Temná minulost Kanady: Smrt a týrání tisíců dětí není dodnes zpracovaná

bild1-3Je do toho zapletená církev, stát a justice. O opravdovém rozsahu systematického zneužívání dětí a jejich vraždách, vychází v posledních letech na světlo stále víc šokujících detailů a to navzdory všem zodpovědným orgánům. Skutečnost, že se jedná o fenomén, který sahá především do nejvyšších kruhů společnosti, je širšímu publiku známý nejpozději od devadesátých let díky případu Marca Dutrouxe (čistě ,,náhodou“ v případu zemřelo 30 svědků a policistů). O palcové titulky v novinách se postaraly další podivné případy z Velké Británie.

(Zneužívání, mučení a vraždy dětí - hobby evropských elit)

Protože hlavní viníci pochází přesně z těch kruhů, které by měly být za ochranu obětí zodpovědné, je obzvlášť těžké tyto zločiny obsáhleji zpracovat.

Místo toho pachatelé z řad církve, státu a justice mají krytí od policejních orgánů a de facto si užívají imunitu.

Všechny tyto instituce o sobě tvrdí, že jsou nepostradatelným pilířem moderního právního státu. Nesmí se ale zapomenout, že v průběhu jejich dlouhé historie byly vždy u toho, když se páchala genocida původních obyvatel a přeživší byli asimilováni, následně jim ukradli jejich identitu a kulturu. Zvláštním způsobem v tom v neposlední řadě vynikla i katolická církev. (Sexuální násilí a náboženství-katolická církev v Německu)

Vedle Vatikánu, má britská královská rodina hlavní zodpovědnost za spáchané zločiny na původních obyvatelích. To platí nejen pro Kanadu, rozlohou druhého největšího státu na světě, jehož oficiální hlavou je stále královna Alžběta II. Podle výpovědí svědků, je královna osobně zodpovědná za zmizení kanadských domorodých dětí beze stopy, což nebylo dodnes vyšetřeno.

Psychiatrické týrání sirotků v Duplessis v provincii Quebec

Asi 20.000 sirotků bylo označeno jako ,,sirotci z Duplessis“, které v kanadské provincii Quebec nesprávně klasifikovala kanadská vláda. Údajně psychicky narušené sirotky zavřela do psychiatrických léčeben. Katolická církev dodnes všechna obvinění popírá a s postiženými, kteří po ní požadují odškodění, je ve sporu.

Ve 40. a 50. letech 20. století byla v Quebecu velmi rozšířená chudoba a bylo tam jen několik sociálních zařízení. Katolická církev tam v sociální oblasti hrála důležitou roli až do 60. let, kdy začala ,,tichá revoluce“.

Obtížná finanční situace mnoha rodičů, také konzervativní katolická morálka a fakt, že biologičtí rodiče byli často svobodní způsobilo, že vedle pravých sirotů skončilo v sirotčincích také mnoho nemanželských dětí.

Tehdejší premiér Quebeku, Maurice Duplessis, byl přísný katolík. Školám, sirotčincům a nemocnicím nařizoval následovat náboženské příkazy, kterým podle vlastních slov ,,plně důvěřoval“. Potom byly sirotčince přeměněny na nemocnice, aby mohly dostávat vyšší federální dotace, protože sirotčince dostávaly mnohem menší finanční prostředky.

V psychiatrických zařízeních bylo u dětí, bez ohledu na jejich skutečný psychický stav, diagnostikovány všechny možné duševní nemoci. Tím se ze sirotků a nemanželských dětí staly bez problému děti ,,duševně narušené“.

Následkem toho se už děti dál nevyučovaly a místo toho byly vězněny v uzavřených zařízeních. Tam se ocitly pod dohledem nekvalifikovaného personálu a jeptišek, které je týraly sexuálně, fyzicky i psychicky.

Na začátku 60. let došla vyšetřovací komise k závěru, že třetina z 22 000 pacientů, kteří do psychiatrických léčeben vůbec nepatřili. Když mezitím tito,,sirotci“ vyrostli do dospělosti, teprve potom mohli zařízení opustit.

Teprve o mnoho let později, kdy tato zařízení byla uzavřena, začaly děti hovořit o brutálním týrání a sexuálním zneužívání, které musely snášet z rukou zástupců příslušných orgánů a zdravotnického personálu.

Při jednom psychiatrickém vyšetřování, které zveřejnila jedna ze zúčastněných nemocnic, měli bývalí ,,Duplessis sirotci“ více fyzických a psychických následků než tomu bylo u jiné kontrolní skupiny. Kromě toho byli v průměru méně v manželství a vzácně žili vyvážený společenský život.

80% z nich uvedlo, že ve věku 7 až 18 let mělo traumatické zážitky. Asi 50% z nich uvedlo, že byli podrobeni fyzickému, psychickému nebo sexuálnímu zneužívání. Přibližně 78% respondentů uvedlo, že měli sociální nebo emocionální potíže v jejich dospělosti.

V roce 1990 existovalo ještě asi 3 000 přeživších, kteří vytvořili skupinu a následně kampaň na vyšetřování těchto případů. Pod palbu kritiky se kromě vlády a církve dostala také lékařská komise v Quebecu potom, co někteří sirotci našli kopie falešných lékařských záznamů. V záznamech byli děti označené jako mentálně postižené a musely podstoupit léčbu elektrošoky, dále celou řadu testů na léky a jiné lékařské experimenty. Ačkoli byly děti po dosažení dospělosti propuštěny, byly nevzdělané a špatně připravené na život ve světě dospělých. (Bez výčitek: Kevin Annett a kanadská genocida 1/5)

Nejprve to vláda v Quebecu odmítala. Ale potom, co od března 1999 narůstal zájem veřejnosti tak vláda dala znamení, že nabídne asi 15 000 dolarů jako náhradu pro každou oběť. Veřejnost vládu ostře kritizovala a nabídka byla odmítnuta. Dokonce i ombudsman provincie Quebec Daniel Jacoby řekl, že vláda oběti zneužívání bagatelizuje.

Nicméně, vláda neustále odmítala celou věc vyšetřit. V roce 2001 dostala žalující strana od vlády v Quebecu další nabídku ve formě paušální částky 10 000 dolarů na osobu plus dalších 1 000 dolarů za každý rok nespravedlivého uvěznění v psychiatrické léčebně. Potom nabídka činila asi 15 000 dolarů na osobu, což bylo ale omezeno na přeživších 1100 sirotků, které vláda klasifikovala jako psychicky nemocné. Pro oběti ale neposkytla náhradu škody za sexuální zneužívání nebo týrání.

Vláda Quebecu také odmítla trestní stíhání. Oponenti rozhodnutí vlády zjistili, že úředníci kteří zpracovávají žádosti o odškodnění, dostávají v mnoha případech 1 000 dolarů za jeden pracovní den (!). Sirotci ale mají dostat stejné množství peněz za to, že byli celý rok ilegálně zavření v ústavu pro duševně choré.

Katolická církev veřejně prohlásila, že není za situaci sirotků zodpovědná a odmítla se omluvit. Zástupce sedmi zúčastněných náboženských komunit, sestra Gisele Fortier, nazvala taková obvinění za ,,znepokojující“, ,,přehnané“ a že se nacelou věc musí ,,pohlížet v souvislostech“.

Kardinál Jean-Claude Turcotte, arcibiskup z Montrealu trval na tom, že církevní řády ,,si zaslouží náš respekt a mají právo na dobrou pověst", což mnozí ,,Duplessis sirotci“ narušili. Jeden ze sirotků Martin Lecuyer v roce 2006 poznamenal: ,,Je pro mě důležité, že církev a kněží svou odpovědnost za pohlavní zneužívání a násilí přiznávají. Vláda se nezasazuje za to, aby se spor vyřešil smírně ….. Je to urážka a je to nejlepší důkaz, že vláda je komplicem církve“. (Bez výčitek: Kevin Annett a kanadská genocida 2/5).

V roce 1999 publikovali vědci Léo-Paul Lauzon a Martin Poirer zprávu, ve které potvrdili, že vláda v Quebecu a římskokatolická církev dosahovali značných zisků tím, že v letech 1940 až 1950 sirotky označili za duševně nemocné.

Podle opatrných odhadů obou autorů, obdržely náboženské komunity 70 milionů dolarů ve formě různých grantů ve kterých tvrdily, že děti jsou ,,duševně nemocné“. Vláda tím ušetřila 37 milionů dolarů jen díky tomu, že sirotčinec přemněnila na psychiatrickou léčebnu. Jeden zástupce ze zúčastněných náboženských církví následně obvinil autory z nepravdivých tvrzení.

V roce 2004 požádali tzv. ,,Duplessis sirotci“ vládu v Quebecu o povolení na exhumaci na opuštěném hřbitově ve východním okraji Montrealu. Domnívají se, že tam jsou pozůstatky sirotků, kteří byli vystaveni lékařským experimentům.

Podle svědectví lidí, kteří byli v psychiatrickém zařízení ,,Cité de St-Jean-de-Dieu“, se na sirotcích rutinně prováděly experimenty a mnozí potom zemřeli. Tato skupina požaduje, aby vláda provedla exhumaci těl a provedla pitvy. 13. prosince 2015 Russia Today odvysílala aktuální rozhovor s jedním z přeživších:

Systematické zneužívání a kulturní vykořenění domorodých dětí

Podle šokující zprávy z vyšetřování kanadské komise, byli v internátních (církevních) školách systematicky zneužíváni původní obyvatelé Kanady. (ITCCS zločiny proti lidskosti a genocida v Kanadě 1. část)

Mnohé z nich jako děti byly státem přinuceny navštěvovat speciální indiánské internátní školy, kde byly systematicky ponižované a týrané tak, že 6 000 z nich to nepřežilo (úmrtnost dětí byla 50%). Že to byly především jeptišky, které nevinným dětem udělaly ze života peklo, je to o to víc skandální. Namísto praktikování křesťanské lásky k bližnímu, která dětem umožní důstojný život, šlo jeptiškám a státu o to, děti za každou cenu zbavit jejich kultury a náboženství. Cílem bylo je asimilovat do kanadské společnosti, které dominovali běloši

Tyto skandální události v kanadských internátních (církevních) školách zkoumala ,,Komise pravdy a usmíření", která po dobu šesti let provedla více než 6 000 rozhovorů s oběťmi, s cílem přinést pravdu na světlo. V letech 1883-1996 bylo přinuceno asi 150 000 domorodých dětí navštěvovat internátní školy, které za finanční podpory a jménem státu provozovala (katolická, protestantská a anglikánská) církev.).

Rozsah zneužívání dětí, je podle předsedy vyšetřovací komise a nejvyššího soudkyně Kanady ,,kulturní genocida“. Je to následek kanadské politiky, která byla zaměřena na zabití ,,indiánských dětí“ a následně tak ,,indiánský problém“ navždy vyřešit.

Co to v praxi znamená, je ve zprávě popsané takto: Ve škole bylo zakázáno hovořit domorodými jazyky a oslavovat kulturní tradice. Kontakt s rodiči nebo jinými členy rodiny byl nežádoucí.

U většiny dětí byla návštěva povolena pouze třikrát za měsíc, mnohé z nich zcela vyrůstaly bez kontaktu se svou vlastní rodinou. Kromě fyzického násilí, byly děti v internátních školách také často oběťmi sexuálního zneužívání. Ačkoliv následkem zneužívání byly děti poraněné, bylo jim odepřeno dokonce i lékařské ošetření, aby se o špatném zacházení nedozvěděla veřejnost. Mnoho případů úmrtí se odehrálo tak, že oběť spáchala ze studu sebevraždu.

bild3-6

Obrázek: (Jedna oběť na závěrečném ceremoniálu Komise pravdy a usmíření)

Kanadská vláda se nakonec před sedmi lety během oficiální vysvětlení za incidenty omluvila a prohlásila, že je připravena konečně převzít odpovědnost a odškodnit oběti. Takže vláda v 32 000 případech zaplatila téměř tři miliardy dolarů, zatímco dalších 6 000 případů se stále zpracovává. To ovšem znamená, že odškodněna bude ani ne třetina všech případů. Takže finanční kompenzace za bezpráví, které stejně už nelze vrátit, nemluvě o nenapravitelné kulturní ztrátě domorodých obyvatel (Bez výčitek: Kevin Annett a kanadská genocida 3/5)

Přesto se kanadská vláda, kterou tehdy vedl předseda vlády Stephen Harper, vyhnula pojmu ,,kulturní genocida“ a při popisu událostí dávala přednost označení ,,kulturní destrukce“. Kromě toho se nechtěl příliš soustředit na detaily, aby usmíření s původními obyvateli Kanady posunul dopředu. Nevěděl, jak jeho vláda bude na zprávu reagovat.

