ITCCS, zločiny proti lidskosti a genocida v Kanadě - část 1.

1 Native Childrens Welcome InstituteRozhovor s Kevinem Annettem z Mezinárodního tribunálu zločinů církve a státu (ITCCS). Kevin Annett na sebe upozornil díky své tehdejší práci reverenda pro United Church of Kanada (protestantská církev). Pořádal veřejná setkání a rozhovory s členy obce, kteří ho upozornili na různé zločiny. Jednalo se o internátní školy tzv. Residential school, které indiánské děti musely povinně navštěvovat víc jak 100 let. V květnu 2010 Kevin Annett společně se skupinami z Irska, Velké Británie, USA, Kanady a Itálie založil ITCCS. Deklarovaným cílem je hnát k zodpovědnosti Vatikán, další církve a vlády za zločiny na dětech a za zločiny proti lidskosti.

kevin annett

Moderátor: Dobrý večer Kevine Annett.

Kevin Annett: Halo.

Moderátor: Pane Kevine Annett kdy a proč byl založen ITCCS?

Kevin Annett: ITCCS byl založen v Evropě v roce 2010, v Dublinu v Irsku. Naším cílem je sjednotit přeživší v rámci církve, tedy katolické církve. Pracovali jsme s přeživšími z Irska, které jako děti zneužívali faráři. Nyní se ta práce rozšířila do mnoha států. Spojuje lidi, kteří se byli pronásledovaní státem nebo také církví.

Moderátor: Když přejdu na vaší webovou stránku, tak si myslím že největší případ, který jste dosud měli, je situace s Residential school (internátní školy) v Kanadě.

Kevin Annett: To je pravda. K tomu máme většinu důkazů, díky práci, kterou jsem dělal v roce 1995. Je to dokumentace 50 000 smrtelných případů domorodých dětí. Tyto vysoké údaje o úmrtnosti nedávno potvrdila kanadská vláda, která připustila, že desítky tisíc dětí zemřelo v těchto školách pro indiány. To jsou důkazy, které jsme on-line zveřejnili na http://itccs.org/. To dokazuje, že všechny tyto zločiny, které mezinárodní právo definuje jako genocidu, se skutečně ve školách odehrávaly. Školy provozovaly katolické a protestantské církve, rovněž britská koruna.

coverthe-international-common-law-court-of-justice1

Moderátor: Můžete sdělit, kdy a jakým způsobem vláda přiznala, že tam zemřelo tolik dětí?

Kevin Annett: Vláda to přiznala, když se dělala celá série rozhovorů v Komisi pravdy a usmíření, tedy Truth and Reconciliation Commission of Kanada (TRC). Ta byla zřízena vládou a církvemi, aby vyslechla příběhy původních obyvatel, kteří tyto školy navštěvovali. TRC byl pokus tyto informace kontrolovat a nedovolit trestní stíhání nebo žaloby na církve nebo stát. Na základě svých vlastních záznamů museli přiznat, že nalezli mnoho z dokumentů, které jsem před mnoha lety objevil a zveřejnil. Například, že polovina dětí každý rok na těchto školách zemřelo. Jaké jsou důvody k tomu, že tolik dětí zemřelo? Protože tam existovala praxe, kdy se zdravé děti zamkly v ložnicích, kde umíraly děti na TBC a neštovice. Nemoc se tak rozšířila a zabila mnoho dětí. Dělali to záměrně na pokyny z dopisů svých vlastních (církevních) představitelů.

Moderátor: To nám připomíná časy kolonizace. Myslím, že neštovice hrály velkou roli také při kolonizaci jiných zemích.

Kevin Annett: To je pravda. Podobné věci se odehrávaly v mnoha zemích a lidé jsou překvapeni když slyší, že se něco takového odehrávalo i v Kanadě. Stejný režim byl i ve školách, tedy rezidentních školách, které zřídili Jezuité v pozdním 18. století. Byl to stejný systém škol, který zřídili po celém světě a který sloužil k tomu, aby lidem ukradli jejich vlastní řeč, jejich kulturu a aby ji zničili. Zabili tam polovinu dětí, aby zničili kulturu. Převzali zemi a její přírodní bohatství, to je stejný model, který se odehrával všude na světě.

Moderátor: Je převzetí pozemků a převzetí přírodních zdrojů jedním z hlavních motivů, přivést lidi do internátních škol?

Kevin Annett: Ano, to je správně. Byl to jeden z hlavních cílů. Jeden z důvodů, který známe je, že Kanada v roce 1920 schválila zákon, ve kterém všechny děti (původních obyvatel) musí do těchto škol. Tyto školy se stavěly také na západě Kanady. To byl čas, kdy celou zemi propojila železnice a na západ přišlo hodně osadníků. Proto byl na vládu vyvíjen velký tlak, aby ze země odstranila indiány, aby zemi mohly vlastnit osadníci a koncerny. To je popsané v mnoha zprávách od indiánských národů a misionářů, které jsme zveřejnili. Potvrdili, že cílem těchto škol bylo je oddělit (původní obyvatele) od země a oni tak mohli tuto zemi získat.

Moderátor: Ve vaší prezentaci k International common law court of justice tvrdíte, že se zločin proti lidskosti a genocida odehrála v letech 1889 – 1996. Pokud jsem tomu správně rozuměl, jaké události se v těchto letech odehrály?

Kevin Annett: Genocida, kterou jsme odhalili, se odehrávala na mnoha úrovních. První stupeň se odehrával v pozdních 80. letech předminulého století, kdy zkoušeli zlikvidovat tolik dětí, kolik je jen možné. Pak se zjistilo, že úmrtnost je velmi vysoká.

