Rozhovor s Michaelem Tellingerem: Důvěra v elity je v troskách, starý systém se hroutí

rsz_img_0841-1068x801Se známým spisovatelem, výzkumníkem, dobrodruhem a vizionářem s českými kořeny, který v rámci svého evropského turné navštívil i Prahu, o vyspělých civilizacích dávných dob, původu peněz i lidí, falšování lidské historie, vymývání mozků a globálním probuzení.

„Všude, kde přednáším, se ptám, jestli jsou lidi šťastní v systému, jaký tu dnes funguje a v jakém žijeme. Nikdo se nehlásí,“ začíná svůj pražský workshop s podivuhodným názvem Ubuntu – Hnutí osvobození vystudovaný farmaceut, obchodník, muzikant, ale především spisovatel a objevitel důležitých prehistorických ruin, které pokrývají obrovské území na jihu afrického kontinentu. Ač se Michael Tellinger narodil v Karlových Varech, většinu života strávil v Jižní Africe. Nejvíce se proslavil tím, že společně s kolegou Johanem Heinem pro lidstvo znovuobjevil místo, jež nazývá Adamův nebo Enkiho kalendář, a byl schopen vypátrat mnoho důležitých faktů, které naznačují, že původ moderního člověka mohl být mnohem barvitější, než se píše v učebnicích. Kromě toho založil hnutí Ubuntu, jež usiluje novátorským způsobem o přetvoření měst na soběstačné komunity (více na www.ubuntuparty.org.za). Ubuntu vychází ze staré africké filozofie a znamená v překladu zhruba „jsem, kdo jsem, protože to jsem já“. Seminář věnovaný fungování dnešního finančního systému a možné cestě z globálního ekonomického otroctví se uskutečnil na konci března ve zcela zaplněném unikátním multifunkčním prostoru Art & Event Gallery Černá labuť v ulici Na Poříčí, jejž pro akci zapůjčila jeho majitelka Danuše Siering.

Charismatický a bezprostřední Michael má jednu výjimečnou vlastnost, a sice že v jeho přítomnosti roztaje i kámen. Je schopen přednášet čtyři hodiny v kuse, aniž by ztratil pozornost publika, které mu po pár minutách zobe z ruky. Ostatně, jak napovídá jeho příjmení, ve vyprávění je jeho velká síla. Ať už jeho teze a myšlenky přijmete, nebo o nich budete pochybovat, jisté je jedno – nenechají vás v klidu a budou vás nutit přemýšlet. A o to Michaelovi taky jde. „Jsme duch, který žije v hmotném světě, aby se něco naučil,“ říká v rozhovoru pro Šifru. Michael Tellinger sice rozumí česky, ale nemá takovou slovní zásobu, aby se vyjádřil vždy naprosto přesně, a tak radši mluví anglicky. U mě je to naopak, a tak rozhovor v dejvické Café Záhorský proběhl česko-anglicky.

Když jsem poutal na vaši pražskou přednášku na webu, přirovnal jsem vás k Indianovi Jonesovi, docela se to nabízelo. Trefil jsem se, nebo jste úplně jiný?

Důvod, proč mi tak lidi začali říkat, jsou moje objevy v oblasti neznámých starých civilizací a jejich pozůstatků především v Jižní Africe. A skutečnost, že toho vím o těchto civilizacích víc, než se učí ve škole. Různými způsoby poodhaluji i chybějící části skládanky, která se váže ke skutečné historii lidstva. To samozřejmě podněcuje představivost lidí, protože dějiny sahají dál, než uvádějí učebnice, a hlavně šlo o civilizace velice vyspělé.

Také u toho zažíváte tolik adrenalinu?

Není to tak dramatické jako ve filmu, ale v jistém smyslu to je stejně vzrušující. Pokud se dostanete sám na místo, kde předtím dlouho nikdo nebyl, narazíte tam na všechny ty staré poklady a uvědomíte si, že to, na co jste narazil, má obrovský význam pro pochopení souvislostí života na naší planetě i toho, kdo jsme a odkud skutečně pocházíme, je to nepopsatelný pocit. Jakmile si to ale uvědomíte, musíte začít přemýšlet, jak se o to podělit s lidmi tak, aby porozuměli a byli schopni to přijmout, protože hodně z toho je mimo akceptovaný rámec akademické obce hlavního proudu.

Co bylo to nejvíc vzrušující, co jste při své práci zažil?

Asi objevení kamenných megalitických struktur uspořádaných do kruhu, které lidské oko nespatřilo stovky let, vysoko v horách. Nebo různých technologicky vyspělých nástrojů i artefaktů, kterých se dotýkali lidé už před mnoha a mnoha tisíci lety, rozhodně ne v době kamenné.(usmívá se)

rsz__dsc3963_copy_michaela_cmiralova-1024x684
Během svého pražského workshopu v Art & Event Gallery Černá labuť nastínil Michael Tellinger za velkého zájmu publika, jak jsme se stali otroky korporací a jak by to krásně šlo i bez nich. Foto Michaela Cmíralová

K tomu se ještě dostaneme. Když s něčím takovým, dnes se tomu říká „kontroverzním“, vyjdete na světlo, místo aby se to zkoumalo ze všech stran, většina lidí včetně vědců řekne „to není možné“, a nechce se o tom ani bavit… Proč?

Bohužel, učebnice a historické knihy jsou psány vítězi. Ostatně jsou jako mnoho dalších věcí financovány starými bankéřskými rodinami, které svoji agendu tvrdě prosazují i na školách a význačných univerzitách, jež zakládaly či sponzorovaly. Financují taktéž vědu a výzkum. A to je problém. Když začnete mluvit o něčem, o čem se mluvit nemá, například jak celý tenhle systém funguje a jak je zamlčována pravda, setkáte se s tvrdou opozicí. Stačí, když si člověk uvědomí, jak je hlavní vědecký proud neuvěřitelně nepřátelsky naladěn vůči jakýmkoli novým objevům. To je velmi pozoruhodné, protože každý vědec by přece měl hořet touhou po objevování, nebo ne?

Když se některá dogmata opakují dostatečně dlouho, lidi mají tendenci pokládat je za skutečnost, aniž by si připustili, že to může být i jinak. Tohle máte na mysli?

Ano, a o to právě jde, opakovat lež tak dlouho, dokud jí lidi nezačnou věřit. Bez ohledu na fakta, logiku či důkazy. Avšak mě zajímají vědecké důkazy, měření, pokusy, a ty se snažím předkládat. Můžete je rovnou smést ze stolu nebo odmítat zkoumat, ale pak se chováte jako idiot. To, k čemu dochází v posledních letech, bych však označil jako obrovskou změnu. Mladí lidé na univerzitách po celém světě, kteří se o moji práci či práci jiných badatelů zajímají nebo se s ní setkají, tomu rozumí lépe než jejich profesoři a učitelé. A pomalu se začínají bouřit proti tomu, jak se jejich pedagogové chovají – že místo aby o věcech diskutovali, vše, co se jim nehodí, odmítají jako nesmysly a nechtějí o tom ani slyšet. A tak se stále častěji stávám svědkem toho, jak studenti profesorům říkají: „Moment, jak můžete říct, že to je blbost? Vy jste to studovali a zabývali jste se tím do hloubky?“ Odpověď je samozřejmě ne. Nemají zkrátka žádný vědecký základ pro to, aby tyto věci odmítali jako nesmysly, neboť o tom absolutně nic nevědí.

LIDI JSOU OTROCI, KTEŘÍ DĚLAJÍ TO, CO SE JIM NADIKTUJE. JSOU SNADNO MANIPULOVATELNÍ, PROTOŽE NEJSOU NAPOJENI NA ENERGETICKÝ TOK A PROUD ŽIVOTA, KTERÝ BY JE VEDL.

Přirozená reakce by byla: Tak se na to, co nám tady pan Tellinger říká, podíváme, pořádně to prozkoumáme a pak si na něm smlsneme. A pokud bude mít pravdu, mohli bychom ve škole učit aspoň něco zajímavého….

…jenže to se právě neděje, mají strach. Existuje zde silná agenda, která má informace a výzkumy, které by vedly k probouzení lidí, zastavit, potlačit nebo shodit. Ale konečně se začíná dít to, že lidi tento dominantní proud přestávají brát vážně. Okrajovým se stává mainstream, který ztrácí kredibilitu, a dříve okrajoví výzkumníci jako já, kteří kladou důležité otázky, se stávají mainstreamem. Ta změna už probíhá, protože stále víc lidí chápe, že věci fungují jinak, než jim říkají ve škole nebo v televizi. Hlavní smysl dnešních univerzit spočívá ve snaze kontrolovat myšlení lidí. Stále více vědců naštěstí pracuje na nezávislých výzkumech a nepracují pro mainstreamové akademické instituce.

Tento střední proud se ale přece tak snadno svého vlivu na lidi nevzdá. Vždyť jak by to tu asi vypadalo, kdyby lidi mysleli samostatně a nedej bože si mysleli, co si myslet nemají?

Jenže myšlení veřejnosti se od toho jejich víc a víc vzdaluje a ten proces se nedá zastavit. Vidíte to i na nedůvěře v média například. Je to vzrušující doba a přišel čas, kdy je třeba o takových věcech mluvit nahlas. Důvěra v establishment je zcela v troskách, lidi přestávají věřit tomu, co se jim vtlouká do hlavy. A to platí i pro děti na základních školách. Sice tam chodí, protože musí, ale bouří se a je to pro ně utrpení. Starý systém se hroutí.

Opravdu? Nejde to navzdory jeho kvalitám poněkud ztuha?

Ano, lidé se bojí nového, bojí se toho, co neznají a co je na druhé straně, proto se starý systém a jeho struktury ještě drží. Kdyby se nebáli změn, šlo by to rychleji. Nicméně děje se to milionům lidí a tohle velké globální probuzení bude pokračovat. Dnes se lidé baví o věcech, na které by před deseti lety ani nepomysleli. Problém je, že jsou odděleni, a tak o sobě navzájem nevědí. Probouzejí se miliony, ale nevědí, co se děje. Nejprve cítí, že je něco špatně, a už prostě dál nemohou věřit těm hloupostem, které se jim tlačí do hlav, nevěří televizi ani médiím a začíná jim docházet, že to je jen stupidní propaganda, ale cítí se sami. Bojí se o tom mluvit na veřejnosti, protože by mohli být označeni za blázny, ale nevidí, že takhle jako oni to vnímá stále víc lidí. A že jsou součástí jedné obrovské vlny. Klíčový bude moment, až si uvědomí, že nejsou sami, přestanou hrát tu hru, kdy si něco jiného myslí a něco jiného říkají a dělají, a začnou spolu mluvit.

Jak se vám přihodilo, že jste začal myslet jinak než většina takzvaných „normálních“ lidí?

Na rozdíl od mnoha lidí, kterým se to začalo dít až v posledních letech, jsem si odmala žil po svém a nenechal se spoutat ani si vymýt mozek. Pamatuji se, jak jsem jako pětiletý chlapec celé dny zíral na nebe a na hvězdy a přemýšlel, kdy nás někteří z obyvatel vesmíru přijedou navštívit. Nikdo mi o tom neřekl ani jsem o tom nečetl, ale instinktivně jsem už tehdy věděl, že ve vesmíru nejsme zdaleka sami. Pak jsem přišel do školy a tam tvrdili, ne, to je nesmysl, ve vesmíru nikdo jiný nežije. Říkal jsem si, copak se všichni ti lidé zbláznili? Vesmír je nekonečný a my jsme v něm jediní? Přesně takhle pyšně uvažují i arogantní žurnalisté včetně přispěvatelů do vědeckých časopisů, kteří hrají často z politických důvodů velmi ošklivé hry. Přijdou a ptají se: „Vy opravdu věříte v malé zelené mužíčky?“ Na to jim říkám: „Vážně? Takhle to vidíte? Podívejte se, jste inteligentní lidská bytost, není to bizarní myslet si, že jsme sami ve vesmíru? V tom případě byste měli být hospitalizováni vy, ne já.“

Většině dětí se ale dříve či později stane to, že se rodičům, škole a systému podaří změnit jejich myšlení tak, jak je žádoucí. Ty programy na to, co si mají lidi myslet a co ne, jsou ohromně silné.

Samozřejmě že to zkoušeli a snažili se mi vysvětlit, že to tak určitě není a že se pletu, ale já jsem je nikdy neposlouchal, protože jsem jim nevěřil. Stejně jako tuším, že tady nejsme náhodou, ale na základě svobodného rozhodnutí jako součást nějakého specifického plánu, a předem si vybíráme a vymezujeme svoji životní cestu. Někteří z nás ji objeví, někteří ne. A takhle vznikají všechny ty lidské psychické problémy, psychózy, deprese či šílenství, kdy lidé dělají divné věci a jsou nešťastní. Nedokážou najít smysl života a skončí obrazně řečeno jako otroci, kteří dělají to, co se jim nadiktuje. Zkrátka dělají úplně něco jiného, než dělat mají, a jsou snadno manipulovatelní. Nejsou napojeni na energetický tok a proud života, který by je vedl.

Ono je ale dost těžké čelit onomu vnějšímu tlaku, kdy se systém všemi silami a prostředky snaží o to, aby byli lidé od onoho proudu života odděleni, protože se tak snáze kontrolují…

Jeden z velkých problémů, který máme, jsou lidé, kteří se chovají naprosto šíleně a jsou nešťastní. Hodně to souvisí s tím, jak funguje vzdělávací systém. Není to v podstatě nic jiného než vymývání mozků. Vychovává z dětí nás – tedy ignorantské, neprobuzené, nevědomé bytosti, které poslouchají rozkazy a autority a kontrolují se a udávají navzájem a nikdy nevykročí z řady, aby si o nich nepomyslel někdo něco špatného. Když se vás v útlém dětství zeptají, čím chcete být, máte spoustu nápadů a snů, ale velmi rychle potom nastoupí učitelé a rodiče a vysvětlí vám, že tím být nemůžete. Jak by ses tím uživil? Jak bys mohl přežít? Všechno se to stočí k penězům, prestiži a to je konec. Namísto rozvíjení dětí v tom, co by je mohlo bavit, a jejich povzbuzování a podpory, je zlomíme hned na začátku. A pak nastupuje další způsob indoktrinace: Jaký je tvůj krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý plán? A to je ten opravdový zabiják pro většinu lidí na světě. Pokud nemáte plán, jste ztraceni, snaží se vám namluvit. To je přímo ďábelské, protože to je samozřejmě úplně jinak – energie a příroda totiž nefungují na rigidních plánech. Příroda a energie – a my jsme součástí přírody – pracuje s přirozeným růstem a evolucí, založeném na toku energetického pole kolem nás. Nemůžete mít dopředu narýsovanou cestu, které se křečovitě držíte. Tímto je ničeno mnoho životů lidí, kteří stráví celý život v jedné práci, nespokojení v pětašedesáti odejdou do důchodu a za pár let umřou, přičemž svůj život úplně promrhali. A uvědomí si to, v lepším případě, až když je pozdě. Tomu se říká otroctví nejvyššího řádu.

Jak se z toho otroctví podle vás vymanit?

To, co říkám, je, že moje imunita vůči tomuto nesvobodnému způsobu života nebyla ani tak vzdorem nebo bojem, ale vedlejším efektem toho, že jsem vždy dělal jen to, co jsem dělat chtěl. Něco jsem pár let dělal, a když to nebylo ono nebo už mi to nemělo co dát, tak jsem si řekl „to stačí, končím a zkusím zase něco jiného a získám nové zkušenosti“. Je to to, čemu říkám řeka života. Musíte mít dost odvahy na to v ní plout a sledovat, jak plyne a že se mění. Právě teď procházím jedním z těchto dramatických momentů, kdy se věci mění – oddělením od své partnerky. Věřil jsem, že je součástí mojí cesty, že budeme navždy spolu. Jenže nakonec jsem si uvědomil, že řeka života mě vede jinudy, ukazuje mi jinou cestu, a tak přestávám vzdorovat, přestávám zkoušet bojovat o to, abychom zachránili náš vztah. Řeka mě unáší jiným směrem. Ještě nevím proč, ale už brzy to poznám. Zažil jsem to mockrát, celý můj život je takový. Když se to děje, v té chvíli tomu nerozumíš. Ale pokud si to dovolíš a popluješ v řece života, která je neomezeným tokem energie a souborem zákonů přírody, později, když se ohlédneš, přesně uvidíš a pochopíš, co se dělo a proč to tak mělo být.

Už jako desetiletý chlapec jsem kreslil staré mapy a plány měst a parky, kde byla místa pro muzikanty, malíře a jiné umělce. Tehdy jsem si samozřejmě neuvědomoval, proč to dělám, ale dělal jsem to. A o to jde. Při pohledu zpátky jsou ty spouštěcí body, které vás někam směřují, jasné. Kdybych poslouchal učitele nebo rodiče, nikdy bych se k tomu, co dělám dnes, nedostal. Je totiž evidentní, že máme někde v DNA vepsanou správnou cestu, a i když jsme se od ní postupem času odvrátili, ty genetické vzpomínky tam pořád jsou. Pokud vzdoruješ, nevnímáš ty signály a místo toho činíš plány, založené na pravidlech společnosti, zkazíš si život, zemřeš nešťastný a v dalším životě se vrátíš a řeka života se ti zase bude snažit připomenout a ukázat ten správný směr.