Vedoucí vyšetřovací komise předložila dlouhý seznam asi 100 doporučení, z nichž jeden z návrhu je takový, že královna Alžběta II by měla učinit prohlášení. Jedná se o to, že ,,First Nations“ jak se v Kanadě oficiálně označují původní obyvatelé, mají v Kanadě získat statut samostatného národa také politicky.

Videodokument: Evil King Zion s šokujícími informacemi o Windsorech

Nevysvětlené okolnosti smrti posledního svědka únosu dítěte v Britské Kolumbii, který provedla královna Alžběty II. v roce 1964

Je vysoce nepravděpodobné, že královna Alžběta II. přistoupí na tato doporučení ke smíření s domorodými národy. To vyplývá v neposlední řadě ze skutečnosti, že spolu s manželem princem Philipem je obviněna z toho, že se v roce 1964 podílela na únosu deseti dětí z dětského internátu (Banka britské královny byla zapletená do praní špinavých peněz a čelí obvinění z obchodů s ilegálními drogami).

Jeden z přímých svědků této události, domorodý obyvatel William Combes, byl připraven o tom svědčit u soudu. V roce 2011 náhle a neočekávaně zemřel ve ve věku 59 let v katolické nemocnici sv. St. Pauls ve Vancouveru.

Podle jeho přátel byl v dobrém zdravotním stavu, když přistál v Londýně, aby tam 12. září 2011 vypovídal jako klíčový svědek na zahajovacím zasedání Mezinárodního tribunálu pro zločiny církve a státu ITCCS.

Podle partnerky Mae byl jeho zdravotní stav stabilní, když mu v nemocnici St. Paul přidělili nového doktora a kde musel podstoupit nějaké ,,testy“. Pak se okamžitě začal dramaticky zhoršovat jeho zdravotní stav a on náhle z nějaké dosud nezveřejněné příčiny zemřel. Kancelář Coroner ve Vancouveru, která je ve skutečnosti pracuje na vyšetřování nepřirozených úmrtí, odmítla ke smrti Williama Combese zaujmout stanovisko.

Combes byl poslední přeživší ze skupiny tří domorodých dětí. Tvrdily, že únos deseti dětí proběhl během návštěvy královny Alžběty II a prince Philipa v Kamloops-internátu v polovině října 1964.

bild6-3

,,Odvedli 10 těchto dětí pryč a nikdo už je nikdy neviděl,“ sdělil opakovaně na veřejnosti. Řekl to např. v rozhlasovém vysílání ve Vancouveru, v souvislosti s následným podepsaným a dosvědčeným prohlášením 3. února 2010:

Jsem tanečník Salish (poznámka: ten, který tančí s duchy) a je mi 58 let. Bydlím ve Vancouveru v Kanadě. Jsem přeživší ze školy Kamloops a misionářské indiánské internátní školy, obě školy provozovala římskokatolická církev. Vydržel jsem hrozné mučení, zejména z rukou bratra Murphyho, který zabil nejméně dvě děti. Sledoval jsem ho, jak vyhodil dítě z balkonu ze třetího patra a dítě zemřelo. Ve sklepě školy Kamloop mě přivázal na stojan a zlomil mi nějaké kosti poté, co jsem se snažil utéct.

Viděl jsem jeho a ještě jiného kněze, kteří jedné noci ve školním sadu zahrabávali dítě.

V říjnu 1964, když mi bylo 12 let, jsem byl uvězněm v Kamloops škole a navštívila nás anglická královna a princ Phillip. Vzpomínám si, že to bylo zvláštní, protože přišli sami bez velkého povyku nebo něčeho podobného. Poznal jsem ji a rovněž ředitel školy nám řekl, že to byla královna. Všichni jsme den před tím než přijeli, poprvé po několika měsících dostali nové oblečení a dobré jídlo.

V den královské návštěvy na naší škole, jsem byl součást skupiny dětí, které byly pozvané na piknik s ní a jejím manželem a některými kněžími. Piknik byl dole na trávníku u nedalekého ,,Potoka mrtvého muže“. Vzpomínám si, že to bylo děsivé, protože jsme se všichni sklonili a museli jsme líbat její nohy v bílých krajkových botách.

Po chvíli jsem uviděl, jak královna s deseti dětmi naší školy opustila piknik. Tyto děti se už nikdy nevrátily. O těchto dětech jsme už nikdy neslyšeli a nikdy jsme se s nimi nesetkali ani později, kdy jsme byli už starší. Všichni z této oblasti, ale úplně všichni zmizeli.

Chybějící skupina se skládala ze sedmi chlapců a třech dívek ve věku šest až čtrnáct roků. Všichni patřili k nejchytřejším ve třídě. Dva z chlapců byli bratři a byli to míšenci z Quesnel. Jejich jméno bylo Arnuse nebo Arnold. Na ostatní jména si nevzpomínám, jen na některá jména jako Cecilia a Edward.

Co se stalo, dosvědčí také můj přítel George Adolph, který měl tehdy 11 let a byl tam tehdy také student. On je teď ale mrtvý.

Přátelé Williama Combese věří, že byl zavražděn a jeho vraždu si objednali ti, které jeho svědectví mohlo ohrozit. Byl svědkem únosů dětí a dalších zločinů, jako jsou vraždy a týrání dětí v katolických internátních školách.

V roce 2009 byl další domorodý aktivista z první linie, Johnny Bingo Dawson zabit policií ve Vancouveru.

Cenzura důkazních videonahrávek na Youtube o vraždách dětí v elitním klubu na západním pobřeží Kanady

Youtube odstranil kritický důkazní videomateriál ITCCS s překvapivými informacemi o spoluúčasti bývalého kanadského ministra Denise Lebela při vraždách dětí v jednom elitním klubu ve Vancouveru.

Videa poskytují důkazy z první ruky a pocházejí z rozhovoru s Kevinem Annettem. Důkazy obsahují prominentní jména z církve, justice a vlády, kteří jsou členové ,,9. kruhu (Ninth Circle cult)“ v Kanadě a stejně tak kultu, který obětuje a obchoduje s dětmi na západním pobřeží Kanady ,,12 Mile Club“ (Youtube kanál Kevina Annetta)

Kromě člena kanadské vlády Denise Lebela a kardinála Geralda Lacroixe z Quebecu, patří mezi členy také bývalý nejvyšší soudce krajského soudu v Britské Kolumbii Hugha Stansfielda, soudce Williama Essona a Terrance Warrena z nejvyššího soudu v Britské Kolumbie a Gary Patersona, Briana Thorpeho a Jona Jessimana z United Church of Canada.

,,Je zřejmé, že se nacházíme na správné cestě“, poznamenal Kevin Annett. "Někdo byl přinucen tyto informace rychle odstranit. Během posledních let je to poprvé, kdy jeden nebo víc našich Youtube kanálů byly smazány. Podobně jako při zveřejnění zločinů papeže Benedikt (Vatikán: Papež a ,,satanské mše“) a generála jezuitů Adolfo Pachon poté, co jsme jejich zločiny zveřejnili. Tato akce je definitivním potvrzení o vině tohoto vraha dětí". (Viděla jsem, jak Joseph Ratzinger zabil)

Zdroj: http://www.pravda-tv.com/2016/03/kanadas-duestere-vergangenheit-misshandlung-und-tod-tausender-kinder-bis-heute-nicht-aufgearbeitet-videos/

 

Video: Bewusst TV – rozhovor JoConrad s Arndtem Endrissem z ITCCS v Německu:

https://www.youtube.com/watch?v=a-crHefHiWc

 

Zdroj: PublicDomain/itccs-deutsch.blogspot.de/nzz.ch/julius-hensel.com/maki72 pro PRAVDA TV dne 03.03.2016

Literatura:

Freier E-Book-Download: Hidden No Longer von Kevin D. Arnett, 2010, engl.

Freier E-Book-Download: A National Crime von Dr. Peter Bryce, 1922, engl.

Odkazy:

Odkaz na ICLCJ a vyšetřování zločinů proti lidskosti s Kanadou:http://itccs.org/what-is-itccs/

Webová stránka ITCCS: http://itccs.org/

O ITCCS v češtině: http://itccs-cesky.blogspot.cz/2013/11/videla-jsem-jak-joseph-ratzinger-zabil.html

 

Příbuzné odkazy:

Little St. James-ostrov orgií pro pedofilní elity

Rituální zneužívání dětí - Guido Grandt
176 Komentářů k Temná minulost Kanady: Smrt a týrání tisíců dětí není dodnes zpracovaná

 1. Jarek* napsal:

  To je jen nepatrná špička ledovce. Ty zrůdy mají na svědomí desítky milionů lidí.

  • Spektátor Čumilovič Puk napsal:

   Na světě je tolik zla..., a zdroj toho jsou ti nejbohatší a nejmocnější..., takže ani nemáme ponětí, co vše zametli pod koberec..., bohužel i díky nezajímajícím se a nevědomým masám... Pamatuji, jak lidi čuměli na svatbu britského následníka trůnu... Já už tenkrát nad tím kroutil hlavu. A kdyby věděli, za čím královská rodina stojí, asi by pískali a ne, že by brečeli dojetím. Svět je jedna tragická fraška.

   • Stribog napsal:

    Byl to otec moderní propagandy Edward Bernays, který udělal z těhle zrůd celebrity moderního střihu.
    Také jsem nechápal tupé davy v Anglii, které u vytržení dovedly hodiny čumět v TV na zavřené dveře jakési nemocnice, než se objeví následnický parchant, drogové, pedofilní, satanistické a upírské rodinky v povijáči. Možná nečetly Dope Inc...

    • Petr napsal:

     Take jsem zasl nad lidskou blbosti. Misto aby je vypraskali a prinutili at ziji za svoje, jeste ty legalni zlodeje obdivuji.

   • Jana napsal:

    Souhlasím s Pukem.

 2. Eschatolog napsal:

  boblig z edelstadtu vam vysvetli, co je laska k bohu

 3. Libuše napsal:

  Je třeba všechny tyto zrůdy sesadit ze svých postů a soudit je.Zavřít je, až zčernají.A žádné vymoženosti.Ještě se toho hodně dozvíme,je doba odtajnění.

 4. židovská rituální vražda za oponou napsal:

  Za oponou a v pozadí jsou příčinou židovské rituální vraždy,o kterých je zakázáno mluvit a do očí bijící případy protinárodní protektorátní židovlády zakamuflují.
  Jen u nás ty bestie každoročně zavraždí pro krev desítky lidí!
  http://vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Rituelni_vrazdy_u_Zidu-Frantisek_Merinsky.pdf
  http://vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Vrazda_v_Polne-Rudolf_Vrba.pdf
  http://vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Zidovska_ritualni_vrazda-H.Schramm.pdf
  http://vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Zidovska_ritualni_vrazda-G.Utikal.pdf
  http://vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Zidovska_moralka_a_mysterium_krve-A.Fern_.pdf

 5. Vladislav napsal:

  Křesťanské školy pro vykoreneni indiánských děti v Kanadě a USA, Magdaleniny prádelny v Irsku, misie plne pedifilnich knězi vsemoznych křesťanských konfesi v Africe a Jižní Americe...neni to na jedine náboženství trochu moc?
  Nepochybně se z křesťanských úst nebo klávesnic dozvíme, ze jde o excesy jednotlivců, nepravdy, dezinterpretace. Contumaxove, Jarisove a Ecclesiani jsou v takových chvílích zalezli jak krysy pri zemětřesení, aby pak mohli, az vše pomine, změnit jako vzdy tema a tvářit se, jako by se nic nestalo.
  A to jsou jeste ti "rozumnější" křesťané, kteří aspoň neco tuší o existenci NWO...
  Bozi mlýny ovšem melou a na každou svini se voda dřív nebo pozdeji uvaří.
  Ani vy nebudete výjimkou.

 6. Carlos IV napsal:

  Otresne. Totez se delo i v Australii s Aboriginci a i jinde.
  A tyhle zeme jeste dnes plati kralovne - kurve DANE. A tataz svine se ted necha slyset, ze "na Albion se vali boure, jakou nikdy nezazil" a pro ni je "nejvyssi cas ho opustit". To sedi - znate porekadlo ze krysy opousteji lod jako prvni. Ac v jejim pripade by to melo byt naopak.

 7. Jan B.D. napsal:

  Mlácení a znásilňování dětí v ústavech přechází Barnevernet mlčením

  http://zdechovsky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=528542

  • contumax napsal:

   Jan B.D.

   U nás pěstouni z více jak 50 % taky týrají děti a taky je znásilňuji...

   Šabatová o tom ví...

   • Paul Durham napsal:

    Proč s tím vy křesťané nic neděláte ?