V ranných 30. letech minulého století a během druhé světové války, bylo již mnoho pozemků sebráno. Hlavní cíl už nebyl je tolik zabíjet, ale kontrolovat je.Dostat je z pozemku, vymýt jim mozek, aby zapomněli svojí kulturu. Tehdy domorodé vůdce přiměli k tomu, aby to pomohli provést na vlastních lidech. Takže mnoha šéfům (náčelníkům) bylo dovoleno svoje vlastní děti vyjmout z těchto škol, pokud chodili po okolí a shromažďovali děti. Tím poslali lidi doopravdy proti sobě, aby původní obyvatele kontrolovali. Ještě dnes, po indiánském zákoně v Kanadě, nemají stejná práva jako Kanaďané. Jsou v úplně jiné kategorii, nejsou to opravdoví občané,

ale svěřenci státu, pokud se to tak dá označit. To znamená, že vláda veškeré jejich jednání kontroluje, když žijí v těchto rezervacích. Je to stále velmi koloniální systém, který vládne kanadským indiánům.

Moderátor: Nevěděl jsem, že stále nemají stejná práva. Myslel jsem, že jsou v Shromáždění prvních národů Assembly of First Nations, které se za ně vysloveně postaví. Assemly of First Nations zřídila vláda a je kompletně financované vládou. Je to loutková organizace, kterou kontroluje vláda. Nedovolí vyrušit své vlastní lidi nebo je poškodit. Šéfové hrají buď spolu nebo proti sobě, není to žádné volené grémium, které reprezentuje indiány. Je to grémium, které indiány administruje. Vzpomeňte si například na Evropu, na roky 1930-1940. Nacisté zřídili židovské rady v evropských ghettech, kde vedoucí Židé kontrolovali svoje vlastní lidi a rozhodovali, kde budou žít. To všechno na rozkaz nacistů. Je to přesně ten systém, jaký je v Kanadě. Domorodí vůdcové jsou placení za to, že v zásadě kontrolují své vlastní lidi. Kanadská vláda jim při tom pomáhá, aby to dělali.

Moderátor: Když se dívám do římského statutu a do vaší prezentace, tak se mi zdá, že mnoho částí římského statutu od článku 6, který se týká genocidy a článku 7, který se týká zločinů proti lidskosti, je splněno. Tedy s ohledem na objektivní skutkovou podstatu.

Kevin Annett: Ano, to je římský statut, který pochází od mezinárodního soudního tribunálu. Ukazuje, že se nejedná jenom o zločin proti lidskosti, ale že lidé mají povinnost vlastní vládu přivést před soud, kvůli zločinům které způsobila. A to je jeden z důvodů, proč jsme ten případ přivedli před soud v Bruselu International Common Low. Kanada jasně nese vinu za genocidu, stejně tak církve v Kanadě.

Moderátor: Zemřelo například hodně dětí a vy jste popsal chování, kdy se lidé nemohli volně pohybovat a kde jim způsobovali utrpení, které vypadalo jako mučení.

Kevin Annett: Správně. Tyto zločiny se odehrávají ještě dnes. Vím to, protože jsem to 20 let zkoumal. Pracoval jsem jako farář v ulicích Vancouveru, kde mnoho původních obyvatel žije a umírá. Ze svojí zkušenosti vím, že úmrtnost indiánů je tak vysoká, vždycky tomu tak bylo, i před 40-50 lety. Mnoho domorodých žen neustále mizí a jsou zabity policií nebo jinými lidmi. Především na západním pobřeží Kanady jsou stovky pohřešovaných původních obyvatel. Mnoho z nich je zabito nebo zadrženo policií. Jsou po většinu času vyháněni. Mnoho indiánských bezdomovců bylo z vlastních pozemků vyhnáno obchodníky z firem, které obchodují s vodou, uranem atd., aby z nich ty pozemky dostali. Domorodí šéfové (náčelníci) se zříkají pozemků svých vlastních lidí vůči firmám a ti jsou pak vyhnáni. Tyto zločiny se odehrávají v celé Kanadě, děje se to i dnes.

Moderátor: Byly internátní školy Residential school zavřeny?

Kevin Annett: Byly zavřeny v roce 1996. Ale to, co se odehrávalo ve školách, se díky vládnímu systému odehrává pořád. Napadnou děti a odeberou je z domu svých rodičů, potom je strčí do domácnosti bílých lidí. Ve skutečnosti je dnes víc domorodých dětí v bílých rodinách, než bylo v internátních školách. V bílých pěstounských rodinách jim není dovoleno mluvit vlastním jazykem a tím ztratí kontakt ke svojí kultuře. Takže se odehrává stejná genocida, ale jen na soukromější bázi. Ne prostřednictvím škol, ale bílých pěstounských rodin po celé Kanadě.

Moderátor: Takže asimilace se dnes již neodehrává prostřednictvím zabíjení.

Kevin Annett: Ano správně, je to jistý druh asimilace, ale stále vede ke smrti v mladším věku, když lidé ztratí kontakt se svojí vlastní identitou. Mnoho z nich ztratilo svůj způsob života. Stali se z nich ztracení lidé. Vidím to jako farář, když provádím pohřby domorodců. Není zvláštní, když domorodec zemře na diabetes ve čtyřiceti letech. Což je o mnoho dřív, než se na diabetes normálně umírá. Tito lidé umírají v mnohem mladším věku. Přibližně 1/3 vězňů jsou domorodci, kteří tvoří jen 2% obyvatelstva. Takže pro lidi to má velmi špatné následky.

