Šest problémů, které představuje Agenda 21

Agenda21-1024x593Každý den na schůzích na všech úrovních vlády obklopí zástupci nevládních organizací (NGO), plánovací skupiny a federální agenti zvolené zástupce a trvají na tom, aby jejich politiky neměly nic do činění s mezinárodními agendami. Pravidelně publikují zprávy a brojí proti komukoli, kdo jen zmíní jména Agenda 21 nebo nová Agenda 2030. „Ne, ne, ne,“ říkají vytrvale. „Tito lidé jsou jenom šílení konspirační teoretici. Náš plán je pouze lokálním pro naši komunitu.“

Zvolení zástupci jsou často zmateni. Záležitosti a politiky se najednou před nimi objeví v podobě vzorku instantní legislativy. A pak pro ně začne nekonečný tlak, aby je schválili. Panuje zde zmatek, nejistota a stádní mentalita schválit legislativu. A ta je schválena bez znalosti jejího původu, jejího smyslu a obzvláště nedostatku pochopení jejích důsledků. „Prostě to udělej,“ jak říká mantra.

Co mnozí z těchto zákonodárců nedokážou pochopit, je přímý vztah, jaký má velká část z této legislativy s mnohem širší agendou. Většina legislativy je propojena s jinými kusy a částmi zahrnutými v jiné legislativě. Jak se zpívá v dětské písni… „kost prstu u nohy je spojená s kotníkovou kostí…“ a je to tak pěkně udělané, zabalené v nevinně znějícím pozitivním obalu, takže mnozí zvolení zástupci budou vehementně argumentovat, že žádnou takovou věc neschválili. A většina z nich odpoví, Agenda 21, o tom jsme nikdy neslyšeli. Je pouze místní. Pouze místní. Pouze místní.

Takže, dovolte mi ukázat, jak to funguje a jak se kost prstu u nohy napojuje na kotníkovou kost a končí s Frankensteinovou obludou. Existuje šest věcí, které jsou zřídkakdy spojovány s Agendou 21 a Udržitelným rozvojem (obzvláště když jsme ujišťováni, že Agenda 21 nemá nic společného s lokální, státní ani federální vládní politikou). Tyto zdánlivě nesouvisející politiky, jakmile jsou jednou zavedeny, však pomáhají prosadit deklarovaný cíl Agendy 21 „reorganizaci lidské společnosti.“

 

Záležitost č. 1: Globální oteplování / změna klimatu.

V pravé vědecké komunitě bylo tohle téma tak zdiskreditováno, že se jeho proponenti stali téměř hysterickými ve svých pokračujících pokusech prosadit politiku Změny klimatu. V poslední době Ministerstvo spravedlnosti (USA) zvažuje trestní stíhání „popiratelů“. Proč nepřestanou, dokonce ani aby si kladli otázku, jestli je jejich věda v pořádku? Místo toho vynakládají velkou energii, aby napadli jakéhokoli vědce, který se opovažuje klást otázky nebo hledat údaje v rozporu s „oficiální“ linií. Proč je tak nezbytně důležitě, aby pokračovali v propagaci něčeho, co je jasně, abychom řekli přinejmenším, sporné?

Je to proto, že veškerá politika Agendy 21 je postavená na předpokladu, že člověk ničí Zemi. Změna klimatu je jejich „důkaz“. Eliminovat tento předpoklad znamená odstranit veškerou věrohodnost a smysl pro celou jejich agendu. Jsou ochotni zajít do jakýchkoli mezí, dokonce i lhát, aby ponechali svoji změnoklimatovou nohu na našich hrdlech.

Na místní úrovni toto znamená plánovací politiku, která kontroluje využívání energie a snahy omezit používání automobilů, prosazování stavby drahých lehkých železničních systémů a cyklostezek a instalaci chytrých metrů atd.

Ale nemusíte poslouchat mě, bude lepší, nechám-li je mluvit samy za sebe:

„Nezáleží na tom, je-li věda globálního oteplování úplně falešná… změna klimatu poskytuje největší příležitost přivodit právo a rovnost do světa.“ Christine Stewart (Bývalá kanadská ministryně životního prostřední)

„Musíme prosazovat tuhle záležitost s globálním oteplováním. Dokonce i v případě, že je teorie o globálním oteplování špatná, budeme dělat správnou věc z hlediska ekonomické a environmentální politiky.“ Timothy Wirth (Prezident, nadace OSN)

„Nezáleží na tom, co je pravda. Záleží pouze na tom, o čem si lidé myslí, že je pravda.“ Paul Watson (Spoluzakladatel Green Peace.)

 

Záležitost 2: Strach z přelidnění

Toto je ústřední pohonnou silou za téměř každou iniciativou Udržitelné politiky. Je to skutečná síla za tzv. Stack and Pack Smart Growth cities (Města uzavřená a omezená v růstu pomocí elektronické regulace spotřeby energií).

Skutečností je, že v rozvinutých zemích se počty obyvatel v podstatě snižují. Jediný skutečný růst v obyvatelstvu USA v posledních letech byl z imigrace, ať už z legální nebo ilegální. Imigrační politika otevřených hranic je v podstatě implementací Agendy 21 jakožto součást úsilí zničit národní suverenitu a „národní státy“.

Environmentalisté trvají na tom, že hranice musí být otevřené, aby umožnily imigrovat sem tolika lidem, kolik je možné. Argumentují tím, že USA mají větší schopnost je kontrolovat a chránit životní prostředí, než kdybychom je nechali v zemích třetího světa. To je proto, že Zelení již mají smrtelný stisk nad naším národním průmyslem za pomoci masívních environmentálních regulací.

Tváří v tvář jejich strachu z přelidnění však studie ukázaly, že neexistuje žádná světová krize přelidnění. Ve skutečnosti jedna studie trvá na tom, že bychom mohli umístit celou populaci světa do oblasti velikosti Texasu s hustotou obyvatelstva Paříže. Přelidnění a jeho průvodní degradace životního prostředí je především problém zemí, kde chudým vláda odpírá zlepšení jejich životních podmínek. Národy, které odmítají legalizovat například vlastnictví soukromých majetků pro masy, jsou hlavním důvodem  rostoucí chudoby.

Mezitím sustainabilisté (propagátoři stagnující populace) pracují na tom, aby zabránili těmto národům v rozvíjení či zvyšování spotřeby energie a tím je udržují v chudobě. Zelené regulace zastavují budování infrastruktury. Panikaří nad představou zvýšené spotřeby energie v rozvojových zemích. Místo toho, aby pracovali na řešení skutečných problémů – kořenu chudoby – zneužívají výmluvu na přelidnění a obhajují prosazování politik, které by drasticky snížily počet obyvatel. Brutální čínská politika jednoho dítěte a nucené potraty a sterilizace se staly jejich modelem.

Myslíte si, že si dělám legraci? Potom se zamyslete nad citáty sustainablistů:

„Plození dětí by měl být trestný čin proti společnosti, pokud rodiče nejsou držiteli vládní licence. Všichni potencionální rodiče by měli mít povinnost používat antikoncepční chemikálie, a vláda by podávala protijedy obyvatelům vybraným k plození dětí.“ David Brower (Sierra Club)

„Rozumý odhad pro industrializovanou světovou společnost v současnosti se severoamerickým materiálním životním standardem je 1 miliarda. Na více střídmý evropský životní standard života by byly možné 2 až 3 miliardy obyvatel.“ Organizace Spojených Národů Globální posouzení biodiverzity.

 

Záležitost 3: Destrukce svobodného tržního systému.

Slyšeli jsme prohlášení za prohlášením od OSN; od členů US kongresu; zpravodajských médií; a od Hollywoodu, všichni odsuzovali svobodný trh jako špatný, zkorumpovaný a jako nástroj bohatých, aby mohli omezovat chudé. Takže nyní, po rozhodnutí, že chudí jsou postradatelní v zájmu zastavení přelidnění, o ně najednou plánovači mají starost – pokud to vede k jejich schopnosti vyplundrovat naše bankovní účty. Mají tedy skutečně starost o ochranu životního prostředí – nebo spíše vyznávají taktiky Jesse Jamese?

Redistribuce bohatství stojí za každým opatřením, které vychází z OSN, a nyní také za Obamovou administrativou. EPA je útočným psem na uzavření celých průmyslů, jako např. uhelného. Stalo se velmi obtížné provozovat výrobní průmysl v USA a téměř nemožné začít nový. Ochrana životního prostředí je vždycky výmluvou, dokonce i když samotné Obamovo ministerstvo zahraničních věcí řeklo, že ropovod Keystone nebyl environmentální hrozbou. Před několika lety radikální zelení třímající pochodně demonstrovali před domem ředitele společnosti Keystone pipeline. Vize teroru Temné agendy?

Na OSN summitu Rio + 20, konaném v roce 2012 byla obhajována idea „nulového ekononického růstu“ – jen pro spravedlnost. Bylo konstatováno, že dokonce i stavby nových silnic narušují status quo a vnáší zmatek do spořádané společnosti. Takovéto idiotské nápady jsou hnací silou za udržitelným rozvojem. Opět přicházejí na mysl obrazy Temných věků.

A přece uvažte „místní“ plánovací programy, které odstřihávají přístupové cesty a opět, odrazují auta. A co válka EPA proti průmyslu. Je pěkně těžké mít hospodářský růst bez průmyslu. Dřevařský průmysl je zabitý a komunity umírají. Přehrady jsou strhávány a farmáři mizí. Nulový ekonomický růst v akci. Pouze místní?

