Existuje plán hry nového světového pořádku?

globalelite153_01-1024x640Někdy se vědci a spisovatelé podivují, proč se zdá, že jim věci padají samy do klína. No, padají, a z obsahu zdrojů je zřejmé, že na nich shodou okolností může být něco věrohodnosti, což je obzvláště pravda u „Tiché zbraně pro tichou válku vstupní programovací manuál operační výzkum technický manuál,“ který, podle webové stránky na níž je zveřejněn, tvrdí, že „byl nalezen 7. července 1986 v kopírce IB, jenž byla zakoupena ve výprodeji přebytku.“

Zdá se, že v roce 1954 existovalo velké zaujetí otázkou, co se plánuje pro kontrolu mas, které byly zmiňovány jako „steaky“, jak můžete číst v tomto spíše otevřeném komentáři:

Ačkoli byly vzneseny takzvané „morální záležitosti“, z hlediska zákona přírodního výběru bylo souhlaseno s tím, že národ nebo svět lidí, kteří neužívají svoji inteligenci, není lepší než zvířata, která inteligenci nemají. Takoví lidé jsou dobytkem, přítěží a steaky na stole z vlastní vůle a souhlasu. (Důraz přidán CJF)

V DŮSLEDKU TOHO, v zájmu budoucího světového pořádku, míru a klidu, bylo rozhodnuto soukromě vést válku proti americké veřejnosti s konečným cílem permanentně přesunout přirozenou a sociální energii (bohatství) nedisciplinovaných a nezodpovědných mnoha do rukou sebedisciplinovaných, zodpovědných a hodnotných mála.

Jestliže „herní plán“ aka „Tiché zbraně pro tichou válku…,“ není legitimním dokumentem OWO, potom kdokoli jej napsal retrospektivně, byl jistě schopen zpětně analyzovat to, co se v současné době manifestuje. To by mělo být trochu varovným signálem:

Závěrem, cílem ekonomického výzkumu tak, jak je prováděn magnáty kapitálu (bankovnictví) a průmyslů komodit (zboží) a služeb, je zavedení ekonomiky, jež je totálně předpovídatelná a manipulovatelná.

A což občané USA zjevně sežrali i s navijákem, obzvláště to, že přijímáme všechnu tu technologii používanou k naší kontrole, zatímco si myslíme, že jsme „chytří“,  když ve skutečnosti jsme se podrobili jejich kontrolním systémům – dobrovolně.

Tady je to, co tím míní:

Kvalita vzdělání poskytnutá spodní třídě musí být toho nejubožejšího druhu, tak aby maso ignorance izolující méněcennou třídu od nadřazené třídy bylo a zůstalo méněcenné třídě nesrozumitelným. S takovýmto počátečním handicapem mají dokonce i chytří jedinci z nižší třídy malou, pokud nějakou naději na to, že se jim podaří vyprostit z jejich přiděleného místa v životě. Tento druh otroctví je nezbytný k udržení určité míry společenského pořádku, míru a klidu pro vládnoucí horní třídu.

Vysvětluje to Common Core a všechny ty učební metody „pro blbce“ od 60. let?

Modus operandi by nemohl být definován jasněji než toto:

Střílí to (tichá zbraň) situace, místo kulek; poháněné zpracováním dat místo chemické reakce (exploze); pochází z úlomků dat, místo zrnek střelného prachu; z počítače, místo pušky; je ovládaná počítačovým programátorem místo střelce; pod rozkazy bankovního magnáta místo vojenského generála. (…..)

A přece dělá neklamný ´hluk´, způsobuje neklamné fyzické a mentální poškození a neklamně naráží na denní společenský život, tj. neklamný pro trénovaného pozorovatele, který ví, na co se zaměřit.

Veřejnost nemůže chápat tuto zbraň, a tudíž nemůže věřit, že je závislá, utlumená zbraní. (….)

Když je tichá zbraň aplikována na veřejnost postupně, veřejnost se přizpůsobí/adaptuje na její přítomnost a naučí se tolerovat její neoprávněný zásah na jejich životy do té doby, než se tlak (psychologický via ekonomický) stane příliš velký a oni se zhroutí.

Jak mnoho lidí je psychicky narušeno a/nebo užívá různé léky ovládající náladu s povznášejícími účinky? Dokonce i malé děti! V roce 2013 – 14 dobře přes 70 miliónů Američanů užívalo drogy měnící vědomí, zatímco dalších 60 miliónů zneužívalo alkohol (2).