Moderátor: Když osadníci a koncerny byly tak lačné po pozemcích a přírodních zdrojích indiánů. Kdy myslíte, tedy s ohledem na subjektivní skutkovou podstatu, tato genocida nastala? Když někoho chcete okrást a tak spíš uznám, že je to zločin proti lidskosti. Opravdu bylo cílem tyto lidi zlikvidovat?

Kevin Annett: To byl cíl od začátku. Má to náboženské ospravedlnění. Misionáři obecně věřili, že domorodci musí konvertovat ke katolictví nebo křesťanství, protože jinak nemají žádné právo žít. Z mnoha jejich dokumentů vyplývá, že je lepší když domorodec zemře, pokud měl v úmyslu zůstat neobrácen (na víru). Takže tato víra existovala, ale dnes, jak jsem již zmínil, jsou domorodci podle kanadských zákonů obyvatelé druhé kategorie. Nemají stejná práva, to najdete v každém systému, který páchá genocidu. Takže po právní stránce jsou stále znevýhodněni.

Moderátor: Vy jste ten případ Residential school, tedy internátních škol v Kanadě vznesl proti třem hlavním církvím, proti Vatikánu a kanadské vládě. Může ukázat jak církve a vláda v rámci zákonů a institucí na těchto zločinech spolupracovali?

Kevin Annett: Vláda a církve na začátku měly společný plán, jak zabíjení (indiánských) dětí v internátních školách provádět. Víme to, zveřejnili jsme o tom dokumenty na našich on-line webových stránkách. Dokumenty ukazují jak v roce 1910 existovala smlouva, tzv. ujednání mezi církvemi. Mezi katolickou církví, anglikánskou církví a United Church of Canada, ke které jsem patřil před tím, než mě vyloučili. Všechny tyto církve a kanadská vláda měly ujednání, že společně budou tyto školy provozovat. My jsme zjistili, že v prvních letech po otevření těchto škol, tam byla úroveň úmrtnosti 40-50%. Úmrtnost indiánů mimo tyto internátní školy byla jinak velmi malá, ale úmrtnost v Residential school byla po celé roky velmi vysoká. Ukazuje to na záměr, tyto děti zlikvidovat, jinak by úroveň úmrtnosti klesla. Máme důkazy, že vláda ale i církve plánovaly sterilizační programy. Státní lékaři měli sterilizovat mladé indiánské dívky a udělat je neplodné, pokud budou mluvit svojí vlastní řečí. To je jedna z definic genocidy, kdy se zabrání rozmnožování jedné skupiny lidí, to je pokus o jejich likvidaci. Techniky, které se používaly v Rusku, které používal Stalin nebo (nacistické) Německo, byly přejaté z procesů, které se před tím používaly v Severní Americe ještě před tím, než se tyto režimy dostaly k moci.

Rozhodně tvrdíme, že to byl pokus vlády a církví takové věci provádět. Potom to ututlali tím, že ničili hroby. V Kanadě jsme objevili 28 masových hrobů, kde byly pohřbené děti domorodců. Některé z těchto hrobů kanadská policie překopala a zničila. Dělali všechno možné, aby tyto zločiny skryli.

Moderátor: Dá se říct, jakým způsobem mnoho těchto obětí, jejichž počet se odhaduje na 50 000, zemřelo? Zemřely spíš na nemoce nebo násilím a hladem? Jak to provedli?

Kevin Annett: Většina dětí zemřela hladem a na onemocnění. Ten systém byl zařízen zejména tak, aby onemocněly a zemřely hladem. Existovalo tam hodně násilí. Mnoho z těch, kteří to přežili a které jsem zpovídal, během let jich bylo několik tisíc (to potvrdilo). Jejich výpovědi jsou zaznamenané. Od přeživších neustále slyším o tom, že když se ve škole objevili, tak je často ztloukli a znásilnili. To je to první, co se s nimi dělo. Takže je terorizovali a přiměli je k tomu, aby poslouchali. Takže sexuální útoky a mučení, to byla běžná praxe ke všem dětem. Skoro nikdy jsem neslyšel příběh o někom, že by někdo takové zločiny nezažil. Byl to režim hrůzy už od samého počátku. Byly to především nemoce, na které se spoléhali, že zabije větší počet (dětí).

Moderátor: Vypadá to tak, že násilí se neodehrávalo z nedbalosti těch, kteří za tyto školy měli zodpovědnost.

Kevin Annett: Bylo to systematické, chtěli to tak. To je skutečnost. Když lidé, kteří v těchto školách pracovali, když to byli bílí lidé a odmítli děti zranit, tak je často okamžitě propustili. Mluvil jsem s lidmi, kteří v těchto školách byli zaměstnáni. Kdykoliv s dětmi měli soucit, byli bezpodmínečně propuštěni. Zaměstnání umožnili jen takovým lidem, kteří byli brutální a sadističtí, takoví v systému mohli zůstat. Tím se zajistilo, že se děti poškodily, ale také že všichni mlčeli a nikdo o tom dál nemluvil. Všichni měli spoluvinu a navzájem se tak kryli. To je důvod, proč se o tom tolik let nevědělo.

Moderátor: Pokud jsem správně rozuměl vaší závěrečné řeči k soudnímu tribunálu

International common law court of justice ohledně indiánských Residential school, pak jste hovořil o spojení mezi určitými internátními školami a obchodníky s dětmi (pozn.: doslova lovci dětí). Do jaké míry tady bylo propojené?