Opět, ne moje slova, nechte je, ať vám to řeknou sami:

„Musíme toto učinit nejistým a nehostinným místem pro kapitalisty a jejich projekty. Musíme požadovat zpět cesty a zorané země, zastavit stavbu přehrad, strhnout existující přehrady, osvobodit spoutané řeky a navrátit divočině milióny akrů v současné době osídlené půdy.“ Dave Foreman, (Earth First).

„Globální udržitelnost vyžaduje záměrné vytváření chudoby, sníženou konzumaci zdrojů a stanovení limitů kontroly úmrtnosti“ Profesor Maurice King (Obhájce kontroly populace)

Věříme, že plánování by mělo být nástrojem pro přidělování zdrojů… a eliminování velkých nerovností bohatství a síly v naší společnosti.. neboť volný trh se prokázal jako neschopný toto učinit.“ Plannersnetwork.org Statement of Principles. The American Planning Association je členem a podporovatelem těchto principů.

 

Záležitost 4: Levná energie je nepřítelem Země

Pro průměrnou osobu úsilí zastavit jakoukoli schopnost získat levnou energii nedává smysl. Lidé trpí ekonomicky. Zaměstnání se ztrácí. Ceny energie stoupají závratnou rychlostí. Jakýkoli pokus vrtat ropu, hydraulicky štěpit břidlicový plyn či těžit uhlí jsou všechny energicky zablokovány vládou a zelenou politikou. A přece vláda utrácí bilióny dolarů na „alternativní energii“ jako je větrná a solární, které poskytují méně než 3 % našich potřeb energie. Proč? Co je motivací pro nasazení pout na ekonomický motor USA? Výmluvou je, že užívání energie zvyšuje emise CO2 a urychluje globální oteplování – výmluva nutná, aby “harmonizovala” USA do socialistické, udržitelné globální oprátky.

Mnohé současné státy a regiony se nyní chystají zvýšit daně na čerpacích stanicích, aby udržely ceny energie vysoko. Navíc Obama právě vydal Exekutivní rozkaz zakázat jakékoli ropné vrty v pobřežních vodách. Takže, jakmile spotřebitel začal odpočívat na pumpě, vyšší daně a Obamova akce vyžene ceny opět zpátky nahoru. Jak ceny porostou, “plánovači” budou trvat na tom, že jediným řešením je prosazování budování drahé veřejné dopravy.

Ale, podle některých anti–energetických advokátů, strach z levné energie sahá až za ochranu životního prostředí – dostupnost energie pomáhá budovat bohatství pro jednotlivce a odstraňuje je ze seznamu závislých – což je opačným cílem udržitelné politiky.

“Dávat společnosti levnou, hojnou energii je nejhorší věcí, která by se kdy mohla stát této planetě.” Prof. Paul Ehrlich (profesor populačních studií, Stanfordská Univerzita).

“Komplexní technologie jakéhokoli druhu je útokem na lidskou důstojnost. Bylo by pro nás téměř katastrofální objevit zdroj čisté, levné a hojné energie proto, co bychom s ní mohli dělat.” Amory Lovins (Institut Rocky Mountain).

“Vyhlídka levné jaderné energie je tou nejhorší věcí, která by se kdy mohla této planetě přihodit.” Jeremy Rifkin (Nadace Greenhouse Crisis).

 

Záležitost 5: Common Core.

Mnozí lidé vidí reorganizaci veřejných škol jako záležitost oddělenou od Agendy 21. To není. Ti, kdo propagují to, co nazývají Agenda pro 21. století chápou, že to bude běh na dlouhou trať. “Reformovat” národ vytvořený na ideálech omezené vlády, volného podnikání a individuální svobody v národ, který nekriticky akceptuje vládní kontrolu shora dolů bude vyžadovat čas a odhodlané úsilí. V sustainabilistické společnosti není prostor pro ty, kdo věří, že jsme byli zrozeni s našimi právy a že úkolem vlády je tato práva chránit. Udržitelný systém říká, že vláda nám udělí naše práva.

Prosadit takovýto radikální obrat naší společnosti vyžaduje, aby děti byly indoktrinované do jeho přijetí. Úsilí vážně započalo v 90 letech pod za vlády Clintona pomocí masivního růstu odboru školství v programech jako Cíle 2000, Školou k práci a Výbor pro vývoj pracovní síly.

Původní americký vzdělávací systém efektivně poskytl povšechné akademické vzdělání, z něhož si studenti mohli vybrat své vlastní budoucnosti. To už neexistuje. Dnes jsou nové osnovy přetvořeny do něčeho, co se nazývá Common Core (zde. o Common Core v češtině). Jsou to centrální osnovy provozované státem, které udělají ze škol trochu více než jsou pracovní školicí a indoktrinační střediska.

Protože víte, dnešní veřejný vzdělávací systém je také navržen tak, aby odňal dětem jejich postoje, hodnoty a přesvědčení, které jim mohli vštípit rodiče, a indoktrinovat je pro přijetí globálních hodnot – globálního občanství a globální ekonomiky založené na udržitelné agendě. Málo z americké občanské výchovy a dějepisu se vyučuje v dnešní třídě. Ale učebnice obsahují celé kapitoly o pěti pilířích islámu, zatímco ignorují 10 přikázání křesťanství. Děti jsou krmeny nekonečnou dietou zel kapitalismu; sobeckého individualismu a sociální spravedlnost redistribuce bohatství. Trestá studenty za vlastnění individuality a je designováno, aby eliminovalo takovéto přirozené lidské sklony. To je “společný” (common) v Common Core. Společné hodnoty, společné cíle, společná budoucnost. Nečeřte vody spořádané společnosti.

Common Core jsou státem diktované osnovy nezbytné pro přijetí a implementaci Agendy 21. Samozřejmě, my stále volíme místní školní výbory předstírající, že mají možnost osnovy ovlivňovat. Dává nám to pocit bezpečí za naše děti. Jak potom vysvětlíme vzestup Bernie Sanderse a tsunami socialismu? No, dnes si téměř každý dospělý do 40 let prošel touto indoktrinací, byl trénován, aby přijal budoucnost vybranou pro něj někým jiným.

Vzdělávací systém byl plně nalinkován ve velmi podrobném dopise Hillary Clintonové od Marka Tuckera z Národního centra pro vzdělávání a ekonomiku v listopadu roku 1992, bezprostředně poté, co byl Bill Clinton zvolen prezidentem.

Tucker řekl: “Nejprve může mít národ vizi vývojového systému typu národních – ne federálních – lidských zdrojů. Toto je propletené s novým přístupem k vládnutí, jenž by měl informovat o této vizi. Je nezbytné vytvořit bezešvou síť příležitostí za účelem rozvinutí schopností jedince, která se doslova rozpíná od kolébky po hrob a je stejným systémem pro každého…”  koordinovaným “systémem výborů pracovního trhu na místní, státní a federální úrovni”, kde osnovy a “hledání vhodného zaměstnání” budou vyřizovány poradci  “s přístupem k integrovanému počítačovému programu.”

 

Záležitost 6: Zdravotní péče.

Jak souvisí zdravotní péče s Agendou 21? Jednoduše si vygooglete “udržitelná medicína” a najdete více než 5,850,000 odkazů v anglickém jazyce k tomuto tématu. Pročtěte si myšlenky zde vyjádřené a najdete téměř každé ustanovení Obamacare.

Odbornice na Udržitelné zdravotnictví Dr. Madeleine Cosman to vyjádřila takto: “Udržitelná medicína + udržitelný rozvoj = povinnost zemřít.” Udržitelná medicína činí rozhodnutí pomocí předvídacích koncilů, které určí, co by se mělo nebo nemělo dělat každému tělu v jeho skupině v jeho přirozeném domově. Odborníci na udržitelnou medicínu nemluví o občanech v suverénních národech, ale o “lidech” v jejich “osadách”. Udržitelná medicína je pilířem, kolem něhož se točí ostatní Udržitelný rozvoj. Principem č. 1 Deklarace z Ria, který představila Agenda 21 je, že všichni lidé musí žít v harmonii s přírodou. Překlad znamená přídělový systém, nízkou technologii pro zdravotní ošetření a důraz na zdravotní péči, ne vyléčení. A to samozřejmě povede k redukci populace, po které volá Agenda 21.

Toto jsou záležitosti, které obvykle nejsou diskutovány nebo spojovány s Agendou 21. A přece jsou zaváděny, krůček po krůčku, lokálními plánovači v opatřeních, která jsou schvalována pomatenými zvolenými představiteli. Všechno je poháněno tlakem ze soukromých NGO skupin a financováno federálními granty. To je jak se to dělá, neustále poháněno trochu s každou nevinně znějící myšlenkou. Potom bez varování povstane Frankenstein za kouřovou clonou, kosti prstů u nohou a kotníkové kosti plně funkční.

Američané musí chápat a spojovat tyto body s každodenními záležitostmi, aby mohli jasně vidět kořen a dlouhodobé cíle těchto politik, které ovlivňují naše soukromé životy. Zvolení představitelé na každé úrovni vlády musí dojít k pochopení, že právní akce mají následky sahající daleko za jejich chápání. Agenda 21 je “common core” a již pronikla do každé úrovně naší společnosti. Náš bojový pokřik musí zastavit tuto příšeru nebo být svědkem toho, jak naše svobody mizí.

11. května 2016, Tom DeWeese

Zdroj: http://www.activistpost.com/2016/05/six-issues-that-are-agenda-21.html

Agenda 21 česky: https://cs.wikipedia.org/wiki/Agenda_21
139 Komentářů k Šest problémů, které představuje Agenda 21

 1. Benzin Petrolejovič Naftěnko napsal:

  ...to svět pohlcující šílenství přichází z Ameriky a jeho tvůrci jsou jewrei....