Většina lidí sice není šťastna, ale časem si zvyknou, že svět nefunguje…

Když jsem napsal knihu Slave Species of God (Otroci stvoření Bohem – v této knize MT předkládá kontroverzní ideu, že byli lidé v současnépodobě stvořeni mimozemskou rasou coby otroci) v roce 2004, začal jsem mluvit o tom, jak fungují peníze, a jak by mohl fungovat svět bez peněz. Při svém bádání a výzkumu starých civilizací a sbírání materiálu pro knihy jsem totiž zjistil, že peníze dříve neexistovaly a že je to podvod na lidi. Vůbec není pravda, že se vyvinuly jako nástroj směny. Pořád jsem přednášel o starých civilizacích, ale jakmile jsem začal mluvit o tom, že ty opravdu staré neznaly peníze, lidi chtěli, abych mluvil víc a víc o tomto světě bez peněz. Možný svět bez peněz je zajímal nejvíc ze všeho. Největším náboženstvím tohoto světa jsou právě peníze. Ale rozhodně to neznamená, že byly zavedeny s dobrým úmyslem, aby lidem usnadnily život. Naopak.

rsz__dsc3968_copy_michaela_cmiralova_1-1024x684
Michael Tellinger ukazuje výpis ze systému EDGAR, že coby korporace jsou registrovány i státy. Foto Michaela Cmíralová

Jak to víte?

První záznamy v souvislosti s penězi na starých sumerských listech říkají: „Když království sestoupilo z nebe na Zem.“ Jak potvrzují archeologické výzkumy, před 6000 lety se objevili králové-kněží, kteří přinesli peníze. Tito starověcí bankéři to dělali jako dnes – tiskli. Pouze ne na papírky, ale do tabulek. Tito králové-bankéři vlastnili všechnu půdu. Prvním krokem ke změně je přiznat si, že nejsme svobodní a jsme utiskovaní od prvního nadechnutí až po poslední vydechnutí. Největším nástrojem této manipulace a kontroly jsou právě peníze. Většina lidí nemá přístup k tomu, co vytvoří. Vytváříme to pro korporace a pro ostatní, ale ne pro sebe.

Když jste začal mluvit o světě bez peněz, jak to měly podle vás ty staré civilizace? Jak žily bez peněz?

Jednoduše, potřebovali sice jídlo nebo oblečení, ale nepotřebovali peníze. Všeho byl dostatek. Žili v komunitách v rámci dlouhodobě udržitelného rozvoje a měli přístup ke všemu, co potřebovali. Vše dělali pro sebe, ne pro druhé.

Kde se tedy stala „chyba“?

Chyba se stala v době, kdy na tuto planetu přišli králové-kněží. Ti zcela určitě nepocházeli odsud, jinými slovy jejich původ je mimozemský. Což je zatím neprobádaná a utajovaná část naší historie. Souvisí se vznikem pokrevní královské linie, která jako by se objevila odnikud. A tihle králové-kněží najednou vlastnili všechnu půdu. Je to velká záhada, ale tady někde začaly pořádné problémy. Protože tito králové se stali prvními bankéři a vznikly peníze a tuhý systém kontroly.

Pokud by to tak bylo, proč ale lidi mají peníze tak rádi?

Problémem nejsou peníze, ale láska k nim. Králům-bankéřům se podařilo přesvědčit lidi, že jsou pro ně peníze dobré a že je potřebují. To bylo velmi chytré. Dnes není zadarmo ani obyčejná voda a bez peněz nemůžete ani důstojně umřít. Víc peněz ale není řešení. Nemůžete žádný problém vyřešit tím, co ho způsobilo, jak říkal Einstein.

Čím si vysvětlujete zájem lidí o toto téma na vašich přednáškách?

Lidi cítí, že je něco špatně. Oddělili jsme se jeden od druhého a od všeho ostatního včetně přírody, a hlavní roli v tom – kromě peněz – hraje špatný vzdělávací systém. Jen se na to podívejte – třeba předměty ve škole. Teď budete hodinu studovat tohle, pak na to zapomenete a budete studovat něco jiného. To je šílené. Místo abyste děti vychovávali v tom, že je vše propojené, a učili je myslet v souvislostech, uděláte pravý opak. Tak se to děje od první třídy. Současné školy jsou absolutní vězení pro lidskou mysl. Hlavním účelem vzdělávání je budoucí poslušná pracovní síla. Po absolvování univerzity nic nevíte, ale máte na to papír.

DNES SE LIDÉ BAVÍ O VĚCECH, NA KTERÉ BY PŘED DESETI LETY ANI NEPOMYSLELI. PROBOUZEJÍ SE. ALE JSOU ODDĚLENI, A TAK O SOBĚ NAVZÁJEM NEVĚDÍ.

Z pohledu systému to nicméně funguje docela dobře. Lidi přijímají normy, zásady, programy, rozkazy a doktríny a jsou velmi snadno manipulovatelní. A ještě věří tomu, že jsou svobodní…

Perfektně to vyjádřil Johann Wolfgang Goethe, je to můj oblíbený citát: Nikdo není zotročen víc než ti, kteří se chybně domnívají, že jsou svobodní. Důležité je jak slovo chybně, tak věří. Svobodní prostě nejsme, protože jsme se narodili do otroctví.

Jak jste s tímto vnímáním přežil školu a co jste vůbec studoval vy?

Měl jsem normální dětství, hrál jsem kriket, rugby, golf, dělal jsem muziku… Moje matka byla operní pěvkyně nejprve v Československu a potom i v Jižní Africe, kam jsme se přestěhovali. Vystudoval jsem farmacii na univerzitě v Johannesburgu. Dělal jsem to proto, že společnost nám řekla, že musíme mít diplom a něco vystudovat. Bylo mi celkem jedno, co to bude. Ohromně mě bavila chemie, hlavně organická, anatomie, fyzika… Kromě toho jsem dělal muziku a spoustu dalších věcí. Ale jak zpívá Billy Joel v písni Allentown: So the graduations hang on the wall; But they never really helped us at all; No they never taught us what was real (A tak tituly visí na zdi, ale nikdy nám doopravdy nepomohly. Ne, nikdy nás nenaučili nic pravdivého.) A to je přesně to, co se stalo mně.

Adamův-kalendář-2-1024x655
Adamův kalendář, který Michael spoluobjevil, vypadá všechno jen ne obyčejně

Co jste dělal po škole? Znechutilo vás to natolik, že jste se na farmacii okamžitě vykašlal?

Ne, ne, plul jsem v řece života a vyzkoušel mnoho věcí. Dělal jsem ve farmaceutické továrně, projel jsem zemi jako muzikant, byl jsem obchodník, cestoval jsem po světě. Správná cesta si mě vždy našla. Vysvětlím vám, jak to funguje. Hned po škole jsem například viděl, že je obrovská příležitost v lécích, které se nazývají generické. Jinými slovy jde o léky, které mají stejnou účinnou látku, ale mají jiný název a na trh mohou přijít až po vypršení platnosti patentové ochrany originálu. Jsou stejné, ale mnohem levnější. V roce 1990 jsem přijel do Československa a našel farmaceutickou firmu, která vyráběla skvělé generické léky. Ty jsem pak vozil do Jižní Afriky. Rozjeli jsme tam byznys s distribucí těchto léků, které byly mnohem levnější, a tak se dostaly – navíc přímo, bez prostředníka – ke spoustě lidí, kteří je potřebovali. Vůbec jsem si neuvědomil, jak vážná věc to byla a jak jsem pro ně byl nebezpečný. Až s odstupem jsem zjistil, jaký chaos vypukl v řadách farmaceutického byznysu a že šéfové zdravotnických a farmaceutických asociací vydali pokyn, že mě musí zastavit, protože takhle by to dál nešlo.

Co jste dělal pak?

Po levných lécích jsem rozjel vzdělávací televizní show pro děti. Jako muzikant jsem vytvořil koncept informačně-vzdělávacích písní pro malé děti. V televizi SABC jsem během dvou let vytvořil 40 epizod, a to nás dovedlo k vytvoření vzdělávací společnosti, která vyvinula programy pro zvýšení gramotnosti a učila formou různých her číst děti a negramotné dospělé. Těch bylo v JAR poměrně dost. Programy byly tak úspěšné, že jsme začali spolupracovat s vládou. Vyrobili jsme krabice s těmito hrami a instrukcemi, jak je používat. Bylo to tak jednoduché a účinné, že během čtyř týdnů pětileté děti, které předtím neznaly ani písmena, dokázaly plynule číst. Byl to fenomenální úspěch všude, kam jsme přišli. V jednu chvíli jsme projednávali dodání 10 000 000 těchto krabiček do škol po celé zemi, ale krátce nato se se musel projekt kompletně zastavit. Z politických důvodů.

Poté, co jste chtěl zničit zdravotnický i vzdělávací systém, jste se pustil do ničení oficiální lidské historie a objevil věci, které ji nabourávají. Jak se to stalo?

Když jsem vydal knížku Slave Species of God, potkal jsem se s archeologem Johanem Heinem. Ukázal mi svoje fotografie, a když jsem je viděl, jako by se aktivovala moje genetická paměť, o níž jsem mluvil. Věděl jsem, že je na nich něco výjimečného, co nám pomůže lépe pochopit naše dějiny. Bylo to stejné téma, o kterém jsem napsal knížku – dávné civilizace. Věděl jsem, že tyhle kamenné ruiny v Jižní Africe jsou klíčem k pochopení. O šest měsíců později už jsem stál na místě, které jsem pak nazval Adamův nebo také Enkiho kalendář. Jedná se o prehistorické naleziště, které afričtí šamani znají po tisíce let. Zajímavé je, že toto naleziště je v Africe známo pod názvem Inzalo ye Langa, což je „místo, kde se rodí Slunce“ a kde „bohové stvořili lidskou rasu“. Navíc ne jen nějací bohové, ale konkrétně Anunnaki pod vedením boha Enki, který byl jednou z původních entit, jež přišly na Zemi před zhruba 500 000 lety a usadily se v Jižní Africe za účelem těžby zlata.

KLÍČOVÝ MOMENT BUDE, AŽ SI LIDÉ UVĚDOMÍ, ŽE NEJSOU SAMI, PŘESTANOU HRÁT TU HRU, KDY SI NĚCO JINÉHO MYSLÍ A NĚCO JINÉHO ŘÍKAJÍ A DĚLAJÍ, A ZAČNOU SPOLU MLUVIT.

Adamův kalendář neboli Inzalo ye Langa leží prakticky uprostřed pár milionů kamenných ruin, které jsou rozesety po Jižní Afric. Čím víc jsem to místo zkoumal, tím jasnější mi bylo, jak je výjimečné. Geoinženýrství, generátory na výrobu volné energie, klonovací technologie, laserové paprsky, jež řezaly kov, to vše měli podle mých dalších výzkumů k dispozici. Je to mimo naši současnou představivost.

Co nejzajímavějšího jste se během svých výprav a výzkumů o téhle planetě a o lidstvu dozvěděl?

Že historie lidstva je starší, než nám tvrdí učebnice. A mnohem podivnější. Netušíme, co se tady stalo, protože jsme mnohem hloupější, než byly tyto civilizace, a nejsme schopni to ani pořádně pochopit. Jsme uprostřed jakýchsi gigantických hvězdných válek, jako bakterie v Petriho misce uprostřed laboratoře, jež také nemá tušení, která bije – že je v laboratoři a už vůbec, co se děje mimo ni. Snad si jednou uvědomíme, co se kolem nás děje. Protože všechno je to jen o nás a my jsme středem této války. Probíhá totiž boj o naši energii a o to, jestli nás bude stále někdo ovládat, nebo zda se konečně budeme ovládat sami. Lidi jsou sice jako malé děti, ale každý z nás generuje obrovské množství energie, například vyvoláváním emocí, myšlenkami, a jde o to, jestli tu energii budeme vědomě používat my, nebo to za nás bude jako dosud dělat někdo jiný ke svým vlastním cílům. Jestliže lidé kdysi věřili, že jsme středem vesmíru, tak teď je to konečně v jistém smyslu pravda. Ale musíme se konečně probudit.

Čemu bychom měli podle vás hlavně porozumět?

Stále ještě nechápeme, že například každá myšlenka, kterou máme, každá věta má energii určité frekvence. Neustále generujeme obrovské množství energie, a tak se na nás snadno přichycují různé entity či lidé, kteří naši energii potřebují. Stačí se rozhlédnout a pochopit, o co tu jde. Pro některé lidi to mohou být strašné zprávy. Ale teprve když poznáte pravdu, pochopíte, že hroznější je ji nevědět, a přijmete ji. Až pak můžete něco doopravdy měnit a osvobodit se.

Není nakonec jednodušší věřit tomu, že jsme z opice a že jsme vrcholnou formou ve vesmíru?

Jednodušší to určitě je, ale vůbec si tím nepomůžete. (směje se) Historie lidstva, jak je nám podávána, je totiž kompletní hovadina.

Autor rozhovoru: Milan Vidlák, šéfredaktor časopisu Šifra.

Zdroj: http://www.casopis-sifra.cz/rozhovor-s-michaelem-tellingerem-duvera-v-elity-je-v-troskach-stary-system-se-hrouti/
159 Komentářů k Rozhovor s Michaelem Tellingerem: Důvěra v elity je v troskách, starý systém se hroutí

 1. Jan B.D. napsal:

  svojí ubuntu komunitu (např. česko-moravskou) můžete najít tady: https://www.ubuntuplanet.org/circles/

  • Marie napsal:

   No nazdar hodiny, to jsem netusila, ze je jich tolik a ze uz jsou tak daleko.... pry neziskovka, hm..

 2. Josef Švejk napsal:

  Na zeměkouli neustále roste počet těch, kteří sežrali veškerou moudrost. Je tím bezezbytku dokázán základní zákon lidského všehomíru: Učený z nebe nespadne, ale blbce jako by shazovali.

  • Jaris napsal:

   Svejku, tleskam!

  • WIKINGER Petr napsal:

   JE TO MOC BRUTÁLNÍ,ALE ZEPTÁM SE V ČEM JE PAN TELINGER TEN VIZIONÁŘ.CO MÁ ZA VIZI PRÝ HROUTÍCÍCH SE ELIT

   mám dojem,že ty hroutící se elity nás nejen se smíchem vesele rabují a chtějí to ohlupujícími hesly CHCEME LEPŠI ČESKO ještě znásobit.

   Jakto,že tu máme starou polit.třidu,která Starou politikou neváhá obírat své voliče přikladem je ČNB,kdy financmajstr si v Parlamentu stěžuje,že nemá peníze ale nedá na ty banksstery TRESTNÍ OZNÁMENÍ,aby konečně přisli před soud a ten si už vyžádá posudky proč je ta zlodějna pro domorodce výhodná. Oni nemají na výběr než aby donekonečna volili ty samé strany a tedy i politiky,aby po volbách,které proběhnou podle vadných jejich zákonů za své zvolení voličům rabovali kapsy,vyráběli dále vadné zákony z nichž Zákon o referendu je pohédkovým přikladem čtvrtstoletí oblbování těch,kteři je dookola budou i přiště volit.

   Proč my voliči z našich peněz rozpočtu nesmíme dostat ani korunu na náš OPRAVDOVÝ WEB,ale neziskovky pumpují náše peníze a pijí nám za to krev.

   JE NAČASE,ABY ZMĚNA PROBĚHLA NEJPRVE V HLAVÁCH VOLIČŮ A NŠKODILA BY VIZE,ŽE PŘES STÁVAJÍCÍ ZÁSTUPCE SE NIKDE NEDOSTANEME A BUDEME SI MUSET UMĚT POMOCI DŘIVE NEBO POZDĚJI JAKO VOLIČI SAMI

   • Marie napsal:

    Postup je jednoduchy: Lidi museji obejit sve zname ci sousedy, a tak zjisti, jaky je zajem o aktivni reseni.

    Je velky? Vysleme zastupce za presidentem. Hraje, ze je na strane lidi, tak at to dokaze. Vlastizrada viditelna a na stalem postupu (!), tak konec, at dokazes, ze sam nejsi vlastizradce. Termin: Okamzite!!! Udelas to nebo neudelas? Takova vyzva by mela padnout od tech,co vyzyvaji ( Jiskra ), aby lidi sli do ulic volat Demisi.
    To je k nicemu, ale dojit za presidentem, je tah.

    Nevyjde, jednat. Neni cas, ten pracuje tvrde proti nam.

    Ty rikas, ze se s presidentem znas, rekl jsi mu nekdy, aby neco udelal, misto kecani?

    • WIKINGER Petr napsal:

     MARIE,DRAHÁ.NAPSAL JSEM JASNĚ,ŽE ZMĚNA MUSÍ PROBĚHNOUT NEJPRVE V HLAVÁCH OBČANŮ.

     vy však,ohlupená neoliberální propagandou jste zůstala trčet.Tak jako řada ostatních si nepřetržitě myslíte,že vše za vás má vyřidit president,diktátor. No začináte tim,že obejdete pár ovčanů a jim to předložite.Ujištuji vás,že vám udělají do hlavy kamenem díru,aby se vám rozsvítilo.Neexistuje totiž naprosto žádný zástuupce,kterř by za vás věci řešil což platí i pro ostatní.
     Pozoruhodné je,že když to ten diktátor neudělá,chcete ho zabít a s ním i všechny,kteři ho zvolili a tak si splnit váš dlouhodobý sen stát se masovým vrahem.