Kevin Annett: Existovalo silné spojení. Jedním z cílů internátních škol bylo dát děti k dispozici znásilňovačům dětí, pedofilům v rámci církve. Chodili tam ale i další lidé, kteří děti využívali. Máme mnoho očitých svědků, kteří popisují jak se objevili lidé a děti si vzali s sebou, nikdy potom už je neviděli. Nebo se vrátily nazpět velmi zraněné. Víme, že internátní školy poskytovaly děti těmto lidem a že tento systém ještě dnes i nadále existuje. Měli jsme očité svědky, kteří popisovali, že děti jsou součástí (sexuálních) sítí, především na západním pobřeží Kanady, kde jsou elitní a bohaté kluby. Jeden je ve Vancouveru, který se jmenuje Vancouverclub. Mnoho politiků, obchodníků a soudců jsou členy klubu. Měli jsme mnoho očitých svědků, kteří se přihlásili a popsali soudce a rovněž politiky, kteří do toho byli zapletení. Přesně jako v Belgii v případu Marca Dutrouxe. V Belgii, Holandsku a dalších zemích v Evropě, kde vysoce postavení politici a soudci byli zapletení do obchodu s dětmi. Stejný systém máme tady v Kanadě. A to je jeden z důvodů, proč jsme podali trestní oznámení na Vatikán a další vysoce postavené zástupce Vatikánu. Je to kvůli obchodu s dětmi a jejich odškodnění v současnosti.

Moderátor: Víte, tyhle zločiny pokračují. Není zde žádná možnost, že byste to zastavili. Pokud jsem tomu správně rozuměl, děje se to ve velkém měřítku a systematicky. Takže lidé, kteří nejsou traumatizovaní se traumatizují a pak to trauma předávají dál druhým lidem, ale tady se to děje organizovaně.

Kevin Annett: Správně. Není to jen tak, že lidé, kteří byli zneužíváni potom sami (dál) zneužívají. To je to, co se často děje. Místo toho, se tady jedná o velmi dobře organizovaný systém obchodu s dětmi a ten je na celém světě. Víme, že je to toho zapletený organizovaný zločin, je to mafiánská struktura s názvem 'Ndrangheta. Od některých insiderů, kteří jsou ženatí/provdaní za členy 'Ndranghety máme výpovědi. Popisují, jak obstarávali děti pro satanské rituály, lékařské pokusy nebo další účely. Díky obchodu s dětmi vydělali velmi mnoho peněz na celém světě. Takže je to velmi zámožný systém, který obstarává děti.

Moderátor: Je to systém pro zneužívání nebo pro satanské rituály nebo něco na ten způsob?

Kevin Annett: Je to obojí. Víme, že se někdy děti obstarávají pro páry, které nemohou mít děti a nutně dítě potřebují. Berou je z domovů (internátů) a předávají je pedofilům, lidem kteří rádi děti znásilňují, kteří mají sex s dětmi. K těmto účelům je dávají k dispozici. Ale stejná skupina je obstarává i pro satanské rituály, děti jsou často v satanských rituálech vychovávané v rámci rodiny, které jsou členy kultu. Poskytují k tomu i svoje vlastní děti. Jeden z rituálů je takový, že musíte obětovat svoje vlastní dítě, abyste se mohli stát členem kultu. Víme to od některých očitých svědků, jako je Toos Nienhuis a Anne-Marie-van-Blijenburgh. Obě žijí v Holadsku. Byly členky takového kultu a vypovídaly před naším soudním tribunálem, jak se tyto zločiny odehrávaly a jakým způsobem byly děti používané.

Moderátor: Představuji si, pokud do toho byli opravdu zapleteni vysoce postavení lidé, tak je to systém organizovaného vydírání. Takže mafiánské organizace mají určitou kontrolu nad soudci a politiky?

Kevin Annett: Ano, to přesně sedí. Přesně tak do toho soudce a politiky chytí. Pozvou je k rituálu, kdy jsou svědky takových hrozných věcí a potom jsou vydíráni. Tímto způsobem jsou kontrolovaní. Také Anne-Marie-van-Blijenburgh, která byla provdaná za člena 'Ndranghety řekla, že mafiáni se často žení se soudkyněmi, státními zástupkyněmi nebo političkami. Tímto způsobem je kontrolují. Je to definitivně k účelu vydírání, ano.

Moderátor: Máte nějakou představu, kdy to začalo? Představuji si, že to možná začalo s touhou po nerostném bohatství, kolonialismem a rasismem. Je organizované zneužívání dětí prostřednictvím internátů nový fenomén?

Kevin Annett: Ne. Jde to ve skutečnosti několik století dozadu. My jsme našli důkazy v záznamech katolické církve, že se to odehrávalo. Politika v katolické církvi je taková, že znásilňování dětí se musí přikrýt. Je to politika „Crimen soli Satanis“, která sahá nejméně až do roku 1929, ale i před tím to církev praktikovala. Děti, pokud jsou již odškodněné, přimějí k tomu, aby mlčely. Farářům není dovolené o tom mluvit, a když o tom promluví, tak je exkomunikují. Takže to je stará politika církve. Také víme, že v oblastech, které byly kolonizované, byly domorodé děti tímto způsobem využívané. Podle názoru církve neměly tyto děti žádnou duši, takže mohly zemřít. Nebyl to žádný hřích je zabít, protože tyto děti nebyly křesťané. Proto byly tyto zločiny na domorodých lidech v kolonizovaných oblastech tak rozšířené, protože (křesťané) nevěřili, že (domorodci) jsou lidé.