  • proud napsal:

   Na rozdil od mnohejch si vubec nemyslim ze jsou za vsim zidi,natoz ze jsou "tvurci"! Jsou to jen otroci postaveny nad otrokama,ale porad taky JENOM otroci!!!

   • Robo napsal:

    Tých otrokov keď vidíš vo vláde, v médiách, jak nás ohlupuju a aj naše deti (ČT-D), tak otrok neotrok, po papuli by im schuti jeden dal.

    A mimochodom, aj taký Soroš, Rotschild, pápež..sú len otroci. Nad nimi sú už len naši bývalí žreci. Tí, ktorým "sláva" prerástla cez hlavu..

    • proud napsal:

     Coz ovsem nemeni nic na tom,ze snahy dat jim po papule a rozdelovani se v tom,jestliano,nebo ne,komu a jak jsou jim vitany,jsou jejich chlebem a soli,plnej vic ukolu naraz,rozdelujou nas mezi sebou a jeste jim potencialne plnej kesene nakupem zbrani a rozbijenim hodnot,ktery bude treba pospravovat.......takze tudy cesta nevede.Uvedom si ze situace je takova,ze jim nemuzes "bezne" ublizit tim ze je odstavis valkou,revoluci,nebo vykazanim,tim ze jim vezmes majetky,kdyz si tisknou kolik chteji a jako jediny to smeji! Na ne muzes jen tak,ze jim proste prachy a majetky generalne zrusis!!! Zrusis je proste cely planete.Zrusis ten jejich system.Uz nebudou moct nikomu zaplatit,slibit,nikoho si koupit,najednou nebudou vic nez kazdej jeden z nas ostatnich.

     • Robo napsal:

      Jak to chceš urobiť?
      Mimochodom, peniaze niesú náš najväčší problém..
      Je polka mája za nami, malo by pršať. Dnes som polieval záhradu.
      Pozri nad hlavu. O čom píše Paul Durham a houbeer má tiež viacero "výhod"..

      • proud napsal:

       "Mimochodom, peniaze niesú náš najväčší problém..".........ses si tim jistej,Robiku? :-))))))))),ve vztahu jejich k nam a nas k nim ano,jsou ten nejvetsi problem,kdyz neni nic co by neslo uplatit,a malem ani nikdo,az na par skalnich.Je to nejvetsi problem!!! Az nebudou,bude nejvetsim problemem "ovcanstvi a stadnost".Jenze tim ze nebudou prachy,budou patrit otevreny media opravdu vsem a uz s tim pujde neco skutecne udelat a to celkem rychle.

       • Robo napsal:

        Pozri, Proudíku, peniaze neboli, sú a zas nebudú (až to tu poriadne vyvetráme).
        Obnova príRODy je však prvoradá.
        Ak nebude nič pri rode (príroda), peniaze nikomu nepomôžu. Ani uplatiť sa nedá..

        • proud napsal:

         "VZNIK PENĚZ
         Jedna z prvních věcí, kterou tito starověcí kněží-králové udělali, když
         převzali kontrolu na lidmi, bylo zavedení věci nazývané „peníze“.
         Peníze se nevyvinuly během tisíců let výměnou práce a
         obchodováním, jak se nám tvrdí. Toto je záměrný klam, který nás
         udržuje v temnotě a ve službě penězům." "Sumerská destička z města Ur, Mezopotámie,
         asi 2046 př. n. l. Vystavena v Britském muzeu.
         Zaznamenává finanční transakci vkladu
         stříbrných šekelů v paláci/chrámu. Je to jeden
         z nejrannějších příkladů „směnky“používané i
         moderními bankami a říká nám, že chrámy ve
         starověku sloužily jako první banky – vytvářely
         spojení mezi bankéři a královskými rody tak
         daleko zpátky, jak jen můžeme vysledovat."............ale boli,peniaze,boli.......!

        • Robo napsal:

         4-5.000 rokov nieje žiadna doba, Proude..pochop..

        • proud napsal:

         To je zatracene dlouha doba na to,aby si ovce neumely nic jinyho predstavit,to zase pochop ty,lidi si zivot bez penez vubec neumej predstavit!!! A spocitej si ji na generace!Kurva dlouha doba!!!Nebo si snad myslis ze nas zkazili ze dne na den?

        • Petr napsal:

         Proude a jak by Jste chtel obchodovat? Penize nejsou nepritel lidi, ale my sami sobe jsme tema nejvetsima neprateli.

        • Robo napsal:

         Proude, mám pocit, že sa dohaduješ sám so sebou..

        • proud napsal:

         Obchodovat? :-)))))))))))))A k cemu ti je,takovy "obchodovani"?Navic je to na 99% beztak zlodejna! Co treba misto obchodovani proste "sdilet"?..........

        • Petr napsal:

         Za co budete nakupovat banany? Samozdrejme ze mezi mistnima podporuji spis vymneny obchod. Ja umim to, ty to tak si pomuzeme a je to. Jak by Jste chtel nahradit penize?
         Trend nastoleny mocnymi, ve svete smeruje k bezhotovosti. A to teprve zaplaceme.

        • proud napsal:

         Bezhotovost a "sdileni",neexistence penez,platidel a obchodovani jsou dva naprosto odlisny pary bot!!!

       • Robo napsal:

        Mimochodom, včera som konečne vysadil mladú lipku.. :-)

        • proud napsal:

         Duby a buky je treba sazet,ve velkym, v lesich,kvuli vode a sesuvum,korozim pudy.......jinak voda sjede pryc a vypari se,zmizi....vysychaj prameny.......nase "statni lesy" na to kaslou,jsou jak cirkve co nicewj zrestituovany lesy,jen prachy a prachy,zadny hospodareni,a kdyz,tak zas jen pro prachy,ale ne pro les.

        • Robo napsal:

         Dub je tiež v pláne, len už nemám kam..

         Inak, nepodceňuj lipu, niečo si o nej nájdi..

        • vilon napsal:

         Robo, a od svojích "perál" si zrazu prebehol k záhradníctvu, si čulý....

        • Jaris napsal:

         Lipa je muj nejmilejsi strom, Robo. Jak krasne voni, kdyz rozkvete! Stoupnes si pod ni a slysis vcely. To je nadhera. Jednu mame za plotem a druhou si pestuji jako bonsai v kvetinaci. Je ji uz pres tricet let a jeste potvurka nekvetla. Mozna vsak letos poprve vykvete.
         Podivej se na krasny film MUZ,KTERY SAZEL STROMY.

        • Robo napsal:

         Ahoj Jaris! :-)
         Ten dokument som videl, je inšpiratívny..
         A lipka kvety možno sabotuje, bo chce voľnosť? :-)
         Skús ju presadiť do zeme, snáď vykvitne.. :-)

        • weissbach napsal:

         "Duby a buky je treba sazet,ve velkym, v lesich,kvuli vode a sesuvum,korozim pudy…….jinak voda sjede pryc a vypari se,zmizi….vysychaj prameny…….nase „statni lesy“ na to kaslou,jsou jak cirkve co nicewj zrestituovany lesy,jen prachy a prachy,zadny hospodareni,a kdyz,tak zas jen pro prachy,ale ne pro les."

         To je názor laika, který neodpovídá skutečnosti. Problém je jinde.

        • Robo napsal:

         Áno.
         Za prvé, na prvom mieste tu nie su peniaze, ale naše vyhubenie.
         Za druhé, les si poradí sam, ale viď "za prvé" (ničenie podnebia/doslova tvorenie púšte).

         To už je užitočnejšie stromy sadiť na vlastnom pozemku.

        • proud napsal:

         Odkud ze to prislo s tim vyhubenim a na jakym zaklade a z jakyho duvodu? ;-).Aby bohaty min bohatli a meli min otroku? Hmmmmm..... :-)))

        • proud napsal:

         Weissbachu,to neni z moji hlavy,ale prisel na to takovej uplne neznalej a hloupej amater z Rakouska,jmenoval se Viktor Schauberger a byl az tak uplne blbej,ze si ho sebrali Americani a pak mu zabavili na co prisel a postarali se mu o zkraceni zivota. :-)

       • WIKINGER Petr napsal:

        Nebojte se PROUDE,pokud bude dostatečný počet občanů chtit vytvořit vlastní organizační struktury a Program,pak vás upozornuji,že tu máme NÁŠ ropočet odkud tuneluji námi zvolení šmejdi NAŠE peníze a zdejši diskutéři stále nechtějí pochopit,že tento proces mohou pokud budou chtit jednoho dne sami zvrátit.

        • Marie napsal:

         Ja to chapu, akorat si myslim, ze se to uz nestihne... muselo by to byt behem par mesicu, nikoliv let... a nesmime zapominat, kdo ma v rukou zakladni energeticke zdroje u nas, takze s babisem se musi zacit...musime mu vzit nakradenou pudu, jinym vodu, atd.

        • houbeer napsal:

         Zdejsi diskuteri urcite by prispeli na zmenu systemu.ale jak?co je realne,jak se pta nize petr?nevim,zda se mi realne spousty moznosti a zaroven nerealne z x duvodu-jak pise proud,strach,pohodlnost,...ja jdu prikladem hlavne svym detem,co více?

     • Robo napsal:

      Jak to chceš urobiť?
      Mimochodom, peniaze niesú náš najväčší problém..
      Je polka mája za nami, malo by pršať. Pekne pravidelne, žiadne záplavy. Dnes som polieval záhradu.
      Pozri nad hlavu. O čom píše Paul Durham a houbeer má tiež viacero "výhod"..