    • proud napsal:

     Krestan nekrestan,takova vec zaslouzi velkou pozornost a vyjimecny tresty.Specialne pestouny bych vlastne neustale proveroval a deti bych chtel videt na pravidelnejch prohlidkach a hovorech s psychologama,potrebujou zvlastni peci.Jelikoz mezi pestounem a prizivnikem je znatelnej rozdil,kterej umi prizivnik tajit.Nemusime si vypravet o tom ze v honbe za prachama nebo "pohodlnym" zivotem jsou materialisti schopny temer vseho,ze jo.

     • contumax napsal:

      proud

      Hele proude, v ČR se jede model rozbití rodiny, soudy neberou v potaz žádný Mezinárodní úmluvy o právech dětí ani Listinu základních lidských práv...

      Sociálky neboli Dětské Gestapo hrají špinavou hru a můžeš si přečíst zákony o dětech a nařízení a všelijaké instrukce od MPSV v kterých se píše, že rodič dítěti škodí, a to vymyslela ta kurva Marxová a jí podobný spřízněné psychologové - děvky od MSPS...

      stát dotuje pěstouny velkýma penězi a zkurvený pěstouni si v pohodě můžou splácet hypotéku...

      A co se týče kontrol, tak ty jsou jednou za 2 měsíce u pěstounu...

      A rodič smí vidět dítě jen jednou za 14 dní a to jen na 2 hodiny a ještě pod dozorem sociálního pracovníka nacisty...!!!

      Rodič nesmí ani znát číslo telefonu pěstounu a nemůže se zeptat jak je jeho dítěti...!!!

      A dětmi se v ČR udělal pomaličku a nenápadně byznys...

      Ta kurva Marxova dostala vloni od Norského zkurvenýho státu 50 milionu norských Kč...

      Tohle všechno vím díky internetu proude...

      • Kristina Kleisner ova napsal:

       Jsem obeti illuminatu...chteji mucit celou moji rodinu a meho syna a moje nenarozene dite...Nevedel/a byste kdo mi pomuze, jestli vubec nekdo? Uz sem jim mockrat utekla, ale momentalne jsem v Bohnicich, coz je spis takova tovarna na smrt a vymszsni identity.l

    • NNSS napsal:

     Nevěřím těmto špinavým pomluvám ani písmenko.

    • contumax napsal:

     Paul Durham

     DĚLÁM A BUDU DOKUD BUDU DÝCHAT ...!!!

     OSTATNÍ KŘESŤANY NEZNÁM A ZJISTIL JSEM PO LÉTECH, ŽE VĚTŠINA JEDE NWOO NA RUKU...

     PŘELOŽENO - JSOU TO SRAČKY...!!!

    • Jaris napsal:

     Paule pedofilove a ruzne zrudy byly dany v Australii k soudu (Royal Commission). Vysetruji se VSECHNY nejen nabozenske skupiny, ale i takovi skauti a jine organizace. Kazda skupina ma cislo a je to k dohledani na internetu. Takze se ovzdusi pomalu, ale jiste cisti a nemuzes rici, ze krestane s tim nic nedelaji.

 8. doktor napsal:

  Málo kdo ví, že v Kanadě probíhala euthanasie "poškozených" dětí až do 60.let, stejně jako v některých státech USA.Tedy to, za co v Norimberském procesu Němce soudili .....

 9. Robo napsal:

  Jan B.D., ďakujem Vám!

  Nesmieme zabudnúť a nezabudneme.

 10. OldNoe napsal:

  Konštatujem, že v tomto článku sa nachádzajú krajne nedôveryhodné informácie. Čo jeho dôveryhodnosť výrazne spochybňuje. Napr. že anglická kráľovná prišla navštíviť katolícku školu a pod. Alebo že chudák Ratzinger mal zabiť človeka. Tak tomu už hádam nikto neuverí. Obávam sa, že Ratzinger nedokáže zabiť ani vianočného kapra. Autor zrejme čerpal z jedného zdroja a ostatné odkazy asi tiež: na Slovensku sa tomu hovorí reťazenie.
  Nehovorím, že sa niečo podobné nedialo, ale podľa štatistiky, iba 7% podobných prípadov zavinili predstavitelia Katolíckej cirkvi. Tá si v mnohých prípadoch svoju vinu i uznala, ospravedlnila sa a v žiadaných kompenzáciách zaplatila miliardy dolárov. Najmä v USA. V uvedenom prípade jej vinu nedokázali a vieme, že pokiaľ jej nie je vina dokázaná, je považovaná za nevinnú.
  Počas prípravy Francúzskej revolúcie bolo bežné, ak propagandistické knihy vychádzali pod menom vymysleného, alebo už mŕtveho autora a obsahovali od základu vymyslené príbehy. Sám Voltaire svojich spolupracovníkov povzbudzoval slovami: "Musíme luhať ako diabol, nie bojácne, nie pre okamih, ale smelo a ustavične..." Jeho blízky spolupracovník Diderot sa dokonca nehanbil vyzdvihnúť lož ako cnosť: "Lož je tak málo hodná odsúdenia a podľa povahy by sa stala cnosťou, ak by mohla byť užitočná". (Peter B. Podolský: Slobodomurárstvo - nešťastie našej doby.)

  • Petr napsal:

   Nevim jesli ty personalni obvineni jsou pravdive. Ale vim ze za degeneraci vetsiny indianu muzou zido-krestane. Ti nasilim brali decka rodicum. Ty decka potom dostaly tu spravnou zido-krestanskou vychovu. S tema lidma se potkavam dodnes. Ukradli jim detsvi, historii a rodice. Sem tam se na nich vyradil zvrhly vychovavatel. Ted za ty zvrhle panbickare plati odskodneni danovi poplatnici. A samozdrejme ze na nestesti tech lidi se opet prizivuje banda politiku, byrokratu a pravniku.

   • Vladislav napsal:

    Přesně tak. Musíme si uvědomit souvislosti, abychom pochopili celek.

    Pokud vyznávám určitou víru, která mi říká, že není jiného boha, než toho, kterého mi nutí, a není jiné cesty, než té, po níž mě vede, je logické, že se budu chovat podle toho.

    Pokud pak přepluju oceán a potkám tam např. Čerokíje vyznávající svá přírodní božstva, bude proto samozřejmé, že budu tato božstva soudit podle Bible, takže půjde logicky o démony, protože přece jediný bůh, který je skutečný, je ten popsaný v Bibli, a toho tito lidé evidentně neznají.

    Takže je logické, že i ti Čerokíjové, pokud se budou chtít stát stejně cennými lidmi, jako já, musí přijmout mého boha a mé hodnoty. Pokud odmítnou, je logické, že slouží ďáblu, a já s nimi mám tedy právo podle toho i naložit.

    Což se stalo a popisuje to mj. i tento článek.

    Všimněme si jedné věci - ONI (křesťané) se - až na pár výjimek a mraky falešných deklarací ve skutečnosti NIKDY nezmění.

    - vždy budou útočit nikoliv na Žido-Anglosasy, že domorodým kmenům vnutili pro ně cizí hodnoty, ale na ty domorodce, že si uvedeného dobrodiní neváží a co si to tedy vůbec dovolují - viz např. Jaris.

    - i v případě, že jsou usvědčeni tíhou argumentů, začínají poukazovat na to, že šlo pouze o jednotlivé excesy, které nic nevypovídají o celku - popř. zpochybňují autenticitu zdroje.

    Nenechme se mýlit, oni se opravdu nehodlají měnit a pokud jsou dnes mírnější než dříve, tak jen proto, že už nemají tu moc, kterou dříve měli. Pokud by tomu tak bylo, tak už by spousta z nás s jiným viděním světa hořela, primitiv Contumax by se u toho zajíkal děkovnou modlitbou a rádoby slušná Jaris by byla zřejmě toho názoru, že je to sice smutné, ale zasloužili jsme si to.

    Jsou zkrátka, spolu s muslimy a židy, řízeni stejným egregorem: Jehovou alias Setem či Amonem (viz děkovné "ámen" na konci křesťanských modliteb). Jako má jeden majitel několik různých firem, z nichž jedna vyrábí třeba auta, druhá hnojiva a třetí léky, může i jediný egregor ovládat několik navzájem zdánlivě odlišných náboženství.

    Jde o starou židovskou lest teze-antiteze, hnutí - pseudoopozice. Tento postup jim má na základě předstírání "alternativy", která ve skutečnosti alternativou není, zajistit bezpečné zvládnutí všech možných variant.

    Jednoduchá pomůcka proto je následující otázka: - jsi křesťan? Ano? - Dobře, potom ale s tebou nechci mít společného víc, než je nezbytně nutné, a určitě nečekej žádnou "spolupráci", nota bene pokud jde o věc typu společného postupu vůči NWO.

    • Petr napsal:

     Dobre napsane.

    • Ekklesian napsal:

     To je naprosté nepochopení a zvrhlost která není na místě.

     Zlému, knížeti tohoto světa, patří všichni, kteří nepatří Bohu (který je dal Ježíši, svému synovi, který je vykoupil a očistil).

     Z hlediska člověka lze tedy konstatovat, že i ti co dnes ví že patří kristu Ježíši, patřili (kvůli času který jsme přinuceni vnímat a který pro nás udržuje řád ve Stvoření) zlému, předtím než je Otec (Bůh, Stvořitel, Jediný, neměnný) probudil a povolal.

     Ty bys nám chtěl vnutit, že by ta hrska (zrovna žijích v tělech) měla bojovat s těmi hordami?
     Takhle to Bůh nikdy nechtěl! ve většině případů (dnešních i známých z historie) šlo o vlastní aktivitu lidí, nebo právě lidí držených v moci Zlého a jeho skupiny andělů (démonů) za pomoci mocností.

     Přinejmenším od dob Ježíše (jeho příchodu mezi lidi a návratu k Otci) je hlavním smyslem šířit vzkaz který od Otce přinesl.
     Že totiž Bůh svět tak miloval, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný kdo v něj věří nezahynul, ale měl život věčný.
     Sám se pak stará o to, aby ti nad kterými se smiloval mohli uvěřit a pochopit.
     Pochopit i to, že součástí víry je láska (a pro ni musíme být očištěni a uzdraveni) k Bohu i bližním, a nelze Boha milovat a neplnit přitom jeho vůli. Věřící to ovšem pochopí jinak, než nevěřící, který před sebou vidí jen nějaký text (který něco přikazuje a něco zakazuje), protože to vnímá jen tělesným rozumem a tím nelze pochopit nic. To je v podstatě přesně to co popisuji tím, že Otec sám se postará o to, aby uvěřili a pochopili jen ti správní.

     Bojovat se zbraní v ruce proti zbytku světa nemá smysl. Navíc je poptřeba vědět (a Zlý to ví a využívá toho proti lidem - jeho cílem je odvést je všechny od Boha a nechat je zhynout), že nikdo kdo by zabil jediného který Bohu náleží neunikne trestu, a jak jsem řekl ani ti které Otec probudil netušili (dokud se jim Otec nedal poznat) že Bohu patří.

     Proto zlý štve jedy lidi proti druhým. Hřeší oni a on zůstává bez viny. Ideální je pro něj, když ve stavu jednoznačně odpadlém od Boha tělesně zemřou, tím se jim samotným uzavírá cesta jak na svém životě a vztahu s Bohem ještě něco změnit.

     • Jaris napsal:

      Hezky napsano, cemuz vetsina zdejsich lidi neporozumi.

     • Petr napsal:

      Nechapu proc tu porad propagujete to uchylne nabozenstvi. Vzdyt to tu nejsou zadne zido-krestanske noviny. Pokud bych mel jit z takyma pokryci jak jsou zido krestane do nebe, radsi pujdu do pekla.

      • Paul Durham napsal:

       Tam by vas nevzali, to si pronajali výlučně žido-křesťané.

       • Jaris napsal:

        Paule, nikdo si nic nepronajal. Peklo patri do pohadek. Neexistuje, proto si ho nikdo nemuze pronajmout.

      • contumax napsal:

       Petr

       Nikdo nic nepropaguje, je to o Boží pravdě a proto to nechápeš,protože o tom nechceš přemýšlet, tak proto odmítáš ačkoliv nerozumíš...

       • Petr napsal:

        Drzte si tu pravdu bozi pro sebe. A nezaplavujte s ni tyto stranky nejsou nabozenske.

        • contumax napsal:

         Petr

         Jsou i nejsou, to být Tebou tak to bych tedy netvrdil, protože sem tam tu už takové články byly Petře...

         Boží pravda je právě to návod a lék jak tento neřešitelný svět uzdravit...

         Protože už je to tak a až tak zkažený, že už není v lidských silách něco s tou rakovinou udělat...

         A jiná cesta stejně neexistuje Petře...!!!

      • Jaris napsal:

       Petre, ale peklo, tak jak si ho predstavujes NENI.

       • Petr napsal:

        Ja vim ze neni. Ja jen ze cim vic poznavam zido-krestany tim vic se jich stitim.

