ITCCS, zločiny proti lidskosti a genocida v Kanadě – část 2.

1 Native Childrens Welcome Institute

Rozhovor s Kevinem Annettem z Mezinárodního tribunálu zločinů církve a státu (ITCCS).

Kevin Annett na sebe upozornil díky své tehdejší práci reverenda pro United Church of Kanada (protestantská církev). Pořádal veřejná setkání a rozhovory s členy obce, kteří ho upozornily na různé zločiny. Jednalo se o internátní školy tzv. Residential school, které indiánské děti musely povinně navštěvovat víc jak 100 let. V květnu 2010 Kevin Annett společně se skupinami z Irska, Velké Británie, USA, Kanady a Itálie založil ITCCS. Deklarovaným cílem je hnát k zodpovědnosti Vatikán, další církve a vlády za zločiny na dětech a za zločiny proti lidskosti.

kevin annett

Moderátor: Pokud jsem tomu správně rozuměl, šel jste několikrát na policii a tam jste podal trestní oznámení, aby to veřejný kanadský právní systém vyšetřil.

Kevin Annett: Správně, již od roku 1998. Šel jsem na policii na západním pobřeží Kanady s těmito důkazy. Oni to odmítli prošetřit. Royal Canadian Mounted Police se tak sama stala spoluviníkem na těchto zločinech. Policie do toho byla zapletená tím, že do internátních škol Residential school přiváděla (indiánské) děti. Takže to odmítla vyšetřit. Šli jsme k nejvyššímu soudu v Kanadě a na lokální úrovni ke dvěma dalším soudům. Řekli nám to samé a policie to odmítla vyšetřovat. Tak jsme došli k závěru, že celý tenhle systém v Kanadě, je odhodlaný zapírat to společně. Proto jsme museli jít někam jinam.

Moderátor: Zeptám se, vy jste s tím nešel k Mezinárodnímu soudnímu dvoru v Haagu? Myslím si, že se nemohou zabývat případy, které se staly před 1.6.2002. Většina z toho, se odehrála před tímto datem.

Kevin Annett: Ano přesně. Časové ohraničení Mezinárodního soudního dvoru nás odradilo, zažalovat tam zločiny z minulých let až do roku 1996. Kromě toho jsme zjistili, že Mezinárodní soudní dvůr v Haagu může rozhodovat o konfliktech mezi národy. Nemá ale právní zmocnění žalovat jednotlivé osoby za genocidu nebo nechat předvolat celou vládu. To je další důvod, proč jsme museli založit International common law court of justice.

Moderátor: Znáte historické příklady ohledně soudů Common law?

Kevin Annett: Ne takovým způsobem, jakým jsme ho založili. Ačkoliv mnoho právních předpisů soudu Common law existuje v mnoha právních řádech, především v USA a Anglii, kde je takové právo uznané. Třeba Magna Carta pro občany v Anglii, aby se bránili proti regionům (jejich vedení). Takže to děláme mnoha způsoby.

Moderátor: Co určuje geografický dosah právní jurisdikce soudu Common law?

Kevin Annett: Soud Common law vznáší nárok na univerzální jurisdikci. To znamená, že moc nevychází z mandátu vlády, ale je to přirozené právo nás všech. Takže to jeho právní jurisdikci (pravomoce) neomezuje a nárokuje si univerzální jurisdikci. To znamená, že v Německu zřejmě nemáte stejnou tradici Common law (Voelkerrecht) jako je v anglickém právu, kdy každý má právo takový soud vytvořit. At´ už pro civilní nebo trestní právo.

(pro srovnání: http://obcianskytribunal.sk/ nebo http://www.obcanskytribunal.com/)

Moderátor: Z německé právní tradice to neznám. Německý základní zákon v článku 20 říká, že lid má vládu nad volbami, nad lidovým hlasováním, nad orgány legislativy, exekutivy a judikatury. Nezmiňuje žádná pravidla, podle kterých si lidé sami mohou zřídit soudy. To německý základní zákon přímo nezmiňuje.

Kevin Annett: To mě nepřekvapuje. Většina států na zemi nemá v oblibě představu, že si občané berou právo do svých rukou. To omezuje moc ostatních autorit. Ale znovu, není to právo, které je získáno prostřednictvím vlády. Je to přirozené, je to součást přirozeného práva.

Moderátor: V našem základním právu existuje právo, které se nazývá odpor. To znamená vzít spravedlnost do svých rukou jen na ochranu právního řádu, jako takového. Naše základní právo jako je demokracie a právní stát, jsou jádrem našeho základního práva. Myslím si, že všeobecné prohlášení lidských práv obsahuje takovou možnost. Lidé mohou použít odpor, na ochranu systému univerzálních lidských práv.

