Protestující na celém světě učinili přítrž v USA sídlícímu biotechnologickému obru Monsanto

e4708957-73f7-4407-8a25-c37e3366dd4fStovky tisíc lidí demonstrovaly v bezmála 50 zemích po celé planetě proti americké megavýrobní společnosti geneticky upravených (GE) semen Monsanto s tím, že modifikované potraviny a chemické herbicidy společnosti představují závažné zdravotní riziko.

Protestující vyšli v sobotu do ulic ve stovce měst na celém světě a požadovali okamžitý zákaz výroby nadnárodního biotechnologického a zemědělského průmyslu. Řekli, že společnost pracuje neeticky ve svém vývoji a implementaci geneticky upravených semen a pesticidů.

Také požadovali okamžitý zákaz výroby nadnárodního biotechnologického a zemědělského průmyslu se sídlem v USA.

1fc19542-cce7-4b6c-b597-fe9d358b5220

Paříž 21.5.2016 - Monsanto - zločinecká korporace

 

Podle koordinátora světových protestů, skupiny March Against Monsanto (MAM), lidé v přibližně 500 městech pořádali poklidné protesty proti politikám korporace a volali po propagaci čistého jídla.

 

02be7304-191e-4932-a81b-c05108a3c45b

Uruguay, Montevideo - 21.5.2016

Protestující v různých zemích od Spojených států, Japonska a Francie po Mexiko, Čínu, Kostariku a Kanadu, pochodovali hlavními ulicemi měst s cedulemi, plakáty a transparenty o  zdravotních hazardech geneticky modifikovaných organismů (GMO) od Monsanta.

55b278f9-ec0e-4ec5-96f7-39594faba29b

Kostarika - 21.5.2016 - Petice za označování potravin vyrobených z GMO

Demonstrující v Mexiku nesli nápisy jako „Monsanto, vypadni z mexické kukuřice,“ a „Bez kukuřice není žádná země,“ zatímco slogan pro lidi v Kanadě byl „Silnější než Monsanto!“

8a10c2e7-a208-430e-8af4-4ce551bd8c40

Čínští demonstrující se objevili u hlavního sídla Monsanto v Pekingu, aby protestovali proti produktům amerického biotechnologického obra - 21. května 2016.

Obří korporace s 22,000 zaměstnanci v 61 zemích však silně odmítla obvinění o možných nebezpečích své produkce s tím, že pouze „dělá více vyvážené jídlo dostupné pro každého.“

26c4b690-ce9c-47b0-b902-3e8983c3748b

Durban, Jižní Afrika - 21.5.2016

„Naším cílem je pomoci farmářům toto dělat více udržitelným způsobem za využívání méně zdrojů a s menším dopadem na životní prostředí. Víme, že lidé mají rozdílné názory na tato témata a je důležité, aby byli schopni je vyjádřit a sdílet,“ řekla v sobotu mluvčí Monsanta Charla Lord.V posledních letech bylo odhaleno, že produkty korporace by mohly způsobit závažné zdravotní problémy, jako např. rakovinu.

2ac85375-e118-4802-85ee-5d083ed18330

Paříž, 21.5.2016 - Monsanto je vinno ekocidou.

Dalším důvodem pro nedávné světové protesty proti biotechnologické společnosti je, že prodává zabiják plevelů, který obsahuje vysoce nebezpečnou chemikálii.

Neděle 22. května 2016

Zdroj: http://www.presstv.ir/Detail/2016/05/22/466804/Monsanto-US-GE-GMO-France-protests

Poznámka J.K.: V minulých letech jsme organizovali protesty proti Monsantu společně s těmi celosvětovými též v Praze. Ale v letošním roce na organizaci bohužel nebyly lidské kapacity. Vezme si to někdo na starost příští rok? Nebo myslíte, že za rok už budeme bez Monsanta?
48 Komentářů k Protestující na celém světě učinili přítrž v USA sídlícímu biotechnologickému obru Monsanto

 1. Vlado48 napsal:

  Ještě dlouho bez Monsanta nebudem, pokud se podepíše TTIP tak nakonec bude povinné v celé EU. Takový vejvar si firma notabene americká nenechá ujít.

