl asi další pokus, který rovněž nevyšel. Pak přiško pár dalších zkoušek, jako byl Irák, pokus o napadení Iránu a jiných arabských států. Načež přišla znovu na řadu Ukrajina a když ani ta nedopadla slibně, rozhodli se skrytí vládci této planety o pokusy jiného druhu. Muslimští extremisté sem byli poslání přesně za tím účelem, aby poskytli evropskému obyvatelstvu důvod k obavám z napadení tímto zvířecím davem rváčů a násilníků.

Joseph P. Farrell je toho názoru, že až se situace zostří natolik, že lidé budou volat ke svým vládám o pomoc, pak vstoupí do hry celo-evropská, NEVOLENÁ vláda a řekne, že bude dobře a svědomitě hlídat celo-evropské hranice, ale veškeré státy se napřed musí vzdát své suverenity. Musí přestat být samostatnými státy a musí se stát jednou z mnoha částic celkového evropského útvaru, zvaného Evropská Unie. Ztratí pak své vládní představitele, ztratí své vlastní zákony, svou vlastní identitu, svoji kulturu a postupně určitě i svoji řeč. Jako členové tak obrovského celku nebudou nic a jejich slovo nebude znamenat už vůbec nic. Stanou se naprostými otroky.

Jak říká David Icke, naši skrytí vládci s námi vždycky jednají podle toho stejného návodu: problém, reakce, a řešení.
Napřed přijde problém, který samozřejmě oni sami vytvoří. Pak přijde naše reakce, které je dovoleno vystupňování až do hysterie. No, a pak nám předloží řešení, které je skrz naskrz jejich vlastní nápad a které měli připraveno už tehdy, když s problémem přišli. A pokaždé, naprosto vždycky, je toto řešení pro nás nevýhodné, ale my po něm sáhneme, protože volíme to menší zlo. Je to záměr, věřte mi!

Jak řekl kdysi jeden z význačných zrádců lidstva, americký president Franklin D. Roosevelt, “V politice se nic nestane náhodou. Pokud se něco stane, můžete se vsadit, že to tak bylo naplánováno.”

Napsal B.H.
Toronto, Ontario, Canada
28 Komentářů k Současná evropská situace zkomplikovaná muslimskými uprchlíky

 1. Honza Kanibal napsal:

  právě vidím,že tySVINĚ ZABLOKOVALI PRVOPODSTATU!!!
  SMRTSVINÍM!!! ŘEŽTE TU RAKOVINU SLIMÁKY A ZRÁDCE NÁRODA!!!
  NEŽ UŘEŽOU HLAVY I VAŠIM DĚTĚM !!!

  • admin napsal:

   muslimáci zablokovali provopodstatu?
   to asi těžko
   V tomto případě se jedná pravděpodobněji o to, že to zrušil sám provozovatel. To je samozřejmě jen spekulace, proč to je odstaveno, zatím netuším a důvod se jistě brzy objeví.
   Ale muslimáci to faaakt neudělali.

   • Marie napsal:

    Muslimaci ne… ale jejich sefici, tj. sionisti…

    zradci naroda…

    sioni maji na svedomi vsechna svinstva a od 11.9.2001 rikam, ze to byl zacatek ne valky proti terorismu, ale terorismu, jejich terorismu… stacilo jak tancovali radosti, a podivejte se, ja se opet raduji nad svou akci v Bruselu a jeste Svedska se jim zachtelo“

  • Marie napsal:

   Tak perfektni clanek a dve fotky, perfektne vystihujici stav veci!

   Na jedne lezi zena, ktera je znasilnovana a napisy, ktere jsou navodem na genocidu, lakadlo k uplne cochcarne a na druhe fotce lidi s transparenty!!

   Chapete tu absurdnost? Odkdy se resi ohrozeni zivota transparenty a demonstracemi? Jenom hloupi a verici v zachranu bozi mohou takto reagovat!!!

   Jedine mozne a spravne reseni je zneskodneni tech, co to organizuji, nic jineho nelze, pochopte to lidi!

