Common core vzdělání: Dozor a sexualizace dětí

Common-Core-Student-1Common core („společný základ“ – pozn. překl.) je soustava vzdělávacích standardů pro americké děti financovaná Billem Gatesem, přesně tím mužem, který prosazuje GMO, očkování a další projekty Nového světového pořádku ve stylu Agendy 21. V jiném příkladu blatantního dvojznačného hovoru jsou osnovy nazvané „Státní standardy Common Core“, navzdory skutečnosti, že byly státům vnuceny s úplatky, přišly seshora dolů od federální vlády USA a byly napsány mezinárodní elitou.

Common Core nejprve přišel na scénu v roce 2009, poté co Obama převzal úřad, používajíc peníze ze stimulačního balíčku 350 miliónů dolarů. Common Core je další manifestací dlouze udržovaného snu manipulátorů NWO nahradit rodinu státem, plánu vytyčeného v románech jako je Brave New World od Aldouse Huxleye, který zahrnoval odkaz na státní umělé líhně (tj. státní kontrolu reprodukce).

 

Common Core: Manipulátorů, manipulátory, pro masy

common-core-logo-hypnosisVěděli jste, že Common Core je chráněn autorskými právy? Je to soukromý soubor standardů. Je  manipulátorů (neboť je jimi vlastněn), psaný manipulátory, ale je to masy – všechny „obyčejné“ lidi, kteří nejsou dost bohatí na to, aby si mohlli dovolit bohaté školy, kde budoucí vůdci Nového světového pořádku budou učit naprosto odlišné osnovy… takové, které je budou pravděpodobně školit v tom, jak se stát kreativními mysliteli spíše než „poslušnými pracovníky“, jakými John D. Rockefeler chtěl, aby se běžní Američané stali. Dokonce i logo Common Core vypadá jako něco hypnotického a disharmonického.

Vzdělavatel Dr. Duke Pesta neúnavně pracuje, aby ukázal Common Core takový, jaké ve skutečnosti je, od doby kdy byl před 7 lety založen. Ve své prezentaci Duke odhaluje, jak vláda již prosazuje, aby „veřejné internátní školy“ byly otevřené od 8 hodin ráno do 8 hodin večer, 365 dní v roce! Cituje 2 muže, kteří byli v popředí amerického vzdělávání, Horace Manna  a Johna Deweyho. Pozdější byl otevřeným komunistou:

„My jsme těmi, kteří se angažovali v posvátném případě vzdělávání a mají právo shlížet na rodiče, neboť naší věci poskytli rukojmí.“ -  Horace Mann

„Děti, které umí samostatně přemýšlet, zničí harmonii kolektivní společnosti….“ - John Dewey

Pomáhá Common Core škole nahradit rodinu jakožto náhradní rodič? Propaguje Common Core ideu kolektivismu, že jedinec je podřízený skupině, instituci, systému a státu? Vypadá to tak, ale to není vše, co dělá.

 

Comon Core: Minimálně výjimečný

common-core-1-500x462-300x277Common Core je nyní používán ve 4 z 50 států USA – téměř ve všech veřejných školách a dokonce jestliže jsou vaše děti v soukromých školách nebo jsou vyučované doma, pokud chtějí jít na univerzitu nebo vysokou školu, budou muset projít testy SAT/ACT, psanými tím samým člověkem (Davidem Colemanem), který napsat hlavní anglické komponenty! Common Core není určen pro lokální autonomii; učitelé musí striktně dodržovat jeho směrnice nebo riskovat, že studenti budou mít v testu špatné výsledky:

„Bylo by skvělé, kdyby náš vzdělávací materiál fungoval (Common Core), ale to nebudeme vědět po celou dekádu.“ – Bill Gates

„Učitelé budou připravovat na test; neexistuje síla dost silná na to aby zabránila učitelům  na test připravovat“ – David Coleman, vedoucí tvůrce Common Core, který nikdy neučil na základní škole a nikdy nevydal vědecký časopis. Nyní se stal členem školního výboru a píše SAT a ACT testy.