 2. weissbach napsal:

  OSN a WHO to vidí jinak. Nedávno podepsaly prohlášení, že glyfosát je fajn. Něco jako "Monsantem ku zdraví". V optice tohoto elaborátu je dobré se zamyslet i nad dalšími agendami OSN a WHO. Třeba nad očkováním...
  Tyhle globalistické organizace jsou jeden zločinec a masový vrah vedle druhého

  • Stribog napsal:

   Satanistický matrix potřebuje krátce žijícího otroka. Otroka, který je beze zbytku využit. Jak neefektivní byly koncentrační tábory proti tomu, co je vymyšleno dnes. Sociální stereotypy byly nastaveny na vysokou efektivitu využití lidských zdrojů. Vědecko-technické otroctví spolu s otroctvím dluhovým bylo dovedeno téměř k dokonalosti.
   Marx se mýlil. Dalším stádiem liberálního kapitalismu je transhumanismus. Pomalými kroky se blížíme k jakési atlanské společnosti, kterou popsal Homér i řecká mytologie. Techosféra i věda dospěly do stádia, kdy téměř dosahují na technologie k nekonečnému prodlužování života, přenosu lidského vedomí do počítače a stvoření AI, která bude dosahovat té lidské. V ten moment, kdy se to stane, je otázkou okamžiku, kdy umělá inteligence daleko přesáhne tu lidskou.
   Na umělou inteligenci napojené elity disponující technologiemi na prodlužování života vedle miliardy smrtelných obslužných otroků. Už v dobách rozkvětu eugeniky tvrdila jedna z nejtemnějších myslí dvacátého století Bertrand Russell, že jednou budou elity natolik intelektuálně a geneticky vzdáleny od plebsu, že povstání lidí proti elitám bude stejně nemyslitelné, jako povstání ovcí proti konzumaci skopového. Technosféra i medicína jsou ve fázi, kdy se mu ten sen může brzy splnit. A likvidace přebytečných jedlíků dávno probíhá na základě socioekonomických parametrů, "zeleného" hnutí, konzumace GMO a všech našich postmoderních úchylek.
   Nemyslím, že se elitám přenos vědomí do počítače povede. Lidský mozek je jen část hardware s operačním systémem. Přenosem vědomí získají harcopy disku, ale nezkopírují duši. To ovšem neznamená, že pro hrstku vyvolených nebudou přístupné technologie, plnící Russellův sen.
   Lidsvo má přibližně 30 let k tomu, aby provedlo globální revoluci proti satanistům. Potom už bude nemožná.
   Každé podobné, byť i malé vítězství nad zbraněmi protivníka, ke kterým jedy Monsanto patří je velmi cenným pro lidstvo.

   • hel napsal:

    no, ale je únavné pořád burcovat neinformované! v čr si myslí každý, kdo má založeno ve žlabu více než soused, že patří mezi ty elity, co toto plánují a spolu s nimi přežije...je to vidět všude, nejlépe na obsahu mainstreamu...(nejen)redaktorovi české televize, si myslím, nevysvětlíte už vůbec nic!

    • Stribog napsal:

     O tom často mluví Alex Jones. Tvrdí, že mu lidé z mainstreamu dávají za pravdu ve všem co říká. Zároveň mu nabízejí místo mezi nimi a berou svou práci jako jakousi jízdenku do budoucna, která je ušetří toho, co čeká ty ostatní. Ale nechápou elementární principy řízení. Nechápou, že oni jako prostředek řízení budou platní, jen dokud se neuskuteční příslušný cíl řízení. Potom budou zlikvidováni.