      • proud napsal:

       "Potřebuji vám trvale zapsat do srdce následující:
       Není to LÁSKA k penězům, která způsobuje naše trápení…
       Pravou příčinou všeho utrpení je samotná EXISTENCE PENĚZ.
       Při hledání zdroje všech našich problémů, jediné, co musíme udělat,
       je sledovat peníze. Vždy bez výjimky zjistíme, že prvotním zdrojem
       všeho našeho trápení na planetě Zemi jsou peníze."

       • Robo napsal:

        Ani nie.
        Nesprejuju nás prvotne kvôli peniazom. Ani nás prvotne kvôli nim nehubia.
        Že sa niekto nechá kúpiť, je vec druhá..

        • proud napsal:

         :-)))))))))))Jsi dneska "natvrdlej"?:-))))))))))))),samozerjme ze ne kvuli nim,ale s jejich pomoci!!! :-))))))))).Bez nich by nemohli a nedokazali vubec nic!

        • Jaris napsal:

         Ja bych to napsala asi takhle: Penize jsou dobrym sluhou, ale spatnym panem. Penize je treba mit pod kontrolou a ne aby nam prerostly pres hlavu dluhy.

       • Robo napsal:

        Vyššie spomínaš, že ONI sú iba otroci a tu sa biješ proti peniazom na prvom mieste. Protirečíš si, lebo nechápeš, že more peňazí potrebujú práve iba tí otroci..

        • proud napsal:

         Vubec si neprotirecim,ale tys byl dlouho na slunicku:-)))),nechces chapat co jsou to penize a co se diky jejich existenci deje.Precti si Ubuntu.Ne pro prdel si je zavedli!

        • Robo napsal:

         Pre afriku Ubuntu, pre nás Védy.
         Kľudne ako medzistupeň KSB/DVTR, aj keď ma serú.. :-)

         A dohaduješ sa sám. Nečítaš, čo pisem! Už hore Ti píšem, že "nebudú, až tu poriadne upraceme".

         Proude, čítaj, čo píšem, budeš ma podstatne menej nasierať.. :-))

        • proud napsal:

         Robiku,az si Ubuntu prectes,zjistis ze se s Vedama vubec netluce,spis doplnuje :-) ;-)

       • Marie napsal:

        Nesouhlasim. Neni to laska k penezum. U vetsiny lidi jde o nouzi, ktera je trapi z nedostatku penez, nebot bez nich nekoupis ani vodu!

        Pricinou problemu nejsou penize, ale lidi, jedine lidi, co s nimi provadeji!

        Zdrojem trapeni na planete nejsou penize, ale zlodejina! Mas to pomatlane poradne....prilis mnoho vlivu na sebe nechavas pusobit...

        • Petr napsal:

         To tu vysvetluji celou dobu a nekteri to nechteji pochopit.

     • Marie napsal:

      Uz jsem ti psala nekolikrat, ze jsi poznamenany zivotem v USA a litas ve snech, ikdyz uz tam nejsi...

      Zrusis majetky cele planete??? Co to je dementni vyplod? Musis mit nejaky majetek, kde budes zit a produkovat svou obzivu.

      Drzi nam je v ruko kdo? Zidi. Se podivej na Babise. Uplne sam vlastni pres polovinu obdelatelne pudy v CR! A na Slovensku, v Nemecku, v Polsku!

      Musi se jim to sebrat, a kazda zeme, ktera se chce z toho srabu dostat. Nebo mas recept na to, jak se stat generalem planet? Tak sem s nim :-))))

      • proud napsal:

       "Zrusis majetky cele planete??? Co to je dementni vyplod? Musis mit nejaky majetek, kde budes zit a produkovat svou obzivu. "

       kontra

       "Drzi nam je v ruko kdo? Zidi. Se podivej na Babise. Uplne sam vlastni pres polovinu obdelatelne pudy v CR! A na Slovensku, v Nemecku, v Polsku! "..........vzdyt ty uz nevis ani co kdakas v jednom prispevku,natoz na sajte:-))))))))))))))))).Ubuntu jsi necetla a nezamyslela ses nad tim,ale chytra jsi jako radio pri "vareni z vody"........klasika:-))))))))))))

      • proud napsal:

       Hele Marie:-)))))))))))))),nech to radeji tem kdo alespon neco v ty hlave maji! :-))))))))))))))))))

   • Kurt napsal:

    Ano přesně tak, máte pravdu. Židé jsou používáni kvůli své vzdělanosti a chytrosti jako řídící složka, ale jak jste napsal, pořád jen otroci (jako židé fungující jako samosprávné složky v koncentrácích)

   • Holy napsal:

    Proud: Mas uplnou pravdu. Zide jsou jen vyssi vykonna ridici struktura ne ti co ridi. Oni jsou tez rizeni. Proto nedavno Putin nabidl Zidum presidleni do RF pod tlakem perzekuci priprchliku do Evropy. Je lepsi prevzit funkcni ridici struktury nez v ramci nevyzpytatelneho chaosu bez rizeni tvorit nove.

    • Jaris napsal:

     Holy, ja jsem presvedcena, ze tou ridici klikou jsou prave zidi s jejich podplacenymi sabesgoys. Tvori ruzne skupiny pod ruznymi jmeny. Nejznamejsi je Bilderberg a tam vymysleji svoje praseciny chorych mozku.

  • Např. záměr: „převýchova dětí k tzv. udržitelnosti a ekonomické spotřebě“ je plně akceptovatelný a je třeba ho podporovat. S vědomím, že i svátostně čisté myšlenky bývají zneužity.

   V roce 1947 se na polích naší obce katastrofálně přemnožili hraboši . A ještě dnes si vybavuji stovky zabijáckých šarvátek a kanibalismus mezi nimi. Pokud však Matka Příroda chystá podobný osud lidem, jsem pro „zdržovací“ taktiku i strategii. :-)

   Viz též podněty ve skupině http://www.podnety.cz/index.php?form=ok&category1=vyhledat-podnety&uroven=6&co=TU%C5%BD&zisk=3&stav=3&spech=3&naklady=1&vynosy=3&formular=2

 2. proud napsal:

  500 Internal Privoxy Error

  Privoxy encountered an error while processing your request:

  Could not load template file connect-failed or one of its included components.

  Please contact your proxy administrator.

  If you are the proxy administrator, please put the required file(s)in the (confdir)/templates directory. The location of the (confdir) directory is specified in the main Privoxy config file. (It's typically the Privoxy install directory)............tenhle web zacina bejt pomalu ale jiste o nicem,s takovou ho muzeme zavrit,bohuzel:-((.......sedet a cekat po kazdym kliku 10 minut a pak znova 10 kdyz se nezadari,za chvili nasere do maxima!!!!! Nedozijeme se prumerne 500 let,abysme meli na takovyhle picoviny dost casu!

  • admin napsal:

   njn, útoky se zase rozjížděj, taky mě to sere

   • WIKINGER Petr napsal:

    ADMINE,ŽE VÁS TO SERE NESTAČI.

    přestante tady valit kupy článků,které jakoby měly za úkkol zadusit dobré nápady občanů a jejich dopřednou iniciaticiativu a zorganizujte vždy vpředu rubriku,která stoji.U vašeho salátu se vám to povedlo. Rubriku,kde bude možno crowdsourcingem navrhovat NÁŠE BODY OVČANSKÉHO PROGRAMU to,že to jde v republice s kopce víme,ale nikdo nám nechce napsat jak z toho ven .TAK TO NAPÍČEME SAMI A HOTOVO.

    • Marie napsal:

     Petre, ale ty utoky se musi resit jako prvorada vec a s tim by mohl nekdo Honzovi pomoct, protoze, pochopte, pokud se to nevyresi, tak se sem nedostanou lidi ani cist to, co mu tady navrhujete.

     • WIKINGER Petr napsal:

      HONZA MOC DOBŘE VÍ,ŽE SI UMI POMOCI SÁM,

      pokud by opravdu tady něco chtěl krome nic neřešicich komentářů,pak by to vypadalo jinak.Nyní,když se staví mrtvým broukem na opravdové návrhy jak se z těch stále vzrůstajících sraček dostat je jasné,že za ním stojí kdosi,kdo mu porouči a on je povinen poslouchat.Proto je dost možné,že to tu MUSÍ brzdit A V TOM SMYSLU ZDEJŠI DISKUTUJÍCÍ KTEŘI SE KOJÍ NADĚJEMI,ŽE SE TU NĚCO DOZVÍ NAVÍCJEN ZKLAMAT.WEB je tedy ve skutečnosti pouze tzv mucholapka a jeho smysl se tak stejně ztráci k nepotřebnosti.

      • WIKINGER Petr napsal:

       NAŠI AKTIVISTÉ PODEZŘIVAJÍ TENTO WEB,ŽE SI DĚLÁ ZE ZDEJŠICH DISKUTÉRŮ VRTULI.

       použivá stejných metod jako vládní šmejdi.Ti taky se sebe dělají mrtvé brouky,když jim ovčané sdělují své požadavky.Využivajíc svého postavení k VYVOLÁVÁNI POCITU BEZMOCI ČI ZÁVISLOSTI NA NĚKOM,KTERÝ ZA TO NIKDY STÁT NEMUSÍ.To jsou metody NEOLIBERÁLŮ,kteři něco jiného píši a něco jiného dělají.Využívají k dosažení držení moci křiváckých metod a teprve podle toho jich poznáme.