„(Common Core splňuje) minimální definici vysokoškolské připravenosti“ (tj. ne pro STEM: věda, technologie, strojírenství, matematika) – Jason Zimba, tvůrce Common Core matematiky připustil, že „připraven na vysokou školu“ ve skutečnosti znamená připraven pro neselektivní komunitní vysokou školu

„Používání matematických standardů Common Core posune americké studenty 2 roky dozadu za svoje vrstevníky na konci 8. třídy, a ještě dál dozadu na konci střední školy.“ – Dr. James Milgram, který odmítl podepsat standardy Common Core

Aby bylo ještě hůře, Common Core posudky jsou bezvýznamné testy, neboť klasifikační proces je zmanipulovaný (stejně tak jako hlasy v amerických volbách)! Věděli jste, že lidé provozující Common Core inzerovali na Craiglistu pro dočasné pracovníky (za 9 dolarů na hodinu) aby známkovali písemné zkoušky? Potom těmto pracovníkům bylo řečeno, aby známkovali práce tak, aby zapadaly do zvonkové křivky se standardními odchylkami (určitý počet jedniček, dvojek, trojek, čtyřek, pětek atd.) a „potřebovali se naučit vidět více prací jako trojky“. Jinými slovy, museli zařadit výsledky do předurčeného rozpětí a ignorovat skutečnou kvalitu práce!

 

 Common Core dozor

Toto je všechno dosti špatné, ale počkejte, neboť nyní to začíná být skutečně Orwellovské. Děti jsou pod Common Core stále více špehovány. Některé z cest jsou kradmé, jako skrze přístroje jako jsou iPady, jak naznačuje tento článek :

„Aby mohly mít nadále nárok na Obamovo federální financování „Race to the Top“, byly státy nejprve povinovány implementovat Studentský longitudiální databázový systém (SLDS), používaný ke sledování studentů od předškolních zařízení až po vysokou školu (P20 – WIN). Někteří z nás si mohou vzpomenout na mnohé zprávy o měření 400 datových bodů… mohly by tyto přístroje jedna ku jedné být další pečlivě zamaskovanou metodou softwarem poháněného masového dozoru studentů?“

„…na celém území Ameriky bude více a více tříd plněno dětmi nevinně používajícími svoje iPady nebo jiné kapesní přístroje. Děti můžou hrát interaktivní vzdělávací hry, vypracovávat interaktivní úkoly a psát příběhy, které mohou být snadno sdíleny s učitelem a s jinými studenty. Tyto zdánlivě neškodné aktivity jsou ve skutečnosti používány ke sběru osobních a soukromých informací bez souhlasu či vědomí rodičů. Mohla by být tato vzdělávací hra použita k měření mentálního stavuvašeho dítěte? Mohly by tyto interaktivní úkoly zahrnovat morálně neurčité otázky, které mohou být užity k vytvoření psychologického profilu vašeho dítěte? Mohl by ten sdílený příběh být použit k předpovídání násilného chování?“

Tento článek ve Truth in Media prohlašuje že:

„Snad ještě více alarmující je skutečnost, že tato sbírka údajů bude také zahrnovat kritická ohodnocení jedinců, s nimiž mají studenti úzký rodinný vztah. Program Common Core byl v nedávné době těžce skrutinizován kvůli skutečnosti, že jeho osnovy učí malé děti používat emocionálně nabitou řeč, aby manipulovaly ostatní a učí studenty, jak se stát organizátory komunity a odborníky OSN Agendy 21.“

Něco z Common Core dozoru je data mining, jak vysvětluje tento článek:

„V tomto období moderních počítačů jsou digitální osobní údaje zlatem, s nímž je v současné době obchodováno jako s penězi… generální ředitel Knewtonu vysvětluje, jak je Vzdělání průmyslem nejvíce postiženým sběrem dat. Vysvětluje, že „jmého hry je údaj na uživatele“. Z Amazonu nebo Netflixu získají 1 datový bod za uživatele za den. Google a Facebook 10 datových bodů za uživatele za den. Ve vzdělávání Knewton získá 5 – 10 miliónů žalovatelných datových bodů za studenta za den! Zdá se, že každá věta každé pasáže v digitálním obsahu má datový tag a mohou říci, jak dítě zajímá určité téma, jak obtížné bylo atd atd. Deset miliónů datových bodů za den! Toto shrabování dat je zlatým dolem pro společnosti, které chtějí prodávat a navrhovat produkty. Pro akční kapitalisty je Vzdělání novou horkou komoditou.“

Manipulátoři NWO též mají plány zavést všechny možné druhy přístrojů do tříd, které vniknou do základního soukromí dětí, včetě „kamery pro výrazy tváře“, „sedadla pro analýzu držení těla“, „tlakové myši“ a „bezdrátového senzoru vodivosti kůže“. Podívejte se na tuto zprávu nazvanou Propagace odvahy, houževnatosti a vytrvalosti: Kritické faktory pro úspěch ve 21. století  pro více podrobností (str. 62).

