POD CENZUROU, SLEDOVÁNI KAMERAMI, NA SEZNAMECH PODEZŘELÝCH A UVĚZNĚNI. NEJSVOBODNĚJŠÍ ZEMĚ SVĚTA?

boot_on_face„Museli jste žít – žili jste zvyklí tomu, co již vymizelo – s vědomím, že každý zvuk, který jste vydali, byl odposloucháván, a, s výjimkou tmy, každý pohyb kontrolován.“ – George Orwell, 1984
V minulých dobách ti, kteří si dovolili ozvat se proti tyranii – považováno za vlastizradu – byli oslepováni, vykastrováni, sekali jim údy, byli znetvořeni, umlčeni vyříznutím jazyka a konečně ukřižováni. V americkém policejním státě je cenou placenou za pravdomluvnost vůči mocným (rovněž považováno ve stále rostoucí míře za vlastizradu) sledování kamerami, cenzura, vězení a v závěru smrt.

Je to ďábelská geniální taktika pro ovládání, zneškodnění a naprosté odstranění kritiků nebo potenciálních protivníků.

Nicméně se mnozí Američané nesprávně domnívají, že byste museli provést něco ilegálního nebo napadnout vládní autority, aby vás označili za podezřelou osobu, prohlásili za nepřítele státu a zavřeli jako nebezpečného zločince.

Ve skutečnosti, jak uvádím ve své knize Bojiště Amerika: Válka s lidem Ameriky (Battlefield America: The War on the American People), stačí, abyste ve skutečnosti použili jistá spouštěcí slova, surfovali po internetu, komunikovali přes mobilní telefon, řídili auto, ubytovali se v hotelu, nakoupili materiál v železářství, přihlásili se na lekce létání nebo řízení lodi, vypadali podezřele, zpochybňovali vládnoucí autority nebo docela jednoduše žili ve Spojených státech.

S pomocí automatizovaných očí a uší, s narůstajícím arzenálem špičkového softwaru, hardwaru a techniky, spolu s nabádáním státní propagandy, aby se z Američanů stali špióni a slídilové, za podpory sociálních médií a softwaru sledujícího způsob chování splétají státní agenti lepkavou pavučinu zpráv, kde se jedná o vyhodnocování ohrožení, varování před jistým chováním, označená „slova“ a „podezřelé“ aktivity, síť, která zachytává potenciální nepřátele státu.

Je to americký policejní stát, který ztělesňuje ten nejhorší teror ze strany státu předpovězený Georgem Orwellem, Aldousem Huxleyem a Phillipem K. Dickem, úhledně zabalený do opresivního balíčku předcházení zločinu a případného zamýšleného zločinu.

Jakoby to nestačilo, technokraté řídící stát, který všechno kontroluje, ani nemusí vyvíjet zvláštní úsilí, zatímco sledují co říkáte, co čtete, co píšete, kam jdete, kolik utrácíte, koho podporujete a s kým komunikujete.  Všechnu únavnou práci provádějí počítače prohlížející sociální média, internet, textové zprávy a telefonní hovory a hledají potenciální protistátní poznámky – a všechno je pečlivě zaznamenáváno, zdokumentováno a uloženo, aby mohlo být použito proti vám někdy, někde a v místě, které si vláda zvolí.

Zatímco toto může znít jako pokus o špatný vtip, jedná se o špatný vtip, který zneužívá prohlášení „my, lid“. Rozhodně není k smíchu, že Američané jsou uvězněni za pěstování orchidejí, krmení velryb, sběr dešťové vody a modlitbu na své zahradě. Pro americké rodiny není nic hurmorného v terorizování týmem SWAT, v zabíjení rodinných mazlíčků, zastřelení dětí, zničení domovů a soukromí. A skutečně není mnoho komické úlevy ve zjištění, že obyvatelstvo je nuceno platit své vládě za své uvěznění, sledování, cenzuru, teror a zabíjení.

Provádění následujících aktivit vám zaručí cenzurování, sledování a případné umístění na vládní seznam podezřelých, možné uvěznění a potenciální zabití.

Smějte se ke své vlastní škodě.

Používání neškodných spouštěcích slov jako například mrak, vepřové a piráti: Oddělení státní bezpečnosti používá rozsáhlý seznam spouštěcích slov a frází k monitorování sociálních sítí a internetových médií, aby odhalilo teroristy nebo jiné hrozby. Nejenže je zcela jisté, že vyvoláte poplach používáním frází jako „špinavá“ bomba (radiaktivní bomba), džihád a agro teror, stejně tak budete označení za účelem sledování, jestliže používáte termíny jako SWAT, sražení k zemi, policie, mrak, otrava jídlem, vepřové, chřipka, metro, chytrý, zpoždění, zrušeno, rodina, piráti, hurikán, lesní požár, bouře, záplava, pomoc, led, sníh, žížala, varování nebo sociální média.