  • Benzin Petrolejovič Naftěnko napsal:

   PROUDE,TO ZPOŽĎOVÁNÍ WEBU JE DŮKAZ TOHO,ŽE VADÍ...je to jeho ohodnocení a důkaz,že se trefuje tam,kam míří a že míří tím správným směrem.
   Jinak negativní vliv židovské mafie na stav tohoto veskrze zhovadilého světa je nezpochybnitelný a je to vidět doslova na každém kroku a to i u nás.
   Jen si připomeňte tu právě proběhnuvší epizodku s Antifa základnou "Klinika",okupovanou v rozporu se zákonem squattery,kteří pokud šlapali ukázněně dle osnov neomarxistů a vydatně nabourávali antiimigrantskou agendu "konvičkovců a okolí",byli podporování a doslova politicky a ekonomicky kryti známými expnenti multikulty agenty,jako je Dienstbier,nebo Marxová-Tominová,Sorosem odkojená Krnáčová a jejich poskoci a nebylo toho boha je z té "Kliniky" dostat a jen šlápli vedle s promítáním vzpomínkového dokumentu 68-ho výročí masakru židovských teroristů na Palestincích,okamžitě vyletěli z "kliniky",jak namydlený blesk....Najednou šlo všechno,jako po másle a nikdo na protest z doposavadních ochránců ani neceknul....
   Je už opravdu načase,aby nejen zbytek naivní a úspěšně oblbované veřejnosti i s Antifa-užitečnými idioty(od toho promítání už zřejmě neužitečnými ,ale jen idioty) konečně otevřel oči a uvědomil si,co se tu děje,kdo to činí a v čí prospěch,česká veřejnost a to rozhodně není.....

   • proud napsal:

    "PROUDE,TO ZPOŽĎOVÁNÍ WEBU JE DŮKAZ TOHO,ŽE VADÍ…je to jeho ohodnocení a důkaz,že se trefuje tam,kam míří a že míří tím správným směrem.".........Nic ani ve zlym,ani rejpavym ! Honzikovi fandim a vim ze to mysli dobre,ale jsi si jistej tim ohodnocenim a smerem kterym miri ? :-).Neskrejvam,zes me trochu pobavil a rovnou tvrdim,ze v tom to neni :-).Ale je faktem,ze na dobry ceste je a potencialne je dost dobre mozny,ze ten smer opravdu chytne a pak uz pujde o "nebezpecnej" web,je tedy mozny ze se to snazej rozsekat jeste v plenkach,nevim,taky to muze bejt jeden nebo par moulu co se mstej,protoze tu od nas dostali pres blbou hubu,kdyz neumej psat ani myslet,nebo celou skupinu co ma zadani proste otravovat zivot vsem potencialne nebezpecnejm webum bez rozdilu.

    • Robo napsal:

     Áno, pekne liberálne "bez rozdielu"..

     Už nejakú dobu sa nemôžem dostať na stránky auria.sk..

  • Marie napsal:

   Ja mam tady problem, v jednom kuse. Obcas se to povede, kdyz znovu nahraji prohlizec, a jiny... Opera mi to neotevre uz asi tyden.

   Takto ubude navstevniku a samozrejme take nebudou penize na provoz! Se podivej, je za 8 dnu konec mesice a neni tam ani polovina potrebne castky!

   Ja jsem ti to psala, ze je potreba to resit ne jednorazove, ale trvale tento prispevkovy problem, aby ten web bylo mozno provozovat.

   Nakonec stejne dojdes k tomu, co tady pored dokola pisi... musi se jit po lidech, hezky za zady, jak to delaji oni a narvat do nich strach... nevymyslela jsem to, ale bohuzel to jinak nefunguje. Zadne demokraticke cesty na podrazactvi...

   • Jaris napsal:

    Jo, jo, problem mi dela z nejakeho duvodu POUZE tahle stranka NWOO. S zadnou jinou podobne zpomaleniny nebo plesky nemam. Strasne me to zere.

   • proud napsal:

    "Takto ubude navstevniku a samozrejme take nebudou penize na provoz!"...........a pritom tolik ty "prachy" hajis:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 3. proud napsal:

  Pak nezbejva nez zatnout zuby a vydrzet,tim se meni situace.Toz tomu ten cas dame a dokazeme jim,ze dokazou akorat tak velky hovno! Nezastavej nas!

  • admin napsal:

   ono to řešit jde, ale nestačím na to zatím sám

   • houbeer napsal:

    Jo,včera jsem se v podstatě nedostal,dnes uz lepší!

   • WIKINGER Petr napsal:

    ADMINE,OBČANÉ JSOU TADY TERORIZOVÁNI NEOSRÁČI PLACENÝMI POLIT.TŘIDOU ŠMEJDŮ.

    přesto,že je vám nabízena pomoc obřanů voličů nepřicházi od vás řádná odpověd zejména na to,že je třeba začit budovat vlastní občanský PROGRAM.Teror krachující polit.třidy,která nám ani nechce dát peníze z NAŠEHO ROZPOČTU na pořádný NÁRODNÍ WEB a současně odmítá otevřit jimi zablokované diskuzní rubriky na jejich stranických webech ze zoufalého strachu,aby neztratili nám ukradenou moc,kterou ziskali nepoctivými a prolhanými sliby,bude muset jednoho dne skončit.

    NAVRHUJI,ABY SE VAŠE VEDENÍ OPŘELO O OBČANY VOLIČE.Pokus tento teror bude trvat je načase,aby si občané začali budovat vlastní struktury a ne četli tu ndokola články,které jsou v podstatě obdivným hartučením nad úspěchy šmejdů z celého světa.

  • Marie napsal:

   Co tim myslis, zatnout zuby a vydrzet? Proste to odradi lidi, kdyz se sem nebudou moct dostavat. Dokazes jim akorat hovno.... ty jsi proste nenapravitelny idealista, a to v dnesni dobe nelze, to je sebevrazda, ty budes mlady, jinak to nevidim...kdysi jsem byla taky idealistka... jenze to nebyla valka..

   • proud napsal:

    Ja je zatnout a vydrzet umim! Co i na tom neni jasny,cemu nerozumis?:-)))))))).Odpadnou stejne povetsinou ti co jim je to venkoncem sumak a poslal je sem vyhledavac na zaklade nejaky hledany fraze.Ti kdo vedi co hledaji a najdou,si tu praci aby si to precetli daji!

 4. Paul Durham napsal:

  Dnes v 11:30 na praglem letadla záhadně zanechávala kondenzační stopy selektivně , některá ano, některá ne, některá jen na části viditelné trasy. Famózní jev , atmosféra si vybírá , kterou stopu bude rozptylovat a kterou ne a to prosím bez přechodového rozmazání, to vše ve čtverci 30 x 30 km. Směry letů všechny, počet skoro 40.

 5. houbeer napsal:

  Jsou to svine ti nahoře-např. Pred of.ohlasenim noveho el.auto firmy Tata motors,nebohy majitel,, skocil,,z zavreneho okna v thajskem hotelu...na jedne am.uni.studenti vytvorili navrh a realizaci 4~4 el.auta a hle,prijely zabavit z fbi...

  • houbeer napsal:

   Nebo-vymysleli barvu,kterou natrete plech,date dratky a mate el.hafec!ale to nee,to se nehodi,takze ropa,atom,uhli valcuji.jsem zvedav,jestli a kdy se putin postavi na stranu prirody...

 6. houbeer napsal:

  Proud-robo-petr----naprosto chapu prouda,vim co ma na srdci robo,ale petre,jasne ze jde obchodovat bez peněz!pred3dny jsem pesky sel s pul kozlikem do vsi,donesl jsem medy,susene kastany,ořechy,nějaké seminka co nemam,demizony atd.

  • Petr napsal:

   Viz moje posedni odpoved. Ale jak to chcete uskutecnit ve vetsim meritku? Penize pokud slouzi jen k tomu jsou urceny a pokud jsou podlozene hodnotou jsou v poradku. To ze slouzi jako nastroj k ovladani je uz neco jineho.
   Ja take prisel par krat z prace s macetou, flintou, masem a par krat prijel v jinem aute a nebo na motorce. Ja jsem pro smenny obchod. Proc zivit prostrednika.

   • proud napsal:

    Tak jeste jednou:-) ,to co uvadis o penezich je VYMLUVA! ......"Přesvědčení, že peníze nám přinesou štěstí, je stejné šílené jako
    prohlášení, že „boj za mír“ nám přinese mír – což zjevně děláme
    bezvýsledně po celá tisíciletí.
    Tak jako míru nelze dosáhnout násilím nebo konfliktem, peníze se
    nikdy nemohou stát prospěchem společnosti právě proto, čím jsou –
    nástrojem kontroly rozdělujícím lidi.
    Ti, kteří hledají výmluvy na ospravedlnění peněz, stále
    trpí nejběžnějším vedlejším účinkem, který mnozí z nás ještě
    nediagnostikovali - STRACHEM. A najednou stojíme tváří v tvář
    nejmocnější podvědomé pasti, která mnohým zabrání ve využití šancí
    v životě – STRACH. Žijeme ve světě, kde strach je primární silou
    ovlivňující naše rozhodnutí a je to jedna z nejtěžších překážek, kterou
    musíme překonat, jestliže chceme uniknout ekonomickému zotročení.
    Zdá se, že se bojíme všeho – strach ze smrti, z choroby, ze ztráty
    zaměstnání, strach z Boha, strach ze sousedů, z okradení, z auto nehody,
    strach z autority, ze zatčení, udušení, utopení, strach z neúspěchu…
    100
    bojíme se tolik, že se zapomeme radovat ze života a vážit si ho.
    Tato strategie strachu je velmi zkušeně využívána světovými médii
    ke kontrole mas a brání jedincům vybočit z řady. Banky a pojišťovny
    používají strach nesmírně úspěšně jako součást jejich marketingových
    kampaní. Co když budete mít nehodu… jak to zaplatíte? Máte dost
    pojištění na ošetření v nemocnici? Našetřili jste dost na váš důchod?
    Jak budou vaše děti platit za studia? Vymývání mozků je nekonečné.
    Strach je chytře vtištěn do našeho podvědomí a neustále je nám
    vnucován denními zprávami spolu s nepřetržitým vystavením válce,
    násilí, vraždám, chudobě, bezdomovectví, hladu, nedostatku, finanční
    nejistotě atd. V televizi nejsou žádné dobré zprávy a přesto jsme k ní
    přitahováni jako mouchy a stále kňouráme a stěžujeme si na mizerný
    život. Pamatujte si - tomu se říká „programování“.".........pamatuj si ze co jsou penize penezma,jsou zneuzivany a to je hlavni duvod proc existujou,nikdy se to nezmeni,dokud bude nekdo mit vic a jinej min! Neni lepsi a jednodussi i uprimnejsi kdyz maj vsichni vsechno? ;-).Nepochopil jsi ono SDILENI!

