Sýrie: Fantómoví  „rebelové“  se vracejí ze smrti

05Syria-web-master675Francouzská koloniální zelená, bílá a černá vlajka Sýrie adaptovaná zástupkyní Západu  „Svobodnou syrskou armádou“ (FSA) byla dávno zapomenuta v záplavě vztyčených černých vlajek extrémnější taktiky Washintonu a Rijádu, aby získali vliv a přímější přístup na bojiště. Avšak, protože syrské síly podporované regionálními spojenci a ruským letectvem přemáhají tyto síly, zatímco budují aliance s jinými frakcemi včetně Kurdů, celá snaha Západu o úplnou změnu režimu čelí potupnému kolapsu.

Vypadá to, že – když jsme vyčerpali všechny ostatní možnosti – tak se Západ rozhodl změnit co možná nejvíce z těchto černých vlajek zpátky v „rebelskou“ zelenou, bílou a černou, dříve než se konflikt přiblíží příliš blízko, poskytujíc Západu tu nejpříznivější dosažitelnou pozici před „mírovými rozhovory.“

 

Zástupci Západu měnící podobu

Po dlouhá léta pouhé pohledy do map – včetně těch vyrobených samotnými think – tanky sídlícími ve Washintonu – odhalilo skutečný charakter probíhajícího konfliktu v Sýrii. Mohly být viděny síly přitékající do země, tak jak by se dalo očekávat uprostřed invaze, ne „civilní války“. Zatímco vojenské kampaně Západu o a na syrské půdě prohlašovaly, že bojují proti takzvanému „Islámskému státu“ (ISIS), bylo jaské, že se nedělá nic s odstřižením zřejmých dodávkových koridorů, udržujících bojovou schopnost ISIS.

Jinými slovy, USA a jejich „koaliční“ válka proti ISIS byla předstíraná. Žádná pravá vojenská kampaň by nikdy nebyla vedená v předních řadách a zároveň zanedbávala logistické přísunové trasy nepřítele – obzvláště kdž tyto trasy vedly ven z území NATO.

Nebylo to až do intervence Ruska ve prospěch syrské vlády, co tyto koridory byly cíleny a narušeny – a tímto odhalily manévr na odiv celému světu.

Není překvapením, že jakmile toto začalo, mělo to bezprostřední efekt na zástupné síly Západu po celé zemi. Od té doby syrské síly postupně začaly utěsňovat syrské hranice, izolovat roztroušené teroristické frakce ve vnitrozemí a přebírat území tak, jak tyto síly atrofovaly a rozptylovaly se.

Po léta existovaly otázky, proč Západ neudělal nic s odstřižením těchto zřejmých dodávkových koridorů vedoucích do Sýrie a udržujících  teroristické frakce jako je ISIS, Al Nursra a jejich spojence – skupiny, jenž nyní jasně tvoří drtivou většinu radikálů bojujících proti syrské vládě – což dokonce přiznala i samotná vláda USA.

Tak, jak si globální veřejnost vzrůstající měrou uvědomuje tuto zářnou pointu logiky, zdá se, že Západ se nyní pokouší ji cynicky zvrátit, zatímco zároveň zachraňuje tisíce uvězněných teroristických žoldnéřů čelících obklíčení a vyhlazení v uzavírajících se etapách syrského konfliktu.

March52016

Zrovna minulý týden „Nová syrské armáda,“  přezdívka pro zdiskreditovanou FSA, se náhle objevila na irácko – syrské hranici „odstřihujíc“ dodávkové trasy ISIS, vedoucí sem a tam mezi těmito dvěma zeměmi.

Reuters ve svém článku „Syrští rebelové zabavují hraniční přechod s Irákem  Islámskému státu: monitor,“ tvrdí:

Syrští rebelští bojovníci v pátek zabavili hraniční přechod s Irákem od Islámského státu, řekl válečný monitor Syrian Observatory for Human Rights sídlící v Británii.

Islámský stát ovládal hraniční přechod al – Tanf, který je též blízko syrsko – jordánské hranice, od května loňského roku po jeho zabrání syrským vládním silám. Byl posledním hraničním přechodem s Irákem, jenž byl pod kontrolou syrské vlády.

Jediným „zdrojem“ je Syrian Observatory for Human Rights, což je ve skutečnosti jeden muž žijící v Anglii, který pravidelně spolupracuje s britským ministrem zahraničí.