 

Common Core sexualizace dětí

Zasvěcování dětí do sexu, včetě sexuální výchovy, v příliš mladém věku může být matoucí a detrimentální. Ústředním tématem světové konspirace je vzrůstající sexualizace dětí, která je přikrmována zálibou manipulátorů NWO v rozšířené pedofilii. Článek Škola v Coloradu používající „protipředsudkové“ osnovy má rodiče kladoucí otázky zdůrazňuje, jak škola v souladu s Common Core vyučuje protipředsudkové osnovy. Zní to dobře, ale znamená to více tyranickou a svobodu ničící politickou korektnost, spolu se sexuální výchovou pro čtyřleté! Jako vedlejší projekt, organizace propagující toto „vyučuje toleranci“, což je v souladu s Jižním právním centrem pro chudobu – tím samým, které zastírá pravdu tím, že falešně nálepkuje lidi jako antisemity atd.

Děti jsou podněcovány, aby měly sex a byly sexuálními v ranném věku, což může být vývojově nevhodné a škodlivé, když uvážíme, že pro sexuální vztah je nezbytné jisté množství emocionální zralosti. Nyní to jde ještě o krok dále. Některé americké veřejné školy pod Common Core již dávají dětem pokročilé formy antikoncepce bez vědomí rodičů. Podle Duke, pod Common Core školy nyní mají svéprávnost brát pubertální dívky z kampusu na potratové kliniky, aby měly potrat – bez informování či konzultování rodičů!

 

Závěr: Common Core je nástroj NWO

Slovo „common“ v common core skutečně znamená „nejnižší společný jmenovatel“. Common Core je v podstatě forma socialismu, marxismu nebo komunismu, která stáhne každého dolů na stejnou úroveň. George W. Bush nechal senátora Tedda Kennedyho napsat listinu „Žádné dítě nenecháno pozadu“, který měl příliš mnoho pitomých high stake testů, příliš mnoho injektované sociální ideologie a propagandy, příliš málo místní učitelské kontroly a příliš mnoho federální intervence. Common Core je všechno toto na steroidech: ESSA listina (listina Každý student bude úspěšný) uchovává Common Core na federální úrovni a retroaktivně legalizuje všechny ilegální věci, které federální vláda dělala, aby jeji protlačila.

Sečteno a podtrženo: pokud chcete, aby vaše dítě mělo vaše hodnoty, neházejte jej napospas státu. Vyhněte se Common Core všichni, kdo můžete! Vyučujte doma nebo najděte soukromou školu, která nedělá osnovy Common Core.

Autor: Makia Freeman, přispěvatel

Waking Times

Zdroj: http://www.wakingtimes.com/2016/04/21/common-core-education-surveillance-sexualization-children/

Související ve Velké Británii, EU včetně České republiky:

Common Purpose: http://www.nwoo.org/?s=%22Common+Purpose+%22+or+%22Brian+Gerrish%22
5 Komentářů k Common core vzdělání: Dozor a sexualizace dětí

 1. pozorovatel napsal:

  Ja len pridám doplnenie k téme sexualizácie detí. Tu je zozbierané množstvo škandálov spojených so zavádzaním povinnej sexuálnej výchovy na školy: od snáh o výučbu homosexuálnych praktík, sexuálnej výchovy v škôlkach až po prípady uväznenia rodičov, ktorí odmietali svoje deti na takéto hodiny pustiť:

  https://diskuter.wordpress.com/2015/01/09/sexualna-vychova-na-skolach/

 2. proud napsal:

  Noo,tak me teda nikdy nikdo sexualizovat nemusel,to jsem si dokazal a dokazu obstarat bohate sam!!!!!:-))))))))))))))))))

 3. Spektátor Čumilovič Puk napsal:

  Mě se zdá, že tady nejde jen o sexualizaci dětí, ale spíše o homosexualizaci dětí a hlavně jim nadělat v hlavách dokonalou paseku... Co se týče závěru článku, lze s ním souhlasit, ale člověk si pa klade otázku, proč má občan vlastně pak vůbec platit daně, když si nakonec služby, které za ty daně má poskytovat stát (a stojí za prd) pak musí stejně platit...

  • proud napsal:

   Tak to je kdyz se stat a obcan oddelej........pak neni ani stat,ani obcan,jen teleso ovladajici ovcany.

 4. Anna napsal:

  Peklo.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!