Podle Národní databáze IMS Health Vector One pro rok 2013 počet děti od 0 do 17 let užívající psychiatrické drogy činil celkem 8,389,034 (to jsou milióny!) (3).

Noviny tvrdí, že boj tichými zbraněmi byl výsledkem nebo rozšířením motta Mayora Amschela Rotschilda (1743 – 1812), „Dejte mi kontrolu nad národní měnou, a je mi jedno, kdo vytváří zákony.“

Další vysvětlení Roschildovské filozofie,

To, co pan Rothschild objevil, byl základní princip moci, vlivu a kontroly nad lidmi tak, jak je aplikován na ekonomiku. Ten princip je „když zaujmete postoj člověka, který má moc, lidé vám ji dají“.

Pan Rothschild objevil, že měna nebo depozitní úvěrové účty mají požadované zdání moci, která může být použita k navedení lidí (navedení, s lidmi reagujícími na magnetické pole), aby se vzdali skutečného majetku výměnou za příslib většího bohatství (místo skutečné kompenzace).

Není to to, co máme dnes? Bankstery, kteří ovládají a kontrolují všechno! Zde je video The Corbett Reportu o Federální rezervě, nazvané „Století zotročení: Historie Federální rezervy.“

S odkazem na „zdánlivý kapitál jako ´papírový´ induktor,“ toto ´prorocké prohlášení´ zní hlasitě, obzvláště co se týče obrovského dluhu za univerzitní vzdělání, který vzniká studentům, pouze aby zjistili, že nemají práci, nebo budou obracet burgery v nějakém burgerovém podniku:

V této struktuře kredit, prezentovaný jako čistý oběhový element nazvaný „měna“ má zdání kapitálu, ale ve skutečnosti je to negativní kapitál. Z toho důvodu vypadá jako služba, ale ve skutečnosti je to zadlužení či dluh. Tudíž je to ekonomická indukčnost místo ekonomické kapacitance, a pokud není vyvážená jiným způsobem, bude vyvážená negací populace (válka, genocida).

K výše uvedenému musím dodat toto:

Nakonec každý individuální element struktury přichází pod počítačovou kontrolu pomocí znalosti osobních preferencí, taková znalost garantovaná počítačovou asociací spotřebitelských preferencí (univerzální produktový kód – UPC – čárové kódy na obalech) s identfikovanými spotřebiteli (identifikovanými pomocí asociace s použitím kreditní karty a později permanentního ´vytetovaného´ čísla na těle, neviditelného za normálního denního osvětlení.

Z toho mrazí, že, jak buď citovaný tisk byl zpětně analyzován, nebo jejich plán je v současné době přesný. Je to proč tetování musela být učiněna běžnou záležitostí a jsou akceptovaná téměř každým? Často jsem se nad tím podivoval, neboť se o tetování ve skutečnosti příliš nezajímám.

Co se týče distribuce bohatství, zjistíme toto:

Abychom dosáhli takové suverenity, musíme alespoň dosáhnout tohoto cíle: že veřejnost nebude dělat ani logickou, ani matematickou spojitost mezi ekonomikou a ostatními energetickými vědami nebo se učit aplikovat takovéto znalosti.

To se stává postupně stále více obtížným kontrolovat, neboť více a více podniků činí požadavky na svoje počítačové programátory, aby vytvářeli a aplikovali matematické modely pro management těchto podniků.

Pod „Ekonomickým modelem“ říkají,

Harvardský ekonomický výzkumný projekt (1948-) byl prodloužením operačního výzkumu 2. světové války. Jeho účelem bylo objevit umění, jak kontrolovat ekonomiku; nejprve americkou ekonomiku, a potom světovou ekonomiku. Bylo pociťováno, že s dostatečným matematickým základem a údaji by bylo téměř stejně tak snadné předpovídat a kontrolovat trend ekonomiky, jako předpovídat dráhu projektilu. Tak, jak se to projevilo pravdivým. Navíc, ekonomika byla transformována do řízené střely naváděné na cíl.

Na cíl, řekl bych; a co vy? Proč bychom na to skočili, navíc to trpěli, nabízím.

Uprostřed zprávy je toho tolik, co je urážlivé, což musím přehlédnout, ale odkážu vás na webové stránky,

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/silentweaponsforquietwars.htm

abyste si to přečetli, pokud vás zájímá, jak budou jedinci monitorováni.