        • proud napsal:

         Stitit se netreba,nebrat vazne a neposlouchat je treba.Ber to tak ze jsou to lidi co byli skutecne zneuzity,tech kdo zneuzili je treba se stitit,a nejen stitit.Temhle uz neni zrejme pomoci,urcite ne,kdyz sami na sobe nezacnou makat,a nezacnou,to zajistila "vira" co je nachytala.Jen par nejsilnejsich se z toho dokaze dostat,podle myho nazoru,a tech bude stejne jen "malo".Rozhlidni se,katolici,muslimove,budhisti,svedkove,zidi...........a vsichni sezrali ten mix pravdy s presne nadavkovanou lzi v podstatnym,i s navijakem.

        • Petr napsal:

         Ja za to nemuzu . Mi jsou taci pokrytci proti srsti. Jen tim jak se tu onanuji a vylevaji dobroty srdce sveho na klavesnici. Pritom kdyby meli zit jen podle tkz. uceni Jezisova, tak nemaji ani na tu klavesnici. At si veri v co chteji, je to jejich vec. Ale ta jejich propagace viry na techto strankach mne utvrzuje ze ma stitivost knim ma svoje opodstatneni. Vetsina tech nabozenstvi, tvrdi ze jedine oni jsou ti spravni a jedine jejich vyklady jsou ty spravne. Ve jmenu toho jsou schopni zabijet, diskriminovat a krast. Normalni clovek nepotrebuje ani jedno z toho.

        • proud napsal:

         To je prave ten maler,vubec nemusi jit o pokrytce,dokonce naopak,o charaktery,dobry lidi,jenze je "kdosi" dostal na scesti,zblbnul jim hlavy,casto uz pres rodice,pres generace,od deti........a to je na tom prave to smutny.

        • Petr napsal:

         Ano, znam hodne dobrych lidi, kteri jsou v techto sektach. Bohuzel jsou to pokrytci ve vztahu k tkz. uceni Kristovu. Mohl by pravy krestan nechat bezdomovce bez pomoci?

        • proud napsal:

         Mohl! Prijde na to co by o nem vedel.Kdyby nemohl,nebyli by bezdomovci!!!

      • Ekklesian napsal:

       Podstatné je, že chápeš (a ty to chápeš i přes tvé prohlášení sdělující něco jiného), že nikdo nic nepropaguje, ale koriguje lži které jsou zde záměrně šířeny!

       Nelze hovořit o omylu a náhodě. Jsou to lži a jsou šířeny zámerně.
       Přitom nelze říci, že všichni lžete ze stejných důvodů, mnohdy sami nevíte co je konkrétně pro vás tím důvodem nutícím vás se vyjádřit a většinou vědomně lhát.
       Když hovořím o lži... Nemá smysl, se obhajovat před ostatními. Ani před Bohem, ve stanovený čas. Obhajujte se, cítíte-li potřebu, před sebou samými. Dokážete-li to a vaše svědomí umlčíte, vězte že jde právě o to co vás usvědčuje jako mrtvé, kteří mrtvými zůstanou.

       • Petr napsal:

        Vedome lzete vy. A lzi jen rozsirujete. Viz Old Noe.

        • proud napsal:

         Nediskutuj s nekym kdo propadl dablu("bohu"),sam vidis ze to nema smysl a jen to zasira diskusi o tom jak se dostat jako lidstvo ze sracek do kterejch nas prave tihle pomohli zatahnout az po krk,ani nevedi cemu slouzej,zniceni cely civilizace!Ve svy "dobry" vire si myslej,ze ji zachranujou,uz tisice lket si to myslej a kopou ji hrob!

       • Petr napsal:

        Jo mate pravdu. Mne akorat sere ta jejich rozpinavost.

      • BRICS napsal:

       Petr rika:
       Pokud bych mel jit z takyma pokryci jak jsou zido krestane do nebe, radsi pujdu do pekla.

       Rikam totez a stale.

       Zide se peclive zamerili na prostredek rozdelovani lidi, a tim, ze jsou pro krestany jen dve varianty, jak tady tvrdi Jaris, Contumax, Eklesian, tedy dobro a zlo, je totalne zlikvidovali. Udelali z nich blazny, kteri dokazi napsat i takovou, s prominutim, debilovinu, ze kdo nepatri Bohu, patri Satanovi.

       Timto striktnim rozdelovanim stresuji sve okoli, pricemz sami sebe povazuji za dobre, at udelaji cokoliv, a to ciste jako nasledek tohoto rozdelovani, nebot oni se hlasi k Bohu, a veri tomu, ze to staci.
       Jsou to naprosto znehodnocene bytosti, ktere navic ostatnim otravuji zivot svym neustalym nadrazovanim se vyhrozovanim peklem. Neda se s nimi proti vyjit, nebot oni ten princip rozdelovani nacpou uplne do vseho.

     • contumax napsal:

      Ekklesian

      Úžasný Ekklesian, díky Ti a díky Bohu za Tebe...!!!

    • BRICS napsal:

     Vladislav rika: Jsou zkrátka, spolu s muslimy a židy, řízeni stejným egregorem: Jehovou alias Setem či Amonem (viz děkovné „ámen“ na konci křesťanských modliteb). Jako má jeden majitel několik různých firem, z nichž jedna vyrábí třeba auta, druhá hnojiva a třetí léky, může i jediný egregor ovládat několik navzájem zdánlivě odlišných náboženství.

     Velmi vystizne vysvetleno!

  • Robo napsal:

   Noe, to, čo priznali, je len špička ľadovca.
   Židovské a kresťanské (u islamskych neviem) cirkve "používajú" DODNES deti na svoje doslova satanské rituály. Tým najhorším možným spôsobom ich zneužívajú (krv a znásilnenia) pre, z ich pohľadu, posilnenie svojej zvrátenej moci. A vôbec nie len v najvyšších kruhoch.
   Rozhodne sa to nedá považovať za chybu jednotlivcov.

   Mimochodom, komplet celá hisTória je vymyslená. Práve najmä nimi. Majú skoro všetky financie (viď napríklad R a R alebo kurva Alžbeta 2. a Vatikán), majú teda všetky nástroje k tomu potrebné..

   • Petr napsal:

    Robo, Alzbeta nebyla kurva. Kurvy jsou nekdy uzitecne. Neurazet je tak sproste.

    • proud napsal:

     Ano,mozna je to heeerecka..........anebo oboji...........

    • Robo napsal:

     Petr, máš pravdu.
     Veľmi sa ospravedlňujem všetkým kurvám!

     • proud napsal:

      Tem?.............Nikdy a za nic!

      • Robo napsal:

       Koľko z prostitútok je zneužívaných organizovaným pasáctvom, vieš?
       Podľa mňa je vysoko pravdepodobné, že v tom majú drápy tajné služby.
       A vidíš, okľukou sme zas u tých istých ľudí..

       My sme to dopustili. Ako všetko.
       Priznáme si to? Prevezmeme zodpovednosť a iniciatívu?
       Tak čo, Proude?

       • proud napsal:

        Robo,to cim budes,nebo lip,co se z tebe stane,si urcujes jenom ty sam!Kurvy neomlouvej,tak jak nemuzes omluvit nikoho!Potkalo to kazdyho z nas,vychovou,a kazdej z nas se z toho muze dostat!

        • proud napsal:

         Vejmluvy na "tlak okoli,zrizeni atd." zustanou jenom vejmluvama,odsunovanim vlastni zodpovednosti za deni,nerkuli za sebe a svou dusi!

        • Robo napsal:

         Rozprávam napríklad i o únosoch, mučení atp..

        • proud napsal:

         To do toho spada taky.

        • Petr napsal:

         Prode odsuzovat je, je lehke. Napriklad v Asii. Tam v nekterych zemich zivi rodiny. Alkohol a drogy tam jsou involvovany minimalne. To je rozdil napriklad od Alzbety. Ta se statama necha zivit. Ta Vam pomuze tak do hrobu.

       • Ekklesian napsal:

        Ano my jsme to dopustili a neseme spravedlivý trest, následky.

        Znáš-li cestu jak z toho, měl by ses jí držet.

        Já dříve také myslel, že cestu znám, ale zůstávala uzavřená "kvůli ostatním". Dnes chápu, že se nikdy nic nezmění, naopak se budou podmínky pro kvalitativní změnu (řekně pro nastolení správné cesty lidí) zhoršovat. Rozhodně se nic nezmění z vlastní vůle lidí, a jejich "vůle ke změně" i "čistota" slábne. Spíše bych očekával, že ty kteří s davem (libujícím si ve všech možných zvrácenostech) nebudou zásadně souznět zadupou a roztrhají.

        Víš když tě Bůh probudí, tak tě Pán Ježíš uzdraví a upokojí i tvou mysl. Ty pochopíš, že nemusíš být součástí toho světa (který nemá řešení) a dokážeš stát mimo. Není to ale zadarmo, musíš nést svůj kříž, který však tíží stále méně a méně. Řekněme třeba, že ten který má být Pánem a Králem takového člověka co uvěřil, Ježíš, svým služebníkům/otrokům pomáhá. Je to prostě dobrý pastýř, vždyť za své ovce i život položil.

        • Robo napsal:

         Ekkl, sme na opačných cestách - už som Ti x-krát písal, že mý (Slaviani) pána ani Pána nemáme, ani sami túto zvrátenú úlohu nehráme.

         Pre nás sa budú podmienky zlepšovať. Už sa zlepšujú. Napriek tej skapíňajúcej kobyle všade naokolo..

        • BRICS napsal:

         Pane, mate hodne pomateny mozek:

         Odkdy je otrokar dobrym pastyrem? Motate se v tom jako kaca v cepici. Ve skutecnosti nemate s cim prijit, nebot ze pan Jezis uzdravi zni jako alkohol uzdravi.

      • Petr napsal:

       Proude ja mam na kurvy (jestli se nepletu sproste osloveni pro lehke devy). Ja mam snima vcelku dobre zkusenosti. Par krat mi pomohly. Jedna byla dokonce nase dobra kamaradka. Na ne proste Alzbeta nema.

   • Jaris napsal:

    Robo, Tobe doporucuji, aby ses naucil rozlisovat lidi dobre a zle. Nehazel vsechny do jednoho pytle, protoze na svete jsou pouze dva druhy lidi. Dobri a spatni. Vem si treba Nemce, ne vsichni vrazdili, ne vsichni sli do valky bojovat za Hitlera.Take byli za to krute trestani. Vem si komunisty. Byli mezi nimi vytecni lide a byli mezi nimi hajzlovsti karieristi, kteri maji mnoho zla na svedomi. To se tyka take krestanu. Jsou mezi nimi exemplarni lide a jsou mezi nimi tzv. krypto krestani(takovi s krestanstvim nemaji nic spolecneho), kteri sli za bohatstvim a karierou. Proto si dobre rozmysli, koho odsuzujes, abys nahodou neodsoudil nespravedlive nekoho, co by Te v budoucnu mohlo mrzet. Pamatuj. Jsou pouze dobri a spatni lide a nezalezi k jake skupine nebo nabozenstvi patri.

    • Robo napsal:

     Jaris, celá moja rodina je kresťanská. Neodsudzujem ich, len vnímam, že ich cesta je...dlhšia. Sú oklamaní a klamaní.

     V podstate to, čo vnímam u Teba.

    • Ekklesian napsal:

     Co takhle "zkažení" a "ještě ne úplně a neustále zkažení"? Pro nás má čas a průběh dějů v čase význam.

     Ani ten kdo navenek působí jako dobrý člověk, nemusí být dobrý. Čti, nepůsobí vždy dobro.

     V mnohých lidech je faleš, záměrně rozdmýchávají a zasévají zlo a tváří se přitom jako dobří. Přitom většina lidí to ani nerozpozná (při kontaktu s nimi), přitom jim právě jed dotyčného zatemňuje mysl a srdce.

     Lidé nejsou zlí nustále, mnohdy jsou i dobří, mnohdy se jen dobro snaží mechanicky konat (protože ví že by měli nějak před světem vypadat).

     Rozeznat to, a uvědomit si že někdo záměrně šíří zlo (navíc ne neustále) je docela náročné na člověka a na jeho vztah a vývoj vztahu k takovým lidem.
     Když se vám povede takového člověka (pokud to sám před sebou "dokázal tajit" - umlčel své svědomí a vyžívat se v tom - ano to přesně lidé dělají) usvědčit natolik aby jeho "obrana před ním samým spadla" (a třeba jen dočasně) získáte nepřítele (téměř nebo zcela) na smrt (i kdyby škodil jen tím uvádět vás neustále v pochybnosti, ničil vaše sebevědomí,... prostě věci které mnozí jiní lidé dělají plánovaně a veřejně).