   • Paul Durham napsal:

    Úryvek J.M.Troska Kapitán Nemo I. - Nemova říše ( v.1939 )

    Přírodovědec se pohodlně rozložil v křesle, obhlédl všechny přítomné a začal:
    „Od věků hučí mořské vlny svou věčnou píseň od Herakleových čili Melkartových sloupů, jak se ve starověku jmenovala úžina Gibraltarská, přes širý oceán Atlantický, Karibské moře, až k břehům Mexika. Před těmi věky tomu bylo jinak. Kdy? Těžko říci. Jisté je pouze, že hranici tvoří potopa světa." „Vy věříte v tuto pohádku?"
    „Věřím, doktore. Není to pohádka. Pohádka je dítě fantazie, a proto vzniká a zůstává omezena na poměrně malé oblasti. O potopě světa vyprávějí však shodně Evropané jako Asiaté, zapadlé černošské kmeny africké stejně jako Indiáni v amerických pampách. Kdo vštípil těmto lidem, z nichž mnozí dosud neviděli civilizovaného člověka, tuto báj? Nemůžete odpovědět. A nikdo neodpoví. Ostatně se k tomu vrátím. Prosím, abyste mne nerušili." A pokračoval:
    „Před potopou světa nebyla zemská osa nakloněna, což působilo, že na Zemi vládlo věčné jaro. Nebylo kruté zimy ani žhavých veder. Země skýtala lidstvu takové bohatství plodů, že lidé žili v pravém smyslu slova jako ptactvo nebeské. Neznali práce ani svízele.
    Celá zeměkoule byla rájem. A středem nesmírného, nekonečného ráje byla veliká ostrovní říše, rozkládající se mezi Herakleovými sloupy a Střední Amerikou: Atlantis, Bylo to souostroví, z něhož největší ostrov slul Dionýsův, nazvaný podle Dionýsa, boha plodivé přírodní síly a dárce vína. Ostrov zasluhoval tohoto jména, neboť oplýval révou, jejíž šťáva byla tím, čemu bohové na Olympu později dali jméno nektar.
    Plynuly věky.
    Člověk zpychl.
    Už mu nestačily dary štědré přírody. Zachtělo se mu být vládcem všeho tvorstva. Podrobil si rostlinstvo, zotročil zvířata. Zachutnala mu krev a maso zabitých zvířat. Stal se dravcem. Postupem doby mu nestačilo už podmaněni zvířat. Začal si podmaňovat své spolubratry, slabší a mírnější, nejprve ve svém okolí, později vzdálené. Se zotročenými houfy a naloupenou kořistí vracel se do svého sídla.
    Probudilo se v něm sobectví a chamtivost.
    Začal stavět spíže a zásobárny. Vznikly půtky a boje. Objevila se chytrost a lstivost, lež a podvod. Moudří a spravedliví podlehli. Tak povstal pojem vlastnictví a majetku. Byli chudí a bohatí. — S vlastnictvím se zrodily nenávist, škodolibost, závist a lest, nastaly spory, krádeže, loupeže a vraždy. Loupežné výpravy přerostly ve válečná tažení.
    Lidské kmeny prchaly v divokém zmatku a zoufalství. Nastalo stěhování národů. Téměř automaticky se zrodil zákon k ochraně napadených. Ale vzápětí protitlakem jiný zákon: k podpoře útočníků. Objevila se nutnost nejvyšší moci. Tak povstal prvý vládce — král.
    Hordy „osvícenců" zvítězily, podmanivše si mírné, Jejichž prostá srdce nemohla se vžít do nové éry a kteří s hrůzou skláněli šíje pod jha.
    Někteří zvláště chytří se nezúčastnili výboje zbraní, ale duchem. Tak povstal prvý — kněz.
    Celý svět vzplanul v požáru tělesného i duševního násilí, jemuž dáno jméno civilizace.