Používání mobilního telefonu: Prostým používáním mobilního telefonu se stáváte snadným cílem státních agentů – spolupracujících s korporacemi – kteří mohou odposlouchávat hovory na vašem mobilním telefonu, číst vaše textové zprávy a emaily a sledovat co děláte podle dat vám zasílaných, vámi obdržených a uložených na vašem mobilním telefonu. Stačí zmínit kterékoliv z takzvaných „spouštěcích“ slov v konverzaci nebo v textové zprávě a určitě budete označeni.

Řízení automobilu: Jestliže nejezdíte starým křápem, který nemá žádné moderní elektronické vychytávky, tolik přitažlivé pro ty, kdo kupují auta v současné době (GPS, satelitní rádio, elektrické všechno, chytré systémy atd.), pak řízení auta v současné době je jako mít na sobě naváděcí zařízení: budete sledováni od chvíle otevření dveří auta díky zaznamenávající černé skříňce a komunikačním systémům propojujícím vozidla, jež mohou monitorovat vaši rychlost, směr, místo, kde se nacházíte, počet ujetých kilometrů a dokonce i to, zda používáte bezpečnostní pás. A když přidáte satelity, GPS zařízení, čtečky poznávacích značek a dopravní kamery do této směsice, potom není místa na našich národních dálnicích a vedlejších silnicích, na němž byste nebyli sledováni. A když ještě přidáme samo-řídící vozidla do futuristického mixu vybavená počítačem, který ví, kam chcete jet dříve než vy sami, soukromí a autonomie budou jen o málo více než mizející obrazy ve zpětném zrcátku.

Účast na politickém protestu: Zavedený v důsledku události 9/11, Patriot Act definuje terorismus tak široce, že mnohé neteroristické politické aktivity, například protestní pochody, demonstrace a občanská neposlušnost jsou považovány za potenciální teroristické akce, a proto se každý účastník chráněných výrazových aktivit v Prvním článku stává podezřelým objektem pro stát kontrolující všechno.

Vyjadřování svých názorů na sociálních médiích: FBI, CIA, NSA a další státní agentury vyšetřují a spoléhají se na korporátní sledovací technologie, které mohou „vytěžit“ ústavně chráněný proslov na sociálních mediálních platformách jako jsou Facebook, Twitter a Instagram za účelem identifikace potenciálních extrémistů, aby mohli předpovídat, kdo se možná v budoucnosti bude chovat protistátně. Vyznamenaný příslušník námořní pěchoty, 26-ti letý Brandon Raub se stal cílem tajné služby kvůli vyjádřování na Facebooku, byl vyslýchán tajnými agenty kvůli názorům na korupci vlády, zatčen bez varování, označen za duševně nemocného kvůli zájmu o takzvané „konspirační“ názory týkající se vlády, byl zadržován proti své vůli na psychiatrickém oddělení kvůli „nebezpečným“ názorům a izolován od rodiny, přátel a právníků.

Služba v armádě: Operace Vigilant Eagle (Ostražitý Orel), stvořený Oddělením pro státní bezpečnost, vyzývá ke sledování vojenských veteránů vracejících se z Iráku a Afghánistánu, charakterizuje je jako extrémisty a potenciální hrozbu domácího terorismu, neboť mohou být „narušeni, bez iluzí nebo trpět psychologickými důsledky války“. Policejní agentury také používají Beware, počítačový systém „včasného varování“, který poskytuje tipy na sklony potenciálního podezřelého k vyvolávání potíží a přiřazuje jednotlivcům barevné kódové označení – zelená, žlutá nebo červená – založeno na různých faktorech včetně záznamů v trestním rejstříku, vojenské minulosti, lékařských zpráv a výsledků sledování na sociálních médiích.

Nesouhlas s příslušníkem bezpečnostní složky: Narůstá počet státních programů zaměřených na identifikaci, monitorování a zatčení kohokoliv, kdo je považován za potenciálně „nebezpečného“ nebo duševně nemocného (samozřejmě podle standardů státu). Například, bezdomovec v New York City, který měl historii násilí, ale žádné známky duševní choroby, byl násilně zadržován na psychiatrickém oddělení kvůli hádce s policií v útulku. Navzdory skutečnosti, že lékaři neuvedli žádný důvod pro zadržení, byl muž přesto zadržen v rámci 22 miliónového programu, který monitoruje duševně nemocné lidi považované za „potenciální“ násilníky. Jak uvádí Associated Press, „Soudce konečně nařídil jeho propuštění s rozsudkem, že mužovo zadržení bylo protiprávní vzhledem k jeho občanským právům a že byrokraté se pletli do jeho léčby“.