    • Petr napsal:

     Proude, kde jsem napsal ze penize prinesou stesti?
     Jestli ze mate nejaky system eliminace penez, tak sem s tim. Muzeme se o tom bavit. Prozatim tu populisticky rvete proti penezum, aniz by jste mel nahradu.
     Takze penize jsou spatne, tak je zrusime. Flinty jsou spatne tak je zrusime. Alkohol je spatny tak ho zrusime a ja nevim co jeste by se dalo zrusit. Take lide jsou spatni, tak co s nima?
     Copak si neuvedomujete ze ty veci samy o sobe nejsou spatne, ze spatne je delaji lide?
     Chcete vybudovat komunismus? No, vcelku by to nebylo spatne, jen by Jste musel vystrilet vsechny lidi a nakonec i sebe.

    • Eschatolog napsal:

     blbnete z hladu, vsude nakonec vznikne komunitou uznavana prakticka smenna hodnota, i kdyby to mely byt jen susene musince, jde jen o to, kolik duvery tyto musince budou mit a KDO je bude emitovat a garantovat, takze konec vlhkych snu a blabolu prosim

     • proud napsal:

      Noo,jste v pasti,hosi,a netahejte do toho komunismus.......jednou na to prijdete,tad je myslim zbytecny vas presvedcovat,mate system pod kuzi....a to s tou komunitou a musincema je pitomost na entou,kdyz pujde o prezitri,budete radi ze se vsichni najite a ne ze budete pocitat kolik jste vydelali:-))))

      • Petr napsal:

       My jsme v uzkych? Napiste jak by mel fungovat system bez penez, uz jsem se Vas jednou na to zeptal. Hlavne ne utopii.
       Eschatolog ma naprostou pravdu.

       • Eschatolog napsal:

        On si plete "komunu" a "komunitu" , a nejen to.

       • proud napsal:

        Ne v uzkych,ale v pasti systemu,to je rozdil! Cisi to nakonec zcela jasne z vasich komentaru:-).Promin Peto,ale nastvat te to nema,spis se zamyslet.

   • Jaris napsal:

    Ja mam penize rada. Samozrejme rozumne. Obavam se spise, ze budou zruseny hotove penize a bude se obchodovat pouze s cisly. To bude teprve podvodu a pro normalni lidi kontrola jako remen. Co kupujes, kde kupujes, proc kupujes, kde jsi na to vzal... Pokud si obcan bude vyskakovat, tak si nekoupi nic. Maji to uz nabehnute s plastickymi kartami.

 7. houbeer napsal:

  Podle me je zbytečně moc,,obchodu,,.nejni potreba tolik produktu,materialu,apod.staty by si mohli menit bez penez zboží,je to cely prohnily zakerny system ty penize.ano,vsichni koho znam(az na parcislem3 vyjimky),jsou EXISTENČNĚ zavisly na penězích.a udelaji pro ne opravdu skoro cokoliv,treba chodit do práce,že ;))a ta prace,pro koho je,co prinasi svetu?zeby vice betonu,hezci budovy,...?

  • Petr napsal:

   Vas pohled je prilis jednoduchy. Jak si chcete sehnat nastroje na obrabeni pudy, na staveni? Prace je dulezita. To ze lide jsou existence zavisli na penezich, je sice nestesti,ale jak maji obchodovat ti co bydli v panelacich ve meste. Nebo by Jste je vyhnal vsechny do pole?
   To ze lide udelaji vsechno pro penize neni chyba penez, ale systemu a vychovy tech lidi.

   • proud napsal:

    "Vas pohled je prilis jednoduchy. Jak si chcete sehnat nastroje na obrabeni pudy, na staveni? Prace je dulezita." :-)))))))))))))........a v tom ze je ten pohled jednoduchej je prave to kouzlo:-)).Kdo rika ze kdyz zmizej penize a obchod,ze zmizi prace a zasobovani??? Povedel jsem cokoliv v tom smyslu?:-).Naopak,najednou budou mit praci vsichni,ale tak ze budou mit spoustu casu!!! Jen se zamysli........tolik vyhod!!!! Co bude potreba,to se proste naskladni,vsem a vsude,vyroby pojedou dal,ale od lidi lidem,......SDILENI! Ne podle penez,ale podle potreby,zadna nadvyroba,zadny niceni vyrobku kvuli penezum,zadny niceni prirody kvuli penezum,vseho je dost,nedostatek je umelej,hra penez a ovladani.

    • Petr napsal:

     Proude, zijete mezi lidma. Lide maji spoustu spatnych vlastnosti. Jak z nich chcete vymytit --- http://www.esoterika.cz/duchovni-rozvoj/abecedni-seznam-spatnych-lidskych-vlastnosti
     Jak to chcete z nich vymytit? Vetsinu techto vlastnosti mame mame my vsichni. Nanejvys je umime v sobe potlacit. Ale ti co je nepotlaci (dnesni elita), budou stejne profitovat i bez penez. Najdou si neco jineho.
     Clovek bude prirodu nicit sice v mensim ale porad. Clovek chce porad neco vic a lepsiho.

     • proud napsal:

      "Proude, zijete mezi lidma. Lide maji spoustu spatnych vlastnosti. ".....uvedl bych na pravou miru- "Proude, zijete mezi lidma. Lide maji spoustu spatnych vlastnosti umele vypestovanych systemem pro a za penize zpusobem rozdel a panuj." Cimz se razem dostavame nekam uplne jinam,ze ano?!

    • Justass napsal:

     tak tohle proude už vymyslel Kája Marxů a nebylo to špatné - řek bych. Jak se to ale bude líbit dnešním přeprogramovaným lidičkám - to tedy nevím.

     • Marie napsal:

      Marx kopal za NWO. Pamatujes? Do vsech rozhodovacich funkci chtel zidy. Takze by byl komunismus s tim, ze naoko je vse spolecne, ale oni (zidi )by rozhodovali, nejen co kdo dostane, ale I to, kolik kdo potrebuje, coz se nakonec deje, jestli to nevidis...Zivotni minimum 3400 korun na vsechno! Hahaha...

      Ne. Komunismus je nerealny, a sice z toho duvodu, ze nemuzes vsechny lidi donutit ke stejnym potrebam a stejnym vykonum... a proud je idealista, absolutne mimo realitu...

      A zidi, kteri ten komunismus rozjeli, ti by parazitovali uplne nejvice, protoze pracovat nehodlaji. Vzpominas na poucku zida Marxe " kazdy pracuje podle svych schopnosti", a co oni, kdyz zadnou schopnost prace nemaji???

      Tady je potreba se zbavit penez postupne.
      Nejprve zavest tzv. jisty prijem jako equivalent naroku na pudu pro ty, kdo ji nemaji. A pak jim pridelovat a postupne rusit ten zakladni prijem.

      Nechat na lidech, co si vyprodukuji a jak si sve produkty budou menit.mezi sebou.

      Pudu bych rozdelovala tak, aby se z ni uzivili 3 lide pohodlne, tudiz by doslo k samoregulaci lidi, protoze kdo by chteli deti vic, tak by se musel uskrovnit...

      Neobdelatelna puda by byla spolelcna, na te by bylo mozno postavit tovarnu a vyrabet treba kola, nebo I auta, proste by nemela majitele, a kdo by na tom pracoval, by si pak odnesl auto.

      Puda a domy by se neprodavaly, pouze vymenovaly.

      Zadne kriminaly by nebylo potreba, protoze kazdy by se uz v detstvi dozvedel, ze kdyz ukrade, bude vyhosten na ostrov zlodeju a vrahu...a je to.
      Takle by se krasne vycistilo aktivnilidstvo od tech, kdo maji v sobe parazitismus...

      • Petr napsal:

       Marie, to tu chcete placat jak Proud ? Rozdelovani pudy ? Kde tu pudu vemete? Nechat na lidech co si vyprodukuji? Kdo to bude rozdelovat ? Jak budete odmenovat ty pracujici v tovarnach ?
       Vzdyt tu propagujete komunismus, jak vysity? Jak poznate kdo je kriminalnik ?
       Zbavovat se penez postupne. Jak zajistite dovoz a koupi prirodniho bohatstvi odnekud z prdele ?
       Ted jak predelate ty lidi? Chcete jim implantovat nejake zazrace DNA. Jen se podivejte kolik parchanu je na svete. To co tu pisete Vy a Proud je krasny sen, ale v praxi neuskutecnitelny.

       • Marie napsal:

        Ja s proudem nesouhlasim, a komunismums nepropaguji, vzdyt pisi, ze je nerealny...

        Rikam, ze zbavovat se penez lze jen postupne, prave kvuli tomu dovozu toho, co nemame. Nejake penize, ovsem podlozene zlatem, by byly na to potreba.