     GALAKTICKÝM VTIPEM JE,ŽE MÁM JÁ ZA TÍM PRESIDENTEM ZAJÍT A ZA VÁS VYŘIDIT ABY TAM V MECHIKU, vám sociálka MEXIKO nakoupila poživatiny a nové brýle,protože to nařizují slavné ČR zákony.

     Vzhledem k tomu,že tady admin vždy zasype důležité diskuze kupou dalšich článků ozvěte se v dalšim vhodném pásmu a já vám pomohu se nedostat do blázince.

     • proud napsal:

      Uplne bez legrace,kdyz se s nim znas,proc se ho nezeptas na jeho nazory,ty soukromy,jeho? Urcite by nas zajimaly,jestli ti nebude samozrejme lhat ;-).

      • WIKINGER Petr napsal:

       PROUDE JSME TU TED ZA VĚTREM A NIKDO TADY NENÍ

       chcete vědět opravdu co by mi president řekl,nu dobrá.
       Proboha nechodte za mnou,aby zase vše musel dělat sám.Vidíte přeci co za Parlament plný Šmejdů vaši milovaní ovčané-domorodci a voliči zvolili a jak to vypadá budou volit dále.Ti Šmedi se tam popelí za peníze vašich oveček,válí si koule a vyrábějí vadné zákony.Rekord jako vzor, jmenuji ten Zákon o referendu,který ta banda zmetků nedokázala sesmolit celé čtvrtstoletí.

       POSLUCHEJTE INŽO,HLEDTE KONEČNĚ DÁT DO RICHTIKU TEN VÁŠ PLÁN A.B.C.
       Nebo si budu o vás myslet,že nedovedete stejně jako oni, vůbec nic a já zase za vás musím dělat všechno sám.

       • proud napsal:

        Zkusim to stravit,moc mi to k nemu nesedi,abych se priznal.....

        • WIKINGER Petr napsal:

         PRÁVĚ PROTO SE NEMOHU S NÍM BAVIT, DOKUD SE NEPODAŘI PŘESVĚDČIT DOMORODCE,ŽE NÁPRAVA NIKDY NEBUDE DOSAŽENA POLIT.TŘÍDOU ŠMEJDŮ A JEJICH STRAN..

         v podstatě je fakt třeba něco udělat,když ty strany vždy desertují na pozice PENÍZE JSOU AŽ NA PRVNÍM MÍSTĚ a nechájí své voliče bez jakékoli ochrany.Potom nestojí našemu rabování v cestě žádný robustní protivník.

    • proud napsal:

     "Postup je jednoduchy: Lidi museji obejit sve zname ci sousedy, a tak zjisti, jaky je zajem o aktivni reseni."..........to budou bohuzel zklamany,hodne jich pokejve hlavou s tim ze maj pravdu,ale........a tim to zvadne,dalsi na ne uplne zustanou koukat s tim,ze maj jiny starosti....atd.Ale tak ci onak porad mluvis o "hnani stada".Wikinger pise dobre ze zmena musi probehnout v hlavach obcanu,ja dodam : dobrovolne a uvedomele.V hlavach ovcanu neprobehne nic.

     • WIKINGER Petr napsal:

      PROUDE MÁTE DOBRÉ AUTORSKÉ KOMENTÁŘE

      ale nestahujte kalhoty,když brod je daleko.Nikdo z celé ČR nemá recept na nápravu,zkuste tedy být první i když jste asi pěkně daleko ve světě.

      Změna v myšlení bude muset být jak sám píšete ,lidé jsou zvyklí z komuny,že to za ně vyřešila strana a vláda.Ty časy skončily.Ted to budou muset řešit sami,anebo budou vyrabováni na plech.

 3. Jarmila napsal:

  Určitě nejsme vrcholnou formou ve vesmíru, to si taky nemyslím. Akorát nám pan Tellinger jaksi nesdělil,( když nesdílí Darwinův objev, že pocházíme z předchůdců člověka), kde jsme se zde na planetě všichni my tvorové (nejen člověk, ale bylióny jiných živočichů včetně rostlin tak najednou vzali?) Kde se vzali tu se vzali? Z petriho misky? To je laciné vysvětlení. To už může rovnou tvrdit, že nás stvořil buch za šest dní, nebo nás sem dodali mimozemšťani. Ale jak říkám, i ti vyspělí mimozemšťani museli nějak vzniknout (na což neměl odpověď ani Daniken). Takže zase zbývá petriho miska nebo buch, jo? No tak to ať jde pan Tellinger do háje a opět se vracím ke svému moudrému a logickému přírodovědci Darwinovi.

  • Jarmila napsal:

   Ježišmarjá pardon, bilióny. Jak dělám hrubky, to už znamená, že už bych dál neměla popíjet své podvečerní víno, že už mám dost.

  • Josef Švejk napsal:

   Vždycky, když něco spadne s hůry, udělá to buch a je to tady. Takže žádná petriho miska, ale buch!

   • Jarmila napsal:

    Jo, jo, jak říkám, je to opět a opět buch. :) Kdepak vědec a velký přírodovědec Darwin, to je velké fuj. Zvláště pro Vatikán a přilehlé okolí.

    • Robo napsal:

     Pre Vašu informáciu, Jarmila - napriek tomu, ako to vyzerá, Vatikánu sa Darwin dokonale hodí..

     • Marie napsal:

      Robo, a proc myslis, ze se vytvorilo tolik ruznych ideologii? Aby se podle momentalni potreby vytahla ta ktera dopopredi.

      Nac, napr. kdyz uz bylo krestanstvi, prisli jeste s islamem a Allahem? To je prece jasne a pruhledne...Tabory proti sobe, aby si dle potreby pritahli kdykoliv ten ktery na podporu sveho tahu...

      • Robo napsal:

       ..a aby medzi sebou navzájom jak kokoti bojovali, zatiaľčo tie lezbobuzny si navzájom honili frndy..

  • proud napsal:

   Takze ses chytla jedny voloviny na vsechny strany a tim,na jejim zaklade smetla ze stolu cely Ubuntu,jak prozirave:-))))))))))))))))))))............nejsi ty z Moravy? :-))))))))))))))))))))))))))

   • Marie napsal:

    To snad ne, jak smetla cely Ubuntu? Nepochopila jsem te a o jake proziravosti mluvis? Ja toho pana vidim poprve, proto mu venuji pozornost...

    Jo a z Moravy jsem, ale s cim to souvisi?????

    • Robo napsal:

     Keď vidím dobre, píše to Jarmile.
     S tou Moravou to nechápem ani ja a radím Proudovi s Moravou opatrne!! :-)

     • Marie napsal:

      Vidis, Robo, ze ja nevidim... ach jo :-). Dik za upozorneni, hehe..

      Jo, jo, s Moravou opatrne, nektere jeji proudy jsou zradne :-))))))))

     • Jarmila napsal:

      Já jsem nic o Ubuntu nepsala, takže to psal Marii. Ale taky pocházím z Moravy. :)

      • proud napsal:

       Houbelec bando:-)),jasne ze jsem to psal Jarmile a jak vidim tak nevi ktera bije,takze jsem to napsal spravne:-)))))))))),S Moravou ryla prvni,tak to ma zpatky,efekt bumerangu:-))))))))) ;-)

   • Masrtin napsal:

    Dobře proude, taky se někdy nestačím divit, jak málo stačí, aby člověk zavrhl něco moudrého, pravdivého či hodnotného a ještě si myslel, jak mu to pěkně pálí. No jo, co se dá dělat, doporučuji Marii, aby si přečetla něco o této knize :
    https://www.amazon.com/Forbidden-Archeology-Hidden-History-Human/dp/0892132949?ie=UTF8&*Version*=1&*entries*=0

    Je jich sasmozřejmě více, ale tuto napsali dva autoři, kteří dělali mnohaletý výzkum po různých archivech a sbírali alternativní archeologické zprávy z celého světa. Jeden z jejich autorů Thompson říká, že existuje srovnatelné množství nálezů, které neodpovídají evoluci s těmi, které ji nevyvracejí, jde o řádově tisíce, zmíním např. zkamenělé lidské stopy v dinosauřích stopách - lidé žili spolu s dinosaury..
    Tato kniha se stala bestsellerem v USA v 90. létech.
    V 99 roce se ke mě dostaly ve Francii Thompsonovy přednášky, kde vysvětluje základní úskalí evoluce - a je jich dost. Tenhle člověk drtil mainstreamové archeology na kaši na různých přednáškách či symposiích, měl na všechno argumenty, oni rozhodně ne, utíkali až se za nima prášilo.
    Existují reálné nálezy obřích koster, tisíce svědectví o pozorování současných pračlověků (Yetti, Orang Pendeg,Saskwatch), kteří žijí v hornatých oblastech některých pohoří či pralesů atd..
    Thompson vysvětluje, proč se jeden druh nemohl vyvinout z jiného druhu a spoustu dalších zajímavých věcí. Napsal také knihu o UFO, astrologii..

    • Marie napsal:

     Masrtine: proud to nepsal mne, ale Jarmile, a ja na to zareagovala omylem, to zaprve. Co si kdo mysli o sobe, pokud to nerekne, tak nemas narok takto drze mluvit, at jde o kohokoliv. Nevidim, ze by tady nekdo o sobe psal, ze mu to pali, a ja si to ani o sobe nemyslim, bohuzel mam uz vek, kdy to uz nepali nic...

     Dale mi nic nepodorucuj, protoze mne akorat nastves, kdyz mi predhodis neco k placeni, nebot daz za kazetu 290 dolaru nemuzu, jelikoz muj duchod ani toto necini a nebo za vytisk 31 dolaru, to je tolik, za co musim cely mesic vyzit. A krome toho, mne to nezajima, kdyz nekdo vydelava na informacich, tak je cini senzacnimi a je mu jedno, ze lze, hlavne kdyz vyrazi z lidi prachy!

     Nadpisy jako zakazane, odhalene, odtajnene, to jsou vylozene lapacke hesla, a obsah bude ve stejnem duchu, dekuji, nechci.

    • Marie napsal:

     A jestli to byla nejprodavanejsi kniha v USA, to je pro mne vizitka hovna, jak uz jsem psala, pravda se sdeli kratce a na knihu by nikdy nestacila, proto se musi navymyslet omacka.

     Totez plati o UFO, to je pro deti, ktere se nudi.

     Thompson muze vysvetlovat kolik chce, ze se jeden druh nemuze vvinout z jineho, ale dukazy nema. Ty nema nikdo!

     Proste to nevime a ja nepotrebuji se hrabat v nedolozitelnych vyblitcich kohokoliv, zvlaste kdyz na nich vydelava, takovi lidi pro mne neexistuji...

     Evoluce je teorie a ja ji jako takovou beru. Porad lepsi nez slepe sezrat vymyslenou pohadku o bohu, co uplacal z hliny cloveka a vdechl mu dusi. Jak potom vdechoval je jejich potomkum, o tom uz se od nikoho nedozvime, ze...

     • Jarmila napsal:

      No, vzhledem k tomu, že nikdo ze zdejších diskutérů si Darwina nikdy ani nepřečetl, ale o to víc má každý řečí jako opice chcaní, tak snad ani nemá smysl zde dělat nějakou evoluční osvětu.
      Darwin ve svých knihách velmi podrobně popisuje, jak se stane, že se jeden druh přemění v jiný. Chtěla jsem si oživit svou paměť, a hledala ve své domácnosti jeho knihy, ale bohužel jsem je nenašla. Je to tím, že jak já někomu půjčím knihy, pak už se s nimi víckrát neshledám. Takže se musím spolehnout na svou vlastní paměť.
      Při své cestě na Galapágy si poprvé Darwin uvědomil, že tím jak se na jednotlivých ostrovech živočichové vyvíjeli odděleně, tak na každém ostrově byli vždy poněkud jiní živočichové než na předešlém. Nejvíce prozkoumal pěnkavy a zjistil, že ty už byly od sebe tak vzdáleny evolučně, že se mezi sebou rozdílné pěnkavy již ani nemohly množit. Čili vzniklo několik rozdílných druhů pěnkav. To samé zjistil u horských koz. Z původních koz se v rozdílných životních podmínkách vyvinulo několik druhů koz. A ty co byl evolučně nejúspěšnější, tak nakonec vytlačily (a tím pádem vyhubily) ty méně úspěšné. (protože byly na stejném území a jedly stejnou potravu). To máte jako s člověkem. Je příbuzný se všemi lidoopy- ale lidopi nesestoupili ze stromů a zůstali na nich, a tím evolučně prohráli. Mají to spočítané, člověk oba druhy šimpanzů (kteří se mezi sebou rovněž již nemohou množit), orangutany i gorily vyhubí, protože mu překážejí v přírodě.
      Ještě jsem se chtěla vrátit k té otázce, co bylo dřív, zda slepice či vejce. Důležitější než tahle otázka je poznání, že samčí princip byl na planetě dřív než samčí, čili je to mnohem starší, prazákladní princip. Nejprve se buňky donekonečna množily jen z mateřské na dceřiné a vývoj stál pořád na místě. Až teprve řasy nějakou mutací s pomocí fotosyntézy ze slunce vynalezly samčí princip. A od té chvíle nastala obrovská exploze organismů na Zemi. Když je člověk embryem, tak několik týdnů je jednotně samičím zárodkem. Až později s pomocí hormonů se začne tvořit samčí zárodek. Čili na počátku života jsme všichni ženy. Existují živočichové, že když je málo samců, tak se samice přemění na samce, oplodní samice, a pak se zpátky přemění na samici(třeba ryba karas).

      • Jarmila napsal:

       oprava: samičí princip byl na planetě mnohem dřív než samčí.

       • martin bareš napsal:

        jarmilo díky.

        Konečně něco srozumitelně napsáno. Jako kdybych byl na základní škole a nikdo ze mne nedělal blba a neomračoval mě "novými informacemi". Vše bez ironie. Díky.

        Takhle by to tady mohlo fungovat častěji.

      • Jaris napsal:

       To mne docela pobavilo co tady pises, Jarmilo:
       "..ale lidoopi nesestoupili ze stromu a zustali na nich a tim evolucne prohrali.." nebo "az teprve rasy nejakou mutaci s pomoci fotosyntezy ze slunce vynalezly samci princip. A od te chvile nastala exploze organizmu na Zemi".
       Co se tyce zarodku, tak jsou chromozomy X a Y. Ty urci pohlavi hned v samem zacatku.
       Pravda je, ze treba slepice se muze premenit na kohouta, ale slepici NEOPLODNI. Popripade zname krizeni kone s oslem a vznikne mul. Tento krizenec je sterilni a dal se rozmnozovat jako mul nemuze.Priroda se pred podobnymi silenostmi pojistila. Darwin nadelal svymi vyplody, vice skody nez uzitku. Nakonec na smrtelne posteli ty nesmysly odvolal. Nicmene se toho chytli premoudreli "vetci"( to slovo se mi libi) a zacali to prednaset ve skolach a univerzitach jako jednoznacny fakt. Vidim, ze jsi byla jejich vzornou zackou, Jarmilo. Gratuluji.

       • Jarmila napsal:

        Ahoj Jaris, zdravím Tebe i Austrálii.
        A jestlipak víš, odkud pochází původní Australané Aboriginci, které běloši zmasakrovali? A proč oni vypadají tak jak vypadají, že mají místo nosu bramboru? :) Nevíš, viď. Inu proč by ses o takové podružnosti zajímala, když máš ve všem naprosto jasno a buch (ale bohužel možná Jehova nebo Alláh) zde na planetě zanedlouho všechno vyřeší.
        To jsem ráda, že Tě pobavilo, že mořské řasy vynalezly samičí a samčí princip. Mě zase vždy pobaví, když někde čtu, že buch stvořil v ráji Adama a a z jeho žebra Evu a z nich pochází celé lidstvo. I když tak úplně pravda to není, židi se domnívají, že jen oni vznikli z božského dechu, z Adama a Evy (proto svým dětem rádi dávají jména, Adam, Eva, Jakub, atd.), kdežto křesťani vznikli z opice. :)
        Samozřejmě, že chromozomy X a Y určují pohlaví, ale jinak je to tak jak píšu: na samém počátku jsou několik týdnů zárodky výhradně samičí. Proto také muži mají prsní bradavky, přestože by je mít správně vůbec neměli, protože je vůbec k ničemu nepotřebují. Ale ty bradavky se tvoří právě v době, kdy je zárodek nerozlišený, tedy samičí. Ten prenatální vývoj je velmi složitá věc a když se v něm něco zvrtne, tak se rodí nevyhranění jedinci, všelijací ti transvestiti a všechny další úchylky.
        Slepice se nemůže přeměnit na kohouta, psala jsem o rybách karasech. Dala jsem to jako příklad toho, že nejen karasi ale i jiné organismy se umí přeměnit ze samice na samce a zase zpět na samici, ale naopak neexistuje ve světě jediný případ. Prostě samičí princip je původní a prapůvodní, samčí vznikl jako nástavba.
        Darwin že nadělal svými výplody víc škody než užitku? A co nejstarší mafie světa, jakou bezesporu všechny církve světa jsou? To Ti nestačilo kvůli náboženství to nekonečné vraždění stamilionů lidí po celou historii lidstva? Fujtajbl, dovol, abych si odplivla.
        O tom nic nevím, že by Darwin své celoživotní vědecké dílo odvolal. Můžeš dát nějaký zdroj?