Kevin Annett: Správně. Nejsem si jistý jaké je právo v Německu, ale v mnoha státech existují předpisy k zadržení osoby podezřelé. Pokud uvidíte spáchání trestného činu a v okolí není žádný policista nebo je podezření, že by se někdo mohl zranit např. dítě, tak jako občan máte právo (podezřelého) zadržet do příjezdu policie a potom ho policii předat. To je právo, které uznává mnoho vlád.

Moderátor: Jaký je váš názor na kanadskou komisi pravdy?

Kevin Annett: Máte na mysli komisi pravdy a usmíření Truth and Reconciliation Commission of Kanada (TRC)?

Moderátor: Ano.

Kevin Annett: Tu komisi vytvořila vláda, aby tyto zločiny zakryla. Víme to podle mandátu, jaký od vlády dostala. Její mandát byl jednoduše sesbírat důkazy, ne je ale trestněprávně stíhat. Není tady záměr postupovat trestněprávně proti vládě a církvím. Výpovědi svědků vláda uzamkla a zcenzurovala před tím, než mohly být použity jako důkaz. V roce 2008 byly (důkazy) sesbírané a po tom mnoho z těchto žalob začalo. Co jsme udělali bylo, že jsme ukázali, jak ke zločinům proti lidskosti docházelo např. na těchto indiánských školách. Dosud byla snaha vlády a církví tyto žaloby zastavit a kontrolovat, aby se to nedostalo příliš daleko. Mnoho z těchto výpovědí a důkazů drželi zcela mimo média. My jsme to změnili tím, že žaloby veřejně dokládají, co se tam odehrávalo. Proto se tomu na mnoha úrovních říká potrat spravedlnosti, která tuto spravedlnost omezila. Zabránila tomu, aby se pravá historie nedostala na světlo a aby nebylo možné právně postupovat proti těmto kriminálním skupinám. Tyto setkání pravdy a usmíření, kde se nemůže udat ani jméno muže, který škodil v těchto internátech Residential school….. Zakazují zmiňovat jména nebo jakékoliv jméno, které by mohlo souviset se zabitými dětmi. Takže byly doopravdy vytvořené k tomu, aby vládu a církve chránily.

canada

Moderátor: Na vaší webové stránce jsem četl, že vy nemáte tu moc, někoho přinutit aby se tam objevil. Jako soud nemůžete lidi přinutit, aby se před objevili před komisí pravdy a usmíření Truth and Reconciliation Commission of Kanada (TRC).

Kevin Annett: Ano. Také podle mezinárodního práva vlády a skupiny, jako jsou např. církve které spáchaly zločiny, nemají právo vyšetřovat svoje vlastní zločiny. To je věc, ve které jsou zaujaté a neobjektivní. Nedá se akceptovat, že předají přesný popis toho, co se v takovém režimu odehrálo. Založení komise TRC je porušení mezinárodního práva. Mělo to být (nezávislé) grémium zvenčí, které vejde dovnitř a převezme vyšetřování. Proto jsme zřídili náš tribunál. Je zaregistrovaný jako nevládní organizace nebo jako nevládní grémium.

Moderátor: Mezinárodní soudní dvůr v Haagu rozhoduje jen individuálně. Jde jen o individuální vinu jednotlivce. Když se podívám na váš International common law court of justice ohledně zločinů v kanadských internátech Residential school, tak jste se zaměřili na organizace, nejen na trestní zodpovědnost jednotlivců. Na jakém právním základě to je?

Kevin Annett: Právní doktrína kolektivní zodpovědnosti za zločiny, byla uznána v Norimberském procesu a na jiných místech, kde jednotlivce žalují za to, čemu říkáme zločinný režim. (Nacisté) zkoušeli provádět zločiny pod pláštíkem války. Celý tento systém je za zločiny zodpovědný, nejenom jednotlivci. Proto jsme se o to opřeli. U Organizace spojených národů existuje jeden princip, je to celá řada předpisů, kterým se říká norimberské principy (statuty). Ty říkají, že občané mají právo zakládat soudy, aby se mohly vyšetřit zločiny jejich vlastní vlády. Takže se musí zažalovat celá vláda jako taková, nejen jednotlivé osoby, které za to mají zodpovědnost. Vláda vydala zákony, kterými vytvořila indiánské internátní školy Residential school. Tyto zákony přinesla britská koruna a církev jako velká skupina tyto zákony vynucovala. Takže tyto instituce nesou vinu.

Moderátor: Můžete ještě jednou opakovat, kde najdu tyto principy?