        Pudu vezmu Babisovi. Zlato a prachy taky zidum, poslouzily by v pocatku na dovoz toho, co nemame a nutne potrebujeme. Pozdeji bez penez by se dovezlo jen to, za co nam to nekdo vymeni ( lidi by treba prestali pouzivat auta, kdyz nebude za co vymenit, hehe ). Hromadna doprava, jako na Kube...

        Kriminalnik je ten, kdo ukrade.

        Lidi nepredelate, museli by se rozhodnout, ze tu zmenu chteji, a vzhledem k tomu, ze chudaku je vetsina, asi by tu zmenu chteli...

        Uskutecnitelne to je, Petre. Ale mame pred sebou ted daleko vaznejsi veci, ktere se musi resit, aby k tomu vubec kdy mohlo dojit, a to je napr. valka...

        Po 2.svetove valce slo vsechno, a lidi se domluvili, socialismus jim nebyl vnucen, chteli ho sami, protoze vetsina lidi mela po valce uplny prd... a dnes ho maji I bez valky.

        Kdyz se podivate, ze stredni trida neco ma jenom diky dluhum, tak nema taky nic. A jeste k tomu strach o domov...

        • Marie napsal:

         Nakonec penize, pokud by byly podlozene zlatem, by mohly vzdy existovat I vedle vymenneho obchodu. Prave pro ty situace, kdy je ten vymenny nerealizovatelny zadnym zpusobem.

         Znovu rikam, zrusit penize najednou nelze, to v zadnem pripade. A uz vubec ne na celem svete. Muze s tim nekdo zacit a pomalu se pridavat dalsi, ale to by byl chaos jako blazen najednou zavest vymenne obchodovani.

         Jen pripomenu Hitlera. Ten to delal, slo mu o to odstavit uplne banky. Ale taky jenom castecne.

        • Petr napsal:

         Problem je v tom ze je pekne dat nekomu pudu, ale kdo na ni bude chtit delat. Vsak se podivejte lide maji travniky misto zahradky. A malo kdo si vazi neceho zdarma. Babka rikavala ze na chudy lid musi byt maly dvur a dlouhy bic. Coz je zhruba pravda. Z osobnich zkusenosti vim ze k lidem musite byt tvrda ale fer a k sobe jen tvrda. Nemyslim ze lide se zmneni.

        • Justass napsal:

         Marie
         "Marx kopal za NWO. Pamatujes? Do vsech rozhodovacich funkci chtel zidy. Takze by byl komunismus s tim, ze naoko je vse spolecne, ale oni (zidi )by rozhodovali, nejen co kdo dostane, ale I to, kolik kdo potrebuje, coz se nakonec deje, jestli to nevidis…Zivotni minimum 3400 korun na vsechno! Hahaha"…

         Jist to všechno vím Marie. Jak se to zvrtlo vím také. Nicméně nová společnost, která vznikne po tomto marasmu - bude mnohých Marxových myšlenek nucena využívat, a to ať chce nebo nechce, ať si to přizná nebo nepřizná. Ne kopírovat, ale využívat - o tom jsem přesvědčen - jinak to spadne zase do toho co je zde nyní - zmutovaný kapitalismus a zmutovaná demokracie. Peníze v tom systému mohou klidně fungovat. Nemusí být ani podložné zlatem. Zlata se nenajíš. Podloženy mohou být například pšenicí nebo vodou - tím bez čehož se člověk neobejde. Určí se celosvětově, že 1 tuna pšenice má hodnotu
         1, např. Paxu, přičemž Pax bude úplně nová světová rezervní měna. Na ni se potom budou přepočítávat měny národní. Těžko by se asi obchodovalo, kdyby sebou do kšeftu musel člověk vláčet pytle pšenky, jak si asi mnozí představí - že.

       • Marie napsal:

        Jo, jeste Petre, ty tovarny, to by mne netrapilo... odmena za praci je vyrobek. Jiste je, ze kdo by se podilel na vyrobe letadla, tak tam by muselo dojit k jinemu zpusobu, ale u spotrebniho zbozi by to nebyl problem, nebot by vymeny mohly organizovat primo vyrobci, vytvorit sit, aby se dalo sledovat, o co je zajem a o co ne.

        Nejlip by bylo, aby to zacala zeme, ktera je temer sobestacna. Bohuzel my jsme byli, ale ted nejsme. Dalo se by se to resit, castecne prevzit prvky socialismu.

        Okresni samospravy na indiansky zpusob rozhodovani...

        • Petr napsal:

         Nechapu proc se tu neda dat odkazy z Eretz a Parlamentnich listu. Zase nove smlouvy s Izraelem. Zapomente na nejake svobodne Cesko.

        • Robo napsal:

         No áno, s Izraelom na večné časy a nikdy inak. Prd.

       • proud napsal:

        Clovece Peto,vzdyt ty vubec nechapes ani zblo z toho o cem mluvim :-)))))))))))))))))))))))))))),v tom lepsim pripade:-).....rikal jsem ti,sosni si a precti Ubuntu od Tellingera,at ze sebe nedelas systemovyho brontosaura:-)))

        • Petr napsal:

         Na papiru je vsechno pekne, tam byl pekny i komunismus. Jdete mezi lidi. Snit muzeme v noci, rano se probudime do dalsiho dne.
         Boj proti penezum prichazi z nejvysich mist. Chteji zrusit penize a nas napojit na banku.
         Klidne zasvete svuj zivot do boje proti penezum, propagujte si svoje Ubuntu. Ja akorat tvrdim ze realita Vam nafackuje. Snilci sice svet nezmenili, ale dodali nam trochu toho optimizmu.

        • proud napsal:

         Uz jsi jak malej,nehodlam rusit hotovost a zachovavat "financni system"!!! Vubec nechapes o cem to je,o cem mluvim,presto ze jsem te nasmeroval kde se dozvis vic,jsi jak kun s klapkama na ocich a kolovratek,vysvetluju,vysvetluju,ale ty si porad dokola meles tu svou,stokrat vyvracenou :-)))))))))

       • proud napsal:

        Jo tak oni lidi dneska na ty pude nemakaji a neprodukujou???? Oni lidi si vsechno nevyrabej? Ono to asi pada z nebe???? Delaj to co budou delat vzdycky,rozdil je jen v tom,ze podle rozkazu sefa makaj od nevidim do nevidim a za hovno,aby sotva prezili! To je ta p[odle tebe nemozna budoucnost mnohem pratelstejsi a hlavne jistejsi,navic odpadne 90% kriminality!

        • Petr napsal:

         Proude ja netvrdim ze svet se nema zmnenit. Ja tvrdim ze neni treba rusit penize. Vy vidite vsechno zlo v penezich a ja Vam tvrdim ze prichazi od cloveka. Lide nejakou mnenu potrebuji.
         Podivejte se na socialismus, ten ac teoreticky byl pekna idea, v praxi souzil. Par solidnich lidi se snazilo a zbytek se vezl. A tak samo to bude jak zrusite penize. Par solidnich lidi bude nadseno a zbytek se poveze.

        • proud napsal:

         Jiste ze z cloveka,ale skrz penize,ty jsou ten dokonalej prostredek k ovladani! Tezko je nahradis cimkoliv jinym,snad krome vyvolavani strachu.

      • Jaris napsal:

       Marie to, co pises je utopicka silenost. Lide jsou nezbedna chaska a pokud neco NEVLASTNI, kaslou na to. Presne tak, jak to bylo v socializmu. Vice chleba vice pice musime dat republice a kazdy pracoval pouze podle vyse platu. Jestli by penize nebyly, nebyla by zadna motivace. Navic vypestovat si vlastni jidlo, je pekna drina. To by clovek nedelal nic jineho. Navic tu urodu mu muze sezrat skudce nebo ji znici vrtkave pocasi.

       • proud napsal:

        A tobe radim to co Petrovi,panbicek jo,ale spravedlivou spolecnost ne........laik se divi,odbornik zasne:-)))))))))))))))

     • proud napsal:

      Vymyslel jen myslenku,ale jinak vlastne neco jinyho,patrit vsem podle nej nebylo taky vsema uzivat.........

    • Jaris napsal:

     Proude, Ty jsi neprakticky snilek!

     • proud napsal:

      Nejsem Jaris,postaral jsem se o sebe jak se rika vytecne a velice prakticky,tohle neni o me,to je o nas vsech! Kolik vas na tom je tak jako ja sam? Povim ti to,relativne malo a z tech co jsou jich jeste neni jistejch za rok,dva........ale ty evidentne nechapes o co tu bezi,ale panbicek te nakrmi:-))))))))))))

   • houbeer napsal:

    Petre prosim neberte ode me nic jako vytku,ci utok....pisu velice zkracene.ano svet udelali moc složitý.tak zrovna nastroje na stavbu jsou to nejbanalnejsi,viz sruby,sláma,atd(ekovesnice.cz) sam jsem dite panelaku.ano,ne vsichni,ale vice lidi by melo byt,, na poli,,a kde by byla svetova chudoba-hlad.

    • Petr napsal:

     Ale, zadne vytykani nevidim. Sruby, slama, tak ubytujete par lidi a co s tym zbytkem. Clovek narusil ekologicky system. Premnozili jsme se, zleniveli a zpohodlneli jsme. Uz se neda vratit do dob 17-18teho stoleti.
     At delate jak delate penez se nezbavite. Muzete zakladat ruzne kolonie, kde si budete vypomahat, ale s venkovnim svetem budete k obchodovani potrebovat penize. To ze penez se nenapijete, nenadychate a nenajite mi je jasne. Nejake platidlo potrebujete.