     Nevím jak za dob Ježíše, ale vzhledem k tomu že on (stejně jako Otec) vidí do srdce člověka, musel by dnes mezi námi trpět značně. Snad jen díky tomu, že ti co nejsou jeho se k němu neobrací ... a nemusí se tedy zabývat stavem jejich srdce.
     I jen zabývat se srdci většiny lidí až v den soudu je pro mne nepředstavitelné a dokázal bych dnes (jako tělesný člověk) pochopit velkou krutost a hněv která by na odsouzené dopadla.

    • BRICS napsal:

     Paninko: nikomu nic nedoporucujte, a uz vubec ne rozlisovani lidi na dobre a zle, protoze takovou hloupost normalni clovek nevyrkne.

     Pokud se citite urazena, tak popiste, podle ceho poznate, kdo je dobry a kdo je zly, kdyz clovek nema pouzte tyto dve vlastnosti, ale skalu nezaraditelneho chovani, ktera jde do milionu, a nemyslim si, ze prehanim.

     To jako chcete rict, ze cokoliv zly clovek dela je vzdycky zle?
     A sama sebe mate, samozrejme, za tu dobrou, ze?

     A ze se druhym nadrazujete ( momentalne tady radami, o ktere vas nikdo nezadal ), to taky samozrejme povazujete na dobre. Nadrazovani se je zakladnou problemu, tudiz zlo. Uvedomujete si to vubec? Vsadim se, ze nikoliv. Nemate na to v hlave prostor. Zaplneny naprostymi demagogiemi na urovni blazna, stejne jako contumax ci Eklesian, nebo jak si rika.

     Zijte si mimo realitu, ale nechte ostatni napokoji, jasne?

  • Jana napsal:

   OldNoe Myslím,že všechny informace jsou pravdivé,a určitě vyjdou napovrch další věci.Co vy na to,že náš papež se chce spojit s muslimy do jedné církve.My jsme potomci Husitů,tak bychom měli poznat,kdo lže a kdo mluví pravdu.Katolická církev vede tisíce žalob proti České republice kvůli majetku.Kdyby otevřeli ve Vatikánu svoje sklepení se zlatem a veškerým bohadstvím,rázem by bylo po chudobě v celém světě.Těm jde hlavně o moc a využijou k tomu i ideu Krista.

  • WIKINGER Petr napsal:

   RATZINGER MÁ DOBRÝ ZÁKLAD

   ještě z doby,kdy byl v HITLERJUGEND..

 11. medved napsal:

  Velmi by som chcel,aby to čo čitam v tomto prispevku ,nebola pravda,ale pravda to je a kruta..!

 12. Jan B.D. napsal:

  Další informace o zločinech církve a státu najdete na stránkách mezinárodního soudního tribunálu ITCCS:

  http://itccs.org/

 13. proud napsal:

  Tak to dopada kdyz se ze "spravedlnosti" stane fraska,nerkuli pouhej nastroj platicich,nebo mocnejch...........zlaty kopny pravo,uvital bych ho zpatky.

 14. proud napsal:

  Rad bych se dockal chvile,kdy zlocinec,kriminalnik,pozbyde lidsky prava a stane se pred ocima verejnosti tim,kym skutecne je a tak s nim bude zachazeno,vzdyt se jich vzdava sam,vedome a dobrovolne!

  • Q napsal:

   To není tak jednoduché proude :-) Zapomínáš na karmické "vazby" :-) ... Dle karmického zákona se nikomu , opakuji NIKOMU , nemůže stát žádná KŘIVDA :-) ... Vždyť ty HŇUPE :-) nemůžeš prohlédnout celou minulost !... Nemůžeš vědět co kdo spáchal v minulosti a co si vlastně zaslouží v současnosti ! Čím musí být postižen aby vyrovnal karmické účty :-)... Můžeš jen tlachat výplody svého IDIOTSKÉHO "rozumu" :-)

   Síla s tebou DEBILE :-)

   • proud napsal:

    Ver si dal na svy "karmy".............

    • Q napsal:

     Je rozdíl , proude , mezi vírou a věděním :-) Já vím a ty jen věříš :-)

     Proč jsi neposlal svůj názor na ty knihy co jsem ti poslal v emailu ? ... Vím , nerozumíš jim a ani nemůžeš :-) Je to jakoby prvňáčkovi někdo dal ke čtení teorii relativity :-) ... Já to chápu ... ale tobě by slušelo více pokory :-) ... Neznáš to Sokratovo ? ; "Vím , že nic nevím" ?

     • proud napsal:

      Cpes mi karmu a tvrdis ze vis? Dal se nemame o cem bavit,knihy nad kterejma se nepremejsli jsou k nicemu,i kdyby v nich zlato vedeni bylo.Kdybys jen trochu myslel,prisla by ti napadna podoba mezi trestajicim bohem a podobnou karmou..........o stvoriteli ani slovo..........a divny ti to neni a nebude.Co vis o makro a mikrokosmu,o kosmickejch zakonech,o cloveku?Co jsi sam vymyslel,co sis dal dohromady z knih? Nic!Tu karmu:-)))))))))))).Skoncili jsme.

    • BRICS napsal:

     Je to jen dalsi prostredek k rozdelovani lidi nadrazovanim se.

     Docela mne pobavila jeho veta: Vždyť ty HŇUPE :-) nemůžeš prohlédnout celou minulost !…

     Tak vy nemuzete, ale karmista muze, no neni to skvely gol?

   • BRICS napsal:

    Pan je dalsim blaznem, ktery, pro zmenu, veri na nejakou karmu. Nic takoveho neexistuje. A kterypak panicek ty karmicke zakony vymyslel a rozeslal po svete?

 15. OldNoe napsal:

  Petr, písať o žido-kresťanoch znamená nielen zlučovať nezlučiteľné, ale tiež podporovať rovnostárstvo. A vieme že rovnostárstvo je významným nástrojom NWO. Finančné odškodnenie nešlo z daní, ale z rozpočtov jednotlivých farností. Viaceré preto aj skrachovali.
  Robo:
  Čo sa týka Vami uvádzaných satanských rituálov, som katolík od detstva, celú pubertu ako i mladosť som fungoval u Saleziánov a nič podobné som si nikdy nevšimol. Naopak, vždy nás pred diablom vystríhali. Navyše, v komunistickom prostredí riskovali slobodu nielen kňazi-saleziáni, ale i vysokoškoláci, ktorí sa nám dobrovoľne starali o zábavu. A to nehovorím o rizikách ilegálnych univerzít.
  Vladislav, Vy ste nám tu predostreli doslova multi-kulti ideológiu. Napriek tomu sa domnievam, že opozíciu proti NWO máme spoločnú. Aj keď vychádzame z čiastočne odlišných stanovísk, kultúrne zázemie máme takmer totožné. Napokon, kto by sa mal postaviť dekadenciám NWO, ak nie veriaci katolíci? Alebo pravoslávni? Alebo iní reformovaní kresťania? Samozrejme, i rozum doposiaľ nestrativší - či už ateisti, alebo pohania?
  Katolícka cirkev vždy stavala na rozume. Dokonca tvrdila (a tvrdí), že počiatkom hriechu je omyl rozumu. A preto dokážeme pochopiť názor G. K. Chestertona, ktorý napísal: "Kto nasleduje pohanský ideál rozumného sebazdokonaľovania sa, skončí tam, kde skončilo pohanstvo. Netvrdím že skončí v skaze. Tvrdím, že skončí v kresťanstve."

  • Robo napsal:

   Noe, prenasledovane kresťanstvo?
   Len naoko.
   Ešte ako malý chlapec som trávil skoro každé prázdniny u babičky na vidieku. So sesternicami a bratancami, krásne obdobie.
   Babička nás čas od času dotiahla v nedeľu do kostola. Bol vždy plný, za komunizmu. Kostol na Slovensku v každej dedine, za komunizmu. Neviem, jak vtedy, ale teraz máte napríklad i rozhlasovú stanicu.
   Skúste si naopak nájsť niečo o slovanskom Védizme. Ešte aj dnes (!) je v RF zakázané!
   Prenasledovanie kresťanstva je hodne diskutabilné.
   A výraz "židoktesťanský" je úplne správny.
   Máte spoločného Boha (židovský Jehova je kresťanský Boh-otec), okrem toho kresťanstvo vytvorili Židia.
   Všetky tie boje medzi židmi a kresťanmi, ako aj medzi kresťanským vetvami navzájom po stáročia je len "zábavka" pre nás a krvavé divadlo.

   Ohľadne Vášho pôsobenia. Verím, že zneužívanie ste nevidel a nepostrehol ani nič podozrivé. Je to aj vec pohľadu. Pre mňa je satanský rituál dnes aj prijimanie Kristovho tela a krve. Aj to, že Ježiš je ešte stále zobrazený takmer výlučne iba na krízu.

   Pohanstvo bol už nedzikrok ku kresťanstvu - už tam to začalo.
   My Slaviani sme mali hlboké poznatky o chode Vesmíru (okrem iného) a priamy kontakt so Stvoriteľom. Takto sme boli neporaziteľní. Proces proti nám prebieha už dlho.

   A nakoniec skrátka, pre židokresťanov úplne najviac platí "vodu kážu, víno pijú". Hovorím o tom, jak Vás vystríhali pred Satanom.
   Jahve sám je len jedno z mien "Satanovych".

   • Jaris napsal:

    Robo, Ty jsi nevidel snimky umucenych krestanu, myslim Iracanu, napichnutych na plot? Ty udesne fotografie byly na internetu pred nejakou dobou na polskych strankach. Ty nic nevis o tom, ze Svedci Jehovovi byli prvnimi osidlenci koncentracnich taboru? Podminka byla, ze mohou jit a byt volni, pokud podepisou papir, ze se zrikaji sve viry. Vetsina jich presto nepodepsala. Za to byli muceni a popraveni. Precti si neco z historie prvnich krestanu, jak bylo s nimi zachazeno v arenach pro zabavu rozvasnenych, pohanskych rimskych davu! Ze se o poledni prestavce musela arena umyvat, jelikoz tam bylo tratoliste krve! Ja nemluvim o cirkvi, jakozto politicke moci! Ja mluvim za obycejne MIRUMILOVNE a nevinne lidi, kteri by mohli byt lidstvu prikladem! A tady vidim par ubozaku, kteri napadaji silacky krestanstvi a nevidi si dal nez na spicku nosu. Netolerantni, zli, omezeni...

    • Robo napsal:

     Jaris, videla si snímky umucenych židov? Bol za tým žid Hitler.
     Mnoho svinstva sa deje, len aby sme neprehliadli..

     Nepopieram a je mi ľúto utrpenia každej nevinnej bytosti..

     Nevidíš ten základ a pozadie, Jaris..

     • Jaris napsal:

      Robo, uvazuje se, ze Hitler byl pouze smrncnuty zidovstvim. Pokud vim, tak jeho babicka slouzila u zidu a "udajne" mela s zidem dite. Tzn., ze se da rici, ze Hitler zid neni, jelokoz zidovstvi se dedi po matce. Hitler mel na zidy spadeno, protoze mu bylo jasne, co jsou to za vysavajici paraziti Nemecka. Navic jim nabidl, aby z Nemecka dobrovolne odesli. Nesnasel je. Americti zide zacali bojkotovat Nemecko prvni. Na internetu jsou vystrizky z americkych novin. To bylo posledni steblo pro Nemce a nasledovala Kristall Night.

      • Jan Jinsky napsal:

       Jaris, co kdyby tobě někdo nabídl odchod ze země, že ti jinak pozabíjí rodinu? To by bylo fér, ne?

       Že se nestydíš...

       • Jaris napsal:

        Nestydim se, Jinsky.Za co? Za tu historii, co se udala a se kterou nemam nic spolecneho? Hitler ze zacatku nikomu nevyhrozoval. Problemem bylo, ze zidi lichvarili a podryvali autoritu statu, jako nakonec vzdy. Proto se jich chtel H. zbavit a spousta jich tehdy odeslo do Ameriky a do Svycar.
        Vsak se podivej, co zidi dokazali udelat z dnesniho Nemecka, kde vladne zeleznou rukou zidovka Merkelova. Zidi nezapominaji a jsou mstivi.

        • Jan Jinsky napsal:

         Holt temno v kebuli Jaris. S tím se nedá nic dělat. Hlavně, že je možné na někoho ukázat prstem.

         Přesně pro takové názory je potřeba vás držet co nejdál od reálné moci. Jinak tu máme koncentráky zpátky. A je jedno, jestli jde o židy, muslimy, nebo třeba jen ty co se na tebe křivě podívají.