        • Jaris napsal:

         Predstav si, Jarmilo, ze v dnesnich laboratorich se pracuje s lidskymi tkanemi. Napriklad je znamo, ze jatra jsou schopna dorustat. je znamo, ze z potratu se sbiraji organy pro nemocne. Je to vsechno jeste nedokonale, ale mozne. Buh a buch jsou dve rozdilne veci. Buh je ten, ktery vytvoril Zemi i zivot na ni.Predstavil se lidem na zemi jmenem JEHOVA/YHWH cesky Hospodin. Pro nej udelat operaci vyjmuti zebra a z bunek vytvorit zenu je hrackou. Dnesni vedci na tom dnes usilovne pracuji vytvorit noveho "dokonaleho" cloveka k obrazu svemu.
         Ten pripad se slepici co se premenila v kohouta jsem videla na vlastni oci. Pak jsem se docetla, ze je to mozne, ale oplodneni dalsi slepice mozne neni. Kohout se napriklad ve slepici promenit nemuze. Podobne to bude i s temi karasy. Z vajecniku sperma nemuzes vytvorit i kdyby ses rozkrajela. Je mozne, ze ty samicky se chovaly jako samecci, ale oplodneni schopni nebyly. To je stejne jako u teplousu.
         Souhlasim, ze CIRKEV neboli dalsi politicka strana skutecne nadelala spousty hruzostrasnych cinu. Nikdy jsem se cirkve nezastavala, protoze ji neslo o to, co Bible pise, ale o politickou moc a nadvladu. A to se s Bibli naprosto neslucuje. Obzvlaste Novy zakon propaguje mir a nikoliv nasili. Nikomu nekrouti ruce dozadu a nikomu nevyhrozuje.Je to na kazdem cloveku, zda prijme nesmysly fousateho Darwina nebo inteligentniho Boha, ktery vytvoril Zemi v logickem poradi tak, jak je to krasne, srozumitelne a jednoduse napsano v prvni kapitole GENESIS. Byl to pouze dalsi uspesny tah pejzatcu, nahradit Boha darwinistickou teorii. A jak jsou uspesni!
         P.S. prosim, abych nebyla chytana za slovo,ze den v kreaci Zeme byl 24 hodin. Jedna se o dlouhy casovy usek. Hebrejske slovo "den" ma nekolik vyznamu vcetne "dlouha casova perioda" nebo "cas kryjici mimoradnou udalost". (Old Testament Word Studies, W.Wilson, p. 109)
         To, ze Darwin odvolal nebo spise oznacil za fantazii svou knihu Origin of Species je lehce dohledatelne na internetu.

        • Jaris napsal:

         Jeste dodatek pro Jarmilu k vysvetleni slova buch. Buch je kdyz clovek spadne na zadnici pochopi, ze Darwin je vedecky diletant.
         Aboriginalove tvrdi, ze prisli do Australie cca pred 40ti tisici lety ikdyz neumeji pocitat. Prisli od rovniku z ruznych dnes indoneskych ostrovu a druha teorie rika, ze z Afriky, kdy more bylo melke. Neni to jeden narod, ale mnoho kmenu, ktere se od sebe lisi. Podobaji se take nekterym Indum. Ten siroky nos ma vetsina vsech cernych lidi. Jeste jednu malickost musim dodat, ze maji legendu o Potope sveta.

      • proud napsal:

       "No, vzhledem k tomu, že nikdo ze zdejších diskutérů si Darwina nikdy ani nepřečetl,".........;-) na zaklade ceho tak soudis? :-))),ty me holka fascinujes cim dal tim vic :-)))))))))))))))

      • contumax napsal:

       Jarmila velká evolucionářka

       To je strašný...!!!

       Čteš kraviny a vydávat to za dobrý dílo...!!!

      • kurt napsal:

       Jenomže Darwin pozoroval takzvanou mikroevoluci, neboli změnu v rámci druhu (pták změní habitat a za dvě generace je ze šedého ptáka hnědý pták. A na základě tohoto pozorování to extrapoloval na makroevoluci, kdy se z jednoho druhu vyvine jiný. A to je naprostá kravina. Proto taky nebyly nalezeny žádné přechodové druhy. Tomuto typu evoluce odporuje úplně všechno včetně rezistence bílkovin v DNA proti mutacím. S přečtením lidské DNA se navíc přišlo na to, že na vývoj člověka z opice podle současného časového rámce nebyl dostatek času, protože každé tři měsíce by musela zmutovat jedna bílkovinová báze. A to je nesmysl. Nehledě na to, že hlavní rozdíl ve stavbě kostry lidoopa a člověka je v napojení lebky na páteř. Lidoop má lebku zavešenu, zatímco člověk nasazenu. Ani jeden z takzvaných přechodových druhů nemá lebku nasazenu. Všichni ji mají zavěšenu a opět chybí přechodový druh. A mimochodem neandrtálci nejsou naši předkové. Je to samostatná linie člověka, která navíc ještě stále existuje na Jávě.

 4. Robo napsal:

  Pane Švejk, už som im písal, aby si nechali svoje múdra pre seba a prípadne pre ich učenú komunitu.
  Tu im o to málokto stojí. ..to im za to nestojí, pane Švejk, to im nestojí..

  • Josef Švejk napsal:

   Momentálně nestojí, pane Robo. Vám ano?

   • Robo napsal:

    Nie, entita s nickom Švejk mi zväčša za odpoveď nestojí.
    Len potrebujem ukázať, že tu máme ešte iný druh trollov, ako BS, Jirka, či JJ..

    • Jarmila napsal:

     No tak si pana Švejka nevšímejte, mě se naopak pan Švejk líbí. Vnáší sem humor a to v dnešní ponuré době velmi potřebné.

 5. Marie napsal:

  Cituji:

  Když se některá dogmata opakují dostatečně dlouho, lidi mají tendenci pokládat je za skutečnost, aniž by si připustili, že to může být i jinak. Tohle máte na mysli?

  Ano, a o to právě jde, opakovat lež tak dlouho, dokud jí lidi nezačnou věřit. Bez ohledu na fakta, logiku či důkazy.....

  Hm, tak tady mne to tvrzeni od pana Tellingera zarazi! To ma lidi za pekne pitomce! A to se mi nelibi...

  Kdyz mi neustale opakuje lez a je viditelne nelogicka ( viz holozvast), tak ho poslu do riti a ne ze tomu uverim.

  Nebo to, ze se opakovane v hlavnich mediich mluvi o Rusku jako o agresorovi lidi taky nemohou jen tak slepe uverit.

  Minimalne ne generace starsi a stredni. Starsi vi, ze od 2.svetove valky Rusko neobsadilo zadnou zemi, zatimco USA ano. Dalsim ukazatelem jsou vojenske zakladny. A prevrat u nas zorganizoval kdo? A ta stredni vi minimalne to, ze vyrostla v miru jedine zasluhou Ruska. Zatimco oni vyrustali v klidu, v zemich zabiranych Zapadem tekla krev. Toto jsou fakta, ktera nelze zadnou lzi zvratit.

  A ze jsou USA na hunte, to snad vidi kazdy, staci se podivat na hodnotu dolaru, ani mladi nejsou tak blbi, aby si to neodvodili.
  Kdo potrebuje valku? Sobestacne Rusko? A nebo ten, ktery celou dobu sve existence zije parazitismem. To jsou zakladni veci.

  Tvrzeni zida Goeblse, ze stokrat opakovana lez se stava pravdou, je zastarale a mohlo castecne platit v dobe, kdy lide krome radia nic neznali. S prichodem televize a internetu si mohou toho prohlednout hodne, a ikdyz pominu politicke oblbovani, vidi tam reportaze z ruznych zemi a mohou si udelat obrazek, ze napr. ze na Kube nejsou ani zebraci, ani bezdomovci, jak to vypada treba ve Venezuele, jak se kde lide oblekaji a chovaji, to jsou prece snadno viditelne dukazy, a lez se snadno prokaze. To same o Cine atp...

  • Robo napsal:

   Marie, rozprávaš o sebe, v poriadku. Tiež už vidím okolo seba stále viac ľudí, ktorí prestávajú byť manipulovateľní.

   Potom sú tu ešte ľudia, ako Švejk. Ten verí všetkému, čo prezentuje napríklad spolok buzerantov Sizyfos. A to ešte v tom lepšom prípade..

   • Marie napsal:

    Robo a cim myslis, ze to je, ze se lidi vice tzv. probouzi.

    Stupnovanym utlakem, to je ti pak jedno, co ti kdo nakecava, citis to. Neni to po tzv. otvirani oci, at uz jde o Icke nebo i tohoto cloveka. Kdyby to stacilo, tak uz se neco delo davno. Lidem lez nevadi, dokud nedostanou hlad a utisk nepociti primo na sobe...

    • Robo napsal:

     Nesúhlasím, Marie. Nie celkom..

     • Marie napsal:

      Rozumim, ono jde o to, z jakeho pohledu se na vec divas. Jsou lide, kteri driv necemu verili a pak jim neco otevrelo oci a prestali... to nepopiram, ale z hlediska reseni toho problemu, jak zastavit prisun lzi, ve vsech smerech, prohlednou lidi az se jim uplne vyprazdni zlab, jak tady uz nekdo toto pojmenovani pouzil prede mnou, ja ho jen opakuji, neb je fakticke..

      Jenom takovy priklad: Kdybychom se z hlediska lzi podivali na tzv. cirkevni restituce.

      Jaky mas nazor? Veri lide tomu, ze cirkev dostava zpatky jenom to, co ji bylo ukradeno ( znarodneno ) komunisty?

      Nemohou tomu verit a at se zeptam koho chci, za cela leta, vsichni svorne tvrdi, ze je to lez. 25 let opakovana, a neni prijata .

      Dokonce ani verici v boha se nepohnou s tim neco udelat, protoze se taky boji o svou existenci. A dal nosi v nedeli do kostelni kasicky...

      Neni to o tom, ze by byl clovek zbaven schopnosti rozeznat lez, ale on o ni nepremysli, pokud se ho vylozene existencne nedotkne. Samozrejme jsou vyjimky, ja rvala jak tygr proti restitucim, ikdyz jsem se mela dobre, to je principielni problem, nastup megazlodejiny. Zvlaste kdyz jsem zjistila, ze cirkev nema konkretni pozadavek, ale dostala bianko sek, tedy otevrenou moznost si postupne privlastnovat cokoliv.

      • Robo napsal:

       Ľudia vo väčšine v nárok cirkve v reštitúcie neveria, obzvlášť v ateistickom Česku.

       Sú ale aj tak vo veľkej miere uveriť každej druhej blbine.

       Teraz sa nám už ale otvárajú naše dejiny. A práve tie menia "pravidlá hry" zásadným spôsobom..

       • Marie napsal:

        Robo: Zatim, koho jsem ze sveho okoli nasmerovala na dejiny Slovanu, tak nemeli cas...

        A ja jim rikam, ze cas se vzdy najde, ale ten mozek je prilis zamestnany bezradnosti, resenim existencnich problemu, kvuli kterym mnozi nemohou nejen se na nic jineho soustredit, ale ani spat..

        Vim to podle sebe, sama jsem to jeste nedocetla. Ja tady porad cekam jak debil na odpovedi na inzeraty, menim je, premistuji, obchazim lidi, oni prichazeji a stejne se prodeje vlecou uz pul roku. Nuti mne to existencni problem, nic jineho, jinak prodavani k smrti nenavidim ( vidis a nekdo si v tom libuje, nechapu ale vidim, ze to tak je ).

        Pisi to tady proto, ze tento existencni problem nastupuje v okolnich v okolnich zemich, at vezmes Francii, Nemecko, Holansko, Spanelsko, Italii, Recko, pomalu vsude ho rozjedou. No a zarukou, aby se lide nezvedli je migracni vlna. Je to perfektne nacasovane soucasne. Vnimas to taky?

        Takze dojde to k bodu, ze lide budou znat pravdu a nebudou moci uz nic udelat. Krestanstvi uz je jako vymysl provaleno, primo papez se na tom podili, a otevrelo to nekomu oci? Ne. A ted se maze med kolem huby muslimum. Slibuje se jim ovladnuti Evropy, prosazeni jejich zakonu, a oni na tu lez leti!

        S proc? Prece i to jejich nabozenstvi je vymysl, ale to jim jaksi nedochazi, nebot kdyz jim dokaze papez libat i nohy, tak to prece je dostatecny duvod si myslet, ze jejich vira a buh je ten pravy...
        Porad dokola tataz hra jede a lidi maji dostatek moznosti si vsimnout te napadne podobnosti scenaru i bez nejakeho otvirani oci pani Icke ci Tellingera a podobnych...

        • Marie napsal:

         panu, ne pani (preklep ), promin

        • Robo napsal:

         Marie, ľudia zvačša nemenia svoje celoživotné postoje..."len tak". Naopak, často sa zúrivo bránia, keď ich "istoty" chce niekto vziať.
         Toho sa može týkať aj citát Tellingera vyššie..

         Na jednu stranu chápem, že všetky tie zverstvá nám slúžia na to, aby sme konečne otvorili oči. Zverstvá sa tu vo veľkom v novodobých dějinách dejú už tisíc rokov, ale až teraz je..povedzme že "příhodná konštelácia", aby sme to dokázali využiť.

         A nikoho nenúť nič študovať, každý si na to musí prísť sám..

        • Robo napsal:

         Ak tu zničime "nedotknuteľných" bez hlbšieho povedomia dôvodu a spôsobu nášho ovládania a hlavne bez pravého cieľa, "GP" si bez problémov vytvorí náhradu.

         Práve to hlboké povedomie o chode Vesmíru a vôbec o všetkom...nám poskytne znalosť našich vlastných dejín. A práve tie sa nám odkrývajú po tisícročí až práve teraz.
         Z toho dôvodu som ja z Tvojho pohľadu optimista, z môjho realista..

       • Jarmila napsal:

        Církev na žádné restituce neměla žádný nárok, protože již za France Josefa ji byl majetek zabrán jako neoprávněný a jenom PROPÚJČEN ke spravování. Takže cizí mocnost Vatikán nám ukradl český majetek a ještě to sprostě nazval restitucemi.

        • weissbach napsal:

         Suma sumárum je to přesně tak.

        • contumax napsal:

         Jarmila

         O církevních restitucích vědí i náctiletí že je to podvod...!!!

        • proud napsal:

         "Takže cizí mocnost Vatikán nám ukradl český majetek a ještě to sprostě nazval restitucemi."......:-)))))))))ale samozrejme ze NIKOLIV!!! Cizi mocnost Vatikan si dala nestydatej pozadavek a nami zvolena vlada kterou neumime ukocirovat mu jiste ne zadarmo vyhovela!!! Ale at na to koukam jak chci,okrast se nechavame my vsichni spolecne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jak je pekny hodit vlastni zodpovednost jinam,ze ano? Hmmmmm.........

    • proud napsal:

     Jenze ono je probudit se a Probudit se,to ze ovce nespokojene beci jeste neni vubec zadny "probuzeni se"!Ovsem muze to bejt spoustec k tomu opravdovymu......

  • proud napsal:

   Ale jo,jen nezapomen ze to plati v obecny rovine,ze stokrat opakovana lez "se stava" pravdou.

 6. Marie napsal:

  Nebo toto tvrzeni pana Tellingera:

  Ano, lidé se bojí nového, bojí se toho, co neznají a co je na druhé straně, proto se starý systém a jeho struktury ještě drží. Kdyby se nebáli změn, šlo by to rychleji.

  Nesouhlasim. Lide se neboji noveho, naopak, nove je pritahuje, kdyby se bali noveho, tak nikdy nepristoupili na zmenu rezimu ani v roce 1989.

  Zvidavost ci zvedavost je nam vrozena, podivejte se na male deti...

  Kdepak, pane, lidi se boji uplne neceho jineho. Kdybyste vice sledoval, tak zjistite, ze nejvetsim strasakem pro ne je ten existencni.

  Naopak po novotach lidi skacou jak pes po rizku....

  • Josef Švejk napsal:

   Milá Marie, když budete rozebírat takto podrobně každého idiota na zemi, urozebíráte se k smrti a přesto nezvítězíte.

   • Marie napsal:

    Kazdeho idiota nesleduji, zajimaji mne jen ti, kteri mohou mit vliv na mnoho lidi jednim vrzem, takze i takovy Icke mne zajimal, a tento je pro mne novy, tak se chci podivat, o cem je, a zjistuji, ze neprinasi nic, co by stalo za to.

    Pise, ze vzdycky delal, co delat chtel. To je prece kravina. Delal zasadne jen to, co si mohl dovolit. Kdyby se narodil zenske na ulici, tak tezko vystudoval, cestoval, atd...

    Nebo toto: Chyba se stala v době, kdy na tuto planetu přišli králové-kněží. Ti zcela určitě nepocházeli odsud, jinými slovy jejich původ je mimozemský. Což je zatím neprobádaná a utajovaná část naší historie. Souvisí se vznikem pokrevní královské linie, která jako by se objevila odnikud. A tihle králové-kněží najednou vlastnili všechnu půdu. Je to velká záhada, ale tady někde začaly pořádné problémy. Protože tito králové se stali prvními bankéři a vznikly peníze a tuhý systém kontroly.