     • proud napsal:

      "Teprve az pokacite posledni strom , az otravite posledni reku,
      az ulovite posledni rybu , teprve tehdy prijdete na to,
      ze penize se nedaji jist..."

      ..........a sosni si Ubuntu od Tellingera.........

      • Petr napsal:

       Jenom ze ten les nekaceji penize, ale lide.

       • proud napsal:

        ....za penize,at chteji,nebo nechteji,i kdtz vedi,ze nedelaj dobre,protoze bez penez by byli v riti,presne jak se to od nich zada!Pro penize si pod sebou sami rezou vetev na ktery sedej!

        • Petr napsal:

         A to kdyby nebyly penize tak by se stromy nekacely? Lide by bydleli v dirach? Stromy se nekaci proto aby clovek mel penize, ale proto aby se z nich neco postavilo, nebo vytvorilo. Penize slouzi je jako platba za vykonanou praci. Nebude odbyt nebude se kacet. Muzete jit prikladem - nepouzivejte energii, vypestujte a vychovejte si svoji potravu. Nepouzivejte asphaltove cesty a podobne. Kdyz Jste proti penezum, odmitejte to v cem jsou involvovane. A nebo Jste jak Al Gore
         http://oilprice.com/Energy/Energy-General/Al-Gores-Hipocrisy-The-Climate-Crusader-Profits-from-Fossil-Fuels.html

        • proud napsal:

         To s tema stromama co nejsou teda vlastne kseft,myslis vazne?!:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

     • houbeer napsal:

      Nesvadet prosim vse ma spatne vlastnosti člověka,penize jsou blbej napad.chyba je ze nejsou priklady,, komunit,,ktere funguji bez penez(urcite existují)ano lide maji strach zit bez peněz.venkov je prazdny,mesta přeplněná,na,, venkov,,se vleze hafec lidi a mesta maji byt uplne jinak vystavěna,,technologie je na to udelat raj na zemi,nejde o navrat na stromy(to mi rika hafec lidi),jde o,, permakulturu,, planety,

      • Petr napsal:

       Tu nejde o to co by mohlo byt, kdyby .... Tu jde o to co je realne. Ja znam hodne komunit kde se nepouzivaji penize, ale jen uvnitr. Jinak prodavaji sve vyrobky (vetsinou farmarske - nabozenske) za penize, aby mohly obchodovat. Ja chcete zajistit dovoz z jinych zemi a nebo podle Vas jsou vsechny zeme sobestacne? Jak chcete zajistit dostatek behem neurody ? Lide nejsou andele. Proste neco za neco.
       To vite ze technologie tu je. Ta technologie je opet za penize. Nejakou smennou hodnotu budete vzdy potrebovat. Raj na zemi se da vybudovat aniz by jste zrusil penize. To ze penize jsou zneuzivany k zotroceni lidstva, to je rozumnemu jasne, ale to je o necem jinem.

       • Marie napsal:

        Obdivuji tvoji trpelivost se snenim prouda....

        Nevyrazis z nej tu realitu, jak to provest... o tom, jak by to bylo bez penez krasne, se da psat do rana.

        Ten prechod musi byt pozvolny, jak to pisi nahore podrobneji... ale musi se nejdrive sebrat nakradeny majetek zidum...

        Mimochodem, I v Mexiku se zajimam, kdo jsou majitele nejvetsich pozemku, realitek....hihi, jen jsem si potvrdila, co jsem uz temer vedela... zidi....

        • Petr napsal:

         Marie, zaden prechod na nejaky raj na zemi neexistuje. Jedine co by se dalo uskutecnit, je to zabrani majetku, ktery byl nakraden. Politikum zrusit imunity, vsechny schopne muze podvolit vojenskemu vycviku a ponechat jim zbrane. Vsechny velke podniky, banky, pojistovny, prirodni bohatstvi by mely patrit statu a danovym poplatnikum. Sokromnici by vlastnili mensi podniky. Podporovat zemedelstvi a kvalitni potraviny , by mela byt jedna z hl. priorit statu.
         V Canade povolili GMO lososy. Uz jsem projel ceny ubytovani v Rusku, kolem Sukhumi. A neni to nejhorsi.

        • Marie napsal:

         Taky jsem tam projela ceny, v okoli Soci. Slo by tam bydlet...:-).

        • Petr napsal:

         Soci je draha. Sukhumi se mi zda solidnejsi. Ja planuji pul roku tam a pul roku v Canade. Ja mam Canadu rad, je to krasna zeme. Mam property uprostred Skalistych hor na samote. Nerad bych se loucil. Pokud budu mit sklenik, tak mne na pul roku uzivi moje vlastni puda, kde vim co pestuji. No a v Rusku snad solidni jidlo clovek sezene i od mistnich.

        • hel napsal:

         lidi, taky mám někdy únikové nápady..jenže já jim nechci tuto zemi uvolnit, jsem tady doma a moje rodina vždycky byla...vím, že nás okupuje uSSrael, ale přece jim to tady nenechám! krom toho, okupuje už celý svět přes finance...ten západní zcela jistě

        • proud napsal:

         Taky kurva nectes,ale troubis jak potrhla,kolikrat uz jsem psal Ubuntu od Tellingera????!!!! Neser a seznam se s tim!.......nez zase budes blbe kvakat!At mas alespon smysluplnej protinazor !!!

 8. proud napsal:

  A s tim uzce souvisi!:........."Zákon přitažlivosti – vize utopického světa
  Existuje však mnohem vážnější vedlejší účinek bombardování lidstva
  strachem.
  Jelikož sledujeme a absorbujeme denně zprávy přinášející směs
  nejrůznější temné negativní energie a kousíčků nadlehčených hloupostí,
  naše podvědomí hluboko ukládá tuto směs a tam se stane naší realitou,
  skrze kterou nahlížíme na svět stejným způsobem – svět se nám jeví
  násilný, temný a nebezpečný.
  Nevědomky se staneme obětí univerzálního zákona přitažlivosti a
  začneme sami sobě projektovat takovou realitu. Jestliže nerozumíte
  těmto základním zákonům přírody a poznatkům, které jsme získali v
  oblasti kvantové fyziky za posledních 100 let, vyzývám vás k provedení
  osobního výzkumu v těchto oblastech, abyste si potvrdili to, co zde s
  vámi sdílím."

  • Marie napsal:

   Clovece, ty jsi propadnul esoterice? Meditacim? Vzdyt je to o hovne!

   Nemuzes si vyprojektovat pozitivni realitu! Co to tady basnis a vyzyvas , k provadeni vyzkumu oblastech kvantove fyziky...

   To jako myslis, ze muzes ovlivnit pozitivnim myslenim I to, ze zvirata se budou misto pozirani se milovat?

   Pristan na zemi. Je mi lito, ale svet neni jen pozitivni a nikdy nebude. Je obojaky s tim, ze ho jisti lide znacne vychylili svou negativitou mimo rovnovahu, a to nevyresis nejakym pozitivnim myslenim, ale jedine bojem, nic jineho priroda k nastoleni rovnovahy nezna...

   Svet se nam nejevi nasilny, temny a nebezpecny. On takovy skutecne je, od zakladu. Jsi pouze jeho soucast, a nemas sanci ho ovladat, kdyz s tebou kdejake mrnave zviratko zamete, nebo blesk, nebo sesuta puda, nebo obycejna vichrice.... ty jsi toho moc nezazil, chlapce...

   Muzeme spolecne mirnit tyto factory, respective mirnit jejich nasledky, ale vyhnout se jim nemuzes...

   Uz vidim, jak dokazes zlikvidovat zemetreseni...kvantovou fyzikou :-))))

   • hel napsal:

    meditací určitě nezměním realitu, ale působí to lepší koncentraci...je to technika, která pomáhá spíš člověku směrem dovnitř, regulovat jeho psychiku, než že by cokoliv ovlivnila navenek

 9. proud napsal:

  ......a to je duvod proc me sere ZPUSOB podavani spatnejch zprav,Honziku,zamysli se nad tim jak je podavat tak aby se neprogramovalo negativno,ale naopak konstruktivno!!!

  • Marie napsal:

   To tady jako radis adminovi, aby predelaval zpravy, ktere prejima nebo jsou prekladany, co tvych predstav? Nejsi tak troche moc uz prdly?

   Tak je zacni predelavat ty sam! Hned jak vyjde novy clanek, tak ho predelej na konstruktivni, uz se moc tesim :-))))

   Popisne clanky ( negativnich jevu ) nemuzes sdelovat pozitivnim zpusobem a jestli to umis, tak se predved!!

   Ja myslela, ze jsi jenom cakly americkym snem, ale ono je to s tebou daleko horsi...

  • proud napsal:

   Chudak Honzik,co by si bez tebe pocal!:-)))))))))))))).Ale ted up[rimne,kdyby ses jako imbecilni hlasna trouba takhle prilepila na me,okamzite bych te zabanoval,jenom jemu a cely jeho snaze svejma BLBEJMA komentama a zebrackym orodovanim skodis!!!! Mirni se!!!!!!!!! Nez si zacnu myslet ze jsi "postizena"!

   • proud napsal:

    To co delas neni ani reklama,ani "pomoc"........leda mozna do hrobu,uvedomujes si to vubec??!Nech to proboha na Honzovi!!!

 10. Eschatolog napsal:

  Co se spasy tyce, premier Bohuslav I. se svym dvorem obdrzel vcera v Tel Avivu cerstvy manual spasy, tak jsem klidny :-)

 11. hel napsal:

  je to šílený!! před sobotkou už jen odplivnout! izrael už se dávno věnuje kyberšikaně, něco o tom vím...tak teď to bude ještě horší

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!