Zavoláte do zaměstnání, že jste nemocní: Ve Virginii se odehrála takzvaná policejní „kontrola bezpečnosti“ vyvolaná zaměstnavatelem 58-mi letého muže poté, co telefonoval do zaměstnání, že je nemocný. Výsledkem byla dvouhodinová prohlídka jeho nákladního auta ve stylu týmu SWAT a 72 hodinové zadržování kvůli duševnímu zdraví. Během přepadovky těžkooděnci policejního taktického týmu konfrontovali Benjamina Burruse při odchodu z areálu motelu, obklíčili jeho nákladní auto, umístili pás bodáků na silnici za jeho vozidlo, odpálili oslepující a ohlušujícínesmrtící granát, rozbili postranní okénko, aby jej vytáhli z vozidla, nasadili mu pouta, provedli osobní prohlídku a převezli do místní nemocnice na psychiatrické vyšetření a k zadržení z důvodu duševního zdraví. Toto všechno bylo provedeno navzdory skutečnosti, že policie uznala, že neměla žádný právní podklad ani pravděpodobnou příčinu k zadržení Burrusse, protože nikomu nevyhrožoval a nebyl duševně nemocný.

Kulhání nebo koktání: V důsledku celonárodního tlaku na certifikaci širokého spektra státních zaměstnanců v první pomoci v oblasti duševního zdraví (12-ti hodinový kurz, který obsahuje PowerPointové prezentace, videa, diskuze, přehrávání situací a další interaktivní aktivity) bude vyšší počet Američanů vystaven riziku nahlašování problémů s duševním zdravím ze strany civilních zaměstanců. Připomínám, jakmile se jednou dostanete na takový vládou sledovaný seznam – ať se jedná o seznam sledovaných teroristů, seznam sledovaných duševně nemocných nebo seznam disidentů – neexistuje jasně stanovený postup pro odstranění vašeho jména ze seznamu bez ohledu na to, zda na daný seznam skutečně patříte. Například byl zatčen 37-mi letý zdravotně postižený muž, diagnostikovaný policií a vyšetřovatelem bez licence pro duševní zdraví jako osoba mající „problémy s duševním zdravím,“ údajně kvůli jeho nejasné řeči a špatné stabilitě při chůzi a poté byl zavřen pět dnů v zařízení pro duševně choré proti jeho vůli a bez přístupu k rodině a k přátelům. Následující slyšení prokázalo, že Gordon Goines, který trpí neurologickou chorobou podobnou roztroušené skleróze, není duševně nemocný a neměl být zadržován.

Vypadáte zmateně nebo nervózně, vrtíte se, pohvizdujete si nebo nepěkně páchnete: Podle 92 bodového seznamu pro sledování chování, který používá Admniistrativa pro bezpečnou přepravu k označování teroristů, jsou toto některé příznaky podezřelého chování: vrtění se, pohvizdování, tělesný zápach, zívání, odkašlávání, bledá tvář po posledním oholení plnovousu, zakrývání úst rukou při řeči a rychlé mrkání očí. Můžete být také vytaženi stranou k výslechu, jestliže u sebe „máte ´neobvyklé předměty´, jakými jsou almanachy a ´vysoký počet předplacených karet nebo mobilních telefonů´ “. Jeden z kritiků přesně označil program jako „licenci na obtěžování“.

Necháte se vidět na veřejnosti, jak máváte pistolí-hračkou nebo čímkoliv, co i jenom vzdáleně pistoli připomíná, jako je hubice od hadice nebo dálkový ovladač nebo hůl, například: Již není neobvyklé slýchat o incidentech, při kterých policie nejdříve zastřelila neozbrojeného civilistu a potom kladla otázky. John Crawford byl zastřelen policií ve Walmartu v Ohiu za to, že držel v ruce vzduchovku, zboží prodávané v obchodě, kterou si chtěl asi koupit. Třináctiletý Andy Lopez Cruz byl střelen 7x během 10ti vteřin kalifornským policistou, který si spletl chlapcovu pistoli-hračku s útočnou puškou. Christopher Roupe, 17, byl zastřelen a zabit při otevření dveří policistovi. Policista, který si spletl Wii dálkový ovladač v Roupově ruce s pistolí, střelil chlapce do hrudi. Další policista několikrát vystřelil na 70-ti letého Bobbyho Canipea během zastavení na silnici. Policista viděl muže sahajícího pro hůl a domníval se, že to je puška, a začal střílet.