Ale, zde je co považuji za výjimečně trefné pro přidržování se ´plánu´, pokud to nebylo zpětně analyzováno. Pod „Diversion Summary“:

MÉDIA: Udržujte pozornost dospělé veřejnosti odkloněnou od skutečných sociálních problémů a upoutanou záležitostmi nezávažného charakteru. (Nezajímají Američany více sexuální životy popových ikon, než co se děje v geopolitice?)

ŠKOLY: Udržujte mladou veřejnost neznalou skutečné matematiky, skutečné ekonomiky, skutečného práva a skutečné historie. (4)

ZÁBAVA: Udržujte veřejnost zaneprázdněnou, zaneprázdněnou, zaneprázdněnou, bez času na přemýšlení; vzadu na farmě s ostatními zvířaty. (Považujete se za ´zvíře´? Podle všeho, OWO elity vás za něj považují!)

Nyní, tohle by vám mělo skutečně zmrazit banány:

Koeficienty souhlasu: číselná zpětná vazba indikující status vítězství. Psychologický základ:

Když je vláda schopná vybírat daně a zabírat soukromé majetky bez spravedlivé kompenzace, je to indikací, že veřejnost je zralá na kapitulaci a souhlasí se zotročením a omezením osobních práv. Dobrým a snadno vyčíslitelným indikátorem doby sklizně je počet občanů, kteří platí daň z příjmu.

Nechám vám k přečtení bilanci toho, co bylo kompenzováno a přepsáno z té kopírky, jestliže k tomu inklinujete. Pokud je však domnělý plán reálný, co s tím budeme dělat, nyní když víme, že jsme byli ……….........?

Autor: Catherine J. Frompovich

8. dubna 2016

Zdroj: http://www.activistpost.com/2016/04/is-there-a-new-world-order-game-plan.html
9 Komentářů k Existuje plán hry nového světového pořádku?

 1. Tara a Tarch napsal:

  Nikdo nemůže jít věčně proti Bohu a Jeho řádu. Již staří Sumerové zapsali pokyny svých bohů - ti požadovali spravedlnosti pro "černohlavce" jak nazývali lidstvo jež stvořili. Tyto pokyny k racionálnímu způsobu života lidstva, původně sumerské, byly lidstvu presentovány coby Desatero dané Mojžíšovi na hoře Sinajské a tak je to se vším co nás his-tor-ie učí.

 2. Paul Durham napsal:

  Plán hry ? Přirozeně že existuje. Každý předseda JZD spolu se zootechnikem mají chovný plán nastaven tak, aby užitkovost rostla.

  • Definitiva napsal:

   Sedliak svojim rozumom šľachtí stádo vo svoj prospech.
   NWO šľachtí stádo v opačnom zmysle, v zmysle negatívneho výberu, čo dobré zakape a čo zlé, to prežije, aby to zlé zničilo aj seba samého. Sociálny parazit zabije svojho hostiteľa a hynie hladom. To ten zvierací parazit má viac rozumu, nezabíja.

   Stále platí socialistické: Čím horšie, tým lepšie. Ľudstvo sa nemení, len debilnie. A to sme sa v 1989 tešili!!!
   So sociálnym parazitom na večné časy a nikdy inak!

   • Paul Durham napsal:

    Tak to si (ne)rozumíme, sedlák šlechtí stádo ve svůj prospěch potažmo ve prospěch stáda, to ano.
    Ale co je "prospěch" ? My spolu se sedlákem máme náš význam prospěchu jasný.
    ONI mají zjevně JINÝ význam slova "prospěch" , pro ně zdá se je "prospěch" definován jinak - když všichni kolem NICH budou kaput.
    Nelze JE soudit podle sebe, na to nejsme dost šílení.

 3. Definitiva napsal:

  Ľudstvo sa od zvierat odlišuje len málo. Ľudstvo, tlupa, dav je humánne označenie pre stádovitú vlastnosť človeka. Ľudstvo je mentálne zhodné so stádom zvierat.

  Stádo, dav, tlupa, potrebuje vodcu, bez vodcu nie je schopné fungovať. Nezáleží na kvalite, len nech je to vodca. Vodcom sa stáva ten, kto sa postaví do čela stáda. Preto sa vodcami stáda stávajú ľudia priebojní, agresívni, karieristickí, bažiaci po moci, exhibicionisti, politickí psychopati.