   Premyslejte, co je tezsi: odchytnout par stovek ( nejvyse tisicu ) vladnoucich dementu a nebo zemrit v nemyslnem boji proti presile vetrelcu?

   Chlapi se musi zorganizovat s policii a jednat. Neverim, ze vsichni policajti jsou proti lidi, nenechte se ovlivnit videi par poblbanych tezkoodencu, co saskuji na demonstracich proti lidem, to neni vzorek vsech ozbrojenych slozek u nas.

   Slysela jsem hradniho saska Zemana, jak priznava, ze mezi privandrovalci jsou ISISaci!! A to mu, hajzlovi, nestaci, aby konal svou povinnost ochrany obyvatel CR? Ani jeden nesmi kvuli tomu k nam, kdyby bylo ublizeno byt jen jedinemu cloveku a ty obeti jdou do tisicu a on si vystaci ve svych povinnostech s debilnim sloganem „ja je nezval“???

   Premyslejte, jede v tom nejen vlada, ale i parlament a nepochytame-li je vcas, tak se muzete zacit pripravovat na smrt, popsanou naprosto presne v clanku, neb radeni tech to dementu se jenom presune ze Syrie k nam. V plne mire. A za vase penize !

   Uz ted nasimi penezi vlada nam predplaci smrt !!!

   • Marie napsal:

    K clanku:

    Tady se rika: „V podstatě jsou možné pouze dva důvody:

    přístup jednotlivých vlád a jejich řešení situace je záměrné a bylo předem naplánováno. Od vedoucích politiků je to samozřejmě vlastizrada, za kterou by měli být trestáni;
    anebo je počínání jednotlivých vládních úředníků ovlivněno neznalostí politické a geopolitické situace a špatným odhadem dosahu jejích řešení? To by ukazovalo na naprostou neschopnost takových vládních činitelů a jeden by se mohl právem ptát jak to, že se na tak vysokých místech vůbec vyskytují.

    NIKOLIV Mozny duvod je pouze jeden: ten prvni!!!

    Kazda vlada vi, ze ma miliony domacich potrebnych a tem nepomuze, naopak je okrada, takze privandrovalci jsou jejich armada na nasi likvidaci! Zadna jina varianta neexistuje! Kdyz matka necha sve dite umrit hlady a potravu odnasi nasilnikum na ulici, co byste ji asi rekli?? Nebo udelali?

 2. jandera napsal:

  Prvopodstata zveřejnila další info o GP, zejména zveřejnila, že křestanství bylo napsáno (bible) židy pro ovládání nežidů. Zřejmě pejzatým sviním se to nelíbilo. Jinak je jisté, že slimákům je potřeba zavřít kyslík, tady v evropě nemají právo na existenci.

  • Marie napsal:

   Ja to vim od zidu uz davno, ze si to cele vymysleli, slo puvodne o odzbrojeni Rimanu a vyslo to… a navic lidem se ten napad tak zalibil, ze ikdyz uz se vi, ze je to cele vymyslene, dokonce i papez se priznal, ze je zid, lide stejne tomu chteji verit dal a zidi se rehni….

 3. Paul Durham napsal:

  učte se karate , vezměte si poučení z dějin japonských občanských válek

 4. petr napsal:

  Děkuji strůjcům NWO, že konečně donutí lidstvo duševně dospět. Pak lidstvo pochopí význam učení Jiddu Krishnamurtiho, Ramanu Mahárishiho, Eckharta Tolle – nic jiné tu totiž nepomůže. Cesty zpět není! Kašuka si myslí, že kdyby nebylo NWO, celý svět by žil v míru, v pravdě a lásce – blbost.

  • Marie napsal:

   Mohl bys mi vysvetlit, jakym zpusobem NWO donuti lidstvo dusevne dospet?????? A proc za to dekujes? Dekuji za konkretni odpoved.