    A střediskem civilizace se stala Atlantis.
    Přešly zase věky.
    Na ostrově Dionýsově sídlil v nádherném paláci král Haris. Muž krásného těla a ušlechtilé duše. Spravedlivý, šlechetný a přímý. Byl nadán jasnovidectvím. Prorok, ctěný a milovaný svými poddanými. V jeho království skutečně slunce nezapadalo. Jeho říše byla skoro nekonečná.
    Mohl žít jako bůh. Ale Haris byl skromný. A nebyl šťasten. Mnohou chvíli prožil v hrůze a děsu, když jeho prorocký smysl postavil mu před oči obraz budoucího času! Zkáza světa!
    Ale marné bylo královo napomínání, zpupnost poddaných rostla. Lid nejen neuposlechl, ale vzbouřil se. Zpité vínem rojily se davy. Propukla revoluce.
    Králi se podařilo za noci odvést pět synů, kteří šťastně unikli z Atlantidy. Jeden, jménem Europus, usadil se na severu, druhý, Asiath došel až na nejzazší východ, zanechav svého bratra Hinda na úpatí nebetyčného velehorstva, čtvrtý, Aegyptus, rozbil svůj stan v žírném kraji na břehu veletoku a pátý se dal na západ, přeplul na korábu mořskou úžinu a stal se zakladatelem kmene Inků.
    Téže noci, kdy královští synové uprchlí z paláce, byl Haris zavražděn! A téže noci, sotva král vydechl svou šlechetnou duši, stalo se.
    Země v té době neměla družice. Měsíc nebyl znám.
    A tu pojednou jedna z hvězd, které v myriádách plály na obloze, očividně nabývala na svém objemu — vůčihledně rostla, většila se — její klidný svět se měnil v mlhovitý, plápolavý kotouč----------
    S údivem hledělo lidstvo na nevídaný zjev, jehož neurčitý rozplizlý obrys táhl za sebou zelenavý fábor a také dolů, směrem k Zemi, počaly z něho klesat zelenavé, fosforově svítící cáry. Jako žhavý netvor, hořící saň, řítilo se z vesmíru ohromné těleso k Zemi —
    Ohlušující dunění, rachot, žalostné vytí, řev a pronikavý svist — to vše bouřilo nad Zemí. A nežli se zděšení lidé nadali, rozvířil se vzduch strašlivým orkánem.
    Země se roztřásla. Celá pohoří zmizela jakoby smetena a naopak nížiny a údolí zvedaly se do výše. Domy i města mizely v bezedných propastech a věkovité stromy se lámaly jako stébla slámy.
    Zatím vzrostla hořící hvězda do nesmírných rozměrů. Celý obzor vzplál oslnivými fialovými kmity blesků, které jako nesmírné klubko svíjejících se hadů prošlehávaly zelenými cáry, jež se z výše řítily k Zemi. A tu celá území, vyrvána ze zemského těla, se zvedla a tažena živelnou silou, letěla do výše, záhy však byla sražena nazpět tlakem a tíhou zelené spousty, kterou bylo moře, řítící se z rozžhavené hvězdy na Zemi.
    A zároveň s tímto vodním živlem, řítícím se na Zemi z výše, valila se od severu i od jihu ohromná vodní hráz oceánů, ničící a hltající vše —
    Zakrátko skončila nesmírná katastrofa. Strašlivé těleso proletělo nad zemskou sférou, vzdalujíc se od zeměkoule. Když se pak rozbouřené živly uklidnily, byla tvářnost zemské souše i moří značně změněna. Atlantis zmizela z povrchu, pohlcena mořskými hlubinami.
    Nynější ostrovy Azorské, Kanárské a Kapverdské jsou zbytkem této rozsáhlé pevniny.