        • Jaris napsal:

         Jinsky, mel by ses trochu poucit z jinych pramenu a ne z mainstreamovych. Je spousta dokumentu na internetu, knihy ke stazeni.
         Podivej se na primy dukaz, co zidi dokazou za zverstva v ukradene Palestine. Zcizili nelegalne palestinskou pudu a zabiraji dalsi a dalsi pozemky. Buldozeruji cele osady, nici sady, zabiji palestinske obyvatelstvo od r, 1948. To se Ti zda fer? Tihle zidi nemaji vubec legalni narok na toto uzemi, jelikoz jsou to chazari z uzemi mezi Cernym a Kaspickym morem. Tito lide, kterym se dnes rika Ashkenazi, kdysi davno prijali judaismus. Nakonec prohrali valku s Ruskem a rozptylili se do Evropy, kde opet tropili neplechy s lichvou a podvracenim hostitelskych statu. Vis o tom , ze byli vypuzeni za svou existenci vice nez 100x? To neni tim, ze jsou to zide/chazari, ale prave pro jejich podvratne aktivity. 100 + je obrovske cislo a kazdy rozumny clovek se musi zamyslet, ze musi byt nejaky sakramentsky duvod, ze ty lidi jako narod nikdo nema rad dodneska. Ty duvody jsou dnes viditelne pro ty, kteri studuji historii a chteji poznat pricinu nepopularity zidu.
         Takze suma sumarum, Tobe se libi zidovska galerka v ceske vlade jako Dienstbier, Vondra, Stropnicky, Babis a ombudsmanka Sabatova. Ty schvalujes vrazedne akce zidu Netenjahu, Obamy(zid po matce), Merkelove, Camerona,Hollandeho a Schulze. V tom pripade mas v kebuli temno Ty, Jinsky.

      • Robo napsal:

       Jarisd, zabíjal iba židov z východu - práve tých, ktorí mali šancu na zmenu. Ostatní v kľude dožili v koncentrákoch a neskôr boli presunutí do Izraela.

       Mimochodom, čo jeho napadnutie Ruska? Jaris, vravím Ti, že od začiatku až do konca bol s nimi spojený..

       • Robo napsal:

        ..a áno, i do USA a Švajčiarska a inam..

       • Jaris napsal:

        Robo, ted ti dost dobre nerozumim. Pokusim se orientovat. Vim, ze Hitler mel se Stalinem smlouvu o spolupraci. Na Rudem namesti vlaly hakinkrojce. Pak se to zvrtlo a Hitler napadl temer nepripravene Rusko. Konala se vojenska prehlidka na Rudem namesti a odtamtud sli vojaci rovnou do boje proti Hitlerovi. Nemci se chovali jako bestie. Vypalovali vesnice, veseli jejich obyvatele. Blokada Leningradu, kde umrelo hlady a zimou nespocet lidi, slavna bitva u Stalingradu, atd. Nerikej mi, prosim Te, ze si to Hitler se Stalinem planovali na hajzliku. Rusky narod byl rozzuren dobela a byval by prevalcoval nemeckou Evropu az k Atlantiku. Toho se lekl zapad a proto se nakonec pridal a vytvoril narychlo zapadni frontu.
        Jakou sanci na zmenu meli zidi z vychodu mi neni jasne. A pokud vim, tak porevolucni vlada v Rusku s Leninem v cele byla zavsivena prave vychodnimi zidy, kteri delali neuveritelna zverstva na ruskych lidech.

        • Robo napsal:

         Jaris, ak si čítala Sidorovu knihu, tak vieš, o čom rozpravam.

         Poukazujem ohľadne Hirlera na to, se so zidakmi spolupracocal od začiatku, Jaris. Stalina sem neplet, vďaka nemu sme ešte tu..

        • Jaris napsal:

         Robo, ted tomu tak trochu rozumim. Hitler spolupracoval..., ne to neni spravne slovo. Hitler byl vyuzit zidy k jejich prospechu. Pujcili mu penize na financovani valky a tim se jim Hitler dostal do paratu.

    • Robo napsal:

     ..a to este nehovorím o miliónoch a miliónoch mŕtvych Slovanov, o ktorých tým bestiam ide V PRVOM RADE, Jaris!
     A to od vzniku cirkví, až dodnes!!

     • Jaris napsal:

      Ano, Robo, to vim, ze mnoho Slovanu padlo v mnoha valkach. To je bohuzel historie. Slovane nejvice valcili s Germany a vim, ze prisli o spoustu uzemi, ktere nebyli schopni ubranit. Napriklad dnesni vychodonemecke pobrezi, kde se nachazi Rujana.
      Je vsak treba se divat do budoucna misto neustaleho horekovani, co se stalo pred tisici lety. Ja jsem vsemi deseti pro, aby se dnesni deti vychovavaly ve slovanskem duchu a uctou k tradicim. Dokonce si myslim, ze i za toho socializmu se par obyceju zachovavalo. Jako treba otvirani studanek nebo vynaseni Moreny, staveni maju u chalup. Je treba ucit deti v tehle tradicich. Bohuzel dnesni mladi maji zaborenou hlavu do ipedu, pocitacu nebo maji prilepeny telefon k uchu, a to neni dobra znamka. S tim obsem krestanstvi nema nic spolecneho. To doufam uznas.

      • Robo napsal:

       Jaris, práveže to nieje história. Deje sa to i dnes, len modernejšími metodami...

       Už som tu písal napríklad o masívnom výrube lesov v národných parkoch na Slovensku (cirkevníkmi po reštitúciách) - to je len jeden príklad, rozhodne nie jediný.

       Mimnochodom, s Morénou je to trochu inak, kresťania to hrubo skreslili..

       Je potreba sa vrátiť ku koreňom, k Pôvodným Prameňom. K pôvodnému obrovskému poznaniu..

       • Jaris napsal:

        Nikdo Ti Robo nebrani. Zachovavej slovanske zvyky a obyceje.
        Co se tyce restituci cirkevnich "majetku", s tim take nesouhlasim.
        Nevim presne, co se deje s kacenim lesu v dnesni dobe, ale vim, ze za socializmu se vesele kacelo take a krasne drevo putovalo bud do Rakouska nebo do Nemec. Nastesti drevo je uzasna a obnovitelna surovina. Takze sazej stromy, Robo. Ja je take sazim. Mam takovy maly doubek, ktery chci presadit do parku a predevcirem jsem zasadila jablunku v nasi zahrade.

        • Robo napsal:

         Už mám lipku a aj malý dub, len ho presadiť.
         Les sa obnoví sám, áno, ale nieje to v "niekoho" záujme..

         Od vraždy Stalina, ZSSR v skutočnosti spolupracovalo so západom, Jaris..

    • Robo napsal:

     Vatikán podporuje odjakziva najväčšie svinstva, ale Vás kresťanov zjavne neprebudi vôbec nič....

     • Jaris napsal:

      Vatikan je Robo skutecne prohnily a pouze se skryva za rousku krestanstvi. Je znamo i laikovi, jakym zpusobem zil Jezis Kristus, jak jednal s lidmi. To je na mile vzdaleno pompeznimu zivotu papeze, ktery se nechava nosit na nositkach a stroji se do brokatovych satu zdobene zlatem. Vatikan skutecne nema a nikdy nemel nic spolecneho s krestanstvim.

      • Robo napsal:

       Lenže Vatikán riadi církve po celom svete. Keď Vidíš svinstvá Vatikánu, mala by si vidieť i svinstvá jednotlivých farských úradov například v Československu.

       Ježiš bol Slovan, ktorý prišiel učiť židov..
       Teraz sa jeho poselstvo hrubo skresľuje..

    • Robo napsal:

     Jaris, v Iraku žijú tiez Slovania. Ak si teda videla tie snímky, vedz, že aj v tomto majú pazúry cirkevnici!

     • Jaris napsal:

      Prsty v tom meli, Robo, muslimove, kteri tam s temi mrtvolami pozovali. jestli jsou tam Slovani, to nevim. Tihle mrtvi a umuceni muzi byli spise irackeho tmavsiho vzezreni.

      • Robo napsal:

       Áno, islamisti. Tí istí, čo organizujú naplavu do Európy, však?

       Miešali sme sa dejinami, áno. Veď na tom "oni" usilovne pracovali. A ohľadne tmavšej pleti...prečítaj si Sidorova..

       • Jaris napsal:

        Cetla jsem ho, Robo.
        Muslimove jsou zneuziti Izraelem. Mezinarodni sit zidovstva je za spustenim teto tsunami emigrace. Viz Barbara Spencer video.

        • Robo napsal:

         Zhodneme sa.

         Už nie v tom, že židia stoja i za Vatikánom, ergo za celou kresťanskou církvou..

        • Jaris napsal:

         99% papezu byli takzvani kryptozidi. Ja se take cirkevniku nezastavam. Byla a stale je to politicka moc. Musim vsak napsat, abych byla ferova, ze kdyz jsme prisli do Australie, postaral se o nas katolicky kostel. Farar byl uzasny, vzdelany, tolerantni. A takovych lidi z "lidovych rad" jsou spousty. Jak uz jsem psala, jsou poze lide dobri a spatni a nezalezi na tom cemu veri nebo neveri. Zalezi na tom jak se zachova jako clovek k cloveku.

        • Robo napsal:

         Hovorím o ciekvach, Jaris. Že sú od základu a začiatku zhnité..
         Áno, jednotlivci sú aj dobrí. Všade. Dokonca i medzi židmi.
         NAPRIEK náboženstvám, Jaris..

    • proud napsal:

     "Svedci Jehovovi"...........ach ano,s tema mam osobni ucty,fackovat a kopat do toho na potkani,jeste nez to vubec hubu otevre!!!!!!Fanatici co rozkladaji rodiny a zivej par debilu co je "vedou"!!!Jeden z nejhorsich odpadu vubec!

     • proud napsal:

      Vlezli,otravny,bez sebereflexe,roboti a kafemlejnci jak jinskej a spol!

      • Jaris napsal:

       Staci jim slusne rict, proude, ze o to nestojis a oni Te vyskrtnou ze seznamu cisel domu/bytu.Nebo si nalep na dvere upozorneni, ze nejsou vitani. Svedci to budou respektovat. A neni treba byt sprosty a vychloubat se, ze bys je nejradsi nakopal, protoze vim, ze to neudelas. nevyplatilo by se Ti to, jelikoz je to prime napadeni obcana.

     • Petr napsal:

      Jak jsem psal. Znam osobne lidi, kteri byli odrovnani Svedky Jehova, zato ze od nich chteli odejit. Jsou to fanatici zahaleni v ovci kuzi.

    • BRICS napsal:

     Jaris: podvedome se neustale nadrazujete, viz: "kteri napadaji silacky krestanstvi a nevidi si dal nez na spicku nosu. Netolerantni, zli, omezeni"

     Takze kdyz vam da nekdo argument, je podle vas zly. To je sila neuveritelna. Je zly ne pro ten argument ( ten ani nevnimate), ale proto, ze vam saha na vasi viru. On to nevnima jako ublizovani vam, protoze jde o argument, ovsem vy mu tu nalepku plesknete nez by jeden rekl svec. Je to bludny kruh, s vami vericimi.
     Dogmata versus argumenty, pricemz je nepoustite na mozek, a pouze kopete. A to tolerantni, ci netoleratni a omezeni, to je teprve vyplod!
     Verici jsou ti omezeni, doslova jsou omezeni svou virou.
     A pokud si fandite, ze jste tolerantni, tak byste to mela prokazat prave tim, ze prijmete nazory proti vericim a ne je urazet, jak si vidi pouze na spicku nosu.

     Uvedomujete si ten zakladni fakt, ze kdyz verici nebudou vystavovat tu svou viru, nebude nac reagovat?

   • contumax napsal:

    Robo

    To víš hodně hodně málo o křesťanech...

    Díky katolické církve neboli Vatikánu bylibyli zabití, umučení a upálení víc 50 000 000 lidí a nejmíň 30 000 000 byli křesťané...!!!

    • Robo napsal:

     To isté hovorím i ja, Edo. Mal by si ma lepšie čítať.

     Okrem toho hovorím, že cirkev kresťanov (nielen) odjakziva klame..

  • Robo napsal:

   Boli ste oklamaní, Noe. A stále ste.
   Musíme sa všetci prebudiť, inej cesty niet.

   • proud napsal:

    Cetls Sidorova dukladne?...........Pak vis,ze to vymytejm kebulim nevysvetlis,je potreba se soustredit na ty ostatni,co jsou schopny pochopit co se stalo a deje......

  • Petr napsal:

   Co to placate ze financni odskodneni neslo z nasich dani. Placate o nejakych zkrachovalych farach. Ty zkrachovaly, proto ze lidem se zacinaji otvirat oci.
   Ze za komousu byli pronasledovani? Vzdyt my mneli na skle nabozenskou vychovu, kde vyucoval knez. Dobrovolna.

  • BRICS napsal:

   Nesouhlasim s vami, protoze nejde o zadne slucovani neslucitelneho.

   Vam neni viditelno, ze podstata mysleni i chovani je naprosto stejna jak u zidu, tak u krestanu, a dokonce i u muslimu?

   Nadrazenost.

   Krestan se nadrazuje nekrestanovi, muslim obema jmenovanym a zidem vsem jmenovanym.