Kevin Annett: OSN to nazývá norimberské principy (statuty), byly schváleny tuším v roce 1950. Obsahují celou řadu předpisů k vyšetřování, například při válečných zločinech.

Moderátor: Dobře, je to rezoluce Valného shromáždění OSN nebo to jsou předpisy k trestnímu stíhání pro soudy, které pronásledovaly některé z nejvyšších zločinných nacistů?

Kevin Annnett: Ano, byla to řada právních principů, které (tehdy nacisté) schválili. Nazývají se Norimberské zákony a schválili je ve 30. letech.

Moderátor: Co to znamená, když se prokáže, že je nějaká organizace má vinu? Kdo pak půjde do vězení?

Kevin Annett: To znamená, že nejen vedoucí osoba nebo osoby, ale i členové takové organizace mohou být stíháni. Mají kolektivní zodpovědnost za všechno, co tato organizace spáchala nebo spáchá. Existuje jedna další smlouva, konvence OSN ohledně nadnárodních kriminálních organizací. To znamená kriminální skupiny, které operují přes hranice. Mafie, 'Ndrangheta k tomu také patří. Vatikán samotný, je mezinárodní kriminální organizace. Má politiku ochrany znásilňovačů dětí a lidí, kteří s dětmi obchodují. Takže to je mezinárodní kriminální organizace. Každý člen takové organizace, může být uznán vinný, tím že takové organizaci předává peníze nebo něco podobného. Za spoluúčast na těchto zločinech má spoluvinu.

Moderátor: Vatikán a velké církve v Kanadě dělají tolik věcí. Dělají převážně velmi dobré a kreativní věci, oproti ostatním částem obyvatelstva.

Kevin Annett: To je pravda. Mafie také dává peníze chudým. Ale skutečnost, že ta samá organizace dělá charitativní činnost, to její činnost neomlouvá. To ji nevyvazuje z trestně právní zodpovědnosti za její (kriminální) jednání. Takže téma charitativní činnosti a podobně, není rozhodující ohledně viny takových organizací.

Moderátor: Nebylo by přesnější říct, že jen určitá část organizace nebo sítě a jejich lidé byli v takových organizacích, které vnímáme jako kriminální?

Kevin Annett:

Vezměme příklad Vatikánu. Vatikán má politiku, která ovlivňuje kněží na celém světě. Nazývá se ,,Crimen sollicitationis"
viz zde: https://en.wikipedia.org/wiki/Crimen_sollicitationisJe to politika, která určuje (jednání) papeže Františka, která v uvozovkách říká, že policie nemá být informována, pokud dojde k poškození dětí v katolické církvi. To je kriminální spiknutí, jak zakrýt zločiny. Tato politika zavazuje každého katolického kněze na celém světě. Je to závazná politika pro všechny jejich zaměstnance, která pochází z nejvyššího úřadu. Je to fakt, že se v politice ,,Crimen sollicitationis“ praví, že tato politika je součástí svaté stolice. To znamená, že pochází od samotného papeže. Takže pokud tato politika zavazuje každého, který je v této organizaci, tak to znamená že tato instituce jako taková nese vinu.

Moderátor: Dosud sem nečetl rezoluci OSN ohledně mezinárodních kriminálních organizací. Musím se proto zeptat. Nachází rovněž uplatnění na mezinárodní veřejné (právní subjekty) organizace nebo se vztahuje jen na soukromé (právní subjekty) organizace?

Kevin Annett: Reguluje trestní právo. Je to konvence, tuším že se jmenuje Konvence OSN proti mezinárodnímu organizovaném zločinu. Myslím, že byla schválena během posledních 10-15 let. Říká, že vlády navrhují takové zákony, aby tuto konvenci ve svých vlastních zemích používaly. Ne, vlády samotné to nedělají. Konvence ale umožňuje mezinárodní organizovaný zločin jako je například mafie, trestně stíhat. V první řadě to cílí na organizovaný zločin a mafii, může však být použita na každou organizaci, která páchá zločin. Definuje ho jako praní špinavých peněz, obchod s lidmi nebo obchod s drogami a podobně.

Moderátor: Mafie je soukromoprávní (struktura). Myslel jsem, že její trestní stíhání prostřednictvím této konvence OSN, možná nenajde žádné uplatnění ohledně veřejnoprávních organizací.

Kevin Annett: Byla by to soukromoprávní organizace, která by byla trestně stíhaná. Když vláda přinese právní předpisy, tak aby je podle veřejného práva na takové skupiny ve své zemi použila.

Moderátor: Můžete mi říct, jaká byla role britské koruny ohledně indiánských internátů Residential school?