    Takto líčí zánik Atlantidy řecký filosof Plato.
    Moderní filosofie a geologie prohlašuje tuto historii ovšem za báji. Připouští však, že Země prožila takovou katastrofu, která souvisí s její nynější mrtvou družicí, Měsícem, jenž, kdysi živ, vybočil ze své dráhy, a přitáhnut Zemí, proletěl její atmosférou, což byla jeho smrt. Silnější Země vysála z něho život ale sama utrpěla povážlivou katastrofu: přitažlivostí Měsíce navalil se vodní živel od pólů k rovníku, kde utvořil prsten, ohromné vodní pásmo. Když pak kritický čas nejvyšší přitažlivosti Měsíce pominul, vrátilo se moře do svých původních oblastí. To byla potopa světa.
    Další následek katastrofy pak byl ten, že se zemská osa naklonila------"
    Dlouho vládlo ticho, když profesor skončil.

    Konec úryvku. Falešná historie všeho pod pláštíkem vědy a náboženství = dnešní doba temna tmoucího.

    • Stribog napsal:

     Jednoznažně můžeme konstatovat, že nám namlátili do hlaviček historický mýrus i naprosto mylné představy o evoluci i době existence inteligentního života na planetě. Civilizací s vyšší úrovní, než je ta naše tu byly nejspíš desítky. A evoluce probíhá nejspíš obráceně. Civilizace degeneruje.
     Co se měsíce týče je řada legend z různých civilizačních okruhů i období, které tu historku vypráví trochu jinak. Měsíc, jako umělá družice, která měla za úkol ustabilizovat oscilace zemské osy po střetu země a velkého asteroidu na jejíž "stavbu" byl použit materiál z pásu asteroidů i ze zemského povrchu. To způsobilo posun desek a potopení Atlantidy i Lemurie.

   • Carlos IV napsal:

    Dobry koment ale ja to vidim ne na 30 ale tak na 10 let a to jsem jeste optimista. Nehlede na to ze medialne (coz jsou skoro vsichni mimo nas tady) sirene informace vsechny negativni stranky transhumanismu zamlcuji.Lidstvo potrebuje velky kopanec aby se probralo - ale ne snad ten jaderny, ke kteremu se (mam obavu) schyluje jeste rychleji.

  • marie napsal:

   Hlavními strůjci Rottschildové, Rockefellerové, Morganové všichni mají ve všem podíl. Oni to žrát nebudou. Mají koupenou celou planetu, ale dojde i na ně. Nechápu, proč napadají firmu Monsato když to patří židovským Rottschildům. Proč se nepojmenuje rovnou příčina? Tihle hajzlové si dělají z nás všech laboratoř, pracovat, nemyslet, chcípnout co nejdřív. Tohle chtějí a my se jich budeme šmejdů bát? Oddechnu si, až uvidím nějakýho žida u lopaty. Zatím jsou pouze v bankách, médiích, umění (viděli jste někdy dirigenta nežida? Já ne), kde se daj bez práci vydělat prachy,

 3. David napsal:

  zdravím Německý Bayern chce koupit Monsante...cesta k zdraví v eu je skoro otevřená, nebudou potřebovat ttip, budou to vyrábět přímo v eu!

 4. Paul Durham napsal:

  Válením se po zemi tedy jistě přítrž GMO & Monsanto udělat nelze. Akorát si nachladíte záda. A tzv. veřejné mínění představuje VŽDY výhradně skupinka redaktůrků české televize placená právě Monsantem, to ví dnes už i pětiletý hebrejec.

  • Stribog napsal:

   Vždy mě no tom fascinovala psychologie těchto jedinů, kteří jsou za peníze ochotni spolupracovat a propagovat techlogie na vraždění jejich vlastních dětí...

   • weissbach napsal:

    Ujo Andrej chystá s Monsantem velký GMO projekt na Ukrajině. Tož tak asi.

    • Stribog napsal:

     Ujo Andrej je univerzální škůdce, na kterého by se měly vztahovat norimberské principy. A krásně se na něm dá oddemonstrovat uzavřený okruh činností, které se dají vyjádřit jedním slovem genocida. Jednak se podílí se na pěstování biopaliv. Podle studie Světové zemědělské organizace v Římě díky pěstování bipaliv došlo nejen ke znehodnocení zemědělské půdy, což by v některých oblastech mohlo v případě prudké decentralizace systému v důsledku třeba finančního kolapsu vést k hladomorům (to se týká i ČR), ale především došlo až ke zdojnásobení cen elementárních potravinových komodit. Důsledkem je ultrahitleriánská genocida v oblasti subsaharské Afriky a jihovýchodní Asie. A tak i díky milému Andrejovi umírají desetitisíce dětiček s nafouklými bříšky bolestivou smrtí hlady.
     Potom tu kontroluje podstatnou část potravinového řetzce a podílí se na likvidaci obyvatelstva daňovým systémem. EET budou hřebíčkem do rakve malého a středního podnikání.
     Vnitřně se tedy podílí na dvou fenoménech. Jednak na otravování populace nekvalitními potravinami z jeho řetězců a jednak nárůstem faktoru stressu v předaněné a ubuzerované populaci. To má ten výsledek, že populace je jednak více nemocná a jednak se snížila možnost početí dětí přirozenou cestou. To náš milý Andrej také umí využít. Velmi brzy bude kontrolovat byznys s umělým oplodňením. To je obrovská moc. A kdo ví? Třeba se jednou začnou rodi dětičky už přímo s jarmulkou na hlavě.
     Nejhorší na tom je, že jej tento národ nejspíš vynese do křesla premiéra, namísto, aby stanul před mezinárodním tribunálem za podíl na masové vraždě a genocidě.