 5. Carlos IV napsal:

  Kam autor na tyhle pychoviny chodi….i ten citat na konci si popletl. Nerekl to Roosvelt, ale prave David Icke :-)
  https://www.davidicke.com/category/282/david-icke-videos
  A pokud jde o ty „lodi pod americkou vlajkou“ privazejici uprchliky – to je perla! USA nema dnes skoro zadny Merchant shipping, nakladni lodi jsou pod cizimi vlajkami (mozna si to nekdo spletl s Liberii – ta ma ale jen 1 hvezdicku :-) a pochybuju ze by vozili US milionari tuhle svoloc do Evropy na soukromych jachtach.

  • Marie napsal:

   Dokonce pouzivaji i cruise ships…

  • Marie napsal:

   P.S. nesmis se na ne divat jako na svoloc, z jejich pohledu to posuzuj, pro ne jsou to zamestnanci, zbavi je belochu…to uz se vyplati pouzit i nejakou tu luxusni lod, ne?

   Majetky bilych jim to vynahradi… jo a ta svoloc, te se pak taky zbavi, o tym zadna… ale az po pouziti…

 6. Ikema Monika napsal:

  Na moři a přístavech není již žádná aktivita podobu 4-5 měsíců ! Nic se nevyváži a také nedováži lodě stojí ! Navíc se nedováži ani potraviny pouze to co je ještě ve skladech se dodává do obchodů ! Takže bude dobre nabrousit sekery dýky a nože ! To myslím na muslimy co se budou potulovat kole vašeho domu ! Nemyslete na policii ta bude nečině přihlížet a bránit vás nebude spíše naopak ! V Německu chodí po skupinách přijde kvám jeden a zeptá se máte peníze? Pokud odmítnete ane vídáme peněženku obklopil vás a zbiji peněženku seberou !do domu ale vleze pouze jeden ostatní čekají venku ! A to je vaše šance pustit ho dál a zavřít za nim dveře a další věc ihned ho napadnout bodnutí do krku nebude moc křičet bodnutí do ledvin ! Zapomenout na to co vás učili ne napadat bližšího chovat se ke všem slušně ! Pokud to neuděláte napadne celá banda vaši rodinu zbije do bezvědomí znásilni ženu dceru a děti avás asi také zabijí ! Ve Švycarsku to každého učí od 18 let každy měsíc po dva až tři dny musíte trénovat a věřte že dnes to přijde k dobru ! Přeji hodně odvahy a dýku do kabelky !! Už brzy přijde čas ji vytáhnout !!

  • Marie napsal:

   Moniko: aby doslo k vzajemnemu vrazdeni je plan, na ktery lidi nesmi v zadnem pripade pristoupit.

   Jestlize ti banda obklici dum, nepomuze ti vubec nic! Ani zbran, protoze si vystrelis tak maximalne jednou!

   Tady pomuze jenom jedno: odchyt tech, co to organizuji. Hezky rychle a vetrelce vykazat! Jina moznost neni, protoze ten nerovny boj nemuze bily vyhrat, nema v sobe tu agresivitu, co maji oni…

 7. Vaclav Pražák napsal:

  Jak to že nadáváte na svoje kamarády?!islám stejně jako vy nenávidí židy a chce je vyhladit.Jste na stejné úrovni jako vaši bratři muslimové.

  • Marie napsal:

   Ted ses prozradil, ze jsi sionek!

   Mala matematika: kdo ty zoldaky vycvcil, zasobuje a organizuje? Kam se svazeji zraneni z IS? Do Izraele, ze? Se podivej na reportaze a videa na internetu…

   Kdyby chteli muslimove vyhladit 5 milionui zidu, tak na to by stacil Iran sam, se svymi 80 miliony a dobrou vojenskou technikou.. Uz jsi zapomnel, jak stahli amikum letadlo???

   Takze nepytluj.

   Kdo ovlada Evropu, to jsou zidi. Kdo prizval verbez k nam? Zidi. Z ceho je zivi? Z nam ukradenych penez, ale ty dojdou, no a pak jim daji nase majetky, jak jinak, nebo si myslis, ze pro 150 milionu lidi neschopnych v Evrope pracovat postavi nekdo bydleni a bude je zivit, kdyz je kazda zeme zadluzena?