Moderátor: To je neuvěřitelné. Současně takové lidi chtěli obracet a dělat z nich křesťany, to je neuvěřitelné.

Kevin Annett: Já vím. Ta politika byla taková, abych vám dal příklad. Vatikán a katolická církev pronikla do Mexika, do nového světa. Řekli, že když tam obrátí nějakého indiána a stane se z něj katolík, tak se z něj může stát otrok. Nemohli ho pak zlikvidovat, ale museli ho zotročit. To bylo to nejvyšší, co je mohlo čekat, buď se nechat zabít nebo zotročit. Pořád existoval názor, že kdo nebyl pokřtěný katolík, tak není opravdovou lidskou bytostí a měl by se zotročit. Tato politika se nikdy nezměnila. Takže to je jeden z mnoha důvodů, proč jsme několik papežů obžalovali. Joseph Ratzinger byl jedním z nich. Byl přímo osobně zapletený do zatajování těchto zneužívání dětí. Každý papež, který je v úřadu musí tuto politiku dodržovat.

Moderátor: Čemu doopravdy nerozumím je to, že Benedikt VI. byl možná emocionálně zmožen a nebyl ve stavu, se tímto tématem vypořádat. Možná byl příliš šokovaný, když se o tom dozvěděl.

Kevin Annett: Nevím, nemohu posoudit jaká je jeho osobní zodpovědnost. Z důkazů víme, že podepisoval dopisy, kde biskupům v Německu, Irsku a USA nařizoval, nejen stávající obchod s dětmi přikrýt, ale zlikvidovat důkazy a chránit tak zodpovědné osoby. Existují lidé, kteří mají kopie těchto dopisů. Jeden americký právní zástupce Jonathan Levi skutečně zkoušel nechat papeže vydat (spravedlnosti). Americká strana na něj podala žalobu, ale Vatikán předvolání ignoruje. Americká vláda totiž Vatikán podporuje. Existují definitivní důkazy, že je osobně zodpovědný za utajování těchto zločinů.

Moderátor: O tom jsem nevěděl, že tyto zločiny tak aktivně zatajoval. Že chtěl zničit důkazy, o tom jsem nevěděl.

Kevin Annett: Ano. Také skutečnost, že má za to zodpovědnost, jako každý papež. Byl hlavou církve. Tomu se říká exekutivní zodpovědnost za každý zločin, který jeho organizace spáchala. To je další důvod proč je vinen.

Moderátor: Tomu rozumím. V římském statutu vidím číslo 28. Je to zodpovědnost vedoucích představitelů, musí kontrolovat lidi, kteří pod nimi pracují. Mohou tak být sami trestně zodpovědní, pokud nikoho sami neodškodnili.

Kevin Annett: Ano, přesně. I když sami zločin nespáchali, jsou právně odpovědní za zločiny farářů a dalších lidí ve svojí organizaci.

Moderátor: Jsem spíš zvyklý na veřejné soudy. Musím se zeptat. Spatřuje International common law court of justice jako soudní dvůr, který spadá pod ITCCS svoje rozsudky symbolicky podobně jako Russell Tribunal, nebo je spatřuje jako právně závazné?

Kevin Annett: Bylo nám řečeno, že k rozhodnutím International common law court of justice přihlížejí i ostatní soudy. Je to ze dvou důvodů. Podle mezinárodního práva mohou občané země, kde vláda byla do takových zločinů zapletená nebo se jich účastnila, zřídit tzv. občanské tribunály. Právně taková rozhodnutí mají u soudních tribunálů váhu. To znamená, že například v Evropě může soud převzít náš důkazní materiál a naše rozhodnutí, ohledně mnoha lidí, které jsme odsoudili.

Moderátor: Podle webové stránky http://itccs.org/ se International common law court of justice opírá o zvykové právo common law. Kde najdu tohle zvykové právo, kde si nejen stát, ale i lidé mohou takový tribunál vytvořit?

Kevin Annett: Správně, zvykové právo common law se v Evropě opírá o tradici v Evropě, která patří do římského práva. Římské právo sice říká, že jen vládci, soudci mohou právo etablovat. Ale v jedné rodové tradici, která pochází z Německa, je to saská rodová tradice, která říká že zdrojem autority jsou lidé. To je důvod, proč se v prohlášení americké nezávislosti říká, že lidé jsou suverénní, pokud jsou schopni si sami vládnout (samospráva). Jako lidé, kteří jsou schopni si vládnout, máme přirozené právo vytvářet soudy k zavření lidí, kteří naši obec (společnost) ohrožují. Ano, vychází to z jiné právní tradice, než je římské právo. Zvykové právo common law říká, že každý má schopnost takové soudy založit, aby existovaly.

Zdroj: https://gloria.tv/media/NeR518CViyj a https://www.youtube.com/watch?v=gUip-nHRezw

Poznámka překladatele: rozhovor jsem se snažil přeložit maximálně přesně a korektně. nicméně nemám právnické vzdělání a neznám historii a vývoj práva. proto je možné, že některé odborné formulace v textu jsou nepřesné

 

Odkazy:

Tribunál ITCCS proti rituálním vraždám dětí elitami:http://www.nwoo.org/2015/09/04/tribunal-itccs-proti-ritualnim-vrazdam-deti-elitami/

Webová stránka ITCCS: http://itccs.org

ITCCS v češtině: http://itccs-cesky.blogspot.cz/2013/11/videla-jsem-jak-joseph-ratzinger-zabil.html

Tabulka internátních Residential school škol v Kanadě:http://List_of_Indian_residential_schools_in_Canada/

Kniha : Kanadská genocida https://wikispooks.com/wiki/File:Hidden-No-Longer.pdf

kniha
40 Komentářů k ITCCS, zločiny proti lidskosti a genocida v Kanadě - část 1.