     • hel napsal:

      :-( národ je momentálně vybuzen proti migrantům z BV, tudíž stačí, že andrej je také odmítá (a požaduje namísto nich levnou prac.sílu z ukrajiny), že se kámoší se zemanem, že není proti zdanění církví...a tímto už rozdal hned tři předvolební koblihy..

      • Stribog napsal:

       Nadruhou stranu teď je potřeba zabránit islamizaci. Andreje můžeme řešit později. Viděl bych to na nové Benešovy dekrety. Není možné, aby se v rukou oligarchů naakumulovalo vlastnictví takového množství půdy. Do budoucna se bude muset řešit tento velmi nebezpečný fenomén. Vlastnictví přírodního bohatství, ke kterému patří i lesy, voda a půda musí ve skutečně svobodné společnosti patřit všem. To nenznamená, že by měl ekonomickou činnost s těmito zdroji provozovat stát. Řešit se to dá pronájmy. Soukromé vlastnictví zemědělské půdy je potřeba omezit na určitou výměru a stát musí výt garantem toho, aby nevznikaly zemědělské kartely.

       • hel napsal:

        no, já to uvádím jen k tomu, proč je národ nakloněn babišovi...máte pravdu, ale nevím, jak to řešit postupně, podle mě je třeba najednou a tomu brání neinformovanost...lidé stále neví, kdo je tím supervizorem nahoře, který nám "cedí" informace a pohrává si s nimi i s námi...já situaci s informovaností považuji za tak vážnou také až od ukrajinského majdanu, tam jsem si na všechny dala pozor...a chtělo se mi řvát: POMOC,HOŘÍ

        • Stribog napsal:

         Jak já vám hel s tím křikem rozumím.. Hoří, zatraceně a sakra moc. A hasí se to benzínem...

       • weissbach napsal:

        Jen bych ještě dodal, že součástí musí být zákaz prodeje jakékoli půdy na území Českého státu do cizího vlastnictví.

        • Stribog napsal:

         A nejen prodeje. Také pronájem by měl podléhat přísným pravidlům. Aby si holandská firma (nejmenovaná) nemohla pronajmout půdu a pomocí chemie ji doslova vysát a zničit a potom jít o dům dál...

        • Petr napsal:

         Striborg, co shori nezhnije. Bohuzel ta nase elita je tak prohnila ze by se vazne mela hasit benzinem. Hlavne aby uz nesmrdela.

        • marie napsal:

         Kterou stranu volit? Zdá se že už není nikdo,kdo by získal většinu. Bojím se, aby nedošlo na kulomety. Někdy to však bývá - i za cenu krve - jediná cesta. Pak si snad lidi začnou vážit co je svoboda a demokracie. V tom, čem žijem dnes rozhodně demokracie není a hlavně schází odvaha. Ve Francii na jaře 68 taky došlo k demonstracím, pak přišlo jaro tady, tak když ne teď, tak kdy to proti těm buzerantům rozbalit?

     • weissbach napsal:

      To je přesné. Děkuji, že jste to tak srozumitelně podal ostatním. Ano, ta osoba je u snad každého genocidního prvku v těle národa.

     • Solium napsal:

      Este, ze sme vam ho exportovali. Ale u nad su od toho ini boys s jarmulkami...

  • hel napsal:

   bohužel to přesně tak je:-((((..nemůžu přesvědčit sousedy na chalupě o škodlivosti něčeho, co jim neřekli v televizi...i když už aspoň teď váhají poté, co jsem jim sdělila, že francie už to svinstvo zakázala zákonem..