    Tady si odporuje, chlapec. Kdyz je neco neprobadane, tak to bez dukazu nemuze prohlasit za zcela urcite! Mimozemstane je teorie, nicim nedokazana v tom smeru, ze by planetu Zemi navstivili. A pokud to udelali jednou, tak proc ne od te doby? To je pohadka, jako s bohem, adamem a evou...

    Jsem presvedcena, ze na dalsich planetach je zivot, je to logicke. Jaky a jak vypada proste nevime a tecka. A nemame jak se to dozvedet. Takze tvrzeni, ze jsme tady byli zasazeni jak mrkev mimozemstany nebo dokonce jsme jejich produktem, je neprijatelny.

    A s tou pudou? Chachacha. Najednou, ze vlastnili vsechnu pudu a je to zahadou? NENI.

    Jestlize jsem lina si utrhnout i ten banan na strome a chci aby mi ho nekdo prinesl az pod rypak a jeste oloupany, tak mi to na pozadani nikdo delat nebude. Ale kdyz mu seberu pudu, jediny zdroj obzivy, tak pak nema navybranou, a jeste mne u podavani toho bananu bude hladit! Jaka zahada? Zlodejina neni zahadou, ta je primym dusledkem lenosti.

    A protoze lide maji radi novoty ( jinak by si ani nehledali nove partnery, kdyz uz jednou nejakeho maji ), naleteli na penize jako na majetek se snadnou manipulaci ( rozhodne snadnejsi nez s pudou, nebot tu si sebou nikam neodnesete ) a nechali si vyplatit za svou pudu penize, se kterymi si planovali poridit pudu nekde jinde. Ze se jim to pak nepovedlo, tak o tu pudu prisli a na bezcenne desticky si pak mohli akort tak sednout..

    Na penize se lidi nechali nachytat z pohodlnosti. Vidite to i dnes, platebnich karet nebo kreditnich maji lidi i 5.

    Ja mam overeno, ze jakakoliv mne nabizena pohodlnost mi byla ke skode, takze ne. Nikdo vam nenabizi vyhodu pro vas, ale pro sebe. Stupen vasi vlastni lenosti urcuje vasi ovladatelnost. To neni problem rozpoznat.

    No nic, tak jsem z tohoto pana zklamana..Lidi budou zase hltat nic neresici teorii a dal nic? Uz je podobnych zvestovatelu ci probouzecu mraky, jako by se s nimi roztrhl pytel, ale efekt zadny ( z hlediska reseni ), efekt to ma pro ne, a nemaly. Vydelek.

    • Sasin napsal:

     Pochybovat o všem je dobrá taktika. Každej emigrant je koupenej cizími zájmy, ať si to uvědomuje, či ne. Lehčí formy deviace jsou dycky přípustné a vítané. Tak rozkvétá civilizace, která roubuje všechno cizí, na čem se chce obohatit, do svého kmene, který posléze praskne a rozšklebí se nechutnými tvary.

    • martin bareš napsal:

     Marie supr příspěvek!

     "Nikdo ti žádnou výhodu nenabízí, nabízí ji sobě".

     Podstata kapitalismu.

  • proud napsal:

   Toje sporny,skacou,ale po tech co podle nich neohrozej onu existenci,paklize to umej rozeznat,nebo to rozeznaj spravne,a v tom spociva to jejich obelhavani,mimo jine,ze se jim podsouva ze zmeny jsou k jejich dobru,az pozde prichazeji na to,ze skocili na spek.

   • Marie napsal:

    Kdyz uz jsme u toho probouzeni, proude, tak to musi nastavat uz v dobe, kdy clovek vidi lez okolo, zlodejinu okolo a reagovat vcas z toho duvodu, ze je jen otazkou casu, kdy se ho to dotkne.

    Lidi veri, ze nedotkne, a proto zustavaji v klidu. Toto je pro mne probuzenim lidi. Reagovat na prikori cinena druhym prave proto, aby se nemohla stat i mne.

    Pripomenu dobu, kdyz jsem byla v USA. Brzy po prichodu jsem zjistila, ze je to nejpropracovanejsi system zlodejiny a otroctvi a v te dobe, bylo to asi 8 let po prevratu, to u nas zdaleka nebylo v tomto stavu, protoze u nas platilo vsechno naopak, a nebylo mozne to najednou zvratit, museli to delat postupne, a tudiz tam byl prostor se z te spatne cesty vratit. ( kdyz jsi na rozcesti a nevis, kterou cestu si vybrat, zkusis jednu. Kdyz vidis, ze je hodne hrbolata, tak muze na konci predpokladat vetsi prekazky, hory, utesy a spadnout). Neni lepsi se z kratsi cesty vratit a zkusit jinou, zda nebude bez tech prekazek? Kdyz uz zajdes az moc daleko, tak si reknes, ze uz je to moc namahave se celou cestou zpatky prodirat, a reknes si, ze uz dojde na ten konec, nebot je ( podle ukazatele ) uz jenom kousek. No a tam dojdes a spadnes z utesu... to se stalo nam.

    Na tom ukazateli tato cesta byla napsana pritazliveji nez ty ostatni, lepsim pismem ci co, proste vybral sis ji podle neceho na te ceduli.

    No a ja volala po tom vraceni se a dokladala lidem duvodu, pocinaje zakony, zdravotnictvim, duchodovym systemem, vzdyt to byl opravdu pad do propasti... a koho to zajimalo? Nikoho. Proc jsem to delala? Kvuli sobe? Ne. Kvuli nasim potomkum, kvuli odbourani ponizeni z otroctvi, o ktere jsem zakopavala primo ve vsem v USA...

    • Paul Durham napsal:

     Pán mluví celkem dobře, jste příliš kritická.

     • Marie napsal:

      Ano Paule, jsem. Zeman taky mluvi dobre....

      • Jaris napsal:

       Zeman mluvi dobre? Jeho projevy jsou slizske, nic nerikajici ve prospech lidi. Vzdyt mluvi jak stara rozvrzana basa rychlosti tri slova za minutu.

      • Paul Durham napsal:

       Tak jsem si prohlédl ten jejich ubuntu web a teď nevím, kdo ho má víc fréé cóól a in , jestli Nasim nebo Michael . Každopádně na obou webech je nejčastějším "donate" a "join" , takže sekty se vším všudy.
       Takže nejste kritická příliš ale přiměřeně, pán mluví dobře , aby chytil další ryby a měl zdroje pro své "dělám si co chci já". Což ale neodsuzuji, každý dělá , co může, aby se měl dobře, a jestli u toho dělá dobře i jiným, tím líp. A jemu se to občas daří. Mimochodem v té JAR jsou některé vychytávky, o kterých si my zde v té "vyspělé" EU můžeme nechat jen zdát.

    • martin bareš napsal:

     zase Marie skvělý.

     Můj komentář.

     Je už pozdě řešit věci, když jsou vidět.

     Lidi dopředu vidět nechtějí a křičí, když je pozdě.

     Přidám jeden ze svých životních mimipříběhů:

     Nastoupil jsem za socialismu do JZD. Měl jsem tam rozjet agrochemickou laboratoř - tehdy trend a dobrý!
     Když jsem první den do JZD přišel, koukali na mě místní tak trochu jak na vola.
     "Co? Laboratoř? Co to je? Nějakej měšťák?" Atd.
     No zkrátím to.

     Předseda mne první den poslal k vedoucímu živočišný, abych něco dělal.
     Ten mi dal do ruky klacek a řekl: "Musíme nahnat prasata na návěs, vezem je na jatka. Ne abys je moc mlátil, oni to cejtí a jsou stresovaný. A když po cestě chcípnou, tak to můžem obrátit a vízt je do Mimoně ". Tam byla kafilerka, moje poznámka.
     Tak jsme naháněli z prasečáku prasata na korbu. Opatrně. Žádný nechcíplo a já byl už potom jejich muž.

     Do dneška to vidím a vidím to jako obrázek naší lidské společnosti.

     Dokud se daří, chrochtáme, mlaskáme, o nic se nestaráme.

     Když máme jít na jatka, začnem kvičet, zakládáme IČRN, plivem na neomarxistickou levičáckou pakáž, kopem okolo sebe, nahoře mudrujeme, zdali můžou cyklisti vypít tři piva, ale neuděláme doopravdy nic.
     Hlavně ale kvičíme. Nikdo to neuslyší.

     To je celý obraz tohoto civilizovanýho světa.

     Alespoň pro mne.

    • proud napsal:

     "Kdyz uz jsme u toho probouzeni, proude, tak to musi nastavat uz v dobe, kdy clovek vidi lez okolo, zlodejinu okolo a reagovat vcas z toho duvodu, ze je jen otazkou casu, kdy se ho to dotkne.".........Marus,nemyslkim si o sobe ze jsem az zas uplne blbej,ale taky me nic neprobralo jako mladase a zajimaly me prachy az teprv na prvnim miste,zvlast kdyz jsem mel rodinu a zdrhnul na "zapad",a ze jsem si je opatrit dokazal. Ale probrala me az teprv Amerika,kdyz si "nechali sestrelit dvojcata"..........teprv tehdy jsem se zamyslela zacal patrat a nachazet spousty veci...........Tak si rikam,ono to nejde se na lidi proste jen rozcilovat,vetsina je obeti systemu,pro ne je vsechno normalni,proste je jeste nic "nenacalo",aby se zacli zajimat.

 7. Jan Jinsky napsal:

  Takže kdysi bylo blaze a všichni měli všeho dostatek. Pak přišli zlí mimozemšťané a vymyslel peníze. K čemu jim to bylo, to už autor nedodává.

  A pokud bylo tak super a blaze, proč bylo lidí jen pár, umírali mladí atd?
  Je těžké vyvracet pánovi jeho názory, když se o nic konkrétního neopírají. To je základní kámen úspěchu všech podobných mudrců. nepředložit nic konkrétního, aby se to nedalo potvrdit nebo vyvrátit. Pak lze křičet - vidíte, nikdo to nezkoumá. To, že není co zkoumat - to už nedodají...

 8. Jan Jinsky napsal:

  Jo a taky je celkem typické, že jejich úžasné obchodní modely a snahu po osvětě vždycky někdo zlý zhatí. Že jsou neschopní, to si nepřiznají.

  • weissbach napsal:

   Řekněme si to otevřeně:
   Normální model nemůže fungovat ve společnosti, která je upnutá pouze na výkon a hon za iluzemi. To není otázka "jejich neschopnosti", to je otázka neschopnosti systému fungovat dlouhodobě a rovnovážně.

   • jop napsal:

    weisbach,
    systém nie je neschopný fungovať rovnovážne, lebo systém bol vymyslený práve preto a práve tak, aby fungoval nerovnovážne.
    Keď hlavná podstata systému je, že máš majetkovú a finančnú páku v prospech elít, tak rovnováha nebude existovať a konečný stav systému je jednostranné úplné vychýlenie v konečný a úplný prospech elít.

    Ak neodstrániš elity, nikdy nebudeš mať rovnováhu v ničom.
    Keďže systém ovládajú elity, a páka je v prospech elít, neexistuje žiadny iný ako revolučný spôsob zničenia nerovnováhy.

    To je odpoveď na tvoj príspevok k Pjakinovi, kde odmietaš skokové vyrovnanie rovnováhy.
    Iba to skokové je potenciálne možné, volá sa to revolúcia. Či je možné aj prakticky, pánboh vie.
    Keďže páka je v prospech elít, nemáš šancu dosiahnuť rovnováhu žiadnym postupným spôsobom, lebo postupný spôsob je práve proti tebe.
    Lebo podstata kap.systému je ovládanie finančných zdrojov a reálnych statkov, a to ovláda elita.
    Alebo to revolúciou znárodníš, alebo ideme do pekla, kde tvoje deti budú potrebovať na presťahovanie sa do iného mesta súhlas miestneho bojara, ako starí nevoľníci v starom Rusku.
    Za slobodu treba aj bojovať aj umierať, slobodu si nikto nevykecal ani nevznikla vývojom.
    Alebo bude násilné zvrhnutie elít a ich systému, alebo bude postupné a čiastočne násilné vymieranie otrokov.

    Hej vy pajáci z BISky a podobní čo to tu čítate. Aj vy ste zbytoční otroci, aj vy ste určení na výmaz existencie v tom novom NWO.

    • Sasin napsal:

     "systém bol vymyslený práve preto a práve tak, aby fungoval nerovnovážne."

     Příčinou je idiotská radost z práce na druhé. Úmyslem je ale základní zlodějská doktrína všech šmejdů, co se spojili aby sklízeli plody, tvořivé, pracovní, ničivé, jakékoliv, kteréí se dají prodat dvakrát, třikrát, neustále, aby byly spíže ZLO dějů furt plné. Tento moment prosím podtrhnout v notýsku. Muheeeeeee

     • Eschatolog napsal:

      Jeden den Ivana Denisovice ,Solzenicyn, nekdy pracujete jako drak jen abyste zapomnel na svuj jsouci stav. A pridejte vasi definici idiotske radosti z prace pro jine a dostanete demokratickou vetsinu, ktera to cele zpetnou smyckou zivi.

    • Mac napsal:

     chjo.. kolik revolucí ještě.. kolik Marxů a Leninů bude muset ještě přijít vyvlastnit "ty elity" aby začaly ty skvělé nové zítřky a místní revolucionáři" to konečně popadli za správný konec. Kolik dílů Pjakina nebo Zaznobina by tu admin měl dát, kolik videjí o zakázané archeologii by mělo být vystaveno.. chjo, jsem smutný.

    • contumax napsal:

     Jop

     1*******

 9. Marie napsal:

  https://www.youtube.com/watch?v=TZoEW72dgFg

  Tady je jedno video, kde Tellinger basni o New World...

  Novy svet? Co vam to pripomina? A nebo ta veta, ze co neni dobre pro vsechny, neni dobre vubec? Toto je nesmysl prece. Toto razi Novy svetovy rad taktez. Proste svet bez penez, bez hranic. On to tam vylozene propaguje. Akorat mu tam chybi to slovo "rad".

  Nemohu si pomoct, ale basneni o necem neni reseni.

  Nikdo z techto lidi ho nenabizi. Takze jenom stavy sneni lidem privodi.
  Alex Jones ma zase opacnou taktiku. Lidi co nejvice vystrasit, a desi a desi a desi je az to nelze nekdy vubec snaset. Prikladne natocil reportaz na mexicke hranici, jak tudy dzihadiste prichazeji do USA ( coz vubec neni pravda, nac by litali takovou oklikou) a navic Obama si vybira privandrovalce a litaji do USA specielnimi letadly) a na vrchol vseho tam poletovali na hranicich s maketami urezanych hlav!!!

  To uz jsem nevydrzela a napsala mu, jestli je vubec normalni a komu timto slouzi. Co myslite, ze udelal? Zablokoval mne. Ja mu predtim vickrat ( vzdy slusne ) a on mne mazal, ale po tomto mam BAN. A kolik lidi ho sleduje a rika, to je borec, on se neboji rikat pravdu. A proc by se mel bat a koho? Vzdyt on dela systemu dobre. Novy svetovy rad chce lidi vystrasene, protoze takto dobrovolne kyvnou na cokoliv, jen aby hrozby skoncily...

  Jeste jednu vec bych chtela rict. Vzpominate, proc byl zavrazen John Lennon? Vzdyt ten chlap nerikal nic jineho a stalo ho to zivot. Dneska tihle lide dokonce poradaji turne a nikomu to z panaku nahore nevadi. Vite proc?

  Protoze jim to vadilo v dobe, kdy by pripadne probuzeni lidi nezvladli. A ted maji jistotu, ze to ti lidi uz nezvladnou, tak je jim to jedno, naopak to jejich rozboureni potrebuji, ted je jim hodici se. Viz zamerne provokace demonstrujicich lidi. Kdo to organizuje? Skupinky poverene vladou, z rad tajnaku ci poilicajtu. Nic vam to nerika?

  Oni chteji lidi protestujici a perouci se mezi sebou. To jim usnadni NWO a jeste budou za hrdiny, kdyz ho vyhlasi, lidi, my to prece delame, abychom vas uchranili od nasili...hezky vymysleno...