   Zadny z nich si to neprizna. A nebo neuvedomuje. Nemohu posoudit, ktera varianta je ta prava.

 16. xbwl napsal:

  Páči sa mi autorove spracovanie článku, sledujem stránku pár rokov, autor pracuje na článkoch. Občas je to copy a translate, ale to nevadí, prináša nám pravdu takú, ktorú som niekedy na iných serveroch ani nenašiel. A to sa zaujímam o "dianie za oponou" cez 5 rokov. Tiež napríklad starší článok o tibete a lámoch.. Dakujem autorovi a stránka patrí medzi moje oblúbené.. Dakujeme

 17. OldNoe napsal:

  Robo, to nebolo len naoko. Môj krstný otec nafasoval 10 (slovom desať) rokov za to, že sa doma spoločne modlili (aj s priateľmi) a čítali evanjeliá. Zabásli a odsúdili ho ako mladoženáča - jeho manželka bola vyše roka vo vyšetrovačke, kde potratila ich prvé dieťa. Odsedel si (či skôr odmakal) asi sedem rokov v jednom z Jáchymovských koncentrákov. Tam dolovali uránovú rudu. Keď sa vrátil strávil niekoľko rokov po nemocniciach, prekonal zápal trojklanného nervu (kto vie o čo ide pochopí) a napokon takmer úplne oslepol. Pre ďalšie príklady nemusím chodiť ďaleko, pretože i mojich rodičov ťahali po výsluchoch kvôli tajne vysvätenému biskupovi - keď sa tiež vrátil z Jáchymova. Sám som šlapal v rôznych ilegálnych katolíckych zoskupeniach a viacerých mojich známych vyhodili kvôli praktizovaniu svojej viery z vysokej školy. To teda nebolo len naoko!
  Súhlasím s Vami, že prví kresťania boli židia. Dokonca, Ježiš Kristus bol (podľa vtedajšieho semitského vnímania) Dávidovým synom. To znamená, že z hľadiska kritéria vyvolenosti mal vyššie postavenie, ako vtedajší farizeji, saduceji..., ako celá veľrada. Teda na tom sa zhodneme, že zakladateľ kresťanstva bol nielen židom, ale tiež Dávidovým synom. Napriek tomu ho chceli židia zabiť a keď sa im to napokon podarilo, vstal z mŕtvych. Veľrada vedela čo sa stalo, ale nemohli ľuďom povedať: "zabili sme Božieho syna, Mesiáša", tak pokračovali v útokoch na všetkých pokrstených. A pokračujú v nich dodnes. Takže pojem "židokresťanský" viem pochopiť z hľadiska historického pohanstva, ale prax je presne opačná.
  Príjmanie Kristovho tela a krvi nemá so satanským rituálom nič spoločné. Ide totiž o mystické (oslávené) telo a krv (premenené prírodné víno a nekvasený chlieb) a jeho prijatím dochádza k zjednoteniu sa so Stvoriteľom.
  Sám vidím - a v tom sa zhodneme - že Slovania sú od pádu Veľkomoravskej ríše utláčaní: buď zvonku, alebo z vnútra. A je to samozrejme na škodu celého sveta.
  Petr, finančné odškodnenie ani nemohlo ísť z daní. Pretože boli podané žaloby na konkrétne osoby. To, že ste mali (istý čas) na škole (skôr po škole) náboženskú výchovu neznamená, že v tom istom čase netrpeli tisíce ľudí v komunistických koncentrákoch.

  • Robo napsal:

   Noe, choďte po našich (Slavjanských) predkresťanských stopách. Možno ma raz pochopíte.

   Skúste napríklad Sidorova - na uloz.to je jedna z jeho kníh v češtine.
   Alebo moja najobľúbenejšia knižná séria - Zvonící cedry Ruska (Vladimír Megre).
   Anastázia tam mestami i cituje z Biblie, možno sa Vám to bude páčiť. Je tiež na uloz.to, ak nechcete knihu.

   • proud napsal:

    Rikal jsem ti Robo,ze ta past je prilis dobra,prezila prece veky a ten kdo ji nastrazil,je genius!Jinak bysme nemohli bejt tam kde jsme,v risi opic kde polovina jsou fanatici a ta druha materialisti,co je mezi tim je toho michanice.Nas je jeste malo,ceka nas porad hodne prace..........dnesni ovce,at ta nebo ta,neumi zit bez autority nad sebou a zustat Clovekem.......vzdycky si nejakou vymysli,nebo vymyslet necha,neumi bejt svym svobodnym a zodpovednym,jedinym a nejvyssim JA!

   • Jana napsal:

    Robo tak tak.Znám nejméně 50 lidí,co ty knížky četli,jak já,tak většina z nich má podle Anastasie zahrady.Putin v Rusku,každému,kdo projeví zájem,zdarma dostane 1.ha.půdy.Po pěti letech,když se zjistí,že na půdě nehospodaří,dostane to někdo jiný.Viděla jsem videa z těch rodových osad.

    • Robo napsal:

     Áno, postrehol som tento krok Putina na východe RF. Anastáziin obraz žije a kvetie o to viac a rýchlejšie.
     Asi pred pol-3/4 rokom sme sa prestahovali na malú dedinu pri lese. Hlavne pod vplyvom Anastázie.

  • Petr napsal:

   Vidite, ani si neuvedomujete ze jste se stal posluhovacem zidu, diky te vasi zido - katolicke vire. Budete mi tvrdit ze ja nic neplatil za to vase zotrocovani indianu. Tady to mate
   https://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1315320539682/1315320692192
   https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Residential_Schools_Settlement_Agreement
   Vy mate nejmin co mluvit o komunistickych koncentracich. Jen si zjistete kolik ti vasi setleri vyvrazdili lidi.

  • contumax napsal:

   OldNoe

   1 *******

  • contumax napsal:

   OldNoe

   Je to " trochu " , trochu jinak OldNoe...

   Vůbec se to nesmí tato liturgie co se týče oplátky a pití vína, to nemá nic společného s Ježíšovím učením...

   Ano večeře Páně se dělat má ale netvrdil :Toto je tělo Kristovo a toto je krev Kristova...

   Má to být obrazně na upomínku oběti Ježíše Krista...

   Ale rozhodně jej znovu obětovat, žádné oběti už prostě neplatí...

   Ježíš Kristus zrušil svou obětí za lidstvo veškeré oběti jednou provždy...!!!

   O tom je psáno v Epištole Židům...

   Takže oni v katolické církvi vlastně dávají najevo rouhání se Bohu a Jeho oběti...

   Přečti si o tom více a díky internetu se můžeš na to podívat i na různé dokumenty na toto téma...

   • Robo napsal:

    Tak nejak, Edo.
    A čo hovoríš na to, že Ježiš je ešte stále skoro všade zobrazovaný na kríži..?

   • Ekklesian napsal:

    Říkáš to v zásadě správně, ale stále přemýšlíš příliš tělesně. To je také důvod proč na tebe právě Robo podvědomě útočí.
    Není důležité mu odpovědět, ale zabývat se sebou samým.

    Poznat kdy jde o modloslužbu musí člověk sám za sebe.

    Jsou "svíčkové báby", které navenek konají modloslužbu. Přesto jejich vztah s Bohem dosáhl svého maxima, které jim bylo umožněno a ve svém vztahu mohou být blíže Bohu než mnohý jiný, modloslužbu zdánlivě neprovozující.

    Jinému může vadit cokoli co je mezi ním a Bohem (vyjma Ježíše).

    Přírodní národy mají také své limity dané jednak tím proč jsou dnes vůbec národy přírodními, jednak stavem srdcí jednotlivých lidí.

    Židům 10:12-18 (Bible 21, 2015)
    Kristus však obětoval za hříchy jedinou oběť a usedl navždy po Boží pravici.

    Od té doby čeká, až mu budou nepřátelé položeni k nohám, neboť jedinou obětí přivedl ty, které posvěcuje, k věčné dokonalosti.

    Totéž nám dosvědčuje i Duch svatý. Nejdříve totiž říká: „Toto je smlouva, kterou s nimi po těch dnech uzavřu, praví Hospodin: Své zákony vložím do jejich srdce a vepíši jim je do mysli,“ a potom dodává: „Už nikdy nevzpomenu na jejich hříchy a zločiny.“

    Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, nejsou už za ně potřeba oběti.

    Jan 6:35 (Bible 21, 2015)
    Ježíš jim odpověděl: „Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět; kdo věří ve mě, nebude nikdy žíznit.

    Zjevení Janovo 21:5-8 (Bible 21, 2015)
    Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, činím všechno nové.“ Řekl také: „Napiš, že tato slova jsou věrná a pravdivá.“

    Pak mi řekl: „Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznícímu zdarma napít z pramene vody života.

    Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. Já mu budu Bohem a on mi bude synem.

    Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“

    • Ekklesian napsal:

     Jan 4:21-24 (Bible 21, 2015)

     „Ženo,“ řekl jí (samařance u jákobovi studny) Ježíš, „věř mi, že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě.

     Vy ani nevíte, koho uctíváte; my víme, koho uctíváme, protože spása vyjde z Židů.

     Přichází chvíle, a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali.

     Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.“

    • BRICS napsal:

     Pak mi řekl: „Stalo se. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznícímu zdarma napít z pramene vody života.

     Eklesiane, a kde se to kdy stalo, ze dal napit z pramene vody zivota? A ses si jistej, ze rekl to slovo zdarma? Vzdyt je to k smichu, ze to tam vubec je. Ale pochopitelne zid se tomu vyhnout nemohl.

   • OldNoe napsal:

    contumax - nerád Vám to píšem, ale tvrdil. Doslova povedal: "...toto je moje telo..., toto je moja krv..." a "toto robte na moju pamiatku".

    • Robo napsal:

     Podľa Biblie, však? Uznáš, že to nieje slovo Božie, ale ľudí, čo nás zotročujú?
     Že sa vôbec pýtam..
     Boha hladaj v prírode, v strome, vtákovi, v každej rastlinke, v potôčku....nie v židovskej knižke..

   • BRICS napsal:

    Krvelacni zidi vam tu krev nacpali i do krestanstvi. Dalsi jejich podpis, ale contumaxum to nevadi.

    Kristovi se vlozilo do ust mnoho protichudnosti. Napriklad i to, ze nazval zidy dably.

    Nebo to obetovavani se za nejake pomyslne hrichy celeho lidstva, a dokonce i toho jeste nenarozeneho, vzdyt to je zidovina jako vymalovana! Nelogicky blabol.

    Docela vsak silne takticky prostredek, jak otroky primet prijmout otroctvi. Jak dokonce ho prijimat ochotne!Copak na tomto lze spatrit cokoliv boziho?

 18. weissbach napsal:

  "Výživná" diskuse

  Ťuk ťuk, Neo...

 19. proud napsal:

  Takze jste se zase nechali zblbnout a zasvinili jste celou diskusi posranym panbickovanim! Ja se jen ptam,jestli je to nahoda,nebo umysl!

  • Petr napsal:

   Proude tu ani neslo o panbickareni, ale o to ze Old Noe lhal.
   V prvnim pripade to mohl byt omyl. Pokud stevny omyl opakujete vice krat, je to lhani. Fakta jsou jasna.

 20. proud napsal:

  Takhle se nikam nedostaneme,kdyz budeme plejtvat casem na picoviny.Premejslim,jestli ma timhle zpusobem ta sajta smysl,nebo jestli se dari ji znicit tim,ze budeme neustale odvadeny od jejiho ukolu,davat informace a snazit se s nima realne pracovat mezi lidma a s lidma.Posranej panbicek a podobnej trolling tech kdo jsou naopak materialisti(poloopice),nas ale uspesne zdrzuje,protoze jim jak je videt sedame na lep......dobra,dam si pauzu,ztracet cas je mi lito,radeji budu makat vic kolem domu,chodit vic mezi lidi a jezdit na ryby,coz jsem zanedbaval marnym valcenim s neukaznenosti diskutujicich a tim svym zpusobem vitezstvi trollu,tak jim to tu prenecham,zatim cago..........

  • BRICS napsal:

   Jsou to pytloviny, vo tym zadna... ale bohuzel se stale s jejich dusledky potykame, nebot s temito lidmi neni spoluprace mozna, a v situacich, kdy je dokonce nutna ( a tu mame ), je to blokace i tech normalne smyslejicich lidi, kteri chteji aktivne neco resit.

   Je tady obludna prekazka, jelikoz i pri tom reseni nelze docilit shody, jak pisi vyse.

 21. Radbůza napsal:

  Křesťanství je vírou cizinců, ne Slovanů. Mám ve svém srdci místo, kde je Prajiskra. Jak jdu životem, už dávno o ni vím a nejen v ni věřím. Je od Boha tvůrce a za určitých okolností vnímám kladnou sílu i pomoc. Je tak čistá, upřímná, nezištná pomoc na cestě jménem život, však bez naší snahy, někdy i dřiny a potu z práce na sobě sama to nejde. Buď kladnou složkou Tvůrčího díla, nesedej na lep temným, nepřijímej nekriticky učení a půjde to k lepšímu. Zdar a sílu.