 5. hel napsal:

  jinak ale je pro mě s podivem, že jsem se o problému gmo poprvé dozvěděla od greenpeace( cca 15 let nazpět) a natolik mě to zaujalo, že jsem jim jako dobrovolně pomáhala dotazovat se emailem různých lékárenských, kosmet. a potravinář. firem, zda jsou schopny garantovat ve složení výrobků jejich původ...odpovědi byly zajímavé...ale pak jsem pochopila, že garantovat momentálně nemůže nikdo nic! protože se problém dostal do potravního řetězce s krmivy pro hospodář.zvířata

  • hel napsal:

   nejhorší je, že se podařilo pobláznit i vědecké mozky - moje spolužačka ze školy vede tento výzkum na chemickotechnol. fakultě v praze- jana haišlová a nedá se s ní o tom mluvit

  • Paul Durham napsal:

   "garantovat momentálně nemůže nikdo nic! protože se problém dostal do potravního řetězce s krmivy pro hospodářská zvířata" - bingo !

 6. proud napsal:

  Myslim ze to konec Monsanta ani jeho "aktivit" bohuzel nebude:-((.Tahle firma a cely jeji snazeni neni o "bylinkach",ale o regulaci lidi! Nikoliv o zlaty miliarde,ta je podle me umyslna zavadejici pitomost,ale o tom,aby neexistovali lidi v duchodovym veku,ani pribliznym,"vycucat" a zahrabat tesne u konce produktivniho veku!

  • Stribog napsal:

   Ten kluk, po kterém je pojmenována stanice metra v Práglu tvrdil, že umřít v devadesáti je vražda mladého člověka...

  • Petr napsal:

   Jo, mate pravdu. Napriklad Bill Gates vlastni http://www.gurufocus.com/holdings.php?GuruName=Bill+Gates
   a pres Bill & Melinda Gates Foundation investuje do Monsanta. Je to take jeden ze sponzoru propagace ockovani. Navic par krat se vyslovil pro depopulaci sveta. Takze to vse zapada do sebe.
   Proude, co kdyby Jste mu dal precist tu knihu Ubuntu.

   • Stribog napsal:

    To nepomůže. Už jeho tatínek byl "jejich". Firma jako Mikrošrot nevyroste z garáže. To je pohádka pro pitomce. Vše co s Mellindou dělají je vědomé, úmyslné a mají na to povolení i podporu satanisty z nejvyšších pater.

    • Petr napsal:

     Vsak jo. Je to parchant k pohledani. Jak se rika - Neni problem nasytit chude, ale je problem nasytit bohate.

   • proud napsal:

    Poslouzil bych mu daleko lip Petre,jen se k nemu dostat dost blizko........a nejen jemu......

   • proud napsal:

    Uprimne,radeji bych,kdyby sis ji precetl ty sam:-),a nejen ty :-).Plno dobrejch myslenek,dal jeste neposuzuju,jsem teprv na zacatku.......treba Zeitgeist,hlavne project Venus, se mi driv taky libily,ale clovek se vyviji,poznava,meni nazory,nebo zpusoby......veci mu zapadaji,proto neberu nic jako definitivni a vsechno zkoumam jako prvotni umyslnou lez,musi me to nejdriv presvedcit.

    • Petr napsal:

     Spousta dobrych myslenek, je v praxi bohuzel neproveditelna, a nebo jsou zneuzite. Vzdyt vetsina lidi nema snahu zmnenit politicky system a netoboze prejit na neco noveho ohledne penez.
     Podivejte jaka je uroven lidi kteri nechaji travit sebe a sve deti jidlem, hlavne ze to je lacinejsi. A staci to nekupovat. Za par koblihu si koupite volitebni hlas. Pro dobry vyrobek potrebujete dobry material.

 7. Jochen napsal:

  Dr.Mengele byl proti temto chlapikum ubohej amater!!

 8. Uz to nema cenu napsal:

  06/09/16 preklopim jednu 6 opacne, pak uz je to na vas. . .

  cus. . ..

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!