   Jde o genocidu, a ty to moc dobre vis a nedelej z zidu ublizene, protoze oni jsou paraziti a skudci planety, a navic to sami o sobe rikaj, takze se nenamahej, tady jsi na spatne lodicce..

 8. Zighartice napsal:

  Bratři Khalid a Brahim Bakraouiovi, kteří se v úterý odpálili na letišti a v metru v Bruselu, sledovali šéfa belgického střediska pro výzkum jaderné energetiky (SCK/CEN) a natáčeli si jej skrytou kamerou. Podle belgické federální agentury pro bezpečnost jaderných provozů AFCN případná existence takového videa vysoce citlivá.
  Tím se potvrzuje má teze o případném zaměření se „teroristů“ mimo jiné na evropské atomové elektrárny. Jak jsem již uvedl před nedávnem, evakuovat takové zařízení je podmíněné pouze jedním fakorem. A to, že se uvnitř objektu nachází aktvní nálože, nebo jiný nástražný systém (příp. podezření), či se po objektu pohybuje ozbrojené komando a hrozí zabití většiny osazenstva JE. Prostor se uvolňuje pro pyrotechniky a speciální síly. Provoz JE je plně automatizovaný a je možné ho nechat řídit počítači a v prípadě, že je potřeba korekce, je to možné provést dálkově. Samozřejmě za podmínky uzavření klíčových částí JE. Druhá horší možnost je příprava roztavení reaktoru JE pro účely státního terorismu pod operacemi Gladio. Není pro uspěšný meltdown reaktoru potřeba pouze důsledně vyřadit zásobování JE elektřinou, tak jak se to stalo ve Fukušimě? Nicméně totéž se mohlo stát loni na podzim na Ukrajině se 6 JE po přesunutí dodávky elektřiny z Polska na Ukrajinu. Velké štěští, že RF poskytla potřebnou energii bez smluvních průtahů v rámci ochrany obyvatelstva před jaderným zamořením více než celé Evropy!

  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/bruselsti-atentatnici-sledovali-sefa-jaderneho-vyzkumu-pkl-/zahranicni.aspx?c=A160324_084252_zahranicni_kha

 9. Ikema Monika napsal:

  Václav Pražák : Isis nejsou moje kamarádi o čem to vůbec mluvíte ! Na Švýcarsko nikdo ne nadává je to moje rodná země ! !!

 10. petr366 napsal:

  Bože můj vám z toho lidi už vážně jebe.Karate aikido.Bože můj chytnu kus latě a je po umění.Pistolky pušky a pod .jsou fajn .Ovšem musíte s nimi umět.Než je pouzijete ,tak vám je někdo sebere.Pokud se to posere doporučuji dobrou opratku a není co řešit.

  • Marie napsal:

   Komu z toho nejebe, tak chape, ze nema sanci v tomto boji vyhrat, at se nauci cokoliv a obstara si jakekoliv zbrane.

   Jde o presilu milionu vrahu, kteri krom zbrani v rukou, maji v sobe vuci bilym nenavist! Je to bohuzel pravda, kterou dnes a denne vidim.

   Jedine vykazani ze zemi je resenim, nic jineho nepomuze.

 11. Tom napsal:

  Len pre USA sa hodí rozbitie EU a Ruska. Je to všetko organizované a zaplatené.

 12. Marie napsal:

  Dale se v clanku rika: „Muslimové byli posláni do Evropy organizovaným způsobem, kdy je napřed v záchytných táborech vycvičili a pak celou tu militantní masu poslali do našich kulturních zemí, aby tuto kulturu zničili. Záměr je smíchání všech ras a totální zničení bílé rasy. Proč? To je přece jasné: protože bychom byli příliš silná konkurence pro ty tam nahoře. Podle různých analytiků je civilní válka v Evropě plánována do dvou let.“

  Bila rasa je rasou nejsilnejsi a vladnoucim siozidovskym dementum nejen prekazi, ale pripomina jim jejich komplex menecennosti, za ktery si ovsem mohou sami diky sve lenosti, ktera je vedla v minulosti ke kradezim, za ktere byli vyobcovani a parenim pribuzenecke krve mezi sebou zdegenerovali…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!