 1. Jan B.D. napsal:

  Aby byl cynismus Kanady kompletní, kanadský velvyslanec nám káže o korupci:
  http://echo24.cz/a/wxGHi/velvyslanci-proti-korupci-kanadsky-kryl-nelegalni-financovani-ceske--politiky

 2. Eschatolog napsal:

  Amen pravim vam, nabozenstvi = genocida.

 3. Josef Švejk napsal:

  Ježíš si je zavolal k sobě a řekl: „Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží." (Luk, 18, 16)

  • Spektátor Čumilovič Puk napsal:

   Váš příspěvek v souvislosti s pedofilii některých kněží a v souvislosti s tímto článkem dostává podivnou významovou konotaci...

   • Josef Švejk napsal:

    Kdykoliv otevřu bibli mám pocit podivné konotace. Je to téměř podobné pocitům při sledování (omylem) ČT24, nebo vyjádření některých (jak se dnes říká) lídrů.

    • petr64 napsal:

     Exodus 32:26-29 Tu se Mojžíš postavil do brány tábora a zvolal: „Kdo je Hospodinův, ke mně!“ Seběhli se k němu všichni Léviovci. Řekl jim: „Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Všichni si připněte k boku meč, projděte táborem tam i zpět od brány k bráně a zabijte každý svého bratra, každý svého přítele, každý svého nejbližšího.“ Léviovci vykonali, co jim Mojžíš rozkázal; toho dne padlo z lidu na tři tisíce mužů. Potom Mojžíš řekl: „Ujměte se dnes svého úřadu pro Hospodina každý, kdo povstal proti svému synovi či bratru, aby vám dnes dal požehnání.“

     • petr64 napsal:

      Milé, že?

      • pražská vlaštovka napsal:

       Petře!
       Vaše stránky rozeslány!
       pa j.

      • Marie napsal:

       Schizofrenie... proste halucinace nejakeho boha, co dava prikazy k vrazdeni, to proste prijme jenom debil, a opet plati, ze debil vyrabi debily...

       Jestlize da buh prikazani nezabijes, tak nemuze ho sam porusovat, to je prece logika!

       Jenze ta prikazani byla vytvorena pouze a jen pro bojimy (gojimy), aby je ani nenapadlo delat to, co vyulovyhuleny narod...

       Proto take se dnes i kritika svinstev siozidovstva tresta jako prdly antisemitismus, coz je berlicka a kravina!

       Takze to mame suma sumarum porad stejne hovno dokolecka dokola, zemegula sa toci...

     • Zighartice napsal:

      Moc milé...
      Jinak ke křesťanské víře mám ještě jeden dodatek, cituji z Knihy zjevení Al-Džilva:

      „V den Posledního soudu budete štastni, až se se mnou setkáte.
      Ten kdo zemře v lásce ke mně, toho vpustím doprostřed ráje svých přání a rozkoší.
      Avšak ten, kdo zemře, zanedbávaje mne, bude vržen
      do muk, utrpení a soužení.
      Říkám, že jsem pouze jediný a vznešený.
      Stvořím a proslavím ty, kterým přeji.
      Velebte mne samotného,
      protože vše existuje z mé vůle.
      I vesmír je ozářen množstvím mých darů.
      Jsem král, který velebí sám sebe a veškerá hojnost stvoření jest na můj rozkaz.
      Představil jsem se vám lidé trochu mně podobní. Tak pravilŠajtan.“

      Citace je z „Knihy zjevení“ Jezidů, nejstaršího náboženství na světě, vzniklého pod horou Ararat dávno před judaismem a křesťanstvím.

      Můj komentář rozhodně není obhajobou náboženské politiky a zásadně nesouhlasím s tím, že řešením současného stavu světa je udržení blahobytu a jakéholiv formy náboženství, které stojí na drancování jiných na způsob římských legií. A když tato kultura neumí fungovat jinak (s jinou filozofií), než na těch hodnotách, které vyznává. A věřící křesťané, promiňte, ale neberu argumenty o víře – v podpoře systému konzumu a lichvy nevidím mezi věřícími a nevěřícími rozdílu.
      Náboženství považuji za luxus, který si v současné moderní době nemůžeme dovolit vůbec mít a osobně bych se k jakékoliv formě náboženského vyznání stavěl jako k heroinu a podle toho by mělo být institucionálně potíráno. Velká část náboženství představují smrtelné nebezpečí pro další existenci lidstva.

      Jistě – existují skuteční věřící, ale pokud bude např. existovat tak obrovský rozdíl mezi „vodu káže, víno pije“, tak na jakákoliv náboženství nebudu mít jiný pohled, než ten, který mám. A zmanipulovaným a na systému zcela závislým ovcím nezbývá nic jiného, než jít do boje, což je přesně to, s čím se počítá...

      • Boyar napsal:

       je treba zásadne nezamenovat nejaká "nábozenstvi" s "virou" ..to co tu vetsina pisete ..to jake mate postoje ..k Bohu ..je prave cilem onech smejdu ...