 22. Vladislav napsal:

  Je úplně jedno, jestli těmi "zlými" v křesťanství jsou papeži, kryptožidé, katolíci, takoví nebo makoví.
  Je to stejné, jako nad košíkem shnilých hrušek přemýšlet, jestli začaly hnít od dvou záměrně shnilých, zamíchaných doprostřed, nebo od jedné shnilé, kterou někdo "zapomněl" úplně na dně.
  Podstatné je uvědomit si, že ten košík, kde mezi pár chutných a zdravých hrušek bylo záměrně přimícháno i pár shnilých, byl vytvořen, a že byl vytvořen proto, aby shnily nakonec všechny.
  To je podstata židokřesťanství v několika větách.

 23. OldNoe napsal:

  proud, Petr, možno ste si nevšimli, ale práve my, podľa vás "pánbičkáři" sme písali k veci. Ak mi neveríte, prečítajte si aspoň titulok článku, na ktorý sme reagovali. Takže, ak tu niekto odbočoval, či trolloval, boli ste to vy, vyznavači pohanstva, poučení vlastnou literatúrou alla pán Kysucký. Ja som sa snažil byť zmierlivý a hľadal som to, čo nás spája. Obávam sa, že ste to nepochopili, pretože sa tvárite, ako by toto bolo výhradne vaše fórum. A to nie je pravda! Skúste nabudúce hľadať argumenty a nie sa schovávať za slovné konštrukcie typu "židokresťanský" a pod. Aby si debata na tomto fóre udržala svoju vysokú úroveň.

  • Petr napsal:

   Old Noe, ja k veci psal a vy jste tu zacli propagovat svoje nabozenstvi. Vy osobne jste lhal to je to co nazyvate ze pisete k veci. Vy se divite ze vas ma clovek plnou prdel? Cele stovky roku co vladne to vase nabozenstvi se valcilo, lidi se udrzovali v nevedomosti, museli na vas delat. A vy misto aby jste se nad sebou zamysleli, tak tu zacnete s bibli. To ze utocim na vas viru tady na klavesnici ? Co to je proti tomu kolik milionu lidskych zivotu maji na svedomi lide jak vy. Fanatici.

   • Jaris napsal:

    Petre a dneska se nevalci? Ono se nevalcilo v predkrestanske historii?Assyrane, Persane, Rekove, Rimane, Skytove nakonec i Slovane bojovali mezi sebou jak je popsano ve Starych povestech ceskych. Chlapce, chlapce! Dobyvacne valky se vedly v minulosti a vedou se dodnes. A bez krestanstvi, predstav si!

    • Petr napsal:

     Ti kteri vedli valky pred Kristem nebyli pokrytci a nervali o spase lidstva. Nervali o vykoupeni. A ti kteri je vedou ted maji porad stejneho boha.
     No a tim take priznavate ze to vase zido-krestansti neni nic vyjimeceho. Valcilo se prednim, i ze neho. Nabozenstvi nic dobreho neprinasi.

    • Vladislav napsal:

     Vy idiotko (uvědomuji si, že mohu být smazán a omlouvám se ostatním účastníkům diskuse), válčilo se vždy, ale NIKDY nebyl nikdo vražděn jen proto, že nevěřil v toho vašeho Jehovu alias Seta alias Amona, nebo v něho nevěřil způsobem, jaký mu byl stanoven.

     Války z důvodu nenávisti k jiným hodnotám jste zavedli až vy, židokřesťané.

     Jste banda lidských i morálních zrůd a je úplně jedno, jestli své lži hájíte kultivovaně, jako Vy, nebo primitivisticky, jako Contumax. Heydrich byl velmi vzdělaný intelektuál, vynikající houslista oddaný svým dětem, ale to z něj nedělá o nic menšího zločince, než z nějakého tupého Seppa obsluhujícího plynovou komoru. Je mi z Vás nanic, tetko pošahaná.

     • Vladislav napsal:

      A kromě toho: KDOPAK z obrovské části zavedl tu nenávist, díky níž bratr vybíjel bratra?
      Kdo podněcoval války mezi Obodrity a Lutici, kdo dal vychytrale střelné zbraně Algonkinům a nedal Huronům, kdo už přes tisíc let našeptává, že nejsme Slované, že máme víc společného s Němci než Rusy?
      Kdo neustále rozeštvává naše rody a národy?

      Kdo zničil kvetoucí kultury Inků, Aztéků?

      Vy. Ztělesnění všeho odpudivého na této planetě. Která by byla tisíckrát krásnějším místem k životu, kdyby neexistovala lži kniha Bible a stovky miliónů tupých ovcí s vymytým mozkem, které se jí řídí.

      Táhněte k tomu svému čertu, vy "rozumní" i vy agresivní židokřesťané. Rozdíl mezi vámi je jako mezi "radikálním" a "umírněným" muslimem - ŽÁDNÝ. Jste jedna a ta samá verbež, parazité této planety.

      Dokud tady budete otravovat druhým lidem vzduch, lépe nebude.

     • BRICS napsal:

      Ten priklad s Heidrichem je dostatecne vymluvny a jasny.

      Do jake skupiny by ho zaradila, kdyz byl dobrym otcem? Mezi ty zle a nebo dobre, kdyz tak prosazuje pouze tyto dve moznosti.

      Bohuzel, ac to zni krute, je posahana, tj. nemocna. Nejhorsi na tom je to, ze dobrovolne.

      • Vladislav napsal:

       Ano, je pošahaná. Všimněte si, jak se ta žena vzpírá jakékoliv logické debatě pracující s empirickými fakty.

       Už dávno vím, proč křesťané tolik skloňují slovo "posedlost". Oni totiž mluví o svém vlastním stavu.

       Skutečně, spolupráce s nimi na čemkoliv podstatném prostě není možná. To je fakt, který se potvrzuje ve stovkách obměn a situací každý den. Oni ve skutečnosti nemohou bojovat proti egregoru, který je stvořil, jemuž otročí a jehož se stali součástí. Mohou nám v nejlepším případě "nepřekážet", ale ani toho nakonec nebudou schopni, protože to jim - těm slušným i těm agresivním - egregor Jehovy/Seta/Amona nikdy nedovolí.

       Proto co nejdál od nich! Dál od všeho, co tímto egregorem jakkoliv zavání. Jinak se zase chytneme do té jejich smrtící pavučiny, jako všechny generace našich odvážných, statečných, odhodlaných, ale příliš naivních a důvěřivých předků.

  • BRICS napsal:

   Vyznavaci pohanstva? Kdopak ti dovolil nas takto nazyvat? Nejaky Krysucky? Vnasis rovnez rozdelovanik mezi ucastniky diskuze.

   A jestli se obavas, ze jsme neco nepochopili, tak to se obavas spravne, protoze to, ze se tady panbickari neustale nadrazuji se pochopit neda. Nejen pochopit, ale ani prijmout.

   A ty s tim Kysuckym uz tiez chod do riti. Ja se obavam, ze jsi jeste nepochopil, ze tim svym neustalym vnucovanim toho somara k vysoke urovni fora neprispivas.

  • Vladislav napsal:

   Nespája nás nič, dokým neprestanete slúžiť našemu najvacšímu nepriatelovi.

 24. OldNoe napsal:

  BRICS, veľmi úprimne ste to napísali. Nechápem však, prečo sa rozčuľujete kvôli pohanstvu. Predsa, ide o starú formu viery, ktorá je úplne regulárna. Navyše, materialisti v ňu veria tiež. Akurát tvrdia, že žiaden Boh neexistuje. Ale žijú podľa bohov moci, chleba, a erosu.
  Kysuckého som vám nevnucoval. Iba som logicky usúdil, že práve z neho čerpáte. Za omyl sa ospravedlňujem.
  Vladislav, gratulujem Vám k tomu, že už žijete "přes 1000 let". Na druhej strane, ak je Vaším najväčším nepriateľom Ježiš Kristus, potom slúžite diablovi. Je dokonca charakteristické, ak posadnutá osoba hovorí o sebe v množnom čísle. A aj keď sa Vám to asi nebude páčiť, niečo spoločné predsa len máme. Boží obraz, podľa ktorého sme boli stvorení.

  • BRICS napsal:

   Dobre. Nechapete, proc se rozciluji. Tak to zkusim vysvetlit.

   Kdyz vam reknu, ze jste bud arab a nebo cernoch. Nebudete se rozcilovat? Minimalne kvuli memu primitivnimu nahledu, ze jine varianty proste nepripoustim, ikdyz je vidim. Asi tak. Povedlo se?

   Jednoduse se rozhlednete a vsimnete si, jak obrovskou rozmanitost vidite. Priroda je natolik rozmanita a lide jakozto jeji soucast take , ze je nelze rozdelit bud a nebo. Je to proste nastroj manipulace. Jakekoliv rozdelovani. Tudiz kdyz napisete, ze pokud je pro Vladislava Jezis nepritelem, tak automaticky slouzi dablovi, vy toho Vladislava urazite, ponizujete ( aniz byste ho vubec znal ) a navic k tomu si dovolujete hrat na rozhodnociho ci nejakeho soudce, to je proste primitivni chovani, ktere mne rozciluje.

   Existuje ekvivalent ( autori Zide, stejne jako u Bible a dalsich oblbujicich pomucek ) je proti nam, kdo neni s nami. Identicke vlakno, nevidite to?

   Neznate zadneho boha, pouze se ridite vyctenym, a to je malo, priteli. To uz na tom jsou potom lepe ti, kteri nemaji vycteno vubec nic a ridi se instinktem.

   Boha nikdo nikdy nevidel. Tudiz ani nemuze tvrdit, ze jsme stvoreni v jeho obraze.

   A moc by mne zajimalo, proc podle sebe soudite druhe. Vy mate neco vycteno, a tak mi automaticky pridelujete vycteninu z Kysuckeho? To je opet primitivni pristup, ktery zduraznuje vase cernobile videni barevneho sveta. Ocenuji omluvu. Nechci vas urazet, to v zadnem pripade. Jen podotykam, ze je treba se vice ridit vlastnim rozumem, instinktem. Nelze prejimat neci predstavy a nabizet je druhym. Co ale muzete, je nabizet zkusenosti a overene informace. Cokoliv je neovereno, brat jako moznost, ne skutecnost, a tak s ni i nakladat.

   Ateiste nejsou automaticky materialiste, protoze i ten materialismus ma spoustu podob.

  • Vladislav napsal:

   Je mi úplně jedno, komu PODLE VÁS a vaší dávno zprofanované víry sloužím, starý Noe.
   Hlupákovi každý hlupákem, fanatikovi každý sluhou toho vašeho "ďábla".
   Mým největším nepřítelem není Ježíš Kristus, a to minimálně pro to ne, že NIKDO TAKOVÝ JAKO JEŽÍŠ KRISTUS NEEXISTUJE. Existoval pouze jistý Ježíš z Nazaretu, člověk, který však už dávno zemřel, a pokud nereinkarnoval, tak tady momentálně není.
   Takže je mi líto, ale nemůžu být nepřítelem někoho, kdo neexistuje, kdo je vámi pouze vymyšlen.

 25. OldNoe napsal:

  BRICS, ďakujem za skutočne inteligentnú reakciu. Nastolili ste pritom niekoľko zaujímavých podnetov, ktoré by rozhodne stáli za diskusiu. Určite sa k nim niekedy ešte vrátime. Pod týmto článkom už nebudem diskutovať, pretože aj tak tu už "cezčasujeme". Prajem všetko dobré.

  • Vladislav napsal:

   Vezmete si zpátky to své "prajem vsetko dobre". To Vase "vsetko dobre" je totiž neco úplne jiného, nez to, co je doopravdy dobre pro nas.
   Tuto Vaši blazeovanou nadřazenost, kterou především sami sobe dokazujete, jak jste na výši, Vam uz malokdo zbasti.
   Raději táhněte a tu ruku si podávejte sobe rovným.

 26. Kristina Kleisner ova napsal:

  Jsem obeti bohatych elit, kteri si me vybrali a chteji mucit me, celou moji rodinu, meho syna a me nenarozene dite...uz nekolikrat jsem utekla, momentalne jsem v Bohnicich, coz je takovy koncentrak. mate nekdo napad jak se branit...? Prosim piste do mailu searching0077@gmail.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

code

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

Upozornění: Příspěvky trolů jsou mazány, proto neodpovídejte na komentáře, které zjevně rozbíjejí rozumnou diskuzi!
Diskutujte k věci, nepište nesmysly, které nikoho nezajímají.

NEKRMTE TROLY!