Kevin Annett: Anglická koruna a Vatikán, to jsou dvě hlavní instituce, které jsou zodpovědné za tyto zločiny genocidy. Anglická koruna byla hlavou státu Kanada nad církvemi a vládou. Existuje jeden zákon od státní rady Privy Council of the United Kingdom, podle kterého se tyto indiánské školy založily. Na naší webové stránce http://itccs.org/ máme kopii tohoto zákona, který vydala kancelář v Londýně. Je to výkonná instituce královny. Ona chránila tyto školy Residential school, to ona přijala takové zákony, které dovolily odebírání dětí. Na této úrovni je soudní výbor Judicial Committee, za tyto zločiny zodpovědný.

Moderátor: Ve vaší prezentaci jsem viděl výstřih z debaty v kanadském parlamentu. Ptám se, do jaké míry do toho byli kanadští poslanci zapletení? Do jaké míry byli možná jen nedbalí?

Kevinn Annett: Před dvanácti lety jsem psal všem poslancům o těchto zločinech a o zodpovědnosti vlády za tyto zločiny. Nedostal jsem odpověď vůbec od nikoho. Když si vytvořili svoje vlastní vyšetřování v komisi pravdy a usmíření Truth and Reconciliation Commission of Kanada (http://www.trc.ca/), nesměl o tom v parlamentu nikdo mluvit. Všichni povinně mají absolutní loajalitu k britské koruně a královně Alžbětě II. Jsou to jenom její služebníci, po právní stránce to jsou jen služebníci. Nemají pravomoc k tomu, aby ji obvinit ze zločinů. Oni jsou pro ten celý proces irelevantní, protože nesmějí….dokonce mi bylo řečeno, že jim po právní stránce není dovoleno stát Kanada ohledně genocidy oslovit.

religionsplanetearth14_01

Moderátor: Do jaké míry je ITCCS a International Common law of Justice obyvatelstvem a veřejnými institucemi přijímán?

Kevin Annett: Oni je uznávají. Znám úředníky a policisty, kteří uznávají naší pravdu a to co děláme, ale oficiálně to uznané není. Řekl bych, že většina obyvatelstva tyto skutečnosti akceptuje, že vládu a církve můžeme postavit před soud. Říkají si, dobře je to symbolické, ale nedá se to prosadit. Docela tak, to ale není. My jsme zjistili, že to má velmi mocné působení, když se tyto rozsudky zveřejní. Papež Benedikt a další vedoucí zástupci církve odstoupili po tom, kdy byli seznámeni s naším soudním procesem. Velmi dobře víte, pokud o někom zveřejníte důkazy, tak se mohou začít konat jiné soudy. Takže si myslím, tím že odstoupili, ukázali, že znají moc toho co děláme.

Moderátor: Ohledně papeže Benedikta mám pochybnost. V německých zprávách deutsche-wirtschafts-nachrichten.de jsem četl, že měl obrovské těžkosti prosadit svojí moc na vatikánskou bankou. Jak jste si jistý, že jeho odstoupení souvisí s rozsudkem The International Common Law Court of Justice (https://www.iccjv.org/) a ne s problémy s vatikánskou bankou nebo z jiných důvodů?

Kevin Annnett: Myslím, že odstoupil z celé řady důvodů. Určitě to nebylo jen z důvodu rozsudku našeho soudu. Myslím, rozsudek našeho soudu přilil benzín do ohně, protože poskytl důkazy o jeho osobní vině. Máte pravdu, že ve Vatikánu existují další krize ohledně banky, které jistě přispěly k jeho odstoupení.

Moderátor: Jak dlouho to trvalo, od jeho odsouzení až po odstoupení?

Kevin Annett: Odstoupil 11.2.2013, 14 dní potom byl oznámen jeho rozsudek. Odstoupil 14 dní před tím, než soud vynesl rozsudek 25.2.2013. Odstoupil ve stejný měsíc. Také víme, že španělská vláda na něj zvažovala vydala zatykač a poslala diplomatickou nótu k vatikánskému ministrovi zahraničí 6.2.2013. Bylo to v pátek před jeho odstoupením. Takže víme, že to při jeho odstoupení možná hrálo roli.

Moderátor: Jak do toho byli zapletení Španělé?

Kevin Annett: Jedním z důvodů je, že ve Španělsku byly soudní procesy, které dokazují, že pod Francovou diktaturou katolická církev obchodovala s 300 000 dětmi politických vězňů. Arcibiskupská kancelář papeže Františka dělala úplně to samé, když byl argentinským arcibiskupem během tehdejší vojenské diktatury. Pravidelně prodávali děti politických vězňů za mnoho peněz. V Barceloně jsem se setkal s jedním přeživším, se kterým když byl dítě, obchodovala katolická církev. Katolická církev ve Španělsku vydělala 20 miliard dolarů během třiceti let. Španělská vláda již začala provádět soudní procesy, které souvisely s katolickou církví.