Mohli bychom se ptát, proč takovéto hraniční interdikční operace nebyly učiněny dříve, a proč vlastně tito „rebelové“, kteří nesporně byli přechováváni, trénováni, financováni a vyzbrojováni v Jordánsku a v Turecku, nejdříve nezapočali zabezpečením hranic Sýrie, aby zabránili ISIS ve vstupu do země v přesně v těch samých místech, kde údajně operují „rebelové“?

Odpověď je jednoduchá. Západ neměl vůbec v úmyslu zastavit ISIS. Ve skutečnosti, ISIS jsou „rebelové“ a „rebelové“ jsou ISIS. Jejich „převzetí“ syrsko – irácké hranice je přinejlepším povrchní. Zbraně, hotovost a bojovníci budou stále přitékat, stejně tak jako nyní, kolem jednotek NATO na turecko – syrské hranici. Jediný rozdíl je, že nyní tito teroristé budou vyvěšovat vlajky „FSA“, poskytujíc jim ochranu uprostřed příměří, uzavřeném v dobré víře syrskou vládou a jejími spojenci.

Rebelové nezačínají převládat  – ISIS pouze vyvěšuje novou vlajku

Příměří alespoň přechodně získalo čas pro teroristické skupiny, jež Sýrie a Rusko – snad omylem – považovaly za skupiny radikálů, s nimiž je třeba vyjednávat. „FSA“ toho plně využila a nyní se zčistajasna objevuje jakoby vstala z mrtvých všude tam, kde po léta dominovaly ISIS a Al Kajdá.

New York Times publikoval svůj vlastní zoufalý pokus přesvědčit světovou veřejnost, že opět „prodemokratičtí protestující“ vylezli ze sutin v Idlibu a Aleppu – dvou městech, jež byly dávno nesporně převálcovány Al Kajdou a ISIS – se zdviženou „FSA“ vlajkou.

Článek s nazvaný „Syrští protestující vycházejí s ustávajícími nálety do ulic,“ prohlašuje, že:

Pouliční protestující se v pátek vyvalili přes území Sýrie držená povstalci, jakožto demonstrující využili relativního polevení náletů během částečného příměří a vyšli v největších množstvích za celá léta, aby prohlásili, že dokonce i po pěti trestajících létech války stále chtějí politickou změnu.

Se sloganem „Revoluce pokračuje“ demonstrující mávali zelenou, bílou a černou předbaathistickou vlajkou adoptovanou v časných, povětšinou mírových etapách revolty, před proliferací ozbrojených islamistických frakcí s černými džihádisickými vlajkami.

Pět let po takzvaném „Arabském jaru“ byla plně vybroušená povaha originálních protestů v roce 2011 tak důkladně exponována a pochopena veřejností, že málokteří, pokud vůbec kdo věří, že tyto protesty nyní jsou čímkoli, jen ne zoufale naaranžovanou PR kampaní aby se dokázalo, že lidé, kteří usilují o změnu režimu v Sýrii existují kromě Washingtonu, Langley, Londýna a Bruselu i jinde.

Terorističtí zástupci Západu se uchýlili z válečného stavu – když prohráli válku – v poslední útočiště zaujímání legitimní opozice ve snaze zachránit to, co zbylo z politických sítí a teroristických front, jenž kolaborovaly se Západem v této vysoce destruktivní konspiraci.

 

„Povstání“ v Racce

Nakonec v samotném srdci teroristických sil zástupců Západu, Racce – jenž je defacto hlavním městem ISIS – se náhle vyskytují zprávy o „povstáních“ místní populace. To se děje příhodně, jak Syrská arabská armáda přichází ze západu a Kurdové vstupují do města ze severozápadu.

Vedoucí k tomuto „povstání“ byl příběh v London Telegraphu s titulkem „Islámský stát byl ´zasažen finanční krizí ve svém hlavním městě Racce´, který prohlašuje:

Čelíc nedostatku peněz ve svém samozvaném kalifátu, Islámský stát Iráku a Levanty srazil výplaty, nařídil obyvatelům Rakky, aby platili své účty v amerických dolarech z černého trhu a nyní propouští vězně za cenu 500 dolarů za osobu.

Zatímco Telegraph připisuje tento zvrat „koaličním náletům“, je zcela zřejmé, že syrské a ruské nálety podél turecké hranice, ničící celé konvoje směřující na území ISIS vedly k redukci bojové kapacity ISIS, jakož i jejich schopnosti spravovat ukořistěné území.