       Bílý muž jde do kostela a mluví o Ježíšovi.
       Indián jde do svého týpí a mluví s Ježíšem.“

       slova komančského náčelníka Quanaha Parkera

       http://images5.fanpop.com/image/photos/24800000/Quanah-Parker-native-americans-24885801-289-321.gif

      • Marie napsal:

       Citace Zighartice: .. v podpoře systému konzumu a lichvy nevidím mezi věřícími a nevěřícími rozdílu.
       Náboženství považuji za luxus, který si v současné moderní době nemůžeme dovolit vůbec mít a osobně bych se k jakékoliv formě náboženského vyznání stavěl jako k heroinu a podle toho by mělo být institucionálně potíráno. Velká část náboženství představují smrtelné nebezpečí pro další existenci lidstva.""

       VELMI vystizne a hlavne dulezite! Je to skodlive opium a divim se, ze to lidi nevidi!

       Velebte mne...!????!!!!!

       to by milujici buh nikdy nemohl vyrknout, ale nadrazenci ci vyvolenci to radi opakuji, ze...

       Tento podpis se tahne celou virou v boha, a to je dukaz, ze jde o podvod a nasledky jsou na lidech katastrofalni. Nejsou schopni uz logicky myslet... jen prijimaji zvasty...

     • contumax napsal:

      Petr64

      Si to vytrhl z kontexu, prostě takto pracují TV a jiná média...!!!

      Jo je to od Tebe milé...

     • Ivana napsal:

      Nu ve jménu boha se vraždilo odjakživa.

    • Paul Durham napsal:

     Kdykoli otevřu nwoo.org a posléze popatřím na pomatené náboženské trolly vzpomenu památný výrok ( cituji dívenku z jiného webu ): "kluci, já mám taky ten kurz na orientaci a navigaci, ale mám smůlu na kompasy ...
     Vždycky ukazují jen jedním směrem."

 4. host napsal:

  A kdy vznikne tribunál pro souzení pedofilních rabínů a zednářsko-satanistických černých mší pro které je potřeba dětská nevinná oběť?

 5. Petr napsal:

  Kde se dostalo tkz. krestanstvi, zanila puvodni kultura a z obyvatelstva nadelali poslusne ovecky. Delal jsem pro indiany a trochu jsem se dovedel o jejich davne kulture. Ted vetsina z nich nadavkach. Velke procento degenerovano, drogy,alkohol a kriminalita. Stat na oko do nich vklada velke penize, (pred 10-ti rokama, bylo to skoro milion $ na jednoho)ktere postupne sbali pravnici, vselijake nefunkcni programy, indiansti nacelnici a podobne. Samozdrejme indiani tu maji ruzne vyhody oproti, nam pristehovalcum. Ty to vyhody, ale vedou spis k nasranosti.

 6. pražská vlaštovka napsal:

  To je strašný,
  další " alptraum " do hororových sérií...
  a jak si je všechna ta hrůza podobná!!!!
  stejné metody, E.A.Poe je nic!
  j.

  • contumax napsal:

   Pražská vlašťovka

   Sestru papeže Ratzingera zavraždili min.rok proto tak rychle odstoupil...!!!

   To bylo pro něj varování...

   Papežové nepodávají demise v žádným případě...!!!

   Divím se, že mu to ve Vatikánu dovolili...

 7. pražská vlaštovka napsal:

  Host:
  je mi to také divné,že se vozí po Ratzingerovi ,který s nima právě nechtěl mít nic společného a vzdal
  se papežské stolice ve prospěch dnešního žida františka ...( evidentní kuloárová bitva o podržení satanské sítě)-
  něco mi tu smrdí,čím víc o tom přemýšlím..
  jednostranná palba -ani slovo o satanských praktikách a nadržování politické mafii dnešním Vatikánem..( posledních deseti let kupř.)
  že by další neziskovka pro obohacení určitého etnika a z obětí udělat i nadále dojnè kràvy?
  jituš

  • contumax napsal:

   Toto se děje všude ano všude na světě v Austrálii, na Novým Zelandě v Africe a Jižní Americe i ve vyspělé a zlaté Evropě...

   Člověk něco tuší a vidí co se děje i tady u nás s tzv. péčí o dítě..

   Dávají je pěstounům a ti je z 50 % týrají a sexuálně zneužívají...!!!

   A klid po pěšině v ČR se to přeci neděje...??? !!!

   Začínám zas vidět rudě...!!!

   • proud napsal:

    Jestli ono by to nechtelo na takovy "pestouny" verejne ukazovat prstem a hlasite se ozejvat.Vis o nejakejch takovejch?

    • Petr napsal:

     Proude v Canade to neni ani tak o penezich. My pestouny delali, proto ze kluk odrostl a bylo nam smutno. Problem byl v rodicich. Rodice prodavali drogy, nejblizsi rodina decko nechtela, tak jsme ho vzali. Samozdrejme ze jsme ho brali jako vlastni. Syn strilel, tak ten druhy take. No rodice se to dovedeli tak si na nas stezovali. Kluk mel rad jeho prarodice, kteri ho nemohli vzit diky tomu ze byli stari. Samozdrejme ze u nas meli vzdy otevrene dvere. Matka si na to stezovala. Nakonec kluka vzala nejaka jeho vzdalena rodina. Potkali jsme ho po par rocich, byl na drogach. Meli jsme podobnych pripadu vic. No celou tu anabazi jsem ukoncil slovy ze nejsem farmar a nehodlam decka jen vykrmovat, at si cely ten program strci do prdele. Znami adoptovali holcicku,ktera byla vychovavana u pestounu(matka se ji zrekla)a muzu rici ze byla perfektne vycovana a pestouni ji casto navstevovali i kdyz museli dojizdet 700km. Nevim, jak jsou pestouni vybirani u Vas, ale tady v Canade je to dost tvrde. Pokud nekdo napise ze Canada je zdegenerovany hnus, mel by se zamyslet sam nad sebou. Zdegenerovana je cirkev a ne stat.