Zírání na policistu: Policie v Miami-Dade srazila k zemi 14-ti letého Tremaina McMilliana, znehybněla ho škrtícím hmatem a nasadila mu pouta za to, že údajně na ně „vysílal ponižující pohledy“ a odkráčel od nich, což policisté shledali jako nepřijatelné.

Vypadáte, jako že jste pro-zbraně, pro-svobodu nebo proti-vládě: Můžete být domácím teroristou v očích FBI (a pro síť jejich donašečů), jestliže: vyjadřujete libertariánské názory (prohlášení, nálepky na autě); vykazujete názory orientované na Druhý článek (NRA nebo členství ve střeleckém klubu); čtete literaturu o přežití včetně apokalyptických fiktivních knížek; vykazujete známky soběstačnosti (zásoby jídla, munice, ruční nástroje, lékařské potřeby); obáváte se ekonomického kolapsu; kupujete zlato a směnitelné předměty; zajímáte se o náboženské názory na knihu Zjevení; hovoříte o strachu z Velkého bratra nebo z velké vlády; vysvětlujete ústavní práva a občanské svobody nebo věříte v konspiraci nového světového řádu. Toto vše je součástí rozsáhlejšího trendu v řízení Ameriky, kde je nesouhlas považován za zločin a patologický jev a odpůrci jsou pod cenzurou, umlčováni nebo prohlášeni za společensky nežádoucí.

Navštěvujete veřejnou školu: Mikrokosmos policejního státu, v amerických veřejných školách se vyskytují téměř všechny vojenské, netolerantní, bezcitné, překriminalizované, legalistické aspekty v rámci totalitního a kontrolujícího prostředí, které trápí nás „mimo“. Od momentu, kdy dítě nastoupí do jedné z 98 000 národních veřejných škol, až do chvíle, kdy docházku zakončí, bude vystavené vytrvalé dietě děsivých nařízení týkajících se nulové tolerance, která kriminalizují dětinské chování, přehnaných anti-násilnických zákonů, které kriminalizují řeč, školních zástupců (policie), jejichž úkolem je disciplinovat a/nebo zatýkat takzvané „neposlušné“ studenty, dietě standardizovaných testů založených na mechanických odpovědích namísto na kritickém myšlení, politicky korektního nastavení mysli, které učí mladé lidi sebecenzurování a cenzurování okolí, a extenzivní biometrická a sledovací zařízení, jež spolu s ostatním připravují mladé lidi na svět, ve kterém neexistuje žádná svoboda myšlení, řeči nebo pohybu. Navíc, pod vlajkou trvalé války vlády proti terorismu, FBI – ve skutečnosti státní tajná služba – jsou nyní rekrutováni žáci a učitelé k vzájemnému sledování a udávání kohokoliv, kdo vypadá jako potenciální „proti-státní“ nebo „extrémistický“ živel v rámci kampaně „Nebuď loutka“.

Říkáte pravdu do očí mocným: Dávno předtím, než Chelsea Manning a Edward Snowden byli pranýřováni za zveřejnění údajů o válečných zločinech státu a o zneužívání kontroly nad lidmi ze strany NSA, byli aktivisté, jako například Martin Luther King Jr. a John Lennon, ostře sledováni za to, že se odvážili říkat pravdu do očí mocným. Tito muži a mnozí další jim podobní měli monitorované telefonní hovory a byla shromažďována data o jejich aktivitách a vztazích. Na krátkou dobu, přinejmenším, se stali nepřítelem číslo jedna v očích vlády USA.

Cena za vystoupení proti existující moci se vždy musí zaplatit.

Ovšem podle výše uvedeného seznamu ani nemusíte být disidentem, abyste byli označkováni vládou a byli sledováni, pod cenzurou a uvězněni.

Stačí být občanem v americkém policejním státě.

Ústavní právník a autor John W. Whitehead je zakladatelem a prezidentem Rutherfordova Institutu, kde se tento článek objevil poprvé. Rovněž je autorem díla Bojiště Amerika: Válka s lidem Ameriky (Battlefield America: The War on the Americal People) a Vládni vlci: Nastupující americký policejní stát (A Government Wolves: The Emerging American Police State).

26. dubna 2016

Napsal: John W. Whitehead

Překlad: www.alstranslations.eu

Zdroj: http://www.activistpost.com/2016/04/censored-surveilled-watch-listed-and-jailed-freest-country-in-the-world.html
Jeden komentář na POD CENZUROU, SLEDOVÁNI KAMERAMI, NA SEZNAMECH PODEZŘELÝCH A UVĚZNĚNI. NEJSVOBODNĚJŠÍ ZEMĚ SVĚTA?

  1. Eschatolog napsal:

    Realita a propaganda jsou vsude v naprostem rozporu. Sancta simplicitas.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!