  Slušný človek vedomý si svojho postavenia, vedomý si zmyslu existencie ľudstva v kozme, ten sa venuje rodine a výchove detí, lebo vie, že politika je panské huncútstvo.

  Stádo bez vodcu je zmätené, nevie sa orientovať, sa rúti do záhuby, je absolútne ovládateľné kýmkoľvek, aj myšou, čo prebehne pod nohami. Do stavu bez vodcu sa dostáva civilizácia, stádo, vid. aj EÚ, centralizácia moci, likvidácia národov a národných štátov, multi kulti, LGBT... Z ľudstva sa stane bezmenná masa otrokov, bez vlastného názoru, bez ducha, bez mysle, zúfalé stádo vydané napospas, oddane poslúchajúce každého samozvaného psychopata pri moci. Psychopata pri moci vďaka zbraňovým systémom, včítane ovládania mysle.

  Príklad?
  Nikým nevolená komisia EÚ vládne diktátorsky celej Európe.
  EÚ fondy sú božským dobrom, bez ktorého by sme zahynuli, nikto nepovie, že to sú naše zdroje, dane, ktoré odvádzame do EÚ a EÚ rozhodne, koľko z nich dostaneme a ako ich smieme použiť. Sú základom korupcie a štátneho klientelizmu a vydierania, nástroj poslušnosti voči štátom.
  O chemtrails sa povinne mlčí. Klíma Zeme sa prudko mení, ľudstvo zakape, ale stádo sa tvári, že sa nič nedeje.
  Štátne elita USA terorizuje desiatky rokov celý svet.
  Západná civilizácia zásadne klame 24 hod. denne a zásadne porušuje svoje vlastné zákony, vid. vznik EÚ, Ukrajina, Irak, Juhoslávia, Kosovo, Haag, dohoda EÚ s Tureckom....
  Tisícročná kultúrna a fyzická genocída Slovanov. Len čo sa Rusko snaží postaviť na vlastné nohy, robiť politiku nezávislú od USA a nutne v prospech EÚ, tak sa stáva démonom, najväčším zlom na Zemi, nepriateľom všetkých ľudí a to s podporou našich vlastných zradcovských politikov, toto všetko len za niekoľko krátkych rokov fungovania Putina.

  Biblické náboženstvá, židovstvo, kresťanstvo, islam, monoteizmus, sú vysoko sofistikovanou ideológiou na ovládania stáda. Očakávame humanitárnu katastrofu v strete islamu a kresťanstva, pričom všetci veria v jedného Boha, židia budú nasledovať. Táto ideológia sociálneho parazitizmu, ktorá splodila Rothschilda, bankárov, miliardárov a chudobu, pánov a otrokov, je možná len vďaka nevzdelanosti stáda riadeného vodcom-parazitom.

  Samo Chalúpka, Mor ho, vysvetlivky:
  P r a v da B o h y v y d a n á káže nám Slovänom
  pána mať je neprávosť, väčšsia byť pánom.
  ...Sloven veril o zákonoch svojích, že sú mu vydané od Bohov.
  ..po pravde Božej pána mat, je nepravost...
  ...poviem, že u pohanských Slovanov nachodilo sa viacej ludkosti a pravomyselnosti, ako u najosvietenejších pohanských národov; a dojista nie menej, ako u tých preslávených vzdelancov krestanských, ktorí cloveka v cloveku posial vážit si neumejú.

  Samo Chalúpka hovoril o slovanských bohoch a nie o jednom židovsko kresťansko islamskom Bohovi. Hovorí o Slovenoch, nie Slovákoch a Slovanoch.

  Samo Chalúpka narod. 1812, zomrel 1883, žil nedávno a poznal pravdivé dejiny Slovenov. Čo sa to s nami porobilo? Máme cudzích pánov, sme duševní otroci, nepoznáme vlastné dejiny.

  KTO NEPOZNÁ SVOJE DEJINY, TEN NEVIE, ČO MÁ KONAŤ DNES A NIEVIE, ČO HO ČAKÁ V BUDÚCNOSTI.

  NÁHODY NEEXISTUJÚ, teória náhod, Staněk.

 4. mrs napsal:

  Aj vy ste sucast planu.

 5. host napsal:

  Schválně, kdy naposledy jste kdekoliv v médiích zaslechli slovo "geopolitika" ?
  Tohle téma je ještě větší tabu, než holocaust a pravda o státu Izrahell dohromady.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!