S teroristickou silou, na jejíž vytvoření Západ vynaložil 5 let a neslýchané bilióny, čelící nyní naprostému obklíčení a vyhlazení, jaké možnosti zbývají?„Povstání“, kde najednou celé město vyvěšuje vlajky „FSA“, čímž neguje potřebu syrských nebo kurdských sil, aby vnikly dovnitř a znovu dobyly město?

FakeFSACmd_BBC_2016feb

Toto se zdá být příběhem, který Západ již připravuje – v Racce i jinde v Sýrii – jakožto komponent mezi takzvaným „příměřím“ a „mírovými rozhovory.“

BBC vyzdobila teroristického velitele pro rozhovor odznaky FSA – avšak zahrnula záznam, jak na bojišti operuje pod jasně teroristickými vlajkami. To byl pouze individuální příklad toho, co se nyní Západ zdá dělat ve velkém měřítku – hraje si na převlékanou, aby zachránil nesmírné, ale nyní zpustlé teroristické hordy.

Během raných vítězství proti zástupným silám Západu se radikálové Al Kajdá a ISIS oblékli jako ženy a uprchli z bitevního pole. Nyní se oblékají jako jinak neexistující „FSA“.

Bude Západ očekávat, že Sýrie a její spojenci budou vyjednávat s touto fantómovou armádou operující pod fiktivní vlajkou? Pro Sýrii a její spojence je to, co Západ dělá, jasným porušením ducha příměří a nadcházejících mírových rozhovorů. Je to také znovupotvrzením neupřímného závazku Západu bojovat proti terorismu – jejž jasně používá jako nástroj, pro který by mohl vést své boje, který by mu sloužil jako záminka pro intervence, když terorismus sám o sobě nemůže dosáhnout tohoto cíle a potom, když všechno ostatní selže,  přechovává v záloze celé legiony teroristů, aby mohli bojovat, když je potřeba.

7. března 2016, (Tony Cartalucci – NEO)

Zdroj: http://landdestroyer.blogspot.cz/2016/03/syria-phantom-rebels-return-from-dead.html
Jeden komentář na Sýrie: Fantómoví  „rebelové“  se vracejí ze smrti

 1. landa napsal:

  Co je to globalizace – podleThomase Barnetta. Thomas Barnett,
  poradce bývalého amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda,
  který již v roce 2002 oficiálně sdělil toto: „Konečným cílem
  globalizace je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho musí být
  dosaženo smíšením ras s cílem vzniku světlé hnědé rasy v Evropě.
  Proto musí Evropa přijmout ročně 1,5milionu přistěhovalců z
  třetího světa. Výsledkem tak bude vznik populace sprůměrným IQ
  90, tedy lidí, kteří budou příliš hloupí na to, aby chápali, ale
  dost inteligentní, aby pracovali.“ Dosažení cíle „jediného
  státu“ má být realizováno čtyřmi kroky: 1. krok: Neomezený
  proud imigrantů za účelem rozpadu usazených národů a zničení
  jejich kultur. Žádný stát nesmí bránit přílivu uprchlíků.
  Speciálně se má zdesateronásobit příliv uprchlíků do Evropy.
  Národně orientovaní politici musí být umlčeni a musí zmizet ze
  scény. 2. krok: Neomezený tok ropy, plynu a jiných
  surovin. Národy nesmí disponovat nerostným bohatstvím. Veškeré
  zdroje budou privatizovány a internacionalizovány. 3. krok: Ničím
  neomezené finanční toky do USA Žádná vláda nesmí bránit
  svobodnému pohybu kapitálu a nesmí bránit odcházení zisků ze
  země. Státy se musí dostat do vzájemné závislosti, aby nemohly
  existovat samy o sobě. Státy, které se tomu budou bránit, budou
  nahrazeny loutkovými režimy. Nepřátelé této globalizace budou
  zničeni. Thomas Barnett suše konstatuje: „Kritiky
  zabijeme“. 4. krok: Žádný stát se nesmí postavit proti tzv.
  „mírovému nasazení“ americké armády – americké soukromé
  militaristické agentury nastoupí na regionální
  „trhy“. Úkolem amerických vlád je trvale udržovat tzv.
  „válku proti terorismu“ a nikdy neopustit země, kam již jednou
  vkročila noha amerického vojáka. Strategický cíl je dán jasně:
  Zničení všech protivníků globalizace.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!

NEKRMTE TROLY!