Moderátor: Doopravdy 300 000 lidí? Znamená to, že adopce dětí probíhala prostřednictvím lidí, kteří byli věrní vládě a následovali ji? Nebo děti posílali lidem, kteří na dětech praktikovali násilí?

Kevin Annett: Rozumím, oboje. Existují určité psané zprávy, které leží přede mnou a které vám mohu poslat, které tyto případy ve Španělsku popisují. Hlavním účelem když se Franco dostal k moci bylo, odebrat děti svým politickým odpůrcům, kteří bojovali za republiku. Oni byli zaměření levicově. Chtěli jim odebrat děti a nechat je konvertovat na loajální fašisty a loajální katolíky. Proto je záměrně strkali do rodin členů vlády, aby takové děti vychovávali příznivci jeho vlády. Možná to bylo pomsta jeho protivníkům nebo i něco jiného. Stejné děti byly posílány i do domácností násilníkům, kteří děti znásilňovali. Takže oboje.

Moderátor: Pokud jsem správně rozuměl, tak ve Španělsku nebyla taková úmrtnost (dětí). Vypadá to, že zřejmě rodinám bylo odebráno víc dětí?

Kevin Annett: Ano. Zjistili jsme, že v katolických zemích a zejména málo rozvinutých zemích je výskyt obchodu s dětmi daleko vyšší. Neboť z tradice se tito lidé církvi nestavějí do cesty. Katolická církev má dost moci na to, aby děti odebírala a nechala je zmizet, to je bez diskuze. To je to samé, co se tady v Kanadě děje s indiány. Indián může být pohřešovaný, ale zdá se, že se o to nikdo nezajímá.

Moderátor: Jak International Common law of Justice u domorodců přijímají domorodci v Kanadě?

Kevin Annett: Zjistili jsme, že velké množství původních obyvatel naše aktivity podporují, ne ale jejich vedoucí osobnosti, které financuje vláda. Máme očité svědky, kteří nám sdělili svůj příběh. Máme určité lokální soudy, které byly sestaveny, aby vyslechly historii lidí a dodaly jim odvahu, ohledně soudu Common law. Spoléhají se na královské soudy, které spadají pod vládu. Takže v komunitě domorodců existuje rozštěpení.

Moderátor: Odstavec 21 v římském statutu píše. Použití a výklad římského statut prostřednictvím Mezinárodního soudního dvoru, musí být v souladu s mezinárodně uznanými lidskými právy. Myslím, že se to především vztahuje na univerzální lidská práva OSN. Do jaké míry se International Common law of Justice vztahuje k lidským právům nebo je použije v interpretaci trestního práva?

Kevin Annett: Myslíte do jaké míry se opíráme o konvence a deklaraci lidských práv apod.? Opíráme se o to jako o zdroj, ale ne jediný zdroj. Tyto konvence OSN vyžadují zmocňující legislativu prostřednictvím vlád. To co my říkáme je, že naše soudy žádnou zmocňovací legislativu od vlád nepotřebují, protože pak by mohly být politicky kontrolované. V Kanadě sice byla v roce 1952 přijata konvence ohledně genocidy, která byla schválena v roce 1948 v OSN. Nedostala ale žádnou zmocňovací legislativu, aby se tak v Kanadě stala platným právem. Trvalo to až do roku 2000. Udělali to tak záměrně, aby se nemohly řešit žádné případy z indiánských Residential school v Kanadě. Kdybychom se opírali jen o tuto konvenci samotnou, byla by naše schopnost jednání omezená jen na to, zda ji zákonodárství určité země schválilo. Jak už bylo řečeno, Common law jako univerzální judikatura, není závislá na jednání vlád.

Moderátor: Můžete zmínit další případy, kterými se zabýváte?