   • contumax napsal:

    proud

    Můžeš ukazovat prstem jak chceš, i renovovaní dětští psychologové se bouří, dětští lékaři, v Americe i v Evropě a i u nás předsnostové psychologie a psychologických klinik...

    Je dokázáno, že dítě se trvale poškozuje ve vývoji...

    Neumí se zařadit do společnosti, neumí žít v trvalém vztahu, často nevydrží ve studiu...

    Stávají se z nich většinou alkoholici či narkomani...

    Vyrábějí se z nich cvičený opice, umělý lidi...

    Ty studie jsem četl už od min. století z Ameriky i Evropy...

    Jestli Ti něco např. říká syndrom zavrženého dítěte...

    V ČR se pomalu a nenápadně kradou děti pod rouškou v zájmu ochrany dítěte...

    Věřím tomu, že těch víc jak 50 milionů norských Kč nedostala vloni ministryně práce a sociálních věcí jen tak z lásky k dětem...

    I ten blbebej Klokánek děti nechrání ale snaží se co nejvíce rodiny rozvrátit, to samé dělá OSPOD tzv. sociální pracovnice, který jsem pojmenoval Kindlichen Gestapo - dětským gestapem ...!!!

    Ty to studie, které jsem si prostudoval jsou už víc jak 40 let, takže se jede dál genocída malých bezbranných dětí, některý děti neumí mluvit... tzn. nedokáží se bránit...!!!

    Dovedeš si představit jak dítě trpí, když ho matce ukradnou ...???

    Využívají se především rozvody rodičů, do tří let narození dítěte začnou socialky matku zpracovávat pokud žije v nic moc rodině...

    Sociálky mají tajný instrukce jak to zvrátit aby dítě nebylo u rodičů ale aby se sním kupčilo...

    Musel bych toho psát víc...

    Ale i bezdomovci mají děti, buď pracuje alespoň jeden nebo jsou na sockách, to záleží hlavně na lásce obou rodičů jak se milují, což se odráží i v lásce k dítěti...

    Na soudu vyrobí soudní znalec z matky nebo z otce debila a je to tragédie...!!!

    Ani jednou se toto žádný oficiální média nezmínila...

   • contumax napsal:

    proude

    Vím o takových, který děti týrají ale nikdo o tom nechce slyšet...!!!

    Vydělávají na dětech obrovský peníze, je to státem podporovaný...

    Státní zástupci, soudci i policajti v tom jedou...

    To by museli udat sami sebe...!!!

    Ani ten kripl z TV Prima J. Klíma, nikdo... nikdo proude...

  • Jan B.D. napsal:

   Tribunál ITCCS proti rituálním vraždám dětí elitami:http://www.nwoo.org/2015/09/04/tribunal-itccs-proti-ritualnim-vrazdam-deti-elitami/

 8. doktor napsal:

  O tom, že Němci byli spojenci a tedy i Kanadou a USA trestáni v Norimberských procesech za eutanazii "poškozených" dětí každý ví...Kanada skončila s touto praxí až koncem 50. let, v USA zákony o eutanazii dětí platily v některých státech ještě v letech šedesátých.....Holt naše vzory...hlavně že nás jejich velvys...... poučují o demokracii a právech menšin (cikáni).

  • contumax napsal:

   doktor

   Jen tak pro zajímavost v Kanada je zdegenerovaný hnus, to už mám raději amíky...!!!

 9. Vladislav napsal:

  Doporučuji v teto souvislosti knihu J. Cartera Škola malého stromu. Je o cerokijskem chlapci, který v takovém zařízení take skončil. Pro křesťany to byl bastard, nejen ze neuznávali cesty a hodnoty jeho předků, ale napr. ani sňatek jeho rodičů, protože proběhl dle práva Cerokiju.
  Nemusíme však chodit az do dnešní Severní Karoliny. Pokřesťansteni Kyjevské Rusi znamenalo dle dnes uz běžných zdrojů fyzickou likvidaci 6 z 9 milionu vsech obyvatel. Křesťanství odmitla přijmout prakticky veškerá dospěla populace - a přestala existovat. Nejčastěji byli ti lidé utopeni nebo stati; o jejich vrazich se pak vymyslely legendy. Přežily především malé děti, které skončily v klášterech, což byli z nemalé části předchůdci pozdějších koncentračních "prevychovnych" táboru. Ruští autoři často napr. upozorňuji na rozpor, kdy jsou lidem predkladany báchorky o tom, jak se mirumilovne nechali krtit, a přitom prakticky každy klášter te doby byl vojenskou pevnosti - proti komu asi sloužily az dva metry silne zdi se střílnami po 50 metrech?
  Kdyby mělo křesťanství tu moc, co jeste nedávno, koncily by indiánské děti nebo "padlé" zeny (viz případ Magdaleninych pradelen v Irsku) v jeho dobrotivych rukou dodnes. Byla to pouze sila naši rodove paměti, díky které jsme dokázali postupně, od renesance, tuto kletbu setrast a znovu se stát aspoň zčásti svobodnými.
  Ten, kdo křesťanství instaloval, uz ho dnes nepotřebuje, proto mohou v něčích očích i křesťané paradoxně působit jako zastánci "starých dobrých pořádku". Dluhova ekonomika a islám jsou v dnešní době ucinnejsimi zbraněmi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!