 10. Stribog napsal:

  Nevím jestli peníze vytvořili mimozemšťané, ale v penězích až takový problém není. Problém je v institucích jménem lichva a úrok. Aneb priorita lichvářsko-ekonomická...
  4. Kreditně-finanční - zejména úročení, fiat money (nekryté peníze) a jejich deriváty. Dosud panující biblická koncepce je v této oblasti založena na doktríně Deuteronomium-Izajáš:

  „Svému bratrovi nebudeš půjčovat na úrok, na žádný úrok ani za stříbro, ani za pokrm, ani za cokoliv, co se půjčuje na úrok. Cizincům však můžeš půjčovat na úrok, ale svému bratrovi na úrok půjčovat nemůžeš, aby ti Hospodin, tvůj bůh, požehnal ve všem, k čemu přiložíš svoji ruku na zemi, kterou jdeš obsadit.“ - Deuteronomium 23:19 – 20

  „...budeš půjčovat mnohým národům, ale sám si nebudeš muset půjčovat. Hospodin tě učiní hlavou a ne ocasem, budeš vždy stoupat výš a neklesneš níž, pokud budeš poslouchat příkazy Hospodina, svého boha, které ti dnes uděluji, aby jsi je přísně dodržoval.“ - Deuteronomium 28:12

  „Cizinci postaví tvé hradby a jejich králové ti budou k službám. Národy a království, které by ti nesloužily, zahynou. Takovéto národy propadnou úplné zkáze.“ - Starý zákon, Izajáš 60:10 — 12

  Jedná se o krátce a jednoduše formulovanou sociologickou doktrínu sloužící na koncentrování k výkonu moci potřebných prostředků. Jde v ní o zabezpečení zdrojů do rukou administrátorů/ředitelů procesu globálního řízení (fašizace) společnosti a dalších možností, vyplývajících z kontroly trhů a burz širokou paletou prostředků až po masmédia.

  http://leva-net.webnode.cz/products/zapad-a-sssr-jak-ve-skutecnosti-probihala-studena-valka-1-/

  • Marie napsal:

   Fujtajbl... uz je to davno, moc davno, co jsem cetla Stary zakon, takze si vetsinu nepamatuji, a uplne ziram, ze tam bylo i toto:

   „Cizinci postaví tvé hradby a jejich králové ti budou k službám. Národy a království, které by ti nesloužily, zahynou. Takovéto národy propadnou úplné zkáze.“ – Starý zákon, Izajáš 60:10 — 12

   Ti verici v boha musi byt opravdu padli na hlavu, ze jim to nevadi. Spravedlivy a milujici buh, ze by privodil zkazu celym narodum za to, ze nebudou zidum slouzit?? Chudaci male deti, kteri nemaji ani poneti, co je to slouzit a uz musej z vule bozi zemrit jenom proto, ze jsou clenove narodu, ktere nechteji slouzit....to je teda sila!

   Kdepak, to sepsali zidi, rikam porad, jakmile se nekdo prohlasuje za bohem vyvoleneho, je nad slunce jasne, ze si to vymyslel ( tedy toho boha ).

   Pekna berlicka, co? A s tim GP, co je tolik diskutovan, to bude podobne...

   • Marie napsal:

    Jeste mne napadlo, ze vsevedouci panbu by vedel, ze kralovstvi v budoucnosti zaniknou, takze by pouzil nadcasove oznaceni vladnoucich, ze ano...

    Bylo to psano na tu dobu, a nemohli tedy nic jineho napsat, protoze nevedeli, co bude za 500 nebo 1000 let, a nakonec je to donutilo prijit s Novym zakonem, a pak uz delali upravy pravidelne tak, aby tam bylo v predstihu, co maji naplanovano a verici ucuravali blahem, jak se vse bohem predpovezeno plni...strasny vyjeb...

   • Stribog napsal:

    Deuteronomium a Izajáš jsou vzkazy palácovým otrokům Jewrejcům, které si pro tu roli GP - žrecové kultu Seta a Amona ve starém Egyptě vybrali a vycvičili. Proto tu cca 3500 let dlouhou epochu nazýváme biblickou.
    Výše citované je vlastně páteří sociálního operačního systému biblické civilizace jejíž jsme součástí. Ač mnozí z nás ateisté či jinověrci, ten operák je v nás. A všude kolem nás.
    Nejhorší na tom je, že přes to, že si to někteří z nás uvědomují, dál jedeme podle streotypů biblické civilizace a dnes každý z nás různými způsoby toho parazita živil a zítra tomu bude přesně tak.

    • Marie napsal:

     Jeden zid mi napsal, ze se nejvice bavi tim, jak jsme za vzor zeny prijali vlastne zidovskou sluzku.

     Je to tak jak rikas. Lidi si to vubec neuvedomuji. Ten operak v nich skutecne je, jak pises. Je to podvedome, jedine kdyz si na to sednes a zacnes jit do detailu, tak si to uvedomis, ale kdo to dela, ze.

     Strasnym je to, ze kdyz se do neceho uz narodis, ze to beres za normal, protoze nemas srovnani s nicim jinym.
     Ja jsem tady kdysi psala, ze kdyz dite odmala vyroste v nevestinci, tak to jsou pro nej hodne tety a zadne devky, a neda na ne dopustit.

     Ale lidi se mohou vymanit ze zpusobu, kterym mysli. Staci kdyz uplne vypnes vsechno okolo sebe, jako by nic jineho nez ta priroda nebylo. A vysledujes, jaka jsou tva prava ti dana. Uvedomis si, ze v prirode zadni otroci nejsou. Vsechny prostredky k zivotu jsou v ni, vcetne energii naprosto pro kazdeho a bez placeni. Ptak si postavi hnizdo, lita si kde chce bez pasu, proste ta absurdita nasi "lidske" spolecnosti ti vyplave napovrch.
     Jenom ten debilni napad, ze musis splacet nekomu domov cely zivot.
     Nikdy nezapomenu primo sok ( a to uz bylo neco po 40), kdyz jsem prisla do USA a zjistila, ze vsichni pribuzni maji hypoteky na 15 az 30 let! ( Podotykam, ze kdyz jsem z tama odchazela, tak uz davaly pujcky na 50 let!)

     To byl prvni moment, kdy jsem vynadala do debilu, protoze jsem to nemohla pochopit, ze to prijmou, a na otazku proc, odpovidali: that is the way it is...tak to proste je. A pak prisla dalsi rana, kdyz jsem videla, jak se ty domy stavi. Betonove sklepy? Ani nahodou. Betonova pouze vrstva na povrchu, a na ni postaven barak z drevotrisky a spryc omitkou a hotovo. Za 14 dum stal, nemel vetsi hodnotu materialu nez nejakych 50 az 100 tisic, ale prodaval se za milion dolaru! Ja nadavala jim ze to neni barak, ale sopa oprcana omitkou, tak sproste. Proste me to vytocilo, to je podraz jako hrom...Cihlovy barak jako jsme meli my, tak to tam meli akorat senatori nebo proste bohaci a takovy dum vysel na nekolik milionu. A uz mi bylo jasne, jak je to s tou nejbohatsi zemi na svete. Lez jako vez. A pak kdyz prisla ta tzv. krize s nemovitostmi, tak to jsem nestacila zirat vyhaneli ceny az o 300 procent, kdy rozpadajici se pastusky, kterym nesly ani zavrit garaze, mely nabidkovou cenu 500 tisic. Stejne tak vytahli najmy a pak samotne banky, ne realitky, posilali sve zamestnance za lidmi je premlouvat, aby si koupili dum. U mne byli taky, nekolikrat. Ovsem neuspeli, protoze jsem je pekne vzdy vysokovala tim, ze chci od nich, aby mi podepsali, ze po dobu splaceni bude banka platit dan z nemovitosti, coz cinilo 1,25 % z ceny domu rocne!! To bylo takova vysmesna forma odmitnuti.

     Pak jsem se nahodou v bance setkala s klukem, ktery byl z Nemecka, a pracoval tam. A byl ochoten mi sdelit detaily, ktere jsem vlastne nanesla, protoze jsem je tusila a on mi je jen potvrdil

     Smlouva s bankou o hypotece nejake 3 tisice dolaru, dve splatky pri uzavreni plus povinne pojisteni, ktere si vybrala banka, ne klient, takze samozrejme nejdrazsi, plus nejake drobnejsi vydaje na kolky a podobne, bratru 10 tisic. To zaplatil kazdy, a te bance se toto vyplatilo udelat, ikdyz vedeli vsichni, ze jde o klienty,kteri to nezvladnu ze svych prijmu, utesovali je moznym refinancovanim a dalsimi hloupymi kecy jako, ze ceny pujdou stale nahoru, atd.

     Proste se jim to vyplatilo uz jenom tim sepsanim smlouvy bez ohledu na to, ze ten dum pujde do aukce, kdyz dotycny ztrati moznost splacet.

     Proste jako ve snu to bylo, opravdu neskutecny sok.

     I tady je znat ten biblicky stereoty, o kterem mluvis, a to je ta povinnost si zaslouzit nejen domov, ale i pravo na zivot, prijimat za normal obeti, poslusnost vlade, to vsechno je dusledkem toho a niceho jineho.

     Vubec ta myslenka povinnosti poslouchat toho, kdo nam vladne, je to totalni blbost. Nechat se nahnat dokonce do valky za neci zisky chcipat, to uz je vrchol a lidi to neciti? Proste dnes uz odvody i pro zeny az do 60ti a basta a nikdo tu zrudu za to nezabije? Ted mluvim o stropnickem, ja to napsala. Ze patri zabit, jako krysu, co si to dovoluje? Kdyz ten zakon sel poprve do parlamentu, tak se to vztahovalo i na mne, a ja rycela jak pavian, nedostane mne nikdo k zadnemu odvodu, jestli mne chces zavrit, mne je to putna, ale neexistuje, aby mne nekdo donutil.

     A lidi nic..klidek. Tehdy se to zadrhlo, ovsem ten zakon byl pred par tydny predlozen znovu!....

     • Marie napsal:

      Zas mi tam chybi spousta pismenek, a omlouvam se, klavesnice vynechava a ja to nestiham po sobe cist..

      Chybi mi tam dni, tj. barak postavili za 14 dni.

      A Stropnickemu jsem to napsala, chybi mi tam "mu".

     • Petr napsal:

      Marie, ten dum pravdepodobne takou cenu nemel, ale pozemek je drahy. Ja ted bylel v miste kde starting cena $2 500 000. Dvou pokojovy byt $800 000. Najemne dvou pokojoveho bytu $8 000. A lide kupuji. Household je 1,65 na kazdy $.
      http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/economy/canadians-debt-burden-still-growing-hits-record-in-fourth-quarter/article29172712/
      Prumerny Canadan dluzi (mimo, pujcky na barak) $ 21 348. A samozdrejme uroky. Z toho 27% nevi kolik dluzi. A cisla se zvedaji.

     • Stribog napsal:

      A to nemluvíme o tom, že na hypotéce dovede parazit vydělat nejen lichvářský úrok. (Dnes se v podstatě počítá s jejím nesplácením, či jsou ve schématu zakomponovány drogové peníze a jejich praní prostřednictvím HUDu) Ale Goldman Sachs je na té hypotéce schopen prostřednictvím securities a derivátů nahoře vydělat kolem šesti dalších miliónů.
      Celou dobu tvrdím, že finance, které tento parazitický systém produkuje jsou jen vedlejší produkt a bonus. Ve skutečnosti je to o pohodlném ovládání otroka.
      S hypotékou na 50 let si zajistíte padesát jet jeho oddané poslušnosti systému. Jeho jediným cílem bude udržet možnost hypotéku splácet. Bude dělat kompromisy se svým svědomím, aby si udržel příjem.
      Potom tu máme ještě další instituci. Daň z nemovitosti. Vymyšleno je to ďábelsky.

      Málo kdo ví, že Spojené státy zkrachovaly už v roce 1933. Congress schválil HJR 192. V podstatě se dá říci, že Američané a jejich majetky byly dány do zástavy FEDu. Píše se tam:
      “Federal Reserve Notes, mere promises to pay, are equivalent in value to Monopoly®
      money”, and you don’t have actual title to your homes, or vehicles either—you only get to
      use them if you pay your use fees in the form of license, registration, and property tax.”
      Takový malý Vítězný únor provedený FEDem. Kam se hrabou lidové milice. Vlastnictví v USA je iluze.
      Budete-li pátrat dále, zjistíte, že se lidé musí třeba poutat v autě ne pro ochranu svého života, ale mají povinnost chránit sebe, jako majetek korporace jménem U.S.A., sloužícík obsluze dluhu.
      Už v Birth Certicicate je člověk produkt. Produkt vytvořený matkou pro korporaci. Rodná čísla jsou obchodována na burze.
      Jinými slovy to otroctví je dáno i legislativně....

      • Marie napsal:

       Jisteze. Je to tak. Proste primarni vec je ta, ze cloveku byly odebrany prostredky k zivotu, tim se jednoznacne stal otrokem, a vyberove je nekterym otrokum dana prace, aby vydelaval vice nez spotrebuje, ostatni vsichni do jednoho odevzdaji vse, co vytvori svemu majiteli. A ten poskytuje pujcky, aby mohli jakz takz prezit, pokud je potrebuje a az ne, nechaji chcipnout nebo zabit. Tak jednoduche to je...

       Reseni je proto pouze a jenom v tom, ze si clovek vezme zpatky prostredky k zivotu, na ktere ma pravo tim, ze se narodi, jako kazdy jiny zivocich v prirode.
       Musi to udelat nasilim, protoze zadny parazit domluvou neodejde, to vi i pes, a vykouse ho z kozichu, hned jak se zacne projevovat...

       Lidi jsou hloupi v tom, ze si mysli, ze je nutnosti, aby meli vudce, a tak si voli parazity a pak se jim klani, protoze podle nich, kdyz je presidentem hajzl, porad si zaslouzi uctu tim, ze je president ( vid proude :-), ikdyz potrebuje tak akorat nakopat do riti.

       Neni nikdo vic nez druhy, at ma jakykoliv nazev funkce. Je to porad stejny zivocich a je o to horsi, ze se z nej po zvoleni stava parazit!

       Ne ze si tito urci, kolik jim lidi budou platit, ale presne naopak. Dostanou tolik, kolik pozitivniho pro lidi vymysli, a kdyz ne, tak pryc s nimi.

       Kdyz se tak nad tim zamyslis, rekni mi, co jeste zustalo na tomto svete pozitivnim??? Vubec nic nevidim, skutecne, at premyslim, jak premyslim, vsechno je v minusu...

    • Eschatolog napsal:

     Poslednim odstavcem jste definoval realitu, Nekteri si to uvedomuji, Vetsina si uvedomuje NIC. A jak pise Marie nize o te sluzce, to je nejvystiznejsi charakteristika , co jsem kdy cetl.

   • proud napsal:

    Mozna zidi,ale pod kontrolou a na objednavku GP,Marus!

  • Paul Durham napsal:

   Striborg, bez varování citovat tyhle ohavnosti je nesportovní, mám vzpříčenou snídani v trubici. A ano, jak píšete, pachatelé obviňují kladivo z toho, že se jím mlátí po hlavinkách.

  • Mac napsal:

   Možná se pletu, ale po tom co jsem o tom musel přemýšlet )) si myslím, že ani peníze, dokonce ani úrorok nejsou problém. Úrok je vpodstatě jen forma zdanění. Podle mě to kardinální je KOMU jdou výnosy z úroků a daní. A to bezprostředně souvisí s formou řízení - kmene, státu, unie, světa... takže peníze, úroky a daně lze hodnotit jen v kontextu s formou řízení. A všechny politico-ekonomické systémy, ať už se jmenovaly jakkoli byly jen o tom kdo vybere daň a co s ní udělá. Takže východisko není zrušit úrok nebo daně, ale jak efektivně co nejefektivněji řídit společnost a distribuci úroků/daní. a o tom je celý Pjakin a ten institut, simyslím já ))

   • Eschatolog napsal:

    KOMU - to je pouze cast problemu, dulezita, nicmene hlavni problem vidim v privatizovane emisi penez - takovy skutecny financni komunismus pro vyvolene, emituji kazdemu z nich presne podle jeho potreb a s timto senem, kteremu veri uz jen negri a volici ANO , nakladaji podle svych schopnosti. Vami vyse zmineny marx by slzel radosti.

    • Mac napsal:

     Jestli emisi provede zlý hoch, stát nebo tiskařství Kosmas, to je fakt jedno.
     Finanční komunismus? ten by chtěl každý moula. půjčovat si jak blázen a vracet nejlíp nic. když si nic nepůjčíš, žádný úrok nezaplatíš. že si půjčuje vláda? kdo ji volí? že se FED urval ze řetězu? byl by pro srandu, kdyby za jejím "privátním dolarem" nestála us army. jak to, že jsme us army dovolili projet naší republikou provokovat Rusa? ano, byli jsme bláhoví, ale můžeme si za to sami.
     Na závěr bych jen parafrázoval - pro sebe děláme jen do té míry, pokud chápeme procesy probíhající kolem nás. V procesech, které nechápeme pracujeme pro někoho jiného. Tak místo lamentování o zkaženosti světa a burcování k revolucím, nabádáník k věsení kohokoli na cokoli bych raději navrhoval - vzdělávejme se. Můj tip "Informační báze KSB" - samo, je v tom i kousek propagandy i protěžování círve a velebení Ruska ale informační hodnota těch materálů je podle mě nedocenitelná. To, čeho jsem se snažil dopídit roky nebo tušil jen instinktivně je tam na stříbrným podnose.

     • weissbach napsal:

      Jsem téhož názoru. Jediné úskalí vidím v neochotě líně se převalující masy dělat cokoli užitečného dobrovolně, tedy i se "jen" vzdělávat. Naopak vidím silně se rozevírající nůžky mezi menšinou směřující k vnitřnímu /zatím/ osvobození a většinou, které z močálu čouhá už jen ruka s mobilem.