Kevin Annett: Převzali jsme druhý případ, který se týká globálního obchodu s dětmi. Mezi hlavní tři obviněné patří současný papež František, generální představený Tovaryšstva Ježíšova Adolfo Nicolás Pachón(v roce 2014 oznámil svoje odstoupení) a arcibiskup z Canterbury Justin Portal Welby. Tento případ byl odročen, protože po tom, co jsme tento případ začali vyšetřovat, tak jsme zjistili, že je to opravdu velký případ. Bylo k tomu enormní množství důkazního materiálu, který dokládal, že církve obchodovaly zejména s dětmi. Soud Common law vytvořil investigativní grémium, aby získal ještě víc důkazů a společně pracoval s institucemi jako je např. Interpol

Moderátor: Jak veřejnost může International common law court of justice podpořit?

coverthe-international-common-law-court-of-justice1

Kevin Annett: Také v Německu máme skupiny, které se zabývají případy obtěžování policií, zkorumpovanými soudy, které to používají jako model. V kontextu Německa máme skupiny, které zkouší informovat veřejnost a těmto trestným činům se věnují. Také se ve svých obcích starají o tyto děti, aby je ochránili. Předpokládám, že v Německu budu v červnu a červenci 2014 během léta, kdy se budu účastnit evropského (přednáškového) turné. Také abych mnoho těchto skupin sjednotil a zřídil soudy Common law. Mohou nás kontaktovat, myslím že mají mojí emailovou adresu, ta je na mojí webové stránce http://kevinannett.com/. Můžete se informovat a pozvat mě do svých obcí (komunit) a můžeme na tomto projektu společně pracovat.

Moderátor: Dobře, až přijedete do Německa, tak možná bude možnost vás poznat osobně, aby se člověk o Common law dozvěděl víc.

Kevin Annett: Ano, přirozeně budu mít veřejné přednášky (zde: https://kulturstudio.wordpress.com/2014/08/28/itccs-kevin-annett-europa-tour-2014-vortragsveranstaltungen-im-deutschsprachigen-raum/) a setkám se různými skupinami. Rád budu k dispozici, abych udělal další rozhovory k této celé problematice.

Moderátor: Velice děkuji za tento rozhovor a přeji vám hodně sil do vaší práce.

Kevin Annett: Rovněž děkuji za rozhovor. Pokud mi dáte email, pošlu vám všechny nejnovější informace které se ke mně dostanou a kdy přijedu. Kde bydlíte v Německu?

Moderátor: Žiji ve Wuppertalu, je to blízko sseldorfu a Kolína nad Rýnem.

Kevin Annett: Určitě vám dám vědět. Měl bych přijet v půlce května 2014, ale budu vás informovat emailem.

(poznámka: Evropské turné s přednáškami se konalo bez Kevina Annetta. Bylo mu totiž vyhrožováno smrtí, proto z bezpečnostních důvodů nakonec do Evropy před 2 roky nedorazil).

Moderátor: Děkuji, na shledanou. Mnoho štěstí vaší práci

Kevin Annett: Děkuji, na shledanou.

Zdroj: https://gloria.tv/media/NeR518CViyj a https://www.youtube.com/watch?v=gUip-nHRezw

 

Poznámka překladatele: rozhovor jsem se snažil přeložit maximálně přesně a korektně. Nicméně nemám právnické vzdělání a neznám historii a vývoj práva. proto je možné, že některé odborné formulace v textu jsou nepřesné.

 

1. část: http://www.nwoo.org/2016/04/09/itccs-zlociny-proti-lidskosti-a-genocida-v-kanade-cast-1/

 

Literatura:

Unrelenting https://www.createspace.com/6052421

Murder by Decree: The Crime of Genocide in Canada https://www.createspace.com/6085632

Kanadská genocidahttps://wikispooks.com/wiki/File:Hidden-No-Longer.pdf

 

Odkazy:

Rev. Kevin Annett http://kevinannett.com/

International Tribunal of Crimes of Church and State (ITCCS) http://itccs.org/

Římský statut: http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/04/Rimsky-statut.pdf

Komise pravdy a usmíření: http://www.trc.ca/websites/trcinstitution/index.php?p=3

 

Film a rádio:

Unrepentant: Kevin Annett And Canada's Genocide: https://www.youtube.com/watch?v=gqUvhDG7x2E

Tribunál ITCCS proti rituálním vraždám dětí elitami: http://www.nwoo.org/2015/09/04/tribunal-itccs-proti-ritualnim-vrazdam-deti-elitami/

Kevin Annett - The Vatican, Pedophilia & The Royals on Shattering The Matrix Radio: https://www.youtube.com/watch?v=AI_7sssPKE0&nohtml5=False

 

Poznámka překladatele:

Pro zajímavost, co na zneužívání dětí v církvi říká Tomáš Halík, jsem našel v 6 let starém textu. Tomáš Halík je farář, teolog, filozof, religionista, spisovatel, sociolog, vysokoškolský učitel, který po mnoho let dostává bohatý prostor v českých veřejnoprávních médiích. Pan Halík obšírně a rád z pozice vyššího dobra hojně kritizuje nejrůznější osobnosti veřejného života a politiky. Nicméně ohledně zločinů zneužívání dětí, které mnohdy trvaly desítky let a které se přímo týkají jeho katolické církve, je překvapivě strohý a stručný. Je marné a zbytečné hledat v jeho slovech stud, provinění, překvapení, zděšení, soucit, zármutek nebo náznak nějaké omluvy či kompenzace. Posuďte sami:

 

STRUČNÉ PROHLÁŠENÍ PRO ČTK KE KAUZÁM ZNEUŽÍVÁNÍ DĚTÍ (březen 2010)

halík

"Podle rakouských výzkumů 25 procent dívek a 8-10 procent chlapců je vystaveno nějaké formě sexuálního zneužívání a 8 případů z deseti se děje v rodině, zbytek v různých jiných zařízeních, na letních táborech i ve školách - bohužel i církevních. V USA se obvinění týká 4 procent kněží. Oceňuji to, že církev na rozdíl od jiných institucí, které mají podobné či větší problémy, dostala konečně odvahu sama tyto bolestné záležitosti důsledně a otevřeně probírat se všemi riziky - včetně toho, že se objeví i nepodložená obvinění z touhy po finančním odškodnění a že veřejnost bude tyto skandály neoprávněně generalizovat.

Jakkoliv nelze ani jediný případ bagatelizovat, bylo by zcela nekorektní vidět v sexuálním zneužívání nějakou "katolickou specialitu" či ji dávat do přímé souvislosti s celibátem. Jsem však pro to, aby - až se udělají nejnutnější opatření právní a disciplinární povahy k prověření, odškodnění a prevenci - představitelé církve ve spolupráci s morálními a pastorálními teology, ale i psychology a pedagogy se ve světle těchto zkušeností znovu zamysleli nad celým komplexem problémů křesťanské etiky a církevních pravidel v oblasti sexuálního života."

Zdroj: http://halik.cz/cs/tvorba/clanky-eseje/clanek/27/
15 Komentářů k ITCCS, zločiny proti lidskosti a genocida v Kanadě – část 2.

 1. contumax napsal:

  Stáhl jsem si článek a vytisknu jej, aby potomci věděli, co se tu dálo...!!!

  Bolí mě z toho u " srdce "...

  P. S.
  Přijde čas kdy se to vše zhroutí a zločin bude potrestán...!!!

  • Marie napsal:

   contumaxi: pochop, ze knezi by byli prvni, kdo by se bal boziho trestu, jenze oni dobre vedi, ze jim zadny trest od vymysleneho boha nehrozi, proto jsou v pohode.

   Jedine lide je mohou potrestat! Mne nekdo takto zprznit dite, tak ho zabiju na fleku....

   A nejvic mne knezi rozciluje, jak tem detem po "pouziti"pak vyhrozuji, ze pokud by to nekomu rekli, tak by to byl hrich...pocti si pribehy z USA, tam je toho nejvice, uchylaci tam maji zelenou, a to nemluvim o exorcismu, to je teprve hruza, za kterou si tyto zrudy nechavaji jeste platit!

   Buh by to nikdy nedovolil, aby jeho jmenem se delo takove svinstvo, contumaxi. Tim jsem si jista, ze nikoliv, kdyby existoval.

   Takze je to na nas, abychom tyto likvidatory nevinnych a bezbrannych zneskodnili sami, aby v tom uz nemohli nadale pokracovat.

   Co je to za uchyla na te fotce, nevis? Na toho se muset jit divat do kostela, tak se pobliju... fuj...

 2. host napsal:

  Příklad židozednářských zločinů na křehké dětské duši:

  A co čtou děti dnes? Na Babišovkách vyšel nedávno článek Vinnetoua nahradil Poseroutka. Vyrůstá první generace dětí, která čte jiné knihy.
  Z článku vyplývá, že poseroutka je dnešním „hrdinou“ mnoha dětských duší, knihy (je těch dílů celá řada) s tímto obsahem jsou nejoblíbenější, rodiče je dětem kupují, protože se dětem líbí. Mimo tištěné knihy vyšel Poseroutka i jako audioknihy (to aby se zřejmě mladý nenamáhal louskáním písmenek) a existují i kalendáře s Poseroutkou a zřejmě další propagační materiál. Knihy jsou prezentovány jako humorné. A humor tam opravdu je. Respektive jakási jeho zlá, zpotvořená forma založena na neúspěších, neochotě bojovat, slabosti a zbabělosti hlavní postavy.