     • Paul Durham napsal:

      Kauzalita je toto : emise - distribuce - přivlastnění.
      Když sám sobě emitujete, nezajímá vás, kdo komu distribuuje či kdo si přivlastňuje. Jako emitor si určujete hodnotu papírků vy ale pro ty ostatní, vám to je fuk, protože emitujete pro sebe neomezeně.
      Distributoři a přivlastňovači jsou MALÉ ryby. Nedívejte se na věc zespodu potravní pyramidy ale svrchu !!!

     • Eschatolog napsal:

      Kdo provede emisi FAKT neni jedno, ano, vzdelavejme se , hlavne ve schopnosti pochopit psany text.

      • Mac napsal:

       Pochopit neznamená papouškovat tu nějakou senzaci, co jsem právě přečetl na http://www.senzace.cz Kdo tu ví, jak funguje naše centrální banka. kdo tu ví, kam jdou výnosy z její činnosti? ha?
       Předpokládám, že všichni jsou štajf, že soukromý bankovní kartel v améru půjčuje státu s úrokem - no je to perverzní, ale je to jejich věc. Pochopte, oni krachují a proto dělají zoufalé věci. Tak ale obecně centrální/STÁTNÍ banka nefunguje. Prioritně by se měla start o stabilitu měny. Nezprvertovaní odborníci, kteří rozumí svýmu řemeslu mají instrumenty, jak to dělat. Jedním z nich je emise nových peněz. Když rozhodnou, že se emise provede, můžou to klidně provést Papírny v Horní Dolní sro. Následně peníze půjčí na úrok komerčním bankám. Komerční banky se starají o všechny rutinní bankovní operace v zemi a mimo jiné půjčují lidem, firmám samozdřejmě s vyšším úrokem, protože mají také režii, např. paní za přepážkou chce každý měsíc výplatu. Kde by na to banka vzala, kdyby nepůjčovala s úrokem, že..
       Ve finále komerční banky vyberou úroky a zaplatí úrok centrální/státní bance. Ta tím vygenerovala zisk. Co s ním udělá? To, co rozhodne vláda, ne centrální banka. Možná se použijí do státního rozpočtu na další rok. Má ten princip chybu? Nemá. Jenže někdo má tendenci ho furt pervertovat. To že komerční banky půjčují peníze, které neexistují, resp. generují úrok z čistýho luftu není chyba systému, ale chyba řízení. A součástí řízení je každý, nebo by měl být. Jestli někdo na tu funkci z nějakého důvodu rezignuje (nejčastěji neochota přemýšlet) tak se řízení chopí "zlí hoši" a co udělají zlí hoši? Legalizují frakční rezervy. Takže stačí co? Zrušit systém frakčních rezerv a kdo se ho pokusí obcházet, toho nechat pár let vychladnou v malé komůrce. Ale proč proboha rušit peníze nebo úroky jako takové??

       • nazdar napsal:

        Mac, ty Tvoje kecy nelze číst. Ty nevíš, že všechny centrální banky světa jsou soukromé? Pokud ne, tak nemudruj. Pokud ano, tak nelži. Pro upřesnění, tzv. Národní banky nejsou soukromé v Severní Koreji, Iránu a možná Číně.

        • Mac napsal:

         bože to je matroš, ty hulíš co.. ČNB podle tebe vlastní rothschild nebo kdo? ale jo, svým způsobem máš pravdu, koupili už celou vládu, koupili i mě, jen ty se ještě držíš ))

       • WIKINGER Petr napsal:

        MACU VÁŠ KOMENTÁŘ MÁ JEDNU CHYBIČKU.

        Guwnoverth NEDÁ a nepůjči peníze našim podnikatelům,kteři by předložili projekty jak na nich vydělat a přitom dobře zaplatit své platově načisto zubožené obsady.On ten bankster za ty vytištěné peníze nakoupí dluhy prý vyspělejšich států,anebo eura DRAGHIHO,který je tiskne zdarma v rozsahu ŠEDESÁT MILIARD EUR MĚSÍČNĚ,přičemž za to dostane vyznamenání od stejného podvodného fondu jako KRADOUSEK.

   • Stribog napsal:

    Teď budu mluvit o nečem, co je v mainstreamu naprosto tabu tabu a Parazitem patřičně trestáno. Problém lichvářsko-parazitického monetárního modelu, kdy peníze vznikají z čistého vzduchu jako dluh spočívá především v likvidaci ekosystému planety potřebou nekonečného ekonomického růstu, který přináší.
    Nezavrhuji úrok zcela, ale měl by mít limit, který nebude likvidační ani pro dlužníka ani pro ekosystém. Samotné ekonomické cykly jsou uměle tvořeny insidery a je to v podstatě nastaveno jako vysavač bohatství lidí. To od zrušení systémů jako Glass-Steagall dále akcelerovalo díky obrovské bublině produkujícímu finančního sektoru, který vytvořil například derivátovou bublinu v hodnotě 2.5 Quadrillionu dolarů (česky trilion). To nemůže uběhnout ani reálná ekonomika ani příroda. Na jedné straně dluhové a daňové otroctví člověka a na druhé straně bezbřehé drancování přírody dané spotřební ekonomikou.
    Globální satanistické elitiy si to uvědomují, ale monetárního modelu se nevzdají. namísto toho se snaží o likvidaci kapitalismu a rapidní depopulaci planety.
    A my máme řádově dvě desetiletí k tomu, abychom tyto elity "zameřili," odstavili od moci a nastolili nejen úpleně jiný monetární systém, ale také zcela překopali stereotypy, díky kterým likvidujeme naše překrásné, ale silně chřadnoucí vesmírné plavidlo jménem Midgard-Země.

    • Stribog napsal:

     Mimochodem malý dovětek o nově vzniklých majetcích a vysavači. Systému globálního satanisty geniálně posloužili novodobí "oligarchové." Píši to v uvozovkách protože pravý oligarcha nemá jméno v novinách. Od nástupu Kristýnky Lagardové nám běží jeden zajímavý fenomén. Je to likvidace nových majetků. V podstatě to ohlásila. A tak dnes probíhají různé soudy třeba s Chodorkovským nebo Abramovičem. U nás třeba takový Babiš posloužil k tomu, aby zkoupil zemědělskou půdu a zajistil tak národu budoucí hladomory. I jeho tyto elity brzy sejmou, jakmile dokončí svůj úkol.
     Co tím chci říci? Jsme v tom úplně všichni. Včetně všech šiřitelů NWO. "Oligarchů," hrabivých politiků, "drobných" lichvářů, soudců a exekutorů všeho druhu. Na tyto lidi se sesype oprávněný hněv lidu. S tím globální parazit počítá a je připraven takový střet ve vhodné chvíli vyprovokovat, ale moudrý lid by měl být schopen z nich učinit spojence.

    • Mac napsal:

     no a teď si "hypoteticky" představ, že jsi šéfem té "satanistické elity za oponou" a na tvém řízení a rozhodnutích závisí osud 7 miliard lidí a ekosystém planety. Mezinárodní bankéři jsou jeden z nástrojů ve tvé ruce. Nepřemýšle jak by ses ocitl v této pozici, ale co přesně bys chtěl a mohl dělat???

     • Stribog napsal:

      V podstatě je zde stejný vektor cílů. Alespoň tak, jak to definuje KSB. Byť si myslím, že za tím stojí ještě hlubší filosofie a skrytý cíl. Proto také mluvím o satanistických elitách.
      Kdybych byl v roli GP, tak, jak je popisován podpořil bych lidskou variantu jako evidentně lepší. To znamená vyrovnal pyramidu vědomostí a pyramidu moci a odešel bych na zasloužený odpočinek.

      • proud napsal:

       Myslim si ze nedelate dobre a chodite kolem horky kase,muj nazor je ze jediny reseni je zruseni penez a obchodovani! Promyslete si to,na jakym zaklade a jak se pak bude pracovat,kolik lidi skakajicich kolem zbytecnejch penez a obchodu se uvolni a zacne skutecne vytvaret hodnoty,kolik se tim usetri vsem casu,jak klesne kriminalita,jak se zacne hospodarit kdyz to "nebude za prachy a hlavne PRO prachy", atd.,atd...............

       • jop napsal:

        proud
        jediné riešenie je naozaj zrušenie dnešných Fiat money, ale musíš mať nejaký ekvivalent hodnôt pre porovnanie vytvorených hodnôt. Nejakú formu v čom tie hodnoty rátaš mať musiš. Hoci aj odpracované človekohodiny, ale musíš

        • proud napsal:

         Proc ne,ale k tomu nepotrebuju obchod a vykoristovani misto hospodareni! O cem mluvis uz neni nastroj k ovladani,ale nastroj hospodareni. :-)

       • Stribog napsal:

        Tuhle debatu jsme proude kdysi vedli na Levanetu, kam píšu pod nickem Martin.

        V ten moment, kdy peníze budou zbožím a prostředkem ke směně komunitních přebytků, nemám s nimi nejmenší problém. Měli jsme řadu komunitních společenství, kde to takto fungovalo. Třeba Kozáky. Společenství vytvořilo hodnoty ke své vlastní spotřebě a zobchodovalo přebytky. To se dá samozřejmě řešit v rámci výměnného obchodu. Problém nastává, když si takové společenství potřebuje uchovat zásoby přebytku.
        Ve starém Egyptě bylo jeden čas měnou obilí. To ovšem podléhá zkáze. Narozdíl třeba od zlata.
        Jinými slovy peníze jsou jen nástroj. Dají se použít k prosté směně stejně jako k zotročení obyvatelstva. Ovšem to se dalo i to obilí v civilizacích, kde třeba sýpky ovladali kněží.
        Stejně tak nožem můžete zabít člověka jako vyřezat amulet nebo ukrojit chleba.
        Nejde tedy apriori o zrušení peněz, ale o redefinici jejich role ve společnosti.
        I obchodník je ve společnosti potřeba. Podstatné je, aby sloužil společnosti a jeho statut mu neumožňoval společnost zotročovat.
        Z logiky věci je jasné, že obchodník nebude mít čas se zabývat zemědělstvím a jeho podíl na práci pro společenství bude muset být vyjádřen třeba penězi.
        Toho se dá dosáhnout jedině cestou společnosti k duchovnosti. Taková společnost by měla umět definovat obchodníka - neparazita. Je to v podstatě o jen nastavení morálních a technických parametrů.

        • proud napsal:

         "V ten moment, kdy peníze budou zbožím a prostředkem ke směně komunitních přebytků, nemám s nimi nejmenší problém."..........ale samozrejme ze ho budes mit!,zakonite,proto existujou,ty musis zborit "bariery" mezi lidma! Ve chvili kdy bude ten kdo ma vic penez,byt i "poctivejch" a vic tech kdo jich maji min,je na svete rozdelovani a soupereni!!! At se ti to libi nebo ne,a s nim i elity,protoze jen eelitar se muze kamaradit s elitarem,jinej ho nevezme,leda aby se mu mstil nebo ho skubal,atd..................to je zase na dyl:-).Musis zrusit soukromy podnikani a znarodnit! Vsichni delaj pro vsechny a vsichni vsechno muzou mit,chteji li.........je to slozitejsi,zni to komancsky ale je to neco uplne jinyho a o necem jinym.Bylo by to na dlouho,ale muzeme na to tema diskuzi udelat:-)

        • jop napsal:

         proude
         Musis zrusit soukromy podnikani a znarodnit!
         Znárodniť áno, bez toho budeš mať vždy majetkové elity a teda vždy aj bezmajetných, čo znamená vždy nerovnováhu systému, teda kritickú chybu systému.

         Musis zrusit soukromy podnikani
         nesúhlasím. Musíš určiť mieru volnosti podnikania a mieru možností získavania majetku.
         Preto, aby sa znovu nevytvorili nové majetkové a finančné elity. Nech si ľudia podnikajú, treba im dať možnosť, ale zároveň im nedať možnosť neohraničeného bohatnutia.

         Príklad by bol, že nesmieš vlastniť pôdu nad určité množstvo plochy. Kto je bohatý, bude mať v prenájme od štátu hoci aj súkromné jazero, ale deti to nesmú zdediť, aby nevznikli nové parazitické elity.
         Uchováš aj motiváciu, zároveň nedopustíš budúcu majetkovú nerovnováhu.

         Musíš však dať ohraničenie, že súkromné jazero áno, ale nie väčšie ako xyz hektárov. Predsa je nás na planéte 7 a pol miliardy, treba sa deliť, jeden nesmie mať nadmieru.
         Musíš určiť nadmieru, a kto ju už dosiahol, tak viac sa nedá a hotovo. Nesmieš vlastniť ostrov, ostrovy, mestá, nesmieš mať nadmieru.
         Inak to nejde, mantinely treba, aj majetkové

        • weissbach napsal:

         Uhodil jste hřebík rovnou na hlavu.

        • proud napsal:

         jope,ale proc to resit,kdyz zrusim penize a obchod a dam lidem vsechno? ;-)

        • proud napsal:

         Stejny s vlastnictvim pudy,lesu,atd. chces vlastnit prirodu?Zapomen! :-).Hospodar na ni,ale vlastnit zemi muze jen stat,tedy my vsichni,kterej ti ji muze pujcit na neurcito kdyz ji chces pro stat obhospodarovat.Domecek a zahrada je neco jinyho,to uz je majetek a je to v poradku,pojmenoval bych to pro nas "zakladnim majetkem v osobnim vlastnictvi",ovsem pozemek stejne i tak bude patrit statu,jen pod jinejma podminkama.Porad nechces pochopit onu zakladni myslenku se mi zda,ani to ze nikdo nebude okradenej ani ublizenej,naopak,vsichni dosahnou na vsechno. :-).A za to je potreba jediny:makat pro vsechny,bejt uzitecnej podle svejch moznosti a schopnosti bez "tlaku" jako je to dneska.

        • jop napsal:

         proude
         citujem:
         Porad nechces pochopit onu zakladni myslenku se mi zda,ani to ze nikdo nebude okradenej ani ublizenej,naopak,vsichni dosahnou na vsechno

         zaujímavé, prečo si myslíš že to stále nechcem pochopiť :-), keď ja úplne súhlasím s každou tvojou myšlienkou v tomto konkrétnom príspevku o spoločnom vlastníctve a potrebe byť užitočný pre spoločnosť.
         Nielenže súhlasím teraz, ja tak rozmýšľam už dávno, už hodne dávno, pravdepodobne ešte predtým ako si tak začal rozmýšľať ty :-)

         to že si myslíš že stále nechcem pochopiť nie je kvôli tomu, že pár jednoduchších ľudí ma tu volá trolom? :-)

         Prečo si myslíš, že tu vypisujem tie moje dlhé príspevky?
         Chcem byť užitočný aspom tým pár ľuďom, čo ich prečítajú a dokážu sa zamyslieť nad mojím podaním faktov, nad mojimi predpokladmi aj logikou

        • jop napsal:

         proude
         ešte si zabudol jednu podstatnú vec.
         Dáš ľuďom všetko.
         Definuj mi čo je človek, aké má mať povahové vlastnosti aby to potom, keď ľuďom dáš všetko nešlo znovu od začiatku a nezačalo sa znovu deliť.
         Problém je v tom, že ty medzi tými ľuďmi máš aj množstvo naučených kradnúť parazitov.
         Čo s nimi?
         Pozabíjaš to?
         Nestačí ľuďom dať, musíš určiť pevné mantinely aby devianti nezačali odznovu.
         Alebo musíš pozabíjať každého devianta, lebo on bude škodiť už z toho dôvodu, že on je deviant, psychopat, parazit, zlodej a on inak žiť nedokáže lebo nechápe, prečo by nemal kradnúť keď on chce kradnúť a nechce robiť.

         Musíš sa brániť tomu, any sa nezopakovalo všetko odznovu.
         Začať musíš celoplanetárnym znárodnením, aby bankstri stratili reálne ovládanie ekonomiky. Potom musíš vytvoriť nový finančný systém, kde bankstri nebudú tvoriť fiat money.
         Potom musíš urobiť množstvo ďalších krokov.

         Len aký má byť ten prvý krok jednoducho neviem

        • proud napsal:

         jop
         Krast bude jen deviant a uchyl,jak rikas,protoze nebudou mit duvod,nikdo ho nebude mit:-)))).A ti budou krast jedno v cem,ve vsem,takze je neresim:-).To ze zrusim prachy a obchod neznamena,ze zrusim kriminaly a blazince:-)

        • proud napsal:

         Ne,ne,uz zadnej "novej financni system" bez banksteru":-))))))))))))))),voe,to by slapalo chvili a mel bys mafii fofrem zpatky:-)))))))))))))))))).Zadny prachy,zadny ksefty a basta! :-)
         Jak toho docilit? Dovist lidi k tomu aby kazdej zacal sam sebou,nevidim jinou cestu a zadnej svetovej lidr se na ni nikdy nevyda,samozrejme ze ani Putin ne:-),ale ten by alespon znamenal maximalni moznou spravedlnost a pral by lidem,se mi alespon jevi.Druha strana lidem uz nepokryte nepreje a naopak se stala vyslovenou hrozbou pro vsechny.

        • proud napsal:

         "To ze zrusim prachy a obchod neznamena,ze zrusim kriminaly a blazince:-)"...........ve kterejch bude terapii drina!!!! Pekne jeste hur jak za komancu,kriminal neni za odmenu,ale je to trest!!!