  Po všech těch trendech s předepisováním medikamentů a psychofarmak dětem, po definování nových psychických nemocích jako hyperaktivita a poruchy pozornosti, které je ovšem nutno léčit prášky, po všech těch stále se stupňujících sociálních experimentech v severských a vůbec západních školách s dětskou identitou, kdy jsou zájmena ON a ONA už ve školkách nahrazována univerzálním zájmenem ONO, kde jsou chlapci vedeni k bezpohlavnosti, k hraní si s panenkami a dívky naopak k mužatosti, k autům a technice, po všech těch snahách LGBT komunit s vyzdvihováním homosexualismu a demontáže tradičních mužských a ženských rolí považuji tyto knihy za jeden z nejnebezpečnějších počinů sociálního inženýrství a definitivní hřebík do rakve naší civilizace. Děti vyrostlé na poseroutkovi budou odsouzeny k prohře a selhání. Nechtěl bych žít ve společnosti, až dospějí. A je mi jich strašně líto.

  http://www.zvedavec.org/naokraj/2016/04/6851-dnesnim-vzorem-deti-je-poseroutka.htm

 3. Definitiva napsal:

  Niekto to nazýva akt humanity, iný zase zločiny proti ľudskosti.

  VP Ruska zverejnil úrovne riadenia spoločenských systémov... Ak chceš vyhrať vojnu, tak vychovaj deti svojich nepriateľov a deti budú zabíjať svojich otcov...

  • contumax napsal:

   Definitiva

   1***

  • Definitiva napsal:

   Doplním. Medzinárodné právo je súbor zbožných prianí, ktoré Západ na čele s USA zásadne porušuje. Jedine Rusko ich dodržiava a iba poslanec a mnohokabátnik Šebej dokáže obviňovať Rusko z nedodržiavania medzinárodného práva, samozrejme bez uvedenia dôkazov.

   Veď predsa už zo samotnej existencie sveta vyplýva, že Rusko musí vždy a všade porušovať medzinárodné právo. O tom sa nediskutuje, lebo od stredoveku sme už vyspeli!

   Chcete sa domáhať práva? založte si vlastný súdny dvor, toto právo vám žiadny boh nemôže odoprieť, ani bohom vyvolené USA. Po krachu USA si ho aj tak budete musieť založiť.

   • contumax napsal:

    Definitiva

    Ano, správně správně definitiva založit si svůj soudní dvůr...!!!

    A právo na to máme to vím...!!!

  • contumax napsal:

   Definitiva

   Bůh nám to naopak schvaluje a nic nebude zakazovat...!!!

   Jsme v právu...???

   JSME...!!! !!! !!!

  • Paul Durham napsal:

   ...tak vychovaj deti svojich nepriateľov a deti budú zabíjať svojich otcov...

   Jak se kalila ocel - Nikolaj Alexejevič Ostrovskij

   Všechno zlo na Zemi má jeden zdroj.

 4. contumax napsal:

  Host

  Já myslím tuto dobu, teď...!!!

  Tamti zločinci a čarodějové jsou mrtví a už si zaplatili permanentku do pekla a ti co žijí, ti mě opravdu zajímají...

 5. contumax napsal:

  host

  Správně správně...

  1*******

 6. contumax napsal:

  host

  Včera jsem byl u matky a zkusil jsem různý stanice na TV...

  Hrůza na mě padala...!!!

  Samý debilní pořady, samý slaboduché buranský komedie...!!!

  Česká tvorba vede prvenství v debilitě...

  Něco tak odporného jsem dlouho nezažil...!!!

  Hnus cílený hnus...!!!

 7. contumax napsal:

  host

  A ostatní...!!!

  Musíme se tomu postavit čelem a jít proti nim...!!!

  Jinak... jinak skončí lidé a naše děti jako bioroboti, naprogramováný kriplové...!!!

 8. host napsal:

  Mě jen připadá, že jde o klasickou krycí operaci, která má zveličit stovky minulých obětí způsobených nevyvolenými, aby zakryli miliony současných obětí způsobených Vyvolenými a Nedotknutelnými.

  Článek je samý Vatikán, papež, církev, vatikánská banka, španělsko (tradičně katolické), prostě z toho čouhá židovina na všechny strany.

  Připomíná mi to nedávnou (100 let starou) "kauzu" irských prádelen pro svobodné matky. Všechny články působily stylem, že katolická církev stavěla v irsku koncentráky pro svobodné matky a znásilněné ženy. Při podrobnějším studiu ale bylo patrné, že s tím církev neměla skoro nic společného, ale šlo to v režii irské republiky, a značná část žen tam pracujících byly prostitutky.
  Žid by tyto ženy kapitalisticky, demokraticky a svobodně nechal i s dítětem chcípnout na ulici. To už se tam samozřejmě nepíše.

  Podobně jako případ dětí "týraných" v katolických školách, které by se jinak staly na ulici obětí organizovaného zločinu a židovských překupníků (viz. necenzurovaný Oliver Twist)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!