        • proud napsal:

         Jinak k Ubuntu samotnymu,jeste ho nemam nastudovany,tak nevim,ale ze bez penez a obchodu,pokud na tom porad Tellinger trva,znamena,ze v tom se shodujeme urcite.A jinak,novy studie co se kriminalniku tejka ukazujou,ze spousty deviaci a podobne jde velice uspesne lecit s pomoci hypnozy,ovsem ve spolecnosti kde je o to zajem,coz ta financni prave ironicky neni,ba naopak!

        • Petr napsal:

         No a uz je to tady, budeme hypnotizovat vsechny kteri urcime ze jsou kriminalnici, a nebo udelame depopulaci tech kteri nas nechapou? Cloveka nepredelate.
         Zborit bariery mezi lidma. Jedte si dat pusu s Jandou a borte bariery. A takych zmetku je velke procento. V teto dobe take Unbuntu slouzi spis na odlakani pozornosti od aktualnich sracek.

      • jop napsal:

       stribog,
       mýliš sa
       Kdybych byl v roli GP, tak, jak je popisován podpořil bych lidskou variantu
       oni teba osobne nepokladajú za človeka, si pre nich pasívum. Si nepotrebný otrok, oni sú elity.
       Oni nikdy žiadnu ľudskú variantu nepodporia, lebo ty a ani tých zvyšných 7,5 miliardy nie sú pre nich ľudia.

       • Stribog napsal:

        GP nejspíš průběhu let zpervertoval. Tedy to, co popisujete platí pro jeho dnešní satanistickou podobu. Ale bylo tomu tak vždy?
        Jde-li GP o zachování ekosystému, o uhlídání dětiček, sirek a kanystru s benzínem a nikoli o kontinuitu moci, měla by jeho role skončit v momentě, kdy dosáhne cíle. To znamená, že by měl akceptovat i jinou variantu.
        Také se nabízí otázka bílých klobouků. Existují-li žreci Seta a Amona musí spolu s nimi existovat i světlé síly, jako protiváha. Tak byl odnepaměti svět ustrojen.

        • jop napsal:

         Ale bylo tomu tak vždy?
         možno že to bolo vždy, že to alebo tí ktorých nazývame GP sú nadradení našim pozemským elitám. Neviem, zbytočný smer, lebo tam je obrovské množstvo variánt, všetky na úrovni "pánboh vie ako to je"

         Sirky, detičky a kanister sa dajú postrážiť tak, že zlikviduješ nadbytočné dtičky, zároveň tým nastoluješ rovnováhu ekosystému planéty. TAKžE LIKVIDáCIA OTROKOV NEODPORUJE ZÁSADÁM ELÍT.

         Prečo si myslíš, že GP chápe, že by mal odísť do zabudnutia???? On je GP, ty si niečo ako ľudské zviera. Pre GP je prirodzenejšie ak ty zdochneš od hladu, ako by on/oni mali prestať byť GP.

         Máš nejaké naivné predstavy o tom, že ak niekto funguje na úrovni vrcholovej moci, že chce stratiť moc a postavenie. Oni chcú moc a postavenie odovzdať deťom, rovnako ako ty chceš odovzdať deťom byt pri svojej smrti.

     • proud napsal:

      Napsals kokotinu,promin:-),protoze prave bankeri a jejich "politika" to je,co kurvi na co jenom sahne! :-).Bez nich by nebylo korporaci,valek,vykoristovani a spousty ostatnich negativu!I farmakoncerny te nicej pro penize,nebo si vazne myslis ze ji zalezi na tvym zdravi? To stejny vyrobci potravin,ti co nicej pralesy,strikaj chemtrails.................pokracovat se da hodne dlouho!

      • Petr napsal:

       Proude, jiz zase snite. Ty pralesy nici penize, nebo lide? Nici je pro potraviny - to jak nebudou penize lide prestanou jist? Problem lidi nejsou ani tak penize, ale touha po moci a ovladani. Penize jsou jen prostredek. Smenovat budete muset vzdy, jenom protredek budete nazyvat jinak.
       Ja delam vetsinou na velkych projektech a prichazim do styku s hodne lidma ruznych narodnosti. Kazdy je tak trochu jiny, ale v jistem procentu(neni tak male) jsou presvedceni ze jsou lepsi nez ti druzi. Jejich zajem je manipulovat ostatni. Navic vetsina z techto lidi nema zadne jine schopnosti, jenom rokazovat a buzerovat. O nejakem smyslu plnem vedeni nemaji ani poneti. Jen splhat po zebricku za kazdou cenu a to neni ani tak kvuli penezum, ale pocitu nadrazenosti. Kompenzuji si tak svoji neschopnost. Ti lide zustanou i v tom vasem Umbutu.

       • proud napsal:

        Opravdu se Peto pletes,jde o businnes a prachy v prvni rade!

       • proud napsal:

        Je dokazany ze polovina svetovy produkce ovoce a zeleniny se vyhodi,a ja porad tocim o hospodareni.Jinak,vsak zlikviduj prales na zradlo a vsichni se udusime............neni to tak trochu z deste pod okap? ;-)

       • proud napsal:

        Zustanou,ale ne nadlouho,zapominas ze v takovy spolecnosti by uz byly deti jinak vychovavany,treba zrovna rodove,proc ne,a tedy se v par generacich bavime o uplne jinym kazdym jednotlivci,obcanovi,ovcani prestanou existovat,ztratej se jak para nad hrncem:-))

        • Blut und Eisen napsal:

         jak bys chtel v takovy izolovany spolecnosti vybudovat obranu co by odrazila najezd evropskyho khalifatu? pokud teda nehodlas naucit ubuntu i negry a araby (hahaha good luck)

        • proud napsal:

         Hodlam........

   • jop napsal:

    mac
    mýliš sa.
    Ak máš neobmedzené zdroje, že tvoríš peniaze podľa svojej potreby a dostávaš úroky, tak ten úrok je to, za čo skupuješ reálne majetky. Lebo pri pôžičke sa peniaze vytvoria, pri splatení pôžičky sa jednoducho zmažú tie predtým vytvorené.
    Úrok je obrovský problém, aj súkromní majitelia FEDU ako emitenta dolára sú problém.

    • Mac napsal:

     To co popisujete je dnes prakticky mainstream, nemá smysl to bez přemýšlení papouškovat s nadšením revolucionářů VŘSR. Vymýšlíme tu znova kolo. Uvědomte si, že jsou lidi a skupiny, který fšecko co souvisí s peňězma zkoumaj už pár tisíc let a nejen po práci po večerech jako my, ale na plný úvazek. A vypadá to, že dělají i přesčasy. Všichni nebudou perverzní talmudští maniaci, řek bych. Stačí se jich zeptat. Jenže na co by tu mohli reagovat. Vždyť ani nevidíte problém, tak jak ho potom chcete řešit.. ((
     Problém, kterého se oprávněně bojíte je čistě nelegální perverznost, která se honosně jmenuje systém frakčních rezerv. To je chyba v realizaci systému, ne v systému samotném. Já bankovnictví nerozumím, živí mě psaní programů ale aspoň tohle málo je mi jasné.
     Popíšu znova, jak to chápu já..
     Prioritně by se měla státní centrální banka o stabilitu měny. Nezprvertovaní odborníci, kteří rozumí svýmu řemeslu mají instrumenty, jak to dělat. Jedním z nich je emise nových peněz. Když rozhodnou, že se emise provede, můžou to klidně provést Papírny v Horní Dolní sro. Následně státní/centrální banka peníze půjčí na úrok komerčním bankám. Komerční banky se starají o všechny rutinní bankovní operace a mimo jiné půjčují lidem a firmám samozdřejmě s vyšším úrokem, protože mají také režii, např. paní za přepážkou chce každý měsíc výplatu a také chtějí zisk, n tom není nic špatného. Kde by na to ale banka vzala, kdyby nepůjčovala s úrokem, že..
     Ve finále komerční banky vyberou úroky a zaplatí úrok centrální/státní bance. Ta tím vygenerovala zisk. Co s ním udělá? To, co rozhodne vláda, ne centrální banka. Možná se použijí do státního rozpočtu na další rok. Má ten princip chybu?
     Proč vylévat s vaničkou i dítě.

     • nazdar napsal:

      Macu, jop Ti popisuje, jak to funguje. Ty zde uvádíš nějaké svoje fantazie.
      Pokud také píšeš, že systém je dobrý, jenom se vloudila chybička, tak věz, že systém, který se neumí zbavovat svých chyb, není dobrý.

      • Mac napsal:

       >> systém, který se neumí zbavovat svých chyb, není dobrý.
       s tím naprosto souhlasím, i s tím že já o bankovnictví skoro nic nevím. ale jop jen papouškuje, co si přečetl na senzanetu. odmítám se podílet na rozbíjení systému jen proto, že nevím, jak funguje. jestli vy ano, vaše věc..
       jak byste se chtěli zbavit peněz a daní? fakt nevím, kdo má větší fantazii. a když už jsme u toho, rád bych věděl, jak skutečně funguje ČNB. víte to? a jestli ne, proč si myslíte že tu fantazíruju?
       je potřeba mít jasný cíl, když chci něco změnit a musíme vědět jak sysém funguje, abych věděl jak to změnit, ale to je moc přemýšlení, to bolí, co? co tady vidím je pár utopických revolucionářů, co jdou s klackem rozbít tank, místo aby se naučili ten tank řídit, vlezli do něj a porazili s ním nepřítele.
       howght.. ))

       • jop napsal:

        mac,
        nedá sa tu popisovať celý systém, ako je vytvorený, ako Centrálne banky ničia ekonomiku štátov, ako úroky ničia ekonomiku ľudí a firiem, ako FED vyciciavia celý svet pomocou dolárovej emisie a pomocou úrokov, ako bakstri vycucávajú celý svet pomocou ovládania peňazí, ich tvorby a úroku.

        Musíš veľa študovať, tu to jednoducho nie je možno vysvetliť kvôli obrovskej obsiahlosti celej témy.

        Prepáč, určite nie som inteligentnejší ako ty. Ty si určite omnoho viac vzdelaný v oblasti programovania, a ja som vyštudoval ekonomiku a venujem sa téme dlho.
        Systém je treba totálne zmeniť, a inak ako deštrukčne sa to nebude dať.
        Lebo bankstri ktorí riadia planétu sa moci dobrovolne nevzdajú.

        Ja nemám na to, aby som sa celý život venoval vytváraniu nového finančného systému, ale dokážem aspom v jednoduchej forme vám vysvetliť, čo je chybné a čo treba v ekonomike robiť, tie základné kroky. To je však málo, na to treba aj vývoj, aj informačné spätné väzby vytvoriť a chápať. Aj ľudí aby pochoopili ako ich okrádajú a aby sa postavili proti tomu. Na to treba skupinu ľudí z rôznych oblastí ľudských činností a veľa času. Kým ľudia chodia do roboty a večer unavení späť, nemajú čas na to aby pochopili a dokázali sa postaviť voči tomuto vyciciavaniu.

        Ako funguje ČNB?
        Zlá otázka, podstatnejšie je akými potrebami sa riadi ČNB a ako sa jej kroky prejavujú v celej českej ekonomike.
        Teda kto ju riadi, samozrejme nepriamo cez matričné riadenie celého svetového finančného systému, a aké sú ciele tohto cudzieho riadenia.
        Aj to sa ti nedá odpovedať, veľmi obsiahla téma

 11. proud napsal:

  "Projekt Ubuntu je určitou nadějí pro lidstvo a v kostce prezentuje, jakožto určitý plán, nebo nasměrování, jak je možné změnit náš přístup k životu a vytvořit civilizaci, která bude prosperující a bez válek. Abychom se osvobodili ze zotročení peněz, potřebujeme akční plán, a Michael Tellinger takový plán v této epizodě představuje. Odstraněním veškerých peněžních systémů a přijmutím jednoty se přesuneme do vyššího stavu vědomí. To vytvoří svět bez jakýchkoliv překážek pro pokrok. I když se to může na první pohled zdát jako nemožný úkol, v malých městech a vesnicích je zavedení této strategie velmi jednoduché." ...........a vsichni zrejme spravne tusime,ze kdyz to jde v malym,melo by to jit i ve velkym co se vzdycky z toho malyho sklada:-)

  • contumax napsal:

   proud

   Výborně proude...!!!

  • Petr napsal:

   Proude, vymyslet akcni plan ? Vzdyt lide se neumi spojit ani k vykoreneni te bankerske elity. A da se rict ze vetsina lidi ve vyspelych krajinach vi o co kraci. A ti kteri by se meli spojit se zerou mezi sebou. Napriklad tady bydli na 80 km mozna tisic lidi a neumi si zvolit solidniho predstaveneho, zerou se mezi sebou i bez zidu nebo bankeru. Nejblizsi vesnicka asi sest baraku a zerou se o to kdo bude president mistni hall, misto aby se spojili, je tu hodne potencionalniho byznysu, ktery nema vliv na ekologii a prinesl by jim prosperitu. Mam dojem ze kdyby Jste na ne prisel s nejakym vychovavanim k Unbuntu tak Vam knihu vrazi do prdele a konem zatahnou na most ktery nas deli od sveta.

   • proud napsal:

    Verim Petre :-),vsak taky nikde netvrdim ze to uz jde,jen porad tvrdim,ze je to potreba.Lidi k tomu nejsou vedeny,ba primo presne naopak,takze je to vlastne v realnym zivote zatim normalni,ze jim to zni jako pohadka nebo scifi:-).Proto porad tvrdim ze je potreba na lidech a s lidma makat,a hodne! Tim spis ze je potreba aby to vzalo maximum lidi za svy "samo od sebe",svym vyvojem,nejde to prikazat,to by bylo hnani stada,a jak znamo,neni problem stado odehnat jinam.Nefungovalo by to.Jakmile v novym systemu uz ted nepremejslis,neprijmes ho,a abys v nem premejslel,musis bejt uz "trochu dal".

 12. nazdar napsal:

  Velmi zajímavá diskuze mezi jopem a proudem. Proud má velké ideály, které však nelze uskutečnit se současnými lidmi. S lidmi, kteří mají dnešní morálku, tj. nevidí nic špatného, na životě na úkor druhých. To se nezmění vládním nařízením, nýbrž tato morálka zlikviduje jím propagovaný bezpeněžní systém. Ten si mimo jiné přejí i plánovači NWO.
  Líbí se mi ideje jopa. Penězům ponechat směnnou funkci, to by byla práce bank. Dokonce ani není třeba, aby byly soukromé, ale budiž. Peníze by vydávala státní Národní banka a dávala do oběhu prostřednictvím plateb za realizaci státu prospěšných zakázek (staveb, služeb) a plateb státních zaměstnanců. Soukromé vlastnictví bych zachoval, neboť zajišťuje pracovní motivaci. Je ho však třeba daňově regulovat – vytvořit zápornou zpětnou vazbu, aby se majetek s velikostí stával přítěží a spotřebovával zdroje majitele. Samozřejmě, je otázkou diskuse vyladění tohoto systému. Tento systém by snad jako vedlejší efekt zlepšoval morálku lidí (uvědomovali by si oprávněnost uměřenosti) a za čas by se mohlo začít uvažovat i o systému podle prouda.

 13. Olin napsal:

  Já to vidím tak, že zpočátku začít s jednou státní bankou - vechny tedy zestátnit a sloučit do jedné. Pak se může pokračovat dál až do úplného zrušení peněz.

 14. Stephen Morgan napsal:

  Adresa: 1, Zambezi Crescent,
  Off Irons Street, 901002, Nigeria
  Telefón: 01 448 5500
  tellphone: +23481157105
  Webové stránky: http://www.firstbanknigeria.com

  Vy ste v akejkoľvek finančné problémy? Potrebujete úver na konsolidáciu dlhu, stavebníctvo, realitný úver, refinancovať, osobné či obchodné účely tiesňového peniaze? Ste podnikateľ alebo ženy, ktoré chcú rozšíriť svoje podnikanie, ponúkame pôžičky všetkého druhu. V prípade záujmu, kontaktujte nás ešte dnes Email:

 15. Stephen Morgan napsal:

  Adresa: 1, Zambezi Crescent,
  Off Irons Street, 901002, Nigeria
  Telefón: 01 448 5500
  tellphone: +23481157105
  Webové stránky: http://www.firstbanknigeria.com

  Vy ste v akejkoľvek finančné problémy? Potrebujete úver na konsolidáciu dlhu, stavebníctvo, realitný úver, refinancovať, osobné či obchodné účely tiesňového peniaze? Ste podnikateľ alebo ženy, ktoré chcú rozšíriť svoje podnikanie, ponúkame pôžičky všetkého druhu. V prípade záujmu, kontaktujte nás ešte dnes Email: edisonfinancialhome@gmail.com

 16. Marie napsal:

  Na vlastni oci vidis, ze provokovani mu dela dobre. A protoze mu to dela dobre, tak nepujde, to mas (mame ) marny... jedine, co lze, je preskakovat ho, necist a neodpovidat, cimz bude mit po radosti...

 17. proud napsal:

  Kasli na nej,vzdyt vidis ze ani nerozumel tomu co vlastne Tellinger povidal:-)))))))))))))))))))))))))))))

 18. Jan Jinsky napsal:

  Marie, vy se berete tak děsně a zaprděně vážně, že nelze jinak než si z vás utahovat.
  A k tomu věříte fakt každý hovadině. Nedivte se, že jste pak pro legraci :)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!